Tuesday, November 25, 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို ပုန္ကန္ျခားနားပါမွ

Tuesday, 25 November 2008 17:07 ေအာင္ေဇာ္
တိုင္းျပည္ အာဏာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ အက်ဥ္းစခန္း သဖြယ္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္မွ တက္လမ္းရွိသည့္ အရာရွိငယ္မ်ား အပါအ၀င္ တ်ပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊမရွိမွ တိုင္းျပည္အေျခအေန ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းလာမည္ကို သိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ရင္း တိုး၍ ျဖစ္ေပၚလာေနၾကသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ သူတို႔ တခုခုလႈပ္ရွား လာၾကမည္ေလာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ စစ္အစိုးရအတြင္းမွ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားကို အာဏာမွ ဖယ္ရွားျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္သာ ယခုေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡအၾကပ္အတည္းမ်ား အဆံုးသတ္သြားႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ နည္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက သိေနၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။

ယခုစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အတြင္း၌ပင္ လူတန္းစား ကြာဟလာသည္ကို ျမင္ေနၾကရသည္။ သာမာန္ရဲေဘာ္မ်ားမွာ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည့္ အခ်ိန္တြင္ လာဘ္စား ေဖာက္ျပန္ေနၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မတန္မရာ ခ်မ္းသာေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ၎၏သစၥာခံမ်ားကို စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုက ျဖဳတ္ခ်အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္ေနသည္ ဟု ဆိုလွ်င္လည္း လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ ထိုသူတို႔မွာ မည္သူဟု အတိအက် မသိႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထႂကြၾကမည္ကိုလည္း အတတ္မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေနသည္ကေတာ့ ထိုသူမ်ားကသာ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးကို ျပန္လွန္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔ႏွင့္အတူ စစ္တပ္အတြင္းမွပင္ အမ်ားအျပား ပူးေပါင္းလာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သတၱိေကာင္းသည့္ အရာရွိငယ္တခ်ဳိ႕က ဤသို႔ေသာအေရးကိစၥမ်ားကို သူတို႔လက္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဤအျဖစ္မ်ဳိးက ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ပါ။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ေအာက္တြင္ အရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေနသည့္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က ဦးေန၀င္း၊ ဦးစန္းယု အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကဖူးသည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (DSA) မွ ဆင္းလာသူ တျခားစစ္ဗိုလ္ အရာရွိငယ္မ်ားက စစ္႐ံုး ခ်ဳပ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစည္းအေ၀းထိုင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ပထမဦးဆံုး သြတ္သြင္းခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအႀကံအစည္ကို ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေနာက္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္သူက ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည္ကို လိုက္ လံရွာေဖြ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ညေနခင္းတြင္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ သူက သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္၍ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းအႀကံအစည္ကို ရွင္းျပကာ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက သူ႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးစဥ္ ကာလတြင္ ထိုသူတို႔မွာ ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု ယူဆ၍ စစ္ေမးခံရသူ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားက ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ၏အုပ္စုကို မည္မွ် ၾကည္ညိဳေလးစားေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ အင္းစိန္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ လူအမ်ားၾကားနာႏိုင္ေသာခံု႐ံုး၌ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ရသူမ်ားက သူပုန္အရာရွိငယ္မ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

စြပ္စြဲခံထားရသူ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက တရားခြင္စင္ျမင့္ကိုသံုး၍ ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ျခစားေနသည့္ အရာရွိမ်ားကို ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ၾကၿပီး စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ေ၀ဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳံက်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။

သူတို႔၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားက ေရွ႕ျဖစ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္ အလား မွန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုအၾကာတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လူမႈေရးမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရ ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဦးေန၀င္း ႏႈတ္ထြက္ရသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ကေမာက္ကမႏိုင္လွသည့္ လြဲေခ်ာ္ မႈတခုမွာ ဦးေန၀င္း၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သူ သူပုန္အရာရိွ ဗိုလ္ႀကီးသိန္း၀င္းက ယခုလက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ေပါင္း၍ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္)

