Sunday, October 19, 2008

ဗမာ့ ေအာင္ဆန္း


အဆိပ္အေတာက္ ေရႊၾတိဂံ ရွင္းတမ္း

တရုတ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ေရးသည္။ ျဖဴစင္ ဘာသာျပန္သည္။အခန္းဆက္ ဘာသာျပန္ မွတ္တမ္း - ၂
ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈
အပုိင္း (၁)

ေရႊႀတိဂံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကိန္းဂဏန္းအေျပာင္းအလဲ

အေမရိကန္ျပည္က ၿဂိဳဟ္တုအာ႐ံုခံနည္းပညာကုိ သံုးၿပီး ထပ္ တဖန္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာနဲ႔ပါ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လာတဲ့အခါ ျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမေဒသမွာ ဝ အဖဲြ႕အစည္းေဒသ က ပင္မ အဓိကထားၿပီး ေပၚပီပင္ (poppy ဘိန္းပင္) စုိက္ပ်ဳိးမႈေျမဧရိယာတုိးခ်ဲ႕မႈက မႏွစ္ကထက္ ကိန္းဂဏန္း အဆေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တုိးျမင့္လာတာကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြက္ ရည္စူးၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ၾကတဲ့ အႀကီးမားဆံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြအထဲမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ဒီလုိရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္က ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္မ်ဥ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ စစ္ေရးနဲ႔ ကုိင္တြယ္ ရာမွာ ဝ ၫြန္႔ေပါင္း မဟာမိတ္ စစ္တပ္ အဖြဲ႕အစည္းကို စစ္ဆင္ေရးပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၿပီး ေလျပင္ေဝဟင္ကေန ထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္ လုိ႔ ေနပါတယ္။
x x x

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေႏြဦး။ ေရႊႀတိဂံသမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး အႀကီးမားဆံုး ေသာ ကိန္းဂဏန္း

ေျပာင္းလဲမႈႀကီး စတင္ ေပၚထြန္း လာေတာ့မယ့္ အာ႐ုဏ္ဦး။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးဌာနႀကီးက ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တယ္။ 'ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ကာလမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ တစ္ကမၻာလံုး ဘိန္းထြက္ရွိမႈရဲ႕ ၅ဝ%-၆ဝ% ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္' ယခင္အတိတ္က အခ်က္အလက္ေတြက အထင္အရွားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈက ျမန္မာႏုိင္ငံက ၈၉%၊ ေလာႏုိင္ငံက ၈% ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၂% အသီးသီးရွိၾကပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးပိတ္ပင္ဟန္႔တားတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္က ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဘက္ နယ္ေျမေဒသကုိ အဓိကထား ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ မ်က္လံုးေတြက ေႏြဦးသစ္ကာလပုိင္းေတြမွာ ျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ဘက္နယ္ေျမေဒသကုိ ဆံုခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက ပါၿပီ။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကေန ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေႏြဦး ဇန္နဝါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၾကားကာလအခ်ိန္ပုိင္းဟာ ေရႊႀတိဂံေတာင္ေၾကာအႏွံ႔ ေပၚပီပန္း (ဘိန္းပန္း) ေတြ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္လန္း ၾကတဲ့အခါသမယ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဝသီေခါင္ဖ်ားျမင့္ျမင့္မားမား ေကာင္းကင္ေဝဟင္ဆီကေန ေစာင့္ၾကပ္တုိင္း ထြာတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုဆီက ေအာက္ေျမလႊာဘက္ဆီမွာ ဘယ္ဟာကျဖင့္ သဘာဝ သစ္ပင္ ပန္းမာလ္ေတြ ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ဟာကျဖင့္ လူတုိ႔ရဲ႕ လံု႔လအားနဲ႔ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ထားတဲ့ ေပၚပီ (ဘိန္းပင္) ေတြ ျဖစ္ေခ်သလဲဆုိတာကုိ အလြယ္ တကူခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ ေပၚပီပင္ စုိက္ပ်ဳိးမႈ ေျမဧကအက်ယ္အဝန္းကို ေစာင့္ၾကပ္တုိင္းထြာျခင္းဆုိတာက မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိက္႐ုိက္ ေထာက္ျပခ်က္ထဲက ဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿဂိဳဟ္တုအာ႐ံုခံနည္းပညာသံုးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာနဲ႔ပါ ထပ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေရႊႀတိဂံေဒသ ဝအဖြဲ႕အစည္းနယ္ေျမက ေပၚပီပင္ (ဘိန္းပင္) အဓိက စိုက္ပ်ဳိး တဲ့ ေျမဧက မႏွစ္ကထက္ ကိန္းဂဏန္းအဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးလာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေၾကာင့္ တမဟုတ္ခ်င္းမွာပဲ အေနာက္ႏုိင္ငံတခြင္လံုး ရယ္၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕ေဘာင္ေလာကႀကီးကုိပါ ကိုင္လႈပ္လုိက္ပါတယ္။ ကမၻာ့တစ္ခြင္လံုး ေသာေသာညံ ဂယက္ ႐ုိက္ခတ္ သြားပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆုိတာက ေရွးဦးကတည္းက လူသားမ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဘံုရန္သူ ျဖစ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕ေဘာင္တစ္ခုလံုး ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ ရလာဒ္အက်ဳိးပါပဲ။ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ က အၾကြင္းအက်န္ကေလးေတာင္ ဘာတစ္ခုမွမရွိေတာ့ဘဲ ဗလာနတၲိ အျဖစ္ ခံလုိက္ရသေယာင္ေယာင္ျဖစ္သြားပါတယ္။

