Friday, September 19, 2008

ျမန္မာကုိ တင္ပို႔သည့္ တ႐ုတ္လုပ္ ေစာ္ခန္းႏွင့္ ရာစီလီ ႏို႔မႈန္႔၊ ကေလးေတြ ေသေစႏုိင္


"စက္တင္ဘာ ၁၈ ၿမန္မာ႔ အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ (၅)"

သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိေသာက္သုံးသည္႔ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးမႈႏွင္႔ နာမက်န္းမႈမ်ားၿဖစ္ပြား
ေပက်င္း စက္တင္ဘာ ၁၇
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိေသာက္သုံးသည္႔ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕ေသဆုံးၿပီး ရာေပါင္းမ်ားးစြာမွာ နာမက်န္းမႈၿဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိေၾကာင္း တရုတ္က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ခ်န္က်ဳက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၌ေၿပာၾကားသည္။

ဓာတုအဆိပ္မ်ားေတြ႔ရွိ

အဆုိပါႏုိ႔မႈန္႔ မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ မင္နဳဒိုင္ရီ ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး တရုတ္က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနစားေသာက္ကုန္စိစစ္ေရးဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား၏စစ္ေဆးခ်က္အရ၎ႏုိ႔မႈန္မ်ားတြင္ ဓာတုအဆိပ္မ်ားေတြ႔ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

မင္နဳဒုိင္ရီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိ႔မႈန္႔အမ်ုိဳးအစားေပါင္း ၂၂ မ်ိဳးခန္႔တြင္ အဆိပ္ၿဖစ္ပြားေစေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အၿပင္ အခ်ိဳ႕ပါ၀င္သင္႔သည္႔ ပစၥည္းအခ်ိဳးအစားမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိမုိၿမင္႔မားစြာ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆုိသည္။

ပိတ္ပင္တားၿမစ္

ထုိ႕အၿပင္ မသန္႔ရွင္းေသာ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိ ၿဖန္႔ၿဖဴးေနေသာ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုတုိ႔ကုိလည္း ပိတ္ပင္တားၿမစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိ ေသာက္သုံးခဲ႔သည္႔ ကေလးငယ္မ်ားမွာ နာမက်န္းၿဖစ္ကာ ေသဆုံးမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း တရုတ္က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားက ေၿပာ ၾကားသည္။ ယင္းႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ယီမင္၊ ဂါဘြန္၊ ဘူရြန္ဒီႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း တင္ပုိ႕လွ်က္ရွိရာ ယခုအခါပိတ္ပင္ထားၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

***********************************************************************သုိ႔ေသာ္ သတင္းစာထဲမွာ ယင္း တရုတ္လုပ္ အဆိပ္ပါ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံတင္ပုိ႕ ေရာင္းခ် ထားေၾကာင္း ႏွင္႔ ယခုအခါ ပိတ္ပင္ထား ၿခင္း ရွိမရွိ ထည္႔သြင္းမေရးထားပါ။ သတင္းကုိ အတိအက် မေဖာ္ၿပဘဲ၊ ၿမန္မာကေလးငယ္တုိ႔၏ အသက္အႏၱရယ္ရွိေစေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မွန္ကုိ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၊ စာသုံးသူမ်ားကုိ မတင္ၿပခဲ႔ပါ၊ တာ၀န္မဲ႔စြာၿဖင္႔ အသိေပးခဲ႔ၿခင္းမရွိပါ။

ၿမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင္႔ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအသင္း ( စစ္ဗုိလ္ ႏွင္႔ စစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ မိန္းမမ်ား အသင္း) ကလည္း ေၿမာက္ဥ႕ကၠလာ ၿမိဳ႔နယ္ မိခင္ႏွင္႔ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအသင္းမွာ သူတုိ႔ ေယာက်္ားေတြလုိဘဲ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေတြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးေနၾကေပမဲ႔ ၊ ၿမန္မာကေလးေတြ က်န္မာေရးေဘး အႏၱရယ္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေစ ႏုိင္တဲ႔ တရုတ္နိုင္ငံက SANLU ကုမၸဏီထုတ္ အဆိပ္ၿဖစ္ေစတဲ႔ ကေလးႏို႔မႈန္႔ေတြ အေၾကာင္း ဘာမွထည္႔သြင္း ေၿပာဆုိမသြားပါဘူး။


ျမန္မာကုိ တင္ပို႔သည့္ တ႐ုတ္လုပ္ ေစာ္ခန္းႏွင့္ ရာစီလီ ႏို႔မႈန္႔၊ ကေလးေတြ ေသေစႏုိင္
DPA/ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဓာတုေဗဒစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ (၂) ခုသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ (၅) ႏိုင္ငံသုိ႔ ကေလးႏို႔မႈန္႔မ်ား တင္ပို႔ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ (၂) ခုျဖစ္သည့္ ေစာ္ခန္း (Suokang) ႏွင့္ ရာစီလီ (Yashili) တို႔သည္ ယီမင္၊ ဘူရန္ဒီႏွင့္ ဂါဘြန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၎တို႔တင္ပို႔ထားသည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို စတင္၍ ျပန္လည္သိမ္းယူေန ၿပီျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အရည္အေသြး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးဌာန (AQSIQ ) အႀကီးအကဲ လီခ်န္က်န္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို႔သည့္ ရာစီလီႏို႔မႈန္႔ နမူနာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စစ္ေဆးရာတြင္ မယ္လမင္း ဓာတ္မေတြ႕ရွိရဟု အေစာပိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေစာ္ခန္းကုမၸဏီ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖ်ားရွိ ခ်င္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ရာစီလီကုမၸဏီသည္ ေတာင္ပိုင္း ကြမ္တုံျပည္နယ္၌ တည္ရွိသည္။

ယင္းကုမၸဏီ (၂) ခုသည္ ႏို႔မႈန္႔ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ မယ္လမင္းဓာတ္ မ်ား အသံုးျပဳေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ရွာေဖြစစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ (၂၂) ခုတြင္ ပါ၀င္သည္။

မယ္လမင္း ပါ၀င္သည့္ ႏို႔မႈန္႔ေၾကာင့္ ကေလး (၃) ဦး ေသဆံုးၿပီး (၁၅၈) ဦး ေက်ာက္ကပ္တြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျပႆနာျဖစ္ပြားေနကာ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္ေပါင္း (၆, ၂၄၄) ဦးတို႔ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္က်န္းမာေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူတို႔က ယမန္ေန႔က ျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဟဘီျပည္နယ္ရွိ လူ (၄) ဦးတို႔ကို မယ္လမင္းအဆိပ္ အေတာက္ ျဖစ္ေစမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရဲက တရားစြဲထားၿပီး (၂၂) ဦးကို ဖမ္းဆီးထိ္န္းသိမ္းထားသည္ဟု တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

By NEJ


မွတ္သားေလာက္ပါေပတယ္။

မွတ္သားေလာက္ပါေပတယ္။
ဒီလို...ေလးလြန္း၍မတြန္းနုိင္ဘူးလား..ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေရႊ႕နုိင္ပါသည္။...ဆိုတဲ့အတိုင္းတလမ္းလံုးပ်က္ေနတဲ့ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီးၾကေတာ့ေရာလမ္းတံတားအင္ဂ်င္နီယာေတြကို
ဘယ္လိုနည္းသစ္ေတြနဲ႕မွာစားအံးုမွာလဲ၀ံဂ်ီးဂ်ဴပ္.....

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့

20 September 2008
ျမန္မာ၊ တရုတ္ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန က ႏွစ္ပတ္လည္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာကို ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ရာမွာ အေရွ႕အာရွ ေဒသ သံုးႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က အေျခအေန အတိုင္း ဆက္လက္ ရွိေနတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုထားတာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ဂၽြန္ ဟန္းဖို႔ဒ္ က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ကို အျပင္းထန္ဆံုး ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာသာေရး အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူေတြ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ အမ်ားအျပား ရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအီး အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာသဖြယ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကိုလည္း ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ ၾကားမွာ ေထယ၀ါရ ဗုဒၶဘာသာကို အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းေနတယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အထူး စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ ကို စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်တာကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား စကၤာပူသို႔ တင္သြင္းျခင္း ေခတၱရပ္ဆိုင္းမည္

စကၤာပူ႐ွိ Agri-Food and veterinary Authority (AVA) သည္ မယ္လ္မင္န္းပါ၀င္ေနသည့္ စကၤာပူသို႔ တင္သြင္းထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္မ်ဳိးအား စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိၿပီးသည့္ေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား စကၤာပူသို႔ တင္သြင္းျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု သိရသည္။

Yili အမွတ္တံဆိပ္ပါ “Choice Dairy Fruit Bar Yougurt Flavoured Ice Confection” မ်ားကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအရ မယ္လ္မင္န္းပါ၀င္မႈ ႐ွိေနသည္ဆိုကာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္ကတည္းက ေစ်းကြက္အတြင္း႐ွိ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရန္ အႀကံေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စကၤာပူသို႔ တင္သြင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း နမူနာမ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပစၥည္းနမူနာ ၂ ခုတြင္ မယ္လ္မင္န္းပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္မွ စကာ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဆူပါမားကတ္မ်ားတြင္ ႐ွင္းလင္းခဲ့ၿပီးသလို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း AVA က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈေတြအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ Dutch Lady စေတာ္ဘယ္ရီအရသာႏို႔ဟာ ဆိုရင္လည္း မယ္လ္မင္န္းပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေစၿပီး ဖ်က္ဆီးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားေသာ Dutch Lady အမွတ္တံဆိပ္ပါ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ေတာ့ စိတ္ခ်ရပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္၍ “ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ပါၿပီ” ဟု ထို ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ႐ွိသည္။

Dutch Lady စေတာ္ဘယ္ရီအရသာႏို႔ ႏွင့္ “Yili အမွတ္တံဆိပ္ပါ “Choice Dairy Fruit Bar Yougurt Flavoured Ice Confection” မ်ားကို ၀ယ္သူထားသူမ်ား အေနႏွင့္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအားလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္းမ်ား မၿပီးမခ်င္း ေလာေလာဆယ္တြင္ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳၾကရန္ AVA မွ တားျမစ္ထားသည္။ ယခုမွ ေရာက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းခုလတ္တြင္ ေရာက္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳဘဲ သိမ္းဆည္းထားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ကေလးႏို႔မႈန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းထားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း စကၤာပူ လူထုအား အသိေပးေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။


ကမာၻ႕အသက္အၾကီးဆံုး အဘိုးအို၏ ၁၁၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔က်င္းပ

အမ်ဳိးသားမ်ားထဲတြင္ အသက္အၾကီးဆံုး ဂ်ပန္လူမ်ဳိး အဘိုးအို၏ အသက္ ၁၁၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားကို ၄င္းေနထိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရိွ က်ဴရွဴးကၽြန္းေနအိမ္တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္။

အဘိုးအို တိုမိုဂ်ိ တာနာဘဲ၏ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မစၥတာ မီယကိုႏိုဂ်ဳိ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဘိုး တာနာဘဲက ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ခန္႔မွ် ဆက္လက္ေနထိုင္လိုေသးေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အဘိုးအိုက မႏွစ္က ေမြးေန႔ပြဲတြင္ “အကန္႔အသတ္မရိွ ႏွစ္ေတြအမ်ားၾကီး ေနခ်င္ေသးတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဘိုးအိုအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ မာန္ေလ်ာ့လိုက္ဟန္ရိွသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေရးသားၾကသည္။ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ပန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ သက္ၾကီးေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကိုလည္း လက္ခံရရိွခဲ့သည္။

အဘိုးအို တာနာဘဲသည္ ေန႔စဥ္ မနက္ေစာေစာထကာ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့ရိွသည္။ ေန႔လည္ဘက္တြင္ ႏို႔တစ္ခြက္ေသာက္ေလ့ရိွျပီး အာဟာရမွ်တေသာ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာကို ပံုမွန္စားေသာက္ေလ့ရိွသည္။ ၄င္းသည္ အရက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ကို လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္သည္။ ကမာၻ႕စစ္တမ္းမ်ားအရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လက္ရိွတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ် ၇၉ ႏွစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၈၆ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရိွသည္ဟုဆိုသည္။

အသက္ရွင္လ်က္ရိွေသးေသာ ကမာၻ႕အသက္အၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ အဘြားအို အဒ္နာပါကား ျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၁၅ ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္ကာ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။၁၉.၀၉.၂၀၀၈ သတင္း


သတ္ေသရန္ႀကိဳးစားသူ ရဟန္းေတာ္ အေျခအေန တည္ျငိမ္
ဇာနည္
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 13:08 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္။ ။ ျမန္မာျပည္၏ တန္ခိုးအႀကီးဆံုးဘုရားေပၚတြင္ အဂၤါေန႔က ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ သတ္ေသရန္ ႀကိဳးပန္းသူ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးသည္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၌ ဆက္လက္ ကုသမႈ ခံယူေနရေသာ္လည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိသည္ဟု ရဲသတင္း ရပ္ကြက္မ်ားက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားပါသည္။

စီးပြါးေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆရေသာ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ အဂၤါေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚတြင္ ကုိယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ဒါးႏွင့္လွီး၍ သတ္ေသရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့သည္။

“ဒါနဲ႔ သူ႔ (သံဃာေတာ္) ကို ခ်က္ခ်င္း ဒဂံုရဲစခန္းက ရန္ကုန္ ေဆးရံုႀကီးကို ပို႔လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ သူ႔အေျခအေနဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲ ရွိေနပါတယ္” ဟု ရာဇဝတ္မႈခင္းဌာနမွ ရဲအရာရွိတဦးက မဇၩိသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွ တာဝန္က် ဆရာဝန္တဦးကို မဇၩိမ မွဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသည့္အခါ အဆိုပါ သံဃာေတာ္သည္ သက္ေတာ္ ၅၂ ႏွစ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမ့ဳိနယ္မွ လာသူတဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမည္ကို စိုးရြံ႔၍ အဆိုပါ ဆရာဝန္က အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္သြားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို စစ္အစိုးရက တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

“က်ေနာ္တို႔မွာ လူနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နာမည္နဲ႔ တျခား အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ေတြကို ေျပာခြင့္ မရွိပါဘူး” ဟုသာ အဆိုပါ ဆရာဝန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီး သတ္ေသရန္ ႀကိဳးပန္းသည္ကို ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသူ ေရႊတိဂံု ေဂါပက အဖြဲ႔ဝင္တဦးကလည္း မဇၩိမက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသည္ကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။


မစုစုေႏြး မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပ
ဖနိဒါ
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 21:54 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မစုစုေႏြးသည္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ အေနျဖင့္ ေထာင္တြင္း အစားအစာ လက္မခံ ျငင္းပယ္ ဆႏၵျပေနခဲ့သည္မွာ စုစုေပါင္း ၉ ရက္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တလေက်ာ္ၾကာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရခဲ့သည့္ မစုစုေႏြးသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေထာင္အတြင္း ေကၽြးေမြးသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ လက္မခံ ျငင္းပယ္ ဆႏၵျပေနေၾကာင္း မစုစုေႏြး အမျဖစ္သူ မေဌးေဌးၾကည္ မွ မဇိၩမကို ယခုလိုေျပာသည္။

"ေရွ႔ေနနဲ႔ စကားပါးလုိက္တယ္။ အမနဲ႔ မေတြ႔ရမခ်င္း လက္မခံဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ က်မနဲ႔ မိသားစုကုိ ေပးမေတြ႔တဲ့အျပင္ က်မမွာလဲ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူး။ အဲဒါေတြကုိ မရလုိ႔ဆုိျပီး သူ (စုစုေႏြး) က ေရေႏြးေတာင္ လက္မခံဘူး ေျပာတယ္။ က်မနဲ႔ မေတြ႔တာက ၾကာၿပီ။ ဒီေန႔အထိဘဲ။ ေဆးနဲ႔ ပစၥည္းကုိ ေထာင္ဘူးဝမွာ ေပးထားခဲ့ရတယ္" ဟု မစုစုေႏြး၏ အမျဖစ္သူ မေဌးေဌးၾကည္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ မစုစုေႏြး ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ အစ္မျဖစ္သူ မေဌးေဌးၾကည္မွ ေတာင္းဆိုစာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ တစံုတရာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္း မရရွိခဲ့ေပ။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေတာမတ္စ္ အုိေဟး ကြင္တန္နာ မွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ မစုစုေႏြးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက မစုစုေႏြးသည္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေထာင္တြင္း တင္းၾကပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စကား အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ရာ ၂ ပတ္ၾကာ တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမရိပ္ညိဳ ဟုိတယ္ေရွ႔တြင္ စစ္အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး စာတမ္း ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့သည့္ မစုစုေႏြးအား အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ လူစုလူေဝးတြင္ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ စသည့္ ပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ တရားစြဲဆုိထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ မစုစုေႏြးအား တရား႐ုံးထုတ္ အမႈစစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ရက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုံးထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ ရမန္ရက္သာ ေပးခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ ေကာ့မူးၿမ့ဳိနယ္ ထန္းမႏိုင္ရြာသူ မစုစုေႏြးအား ကေနဒါ အေျခစိုက္ “လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ” အဖြဲ႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ဂၽြန္ဟမ္ဖေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုကို ရရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်က္သမတ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ the People-in-Need အဖြဲ႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ 'Homo Homini Award' ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။DVB ႏွင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရ
ေအးလဲ့ | စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနသည့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနတို႔ကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္ခံရသည္မွာ သံုးရက္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ တနလာၤေန႔တြင္ ပုံမွန္ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ရန္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ပညာရွင္မ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

နည္းပညာ အေခၚအေဝၚအရ Distributed Denial of Service (DDoS) တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္္မွာ သတင္းဆိုဒ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ၍ မရႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားသူ တစုက ေနာက္ကြယ္မွ ေငြေပး ခိုင္းထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ ဝဘ္ဆိုဒ္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မွ ကိုမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

၎ DDoS တိုက္ခိုက္မႈသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာက္ထြင္းသမားမ်ားျဖစ္သည့္ (hacker) တို႔က ကမၻာတဝန္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ာကို ေနာက္ကြယ္မွ ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဴပ္ၿပီး ၎တို႔ တိုက္ခိုက္လိုသည့္ ဝက္ဘ္ဆုဒ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ေဖာက္ထြင္း သမားမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈအခ်ိန္ႏွင့္ ပမာဏေပၚမႈ တည္ၿပီး ေပးေဆာင္ရန္ေငြ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတဦးက ေျပာသည္။

သာမာန္လူမ်ား မသိႏိုင္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ Online မွတဆင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ၿပီး ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခု ဧရာဝတီဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို တိုက္ခိုက္မႈသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တၿပိဳင္နက္တည္း တစကၠန္႔ အတြင္း (၁ ဂ်ီဂါဘိုက္) ခန္႔ကို ဆာဗာတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ပမာဏသည္ သာမန္လက္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္အတြက္ ဆာဗာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ရပ္ဆိုင္းသြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုမိုးေက်ာ္က ေျပာျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ဧရာဝတီ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို Trojans Virus ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎ Virus အား ၄ ရက္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ရွင္းထုတ္ခဲ့ရသည္ဟု ကိုမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈကို တားဆီးပိတ္ပင္ လိုသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း DVB သတင္းဌာန ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးခ်မ္းႏိုင္ကလည္း ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္ထဲမွာ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြကို ဆင္ဆာလုပ္သလုိပဲ၊ ျပည္ပသတင္းဌာန ေတြကိုလည္း ကမၻာ့လူထု ဖတ္လို႔မရေအာင္ အခုလိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္ဆာလုပ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဒီလုိလုပ္ဖို႔ ဆုိတာကလည္း မလြယ္ပါဘူး၊ ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ အခုလို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးေအးခ်မ္းႏိုင္က ေျပာသည္။

အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး ဇူလိုင္လအတြင္းကလည္း DVB သတင္းဌာနကို ၄ ရက္ ခန္႔ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ယခုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ဧရာဝတီ၊ DVB စသည့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။


ေဒၚစု အားေဆးသြင္းရသည္ဟူေသာ သတင္း မေသခ်ာ


ကိုေထြး | စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိေနေသာ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္္အယ္လ္ဒီ) က ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အားအင္နည္းပါး ေနသည့္အတြက္ မိသားစု ဆရာ၀န္က အားေဆး သြင္းေပးရသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အန္္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရ ဦးဥာဏ္၀င္းက “လက္ရွိထြက္ေပၚေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္္သက္တဲ့ သတင္းေတြက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနတဲ့ သတင္းေတြလို႔ ထင္ပါတယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ကို က်ေနာ္မသိဘူး၊ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္းနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ အဆက္ အသြယ္မရွိဘူး”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္လည္း အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ တုံု႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ ေသြးတိုး စမ္းသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ပအစားအစာ လက္မခံျခင္းသည္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၎ႏွင့္အတူေနၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳတဲ့ေနေသာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းအား ငဲ့ညႇာသည့္ အေနျဖင့္ အစားအစာကို ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ စားေသာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အားအင္ နည္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အန္္အယ္လ္ဒီ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္ပမွေပးပို႔ေသာ အစားအစာမ်ားကို ရက္သတၱ ၄ ပတ္ခန္႔ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း ၎၏ မိသားစုဆရာ၀န္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ခ်က္အရ သိရွိရသည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းကလည္း စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္ပ အစားအစာမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္ တနလၤာေန႔က စတင္လက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္း မဂၢဇင္း(Time magazine)၊ နယူးစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း (Newsweek magazine) စေသာ မဂၢဇင္းႀကီး မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ သားထံမွ ေပးပို႔စာမ်ားကို ၎ထံေပးပို႔ရန္ အစီအစဥ္ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္မွာ ၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ ၿပီ ျဖစ္သည္။


လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ က်ီးေပါင္းတက္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ
ကိုသက္ | စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

စစ္အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည့္ လူ႐ႊင္ေတာ္ဇာဂနာ၏ လယ္ကုပ္တြင္ က်ီးေပါင္းတက္သည့္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရေၾကာင္းကို မိသားစုမွတဆင့္ သိရသည္။

၎က်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါေၾကာင့္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာသည္ လယ္ကုပ္တြင္ ၂ ပတ္ ေကာ္လာတပ္ကာ ေဆးလည္း ေသာက္ရမည္ဟု ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္ ဧရာ၀တီကို ယေန႔ေျပာဆိုသည္။
လူရႊင္ေတာ္ဇာဂနာ (ဓာတ္ပံု - comediansclub.blogspot.com)


“ပထမ ေခါင္းမူးမူးေနလို႔ သူက (ဇာဂနာ) ေသြးတိုးလို႔ထင္တာ ေနာက္မွ ကုပ္မွာက်ီးေပါင္း တက္တာ၊ ေနထိုင္ရတာလည္း မေကာင္းဘူးေလ .. အိပ္ရင္လည္း ေခါင္းအုံးမပါနဲ႔ လေတြကလည္းၾကာလာ၊ အသက္ ကလည္း ရလာၿပီဆိုေတာ့ …” ဟု ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္တဦးက ေျပာသည္။

ကိုဇာဂနာႏွင့္ ၎၏အမႈတြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားကစားအယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္သက္ေထြး၊ စာနယ္ဇင္းသမား ကိုတင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ကင္မရာသမား ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္တို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္းစိန္ေထာင္ရွိ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ ကိုသူရကို (ဇာဂနာ) ပုဒ္မ ၁၇/၂ နဲ႔စြဲတဲ့အမႈုကိုစစ္တယ္” ဟု မိသားစု၀င္က ဆက္ေျပာသည္။

ကိုဇာဂနာကို တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ၊ ပုဒ္မ ၅ (ည)၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ား အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၇ ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဇာဂနာ၏ လက္ရွိက်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ “က်န္တဲ့က်န္းမာေရးေတာ့ ေကာင္းတယ္ … ဒါေပမယ့္ တျခားလူေတြကေျပာတာ အသား၀ါေနသလိုပဲေပါ့ … စစ္ၾကည့္အုံးလို႔ သတိေပးၾကတယ္” ဟု သူ၏ မိသားစု၀င္က ေျပာသည္။


စစ္မိန္႔ၾကားက ရန္ကုန္
ေအာင္သက္ဝိုင္း/ေအးခ်မ္းေျမ့ | စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း လုံၿခဳံေရးမ်ား အထူးတင္းက်ပ္ေနရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အေျချပဳ စတင္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ အရပ္၀တ္လုံထိန္းရဲမ်ား၊ ႀကံ႕ဖြံ႕မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္ မ်ားက အသြင္ပုံသ႑န္ မ်ဳိးစုံျဖင့္ ဘုရားဖူးလာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

ထုိသို႔ စစ္အစိုးရ၏လုံၿခဳံေရး အထူးတင္းက်ပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သို႔ ဘုရားဖူး လာေရာက္သူမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၿပီး ဘုရားဖူးအေရအတြက္မွာလည္း တျဖည္း ျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီမွ ပန္းသည္မ်ား၊ နိဗၺာန္ကုန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

“လုံၿခဳံေရးတအားမ်ားတယ္။ ဘုရားေပၚမွာ လုံၿခဳံေရးယူထားတဲ့ ရဲ၊ ႀကံ့ဖြံ႔နဲ႔ စြမ္းအားရွင္ အေရအတြက္က ဘုရားဖူး အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားတယ္” ဟု ေရႊတိဂုုံေစတီေတာ္တြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပး ေနသည့္ ေစတနာရွင္ အမ်ဳိးသမီး တဦးကေျပာသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ရဲမ်ား၊ ႀကံ႕ဖြံ႕မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားက လုံၿခဳံေရးယူထားရာတြင္ ဘုရားမုခ္ အသီးသီး၌ ၁၀ ဦးတဖြဲ႕၊ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚတြင္လည္း ၁၀ ဦးတဖြဲ႕ ပုံစံျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲ၊ ႀကံ႕ဖြံ႕ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ား က ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဓာတ္ပုံဆရာ ပုံစံအသြင္ယူထားေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း ကင္မရာ မ်ားျဖင့္ ဘုရားဖူးလာသူမ်ားကို ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ကာ မွတ္တမ္းတင္ ေနသည္။

“ေျမာက္ဘက္မုခ္နဲ႔ အေရွ႕ဘက္မုခ္မွာ လုံၿခဳံေရးတအားမ်ားတယ္။ ေျမာက္ဘက္မုခ္ကေန ဘုရားေပၚကို တက္လာတဲ့ ေလွကားေတြမွာ ထုိင္ေနတဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ား တယ္။ ဘုရားတက္တဲ့သူကို ရန္သူေတြလိုပဲ စိုက္ၾကည့္ေနၾကတာ” ဟု စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ခဲ့သည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ခံ အမ်ိဳးသမီးတဦး ကေျပာသည္။

လူထုႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ေမတၱာပို႔ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရႊတိဂုံ ေစတီ ေတာ္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးအနီးတြင္လည္း လုံၿခဳံေရးမ်ား ထူထူထဲထဲ ခ်ထားၿပီး ေၾကးသြန္း ဘုရားအနီးရွိ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ ဓမၼာ႐ံုမ်ားတြင္ အရပ္၀တ္ ရဲမ်ား၊ ႀကံ႕ဖြံ႕မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားက ဒိုင္နာ ကားမ်ားႏွင့္အတူ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါ က ႏွိမ္နင္းရန္အသင့္ ေနရာယူ ထားေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“ဝါးရင္းတုတ္ေတြ၊ ဒိုင္းေတြကေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ကိုင္တာမေတြ႕ရဘူး။ ေၾကးသြန္း ဘုရားနားက ထမင္းဆိုင္၊ အေအးဆိုင္ေတြမွာကေတာ့ အရပ္၀တ္ရဲေတြခ်ည္းပဲ။ ထူးျခား တာက ယူနီေဖာင္း၀တ္ လုံထိ္န္းရဲေတြ ေတာ္ေတာ္ နည္းသြားတယ္” ဟု အေရွ႕ဘက္မုခ္ ေၾကးသြန္းဘုရားအနီး လမ္းေဘး ထမင္းဆိုင္မွ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

လုံၿခဳံေရးမ်ား အလြန္အမင္းခ်ထားေနလင့္ကစား ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ေရႊတိဂုံဘုရားသို႔ ေန႔စဥ္လာေရာက္ၿပီး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ လူငယ္တခ်ဳိ႕ရွိ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေန႔တိုင္း ဘုရားကို ေန႔လယ္ ၁ နာရီဆိုရင္ ေရာက္ တယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာတုန္းကလည္း ပါခဲ့တယ္။ အခုလည္း ျဖစ္လာရင္ ပါ၀င္မွာပါ” ဟု အသက္ ေရႊတိဂံုေစတီသို႔ လာသည့္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ လူငယ္ တဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခ်ိန္က ေၾကးသြန္း ဘုရားႀကီးတြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ စုဆံုၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုေပါင္းစည္းရာ အထင္ကရ ဘုရားေစတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူးေလ ေစတီေတာ္၊ ကမၻာေအးေစတီ၊ က်ဴိကၠဆံ ေစတီႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ မ်ားတြင္လုံၿခဳံေရးမ်ား တင္း တင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားၿပီး တျခား ၿမိဳ႕တြင္း အခ်က္အခ်ာက် ေနရာမ်ားတြင္လည္း ယူနီေဖာင္းဝတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားက လက္နက္အျပည့္အစုံႏွင့္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ည ၁၁ နာရီ၌ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္အပါအ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး ပိတ္ထားရမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ ကြက္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား မွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ည ၁၁ နာရီ ဆိုတာနဲ႔ ဆိုင္ပိတ္ဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးနဲ႔ ရဲေတြကလာေျပာတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ကစၿပီး ညဘက္ ဆိုင္ပိတ္ရတာ” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဘီယာဆိုင္ပိုင္ရွင္ တဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ည ၁၁ နာရီ လူအသြားအလာ နည္းပါးသြားၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ည ၁၁ နာရီေနာက္ပိုင္း လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ သြားလာလ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ပုိင္ကားမ်ား၊ အငွားကား မ်ားကို ရပ္တန္႔ ရွာေဖြမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ည ၁၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ဆိုရင္ တကၠစီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြကို ရပ္ခိုင္းၿပီးရွာတယ္။ ဘာ ေတြရွာမွန္း မသိဘူး။ ကားေနာက္ဖုံးေတြဖြင့္၊ လိုင္စင္ေတာင္း၊ မွတ္ပုံေတာင္းတယ္။ အဲဒါ မေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ျပႆနာ တက္ၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ကားေတြကိုု ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တယ္။ ကားတုိင္း ကိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟုရန္ကုန္၊ လမ္း ၅၀ တြင္ေနထုိင္သည့္ တကၠစီ ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ည ၁၁ နာရီေနာက္ပိုင္းအေျခအေနမွာ ေန၀င္မီးၿငိမ္းအမိန္႔ ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ လူအသြားအလာ၊ ကားအသြားအလာ တျဖည္းျဖည္း နည္းလာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။

“အခုပုံစံက ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ထားသလိုပဲ။ လူေတြက အစစ္အေဆးေတြ ရွိေတာ့ ညဘက္ အျပင္ မထြက္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနပလာဇာအနီး မအူကုန္း လမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ ေဒသခံ တဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္အပါအ၀င္ စာသင္တိုက္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား အနီးတြင္လည္း လုံၿခဳံေရးမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ေက်ာင္းတိုက္ မ်ားအတြင္း လူအ၀င္အထြက္မ်ားကို သတိ ထားေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္တုိက္မ်ား တြင္ ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန ဧည့္သည္မ်ား လုံး၀လက္မခံရန္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက အဖြဲ႕မ်ားက ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕မွာ အရပ္၀တ္ရဲေတြက ေန႔တိုင္းလိုလိုကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပဲ။ သူတို႔ လည္း သူတို႔အလုပ္ သူတို႔လုုပ္ေနတာပဲ။ ဦးပဥၹင္းတို႔ကလည္း ဦးပဥၹင္းတို႔အလုပ္ လုပ္ရမွာ ပဲေလ” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း တိုက္ႀကီးတခု မွ သက္ေတာ္ ၂၉ အရြယ္ရွိ သံဃာ တပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

မၾကာေသးမီကလည္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕ မာလာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္တြင္ အာဂႏၲဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပါးကို ဝင္ေရာက္ဖမ္း ဆီးခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ မဂၢင္ေက်ာင္းႏွင့္ သာသနာ့ သိပၸံေက်ာင္းတို႔ကို စစ္အစိုးရက ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့သည္။

“ဘုန္းႀကီးေတြကို ရန္သူေတြလို ေစာင့္ၾကည့္တာ သူတို႔ ရွက္တတ္ရင္ ရွက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက နားမလည္လို႔ ဘုန္းႀကီးေတြ ဆႏၵျပတယ္လို႔ထင္တာ။ တကယ္က ေမတၱာပို႔တယ္ဆိုတာသာ နားလည္ရင္ ခုလို လုပ္တာ ရွက္စရာႀကီး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ လူငယ္တဦးကေျပာသည္။

စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈမ်ားကို တားဆီးႏုိင္ရန္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အီးေမးလ္ ဂ်ီေတာ့ခ်က္တင္၊ အသုံးျပဳသူမ်ားကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနေၾကာင္း လည္းၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ကြန္နက္ရွင္က အရမ္းကိုေႏွးတယ္။ ဂ်ီေမးလ္ဖြင့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ၿပီးေတာ့ Proxy website ေတြ ထပ္ပိတ္တယ္။ အီးေမးလ္ကေန ဓာတ္ပုံေတြ၊ Attach ဖိုင္ေတြလုံး၀ ပို႔လို႔မရဘူး” ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္မွ အင္တာနက္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူတဦးကဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးေနေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း လူငယ္ တဦးက ျမန္မာတယ္လီပို႔သို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ၎ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တဦးက အင္တာနက္ပင္မလိုင္းႀကီး (Back Bone) ျပတ္ေတာက္ ေနေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။

တျခားေသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ တဦးကလည္း “က်ေနာ္ ျမန္မာတယ္လီပို႔ကို လွမ္းေမးေတာ့ ဟံသာဝတီ တယ္လီပို႔ အတြက္ လုိင္းစမ္းေနလို႔ ေႏွးတာပါတဲ့။ သူတို႔ ဘက္ဘုန္းေဒါင္းတာ၊ ဆိုက္ဘာ ေဒါင္းတာ၊ စမ္းသပ္တာေတြကလည္း အခ်ိန္ကိုက္ခ်ည္းပဲ” ဟု ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားတြင္လည္း အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သတိထားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆိုင္မွာ အင္တာနက္သုံးသလိုလိုနဲ႔ တကယ္ လာသုံးတဲ့သူေတြကို လိုက္ၾကည့္တာ မ်ဳိးေတြရွိတယ္။ လူငယ္ပိုင္းေတြကို အဓိကေစာင့္ၾကည့္တာမ်ားတယ္” ဟု လသာ အင္တာနက္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္က ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရးကာလက အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ သတင္း စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္က ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို သိရွိခဲ့ရာ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အငိုက္မိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ မေန႔ည ၇ နာရီက ေျမနီကုန္းတြင္ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ေဝငွေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားခ်က္ခ်င္းေရာက္လာၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ား၊ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ ဟု ေျမနီကုန္း ဒဂံုစင္တာအနီးတြင္ ေနထိုင္သူ တဦးကေျပာသည္။

“ခဏေလာက္ ႐ုတ္႐ုတ္ သဲသဲ ျဖစ္သြားေသးတယ္။ စာရြက္ေတြ ေဝသြားလို႔ လိုက္သိမ္း တယ္ေျပာတာပဲ။ ရဲေတြက လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို စစ္ေဆးတာေတြ၊ ရွာေဖြတာေတြ လုပ္ေနတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

မေန႔က ညေန ၆ နာရီခန္႔ကလည္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာက်င္းမွတ္တိုင္ေရွ႕မွ ရဲကား ၈ စီး ရဲအျပည့္၊ နံပါတ္တုတ္၊ ဒိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ အျပင္းေမာင္းႏွင္သြားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ ေၾကာင္း ခရီးသြားတဦးက ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုံၿခဳံေရးမ်ား အထူးက်ပ္ထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားမွာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ကဲ့သို႔ လူထုႏွင့္သံဃာပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ေလာဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔က မႏွစ္ကလို ျဖစ္ပါေစ ဆုေတာင္းေနတာ။ ဒါေပမယ့္ မလြယ္ဘူးဆိုတာလည္း သိပါတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ အရင္ထက္ကို က်ပ္ေနတာပဲေလ။ တေနရာေလာက္ကပဲ စျဖစ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပါဖို႔ အဆင္သင့္ပဲ။ က်ေနာ့္မွာရွိတဲ့ကင္မရာ အစုတ္ကေလးေတာင္ အဆင္သင့္ ျပင္ထားတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ လူငယ္တဦးကေျပာသည္။ ။


၀င္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ား အ႐ႈံးေပၚ၊ ျပင္ပအေရာင္းကုိယ္စားလွယ္လက္အပ္ေတာ့မည္
NEJ/ ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ၀င္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္ေတြက အေရာင္းထိုင္းပစၥည္းမ်ားကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေရာင္းခြင့္ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္ထားသည္ဆုိသည့္ တျပည္လုံးက ၀င္းသူဇာဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြသ္ိန္းရာႏွင့္ခ်ီ ကြာေနသျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္လက္လႊဲရန္ ျပင္ေနသည္ဟု မန္ေနဂ်ာ တဦးက ေျပာသည္။

တျပည္လုံးက ၀င္းသူဇာဆုိင္မ်ားတြင္ အေရာင္းထုိင္း ကုန္လက္က်န္မ်ားေနသည့္အတြက္ အ႐ႈံးေပၚေနခ်ိန္တြင္ နာဂစ္ မုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အဓမၼေရာင္းခ်သည့္အတြက္ တြက္ေျခကုိက္သြားသည္ဟု ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တျပည္လုံးက ၀င္းသူဇာဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြသိန္းေပါင္း (၁၀) ဂဏန္းမွ (၁၀၀) ဂဏန္းထိ ကြာဟမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အေရာင္းဆုိင္ တာ၀န္ခံမ်ား မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသျခင္း၊ ထြက္ေျပးျခင္းအမႈမ်ား မ်ားေနရာ မၾကာခင္က ေတာင္သာၿမိဳ႕ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္မွ သိန္း (၃၀) ေက်ာ္ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

တျပည္လုံးက ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ အနည္းဆုံး တေန႔ က်ပ္ေငြ (၁) သိန္းကေန (၂၅) သိန္းထိ ဆုိင္အေန အထားလုိက္ ဝင္ေငြရေအာင္ ေရာင္းရမည္ဟု စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တေန႔ (၂၅) သိန္းအေရာင္းျပရမည့္ ဝင္းသူဇာဆုိင္မ်ားက ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ တေန႔ဝင္ေငြ မျပည့္သည္ကုိ ျဖည့္ရန္ အျပင္က အတုိးႏွင့္ ေငြေခ်းၿပီး ျဖည့္ေနရသည္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ပုိင္က်ံဳေက်းရြာ ဝင္းသူဇာဆုိင္ကုိ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕က ေငြမေပးဘဲ ေႂကြးျဖင့္ဝယ္ယူ သည္မွာ တလအတြင္း (၂) သိန္းေက်ာ္ေနသျဖင့္ ဆုိင္ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ်ာ္ရမည္ကုိ စိုးရိမ္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပရွိ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္ႀကီးမွ ေငြသိန္း (၁၄ဝ) ေက်ာ္ ကြာသည့္အတြက္ ထြက္ေျပးသူ တာ၀န္ခံကုိ ယခုထိ မမိေသးေပ။ မိတၱီလာၿမိဳ႕ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္တာဝန္ခံ လက္ေထာက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဆိုလွ်င္ တေန႔ (၇) သိန္း ေရာင္းေငြျပည့္ေအာင္ မျဖည့္ႏုိင္သည့္အတြက္ မိတၱီလာကန္ထဲ ခုန္ခ်သတ္ေသသြားသည္ဟု စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ တာေမြ အခြန္လြတ္ေစ်း ဝင္းသူဇာဆုိင္တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ၫြန္႔လည္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕လာမည့္ေန႔တြင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ တ႐ုတ္လွေက်းရြာရွိ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မွာ ေငြ သိန္း (၄၀) ေက်ာ္ကြာသည့္အတြက္ ဆုိင္တာဝန္ခံႏွစ္ဦးကုိ အေရးယူထားရသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ တ႐ုတ္လွေက်းရြာသည္ တခ်ိန္က အတြင္းေရးမႉး(၂) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်သည့္ ရြာျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ား ကူညီခဲ့သျဖင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ား ေငြေၾကးမသမာမႈမ်ား မျဖစ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ ရာ ရယက ဥကၠ႒မ်ား၊ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝုိင္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆုိၿပီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဟု ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ တျပည္လုံး ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ထြက္ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိသည္။

ယခုေနာက္ဆုံး ၀င္းသူဇာဆုိင္မ်ားကုိ ျပင္ပ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္လက္ အပ္ရန္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္းစား ေနသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

By NEJ

ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ကားလမ္းမ်ားပ်က္စီး၊ ေရလမ္းသုံးသူမ်ားလာ
NEJ/ ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ကားလမ္းမ်ားပ်က္စီးေန၍ ေရလမ္းကိုအသုံးျပဳေနၾကရၿပီး ေရလမ္းမွာလည္း ခရီးသည္ႏွင့္ ေရယာဥ္အစီးေရ မမွ်သျဖင့္ သြားလာေရး အဆင္မေျပျဖစ္ၾကရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ဘုိကေလး၊ ပုသိမ္၊ လပြတၱာသြား ကားလမ္းမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေနသျဖင့္ ေရေၾကာင္းကိုသာ အဓိကထား သြားလာေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအို္မ်ားက ေျပာသည္။

ဖ်ာပုံ-ဘိုကေလးလမ္းသည္ အေတာ္ေလး ပ်က္စီးေနသျဖင့္ ကုန္ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ခရီးသည္ တင္ကားမ်ားကိုသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ပ်က္စီးေနတဲ့လမ္းကို မိုးတြင္းျဖစ္ေနေပမယ့္ မျပင္ မျဖစ္လို႔ ျပင္ေတာ့ျပင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခ်ဳိင့္ခြက္ႀကီးေတြမွာ ေက်ာက္ခဲေလး လိုက္ဖုိ႔႐ုံေလာက္ပဲ လုပ္ေနတာ။ ခရီးသည္တင္ကားေတြဆို (၁၉) မိုင္ေလာက္ရိွတဲ့လမ္းကို အရင္ (၁) နာရီေလာက္သြားရတာ အခု (၄) နာရီေလာက္သြားေနရတယ္” ဟုေျပာသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကားလမ္း၌လည္း ႀကီးမားသည့္ ခ်ဳိင့္ခြက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး လမ္းကန္ထ႐ိုက္ရထားသည့္ ေအးရွားေ၀ါကုမၸဏီသာမက နယ္စပ္စည္ပင္ ၀န္ႀကီးဌာနက ပါ၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ကား အထြက္နည္းလာသည္ဟု ခရီးသည္မ်ားက ေျပာသည္။

ကားလမ္းဆိုးလာသည့္အတြက္ ကားအပ်က္အစီးမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ကုန္တင္ခႏွင့္ ခရီးသည္တင္ခမ်ား တိုးျမႇင့္ယူ လာၾကသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ကားလိုင္းမ်ား လိုင္းမထြက္ဘဲ ရပ္နားထားၾကသည္။ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ ကားလိုင္းေပါင္းစုံ (၂၀) ခန္႔ ေျပးဆြဲေနရာမွ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ကားလိုင္း (၃-၄) လိုင္းမွ်သာ ေျပးဆြဲလ်က္ရိွသည္။

ကားလမ္းမ်ား ဆိုးလာသျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားက ေရလမ္းကို ပိုမိုအသုံးျပဳလာၾကေသာ္လည္း သေဘၤာမလုံေလာက္ေသာ ေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား အခက္အခဲၾကားမွ အဆင္ေျပသလို စီးနင္းၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘိုကေလး- ရန္ကုန္္ခရီးစဥ္ကို ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပိုင္ သုံးထပ္သေဘၤာျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေျပးဆြဲေပးေနေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပိုင္း သေဘၤာစီးသူ ပိုမ်ားလာသျဖင့္ လက္မွတ္ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပိုင္ သုံးထပ္သေဘၤာျဖင့္ ဘိုကေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ လာခဲ့သည့္ ကုန္သည္တဦးက “ခရီးသည္ေတြက တေယာက္ (၅၀၀) က်ပ္ေပးရတဲ့ အစုိးရသုံးထပ္သေဘၤာကို အစီးမ်ားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေန႔စဥ္ ခရီးသည္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရိွေနတာမို႔ လက္မွတ္၀ယ္ရခက္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အခန္းေတြ ၀ယ္မရဘူး။ ခရီးသည္ေတြအားလုံး မိုးေရစိုေနတဲ့ သေဘၤာၾကမ္းျပင္ေတြမွာပဲ ျဖစ္သလို တညလုံးစီးၾကရတယ္” ဟုေျပာသည္။

အျခားပုဂၢလိက သေဘၤာ (လွ်ပ္ေျပး) မ်ားရိွေသာ္လည္း လူတေယာက္ အခန္းျပင္ (၃,၅၀၀) က်ပ္၊ အခန္းတြင္း (၅,၅၀၀) က်ပ္ ေစ်းရိွေသာေၾကာင့္ အစိုးရသေဘၤာကို လူစီးမ်ားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

By NEJ


ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအေပၚ တပ္ဆင္ ၾသဇာရွိေနဆဲ၊ အစိုးရသစ္၀န္ႀကီးစာရင္းကုိတပ္ဆင္ထံပုိ႔ေပးရ
Bangkok Post/ the Nations/ ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဆြန္ခ်ဳိင္း ေ၀ါင္ဆ၀တ္၏ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕လ်ာထားမႈစာရင္းအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ စိစစ္ႏိုင္ရန္ လန္ဒန္သို႔ ပို႔ထားတုန္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္သတင္းစာက ေရးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို မစၥတာတပ္ဆင္ သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးေနရာ လ်ာထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ရယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြြယ္၍ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားပါတီ (ပီပီပီ) ဒု-ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ယြန္ယုအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္က တာ၀န္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပီပီပီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ပီပီပီ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ခ်ဳိင္းေ၀ါင္ဆ၀တ္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ထိုင္းဘုရင္က ယမန္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးစာရင္း အစီရင္ခံစာကုိ လန္ဒန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္၏ဇနီး ေယာင္၀ါပါသည္ သူအစ္ကုိ တပ္ဆင္၏ တခ်ိန္က ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီမွ အမတ္တဦး ျဖစ္ခဲ့ ဖူးၿပီး၊ ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီအတြင္းမွ အင္အားႀကီး အုပ္စုတခုျဖစ္ေသာ ၀န္ဘူရာဘန္းအုပ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တပ္ဆင္၏ အႀကံေပးတဦးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီ အဖ်က္ခံရမႈႏွင့္အတူ ေယာင္၀ါပါ ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႏိုင္ခြင့္ပါ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း အဆိုပါအုပ္စုမွ အဖြဲ႔၀င္ (၃၀) ေက်ာ္သည္ ယခုအခါ လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္သူ႔စြမ္းအားပါတီ (ပီပီပီ) ၌ ရွိေနၾကသည္။

ဇနီး ေယာင္၀ါပါသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သြားျခင္းမွာ ဘုရားဖူးသက္သက္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဆြန္ခ်ိဳင္းက ကာကြယ္ေျပာဆုိသည္။ သူမသည္ ယခင္က သိကၽြမ္းဖူးေသာ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕၍သာ စကားေျပာ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

တပ္ဆင္၏ညီမ ေယာင္၀ါပါသည္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး ၾသဇာႀကီးသူတဦးျဖစ္သည္။ ၎၏ မိသားစုသည္ Wyncoast Industrial Park ႏွင့္ Traffic Corner ကဲ့သို႔ ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည့္အျပင္ M Link ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆြန္ခ်ိဳင္း ဇနီး ေယာင္၀ါပါ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက စစ္ေဆးေနသည့္ျပင္ မစၥတာ တပ္ဆင္၏ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈတြင္ သူမပါ၀င္ခဲ့သည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနသည္။

မစၥတာတပ္ဆင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေယာင္၀ါပါ၏သမီး ခ်င္းနစ္ခ်ာပိုင္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ခ်င္းနစ္ခ်ာသည္ ယခုအခါ ခ်င္းမိုင္အမတ္ျဖစ္ေနသည္။

ေယာင္၀ါပါသည္ ၎အေနျဖင့္ သာမန္အိမ္ေထာင္သည္တဦးအျဖစ္သာ ေနထိုင္သြားေတာ့မည္ဟု ယမန္ေန႔က ေျပာ ေသာ္လည္း သူမ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအဆင့္ကို ေလ်ာ့တြက္၍မသင့္ဟု The Nations သတင္းစာက ေရးသည္။ ေယာင္၀ါပါသာ ၎၏ ညီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၀န္ႀကီးတေနရာ ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာတပ္ဆင္ကိုယ္၌က သူမ၏ ထူးခၽြန္မႈ ကို အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

အကယ္၍ ေယာင္၀ါပါသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ အပိတ္မခံရပါက ယခုတႀကိမ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟုပင္ The Nations သတင္းစာက ေရးသည္။

By NEJ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လံုၿခံဳေရး စစ္ေဆး
NEJ/ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

ယမန္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားခ်ၿပီး စစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ေနသည့္ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အထင္ကရ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား လူအုပ္ႏွိမ္နင္းေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက “ညက က်ေနာ္ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဂိတ္ကေန ၿမိဳ႕ထဲ ျပန္လာတယ္။ လမ္းမွာ မဂၤလာဒံု ခေရပင္လမ္းဆံု၊ (၈) မိုင္လမ္းဆံု၊ ျပည္လမ္း (၆) မိုင္ခဲြ အိုင္ဘီစီ ေရွ႕၊ လွည္းတန္းလမ္းဆံု၊ ဟံသာဝတီ အဝိုင္းထိပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း မီးရထားဟုိတယ္ေရွ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ရဲစခန္းေရွ႕ စတဲ့ (၇) ေနရာမွာ ကားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရပ္ၿပီး စစ္ေဆးတာ ခံရတယ္။ ဂိတ္ေတြမွာ စစ္ေဆးတဲ့ ပံုစံက သံဆူးႀကိဳးေတြ ခ်ထားတယ္။ အဲဒီမွာ ကားတစီးၿပီးမွတစီး ျဖတ္ရတယ္။ ကားကို တံခါးဖြင့္ၿပီး စစ္ေဆးတယ္။ ကားေပၚပါလာတဲ့ လူေတြကို မသကၤာရင္လည္း စစ္ေဆးတယ္။ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးေတြနဲ႔လည္း ထိုးတယ္။ ထူးျခားတာက စစ္ေဆးတဲ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လူေပါင္း (၃ဝ-၄ဝ) ေလာက္ ေတာင္ ရွိတယ္။ ရဲေတြ၊ အရန္မီးသတ္ေတြ၊ ၾကက္ေျခနီေတြနဲ႔ ဘာမွန္းမသိရတဲ့ အရပ္ဝတ္ေတြ အမ်ားႀကီးကို စစ္္ေဆးတဲ့ေနရာေတြမွာ ျမင္ရတယ္။ ဒီလို စစ္ေဆးေတာ့ လမ္းေတြ ပိတ္ကုန္ၿပီး ကားတန္းေတြ အရွည္ႀကီး ျဖစ္ကုန္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အျခားၿမိဳ႕ခံ ကုန္သည္တဦးကမူ အထက္ပါ ေနရာမ်ားတြင္သာမက အျခား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အႏွံ႕အျပားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဂိတ္မ်ားဖြင့္ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း စစ္ေဆးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဝတ္မ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လမ္းကိုပိတ္ဆို႔ၿပီး အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း လုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ည (၉) နာရီေက်ာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းၾကား သိမ္ျဖဴလမ္းေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ား ေလ့က်င့္ေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူ တဦးက အဆိုပါ ေလ့က်င့္မႈတြင္ ဒိုင္နာကားအရြယ္ တ႐ုတ္ျပည္လုပ္ ရဲကား (၁ဝ) စီးေက်ာ္၊ ဝိုင္ယာလက္မီးပါ ႏွစ္ခန္းတဲြ ရဲကား (၆) စီး၊ ဒိုင္နာကား (၅) စီးခန္႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ (၁ဝဝ) ခန္႔ႏွင့္ ႀကံ့ဖံြ႕၊ စြမ္းအားရွင္ဟု ယူဆရသည့္ အရပ္ဝတ္ (၅ဝ-၆ဝ) ခန္႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ လမ္းကိုပိတ္ၿပီး ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ လူစုကို ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးျခင္း၊ လမ္းေပၚတြင္ ေမွာက္ခိုင္းထားျခင္း၊ တိုက္ခန္းေပၚ ေျပးတက္သူမ်ားကို လိုက္ဖမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ကို ျငာသံေပးၿပီးလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကားလမ္းပိတ္ၿပီး ေလ့က်င့္ေနသည္ကုိ ေန႔ဘက္တြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ဦးဝိစာရလမ္းဘက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တကၠစီသမားတေယာက္ကလည္း ေျပာသည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေမတၱာပို႔လွည့္လည္မႈကို နအဖစစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၂၆) တြင္ ေသြးေျမက်ေအာင္ ပစ္ခတ္၊ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခု ယင္းရက္မတိုင္မီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္အားအလြန္ အကၽြံသံုးၿပီး လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

By NEJ


ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းပ်က္စီး
NEJ/ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။ ။

မဆလ အစိုးရေခတ္က အေကာင္းဆံုးဟု နာမည္ရခဲ့သည့္ ရန္ကုန္- ျပည္ ကားလမ္းမႀကီးသည္ ယခုအခါ အလြန္အကၽြံ ပ်က္စီးေနၿပီး လူစီးကား အသြားအလာ၊ ကုန္ကား အသြားအလာ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကုန္ကားေမာင္းသူတဦးက “တလမ္းလံုး ဆိုးတယ္။ အဓိက ကေတာ့ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၉၈) မိုင္၊ (၂) ဖာလံုက ေရႊဝါၿမိဳင္ ရြာနားမွာ အဆိုးဆံုးပဲ။ ကုန္ကားေတြကေတာ့ အဲဒီမွာ သြားမရလို႔ ညအိပ္ၾကရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကားလမ္းသည္ ယခင္က လမ္းေကာင္းေသာ္လည္း မျပဳျပင္ဘဲ ၾကာျမင့္စြာပစ္ထားျခင္း၊ မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ နာဂစ္ ကူညီေရး ကုန္ကားႀကီးမ်ား အသြားအလာမ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ပ်က္ျခင္း ျပဳျပင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္ကားေမာင္းသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းမႀကီးသည္ ကိုလံဘို စီမံကိန္းအရ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၌ အေကာင္းဆံုး အေဝးေျပးလမ္းမတခုအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။

By NEJ


ကမာၻ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့
19 September 2008
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကို အေမရိကန္အစိုးရဘက္က ကူညီေျဖရွင္းေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ေနခ်ိန္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဟာ ဒီေန႔ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နစ္ေခး (Nikkei) စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အညႊန္းကိန္းဟာ ၄% နီးပါး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္က ဟန္းဆန္း (Hang Seng) စေတာ့ ေစ်းကြက္ဟာ ၉.၅ % ေက်ာ္ ျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟိုင္း စေတာ့ ညႊန္းတန္း ကေတာ့ ေစ်းကြက္ပိတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ၉% ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္အစိုးရက အစုရွယ္ယာေတြ ၀ယ္ရင္ အခြန္မျဖတ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အခုုလုိ တိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ဥေရာပတ၀ွမ္းက ကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ စေတာ့ ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေငြေၾကးျပသနာေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ရတဲ့ ရုရွားစေတာ့ ေစ်းကြက္လည္း အခုျပန္ဖြင့္လုိက္ပါၿပီ။အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဟန္နရီ ေပၚဆန္ (Henery Pauson) ကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ နန္စီ ပလိုစီ (Nancy Pelosi) နဲ႔အျခား အဆင္ျမင့္ အရာရွိေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေငြေၾကး စနစ္တခုလုံးကို အႏၱရယ္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေရးမွာ ဘယ္လုိ ဥပေဒျပဌာန္းေရး ကိစၥေတြ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါတယ္။


ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ျပန္ထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ၿခိမ္းေျခာက္

19 September 2008

ကုိသိန္းထိုက္ဦး -

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ဆက္ၿပီး မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အရင္က ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ဖ်က္ဆီးထားတာကေန အခုေတာ့ ျပန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ ထိပ္တန္း ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္က ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး ရပ္ဆုိင္းဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က စြပ္စြဲလုိက္ပါတယ္။ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ ကာ့(တ္)အခ်င္း (Kurt Achin) ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ကိုသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီေန႔ ေသာၾကာေန႔မွာ ေတာင္ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခား ေက်းရြာျဖစ္တဲ့ ပန္းမူဂ်ဳယန္ (Panmunjeom) ေက်းရြာမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္တန္း သံတမန္ေတြ ေတြ႔ဆုံၾကတဲ့အခ်ိန္ ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္ ဟြန္ ဟက္ခ္ေဘာင္း (Hyun Hak Bong) က ဒီကိစၥကို ေၾကညာ ေျပာဆုိလိုက္တာပါ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ရပ္ဆုိင္းေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အခု ရပ္လုိက္ၿပီလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္ ဟြန္ ဟက္ခ္ေဘာင္း က ေျပာပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ျပန္ၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တခုအရ သူ႔ရဲ႕ အဓိက ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုျဖစ္တဲ့ ယြန္ေဗ်ာင္း (Yongbyon) ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က သေဘာတူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ေနာက္ထပ္ အခ်က္တခု အေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးဘက္ ေျခာက္ႏုိင္ငံထဲမွာ ပါတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအားလုံး အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ကိုယ္တုိင္ က်ဳးလြန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတိုင္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး ကတိက၀တ္ေတြအတိုင္း သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကရဲ႕ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္ ဟြန္ ဟက္ခ္ေဘာင္း ကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္က ေျပာၾကားခ်က္ကို သေဘာမတူဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာထားတာေတြ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ ကိစၥက ေျမာက္ကိုရီးယားကို အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္တဲ့ ႏုိင္ငံ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေရးမွာ ဒါက သီးျခားကိစၥတခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဟြန္ဟက္ခ္ေဘာင္း က ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ မပါတဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို တဖက္သက္ ခ်မွတ္ေနတယ္လို႔လည္း သူက စြပ္စြဲပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ယု ေျမာင္ဟြန္ (Yu Myung-Hwan) ကေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြကို ေသာၾကာေန႔က ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ မွာ ေတြ႔ဆုံတဲ့အခ်ိန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္က ေျပာဆိုထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ေၾကညာခ်က္ေတြ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ကိစၥက သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သူ႔အေနနဲ႔ သေဘာတူတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ယု ေျမာင္ဟြန္ က ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားတာ၊ ဒါကို မွမမွန္စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြက ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြက နားလည္ထားၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ သူ႔ရဲ႕ အဓိက ယြန္ေဗ်ာင္း ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုကေန ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာက သံတမန္ေရးအရ ဖိအားေပးတာမ်ဳိးသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံဟာ ဒီႏွစ္ေစာေစာပိုင္းကပဲ ယြန္ေဗ်ာင္း ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုက အေအးခံ ေမွ်ာ္စင္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ဒီလုိဖ်က္ဆီးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း စနစ္တက် လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီလုိ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ လနဲ႔ခ်ီၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ေတာင္ ၾကာေကာင္းၾကာႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။စမ္းေခ်ာင္း အဲန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ ဦးသက္ေ၀ကို လႊတ္ေပးရန္ အိုင္အယ္လ္အို ေတာင္းဆုိ

19 September 2008
မနႏၵာခ်မ္း -

ျမန္မာျပည္တြင္း အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ ျမင္ကြင္းတခု
အိုင္အယ္လ္အုိ ကမာၻ႔အလုပ္သမား အဖဲြ႔ႀကီးနဲ႔ဆက္သြယ္တယ္ဆုိၿပီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္ အဲန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ ဦးသက္ေ၀ကို စစ္အစိုးရက အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း အိုင္အယ္လ္အို ကမာၻ႔အလုပ္သမား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာဆိုပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဦးသက္ေ၀ကို လႊတ္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆုိပါတယ္။ မနႏၵာခ်မ္း က တင္ျပထားပါတယ္။


ဦးသက္ေ၀ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ပန္းပဲတန္းတရားရုံးက ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


ဦးသက္ေ၀ ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ ဦးအုန္းသန္းရဲ႕ အမႈကို သြားၿပီး နားေထာင္တဲ့အခ်ိန္ သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာ အုိင္အယ္လ္အို ကမာၻ႔အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသုံး Memory Stick တခုကို အာဏာပိုင္ေတြ သိသြားခဲ့ရာက တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ အာမခံ ေငြ ၅၀၀,၀၀၀ နဲ႔ လႊတ္ထားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ကမွ တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်နီဗာမွာရွိတဲ့ အိုင္အယ္လ္အို ကမၻာ႔အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ မစၥတာ ကာရီ တပီအိုလာ (Kari Tapiola) ကေတာ့ ဦးသက္ေ၀ ကို အခုလို စစ္အစိုးရက ေထာင္ခ်လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလုိ ေျပာဆုိပါတယ္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အထူးပဲစိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားထားသလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒါသလည္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ဦးသက္ေ၀ရဲ႕ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ က်ေနာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဦးသက္ေ၀ကို အိုင္အယ္လ္အိုနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စစ္အစိုးရဘက္က သူတုိ႔ စြပ္စြဲထားတဲ့ ပစ္မႈတခ်ဳိ႕ ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အုိင္အယ္လ္အုိနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆုိၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေျပာခဲ့တာပါ။”

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ အုိင္အယ္လ္အိုရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ဦးသက္ေ၀ဟာ အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံရသူေတြရဲ႕ အမႈေတြအပါအ၀င္၊ စစ္တပ္ထဲကို အတင္းအၾကပ္ ၀င္ခုိင္းခံခဲ့ရတဲ့ အသက္ငယ္တဲ့ ကေလးစစ္သားေတြရဲ႕ ကိစၥေတြကိုလည္း တုိင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕ တုိင္ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း အရင္က ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလို အဓမၼေစခိုင္းမႈေတြနဲ႔ ခေလးစစ္သားေတြရဲ႕ ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးေရးဟာ အုိင္အယ္လ္အိုနဲ႔ စစ္အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မစၥတာ ကာရီ တပီအုိလာ ကေတာ့ ဦးသက္ေ၀ အေပၚ စြပ္စြဲထားတဲ့ အမႈေတြကို ရုတ္သိမ္းၿပီး ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့ေပမယ့္ ဒီလို ဖမ္းဆီးတာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ အခုလုိေျပာပါတယ္။

“စြပ္စြဲထားတဲ့ ျပစ္မႈတခ်ဳိ႕ ကို ရုတ္သိမ္းေပးေပမယ့္ အျခား ျပစ္မႈေတြ ရွိေနေသးတယ္ ဆုိတာကေတာ့ အထင္အရွားပါပဲ၊ ဦးသက္ေ၀ အေနနဲ႔ အျခားျပစ္မႈေတြနဲ႔လည္း တရားစြဲဆုိခံရဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး၊ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံသင့္တယ္လို႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ မယုံၾကည္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဦးသက္ေ၀ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆုိပါတယ္။”

စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဦးသက္ေ၀ကို လႊတ္ေပးဖုိ႔အျပင္ အိုင္အယ္လ္အိုနဲ႔ သေဘာတူထားတဲ့ နားလည္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို လိုက္နာျခင္း မရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ရလိမ့္မယ္ လို႔လည္း အုိင္အယ္လ္အိုရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိုင္အယ္လ္အိုနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္အရ အဓမၼေစခိုင္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တုိင္ၾကားသူေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က လက္တုန္႔ျပန္တာမ်ဳိး၊ အေရးယူတာမ်ဳိးေတြမလုပ္ဘဲ အကာအကြယ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြကို ဌာနဆုိင္ရာက သတင္းမေပး

19 September 2008

မသင္းသီရိ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
မသင္းသီရိ - နားဆင္ရန္ (MP3)အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့သတင္းေတြကို ပုဂၢလိက သတင္းစာနယ္ဇင္းေတြမွာ
ေဖာ္ျပေရးသားဖုိ႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာသမားေတြ အခက္ေတြ႕ေနတယ္လို႔ သတင္း
မီဒီယာသမားေတြက ေျပာပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန
ေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ ျငင္းဆုိသလုိ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
ထုတ္ေ၀တဲ့ သတင္းစာနယ္ဇင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္လုိ႔ စာေပ
စိစစ္ေရးက သတင္းဂ်ာနယ္တုိက္ေတြကို စာပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မသင္းသီရိက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ သတင္းေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြက အဓိကထားၿပီး ေရးေနရပါ
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
က သတင္းေတြကို အမ်ားအျပား ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ေတြက အားထားေရးေနရပါတယ္။

အခုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့တပတ္ေလာက္ကစလို႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ သတင္းသြားယူတဲ့အခါ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ သတင္းမေပးေတာ့ပါဘူးဆုိၿပီး ေျပာတဲ့အတြက္ ဂ်ာနယ္သတင္း
ေထာက္ေတြ အခက္ေတြ႕ေနတယ္လုိ႔ ျပည္တြင္းသတင္းသမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

"သူတုိ႔ အခုေနာက္ပုိင္း နည္းနည္း ျပန္တင္းက်ပ္လာတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ သတင္း
ဌာနေတြကုိ စကားမေျပာေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြက စာထုတ္တာေတြ ရွိတယ္။
သတင္းေထာက္ေတြက သူတုိ႔သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ လုိခ်င္ရင္ မရေတာ့တာ၊
အရင္လုိမ်ဳိး မေပးေတာ့တာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္တုိ႔က တခုခုၾကားတယ္ဆိုရင္
သြားၿပီး Confirm လုပ္တယ္၊ အဲဒီမွာ သူတုိ႔က ျပန္ၿပီး အတည္မျပဳတာမ်ဳိး၊ တရား၀င္
မထုတ္ျပန္ေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ေရးဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္လာတဲ့
သေဘာရွိတယ္။"

၀န္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ သတင္းေတြကို အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာသာ
ေတြ႕ရဖို႔မ်ားေနတယ္လုိ႔လည္း သူက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ အခုလုိ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္ေတြက
ဒီသတင္းေတြ မေရးရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိထိခုိက္မႈမ်ဳိးေတြ ရွိႏုိင္ပါလဲလို႔
ေမးၾကည့္ေတာ့ …

"သတင္းမထုတ္ျပန္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီဘက္မွာ ျမန္မာျပည္ အေျခအေန
အရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ သတင္းေတြကုိပဲ အမ်ားဆုံး ေဖာ္ျပရတာ။ အခုလို သူတုိ႔သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ မရေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အရပ္သတင္း၊ ေစ်းသတင္းကို
လည္း လိုက္လို႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အရပ္သတင္း၊ ေစ်းသတင္းကလည္း
အကုန္လုံးက ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္တယ္၊ က်ပ္တည္းေနတယ္၊ အဲဒီသတင္းေတြကိုလည္း
က်ေနာ္တုိ႔က ေရးသားေဖာ္ျပလို႔မရဘူး။ စာေပစိစစ္ေရးကလည္း အဲလိုသတင္းမ်ဳိးေတြ
ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။

"အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အလုပ္ျဖစ္႐ုံေလး ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ
အေပၚမွာ ျပန္ေရးရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ အခု သူတုိ႔က မေပးေတာ့ဘူး၊
သတင္းမထုတ္ျပန္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ရကိုင္ရတာ
က်ပ္တည္းလာပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းအေနအထားနဲ႔ သတင္း
ဂ်ာနယ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို အားကုိးၿပီး ရပ္တည္ေနရတဲ့သေဘာမ်ဳိး
ရွိတာကိုး။"

ဒါ့အျပင္ ဒီရက္ပုိင္းေတြထဲ စာေပစိစစ္ေရးက မဂၢဇင္း၊ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕
ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့စာမူေတြ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိတာ လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္
အေရးယူမယ္ဆုိတဲ့စာေတြ ပုိ႔ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။

"စာပို႔တယ္။ သူတုိ႔ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတုိင္း မလုိက္နာရင္ ေဆာင္းပါးေတြ၊ သတင္းေတြ
ကို မူလတင္တဲ့အတုိင္း၊ မူၾကမ္းတင္တဲ့အတိုင္း သူတုိ႔ျဖဳတ္ခုိင္းတဲ့ဟာေတြ မျဖဳတ္ဘူး၊
သူတုိ႔ထည့္ခုိင္းတဲ့ဟာေတြ မထည့္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔က အဲဒီဂ်ာနယ္ေတြကို ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး စာထုတ္ထားတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။
အဓိကကေတာ့ ျပည္တြင္း မီဒီယာသမားေတြ၊ သတင္းသမားေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ရ
ကိုင္ရ ခက္ခဲလာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လုပ္တယ္လုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္။"

လူငယ္သတင္းေထာက္တဦးက ျမန္မာျပည္တြင္းက အေျခအေနေတြကို ေျပာျပခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္ပ ျမန္မာမီဒီယာ အင္တာနက္မ်ား အတုိက္ခံရ

19 September 2008
သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး တႏွစ္ျပည့္တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္
အခ်ိန္မွာ ျပည္ပက ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြ အတိုက္အခုိက္ ခံေနရပါတယ္။

ဒီဗြီဘီေခၚ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၊ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၊ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ရဲ႕
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခံေနရပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ႐ုရွားႏုိင္ငံေရာက္ စစ္ဗိုလ္ေတြက တုိက္ခုိက္
တာလုိ႔ သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။


ရန္ကုန္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား စည္ပင္မွ ေငြထုတ္ေခ်းေပး
မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 20:07 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ရန္ကုန္။ ။ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိလည္ေကာင္ ဆူးေလအနီးႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္း တေလွ်ာက္ရွိ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ရက္တိုေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ား အပါအဝင္ ကြမ္းယာဆိုင္၊ ေရခဲဆိုင္ စသည့္ ပ်ံက် ေစ်းသည္မ်ားကိုပါ တေန႔ေရာင္းအားေပၚ မူတည္ၿပီး ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ရာ အမ်ားဆံုး ေခ်းေငြအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ဝဝဝဝ အထိ ေခ်းေငြထုတ္ေပးေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေငြထုတ္ေခ်းသူ ၃၄ လမ္းထိပ္ရွိ ကြမ္းယာဆိုင္ ဖြင့္ထားသူ တဦးက မဇိၩမကို ယခုလို ေျပာသည္။

"စည္ပင္ ေစ်းေကာက္ေတြကေန ေလွ်ာက္လႊာယူၿပီး ေလွ်ာက္ရတယ္။ ထုတ္ေပးေတာ့ ပိုက္ဆံေတြကို ေန႔သြင္းစနစ္နဲ႔ ျပန္ဆပ္ရတယ္။ ေငြေခ်းထားတဲ့ ဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ တေန႔ကို ၁ဝ ပံု တပံုေလာက္ ျပန္သြင္းေပးရၿပီးေတာ့ ၁၁ ရက္ၾကာ ျပန္ေပးသြင္းရတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုလို စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေန႔သြင္းစနစ္ျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးသည့္အတြက္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား အျပင္ေငြတိုး ေခ်းသည္ထက္ သက္သာရာ ရသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႔ ဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေငြမလိုအပ္ေသာ္လည္း ျပင္ပေငြ တိုးေခ်းလိုသူမ်ားအား တဆင့္ ေငြတိုးေခ်းၾကေၾကာင္း သိရသည္။

က်ေနာ္တို႔လည္း ေခ်းတာဘဲေလ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြနဲနဲ လွည့္လို႔ ရတာေပါ့။ သိပ္ၿပီး မ်ားမ်ားစားစား မယူၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဆင္မေျပတဲ့ သူေတြ အဖို႔ေတာ့ ေငြမလိုဘူး။ စည္ပင္က ထုတ္ေခ်းတာကို ယူလိုက္တယ္။ အျပင္မွာ သူက ၂ဝ တိုးေလာက္နဲ႔ ျပန္ေခ်းေပးတယ္။ ေငြလိုတဲ့ သူေတြကလဲ ယူေတာ့ ဒီလိုဘဲ လွည့္လုပ္ေနၾကတာေပါ့" ဟု ကြမ္းယာဆိုင္ ဖြင့္ထားသူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားအား ယခင္ ညေန ၃ နာရီေနာက္ပိုင္း စတင္ ေစ်းခင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ နံနက္ပိုင္း ၁ဝးဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ကာ ေစ်းခင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ
မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 17:52 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ အမ်ိဳးသမီးတဦး အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ေဒသတြင္ လက္နက္ျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ရဲက ေျပာပါသည္။

ဆဝမ္ကန္ညပ္ (Sawang Kanynak) ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္၂၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး လစ္တြန္း (Libtung) တို႔ကို အိႏိၵယ အေရွ႔ေျမာက္ေဒသ အာသံႏွင့္ နာဂလင္း ျပည္နယ္ ၂ ခု နယ္စပ္အနီးတြင္ ဆိုနာရီ (Sonari) ရဲစခန္းက လြန္ခဲ့သည့္ စေနေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္း အထုပ္ ၁၁၄ ထုပ္၊ ေပါက္ကြဲပစၥည္း ၅ ထုပ္၊ ေသနတ္ေနာ္ဇယ္ တထုပ္ ႏွင့္ ေသနတ္ေမာင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲအရာရွိက ေျပာပါသည္။

"အခု ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို လက္နက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသား ဥပေဒတို႔နဲ႔ အမႈဖြင့္ၿပီး ဆစ္ဆဂါး (Sibsagar) ေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္း ထားပါတယ္" ဟု ဆိုနာရီ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိက မဇၩိမကို ေျပာသည္။ ၎တုိ႔ကို လက္နက္ေပးပို႔ တင္သြင္းသူမ်ား အေနနဲ႔ သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရဲက ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခႏၱီးၿမ့ဳိနယ္ လူဝီဘတ္စ္တီး (Louis Basti) မွ ျဖစ္သည္ဟု စံုစမ္း သိရွိရေၾကာင္း ဆိုနာရီ ရဲစခန္း တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။


တ႐ုတ္နယ္ျခားျဖတ္ခြင့္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္
မ်ဳိးႀကီး
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 01:49 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေရႊလီ။ ။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ စာအုပ္လုပ္ခကို တအုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၇ ေထာင္ သတ္မွတ္လိုက္ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္သြားသည္။

ယခုလဆန္း ၇- ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရွမ္းျပည္-ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမ့ဳိနယ္ မန္႔ဆြမ္းေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးက ေကာက္ခံေသာ နယ္ျခား ျဖတ္ေက်ာ္ခသည္ ယခင္က က်ပ္ေငြ ၃ဝဝဝ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္ျခားဂိတ္တြင္ပင္ စာအုပ္ထုတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျမိဳ့နယ္တြင္းသို႔ပါ ဆင္းျပီး စာအုပ္ထုတ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား သြားေရာက္ ေရာင္းခ်သူ မ်ားျပားေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းတက္ေသာ္လည္း စာအုပ္လုပ္လိုသူ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ျပည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ ေလ်ာက္ရာတြင္လည္း အဆိုပါ စာအုပ္ရွိမွသာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းရိွသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၁ ႏွစ္စာ ယာယီ သြားလာခြင့္ရွိသည့္ စာအုပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သား အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မဝင္သူမ်ားအတြက္ ရက္သတၱပတ္သာ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ဟူ၍ ယာယီကဒ္ျပား ၂ မ်ဳိး ထုတ္ေပးသည္။

စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေတဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ျဖစ္သည့္ ေ႐ႊလီ၊ ရင့္က်န္းႏွင့္ မန္စီခ႐ုိင္မ်ား အတြင္း ၉ လအထိ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
၈၈၈၈ သတင္းစာ


၀က္ဆိုဒ္မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းေနာက္ကြယ္ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လိုေနေသးသည့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား

အင္တာဗ်ဴး
ဇလပ္ေမ
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 19 2008 22:06 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းျပည္နယ္၌ ႏွစ္ ၅ဝ ခန္႔တြင္ တႀကိမ္ ဝါးသီးမ်ား သီးေလ့ရွိရာ ဝါးသီးမ်ားကို စားေသာက္ၾကေသာ ႂကြက္မ်ားသည္ ဝါးသီး၏ အာနိသင္ေႀကာင့္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ ထိုတိုးပြားလာေသာ ႂကြက္မ်ားက ေတာင္ယာမ်ားရွိ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုပါ ဖ်က္ဆီး စားေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ျပီး အလားတူအျဖစ္မ်ဳိး တဖန္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲရာ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမ့ဳိနယ္ ၅ ခုတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈ ေတြ႔ၾကံဳေနသည့္ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕သို႔ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း တခ်ဳိ႕၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးပို႔ လွဴဒါန္းေနေသာ္လည္း ကူညီပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာင့္မႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးသည္လည္း အလားတူ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရာ အကူအညီမ်ား ထပ္မံ လိုအပ္ေနေသးသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ မၾကာေသးခင္က ထန္တလန္ ၿမ့ဳိနယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕သို႔ ဆန္အိတ္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ကရင္ ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး႐ံုး (Karen Office of Relief and Development) မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Saw Htoo Klei အား ထန္တလန္ၿမ့ဳိရွိ ေဒသတခ်ဳိ႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ မဇၩိမသတင္းေထာက္ ဇလပ္ေမက အေသးစိတ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဘယ္ေဒသေတြကို ဆန္သြားလွဴခဲ့ပါလဲရွင့္။

က်ေနာ္က Burma Relief Center (BRC) အေနနဲ႔ ဆန္သြားေဝတာပါ။ အမ်ားႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဆန္အိတ္ ၁၆ဝ နဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ေတြကိုပါ သြားပို႔တာပါ။ အစာေရစာ အေခါင္းပါးဆုံး ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ က်န္ဖိုင္း၊ လုံေကၽြးသဲ၊ ပါလာရ္၊ တီးတိန္ေတြမွာ ခြဲေဝေပးခဲ့တာပါ။

အားရေက်နပ္မႈေရာ ရွိရဲ့လား။

မရွိဘူး။ မရွိဘူးဆိုတာက BRC က ကူညီေပးႏိုင္တာ နည္းနည္းေလးရွိတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေနရာတိုင္းကို မေပးႏိုင္ေသးတဲ့ အပိုင္းမွာေတာ့ အားရမႈ မရွိဘူး။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဝါးသုဥ္းမႈေၾကာင့္ အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈ အေတာ္ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြ စားဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္ေတြကို အိႏၵိယနယ္စပ္ကို သြားေရာင္းခ်ေနရတာ ေတြ႔လာရတယ္။ လမ္းခရီးေတြမွာ နအဖ စစ္တပ္ေတြက အဟန္႔အတား လုပ္ၾကေသးတယ္။ လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အိႏိၵယဘက္ ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ လုပ္အားခ မရဘဲ ရြာကို ျပန္လာခဲ့ရတဲ့ သူေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရတာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။

ဒီေဒသက လူေတြရဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေရွ့ဆက္ၿပီး ဘယ္လုိ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါလဲရွင့္။

လိုအပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က်န္းမာေရးဘက္ပိုင္းမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ အေတာ္လိုအပ္တယ္။ ခ်င္းျပည္သူ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္တာရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္မိတယ္။ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့တဲ့ အပိုင္းေတြမွာ ဒီထက္မက ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးခ်ဲ့လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။

ပညာေရးအပိုင္းကေန ေျပာရရင္ ခ်င္းအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေက်ာင္းသုံးပစၥည္း၊ ကိရိယာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာ အေရအတြက္ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ လိုအပ္သလို သင္ၾကားေပးတဲ့ ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူး။ ေနာက္ အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ဘဲ စားဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းတဲ့အပိုင္းမွာ မိဘေတြကို ကူညီေပးေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရး မထိခိုက္ႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ တိုးခ်ဲ့ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။

ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အစာေရစာ ေခါင္းပါးတဲ့ အေျခအေနေတြကို ခ်င္းမီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ တျခား ႏိုင္ငံတကာက ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိလာေအာင္၊ အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေန၊ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ခ်င္းမီဒီယာ အဖြဲ႔ေတြက ဒီထက္မက ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။

ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး အပိုင္းမွာ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ေရာ ေရွ့ဆက္ၿပီး ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲရွင့္။

ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ေဆာင္တဲ့အပိုင္း၊ သြားေနတဲ့ Process အပိုင္းမွာ နည္းနည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းတဲ့ ေနရာမွာ နယ္စပ္ေတြမွာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ေတြ ျပည္တြင္း အေျခအေနေတြကို အၿမဲတမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမယ္။ ထူးျခားမႈေတြ၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အစဥ္မျပတ္ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အစီရင္ခံတာ၊ အသိေပးတာေတြ ရွိရမယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ့ဆက္ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတာကို မိခင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္တယ္။

အခ်က္အလက္ ရွာတဲ့ အပိုင္းမွာလည္း နယ္စပ္တဲ့၊ နီးတဲ့ ေက်းရြာေတြရဲ့ အေျခအေန၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာေတြကို သိႏိုင္ေပမယ့္ နယ္စပ္နဲ႔ေဝးလံတဲ့ ေက်းရြာေတြ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မယူႏိုင္တာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေနရာေတြမွာလည္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြသူ အေနနဲ႔ ခက္ခဲမႈေတြ ရွိေပမယ့္ သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔ အေျခအေနကိုလည္း အၿမဲတမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ အရမ္းလိုအပ္တယ္။

ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ ျဖန္႔ေဝေရး ႀကီးၾကပ္တဲ့အပိုင္းမွာ အစဦးက ေထာက္ပံ့တဲ့ ေနရာမွာ ဦးစားေပးတဲ့စနစ္ လက္ခံရရွိသူ ဦးေရ၊ လက္ခံရရွိသူ ေက်းရြာရွိ ရယက သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။ အဲဒါမက လက္ခံရရွိသူေတြ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရမယ္။ လက္ခံရရွိသူ အေနနဲ႔ သူတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို တင္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ရင္ ေရွ့ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ ပိုေကာင္းမလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက ရြာလူႀကီးေတြ တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္တင္မကဘဲ ရြာသားေတြတင္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ သိရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ္။ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိရွိႏိုင္မွ ျဖန္႔ေဝတဲ့အပိုင္းမွာ ေကာင္ေကာင္း ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မယ္။ အဓိကေတာ့ ရြာလူႀကီးေတြ၊ ရြာသားေတြ တင္ျပတာကို အခ်က္ညီညီ သိရွိႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြအေပၚမွာ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအသုံးခ်သလဲ၊ ဘယ္လိုအသုံးျပဳသလဲ၊ ေနာက္ထပ္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးတဲ့အပိုင္းမွာ တခ်ဳိ့က ေထာက္ပံ့မႈေတြ ရတာေတြရွိမယ္။ မရတာေတြ ရွိမယ္။ အဲဒီအပိုင္းမွာ အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေတြကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ အပိုင္းမွာ ေရွ့ဆက္ၿပီး ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္မွ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အပိုင္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ၃ လအတြင္း ဘာေတြ ထူးျခားမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။