Wednesday, November 5, 2008

ဗမာ့အေရးေတာ္ပံု

Article

Get your own at Scribd or explore others:

ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ သတင္း

ရန္ကုန္အင္းစိန္ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္အား..အာဏာပိုင္မ်ားမွွအတင္းအဓၶမဖ်က္ဆီးေန.

ရန္ကုန္တိုင္း အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ သံမဏိ ( ၁ ) လမ္း မွာ သံမဏိ ( ၅ ) လမ္းအထိ ေျမေနရာအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဦးပိုင္ ကုပၸဏီ လိမိတက္သို ့ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္ ။ ထိုသို ့ေရာင္းခ်ခဲ့ ျပီးေနာက္ ( ၂၆ . ၁၀ . ၂၀၀၈ ) ရက္ေန ့ တြင္ ၎ ရပ္ကြက္တြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္ေျခ သံုးရာနီးပါအား ေလွာ္ကား ျမိဳ ့နယ္ ( ဒ ) ဒေဒြး ရပ္ကြက္ ရွိ နာဂစ္ေလေဘးဒုကၡ သည္မ်ားအားလွဴဒါန္းရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ ထား ေသာ ေလေဘးအိမ္မ်ားသို ့ အတင္းအဓၶမေျပာင္းေရႊ ့ခိုင္းခဲ့ပါသည္ ။

ထိုသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ရာတြင္ ေဖာ ့ ကန္ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ မွ အိမ္ဌားေနထိုင္သူမ်ားအား ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္း ( ၃၀၀၀၀ ) မွ တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀ ) ထိေေတာင္းခံ ျပီးေလွာ္ကားျမိဳ ့နယ္ရွိ ေလေဘး အတြက္ေဆာက္လုပ္ထားေသာေနအိမ္မ်ားသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္ ။ ထိုသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္ ၾကေသာ ေနအိမ္ မ်ားမွာ ယေန ့ အထိ ( ၂၂၁ ) အိမ္ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ေငြေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ ့ မိသားစု အိမ္ေျခေပါင္း မွာ ( ၅၀ ) ေက်ာ္က်န္ရွိေနပါေသး သည္ ။ ထိုမိသားစု၀င္မ်ားမွာ ဆင္းရဲ နြမ္းပါး လြန္းသည့္ အတြက္ ေငြ ေပးေျခ ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို အျခားတေနရာသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္ ႏိုင္ ျခင္း လည္း မရွိပါ ။ ထိုအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ( ၁ . ၁၁ . ၂၀၀၈ ) ရက္ေန ့ မွ စတင္၍ ဧည္ ့စာရင္းမေပးေတာ ့ ပဲ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဧည္ ့စာရင္း အေၾကာင္း ျပကာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ဖမ္္းဆီးျခင္းမ်ားျပဳေနပါ သည္ ။
အခ်ိဳ ့မိသားစုမ်ားမွာ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြ မ်ားေနအိမ္ တြင္ ည အခ်ိန္ေရွာင္တိမ္း ၍ အိပ္စက္ၾကရ ျပီးေနအခ်ိန္တြင္ မိမိတို ့ ေနအိမ္မ်ားသို ့ ျပန္လည္ ေနထိုင္ ၾကရပါသည္ ။ ထို ့ အခါ အာဏာ ပိုင္မ်ားမွာ ညအခ်ိန္လူမရွိေသာ ေနအိမ္မ်ား အား ပိုင္ရွင္မဲ ့သတ္မွတ္ကာ ( ၃ . ၁၁ . ၂၀၀၈ ) ရက္ေန ့ မွ ( ၄ .၁၁ .၂၀၀၈ ) အထိ ေဖာ ့ကန္ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ႏွင္ ့ ရာအိမ္မွူး အပါအ၀င္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေနအိမ္မ်ားအား ျဖိဳဖ်က္ေနပါသည္ ။ အျခားသို ့ ေရွာင္တိမ္း ညအိပ္စရာ မရွိ၍ မိမိတို ့ ေနအိမ္မ်ား၌ ပင္အိပ္စက္ ၾကသူမ်ားမွာလည္း ညအခ်ိန္ ဧည္ ့ စာရင္းစစ္အခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံ ရ ျပန္ပါသည္ ။ ထိုသို ့ အဖမ္းခံ ရသူမ်ား ကိုေတာ ့ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ေပးလွ်င္လႊတ္ေပး မည္ ဆိုေသာေၾကာင္ ့ ေၾကာက္ လန့္ ၍ ဖ်က္ ေပးရန္ ဂတိျပဳ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းအခ်ိဳ ့ ရွိေနျပီး အခ်ိဳ ့မွ ဖ်က္ေပးရန္ လက္မွတ္ မထိုး ေသာ ေၾကာင့့္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခံထားရ သူမ်ားလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နအဖ သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေျမေနရာမ်ားအား အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ခြဲျခမ္း၍ တဖက္လွည္ ့ျဖင္ ့ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳေနသကဲ ့သို ့ ၎ တို ့ ၏လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားမွလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ ့ တြင္းရွိတန္ဖို းၾကီးမားေသာ ေျမေနရာမ်ားအားလည္း နီးစပ္ရာ ကုပၸဏီမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို ့ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေနပါသည္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေက်းရြာ မ်ားအား ရြာလံုးကၽြတ္မီးရိုွ ့ဖ်က္ဆီးေန ျခင္းသာမက ၊ ယခုအခါတြင္ ျမိဳ့ၾကီးမ်ား ရွိလူေနရပ္ကြက္ မ်ားအား အတင္းအဓၶမ ေျပာင္းေရြ ့ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ ျပလိုက္ ပါသည္ ။
free for country
http://freeforcountry.blogspot.com/

Tuesday, 4 November 2008
အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား နွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္း

အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္း စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေျခေထာက္(ေပါင္)တြင္

ေသနတ္ထိမွန္ခဲ႕ ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၄)ႏွစ္ပါ က်ခံေနရေသာ N.L.D သဃၤန္းကြန္းၿမိဳ.နယ္

လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုျမသန္းထိုက္ ကို ၃.၁၁.၂၀၀၈ ေန႕နံနက္ေလး နာရီ အခ်ိန္တြင္

ေတာင္ငူေထာင္ သို႕ ေျပာင္းေရႊ ျပစ္လိုက္ သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အေဆာင္မ်ားတြင္ မတရား အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားသည္

တျခားျပစ္ဒဏ္ မ်ားက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မူ၊မတရားမူ မ်ားကို ခံစားေနရပါသည္။ အျခား ခိုး၊ဆိုး၊လုယက္ မူမ်ားနွင္႕ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ သူမ်ားကို

အေဆာင္တြင္ လူႀကီးခန္႕အကြက္က်က် ဖန္တီးကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကို ႏွိပ္စက္၊

မတရား အေကာက္ႀကံ မူမ်ား ရွိေနပါသည္ ဟု ယေန႕၃.၁၁.၂၀၀၈ သဃၤန္းကြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္

ရံုးထုတ္လာသူမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္မတရားဖမ္းဆီးခံရၿပီး အမူရင္ဆိုင္ေနရေသာ မနီလာသိန္း၊မမီးမီး၊

မစႏၵာမင္း(ခ)ရႊီး၊မသက္သက္ေအာင္၊မမာမာဦးတို. (၅)ဦး သည္တရားရံုးကုိအယံုအၾကည္

မရွိ၍ မိမိတို.၏ ေရွ့ေနပါ၀ါ မ်ားကို ရုပ္သိမ္း ၿပီး ဆက္လက္္တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္ဟု ေထာင္၀င္စာေတြ႕စဥ္ေျပာဆိုခဲ႕ၾကသည္ဟုယေန႕ရံုးထုတ္လာသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
Posted by free for country

ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာ၏ တကုိယ္ေတာ္ပဲြ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္မည္
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ႏုိ၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
(photo: lifestyle magazine 2007 dec)
တင္၀င္း(ဗိႆႏုိး)၏ တကုိယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပဲြကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘူမိ ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ျပသမည္ျဖစ္သည္။

ဦးတင္၀င္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိႆႏုိးပန္းခ်ီျပခန္း၏ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သူ ဦးတင္၀င္းသည္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္း(မႏၱေလး)တြင္ ပညာသင္ယူခ့ဲၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၇၂ မွ စတင္၍ ပန္းခ်ီျပပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ၎၏ လက္ရာမ်ားကုိ ျပသလ်က္ရိွသည္။

Golden Triangle Art မွ တင္၀င္း(ဗိႆႏုိး)၏ လက္ရာမ်ား

Amitmay မွ လက္ရာမ်ား

ရက္ ၂၀ ၾကာ ျပသမည့္ တင္၀င္း(ဗိႆႏုိး)၏ ပန္းခ်ီျပပဲြ ဖိတ္စာ

အေမရိကန္ သမၼတသစ္အေပၚ ျမန္မာတို႔အျမင္
ကိုသက္ ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

မေန႔ကစတင္က်င္းပတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး တကမာၻလံုးကေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့အတိုင္း အာဖရိကႏြယ္ဖြား ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး လူမည္း သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတျဖစ္လာသည့္ အိုဘားမားက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရင္း လက္ျပႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေအပီ)