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔။

အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ၁၇ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေရႊႀတိဂံ မူးယစ္ေဆးဝါး ဟန္႔တားတုိက္ဖ်က္ေရး စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ပါတယ္။

ဒီမတုိင္ခင္ ရက္သတၲ တစ္ပတ္ေလာက္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးဟန္႔တားတုိက္ဖ်က္ေရး ဌာနက နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႔ အလားတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကုိ ဖြဲ႕စည္းထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးရဲ႕ စူးစမ္းေလ့လာမႈအရ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ဒီႏွစ္ ေႏြဦးရာသီကာလေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ဘက္ နယ္ေျမေဒသက မူးယစ္ေဆးဝါး အေနအထားဟာ တကယ့္ကိုပဲ အရမ္းကို ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေနတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ၾကရတာပါတယ္။

မတ္လဆန္း …

ထုိင္းႏုိင္ငံက ထုိင္းႏုိင္ငံသစ္ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ပုဆာခ်ဳတိခု ေရးသားတဲ့ ေဆာင္းပါးရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္က အေမရိကန္ရဲ႕ အသစ္လြင္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္အျဖစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါတယ္။

'ကမၻာေပၚက အင္အားအႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ေရး လက္နက္ကုိင္ ေတြထဲက လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ရည္စူးၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ပံုက ထုိင္းျမန္မာ နယ္ျခားမ်ဥ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ စစ္ေရးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မဖယ္ရွားဘဲ၊ ဝ မဟာမိတ္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းကုိ စစ္ဆင္ေရးအသြင္သ႑ာန္နဲ႔ ေလေၾကာင္းကေန ထုိးႏွက္မွာျဖစ္တယ္ '

ဒီသတင္း တမဟုတ္ခ်င္းပဲ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမေဒသက မ်ားျပားလွတ့ဲ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေယာက္ယတ္ခတ္သြားပါ တယ္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ …

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္က အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႔ ထုတ္တဲ့ 'စာပုိ႔သတင္း' မွာ အမ်ားသိရွိေအာင္ ေျဗာင္က်က် စီရင္ခံ ထုတ္လႊင့္လုိက္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရးဌာန မူးယစ္ ေဆးဝါး ဆုိင္ရာ တာဝန္ခံႏွင့္ တရားဥပေဒေရးရာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ႀကီး နန္တက္-ပီၾသရယ္၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွိမ္နင္းေရး အထူးသံတမန္ စူဖရန္စီစူ-ထုိင္းက်ဲ႕တုိ႔က အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ၾကားနာမႈညီလာခံမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါတယ္။

သူရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ထဲမွာ ဝ မဟာမိတ္ (ၫြန္႔ေပါင္း) တပ္ဖြဲ႕ကုိ ေဟာသလုိ ျပစ္တင္စကားေျပာၾကားပါတယ္။

'တစ္ေယာက္မက်န္ အားလံုးက သိႏွင့္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ တခြင္လံုးက မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းကူးဆက္ သြယ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီအဖြဲ႕အစည္း' ဆုိၿပီး စကားလံုးၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ ဝ အဖြဲ႕အစည္းကို လက္ညႇဳိးေငါက္ေငါက္ထုိးၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါကုိ သတင္းစားေတြရဲ႕ ေဝဖန္ခ်က္ကလည္း 'ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေရွးဦးဆံုးအႀကိမ္ လက္နက္ကုိင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတဲ့ အဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒီအဖြဲ႔အစည္းရယ္လုိ႔ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိလုိက္ ျခင္းျဖစ္တယ္'

၂-၆-၂ဝဝ၂ ေန႔မွာ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ ဘိန္းရာဇာႀကီး ၁၂ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းအသစ္ကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ ပါတယ္။

ဘိန္းရာဇာႀကီး ၁၂ ဦးထဲက - မကၠဆီကုိ ၆ ဦး၊ ျမန္မာ ၁ ဦး (ခြန္ဆာ)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ၁ ဦး (ေဝ့ေရႊကန္း)၊ အာဖရိက တုိက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ၂ ဦး၊ ကယ္ရီဘီယန္ပင္လယ္ ေဒသ စိန္႔က်ီးခ်ဳ-နီေဝးစ္လူမ်ဳိး ၂ ဦး။ ဒီ ကမၻာ့အဆင့္ျမင္ဆံုး ဘိန္းရာဇာ ႀကီး ၁၂ ဦးထဲပါဝင္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ေဝ့ေရႊကန္းနဲ႔ ခြန္ဆာတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရထံ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က လက္နက္ခ်ီအည့ံခံလုိက္ၾကၿပီး ျဖစ္တယ္။

ဘန္ေကာက္ 'စာပုိ႔သတင္းစာ' က ေစာေစာကတည္းက ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ခြန္ဆာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က လက္နက္ခ် အည့ံခံသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဝ့ေရႊကန္းက တစတစနဲ႔ ခြန္ဆာရဲ႕ ေနရာ ကုိ ဝင္ယူလာပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံမွာ အင္အားအႀကီးဆံုး၊ အေတာင့္တင္းဆံုး ဘိန္းရာဇာႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။