Monday, June 16, 2008

ဒီေန႕ျမန္မာသတင္းမ်ား(တနလာၤေန႕)အေရးေတာ္ပံုကား မ်ဳိးဆက္တိုင္းအား တပ္လွန္႔၍ ေနေခ်ၿပီ
ေဆာင္းပါး
ေအာင္ေမာ္ဦး
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 16 2008 16:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
“ႏိုင္ငံသားတိုင္း၌ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ အစိုးရမ်ဳိးကို မိမိတို႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကေပသည္။ ဤအခြင့္အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိတို႔ဘာသာ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါက မိမိတို႔ မလိုခ်င္သည့္ အစိုးရမ်ဳိးကိုသာ ရရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာ ေႏွာင္းသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အစိုးရကို သာလွ်င္ မိမိတို႔ႏွင့္ တန္သည့္ အစိုးရအျဖစ္ သေဘာပိုက္၍ လူမဆန္သည့္ အစိုးရ၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ျပားျပား၀ပ္မွ် ခံၾကရေပလိမ့္မည္”
စစ္အုပ္စုက ဆႏၵခံယူပြဲ၌ (၉၂.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ စကတည္းက လိမ္လည္ညစ္ပတ္ လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ႀကိဳခန္႔မွန္းထားႏွင့္ၾကသည့္ လူမ်ားအတြက္မူ ဤေၾကညာခ်က္သည္ ျပက္လံုးတခုသဖြယ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ျပက္လံုးသည္ ဘ၀ႏွင့္ရင္း၍ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး၊ အနာဂတ္ကို ထိုးေကၽြး၍ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး၊ သခင္ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္၍ ကၽြန္ရယ္ ရယ္ရမည့္ ျပက္လံုးမ်ဳိး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရယ္ရ ခက္ၾကေပလိမ့္မည္။
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ကို ၆၀% - ၄၀% ခန္႔ ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရာ ရွိသည္ဟူ၍ မွန္းဆထားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ လူထုကို ေလွ်ာ့တြက္၍ မဟုတ္ဘဲ စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ ညစ္ပတ္မႈကို ထည့္တြက္၍ ဤသို႔ ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူအမ်ား မွန္းဆထားသလို စစ္အုပ္စုက ႏွာတဖ်ားသာ႐ံုေလး ကပ္၍ ေၾကညာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းလိုလို မ်က္ေစ့ လည္သြားႏိုင္ပါသည္။ (၁) စစ္အုပ္စုကို လိမ္လည္ ညစ္ပတ္သည္ဟူ၍ တိတိက်က် ေျပာရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ (၂) ျပည္သူလူထုအတြင္း ငါက ကန္႔ကြက္တယ္၊ နင္က ေထာက္ခံတယ္ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။ (၃) ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားအားလည္း ရွင္းျပရန္ အေတာ့္ကို ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စုက (၉၂.၄%) ဟု ေၾကညာလိုက္သျဖင့္ (၁) စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ ညစ္ပတ္မႈမွာ ဘြားဘြားႀကီး ေပၚထြက္ လာခဲ့ပါသည္။ (၂) ျပည္သူ အားလံုးသည္လည္း မိမိတို႔ လိမ္ညာခံရ၊ မတရားျပဳခံရသည္ကို မ်က္ျမင္ဒိဌိ သိရွိခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ၾကပါသည္။ (၃) ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားအားလည္း ရွင္းျပရန္ မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ စစ္အုပ္စု ၏ ငါတေကာေကာသည့္ လုပ္ရပ္က ဘူးေပၚသလို ေပၚေနပါေတာ့သည္။
တ႐ုတ္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဗံုးမိုးရြာေနသည့္ ဂ်ပန္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအား ခုခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠဌေမာ္ ေျပာခဲ့သည့္ စကားတခြန္း ရွိပါသည္။ “ငါတို႔က ဂ်ပန္စစ္တပ္ဟာ မေကာင္းဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ကို ခံတိုက္ၾကဆိုၿပီး ငါတို႔ျပည္သူေတြကို တကူးတက ရွင္းျပေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ငါတုိ႔ ေျပာခ်င္တဲ့စကားကို ငါတို႔ကိုယ္စား ဂ်ပန္ေတြက ဗံုးေတြက်ဲၿပီး ေျပာလိုက္ၾကၿပီ။ ရန္သူက ငါတို႔ျပည္သူေတြကို အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ၾကဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္ေပးလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ ေမာ္က အဆိုးထဲမွ အေကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္က “ဂ်ပန္ စစ္တပ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးကို ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္” ဟူ၍ တပ္နီေတာ္ႏွင့္ ကူမင္တန္တို႔အၾကား အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းပြင့္သြားမႈကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပခဲ့သည္။
က်ေနာ္တို႔ အေနျဖင့္လည္း စစ္အုပ္စုသည္မတရား၊ စစ္အုပ္စုသည္ မမွ်တ၊ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုကို ေတာ္လွန္ၾကဟူ၍ ေျပာေနရန္ လိုပါဦးမည္လား။ စစ္အုပ္စုသည္ အမ်ား ေျပာခ်င္သည့္စကားကို အားလံုးကိုယ္စား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ေရဒီယိုမွ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။ သတင္းစာမ်ားမွ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက စစ္အုပ္စု၏ လိမ္လည္ ညစ္ပတ္မႈသည္ “ဒုတိယ ရွစ္ေလးလံုး” ဟု ဆိုႏိုင္မည့္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ပင္ တပ္လွန္႔ေပးလိုက္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ အႏွစ္ ၆၀ လံုးလံုး စစ္ကၽြန္ဘ၀ ေရာက္ေနခဲ့ၾကရသည္မွာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆို တုိက္ပြဲ၀င္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသား အေရအတြက္က စစ္သား အေရအတြက္ထက္ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလမည္လား မေျပာတတ္ပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈ အပါအ၀င္ အျခားေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးငယ္မ်ားတြင္ ပြဲတိုင္းလိုလို ဒီလူေတြခ်ည္း လႈပ္ရွားလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ေထာင္ခ်ခံရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ေျမလွ်ဳိးရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း နယ္စပ္သို႔ ေရွာင္တိမ္းၾကရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း ဘ၀ပ်က္ခံရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း မိသားစုႏွင့္ ေကြကြင္းရလိုက္၊ ဒီလူေတြခ်ည္း အသက္စြန္႔လႊတ္ရလိုက္ႏွင့္ တကယ္လႈပ္ရွားသူ အေရအတြက္မွာ လက္ခ်ဳိး ေရႏိုင္႐ံုေလာက္မွ်သာ ရွိခဲ့သည္ဟူ၍ အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသထူျပေနသည္ကို က်ေနာ္တို႔ မျငင္းႏုိင္ပါ။
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ဒီလူေတြခ်ည္းလိုလို ျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာဖူးပါ သည္။ အေျခခံ ျပႆနာမွာ လူထုစည္း႐ံုးမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို မခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။ အေရးေတာ္ပံု တပ္သားမ်ား (တနည္း) လူထု စည္း႐ံုးေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း၍ လူထုစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဇာက္ခ် မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌သာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းကို ေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတုန္းက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အထက/အလက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ (ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍) ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း၍ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအား လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲေခၚႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွ ေကာ္လာျပာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမား မ်ားအား လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲေခၚႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔ အေျခအေန၌ ဆိုလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားပါ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေနၾကသျဖင့္ လူထုစည္း႐ံုးေရး နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခြင့္အခါ သင့္လွေပသည္။
ဆိုၾကပါစို႔။ ယေန႔၌ အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိသည့္ လူငယ္ေလးတဦးသည္ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္၌ အႏွစ္ ၂၀ မွ် ျဖတ္သန္း ႀကီးျပင္းခဲ့ရေပလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္ခုေပါင္းေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ မွ် ျဖတ္သန္း ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္ေလး၏ ဘိုးဘြားတို႔သည္လည္း အသက္ ၆၀ ၀န္းက်င္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအရ ျပည္တြင္းစစ္အစဟု ဆိုရမည့္ ေခတ္ကာလမ်ားမွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလမ်ားအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ စနစ္ဆိုး ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရ ရွာေပလိမ့္မည္။
မ်ဳိးဆက္ ၃ ဆက္မွ် ေခတ္ဆိုး စနစ္ဆိုးမ်ား ေအာက္၌ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည့္ သမိုင္းသည္ ဤတြင္ တခန္းရပ္သင့္ပါၿပီ။ ထို႔အတူ ထိုလူငယ္ေလး မွ ေမြးဖြားလာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ရင္ေသြးေလးမ်ားချမာ သူတို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားနည္းတူ ေခတ္ဆိုး စနစ္ဆိုးႀကီးမ်ား ေအာက္၌ ထပ္မံ ျဖတ္သန္းၾကရဦးေတာ့မည့္အေရး မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ အနာဂတ္၏ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား (တနည္း) စတုတၳ မ်ဳိးဆက္ေလးမ်ားအား ဤေခတ္၊ ဤစနစ္ႏွင့္ ဤလို ဖက္စစ္အုပ္စု၏ ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္၌ ႀကီးျပင္းေစ၊ လူလားေျမာက္ေစရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။
ဆန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ျပႆနာကို ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရခ်ိန္တြင္ မြဲျပာက်၍ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနသည့္ ျမန္မာျပည္အဖို႔ ပို၍ အလူးအလဲ ခံရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲေခ်။ ယေန႔ (သို႔) မနက္ျဖန္၌ လူထုသည္ သူတို႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အစားအစာရရွိေရး၊ အမိုးအကာရရွိေရး၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးစရာ ရရွိေရး စသျဖင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုၾကေပလိမ့္မည္။ ငတ္၍ ေသရမည့္ အတူတူ တိုက္၍သာ ေသေတာ့မည္ ဟူသည့္ ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပ သည္။ ထိုသို႔ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ လူထုအုံႂကြမႈအား တေနရာတည္း၌ ကြက္က်ား မျဖစ္ေစဘဲ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေရာ၊ ေက်းလက္ပါ ပါ၀င္ေစေရးတို႔အတြက္ လူထုစည္း႐ံုးေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ လိုေပမည္။ ထိုမွ်မက ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစေရးအတြက္ ရႏိုင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳၾကရန္လည္း လိုေပလိမ့္မည္။
“ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ နည္းျဖင့္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသတြင္းပို႔႐ံုႏွင့္ အားမရ၊ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ မဲလိမ္သည့္ နည္းျဖင့္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြန္ျပဳရန္ စီမံကိန္းခ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုကို ဒီအတိုင္း ထင္တိုင္းက်ဲခြင့္ ျပဳထားဦးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၌ ရာဇ၀င္ ႐ိုင္းရေပေရာ့မည္။”


ေလေဘးကူညီသူ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖမ္းခံရ
ေဆာ္လမြန္
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 16 2008 18:30 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ ေလေဘးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးကို ယခုလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။
ကိုျမတ္သူ၊ မယဥ္ယဥ္ဝိုင္းႏွင့္ မတင္တင္ခ်ဳိသည္ ေလေဘးကိစၥအတြက္ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ လွည္းတန္း ေျမနီကုန္းရွိ ေရႊလၻက္ရည္ဆိုင္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနခိုက္ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ အမည္မသိ အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
“သြားတုန္းက ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႔မယ္ဆိုၿပီး သြားတာ။ အလွဴခံတဲ့ ဘုန္းႀကီးေလ။ အဲလိုမ်ဳိး ခ်ိန္းထားလို႔ သြားတာ။ အဲဒါ ေျမနီကုန္း ေရႊလၻက္ရည္ ဆိုင္မွာ အလွဴကိစၥကို ဘုန္းႀကီးက လႊတ္လိုက္တာ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲလိုပံုစံနဲ႔ ဝင္လာတာ။ အဲဒီမွာပဲ ေပ်ာက္သြားတာ” ဟု မတင္တင္ခ်ဳိ၏ ခင္ပြန္းသည္က ေျပာသည္။
သူတို႔ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကိုမူ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က မိသားစုဝင္မ်ားသို႔ တစံုတရာ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဟု မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔ ညတြင္ နယ္ေျမခံရဲမ်ား အပါအဝင္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၃ ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ကာ ရွာေဖြ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
“ေမးတာက ကယ္ဆယ္ေရး ပိုက္ဆံေတြ ပို႔ထားတာ ဘယ္မွာ ထားသလဲ၊ ဘယ္ကို သူ ဆက္သလဲ၊ သူတို႔ မွတ္ထားတဲ့ ေငြစာရင္းလယ္ဂ်ာ (ledger) သိခ်င္တယ္၊ ျပပါ ဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။ ရွာတာက တအိမ္လံုးကို ရွာတာေပါ့။ ဗီ႐ိုေတြ ဖြင့္ၾကည့္တယ္။ ပထမတေခါက္ေတာ့ သိပ္ၿပီး ေထြေထြထူးထူး ပါမသြားဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ သတင္းစာ ျဖတ္ပိုင္းပံုကေလးေတြ ျဖတ္ထားတဲ့ဟာေတြ ပါသြားတယ္။ ဒုတိယ တေခါက္ေတာ့ လက္ေတာ့ပ္ laptop တို႔ ေတာင္းတာ ရွိတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ မိသားစုဝင္ တဦးက ေျပာသည္။
ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသြားသည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း ေနအိမ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့သူ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စကားမ်ားအရ ေလေဘး ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
အဖမ္းခံလုိက္ရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမတၱာေပါင္းကူး အမည္ရွိ ေလေဘး ကူညီေရးအဖဲြ႔က ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းသို႔ အနည္းဆံုး ၆ ေခါက္ခန္႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီေနသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ (ကိုသူရ) သည္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔တြင္၎၊ First Eleven ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးသည္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္၎ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရေသးသည္။

