Monday, December 1, 2008

ဟုိမေရာက္ဒီမေရာက္ ခရီးတေထာက္မွာတဝဲဝဲလည္မင္းထက္ေအာင္ ႏုိဝင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈။

ျမန္မာျပည္မွ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ အလုပ္အကုိင္႐ွာေဖြဖုိ႕ ေရာက္လာပါတယ္၊ လက္႐ွိထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဂယက္ အေျခအေနကုိ မသိခဲ့၊ လတ္တေလာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားနဲ႕ လုပ္ခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လုိ႕ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားအျပား ဒုကၡျဖစ္ေနရသည္ကုိ နယ္စပ္ေရာက္လာေတာ့မွ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ သိရေလေတာ့သည္၊ သူ၏အနာဂတ္ခရီးကား ေ႐ွ႕ကုိသြားလုိ႕မရ၊ ေနာက္ဆုတ္လုိ႕လည္းမျဖစ္တဲ့ အေျခအေနပါ။

တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္ခ႐ုိင္၊ ကံေပါက္ေက်း႐ြာအုပ္စု မိေခ်ာင္းအုိင္ရပ္ကြက္မွ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြက စိတ္မသက္သာ စရာ သူေဒသအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းကုိ ေဖါက္သည္ခ်လုိက္ပါတယ္။

ကံေပါက္ေက်း႐ြာမွာ အိမ္ေျခ ၁၃၀၀ ခန္႕႐ွိၿပီး ရပ္ကြက္ ၁၀ ခု႐ွိပါတယ္၊ လက္႐ွိ ရယက ဥကၠဌ ဦးလွသန္းနဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးသားႀကီးတုိ႕က ေက်း႐ြာအေျခစုိက္ စရဖ (MAS) နဲ႕ အစု႐ွယ္ယာဖြဲ႕ၾကၿပီး ႏွစ္လုံးထီ ေန႕စဥ္ခ်ဲ၊ ေဘာလုံးပြဲ၊ ေလာင္းကစားပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕ရဲ႕ဒုိင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ အုိးအိမ္၊ ၿခံေျမေပါင္ႏွံျခင္းကုိလည္း လက္ခံေပးၾကပါတယ္။

တုိတယ္ကုမၸဏီရဲ႕ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ကံေပါက္ေက်း႐ြာသည္လည္း ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရယကမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖုိ႕ တလလွ်င္ ခရီးစရိတ္ တစ္အိမ္ငါးရာက်ပ္ ေပးေဆာင္ေနရပါသတဲ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လမွာ တ႐ုပ္မုိင္းကုမၸဏီ လုပ္ငန္းတခုနဲ႕ ထုိင္းပီတီတီ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း အသစ္ထပ္မံ သြယ္တန္းဖုိ႕ ကံေပါက္႐ြာမွာ ႐ုံးလာဖြင့္ၾကတယ္၊ စစ္တပ္နဲ႕ေပါင္းၿပီး လုပ္အားခ နည္းနည္းပါးပါးေပးေစ်းႏွိမ္လုိ႕ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားကုိ ငွားရမ္းရာမွာ အခက္အခဲေတြ႕ေနရပါတယ္၊ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ သူအနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။

လက္႐ွိအေျခအေနမွာေတာ့ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလး႐ွား၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံကုိ ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႕အလုပ္သြား လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ပဲ အားထုတ္ေနၾကပါတယ္၊ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကုိ သြာေရာက္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္႐ွိသမွ် လက္ဝတ္လက္စား၊ အိမ္၊ ၿခံေျမေတြကုိ ေပါင္ႏွံေရာင္းျခ ၾကရပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ႀကီးမားေပမဲ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ ရလာမဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြက မေရမရာ။