ေလးႏွစ္ကိုတႀကိမ္ပံုမွန္က်င္းပေနၾက အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မဲဆႏၵရွင္ အေမရိကန္ျပည္သူေတြခ်ည္းသက္သက္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တကမာၻလံုးက ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ဟာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္သလို အေမရိကန္သမၼတေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာလည္း ကမာၻ႔လူသား ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြရွိေနတာေၾကာင့္ လူအမ်ားအာ႐ံုထားမႈကို ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတေခါက္ျပဳလုပ္တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔မတူ ထူးျခားေနလို႔ တကမာၻလံုးရဲ႕ အာ႐ံု စိုက္ျခင္းကို ခံရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ သမၼတေလာင္းဟာ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား လူမည္းတေယာက္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရွိေနတဲ့ သတင္းသမားတဦးကေတာ့ “အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကို စေလာင္းေတြကေန တိုက္႐ုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတယ္။ သာမန္ျပည္သူကအစ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္မလဲဆိုတာကို စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ အဓိကေတာ့ လူမည္းသမၼတျဖစ္တာေၾကာင့္ေပါ့” လို႔ ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း တဦးကလည္း “က်ေနာ္သာ အေမရိကန္တေယာက္ဆိုရင္ သူ႔ကိုပဲ (အုိဘားမား) မဲေပးမိမွာ၊ ျပည္သူ ေတြက ေဆာ္မယ္တီးမယ္ဆုိတာကို သိပ္မလိုခ်င္ၾကေတာ့ဘူးေလ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္တဦးကမူ “အိုဘားမားကိုႀကိဳက္တဲ့သူမ်ားတာကေတာ့ သူကအသက္ငယ္လို႔ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ႏိုင္ မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္လို႔၊ ေနာက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူေတြက ခုခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲကို အရမ္းလိုခ်င္ေနၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အိုဘားမားကို ေထာက္ခံၾကတာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေပၚမူတည္ၿပီး အေမရိကန္ သမၼတသစ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကတာပါ။ မစၥတာ အိုဘားမား ကေကာ အေမရိကန္ျပည္သူေတြအျပင္ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြအႀကိဳက္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ျပဦးမလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားသူက ထုနဲ႔ေဒးပါ။

“လူေတြက အီရတ္စစ္ပြဲအေျခအေနကိုသိခ်င္ၾကတယ္၊ သမၼတ ဘုရွ္က အီရတ္ကုိတိုက္ၿပီး ဆဒမ္ဟူစိန္ကို ျဖဳတ္ခ်ေပးခဲ့ တာကို သေဘာေတြ႔ၾကတယ္။ အာဏာရွင္ကိုဒီလိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေကာ အဲလိုျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးလားဆိုၿပီး ေမွ်ာ္ၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို အေမရိကန္က ကယ္ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီးေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္” လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြၾကားက ေျပာဆိုမႈေတြကို အထက္ပါ သတင္းသမားက ျပန္လည္ရွင္းျပပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း အေမရိကန္ျပည္သူေတြက မစၥတာ အိုဘားမားကို သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻေပၚက အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြဟာ ၂၁ ရာစုမွာ အဆံုးသတ္သြားၿပီလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ စာေရးဆရာအမ်ားစုကလည္း အိုဘားမား ႏုိင္မယ္ဆိုၿပီးခန္႔မွန္းခဲ့ၾကလို႔ အခုေတာ့သူတို႔ရဲ႕ အေတြးေတြ တကယ္ျဖစ္ လာခဲ့ၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းသာေနၾကပါတယ္။

မစၥတာ အိုဘားမား အႏိုင္ရခဲ့လို႔ ျမန္မာျပည္သားအမ်ားစုက ဝမ္းသာၾကည္ႏူးေနခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ကလည္း မတူညီတဲ့ စိတ္ခံစား မႈေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ ေရးသားေနသည့္ ျပည္တြင္းက စာေရးဆရာတဦးက “က်ေနာ္ကေတာ့ မက္ကိန္းရႈံးသြား လို႔ စိတ္မေကာင္းဘူး။ သူကေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ေတြ႔ဖူးတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကို ပိုလုပ္ႏိုင္မယ္ထင္တယ္။ ေနာက္ သူက အသက္ႀကီးေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳပိုရွိတယ္။ စစ္ေရးေကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာေကာ ပုိၿပီးလုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာက ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တျခားေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြမွာလိုပဲ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကိုသာ ေျပာဆိုေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဴပ္ရရင္ေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို အထူးစိတ္၀င္စားၾကတဲ့ ျမန္မာ့ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀န္းမွာ အိုဘားမား ႏုိင္တာကို ႀကဳိဆိုၾကတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား အေျပာင္းအလဲကို ျမင္ခ်င္ၾကတယ္၊ လိုခ်င္ၾကတယ္ဆိုတာ ပိုထင္ရွားလာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလိုု စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအားလုံးလည္း အေျပာင္းအလဲကို အရမ္းလိုခ်င္ေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ဆီမွာ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရတာကို သူမ်ားတုိင္းျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲကိုၾကည့္ၿပီး

အေမရိကန္ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အေျပာင္းအလဲကိုေထာက္ခံအားေပးေနၾကတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာလြန္းလွပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၏ ေရွ႕ေနကို တရား႐ုံးက ၀င္ခြင့္မေပး
ကိုစိုး ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံး တြင္ ယေန႔ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးရာသို႔ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနအား အာဏာပိုင္မ်ားက ၀င္ခြင့္ မေပးေၾကာင္း သိရသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုသိန္းသန္းထြန္းႏွင့္ ၁၃ ဦးအား ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးရာသို႔ သြားေရာက္သည့္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးကို အာဏာပိုင္မ်ားက တရား႐ုံးတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္မေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ေ႐ွ႕ေနႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေျပာသည္။

“ဦးေက်ာ္ဟုိးက သူ႔ကို ဘာလို႔၀င္ခြင့္မေပးရတာလဲလို႔ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို ေမးေတာ့ ေထာင္အာဏာပိုင္က သူတို႔ လည္း မသိဘူးတဲ့၊ အထက္အမိန္႔အရ လုပ္ရတာလို႔ေျပာတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ ၎တို႔ကိုလည္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနပါ၀ါ႐ုပ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳ လုပ္မႈ ပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ က ေျပာျပသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္က စြဲတာ၊ မနက္ျဖန္ ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ သြားေပး ရမယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ရွိန္က ေျပာသည္။

စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထားသည့္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အမႈမ်ားကို လိုက္ပါအက်ိဳးေဆာင္ေပး ေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအား ယင္းသို႔ ဖိအားေပးအက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိရာ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ လ ကုန္ပိုင္းတြင္ ေရွ႕ေန ကိုညီညီေထြးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ၍ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရွ႕ေန ကိုညီညီေထြးကို ၎၏အမႈသည္မ်ားျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) အဖြဲ႕၀င္ ကိုေ၀လြင္မ်ိဳး၊ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္၊ ကိုရန္ႏိုင္ထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ တရား႐ုံးအား အေႏွာင့္ အယွက္ေပးသည့္ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုညီညီေထြးသည္ ၂၀၀၇ ခု ဇြန္လ ၁၉ ရက္က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အဖမ္းဆီးခံရေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၏ အမႈကို လိုက္ပါ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနစဥ္ ဤကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕အမႈလိုက္ ေရွ႕ေနေတြကို ပုိၿပီး တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြလုပ္လာေလ မမွ်တတဲ့ တရားစီရင္ ေရးစနစ္က ပိုၿပီးထင္ရွားလာေလျဖစ္မွာပါပဲ”ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသည္။

ေရႊေစ်းကြက္ကို အၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ေတာ့မည္
ေအာင္သက္ဝိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အျပည့္အဝထိ္န္းခ်ဳပ္မည့့္ ေရႊကုန္သည္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေစ်းကြက္ႀကီး ႏွစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ သတင္း ေၾကာင့္ ေရႊကုန္သည္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းမွ ၾကားသိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္တဆိုင္တြင္ ေရာင္းသူ ဝယ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္းမ္)
သီးျခား ေရႊေရာင္း၀ယ္မႈ ေစ်းကြက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေရႊေစ်းႏႈန္းကို ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း၏ အႀကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ထိုေစ်းကြက္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Weekly သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊဆုိင္မ်ားအားလုံး ထုိေစ်းကြက္တြင္သာ အေရာင္း အ၀ယ္ ျပဳရမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၎ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

“ဂ်ာနယ္မွာ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ သီးသန္႔ ေစ်းကြက္ႀကီးေတြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတယ္ ဆိုၿပီး ဦးေက်ာ္၀င္းကေျပာေတာ့ ရန္ကုန္ေရႊေလာက မွာေတာ္ေတာ္ ဂယက္႐ိုက္သြားတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက ေရႊအသင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေရႊေစ်း ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တာပါ” ဟု ေရႊဘုံသာလမ္းမွ ေရႊဆိုင္ ပိုင္ရွင္တဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ သီးသန္႔ေစ်းကြက္ႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေရႊေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္္လာမည္ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာေၾကာင္း The Voice Weekly တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ သီးသန္႔ ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳရာတြင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေရႊအသင္းက ေရးဆြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးစီးပါက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦးထံအတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာဆိုသည္။

“သီးသန္႔ ေရႊေစ်းကြက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ဂ်ာနယ္ထဲပါလာမွ ေသခ်ာ သိရတာ။ ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္ရမယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ဆိုတာက အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေရးဆြဲ ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး” ဟု မႏၱေလးမွ ေရႊဆိုင္ ပုိင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ ေရႊလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ဘဲ စစ္အစိုးရစိတ္ႀကိဳက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို သာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ထုိအသင္းက ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေစ်းကြက္ မွာလည္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တဦးက သုံးသပ္သည္။

