Thursday, October 9, 2008

ဒီပဲယင္းႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကံ တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံ စံုစမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈ အေရးယူ ေဆာင္႟ရြက္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ပဏမ အစီရင္ခံစာ

အမ်ဴိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဴပ္အား နအဖ စစ္အုပ္စု၏ တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းမႈမ်ား အက်ဥ္း

ဗိုလ္သန္းေ႟ရႊ လမ္းစဥ္ကို ေ႟ရြးမလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းစဥ္ကို ေ႟ရြးမလား

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးရိွတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသို႕Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး)၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

မြန္အမ်ဳိးသားတုိိ႕၏ေနာက္ခံသမုိင္း

အခန္း (၅)
ၿဗိတိသွ်ဆန္႕က်င္ေရး မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႕၏အခန္း

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ ဧကရာဇ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားလုံးကုိ၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္႐ုိက္သိမ္းပုိက္လုိက္သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားလက္ေအာက္သုိ႕ ေရာက္႐ွိသြားသည္၊ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႕သည္ ပထမတြင္ ပေဒရာဇ္ ဖိႏွိပ္ေရးအသြင္ထက္ သာေသာ အရင္း႐ွင္နယ္ခ်ဲ႕ ဖိႏွိပ္ေရးအသြင္ေအာက္တြင္ သက္သာသလုိ ႐ွိသည္၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးသည္ မြန္လူမ်ဳိးဟု ေျပာရန္ပင္ အမ်ားစုက ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကသည္၊ မိမိမြန္စကားကုိ မိမိတုိ႕ရပ္႐ြာ မိသားစုမ်ားၾကားတြင္သာ ေျပာၾကသည္။ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္၎၊ လူစုလူေဝးေနရာ မ်ားတြင္၎ ေျပာဆုိရန္ ဝန္ေလးၾကသည္၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကသည္၊ စီးပြားေရးအရလည္း မြန္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားပီပီ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းကုိသာ လုပ္ၾကသည္၊ အရင္း႐ွင္စနစ္အရ ပထမတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္ဝယ္ရျခင္းေၾကာင့္၎၊ အက်ဳိးရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အရင္း႐ွင္စနစ္၏ က်င့္သုံးခ်က္အတုိင္း ကုန္ၾကမ္းကုိ ေစ်းေပါေပါ ရ႐ွိရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆန္၊ စပါး၊ ေရနံ၊ သစ္၊ သတၲဳမ်ားကုိ ကုမၼဏီႀကီးမ်ားဖြင့္ကာ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူခဲ့သည္၊ အရင္း႐ွင္ႏုိင္ငံ ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္ လုပ္ပစၥည္း ကုန္ေခ်ာမ်ားကုိ အျမတ္မ်ားမ်ား ရရန္ ေစ်းႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရာင္းသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ အိႏၵိယမွ မိမိတုိ႕၏ လက္ေဝခံ ခ်စ္တီးမ်ားကုိ ေခၚသြင္းလာၿပီး လယ္သမားေပၚတြင္ ေသြးစုတ္ေစသည္၊ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎စီးပြားေရးဒဏ္ကုိ ခံရသည္၊ မြန္တုိ႕အမ်ားစုမွာ လယ္သမားျဖစ္၍ ၎ဒဏ္ကုိ ခံရသည္။

ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္သုိ႕ မြန္ေဒသသည္ ပထမဆုံးေရာက္႐ွိခဲ့သျဖင့္ မြန္အခ်ဳိ႕မွာ အရင္း႐ွင္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား လုပ္လာၾကသည္၊ ခ်မ္းသာေသာ လယ္သမားစုမ်ားမွ လယ္သမား သားသမီးမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ဖြင့္လွစ္ေသာ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနၾက၍ အဂၤလိပ္စာသည္ အဓိက ဘာသာ ျဖစ္လာ၍ ၎ဘာသာကုိ တတ္ၾကသည္၊ အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသွ်အစုိးထံတြင္ အမႈထမ္းၾကသည္၊ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူရ၍ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝလာၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ဖိႏွိပ္မႈကုိ သိသထက္သိလာ၍ နယ္ခ်ဲ႕သမားအား ဆန္႕က်င္ရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္၊ ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာစူလႈပ္႐ွားေနစဥ္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႐ု႐ွားေတာ္လွန္ေရးသည္ ကမၻာႀကီးကုိ ကုိင္လႈပ္လုိက္သည္၊ အရင္း႐ွင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ လူလူခ်င္း ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိး ဖိႏိွပ္မူ ကင္းေသာ ဆုိ႐ွယ္လစ္စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ၎ဂယက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕လည္း ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ လူမ်ဳိးခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈကင္းေသာ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားလႈပ္႐ွားမႈအျဖစ္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကုိ အရင္းခံေသာ ဝုိင္-အမ္-စီ-ေအ (ခရစ္ယာန္ကလ်ာဏယုဝအသင္း) ကဲ့သုိ႕ေသာ ဝုိင္-အမ္-စီ-ေအ (ဗုဒၶကလ်ာဏယုဝအသင္း) ကုိ တည္ေထာင္သည္၊ မ်ားမၾကာမီ ဝုိင္-အမ္-စီ-ေအ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စုစည္း၍ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ ေခၚ ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတာဝန္ကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္လာသည္။

ထုိ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မြန္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာ ဦးခ်စ္လႈိင္မွာ ထင္႐ွားေသာ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္၊ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိက္နယ္ ေက်း႐ြာအလုိက္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သမုိင္းဝင္ အမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ တည္႐ွိေနေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေ႐ွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည္၊ ၎တုိ႕မွာ ဆရာႀကီး ဦးသာဒင္ (ပဲခူး)၊ ဦးလူေဖဝင္း၊ ဦးခ်စ္ေသာင္းတို႕ ျဖစ္သည္။ မထင္႐ွားေသာ မြန္အမ်ဳိးသားသည္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လယ္သမား သူပုန္ဆရာစံႏွင့္အတူ မြန္လယ္သမားမ်ားလည္း နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႕အား တုိက္႐ုိက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ -၃၈ ခုႏွစ္၌ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားတြင္ မြန္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္၊ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဒုိ႕ဗမာအစည္းအ႐ုံးတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိ႐ွယ္လစ္ဇင္ကုိ ပထမဆုံး ျမန္မာသုိ႕ သမစိတၲ အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ေသာ မြန္သခင္ႀကီး (သခင္ႀကီး)သည္ ထင္႐ွားေသာေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္သည္၊ သခင္ႀကီးသည္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ သခင္ေဖသန္း၊ သခင္ဘေစာ ကဲ့သုိ႕ေသာ မြန္မ်ားႏွင့္ မထင္မ႐ွားေသာ မြန္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ႐ွိသည္။ျမန္မာျပည္ မၿငိမ္းခ်မ္းပါမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီအေရးမွာ လက္႐ွိစစ္အစုိးရ၊ အတုိက္အခံဒီမုိကေရစီအင္အားစု၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုံးပြင့္ဆုိင္ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အေျခခံေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မည္မဟုတ္သည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူတုိင္း နားလည္ ထားၾကပါ သည္၊ ဒီလုိသုံးပြင့္ဆုိင္္ေဆြးေႏြးေရး မျဖစ္ေပၚေစဖုိ႕ ဘယ္သူေတြတြန္းအားေပးေနသလဲ၊ ႐ွာေဖြၾကည့္ၾကရေအာင္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္နီးနားျခင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၾကတဲ့ တ႐ုပ္နဲ႕အိႏၵိယ၊ ကမၻာေပၚမွာ လက္နက္အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းထဲမွ ထိပ္ဆုံးေနရာက ပါလာေနၿပီး၊ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ စစ္လက္နက္နဲ႕ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္ေတြမက်န္ အနီးကပ္ဆုံး ေဖာက္သည္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကစစ္အစုိးရေတြပါပဲ။ အဲဒီႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဆဝါးေတြကအစ အိမ္သုံးပစၥည္း၊ လွ်ပ္္စစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕ကုိ လမ္းစရိတ္သိပ္မကုန္က်ပဲ ကုန္းတြင္းလမ္းကတဆင့္ တုိက္႐ုိက္တင္ပို႕ ႏုိင္ၾကပါတယ္။

ထုိအတူ အိမ္နီးျခင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအပါဝင္ အာစီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကလည္း သူတုိ႕ဆီက ထုတ္လုပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ျမန္မာျပည္တြင္းကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ေမွာင္ခုိလမ္းအပါအဝင္ တင္သြင္းေနၾကတာပါဘဲ။

ဒီေန႕ ျမန္မာ့ သယံဇာတေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ ကြၽန္းသစ္အပါဝင္ အဖုိးတန္သစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မွအစ ေနာက္ဆုံးေရကာတာႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝယ္ယူလာတဲ့ အထိလက္ရဲဇက္ရဲ ႐ွိလာၾကတယ္၊ သဘာဝဝန္းက်င္ထိခုိက္နစ္နာမႈ သူတုိ႕ ႏုိင္ငံမွာတုိက္႐ုိက္မျဖစ္ေပၚယင္ၿပီး တာပါဘဲ၊ ဌာနတုုိင္းရင္းသား မ်ား မူလေနရာက ေနေျပာင္းေ႐ြ႕ထြက္ခြာၿပီး ဘယ္ေဒသကုိပဲေရာက္္ေရာက္ သူတုိ႕ လုံးဝမသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာ႔အေရးကုိ ျမန္ျမန္နဲ႕အမွန္တကယ္ ၿပီးေျမာက္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ လုိလုိလားလားမ႐ွိၾကပါဘူး၊ မိမိႏုိင္ငံကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာလွ်င္ သံတမန္ အဝန္းအဝုိင္းကေန “ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ အဖြဲ႕ေတြလုိ” နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ေနၾကတာပါဘဲ၊ ကုလသမဂၢလည္း ထူးမျခားနားပါဘဲ၊ ကုိယ္စားလွယ္ ေတာ္လႊတ္လုိက္၊ ျပန္သြားလုိက္၊ အခ်ိန္ဆဲြလုိက္၊ သတင္းစာ႐ွင္လင္းပြဲလုပ္ၿပီး တုိက္တြန္းေနလုိက္ၾကတာအခ်ိန္ကုန္၊ လူပမ္း႐ုံပါဘဲ။

စစ္အစုိးရက ဒီအရာကုိ ျမင္ေနေတာ့ ဖမ္းဆီးလုိက္လႊတ္လုိက္၊ လႊတ္လုိက္ျပန္ဖမ္းလုိက္ လုပ္ျပေနတာ၊ ၿပီးခဲ့လက ႏုိင္ငံသမားအခ်ဳိ႕ ပါဝင္ေထာင္သား ကုိးေထာင္ေက်ာ္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္တာဟာ အားျပတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးမုိေလဝသ အေျခအေနသာယာ လာတယ္လုိ႕ ယုံထင္ ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေနသူမ်ားလည္း ႐ွိေနပါတယ္၊ စစ္အစုိးရရဲ႕ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္သာ ျမန္မာျပည္အေရးရဲ႕ ထြက္ေပါက္အမွန္လုိ႕ ေအာ္ၿပီး “ၿခံခုန္” သမားေတြရဲ႕ သံေယာင္ေနာက္မလုိက္မိေအာင္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

တ႐ုပ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္းအပါဝင္ အာစီယံႏုိင္ငံအသင္းနဲ႕ ကုလသမဂၢတုိ႕ နားခ်ေန႐ုံမ်ွနဲ႕ေတာ့ စစ္အစုိးရက သူ႕လမ္းစဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္၊ ဒီႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးေတြၾကားမွာနားမည္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းဟန္႐ွိတဲ့ သူေတာ္ေယာင္ေတြလုိေအာ္ျပ၊ လုပ္ျပပါလိမ့္မယ္၊ ဘာအေျဖမွထြက္လာႏုိင္မဟုတ္၊ အဲဒီႏုိင္ငံက လက္႐ွိေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကုိ ခေရေစ့တြင္းက်သိသည္ ဆုိေလဦးေတာ့ စာနာစိတ္ထားေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ၊ သူတုိ႕ ႏုိင္ငံမွာလည္း သူတုိ႕ျပႆနာေတြနဲ႕ပါ၊ အာဏာၿမဲေအာင္ ကုတ္ခဲဖက္တြယ္ေနရသူေတြခ်ည္းပါပဲ။

သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံးေႏြးေရး (စစ္အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား) လမ္းစ မျမင္ေသးပါ၊ တေလာက ေဒၚစုၾကည္ က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္းပါ၊ ဒါေပမဲ့ ကိစၥမ႐ွိေတာ့ပါ၊ ယၡဳတေလာဦးသန္းေ႐ႊ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာေရာဂါက ကိစၥ႐ွိေနပါသည္၊ ဒီသုံးပြင့္ဆုိင္ ကိစၥဆုိတာ ဦးသန္းေ႐ႊနဲ႕ ေဒၚစုၾကည္တုိ႕မပါ ယင္မၿပီးျပတ္ႏုိင္ပါ၊ ႏုိင္ငံေရးေရစုံ ဆက္ၿပီးေမ်ာေနဖုိ႕သာ႐ွိပါေတာ့တယ္။ စစ္အစုိးရအေနနဲ႕ ျပည္သူမ်က္ႏွာကုိ မေထာက္ပဲ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးဟာ ဒီလုိေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပ႐ုံနဲ႕ၿပီး ျပည့္စုံၿပီးလုိ ယူဆႏုိင္ပါသလား။

စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အထက္တင္ျပပါ အိမ္နီးနားခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႕ အေပးအယူ အတုိင္အေဖါက္တည့္ ေနပါသည္၊ ျမန္မာျပည္သားခ်င္း ညီၫြတ္ေနမယ္ဆုိယင္ အင္အားစုႀကီးတစ္ခုလုိ စု႐ုံးတက္လာတာကုိ အိမ္နီးနားခ်င္း ေတြက သေဘာမေတြ႕ပါ၊ သူ႕တုိ႕ခုိးယူထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ျပႆနာေတြ ေျဖ႐ွင္းၾကရပါမယ္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ စားပြဲဝုိင္းအဆင့္မႏုိင္ယင္ရတဲ့ နည္းနဲ႕ေျဖ႐ွင္းတတ္တဲ့ သတိၲေတြ ျမန္မာျပည္သားေတြမွာ အၿမဲကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ေအးေဆးတည္ၿငိမ္လို႕မျဖစ္၊ ဒီနာတာ႐ွည္ေရာဂါသည္ စစ္အုပ္စုလုယူထားတဲ့ အမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဆီက ရသမွ်အေသြးအသားအဆီအႏွစ္တုိ႕ကို ေစ်းေပါေပါနဲ႕ ဝယ္ယူၿပီး ျပႆနာမ်ား႐ွည္ၾကာေအာင္ မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ စတဲ့ သူတုိ႕ရဲ႕အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ယင္းနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား စိတ္ဝမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနၾကရေအာင္ အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္းႏုိင္ငံမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနလွ်က္႐ွိ္ေၾကာင္းပါ။မင္းသက္ေအာင္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေျခအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္အေရး

ဆလုိင္းထြန္းသန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခု အစာငတ္ခံတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။

ဒီက (ေဒၚစုနားမွာ ေနဖူးတဲ့) ေစာျမတ္မာဆုိတဲ့ မိန္းကေလး ေျပာတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတာ သေဘာမတူဘူးတဲ့။ သူ႔အိမ္က ကေလးမေလးေတြကုိလဲ ေႏွာင့္ယွက္တယ္တဲ့။ ေစ်းျခင္းမယူတာလဲ သံုးပတ္ေလာက္ ၾကာျပီဆုိေတာ့ စဥ္းစားစရာက ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီကေလးမကုိ သူတုိ႔က လုိက္ေႏွာင့္ယွက္သလဲ။ ေစ်းျခင္းက ဘာလုိ႔ မယူတာလဲ။
ေစ်းျခင္းမယူတာလဲ အဓိပၸာယ္ ရွိရမယ္။ ကေလးမေလးေတြကုိ ေႏွာင့္ယွက္တာလဲ အဓိပၸာယ္ ရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သလဲ ဆုိရင္ သူဟာ ၁-အခ်က္ ေစ်းျခင္းကုိ မယူတာဟာ ေစ်းျခင္းထဲမွာ ဘာေတြ ပါလုိ႔လဲ။ တကယ္ပဲ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနလုိ႔လား။ ေကာင္မေလးကုိ ဘာလုပ္ခုိင္းလုိ႔လဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္ႏႈိက္က အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတာ သူမၾကိဳက္ဘူး ဆုိေတာ့ သူ တကယ္လုိ႔သာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပရင္ သူ ဘာေၾကာင့္ ျပရသလဲ။ အဲဒီဥစၥာကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ဆင္ျခင္ၾကည့္တာေပါ့ေလ။ ဆႏၵျပရေအာင္ကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းက ရွိလာတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ သူ ရွိမွ ျဖစ္မယ္။ သူမရွိရင္ တုိင္းျပည္က အကုန္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္မယ္။. စစ္တပ္က တုိင္းျပည္ကုိ ထိန္းႏုိင္တာထက္ သူက ပုိထိန္းႏုိင္တယ္။ စစ္တပ္ထက္ သူက ၁၀ ဆ သာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ ရွိမွ ျဖစ္မယ္။ သူ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူး။ အျပင္က လူေတြ ကုိယ့္ကုိယ့္ကုိယ္ အထင္ၾကီးၾကတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ ငါက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ။ အဲဒီေကာင္ေတြ တေယာက္မွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ သူ႔လုိလဲ အနစ္နာ မခံႏုိင္ဘူး။ သူ႔လုိလဲ ေစတနာ မရွိဘူး။ သူ႔လုိလဲ ကမၻာမွာ မသိၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူရွိမွ ျဖစ္မယ္။

သူသာ မေတာ္တဆ တခုခု တိမ္းပါးသြားရင္ တုိင္းျပည္ၾကီး ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္မွာေပါ့။ အဲဒါေတြက မျဖစ္ေစခ်င္ဆံုးပဲ။ အဲဒါေတြက မေမွ်ာ္လင့္ခ်င္တဲ့အရာ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ။ ငါ ဆႏၵျပတုန္းကေတာ့ ငါက အဘုိးၾကီးပဲ။ ငါေသရင္ အေလာင္းမိးန္းမေပးလုိက္ ဒါပဲ ေတာင္းတယ္။ ထမင္းမစားရေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္ေသးလဲ။ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ လူဆုိတာ သတၱိရွိရွိ ေသဖုိ႔ လုိတယ္။

အစုိးရကုိ အဘက ဘယ္လုိ ေျပာခ်င္သလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခက္အခဲေရာ လူထုရဲ႕ အခက္အခဲေရာ တကယ္ ထြက္ေပါက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပဲ ရွိတယ္။ ေဒၚ က တကယ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ သူ႔အက်ိဳး မေမွ်ာ္ကုိးပဲ အစ္နာခံျပီး လုပ္ေနတာ။ သူသာ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေနတယ္။

တကယ္လုိ႔ ေဒၚဗအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏွိပ္စက္မယ္ဆုိရင္ သူသာ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ေတာ့ ငါးပါးတင္မက သံဃာစင္ပါ ေမွာက္မယ္။ အဲဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးလုိတယ္။

ဘ၀ဆုိတာ ႐ုန္းကန္ရတာခ်ည္းပဲ။ လူ႕႔ဘ၀ လာတာေတာင္မွ ငါတုိ႔က ခြက္ခြက္လန္ရယ္ျပီး ထြက္လာသလား။ အေမ့၀မ္းထဲကေန။ ငုိျပီးမွ ထြက္လာတာ မဟုတ္လား။ ကုိယ္လဲ ေနာက္မွ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္ အသိဥာဏ္၀င္လာမွ ေပ်ာ္တယ္ရႊင္တယ္ဆုိတာ သိလာတယ္။ ဒီလုိပါပဲ ေလာကၾကီးဟာ။ အနာမခံဘဲနဲ႔ အသာခံလုိ႔ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ အနာမခံဘဲနဲ႔ အသာစံတဲ့လူေတြ ရွိေကာင္း ရွိမေပါ့။ အဲဒါက ယာယီပဲ။

၆၄ တုန္းကဆုိရင္ ဦးေန၀င္းက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ သူ႔ကုိယ္သူ ၾကြားသလဲဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ေငြမွာ ကမၻာမွာ အခုိင္ဆံုးထဲမွာ ပါတယ္ဆုိျပီး ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး သတင္းစာေတြမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ေရႊဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ႏွစ္စဥ္ ထည့္တယ္။ အဲဒီကေန တျဖည္းျဖည္း ဆုိးလာလုိက္တာ ၈၇ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကုိယ္တုိင္ ယူအန္မွာ သြားျပီး ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံထဲမွာ ပါပါတယ္လုိ႔ ေျပာရတယ္။

အဘ ဥပမာေလးတခု ေျပာျပမယ္။ အဘ ေထာင္ထဲမ၀င္ခင္ ၾကက္ဥတလံုးကုိ ၁၀ ပဲ ရွိတယ္။ ေထာင္က ထြက္လာတဲ့အခါ ၃၅ က်ပ္ ျဖစ္သြားတယ္။ တႏွစ္ခြဲေလးထဲမွာကုိပဲ ေတာ္ေတာ္ကုိ ေစ်းၾကီးသြားတယ္။ ခု ဘဲဥၾကက္ဥ တလံုးကုိ ၁၅၀ လုိ႔ ေျပာတယ္။ လူေတြ ရၾကတဲ့ လခတုိ႔ဆုိတာ တက္မလာဘူး။ တက္မလာေတာ့ လူေတြက အရမ္းဆင္းရဲလာတာေပါ့။ ဆင္းရဲလာတဲ့အခါက်ေတာ့ လူငယ္ေတြက သူတုိ႔က စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး။ မရွည္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ သြားၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ပုိေကာင္းတဲ့အလုပ္ ရတဲ့လူလဲ ရွိသေပါ့။ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ ရတဲ့လူလဲ ရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတ့ ႏုိင္ငံက အခု ျဖစ္ေနျပီ။ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္။ စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္ကုိ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ၁၉၉၀က အႏုိင္ရတဲ့ ပါတီကုိ လႊဲေပးဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။

ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္လဲ ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကပ္ထားတဲ့ မဲ႐ံုေတြဟာ (သူတုိ႔ကုိေတာ့ စောင့္ၾကပ္ခုိင္းလုိ႔ မရဘူး) ၉၄၇ က ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံဳ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္။

အခု ေြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒလဲ မယူဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အဲဒီအတုိင္းပဲ လုိခ်င္တယ္။ ေနာက္မွ ျပန္ျဖစ္ေပါ့။

ဒါမွမဟုတ္လဲ ၾကားျဖတ္အစုိးရတခုေတာ့ ဖြဲ႕မွ ျဖစ္မယ္။ တုိင္းျပည္က တျဖည္းျဖည္း ဆုိးလာျပီ။ လူေတြက desprate ျဖစ္လာျပီ။ ျဖစ္လာရင္ အသက္ေသရမွာလဲ လူေတြက မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ တတုိင္းျပည္လံုး ေသြးေခ်ာင္းစီးသြားႏုိင္တယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရင္ အာဏာကုိေရာ ၾကားျဖတ္အစုိးရကုိေရာ ေပးမွ ျဖစ္မယ္လုိ႔ အဘေတာ့ ျမင္တယ္။

အဲဒီလုိမွ မလုပ္ရင္ ဟုိတုန္းက အာရွမွာ ထိပ္တန္းက ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ အခုဆုိရင္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ၾကီး ျဖစ္ေနတယ္။ စီးပြားေရး ပညာေရး လူမႈေရးတင္မကဘူး။ အားကစားမွာတင္ လူဦးေရ သံဳးေလးသိန္းရွိတဲ့ ဘရူႏူုိင္းေလာက္ေတာင္ ခြန္အား မရွိေတာ့ဘူး။ ျပည္သူလူထု ၾကားမွာလဲ ညီညြတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္။ ေထာင္ဆုိတာ ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ၾကရမွာပဲ။