ဘေလာ့ဂ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္ ကို တေက်ာ့ျပန္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေန
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 16 2008 17:10 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ ၅ လခန္႔ ဖမ္းဆီး ခံေနရသည့္ စာေရးဆရာ ဘေလာ့ဂ္ဂါ ကုိေနဘုန္းလတ္အား ယခုတုိင္ အာဏာပိုင္မ်ားက တေက်ာ့ျပန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနသည္။
႐ံုးထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အာဏာပုိင္မ်ားက အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္းသို႔ မုန္တုိင္းက်အၿပီး တႀကိမ္ႏွင့္ ယမန္ေန႔က တႀကိမ္ ဘေလာ့ဂ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆး ေမးျမန္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သိရျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေထာင္တြင္းမွာပဲ ေခၚေမးတာေပါ့ေနာ္။ စစ္ေၾကာေရးလုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ နာဂစ္အၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာလုိ႔ ေျပာတယ္ေလ။ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘေလာ့ဂ္အေၾကာင္းပဲ ေမးတယ္ ေျပာတာပဲေလ။ သူ႔နာမည္ဝွက္ ရွိလား ေမးတယ္တဲ့။ တခ်ဳိ့က နာမည္ဝွက္နဲ႔ ေရးတာေပါ့ေနာ္။ ဆရာမ ေမၿငိမ္းတုိ႔၊ ေဒါက္တာ လြဏ္းေဆြတုိ႔က နာမည္နဲ႔တကြ ေရးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလူေတြရဲ့ နာမည္ကုိ သိလားလုိ႔ ေမးတယ္တဲ့” ဟု ယေန႔ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ခဲ့သူ မိခင္ ေဒၚေအးသန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
သူက ဆက္ၿပီး “ထူးဆန္းတယ္။ နာဂစ္အလြန္မွာမွ ဘေလာ့ဂ္ကိစၥကုိပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ေမးေနေတာ့ ဘယ္လုိ သေဘာလဲေပါ့ေနာ္။ အန္တီ ထင္တာကေတာ့ သူ႔ကုိ အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာျပီးေတာ့ စြဲခ်က္တင္လုိ႔ ရေအာင္ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ထင္တာပဲ။ အန္တီ သိသေလာက္ကေတာ့ေလ၊ သူ႔မွာ သတင္းပုိ႔တာတုိ႔၊ ဘာမွ မရွိတာ။ သူတုိ႔ဟာ သူတို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွားနဲ႔ ေမးေနတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
ဘေလာ့ဂ္ဂါ ကုိေနဘုန္းလတ္အား ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒ ၃၂ (ခ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုရန္ ပုဒ္မတပ္ခဲ့သည္။
သူ႔ကုိ လူေတြ႔ ညြန္ၾကားခ်က္ ရယူခြင့္ စာရရန္ ေရွ့ေန ဦးေအာင္သိန္းမွ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ယေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ စာတင္ခဲ့သည္။
ကိုေနဘုန္းလတ္ကို ေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး သတင္းရပ္ကြက္ကလည္း အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အမည္မေဖာ္ဘဲ တင္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္အရာရွိမ်ား သိလိုေနၾကသည္ဟု မဇၩိမက စံုစမ္း သိရွိရသည္။
ေရွ့ေန ဦးေအာင္သိန္းက “ေထာင္ကုိ ေလွ်ာက္ရတယ္။ တခါမွ မေပးေသးဘူး။ သူတုိ႔ ေတြ႔ေပးမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး စာကပ္ထားလုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကည့္တာ။ ေတြ႔ခြင့္ရရင္ သြားေတြ႔မယ္။ (power) အျပည့္ေပးထားၿပီပဲ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔အထိ သူ႔ကို ေတြ႔ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ သြားေတြ႔မယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေဒၚေအးသန္းက “တပ္ထားတာက ဗီဒီယို အက္ဥပေဒ ၃၂ (ခ) ပဲေလ။ အခုဟာက အဲဒီဟာနဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘေလာ့ဂ္ကိစၥပဲ ထပ္ေမးတာ တဲ့ေလ။ အဲဒါနဲ႔လည္း ႐ံုံုးမထုတ္ဘူးကြယ္။ အခုဟာက ေနာက္ကိစၥ။ ၃၂ (ခ) က ခုိင္မာမႈမရွိလုိ႔ ေနာက္တခု အျပစ္ရွာေနတဲ့သေဘာ ရွိတယ္ ေပါ့ေနာ္။ လူတေယာက္ကုိ ဖမ္းထားခ်င္လုိ႔ ပုဒ္မတခု တပ္လုိက္တာေပါ့ေနာ္။ ဖမ္းတုန္းက စကၤာပူအၿငိမ့္ေခြ တစံုပဲ ရတာကုိး” ဟု ေျပာသည္။