“ေရႊအသင္းမွာ အသင္း၀င္ ရွစ္ရာေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ တႏုိင္ငံလုံးမွာ ေရႊစီးပြားေရးလုပ္တဲ့သူ ေသာင္းဂဏန္း ခ်ီရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အသင္း၀င္ရွစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ေစ်းကြက္က အားလုံးကိုကိုယ္စားမျပဳပါဘူး” ဟု ထုိလုပ္ငန္းရွင္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ေရႊဘုံသာလမ္းရွိ ေရႊေလပတ္ကား ပြဲစားမ်ားမွာလည္း ေရႊအသင္းက ေဆာင္ရြက္မည့္ ေစ်းကြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ လက္မဲ့ ျဖစ္သြားၾကမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေရႊအသင္းရဲ႕ ေစ်းကြက္မွာပြဲစားေတြ လက္မခံဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ကုန္သည္ေတြပဲ ေရာင္းခြင့္ ျပဳမယ္ဆိုၿပီး ေျပာထား ေတာ့ တကယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္လာရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေလပတ္ကား ပြဲစားေတြ ဒုကၡပဲ။ ေရႊေစ်းကြက္ကို မွီခိုလုပ္စားေနတဲ့ မိသားစု ေထာင္၊ ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ အတြက္ေတာ့ ရင္ေလး စရာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ပြဲစားတဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အၿငိမ္းစားပါေမာကၡတဦးက ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္ဟူ၍ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ရွိလာမည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားအရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းၿပီး မည္သူမဆို တရားနည္းလမ္း တက် လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“အစိုးရက ေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ေစ်းကြက္ကို ေသခ်ာျဖစ္ေစခ်င္လို႔ လုပ္တာဆိုရင္ လုံး၀ႀကိဳဆိုရ မွာပါ။ စီးပြားေရး သေဘာတရားအရ ဒါဟာ လုံး၀မွန္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ၂၀၀၂ ခုနစ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသင္း၀င္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိရာတြင္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္ဖြား တ႐ုတ္လူမ်ဳိး လုပ္ငန္းရွင္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္
ေအးလဲ့ ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)၏ ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ စံုညီအစည္းအေဝး တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေနသည့္အခက္အခဲမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ မၾကာေသးခင္က စစ္အစိုးရ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြက“ အခ်ိန္က ၃နာရီေက်ာ္ပဲၾကာတယ္၊ အန္ကယ္တို႔မရွိခင္ ပါတီကိုဘယ္လိုသယ္ေဆာင္ လာခဲ့တယ္ ဆိုတာရယ္၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာတယ္၊ လူငယ္ကိစၥလည္း အနည္းနည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အယ္အယ္လ္ဒီ၏ နယ္ရုံးဖြင့္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထား ျခင္း၊ တရားဝင္ အန္အယ္လ္ဒီဆိုင္းဘုတ္ တင္ခြင့္မရျခင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ရုံးအပိတ္ခံရျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရမွာကို ထိတ္လန္႔ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ တင္းက်ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ခြင့္မရျခင္း စသည့္ စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားမွ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမ်ားကို ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသည္ဟု လည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။

ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိစစ္အစုိးရ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတင္းဆြဲေခၚေနတဲ့ကာလမွာ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို အဖြဲ႔ခ်ဴပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္တိုက္ရုိက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တဦးတည္းအေနနဲ႔ယူဆပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ၎၏သေဘာထားကိုေျပာသည္။

မိထၳိလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က မိထိၳလာခရုိင္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္အရ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၃ခ်က္ကို ဗဟိုအလုပ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ စာျဖင့္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိထၳိလာၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ကေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ“ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အားျဖည့္ ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊ တႏိုင္ငံလံုးရွိ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွ အေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို အစည္းအေဝး တရပ္ေခၚယူ က်င္းပေပးရန္၊ ဗဟိုလူငယ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္”တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ကေျပာသည္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ဆက္လက္ၿပီး “ေလာေလာဆယ္အေနအထားအရ တဘက္အာဏာရွင္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ က က်မတို႔ ပါတီမွာ အင္အားရွိဖို႔လိုတယ္။ ဗဟိုကအားရွိမွ က်မတို႔ေအာက္ေျခကအားရွိမယ္။ ဗဟိုက အစည္းအေဝးေခၚမယ္။ ဗဟိုကို အင္အားျဖည့္ဆည္းမယ္၊ အားမာန္ပါမယ့္ညြန္ၾကားခ်က္ေတြလုပ္ႏိုင္မွ က်မတို႔ေအာက္ေျခကလုပ္ႏိုင္မယ္။ က်မတို႔ပါတီက အားရွိမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚ
ေရာက္မယ္” ဟုလည္း ေျပာသည္။

၎အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စံုညီအစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္၁နာရီမွ၄နာရီခြဲအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

နာဂစ္ဒဏ္သင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေရး ခက္ခဲေနဆဲ …
ၾကည္ေ၀ ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

နာဂစ္ မုန္တိုင္း တိုက္ၿပီးစကတည္းက ယာယီတဲအျဖစ္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ ရြက္ဖ်င္တဲကေလးမွာ ၆ လ ေက်ာ္ အၾကာမွာ ေတာ့ ေဘးအကာမ်ား စုတ္ျပဲကာ မိုးရြာလွ်င္လည္း ေခါင္တေလွ်ာက္မွ မိုးေရမ်ားယိုစီးလ်က္ ရွိေပျပီ။
ထိုအမိုးအကာ မလံုမျခံဳႏွင့္အျဖစ္ေဆာက္ထားေသာ တဲကေလးသည္ သံဃာ ၃ပါးႏွင့္ကိုရင္ေလး ၁ ပါး သီတင္း သံုးရာ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ လပြတၱာခရုိင္၊ ျပင္စလူျမိဳ႕နယ္ခြဲ ၊ လႊစာေက်းရြာရွိ ယာယီဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းေဆာင္ တေဆာင္ ျဖစ္သည္။

"ဒီတဲထဲမွာပဲ ဘုန္းဘုန္းေတြ ၀ါဆိုခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ သာသနာေရးကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ျပိဳက်ပ်က္စီးသြားတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔က အေရးၾကီးပါတယ္"ဟု ျဖစ္သလို သီတင္းသံုးေန ၾကရေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အျဖစ္ကို စိတ္မသက္သာစြာျဖင့္ လႊစာ ႐ြာသားတဦးက ေျပာျပသည္။

ထိုလႊစာေက်းရြာအတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပိဳပ်က္သြားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လိုေသာ္လည္း ရြာအေနႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး မတတ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

"က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ဦးစားေပးျပီး ေဆာက္ေစခ်င္တာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ လာေဆာက္ေပးတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြကို ေမးေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြက အစိုးရေဆာက္ခိုင္းတဲ့အထဲမွာ မပါဘူး၊ ေဆာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ စာတင္ျပီး ေဆာက္ခြင့္က်မွ ေဆာက္ရမယ္တဲ့" ဟု အဆိုပါေေက်းရြာမွ ရယက ဥကၠဌ က ေျပာသည္။

လႊစာေက်းရြာကဲ့သို႔ပင္ ျပင္စလူျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်ားေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္လည္း သံဃာမ်ားမွာ တ၀က္တပ်က္ ျပိဳပ်က္ ေနေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထဲတြင္ သီးတင္းသံုးေနရသကဲ့သို႔ ေ႐ြးေက်းရြာ၊ ေရတြင္းေရကန္ေက်း႐ြာ၊ သေျပခ်ိဳင္ေက်း႐ြာ၊ ကြင္းယား၊ အ၀ကားေက်းရြာစသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအျပင္ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ထဲမွေရတြင္း ကုန္းေက်းရြာ၊ ကန္စု ေက်းရြာ၊ မင္ဆယ္ေက်း႐ြာ၊ တေဇာင္းေက်းရြာ တို႔တြင္လည္းေကာင္း ရဟန္းသံဃာမ်ား သည္ ေျမချပိဳပ်က္သြားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေဘး ေျမကြက္လပ္တြင္ ရြက္ဖ်င္တဲကေလးထိုးျပီး ျဖစ္သလို သတင္း သံုးကာ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေစာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိ ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းတခုမွ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ လပြတၱာခရိုင္ ေမာ္လျမိဳင္ ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၀၁ စုရွိေၾကာင္း ထိုေက်းရြာမ်ားထဲမွ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းမ်ားမွာ ၉၉ ရာႏႈန္းခန္႔ရွိျပီး ယေန႔ထိ ၉၈ ရာႏႈန္းခန္႔မွာ ယာယီတဲထိုးကာ ျဖစ္သလို သီတင္းသံုးေနရ ေၾကာင္း၊ ျပင္စလူျမိဳ႕နယ္တြင္ လည္း ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း ၁၈ အုပ္စုရွိရာ ရွိသမွ်ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အားလုံး ေျမေပၚ သို႔ဘုန္းဘုန္းက် ျပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၉၉ ရာႏႈန္းမွာ ျဖစ္သလို သီတင္းသံုးေနၾကရေၾကာင္း၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္၊ ဘုိကေလးျမိဳ႕နယ္ ေဒသမ်ားမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ၉၈ ရာႏႈန္း ေက်ာ္ ျပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီးး ၆ လတာ ကာလအတြင္း မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တသီးပုဂၢလေစတနာရွင္မ်ား စသျဖင့္ လူေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားကို အစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းမ်ား အသစ္ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ရန္လိုအပ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင္ျပဳမိန္႔ က်မွသာ ေဆာက္ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါသည္။

"က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕က ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ထဲက ရြာတရြာမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္း ေဆာက္ျပီးလွဴဖို႔ စီစဥ္ျပီးပါျပီ၊ စာတင္ရမယ္ဆိုလို႔ စာတင္ထားတာလည္း ၄ လေက်ာ္ပါျပီ သက္ဆိုင္ရာကခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးဘူး၊ လူေနအိမ္ေဆာက္လွဴဖို႔က လြယ္ေပမယ့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔က မလြယ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ "ဟု သူက ဆို သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ယခင္ကလို ရြာတရြာတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမွာ အားနည္း သြားျပီး အစိုးရအေနႏွင့္လည္း တခ်ိဳ႕ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္ေဆာက္ခြင့္မေပးေတာ့ေၾကာင္း၊ နာဂစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္း ေရာ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ရြာမ်ားမွ က်န္ရစ္ေသာ သံဃာတခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ကိုရင္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း သိကၡာခ် ခို္င္းျပီး လူ၀တ္လဲခိုင္းသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း သူ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရ သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲၾကီး ျပီးကတည္းက အစိုးရအေန ႏွင့္ သံဃာဦးေရ တိုးပြားလာမည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ခုလို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ေမလ၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလအတြင္း ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေပါင္း ၄ ေထာင္နီးပါးရွိေၾကာင္း သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရျပီး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အမ်ား ဆံုး မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သူ႔အလွဴရွင္နွင့္သူ ရွိေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အခက္အခဲ မရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာမူ အလွဴရွင္၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း တဦးက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပါင္း ၁၁၆၃ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းဘုန္းက် ေျမခ ျပိဳက်ျပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ၇၃၆ ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းတြင္ လည္း ၂၈၄ ေက်ာင္းမွာ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိျပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္း မွာ ၅၂ ေက်ာင္းရွိ ေၾကာင္း သာသာနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

နာဂစ္မုန္တို္င္းေၾကာင့္ ေစတီ၊ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဓမၼာရုံ မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ားအပါအ၀င္ သာသနိက အေဆာက္အအံု ပ်က္စီးမႈမွာ စုစု ေပါင္း တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၅၀ ဘီလ်ံ အထိ ရွိေၾကာင္း အစိုးရ၊ အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢ သံုးပြင့္ဆိုင္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားတြင္္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ဘုရားေက်ာင္း တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘုရား ေက်ာင္း အသစ္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္သလို၊ မြတ္စလင္ လူငယ္မ်ား အသင္း ကလည္း ၄င္းတို႔ ေဒသတြင္းမွ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား အေနနွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ၀တ္တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္ အအံုသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး လက္ရွိေသာၾကာေန႔တိုင္း ၀တ္တက္ရန္ အတြက္လည္း ယာယီေက်ာင္း ေဆာက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

"ခရစ္ယာန္ေတြကလည္း သူတို႔ဘုရားးရွိခိုးဖို႔အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ျပီးလို႔ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း တက္ေနၾကျပီ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေဆာက္ႏိုင္ၾက မယ္မသိဘူး"ဟု ဧရာ၀တီတို္င္း လပြတၱာခရိုင္ ျပင္စလူျမိဳ႕နယ္ ကုန္းၾကီးေက်းရြာသားတဦးက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ေဒသ၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနဆဲ ယခင္ထက္ပို၍လ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီးစနစ္တက်က်ဴးလြန္ေန
ကုိ၀ုိင္း/ ၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

နအဖစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏွိွမ္နင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ၾကာၿပီးေနာက္ ယခုကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ေဒသမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မပ်ံ႕ပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စသည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ပို၍ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၌ အကူ အညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ The Thailand Burma Border Consortium (TBBC) အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ (၇၀) ပါ Internal Displacement and International Law in Eastern Burma အမည္ရွိ အစီရင္ခံ၌ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

TBBC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လြန္ခဲ့သည့္ (၆) ႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းၿပီးတင္ျပေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း နအဖ၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအေပၚရက္ရက္စက္က်ဴးလြန္ေနသည့္အေျခအေန ေဘာင္အတြင္းမွခ်ဥ္းကပ္ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မပ်ံ႕ပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္စသည့္ေဒသမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈအဓိကခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာမ်ားသိမ္းျခင္း၊ အဓမၼစိုက္ပ်ဳိးခိုင္းျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားသို႔သြားလာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို တင္းက်ပ္ထားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မိသားစုဘ၀မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြမ်ားထိခိုက္ၿပီး လူဦးေရအားလံုး အေပၚလည္း မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း TBBC က အစီရင္ခံစာအတြင္း ေထာက္ျပထားသည္။
မည္သည့္အရပ္သားကိုမဆို လ်ဳိ႕၀ွက္၍ စနစ္တက်တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိပါက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပည္သူမ်ားအေပၚရက္ရက္စက္ က်ဴးလြန္ေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ အက်ဳိး၀င္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားကို တိုက္ခိုက္သည္ဆိုရာတြင္ စစ္ေရးအရသာမကပဲ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒေအာက္၌ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ ၫွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း စသည္တို႔လည္း အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္း TBBC က အခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေရွာင္တိမ္းေနရသူေပါင္း ၄၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ
NEJ/ ၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေရွာင္တိမ္းေနရသူေပါင္း ၄၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေရွာင္တိမ္းေနရသူ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၃၀ ရာႏွဳန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံျခားလူမွဳေရးအဖြဲ႔တခု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တီဘီဘီစီ ေခၚ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ The Thailand Burma Border Consortium ၏ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ Internal Displacement and International Law in Eastern Burma အစီရင္ခံစာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေရွာင္တိမ္းေနရသူ အေရအတြက္မွာ တီဘီဘီစီေလ့လာထားသည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၆ ခုရွိ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ ၂၃ ရာႏွဳန္းရွိျပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အဖ်က္ခံရသည့္ ေက်းရြာ၊ အေရႊ ႔ေျပာင္းခံရသည့္ေက်းရြာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ရသည့္ တီဘီဘီစီေလ့လာထားသည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၆ ခုရွိ ေက်းရြာစုစုေပါင္းမွာ ၃,၃၈၆ ရွိျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တခုတည္းမွာပင္ ရြာေပါင္း ၁၆၀၀ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၆-၂၀၀၂ ကာလအတြင္း အဖ်က္ခံရသည့္ ေက်းရြာ၊ အေရႊ႔ ေျပာင္းခံရသည့္ေက်းရြာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာစုစုေပါင္းမွာ ၂၅၃၆ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၂ ရြာသာရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၉၅ ရာႏွဳန္း က်ဆင္းသြားသည္။

စင္ျပဳိင္အစိုးရ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းရန္ ေဆြးေႏြးမည့္ ညီလာခံက်င္းပေရး အမ္ပီယူႏွင့္အန္စီဂ်ီယူဘီသေဘာထားကြဲ
ကုိ၀ုိင္း/ ၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (အန္စီဂ်ီယူဘီ) အား တုိးခ်ဲ႔ေရး၊ ျပဳျပင္ေရး ေဆြးေႏြးမည့္ ညီလာခံအား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ (အမ္ပီယူ) က ယခုလ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်င္းပလိုေသာ္လည္း အန္စီဂ်ီယူဘီက လက္မခံေၾကာင္း အမ္ပီယူ ဒုဥကၠဌ ေဒၚစန္းစန္းက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။ေဒၚစန္းစန္းက “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ၂၀၀၈ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းဖို႔၊ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီသေဘာထားကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ညီလာခံေနာက္ဆက္တြဲ ေခၚဖို႔ရွိပါတယ္။ ပထမေတာ့ စင္ၿပိဳင္အစိုးရက စက္တင္ဘာလ ေခၚမယ္ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တခါက်ေတာ့ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေခၚႏိုင္မယ္ေျပာပါတယ္။ ခုက်ေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီမွာ လုပ္မယ္ေျပာပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါညီလာခံ၌ အန္စီဂ်ီယူဘီကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္သာမက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း အမ္ပီယူ၏ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းမႈ ကို ကုလသမဂၢက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီဟုဆိုကာ လက္မခံခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း တင္သြင္းမႈကို အန္စီဂ်ီယူဘီမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔) သမၼတ (သို႔) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတဦးဦးကသာလွ်င္ တင္ႏိုင္မည္ဟု အမ္ပီယူက ယူဆေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။ ေဒၚစန္းစန္းေျပာဆုိခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိ အန္စီဂ်ီယူဘီမွ ၀န္ႀကီးတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာစန္းေအာင္ကုိ ေခတ္ျပိဳင္မွေမးျမန္းရာ အမ္ပီယူ ယူဆခ်က္မွန္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစန္းေအာင္ကေျပာသည္။

၄င္းက “က်ေနာ္တို႔က ရွိေနတဲ့အစိုးရကို တိုက္တာ။ အဲဒီတိုင္းျပည္က ျမန္မာျပည္ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရကေန၊ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကေန ေတာင္းလို႔ရတယ္။ ေနာက္ တခုက တျခားႏိုင္ငံတခုခုကေနလည္း ေတာင္းဆိုလို႔ရ တယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ခုပဲတင္ႏိုင္တယ္။ သူေျပာတာ ေဘာင္၀င္တာေပါ့” ဟု၎ကေျပာသည္။

ထုိသို႔ေဘာင္၀င္သည္ဟု ေဒါက္တာစန္းေအာင္ကေျပာေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းစဥ္က အန္စီဂ်ီယူဘီလက္မွတ္ထုိးျခင္း အမ္ပီယူႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ မည္သည့္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေခတ္ျပိဳင္က ဆက္ေမးရာ ေဒါက္တာစန္းေအာင္က-