႐ြာမွာ႐ွိတဲ့အလုပ္အကုိင္က ဝင္ေငြနဲ႕ထြက္ေငြမမွ်၊ ခ်ဲထီတုိ႕၊ ေလာင္းကစားဝုိင္းတုိ႕ကသာ လွ်ပ္တစ္ျပတ္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခု ဒါေပမဲ့ ကုိယ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာ ၁၀% ေတာင္မ႐ွိလွပါ၊ ဘုိးေတာ္၊ ခ်ဳိင္းနဲ႕ အတိတ္နိမိတ္၊ အိပ္မက္ပါ မက်န္ခ်ဲ နံပါတ္႐႐ွိေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ယင္း ႐ွိသမွ်အတြင္း အျပင္ပစၥည္းမ်ား တေန႕ထက္တစ္ေန႕ လုံးပါးပါးလာေတာ့တယ္။

ကံေပါက္ေက်း႐ြာ ရယကအဖြဲ႕က ေဒသခံမ်ားကုိ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႕ တရားမဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပဳၾကရန္နဲ႕ သြားေရာက္သူမ်ားကုိ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးတားျမစ္ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနနဲ႕ မဖူလုံမလုံေလာက္တဲ့ မိသားစုဝမ္းစာေရး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ ဖုိ႕အတြက္ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႕ မျဖစ္မေနသြားရမည္သာ၊ ျပည္တြင္းကုန္ေစ်းႏႈံးႀကီးျမင့္ေနမႈကုိ္ ဘယ္သူေတြ တားဆီး ေပးႏုိင္မလဲ၊ မည္သူမဆုိ ကုိယ့္မိသားစုနဲ႕ ကုိယ္ရပ္႐ြာေဒသမွာ ေနခ်င္ၾကစၿမဲပါ၊ ရပ္ကြဲ႐ြာကြဲ၊ သားကြဲမယားကြဲ မေနလုိၾကပါဘူး။

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ရည္မွန္းထားတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းကိုဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္ဆုိဦးေတာ့ အခုအေျခအေနမွာ အလုပ္ရဖုိ႕ မလြယ္၊ အိမ္ကုိျပန္ဖုိ႕လည္းမျဖစ္၊ ဟုိမေရာက္ဒီမေရာက္နဲ႕ လမ္းခရီးတေထာက္မွာပဲ တဝဲဝဲလည္ေနဆဲ။

မင္းထက္ေအာင္

စကားခ်ပ္

ကံေပါက္ေက်း႐ြာ လက္႐ွိကုန္ေစ်းႏႈံးအေျခအေနမ်ား (ေအာက္တုိဘာလေနာက္ဆုံးပတ္ ၂၀၀၈) ကုိ
တင္ျပထားပါ သည္။

၁။ဆန္ေစ်းႏႈန္း

-ေပၚဆန္းေမႊး (၁)ၿပီ - ၁၃ဝဝ က်ပ္

-ငကြၽဲ (၁)ၿပီ - ၁၂ဝဝ က်ပ္

-ဧည့္မထ (၁)ၿပီ - ၁၂၅ဝ က်ပ္

-ကမာႀကီ (၁)ၿပီ - ၁၁ဝဝ က်ပ္

-ငစိန္ (၁)ၿပီ - ၉ဝဝ က်ပ္

-ေကာက္ညွင္း(အျဖဴ) (၁)ၿပီ - ၁၆ဝဝ က်ပ္

-ေကာက္ညွင္း(အမဲ) (၁)ၿပီ - ၁၈ဝဝ က်ပ္

၂။စားဆီေစ်းႏႈန္း

-ပဲဆီ (၁)ပိႆာ - ၅ဝဝဝ က်ပ္

-ႏွမ္းဆီ (၁)ပိႆာ - ၅၅ဝဝ က်ပ္

-ဆီအုန္းဆီ (၁)ပိႆာ - ၃၅ဝဝ က်ပ္

-အုန္းဆီ (၁)ပိႆာ - ၅ဝဝဝ က်ပ္

၃။အသားေစ်းႏႈန္း

-ဝက္သား(အသား) (၁)ပိႆာ - ၈ဝဝဝ က်ပ္

-ဝက္သား(သုံးထပ္သား) (၁)ပိႆာ - ၆ဝဝဝ က်ပ္

-အမဲသား (၁)ပိႆာ - ၇ဝဝဝ က်ပ္

-ၾကက္သား (၁)ပိႆာ - ၆၅ဝဝ က်ပ္

၄။ ငါးေစ်းႏႈန္း

-ငါးကြမ္း႐ွပ္ (၁)ပိႆာ - ၃ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးလိတ္ေက်ာက္ (၁)ပိႆာ - ၂၅ဝဝ က်ပ္