႐ုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္သူ ေဆးရံုတက္ကုသမႈ ခံယူ
မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 16 2008 15:48 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ေလေဘးကူညီေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္သူသည္ ရန္ကုန္ရွိ ေဆး႐ံုတခု၌ ေဆးကုသ ခံယူေနရသည္။
ရန္ကုန္ရွိ နာေရးအသင္း ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းသား ေက်ာ္သူသည္ ဧရာဝတီတိုင္း ပ်ဥ္ခ႐ိုင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္လာသျဖင့္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု ပန္းလႈိင္တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
“စိတ္႐ႈပ္ရင္၊ စိတ္ဒုကၡျဖစ္ရင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေသြးတိုးလည္း နည္းနည္းရွိတယ္။ ေဆးလိပ္လည္း အရမ္းေသာက္တဲ့အျပင္ အစားအေသာက္ လည္း မဆင္ျခင္လို႔ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေရႊဇီးကြက္က ေျပာသည္။
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းကို အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေနသူ တဦးကလည္း “က်ေနာ္တို႔ ပ်ဥ္ခ႐ိုင္ဘက္ သြားရင္းနဲ႔ ပုသိမ္အေရာက္ လမ္းခရီးမွာ ေျခေတြလက္ေတြ ေအးၿပီးေတာ့၊ ေခၽြးေတြ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ေနမေကာင္းတာနဲ႔ ေဆး႐ံု ျပန္တက္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းမည္ျဖစ္ကာ ပ်ဥ္ခ႐ိုင္ တီတူးကုန္းေက်းရြာတြင္ သူ ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၆၂ဝ ဆန္႔ ေဆာက္လက္စ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ထပ္မံ၍ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
သူ၏ နာေရးကူညီမႈ အသင္းသားမ်ားသည္ ယခုအခါ ဧရာဝတီတုိင္း ဘိုကေလးၿမ့ဳိနယ္ရွိ အမာႏွင့္ ကြမ္းမူ၊ က်ဳိက္ေထာ္အနီးရွိ ေမွာ္ေတာဘက္ တြင္ ေလေဘး ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ေကာလာဟလမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ပ်ံ႕ေန
ေအးလဲ့ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈဆုိင္ရာ ေကာလာဟလသတင္းဆိုးမ်ားထြက္ေပၚေနမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔ရွိ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူထုအၾကားတြင္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ေဒသခံ တဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
“တခါျဖစ္ဖူးထားေတာ့ ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကညာတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ ဘာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရ မလဲဆိုတာ မသိရဘူး၊ ဘယ္ကိုေျပးရမလဲ၊ ဘာလုပ္ရမွာလဲ မသိဘူး၊ ျဖစ္လာရင္ လူေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဘယ္လိုလုပ္ ၾကမလဲဆိုတာပဲ စဥ္းစားထားၾကတယ္”ဟု အထက္ပါ ေဒသခံက ေျပာသည္။
နာဂစ္ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္အၿပီး ယခုလ အေစာပိုင္းက ပုသိမ္ ဆရာေတာ္၊ ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း လိႈင္သာယာ ဆရာေတာ္ စသည့္ ဆရာေတာ္ ၃ ဦးတို႔က ေနာက္ထပ္ မုန္တိုင္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေျမငလ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု တျပိဳင္နက္တည္း အိပ္မက္ မက္ၾက ေၾကာင္း ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ရန္ကုန္လူထုအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ အိပ္မက္က စက္တင္ဘာတုန္းက သံဃာေတာ္ေတြကို သတ္ထားလို႔ နတ္ေတြက မေနဘူး ့ ့ ့အဲဒါ ဆံုးမမယ္ ၊ ေရေဘး ေလေဘး ကေတာ့ ဧရာဝတီ တေလ်ာက္မွာ ၿပီးသြားၿပီ၊ အခု အညာ တေလ်ာက္ဘက္ကို ေရႀကီးမယ္၊ ေ႐ႊတိဂုံ ဘုရားကုန္းအထိ ေရျမဳပ္မယ္တဲ့၊ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္ တတိုင္းလုံး ကုန္ၿပီေပါ့၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ျငင္းေတာ့ ငလ်င္ဒဏ္ မဟုတ္ရင္ တခုခုေတာ့ ျဖစ္မယ္လို႔ အိပ္မက္တယ္ တဲ့၊ အဲဒါကို ၾကားၿပီးေၾကာက္ေနၾကတာ” ဟု အထက္ပါ ရန္ကုန္ေဒသခံကေျပာဆုိသည္။
၎က ဆက္လက္ၿပီး“အႏၲရာယ္ကင္းဖို႔ ဆရာေတာ္အိပ္မက္အရ ယၾတာေပးတယ္ ၆ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေရွာက္သီးသံုးလံုး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ၊ အဲဒါစြန္႔ၿပီးရင္ အိမ္မွာစားၾကပါဆိုတဲ့ ယၾတာလည္း အိမ္မက္ ထဲမွာ ပါတယ္တဲ့” ဟုေျပာသည္။
တျခားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးကလည္း“မေန႔က ၿမိဳ႕ထဲမွာ လူေတြေျခာက္ကပ္ၿပီး အသြားအလာနည္းေန တယ္၊ ဒီ ၁၅ ၊၁၆ ၊၁၇ ရက္ေန႔ေတြမွာ မုန္တိုင္းျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတြၾကားေနေတာ့ လူေတြက က်ီးလန္႔စာ စားေနရသလိုပဲ၊ ေကာလာဟလ ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေနတယ္”ဟုေျပာသည္။
ယင္းေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းလိုပင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ ရန္ကုန္ရႊံ႕ပံု၊ မႏၱေလး ျပာပံု၊ ေနျပည္ေတာ္အရုိးပံု ဆိုသည့္ တေဘာင္ ဆန္ဆန္ စကားမ်ားလည္း လူအမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ ဟု ဆုိသည္။
ထိုသို႔ ေကာလာဟလမ်ားပ်ံ႕ႏွံေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရ သတင္းဌာနမ်ားကလည္း ရာသီဥတုဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေနခဲ့သည္။
“ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတမ္း တေလ်ာက္ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးႏိုင္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈးဦးစီး ဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ယမန္ေန႔က ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား တနဂၤေႏြေန႔ခင္းပိုင္း ရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းျပေနခ်ိန္ အေတာ အတြင္း စာတမ္းထိုးေၾကညာခဲ့ၿပီး ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ယင္းသို႔ မိုးေလဝသ ဌာန၏ ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာျပည္သူ လူထုက မယုံတဝက္ ယုံတဝက္ျဖင့္ ယုံရခက္ ေနၾကေၾကာင္း လည္း လူအမ်ားအၾကားေျပာဆိုေနေၾကာင္း သိရသည္။
“မုိးေလဝသ သတင္းက ဟုတ္ခ်င္လည္းဟုတ္မွာေပါ့ အခုတေလာ ရန္ကုန္မွာ မုိးနည္းနည္းရြာရင္ ေရအရမ္း ႀကီးေနတာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ထဲမွာေတာင္ မေနရဲေအာင္ ေၾကာက္လန္႔ေနတယ္” ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာ သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ နဂစ္မုန္တိုင္းမတိုင္ခင္ ဧၿပီ ၂၉ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ား က် ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန၆နာရီတိုင္းထြာခ်က္အရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အားေကာင္း လာျခင္းမရွိဘဲ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္း၏အရွိန္ေၾကာင့္ ေနာက္ ၄၈နာရီအတြင္း ဧရာဝတီ တိုင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအဝင္ တျခားေသာ ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုခန္႔ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႕မိုးထစ္ခ်ဴန္း ရြာႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္ ေျမျပင္ ေလသည္ တနာရီမိုင္ ၄၀ မွ ၄၅ အထိတိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ လူအမ်ားက အယုံအၾကည္နည္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔ထုတ္သတင္းစာတြင္လည္း မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေျမျပင္၊ေလျပင္၊ ေရျပင္ေလသည္ တနာရီလွ်င္ ၄၅မိုင္မွ မိုင္ ၅၀ အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္း တေလ်ာက္တြင္ ယေန႕နံနက္မွ ေနာက္ထပ္ ၇၂နာရီ အထိ ေနရာအႏွံ႔အျပားမုိးရြာႏိုင္ၿပီး ေနရာကြက္ က်ား မွေနရာ အႏွံ႕မုိးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ပါရွိသည္။
ေကာလဟာလသတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ၿပီး သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ သုပညာနဂရစိႏၵ မင္းလက္ထက္ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္းကို “အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အက်င့္ပ်က္လြန္းေသာ ေၾကာင့္ လူအမ်ား အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေနစဥ္ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ပ်က္ရသည္” ဟု ျမန္မာသမိုင္း ပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ တိုင္းရင္းျမန္မာ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္” ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတေလ်ာက္ေဒသအလိုက္မိုးႀကီးႏိုင္” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ပိုင္း ႏွင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈးဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ သတင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ယေန႔ထုတ္သတင္းစာတြင္္ ”ဇြန္လ၁၅ ရက္ေန႔စြဲျဖစ္ မိုးေလဝသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကပၸလိပင္လယ္ျပင္၊ ယင္းႏွင့့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္တုန္ေလသည္ အားေကာင္း ရာမွ အလြန္အားေကာင္း လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါမုတ္တုန္ေလအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္း တေလ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ တို႕တြင္ မၾကာခဏမိုးသက္ေလျပင္မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္သည္။”
ဆက္လက္ၿပီး ၎အိမ္မက္မွာ “ စက္တင္ဘာတုန္းက သံဃာေတာ္ေတြကို သတ္ထားလို႕ နတ္ေတြကမေနဘူး ့ ့ ့အဲဒါ ဆံုးမ မယ္ ့ ့ ့ ့ေရေဘး ေလေဘး ကေတာ့ ဧရာဝတီတေလ်ာက္မွာ ၿပီးသြားၿပီ၊ အခု အညွာတေလ်ာက္ဘက္ကို ေရႀကီးမယ္ တိမ္ငုတ္သရ ေရႊတိဂုံဘုရားကုန္း အထိေရျမဳပ္မယ္၊ အဲေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းတတိုင္းလံုးကုန္ၿပီေပါ့ ့ ့ ့ဒီေတာ့ ဆရာေတာ္က မလုိခ်င္ဘူးလို႕ျငင္းတယ္၊ ဒါဆို ငလွ်င္ဒဏ္ေတာ့ ခံစားရလိုက္မယ္ တခုမဟုတ ္တခုေတာ့ခံစားရလိုက္မယ္လို႕ေျပာတယ္ ဆိုၿပီး အိမ္မက္မက္တယ္ဆိုတာၾကားေတာ့ ေၾကာက္ေနၾကတယ္္” ဟု ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာျပသည္။
ဆက္လက္ၿပီး သူမကဘဲ “ဆရာေတာ္အိမ္မက္အၿပီး မွာ ဆရာေတာ္က ရတရာေပးတယ္ ၆ရက္ေန ႔ သို႕မဟုတ္ ၁၆ရက္ေန႔ ေျခာက္သီးသံုးလံုး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ အဲဒါစြန္႕ၿပီးရင္အိမ္မွာစားၾကပါဆိုတဲ့ ရတရာက အိမ္မက္ထဲမွာ ပါတယ္ တဲ့” ဟုေျပာသည္။
ဒီေေကာ္လဟာလမ်ားအေပၚ လူမ်ားက ယံုရခက္မယံုရခက္ျဖစ္ေနပံုကို ”ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္မွာ အခုလတ္တေလာ မုိးနဲနဲရြာရင္ ေရအရမ္းႀကီးေနတာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ထဲမွာေတာင္မေနရဲေအာင္ ေျခာက္လွန္ေနတယ္”
အျခားၿမိဳ႕ခံတဦးကလည္း ”ၿမိဳ႕ထဲမွာ လူေတြေျခာက္အသြားအလာနည္းေနနတယ္၊ ဒီ၁၅၊၁၆၊၁၇ရက္ေန႔မွာ မုန္းတိုင္းျဖစ္ မယ္ဆိုတာေတြၾကားေနေတာ့လူေတြက က်ီးလွန္စာစားေနရသလို ေကာ္လဟာလေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။
ထို႕အတူယမန္ေန႔ကူ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားတနဂၤေႏြေနခင္းပိုင္းရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းျပေနခ်ိန္ အေတာအတြင္းလည္း စာတမ္း ထိုးေၾကညာ ေၾကာင္းသိရသည္။
၎စာတမ္းကို ဖတ္ခဲ့သည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတဦးက “စာတမ္းထိုးတာေတြ႕တယ္ ၊ ေၾသာ္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ဦးမယ္ ထင္တယ္၊ မိုင္၅၀ဆိုရင္ေတာ့မမ်ား ေလာက္ပါဘူးလို႔ပဲ ေတြးလိုက္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
၎အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီသတင္းဌာနက မိုးေလဝသႏွင့္ဇီဝေဗဒ ဌာနတို႕ စံုစမ္းေမးျမန္းရာ ”ယေန႕ ၁၂ နာရီ သတင္းထုတျ္ပန္ခ်က္အရ ကပၸလိပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္တို႕ တြင္ မုတ္သုန္ေလအားအလြန္ေကာင္းေန ပါသည္” အခုျဖစ္တာက မုန္တိုင္းမဟုတ္ဘူး ့ ့ သာမန္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့အတုိင္းပါဘဲ ့မုတ္သုန္က ႏွစ္တိုင္းလည္း ဒီလို အားေကာင္းေနၾကပဲဟု တာဝန္ရွိသူတဦး က ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ နဂစ္မုန္တိုင္းမတိုင္ခင္ ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၉ရက္စြဲျဖစ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ”ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန၆နာရီတိုင္း ထြာခ်က္အရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္ကလုန္မုန္တိုင္းသည္ အားေကာင္းလာျခင္းမရွိပဲ ေျမာက္ ဘက္သို႕ျဖည္းညင္းစြာ ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္း၏အရွိန္ ေၾကာင့္ ယေန႔မြန္းလြဲမွ ေနာက္ ၄၈နာရီအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအဝင္ တျခားေသာ ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုခန္႔ ေနရာအစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႕အျပား မိုးထစ္ခ်ဴန္းရြာႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္ေျမျပင္ ေလသည္ တနာရီမိုင္ ၄၀ မွ ၄၅ အထိတိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈးဦးစီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္
ယခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ လူတ သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးျပီး လူဦးေရ ၃ သန္းနီးပါး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမျပိဳမႈမွာ လူအေသ အေပ်ာက္ရွိသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တခုျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုအတူ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕တြင္ တေပါင္ဆိုသည့္ေကာ္လသတင္းမ်ားထဲတြင္ ရန္ကုန္ရြံ႕ပံု၊ မႏၱေလး ျပာပံု၊ ေနျပည္ေတာ္ အရုိးပံု ဆိုသည့္ လူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားတြင္ လည္းပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။
၎ ေကာလဟာလသတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင့္ ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ၿပီး သေရေခတၱရာၿမို႕ သုပညာနဂရ စိႏၵလက္ထက္တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရပံုကို ျမန္မာ့သမုိင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ” အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြ အက်င့္ပ်က္လြန္း လို႕လူေတြ အထိတ္တလန္႕ေနရစဥ္ ေကာလဟလေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ပ်က္ရသည္” ဟု ၎၏ အေစာဆံုးအကၡရာတင္ တိုင္းရင္း ျမန္မာမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ဦးေဆာင္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထား
ကိုသက္ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာႏွင့္ အာကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ ၂ ဦးကို အာဏာပိုင္တို႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသျဖင့္ ၎တို႔ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို အႏုပညာရွင္မ်ား သြားေရာက္ကူညီေနပံု (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သူတဦးက “တေယာက္ၿပီး တေယာက္ အဖမ္းခံေနရလို႔ အဲဒီလုပ္ငန္းကို က်ေနာ္တို႔ ခဏဆိုင္းထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အသုတ္အေနနဲ႔ လပၸတၱာကို ဦးေအာင္လြင္ ဦးေဆာင္ၿပီးသြားလွဴတာ မေန႔ညက ျပန္လာခဲ့ၿပီ။ တဘက္က (အာဏာပိုင္က) ကိုင္တြယ္တာေတြက သိပ္ၾကမ္းတယ္ေလ … တေယာက္တေလမွာ သူတို႔မႀကိဳက္တာရွိရင္ အကုန္လံုး တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ျဖစ္သြားမွာ ဆိုးရိမ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိုင္ပင္ၿပီးရပ္လိုက္တာ၊ အလွဴရဖို႔လည္း မႀကိဳးစား ေတာ့ဘူး” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ေမလ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားက ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ကို နာဂစ္အမည္ရွိ အင္အားႀကီး မားသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖတ္သန္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အသက္ေပါင္းတသိန္းေက်ာ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး လူသန္းခ်ီကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္ဟု ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။
မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔သည္ စာေပႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အသိုင္းအ၀န္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။
အာဏာပိုင္တို႔က ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ကိုေဇာ္သက္ေထြးအား ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ကိုဇာဂနာအား ယခုလ ၄ ရက္ေန႔ညတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ကိုေဇာ္သက္ေထြးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာေရးစခန္း၌ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းကို မိသားစုမွတဆင့္ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
၎တို႔ ၂ ဦးကို မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ကို အာဏာပိုင္တို႔က မိသားစု၀င္မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေပ။
၎တို႔ ၂ ဦးသည္ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္အေတာအတြင္း အကူပစၥည္းမ်ားအား အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ ေ၀းလံသီေခါင္သည့္ ႐ြာမ်ားရွိ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူကယ္ရာမဲ့ေနပံု မ်ားကို လြတ္လပ္သည့္သတင္းဌာနမ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္နဲ႔ ကူညီရတာပါ။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရပ္လိုက္ရေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က တဆင့္ လွဴဒါန္းခ်င္တဲ့ အလွဴရွင္ေတြရွိပါေသးတယ္။ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတြမွာလည္း အကူအညီ လိုအပ္ေနဆဲပါ” ဟု ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သူက ေျပာသည