“အန္စီယူဘီက စလုပ္တာကိုး။ အန္စီယူဘီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔က မဟာမိတ္၊ ဆိုေတာ့ သူတို႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့လုပ္ေပါ့။ သူတို႔မွာ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔သံုးသပ္ၾကည့္တာက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ သူက စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွာ အေထြေထြညီလာခံကို အမီတင္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခ်ိန္အရ ေလာ္ဘီလုပ္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ ေနာက္တခုက Credentials Challenge (ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းမႈ) က ေလာေလာဆယ္မွာ အဓိကျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၀ က အဓိကျပႆနာ။ ၂၀၁၀ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို က်ေနာ္တို႔က ေတာင္းဆိုတာက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔အထိ အဲဒီသေဘာထားပါပဲ” ဟုေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚစန္းစန္းကမူ “ထင္ရွားေနတာကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုအခါမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရာက ဒီကိစၥကို မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘူးေျပာတယ္” ဟုေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းသည္ အ႐ံႈးအႏိုင္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ နအဖစစ္အစိုးရ၏ မတရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွသိရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕လ ၁၃-၁၄ တြင္က်င္းပမည့္ Credentials ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းအမီ ကန္႔ကြက္လႊာ ထပ္မံတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး အမ္ပီယူညီလာခံကို ယခုလေနာက္ဆံုး အပတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သြားးမည္ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ အိုင္စီတီျပပြဲကုိ ကြန္ျပဴတာအေရာင္းပြဲဟု ျပပြဲလာသူမ်ားယူဆ
NEJ/ ၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦး၀ိစာရလမ္း တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ယခုလ (၂) ရက္၌ ၿပီးစီးသြားသည့္ အိုင္စီတီျပပြဲတြင္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို မေတြ႔ရဘဲ လက္ဖ္ေတာ့အေရာင္းဆိုင္မ်ားသာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္ လူငယ္တဦးကေျပာသည္။

“ ျပပြဲက အိုင္စီတီျပပြဲလို႔ နာမည္တပ္ထားေပမယ့္ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီေတြက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲတို႔၊ ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို မေတြ႔ရသလာက္ပဲ၊ အားလုံးက ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အိုင္စီတီျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဳတာအသင္းမ်ား၏ (၁၀) ႏွစ္ ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ (၆၅) ခုက ျပခန္းေပါင္း (၁၅၆) ခန္း ခင္းက်င္းျပသထားသည္။

အဆိုပါ ျပခန္းမ်ားအနက္ Sony, Toshiba, MSI, HP, Acer, Dell, Compaq, NEC စသည့္အမွတ္တံဆိပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည့္ လက္ဖ္ေတာ့ အေရာင္းျပခန္းမ်ားက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္မွ စတင္ၿပီး (၃) ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပပြဲသို႔ လာေရာက္၀ယ္ယူသူ ပရိသတ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၿပီး အမ်ားစုမွာ လူငယ္ပရိသတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြနွင့္ ႏႈိင္းစာပါက ေစ်းႀကီးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လူအမ်ား ၀ယ္ယူသုံးစြဲၾကေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။

၎က“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိုင္တီအသုံးျပဳမႈ တြင္က်ယ္ဖို႔ဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ ေရာင္း႐ုံနဲ႔ ရမွာမဟုတ္ဘဲ အင္တာနက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးႏိုင္မွသာ တိုးတက္မွာျဖစ္တယ္။ အစိုးရက အင္တာနက္ သုံးစြဲခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေစ်းႀကီးတဲ့ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ေရာင္းေနတာ၊ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေတြကို အလြန္အမင္း ေလွ်ာ့ခ်ထားတာေတြဟာ ျပည္တြင္းအင္တာနက္သုံးစြဲမႈကို ဟန႔္တားသလိုျဖစ္ၿပီး အိုင္တီက႑ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘူး” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ အစိုးရထံမွ ကန္ထ႐ိုက္ယူၿပီး တဆင့္ခံေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ၀ိုင္မက္စ္အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ အိုင္ပီစတား အင္တာနက္စနစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။

၀ိုင္မက္စ္ အင္တာနက္စနစ္သည္ ၀ိုင္းဖိုင္စနစ္ႏွင့္ ေနအိမ္ႏွင့္႐ုံးခန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ တပ္ဆင္လုိသူမ်ားသည္ အက္ဖ္အီးစီႏွင့္ ေဒၚလာ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခားၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အင္တာနက္တပ္ဆင္လိုပါက အုိင္ပီစတား အင္တာနက္လိုင္းကို အသုံးျပဳရၿပီး တပ္ဆင္မည့္ စေလာင္းအရြယ္အစားကို လုိက္၍ က်ပ္ (၅၄) သိန္းမွ (၇၄) သိန္းအထိ ေပးရေၾကာင္း၊ ယခုေရာင္းခ်ေနသည့္ အင္တာနက္စနစ္ အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္းကိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ကေလးစစ္သား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အိုင္အယ္လ္အိုက စစ္အစုိးရႏွင့္ ဖ်န္ေျဖ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
သဲသဲ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 23:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


နယူးေဒလီ။ ။ ကေလးစစ္သားတဦး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) က စစ္အစိုးရႏွင့္ ဖ်န္ေျဖ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၾကိဳးစားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းရွိ စစ္ေလ့က်င့္ေရး စခန္းတခုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရသည္ဟု ဆိုေသာ ကေလးစစ္သားတဦး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ILO ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးက အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားပါသည္။ ဤေျပာဆိုခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ILO ႐ုံးသို႔ တုိင္တန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းျခင္း ခံရသည္ဟုဆိုေသာ အသက္မျပည့္ေသးသူ ကေလးတဦးအတြက္ ရန္ကုန္ရွိ ILO ႐ုံးသို႔ တိုင္တန္းႏိုင္ရန္ ယင္းကေလး၏ မိသားစုအား ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ပဲခူးၿမ့ဳိမွ လူ႔အခြင့္အေရး တုိက္ပြဲဝင္သူ ဦးေအးျမင့္က အဂၤါေန႔က ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

“က်ေနာ္ ဒုတိယတာဝန္ခံ အရာရွိနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရာရွိ အမ်ဳိးသမီးက တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံထားလိုက္ၿပီး၊ သူတို႔ ႐ုံးအေနနဲ႔ ဒီကေလး ျပန္ေခၚႏိုင္ဘို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနက လူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သူမက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးေအးျမင့္က ILO ဒုတိယ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ Piyammal Pichaiwongse ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ေျပာပါသည္။

Mrs. Pichaiwongse သည္ အဆိုပါ ကေလးစစ္သားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ အမျဖစ္သူ မတင္ေဌးကိုလည္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

“သူမ Pichaiwongse က မတင္ေဌးရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ေရးမွတ္ယူထားၿပီး၊ သူ႔ေမာင္ကို အိမ္ျပန္ေခၚႏိုင္ေရး အတြက္ သူတို႔လုပ္ႏိုင္တာအားလံုး လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္” ဟု ဦးေအးျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကားရန္အတြက္ ILO ႐ုံးဆက္ဆံေရးအရာရွိ စတီဗင္မာရွဲလ္ (Steven Marshall) ကို ဆက္သြယ္ရာ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ပါ။

ကေလး၏ အမျဖစ္သူ မတင္ေဌး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စက္ဘီးေပါင္၍ သူ႔အေမက ႐ိုက္လိုက္သည့္အတြက္ ဇြန္လတြင္ အဆုိပါ သူ႔ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝ အကြာ ပဲခူးတိုင္း ဖဒိုၿမ့ဳိရွိ ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

“၃ လေလာက္ၾကာမွ သူတပ္စခန္းတခုမွာ ေရာက္ေနၿပီဆိုတဲ့ က်မေမာင္ဆီက စာရတယ္” ဟု မတင္ေဌးက မဇၩိမသို႔ အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဤစာရလွ်င္ မတင္ေဌးႏွင့္ မိသားစုသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဝန္းသိုၿမ့ဳိနယ္ အရာေတာ္အေျခစိုက္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းရွိရာ ခလရ ၁၁၁ သို႔ သူမေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး တပ္မွထြက္ခြင့္ေပးဘို႔ အထက္အရာရွိမ်ားထံ ေမတၱာရပ္ခံရန္ ခ်က္ခ်င္း လိုက္သြားခဲ့ၾကပါသည္။

သူမ၏ေမာင္ အသက္မျပည့္ေသးေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းႏွင့္ ရယက ေထာက္ခံစာတို႔ကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ေရး တပ္မွ အရာရွိမ်ားက တပ္မွ ထြက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း မတင္ေဌးက ေျပာပါသည္။

အထက္အရာရွိမ်ားက “ေလးလသင္တန္းက ၿပီးေတာ့မွာမို႔ သူ တပ္ကထြက္လုိ႔ မရဘူး” ဟု သူတို႔ မိသားစုကို ျပန္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း မတင္ေဌးက ေျပာပါသည္။

ဤသို႔တပ္မွ အရာရွိမ်ားက တိုတုိျပတ္ျပတ္ ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မတင္ေဌးႏွင့္ သူမ၏ မိသားစုသည္ ILO သို႔ တိုင္တန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးေအးျမင့္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္၊ ရယက ရဲစခန္းနဲ႔ သူ႔ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဆီက ေထာက္ခံစာေတြအပါအဝင္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ တင္ထားခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု ဦးေအးျမင့္ကေျပာသည္။ ILO ၏ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈအၿပီးတြင္ ဤကေလး တပ္စခန္းမွ ထြက္ခြါလာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အေကာင္းဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းျဖင့္ သူကေျပာပါသည္။

န္ႀကီးဌာနတခုခ်င္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္း က်ဥ္းေျမာင္းႏိုင္
နန္းေဒ၀ီ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 22:52 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖဲြ႔ငယ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ညႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

အစုိးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္မည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ခန္႔က လွ်ဳိ႕၀ွက္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အေပၚ ျပည္တြင္း မီဒီယာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းလာေစႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆို သံုးသပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"ျပည္တြင္း မီဒီယာလုပ္ငန္းေတာ့ ပိုက်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ အထက္က ခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ သတင္းမီဒီယာ အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းေတြဆိုရင္ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ လုပ္လာမယ္။ နဂိုထက္ ပိုက်ဥ္းေျမာင္းလာမယ္" ဟု ရန္ကုန္ရွိ ၀ါရင့္ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ အပတ္စဥ္ထုတ္ အယ္ဒီတာတဦးကလည္း "အဲလို ဖြဲ႔လိုက္ေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာအတြင္းမွာ ဒါေျပာမယ္၊ ဒါမေျပာဘူးဆိုတာမ်ဳိး လုပ္လာမယ္။ သတင္းထိန္ခ်န္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အရင္ကထက္ ပိုဆိုးလာမယ့္ သေဘာရွိေနတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ညႊန္ၾကားစာမ်ား ပို႔ၿပီးခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုတြင္သာ ဖြဲ႔စည္းၿပီးစီးေသးေၾကာင္း ပုဂၢလိက မီဒီယာလုပ္ငန္းတခုမွ အယ္ဒီတာတဦးကလည္း ယခုလို ေျပာသည္။

"၀န္ႀကီးဌာနတခုမွာ တာ၀န္ခံ ၄-၅ ေယာက္ထားမယ္။ ညႊန္မွဴးအဆင့္ရွိတဲ့ အရာရွိေတြကို အဲဒီတာ၀န္ေတြ ေပးထားၿပီးေတာ့ တပတ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ဘယ္လိုေျပာမယ္ဆိုတာကို အဲဒီအဖြဲ႔ေတြက ထိုင္ေဆြးေႏြးမယ္။ လိုအပ္တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကားေရးဌာနနဲ႔ ညိွၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "အခုဖြဲ႔တဲ့ဟာက တပတ္မွာ ဘာလုပ္မယ္။ ဘယ္သူေျပာမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ခြဲထားလုိက္မယ္။ ဖုန္းနဲ႔ေျပာရင္ သူတို႔မေျဖဘူး။ ဌာနကိုလာဖို႔ ေျပာလိုက္မယ္" ဟု ေျပာသည္။

ယခုလို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ဖြဲ႔စည္းေစျခင္းသည္ မီဒီယာကို မီဒီယာႏွင့္ တိုက္မည္ဆိုသည့္ စစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျခလွမ္းတခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ခ်ဳပ္ထိမ္းျခင္း၊ အနီးကပ္ စုစည္းျခင္းျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေစခ်င္သည္မ်ားကိုသာ ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။

၀ါရင့္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာက "သေဘာတရားကို နဲနဲေလ့လာလိုက္ေတာ့ ျပန္ၾကားေရးက ေျပာခိုင္းတဲ့ ဟာေတြကိုပဲ ေျပာမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီထက္ကလည္း ေက်ာ္လုပ္လို႔ မရဘူး။ ေနာက္တခုက ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဆြဲစုထားတဲ့ သေဘာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စပါးခင္းႏွင့္ မ်ဳိးစပါးမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံး
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 18:51 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမုိင္။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ စပါးခင္း ဧကမ်ားစြာ ေရနစ္ျမဳပ္ကုန္သျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းအတြင္း အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းခဲ့ရာ လယ္သမားမ်ား ရိတ္သိမ္းထားသည့္ ေကာက္လိႈင္းစည္းမ်ား မိုးေရစိုၿပီး၊ မရိတ္သိမ္းရေသးသည့္ စပါးခင္းမ်ားအတြင္း မိုးေရ ၀င္ေရာက္သျဖင့္ အပ်က္အစီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

"မိုးက ရြာထားေတာ့ ေရက မခမ္းဘူး။ စပါးေတြက မွည့္ေနၿပီ။ နဂိုကတည္းကလည္း အရင္ႏွစ္တိုင္းထက္ ေလ်ာ့ဖို႔ အေျခအေနရွိတယ္။ ေလ်ာ့ဖို႔အေျခအေန ရွိတဲ့အျပင္ အခုလို မိုးေလ၀သ လုပ္လိုက္ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတာေပါ့" ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ လယ္သမားတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဒသမွ အျခား လယ္သမားတဦးကလည္း ''ေကာ့မွဴးရယ္၊ တြံေတးဘက္ေတြရယ္၊ အဲဒီအတုိင္းပဲ။ ကြန္းၿခံကုန္းဆို ျမဳပ္ထြက္သြားတယ္။ စပါးကလည္း ရင့္ေနၿပီဆုိေတာ့ အေညွာင့္ကလည္း ထြက္လြယ္တာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ ဆံုးရႈံးတာေပါ့၊ လယ္သမားေတြ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အဆံုးရႈံးႀကီးတဲ့ လယ္သမားေတြဆို ရွဴသာ ရိႈက္သာရံုပဲ ရွိတယ္။ လယ္ ၅၀ ဧကလုပ္တဲ့ လူေတြကေတာ့ ဘယ္လိုေခၚမလဲ၊ အေၾကြးကုိ ပခံုးထမ္းေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ေကာ့မွဴး၌ နာဂစ္မုန္တုိင္းက်ၿပီးေနာက္ စပါးစိုက္လယ္ဧက ၂၁၀၆ ဧကခန္႔သာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ရာ၊ ယခင္က လယ္တဧကလွ်င္ စပါးတင္း ၅၀ ခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ တဧကလွ်င္ ၃၅ တင္းခန္႔သာ ရရွိဖြယ္ရွိသည္ဟု သူက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ယခုလ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ပဲခူးတုိင္း မိုးရြာသြန္းမႈ ႀကီးမားသျဖင့္ အလားတူ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကလည္း ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားႀကီး ဦးဖိုးမွီက "မိုးရြာေတာ့၊ ေရပါလာေတာ့ စပါးပင္ေတြက လဲတာေပါ့။ ေရထိတဲ့ စပါးက ဘယ္နားသြားေကာင္းေတာ့မလဲ။ ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ ကာကြယ္ၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ္လို႔ ကာကြယ္မႈအား နည္းတယ္။ အားနည္းတယ္ဆိုတာက ပဲ ျပန္စိုက္မွာကုိး။ အရင္ရိတ္ၿပီးေတာ့ စပါးအစည္းေခၚတဲ့ ေကာက္လိႈင္းကုိ တင္ထားတဲ့အခါက် မိုးမ်ားေတာ့ စပါးအပင္ေတြ ေပါက္ကုန္တာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ နီးစပ္သူကလည္း ''ရိတ္ၿပီးသား လယ္ေတြရဲ႕ ပ်က္စီးႏႈန္းဟာ မိုးရြာတဲ့အတြက္ ေကာက္လႈိင္းေတြ ေရနစ္ကုန္တာ တ၀က္နီးပါးေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္။ ေကာက္လိႈင္း မစည္းရေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေရထဲမွာ စပါးႏံွေတြက လဲကုန္တာေပါ့ေနာ္။ တခ်ဳိ႕က ေရေတြက ေတာ္ရံုနဲ႕ မဆင္းေသးဘူး။ အဲဒါက ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းေပါ့ေနာ္။ အဲဒီဘက္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ကုန္တယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးအေရွ႕ဘက္ သနပ္ပင္၊ က၀၊ ေ၀ါႏွင့္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည္။ သူက ဆက္ၿပီး ''ဧကေတြက ေသာင္းခ်ီသိန္းခ်ီလိမ့္မယ္။ သူက တျပင္လံုး လယ္ကြက္ေတြခ်ည္းပဲ'' ဟု ေျပာသည္။

ယခုလို မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားျပားသျဖင့္ မည္ေရြ႕မည္မွ်အထိ စပါးခင္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမည္ကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲသလို၊ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါ။

သို႔ေသာ္လည္း စပါးထြက္ရာသီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ လက္ရွိ စပါးမ်ားသည္ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း ေရနစ္ပ်က္စီးမႈ၊ ရိတ္သိမ္းေကာက္လိႈင္း ေရစိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ကာ ဆန္ေစ်းမွာမူ တက္လာဖြယ္သာရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ေမလဆန္းက တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လယ္စိုက္ဧက အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသလို၊ ေရငံ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အ၀ မလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့ရာ မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း စပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ က်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စပါးက်ီ ဧရာ၀တီတိုင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပါ မိုးမ်ားမွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ရြာသြန္းေနျပန္သည္။

အစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနက ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ မသိရေသးပါ။

နာဂစ္ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ဧက ၁ ဒႆမ ၉ သန္း (၇၈၃ ၀၀၀ ဟက္တာ) ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး သိုေလွာင္ထားေသာ မ်ဳိးစပါး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟုု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ FAO က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆ သိန္း တင္ပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ ကမၻာ့ဆန္ထြက္ႏႈန္း၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FAO ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ဆိုသည္။

(ရန္ကုန္မွ မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို သန္းထုိက္ဦးမွ ျဖည့္စြက္ေရးသားသည္။)

ေရေၾကာင္းအျငင္းပြားလည္း ျမန္မာက ဓာတ္ေငြ႔ ဆက္ရွာမည္
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 14:46 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


နယူးေဒလီ။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြမႈကို ဆက္လုပ္မည္။

ဤအေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အရာရွိတဦးကို ကိုးကား၍ ေအပီသတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ထဲမွာ လုပ္ေနတာပါ” ဟု ျမန္မာအရာရွိက ေျပာသည္။

