Friday, September 12, 2008

ျမိဳ႕ေမတၱာခံယူမည့္သူမ်ား
တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အသံမ်ားဥတၱရမြန္း
စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေရးကို အားလံုး လိုလားၾကပါသည္။ စိတ္မရွည္စြာႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာလည္း ၾကာလြန္းလွပါၿပီ။ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစံု၊ ေနာက္ဆံုး သံဃာေတာ္မ်ားပါမက်န္ ပါ၀င္လာၾကသည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္။ အမ်ားလိုလားေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္ ခ်ီတက္ၾကရာ၀ယ္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အၿမဲလိုလို ၾကားေနရသည္။ အခုေရာ က်ေနာ္တို႔ တကယ္စည္းလံုးၾကၿပီေလာ?


ျပည္နယ္လား၊ တိုင္းလား
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုကို ျပန္ၾကည့္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၄ ခု ရွိပါသည္။ နာမည္တစ္ခုစီကို ေသေသခ်ာခ်ာရြတ္ၿပီး အာ႐ံုမွာ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
ျပည္နယ္ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ 'တုိင္း'ထက္ ေသးငယ္ေသာ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသဟု အလိုအေလ်ာက္ မ်က္စိမွာလည္းေပၚလာ၊ စိတ္ထဲမွာလည္း ထင္ေနရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္လို႔ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းလို႔ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ စသည္ျဖင့္ အာ႐ံုမွာ အလိုလို ေပၚလာသည္။
အဲဒီမွာကိုက မွားေနၿပီ။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဟု ဆိုျခင္းအားျဖင့္ အႀကီးႏွင့္အငယ္၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အစဲြကို ျဖစ္ေစသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၄ ခု အစား ျပည္နယ္ ၁၄ ခု ဟူ၍သာ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။


ႏိုင္ငံသား လား၊ တိုင္းရင္းသား လား
အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသအားလံုးတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုအနည္းအမ်ား ေရာေႏွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္မွာ အားလံုးသိၾကပါသည္။ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ကခ်င္လူမ်ိဳး အပါအ၀င္၊ ကုလား၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ တရုတ္၊ လီဆူး စသည္ျဖင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။
တေန႔က မိတ္ေဆြတစ္ဦးေျပာတာကို မွတ္မိေသးသည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဖိတ္၍ ဗမာခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကို သြားလည္မိေသာအခါ အျပင္၌ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးးေသာ ဗမာမ်ားစြာကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု အံ့ၾသစြာေျပာျပသည္။
အလားတူပင္ ခရစ္ယာန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ေတြ႕ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ပါမည္။ ဒါကေတာ့လည္း မထူးဆန္းပါ၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ဟူေသာ အခြင့္အေရး လူတိုင္းမွာ ရွိၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။
သို႔ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ဗမာႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား အတူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အလုပ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ေလာ?
၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တို႔ ၂ ဦးၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ (ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏိုင္သည္)။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ပါသည္။ ၉ မိနစ္နီးပါးၾကာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတို၌ မည္သူက သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းၿပီး၊ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မည္သို႔ သေဘာထားသည္ကို မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။
တုိင္းျပည္က မၿပိဳကြဲေသး၊ အခ်င္းခ်င္း ကဲြေနတာ ၾကာၿပီဟု ထင္္ပါသည္။ ထင္ထင္ ရွားရွား မဟုတ္ေပမယ့္လည္း အေျခအေနမ်ားက ကြဲရန္ မသိမသာ ဖန္တီးေပးခဲ့သလို ျဖစ္ေနသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံကို ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔မွာ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကို “မင္း ဘာလူမ်ိဳးလဲ”ဟု ေမးပါက 'တရုတ္'ဟုသာ ေျဖမည္ျဖစ္ၿပီး 'ကြမ္းတံု' 'ဖူးက်န္႔' 'ယူနန္'လို႔ ေျဖမည္ မဟုတ္ပါ။ 'တရုတ္' ေျပာလိုက္႐ံုႏွင့္ ထိုသူသည္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ေနပါသည္။ လူမ်ိဳးအရ ထိုသူသည္ ကြမ္းတံု သို႔မဟုတ္ ဖူးက်န္႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ သူက 'ကခ်င္' ငါက 'ဗမာ'၊ သူက 'ကရင္' ငါက 'ရွမ္း' စသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းအတူေနထိုင္ၾကေသာ ' ျမန္မာ' ဟုု မျမင္ႏိုင္ဘဲ လူမ်ိဳးစဲြ၊ ေဒသစဲြ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာလွၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေနရသည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေတာ့ ရွိေသးသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးအတြက္ မေကာင္း၊ အက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ပါ။


တိုင္းသူ ျပည္သား တသားတည္းလား
တဆင့္တက္၍ ေဆြးေႏြးခ်င္ေသးသည္။ မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရား၀င္ေနထိုင္လာသူ အားလံုး 'ျမန္မာႏိုင္ငံသား' ျဖစ္သင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ တရုတ္၊ ကုလားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ေနျခင္းသည္လည္း မွားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ မ်ားစြာေသာ တရုတ္၊ ကုလားတို႔သည္ ယေန႔အထိ 'ျမန္မာႏိုင္ငံသား' မျဖစ္ေသးဘဲ 'ႏိုင္ငံျခားသား' အေနျဖင့္သာ ရွိေနရသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းျပည္အေရး တို႔သည္ သူတို႔အတြက္မဟုတ္၊ သူတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံံျခားထြက္ဖို႔ သာ႐ွိေတာ့သည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာကိုသင္၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္ဘက္ကမွ မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲ ေဘးေရာက္၊ အေ၀းေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆံုးရႈံးးမႈ တရပ္ပင္။
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ထိုသူမ်ား၏ ရင္ထဲမွာ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္းေျပာသလို ' ဆူး' တစ္ေခ်ာင္း ထပ္ေပါက္လာပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို မၾကာေသးမီက ေရာက္လာေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လူငယ္တစ္ဦး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားခ်က္ကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ
“ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့့္ က်ေနာ္က ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္နဲ႔ပဲ ေနခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္သလို ခံစားရတယ္။ လူမ်ိဳးကေတာ့ တရုတ္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ျပည္ဆိုလည္း က်ေနာ္နဲ႔ မဆိုင္သလိုပဲ၊ က်ေနာ့္အတြက္ ႏုိင္ငံမရွိသလို ခံစားမိတိုင္း ဖီလင္ငုပ္တယ္ အစ္ကိုရ . . . ” ဟု ထိုလူငယ္က ေျပာျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုခ်စ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ထားခံရသည့္ တရုတ္ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိလိမ့္မလဲ။ သူတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား အစြမ္းအစမ်ား မ႐ိွႏိုင္ဘူးလား။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကို တရုတ္၊ အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနသည္မွာလည္း မမွန္ဟု ထင္ပါသည္။ နဂိုကမွ ကြဲေနသည္ကို ထပ္ခဲြသလို ျဖစ္ေနသည္။


ကိုယ္ေတြ႔ ကိုယ္ေတြ႔
ဟိုးယခင္ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုမွာ အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္တုန္းက ပင္ပန္းလြန္းသည္၊ လုပ္အားခနည္းသည္ဟု အၿမဲေတြးၿပီး မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနစဥ္၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ရင္ဖြင့္ျပေသာအခါ သူက "စားေသာက္ဆိုင္ေတြက အားလံုးအတူတူပါပဲ၊ သူေဌး ကိုပဲ အျပစ္တင္မေနနဲ႔၊ ကိုယ့္ဘာာသာ ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားပါ" ဟုေျပာခဲ့တာ မွတ္မိေသးသည္။
မွန္ပါသည္၊ ဒုကၡေရာက္တိုင္း ျပင္ပအေျခအေန၊ အျခားသူမ်ားကိုခ်ည္း အျပစ္မတင္သင့္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၿပီး ရုန္းထြက္ဖို႔သာလိုပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ထုိင္ၿပီးေအာ္ေနရံုျဖင့္ ဘာမွေျပာင္းလဲမသြားႏိုင္ပါ။
Evolution ဆင့္ကဲဲျဖစ္စဥ္သီအိုရီအရ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားႏုိင္သည့္ သတၱ၀ါသည္သာ ႐ွင္သန္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရာတြင္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ကူညီမႈတို႔မွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း အကယ္စင္စစ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ အင္အားသည္ ပိုမိုႀကီးမားပါသည္။ ထိုအင္အားကို မစည္းရံုးႏိုင္ မစုစည္းႏိုင္ေသး၍သာ ျဖစ္ေနသည္။


ေမးခြန္းလား၊ အေျဖလား
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာ အတူတကြ ရင္းႏွီးစြာမိတ္ဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား?
ဗမာႏွင့္ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ဗမာ စသျဖင့္ အတူတူ လက္တဲြ တုိင္ပင္ေဖာ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား?
တရုတ္ ႏွင့္ ကုလား ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအတြက္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ဘူးလား?
အားလံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဖဲြ႔အစည္း အစဲြမ်ားကို ေမ့ထားၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသာ ဦးတည္ထားလ်က္ ဖြင့္ထားေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ သေဘာထားႀကီးစြာ၊ စိတ္႐ွည္စြာ၊ ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င္ အျခားဘာလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါ။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ အားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တစ္ခုတည္းတစုတည္း မျမင္ႏိုင္ေသးဘဲ လူမ်ိဳးအစြဲ ေဒသအစြဲျဖင့္ ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ႐ွမ္း၊ တရုတ္ ၊ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ စသျဖင့္ ျမင္ေနေသးသေရြ႕၊ ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ငါ့ျမင္းငါစိုင္း ေနရင္ေတာ့ျဖင့္ . . . ။ ။

ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္ စစ္အစိုးရလိုက္နာရန္ ဂမ္ဘာရီတိုက္တြန္း

12 September 2008
ေဒၚခင္စုိး၀င္း
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပး မစၥတာ
အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီ (Mr. Ibrahim Gambari) ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ မေအာင္ျမင္
ဘူးလုိ႔ သူ မယူဆတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း
(Ban Ki-moon) က မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီက အဲဒီခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ မေန႔က
ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကုလသမဂၢရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္တာ မရွိဘူးလို႔ တင္ျပပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကို ေဒၚခင္စုိး၀င္းက စုစည္း
တင္ျပထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သူေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႕ရလုိ႔ အမ်ားနည္းတူ သူလည္း အားမလုိ အားမရ
ျဖစ္ရတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္တာေတြ အပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစုံက
ပါ၀င္သင့္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔
ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ ေျခလွမ္း
ေတြလွမ္းတာကို ေတြ႕ျမင္လိုတဲ့ဆႏၵရွိတယ္လုိ႔ မေန႔က ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္မွာက်င္းပ
တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ ခရီးစဥ္
မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ အမ်ားက သုံးသပ္ၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာဘန္ကီမြန္းက
အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ရင္ လူတုိင္း အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကသလုိပဲ က်ေနာ္လည္း
ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီရဲ႕ ခရီးစဥ္ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေတာ့ က်ေနာ္
မယူဆပါဘူး။ သူ႕အေနနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ သံေရးတမန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ အားလုံးကေန
ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ သူ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ပစ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ သူမေအာင္ျမင္
ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။

"ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက မစၥတာဂမ္ဘာရီကို ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္
အတုိင္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ႀကိဳးစားသြားၾကမွာပါ။ မနက္ျဖန္
မြန္းလြဲပုိင္းမွာ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ား ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ သံအမတ္ႀကီးအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲတခု ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕
အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဦးမွာပါ။"

မစၥတာဘန္ကီမြန္းရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႕ရဲ႕ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီး
စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

နာဂစ္ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းအၿပီး ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလုိပဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာလည္း အလားတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ဖို႔အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို သူအႀကံျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ မစၥတာဂမ္္ဘာရီက ေျပာပါတယ္။

"ျမန္မာအစုိးရက က်ေနာ့္ရဲ႕ခရီးစဥ္ကို လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း က်ေနာ့္ရဲ႕
အဆုိျပဳခ်က္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ေနာက္ဆုံးတေခါက္ ခရီးစဥ္အတြင္း က်ေနာ္အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ အခ်က္
ေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတုိင္း ျမန္မာအစုိးရက ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အေတာ္
လုိေနပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔၊ အစုိးရနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိဖို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ အဓိက စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရတာေတြနဲ႔ အႀကံျပဳတာေတြကို ျမန္မာ
အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရပါလိမ့္မယ္။"

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ေတြက သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးတေခါက္ ခရီးစဥ္
အတြင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေရာ စစ္အစိုးရ
ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ပါ မေတြ႕ခဲ့ရလို႔ အားလုံး စိတ္ပ်က္ၾကတဲ့
အေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခ
အေနကိုလည္း လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလုံးက စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီတေခါက္ သူ႕ကို ဘာျဖစ္လို႔ လက္ခံမေတြ႕တာလဲလို႔
သတင္းေထာက္ေတြက ေမးရာမွာေတာ့ …

"႐ုိးသားစြာ၀န္ခံရရင္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပါဘူး။ အရင္ခရီးစဥ္ေတြမွာ က်ေနာ္နဲ႔
ဆက္ဆံခဲ့တုန္းက ေျပာခဲ့တာေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္နဲ႔ ၇ ႀကိမ္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ခရီးစဥ္ ၅ ေခါက္မွာ တေခါက္က ၂ ႀကိမ္ေတြ႕ခဲ့ရပါ
တယ္။ သူနဲ႔အစိုးရၾကား ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ေနရာမွာ ကုလသမဂၢက အခ်က္အခ်ာက်က်
ပါ၀င္တာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံထားပါတယ္။ ေနာက္ သုံးပြင့္ဆုိင္
ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးကိုလည္း လုိလားပါတယ္။

"က်ေနာ့္ကိုေတြ႕ဖုိ႔ ျငင္းတာ၊ သူ႕ေရွ႕ေနကလြဲလို႔ ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႕ျဖစ္ဘူးဆိုတာ
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ မသိရေပမယ့္ အားလုံးလုိပဲ သူလည္း အားမလိုအားမရ ျဖစ္သင့္တယ္
ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ သူ႕ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားတာ ဥပေဒေၾကာင္း
အရ ခုခံကာကြယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္။"

ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကိုေရာ အန္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ၊ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရတာေတြကိုပါ သူ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ
ကို တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေျပာပါတယ္။

"အန္န္အယ္လ္ဒီ အမႈေဆာင္လူႀကီးေတြနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ေတာ့ စစ္အစိုးရနဲ႔
က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးမယ့္ ၅ ခ်က္အနက္ ၄ ခ်က္ကို သူတုိ႔ သေဘာတူေပမယ့္ ေရြးေကာက္
ပြဲအခ်က္ကို သူတို႔ သေဘာမတူဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ တရားမ၀င္တာေၾကာင့္ အန္န္အယ္လ္ဒီက လက္မခံဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုလည္း လက္မခံဘူးဆုိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕အျမင္ကိုလည္း လုံၿခဳံေရး
ေကာင္စီကို တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

"ဒါေပမယ့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေတြေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အန္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရတာ
ေတြကို အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာတခု သတ္မွတ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အစိုးရ
အၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

မစၥတာဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ဆက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနေသးသေရြ႕ သူ႕ရဲ႔
လုပ္ငန္းေတြ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ မေျပာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေျဖဆုိ
သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာ့အေရး ႀကိဳးစားေနတာ မေအာင္ျမင္လုိ႔
တျခားလူတေယာက္နဲ႔ အစားထိုးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကေတာ့ ထြက္ေပၚေနဆဲ
ပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံမႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္း

12 September 2008
ဦးေက်ာ္ဇံသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားတာေတြကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ အယူခံတဲ့
အေပၚ ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနပါတယ္။ ဒီခံယူခ်က္အတုိင္း
စစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တကယ္ပဲ လႊတ္ေပးႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါသ
လား။ ဦးၾကည္၀င္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ဦးေက်ာ္ဇံသာက သုံးသပ္ တင္ျပထား
ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အယူခံ
၀င္တဲ့ကိစၥ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ဒီကိစၥကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတယ္လို႔ ေျပာဆုိေပ
မယ့္ ဒါဟာ ဥပေဒေၾကာင္းသက္သက္ကုိၾကည့္ၿပီး ေသြး႐ုိးသား႐ုိး ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္
ဆုိရင္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဦးၾကည္၀င္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေသးစိတ္ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအယူခံကိစၥမွာ အဖုအထစ္
ေတြ ေရွေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔က အယူခံတင္ဖို႔ ျပင္တဲ့လူေတြဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္
လို႔ပဲ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ သိပ္လည္း အစြမ္းကုန္ႀကီး ေျပာလို႔မသင့္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။
အဲေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီအယူ
ခံမ်ဳိးက သာမန္ေျပာရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာမ်ဳိး ထားလုိ႔မရတဲ့ အယူခံမ်ဳိးဗ်။

"ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အယူခံရမွာက အစုိးရအဖြဲ႕၊ Council of Ministers ေပ့ါ၊ အဲဒီကို
အယူခံရမွာ။ အဲေတာ့ အဲဒီအစုိးရအဖြဲ႕ဆုိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကပဲ ပုဒ္မ ၁၄ အရ ဒီတားဆီး
အမိန္႔ကို တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ သူတုိ႔က တုိးေပးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္
ဒီလိုလုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆီမွာပဲ က်ေနာ္တို႔က အယူခံရမယ္ဆုိတာႀကီးက
ေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္းေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။"

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းကေတာ့ ဗမာျပည္ထဲကေနၿပီး အေရးအႀကီးဆုံး အမႈသည္
တေယာက္ရဲ႕ အတိမ္းအေစာင္း လုံး၀မခံႏုိင္တဲ့ အမႈကိစၥတခုကို ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့
ဥပေဒပညာရွင္တေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာသြားတဲ့စကား ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ပမွာေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕ အယူခံမႈ အလားအလာကို အခုလို သုံးသပ္ပါတယ္။

"ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ပထမဦးဆုံး ႏုိင္ငံသားတဦး၏ မူလအခြင့္အေရးကို
ကန္႔သတ္တာက ဗဟုိအဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဗဟိုအဖြဲ႕မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒၊
ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတုိ႔က အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါတဲ့ ဗဟုိအဖြဲ႕ကေနၿပီး
စတင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္တာျဖစ္တယ္။

"ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ကန္႔သတ္တဲ့ဥစၥာ အခ်ိန္ကာလ အပုိင္းအျခား ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔
ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္သြားၿပီဆုိရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ တားျမစ္ကန္႔သတ္ဖုိ႔
အတြက္ ဗဟိုအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ဗဟုိအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္ၿပီးတားျမစ္ရတာျဖစ္တယ္။
အခု ဆက္လက္တားျမစ္ထားတဲ့ကာလက အလြန္ဆုံး ၅ ႏွစ္ပဲျဖစ္ရမယ္ဆုိေတာ့ အခု
၅ ႏွစ္ျပည့္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ၅ ႏွစ္ကာလမွာ တုိးၿပီးသတ္မွတ္တဲ့ကာလေတြကလည္း
ဗဟုိအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ခဲ့တာေတြျဖစ္တယ္။

"အခုအယူခံရမယ္ဆိုတာကလည္း ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိပဲ ျပန္ၿပီး အယူခံရမယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔
ခ်မွတ္ထားတဲ့အမိန္႔ကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပန္ဖ်က္မလား၊ ဒါကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ သိပ္
မယုံမရဲ ျဖစ္စရာကိစၥျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ ဒီကိစၥရပ္မွာ
သိပ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိႏုိင္မယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ကလည္း ဒီကိစၥ
ကုိ အမွန္တကယ္ ေစတနာရင္းအမွန္နဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဆႏၵေရာရွိရဲ႕လား၊
ဒါကလည္း သံသယျဖစ္စရာျဖစ္တယ္။

"ေနာက္တခါ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကုိ မေက်နပ္လို႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္အထိ
ဆက္တက္ဦးမယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ တရား
႐ုံးခ်ဳပ္က ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ သက္ေသသာဓက
ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔မရႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေန
တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

"တကယ္တမ္းသာ ဥပေဒအတုိင္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဥစၥာက
လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ျဖစ္သြားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ဒီေလာက္ထိလည္း ခ်ဳပ္ထားဖုိ႔မလိုဘဲနဲ႔
သူတို႔ရဲ႕ ဥပေဒပါအတုိင္းဆုိရင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေျခခံမူေတြအရကုိ အနိမ့္ဆုံး၊
ကာလအတိုဆုံး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရမယ္ဆုိတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ပုဒ္မျပ႒ာန္းထားတဲ့
အခ်က္ေတြကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့အတြက္ ဒီဥစၥာက
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိပ္မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။"

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းထားတာက ႏုိင္ငံေရးအရ
ဖမ္းထားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေတြဆုိတာက လူၾကားေကာင္းေအာင္
ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလို႔ပဲ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စဖမ္းတုန္းက
သူမရဲ႕လုံၿခဳံေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရတာပါဆုိၿပီး ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက
ဆုိခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြကလည္း အာဆီယံလို အစည္းအေ၀းက်ရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမးခြန္းကို ေျဖရမွာ အေတာ္ေလး ရင္ေလးၿပီးေတာ့
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကပုံ ေပါက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ခမ်ာ မင္းတုိ႔ ဘယ္လိုေျပာခဲ့ဆုိတာ အထက္က
တိတိက်က် ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း ပါလာခဲ့ပုံ မရွိပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တကယ္ဖမ္းထားရမလား၊ လႊတ္ေပးရမလားဆုိတာ အဓိက
အဆုံးအျဖတ္ေပးရမယ့္လူကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း အာဏာရွင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ပုိမုိ ဖိအားေပးေရး အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ တုိက္တြန္း

12 September 2008 ကိုေဇာ္၀င္းလိႈင္ -
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ ဇာေမး ခါလီဇက
္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီအေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စစ္အစုိးရဖက္က မသိက်ဳိးကၽြံျပဳေနတာနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာေတြေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအေပၚ ပုိမုိ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီးေတြက ေတာင္းဆုိလုိက္ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီထံမွာ တင္ျပအၿပီး အခုလုိ ေျပာဆုိလုိက္ၾကတာပါ။ ဒီအေၾကာင္း ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ မစၥတာ အီဘရာဟမ္ ဂမ္ဘာရီ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အစီရင္ခံခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီတင္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ေတြအၾကား ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဇာေမး ခါလီဇက္ (Zalmay Khalilzad) က ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ၂ ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဦးတည္ေစမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလုံး ျပန္လြတ္ေပးေရး စတဲ့ကိစၥေတြမွာ သိသာတဲ့ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိမလာခဲ့ဘူးလုိ႔ ပေရာ္ဖက္စာ ဂမ္ဘာရီ တင္ျပလာတဲ့အေပၚ အေမရိကန္နဲ႔ တျခား တုိင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယူဆခဲ့ပါတယ္။”

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို တုိးတက္မႈ တစုံတရာ မရွိတာေၾကာင့္ ဒီ ဦးတည္ခ်က္ ၂ ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ကုလသမဂၢ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီး စစ္အစုိးရေပၚ ပုိမုိ ဖိအားေပးသင့္တယ္လုိ႔ သံအမတ္ႀကီး ခါလီဇက္ က ေျပာပါတယ္။

“ဒီကိစၥ ၂ ရပ္စလုံးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစုိးရအေပၚ ဒီထက္ပုိ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အဓိကျပႆနာက စစ္အစုိးရရဲ႕ ေပၚလစီေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီအေပၚ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္သင့္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အေတာ္ေလး ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။”

စစ္အစုိးရဖက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လုိစိတ္မရွိတဲ့ ကိစၥေတြကုိလည္း တျခား မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မစၥတာ ခါလီဇက္က ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး John Sawers ကလည္း စစ္အစုိးရဖက္က အခုလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီအေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေႏွာင့္ေႏွး ပ်က္ကြက္ ေနတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းေတြ အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီႀကီးတခုလုံးအေနနဲ႔ေရာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတခုခ်င္းစီ အေနနဲ႔ေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဘယ္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။”

ဒါ့အျပင္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ အခုေနာက္ဆုံး ခရီးစဥ္အေပၚ စစ္အစုိးရရဲ႕ ဆက္ဆံမႈကုိ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းလည္း မစၥတာ Sawers က ေျပာပါတယ္။

“မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ အခုေနာက္ဆုံး ခရီးစဥ္အေပၚ စစ္အစုိးရရဲ႕ ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့အေပၚ က်ေနာ္တုိ႔ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္အစုိးရအၾကား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။”

ကုလမသဂ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကလည္း စစ္အစုိးရဖက္က ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့အေပၚ စိတ္ပ်က္ မိေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ စည္းေ၀းပြဲအၿပီးမွာ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စစ္အစုိးရၾကား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္စႏုိင္ဖုိ႔ကိစၥ စတဲ့ ကုသလမဂၢဖက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြထက္ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့က်ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းလည္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာခဲ့ေပမယ့္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ ခရီးစဥ္ကုိ မေအာင္ျမင္တဲ့ ခရီးစဥ္လုိ႔ ေျပာဖုိ႔ သူက ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥကုိ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ဖက္ေပါင္းစုံက ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အေၾကာင္းပဲ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကေန ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သိန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္မရခဲ့သလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကလည္း သူနဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ျငင္းဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ NLD အပါအ၀င္ အတုိင္အခံ အင္အားစုေတြဖက္က ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈမရွိသည့္အေပၚ ကုလသမဂၢ စိတ္ပ်က္

Agencies / ၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာေသးသျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံၿပီး အားလံုးပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု လုပ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုးတက္ေအာင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းသည္ကို ျမင္ေတြ႔ လို္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥအေပၚမွာ ခင္ဗ်ားတို႔လိုပဲ က်ေနာ္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မိတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူတိုင္းလိုပဲ က်ေနာ္လည္း စိတ္ပ်က္မိပါတယ္” ဟု ၀န္ခံေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကို မေအာင္ ျမင္ဟုမမွတ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ မေအာင္ျမင္ဟုယူဆပါက သံတမန္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ရပ္လုိက္မွသာ မေအာင္ျမင္ဟု မွတ္ယူႏိုင္မည္ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို ယမန္ေန႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ အစီရင္ခံခဲ့သည့္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ကမူ ၎၏ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္၌ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ မရရွိခဲ့သျဖင့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီက “က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ အႀကံညဏ္ေတြကို တုံ႔ျပန္ၿပီးေတာ့ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ရေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆက္လုပ္ဖုိ႔ပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေတြ႕ဆံုခဲ့မႈသည္ အားလံုးအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏အျမင္ကို ယခင္ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္းက ရခဲ့သကဲ့သုိ႔ု ယခု အေသအခ်ာမသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရး အျမန္ရသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ မစၥတာ ဇလ္ေမခါလီဇတ္ကမူ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ျပန္လည္ဆန္း စစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဆီမွ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္ ဖိအားေပးရမည္ဟု ယမန္ေန႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ တခါးပိတ္အစည္းအေ၀းပြဲ၌ ေျပာသည္။

မစၥတာ ခါလီဇတ္က “ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကို အာခံေနတယ္။ ဘယ္နည္းလမ္းဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ တယ္”ဟုေျပာသည္။

ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီး ဂၽြန္ဆာ၀ါးစ္ကလည္း အေမရိကန္သံအမတ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးတိုးတက္ေအာင္ ေတာင္းဆိုေနမႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈတို႔အား ျငင္းဆန္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားပိုမို ေပးၾကရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေရး တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ေလွ်ာ့မည္မဟုတ္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႔ႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆံု၍ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၾသဇာရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လက္ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားသည္။

By NEJကုလသမဂၢက စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားမွာလား


မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 12 2008 23:15 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
(ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရာ)
ကုလအထူးသံတမန္၏ မၾကာေသးခင္က ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကဳိးပန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ား အၾကားတြင္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွတဆင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယႏၱရား ရွားပါးလွေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အၾကားတြင္ အၾကပ္အတည္း ၾကံဳေနရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ဤအထဲမွ တခုမွာ ယခု လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေသာ အစိုးရအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူ ကိုယ္စားျပဳထားျခင္းကို ျငင္းပယ္ ကန္႔ကြက္ရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္။ဖယ္ရွား ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စနစ္
ပထမဆံုး နားလည္ဘို႔ လိုသည္မွာ ကုလသမဂၢတြင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေရးမဟုတ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳေနမႈကိုသာ ဖယ္ရွားေရး ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္လည္း လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္သာ အာဏာအပ္ႏွင္း ထားေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းထုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခ်က္အရ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီထံသို႔ ကနဦးအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကား လႊဲအပ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤေကာ္မီတီက သူ႔ထံ ေပးပို႔လာေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔၏ အဆိုပါ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္ကို အေထြေထြ ညီလာခံ၌ သံုးပံုႏွစ္ပံုမဲျဖင့္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မီတီတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးပါ ေကာ္မီတီက ဤပန္ၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံႏိုင္သည္၊ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ေရႊ႔ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။ ေရႊ႔ဆိုင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဘယ္သူ႔မွ မေပးဘဲ လစ္လပ္ထားႏိုင္သည္၊ ေနာက္တက္လာမည့္ ေကာ္မတီက မည္သည့္ အေရးယူမႈမွ် မလုပ္ဘဲ ထားႏိုင္သည္၊ မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မွ် မေပးဘဲလဲ ထားႏိုင္သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးပါ ေကာ္မီတီကို အေထြေထြ ညီလာခံက်င္းပသည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစဥ္အလာအရ တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က အေျပာင္းအလဲမရွိ ဤေကာ္မီတီတြင္ အၿမဲ ေနရာရၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၂၉ အရ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးဦးကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ တခုခုက ကန္႔ကြက္ခဲ့လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မီတီက အစီရင္ခံ၍ အေထြေထြ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးသည္အထိ ယာယီ ဆက္လက္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိၿပီး အျခား အဖြဲ႔ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးႏွင့္ တန္းတူ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရွိသည္ဟု ျပဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ ကန္႔ကြက္သည့္ ပန္ၾကားလႊာကို စဥ္းစားရန္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္တို႔က ၃ဝ ျပဳ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နည္းစနစ္အရ ေျပာလွ်င္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ အတိုက္အခံ၏ ပန္ၾကားလႊာ အတည္ျဖစ္ရန္၊ အမ်ားစ ုဆံုးျဖတ္ခ်က္ရ၍ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ ေရာက္ရန္မွာ ေကာ္မတီတြင္ပါေသာ က်န္ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးအနက္ ၅ ဦးက အေမရိကန္က ထားရွိမည္ဟု ယူဆရေသာ သေဘာထားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို ဆန္႔က်င္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဤကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက မည္သည့္ စံထားခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်ၾကမည္နည္း။ ။ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ တင္ျပေသာ အတိုက္အခံ၏ ေလွ်ာက္လဲတင္ျပခ်က္
ရိုးရိုးသားသား ေျပာရလွ်င္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား မွီျငမ္း ကိုးကားရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ စံထားခ်က္ ဟူ၍မရွိ။

အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တင္သြင္းသည့္ ပန္ၾကားလႊာတြင္ စစ္မ်က္ႏွာ ၂ ဘက္ျဖန္႔၍ ခုခံ ေခ်ပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ရင္းျမစ္မူလအစႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို က်င့္သံုးေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ယခု ပယ္ဖ်က္ခံလိုက္ရေသာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုမွာ စစ္အစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ကမၻာတဝွမ္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပညာရွင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ၉ ဦးပါဝင္သည့္ “၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေတြးအျမင္” အဖြဲ႔။ (၂ဝဝ၈ Opinion) ကလည္း ဤဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားကို ေထာက္ခံထားသည္။ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ နအဖ (ျမန္မာအစိုးရ) ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ တာဝန္ရွိမႈကို အစဥ္တစိုက္ မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳေနျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ အုပ္စိုးမႈတြင္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ ဆိုသည့္ သက္ေသ ထင္ရွားျပၿပီး ျဖစ္သည့္အခ်က္တို႔ကို လႊမ္းမိုးပယ္ ဖ်က္ျခင္း မျပဳႏိုင္ ဟု သူတို႔က ဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယူးေရာက္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကသည့္ သူတို႔သည္ ဤ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေရးသားတင္ျပရာ၌ သူတုိ႔က ကိုယ္စားျပဳမႈကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာ၌ ပဓာနက်ေသာ စံထားခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ယူဆေသာ အခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ယူဆၾကသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာေရး ဟူေသာ အခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေအးေခတ္၏ ျပာပံုထဲမွ ေန၍ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ တရားဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဂရီေဂၚရီေဖာက္စ္ (Gregory Fox) က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က သူေရးသားခဲ့သည့္ “ဒီမိုကေရစီေခတ္ရွိ အစိုးရမ်ား၏ တရားဝင္မႈ” (Legitimacy of Governments in the Age of Democracy) ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဤသို႔ ေရးသားထားခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မွီတည္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ကုလသမဂၢသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မူလရင္းျမစ္ကို တရားဝင္မႈ၏ စမ္းသပ္ခ်က္ တရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ဖူးသည့္ အစဥ္အလာကုိမူ ေထာက္ျပရမည္သာ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ၏ သမိုင္း၏ နိဂံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလူသား (The End of History and the Last Man) ဆိုသည့္ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ျခင္းမွာလည္း တိုက္ဆိုက္မႈတရပ္ မဟုတ္ပါ။ ဤစာအုပ္သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အားလံုးသို႔ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတည္းဟူေသာ တားဆီးမရသည့္ ဒီလိႈင္းႀကီးတရပ္ တက္လာေနၿပီ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကိုင္စြဲ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားအတြက္ စာေပနယ္ပယ္တြင္ စံျပဳစရာ အခ်က္ႀကီးတခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဒီလိႈင္းႀကီးမွာလည္း အေမရိကန္က စစ္ေအးတိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အရွိန္အဟုန္ ရလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား၏ အစပိုင္း ႏွစ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေမွ်ာ္မွန္း တမ္းတခ်က္မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနေသာ ကာလမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေဖာက္စ္ (Fox) က ဒီမိုကေရစီ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို အသံုးျပဳသင့္သည္ ဆိုေသာ အဆုိကို တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အစိုးရတရပ္ရပ္ကို ေနရာေပးရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းတည္း ဟူေသာ အခ်က္ကို မလြဲမေသြ လိုက္နာရမည့္ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္ တရပ္အျဖစ္ ထားရွိသင့္သည္ဟု ခုခံေခ်ပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤဒီမိုကေရစီ အလားအလာႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ခုခံေခ်ပ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ ၉ ဦး အပါအဝင္ စာေရးသူ အမ်ားအျပားကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ေရွ႔ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရိုးတိုးရိပ္တိတ္ ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္း အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳေနရာ ယူခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟတီ၊ လိုင္ေဘရီးယား ႏွင့္ စီယာရာလီယြန္း ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရမ်ားကိုသာ လိုက္ေလ်ာ အသိအမွတ္ ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မလိုက္နာ အသိအမွတ္ မျပဳသည့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အစဥ္အလာတရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ပန္ၾကားလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား ေနာက္ထပ္ တင္ျပေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ သူ႔လက္ထဲရွိ အာဏာကို မည္သုိ႔မည္ပံု အလြဲသံုးစားလုပ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာက္က္စ္ (Fox) က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ (အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ကာလက) ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာသည္ ထင္ရွားေသာ သာဓကတခု ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြဲသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အေျခခံ၍ အစိုးရတရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရပ္တည္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ သာဓက မရွိ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို တရားမဝင္ က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအစိုးရကိုလည္း တရားမဝင္ အစိုးရအျဖစ္ ယူဆရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံအတြက္ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ျဖစ္တန္ရာေသာ အခ်က္အလက္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာ၏ မူလရင္းျမစ္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားသည့္ သာဓကမ်ဳိး အမ်ားအျပား မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြဲကိုင္တြယ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမူ ကုလအေထြေထြ ညီလာခံႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႔၌ ရွိေနသည္။
သို႔ေသာ္ စဥ္းစားစရာမ်ားမူ ရွိေနပါသည္။ အေထြေထြ ညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းႀကီးမ်ားက ေရာင္ျပန္ ဟပ္ထားသည့္ တရားဝင္မႈတည္း ဟူေသာ ျပႆနာ၏ ေခတ္သစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔တြင္ ေထြးေပြ႔ ႀကဳိဆိုၾကပါ့မလား။ သေဘာတရားေရးအရ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီလား။ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားကို အသစ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒ မူဝါဒသစ္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာအျဖစ္ လိုလိုလားလား တိုးတက္လက္ခံ လာေနၾကပါၿပီလား။ႏိုင္ငံတကာဝန္းက်င္ရွိ ရန္လုိမႈ
ဟူးဗားအင္စတီက်ဴးရွင္း (Hoover Institution) ၏ အဆိုအရ ၁၉၉ဝ မွ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ဝက္ အထိ ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာခိုင္ႏံႈး တိုးတက္လာမႈကို ကမၻာႀကီးက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္ထက္ ဝက္ခန္႔မွ ယခု ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ (Freedom House) ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရလွ်င္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအရ အုပ္စိုးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာခိုင္ႏံႈးသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနသည္။ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား ပို၍ နည္းသြားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္။ '2008 Opinion' ၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပ ေရးသားထားခ်က္မ်ားတြင္ ပါသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် ဤရာစုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မဟုတ္ပါ။ ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးသည္ ႏိုင္ငံတကာအေတြး အျမင္စိတ္ကူးစံမ်ား အထက္တြင္ ေရာက္ေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္လာေနရသည္။

အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ၌ ဒီမိုကေရစီ၏ အရင္းအျမစ္ကို ၾကည့္မွၾကည့္ဖူးၾကရဲ့လား ဆိုသည္ပင္ သိပ္မေသခ်ာလွပါ။ တခုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား ကာလ ဒီမိုကေရစီေခတ္ထ၍ ဒီမိုကေရစီဆုိသည့္ စကားလံုးမ်ား လိႈင္ေဘာလယ္ေအာင္ ေျပာေနၾကခ်ိန္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွ အဓိက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါး နယ္ပယ္တြင္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးမွာ တရုတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ သူတို႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးကို မွ်ယူ ၾကည့္ရႈၾကပါမည္လား ဆိုသည့္ကိစၥမွာ သံသယျဖစ္စရာ အေတာ္ေကာင္းပါသည္။

တဖန္ေနာက္တခ်က္မွာ အေထြေထြ ညီလာခံက ျဖဳတ္ခ်ခံလိုက္ရေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အစိုးရဘက္မွရပ္၍ ႏိုင္ငံကုိ အမွန္တကယ္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရတရပ္အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သည့္ သက္ေသ သာဓကကိစၥ အမ်ားစုႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးမွာ မတူပါ။ ကုလသမဂၢအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ သူ႔ကိုယ္သူအတြက္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကရန္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိပါ။

ထုိသို႔ျဖစ္ရမည့္အစား မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သူသည္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဤအေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တြင္တြင္ႀကီး ေျပာဆိုေနတံုးပင္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာသည္ ျဖစ္ေစ အလ်င္အျမန္ပင္ အဆံုးသတ္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ပိုမ်ားေနသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုယ္ႏိႈက္က ကိုယ့္ဖာသာ ဆန္႔က်င္ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ တည္ရွိေနသည္ ဆိုသည့္ ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာၾကလွ်င္ပင္ ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ဝက္စ္ေဖလီယန္ အလြန္ကာလ။ (Post-Westphalian) က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ား (nation states) ဆိုသည့္ ေလာကထဲ၌သာ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္လြန္ ဥပေဒ မ်ားကို ကုလသမဂၢတြင္း၌ ေနာက္ထပ္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မွာ ကုလ၏ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံု ကိုယ္တိုင္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ကမၻာႀကီး၏ အေျခအေနကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖၚျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္ခံထားခဲ့ေသာ အယူအဆမွာ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံသေဘာတရားက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္းက်င္အေျခအေန တရပ္တြင္ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေထြေထြ ညီလာခံကသူ႔ကို ညီလာခံ ခန္းမထဲက ေမာင္းထုတ္မည့္အေရးကို ေၾကာက္စရာ၊ စိုးရိမ္စရာ လိုပါေသးသလား။ဘာေတြ ျဖစ္လာရမွာလဲ။
ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ဒီမိုကေရစီ မက်သည့္ အစိုးရမ်ားအား အျပစ္ေပးရာတြင္ လက္နက္တခု အေနျဖင့္သာ သံုးျခင္းသာ အျပဳသေဘာမေဆာင္ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဟု မက္သယူဂရစ္ဖင္ (Matthew Griffin) က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။ အစိုးရတရပ္၏ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္ကို ဤသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပလည္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းရွိမွသာ ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု ဂရစ္ဖင္ က ေရးသားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူရာ၌ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး အႀကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲခဲ့မႈသည္ ထင္ရွားေသာ သာဓကျဖစ္သည္။ ယခုစစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မႈကို ျပန္လည ္ရုပ္သိမ္းရန္ ႀကဳိးပန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္းသည္လည္း အေထြေထြ ညီလာခံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းက အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေပးဘို႔ လိုသည္၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ဤသို႔လုပ္ႏိုင္ဘို႔လိုသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမလား၊ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမလားဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ပိုေကာင္းသည္ဟု ေျပာႏိုင္လွ်င္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြါး တို႔ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြါးတို႔ကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ ဆုိလွ်င္ ဤကိစၥ ေအာင္ျမင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ကို ခပ္ေရးေရးေတာ့ လွမ္းျမင္ရႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ေပၚေတြ႔ျမင္ေနရေသာ အက်ဳိးစီးပြါးခ်င္း ပဋိပကၡ၊ သေဘာတရား ေရးရာမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈတို႔သည္ ဤပန္ၾကားလႊာ၏ ကံၾကမၼာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားႏိုင္ေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အရာအားလံုးထက္ ပိုအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဆင္းေနခဲ့ေသာ ႏွင္းခဲႀကီးမ်ား ေနာက္တႀကိမ္ အရည္ေပ်ာ္ဘို႔ လိုေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ။


ဖ်ားနာေနသည့္ အာဏာရွင္မ်ား


ဧရာဝတီ | စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈

အာဏာရွင္မ်ား၏သတင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္က အျမဲတေစဆိုသလို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ယခုပင္ မိမိတို႔က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီး အျပင္းအထန္ဖ်ားနာေနၿပီဆိုသည့္ သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာေနရသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ကင္ဂ်ဳံအီး ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ပင္ အတိအက် ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ားကေတာ့ ဤသတင္းကို ျငင္းဆိုလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အဆင့္ျမင့္သံတမာန္တဦးကို ကိုးကား၍ ဂ်ပန္ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနက " ဒီလို သတင္းမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတာဟာ တန္ဖိုး မရွိရံုမွ် မက ဒါေတြဟာ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားတဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္ေတြပါ" ဟု ျငင္းပယ္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားက အာဏာရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အဏုျမဴပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးဆိုလွ်င္ ပို၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ အကယ္၍ သူတို႔သာ က်ဆံုးသြားပါက၊ ၎အာဏာ ရွင္မ်ား၏ အလြန္ကာလတြင္ အာဏာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ရုန္းရင္ဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

၎သတင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ကင္ဂ်ံဳအီးတက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ျခင္းမွ ခန္႔မွန္းေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူ လူထုျမင္ကြင္းက ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက မည္သူ ဆက္ခံမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လ်ာထားျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက လြတ္လပ္ေရးေန႔ညစာ စားပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့ဖူးသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွေန၍လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အျပင္းအထန္ မနာမက်န္းျဖစ္ ေနၿပီ၊ ေသေတာ့မည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ဖူးသည္။

အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက အမွန္ပင္ ထိုအခ်ိန္က စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ က်န္းမာေနေသးပံုရသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးကိစၥမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမတ္၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚေန ဆဲ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီး၊ အာဏာရွင္ ၂ ဦးတို႔က အခ်င္းခ်င္း မဆံုေတြ႔ဖူးၾကေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ တူညီသည့္ အခ်က္ စရိုက္လကၡဏာ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနသည္။

သူတို႔က အစိုးမရၾက။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ခက္သည္။ သူတို႔က သူတို႔ႏိုင္ငံကို အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားၾကၿပီး၊ သူတို႔၏ ျပည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေအာင္ ထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို သံသယထား၍ မယံုၾကည္ႏိုင္ၾက သလို ႏိုင္ငံတကာက အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္မခံ ပယ္ခ်ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးက ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စစ္တပ္မ်ားကို အင္အားေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၾကၿပီး၊ ဖရိုဖရဲ မျဖစ္ေနရေလ ေအာင္လည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ႏိုင္ၾကသည္။ သူတို႔ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ ဤႏွစ္ႏိုင္လံုးကလည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက စာရင္း သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ "အာဏာရွင္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးခံကတုတ္စခန္း" ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ "ကင္" ႏွင့္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ "ကက္စထရို" ကို ၾကည္ညိဳေလးစားလွၿပီး၊ သူ၏ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားကို တိုက္တြန္းအၾကံေပးရာတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေအာက္၌ ၎ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ေနသည္ ကို ေလ့လာအတုယူသင့္သည္ဟု ဆိုေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက သူ႔ကို ၀ိုင္းက်ဥ္ထားၾကသည့္ အေျခအေန၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို မိတ္ဖြဲ႔ အေၾကာင္းသင့္ရေတာ့သည္။ သူ႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သံတမာန္ဆက္ဆံေရး ျပန္ လည္စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒု-၀န္ႀကီး မစၥတာ ကင္ ယြန္ အီးလ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္ အပတ္လာ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမာန္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ုဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူး၀ွမ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သံ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လွ်ဳိ႔၀ွက္၍ ျပန္လည္ဆက္သြယ္မႈမ်ားက ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ စတင္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္ ေစ်းကြက္ကို ရွာေဖြရင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းသင့္ခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အရာရွိမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ရွိၾကရသည္။ အတိုက္အခံသတင္း ရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ေနျပည္ေတာ္၏ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားတူးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား အကူအညီကို ရယူခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားက ထူးထူးဆန္းဆန္းကိစၥမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနခဲ့ေသးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘၤာတစင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရ သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမာန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ဆိုက္ကပ္ ရပ္နားလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကန္နမ္း-၁ (Kang Nam I) အမည္ရွိသေဘၤာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၃၀ အကြာရွိ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားေနခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကေတာ့ မုန္တိုင္းဒဏ္ခိုရန္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာက ျမန္မာေရပိုင္နက္အတြင္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ခိုလႈံရပံုမွာ ဤအျဖစ္အပ်က္တခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘၤာတစီးက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္လည္း အႏၱရာယ္ၾကားမွ ခိုလႈံႏိုင္ရန္ ျမန္မာဆိပ္ ကမ္းတြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားခဲ့ဖူးေသးသည္။ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ သေဘၤာေပၚတြင္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ "သကၤာမကင္းျဖစ္ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း" ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ရွိသံရံုး အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကမူ ဤသို႔ေျဖရွင္းခ်က္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အတိုက္အခံသတင္းဌာနတခုက ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းကို ေျပာၾကားရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အဏုျမဴနည္းပညာ ထိပ္တန္းကၽြမ္းက်င္သူတဦး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴး ဟြန္ ကီးလ္ ေဒါင္ (Hon Kil Dong) ကို သယ္ေဆာင္ လာသည့္ သေဘၤာတစင္း ဇီ၀နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အဏုျမဴဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းရပ္ကြက္မ်ားကမူ ဤသတင္းကို ခ်က္ခ်င္း ပယ္ခ်ခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထံမွ တာေ၀းပစ္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးရသည့္ တာေ၀း ပစ္ဒံုး လက္နက္မ်ားထက္စာလွ်င္ သမားရိုးက် လက္နက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ သူ၏ေခါင္းမာဂိုဏ္သားမ်ားက ရုရွားႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ အဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားၾကံစည္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤဓါတ္ေပါင္းဖိုသည္ အရပ္သံုးအတြက္ေလာ၊ စစ္သံုးအတြက္ေလာဆို သည္ကို မည္သူမွ် မသိၾကပါ။ ၎လုပ္ငန္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကိုလည္း လွ်ဳိ႔၀ွက္ဖံုးကြယ္ထားၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားၾကရာတြင္ ၁၀ မီဂါ၀ပ္ရွိ ေရသြက္သံုး ဓါတ္ေပါင္းဖိုတြင္ သန္႔စင္ထားသည့္ ယူေရ နီယံ -၂၃၅ (uranium-235) ၂၀% ကို အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ႂကြမႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးပညာသံုး အိုင္ဆိုတုပ္ ထုတ္လုပ္ေရး ဓါတ္ခြဲခန္းတခု၊ ဆီလီကြန္ျဖင့္ ေစးျပစ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စနစ္မ်ား၊ အဏုျမဴ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သို ေလွာင္သန္႔စင္ေရးႏွင့္ ေျမျမဳပ္သိမ္းဆည္းမည့္ဌာနမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဏုျမဴစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရန္ ခက္လွပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ဆက္ဆံလာေနေသာေၾကာင့္လည္း ဤသံသယမ်ားက ပို၍ႀကီးထြားလာ ေနေစပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအီး က အၾကံတူ ပံုစံတူ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အကယ္၍ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ မျမင္ၾကရေတာ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔အတြက္ ပို၍ ေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔ထက္ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ထိုက္တန္ရရွိ သင့္သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...။

ဧရာ၀တီအြန္လိုင္းမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ Taking the Pulse of Sick Dictators ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ ျပပါသည္။

ေဒၚစု ေတာင္းဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကိုေထြး | စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းတို႔ ယမန္ေန႔က အခ်ိန္ ၂နာရီခန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈတခ်ိဳ႕ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဦးၾကည္၀င္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိထားေသာ စာဖတ္ခြင့္အတြက္ တိုင္းမဂၢဇင္း (Time magazine)၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း (Newsweek magazine) စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ မဂၢဇင္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားကို မွာယူဖတ္႐ႈခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ၎၏ သားထံမွ ေပးပို႔စာကိုဖတ္႐ႈခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အကန္႔အသတ္ခံေနရေသာ အတူေန ေဒၚခင္ခင္၀င္းတို႔ သားအမိအား လြတ္လပ္စြာ ျပင္ပသို႔ သြားလာခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာျပသည္။

“မေန႔ကေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့လကၡဏာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေဒၚစုက သူ႔သားေရးတဲ႔ စာေတြကို လက္ခံမရတာ ၾကာပါၿပီ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္ မသိဘူး၊ အဲဒါကို စာေရးၿပီး အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႕ကို ေမတၱာရပ္ခံထား တယ္၊ အဲဒါေတြက တားဆီးမိန္႔ထဲမွာ မပါဘူး၊ တခ်ဳိ႕ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာသလဲဆို အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ႔ ေထာင္သားေတြေတာင္မွ အဲဒီေလာက္ ကန္႔သတ္မႈမရွိဘူး၊ အခု ခြင့္ျပဳတယ္၊ ေဒၚစုလည္း ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားတယ္”ဟု ၎က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေန႔စဥ္ေပးပို႔ေနေသာေစ်းျခင္းကို ျငင္းပယ္ထားရာမွ ျပန္လည္ လက္ခံလာဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း၊ လာမည့္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိသားစု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္းက ၎၏ သားထံမွ စာကို ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးၾကည္၀င္းက ဆုိသည္။

“အဲဒီ စာေတြကို ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္းနဲ႔ ထည့္ေပးမယ္တဲ႔၊ ေနာက္တခုကေတာ့ ေဒၚခင္ခင္၀င္းတို႔ သားအမိ တားဆီးမိန္႔ အက်ဳံးမ၀င္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း စာေရးေမတၱာ ရပ္ခံထားတာ ခြင့္ျပဳတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မိမိဘက္က လုပ္ထားတာကေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲသြားရင္ ေဒၚစုအိမ္ရဲ႕ မ်က္ေစာင္းထိုးမွာရွိတဲ့ သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွာ ရွာေဖြခံဖို႔ လုပ္ထားတာ ရွိပါ တယ္၊ အျပင္က ျပန္လာရင္လည္း အလားတူပါပဲ၊ မူလအခြင့္အေရးလည္း မထိခိုက္ လံုၿခံဳမႈလည္း ျဖစ္သလို စိတ္ခ်လက္ခ် လည္း ျဖစ္သြားတာေပါ႔၊ ေစာေစာကေျပာတဲ႔ ဆရာတင္မ်ဳိး၀င္းနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ အတြက္လည္း အစီအစဥ္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ဦးျမင့္စိုးရဲ႕ ေစ်းျခင္းေတာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥကိုလည္း ဆရာတင္မ်ဳိး၀င္း ေဆာင္ရြက္သြားပါလိမ့္မယ္၊ တနဂၤေႏြေနာက္ပိုင္း ေစ်းျခင္းျပန္ လက္ခံ မယ့္ သေဘာေပါ႔” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ၎အား လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒု သတင္းတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦး၀င္းႏိုင္ထြန္းက ေဒၚခင္ခင္၀င္း၏ သမီးက်န္းမာေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေနေကာင္းလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာျပသည္ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသည့္ သတင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းက လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေျပာဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ လာမည့္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“အာဏာပိုင္ေတြက ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ၁၅ ရက္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေတြ႕ႏုိင္မလဲလို႔ က်ေနာ္ကေနတဆင့္ ေမးခိုင္းလိုက္ ပါတယ္။ ေဒၚစုက ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္တဲ႔၊ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္၊ အရင္တေခါက္ကလို မဟုတ္ဘူး၊ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းနဲ႔ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေတြ႕ဆံုပါလိမ္႔မယ္”ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူခံလႊာမူၾကမ္းကိုလည္း အတည္ျပဳေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မူေခ်ာအျဖစ္ျပင္ဆင္ၿပီးပါက သတင္းတပ္ဖြဲ႕ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိဘူး၊ အေတာ္ေလး ၀မ္းသာတယ္၊ မေန႔က ေတြ႕ဆံုမႈက ႏွစ္ဘက္စလံုး အတြက္ ေကာင္းတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီး တင္းက်ပ္တယ္ဆိုတဲ႔ပံုရိပ္လႊာႀကီးက ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ သေဘာ လူလိုသူလို ဆက္ဆံတယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာေပါ့၊ ၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ၊ ေရွ႕အလားအလာ ကေတာ႔ လူေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္”ဟုလည္း ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္မႈကို ၾကားသိရ၍ ၎အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခု စတုတၳအႀကိမ္ မေတြ႕ဆုံမီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးခ်ိန္မ်ား တြင္ စစ္အစိုးရ ဘက္မွ ဒု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦးတင္သိန္းတို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ပ အစားအစာ လက္မခံျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စင္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္္အယ္လ္ဒီ) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္၍ မတရားဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ စတင္ထိန္းသိမ္း စဥ္က ဆရာ၀န္ႏွင့္ တလတႀကိမ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခြင့္မည္ဆိုသည့္ ကတိ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းသားအမိအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳေနျခင္း စသည္တို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ေပးပုိ႔ေနေသာ ေစ်းျခင္းကို လက္မခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး အသုံးျပဳရန္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းလည္း အန္အယ္လ္ဒီ အသိုင္းအ၀န္းမွ ၾကားသိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္မွာ ၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စာႏွင့္သတင္းစာမ်ား ဖတ္ခြင့္ျပဳရျပီ
ျမင့္ေမာင္
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 12 2008 23:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ စာဖတ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းစာေစာင္မ်ား ဖတ္ခြင့္ကို စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို စစ္အစိုးရက လုိက္ေလ်ာခဲ့ရာတြင္ စာအဆက္အသြယ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းဖတ္ခြင့္တို႔ ရရွိခဲ့သည္ဟု သူမ ဦးေဆာင္ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သူမႏွင့္အတူ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသလို ျဖစ္ေနသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳေနေသာ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းႏွင့္ သမီး မဝင္းပပ တို႔ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ေရွ႔ေန ဦးၾကည္ဝင္းတို႔ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသတင္း ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစုကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္ ျပဳတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရပါတယ္။ မိသားစုစာ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ ၊ မဂၢဇင္းေတြ ဖတ္ခြင့္ရရွိဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရပါတယ္။ က်န္ေနတာကေတာ့ အယူခံကိစၥ မၿပီးပ်က္ေသးဘူး ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ၂ နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး စစ္အစိုးရက သူမကို တရားမဝင္ ထိန္းသိမ္းထားမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေရွ့ေနဦးၾကည္ဝင္းက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

“သူက်န္မားေရး ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန အေသးစိတ္ကို သူမ၏ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကသာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ပံုမွန္တပတ္တခါ အစားအေသာက္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေနျခင္းကို လက္ခံရယူရန္ ၾသဂုတ္လလယ္ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပျပီး စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ ဆိုေသာ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ့ႏွံ႔ခဲ့ကာ သူမ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို စစ္အစိုးရလိုက္ေလ်ာ
ပီတာေအာင္ / ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ တားဆီးမိန္႔ အယူခံ၀င္ႏိုင္ေရးကိစၥမွလြဲ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသူတဦး ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုထားမႈကို စစ္အစုိးရက လိုက္ေလ်ာလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိသားစုေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံသြားေရာက္ေတြဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးၾကည္၀င္း၏ ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္အရ အန္အယ္လ္ဒီေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဥာဏ္၀င္းက “အားလံုးနီးပါးရၿပီလို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ရပါတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ လုိအပ္ သလုိေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့။ က်န္ေသးတာကေတာ့ အယူခံကိစၥပဲ။ အယူခံတရား၀င္တင္ႏိုင္ဖို႔၊ တရား၀င္အယူခံဖုိ႔ ဒါေတြက လုပ္ေနဆဲတန္းလန္းပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျပင္ကအစား အစာ ျပန္ၿပီးလက္ခံေတာ့မယ့္ အေနအထားလို႔ ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဘယ္လိုလက္ခံမလဲ ဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းေတြ႕ၿပီးရင္ ရိကၡာသြင္းဖို႔ကိစၥေတြ အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရး အျပင္ပန္္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းႏွင့္ေတြ႕ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံထားသည္ ဟုလည္း ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေနထုိင္သည့္ ေဒၚခင္ခင္ ၀င္းတို႔သားအမိကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက မနက္ (၆) နာရီမွ ည (၆) နာရီအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို သေဘာတူလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အယူခံ၀င္ေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္းတို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဦးၾကည္၀င္း၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္တို႔ (၂) ဦးကို ခန္႔ထားခြင့္ေတာင္းခံ ထားရာတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ဦးလွမ်ဳိးျမင့္ကိုသာ ခြင့္ျပဳၿပီး ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ၀င္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပါတီႏွင့္ မဆက္သြယ္ရဆိုသည့္ မူလကန္႔သတ္ထားခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မူလကန္႔သတ္ခံေနရသည့္ တားဆီးမိန္႔ ဥပေဒႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ပိတ္ပင္ခံ ထားရသည့္ မိသားစုထံမွ ေပးစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား သြင္းယူခြင့္ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိက ရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လကတည္းက အာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္း ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုေနစဥ္အတြင္း ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္းကိုသာ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျပင္ပ အစားအစာ ေပးပို႔သည့္ အ၀ယ္ေတာ္ ကိုျမင့္စိုး၊ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္၊ နအဖ ဆက္ဆံေရး ၀န္ႀကီးတုိ႔ သာမက သူမ၏ မိသားစု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းကိုပါ လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

By NEJ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆိုခ်က္တခ်ိဳ႕ စစ္အစိုးရ လိုက္ေလ်ာ

12 September 2008

မနႏၵာခ်မ္း


ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေန အာဏာပိုင္ေတြထံ ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက အကန္႔အသတ္နဲ႔ လက္ခံလိုက္တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က အခုလာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ မိသားစု ဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုထားတဲ့ အထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိသားစု၀င္ထံက ေပးပို႔တဲ့စာေတြကို လက္ခံရရွိဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ တုိင္းမဂၢဇင္း၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း နဲ႔ ျမန္မာသတင္းစာေတြကို ဖတ္႐ႈခြင့္ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူေနတဲ့ ေဒၚခင္ခင္၀င္းတို႔ မိသားစုကိုလည္း ေနထြက္ၿပီးခ်ိန္ နဲ႔ ေနမ၀င္ခင္ အျပင္သြားလာခြင့္ ဒါေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က သေဘာတူလိုက္တာလို႔ မေန႔က ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစာေတြနဲ႔ မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိသားစု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံကို ယူေဆာင္ေပးသြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အဲန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ဗြီအိုေအ ကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္ ဆရာဦးၾကည္၀င္းဆီက သိရတာပဲ။ အဲဒါေတြကို လက္ခံပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူပို႔မလဲ ဆိုတာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းရဲ႕ ပံုမွန္သြားတဲ့ဆီမွာ ယူသြားမယ္လို႔ အဲလိုသိရပါတယ္။”

အဲန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြကို သေဘာတူခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကလည္း အခုလာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔က်ရင္ Medical Check Up လုပ္ဖို႔အတြက္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းနဲ႔ လက္ခံေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီ့မတုိင္ခင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုတဲ့အေၾကာင္း လည္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာျပပါတယ္။

အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ကတည္းကျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္ လို႔လည္း သူက ေျပာဆိုပါတယ္။ပေထြးကိုအထိမခံနုိင္လို႕ထုတ္တဲ့ပုဒ္မ...ဘယ္နုိင္ငံမွာရွိလည္းဒီပုဒ္မ

ပုဒ္မ ၁၃၀(ခ)မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွ ႏိုင္ငံတို႔က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည့္အေပၚ ေ၀ဖန္ေသာ ေၾကာင့္ စြဲဆိုသည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီ | စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ထင္ရွားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ၃၀ ေက်ာ္ကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ အဂၤါေန႔က ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးအေနႏွင့္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း၌ ႐ုံးထုတ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးညီညီလႈိင္ ကေျပာျပသည္။

ဦးညီညီလိႈင္က “က်ေနာ္တို႔ကို ေထာင္ အႏွစ္ တေထာင္ ပဲခ်ခ် ဖုန္းကြယ္ထားလို႔မရပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကေန ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္က တရားသူႀကီး ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဦးညီညီလႈိင္သည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕အား စြဲဆုိသည့္အမႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေရွ႕ေန တဦးျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႔က မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ၃၄ ဦးကို ပုဒ္မ ၃၃(က)၊ ၁၇(၁) တို႔ျဖင့္ စြဲဆုိ၍ ႐ုံးထုတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နအဖ ေၾကညာခ်က္ ၅/၉၆ အရ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၁၃၀ (ခ) အရ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈမ်ားျဖင့္လည္း ၎တို႔အား စြဲဆိုထားေၾကာင္း ဦးညီညီလိႈင္က ေျပာသည္။

ယင္းပုဒ္မ ၁၃၀(ခ)မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွ ႏိုင္ငံတို႔က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည့္အေပၚ ေ၀ဖန္ေသာ ေၾကာင့္ စြဲဆိုသည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂၤါေန႔က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕႐ုံးထုတ္သည္ကို မိသားစု၀င္မ်ား အပါအ၀င္ တျခားေသာ မည္သူ တဦး တေယက္ကိုမွ် အသိေပးျခင္းမရွိဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

ယခု ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ အမ်ားစုသည္ စစ္အစိုးရ၏ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေလာင္စာဆီေစ်းကို အစိုးရက အဆမတန္ျမႇင့္တင္သည့္ အတြက္ လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵျပေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကုိကိုႀကီး၊ ကိုျမေအး၊ ကိုေက်ာ္မင္းယု(ခ) ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုမင္းေဇယ် အပါအ၀င္ အဆိုပါ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယမန္ႏွစ္ကဖမ္းဆီးထားၿပီး ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းလဲစြဲဆုိ၍ ေထာင္သြင္းထားခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္အား ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ေျပာဆုိုမႈမ်ားကို အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပစြဲဆုိမႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဦးညီညီလိႈင္ က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ရာတြင္ လက္မထိပ္မခတ္ဘဲ ႐ုံးထုတ္ရန္ႏွင့္ မိသားစု ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူ ၾကားနာႏိုင္ေသာ တရားစီရင္သည့္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈစစ္ေဆးရန္တို႔ကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

“မိသားစုေတြ နားေထာင္ခြင့္ေတာ့ ရပါၿပီ၊ အခုထိေတာ့ လက္ထိပ္နဲ႔ ႐ုံးထုတ္ေနတုန္းပါပဲ”ဟု ေရွ႕ေနႀကီးဦးေအာင္ သိန္းက ေျပာသည္။

ယခု တရားစြဲဆုိ ထားသူမ်ားအား အျပစ္ရွိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ လြတ္လပ္မွ်တ သည့္ တရား႐ုံးအျဖစ္လက္ခံေဆာင္႐ြက္ရန္ သံသယရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“တရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ က်ေနာ္တို႔က ကုိယ့္ ယူဆခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလို႔ေတာ့ မရဘူး၊ အမႈတခုကို တရား႐ုံးက စစ္ေဆးလို႔မၿပီးခင္ ဘာမွေျပာခြင့္မရွိဘူး၊ အခု ရဲခ်ဳပ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ အျပစ္ရွိတယ္ လို႔ ေျပာေနတာေတြရွိ တယ္၊ အဲဒါေတာင္ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး၊ သူတို႔က အာဏာပိုင္ဆိုေတာ့ လုပ္ခြင့္ရရင္ ရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေနေတြ က အဲဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ယူဆခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေပးလို႔ မရဘူး၊ သူတို႔ဟာ သူတို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာတာေပါ့၊ က်ေနာ္တု႔ိကေတာ့ တရား႐ုံးေပၚမွာ တင္ထားေတာ့ တရား႐ုံး ပုံစံနဲ႔ အဓိက သြားရမွာပဲ”ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္ေျပာသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္၊ ကိုစိုးထြန္းႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဖမ္းဆီးခံရေသာ မနီလာသိန္း အပါအ၀င္ ၉ ဦးအား တရားခံေျပးအျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားၿပီး တရားလိုမ်ားကို အဂၤါေန႔က စစ္ေဆးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အနာဂတ္၏ ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ား


ေအးခ်မ္းေျမ့ | စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈

သူ႔မွာ ေရာ္ဘာၿခံေတြရွိသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း သူမေပ်ာ္ ရႊင္ႏိုင္။ သူ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ထဲမွ သူတန္ဖိုးအထားဆံုးေသာ သား ၂ ေယာက္ က မူးယစ္ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

သားႀကီးက ခုမွ ၁၈ ႏွစ္။ မူးယစ္ေဆးကို လံုးဝစြဲေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးျဖတ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနရသည္။ သားအငယ္ ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး စြဲတာမဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္ ေစတတ္သည့္ အရက္ကို အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ စြဲစြဲ လန္းလန္း ေသာက္ ေနၿပီ ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာတရြာမွ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး ႀကီး တဦးက ေျပာျပသည္။

“သားႀကီးကမူးယစ္ေဆးစြဲသြားေတာ့ သားငယ္လက္ထက္မွာ အဲလိုမျဖစ္ရေအာင္ အေပါင္း အသင္းေတြနဲ႔ ခြဲထားလိုက္တာ ကေလးက စိတ္က်ၿပီး အရက္ေတြဖိေသာက္ရင္း အရက္ သမား လံုးလံုး ျဖစ္သြား ေတာ့တာပဲ” ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ထိုေက်းရြာႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို လူငယ္မ်ားက သံုးစြဲ ႐ံုမကဘဲ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားျခင္းမ်ားပါ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ေရာ္ဘာၿခံေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမား ငွားလို႔ မရဘူး။ ဘယ္သူမွ ပင္ပင္ ပန္းပန္း မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္တာက ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားနဲ႔ လြယ္လြယ္ရေနတာကိုး” ဟု ေဒသခံ စီးပြား ေရးသမားတဦးက ေျပာ သည္။

ထိုေဒသတဝိုက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနၾက ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူကဆိုသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၃ ဦး မူးယစ္ေဆးစြဲေနသျဖင့္ မိဘျဖစ္သူတို႔က ဘုရားသံုးဆူ ရဲစခန္းကို တိုင္ရာ ရဲစခန္းက စစ္တပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာလိုက္သျဖင့္ စစ္တပ္ကို အေၾကာင္းၾကားရာ စစ္တပ္ကလည္း မယက ကိုလႊဲခ်သျဖင့္ ေနာက္ဆံုး မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ႐ံုးသို႔ေရာက္လာေၾကာင္း ၎႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးကေျပာျပသည္။

“က်ေနာ္တို႔လည္း ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့နယ္ေျမလည္း မဟုတ္ဘူး ဆိုေတာ့ ကေလးေတြကိုပဲ ဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲ႔ ခဏ ဖမ္းထားလိုက္ရတယ္” ဟု ထိုတာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးစြဲသူတို႔၏ မိဘမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ၊ ထုတ္လုပ္သူတို႔ကုိ အတိအက် သိထား၍ ရဲစခန္းကိုတိုင္တန္း ေသာ္လည္း အေရးယူမႈလံုးဝမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေဒသသို႔ေရာက္လာေသာ ရဲအရာရွိမ်ားမွာ ေဒသခံ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လာဘ္ယူျခင္း၊ လစဥ္ ဆက္ေၾကးေတာင္းသကဲ့သို႔ ေငြေတာင္းခံျခင္း မ်ားသာ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ဒီဘက္ကို တာဝန္က်တဲ့ ရဲအရာရွိေတြက ေဒသကို ျပဳျပင္သြားတာ မရွိဘူး။ ဖ်က္သြား တာခ်ည္းပဲ။ ျပန္သြားတဲ့သူေတြ ကလည္း နာမည္ေကာင္းနဲ႔ ျပန္ရတဲ့သူမရွိဘူး။ လာဘ္စား လို႔။ မဟုတ္တာလုပ္လို႔ ရာထူးက်ၿပီးျပန္ရတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားၾကား၌ စိတ္ႂကြေဆး အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား သံုးစြဲမႈ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ႀကီးထြားလွ်က္ရွိသည္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ႐ံုး (UNODC) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ ႀကီးထြား ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္ဟု သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ ႀကီးထြားျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိၿပီး အထူး သျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ားထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႕ (KDNG) ၏ သဘာပတိတဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဝကေျပာ သည္။

“ကခ်င္လူငယ္ေတြရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ ရင္ေလးစရာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ား ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ သံုးစြဲသူေလ်ာ့က်လာ သည္ဟု ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ေရးသား ေနေသာ္ျငားလည္း နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တခ်ိဳ႕ တို႔၏ လက္ဝယ္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ သတင္းမ်ား ၾကားေနရ ဆဲျဖစ္သည္။

ယခင္အပတ္က ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္တီး၏ လက္ဝယ္တြင္ စိတ္ႂကြေဆး အက္တာစီေဆးျပား ၁၅ ျပားေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ဗဟိုက တရားစြဲဆိုထားသည္ဟူေသာ သတင္းၾကားခဲ့ရၿပီး အလားတူ ေက်ာ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ အစုရွယ္ရာရွင္ တဦး ျဖစ္သူ ဦးေဌးေအာင္ကိုလည္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရး ယူထား ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တခုမွ ၾကားသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇူလိုင္လအတြင္းကလည္း လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးျဖစ္သူ ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၆ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ တခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းအလြန္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာ သားသမီးမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ သံုးစြဲႏိုင္ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းက အႏုပညာရွင္ေတြ၊ ေတာ္တဲ့သူေတြထြက္သလို မူးယစ္ေဆး စြဲတဲ့ သူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ထြက္ တယ္” ဟု ဒဂုံ အထက ၁ မွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တဦးကေျပာျပသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ပင္ မူးယစ္ေဆးကို ထိုေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီးသည္ထိ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ဆက္လက္သံုးစြဲေနခဲ့သည္ဟု ဆို၏။

ထိုေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ တတ္ႏိုင္သည့္ လူခ်မ္းသာ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းတြင္ပင္ သံုးစြဲၾကသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက အထက ၁၊ ဒဂံု အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားကို ေဆးဝင္စစ္ခဲ့ရာ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲထားသည့္ လကၡဏာေတြ႕ရွိရသည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္သည္။

ဇြန္လကက်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ အေျခခံစာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ သံုးစြဲသူေလ်ာ့က်သြားသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ ဦးေရ ၆၁၄၅၅ ရွိရာမွ ၂၀၀၈ ဇန္နဝါရီလ အထိ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ ၅၄၇၀၅ ဦးသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆို၏။

ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္က မိဘမ်ားမွာေတာ့ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား အတြက္ အနာဂတ္ကို ကံေပၚ၌သာ ပံုခ်ေနရသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကို အားကိုး၍ မရႏိုင္မွန္း သူတို႔ ေသခ်ာေပါက္ သိေနၾကသည္။

“ဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ လူငယ္ ၁၀ ေယာက္မွာ ၈ ေယာက္က မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့သူခ်ည္း ပဲ။ ပစၥည္း ရဖို႔ကလည္း အလြယ္ တကူျဖစ္ေနတာကိုး” ဟု ဘုရားသံုးဆူ၊ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ႀကံေတာေက်းရြာမွ ေက်ာင္းဆရာတဦးက သူ႔အေတြ႕ အႀကံဳအရ ေျပာျပသည္။