-ငါးမုတ္ (၁)ပိႆာ - ၂ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးသေလာက္ (၁)ပိႆာ - ၅၂ဝဝ က်ပ္

-ငါးကြၽဲရင္ (၁)ပိႆာ - ၄ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးေပါင္း (၁)ပိႆာ - ၈၅ဝဝ က်ပ္

-ပုဇြန္ထုပ္(အ႐ွင္) (၁)ပိႆာ - ၈ဝဝဝ က်ပ္

-ပုဇြန္ထုပ္(အေသ) (၁)ပိႆာ - ၃၅ဝဝ က်ပ္

-ေက်ာက္ပုဇြန္(အ႐ွင္) (၁)ပိႆာ - ၈ဝဝဝ က်ပ္

-ေက်ာက္ပုဇြန္(အေသ) (၁)ပိႆာ - ၃၅ဝဝ က်ပ္

၅။ ငါးေျခာက္ေစ်းႏႈန္း

-ပုဇြန္ေျခာက္(နံပါတ္-၁) (၁)ပိႆာ - ၂ဝဝဝဝ က်ပ္

-ပုဇြန္ေျခာက္(နံပါတ္-၂) (၁)ပိႆာ - ၁၅ဝဝဝ က်ပ္

-ပုဇြန္ေျခာက္(နံပါတ္-၃) (၁)ပိႆာ - ၁၂ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးကြမ္း႐ွပ္ေျခာက္ (၁)ပိႆာ - ၁၁ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးလိတ္ေက်ာက္ေျခာက္ (၁)ပိႆာ - ၇ဝဝဝ က်ပ္