ေရတပ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္မာေရပိုင္နက္အတြင္း ေစလႊတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ၾကီးကို ႏိုင္ငံ၏ ၿမ့ဳိေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆင့္ေခၚကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္လႊာကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ထုိအရာရွိက ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေရပိုင္နက္အတြင္း ေရတပ္သေဘၤာေတြ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကို သတိေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ အရာရွိ ေျပာစကားကို ကိုးကားကာ ေအပီက ေရးသားသည္။

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေနမႈမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက တနဂၤေႏြေန႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား မိမိတို႔ ေရပိုင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျပာဆိုမႈ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသေဘၤာမ်ား ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေနမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္သည့္အေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ယခုလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကို ဆင့္ေခၚကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေနရာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္အတြင္း က်ေရာက္ေနေၾကာင္း သံအမတ္ၾကီးကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီျပႆနာကို သံတမန္ေရး နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းသြားဘုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ဘို႔အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားဘို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အစ္ဖ္တက္ခါ အာမက္ ေခ်ာင္ဒရီ (Iftekhar Ahmed Chowdhury) က ေျပာသည္။

ပင္လယ္နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္း ၿပီးစီးသည္အထိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ထားကာ ျမန္မာေရယာဥ္မ်ားအားလံုး ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားရန္လည္း ဒါကာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ေခ်ာင္ဒရီက ဆိုသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္သည္ အဆိုပါ အျငင္းပြားေနေသာ ေဒသတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနေၾကာင္းျဖင့္လည္း သူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာေရယာဥ္မ်ားသည္ ဘဂၤလား ေရပိုင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးေဖသန္းဦးက ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္အသံ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း တခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ စီးပြားေရးဇုံအတြင္း လုပ္ေနတာပါ” ဟု ဦးေဖသန္းဦးက အေမရိကန္အသံ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ကို ေျပာသည္။

တဖက္ႏွင့္ တဖက္ အျပန္အလွန္ ေတာင္းဆို ေျပာၾကားေနမႈမ်ားအေပၚ ႏွစ္ဖက္လံုးက သေဘာမတူၾကေသးပါ။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီျပႆနာကို သံတမန္ေရး လမ္းေၾကာင္းကတဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးက ေျပာသည္။

နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရးကိစၥကို ဒါကာၿမ့ဳိတြင္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆-၁၇ ရက္ေန႔မ်ား၌ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမတအျဖစ္ အိုဘားမား ေရြးခ်ယ္ခံရ
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 13:48 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမိုင္။ ။ ၄၄ ဦးေျမာက္ အေမရိကန္ သမတအျဖစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဘားရတ္ အိုဘားမားအား ယေန႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း လူစိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားဆံုး သမတ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အေမရိကန္သမိုင္း၌ အသက္အငယ္ဆံုးႏွင့္ ပထမဆံုး လူမဲ သမတအျဖစ္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ အိုဘားမား ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဆီးနိတ္) အမတ္ မစၥတာ အိုဘားမားသည္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ရီပတ္ပလစ္ကန္ပါတီ ဆီးနိတ္အမတ္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းကို မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ယခု သတင္းေပးပို႔ခ်ိန္အထိ မက္ကိန္းက Electoral Votes မဲ ၁၆၃ သာ ရရွိေနခ်ိန္တြင္ အိုဘားမားက ၃၃၈ မဲ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ၅၃၈ မဲရွိသည့္အနက္ လိုအပ္မဲ ၂၇၀ ထက္ ပုိမုိရရွိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မဲေရတြက္မႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ လူထုဆႏၵမဲ ေကာက္ခံခဲ့ရာတြင္လည္း အိုဘားမားက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ယမန္ေန႔အထိ ၂၁ လတာ ၾကာျမင့္ခဲ့၍ အေမရိကန္ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲသမိုင္းတြင္ အခ်ိန္အၾကာျမင့္ဆံုး မဲဆြယ္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

အုိဘားမားသည္ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမတသစ္အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀ါရွင္တန္ရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ စတင္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္။

အေမရိကန္ သမတ သက္တမ္းသည္ ၄ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါး ပေရာဂ်က္မ်ား ရပ္ဆုိင္းထားဦးမည္
မဇၩိမသတင္းဌာန
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 04 2008 18:31 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါး ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ လက္ရွိအဆင့္၌ပင္ ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရထိန္းတံခါးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္သည့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ပေရာဂ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ဆဲ အဆင့္တြင္ပင္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားမည္ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနအဆိုအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဟုတ္တယ္။ ရန္ပံုေငြက ျပတ္ေနလို႔ ခဏရပ္ထားရတာ။ သူတို႔ ခ်ေပးထားတာက ကုန္ေနၿပီဆိုေတာ့ေလ" ဟု ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးကို အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးၿပီး ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ရံပံုေငြ ကုန္ၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ ရံပံုေငြ ခ်မွတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္အထိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၄ အထိ လ်ာထားေသာ ေရတံခါးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၃၃ ခုရွိေနၿပီး လတ္တေလာ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ လ်ာထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရထိန္းတံခါး၊ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေရလႊဲဆည္ ၆ ခုကိုမူ ဦးစားေပး၍ အၿပီးသတ္မည္ဟု သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးရမည္မ်ားမွာ ကေတာက္ကန ေရထိန္းတံခါး (ေက်ာက္တန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း)၊ နဂါးေပါက္ ေရထိန္းတံခါး (ေ၀ါၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း)၊ က်ီးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ (ေက်ာက္ေတာ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္)၊ လင္ပန္းေရေလွာင္တမံ (ကန္႔ဘလူ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း)ႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ ရဲႏြယ္ ေရလႊဲဆည္ (ေက်ာက္တံခါး၊ ပဲခူးတိုင္း)ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ေရလႊဲဆည္ (ရြာငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္) တို႔ကို အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔မွာက ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ႀကိဳတင္ေခ်းေငြ ဆိုတာရွိေတာ့ အဲဒါကို တင္ထားေတာ့ စီမံကိန္းက လံုး၀ ရပ္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်" ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတဦးက ေျပာျပသည္။

သူ၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားမွာမူ ရပ္ဆိုင္းမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆည္ေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရမွသာ ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တူးေျမာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုမူ ကမၻာ့ေလာင္စာဆီ တင္ပို႔သူမ်ားအဖြဲ႔ - OPEC က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ ရံပံုေငြအဖြဲ႔ - OFID မွ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာသိမ္းစနစ္အတြက္ ရန္ပံုေငြမွ ရန္ပံုေငြ ရရွိျခင္းမ်ား ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာသိမ္းစနစ္အတြက္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၂၈ သန္း ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း OFID အဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရမွ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရတံခါးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဆည္ေျမာင္း ေရတံခါးေပါင္း ၂၁၆ ခု ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲမွာ ၃၃ ခု ရွိသည္။

(ရန္ကုန္မွ မဇၩိမ သတင္းေထာက္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို ဇာနည္မွ ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားသည္။)


ပထမဆံုး အာဖရိကႏြယ္ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား

05 November 2008
အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကရက္ပါတီ သမၼတေလာင္း ဘရက္ခ္ အိုဘားမား အႏုိင္ရလိုက္ၿပီ ဆုိတဲ့ သတင္းၾကားတယ္ဆုိရင္ပဲ ညက အုိဘားမား ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ရွီဂါကိုၿမိဳ႕မွာ သူကိုေထာက္ခံတဲ့ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ သမိုင္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ကာလလို႔ အိုဘားမားကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ အိုဘားမားကေတာ့ သူကိုေထာက္ခံတဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းမယ့္အခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႔ သတင္းေပးပို႔ခ်က္နဲ႔ အတူ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက ဆက္ၿပီး တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

ဘရက္ခ္ အိုဘားမား သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ရွီကာကိုနဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြက လမ္းမေတြေပၚမွာ ညက သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေလးဆယ့္ေလးေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ သမိုင္းမွာ ပထမဆုံး အာဖရိက အႏြယ္၀င္ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးတေယာက္ကို အေမရိကန္ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ အိုဘားမားက သူ႔ကိုေထာက္ခံသူေတြကို သူ႔ အႏုိင္ရလိုက္ေၾကာင္း လက္ခံတဲ့ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားပါတယ္။

“တကယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အရာရာတုိင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ဆုိတာကို သံသယရွိသူေတြ ရွိေနအုံးမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကို ထူေထာင္ခဲ့သူေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ေတြ ဒီေန႔အထိ ရွင္သန္ေနဆဲပါဆိုတာကို မယုံခ်င္ၾကသူေတြ ရွိေနမယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အင္အားကို ေမးခြန္းထုတ္သူေတြ ရွိေနအုံးမယ္ဆုိရင္၊ အဲဒီလူေတြအတြက္ ဒီညဟာ အေျဖေပးလိုက္တဲ့ ညပါပဲ။”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္း ဒီမိုကရက္ပါတီကို မဲေပးခဲ့သူေတြက မေန႔ကညဟာ သမိုင္း၀င္ ညတညလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး လမ္းမေတြေပၚမွာ စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေအာ္ဟစ္ကခုန္ေနခဲ့သလို အိုဘားမားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်သူေတြလည္း အမ်ားအျပားေတြ႔ရပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရဘို႔အတြက္ သမၼတေလာင္း တေယာက္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ေတြအားလုံးက ပါ၀င္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ၂၇၀ ကို ရရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိုဘားမားဟာ အဓိက အခ်က္အျခာက်တဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို အႏိုင္ရလိုက္ပါတယ္။ ရီပါပလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ဂြ်န္မက္ကိန္းကလည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီဆုိုတာ ၀န္ခံတဲ့အေၾကာင္း အာရီဇိုးနားျပည္နယ္ Phoenix ၿမိဳ႔မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ခရီးရွည္အႀကီးရဲ႔ အဆုံးကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီလို႔ ဂြ်န္မက္ကိန္းက သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြကို ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