ျပည္တြင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ား ထပ္အဖမ္းခံရ
ဧရာ၀တီ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္ မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား ၃ ဦးကို ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ကိုေဇာ္သက္ေထြး
မယဥ္ယဥ္၀ိုင္း၊ မတင္တင္ခ်ိဳႏွင့္ ကိုျမတ္သူတို႔ ၃ ဦးကို ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မယဥ္ယဥ္၀ိုင္း၏ မိသားစု၀င္တဦးက ေျပာသည္။
၎တို႔ ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ညပိုင္းတြင္ မယဥ္ယဥ္၀ိုင္း၏ ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္တို႔ က ၀င္ေရာက္ရွာေဖြကာ မုန္တိုင္း အကူေငြကိစၥမ်ားကို ေမးျမန္းသည္ဟု မယဥ္ယဥ္၀ိုင္း၏ မိသားစု၀င္က ေျပာသည္။
အဖမ္းခံရသူ ၃ ဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းကြမ္းၿခံကုန္း၊ တြံေတးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒးဒရဲ နယ္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
စစ္အစိုးရက မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတခ်ိဳ႕ကို ယခုလအတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။
ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္အၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ သည့္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာႏွင့္ အာကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတရာမေပးဘဲ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။
ယခုလ ၄ ရက္ေန႔ညတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ကိုဇာဂနာအား ရန္ကုန္ရွိေနအိမ္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ကိုေဇာ္သက္ေထြး အား လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ အဖမ္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စား လွယ္က အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ ဖမ္းဆီးထားသည့္အေပၚ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားထားရာ သာသာနာ့သိပၸံေက်ာင္းတိုက္ အပိတ္ခံရ
16 June 2008
ဦးေအာင္လြင္ဦး -
မၾကာေသးခင္ကမွ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၵ ေတဇိႏၷစာရ သီတင္းသုံးေနထုိင္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းတုိက္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက မၾကာေသးခင္ကပဲ ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းလုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ေက်ာင္းကုိ အခုလုိ အာဏာပုိင္ေတြက သိမ္းယူလုိက္တဲ့အေပၚ ဆရာေတာ္ကုိ ၾကည္ညဳိေလးစားသူေတြက ဘယ္လုိသေဘာထားေနၾကပါသလဲ။ အေၾကာင္းစုံကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
သိကၡာေတာ္ ၅၂ ၀ါ၊ သက္ေတာ္ ၇၂ ႏွစ္ရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၵ ေတဇိႏၷစာရရဲ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္က သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းတုိက္ကုိ ဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အာဏာပုိင္ေတြက သိမ္းယူလုိက္တာပါ။ ဆရာေတာ္ဆုံးပါးၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာမွာပဲ ဆရာေတာ္ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္တခ်ဳိ႕ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး အာဏာပုိင္ေတြက ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းလုိက္တာလုိ႔ ဆရာေတာ္ကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳသူ ဒကာတေယာက္က ေျပာျပပါတယ္။
“စစ္ေဒသမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ဆန္းက သာသနာေရးလည္းကိုင္တယ္၊ သူက ၁၃-၆-၂၀၀၈၊ ညေန ၅ နာရီမွာ သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းကုိ ခ်ိတ္ပိတ္သြားတယ္။ အဲဒီ ခ်ိတ္ပိတ္သြားတဲ့အေၾကာင္းကို သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ဆီကုိ ေက်ာင္းကုိ ျပန္ရခ်င္ရင္ ျပန္ေလွ်ာက္ႏုိင္တယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။ အခု ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့သံဃာေတြက အဲဒီအနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွာ အာဂႏၱဳအေနနဲ႔ သြားေနေနရတယ္။”
အခုလုိ ေက်ာင္းကုိသိမ္းယူခဲ့ေပမယ့္လည္း အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆုိတာ အက်ဳိးအေၾကာင္း တစုံတရာ ရွင္းလင္းေျပာဆုိတာမ်ဳိး မရွိဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆရာေတာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြက က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသလုိ အခုသိမ္းယူခံရတဲ့ ေက်ာင္းမွာလည္း အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ဟန္႔တားမႈေတြၾကားက လက္ခံက်င္းပေလ့ရွိတာျဖစ္တာမုိ႔ ဒါေတြဟာ အေၾကာင္းရင္းခံေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ္တုိ႔ထင္ရတာေတာ့ ဟုိတုန္းက ၈၈ အခမ္းအနားတုိ႔ ဘာတုိ႔လုပ္တယ္။ ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက အန္န္အယ္လ္ဒီ႐ုံးခ်ဳပ္က ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခမ္းအနားေတြလုပ္ဖုိ႔ ပင့္ရင္ ႂကြတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြရွိဘူးတဲ့အတြက္ ပိတ္တာလို႔ ထင္ရတာေပါ့။”
အခုလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အႏၱိမစ်ာပန အခမ္းအနားကုိ ၇ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေ၀းသုသာန္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ေနာက္ ဒီလုိ ေက်ာင္းကုိ အာဏာပုိင္ေတြက သိမ္းယူလုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း ဆရာေတာ္ကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳသူေတြအေနနဲ႔ ခံျပင္းစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။
“ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ၾသဇာ၊ သူ႔ဘုန္းကေတာ့ ႀကီးပါတယ္။ အခု ရက္လည္မွာဆုိရင္လည္း ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလာတယ္။ အခု ရက္လည္တဲ့အခမ္းအနားအတြက္ ဒကာတဦးတည္းက အကုန္အက်ခံ လုပ္ေပးတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ဘုန္းကံႀကီးပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔။ ဘုန္းႀကီးကလည္း တကယ္ေတာ္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးဆုိေတာ့။ အလြန္ကုိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္းရတာကတမ်ဳိး၊ အခု ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္ခံရတယ္ဆုိေတာ့ ၀မ္းလည္းနည္း၊ ေဒါသလည္းထြက္ေပါ့၊ အဲလို ခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ္တင္မကပါဘူး၊ တျခား ဒကာ၊ ဒကာမေတြအကုန္လုံး အဲလုိပဲ ခံစားေနရပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တာေရာ၊ ေဒါသထြက္တာေရာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခံစားရပါတယ္။”
ရန္ကုန္တုိင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္က သာသနာ့သိပၸံေက်ာင္းတုိက္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြ သိမ္းယူခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ဆရာေတာ္ ေတဇိႏၷစာရကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားသူ ဒါယိကာတဦး ေျပာသြားခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္ဆႏၵျပပဲြကာလေတြအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ထင္ရွားတဲ့ မဂၢင္ေက်ာင္းတုိက္က ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ကုိ ဖမ္းဆီးတာေတြ၊ ဖယ္ရွားတာေတြ လုပ္ခဲ့အၿပီး ေနာက္ဆုံး ေက်ာင္းတုိက္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ပိတ္ပစ္ခဲ့တာမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေလေဘးသင့္ေဒသ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး ကုလသမဂၢ စတင္
16 June 2008
ဦးေဇာ္၀င္းလႈိင္
နာဂစ္ဆုိင္ကလုံး တုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေဒသေတြမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢက ဘယ္လုိ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ ကိုေဇာ္၀င္းလႈိင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။
ဒီ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ နာဂစ္ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္နဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ေရေလွာင္ကန္ေတြနဲ႔ ေရ၀ပ္ေနတဲ့ေနရာေတြက ျခင္ေတြေပါက္လာမွာ စုိးတဲ့အတြက္ ပုိးေလာက္လန္းသတ္ေဆးနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးေတြ ျဖန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တုိင္းျဖစ္တဲ့ေဒသက အမ်ားစုဟာ အမုိးအကာမရွိဘဲ ေနထုိင္ေနၾကရတာေၾကာင့္ ျခင္ကတဆင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအပါအ၀င္ တျခားေရာဂါေတြ ျပန္႔ပြားမွာစုိးရိမ္တဲ့အတြက္ အခုလုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးဖ်န္းဖုိ႔ စီစဥ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလုိ ပုိးသတ္ေဆးျဖန္းမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ WHO က ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ မစၥတာ ေပါလ္ ဒါ၀ုဒ္ (Mr. Paul Darwood) က ဗီြအုိေအကုိ အခုလုိေျပာျပပါတယ္။
“မုန္တုိင္းဒဏ္ အဓိက အဆုိးရြားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းက အေရးပါတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”
ဧရာ၀တီတုိင္းဟာ မုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိးရြားဆုံးခံခဲ့ရတာျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာလည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိတဲ့အေၾကာင္း သူက အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာလည္း ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။”
ကုလသမဂၢက အခုလုိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမုိးရာသီကာလအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔၊ ေနာက္ အစုိးရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ကုသေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြ ပုိမုိအင္အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေစေရးတုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း မစၥတာ ဒါ၀ုဒ္က ေျပာပါတယ္။
အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ပုိးေလာက္လန္းသတ္ေဆး ၁.၅ တန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၅ တန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တင္ပုိ႔ဖုိ႔အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အဆင္သင့္ရွိေနတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢက ေျပာပါတယ္။
အရင္ႏွစ္ေတြကထက္စာရင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ပုိျဖစ္တဲ့လကၡဏာ အခုထိ မေတြ႕ရေသးဘူးလုိ႔ ကုသလမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေန႐ုံးက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူ လီယိုနာ့ဒ္ ေအာ္ေတးဂါး (Leonard Ortega) ကေျပာေၾကာင္း ေအပီသတင္းမွာ ကုိးကားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြမွာ ၀မ္းေရာဂါေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လူတခ်ဳိ႕ ေသဆုံးမႈရွိလာေနတဲ့အေၾကာင္း ဒီေဒသေတြမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြက ေျပာဆုိေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢက အခုလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးေတြျဖန္းဖုိ႔ စီစဥ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကာကြယ္ေဆးျဖန္းတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ WHO၊ UNICEF နဲ႔ စစ္အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္အားေပး ၁,၇၀၀ ေလာက္ ပါ၀င္မယ္လုိ႔လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူ လီယိုနာ့ဒ္ ေအာ္ေတးဂါးက ေျပာပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆာင္ရြက္ေနရ
ေအာင္သက္ဝိုင္း/ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး တလၾကာလာခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္မ်ားရွိ လူေနအိမ္ေျခမ်ား၌ ပစၥည္းခိုးမႈမ်ား ထူေျပာလာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ သူခိုးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။
“ရပ္ကြက္ထဲမွာ ပစၥည္းေတြခဏခဏ အခိုးခံေနရတယ္။ အ၀တ္အထည္ေတြနဲ႔ ဒန္အိုးဒန္ခြက္ကစၿပီး ဖိနပ္စုတ္အထိပဲ။ မေန႔ညတုန္းက လမ္းထိပ္မွာ ရပ္ထားတဲ့ ထီဆိုင္လွည္းက သစ္သားေတြ အကုန္ခြာၿပီး ခိုးသြားတယ္။ လစ္ရင္လစ္သလို အခိုးခံရတာ။ အထူးသျဖင့္ ညဘက္ေတြမွာ အခိုးခံရတာအမ်ားဆုံးပဲ” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ၇ ရပ္ကြက္ မိုးေကာင္းလမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ တဦးကေျပာသည္။
နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ပိုမို ဆင္းရဲၾကပ္တည္းလာကာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါး လာသည့္အတြက္ ခိုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာရၿပီး လြယ္ကူစြာ ပိုက္ဆံရႏုိင္သည့္ ျဖတ္လမ္းအေနျဖင့္ ပစၥည္းခိုးသည့္ နည္းကို သံုး၍ လတ္တေလာရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္ သည့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန တဦးကေျပာသည္။
“တေန႔က အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိဦးမယ့္ ေကာင္ေလးတေယာက္ က်ေနာ့္မုန္႔ဆိုင္က မုန္႔ေတြယူၿပီးထြက္ေျပးတယ္။ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဆိုင္မွာလူရွင္း ေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ သိသိခ်င္း က်ေနာ္လည္း လိုက္ဖမ္းလိုက္တယ္။ မိေတာ့ နားပန္က်င္းလိုက္တယ္” ဟု လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းတြင္ မုန္႔မ်ဳိးစုံႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ဳိးစုံ ေရာင္းခ် သည့္ ကုန္စုံဆိုင္ပုိင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။
၎ကုန္စံုဆိုင္ရွင္က ေမးၾကည့္ရာ ခိုးယူထြက္ေျပးသည့္ ကေလးမွာ လႈိင္သာယာ၊ ႐ိုးႀကီးရြာက ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ေနထိုင္ သည့္ ၀ါးတဲမွာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ၿပဳိက်သြားၿပီး မိသားစု စား ၀တ္ေနေရးဒုကၡေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္အလုပ္လာ ရွာရင္္း ဗိုက္ဆာလြန္းသျဖင့္ မုန္႔ယူေျပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။
“ေကာင္ေလးက ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္ေနတာ။ အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ထမင္းေကၽြးၿပီး ေျပာဆိုဆုံးမ လႊတ္လိုက္ရတယ္” ဟု လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းတြင္ မုန္႔မ်ဳိးစုံႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ဳိးစုံ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္စုံဆိုင္ပုိင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။
အဆုိပါ ကုန္စုံဆိုင္ရွင္ကပင္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၊ သိမ္ႀကီးေစ်းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းတေလွ်ာက္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေန သည့္ ကေလးငယ္အမ်ားအျပားေတြ႕လာရၿပီး ႀကီးေကာင္၀င္စ ကေလးငယ္ တခ်ိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕တြင္းလူေနတိုက္ခန္းမ်ားအတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ခိုးမႈ အေသးစား မ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
“လစ္ရင္ခိုးတယ္။ လုိက္ရင္ေျပးတယ္။ မိရင္ျပန္ေပးတယ္။ ကေလးေတြဆိုေတာ့ ရဲစခန္းပို႔ရ အခက္။ ေတာ္႐ံု နားပန္က်င္း၊ ေခါင္းေခါက္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးၾကတယ္။ ကိုယ့္သားသမီးအရြယ္ ေလးေတြဆိုေတာ့ မလုပ္ရက္ၾကဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။
ယင္းသို႕ အလစ္သုတ္ ခိုးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသး သည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားပါ ခိုးယူအလစ္သုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ မ်ားက ေျပာသည္။
“မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြ ပလတ္စတစ္ေကာက္တဲ့ ပုံစံနဲ႕ ဟုိဟာရွာသလို၊ ဒီဟာရွာသလို လုပ္ၿပီး မေယာင္မလည္နဲ႔ အိမ္ထဲ၀င္ ပစၥည္းေတြခိုးတာ” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထပ္ျမင့္ တိုက္တတိုက္၏ ေျမညီထပ္တြင္ေနထုိင္သူ အိမ္ရွင္မတဦးက ေျပာသည္။
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသာမက အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးပိုင္း အရြယ္ မ်ားလည္း အလစ္သုတ္ မႈႏွင့္ ခုိးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
“ထဘီလွန္းထားရင္ ထဘီခိုးတယ္။ အိမ္မွာလူမရွိတာနဲ႔ ပစၥည္းေပ်ာက္ေတာ့တာပဲ။ ထရံကာထားတဲ့ အိမ္ဆိုရင္ လက္၀င္ သာ႐ံု ထရံေတြခ်ဳိးဖဲ့ အေပါက္ ေဖာက္ၿပီး အိုးခြက္ပန္း ကန္နဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့ ခြက္စုတ္ကအစ ခိုးၾကတာ” ဟု လႈိင္သာယာ ၂၁ ရပ္ကြက္ေန အိမ္ရွင္မ တဦးကဆိုသည္။
ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ခိုးမႈမ်ား အလြန္ျဖစ္ပြားေနရာ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္အတြက္ ေမွာင္မည္း ေနျခင္း၊ မိုးရာသီျဖစ္သည့္ အတြက္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းမ်ား ကလည္း ခိုးမႈက်ဳးလြန္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအတင့္ရဲေစ ေၾကာင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ရပ္ကြက္တြင္္ ေနထုိင္သူတဦးက ဆိုသည္။
ခိုးမႈႏွင့္ အလစ္သုတ္မႈမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ဆင္ေျခဖုံးေဒသမ်ား အားလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အလုိက္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား စုေပါင္းၿပီး လုံၿခဳံေရးကင္းမ်ား ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“လမ္းလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ဆိုၿပီးဖြဲ႕၊ ရန္ပုံေငြရွာၿပီး လုံၿခဳံေရး ကင္းသမားငွားရတယ္။ တအိမ္ကို တေထာင္ ေလာက္ေကာက္ၿပီး လုံၿခဳံေရးအေစာင့္တဦးအတြက္ တလ သုံးေသာင္းခြဲေပး ကင္းေစာင့္ခိုင္းရတယ္” ဟု လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္တခုမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္း လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌတဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခိုးမႈႏွင့္ အလစ္သုတ္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“စက္ဘီးေပ်ာက္လို႔ ရဲတိုင္ထားတာ တလေက်ာ္ၾကာၿပီ။ ဘာမွမထူးျခားတဲ့အျပင္ အိမ္မွာရွိတဲ့ ကက္ဆက္ပါထပ္အခိုးခံလိုက္ ရတယ္” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၅၀ ေကြ႕ အနီးေနထုိင္သူ တဦးကဆိုသည္။
တိုင္ၾကားသည့္ ခိုးမႈႏွင့္ အလစ္သုတ္မႈမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လာဘ္ေငြမ်ားမ်ား ရႏုိင္သည့္ အႀကီးစားအမႈ မ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လာဘ္ေငြ မရရွိႏုိ္င္ေသာ သာမန္စက္ဘီးခိုးမႈ၊ အ၀တ္အထည္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သုံး ပရိေဘာဂမ်ား ခိုးယူအလစ္သုတ္ခံရမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိေၾကာင္း အမႈတိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။
“သိန္းတရာ၊ ႏွစ္ရာတန္ပစၥည္းေတြ အခိုးခံရရင္ ရဲေတြအလုပ္လုပ္တယ္။ အခုိးခံရတဲ့သူေတြ ကလည္း သိန္းကုိဆယ္ဂဏန္း ခ်ီ လာဘ္ထိုးရေတာ့ ရဲေတြခ်က္ခ်င္း အလုုပ္လုပ္ၿပီး သူခိုးဖမ္းၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက သာမန္ အေသးအမႊား အခိုး ခံရတာမ်ဳိးကို ရဲ တိုင္မေနၾကေတာ့ဘူး” ဟု ကိုယ္တိုင္ စက္ဘီးအခိုးခံခဲ့ရသူ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္သား တဦးက ေျပာသည္။
ကူညီပါရေစ ဆိုေသာ စကားေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္ကိုင္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ခိုးမႈႏွင့္ အလစ္သုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ မ်ားက သံုးသပ္သည္။
“ရဲလုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြက အပင္ပန္းခံၿပီးလုပ္ေနရတယ္။ ညဆိုရင္ ရပ္ကြက္လုံၿခံဳေရး ကင္းေတြ ဖြဲ႕ၿပီး ကင္းေစာင့္ေနရေတာ့ ရဲေတြဘာလုပ္ေနသလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုလာၿပီ” ဟု ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ တဦးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခိုးမႈထူေျပာလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အခ်က္အခ်ာက် ၿမိဳ႕နယ္တခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးႀကီး တဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၎က ခိုးမႈႏွင့္ အလစ္သုတ္မႈ မ်ားျပားလာသည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အင္တိုက္ အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းမ်ားက်ဆင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
“ခိုးမႈေတြအရမ္းမ်ားေနတယ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ ေကာလာဟလပါ။ က်ေနာ္တို႔ ရဲေတြက ေန႔ေရာ၊ ညေရာ လွည့္ကင္း ေတြနဲ႔ ရပ္ရြာလုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုံၿခဳံေရးလုပ္ၾကတာကေတာ့ ေကာင္းတာပဲ” ဟု အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မႉးက ေျပာသည္။
ရဲတပ္္ဖြဲ႕က ယင္းသုိ႔ ေျဖၾကားေသာ္လည္း ညအခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ “ေနအိမ္ၿခံ၀င္းတံခါးမ်ားလုံၿခဳံစြာ ပိတ္သိမ္းၿပီးမွ အိပ္ၾကပါ” ဟူေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရပ္ကြက္လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းသံမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တြင္ နာဂစ္ ရန္ပုံေငြ ပန္းခ်ီျပပြဲ ျပသ
ကုိစုိး ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ လက္ရာစုံ ပန္းခ်ီ ကားေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္ျပသသည့္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း ရန္ပုံေငြ ပန္းခ်ီျပပြဲ တပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမၼတ ဟိုတယ္၌ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ Nargis Relief Art Show အမည္ရွိ ရန္ပုံေငြ ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ဝါရင့္ပန္းခ်ီ ဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ခင္ေမာင္ရင္၊ ႀကီးျမင့္ေစာ၊ ဝင္းေဖျမင့္၊ ေမာင္ညိဳဝင္း၊ ေမာင္ေမာင္သိုက္၊ ေက်ာ္ေသာင္း၊ ေဖညြန္႔ေဝ၊ ေအာင္ျမင့္ တို႔ႏွင့္ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီဆရာမ်ား အပါအဝင္ ပန္းခ်ီဆရာေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ပါဝင္ ျပသခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီကား ၁၅ ကား ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း ျပပြဲစီစဥ္သူ တဦးျဖစ္သည့္ ျဗဴတီးမဂၢဇင္းမွ ကိုထြန္းဝင္းညိန္းက ေျပာသည္။
“ဆရာႀကီးျမင့္ေစာရဲ႕ Yangon Night စီးရီးထဲက အက္ဖ္အီးစီ ၂၀၀၀ နဲ႔ေရာင္းရတဲ့ကားနဲ႔ ကုိေက်ာ္လင္း၊ ကိုသန္းျမင့္ေအာင္၊ ကုိေဇာ္ဝင္းေဖ၊ ကိုသန္းေဌးေမာင္ တို႔ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားေတြအပါအဝင္ ကားေပါင္း ၁၅ ကား ေရာင္းရပါတယ္၊ ဒီအေျခအေန ၾကားထဲမွာ အခု ေလာက္ေရာင္းရတာ မဆိုးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္၊ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ဖိုး ေလာက္ရွိပါတယ္၊ ပရိသတ္ ကလည္း ထင္တာထက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လာေရာက္ၾကပါတယ္”ဟု ၎က ဧရာဝတီ သို႔ေျပာျပသည္။
ရရွိလာသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို နာဂစ္ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားကူညီေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စာေရးဆရာ၊ စာအုပ္ထုတ္ ေဝသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕မွတဆင့္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကိုထြန္းဝင္းညိန္း က ေျပာသည္။
၎က ယခုျပပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္ေျပခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး ျပပြဲတင္ပန္းခ်ီကားမ်ား ထဲမွ တခ်ိဳ႕ပန္းခ်ီကားမ်ားအား ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္မရမည္ကို စိုးရိမ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ ရန္ပုံေငြပြဲျဖစ္၍ ပန္းခ်ီကား အားလုံးကို ျပသခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာသည္။
ပန္းခ်ီ ထြန္းဝင္းညိန္း ေရးဆြဲထားေသာ နာဂစ္ ဒုကၡသည္ ကေလးငယ္မ်ားပုံ ပန္းခ်ီကား “ဖြင့္ပြဲေန႔ မနက္ပိုင္းက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက လာစစ္ ပါတယ္၊ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ ကားေတြကို လြတ္ပါ့မလားဆိုၿပီး စိတ္ထဲမွာေတာ့ တထင့္ ထင့္နဲ႔ပါ၊ တခ်ိဳ႕ ပန္းခ်ီဆရာေတြက သူတို႔အာ႐ုံ ရတာေတြ ေရးၾကတယ္မို႔လား၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ၊ တခ်ိဳ႕ အိမ္ေတြ ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ အၿပိဳအပ်က္ ေတြေပါ့၊ အဲဒါ တကားမွ ဆင္ဆာ မထိဘူး၊ အကုန္လုံးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး သြားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသမိတယ္”ဟု ကိုထြန္းဝင္းညိန္းက ေျပာသည္။
ယင္း နာဂစ္ ရန္ပုံေငြ ပန္းခ်ီျပပြဲကို စာေပေလာ စာအုပ္တုိက္ (၁)၊ ျဗဴတီး မဂၢဇင္း ႏွင့္ သရဖူ မဂၢဇင္းတို႔က တာဝန္ယူ ဦးစီး စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာေပႏွင့္ ပန္ခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ပန္းခ်ီဂယ္လာရီ တခ်ိဳ႕မွ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုျပပြဲတြင္ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ျပသသူ ဝါရင့္ပန္းခ်ီဆရာ ေဖညြန္႔ေဝက“တိုက္႐ိုက္ နာဂစ္ကို ခံစားေရးဆြဲၾကတာ အပါအဝင္ အၾကမ္းဖ်င္းပန္းခ်ီအေၾကာင္း အရာ ၂ မ်ိဳး တင္ဆက္ၾကပါတယ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုတာ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရတဲ့ ကိစၥ၊ ဘာကို ေတြ႕ရလည္းဆုိေတာ့ ဒီေနရာမွာ လူသားစိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ေပၚလာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေပၚမွာ လုပ္ရတာ ပိုၿပီး ဝမ္းသာ တယ္၊ ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့လူက ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု သမားက ပန္းပု အဲဒါေတြနဲ႔ လွဴဒါန္းရတာ ပိုမြန္ျမတ္တယ္လို႔ ယူဆ ပါတယ္”ဟု ဆုိသည္။
ထုိသို႔ နာဂစ္ရန္ပုံေငြ ျပပြဲတြင္ ၎၏ ပန္းခ်ီကားေရာင္းရ ေငြေၾကးျဖင့္ ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို လွဴဒါန္းရသည့္ အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာေၾကာင္း ပန္းခ်ီကားေရာင္းရသူ ပန္းခ်ီဆရာ တဦးကလည္း ေျပာသည္။
ယခုေရာင္းရေသာ ပန္းခ်ီကားမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္း မတိုက္ခတ္မီ ၆ နာရီခန္႔အလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ လူအမ်ား ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကပုံကို မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားထဲမွ ျပန္လည္ေရးဆြဲ သည့္ ပန္းခ်ီကားျဖစ္၍ အံၾသ ဝမ္းသာေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာျပသည္။
ျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္း စိုးဝင္းညိန္း၏ မုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသကို သြားစဥ္က ႐ိုက္ကူထားေသာ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံ ၅ ပုံလည္း ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး ယင္းဓာတ္ပုံမ်ားထဲကတခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ရသည္ဟုလည္း သိရသည္။
“အခုလို ဒီျပပြဲကို လုပ္ျဖစ္တာဟာ အႏုပညာသမားေတြက သူတို႔ တတ္စြမ္းတဲ့ အႏုပညာနဲ႔ မုန္တိုင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံရသူေတြရဲ႕ ဘဝကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ျပန္လည္ထူမတ္ေပးၾကတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္၊ အႏုပညာနဲ႔ လူသားဆန္တဲ့ စိတ္ ေပါင္းစပ္မိတယ္လို႔ လည္း ခံစားရပါတယ္”ဟု ကိုထြန္းဝင္းညိန္း က ေျပာသည္။
ယင္းျပပြဲသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တဦးကမူ ယခုျပပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပပြဲရက္နည္းသည့္ အတြက္ အားမရေၾကာင္း ေျပာသည္။
နာဂစ္ရန္ပုံေငြျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ ပန္းခ်ီဆရာ ဝင္းေဖျမင့္၏ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္
“တပတ္ေလာက္ ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္၊ ျပပြဲ စရိတ္ကလည္း ႀကီးလို႔ ထင္တယ္၊ အတိုင္းအတာတခု အထိေတာ့ ထိေရာက္မႈရွိမွာပါ၊ ၿခံဳေျပာရရင္ ပြဲရက္တိုတာ တခုကလြဲလို႔ အားလုံးေကာင္းပါတယ္၊ ျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီကား ရသေတြ လည္း ေကာင္းပါတယ္၊ မုန္တိုင္း ျဖစ္စဥ္ကမရွိလို႔ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အပ်က္အစီး ျမင္ကြင္းကို ဒီ တလအတြင္းမွာ မျမင္ခဲ့ ရရင္ေတာင္မွ ဒီပန္းခ်ီကားေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ ခံစားႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္ အႏုပညာျပတိုက္တြင္လည္း နာဂစ္ ဒုကၡသည္မ်ား ရန္ပုံေငြပြဲအျဖစ္ ျပည္ပ ေရာက္ သီးေလးသီးႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံ အၿငိမ့္ အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔ညတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ လမ္းမမ်ားေပၚက ဧရာဝတီရဲ႕ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား
ၾကည္ေဝ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ရန္ကုန္ဘူတာရံုအနီး၊ ပန္းဆိုးတန္း ခုံးတံတားၾကီးေအာက္ဘက္ ညာဘက္လူသြားလမ္းကေလး အနီးရွိ တံတားေထာက္တိုင္ ေအာက္ေျခအနီးမွာ ထိုင္ျပီးပိုက္ဆံေတာင္းေနေသာ ရွပ္အက်ႌနက္ျပာေရာင္၊ အညိဳေရာင္ေဘာင္းဘီတိုေလးႏွင့္ ပိန္ကပ္ကပ္ ျဖဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးဆီကို နံရိုးေတြအေခ်ာင္းလိုက္ျမင္ႏိုင္သည့္ ညစ္ႏြမ္းေပေရေနေသာ ခ်ိဳင္းျပတ္စြပ္က်ယ္ဖားဖားၾကီးႏွင့္ ပုဆိုးကို ဖရိုဖရဲ၀တ္ထားေသာ အရိုးေပၚအေရတင္ ၁၄ ႏွစ္သားအရြယ္ ေယာက္်ားေလးက ခပ္သြက္သြက္လွမ္းလာျပီး ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ထုပ္ကေလးကို လွမ္းေပးလိုက္သည္။

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ထဲမွ ဟင္းအႏွစ္နီနီမ်ား ဆမ္းထားေသာထမင္းမ်ားကို ၉ႏွစ္သားအရြယ္ ကေလးငယ္က ညာလက္ ျဖင့္ႏိႈက္ ယူျပီး လည္ေခ်ာင္းထဲ နင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ပလုတ္ပေလာင္းစားေနသည္ကို ၁၄ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ေလးက တခ်က္ၾကည့္ ျပီး ျပန္လွည့္ထြက္သြားသည္။

ထမင္းလာေကၽြးေသာ ေကာင္ေလးႏွင့္ ထမင္းစားေနေသာ ေကာင္ေလးမွာ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ ညီအစ္ကိုေတြ မဟုတ္ၾက ပါ။ တျမိဳ႕တရြာတည္းမွာ အတူေနျပီး ၾကီးျပင္းလာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေပမယ့္ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွာ တူညီေသာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ၀ေပး အေျခအေနတို႔ ရွိၾကသည္။

အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ေကာင္ေလးႏွင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ေကာင္ေလးမွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မိဘႏွင့္ ကြဲကြာရျခင္း၊ မိဘမဲ့ ျဖစ္ရျခင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရတာျခင္း စသည့္ အခ်က္တို႔ တူညီၾကသလို၊ ေလးေဘးေၾကာင့္ မိဘႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားဆံုးပါးခဲ့ေသာ ရပ္ရြာကိုစြန္႔ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကတာျခင္းလည္း တူညီၾကသည္။

"ဘယ္သြားလို႔ ဘယ္လာရမွန္းမသိတာနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုလာခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္နဲ႔အတူ သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ ပါေသးတယ္။ ဒီေကာင္ေလးကိုေတာ့ ေစ်းထိပ္မွာ ထိုင္ငိုေနတာေတြ႕တာနဲ႔ သနားလို႔ေခၚလာတာ၊ သူကေတာ့ အလုပ္မရေသးဘူး" လို႔ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးက သူတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္တို္င္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ သမက္ရြာမွာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္လာခဲ့ေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ ေလးသည္ ရန္ကုန္ေရာက္ျပီး ေနာက္တရက္မွာပင္ ၃၄လမ္းထိပ္မွ စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ စားပြဲထိုးအျဖစ္ အလုပ္ရ သည္။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္း တဦးကလည္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ အလုပ္၀င္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာျပသည္။

သူ သနားစိတ္ျဖင့္ ေခၚလာခဲ့ေသာ ၉ ႏွစ္အရြယ္ေကာင္ေလးမွာ က်န္းမာေရးေကာင္းပံု မရေသာေၾကာင့္ အလုပ္ မရေသး ေၾကာင္း၊ အလုပ္မရခင္ သူကထမင္းတနပ္ေကၽြးျပီး အိပ္စရာ ေနရာေပးထားသလို၊ ညေနစာအတြက္ ေကာင္ေလးမွာ ေတာင္းစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ သရက္သံုးပင္ရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၉ ႏွစ္အရြယ္ကေလး၏ မိိဘ ႏွစ္ပါးစလံုး ႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ အစ္ကို တေယာက္၊ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ညီမတေယာက္မွာ မုန္တိုင္းထဲ ေသဆံုးသြားရျပီ ဟု ယူဆ ေၾကာင္း သူ႔အေနႏွင့္ ရြာမွာ ျပန္ေနရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိသည့္အျပင္ ထမင္းစားရန္ အတြက္လည္း ခက္ခဲေနေသာ ေၾကာင့္ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕ေစ်းအနီးတြင္ ထိုင္ငိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"ရြာကို မျပန္ေတာ့ဘူး၊ ရြာမွာ သားကို ထမင္းေကၽြးမဲ့သူလည္းမရွိဘူး၊ ေနစရာအိမ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ အေဖ အေမတို႔နဲ႔ အကိုတို႔ကိုလည္း ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူး၊ ဒီက အကိုနဲ႔ပဲ ေနေတာ့မယ္" ဟု အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း၊ မိသားစု၀င္ မ်ား ဆံုးရံႈးရျခင္းအျပင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရျခင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေလေဘးသင့္ မိသားစုမ်ားမွာ လုပ္ငန္း ခြင္သို႔ ျပန္၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လာေရာက္ လွဴဒါန္းမည္ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနထိုင္ ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

"ဒီမွာလည္း လယ္ေတြေကာ လုပ္ငန္းေတြေကာ အားလံုး ပ်က္စီးကုန္တယ္၊ လူေတြမွာ အလုပ္မရွိၾကေတာ့ဘူး၊ စားဖို႔လည္း မရွိၾကဘူး၊ အလွဴရွင္ေတြရွိမွ စားရေသာက္ရတဲ့ ဘ၀ေတြေရာက္ကုန္ၾကတယ္။ အလွဴရွင္ေတြ မလာေတာ့တဲ့ေန႔ ငတ္ၾက တာပဲ" ဟု သူက ေျပာျပသည္။

ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရြာမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္မရွိျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ၾကသလို၊ ရသမွ် ဆန္ကိုလည္း မွ်ျပီး စားေသာက္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စား၀တ္ေန ေရး အတြက္သာမက ေရရွည္ ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ပါ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေနရေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ နီးစပ္ရာ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပီး အလုပ္ရွာေဖြေနၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တခ်ိဳ႕၊ စားေသာက္ဆိုင္တခ်ိဳ႕တို႔တြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေသာ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႕မွ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို စားပြဲထိုးမ်ား အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

"လမ္းထိပ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စားပြဲထိုးေကာင္ေလး အသစ္၂ ေယာက္ေရာက္တယ္ဆိုလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဧရာ၀တီ တိုင္းကေန ေခၚလာတာလို႔သိရတယ္။ တေယာက္က ေတာ္ေတာ္ငယ္ေသးတယ္ ၇ ႏွစ္ ၈ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိမယ္၊ ေနာက္ တေယာက္ကေတာ့ ၁၂ ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ"ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြြျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ တဦးက မုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိဘမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခိုင္းရန္ ေခၚလာသည္ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ကို လူေပါင္း ၂.၄ သန္းခန္႔ အျပင္းအထန္ခံလိုက္ရျပီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ (တသန္းနီးပါး) မွာ ကေလး သူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ယူနီဆက္၏ ခန္႔မွန္းစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယူနီဆက္မွ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားမွ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား၏ စာရင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ကေလး ငယ္မ်ားအတြက္လည္း ဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ဧရာ၀တီ တိုင္းတို႔မွ ကေလးအက်ိဳးျပဳ ေနရာ ၃၀ ထူေထာင္ထားျပီး ေဂဟာ ၆၀ ကိုလည္း ထူေထာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

"မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ကေလးတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရပါတယ္"ဟု အဆိုပါ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအပါအဝင္ မိဘႏွင့္ကြဲကြာေနၾကေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီး႒ာနႏွင့္ အန္ဂ်ီအို မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ရွိ ေဒသတခ်ိဳ႕မွ စတင္ကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူ လ်က္ရွိေၾကာင္း အိုင္အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းတခုမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆိုသည္။

"အစိုးရက စခန္းေတြ သိမ္းလိုက္ေတာ့ ပိုဆိုးကုန္တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြလည္း ပ်ံ႕ကုန္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကေလး ေတြေပါ့၊ မိဘမရွိေပမယ့္ ေဆြမ်ိဳးက်န္ခဲ့တဲ့သူက ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မက်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ ဘယ္သြားလို႔ သြားရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လာေခၚတဲ့သူေတြရွိေတာ့ လိုက္ သြား ၾကတယ္၊ ဘယ္သူကမွလည္း လိုက္ပါ မလိုက္နဲ႔ ၀င္မေျပာႏိုင္ၾကဘူး၊ ကေလးက လိုက္ခ်င္ရင္ လုိက္သြားၾက တာပဲ" ဟု သူက လပြတၱာျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို ေျပာဆိုသည္။

မိဘမဲ့ကေလးတခ်ိဳ႕ကို သနားကရုဏာစိတ္၀င္ကာ ေမြးစားလိုသူမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ေမြးစားရန္ မလြယ္ကူ ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ လက္တြန္႔သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ မိဘမဲ့ ကေလးတခ်ိဳ႕မွာတျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း စာရင္းအတိ အက် ရရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္သြားရေသာကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘႏွင့္ကြဲကြာေနၾကေသာ ကေလးမ်ားကို လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ ေမြးစားခြင့္မျပဳေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီး႒ာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ုဳပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ဇြန္လပထမပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေမြးစားခြင့္မျပဳျခင္းမွာ ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ရဲမွဴးၾကီး ရာလ်န္မုန္းကလည္း ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္ မ်ားကို အလုပ္အတြက္ ခိုင္းေစရန္ ေခၚယူျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမႈေျမာက္ျပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ေထာင္ဒဏ္တသက္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရန္ အတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နာဂစ္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္ဟု ျပည္တြင္း ၈်ာနယ္မ်ားတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပထားၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ လုပ္ဆိုင္မႈအားျဖင့္ မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာဆိုသည္။

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေဂဟာမ်ားကို ထူေထာင္ထားတာ ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မိဘမဲ့ကေလးဦးေရႏွင့္ စာလွ်င္ နည္းပါးလ်က္ရွိသလို၊ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို လိုက္လံ ရွာေဖြ ထိန္းသိမ္း ျခင္းမ်ားလည္း မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုမေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရ သည္။

"ခုခ်ိန္ထိ ဘာလုပ္ေပးမယ္၊ ညာလုပ္ေပးမယ္ဆိုျပီး ေျပာေနၾကတုန္းပဲ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုင္းက အားနည္း ေနေတာ့ ကေလးေတြလမ္းေပၚေရာက္ကုန္တာေပါ့၊ သူတို႔အနာဂတ္ေတြက မေတြးရဲစရာပဲ" ဟု ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တဦးက သူ႔အျမင္ကို သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဇာတ္ေပါင္းခန္း မေတြ႔ေသးပါ
ရဲနည္ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၈

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္း သတင္း မ်ားကိုေဖၚျပသည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာတို႔က အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္သန္းသည့္ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ သတင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးေခ်။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ကပ္ေဘးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလ်င္ သဘာ၀ေဘးဒုကၡမ်ားျဖစ္ေစ လူေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ကပ္ေဘးဒုကၡအေၾကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ တေလွ်ာက္လံုး ဖံုးကြယ္ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္အၿပီး စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက သတင္းေဖၚျပပံုမွာလည္း အလားတူဖံုးကြယ္ ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္ မွာ ဘာမွ်အံ့ၾသစရာ မရွိပါ။ အေျခအေနကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသရန္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္း တခုထက္ ဘာမွပို မေဖာ္ျပခဲ့ေခ်။

ျမန္မာျပည္သူလူထုကို အေမွာင္ခ်ထားလိုေသာ စစ္အစိုးရ၏ ပင္ကိုစိတ္ေနစိတ္ထားမွာ မုန္တိုင္းမတိုက္မီကပင္ ေပၚလြင္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မိုးေလ၀သ ေအဂ်င္စီမ်ားက ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း ျဖတ္သမ္းလာဖြယ္ ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းကို စစ္အစိုးရထံ ၂ ရက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ၎အႏၱရာယ္အေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ကို တိတိပပ အသိမေပးခဲ့ေပ။

မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးစ ရက္မ်ားက စစ္အစိုးရ၏ သတင္းစာမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အနည္းဆံုးလူေပါင္း ၁၃၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေစခဲ့ေသာ ကပ္ေဘး ဒုကၡႀကီး၏ အတိုင္းအဆကို ၿခံဳငံုေဖၚျပေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့႐ံုမက မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းပင္ မေဖၚျပခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူ တခ်ဳိ႕၏ အဆိုအရ စစ္အစိုးရ အာ႐ံုုက်ေနသည္မွာ က်င္းပေတာ့မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္လည္း ဤဆႏၵခံယူပြဲကိုသာ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ သတင္းေပးလိုစိတ္ သည့္ထက္ပို၍ ရွိမည္ဆိုေစဦး အစိုးရသတင္းမ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကို ျပည္သူအမ်ားက ယံုၾကည္ေလ့မရွိေပ။

တိုင္းျပည္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ့႐ံု မွ်မက တျခားသူမ်ား မသိရေလေအာင္လည္း စစ္အစိုးရက အထူးသတိထား ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေလာကမွ သတင္းစာဆရာမ်ားကိုလည္း ဆိုင္ကလုန္း အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားခဲ့သည္။
ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ အင္ဒ႐ူး ဟာဒင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တိုင္းျပည္ထဲသို႔ပင္ ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။ ဟာဒင္းကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ျမန္မာ သတင္း ေၾကညာသူ ကမူ "ပံုမွား႐ိုက္ထားေသာ ခရီးသြားဗီဇာ" ကိုင္ေဆာင္ထားမႈေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

“လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေသေနၾကတယ္။ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက အကူအညီ လိုအပ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြကလည္း ဗီဇာရဖို႔ ေစာင့္ေနရတာ စိတ္မရွည္ၾကေတာ့ဘူး။ သတင္းေၾကညာသူက ဒီကိစၥေတြအားလံုးကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး က်ေနာ့္ ျပစ္မႈနဲ႔ က်ေနာ္ျပန္ပို႔ခံခဲ့့ရတဲ့ အၾကာင္းကိုပဲ အခ်ိန္အကုန္ခံၿပီး ခပ္တည္တည္ ဖတ္ျပေနတယ္” ဟု ဟာဒင္းက သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ အင္ဒရူး မာရွယ္လည္း ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရသည္။

စီအန္အန္ သတင္းေထာက္ ဒင္ေရးဗား ကဲ့သို႔ အထဲ၀င္ေရာက္သြားႏိုင္သူ အတြက္မူ အေတြ႔အႀကံဳက ဆန္းေန သည္သာ မက သည္းထိတ္ရင္ဖို ေၾကာက္စရာလည္းေကာင္းေနသည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာပိုင္မ်ား မေတြ႔ေအာင္ ေရွာင္ေနရ ၿပီးေနာက္တြင္ သူ၏အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ စိုးရိမ္လာရသည္ဟု ေရးဗားက ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ ့ တေနရာကို ေရာက္သြားၾကတယ္။ ဘယ္ေနရာလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေရေရရာရာ မသိၾကဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ပစ္သတ္ ျမစ္ထဲပစ္ခ်ၿပီး၊ မေတာ္တဆ ျဖစ္သြားတာပါလို႔ ေျပာလိုက္႐ံုပဲ” ဟုသူက ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိးကို စစ္အစိုးရက က်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္က ေရးဗားအတြက္ အေရးမႀကီးပါ။ လူေသအေလာင္းမ်ားကို အစိုးရအလုပ္သမားမ်ား ျမစ္ထဲပစ္ခ်ေနပံုကို သူ႔ ဗီဒီယိုကင္မရာ သမားက ႐ိုက္ကူးသည့္အခါတြင္မွ သူ႔အေနႏွင့္ အျဖစ္မွန္ကို ဖံုးကြယ္လိုစိတ္လြန္ကဲဲေနေသာ အစိုးရမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ဆံ ေနရပါလား ဟူသည့္ အေတြးဝင္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

“သူတို႔က ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ သဘာ၀ေဘးဒုကၡအေၾကာင္းကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရတာလဲ။ ဒါသူတို႔ အျပစ္မွ မဟုတ္ဘဲ။ ဒီအျဖစ္က စစ္အစိုးရရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေပၚလြင္ေစတယ္။ စစ္အစိုးရက ျပင္ပကမၻာကို ဒီေလာက္ထိေအာင္ မယံု သကၤာ ျဖစ္ေနတာပဲ” ဟု ေရးဗားက ေျပာသည္။

ေရးဗားက သတင္းယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွေန၍ ခဲရာခဲဆစ္ ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခံသတင္းေထာက္မ်ားကမူ ပို၍ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေလသည္။ တရား၀င္ခြင္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ဤေဘးဒုကၡအေၾကာင္း သတင္းပို႔ သည္ကို မိသြားပါက ႏိုင္ငံရပ္ျခားသတင္းေထာက္မ်ားကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည္မဟုတ္။ ဖမ္းဆီးၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ ထဲတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ခ်ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားက ျပည္တြင္းထုတ္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ေရးၾကသည္ျဖစ္ေစ စီအန္အန္၊ အယ္လ္ ဂ်ာဇီးရား ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (ဒီဗီဘီ)၊ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာသတင္းမီဒီမ်ားအတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္းေထာက္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္ ျဖစ္ေစ ကပ္ေဘးသင့္ ေနရာေဒသမ်ားမွေန၍ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ျမန္မာသတင္း ေထာက္မ်ားအဖို႔ အေတာ္ေလး စြန္႔စားၾကရပါသည္။

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က အဆိုးရြားဆံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွေန၍ သတင္းေပးပို႔ရန္ ႀကိဳးစား မႈေၾကာင့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္ ၈ ဦးကို စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး တညတာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမသို႔ ေနာက္တႀကိမ္ မလာေတာ့ပါ ဟူေသာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္မွ သူတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တျခားေသာျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားကို သတိေပးသည့္အေနႏွင့္ ဤသို႔လုပ္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမွ် အေရးစိုက္ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ၾကားမွ စြန္႔စားကာ မိုးသည္းသည္း ေလထန္ထန္ကို အံတုရင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ အေျခအေနမွန္ကို ျပင္ပကမၻာသို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဒသခံသတင္းေထာက္တို႔က အေရး ပါေသာအခန္းက႑မွာ ဆက္လက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနခဲ့ၾက သည္။

သူတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားရွိရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရ၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကာလ ၿပီးဆံုးသြားကာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ဟူေသာ ေျပာစကား မမွန္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပသေနသည့္ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း သူတို႔ ကိုယ္ေတြ႔ ျမင္ခဲ့ရ၍ တင္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔ ဤသို႔ အႏၱရာယ္ၾကားမွ အရဲစြန္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ သတင္းစာပညာျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း မႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ အရမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္ထဲတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္တို႔ကို သတင္း ေဖာ္ျပေပးပို႔ ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အႀကီးအက်ယ္ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ျမင္ေတြ႔ ခံစားစာနာမိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ သတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ တျခားေသာ သတင္းေထာက္တခ်ဳိ႕၏ ေနအိမ္မ်ားသည္လည္း မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၾက ရပါသည္။ အမွန္တကယ္ထိခိုက္ ပ်က္စီးေသာ အတိုင္းအဆ၏ တစိတ္တပိုင္း မွ်ေလာက္ကိုသာ သူတို႔ျမင္ေတြ႔ရေသးသည္ ဟူသည့္ အသိစိတ္က ၎တို႔ကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးေနခဲ့၏။

“ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေသသြားတာ၊ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ငတ္ျပတ္၊ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို အိမ္ထဲမွာ ထုိင္ၿပီး တီဗီမွာ ၾကည့္ေန႐ံု စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေန႐ံုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေနလို႔မရဘူး” ဟု ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ သတင္းေထာက္ ၾကည္ေ၀က ေျပာခဲ့သည္။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ အေရာက္သြားႏိုင္ေရးက တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စာဖတ္သူမ်ားထံ အေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ေရးကလည္း တေမွာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ စာေစာင္မ်ားတြင္ ေရးသားလုပ္ကိုင္ၾကေသာ သတင္း ေထာက္မ်ားအဖို႔ သူတို႔ျမင္ေတြ႔ရသမွ်တို႔ကို သတင္းေဖၚျပေပးျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္လည္း ေနာက္တမ်ိဳး မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ၾကရျပန္သည္။

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခံထားရေသာ ျပည္တြင္းသတင္းမီီဒီယာမ်ားသည္လည္း ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေနရသည္။ အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနသည္ ပံုမွန္အေနအထား သို႔ ျပန္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစမည့္ အေရးအသားမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားေပးရန္ တိုး၍တိုး၍ ဖိအားေပးခံေနရ ျပန္သည္။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ား မလာေရာက္ရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ျပႆနာအေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္း မျပဳရန္လည္း အယ္ဒီတာမ်ားကို ေျပာထားသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ေမတၱာေရွ႕ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ တရား၀င္သတင္းမ်ား အရ ဆိုလ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ တဦးတည္းလိုလိုက အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ဤအဆင့္သည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားကို ၀င္ခြင့္မျပဳမီမွာပင္ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီး သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ ေနာက္က် ၿပီးမွ ေရာက္လာေသာအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံျခားမွ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အကူအညီေပးရန္ တဖြဲဖြဲ ေရာက္လာၾကသည္ ျဖစ္ရာ စစ္အစိုးရ၏အျမင္၌ အထုပ္မ်ားကမ္းရန္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုအရိုက္ခံရန္မွလြဲ၍ ဘာမွ် လုပ္စရာမက်န္ေတာ့ပါ။

ကပ္ေဘးဒုကၡႀကီး၏ သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႀကီးထြားလာခဲ့ရ သည္။ စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားက အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဆင္းသက္လာေသာ စီ-၁၃၀ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို စာမ်က္ႏွာျပည့္ ေဖၚျပေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရကို အျပင္းထန္ဆံုး ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္ကပင္လ်င္ “ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ကမၻာ၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား ထိုက္တန္သည္” ဟု ေကာက္ကာငင္ကာ သတ္မွတ္သည္အထိ ျဖစ္သြားေသးသည္

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ မိမိအား ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်သူအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္သည္ေတာ့့ မဟုတ္ေခ်။ ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားက နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနပံုမ်ားကို အမႊမ္းတင္ေဖၚျပေနစဥ္မွာပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေအာ္လင္းျပည္နယ္၏ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ သင့္သူမ်ားထံ အကူအညီမ်ားေပးပို႔ရာ၌ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ပံုမ်ားအေၾကာင္းကို အပုပ္ခ် ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္။ ဗီအိုေအႏွင့္ ဘီဘီစီတို႔ကိုလည္း ၎တို႔၏သတင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖၚျပေပးေသာလုပ္ငန္းသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စြန္႔စား၍ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔ျမင္ေတြ႔သမွ်တို႔ကို ကမၻာသို႔ သတင္းေပး ပို႔ေနခဲ့သူ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား၏ တာ၀န္အျဖစ္သာ က်န္ရစ္ရေတာ့သည္။

“သူတို႔ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းေတြက အရင္တုန္းက မသိေသးတဲ့၊ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမေတြအေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပး ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ အသိုင္းအ၀န္းကိုလည္း အခင္းျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြ မျပတ္ေပးပါတယ္” ဟု နယူးေယာက္အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မီတီ (Committee to Protect Journalists) က ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခ်က္သည္ အျခား အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ မိမိတို႔၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာရတက္မေအးျဖစ္ေနရေသာ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားအဖို႔ ႀကိဳဆိုရမည့္ သတင္း ေကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ရေသာ ေဘးဒုကၡႀကီးကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စာဖတ္သူ မ်ားထံ သတင္းမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ သတင္းေထာက္ ေအာင္သက္၀ိုင္း အဖို႔မူ ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္း အလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ သူ႔အေနႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အခန္းက႑တခုမွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ ဟူသည့္ အသိႏွင့္ ေျဖသိမ့္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။

တဘက္ကလည္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ပမာဏကို ျမင္ေတြ႔ေနရလွ်က္ စစ္အစိုးရက မုန္တိုင္းသင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မႀကိဳးစားေသးခင္မွာပင္ ကပ္ေဘး၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ကာလၿပီးဆံုးေၾကာင္း အေဆာတလ်င္ ေၾကညာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျပန္သည္။ ေအာင္သက္၀ိုင္းကမူ အေျခအေန အားလံုးကို သူျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေျပာျပမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ေရးသားေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

“ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဇာတ္ေပါင္းၾကေလသတည္း ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိး တပုဒ္တေလေတာင္ မၾကားရေသးပါဘူးဗ်ာ” ဟု သူက ဆိုပါသည္။

တိုင္းျပည္လည္း မြဲျပာက်၊ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း အင္အားမရွိ
ေအာင္သူၿငိမ္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္အစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွစ၍ "တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ခ်ဲ႔ထြင္ေရး" ဟူ၍ အစဥ္ တစိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ ထိုထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ "တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္ အင္အားရွိမည္" "တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ" ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား မတန္တရာ တင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းဌာနမွ "ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သမိုင္း" ဟူ၍ အတြဲမ်ားစြာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ယခု ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ပင္ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ၌ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ တာ၀န္ယူရန္" ဟူ၍ အတိအလင္း ျပဌာန္း ထည့္သြင္းလာခဲ့ပါသည္။

တင္လာခဲ့သည့္အတိုင္း စစ္တပ္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္၀ယ္ယူ တင္သြင္းမႈမွာ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းေအာက္မွာသာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းမွ်သာ ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း ခ်ိန္မွစ၍ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သလို၊ လက္နက္ဆန္းမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ ၀ယ္ယူလာခဲ့ပါသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးစ ကာလတြင္ပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ ေဒၚလာသန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုး တလံုးတခဲတည္း ၀ယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ယူကရိန္း၊ ရုရွားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူ တင္သြင္းေနခဲ့ပါသည္။ ေလတပ္တြင္ MiG-29, Chendu F-7 M, NAMC A-5C, SOKO G-4 Super Galeb, FT-7, Shenyang FT- 6 စသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အျခားသံုး ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ အစီးေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံ ျဖည့္ဆီးခဲ့ သည္။ ေရတပ္တြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဟိုင္နန္ အမ်ဳိးအစား စစ္သေဘၤာမ်ား အပါအ၀င္ စစ္သေဘၤာသစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံ ျဖည့္ဆီးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ိန္းစ္ ကာကြယ္ေရးမဂၢဇင္း (Jane's Defence Weekly) မွ ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္တြင္ ၾကည္း-ေရ-ေလ စုစုေပါင္း အင္အား ၂၇၀,၀၀၀ အထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး၊ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ ၁၉၈၈ မွစ၍ ၆၀% တိုးခ်ဲ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (ICG) ၏ အစီရင္ခံစာတခုအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၁၉၀,၀၀၀ ရွိရာမွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၀၀,၀၀၀ အထိ ရွိလာခဲ့သည္။ (န၀တ) စစ္အစိုးရ ကလည္း စစ္အင္အား ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ေရာက္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႔မည္ဟု ေျပာင္ဖြင့္ေျပာ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့စစ္တပ္တြင္ တပ္ရင္း (၅၀) မွ်သာ ရွိေသးၿပီး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္း (၁၂၀) မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဌာန (IISS) ၏ အဆိုအရ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ တပ္ရင္း ၂၄၅ ရင္း ရွိလာၿပီး၊ ယခုအခါ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးခ်ဲ႔ ထားခဲ့ပါသည္။

မစ္တိုက္ေလယာဥ္အသစ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ား ထပ္မံ ၀ယ္ယူခဲ့သလို၊ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ရုရွား ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း တီ-၅၂ အမ်ဳိးအစား တင့္ကားမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား၊ အင္တာနက္ ဆိုင္ဘာစစ္ဆင္ေရး အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေရး ကရိယာမ်ား ထပ္မံ ၀ယ္ယူ ခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုမွ်မက စရိတ္ ကုန္က်မႈ မ်ားျပားလွေသာ အဏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖို စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႔ထြင္ လာခဲ့ပါေသးသည္။ စစ္အသံုးစားရိတ္လည္း တစတစ တိုးတက္လာေနခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အမိန္႔ေပးဌာနမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔လာခဲ့သည္။ ယခင္က အထူး စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ ၁ ခုသာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ၅ ခုသို႔ တိုးခ်ဲ႔ခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္အသစ္ႏွင့္ ၾကည္း-ေရ-ေလ တပ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း တိုး၍ ခန္႔ထားခဲ့ေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ထံမွ မသိနားမလည္သူမ်ားထံ ႂကြားလံုးမ်ားလည္း ၾကားခဲ့ရေသးသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေကအဲန္ယူက ဘိုကေလး ေဒသသို႔ ထိုးေဖာက္၍ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာအၿပီး ကာလတြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ယခုအခါ၌ သူတို႔ထံတြင္ လိုအပ္လွ်င္ ေလေၾကာင္းခ်ီ တင္ပို႔ႏိုင္ေသာ တပ္မႀကီးမ်ား ရွိေနၿပီဟု ဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။ အသစ္ ၀ယ္ယူထားေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးျပ၍ ၾကည္း-ေရ-ေလ ပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္သည္ အင္အား ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ၾကည္း-ေရ-ေလ ပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေငြေဆာင္ကမ္းေျခႏွင့္ မိတၳီလာတို႔တြင္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းကို "ေရႊျပည္သာ" "ေရႊျမန္မာ" စသျဖင့္ သဲေျမပံု စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၂ ခါ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုမွ်မက မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ လာပါက ခုခံရန္ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖင့္ အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကပါေသးသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ဘ႑ာေရး ဘတ္ဂ်က္၏ (၆၀%) မွ် ရွိမည္ဟု တြက္ခ်က္ ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္ႀကီးေျခမခိုင္ သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္က ေအာက္ေျခက ၿပိဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္တြင္း ဖိႏွိပ္မႈ၊ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် မရွိမႈမ်ား၊ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ရဲေဘာ္မ်ား တပ္ေျပးေနၾကၿပီ။ ဂ်ိန္းစ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဂၢဇင္း (၂၀၀၆ ဧၿပီထုတ္) အဆိုအရ ၎တို႔ ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္ မွတ္တမ္းတခု အရ (အတိအက် မသိႏိုင္ေသာ ကာလအတြင္း) တပ္ေျပးေပါင္း ၈,၇၆၀ ဦး ရွိခဲ့သည္ ဆိုသည္။ ၎တို႔ အထဲတြင္ ၄,၇၀၁ ဦးမွာ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္သား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိရဘဲ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ၎မွတ္တမ္းအရပင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုတြင္ စစ္သား ၇၅၀ ဦး ပံုမွန္ရွိေသာ္လည္း၊ တပ္ရင္း စုစုေပါင္း ၅၀၄ ခု ရွိသည့္အနက္မွ တပ္ရင္း ၂၂၀ မွာ စစ္သား ၂၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀ ၾကားသာ ရွိေနၿပီး၊ တပ္ရင္း ၂၈၄ ခုတြင္ စစ္သား ၂၀၀ ေအာက္ ေလွ်ာ့နည္း၍သာ ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။ သူတို႔ ခိုင္းစားေနရသည့္ တပ္မေတာ္ကလည္း ဟန္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။

ယခု နာဂစ္မုန္တိုင္း အၿပီးကာလတြင္ တပ္မေတာ္၏ ခ်ိနဲ႔ေနမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ပ်က္ျပားေနမႈ အေျခအေနက ပို၍ သိသိ သာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔လာရပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္သားမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေရာက္မလာခဲ့ ၾကပါ။ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ (BEME) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စက္ယႏၱယားမ်ား မေတြ႔မျမင္ၾကရသလို၊ စစ္ေဆးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ကပ္ေဘးသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ မျမင္ခဲ့ၾကရပါ။ မေရွးမေႏွာင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေမလ ၁၂ ရက္ ေျမငလွ်င္၌မူ တရုတ္ႏိုင္ငံက တရုတ္ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ စုစုေပါင္း (၈၄,၀၀၀) ႏွင့္ ေဆး၀န္ထမ္း၊ ရဲႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႔ အင္အား ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်သံုးခဲ့ပါသည္။ ငလွ်င္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂ နာရီအတြင္းမွာပင္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ေခြးမ်ား ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ မဆင္းသက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔လည္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ေျခလွ်င္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္မူ အမွတ္ ၁၂၇ စက္ယႏၱယားတပ္ ေျခလွ်င္တပ္မမွ စစ္သား ၅,၀၀၀၊ အမွတ္ ၁၅ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မွ ေလထီးစစ္သား ၆,၄၂၀ ကို ၂၄ နာရီအတြင္း၊ စစ္တပ္ေလယာဥ္ ၂၂ စီး၊ အရပ္ဖက္သံုး ေလယာဥ္ ၁၂ စီးျဖင့္ ေလယာဥ္ ၇၉ ေခါက္တိုင္တိုင္ ႀကိဳပို႔ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ပင္ အႀကီးမားဆံုး ေလေၾကာင္းခ်ီ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၊ ရာသီဥတု ဆိုးရြားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေလထီးမ်ားျဖင့္ပင္ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ (၃) ရက္ၾကာ ကာလ ေရာက္ေသာအခါ စစ္သားႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႔၀င္ တသိန္းေက်ာ္ ကပ္ေဘးသင့္ ေဒသတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိုလံပစ္ပြဲတြင္ အေရးေပၚ ကပ္ေဘးသင့္ အေျခအေန ျဖစ္လာပါက တရုတ္ႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေနျဖင့္ တပ္မတခုကိုလည္း ကယ္ဆယ္ေရး တပ္မအျဖစ္ ေလ့က်င့္ထားခဲ့ပါသည္။ ဤတပ္မကိုလည္း ယခု ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ အဆင္သင့္ ခ်သံုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ကိစၥ၌မူ အလားတူ အေျခအေနမ်ဳိး မေတြ႔ၾကရပါ။ အမည္မေဖာ္လိုသူတဦး၏ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာအရ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တိုင္ ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္းသို႔ တပ္မ ၆၆ ကို ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားရာမွ (သံုးပံုတပံု ခန္႔သာ) ေရာက္ရွိ ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ တပ္မ-၄၄ ကို ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း မေတြ႔ရဟု ဆိုပါသည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္မွ တပ္မ-၁၁ ကို ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစပ္ ကြမ္းျခံကုန္းေဒသသို႔ တာ၀န္ျဖင့္ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။) သို႔ေသာ္ လည္း ေစလႊတ္လိုက္သည့္ တပ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လက္နက္ ကိရိယာမ်ား ပါမလာခဲ့ပါ။ ရိကၡာအတြက္ကိုပင္ ဒုကၡသည္မ်ားထံမွ ခြဲေကၽြးေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ၾကားသိရ ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဧရာ၀တီတိုင္း ကပ္ေဘးသင့္ေဒသအတြင္း ပို႔လႊတ္ထားသည့္ တပ္မမွာ အင္အား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္သာ အမ်ားဆံုး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း အေျချပဳရာ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္ရင္းမ်ား (၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ၁၃ ရင္း) ႏွင့္ပါ ေပါင္းေသာ္မွ ၄,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ ၾကားတြင္သာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ အေရအတြက္ ယခုခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ နည္းႏိုင္ပါေသးသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အားကိုးဖြယ္ရာ မေတြ႔မျမင္ၾကရပါ။ ရုပ္ျမင္သံၾကား၌သာ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အခ်ဳိ႔ သစ္ပင္ ခုတ္ျဖတ္ေနသည္၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေလယာဥ္ေပၚမွ သယ္ခ် ေနသည္ကို ျမင္ၾကရပါသည္။ စစ္တပ္၏ အင္ဂ်င္နီယာ ယႏၱယား တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း မျမင္မေတြ႔ၾကရပါ။ တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔က ဒုကၡသည္မ်ားကို ေဆးကုေပးေနပံုကို လည္း မျမင္ၾကရပါ။ ထို႔အျပင္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ားကို စစ္တပ္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္၏ တံတားခင္း စက္ယႏၱယားမ်ား (Armoured Bridge layers) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေနၾကသည္ကိုလည္း မျမင္ၾကရပါ။ ေလေၾကာင္း ခ်ီတပ္မကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္ကား ပို၍ ေ၀းပါေတာ့မည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းသို႔ ေခါက္တုံ႔ျပန္ ပစၥည္းသယ္ပို႔ေနသည့္ ရဟတ္ယာဥ္သည္ပင္ ၇-၈ စီးမွ် ရွိပါသည္။

ဤသို႔ေသာ ကပ္ေဘးသင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ "ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ" ဆိုသည့္ စစ္ဗ်ဴဟာႀကီးႏႈိး၍ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ မသင့္ပါေသးသေလာ။ လူတသိန္းနီးပါး ေသဆံုးရ၊ သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ရသည့္ အေျခအေနသည္ အမွန္တကယ္ အေရးေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အေျခအေန မဟုတ္ပါသေလာ။ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါသည္။ ေလေၾကာင္းခ်ီ တပ္မႀကီးမ်ားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား အသက္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့ၿပီေလာ။ တပ္မေတာ္၏ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေဆးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္မွ ေတြ႔ၾကရမည္ေလာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ေနရသည္မွာ ရဟန္း သံဃာမ်ားကသာ ဦးေဆာင္၍ သစ္ပင္ခုတ္ လမ္းရွင္းသည္မွစ၍ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးအဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲ မဲအႏိုင္ ရရွိေရးအတြက္၊ ေရရွည္ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနၾကပါသည္။

အမွန္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားပံုအရပင္ ျပႆနာရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မမ်ား၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံမွ တပ္မ်ား ကဲ့သို႔ ယႏၱယားတပ္ တပ္မမ်ား (Mechanised Brigades) မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ဤသို႔အေရးေပၚ ကပ္ေဘးမ်ား ကယ္ဆယ္ႏိုင္ရန္၊ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ဦးေဆာင္သည့္ "ေႏြဖတ္ထနား ခလင့္ထိ" ေခၚ နယ္လွည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် (အင္အား ၂၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔) ရွိေနပါသည္။ သူတို႔က နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္၊ ေဆးကုေပးၾကသလို ဘုရင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တြင္မူ ဤမွ်အထိ ျပည္သူအေပၚ ေစတနာရွိရွိ စဥ္းစား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ပံု မေတြ႔ရေသးပါ။

ထို႔အျပင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပ က်ဴးေက်ာ္ရန္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကာကင္းအျဖစ္ တပ္ခ်ထားသည့္ ပမၼ၀တီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္လည္း ရစရာ မရွိေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းပါ သတင္းတပုဒ္အရ သိရွိရ ပါသည္။ ရန္လြန္းေအာင္၊ ရန္တိုင္းေအာင္၊ ရန္စစ္ေအာင္ စသည့္ A Class ကမ္းေျခကာကြယ္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ဆံုးရႈံးရ သကဲ့သို႔၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ ခ်န္ဂီ အမ်ဳိးအစား ေရငုတ္သေဘၤာဖ်က္ ယာဥ္မ်ား (Jianghuclass frigates) လည္း ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ NDD ၏ သတင္းမ်ားအရ ဆိုင္ကလံုးေၾကာင့္ ေရတပ္သေဘၤာ ၂၅ စီး နစ္ျမဳပ္ရၿပီး၊ အနည္းဆံုး အရာရွိ ၃၀ ဦးႏွင့္ ေရတပ္သား ၂၅၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ စနစ္ကိုယ္တိုင္က ၿပိဳလဲ က်ဆံုးေနေၾကာင္း သိသာေစပါသည္။ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား ဆိုသည္မွာ ေရထဲ၊ မိုးထဲ ရွင္သန္ၾကံ့ခံေအာင္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားၾကသည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္သာမက၊ ရန္သူအနံ႔ခံ ေရဒါကဲ့သို႔ေသာ ကရိယာမ်ားပါ တပ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ဤေရ တပ္ႀကီး မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ၿပိဳလဲသြားသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ မည္မွ် အားကိုးအားထားစရာ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ထိုမွ်မကပါ၊ အျခား အားကိုးခ်င္စရာ သတင္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ အသစ္၀ယ္ ယူထားေသာ တင့္ကားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားလည္း အိုမင္း ၿပိဳဆင္းေနၾကၿပီ ဆိုပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ယူကရိန္းမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ T-69 II ႏွင့္ T- 63 တင့္ကားမ်ားမွာလည္း အက္ေၾကာင္း ထင္ေနၾကၿပီဟု ဆိုသည္။ အေျမာက္ပင္ စမ္း၍ မပစ္ရဲဟု ဆိုေနၾကပါသည္။ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မစ္တိုက္ေလယာဥ္ ၆ အုပ္ (အစီး ၆၀ ေက်ာ္) အနက္ ၂၁ စီးမွာ ပ်က္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ က်န္ အစီး ၂၀ ေက်ာ္မွာ ေျမျပင္ေပၚ ဆင္းသက္ ရပ္နားေနရၿပီး၊ အစီး ၂၀ ခန္႔သာ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါေတာ့သည္။ ဤေလယာဥ္မ်ား အတြက္လည္း ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ပစၥည္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တြင္ေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တပ္မေတာ္ကိုယ္လည္း အမွန္တကယ္ အင္အားႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း လက္နက္မ်ားျဖင့္ ခဏတာ ႂကြားလံုးထုတ္ ဟန္ေရးျပခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေၾတလ်မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာေနသူ ပညာရွင္ ေရွာင္တာနဲက တခါက သံုးသပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အျခား အာဏာရွင္မ်ားကေတာ့ မာဖီးယားႏွင့္ တူသည္။ အျခားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေပၚမွ အညြန္႔ဖူးကို ခူးစားရံုသာ စားသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကေတာ့ ဖုတ္သဘက္တေစၦႏွင့္ တူသည္၊ အားလံုး ရသမွ်ကို သိမ္းက်ဳံး၍ စားေနသည္ဟု သံုးသပ္ထားခဲ့ပါသည္။ ဤသဘက္ႀကီးက ဖုတ္သက္ငင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဖုတ္သဘက္ႀကီးေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း အင္အား ႀကီးထြားမလာခဲ့ပါ။

တိုင္းျပည္လည္း မြဲျပာက်ခ့ဲရပါသည္။