Thursday, August 21, 2008

သန္းေရႊနာမည္ပ်က္ေအာင္လုပ္သူတဦး


ျမန္မာ့အေရး ေမၽွ်ာ္တိုင္းေ၀း


- ပီတာေအာင္ (ျမန္မာအေရးသံုးသပ္ခ်က္) - (၂၁-၈-၂၀၀၈)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးျပႆနာကုိ အခ်င္းခ်င္းမေျဖရွင္းႏိုင္သျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ၾကား၀င္
္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည့္ အေျခအေနဆုိက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမွာလည္း ရည္မွန္း
ခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ တစထက္တစအားေပ်ာ့လာသည့္ အေနအထားေရာက္ေနသည္ဟု အတိုက္အခံတို႔ကယူဆ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳအပုိင္းကုိ စိစစ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း မတ္လက တႀကိမ္ ယခု ၾသဂုတ္တြင္တႀကိမ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၂ ႀကိမ္လာ
ေရာက္သည္။ ထုိခရီးစဥ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းဖို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုိယ္စား စစ္အစိုး
ရကုိ မစၥတာဂမ္ဘာရီ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ဇယားအတုိင္း ႏွွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္၏၊

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘမ္ကီမြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံလာေရာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကိစၥ ေဆာင္
ရြက္ရန္ ဆုိသည့္အခ်က္သာ ယခုေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္တြင္ အသစ္ပါလာၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လခရီး
စဥ္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက မလုိက္ေလ်ာႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခရီးစဥ္ (၂) ႀကိမ္အတြင္း မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ဤတြင္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၏ ၂၀၀၈ ခု မတ္လ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစိုးရကုိ တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ (၅ ) ခ်က္ကုိ ျပန္ၾကည့္ရန္လိုလာသည္။

၂၀၀၈ ခု မတ္လ ခရီးစဥ္၌ မစၥတာဂမ္ဘာရီ တင္ျပခ်က္ (၅) ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္
ေက်ာ္ဆန္းက မတ္လ (၇)ရက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ဧည့္ရိပ္သာ၌ မစၥတာဂမ္ဘာရီႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း
ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုျပီး တခ်က္ျခင္းေထာက္ျပ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ဂမ္ဘာရီေတာင္းဆုိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ
ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးထားရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ အေျခအေနရႈတ္ေထြးေအာင္ဖန္တီးၿပီး ႐ုုန္း
ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္မႈကိုအထိပါးမခံႏိုင္
ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ဂမ္ဘာရီေတာင္းဆုိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥသည္လည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး ၊
အလံုးစုံပ်က္သုဥ္းေရး၊ စီးပြားေရးျဖတ္ေတာက္ေရးႏွင့္ အလံုးစံုပိတ္ဆို႔ေရး (၄)ခ်က္ကိ စြန္႔လႊတ္မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္မ်ားကို အန္ အယ္လ္ဒီက
လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ မေၾကညာဟု တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္။ ပိတ္ဆို႔ေရး လက္နက္ျပန္သံုးမည္ဟု ခံယူထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ဆိုျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လခရီးစဥ္၌ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ၀န္ထမ္းတဦးရန္ကုန္မွာ ရုံးဖြင့္ခြင့္ရေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရန္ကုန္
၌ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပား႐ံုးစိုက္ၿပီး ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ားခန္႔ထားၿပီးျဖစ္၍ မလိုအပ္
ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက တုုန္႔ျပန္ခ့ဲသည္။

အဆုိပါ မတ္လခရီးစဥ္၌ပင္ ကုလသမဂၢ အကူအညီျဖင့္ စီးပြားေရးလူမႈေရးေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးဖိုရမ္
တခု တည္ေထာင္ေပးမည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္သာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ႐ုတ္သိမ္းေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါကပိုထိေရာက္မည္
ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ေက်ာ္ဆန္းကျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ကုလသမဂၢက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဆုိသည့္အခ်က္
ကုိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ ေက်ာ္ဆန္း သိပုံမရေပ။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္ အားလံုးပါ၀င္ရန္ကိစၥသည္လည္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဗိုလ္မႉး
ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဥ္၌ အေျခခံဥပေဒကိစၥအစား အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လာေရးကိစၥကို ေတာင္းဆိုထားသည္မွအပ စစ္အစိ္ုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူညွိႏႈင္းရန္ အျခား မက္လံုး သို႔တည္းမ
ဟုတ္ ေျခာက္လံုးမ်ား အထူးတလည္ယူေဆာင္လာႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဥ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၅)ရပ္စလံုးသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တခ်က္မွ မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ မစၥတာဂမ္ဘာ
ရီ၏ (၅)ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(အန္အယ္လ္ဒီ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယမန္ေန႔က မိနစ္ (၂၀) ခန္႔သာ အခ်ိန္ေပးမႈကို အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း
အန္အယ္လ္ဒီ ကေျပာသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက “ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တာ တခ်က္မွမရွိဘူး။ သူကႀကိဳး
စားမယ္သာေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔က သူလုပ္ေနတဲ့ဟာမွာ ျဖစ္ႏိုင္တာတခုမွ မေတြ႕ဘူး။ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အိမ္ရွင္ကေတြ႕ေစခ်င္တဲ့လူနဲ႔ပဲေတြ႕၊
အိမ္ရွင္ပုိ႔တဲ့ လူဆီပဲသြားေနလို႔ ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူးထင္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ျဖစ္ႏုိင္တာ တခ်က္မွမရွိဟု ေျပာေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျဖ
ရွင္းဘုိ့အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္အေနအထားမွ စတင္ပါမည္ဟု မစၥတာဂမ္ဘာရီက အန္အယ္ဒီကုိ တခ်ိန္က ကတိ
ေပးခဲ့ဘူးသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြးေရးက စတင္သင့္သည္ဟူ အန္အယ္ဒီဘက္က တင္ျပေဆြးေႏြးရာမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်က စတင္ႏုိင္ဘို့ ၾကိဳးစာပါ့မယ္ဟု မစၥတာဂမ္ဘာရီက မတင္မက် ျပန္လည္ေျဖၾကား
ခဲ့သည္။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းလာေရာက္မည့္ကိစၥသည္လည္း တကယ္တမ္းလာေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ထိေရာက္
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ ကိုသိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေျပာရန္ေစာေသးသည္ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းကေျပာသည္။

သို့ေသာ္ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးမင္းလြင္ကမူ မစၥတာဂမ္ဘာရီေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ (၅)ခ်က္စလံုးသည္ တိုင္း
ျပည္ တြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံအ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

၎က “ျဖစ္ႏိုင္ေျခကေတာ့ နအဖက လုပ္မလားမလုပ္ဘူးလားအေပၚမွာပဲမူတည္တယ္။ နအဖက လုပ္မွသာလွ်င္ဒီ (၅)
ခ်က္စလံုးကျဖစ္မွာ။ အန္ကယ္လ္တို႔လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီလုပ္လို႔ မရဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္လုိ႔မရဘူး
နအဖက တကယ္တမ္း တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ လုပ္မွသာလွ်င္ ဒီအခ်က္ေတြက ျပည့္စံုမယ္
လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒီခ်က္ေတြက ေလာေလာဆယ္မလုပ္လို႔မျဖစ္တဲ့ အခ်က္ေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒါမလုပ္ရင္ တိုင္းျပည္ဟာ
ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ၿငိမ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလည္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လည္းမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟုေျပာသည္။

လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ ကုလသမဂၢ၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က လုိက္ေလ်ာမည့္ အရိပ္အ
ေယာင္မျမင္ရဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ကိုကိုင္စြဲ၍ ၂၀၁၀တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ဆီသို႔ လမ္း
ျပ ေျမပံုအတိုင္းခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္အားထုတ္ ေန သည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
လႊတ္ေပးေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေပးေရးတို႔ကို ကိုင္စြဲ၍ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္
ေဆာင္သည္ကို ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူတုိ႔ ကလိုလားေတာင့္တေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္
၍ တရားမွ်တမႈရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက ယခူခရီးစဥ္အတြင္း ေလသံပစ္ေနသျဖင့္ အတိုက္အခံဘက္
က ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီအား ယမန္ေန႔က အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ခံ မေတြ႕ဆံုရသနည္း ဆို
သည္မွာလည္း ပေဟဌိ ျဖစ္ေနသည္။ က်န္းမာေရး ေျခအေနေၾကာင့္ေလာ၊ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ႏွင့္ ကုလသ မဂၢအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားသည့္သေဘာေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္အျခား အေျခ အေနတရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ေလာဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ေျပာင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ သြားေရာက္
၍ ညွိႏိႈင္းျပီး ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္အဆံုး ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္း
ေရးမႉးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြား ေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢက စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

သို႔ ေသာ္ စစ္အစုိးရအား မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ တင္ျပမည့္ အခ်က္ (၅ ) ခ်က္သည္ ဂမ္ဘာရီ တဦးတည္း၏ ကုိယ္ပုိင္
ဆုံးျဖတ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ကုလသမဂၢကုိ ကုိယ္စားျပဳထားသည့္ တနည္းေျပာရလွ်င္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္္း သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘန္ကီမြန္း လာေရာက္ပါကလည္း ထူးထူး
ျခားျခား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ိဳး ပါလာေလမလားဆုိသည္မွာ မေရရာဟု ယူဆသူတို႔လည္းရွိ
သည္။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ သံတမန္နည္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္၍မရသည့္အဆံုးျမန္မာျပႆနာကို လံုျခံဳ ေရးေကာင္စီက
တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ ရန္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ ေပးအ ပ္ျခင္း ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ကိုုယ္တိုင္ေတာင္းဆိုလာပါက ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ကန္႔ ကြက္ေလ့ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွတို႔အေနျဖင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းလာႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ သူတုိ႔ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

သို႔ ေသာ္ ပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အေျခခံျပီးၾကည့္လွ်င္ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနာက္ထပ္ လူထု
အုံႂကြမႈတရပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ စစ္အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ဘုိ႔ အလားအလာမရွိဟု ၂၀၀၈ ခု ၾသဂုတ္လထုတ္ လန္ဒန္ အ
ေျခစုိက္ အီးအုိင္ ယူမဂၢဇင္းႀကီးက သုံးသပ္ထားသည္။

ထုိမွ်မက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈကုိ စစ္တပ္က အၾကမ္းပတမ္း ၿဖိဳခြဲသည့္ အေရးအခင္းမ်ဳိး ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္ေပၚသည့္တုိင္ ျမန္မာကို ဒဏ္ရန္ႀကိဳး စားသည္ႏွင့္ တ႐ုတ္က ဗီတိုသုံးရန္မ်ားသည့္အတြက္ ျပည္ပအင္အားစုတ
ရပ္ရပ္က ၀င္ေရာက္ ္စြက္ဘက္ဖို့ အလားအလာလည္း မရွိေၾကာင္း အီးအုိင္ယူက ဆက္လက္ေထာက္ျပသည္။

မၾကာခင္က စစ္တပ္တြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေလမလား မွန္းဆခဲ့
ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည့္ပုံ ရွိေနၿပီး ထိပ္ပုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ
ရထားပုံလည္း ေပၚသည္ဟု အီးအုိင္ယူ မဂၢဇင္းက ယူဆသည္။ အီးအုိင္ယူ၏ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခန္႔မွန္း
ခ်က္အရ စစ္အစိုးရသည္ အာဏာကုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဦးမည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

အန္အယ္ဒီက ကုသမဂၢအေပၚ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာသည့္အခ်က္၊ ကုလသမဂၢဘက္က စစ္အစိုးရအား ဆြဲေဆာင္
ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ နည္းပါးလာသည့္အခ်က္၊ စစ္အစိုးရ ဘက္က ၄င္း တုိ႔ မ်က္ကန္းေတာတုိးယံုၾကည္ ထားသည့္
Road Map အတုိင္း ဇြတ္တုိးရန္ ေသခ်ာေနသည့္ အခ်က္၊ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ရန္
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည့္ အခ်က္၊ အန္အယ္ဒီႏွင့္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရဘက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာ
ဆုိထားသည့္အခ်က္မ်ားသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေျပလည္ရန္ အားရစရာအေျခအေနမရွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ သည္။

ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈပါလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပလည္ေစရန္ အတြက္ ျပည္ပအင္အားစု သုိ႔ မဟုတ္ ကုလသ
မဂၢကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕မ်ဳိး၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမွာ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနၿပီ ဟု ယူဆႏုိင္
သည္။

ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲကိုလိုလားသည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက
သာ ေျပလည္ေအာင္ ဖန္တီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ပုိ၍ပို၍ ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။


ပါကစၥတန္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူရွရတ္ ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာၿပီ - ကုိ၀ုိင္း (ႏိုင္ငံတကာေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္)


- (၂၀-၈-၂၀၀၈)
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကို (၉) ႏွစ္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ပါကစၥတန္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ႏွစ္
ႀကိမ္တုိင္ဖ်က္ခဲ့သူ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပါဗက္မူရွရတ္ သမၼတရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္
သြားၿပီျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္သြားသည့္ သမၼတေနရာကို အစားထိုးေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အတိုက္အခံ
ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေနသည္။

မူရွရတ္သည္ ၎၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပါကစၥတန္ျပည္သူ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ အ
ဆစ္ အလီ ဇာဒရီႏွင့္ ပါက စၥတန္ မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္) ေခါင္းေဆာင္ န၀တ္ရစ္တို႔
ဦးေဆာင္၍ ၎အား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ခ်ဳိးေဖာက္သူအျဖစ္
ပါလီမန္အတြင္းဖြင့္ခ်အဆိုျပဳရန္ မျပဳလုပ္မီ တရက္အလို၌ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးမ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္လိုက္
ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎အေနျဖင့္ အျပစ္တစံုတရာက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ပါက
စၥတန္ျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္း အပ္ႏွံထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတ၀န္းသို႔
ထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္သံမွ တဆင့္ မူရွရတ္ကေျပာသည္။

မူရွရတ္သည္ ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးရထားစဥ္ (၁၉၉၉)ခု၌ ေ႐ြး
ေကာက္ခံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္န၀တ္ရွရစ္ထံမွ စစ္တပ္အားကိုးျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ န၀တ္
ရွရစ္ကို ျပန္ေပးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္စြပ္စြဲ၍ေထာင္ ဒဏ္တသက္ခ်ခဲ့သည္။ (၂၀၀၀)
ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရခဲ့သည့္ န၀တ္ရွရစ္သည္ ျပည္ပ၌ ခို
လံႈေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူရွရတ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဆက္လက္ဆုပ္
ကိုင္ထားႏိုင္ေရးကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးသည္
ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္
(၂၀၀၁) ခုတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ သမၼတအျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္သမၼတ
အျဖစ္ေၾကညာမႈကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္ေမလအတြင္း၌ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က
ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပး ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ (၂၀၀၂) ခုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္
းပၿပီး သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၂၀၀၁) ခုစက္တင္ဘာ၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာ
ဖကန္ နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ အယ္ေကြးဒါးႏွင့္ တာလီဘန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္
ပါကစၥတန္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို အေမရိကန္ သမၼတ ဘုရွ္က ဖယ္
ရွားေပးခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရအေထာက္အပံ့မ်ားျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအတြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကူးစက္ပ်ံႏွံလာခဲ့သည္။ လူေပါင္းရာခ်ီေသဆံုးခဲ့ေသာ ဗလီနီတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္
စစ္တပ္ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အဦမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မူရွာရတ္ကိုယ္
၌ပင္ လုပ္ႀကံမႈမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ မူရွရတ္အားေထာက္ခံမႈမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

အဏုျမဴလက္နက္ကို စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့သူ မူရွရတ္၏ အာဏာကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ စတင္ စတင္စိန္
ေခၚခဲ့သည့္ ကာလမွာ ယမန္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆူပူေရးႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု အေၾကာင္း
ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မိုဟမ္းမက္ ေခ်ာင္ဒရီအား ရာထူးမွအနားေပးလိုက္ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ခိုလႈံေနရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘနာဇီယာ ဘူတို၏
ပါကစၥတန္ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ န၀တ္ရွရစ္၏ ပါကစၥတန္ မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္) ပါတီတို႔အပါအ၀င္
ေရွ႕ေနအေျမာက္အမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဇူလိုင္
လတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က မစၥတာေခ်ာင္ဒရီအား ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားဆက္လက္ တင္းမာလာသျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ မူရွရတ္ႏွင့္ မစၥ
ဘူတိုတို႔ ျပည္ပ၌ အာဏာခြဲေ၀ေရးအတြက္ လ်ိဳ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တို
ဘာတြင္ မစၥဘူတို ပါကစၥတန္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး လုပ္ႀကံရန္ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့
ရသည္။

ယင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပါလီမန္အတြင္း သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္
တပ္အႀကီးအကဲရာထူးရယူထားသူအေနျဖင့္ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ မျဖစ္
ႏိုင္သျဖင့္ မူရွရတ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္က မစၥတာ
ေခ်ာင္ဒရီကိုလည္း ထပ္မံအနားေပးခဲ့သည့္အျပင္ မစၥဘူတိုကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေခ
တၱခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားျဖတ္အစိုးရကတက္လာၿပီးမၾကာမီ မူရွရတ္က စစ္တပ္အႀကီးအ
ကဲရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းက်ိန္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္
ဆန္း (၈) ရက္၌ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရန္ ပါကစၥတန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေၾကညာခဲ့
သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ တြင္ အေရးေပၚအေျခအ ေန႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္။

ယင္းလ ၂၇ ရက္တြင္ ရာ၀ါပင္ဒီၿမိဳ႕၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲစြယ္စည္း႐ံုးေနေသာ မစၥဘူတို လုပ္ႀကံခံ
ရသျဖင့္ တလေ႐ႊ႕ဆိုင္း လိုက္ၿပီးမွ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မူရွရတ္အားေထာက္ခံ
သည့္ ပါကစၥတန္မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဂ်ဴ) အဖြဲ႔ကို အတိုက္အခံပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပါကစၥတန္
ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ ပါကစၥတန္ မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္) တို႔က မဲအအျပတ္အသတ္ ျဖင့္အႏိုင္ရခဲ့
ၿပီးေနာက္ ၫြန္ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပါကစၥတန္ျပည္သူ႔ပါတီက အဆိုတင္သည့္ ယူဆြတ္ရာ
ဇာ ဂီလာနီ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။

ယင္းေနာက္ ယခုလတြင္ သမၼတမူရွရတ္အား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ခ်ဳိး
ေဖာက္သူအျဖစ္တရားစြဲရန္ အဆိုပါ အစိုးရပါတီႀကီးႏွစ္ခုအၾကား သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ယင္းပါတီႀကီး ႏွစ္ခုအၾကား သမၼတေနရာ အစားထိုးရန္ႏွင့္ မူရွရတ္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ တ
ရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေခ်ာင္ဒရီကို ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ေရးတို႔ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနၿပီျဖစ္
သည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ သမၼတမူရွရတ္၏ ေရွ႕ေရးမွာ
လည္း မေသမခ်ာျဖစ္ေနသည္။ မစၥတာ ဇာဒရီဦးေဆာင္ေသာ ပါကစၥတန္ျပည္သူ႔ပါတီက မူရွာ
ရတ္အေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ အကာအကြယ္ရသင့္သည္ဟုေျပာေနၿပီး န၀တ္ရွရစ္ ဦးေဆာင္
သည့္ ပါကစၥတန္မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္) ကမူ တရားရင္ဆိုင္သင့္သည္ဟု ယူဆေနသည္။

မူရွရတ္ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြား၍ ေအာင္ျမင္မႈ တစံုတရာရသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း အဆို
ပါ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအသစ္ အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ား
လည္းရွိေနေသးသည္။ ၎တို႔မွာစီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈ၊ ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ဖက္ရွိ အာဖ
ကန္နစၥတန္နယ္စပ္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ မူရွာရတ္ လက္
ထက္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား
အေရး၊ စစ္တပ္အား အရပ္ဖက္အစိုးရ၏ စီမံမႈေအာက္တြင္ထားရွိႏိုင္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္
ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ထိေရာက္စြာပါ၀င္ရန္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဖိအားေပး
မႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရး တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

စာရင္းခ်ဳပ္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူရွရပ္ကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္သူေတြ သတိရဘု့ိအ
ေၾကာင္းေတြရွိသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရကုိ အာဏာသိမ္းခဲ့သူ၊ ပါကစၥ
တန္ကုိ အိႏၵိယႏွင့္စစ္ျဖစ္လုနီးပါး ဒုကၡေပးခဲ့သူ၊ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ အၾကမ္းဘက္မွဳစစ္
ဆင္ေရးတြင္ အဓိကအခန္းကပါခဲ့သူစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတိရႏုိင္မည့္သူ ျဖစ္သည္။

မူရွရပ္သည္ အတုိက္အခံခြင့္မျပဳခဲ့သူျဖစ္သကဲ့သို့ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ
အားနည္းေအာင္ လုပ္ခဲ့သူ လည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး မိမိကုိယ္မိမိ အလြန္ေတာ္သူ အမွားမရွိ
သူအျဖစ္ ဘ၀င္ျမင့္သည့္အျဖစ္ကုိေရာက္သြားသည္ဟုပင္ အေ၀ဖန္ခံရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မူရွ
ရပ္သည္လူတန္းစာအလႊာမ်ိဳးစုံကုိ စစ္တပ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမွဳျဖစ္ေအာင္ အားေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ အ
မ်ိဳးသားေတြကို ယူနီေဖာင္း၀တ္ထားမွသေဘာက်သူျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကလြဲျပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔
အစည္းေတြကုိ အထင္ေသးလြန္းသည့္အတြက္ ၿငိဳျငင္သည့္ ျပည္သူေတြလည္းမရွား။

အေမရိကန္သံတမန္မ်ား၊ ျဗိတိသွ်သံတမန္မ်ား၊ ေဆာ္ဒီသံတမန္မ်ားႏွင့္ ပါကစၥတန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
မ်ားအျပင္းအထန္ညိႈႏိႈင္းအျပီး သမၼတမူရွရပ္ ႏွဳတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပါကစၥတန္
သတင္းေတြက ေရးသည္။ မူရွရပ္အေနနွင့္ သမၼတရာထူးက ႏွဳတ္ထြက္ျပီးသည့္တိုင္ သမၼတ
လက္ထက္က လုံျခံဳေရးအဆင့္အတန္း ရလုိသည့္ ဆႏၵရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေသြးႂကြေတြ သတ္
လုိသည့္ စာရင္းမွာ မူရွရပ္က ထိပ္ဆုံးကျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပါကစၥတန္က အခ်ိန္ အတုိင္းအ
တာတခုထိ ထြက္ခြာသြားနုိင္သည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။


နာဂစ္မွ နလန္ထူလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမာရြတ္မ်ားထင္က်န္ဆဲသတင္းေထာက္ ဘာတင္ဘုိလက္/၂၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၈-
ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္း
ဒဏ္ခံရသည့္ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ စားေရရိကၡာမ်ား သယ္ေဆာင္ပို႔ေပးေနျခင္း၊ ေရဆိုးႏႈတ္စ
နစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ ရုန္း
ကန္ကူညီေပးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ မုန္တိုင္း၏ အျခားရလဒ္တခုျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္းကာလအတြင္း မိမိ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ေရနစ္ေသဆံုးသြားရသည္ကို ျမင္ခ့ဲရသူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားဆီ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား အာရံုစုိက္ေနရ
သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းအထိနာဆံုးေသာ ရြာမ်ားတြင္ေရကူးသန္ျမန္သူမ်ားသာ ရွင္က်န္ရစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုႏွင့္ ကေလး
သူငယ္မ်ားစြာမွာ ေသဆံုးၾကရသည္။ က်န္ရစ္သူအခ်ိဳ႕သည္ မုန္တိုင္းျဖစ္ခ်ိန္အတြင္းၾကံဳေတြ႕ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာ
ကမ်ားဖိစီးကာ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းစသည့္ ေ၀ဒနာမ်ားခံစားေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မုန္တိုင္းသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို “လူမႈစိတ္ဓာတ္ ေထာက္ပံ့မႈ” ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္
ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႕မ်ားမွ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းမတိုင္မီကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ ရွိေနသည့္ နယ္ျခားမဲ့ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕က ေ၀းလွမ္းလွေသာ ေန
ရာမ်ားသို႔သြားလိုလွ်င္ ေလွႀကီးႀကီးလိုအပ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း ရႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္လွကာ ကပ္းကပ္
ႏိုင္သည့္ ေလွဆိပ္မ်ားမွာလည္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည္ကမ်ားသည္ဟု ေျပာသည္။

ေလွသမားမ်ားသည္ ရာသီဥတုဆိုး၀ါးသည့္ အခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ လမ္းခရီး၌ ေနာက္ထပ္မုန္တိုင္းတခု ႀကဳံမည္ကို စိုးရိမ္
ထိတ္လန္႔ၿပီး ခရီးေ၀းမ်ား လိုက္ပို႔ရန္ ျငင္းဆန္တတ္ၾကသည္ဟုလည္း နယ္ျခားမဲ့ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕မွ ေရးသားထား
သည့္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနၾကေသာ “ဒုတိယ ကပ္ေဘး” ျဖစ္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

စစ္အစိုးရသည္ ကနဦးက ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ထားေသာေၾကာင့္ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားတြင္ အရာရွိမ်ားက ကူးစက္ေရာဂါ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက
မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီး ရွစ္ရက္အၾကာတြင္ စစ္အစိုးရအား ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ကာ “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားရမည့္ အၾကပ္
အတည္းၾကီးအား တံု႔ျပန္မႈမွာ လက္မခံႏိုင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေႏွးေကြးလြန္းသည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ပိုင္းမွသာ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားအတြက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တံခါးမ်ားဖြင့္ေပးလာျခင္း
ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္သို႔ လာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ၌ “က်ေနာ္တို႔ေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြ အမွန္တကယ္ပဲ ျပည္သူေတြ ရရွိသြား
တဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္၏ အဆိုအရ အေမရိကန္အစိုးရသည္ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး အားထုတ္မႈ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ အ
ေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀) သန္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ (၂၂) ရက္အ
တြင္းတြင္ အေမရိကန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ အေမရိကန္၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူ
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ေလယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ (၁၈၅)
ႀကိမ္ ပ်ံသန္းေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ တံု႔ျပန္ပံုမွာ “က်ေနာ္တို႔အတြက္ အံ့အားသင့္စရာႀကီးဗ်ာ”ဟု နယ္ျခားမဲ့
ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ဖိလစ္ ဟမ္ဖရစ္က ေျပာသည္။ သူတို႔အံ့အားသင့္ရျခင္းမွာ “ျမန္မာ လူေနမႈ အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ဒူေပနာေပ ခံႏုိင္ၾကျခင္း၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး
ရွိၾကသည္” ဟုလည္း ဖိလစ္ကေျပာသည္။

ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပး
ထားၾကသည္၊ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆန္မ်ား ေ၀ငွေပးၾကသည္၊ လက္ထဲတြင္ ဘာမွမရွိသည့္အခါ ၀ါးမ်ား၊ ေရေမ်ာကမ္းတင္သစ္စမ်ားျဖင့္ ေနစရာေလးမ်ား ေဆာက္လုပ္ၾကသည္ဟုလည္း ဖိလစ္က ေျပာသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ တခုမွာ အနာဂတ္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္
ဆိုင္ရမည့္ အခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ ေဒသခံတို႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရန္လိုသည္ ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာပင္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ခရစၥတင္း ေဆာက္သ္က
ေျပာသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္စ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၏ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈ
မွာ လြန္စြာ ေျပာင္ေျမာက္လွေၾကာင္းလည္း ေဆာက္သ္က ေျပာသည္။

အနာဂတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ပိုမိုၿပီး တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ျပည္ပတြင္ရွိေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနႏွင့္လည္း အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်င့္သံုးသည့္ သဘာ၀ေဘး
အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးေလ်ာ့ေပါ့ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆာက္
သ္ကေျပာသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ အားနည္းေသာ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ အကာအကြယ္မ်ား၊ အေသး
စိတ္သတိေပးစနစ္ အဆင့္ဆင့္မ်ား စသည္တို႔ ျပင္ဆင္ထားရွိသည္။ ဗီယက္ႏိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မုန္တိုင္းအား တစိတ္တေဒသ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ရန္အတြက္ လမုပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားၾကသည္။

ထိုကာကြယ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေနေသာ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ေပးသည္ဟု ေဆာက္သ္က ေျပာ
ၿပီး ထိုကာကြယ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားမွာ အစိုးရပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ဘက္စံုပါ၀င္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ သင့္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။