အဘလဲ အခုက အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ျပီဆုိေတာ့ ပါးစပ္ကပဲ လုပ္ႏုိင္ေတာ့တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ လက္နဲ႔ေျခနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏုိင္မလဲ ၾကည့္ေနတယ္။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ အျပင္မွာ ေနတဲhသူေရာ အတြင္းမွာ ေနတဲ့သူေရာ ညီၾကပါ။ အ႐ုိးေလး အရင္းေလးခြျပီး စားရတာနဲ႔ ေပ်ာ္ျမဴးမေနပါနဲ႔။ သားစဥ္ေျမးဆက္ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ပါ။ ေနာက္တခ်ိန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ သတ္ခဲ့တဲံ ဦးေစာသမီး ေဘဘီေစာတုိ႔ဆုိရင္ လူေရွ႔မွာ မ်က္နွာေတာင္ မျပရဲဘူး။ နအဖနဲ႔ ေပါင္းတဲ့သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးဟာ လူေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာမျပရဲဘူးဆုိဆတာ ျဖစ္မယ္။ အျပင္က လူေတြလဲ ညီရမယ္။ အတြင္းက လူေတြလဲ ညီရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ရွာမေနနဲ႔။ ေခါင္းေဆတာင္ဆုိတာ ကုိယ္ပဲ။ လုပ္စရာ ရွိတာကုိသာ ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္း လုပ္ရင္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ရမွာပဲ။

ေနာက္တခု အဘ ေျပာေလ့ရွိတာက လူဟာ ဘာသာေရးကုိ မပါဘဲ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒီကမၻာၾကီးမွာ မင္း ဘာအတြက္ အသက္ရွင္မလဲလုိ႔ အဘကုိ ေမးရင္ အဘ မေျဖတတ္ဘူး။ အဘသိတာ တခုေလးေတာ့ ရွိတယ္။ ဒီကမၻာေပၚမွာ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ မွန္သမွ်ဟာ ေသၾကရမယ့္ သူေတြခ်ည္းပဲ။ ကမၻာေလာကၾကီးသည္ တခဏသာ ေနရတဲ့ ယာယီတဲပဲ။ ဒီယာယီတဲကုိ ငါတုိ႔ မက္ေနလုိ႔ မရဘူး။အဲဒီေတာ့ ဒီကမၻာမွာ ေသၾကတဲ့ ပံုေတြကုိ ငါတုိ႔ ၾကညါ့ရေအာင္။ ႐ုိး႐ုိး ဖ်ားနာျပီး ေသတာက တမ်ိဳး။ ကုိယ့္ရဲ႕ စနက္ မပါဘဲနဲ႔ ေအအုိင္ဒီအက္စ္လုိ ေဆး၀ါးလုိ ေသရတာက တမ်ိဳး။

ေနာက္တခုက ကုိယ့္ရဲ႕ အသိတရား မပါဘဲ သုိ႔ေသာ္လဲ ပါေနရတယ္။ ဘာ ပါေနရလဲဆုိေတာ့ မွန္သလား မွားသလား မေ၀ခြဲတတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ပါေနရတယ္။ ရန္ပြဲတခု၊ စစ္ပြဲတခု ၾကားထဲမွာ ကုိယ္ေသသြားႏုိင္တယ္။

ေနာက္တခုက ကုိယ့္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ လုိခ်င္တဲ့ ဆႏၵတခုေၾကာင့္ ရန္ပြဲမွာ ေသရတယ္။ ခုနဟာက မေ၀ခြဲတ္ဘူး။ ခုဟာက ေ၀ခြဲတတ္သားနဲ႔ ကုိယ္ ေသသြားရတယ္။ ေနာက္ဆံုး တခုကုိေတာ့ ကုိယ္ မေသခ်င္ဆံုးပဲ။ မေတာ္တဆ ေသတာ၊ ကုိယ္မသိလုိက္ဘဲနဲ႔ ေရာဂါဆုိး ျဖစ္ေသတာ။ ဒါက ကိစၥမရွိဘူး။

ကုိယ့္ေလာဘေၾကာင့္ ကုိယ့္ဟာကုိ္ယ္ ေသရတာေတာ့ ဘယ္သူမွ မေသခ်င္ဘူး။ ဒီေလာကမွာ အသက္ရွင္တဲ့ အခါမွာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အသက္ရွင္မႈ လုိတယ္။ ကုိယ္ မသိဘဲနဲ႔ ေသရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေရွာင္လုိ႔ရရင္ေတာ့ ေရွာင္ခ်င္တာေပါ့ကြာ။ ေရွာင္လုိ႔ မရရင္လဲ ဘယ္တတ္ႏုိင္မလဲ။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ေတာ့ သူမ်ားေသတာေရာ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ေသတာေရာ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီကမၻာမွာ ငါတုိ႔ အသက္ရွင္စဥ္မွာ ျဖဴစဥ္ျဖစ္ေစ၊ မည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လွသည္ျဖစ္ေစ အရုပ္ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္လုိ ဘ၀အေေျခအေနမ်ိဳးပဲလာလာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲံ အသက္ရွင္ျခင္း၊ အဓိပာယ္ရွိတဲ့ ေသျခင္းက အေကာင္းဆံျုးပဲ

အဲဒီေတာ့ အဘ ေျပာခ်င္တာက ဒီကမၻာမွာ ငါတုိ႔ အသက္ရွင္စဥ္မွာ ယာယီပင္ ျဖစေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အသက္ရွင္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ျပီး အဓိပာယ္ရွိတဲ့ ေသျခင္းနဲ႔ ေသရတာကုိ အေတာ့ သေဘာက်တယ္။

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကုိ ေျပာခ်င္တာက ငါတုိ႔ဟာ ေသမ်ိဳးေတြ၊ တေန႔ ေသရမယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေသမ်ိဳးနဲ႔ ငါတုိ႔ ေသရမွာက ျမတ္ပါတယ္။ ဟုိ နအဖတုိ႔ ဘာတုိ႔ မေကာင္းတဲ့လူေတြ ဓားျပတုိက္တဲ့လူေတြ သူမ်ားပစၥည္း လုတဲံသူေတြ အဲဒီလုိ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ တြဲျပီး အသက္မရွင္ပါနဲ႔။ သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးကုိ လုပ္ရင္းနဲ႔ ေသရတာက ျမတ္တယ္။ ဆုိလုိတဲ့ အဓိပၸာယ္က ျမန္မာျပည္ၾကီးက ငါတုိ႕ ေကာင္းစားေစခ်င္ရင္ ငါတုိ႔ အားလံုးသည္ ေကာင္းေသာ အသက္ရွင္ျခင္းနဲ႔ ရွင္ျပီး ေကာင္းေသာ ေသျခင္းနဲ႔ ေသဖုိ႔ရာ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိၾကတယ္။

ငါဟာ ေသရမွာပဲဆုိျပီး ဘယ္သူမွ ေၾကာက္မေနနဲ႔။ တေန႔ ေသရမယ့္ သူေတြခ်ည္းပဲ။ ေကာင္းေသာ ေသျခင္းနဲ႔ ေသဖုိ႔သာ အလုိရွိၾကပါလုိ႔

ေလွာင္အိမ္ထဲက လြတ္လာတ့ဲ ျခေသၤ့ႀကီး

ေအာက္တုိဘာ ၉၊ ၂၀၀၈
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေထာင္က လြတ္လာၿပီဆုိေတာ့ ဦးေလးနဲ႔ ေဒၚေဒၚ (လူထုဦးလွ နဲ႔ ေဒၚအမာ)တုိ႔ကုိ ေျပးၿပီး သတိရလုိက္မိပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္က လူထုဦးလွ နဲ႔ ေဒၚအမာ တုိ႔ကုိ မႏၱေလးလူငယ္ေတြ ေခၚၾကသလုိပဲ ဦးေလးနဲ႔ ေဒၚေဒၚလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ တကယ့္ဆက္ဆံေရးကလည္း တူ သား အရင္းလုိပါပဲ။ ဦးေလး ကြယ္လြန္ၿပီး ေဒၚေဒၚ ရန္ကုန္ကုိ အလည္လာေတာ့ မႏၱေလးဇာတိ တူသားတေယာက္လုိပဲ ရင္းႏွီးတ့ဲ မင္းသားႀကီး ဦးထြန္းေ၀က သူ႔အိမ္မွာ ဂုဏ္ျပဳ ဧည့္ခံပဲြ လုပ္တယ္။ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာေတြနဲ႔ အႏုပညာေလာကက လူစုံပါတယ္။ အဲဒီပဲြမွာ ဧည့္သည္ ေလးငါးေယာက္က ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကေတာ့ ဦး၀င္းတင္က “က်ေနာ့္အေမအရင္းရဲ႕ အမည္ကလည္း ေဒၚအမာပါ၊ လူထုေဒၚအမာကုိလည္း က်ေနာ္ အေမလုိပဲ သေဘာထားပါတယ္။ အေမ မေသပါနဲ႔အုံး။ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ ေတာင့္ထားပါအုံး” လုိ႔ ေျပာခ့ဲပါတယ္။ အေမကလည္း ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ေတာင္ ေအာင့္ထားၿပီး သတင္းစာဆရာတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္စား တုိင္းျပည္အတြက္ ေျပာစရာ ဆုိစရာ ရိွတာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ဟာ ငယ္စဥ္ စာေတြေပေတြ ဖတ္ရွဳလာစကတည္းက သတင္းစာဆရာ ျဖစ္ဖုိ႔ကုိပဲ စိတ္သန္ခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ေရာက္စ၊ အသက္ ၁၉-၂၀ အရြယ္ကတည္းကစၿပီး ၀င္ခြင့္ရသမွ် စာနယ္ဇင္း ႀကီးငယ္ေတြမွာ သတင္းစာတုိက္တခု မျပဳတ္မခ်င္း၊ မပိတ္မခ်င္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခ့ဲတာဟာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္ ပိတ္ၿပီး စစ္အစုိးရက သူ႔ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ခ်ိန္ အထိ ပါပဲ။ ဒါေတာင္ ရွစ္ေလးလုံးကာလမွာ ရသမွ် အခြင့္အေရးကေလး ယူၿပီး သတင္းစာ ထုတ္လုိက္ပါေသးတယ္။ ၀င္ေရးစရာရိွတ့ဲ တျခားစာနယ္ဇင္းေတြမွာလည္း ေရးခ့ဲပါတယ္။ သူအလုပ္ျပဳတ္ေတာ့ အသက္ ၅၀ မျပည့္ေသးပါဘူး။ ဉာဏ္မီးေတာက္တ့ဲအရြယ္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ အဖုိးတန္္ သားရတနာေတြကုိ စစ္၀ါဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္တစုက အခုလုိပဲ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။

ဟံသာ၀တီသတင္းစာဆုိတာက ၁၈၉၇ ခုႏွစ္မွာ မစၥတာ ရစ္ပလီက တည္ေထာင္ခ့ဲတာပါ။ သူက မင္းတုန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ေမြးစားသားတေယာက္ပါ။ သားေတာ္ရင္းေတြနဲ႔ ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ပညာသင္ဖက္ပါ။ သူ႔ပုံႏွိပ္တုိက္ဟာ ပိဋိကတ္သုံးပုံေရာ၊ ပုံမႏွိပ္ဖူးေသးတ့ဲ ေရွးစာေပေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္သုံး ေရးထုံးသတ္ထုံးေတြနဲ႔ တလုံးတပါဒ အမွားမခံဘဲ ေရွးဦးဆုံးပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲတ့ဲ ပုံႏွိပ္တုိက္ႀကီးပါ။ ၁၇၉၈ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္တာ ဆုိေတာ့ ခုဆုိရင္ ၁၁၁ ႏွစ္ သက္တမ္း ရိွခ့ဲပါၿပီ။ ဟံသာ၀တီသတင္းစာလည္းရိွ၊ ဦးေလးတုိ႔ ေဒၚေဒၚတုိ႔လည္းရိွ၊ ဦး၀င္းတင္ေရာ က်ေနာ္တုိ႔ေရာ မႏၱေလးမွာ အတူရိွေနခ့ဲၾကရင္ေတာ့ ရာျပည့္ပဲြႀကီး ၀ဲွခ်ီးက်င္းပခ့ဲၾကမွာ မလဲြပါဘူး။ ခုလုိ အဖုိးတန္္ သက္ေတာ္ရွည္ စာအုပ္တုိက္ႀကီးေတြ၊ သတင္းစာတုိက္ႀကီးေတြကုိ ပိတ္ခ့ဲဆုိ႔ခ့ဲ ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာလည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစုပါပဲ။ ဒီလုိ အကုသုိလ္ေတြ ရပ္ၾကဖုိ႔ ေကာင္းလွပါၿပီ။

ေၾကးမုံသတင္းစာႀကီးမွာ ဆရာေအာင္ဗလ ေခၚ ေၾကးမုံဦးေသာင္းက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာသာ အဓိက လုပ္ခ့ဲတာပါ။ ဦးေသာင္းက စည္းရုံးေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္းပါတယ္။ ဆရာဇ၀န၊ စိန္ခင္ေမာင္ရီ၊ ဦးႀကီးေမာင္၊ ဦး၀င္းတင္ စတ့ဲ စာေပ လူရည္ခြ်န္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး ေၾကးမုံသတင္းစာႀကီးကုိ ထူေထာင္ခ့ဲရာမွာ ဦး၀င္းတင္ဟာ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအျဖစ္နဲ႔ တုိက္ထုိင္အယ္ဒီတာႀကီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသာက္အစား၊ ေလာင္းကစား စတ့ဲ ကိစၥေတြ ကင္းပါတယ္။ လြန္ကြ်ံတာ ဘာမွ မရိွပါဘူး။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ပါဘူး။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာက “လူေပလူေတ”ႀကီးေတြ မ်ားေပမ့ဲ သူက မေပ မေတဘဲ တုိက္ကုိလာသမွ် လူငယ္ကဗ်ာဆရာေတြ ပန္းခ်ီကာတြန္းဆရာေတြကုိ ဧည့္ခံျပဳစုေနေလ့ရိွပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ အၿပီးမွာ သတင္းစာအယ္ဒီတာတခ်ဳိ႕ အဖမ္းခံရေတာ့ အျပင္မွာ က်န္ရစ္တ့ဲ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းေနေရးကအစ သူ႔လခ သူမသုံးဘဲ ေထာက္ပ့ံကူညီခ့ဲသူပါ။ သူက သတင္းစာနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ေနသူလုိ႔ ေျပာခံရသူပါ။ အိမ္ေထာင္ မရိွပါ။ သူနဲ႔ တသက္လုံး ရင္းႏွီးလာတ့ဲ ဆရာဒဂုန္တာရာကေတာ့ “သူကား သတင္းစာအလုပ္ကုိ ဧကမူစိတ္ႏွင့္ လုပ္ေနသူတည့္”လုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါတယ္။ [ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေရးဖူးပါတယ္။]

ဦး၀င္းတင္က ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္၊ လူထုဦးလွ၊ လူထုေဒၚအမာ၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ စတ့ဲ သတင္းစာဆရာႀကီးေတြကုိ အထူး ေလးစား အားက်ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္လတ္တုိ႔နဲ႔လည္း တူသားအရင္းလုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးပါတယ္။ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္ကုိ မႏၱေလးမွာ ဖြင့္ပဲြလုပ္ေတာ့ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း၊ ဆရာျမမ်ဳိးလြင္၊ လူထုဦးလွ၊ လူထုေဒၚအမာ စတ့ဲ မႏၱေလး သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားကုိ အမွဴးထားပါတယ္။ ဦးေလး လူထုဦးလွက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိစကား ေျပာေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း ပုံျပင္ေလးတခုနဲ႔ ေျခဆင္းေျပာပါတယ္။

တခါက ျခေသၤ့မႀကီးတေကာင္ သားဖြားေတာ့ သားသမီးေတြ တၿပဳံႀကီး ေမြးေလ့ရိွတ့ဲ ေျမေခြးမက မီးေန ေမးလာသတ့ဲ။ ျခေသၤ့မကေတာ့ သားတေကာင္းတည္းပဲ ေမြးထားတယ္။ ေျမေခြးမက “ဟင္-ရွင္ ေမြးတာ တေကာင္တည္းပါလား”လုိ႔ မလုိတမာ ေလသံနဲ႔ ေမးသတ့ဲ။ ဒီေတာ့ ျခေသ့ၤမႀကီးက “ေအး ဟုတ္တယ္၊ တေကာင္းတည္းေတာ့ တေကာင္တည္းပါပဲ၊ ဒါေပမ့ဲ ျခေသ့ၤဟ့ဲ” လုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္သတ့ဲ။ ျမန္မာသတင္းစာ စတင္ေပၚထြန္းရာ မႏၱေလး ရတာနာပုံၿမိဳ႕ႀကီးမွာ စစ္အစုိးရရဲ႕ေကာင္းမႈေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္း တေစာင္တေလမွ် မရိွေတာ့တ့ဲကာလမွာ ဦး၀င္းတင္လုိ ပုဂၢဳိလ္တဦး ဦးေဆာင္တ့ဲ သတင္းစာႀကီးတေစာင္ လာဖြင့္တာဆုိေတာ့ ဦးေလး လူထုဦးလွက ဒီဖြင့္ပဲြအတြက္ အထုိက္တန္ဆုံးပုံျပႈ္ေလးနဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲတာဟာ ေျပာစမွတ္ ျပဳရပါတယ္။ ခု ဦး၀င္းတင္တေယာက္ ေထာင္ကလြတ္လာၿပီဆုိေတာ့ ဦးေလးကုိ အမွတ္ရၿပီး “ဦးေလးရဲ႕သား ျခေသ့ၤႀကီး ေလွာင္ခ်ဳိင့္က လြတ္လာၿပီ ဦးေလးေရ”လုိ႔ ဟစ္ေအာ္ တုိင္တည္လုိက္ခ်င္မိတာကေတာ့ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ေပၚလာတ့ဲ ဆႏၵပါပဲ။

ဦး၀င္းတင္က မႏၱေလးမွာဆုိရင္ ဦးေလးနဲ႔အတူ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရး အေရးႀကီးငယ္ဟူသမွ် လက္ညီ တက္ညီ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါတယ္။ ဦးေလး သူ႔ကုိယ္သူ ေျပာေလ့ရိွသလုိ “မယားပါ မႏၱေလးသား”မ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္အထိ ဦး၀င္းတင္အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက လုိလားခ့ဲၾကပါတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္ရင္၊ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္း နဲ႔ သတင္းစာဆရာ ဦး၀င္းတင္ တုိ႔ဟာ ဦးေလးနဲ႔တကြ ၿမိဳ႕လူထုကပါ အသည္းစဲြ ခ်စ္ခင္ျခင္းခံၾကရတ့ဲ အမိ မႏၱေလးရဲ႕ အေမြစား အေမြခံ ေမြးစားသားရတနာေတြ ျဖစ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဦးေလးနဲ႔ ေဒၚေဒၚတုိ႔ရဲ႕ အရင္းႏွီးဆုံး ခ်စ္မိတ္ေဆြေတြလည္း ျဖစ္ခ့ဲၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဦး၀င္းတင္က ရတနာပုံၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ ေျပာေလ့ရိွခ့ဲတ့ဲ “မန္းမနီး ေရေ၀း”ကပါ။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ဇာတိပါ။ မိဘေတြက ဦးပု၊ ေဒၚအမာ တ့ဲ။ ကုန္သည္မ်ဳိးရုိးပါ။ သားသမီး ေမြးခ်င္း သုံးေယာက္အနက္ သားႀကီးၾသရႆပါ။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခ့ဲတာ ဆုိေတာ့ မႏၱေလး ေစ်းခ်ဳိေတာ္ ေခါင္မုိးေပၚမွာ ေမြးဖြားခ့ဲသူ ေရႊမန္းသားစစ္စစ္ ဆရာေမာင္သာရနဲ႔မွ ရြယ္တူပါ။ ႏုိင္ငံေရးကုိေတာ့ ငယ္စဥ္ကပဲ ၀ါသနာပါခ့ဲဟန္ တူပါရဲ႕။ ႏုိင္ငံေရးေဗဒ နဲ႔ ေခတ္သစ္သမုိင္းကုိ ယူခ့ဲပါတယ္။ စာေပ၀ါသနာ အရင္းခံရိွလုိ႔ အဂၤလိပ္စာေပကုိလည္း တဲြယူခ့ဲၿပီး ၁၉၅၃ မွာ ၀ိဇၨာဘဲြ႔ ယူခ့ဲသူပါ။

ဘဲြ႔ရေတာ့ စာေပဗိမာန္မွာ ၀င္လုပ္တယ္။ ၀င္လုပ္ရင္း နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ဒတ္ခ်္ အမ်ဳိးသားသတင္းစာနဲ႔ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တ့ဲ ဂ်မ္္ဘာတမ္ကုမၸဏီကုိ သြားၿပီး “လူထုသိပၸံ”အတဲြမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ငါးဆယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိတ့ဲ စာအုပ္တဲြမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ ပုံႏွိပ္ရင္း သတင္းစာပညာ၊ ပုံႏွိပ္ပညာ၊ စာအုပ္တည္းျဖတ္မႈပညာ၊ ထုတ္ေ၀မႈပညာေတြကုိ သုံးႏွစ္မွ် သင္ယူခ့ဲရပါတယ္။ နယ္သာလန္မွာက ဗင္ဂုိးျပတုိက္ႀကီးလည္း ရိွတယ္ဆုိေတာ့ ဥေရာပက ပန္းခ်ီျပတုိက္ေတြ၊ ျပပဲြေတြကုိ ေလ့လာခံစားဖုိ႔လည္း မေမ့မေလ်ာ့ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၊ ဖက္ဆစ္တုိ႔ရဲ႕ ေျခရာလက္ရာေတြကုိလည္း လက္ေတြ႔ ရွဳျမင္ သုံးသပ္ခြင့္ ႀကဳံခ့ဲရပါတယ္။

က်ေနာ္ နယ္သာလန္က စာေပစာတမ္းဖတ္ပဲြတခုကုိ သြားေတာ့ သူငယ္ခ်င္း တင္မုိးရဲ႕ သမီး ေဒါက္တာ မုိးမုိးႏ်င္းလုိက္ျပလုိ႔ ဦး၀င္းတင္တုိ႔၊ ဦးတင္မုိးတုိ႔ သြားခ့ဲ ေရာက္ခ့ဲ ေလ့လာခ့ဲတ့ဲ ေနရာေတြကုိ ေရာက္ခ့ဲရေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးနဲ႔ လည္ပင္းဖက္ၿပီး သြားခ်င္လုိက္တာလုိ႔ တမ္းတမိခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဆရာတင္မုိးက နယ္သာလန္မွာ ေနေပမယ့္ ဂ်ပန္ကုိ စာေပေဟာေျပာပဲြ သြားေနခုိက္ျဖစ္လုိပ မဆုံခ့ဲရတာပါ။ ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာေပါ့။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ မေပၚခင္ကေတာ့ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕အခန္းဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စုရပ္ပါ။ ပန္းခ်ီျပပဲြေတြ ရိွရင္ေတာ့ ဦး၀င္းတင္နဲ႔ အတူၾကည့္ရတာ အလြန္ ပညာလည္းတုိး၊ ရသလည္းတုိးပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္ဟာ “အလွရွာေတာ္ပုံ” ဆုိတ့ဲ စာအုပ္တအုပ္ ျပဳစုၿပီး ျမန္မာလူငယ္ေတြကုိ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီသမုိင္း၊ ကမၻာ့ပန္းခ်ီသမုိင္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲသူတဦး မဟုတ္ပါလား။

