Sunday, November 23, 2008

ငတက္ျပား သက္က်ားအုိ၀န္ႀကီး


၂၀ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈
စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီပုိင္ရွင္ စုိင္းစံထြန္းႏွင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔ မၾကာခင္က စာရင္းရွင္းၾကရာ စုိင္းစံထြန္းဘက္မွ ေပးရန္ ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ေက်ာ္ မေပးႏုိင္ျဖစ္ေန၏။

သို႔ေသာ္ စုိင္းစံထြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ Great Myanmar အခ်ိဳရည္စက္႐ုံ၏ ရွယ္ယာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းပုိင္ေန သည့္အတြက္ စုိင္းစံထြန္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ျပန္မဆပ္လွ်င္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း မည္သို႔ အေရးယူမည္ကုိ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးေလာကမွ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေနၾက၏။

စင္စစ္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အသက္ (၇၂) ႏွစ္ ရွိသည့္တုိင္ ေလာဘရမက္အႀကီးဆုံး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား၏။ အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ ဝန္ႀကီးတကာဝန္ႀကီး အားလုံးထက္ပင္ သရဖူေဆာင္းသည္ဟု နာမည္ႀကီး၏။

အန္အယ္လ္ဒီကုိ လူထုဆန္႔က်င္ပြဲလုပ္ေအာင္ စတင္ဖန္တီးသူမွာလည္း ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္၏။ တခ်ိန္က ပုဂံလူထု ခ်ီတက္ပြဲမ်ားလုပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထု႐ႈတ္ခ်ပြဲပုံစံ ဖန္တီးရန္အတြက္ မႏၲေလး နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ေဆာင္ကေန ဦးေအာင္ေသာင္း ႀကိဳးကုိင္ခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္က မႏၲေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စစ္သင္တန္း တပတ္တည္းဆင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္ရင္းႏွီး၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ စည္း႐ုံးရန္ ဦးေအာင္ေသာင္း မႏၲေလးေရာက္တုိင္း နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ခန္းေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ထုိအခ်ိန္က မႏၲေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ခြင့္ျပဳခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ေရာက္လာသည့္ မႏၲေလးတုိင္းမႉးမ်ားက ဦးေအာင္ေသာင္းအား သေဘာ မက်သည့္အတြက္ နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ခန္းေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳခြင့္ မေပးသျဖင့္ မႏၲေလး ဘီယာစက္႐ုံ၊ အရက္စက္႐ုံမ်ားရွိ ရိပ္သာမ်ား၌သာ တည္းခုိၿပီး စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရ၏။

အစိုးရေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ႈတ္ခ်ပြဲမ်ား ဖန္တီးသည့္နည္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကုိ ဦးေအာင္ေသာင္း ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ား လုပ္ရာတြင္ စက္မႈ (၁) လက္ေအာက္ခံ စက္႐ုံမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အဓမၼနည္းျဖင့္ ေခၽြးတပ္ဆြဲၿပီး အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟု သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္မ်ားက ေျပာ၏။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေႂကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စကၠဴႏွင့္ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့အေထြေထြႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစက္မႈလုပ္ငန္းဆုိၿပီး ဌာနႀကီး (၆) ခုရွိ၏။ ထုိလုပ္ငန္းဌာနႀကီး (၆) ခုလုံးေပၚမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း အသုံးခ်သည္ဆုိၿပီး လက္ေအာက္အရာရွိမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ၏။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သာေပါင္းေပ်ာ့ဖတ္စက္႐ုံကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအကူအညီႏွင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ရန္ကုန္ အေနာက္တုိင္းသံတမန္မ်ားက ေျပာ၏။

ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတ႐ုံတည္လွ်င္ အရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) သန္းကုန္က်၏။ ထုိအထဲမွ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ခုိင္လုံသည့္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (၈) ႐ုံ တည္ထားသည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတလုံးဖုိးႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေဒၚလာ (၈) သန္း ေကာ္မရွင္ရၿပီး ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္၏။

ေလာေလာဆယ္ သာစည္အေရွ႕ဘက္ ျပင္ေညာင္မွာ ရတနာသိဂႌ ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ ေသာင္းအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနတခုလုံး လူသိမ်ား၏။

အထူးသျဖင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာ-ေရႊသံလြင္၊ ရတနာသိဂႌ၊ ေက်ာ္သာ၊ Mother Trading စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ထင္ရွား၏။ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ခံ စီမံကိန္းမ်ားမွ Steel Structure လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကုိ ဦးဝင္းလြင္ပုိင္ ေက်ာ္သာကုမၸဏီတဦးတည္းကုိသာ ဦးေအာင္ေသာင္းက ကန္ထ႐ုိက္ လုပ္ခြင့္ေပးထား၏။

ထုိငတက္ျပားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မၾကာခင္ မႏၲေလးတုိင္း ႀကံ့ဖြံ႕အသြင္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာင္ ေပၚေပါက္မည့္ ႐ုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေရြးခံဦးမည္။ ထုိသက္က်ားအုိ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေခတ္ၿပိဳင္က အထူး႐ႈတ္ခ်သည္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: