Sunday, August 17, 2008

ညီငယ္ရုိက္ကူးေပးပို႕ေသာေရႊ၀ါေရာင္ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕8808 canada action videoဇစ္လွစ္ျပတဲ့သန္းေဂႊသားမ်ား၊(ဂ်ပန္ေခတ္ျပန္ေရာက္ျခင္း)