ရန္ကုန္ သရက္ေတာဘုန္းႀကိးေက်ာင္းေတြနားက၊ လမ္းသစ္ရိပ္သာထပ္က တုိက္ခန္းတခုမွာ ဦး၀င္းတင္ ေနခ့ဲပါတယ္။ သူ႔အိမ္ျပတင္းမွာ သစ္ခြပန္းလွလွႀကီးေတြ ပြင့္ေနတ့ဲ ပန္းအုိးႀကီးေတြ ခ်ိန္ထားတယ္။ အဲဒီတုိက္ခန္းမွာ ဆရာဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာျမသန္္းတင့္တုိ႔ရဲ႕ အခန္းေတြလုိပဲ စာအုပ္ပုံအႀကီးႀကီးေတြ အျပည့္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီအခန္းမွာ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ရုပ္ရွင္မင္းသား စတ့ဲ သူ႔အေပါင္းအသင္းေတြကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး သူ႔ကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးေလ့ ရိွပါတယ္။ မႏၱေလးမွာ အိမ္ေနရာ ႏွစ္ခါေျပင္းခ့ဲပါတယ္။ ႏွစ္ခါလုံး က်ေနာ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း သူ႔အေပါင္းအသင္း ႀကီးငယ္ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚ ေကြ်းေမြးရင္း စာအေၾကာင္း ေပအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိေလ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ဟာ သတင္းစာဆရာအသင္း အတြင္းေရးမွဴးလည္း လုပ္ခ့ဲ၊ သတင္းစာဆရာ သင္တန္းေတြမွာလည္း ကထိက လုပ္ခ့ဲ ဆုိေတာ့ သတင္းစာသမား တပည့္တပန္း အေပါင္းအသင္းကလည္း အလြန္မ်ားပါတယ္။ တပည့္ေတြထဲမွာ စစ္ဗုိလ္ေတြလည္း ပါၾကၿပီး သူ႔ကုိ ေလးစား ခ်စ္ခင္ၾကေပမယ့္ အကြ်မ္းတ၀င္ေတာ့ ေနရေလာက္ေအာင္ ကံမေကာင္းၾကရွာပါ။ သူ႔အိမ္မွာ ဆုံေလ့ရိွတ့ဲ ပရိသတ္ကေတာ့ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ မဖိတ္ေခၚရဘဲ ဦး၀င္းတင္နဲ႔အတူ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ပါ၀င္ခ့ဲၾကပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ဟာ ေပၚသစ္ အမည္နဲ႔ စာေပေ၀ဖန္ေရး၊ ပန္းခ်ီေ၀ဖန္ေရးတုိ႔ကုိ ေရးသားရာမွာ ပညာရွင္မ်ား ေလးစားေလာက္ေအာင္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ပါတယ္။ ေမာင္၀န္ဇင္း၊ ျပည့္စုံ၊ ေမာင္ႀကီးၿမိဳင္၊ ကုိေဒါင္း၊ စာသမား၊ ေမာင္သစ္ဆင္း စတ့ဲ နာမည္ေတြနဲ႔လည္း သူ႔သူငယ္ခ်င္း မင္းယုေ၀ရဲ႕ ေငြတာရီမဂၢဇင္းမွာ စာစုံ ေရးခ့ဲပါတယ္။ ဒီအမည္ေတြနဲ႔ သူေရးခ့ဲတယ္လုိ႔ သူက မေျပာဖူးခ့ဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း မေမးဖူးခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဒီလက္ရာေတြကုိၾကည့္ၿပီး သူမွတပါး တျခားလူေတြ ေရးႏုိင္ဖြယ္မရိွပါ ဆုိၿပီး က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီအမည္ေတြကုိလည္း သူ႔အမည္အျဖစ္နဲ႔ စာရင္းေကာက္ထားလုိက္ပါတယ္။ ခု သူ ေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ သူ႔ကုိ လွမ္းေမးၿပီး ဒီကေလာင္အမည္ခဲြေတြကုိ အတည္ျပဳရပါဦးမယ္။

ဟံသာ၀တီသတင္းစာဟာ မဆလသတင္းစာပါ။ ျမန္မာ့ဆုိရွစ္လစ္လမ္းစဥ္ကုိ ၀ါဒျဖန္႔ခုိင္းတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဦး၀င္းတင္က “သတင္းစာဆုိတာ ဘာလဲ” ဆုိတ့ဲ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ စၿပီး “ခ်ဲ”ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဒါကုိပဲ ဖြင့္ဆုိခ့ဲပါတယ္။ သတင္းစာဆုိတာ အာဏာရွင္ေတြ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြ မဟုတ္တာ လုပ္ရာမွာ ကာကြယ္ေပးတ့ဲ “စကၠဴကန္႔လန္႔ကာ” မဟုတ္၊ ျပည္သူေတြ အမွန္မျမင္ရေအာင္ နားမ်က္စိကုိ ဖုံးကြယ္ေပးတ့ဲ “စကၠဴမ်က္ႏွာဖုံး”လည္း မဟုတ္၊ ၀ါဒျဖန္႔စာရြက္လည္း မဟုတ္၊ “ဘုန္းေတာ္ဘဲြ႔”လည္း မဟုတ္၊ အားလုံးေကာင္းပါသည္ ဆုိတ့ဲ “အစီရင္ခံစာ”မ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ လက္ညိွဳးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ခ်င္သူတုိ႔ရဲ႕ “ေဖာင္ေတာ္စီးလက္မွတ္”လည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ အစုိးရၾကား၊ အစုိးရနဲ႔ အစုိးရခ်င္းတုိ႔ရဲ႕ၾကား၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ၾကား ဘာသာျပန္ေပးတ့ဲ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ စကားျပန္၊ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ အာေဘာ၊ ျပည္သူတုိ႔ကုိ အသိပညာေပးတ့ဲစာ၊ ျပည္သူတုိ႔ကုိ လႈံ႔ေဆာ္တ့ဲ စာကုိမွသာ သတင္းစာေခၚတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ေမွာင္ခ်ျခင္းဟာ မေကာင္းမႈလုပ္ခ်င္လုိ႔ အေမွာင္ႀကိဳက္တ့ဲ ခုိးသားဓားျပေတြရဲ႕ အႀကိဳက္သာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သတင္းေတြကုိ ပိတ္ဟ့ဲ၊ ဆုိ႔ဟဲ့၊ တားဟ့ဲ၊ ဆီးဟ့ဲ လုပ္ခ်င္သူေတြကုိ ဒ့ဲဒုိး ခ်ဲခ့ဲပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာေပလတ္လပ္ခြင့္ရိွဖုိ႔ပါပဲ။

မႏၱေလးမွာ အထက္ဗမာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း အေနနဲ႔ ဦးေလး လူထုဦးလွ ဦးေဆာင္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနတ့ဲ စာတမ္းဖတ္ပဲြေတြဟာ မဆလအစုိးရရဲ႕ စာေပလုပ္သားအဖဲြ႔ ေပၚလာေတာ့မွာမုိ႔ ရပ္လုိက္ရတယ္။ ဦး၀င္းတင္က စာတမ္းဖတ္ပဲြေတြကုိ သူ႔ရဲ႕ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ “စေနစာေပ၀ုိင္း” မွာ ဆက္လုပ္တယ္။ ႀကဳံရင္ႀကဳံသလုိ လုပ္ရင္းက ရန္ကုန္က စာေရးဆရာေတြလည္း ပါ၀င္လာၾကတယ္။ စာအုပ္ေတြလည္း ထုတ္တယ္။ မန္း ဟံသာ၀တီ ငါးႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ စာအုပ္လည္း ထုတ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ပါပဲ။ ဒီလုိဟာေတြ ေျပာလြန္းလုိ႔လည္း ဗုိလ္ေန၀င္းကုိယ္တုိင္ မ်က္စိစပါးေမြး စူးလာၿပီး သတင္းစာလည္း ပိတ္၊ အယ္ဒီတာကုိလည္း ျဖဳတ္ခ်လုိက္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခု ဦး၀င္းတင္ ေထာင္က လြတ္လာၿပီ။ ျပည္ပက သတင္းဌာနမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေျပာၾက ဆုိၾကတာေတြကုိ ၾကားရသူတုိင္းက သေဘာက်ၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိလည္း ခ်ီးက်ဴးတယ္။ စစ္တပ္ထဲက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိလည္း စစ္တပ္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခဲြျခားၿပီး ေျပာတယ္။ ဒီလုိ အျမင္ရွင္းလင္း ျပတ္သားတ့ဲ စကားမ်ဳိးကုိ မၾကားရတာ ၾကာၿပီျဖစ္တ့ဲ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာမ်ားကလည္း အားရ တက္ၾကြၾကပါတယ္။ “စု-လႊတ္-ေတြ႔”လမ္းစဥ္ကုိလည္း ဆုပ္ကုိင္ဆဲပါ။

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ သတင္းစာဆရာအစစ္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီေရးဘက္က အျပတ္အသား ရပ္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ျပဳတ္ၾက၊ ေထာင္က်ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေမလူထုေဒၚအမာ၊ ဦး၀င္းတင္ နဲ႔ လူထုစိန္၀င္းတုိ႔က သတင္းစာဆရာေတြရဲ႕ ေရွ႔ဆုံးက အရဲရင့္ဆုံး ရပ္တည္ၾကပါတယ္။ အေမလူထုေဒၚအမာဟာ ဦး၀င္းတင္လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ တဖြဖြ ေျပာဆုိၿပီး ပူပန္ေၾကာင့္ၾကခ့ဲရွာပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္နဲ႔တကြ သူ႔ရဲေဘာ္ သတင္းစာဆရာေတြအားလုံးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းက ေသြဖည္သြားၾကမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တကယ့္ သတင္းစာဆရာေတြဟာ ကမၻာအေရး၊ ဗမာ့အေရးေတြကုိလည္း အၿမဲ ေလ့လာ သုံးသပ္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တ့ဲအျပင္ ျပည္သူ႔ဘ၀ေတြကုိ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ သိေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ အျမင္ေစာင္းၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သူမ်ားမက္ေမာတ့ဲ ၀န္ႀကီးဘ၀က ႏႈတ္ထြက္ခ့ဲသူ ျပည္ေတာ္သာေခတ္က ဟံသာ၀တီသတင္းစာ အယ္ဒီတာ သူရိယဦးထြန္းေဖ ေခၚ ထြန္းေန႔စဥ္ဦးထြန္းေဖက ေျပာဖူးတာ ရိွပါတယ္္။ “သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္ေတြ ေခါင္းေဆာင္မႈ မပါတ့ဲ ေခတ္ တေခတ္မွ မရိွပါဘူး၊ အၿမဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးေနတာပဲ ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမးစရာရိွတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးလုိ႔ သတင္းစာဆရာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြကပဲ ယခုအခါ တာ၀န္ရိွပုဂၢဳိလ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လုိ႔လား ဆုိရင္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ အငတ္ခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးတယ္။ အသတ္ခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးတယ္။ ေထာင္ခ်ခံပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးတယ္” တ့ဲ။ မွန္ပါေပတယ္။ သတင္းစာဆရာေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး အငတ္ခံ အသတ္ခံၾကဦးမွာပဲ လုိ႔ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြ ယုံၾကည္လ်က္ ရိွၾကပါေၾကာင္း။ ။

ေမာင္စြမ္းရည္ ၂၀၀၈၊ ေအာက္တုိဘာ ၂

၀၉၁၀၂၀၀၈သတင္း

ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ေရး ေနျပည္ေတာ္မွာ အယူခံတင္
ကုိေထြး ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအယူခံလႊာကို ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအယူခံလႊာအား နံနက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔က လက္ခံထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

“အယူခံလႊာကေတာ့ က်ေနာ့္ လက္တြဲဖက္ ေရွ႕ေနဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ မနက္က တင္လိုက္ပါၿပီ၊ အစိုးရ အဖြဲ႔ကလည္း လက္ခံထားလိုက္ၿပီ၊ ေနာက္တခါ ဒီဘက္က ျပည္ထဲေရးဗဟုိအဖြဲ႔ ဆိုတာ ရွိတယ္၊ တရားၿပိဳင္ေပါ့၊ သူတို႔က လည္း လက္ခံထားလိုက္တယ္၊ ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ ဘယ္ေန႔ေပးရမလဲ ဆိုတာ ရက္စြဲေတာ့ မေပးေသးဘူး”ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါအယူခံလႊာသည္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံပါရွိသည့္အတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း၊ အယူခံလႊာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္ကို ေျဖဆိုျခင္းမျပဳ ေသာ္လည္း အယူခံလႊာအား အတည္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံ၍ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ စာေရး၍ ခြင့္ေတာင္းရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

၎အယူခံလြာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကည္၀င္း၊ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္ တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက တားျမစ္သည့္အတြက္ ဦးဥာဏ္၀င္းမွာ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုအမႈမွာ ဦးဥာဏ္၀င္းက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး၊ သူက အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနတယ္၊ တားဆီးမိန္႔ ၁၀(ခ)မွာ တခုပါတာက သံရုံးကပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ပါတီကပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈမရွိရဘူး၊ အဲဒီအတြက္ အားေလ်ာ့သြား တာေပါ့”ဟုလည္း ဦးၾကည္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းရ အယူခံ၀င္ ရန္အတြက္ ဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္တို႔ ၂ ဦးကသာ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သြား ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အယူခံလႊာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနႀကီးဦးၾကည္၀င္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္မွာ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါအယူခံလြာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ကို ပုဒ္မ ၁၀(ခ) အရ အေရးယူထားသည္မွာ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီမညီ၊ အေရးယူထားသည့္ကာလမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ အတူေန ေဒၚခင္ခင္၀င္း သားအမိ အေနႏွင့္ တားဆီးမိန္႔ အက်ဳံး၀င္ မ၀င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစု ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပုံမွန္ေဆးစစ္ခြင့္၊ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းအတြက္ လက္ေထာက္ေရွ႕ေန ထပ္မံဌားရမ္းျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္မွာ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း

စစ္အစိုးရက ယခုႏွစ္ေမလတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ႏုိင္ငံတကာစံေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ
09 October 2008
ဦးေအာင္လြင္ဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာက စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔
အညီျဖစ္ဖုိ႔ လုိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြ တုိးတက္ဖုိ႔ အေျခခံ
လြတ္လပ္ခြင့္ေတြရွိဖုိ႔ လုိေသးတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္
အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အုိဟဲ ကင္တားနား (Tomas Ojea
Quintana) က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ တုိးတက္ဖုိ႔
တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္တဲ့အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ႀကဳိဆုိလုိက္ေပမယ့္ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ဖုိ႔က ေျပာေနတာထက္ကုိ
လုိေနေသးတယ္လုိ႔လည္း ဆုိလုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦးက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရွိလာေစဖုိ႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနေတြ တုိးတက္ဖုိ႔က စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ ရွိေနဆဲပဲဆုိၿပီး မေန႔တုန္းက
ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရက သူ႔ရဲ႕
ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအရ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္ေတြ က်င္းပဖုိ႔
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ေနရာမွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ုံးခြင့္ စတာေတြအျပင္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ
ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း သူက ဆုိလုိက္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စား
လွယ္ရဲ႕ ဒီလုိ ေထာက္ျပေျပာဆုိမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသားဒီမုိ
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (အန္န္အယ္လ္ဒီ) ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ …အန္န္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္၀င္း။
"အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို
ေပးမွျဖစ္မယ္။ ဒီဟာက လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
အေျခခံအခ်က္ ၄ ခ်က္ေျပာပါတယ္။ Right of
Express, Opinion, Right of Assembly နဲ႔
Right of Association ရယ္။ ဒါေတြရွိမွပဲ ဒီမုိ
ကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔
ေျပာတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ လုံး၀ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒါက
အမွန္လည္း အမွန္တရားပါ။

"ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး
လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေရာ ေျပလည္
ႏုိင္စရာရွိတယ္လုိ႔ တင္ျပတဲ့ဟာေတြက က်ေနာ္ တုိ႔ ႀကိဳဆုိတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ အဲဒါေတြနဲ႔
ပတ္သက္ရင္။ အဲဒီလိုေျပာေပမယ့္ ဒီထဲမွာ အဓိပၸာယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

"ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးလႊတ္တယ္ဆုိရင္ Dialogue ဆုိတာရွိလာမယ္၊
ညိႇႏႈိင္းမႈဆုိတာ ရွိလာမယ္။ ဒီဟာေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
အက်ဳိးရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ဒီလိုအဓိပၸာယ္မ်ဳိး က်ေနာ္တုိ႔ ယူပါတယ္။ ဒါလႊတ္လုိက္တာနဲ႔
ဒါျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြက အေျခခံ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကို
ေျပာတဲ့သေဘာလုိ႔ အန္ကယ္တုိ႔ နားလည္ထားပါတယ္။"

လတ္တေလာ အေျခအေနမွာေတာ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးမႈ
ေတြ ရွိေနတာ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြဟာ ေက်နပ္
ဖြယ္ရာ မရွိတဲ့အေၾကာင္းလည္း လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္က သူ႔ရဲ႕ အစီရင္
ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။

အန္န္အယ္လ္ဒီပါတီကေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ ပုိလုိ႔ေတာင္ ဆုိးလာတယ္လုိ႔
ဆုိလုိက္ပါတယ္။

"ဖိႏွိပ္မႈေတြ ပိုမ်ားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ ကာလမွာ
အဖမ္းအဆီး ပိုမ်ားလာတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ဖမ္းထားတဲ့လူေတြကိုလည္း
အခုမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်တာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖိအားေပးမႈကလည္း လက္ေတြ႕
မွာေတာ့ ဒီမွာ ပုိေနတယ္၊ ပုိမ်ားလာတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။"

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လထဲတုန္းက
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မစၥတာကင္တားနား ေရာက္ေနခုိက္မွာပဲ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ
ဖမ္းတာဆီးတာေတြ ရွိခဲ့သလုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ လေတြအတြင္းမွာလည္း ဖမ္းဆီးမႈေတြ၊
ထိန္းသိမ္းခံေနရသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာေတြလည္း ရွိခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အထူးကုိယ္စား
လွယ္ သြားေရာက္တဲ့ၾကားက ဒီလုိ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အန္န္အယ္လ္ဒီ
ရဲ႕ အျမင္ကုိလည္း ေမးၾကည့္ပါတယ္။

"လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေျပာရင္ေတာ့ ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္ျပႏုိင္တဲ့ တုိးတက္မႈ မရွိေသး
ဘူးလို႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မစၥတာကင္တားနားတို႔လုိ၊ အေထြေထြအတြင္း
ေရးမႉး မစၥတာဘန္ကီမြန္းတုိ႔လုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေျပာတာေတြကို လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း တေလးတစားရွိလာတဲ့ အေျခ
အေနျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္လာရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ
ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရမွာေပါ့။ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိး က်ေနာ္တုိ႔ထားပါတယ္။"

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (အန္န္အယ္လ္ဒီ) ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္၀င္း
ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးေနတာ
ေတြ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း အသစ္ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး မစၥ နာဗီ ပီေလး (Navi Pillay) က
မၾကာေသးခင္တုန္းကပဲ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ခဲ့ပါေသးတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူ
ေတြ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြဟာဆုိရင္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လုိ႔
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြထက္ေတာင္ ပုိေနေသးတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း သူက
ေျပာသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆို
ေအးလဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစိုးအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ ဥပေဒစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ျပင္ဆင္ရန္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာေတာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တာနာ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က ကုလသမဂၢသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ “အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကိုေလးစားလိုက္နာမွသာ တိက်ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု မစၥတာ ကင္တာနာက ၎၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မ်ားကိုရုတ္သိမ္းေပးရန္၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္း သုံးစြဲ မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးလႊတ္ေပးရန္တို႔ကိုလည္း မစၥတာ ကင္တာနာ က အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

မစၥတာကင္တာနာက စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပး၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔အား ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္လည္း ထပ္မံ အႀကံျပဳထားေသးသည္။

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံထားခ်က္မ်ားမွ စစ္အစိုးရ၏ “ဒီမိုကေရစီသို႔ လမ္းျပေျမပုံ”ကို ဖယ္က်ဥ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း လည္း မစၥတာ ကင္တာနာ က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္တခု လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ၏တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေထာက္ျပထားသည္။

၎ေထာက္ျပေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းက“မစၥတာ ကင္တာနာ အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကူးေျပာင္းေရး အခ်ိန္မွာ အခုလို အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပထားတဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ေတြကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

မစၥတာ ကင္တာနာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားေလ့လာရန္ ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၃ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသုိ႔ ၄ ရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ ၿမိဳ႕ ရွိ လူအခြင့့္ အေရး အဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္က“ ယခုလမ်ားအတြင္း စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ေနတာေတြ၊ ေသလုေမ်ာပါးအထိ ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ ႏွိပ္စက္ မႈမ်ိဳးေတြ၊ တရားခြင္မွာ မိသားစု ၾကားနာခြင့္ မေပးတာေတြ၊ တပတ္အတြင္း မိသားစုမ်ား အားေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ခြင့္မေပးတာေတြ စတဲ့ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ ခ်က္ေတြ ပိုမိုမ်ားလာတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္း မစၥတာကင္တာနာ အေနနဲ႔ အထူးေလ့လာဖို႔လိုအပ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယခု အပတ္ အဂၤါေန႔တြင္ ကမၻကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဴပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ မေတြ႕ရွိပါက လာမည့္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မေသခ်ာေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃၀၀ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၁၉၂ ဦးရွိကာ ယခု ႏွစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၂၁၂၃ ဦး ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (USCB) ႏွင့္AAPP တို႔ ၏ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အဆိုေတာ္ခ်စ္ေကာင္း ဓားဒဏ္ရာရ
ဧရာ၀တီ ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈

အာ႐ွပလာဇာ အေရွ႕တြင္ အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္း ဓားဒဏ္ရာရေၾကာင္း ဂီတအသိုင္းအ၀န္းမွတဆင့္ သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္က အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္းအား ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ဓားျဖင့္ ရန္ျပဳသျဖင့္ ညာဘက္ေျခေထာက္တြင္ ျပတ္ရွသည့္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ ယေန႔ဆင္းမည္ဟု ဂီတအသိုင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။

အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္း၏ ပရိသတ္တဦးက “ၾကားရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ခ်စ္ေကာင္းက ဒီဘက္ေနာက္ပိုင္း ပြဲေတြမွာ အစီအစဥ္မႉးလဲ လုပ္သဗ်၊ သူက အသံၾသဇာနဲ႔ ဟန္ပန္ေတြလဲ ေကာင္းတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တျခား ပရိသတ္တဦးကလည္း “အနုပညာနယ္ပယ္မွာ ၾကာရွည္ရပ္တည္နိုင္တဲ့ သူ႔အစြမ္းအစ ေလးကို သေဘာက်ေပမယ့္ သူ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအတြက္ေတာ့ အထူးတလည္ မခံစားမိပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားမႈသည္ အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္း၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေန ေသာေၾကာင့္ အႏုပညာ အသိုင္းအ၀န္းက အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

အႏုပညာအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ ရင္ႏွီးသူမ်ားက ဗိုလ္ခ်စ္ ဟုေခၚေသာ အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္းသည္ ၁၉၈၀ ေက်ာ္ ကာလမ်ား ကတည္းက ေတးေရး ၀င္းမင္းေထြး၏ ေကာ္ဖီခါးခါး ေတးစီးရီးျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သီတင္းကြ်တ္ရာသီအႀကိဳ ႏို႔အေျခခံ တ႐ုတ္စားေသာက္ကုန္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း အေရာင္းသြက္ေန
ေအာင္သက္၀ိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာ့ရုိးရာ သီတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏို႔မႈန္႔ထုပ္မ်ား၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔တို႔မွထုတ္လုပ္သည့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံထုတ္စားေသာက္ကုန္မ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတဆင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ ေစ်းေပါေပါ ျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ အလြန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ စားေသာက္ကုန္ ဆုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စူပါမားကက္၀န္ထမ္း မ်ားက ေျပာသည္။

နယ္စပ္မွတဆင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစုံအနက္ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔မွ ထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားထံမွလည္း သိရသည္။

“တရုတ္မုန္႔ေတြ မူဆယ္၀င္ေပါက္ကေန အမ်ားဆုံး၀င္တာ၊ မုန္႔ေတြက ႏုိ႔မႈန္႔လည္းမဟုတ္ေတာ့ အစစ္အေဆးမရွိ ၀င္လာ တယ္၊ ဘီစကစ္၊ ေ၀ဖာ၊ ေခ်ာကလက္၊ သၾကားလုံးနဲ႔ ကြတ္ကီးမုန္႔ေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ကို ၀င္တာ၊ ေစ်းကလည္း အရမ္းက် ေတာ့ ကုန္သည္ေတြက အဲဒီစားေသာက္ကုန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သြင္းႏုိင္ၾကတယ္”ဟု မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ဂိတ္မွ တ႐ုတ္ စားေသာက္ကုန္တင္သြင္းသည့္ ရန္ကုန္ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ ဆုိင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဆိုင္ရွင္ကဆက္လက္ၿပီး“တ႐ုတ္မုန္႔ေစ်းက ေတာ္ေတာ္သက္သာတယ္။ ဥပမာ- မႏွစ္ကဆိုရင္ Kunming Guandu Gangtai Biscuits Factory ကထုတ္တဲ့ QILEJIA တံဆိပ္ ႏုိ႔ဘီစကစ္ ၃၆၀ ဂရမ္ကုိ ၁၆၀၀ ၊ ၁၇၀၀ က်ပ္ ေလာက္နဲ႔ေရာင္း တယ္၊ အခု အဲဒီတံဆိပ္ ဘီစကစ္က က်ပ္ ၉၀၀ ၊ ၉၅၀ ေလာက္နဲ႔ေရာင္းတယ္၊ ေစ်းက တအား ကို က်သြားတာ”ဟုလည္း ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအ၀င္ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ စားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ေနေသာ တရုတ္ စားေသာက္ ကုန္မ်ားမွာ ယူနန္ျပည္နယ္(Yunan) ကူမင္း( Kunming) ၊ ဂန္ဇု ( Ganzu) ၊ ရွန္ေဒါင္း ( Shandong) ၊ ဂြန္ေဒါင္း (Guang-dong)၊ ဟူနန္ (Hunan)၊ ဂ်င္စု (Jiangsu)၊ ဟီနန္ (Henan)၊ ဟူဘိုင္း (Hubei) အပါအ၀င္ တရုတ္ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ ျပည္နယ္ မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး တံဆိပ္ အမ်ဳိးအစား ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏုိ႔မႈန္႔ တင္သြင္းသည့္ ပမာဏမွာ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔မွထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်းရွိ ကုန္သည္ တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

“ႏုိ႔မႈန္႔ေတြလည္း ၀င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အရမ္းႀကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ရန္ကုန္မွာ ႏုိ႔မႈန္႔သုံးတဲ့ လူအေရ အတြက္က နည္းလာတယ္၊ ေစ်းကြက္ထဲ၀င္လာတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔တံဆိပ္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေလာက္ရွိမယ္၊ အထူးသျဖင့္ ႏြားနီတံဆိပ္ ကေတာ့ အမ်ားဆုံးပဲ” ဟု ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ ဆိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

မဂၤလာေစ်း၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၊ ယုဇနပလာဇာ၊ အင္းစိန္ေစ်းႏွင့္ လွည္းတန္းေစ်းတို႔အပါအ၀င္ ေစ်းမ်ား၊ အေသးစားစား ေသာက္ကုန္အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိ႔မႈန္႔ႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔ မွထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ် လ်က္ရွိၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ႀကီးမ်ားက ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို အေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခိုင္းမႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လႈိင္္သာယာ မီးခြက္ေစ်းအနီးရွိ ပ်ံက်ေစ်းအနီးတြင္ တရုတ္ႏုိ႔မႈန္႔ထုပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိ႔မႈန္႔မွထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္ ေရာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးေစ်းသည္တဦးက “မဂၤလာေစ်းက ဆုိင္က ေရာင္းခိုင္းတာ၊ ႏုိ႔မႈန္႔ထုပ္က နည္းနည္းပဲ ပါတယ္၊ အဓိကေရာင္းတာက ဘီစကစ္၊ ေခ်ာကလက္၊ ေ၀ဖာနဲ႔ ကြတ္ကီးေတြေပါ့၊ အခုေရာင္းတဲ့ကုန္အားလုံး အရင္းခ်ည္းပဲ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္၊ ပိုက္ဆံကို ပစၥည္းေတြေရာင္းလို႔ကုန္သြားေတာ့မွ သြားေခ်ရမွာ၊ က်မ လိုပဲ အဲဒီဆိုင္က တျခား ေစ်းေတြမွာ ေရာင္းခိုင္းထားတဲ့သူ ေတြလည္းရွိပါတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါပ်ံက်ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးကပင္ တရုတ္စားေသာက္ကုန္မ်ား ေန႔စဥ္ က်ပ္တေသာင္းေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း၊ သီတင္းကၽြတ္ကာလ နီးလာသည့္အတြက္ ဘီစကစ္ထုပ္မ်ား ၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင္း ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အစိုးရသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ႏုိ႔မႈန္႔ႏွင့္ တျခားစားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ မယ္လမင္း မ်ားပါ၀င္သည့္အတြက္ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ျပည္တြင္း သို႔၀င္ေရာက္လာ သည့္ Inner Mongolia Yilli Industrial Group မွထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိ႔မႈန္႔အိတ္ ၄၆၀ (၁၆ မက္ထရစ္တန္) ကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇ ခုမွ တင္သြင္းထားသည့္ ႏုိ႔မႈန္႔ တန္ခိ်န္ ၁၅၀၀.၈၅၁ တန္ကို စစ္ေဆးရာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းထုတ္ႏုိ႔မႈန္႔ မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို မယ္လမင္းပါ မပါ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး တဦးကမူ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ေရာက္ ရွိေနေသာ တရုတ္ႏုိ႔မႈန္႔ႏွင့္ တျခားစားေသာက္ကုန္မ်ားအားလုံးကို မယ္လမင္းပါ၀င္မႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)တြင္ ၀န္ထမ္း အင္အားအနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး နည္းပညာအခက္အခဲႏွင့္ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ႏုိ႔မႈန္႔ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စစ္ေဆးေနသည့္ပုံစံမွာ ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္ၿပီး မယ္လမင္း ပါ၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မယ္လမင္းပါ၀င္သျဖင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ တရုတ္ကုမၸဏီ အမည္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွကူး ယူကာ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွ မွာယူတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ အညႊန္းစာဖတ္၍ တုိက္ၾကည့္စစ္ေဆးေနရ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ရွင္းျပသည္။

“ျမန္မာျပည္ FDA က အျဖစ္သေဘာပဲဖြဲ႔ထားတဲ့ပုံစံ၊ လူအင္အားနဲ႔ စက္ပစၥည္းက နည္းနည္းပဲရွိတာ၊ တိုင္းျပည္ တခုလုံးရဲ႕ ေစ်းကြက္ကို ဒီေလာက္ဌာနေသးေသးေလးတခုနဲ႔ အကုန္လုိက္စစ္ေဆးဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး၊ ဓာတ္ခြဲ ခန္းမွာ စစ္ေဆး တယ္ဆိုတာကလည္း တ႐ုတ္ထြက္ကုန္နည္းနည္းေလာက္ကိုပဲ စစ္ေဆးႏုိင္တယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူအမ်ားစုက တရုတ္ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ ၄ ဦးေသဆုံးၿပီး ငါးေသာင္း ေက်ာ္ ေဆးရုံတက္ကုသေနသည္ဟူေသာသတင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္တံဆိပ္ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း မျပဳၾက ေသာ္လည္း ႏုိ႔ႏွင့္ ႏို႔မႈန္႔မွထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုမူ ၀ယ္ယူစား သုံးေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႔ ေရာက္ရွိ
ကိုစိုး ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဒုတိယ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ၂ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ ကူးသန္းမႈ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ၏ ယခု ၃ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ၎၏ ဇနီး ေဒၚျမျမစန္း၊ အတြင္းေရးမႉး (၁) ဒုဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ စစ္ဖက္ေရးရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ၇ ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕ ၀င္ ၅၅ ဦး ပါ၀င္သည္။
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အႀကံေပး အရာရွိ အစ္ဖ္တီခါ အာမက္ ခ်ိဳဒူရီတို႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)

ယင္းခရီးစဥ္ မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အဖြဲ႕ အႀကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဖာ့ခ္႐ူဒင္အာမက္ ၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ကိစၥ၊ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၊ လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး၊ ဆန္တင္ သြင္းေရး စသည့္ ၂ ႏိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြား ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂၤါေန႔က ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အခြန္၂ ထပ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးသည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံေနနဲ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ဆန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ က တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အႀကံေပးအရာရွိ အစ္ဖ္တီခါ အာမက္ ခ်ိဳဒူရီ က ေျပာေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၃ ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလမ္း အၿပီးသတ္ေရးကိစၥႏွင့္ ၂ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ နိဥၥရာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ကိုခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ကမူ ယခုေရာက္ရွိေနေသာ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို စိတ္၀င္စားမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆို သည္။

သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာ စသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ - ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ကိုခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကိုခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အင္အား ၃၀ ခန္႔က ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ကို စတင္ေရာက္ရွိသည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ဒကၠားၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံးေရွ႕ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေဘးတြင္ ဆႏၵျပၾကေၾကာင္းလည္း ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တႏွစ္လ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳး ေျမမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း ဆင္ဟြာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အခုေဆြးေႏြးမႈေတြက အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ ရွိပါတယ္”ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အႀကံေပး အရာရွိ အစ္ဖ္တီခါ အာမက္ ခ်ိဳဒူရီ က ေျပာေၾကာင္းလည္း ဆင္ဟြာ က ေဖာ္ျပသည္။

ကိုခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ကမူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ခရီးစဥ္ မတိုင္မီ ျမန္မာစစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ အေကာင္အထည္ေပၚမႈ မေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ ယခု သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မႈ မရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္ဟု ဆိုသည္။

ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာလအတြင္းကပင္ သြားေရာက္ရန္ ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ တျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေ႐ႊ၀ါ ေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားမႈ တို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္မည့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ကို က်န္းမာေရး ဆုိး၀ါးေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊက ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား တြင္ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲထည့္သည့္ ဓာတ္ပုံကို အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္ကို မေတြ႕ရွိ ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဆုိး၀ါးေနေၾကာင္း ေကာလာဟလ မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္မွာမူ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးအား လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္သည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။

ေဒၚစု ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အတြက္ အယူခံလႊာ တင္လုိက္ၿပီ

09 October 2008
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္
သက္တမ္းတိုးထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူခံလႊာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေန
ေတြက ဒီေန႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပေပးထား
ပါတယ္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕ အမႈကို ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းနဲ႔အတူ လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရွ႕ေန
ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားၿပီး အယူခံကို တင္ပါတယ္။ တရားၿပိဳင္ျဖစ္တဲ့
စစ္အစိုးရ ျပည္ထဲေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ကိုလည္း မိတၱဴေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေတာ့ အမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အခုလုိရွင္းျပ
ပါတယ္။

"ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ဒီေန႔မနက္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွာ သြားတင္ၿပီး ဟုိက လက္ခံ
တဲ့စာ ေပးလုိက္တယ္။ ေကာ္ပီကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ေလွ်ာက္ထားခံရသူ၊ တရားၿပိဳင္
ေပါ့၊ ျပည္ထဲေရး ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ေပးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ကလည္း လက္ခံရရွိတဲ့စာ ေပးပါ
တယ္။"

အခု အယူခံလႊာတင္တာဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပထမဆုံး တင္ျပတဲ့
အယူခံျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ဒီလိုတင္တာမ်ဳိးေတြ မရွိေသးတဲ့အတြက္ စစ္အစိုးရဘက္
က ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ တရားေရးအရ ဆက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆုိတာ အတိအက် မသိရေသး
ပါဘူး။

တျခားအမႈေတြမွာ အယူခံလႊာတင္ရင္ ဆုိင္ရာဌာနေတြက စိစစ္ၿပီး လက္ခံတယ္ဆိုရင္
အယူခံ အမႈနံပါတ္ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခုအယူခံကိုေတာ့ ၀င္စာအေနနဲ႔သာ လက္ခံ
တာမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက တရား႐ုံးေတြကို တင္ျပတာမ်ဳိးေတြနဲ႔ေတာ့
ကြဲလြဲေနတယ္လို႔ ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

"ဒီအမႈမ်ဳိး၊ ဒီပုဒ္မ၊ ဒီဥပေဒ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား
ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒဆုိတဲ့ Title အရွည္ႀကီး၊ ပုဒ္မ ၁၉၊
၂၀ မွာက အယူခံခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေပးထားတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ အခု က်ေနာ္တုိ႔
တင္တဲ့ဟာက ပထမအယူခံပဲ။ ဒီအေရွ႕က အယူခံတင္တာေတြ ဘာေတြ မရွိခဲ့ေသးဘူး။
အဲေတာ့ process က ဘယ္လိုသြားမလဲဆုိတာ က်ေနာ္လည္း တပ္အပ္ေတာ့ မေျပာ
တတ္ဘူး။

"တရား႐ုံးမွာ က်ေနာ္တို႔ အယူခံလႊာ သြားတင္တယ္ဆုိပါစို႔၊ အယူခံလႊာတင္ရင္ ဆုိင္ရာ
ဌာနစိတ္တုိ႔၊ ဌာနစုတို႔က စိစစ္ၿပီး အားလံုးမွန္ကန္တယ္ဆုိရင္ သူက အယူခံအမႈနံပါတ္
ေပးတယ္။ အခုဟာက အယူခံ အမႈနံပါတ္ မေပးလိုက္ဘူး။ စာလက္ခံရရွိတဲ့ ၀င္စာဆိုၿပီး
စာတေစာင္အေနနဲ႔ သူတုိ႔က လက္ခံလုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက အဲဒီ
ေနရာမွာကတည္းက တရား႐ုံးနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္း ကြဲလြဲေနၿပီ။"

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတုိးခဲ့ကတည္းက ျမန္မာ
စစ္အစိုးရဟာ သူတို႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ခ်ဳိးေဖာက္
တယ္ဆုိၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ အခု စစ္အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဒီလို
အမႈမ်ဳိးကို အယူခံပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ဒီေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရွ႕ေနေတြက
အယူခံလႊာတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ
လိုက္နာတယ္ဆုိတာ ထပ္မံစမ္းသပ္လိုက္တာလို႔လည္း အကဲခတ္ေတြက ေျပာဆုိေ၀ဖန္
ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က အယူခံ
ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ခံၾကားနာျခင္း ရွိမရွိ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံုအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးလိုအပ္ခ်က္ ကင္တားနား ေထာက္ျပ
09 October 2008

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံထားခ်က္ေတြ အေပၚ ေလးစားေရး ကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ရဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံု မွာ ခြဲထုတ္ထားလို႔ မရပါဘူး လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနား က ဆိုပါတယ္။ ဒီ သတင္း ကို UN News Service အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေတြ႕ရတာပါ။ မစၥတာ ကင္းတားနား ရဲ့ အစီရင္ခံစာ ရွစ္ရက္ေန႔ က ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ့ လမ္းျပေျမပံု အရဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ မွာသာ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ကို က်င္းပခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ လုပ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ကို ယံုၾကည္ၾကပါလိမ့္မယ္ တဲ့။ ဒီမုိကေရစီ တန္ဖိုးေတြ ကို တျဖည္းျဖည္း ျဖည့္ဆညး္ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ မစၥတာ ကင္းတားနား က ဆိုပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုရံုး ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတြ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္ လို႔ မစၥတာ ကင္တားနား က ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီမွာကတည္းက အစိုးရ ဟာ အဲဒီ အေျခခံ အခြင့္အေရးေတြ ကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ကို ျပန္လည္ စိစစ္ ျပင္ဆင္ရပါမယ္ လို႔ သူ က ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြ ကို ေလးစားမွသာ ခိုင္မာ၊ အားထားေလာက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စံနစ္ ကို ထူေထာင္ႏုိင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ မစၥတာ ကင္းတားနား က ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူေတြ ကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးေနတာ၊ ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးထားတဲ့ သူေတြ ကို အက်ဥ္းခ်တဲ့ သက္တမ္း တိုးလိုက္တာေတြ ဟာ ဒီ အခြင့္အေရးေတြ မရွိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မစၥတာ ကင္တားနား က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ ကို တုိးတုိးျပီး လႊတ္ဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဒီ အက်ဥ္းသားေတြ မပါ၀င္ဘဲနဲ႔ေတာ့၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ယံုၾကည္ႏုိင္မႈ ေတာ္ေတာ္ၾကီး ထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္ လို႔ မစၥတာ ကင္းတားနား က ဆိုပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အသစ္ က ေျပာထားတဲ့အတုိင္း၊ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အရပ္သား အစိုးရ ကို ကူးေျပာင္းရာမွာ ဒီမုိကေရစီ တန္ဖုိးေတြ ကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ မစၥတာ ကင္တားနား က ေျပာပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ကို ရုပ္သိမ္းဖို႔၊ ကေလးစစ္သားေတြ သိမ္းသြင္းေနတာ ကို ေရွာင္ဖို႔၊ နာဂိ ဆုိင္ကလုန္း တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတြ ကိုလည္း မစၥတာ ကင္တားနား က အၾကံေပးထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တရားေရး စံနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ကိုလည္း အၾကံေပးထားပါတယ္။ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရး စံနစ္ က သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ စံနစ္ မဟုတ္ဘဲ၊ အစိုးရ နဲ႔ စစ္တပ္ ရဲ့ တုိက္ရုိက္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ ေအာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီးျခား လြတ္လပ္ျပီး၊ ဘက္မလိုက္တဲ့ တရားေရး စံနစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ထူေထာင္ဖို႔လည္း မစၥတာ ကင္တားနား က ေျပာသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာဒါ၀ီ ႏုတ္ထြက္မည္
09 October 2008
ေရွ႕လာမဲ့ မတ္လမွာ ရာထူးက ဆင္းေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ အက္ဘ္ဒူလာ အာမက္ ဘာဒါ၀ီ က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ပါတီအတြင္း ရႈတ္ရႈတ္ေထြေထြး ေတြျဖစ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ အခုလို ေျပာဆိုမႈ ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္း ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ နန္စီ အေမလီယာ ေကာ္ လင္းန္(စ္) က ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႕ထားတာပါ။

သူ႕ပါတီအတြင္း ကြဲျပားမႈေတြ မျဖစ္ေစဘို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း (၄) ႏွစ္မျပည့္မီ ေရွ႕လာမဲ့ မတ္လမွာ ရာထူးက ဆင္းေပးမယ္လို႔ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘက္ဒူလာ အာမက္ ဘဒါ၀ီက ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

အခုလို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ လက္ေထာက္ နာဂ်စ္ဘ္ ရာဇတ္ ကို လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူ႕တို႕ ဘာ၇ီဆန္ ေနရွင္နယ္လ္ ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ဘို႔ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌဟာ အလိုေလ်ာက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက လူမ်ားစု မဲေတြကို အတိုက္အခံဘက္က ရရွိသြားတာေၾကာင့္ အဗဒူလာ ဘာဒါ၀ီအေနနဲ႔ အမ္ႏို လို႔ေခၚတဲ့ United Malays National Organization စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ မေလးအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ကို ဘာရီ ဆန္ ေနရွင္နယ္ပါတီရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ တခု တည္ေထာင္လိုက္ခ်ိန္ကစၿပီး သူကို ရာထူးက ဆင္းေပးဘို႔ ဖိအားေပးမႈ ေတြ မ်ားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ရာထူးက ဆင္းေပးမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာဟာ ပါတီရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ အဗဒူလာက ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ္ႏို ရဲ႕ ဥကၠဌေနရာမွာ ေနရာယူဘို႕မရွိပါဘူး၊ ပါတီရဲ႕ ညြန္ေပါင္း အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းမွာေရာ ပါတီအစိတ္အပိုင္းပိုင္း ကြဲသြားတာမ်ိဳးေရာ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္ျပီး သဟဇာတာ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး တခုပဲ လိုခ်င္ပါတယ္။”

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အန္န၀ါ အီဘရာဟင္ ကေတာ့ ပါလီမန္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖါက္သူကို အစိုးရအဖြဲ႔က ထြက္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာက ေက်နပ္ေလာက္စရာပါပဲလို႔ အထပ္ထပ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လိင္တူျခင္း ဆက္ဆံမႈနဲ႔ တရား ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ၾကားထဲကပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ တက္တက္ႂကြႂကြပဲ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သံုးသပ္သူ တဦးျဖစ္တဲ့ ခိုးေကပန္ ကေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ ရႈတ္ေထြမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာေနတာေၾကာင့္ ဘယ္သူပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ျဖစ္ အတိုက္အခံ ပါတီ ႏွစ္ဘက္စလံုး ပူးေပါင္း ေဆာက္ရြက္မႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ အမိ်ဳးသားေရး စည္းလံုး ညီညြတ္မႈရွိတဲ့ အစိုးရ တရပ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဆင့္ျမင့္မားတဲ့ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ တရပ္ အေနနဲ႔ ရွိေနတာပါ။ ဒီေတာ့ အတိုက္အခံအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ ဆိုရင္ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ေဆာင္ၾကဘို႔ သိပ္ကို ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန ေပၚမွာ အဓိကထားျပီး သူတို႕ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆမႈေတြကို ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကပါတယ္။”

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေရနံေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္လို႕ ေလ့လာ သံုးသပ္သူေတြက ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္း ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈဟာ (၂၇) ႏွစ္အတြင္း အခုလမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ႏို္င္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္ျပသနာေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးပမာဏ တိုးတက္ မႈႏႈန္းဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိႏိုင္တယ္လို႔လဲ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကတာပါရွင္

အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရး ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ စေတာ့ခ္ေစ်းတခ်ဳိ႕ ျပန္တက္
09 October 2008
အာရွ၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားမွာ အတိုးႏႈန္းေတြကို ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေရတိုအားျဖင့္ ေလွ်ာ႔ခ်
သြားမယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ခ္က ေငြေၾကးေစ်းကြက္ေတြ
မွာ မေန႔က အတက္အက် ေရာေထြးေနခဲ့ပါတယ္။ အာရွေစ်းကြက္က စေတာ့ခ္ေစ်း
တခ်ဳိ႕ေတာ့ ေစ်းေတြ ျပန္ၿပီးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္
ဘယ္ရီ ၀ုဒ္ (Barry Wood) ေပးပို႔ထားတဲ့သတင္းကို ကိုေက်ာ္ေအာင္လြင္က တင္ျပ
ေပးထားပါတယ္။

မေန႔က ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ဥေရာပရဲ႕ စေတာ့ခ္ရွယ္ရာေစ်းကြက္ေတြ ပိတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ေစ်းေတြက်ခဲ့ပါတယ္။ နယူးေယာက္ခ္မွာေတာ့ တက္တာေရာ က်တာေရာ ရွိခဲ့ၿပီး
ေစ်းကြက္ပိတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီနဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ
ေတြမွာေတာ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဟင္နရီ
ေပၚလ္ဆန္ (Henry Paulson) ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဦးစားေပးကိစၥဟာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္
တည္ၿငိမ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲလို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသစ္အရ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အေႂကြး
ဆံုးေတြကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ဖို႔ကိစၥ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အျပည့္အ၀
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တည္ၿငိမ္မႈရဖို႔ကိစၥကေတာ့
ေျပာဖို႔ ေစာေနေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
မစၥတာ ဟင္နရီေပၚလ္ဆန္။
ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈။
"ေငြေခ်းတဲ့ေစ်းကြက္ေတြမွာ အားရစရာေကာင္း
တဲ့ လကၡဏာေတြကို ျမင္ရဖို႔က သိပ္ၿပီးေစာေန
ေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ရဲ႕
လုပ္ငန္းေတြ ပံုမွန္အေျခအေန ျပန္ေရာက္လာ
ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီးလုပ္သြားရမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ေစ်းကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့
လုပ္ငန္းအေျခအေနေတြ ပံုမွန္ျပန္မျဖစ္ေသးပါ
ဘူး" လို႔ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက
ေျပာသြားပါတယ္။

သူက တ႐ုတ္၊ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပမွာ
အတိုးႏႈန္းေတြကို ေရတိုအားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔
ဗဟိုဘဏ္ေတြက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥကို
အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းေတြ သက္သာလာ
လိမ့္မယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏိုးၾကားမႈေတြ ရွိလာလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္
စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ဆိုးရြားေနတဲ့ အေျခအေနေတြက ျပန္ၿပီး နာလံ
ထူလာေအာင္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာဦးမယ္ဆိုတာ သဲသဲကြဲကြဲ မရွိေသးဘူးလို႔
ဆိုပါတယ္။ "ေငြေၾကးစနစ္ တည္ၿငိမ္မႈရဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အဆင့္အားလံုးကို
လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ က်ေနာ္ ၾကည့္ေနပါတယ္" လို႔ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
ဟင္နရီ ေပၚလ္ဆန္က ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အာရွ စေတာ့ခ္ရွယ္ရာေစ်းကြက္ေတြမွာေတာ့ အတက္ေရာ အက်ပါ ရွိခဲ့ပါ
တယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာေတာ့ ၃% ေလာက္ ျပန္ျမင့္လာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား
မွာလည္း ေစ်းျပန္ျမင့္လာပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထိုင္၀မ္နဲ႔ နယူး
ဇီလန္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ေစ်းေတြက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။