၆။ လက္ဘက္္ရည္ဆိုင္ေစ်းႏႈန္း

-ကာဖီ(႐ုိး႐ုိး) (၁)ခြက္ - ၂၅ဝ က်ပ္

-ကာဖီ(ေကာ္ဖီမိတ္) (၁)ခြက္ - ၃ဝဝ က်ပ္

-လက္ဘက္ရည္(ခ်က္ႏို‹ဆီ) (၁)ခြက္ - ၂ဝဝ က်ပ္

-လက္ဘက္ရည္(ႏို‹ဆီဗူး) (၁)ခြက္ - ၂၅ဝ က်ပ္

-ပဲဟင္း (၁)ခြက္ - ၂ဝဝ က်ပ္

-အီၾကာေကြး(၁ေခ်ာင္းတဲြ) (၁)ေခ်ာင္း - ၁၅ဝ က်ပ္

-အီၾကာေကြး(၂ေခ်ာင္းတဲြ) (၁)ေခ်ာင္း - ၃ဝဝ က်ပ္

-မုန္႕မ်ိဳးစုံ (၁)တုံး - ၁ဝဝ က်ပ္

-နံျပား (၁)ခ်ပ္ - ၃ဝဝ က်ပ္

၇။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေစ်းႏႈန္း

-ၾကက္သြန္ျဖဴ (၁)ပိႆာ - ၁၅ဝဝ က်ပ္

-ၾကက္သြန္နီ (၁)ပိႆာ - ၁ဝဝဝ က်ပ္

-ပဲျခမ္း (၁)ပိႆာ - ၁၈ဝဝ က်ပ္

-မန္းက်ီးသီး (၁)ပိႆာ - ၁၇ဝဝ က်ပ္

-အာလူး (၁)ပိႆာ - ၁၅ဝဝ က်ပ္

-င႐ုတ္သီးေျခာက္ (၁)ပိႆာ - ၈ဝဝဝ က်ပ္

-င႐ုတ္သီးစိမ္း(ႏို႕ဆီဗူး) (၁)ဗူး - ၅ဝဝ က်ပ္

-ငွက္ေပ်ာသီး(ရခိုင္) (၁)ဖီး - ၅ဝဝ က်ပ္

-ငွက္ေပ်ာသီး(ဖီးၾကမ္း) (၁)ဖီး - ၁ဝဝဝ က်ပ္

-ငွက္ေပ်ာသီး(သီးေမႊး) (၁)ဖီး - ၁၅ဝဝ က်ပ္

-ေကာ္ဖီထုပ္ (၁)ပိႆာ - ၆ဝဝ က်ပ္

-ေကာ္ဖီပန္း(အပြင့္ႀကီး) (၁)ပြင့္ - ၅ဝဝ က်ပ္

-ေကာ္ဖီပန္း(အပြင့္ငယ္) (၁)ပြင့္ - ၃ဝဝ က်ပ္

-ခရမ္းခ်ဥ္သီး(ရန္ကုန္) (၁)ပိႆာ - ၇ဝဝ က်ပ္

-ခရမ္းခ်ဥ္သီး(ထားဝယ္) (၁)ပိႆာ - ၅ဝဝ က်ပ္

-သံပုရာသီး (၁)လုံး - ၃ဝ က်ပ္

-ခ်ဥ္ေပါင္ ႐ြက္(၁ဝခက္) (၁)စီး - ၅ဝ က်ပ္

-ကဇြန္း႐ြက္(၁ဝခက္) (၁)စီး - ၅ဝ က်ပ္

၈။ အေထြေထြကုန္းေစ်းႏႈန္း

-ငါးပိ(အေကာင္းစား) (၁)ပိႆာ - ၂ဝဝဝ က်ပ္

-ငါးပိ(သာမန္) (၁)ပိႆာ - ၁၅ဝဝ က်ပ္

-ဆား (၁)ပိႆာ - ၇ဝဝ က်ပ္

-ေခါက္ဆဲြ (၁)စီး - ၈ဝဝ က်ပ္

-ၾကာဇံ (၁)ပိႆာ - ၆ဝဝဝ က်ပ္

-ထန္းသၾကား (၁)ပိႆာ - ၁၂၅ဝက်ပ္

-ဓနိသၾကား (၁)ပိႆာ - ၁၂ဝဝ က်ပ္

-သၾကား (၁)ပိႆာ - ၁၄ဝဝ က်ပ္

-အခ်ိဳမူန့္(ထိုင္း-ကီလိုတဝက္ထုပ္) (၁)ထုပ္ - ၁၄ဝဝ က်ပ္

-ႏို‹ဆီ(ထိုင္း) (၁)လုံး - ၈ဝဝ က်ပ္

-ႏို‹ဆီ(တပ္မေတာ္) (၁)လုံး - ၆ဝဝ က်ပ္

-ငါးေသတၱာ(ထိုင္း) (၁)လုံး - ၈ဝဝ က်ပ္

-အသားဗူး(တပ္မေတာ္) (၁)လုံး - ၆ဝဝ က်ပ္

-ၾကက္ဥ (၁)လုံး - ၂ဝဝ က်ပ္

-ဘဲဥ (၁)လံုး - ၂ဝဝ က်ပ္

၉။ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း

-ဓါတ္ဆီ(ျမန္မာ) (၁)ဂါလံ - ၄၂ဝဝ က်ပ္

-ဓါတ္ဆီ(ထိုင္း) (၁)ဂါလံ - ၄၅ဝဝ က်ပ္

-ဒီဇယ္(ျမန္မာ) (၁)ဂါလံ - ၄ဝဝဝ က်ပ္

-ဒီဇယ္(ထိုင္း) (၁)ဂါလံ - ၄၅ဝဝ က်ပ္

-ေရနံ(ျမန္မာ) (၁)ဂါလံ - ၃၄ဝဝ က်ပ္

-ေရနံ(ထိုင္း) (၁)ဂါလံ - ၃၇ဝဝ က်ပ္

မင္းထက္ေအာင္


1 အၾကံျပဳျခင္း:

အိုးေ၀ေအာင္ said...

က ေန ဒါ က ကုိ ထြန္းၾကဳိင္ ကုိ ဆက္ သြယ္ ေပး ပါ။mibamyittar79@gmail.com)