အရာရွိငယ္ ေျမာက္မ်ားစြာကို ေထာင္ခ်ျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည့္ျပင္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ မွ အရာရွိငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို သူတို႔၏တာ၀န္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရသည့္ တိုင္းမႉးမ်ားကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္ေနသူ ယခင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးမွာလည္း ဤကိစၥျဖင့္ ေထာင္ သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ အရာရွိမ်ားတြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သည္ကိုသိလွ်က္ႏွင့္ ထိမ္ခ်န္ထားမႈျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္သာရွိေသးၿပီး ဦးေန၀င္းကို သစၥာေစာင့္သိေနသည့္ ဗိုလ္သန္းေရႊက ဤျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းပြဲမွ ကံသီကာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က အာဏာသိမ္းမႈတြင္ သူတာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အပိုင္းက႑ေၾကာင့္ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း သူ၏အမည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေမ့မသြားခဲ့ၾကပါ။ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသတ္ေနသူကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ သူ၏ သူရဲေကာင္းဆန္လွေသာ လုပ္ရပ္ကို လူအမ်ားက ယခုတိုင္ လက္ခုပ္တီးအားေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဦးေန၀င္းကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ရေလသနည္း။ အာဏာသိမ္းၿပီးလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္တင္ရန္ ႀကံထားသည့္သူမ်ားက သူတို႔အႀကံကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု လူတခ်ဳိ႕က ျပစ္တင္ၾကသည္။

တႀကိမ္တြင္ သူတို႔၏ စစ္တပ္ဂ်စ္ကားကို ဦးေန၀င္းႏွင့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေအဒီလမ္းထဲအထိ ေမာင္း၀င္လာၿပီး သူတို႔အႀကံကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုဆဲဆဲတြင္မွ ျပန္၍ လက္ေလွ်ာ့ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူတို႔၏ ကားမွန္ေပၚသို႔ု ငွက္ေသတေကာင္ ျပဳတ္က်လာသည့္ အတြက္ ကံမေကာင္းဟု ယူဆကာ ေနာက္ဆံုးမိနစ္တြင္မွ အစီအစဥ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကဲ့သို႔ေသာ အရာရွိငယ္မ်ား စစ္တပ္ထဲတြင္ မရွားေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း “သူတို႔ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနၾကပါလိမ့္” ဟု ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အတိတ္အေတြ႔အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားအရ ပို၍ သတိႀကီးႀကီးထားေနၾကျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ သတိႀကီးႀကီး အထားလြန္ေနျခင္းက မေကာင္းေၾကာင္း ျပသထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

မွ်မွ်တတဆိုရလွ်င္ စစ္တပ္အတြင္း၌ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို မည္သူမဆို လိုလားႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေထာက္ခံမွ၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးကိုေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားရွိမွရယ္လို႔ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူတို႔က တိုင္းျပည္အာဏာကို လိုခ်င္၍ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ဆင္းေနသည့္ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္ရန္ သူတို႔၏တာ၀န္ကို သူတို႔ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိန္က ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို အားကိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးေက်ာ္လာၾကသည့္ ကူမင္တန္တပ္ ဖြဲ႔မ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ အားကိုးခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး မၾကာမီျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ ေရာင္စံု သူပုန္ထမႈတြင္လည္း စစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေပးမႈကို လူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို သာမာန္ျပည္သူမ်ားက ရြံ႔ေၾကာက္ေၾကာက္ေနၾကရသည္။ လက္ရွိ ဤသို႔ျဖစ္ေနရသည့္ အေျခအေနကို တိုင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းေနၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ အမ်ားအျပားက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။

စစ္တပ္အတြင္းတြင္ အမွန္တကယ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ရွိေနၾကေၾကာင္းကို ျမန္မာ ျပည္သူ အမ်ားက သိထားၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက သူတို႔အထဲက တဦးတေလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ အာဏာစက္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိး ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

အာဏာျပန္သိမ္းမည့္ကိစၥကို စိတ္ကူးယဥ္မႈတရပ္ဟု ယူဆႏိုင္စရာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ အမွန္တကယ္ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ တည္ၾကည္မႈရွိသည့္ အရာရွိမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ခ်င္ေန ၾကပါေသးသည္။

ေအာင္ေဇာ္ေရးသားသည့္ A Coup Against Than Shwe ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: