Monday, June 23, 2008

ေန႕ဘုရားဘုရားညကားယားကားယားနအဖေရႊဂံုတိုင္ျမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတယ္လို႕သိ၇ပါတယ္

ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားၾကည့္ဖို႕

ပါးစပ္ ျမည္.ေသနတ္။ အားျပတ္ေနတဲ့ေဒါင္း။

ပါးစပ္ ျမည္.ေသနတ္။ အားျပတ္ေနတဲ့ေဒါင္း။
ဒိုင္းဒိုင္း နဲ့ တဒက္ဒက္..
ပစ္ေနတဲ့ လက္နက္..

ကိုယ္ကလြဲ..ေခါင္းကိုေတာင္မယံု..
မိမိသာလွ်င္ျပည့္ဝတဲ့ ပံု..
ဟိုေရး ဒီေရး ပေရာဂ်က္..
မယားစားဖို ့ဘဲ ဘတ္ဂ်က္..


ဆင္ဖမ္းမယ္..က်ားဖမ္းမယ္
လမ္းျပမယ္..ဦးေဆာင္မယ္..
ထပ္ျပန္လဲလဲ..ေလလံုးထြားဆဲ
တကယ္က်..
နယ္စပ္ေတာင္ မေက်ာ္ရဲ..


ကိုယ္သာဘဲ မွန္.
သူမ်ားဆို လက္ညိွဳးထိုးျပန္..
သူမ်ားေျခေတြနင္း..အတၱ မ်ားေနျခင္း.
ငါသာ ေခါင္းေဆာင္...
နံမည္ယူခ်င္ မ်က္ႏွာေျပာင္..
ေသစရာရွိရင္..မ်ိဳးဆက္သစ္..
စစ္တလင္းမွာ ထိ္ုးေၾကြး.
ေခါင္းေဆာင္ေသြးမရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္.
အေရွ ့ဆံုးေတြမွာ အူေၾကာင္ေၾကာင္..


ေယာက်္ားအစစ္.. ဆိုုရင္..
ပါးစပ္နဲ ့ေသနတ္မပစ္.
တိုင္းျပည္ကို လိမ္ညာျပီးမခ်စ္။


ေလေတြကို ေလ်ွာ့..
အားတင္းပါေတာ့..
နိုးၾကားပါေလာ့
စည္းလံုးပါေတာ့
ခြပ္ခ်ိန္ တန္တဲ့ ဥေဒါင္း
ေတာင္ပံ မေညာင္းေစခ်င္..
တိုက္ပြဲ၀င္ တိုက္ေမာင္းဒူဒူ..
ခြပ္လိုက္ၾကပါစို ့ ညီညာတူ။
ဒါမွသာ..သတၱိနဲ ့လူ။

မသဒၶါ ( ၆။၁၁။၂၀၀၈)
.

နာဂစ္မုန္တုိင္း တလျပည့္ အေမးအေျဖ


နာဂစ္မုန္တုိင္း တလျပည့္ အေမးအေျဖ


ေမး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ေတြ လုပ္ငန္း ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ မုန္တုိင္းဒုကၡသည္ေတြ ကူညီတဲ့ေနရာမွာ က႑ေတြခဲြၿပီး က႑အသီးသီးမွာ စုေပါင္း တာ၀န္ယူတဲ့စနစ္ကုိ သံုးပါတယ္။ ဥပမာ-ေထာက္ပံ့ေရးက႑၊ အစားအစာ ျဖန္႔ေ၀ေရးက႑၊ အမုိးအကာ ေဆာက္ေပးေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ WASH လုိ႔ အတုိေကာက္ေခၚတဲ့ ေရ၊ ေရဆုိးႏုတ္စနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာက႑၊ ကေလးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ေရး က႑၊ ပညာေရးက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ ကနဦး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ဆုိၿပီး အသီးသီးခဲြ ကူညီၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီက႑ေတြကုိ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းေတြက တာ၀န္ယူပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေထာက္ပံ့ေရးက႑အတြက္ WFP ေခၚ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး
UNJLC ေခၚ ကုလသမဂၢ ပူးတဲြေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕က ကူညီပံ့ပုိးေပးပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕က ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ ဒုကၡသည္ေတြရွိရာ ေဒသ ပုိ႔ေပးေရး၊ မုန္တုိင္းသင့္ေဒသ အသီးသီးမွာ ရိကၡာထားဖုိ႔ ဂုိေဒါင္ေတြငွားရမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ မုန္တုိင္းသင့္ေဒသေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခရီးစဥ္အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ေရး စတဲ့ တာ၀န္ေတြ ယူပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ အေျခခံၿပီး ေခတ္ၿပိဳင္က ေရးဆဲြထားတဲ့ Diagram ေတြ၊ Chart ေတြကုိ ေခတ္ၿပိဳင္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရင္ ပုိရွင္းပါလိမ့္မယ္။

အစားအစာ ျဖန္႔ေ၀ေရးက႑ကုိလည္း WFP က တာ၀န္ယူပါတယ္။ အမုိးအကာ ေဆာက္ေပးေရး က႑ကုိေတာ့ UNHCR ေခၚ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ပံ့ပုိးပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ကုိေတာ့ WHO ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူထားၿပီး ဒီအဖဲြ႕မွာ ကုလအဖဲြ႕ အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO (၂၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

WASH လုိ႔ အတုိေကာက္ေခၚတဲ့ ေရ၊ ေရဆုိးႏုတ္စနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈက႑ကုိေတာ့ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား အေရးေပၚရန္ပံုေငြ (ယူနီဆက္) အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ေမလ (၂၆) ရက္ထိ လူ (၁) သန္းကုိ ေရသန္႔ ေပးေ၀ႏိုင္တဲ့ ေရသန္႔ စက္ (၂၇) လံုး ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။

ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ကုိေတာ့ FAO ကုလသမဂၢ အစားအစာနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူပါတယ္။ ကေလးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ေရး က႑ကုိေတာ့ ယူနီဆက္နဲ႔ Save The Children အဖဲြ႕က တာ၀န္ယူပါတယ္။ ပညာေရးက႑ကုိလည္း ယူနီဆက္က တာ၀န္ယူပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ယူနီဆက္နဲ႔ WFP တုိ႔က
တာ၀န္ယူသလုိ လပြတၱာမွာ IPSTAR ၿဂိဳဟ္တုသံုး အင္တာနက္စနစ္ကုိ ယူနီဆက္က လုပ္ေပးခဲ့ တာပါ။ ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးက႑ကုိေတာ့ UNDP ကုလသမဂၢ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္က
တာ၀န္ယူပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာမုန္တုိင္းဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဒီႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ ကမာၻက ဘယ္လုိသိႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က႑ေတြခဲြလုပ္ကုိင္ေနေပမယ့္ ဒီအဖဲြ႕ေတြ တခုနဲ႔တခုၾကား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းမႈ ရွိသလုိ အဖဲြ႕အသီးသီးကေန မၾကာခဏ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြ ထုတ္ၿပီး ကမာၻကုိ ျဖန္႔ေ၀ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ကမာၻ႕စာနယ္ဇင္း ေတြက သတင္းေရးၾကသလုိ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရအဖဲြ႕ေတြ အလႉေငြကူညီမယ့္ႏုိင္ငံေတြကပါ ဒီအစီ ရင္ခံစာေတြ ၾကည့္ၿပီး လုိမယ့္ ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ဆည္းသင့္သလဲ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္ကလည္း ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တာ၀န္ယူ ကူညီတာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ေတြ ကုလအဖဲြ႕ေတြလုိ စနစ္တက် ကမာၻက သိေအာင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တာ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ စစ္အစုိးရသတင္းစာေတြမွာပါတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ဳိးကလဲြၿပီး စနစ္တက် ကမာၻကသိေအာင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ဳိး မရွိပါ။

ေမး။ ။ မုန္တုိင္းအပ်က္အစီး ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က ဘယ္ေလာက္ လုိတယ္လို႔ ေျပာပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္ လုိမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ နုိင္ငံတကာ အလႉရွင္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလႉရွင္ေတြဘက္က ေဒၚလာ သန္း (၅၀) ပဲ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ စစ္အစုိးရေတာင္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ယုတၱိ မရွိတဲ့အခ်က္၊ ဒုကၡသည္ေတြ ကူညီမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ေတြကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္တဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီးမွ သင့္သလုိ ကူညီမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ အလြယ္တကူ သေဘာမတူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကေတာ့ အနည္းဆံုး (၆) လ ၾကာမယ္လုိ႔ မွန္းပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးပါၿပီလုိ႔ ေျပာတာ ကမာၻက လက္မခံပါဘူး။

ေမး။ ။ မုန္တုိင္းဒုကၡသည္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအသုိင္းအ၀န္းက ေငြလႉခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ် လႉရင္ အဆင္ေျပပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလာေလာဆည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ ဆက္သြယ္လႉဒါန္းတဲ့ နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-အေမရိကန္မွာေနတဲ့ ျမန္မာေတြက USAID လုိ အဖဲြ႕ေတြကုိ ဆက္သြယ္ လႉဒါန္းတဲ့နည္း၊ အဂၤလန္မွာ ေနသူေတြက Oxfam လုိ အဖဲြ႕ေတြကတဆင့္ လႉတဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖဲြ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ မုန္တုိင္းတလျပည့္တဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖဲြ႕ (၄၅) ဖဲြ႕ ရွိပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္လိပ္စာ သိခ်င္ရင္ အင္တာနက္ Google ကေန ေအာက္ေဖာ္ျပပါ NGO နာမည္တခုခု ႐ုိက္ၿပီး ရွာရင္ အေသးစိတ္ သိႏုိင္ပါတယ္။

1-ActionAid.
2-Action by Churches Together (ACT)
3-Action Contre la Faim/Action Against Hunger (ACF)
4-Adventist Development and Relief Agency International (ADRA)
5-AmeriCares Foundation
6-Association of Medical Doctors of Asia (AMDA)
7-American Red Cross (ARC)
8-Australian Aid International
9-Baptist World Aid (BWAid)
10-The British Red Cross (BRC)
11-CARE
12-Caritas Internationalis
13-Christian Aid
14-Concern Worldwide
15-Emergency Assistance Team (EAT-BURMA)
16-European Commission - Humanitarian Aid Office (ECHO)
17-Gates Foundation
18-Global Refugee International
19-HelpAge International
20-Hong Kong Red Cross
21-International Committee of the Red Cross (ICRC)
22-The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
23-International Medical Corps (IMC)
24-The International Organization for Migration (IOM)
25-International Rescue Committee (IRC)
26-Malaysian Red Crescent Society (MRCS)
27-Malteser International
28-Medecins Sans Frontieres (MSF, or Doctors Without Borders) 29-Medical Emergency Relief International (Merlin) 30-Medical Teams International (MTI)
31-Mercy Corps (MC) 32-MERCY Malaysia 33-Muslim Aid
34-Oxfam International
35-Plan
36-Project HOPE
37-Relief International (RI)
38-Save the Children (SC)
39-Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nehayan Foundation,
40-Tearfund
41-Telecoms Sans Frontieres
42-Trócaire
43-Tzu Chi Foundation
44-Welthungerhilfe
45-World Vision (WV)

ေမး။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းတိုက္ၿပီး တလအၾကာမွာ လူအေသအေပ်ာက္ႏႈန္း တိတိက်က် သိၿပီလား။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေမလ (၁၆) ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ (၇၈,၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၅၆,၀၀၀) နဲ႔ ေသဆံုး (ဒါမွမဟုတ္) ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၁၃၃,၀၀၀) ရွိ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီစာရင္းကုိ တလျပည့္တဲ့အခ်ိန္ထိ စစ္အစုိးရဘက္က ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္တာ မရွိေသးပါ။ ကုလသမဂၢကေတာ့ ေသဆံုးသူ (၁) သိန္းထိ ရွိႏုိင္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၂၂၀,၀၀၀) ရွိတယ္လုိ႔ မွန္းပါတယ္။

ေမး။ ။ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူ (၂.၄) သန္း ဒုကၡေရာက္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႕ (UNOCHA) က မွန္းပါတယ္။ အစုိးရဘက္ကေတာ့ (၅.၅) သန္း ဒုကၡေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ UNOCHA ရဲ႕ စာရင္းအရ တုိင္းအလုိက္ေျပာရရင္ ရန္ကုန္တုိင္းက (၃၄) ရာႏႈန္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းက (၆၆) ရာႏႈန္း ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ မုန္တုိင္းထိတဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္း (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ဦးေရ ရာႏႈန္းကုိ ၾကည့္ရင္ ဘုိကေလးက စုစုေပါင္း (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ (၁၉) ရာႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုး ခံရတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္လုိ႔ UNOCHA က ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြ အပ်က္အစီး သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ စစ္အစုိးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေက်ာင္း (၃,၀၀၀) ပ်က္စီးၿပီး ကေလး(၅,၀၀၀) အခက္အခဲျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ UNOCHA ကေတာ့ ေက်ာင္း (၂,၄၀၀) ပ်က္စီးၿပီး ေက်ာင္းသား (၃၆၀,၀၀၀) အခက္အခဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပညာေရးအေဆာက္အဦအားလံုးရဲ႕ (၈၅) ရာႏႈန္း ပ်က္စီးတယ္လုိ႔ပါ ယူနီဆက္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေသဆံုး ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဆရာ ဆရာမအေရအတြက္ ခုထိ မသိရေသးဘူးလုိ႔ ယူနီဆက္က ေျပာပါတယ္။

ေမး။ ။ ေလေဘးသင့္တဲ့သူေတြကုိ ဘယ္လုိေနရာခ်ထားပါသလဲ

ေျဖ။ ။ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (ယူနီဆက္) ရဲ႕ ေမလ (၂၃) ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆုိရင္ လပြတၱာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း (၄၉) ခုမွာ လူ (၄၀,၀၀၀)၊ ဘုိကေလး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၆) ခုမွာ လူ (၅,၀၀၀) နဲ႔ (၆,၀၀၀) ၾကား၊ ဖ်ာပံုကယ္ဆယ္ ေရးစခန္း (၁၅) ခုမွာ လူ (၃,၀၀၀)၊ ေျမာင္းျမမွာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း (၃) ခု၊ မအူပင္ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္း (၈) ခုမွာ လူ (၄,၀၀၀) စသျဖင့္ ေနရာခ်ထားပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ စစ္အစုိးရက ဒုကၡသည္ေတြကုိ ေနရင္းေဒသ အဓမၼျပန္ပုိ႔တာ၊ စခန္းအေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္တာေတြ မၾကာခဏ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ မုန္တုိင္း ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကူညီခြင့္ရရဲ႕လား။

ေျဖ။ ။ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေတြ ေပးရာမွာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ၾကက္ေျခနီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO ေတြ၊ လူထုအဖဲြ႕အစည္းေတြ မ်ဳိးစံုရွိပါတယ္။ ေမလ (၂၄) ရက္ မတုိင္ခင္ထိ စစ္္အစုိးရ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြ ၾကန္႔ၾကာေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ပါတယ္။ မုန္တုိင္း တလျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ စုစုေပါင္း ေလေဘးသင့္ ဦးေရ (၂.၄) သန္းအနက္ (၄၂) ရာႏႈန္းသာ အကူအညီရၿပီး မုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိးဆံုးခံရတဲ့ (၁၅) ၿမိဳ႕နယ္က ဒုကၡသည္ (၂) သန္းအနက္ (၂၃) ရာႏႈန္းသာ အကူအညီရေသးတယ္လုိ႔ UNOCHA အဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ စပါးအပ်က္အစီး ဘယ္လုိရွိပါလဲ။

အေျဖ။ ။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေမ (၁၆) ရက္ ေန႔စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ဧရာ၀တီတုိင္း စပါးအပ်က္အစီးကုိ တန္ခ်ိန္ (၇၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ဆန္အပ်က္အစီးမွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထြက္ႏႈန္း၏ (၂.၃) ရာႏႈန္းသာရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေႏြစပါးအပ်က္ႏႈန္းက ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း (၅) ခုမွာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ (၆၆) ရာႏႈန္းရွိၿပီး မုိးစပါးအပ်က္ႏႈန္းက စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ (၆၂) ရာႏႈန္း ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမန္မာစီးပြာေးရး ပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေႏြစပါး စုိက္ဧက ပ်က္စီးမႈက စုစုေပါင္း စုိက္ဧကရဲ႕ (၆၅) ရာႏႈန္းရွိၿပီး မုိးစပါး စုိက္ဧက ပ်က္စီးမႈက စုစုေပါင္းစုိက္ဧကရဲ႕ (၆၀) ရာႏႈန္းထိ ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ပါ ျမန္မာစီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက မွန္းပါတယ္။ ။

(ေခတ္ၿပိဳင္မွ စုစည္းတင္ျပသည္)

တနလၤာေန႕သတင္းမ်ား

ပုဂၢလိကဘဏ္ သြင္းေငြပမာဏ ကန္႔သတ္
NEJ/ ၂၃ ဇြန္ ၂၀၀၈
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြ လက္ခံမွႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ် ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္ လမ္းမေတာ္ဘဏ္ခဲြ၌ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက “ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေငြ သိန္း (၁၀၀) ဘဏ္မွာ သြင္းဖို႔သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ဘဏ္က သြင္းေငြကို က်ပ္ (၁၀) သိန္းပဲ လက္ခံတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာေတာ့ မေျပာဘူး။ ဒါနဲ႔ (၁၀) သိန္းပဲ သြင္းရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မွစၿပီး တရက္လွ်င္ သြင္းေငြ အမ်ားဆံုး က်ပ္ (၁၀) သိန္းသာ လက္ခံၿပီး မိမိပုိင္ေငြစာရင္းမွ ျပန္လည္ထုတ္ယူမႈကိုမူ အကန္႔အသတ္မထားဘဲ စာရင္း တြင္ ရွိသမွ် ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ (၁) ပတ္လွ်င္ တႀကိမ္သာ ေငြထုတ္ရန္ ကန္႔သတ္ထား ေၾကာင္း၊ အလားတူ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကလည္း ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ကိစၥ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္တြင္ (၁) ပတ္ကို အပ္ေငြ က်ပ္ (၁၀) သိန္းအထိသာ လက္ခံၿပီး ႐ိုးမ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံေငြလက္ခံမႈ ယာယီပိတ္ထားကာ ေငြထုတ္ေပးမႈကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္တြင္ ေငြမည္မွ် အပ္ႏွံႏိုင္သည္ကို တိတိက်က် ေျဖၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး လက္ခံေၾကာင္း၊ လက္ခံေငြပမာဏ ေန႔စဥ္ အေျပာင္းအလဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမ၀ါယမဘဏ္လီမိတက္တြင္ အပ္ႏွံေငြ ပမာဏ မ်ားေနသူမ်ားကိုသာ ကန္႔သတ္မႈ လုပ္ေနၿပီး အပ္ႏွံေငြနည္းေနသူမ်ားႏွင့္ စာရင္းအသစ္ ဖြင့္လွစ္သူမ်ားကိုမူ ကန္႔သတ္မထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ပမာဏ မည္မွ်အထိ လက္ခံႏိုင္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ ေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းအသစ္ ဖြင့္လွစ္လိုသူသည္ စာရင္းဖြင့္ၿပီးသား အျခားသူ (၂) ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိၿပီး ယခင္က ေငြသြင္းျခင္းကုိ ပမာဏ ကန္႔သတ္မထား ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကန္႔သတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ကန္႔သတ္လာရျခင္းမွာ ပုဂၢလိက ဘဏ္တခုအေနျဖင့္ ေငြလက္ခံျခင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ပမာဏကို ဗဟိုဘဏ္တြင္ Deposit (အေပါင္သေဘာ) တင္ထားသည့္ ေငြပမာဏ၏ (၇) ဆထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မျပဳလုပ္ရဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီးပြားေရးပညာရွင္က ရွင္းျပသည္။

၎က “ကေမာၻဇဘဏ္လို ဘဏ္ခဲြနဲ႔ ေဖာက္သည္သိပ္မ်ားတဲ့ ဘဏ္အေနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္မွာ Deposit ပမာဏ ထပ္တင္ၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးမားေအာင္ ထပ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ေပမယ့္ အာရွဓနဘဏ္၊ ေမဖလား၀ါး
ဘဏ္၊ ယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ေတြရဲ႕ နမူနာကိုၾကည့္ၿပီး အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ ပံုမွန္ေလာက္သာ လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္စနစ္သည္ ရွိ႐ံုသာရွိၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ အသက္မ၀င္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားအား အေထာက္အကူမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေ၀ဖန္ ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ထပ္ဖြင့္ခြင့္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ဖြင့္ၿပီးသား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခဲြမ်ား ဆက္ဖြင့္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္အတိုင္းသာ ပံုေသသံုးရျခင္း၊ အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ တပတ္တႀကိမ္သာ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ က်ပ္ေငြတမ်ဳိးတည္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း စသည့္ဘဏ္လုပ္ငန္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေမဖလား၀ါးႏွင့္အာရွဓနဘဏ္ႏွစ္ခုကို ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာျခင္းမရိွသည့္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၆ ခု မတ္လကုန္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ထိုစဥ္အခါက ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ေပးခဲ့ရသည္။

အဆိုပါဘဏ္ (၂) ခုကို ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရက စြပ္စြဲခဲ့သည္။


စတစ္ကာကပ္ကား ေမာင္းသည့္ ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မည္
NEJ/ ၂၃ ဇြန္ ၂၀၀၈
စတစ္ကာကပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းအား ပုဒ္မ (၁၈၈) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ၾကေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတစ္ကာကပ္ထားသည္ကုိ အကာအကြယ္ယူ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ရဲမႉးႀကီး ေအာင္ႏုိင္ကို ကိုးကားၿပီး ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ကားမ်ားတြင္ စတစ္ကာကပ္္သည္ကုိ ထားျမစ္ထားေသာ္လည္း ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားက လုိက္နာမႈ မရွိဘဲ ယခုအခါ စတစ္ကာကပ္သည့္ကားမ်ား ပုိမ်ားလာသည့္အတြက္ ပုဒ္မ (၁၈၈) အရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ ထားျမစ္ထားသည္ကုိ က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒပုဒ္မ (၂၄) ျဖင့္ အေရး ယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒတြင္ ဒဏ္ေငြသာ တပ္၍ရေၾကာင္း၊ ယခုပုဒ္မ (၁၈၈) မွာ (ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕) ဥပေဒျဖစ္ၿပီး လူကုိပါ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အယ္ဒီတာက ရွင္းျပသည္။

ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၈) အရ ယာဥ္ေမာင္းကုိ ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္ အေရးယူမည့္စီမံခ်က္ကုိ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔၌ စတင္မည္ဟု သိရသည္။

ယခုလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏုပညာေလာက၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား ေခၚယူစစ္ေဆးခံရသည့္သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီး ထိုသတင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ယခုဥပေဒပုဒ္မ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း မီဒီယာတခုမွ ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာတဦးက “က်ေနာ္တုိ႔သိေလာက္ကေတာ့ မင္းသမီး၊ မင္းသားေတြက စတစ္ကာကပ္တဲ့ကားကုိ စီးတာမ်ားတယ္ဗ်၊ ၿပီးေတာ့ အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ သား သမီးေတြကပဲ ဒီစတစ္ကာကပ္ထားတဲ့ကားကုိ စီးတာေလဗ်ာ။ ကားေကာင္းေတြစီးတဲ့ လူတန္း စားက ရန္ကုန္မွာ လက္ခ်ဳိးေရလုိ႔ရပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ေဆးသုံးသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူေဌးအခ်ဳိ႕တို႔က ဒ႐ိုင္ဘာရိွ သည့္အတြက္ ဥပေဒအရဖမ္းမည္ဆိုပါက လခႏွင့္ေမာင္းသည့္ ယာဥ္ေမာင္းသာ ဒုကၡေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ဥပမာဗ်ာ၊ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ၊ ေမာင္၀ိတ္တို႔ဆို သူတုိ႔ကားေတြမွာ စတစ္ကာနဲ႔။ ယာဥ္ေမာင္းက အငွား၊ ဒါကုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုဒ္မ (၁၈၈) ထုတ္ျပန္တာေတာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပုိင္ရွင္ကုိ လႊတ္ထားေပးတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာပဲ” ဟု အဆုိပါ သတင္းစာဆရာက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမေပၚတြင္ စတစ္ကာကပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကုိ ပုိက္ဆံေပးလွ်င္ ကင္းလြတ္သည္ဟု အဲယားကြန္းဘတ္စ္ ဒ႐ုိင္ဘာတဦးက ေျပာသည္။

၎က “လမ္းေတြမွာ ရဲေတြက အဖြဲ႕လုိက္ေစာင့္ေနတယ္။ ကားတစီးကုိ ဖမ္းမယ္ဆုိရင္ (စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔) တားလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကားဟာ နအဖနဲ႔ပတ္သက္တာဆုိရင္ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ ေနာက္တနည္းက ပုိက္ဆံလွ်ံတဲ့ကားဆုိရင္ ေငြကုိသာ ပစ္ေပးလုိက္ ဒီေကာင္ေတြ ဘာမွမလုပ္ရဲဘူး။ အခုလုိ စတစ္ကာကပ္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ဖမ္းတယ္ဆုိတာ ရဲေတြအတြက္ တြက္ေျခ ကုိက္မယ့္ စီးပြားေရးလုိ႔ပဲျမင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

စတစ္ကာကပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဒဏ္ေငြ (၅,၀၀၀) က်ပ္ သတ္မွတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒဏ္ေငြ (၅၀,၀၀၀) က်ပ္ထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း စေတကာကပ္မႈမ်ား ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္
ပုိ၍ တုိးလာေၾကာင္း သိရသည္။ ။


လူကုန္ကူးမႈ၌ ပါ၀င္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ား ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ
ေက်ာ္ထင္/ ၂၃ ဇြန္ ၂၀၀၈
ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလက ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ဖူးခက္သုိ႔အသြား အေအးခန္းကားေပၚတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား (၅၄) ဦး ေလမြန္းက်ပ္ၿပီး ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း ေကာ့ေသာင္းမွ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္လကုန္ပုိင္းမွစ၍ ဆက္တုိက္ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္မ်ား၊ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္တကၠစီ သမားမ်ားအပါအ၀င္ လူကယ္ရီဟု ယူဆရသူ (၃၀) ေက်ာ္ကုိ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္မွ တုိက္႐ုိက္ ဆင္းလာသည့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး (အက္စ္ဘီ) မွ ေခၚယူစစ္ေဆးေနေၾကာင္း နယ္ျခား ေကာ္မတီႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေကာ့ေသာင္းမွ ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

၎က “တခ်ိဳ႕ကလည္း ေငြလႊဲနဲ႔ပတ္သက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ပက္ေကခ်္႕နဲ႔ပတ္သက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က တည္းခုိခန္းတုိ႔၊ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ပု႔ိတာတုိ႔ေပါ့။ အဲဒီလုပ္ငန္းကလည္း တၿမိဳ႕လုံးလိုလုိ တခုမဟုတ္တခုနဲ႔ပတ္သက္ေနေတာ့ အဆြဲခံရမလားဆုိၿပီး ေရွာင္တဲ့သူလည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္။ အရင္ ေကာ့ေသာင္းက အက္စဘီေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းေအး၊ သူ႔ကုိ ဘာသာ ျပန္ေပးေနတဲ့ ဦးေအာင္တို႔ဆုိတာ တုိက္႐ုိက္ကုိပတ္သက္ေနတယ္ေလ။ အဲလုိ လူေတြက ပထမေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲအမီ ေကာ့ေသာင္းျပန္လာပါမယ္ဆုိၿပီးမွ လုံး၀မလာရဲေတာ့ဘူးေလ” ဟု ေျပာသည္။

ေစာေစာပုိင္းက နယ္ေျမခံရဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကဲ့သုိ႔ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၎တုိ႔အား ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းမရွိေသးေပ။

“အခုအေရးယူတဲ့အထဲ ၀န္ထမ္းေတြတေယာက္မွမပါဘူး။ ၀န္ထမ္းက ေမးစရာကုိမလိုဘူး၊ လုံး၀ကုိ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြက နည္းနည္းလည္တယ္ဗ်၊ ထုိင္းကုိ ကယ္ရီေတြနဲ႔ ၀င္မယ္ဆုိတာသိသိနဲ႔ အိိမ္ေထာင္စု စာရင္းပါၿပီး ေဘာင္၀င္ေနတယ္ဆုိရင္ နည္းနည္းပါးပါးယူၿပီး လုပ္ေပးလုိက္တာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ၎တို႔သြားေရာက္မည့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေနရပ္ လိပ္စာအျပည့္အစုံ သန္းေကာင္စာရင္း (ပုံစံ-၁၀) စသည္တို႔ ျပသႏိုင္မွသာ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။

ေကာ့ေသာင္းမွ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖုံးတဦးျဖစ္သူ ေရႊကမၻာတည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္ ဦး၀င္းႏုိင္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား (၅၄) ဦး ေသမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထိုိင္းဘက္ကမ္းသုိ႔ သြားေရာက္တိမ္းေရွာင္ ေနရာမွ ဇြန္လ (၃) ေန႔က လာေရာက္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၿပီး ၎၏ဇနီးမွာ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ရက္ပုိင္း အတြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိလည္း ရေနာင္းတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကုိ ျမန္မာဘက္မွ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းမွ အဆုိပါကုန္သည္ႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေဒ၀ူးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းမည္
agencies / ၂၃ ဇြန္ ၂၀၀၈
ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား Petrolem ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) သို႔ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ ေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ (A-1) ႏွင့္ (A-3) လုပ္ကြက္တို႔မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ေလာင္စာကုမၸဏီအား ေထာက္ပံ့ရန္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ကို ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီဟု ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေဒ၀ူး ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ယေန႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အင္တာပ႐ိုက္စ္မွလည္း လုပ္ကြက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ေဒ၀ူး ႏိုင္္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို (၆၀) ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္ဟုလည္း သေဘာတူညီခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာ့ေရနံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (၁၅) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ GAIL အိႏၵိယ လီမိတက္မွ (၈.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုရီးယား ဓာတ္ေငြ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ (၈.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒ၀ူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ (၄) ခုကိုလည္း စူးစမ္း ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ပိုက္လိုင္းမ်ားမွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ေဒ၀ူး ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေျပာသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ၂၀၁၂ ခုမွ စတင္ၿပီး (၂၅) ႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလီယံ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒ၀ူး၏ အစီရင္ ခံစာတ ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။


ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထြက္လုိသူမ်ားကုိ (၃) ႏွစ္ေစာင့္ခုိင္း
NEJ/ ၂၃ ဇြန္ ၂၀၀၈
ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းၿပီး (၃) ႏွစ္ၾကာမွ ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ေနသည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သံတမန္မ်ား မၾကာခဏ ထြက္ေျပးျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ မေနခ်င္သည့္အခ်က္က အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွ ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေနာက္တေခါက္ ႏုိင္ငံျခားျပန္ထြက္ရန္ အနည္းဆုံး (၃) ႏွစ္ေစာင့္ရေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထက္လူႀကီးႏွင့္ ေျပလည္သူမ်ားကုိမူ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ၿပီး (၃) လႏွင့္ (၆) လၾကား ႏုိင္ငံျခားျမန္မာသံ႐ုံးတခုခုသုိ႔ ျပန္လႊတ္ေလ့ရွိသည္ဟုပါ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ သမီး (၄) ဦး အပါအ၀င္ ေဆြမ်ဳိးစုစုေပါင္း (၈) ဦးခန္႔ရွိၿပီး အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။


အိႏိၵယက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာ ၈၄သန္း ေခ်းငွားမည္
23 June 2008
ဦးသားၫြန္႔ဦး -
အိႏိၵယႏိုင္ငံက ထိပ္တန္း အစိုးရအရာရိွတဦး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွေနစဥ္ အခုအပတ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးဖို႕ရိွၿပီး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္လည္း အေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄သန္း ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္လည္း ရိွေနပါတယ္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးနဲ႕စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဂ်ရမ္း ရာမတ္ရ္ွဟာ မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးမ်ားလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ၁၀ႏွစ္ၾကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးဖို႔လည္း ရိွပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၄သန္း အေႂကြးေပးဖို႕ အိႏိၵယႏိုင္ငံဖက္က ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလည္း မစၥတာ ရာမတ္ရ္ွရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေၾကညာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နာဂစ္ဆိုက္ကလံုးမုန္တိုင္းလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အတြကလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း ေပးသြားဖို႕ရိွပါတယ္။

ဒီႏွစ္သန္းကိုေတာ့ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ ၁၆လံုး ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။


WFP ရဲ႕ ျမန္မာ့ေလေဘး ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၃ သန္း ထပ္မံကူညီ
23 June 2008
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (USAID) က ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ထပ္ၿပီး ကူညီလိုက္ပါတယ္။ ဒီကူညီေငြကို WFP အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ရန္ပံုေငြအတြက္ ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ လူထုဆီ အကူအညီေတြ ေပးပို႔ရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္လို႔ WFP တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဘန္ေကာက္ေရာက္ ဗီြအိုေအ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။ WFP ဟာ ျမန္မာ့မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြဆီ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြ အဓိက ေပးပို႔ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေပးပို႔ရာမွာ ေလယာဥ္ေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ အပါအ၀င္ ျမစ္ေၾကာင္းေတြအတြင္း သြားလာလို႔ရတဲ့ ေလွမ်ဳိးစံုကိုလည္း အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ေပးပို႔ေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ေတြ အတြင္းမွာေတာ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြျပတ္လပ္ေနတာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း WFP က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ USAID က အခုလို ေဒၚလာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ထပ္ၿပီးေပးအပ္လိုက္တာေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး တျခားအလႉရွင္ေတြအေန နဲ႔လည္း ဆက္ၿပီးကူညီၾကဖို႔ လိုပါတယ္လို႔ WFP ရဲ႕ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ အာရွ- ပစိဖိတ္႐ံုးခြဲက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေပါလ္ ရစၥေလ (Paul Risley) က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။
“ဒီေငြဟာ အင္မတန္႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခုလိုေနတာက
ဒီလုပ္ငန္းစခဲ့ကတည္းက ရန္ပံုေငြေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အလႉရွင္ႏုိင္ငံေတြအားလံုးက ရန္ပံုေငြ
ေတြ ဆက္ၿပီးေပးဖို႔ပါ။ ေနာက္ သီတင္းေျခာက္ပတ္အတြင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသဆီ
အကူအညီေတြပို႔ေနတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ေတြအတြက္သာမက ထိုင္းႏုိင္ငံကေန ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဆီ ပစၥည္းေတြေပးပို႔ေနတဲ့ ေလယာဥ္ေတြအတြက္လည္း ရန္ပံုေငြ ဆက္လိုအပ္ပါလိမ့္
မယ္။” လို႔ ေပါလ္ ရစၥေလက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းရွစ္ပတ္နီးပါးက တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း
မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီး သန္းနဲ႔ခ်ီ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့၊
၂.၄ သန္းေက်ာ္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ေဘးဒုကၡႀကီး
အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီပမာဏဟာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာက ေပးအပ္ေနတဲ့ အကူ
အညီေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပုဂၢလိက ေစတနာရွင္၊ အလႉရွင္ေတြက ေပးအပ္ေနတဲ့
အကူအညီေတြနဲ႔ေတာင္မွ လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။

ေပါလ္ ရစၥေလကေတာ့ USAID ဟာ အကူအညီေတြ ဆက္ၿပီးေပးသြားလိမ့္မယ္၊ အထူး
သျဖင့္ေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေလယာဥ္ေတြ ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီ
သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ရဟတ္ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရင္က မေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေဒသေတြက
လူထုဆီ အကူအညီေတြ ေပးပို႔ႏုိင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အကူအညီ လံုး၀မရေသးသူေတြက
လည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနပါေသးတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ အကူအညီ လံုး၀မရေသးတဲ့သူ အမ်ား
အျပား က်န္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ေပါလ္ ရစၥေလကလည္း သေဘာတူပါတယ္။

“သိပ္ကိုေသခ်ာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ သြားေပးလို႔ အကူအညီရတဲ့
ရြာသူရြာသားေတြက ဒါ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးကတည္းကဆိုရင္ သူတို႔ ပထမဆံုးရတဲ့ အကူ
အညီပါလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ တကယ့္ကို စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစရာ၊
ဒီလို သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ဳိး က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွာ တကယ့္ကို ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့
အေျခအေနပါ။ ဒါဟာ လူသားေဘးဒုကၡဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး ဆက္ၿပီး
လုိအပ္ေနေသးတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ထင္ရွားေစပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢ၊ ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ပူးတြဲၿပီး
အဖြဲ႕၀င္ ၂၅၀ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္အၿပီး အပ်က္
အစီး အေျခအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ပမာဏေတြကို တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈဟာ မၾကာေသးခင္
ကပဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈကေန ေတြ႕ရွိခဲ့တာေတြကို အခုအခါမွာ
စုေပါင္းျပဳစုေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အကူအညီ မရေသးသူ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္
ရွိေနတယ္ဆိုတာကို မၾကာခင္မွာပဲ သိႏုိင္မွာပါလို႔ ေပါလ္ ရစၥေလက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ USAID အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေန
တဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ဖိုး အကူအညီေတြ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလို႔
USAID ရဲ႕ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ USAID နဲ႔
အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ကေန ၁၈ ရက္အထိ ပူးတြဲ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈအရဆိုရင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေတာင္ပုိင္း မုန္တိုင္းသင့္
ေဒသက လူထုဟာ ဒီႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္တဲ့အထိ စားနပ္ရိကၡာ
အကူအညီေတြ ဆက္ၿပီးလိုအပ္ေနႏိုင္ေသးတယ္လို႔ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပဲ ေဖာ္ျပထား
ပါတယ္။

WFP ရဲ႕ ေပါလ္ ရစၥေလကေတာ့ စပါးစိုက္ခင္းေတြ မုန္တိုင္းဒဏ္ အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရလို႔
ဒီစပါးစိုက္ရာသီမွာ ျပန္မစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္တဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုရင္ ႏို၀င္ဘာထက္ေတာင္
ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီေတြ ဆက္ၿပီး လိုေနပါလိမ့္ဦးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါ
တယ္။

စစ္အစိုးရထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ဟု သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕
ဧရာဝတီ ဇြန္ ၂၃၊ ၂၀၀၈
ျမန္မာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး တို႔ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ကာ အနားယူသြားၿပီဟူေသာ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အနားယူရန္ မတ္လကတည္းကစီစဥ္ေနသည္ဟူသည့္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေလ့လာသူ မ်ားက အႀကီးပိုင္း စစ္အရာရွိ အေတာ္မ်ားမ်ား အနားယူလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စစ္အစိုးရ၏ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ နီးစပ္ ေသာ စစ္ဘက္ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မႉး (BSO) ၄ ဦးကိုပါ အနားယူရန္ ညႊန္ၾကားထား သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္၌ ထိပ္ပိုင္း နအဖ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မႉး ၅ ဦးရွိသည္။

စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဒသ ၁၃ ခုကို အထူး ၾကပ္ မတ္ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕ ၅ ကိုမူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရန္ကုန္ စစ္ေဒသအတြက္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြက အဖြဲ႕မႉးအျဖစ္ ဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ တခ်ိဳ႕ ရာထူးအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ပါလာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေသာ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္ဟူသည့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလ့လာသူတို႔ကမူ ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အစားထိုးလဲလွယ္ကာ ၎၏ စစ္တပ္ကို အသြင္ေျပာင္းလို၍ ျဖစ္ႏို္င္ ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြမွလြဲ၍ က်န္ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မႉး ၄ ဦးမွာ အၿငိမ္းစား ယူရမည့္ အသက္အရြယ္ကို နီးကပ္ေနၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အသည္းအသန္ မမာမက်န္းျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားသိ ရသည့္အတြက္ ၎တို႔ ၄ ဦးကို အၿငိမ္းစားေပးမည္ဟု ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အေနႏွင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ကာ ၎ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း အား ခန္႔အပ္မည္ဟူေသာေကာလာဟလမွာ ရန္ကုန္ သတင္းအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခ စိုက္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ေနရာကို ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြက ဆက္ခံမည္ဟူသည့္ သတင္းထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သည့္ ေလ့လာသူတုိ႔ကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ ရာထူးမွ အနား ယူမည္မဟုတ္ဘဲ စစ္ေကာင္စီတရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ဆက္လက္၍ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ သြားလိမ့္မည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

အထက္ပါေကာလာဟလမ်ားကို အေသးစိတ္အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေလးလပတ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္း အသိုင္းအဝန္းမွ ၾကားသိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ တန္ ေအာင္ဘာေလထီ ဆုအသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စစ္အစိုးရၾကံ
မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 23 2008 14:43 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ အျမင့္ဆုံး ဆုေငြ က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝဝ အထိေပးမည့္ ေအာင္ဘာေလထီ ပံုစံသစ္တခုကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း ထီရံုးအရာရွိတဦး အေျပာအရ သိရသည္။

“၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက စီမံကိန္း ခ်ထားျပီးသား။ ဒါေပမဲ့ လွ်ဳိ့ဝွက္ခ်က္ အေနနဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတယ္” ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ ေအာင္ဘာေလထီ႐ံုးမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ထီဆုသစ္ သတင္းက ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးေနဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဆုမဲ အစီအစဥ္သစ္သည္ လက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနေသာ ထီလက္မွတ္ တေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝ ေစ်းႏႈန္းကိုမူ တိုးျမႇင့္မသြားဘဲ လက္မွတ္ အေရအတြက္သာ ပိုမိုလာမည္ဟု အရာရွိက ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ေတာ္ မ်ားမ်ားလိုသျဖင့္ ထီလက္မွတ္ အေရအတြက္ ပိုမို ထုတ္ေရာင္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ထီစီမံကိန္းအသစ္ ဖြင့္လွွစ္ျပီးေနာက္ ထီေပါက္သူမ်ားကို အပိုဆုေငြေပးကာ ထီလက္မွတ္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေနသည့္ ထီပြဲစားမ်ားကို အေရးယူ ႏွိမ္နင္းသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ထီပြဲစားတဦးက ေျပာသည္။

တရားမဝင္ ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီ (ခ်ဲထီ) ေလာင္းကစားျခင္းမ်ား ေရပန္းစားလြန္းေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ထီဆု အစီအစဥ္သစ္က ေနာက္ထပ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဖားကန္႔တြင္ ေရႀကီး
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 23 2008 19:03 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမိုင္။ ။ နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမ့ဳိနယ္ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ့တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ မုိးမ်ားစြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမ့ဳိေပၚရွိ ဖားကန္႔၊ ေအးျမသာယာ၊ ငွက္ေပ်ာေတာ၊ ဆုိင္းေတာင္၊ လံုးခင္း၊ ၿမ့ဳိမ ေရတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရက ေတာ္ေတာ္ကုိ ႀကီးတာ။ ဖားကန္႔မွာ ပထမဦးဆံုး စ ေရႀကီးတယ္ဆုိေပမယ့္ မႏွစ္တုန္းကထက္ တအားလြန္သြားတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားတာေပါ့။ မႏွစ္တုန္းက စံခ်ိန္ထက္ဆုိရင္ ၇ ေခါက္ ၈ ေခါက္ေလာက္ ေရႀကီးျပီးမွ ဒီအဆင့္ကုိ ေရာက္တယ္ေလ။ အခုဟာက ပထမဆံုး စႀကီးတဲ့ ေရကုိက ဒီအဆင့္ ေရာက္တာ” ဟု ဖားကန္႔ၿမ့ဳိ ငွက္ေပ်ာေတာ ရပ္ကြက္ေန ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ဥ႐ုေခ်ာင္းသည္ ေျမာက္ဘက္ အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေက်ာကန္ ေတာင္တန္းေဒသမွ အစျပဳကာ အေနာက္ေျမာက္မွ ေတာင္ဘက္သုိ႔ စီးဆင္းကာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲသုိ႔ စီးဝင္သြားသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆုိင္းေတာင္ၿမ့ဳိမွ ဖားကန္႔ၿမ့ဳိသုိ႔ စက္ေလွႏွင့္ သြားရာ စက္ေလွေမွာက္သျဖင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္တဦး ေသဆံုးကာ လူတဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။

ႏွစ္စဥ္လုိပင္ ေရႀကီးမႈသည္ ဇူလုိင္တြင္ စျဖစ္တတ္ၿပီး လက္ရွိ ေရတက္ႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရိွေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေစာစြာ ေရတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ႏွစ္တုိင္းလုပ္ေနတဲ့ ေက်ာက္တြင္း ေျမဇာေတြကုိ ဥ႐ုျမစ္ထဲ ပံုေတာ့ ျမစ္က က်ဥ္းသြားတာေပါ့။ တရက္ႏွစ္ရက္ႀကီးျပီး ျပန္က်သြားတယ္ေလ” ဟု ဖားကန္႔ၿမ့ဳိရွိ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္မွ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ဖားကန္႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ျခင္းမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာက္တူး ကုမၸဏီမ်ားက ေျမဇာမ်ားကုိ ဥ႐ုေခ်ာင္းထဲ စြန္႔ပစ္သျဖင့္ ေရသြားလမ္း ပိတ္ဆုိ႔ရာမွ ေဘးသို႔ စီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာသည္။

“ဥ႐ုေခ်ာင္းရဲ့ ေအာက္မွာ ေက်ာက္ေတြ ရွိတယ္။ ေျမဇာေတြနဲ႔ မူလေရေၾကာင္းကုိ ပိတ္လုိက္မယ္၊ ေရစီးေၾကာင္းက လြဲသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိင္းေတာင္ၿမ့ဳိဘက္ မုိးရာသီ ေရႀကီးတာ ျဖစ္တယ္။ ကုမၸဏီေတြ မ်ားလာလုိ႔လည္း ဟုတ္တာေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔က လြတ္တဲ့ေနရာေတြ ေခ်ာက္ေတြမွာ ေျမဇာေတြ ပံုလုိက္တယ္၊ ေရသြားလမ္းက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လြဲျပီး မုိးရာသီဆုိရင္ ေရလႊမ္းတာတုိ႔ ျဖစ္လာတာေပါ့ေလ” ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ လက္ေအာက္ခံ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲမွ တာဝန္ခံ အမ်ဳိးသမီး Ban Yong က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ယခုအခါ ဖားကန္႔ၿမ့ဳိေပၚ ဥ႐ုေခ်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အနည္းဆံုး ကုမၸဏီ ၆ဝ ခန္႔ ရွိသည္။


မုန္တုိင္းသင့္ လယ္ယာေျမအခ်ဳိ႔ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းထဲ ေရာက္သြားမည္
ျမင့္ေမာင္
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 23 2008 20:08 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ ဧရာဝတီတုိင္း ဘိုကေလးၿမ့ဳိနယ္ ကတုန္းကနီ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းခဲြခန္႔သည္ တိုးခ်ဲ့ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ယခုလ ၁၅ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဘုိကေလးၿမ့ဳိနယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးကံထြန္းက ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ စာရင္းအင္းအရ မုန္တုိင္းသင့္ ေျမဧက ၂ ေသာင္းခြဲ ေက်ာ္သည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္သြားမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေၾကညာတဲ့ အတိုင္းဆိုရင္ ေျမဧက ၂ ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္တယ္” ဟု ဘိုကေလး ၿမ့ဳိခံတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

သစ္ေတာေျမဧရိယာ ၃၃၃၄ဝ ရွိၿပီး ေျမဧက တိုးခ်ဲ့လိုက္ပါက ဧကေပါင္း ၅၈၄၄၃ အထိ ေရာက္ရွိလာမည္။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ပါဝင္သြားမည့္ လယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ရမည္ကို တိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဘိုကေလး အစရွိသည့္ ၿမ့ဳိမ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအျပင္ ဘိုကေလးၿမ့ဳိနယ္ ကတုန္းကနီ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ က်င္ေခ်ာင္းႏွင့္ ကၽြန္းသာယာေက်းရြာ ရယက ဥကၠ႒ မ်ားထံ အမိန္႔စာမိတၱဴ ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းရွိ မုန္တိုင္းထိ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မၾကာခင္ ေျမယာလက္မဲ့ဘဝ က်ေရာက္မည့္ အေျခအေနသို႔ သက္ေရာက္ေနၾကာင္း ဘိုကေလး ၿမ့ဳိခံမ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း လယ္သမား အေရအတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါရွိသြားမည္ကို အေသးစိတ္ မသိရေပ။

ဘုိကေလး ေဒသခံတဦးက “တခ်ဳိ့ လယ္သမားေတြက ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနတာ ရွိသလို၊ တခ်ဳိ့ကလည္း စက္ပစၥည္းေတြ မစံုေသးတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္လည္း မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ လူေတြလည္း ရိွေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “သစ္ေတာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အတင္းအဓမၼ လုပ္လာမယ္ဆိုရင္ မူလတုန္းက ဒီေျမေတြကို ကုန္သြယ္လ ယ္ယာဆီက ဝယ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ ဒီလယ္ယာေျမေတြဟာ အရင္ကတည္းက စာရင္းေပါက္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ၊ သစ္ေတာနဲ႔လည္း အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို စုၿပီးေတာ့ အသနားခံစာ တင္မယ္” ဟု ေျပာသည္။


ကိုရီးယား သတင္းေထာက္ကုိ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင္ထုတ္
ဇာနည္
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 23 2008 21:04 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ဘန္ေကာက္။ ။ ရန္ကုန္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိး သတင္းေထာက္တဦးကို အာဏာပိုင္ မ်ားက ယမန္ေန႔က ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။

အလြတ္ သတင္းေထာက္ မစၥ လီယူဂၽြန္း (Ms. Lee Yu Kyung) သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔မ်ားက အန္အယ္ဒီ ရံုးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူတည္းခိုေနရာ ၃၂ လမ္းရွိ အိုကီနာ၀ါ ဧည့္ရိပ္သာမွ တနၤဂေႏြ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လီယူဂြ်န္းသည္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္ ၃၂ လမ္းရွိ အိုကီနာ၀ါ တည္းခိုခန္းတြင္ တည္းခိုေနခဲ့သည္။

"မနက္ ၇ နာရီမွာ လူ ၅ ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဇြန္ ၁၈ နဲ႔ ၁၉ မွာ ဘယ္ကို သြားခဲ့လဲလို႔ ေမးတယ္။ တိုးရစ္ ဗီဇာနဲ႔ လာတဲ့အတြက္ အဲဒီကို မသြားသင့္ဘူး။ ဒါ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္" ဟု မစၥလီက မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။

"က်မက ကိုးရီးယား သံရံုးကို ဖုန္းေခၚမယ္ေျပာေတာ့ သူက မရဘူး၊ အခု ခ်က္ခ်င္း ဒီက ျပန္ရမယ္ဆိုျပီး ေျပာတယ္။ တေယာက္က မနက္ ၁၀ နာရီ ထြက္တဲ့ ထိုင္းအဲယားေ၀းနဲ႔ ျပန္ဖို႔ ဖုန္းဆက္ စီစဥ္ေနတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မျပန္ခင္တြင္ ကိုးရီးယား ေကာင္စစ္၀န္ကို ဆက္သြယ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သူ၀ယ္ထားေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ပံုရိပ္မ်ား ပါသည့္ စီဒီ အေခြ ၄ ခ်ပ္ကို သိမ္းဆည္းသြားေသာ္လည္း သူ၏ လက္ေတာ့ပ္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ကင္မရာကိုမူ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဟု သိရသည္။

သူ႔ကို လာေရာက္ ေခၚေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အရပ္၀တ္ ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိတဦးႏွင့္အတူ ယူနီေဖာင္း၀တ္ တဦး၊ အျခား အရပ္၀တ္ႏွင့္ ၃ ဦး ပါ၀င္ကာ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သူ႔ကို ျပန္ပို႔ရသည္ကုိ ေသခ်ာ ရွင္းမျပပါဟု သူက ဆိုသည္။

"ေလဆိပ္ေရာက္ေတာ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ရံုးခန္းကို သြားရတယ္။ အဲဒီမွာ က်မ ပတ္စ္ပို႔ေပၚမွာ ၾကယ္အၾကီးၾကီးနဲ႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသူ (Deportee) ဆိုတာကို ရိုက္လိုက္တယ္။ ေနာက္ က်မကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ျပီး က်မ ျပန္ခဲ့ရတာပါပဲ" ဟု မစၥလီက ေျပာသည္။

သူမအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းျဖစ္ပြားျပီးကာစ ေမလအတြင္းကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အေဟာင္းတြင္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သတင္းေထာက္ ဗီဇာျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိေန၍ ျမန္မာဗီဇာ မရခဲ့ပါ။ ယခု ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္တြင္မူ အဆိုပါ အေထာက္အထားမ်ား မပါရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးသြား တိုးရစ္ ဗီဇာ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

သူသည္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ကတည္းက ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ သင့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာရန္ သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ရံုးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး မုန္တိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေမးျမန္း စံုစမ္းခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္ ဟု သူက ေျပာသည္။

"က်မက အဲဒီမွာ ဓာတ္ပံု ထြက္ရိုက္ေတာ့ အဲဒီမွာ သူတို႔ က်မကို သတိထားမိသြားတယ္ ထင္ပါတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းေထာက္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္လ်က္ရွိရာ နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီး ႏုိင္ငံတကာမွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမွာ ယခု အၾကိမ္သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ေမလ အတြင္းကလည္း ဘီဘီစီမွ သတင္းေထာက္တဦးကုိ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွပင္ ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ ေသးသည္။


႐ုပ္ရွင္နယ္ မူးယစ္ကိစၥ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ အျငင္းပြား
နန္းေဒဝီ
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ 23 2008 21:15 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈျဖင့္ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ အမ်ားအျပားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူ စစ္ေဆးမႈျပဳအျပီး ေနာက္ဆက္ တြဲ ျပႆနာကေတာ့ ဂ်ာနယ္တေစာင္ႏွင့္ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ့ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ထုတ္ First Music ဂ်ာနယ္က ရုပ္ရွင္နယ္ပယ္မွ အေက်ာ္အေမာ္ အခ်ဳိ့၏ ပံုမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေၾကာင့္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအေပၚ ေတာင္းပန္စာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ရသည္။

“အႏုပညာရွင္မ်ားအား ေတာင္းပန္ျခင္း” ေခါင္းစီးျဖင့္ “သက္ဆိုင္ရာ ကာယံရွင္မ်ားအား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရာ ေရာက္ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ပါက ကာယကံရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တကြ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပရိသတ္မ်ားကို First Music Journal မွ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္” ဟု ပါရွိသည္။

ယခင္ အပတ္ထုတ္ First Music ဂ်ာနယ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ ေမာင္မ်ဳိးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္)၊ မင္းသား ဖိုးေက်ာ္၊ မင္းသမီး စိုးျမတ္သူဇာ၊ နႏၵာလႈိင္၊ နဝရတ္၊ ဂႏၳဝင္ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးႀကီးတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး စာသားတြင္မူ “မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဘဝခရီးအား ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္က နဝရတ္၊ နႏၵာလိႈင္တို႔ အပါအဝင္ အႏုပညာသည္ ၂ ဒါဇင္ခန္႔ကိုပင္ မက္တာဖီတမင္း မူးယစ္ေဆးျပား သံုးစြဲမႈျဖင့္ ရဲက သံသယရွိကာ ေခၚစစ္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မဇၩိမက စံုစမ္း သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထပ္မံ သိရွိခဲ့ရသည္။

“ဂ်ာနယ္က အဲဒီလို ေတာင္းပန္စာ ေရးရတာကလည္း အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဖိအားေပးလို႔ အခုလို ေရးလိုက္ရတာ” ဟု ရန္ကုန္ စာေပ အသိုင္းအဝုိင္းမွ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေခၚယူ စစ္ေဆးခံရသူမ်ားတြင္ မၾကာခင္ကမွ ရာထူးမွ အနားယူသြားျပီ ျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္၏သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္၊ လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေမာင္ဝိတ္တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

နာမည္ေက်ာ္ မင္းသမီး မင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈက လူအမ်ား စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေစျပီး အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ား ေရပမ္းစား ေနခဲသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက တရားဝင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိဘဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။

အထိတ္တလန္႔ ေကာလာဟလ သတင္း
ေမာင္စြမ္းရည္
မၾကာေသးခင္က ေကာလာဟလသတင္းတပုဒ္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီသတင္းဟာ စာနယ္ဇင္း ေတြမွာသာမက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚကုိလည္း တက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ “ငလ်င္ႀကီး တခု လႈပ္လိမ့္ဦးမယ္” ဆုိတဲ့ သတင္းပါ။

ဗမာျပည္မွာ နာဂစ္အမည္ရွိတဲ့ သမုိင္းမွာ မၾကံဳစဖူး ထူးကဲျပင္းထန္တဲ့ ေလမုန္တုိင္းႀကီးတခု ၂၀၀၈ ေမ (၂) ရက္ (၃) ရက္က တုိက္ခတ္သြားခဲ့ၿပီးၿပီ။ လူေတြ အေသအေပ်ာက္မ်ားလြန္းလွတဲ့အျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စနစ္တက် အေရးယူ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္လုိ႔ မုန္တုိင္းလြန္ကာလရဲ႕ (၁) လ (၂) လ ေရာက္လာတာေတာင္ ေသသူေရာ ေပ်ာက္သူေရာ စာရင္းေကာက္လုိ႔ မဆံုးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ကုိယ့္မိသားစု အေလာင္းကုိေတာင္ ကုိယ္တုိင္လည္း အေသအခ်ာ ရွာခြင့္မရၾက၊ ဘယ္သူကမွလည္း အေသအေခ်ာ ရွာမေပးေသးပါဘူးတဲ့။

နာဂစ္ကလည္း မၾကံဳစဖူး ထူးကဲျပင္းထန္တဲ့ မုန္တုိင္း။ အစုိးရကလည္း မၾကားစဖူး ထူးကဲ ရက္စက္ တဲ့ အစုိးရဆုိေတာ့ အဆုိးႀကီး ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ျမန္မာကုိ ကမာၻက သိသြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံၾကရတဲ့ ဆင္းရဲသား ျပည္သူေတြမွာ စား၀တ္ေနေရး ပ်က္စီးသြားၿပီး ခ႐ုဆန္ကၽြတ္ ဘ၀မွာ အသက္႐ွဴမွားေလာက္ေအာင္ အထိတ္တလန္႔ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့အျပင္ အရွိန္မေသေသးတဲ့ စစ္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္သားေတြနဲ႔ ၾကံ့ဖြတ္၊ ကၽြဲဖြတ္၊ ဆင္ဖြတ္ေတြက ေရနစ္ရာ ၀ါးကူႏွစ္သလုိ လုပ္ေနၾကလုိ႔ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္ေနၾကရရွာပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေတာ့လာၿပီး စား၀တ္ေနေရး ကူညီမလဲဆုိတာအထိ မေတြးတတ္ မေတြးရဲၾကရွာဘဲ ဒင္းတုိ႔တေတြ ေသနတ္တကားကားနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္လုိ ေပၚတာလာဆဲြမလဲ။ ဘယ္ကုိ ဘယ္လုိ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမလဲ၊ ငါတုိ႔ဆီကုိ ကူညီဖုိ႔ လာသူေတြကုိ လမ္းမွာ ဖမ္းလား ဆီးလား ႐ုိက္လား ႏွက္လား လုပ္ေနၾကသလားဆုိတာေတြကုိ အထိတ္တလန္႔နဲ႔ ေတြးပူေနၾကရရွာပါတယ္။ ျပည္သူေတြမွာ “ေၾကာက္ေရာဂါ” စဲြေနၿပီး ေက်ာက္ေခတ္ (ေၾကာက္ေခတ္) က မတက္ႏိုင္ၾကဘဲ ႏုံဖ်င္း သိမ္ငယ္ေနၾကရွာပါၿပီ။

ခုလုိ နည္းပညာေတြ တုိးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ဗမာျပည္သူေတြက ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း ေတာႀကီးတြင္း ၀ါဒအတုိင္း ႐ိုင္းစိုင္းၿပီး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနပါၿပီ။ မုန္တုိင္းနဲ႔ မုိးေလ
၀သတုိ႔လုိ ငလ်င္လႈပ္တာနဲ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံတာလုိ ကိစၥေတြဟာ သဘာ၀တရားေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး သိပၸံပညာနဲ႔ ႀကိဳတင္ တြက္ဆလုိ႔ ရေနပါၿပီ။ မုိးေလ၀သဌာနဆုိတာမ်ဳိးဟာ ႏုိင္ငံတကာ ေနရာ တကာမွာ ရွိေနပါၿပီ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ေခတ္မီကိရိယာေတြ မျပည့္စံုေတာင္မွ ႏုိင္ငံႀကီးေတြက အၿမဲတမ္း သတင္းေ၀ငွ ေၾကညာေပးေနတာပါ။ ဒီသတင္းေတြ ရယူၿပီး ျပည္သူေတြကုိ အျမန္ ႀကိဳတင္သတင္းေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာဟာ ျပည္သူ႔အစုိးရမဟုတ္တဲ့ လကၡဏာကုိ အထင္အရွား ျပေနျခင္းပါပဲ။

ျပည္သူေတြခမ်ာမွာ ဒီလုိ အေရးကိစၥေတြ ႀကံဳလာရင္ အစုိးရက ႀကိဳတင္သတင္းေပးၿပီး ကာကြယ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း လုပ္ေပးရတယ္ဆုိတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ၀တၱရားဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိေတာင္ မသိၾကရွာပါဘူး။ စစ္အစုိးရလုိ အစုိးရမ်ဳိးကလည္း ျပည္သူေတြကုိ ကူညီေဖးမဖူးတာ မရွိေလေတာ့ ျပည္သူေတြကလည္း ဒင္းတုိ႔ အကူအညီကုိ ေမွ်ာ္လင့္အားထား တာမ်ဳိး မရွိဘူးေပါ့။ အစုိးရရဲ႕ စစ္သားေတြကလည္း ျပည္သူေတြကုိ ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔သာ သင္တန္းတက္ခဲ့ရၿပီး ကယ္ဆယ္ေစာင့့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းေတြကုိ မတက္ခဲ့ရဖူးဘူးေလ။ “တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတာ့ ရွိပါရဲ႕၊ အဲဒီ ေဆာင္ပုဒ္ စာတမ္းကုိ အရာရွိရိပ္သာမွာပဲ ထားရွိၿပီး လူျမင္သူျမင္ ထားေလ့မရွိပါဘူး။ လမ္းမမွာ ဒီလုိ စာတမ္းမ်ဳိးေတြ ထုတ္ခ်ိတ္ရင္ ရွက္စရာလုိ႔မ်ား ထင္ေနၾက ၿပီလားမသိ။

ျပည္သူေတြဟာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ကူညီေရးကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရွာပါတယ္။ အစုိးရမွာ ကူညီဖုိ႔
၀တၱရားရွိတာကုိ မသိၾကရွာတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ျပည္သူေတြကလည္း လူသားခ်င္းစာနာၿပီး ကူညီၾကလိမ့္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိလည္း မေမွ်ာ္တတ္ မေမွ်ာ္ရဲၾကရွာပါဘူး။ ကုိယ့္ေဘးနားမွာရွိတဲ့ “ေရပုတ္ေသာက္ ဖားေကာက္စား” “ ေပါင္းပင္ႏုတ္ ဆန္ျပဳတ္စား” ေနရတဲ့ ဘ၀နဲ႔ မုိးထဲ ေလထဲမွာ မုန္တုိင္းက်တာကုိ အုန္းလက္ကာၿပီး ေနၾကရွာပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေရဒီယုိမရွိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလည္း မရွိ၊ သတင္းစာလည္း မရွိ၊ ရွိတဲ့ သတင္းစာကုိလည္း ၀ယ္မဖတ္ႏိုင္။ ဖတ္ရတာကလည္း စစ္ယူနီေဖာင္း ေၾကာ္ျငာေလာက္ပဲ ဆုိေတာ့ လူေျပာ သူေျပာ ေကာလာဟလေတြကုိပဲ ဟုတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔ နားစြင့္ေနၾကရရွာပါတယ္။

ပုဂံျပည္ႀကီး ပ်က္ခါနီးေတာ့ ေလျပင္းမုန္တုိင္း က်သတဲ့။ အဖြားအုိတေယာက္ဟာ မုန္တုိင္းထဲမွာ သူ႕ဇေကာ (ဆန္ေကာ) လြင့္ပါသြားလို႔ “င့ါဇေကာ၊ ငါ့ဇေကာ”လုိ႔ ေအာ္ရင္း ဟစ္ရင္း သူ႔ဇေကာ ေနာက္က အေျပးလုိက္သတဲ့” အဲဒါကုိ ၾကားမိလုိက္သူေတြက “င့ါဇေကာ” ဆုိတာကုိ စေကာလူမ်ဳိး စစ္တပ္ႀကီး လာၿပီ မွတ္ၿပီး “စေကာေတြလာကုန္ၿပီတဲ့ေဟ့” လုိ႔ ေအာ္ရင္း “အိမ္ကုိ ဆူးဆုိ႔၊ လင္ကုိ လက္တုိ႔၊ ေခြးအုိ႔အုိ႔” နဲ႔ လုပ္ရင္း ကေလးေတြ လက္ဆဲြေျပးၾကသတဲ့။ ဒါနဲ႔ ပုဂံျပည္ႀကီးလည္း ပ်က္ကေရာတဲ့။

ေကာလာဟလဆုိတာ မသိမုိက္မဲမႈက လာတာမ်ားပါတယ္။ တခါတုန္းက ဗမာျပည္မွာ လူတေယာက္ ခလုတ္တုိက္တဲ့သတင္းက “ဖားျပဳတ္ကုိက္တယ္” လုိ႔ နားၾကားလဲြၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ “တ႐ုတ္႐ုိက္တယ္” လုိ႔ ေကာလာဟလေတြ ျဖစ္ၿပီးလာရာက တ႐ုတ္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရတယ္ဆုိပဲ။ ဒါလည္း ေကာလာဟာလရဲ႕ ပံုတုိပတ္စေပါ့ေလ။ အထိတ္တလန္႔ ေခတ္ႀကီးမွာ အထိတ္တလန္႔ ေကာလာဟလေတြ ပုိမ်ားတယ္။ ဗမာဘုရင္ အဂၤလိပ္လက္ကုိ ပါေတာ္မူစ အခါကဆုိရင္ မင္းေလာင္းေပၚတဲ့ ေကာလာဟလာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ မင္းေလာင္း႐ူးလည္းရွိတယ္။ မင္းေလာင္းအတုလည္း ရွိတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရား အားနည္းသူေတြ ၾကားမွာ ေကာလာဟလေတြ ဖန္တီးရတာ ပုိလြယ္တယ္။

ဒီေခတ္ကုိ “သတင္းေခတ္” လုိ႔ ဂုဏ္ယူၿပီး ေျပာေလ့ရွိတယ္။ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး စသည့္ ေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္ သတင္းမီဒီယာေတြက ကူညီႏုိင္တယ္။ စာနယ္ဇင္းေတြက ေခတ္မီတုိးတက္ေရးအတြက္ အထူးအေရးပါအရာေရာက္ပါတယ္။ ကမာၻ႔သတင္းစာေလာကမွာ
“အ၀ါေရာင္ စာနယ္ဇင္းအတတ္” (ရဲလုိး ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္း) ဆိုတာရွိတယ္။ ထိတ္လန္႔တၾကား သတင္းေတြထုတ္လႊင့္ၿပီး ေကာလာဟလသတင္းေတြနဲ႔ သတင္းစာေစာင္ေရ တက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အတတ္ပါပဲ။ (ဗမာ့ေခတ္၊ ေၾကးမံုစတဲ့သတင္းစာႀကီးေတြမွာ အထိတ္တလန္ ့သတင္းဖန္တီးပံုကို ေၾကးမံုဦးေသာင္းက သူေရးတဲ့ ‘ဗမာ့ေခတ္မွ ေၾကးမံုသို႔’ ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ေရးထားတာေတြကို ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။)

လူေတြအတြက္အာ႐ံုထိခိုက္လြယ္တဲ့ သတင္းအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ ကာမရာဂ သတင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးသတင္းမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏိႈးဆြလႈ႔ံေဆာ္ဖို႔လြယ္တဲ့ အာ႐ံုေတြေပါ့။ အစိုးရေတြဟာ အက်ပ္အတည္းႀကံဳရင္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း
ေတြဖန္တီးတတ္ၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အထူးသတိထားၾကရပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ ‘ဝါတာဖလူး’
ေအာက္လမ္းသတင္းအတတ္တမ်ဳိးလို႔ တခ်ဳိ႕ကနာမည္ေပးၿပီး ႏွာေခါင္းရႈံ ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ာနယ္
ေက်ာ္၊ လူထု၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ ရန္ကုန္၊ ဟံသာဝတီ စတဲ့သတင္းစာႀကီးေတြဟာ ဒါမ်ဳိးေတြကို ေရွာင္
ေလ့ရွိပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ေခတ္မွာ သတင္းစာမရွိေတာ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ‘အင္းလ်ားကန္ထဲမွာ ေရဘဝဲႀကီးေပၚျခင္း’၊ ‘ပါေမာကၡ ႀကီးတဦးက အၿငိမ့္မင္းသမီးေလးကို ခိုးေျပးျခင္း’၊ ‘ေစာ္ဘြားကေတာ္တဦး ေမွာ္ဆရာေနာက္ကို ပါသြားျခင္း’၊ ‘ဝန္ႀကီးတဦးက မီးခြက္မႈတ္ျခင္း’ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ဳိးေတြ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို သိကၡာရွိတဲ့သတင္းသမားႀကီးေတြက ပံုႀကီးမခ်ဲ႕ပါဘူး။ ထိတ္လန္႔တၾကား မလုပ္ပါဘူး။

ငလ်င္လႈပ္လိမ့္မယ္၊ မုန္တိုင္းက်လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ သဘာဝသတင္းေတြဟာ ထိန္ခ်န္စရာမဟုတ္သလုိ ဖန္တီးလႈံ႕ေဆာ္စရာလည္းမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေကာလာဟလသတင္းလား၊ သိပၸံနည္းက် သုေတသန ေၾကညာခ်က္လား ဆုိတာ အင္တာနက္ေတြမွာၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ‘ေၾကာက္’ ေနတဲ့လူေတြကို ‘ေၾကာင္’ ကုန္ေအာင္ သတင္းမေပးသင့္ပါဘူး။ အယူသီးမႈအားေပးတဲ့ တုိင္းျပည္ပ်က္ကိန္း သတင္း မ်ဳိးေတြဟာလည္း ေရွာင္ႏုိင္ရင္ေကာင္းပါတယ္။ ‘မင္းဆုိးမင္းညစ္ေတြ ေသဆံုးမယ့္ ႏွစ္ပဲလုိ႔’ ၾကား ရရင္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြဟာ ဝမ္းသာၾကမွာပဲ။ (ကၽြန္ေတာ္တုိ ့လည္း ဝမ္းသာရမွာေပါ့။) ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအသိတရားအရ ဖိရင္ႂကြမယ္၊ ျပည္တင္းရင္မင္းမခံႏုိင္ဘူး၊ အမွန္တရားဘက္က ႏုိင္ရမယ္၊ စတဲ့အေျခခံတရားမ်ဳိးေတြပဲ တုိးပြားေစသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိန္႔လန္႔မႈေတြနဲ႔ ညႇဳိးငယ္နိမ့္က်ေနပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္မွန္ကန္တဲ့၊ တရားတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ျမင့္တက္ပြားမ်ား ေစၿပီး အနာဂတ္လင္းေရာင္ျခည္ကို ထင္လင္းေစသင့္တယ္လုိ ့ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရ ပါတယ္။

သစၥာေလးျမတ္ တရားဓာတ္ လႊမ္းပတ္ကမာၻတည္ပါေစ။
ထိတ္လန္႔သတင္း လိမ္ညာျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။