“အေမရိကန္ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ ေျပာရမယ့္ ကိစၥေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ေလးကပဲ က်ေနာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အိုဘားမားကို သူ႔ရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး တန္ဘုိးထားျမတ္ႏုိးခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႔ ေနာက္ သမၼတအျဖစ္ သူအေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတာကို ၀မ္းသာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။”

ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အခုလို တုိင္းျပည္ အခက္အခဲေတြၾကဳံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို အိုဘားမားနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဘို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဂြ်န္မက္ကိန္းက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ ဘရက္ခ္ အိုဘားမားကလည္း တုိင္းျပည္မွာ ညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ဘို႔ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚလာမယ္လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ ေရွ႔မွာ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္ဆုိတာကိုလည္း ဘရက္ခ္ အိုဘားမားက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေန႔ည အခုလို ေအာင္ပြဲေတြ က်င္းပေနၾကရင္ေတာင္ မနက္ျဖန္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘ၀တသက္တာမွာ အႀကီးမားဆုံး ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ သိနားလည္ထားပါတယ္။ ဒီေန႔ ကမာၻေျမမွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အႏၱရယ္ႀကီးတဲ့ စစ္ႀကီးႏွစ္ခုနဲ႔ ရာစုႏွစ္အတြင္း အဆုိး၀ါးဆုံး ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။”

ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း ဘရက္ခ္ အိုဘားမား သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရလိုက္တဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္စ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း ဒီိမိုကရက္ပါတီ အမတ္ အမ်ားစုက အႏုိင္ရေနတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ ေဖၚျပေနပါတယ္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အနည္းဆုံး ငါးေနရာကို ဒီမုိကရက္ေတြက အႏုိင္ရလိုက္ပါတယ္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၀ ထဲက ၃၅ ေနရာနဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၃၅ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘရက္ခ္ အုိဘားမားက ေရွ႔ဆက္လုပ္မယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ညက ရွီဂါကိုမွာ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြကို အခုလုိ ဆက္ေျပာ ပါေသးတယ္။

“ေရွ႔ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ဘို႔ အင္အားအသစ္ေတြ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ ဖန္တီးရမယ္၊ ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ရမယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးခုိင္မာေအာင္ လက္တြဲရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႔ဆက္ရမယ့္ ခရီးက ရွည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တက္လွမ္းရမွာေတြ မတ္ေဆာက္လြန္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပန္းတိုင္ကို တႏွစ္ထဲနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သမၼတသက္တမ္း တခုတည္းမွာတင္ ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီပန္းတုိင္ကို ေရာက္ကို ေရာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိး ဒီညေလာက္ က်ေနာ္ ဘယ္တုန္းကမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူး ပါဘူး။”
ဘရက္ခ္ အိုဘားမားက လာမယ့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ မွာ သမၼတအျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ သမိုင္း ၂၃၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး အာဖရိက အႏြယ္၀င္ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးတေယာက္ကို အေမရိကန္ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ သမၼတဘုရွ္ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ရစ္ပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီက အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ႀကီးစိုးခဲ့တာေတြ အဆုံးသတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတသစ္အုိဘားမား ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ား ေမွ်ာ္လင့္
05 November 2008
ဦးေအာင္လြင္ဦး -

အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဒီမုိကရက္ပါတီရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘာရက္ခ္ အုိဘားမား အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ေနာက္ ဒါေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာေစလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကပါသလဲ။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြရဲ႕ အျမင္ေတြကို ဦးေအာင္လြင္ဦးက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတေရြးပဲြေတြမွာ ဒီမုိကရက္ပါတီရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘားရက္ခ္ အုိဘားမား က အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ေနာက္ ဒါဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး က်ဳိးပမ္းမႈေတြအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာလိမ့္မယ္ ဆုိၿပီး ယူဆနၾကတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဓိကအတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး တခုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ရဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္ ၀ါရင့္သတင္းစာ ဆရာႀကီး တဦးလည္း ျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္ ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဒီလုိပါ။

“မစၥတာ အုိဘားမားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအေရးမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္မွာပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို မသိေသာ္လည္း သူ႔ပါတီရဲ႕ အစဥ္အလာကို ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ အဲဒီအစဥ္အလာကုိ မစၥတာ အုိဘားမားက ေတာ့ ကိုင္စြဲမွာပဲ။ ဒီမုိကေရစီအစဥ္အလာေပၚမွာရပ္တည္ၿပီး ဗမာျပည္ရဲ႕အလြန္ဆုိးရြားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအေျခအေနေတြ၊ အလြန္ဆုိးရြားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္တဲ့ သေဘာထားေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ၊ အေရးယူမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လုပ္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဒီလုိ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား လူမည္းတေယာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္နဲ႔ သမၼတ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အတြက္ သမုိင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္တခုျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာလည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး အင္အားစုေတြအတြက္ အားက်စရာ ျဖစ္ေနရတာပါ။ ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ အစီအစဥ္ေတြကုိ စိတ္၀င္တစား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအးသာေအာင္ ကေတာ့ -

“လူမဲတေယာက္ကေနၿပီး အေမရိကန္ သမၼတ ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာ တခ်ိန္တုန္းက ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ပဲလုိ႔ ေျပာစရာရွိေပမယ့္ ဒီေန႔ ဒါကို လက္ေတြ႔အေနနဲ႔ သက္ေသထူလုိက္ၿပီလုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ ဒီမုိကေရစီ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပလုိက္တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အသားအေရာင္ ကဲြျပားေန ေပမယ့္လည္း သူတုိ႔က လူတေယာက္အေပၚမွာ အရည္အခ်င္းအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ႀကိဳက္တယ္ဆုိရင္ အျမင့္ဆံုး ရာထူး အျဖစ္ သမၼတကိုေတာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္တဲ့အေပၚမွာ ႏုိင္ငံတကာမွာ အေမရိကန္ကို ခ်ီးက်ဴးထုိက္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။”

ဒီလုိပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေဟာင္း တဦးလည္းျဖစ္၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္း ကလည္း ဒါဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး က်ဳိးပမ္းသူေတြအတြက္ အားက်စရာ အတုယူစရာ တခုလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

“ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့ အင္အားႀကီးတရပ္ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဒါပဲ ဆုိတာ ကမၻာကို ျပလုိက္တာပဲ။ ဗမာျပည္ကလည္း ကိုယ္က ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္တဲ့ႏုိင္ငံက ဒီလုိမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ခ်င္တယ္၊ ဒီလုိမ်ိဳး ဒီမုိကေရစီလုိလားလာၾကတာေပါ့။”

တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦး ျဖစ္ၾကတဲ့ ဒီမုိကရက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘာရက္ခ္ အုိဘားမား ထက္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ကုိယ္စားလွယ္ ဂၽြန္ မက္ကိန္း ကသာ ျမန္မာ့အေရး စြမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့တယ္၊ ပုိမုိတက္ၾကြတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ဳိး ရွိတယ္ဆုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီေရး လုိလားသူေတြက ပုိမိုႏွစ္ၿခိဳက္မႈေတြလည္း ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ အခုလုိ ဂၽြန္ မက္ကိန္း ႐ႈံးနိမ့္သြားေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့သြားေစမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ယုံၾကည္ ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အုိဘားမားဟာ ဒီမုိကေရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရပ္တည္တဲ့ ခုိင္မာတဲ့ သေဘာထားေတြ၊ အစဥ္အလာေတြကို ဆက္ၿပီး ကုိင္တြယ္ရမယ့္ ၀တၱရားက ရွိေနတယ္။ မစၥတာ အုိဘားမားက ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ က်န္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တင္းမာတဲ့ အယူအဆေတြ၊ ခုိင္မာတဲ့ အယူအဆေတြ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာ သူမလြဲမေသ ကိုင္စြဲရမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရး အစဥ္အလာကေတာ့ အလြန္ႀကီးမားတယ္လုိ႔ ယံုပါတယ္။ အဲဒီလုိ ယံုတဲ့အတြက္လည္း ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ လုပ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး သမားအုိႀကီးေတြေတာင္မွ ဒီမုိကေရစီေရး အတြက္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ေသးတာ သူလို လူငယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရပ္တည္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြမွာလည္း ေျပျပစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ အတင္း အဓမၼႀကီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိလဲ ေဆာင္ရြက္တာပဲ လုိခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ လုိခ်င္တာ။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ထိေရာက္တဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူတေယာက္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။”

အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီရဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲံ ဦး၀င္းတင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးပဲြေတြကုိ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြက သမၼတေရြးပဲြေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးအေပၚ ထင္ဟပ္လာဖြယ္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ေျပာျပခဲ့ၾကတာပါခင္ဗ်ာ။

အုိဘားမား သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈအေပၚ ကမၻာတ၀န္း ႀကိဳဆုိ

05 November 2008

အုိးဘားမား တက္ခဲ့ဖူးေသာ အင္ဒိုနီးရွား ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အုိဘားမား ေအာင္ျမင္မႈကုိ ၀မ္းသာေနပံု(၅ရက္ ၁၁လ ၂၀၀၈)

အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘရက္ခ္ အိုဘားမားအႏိုင္ရလိုက္တဲ့အေပၚမွာ အိႏၵိယ ပါကစၥတန္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာေရာ ကမၻာအတြက္ပါ ျပည္သူေတြအတြက္ အားသစ္တရပ္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ ရိွေနတဲ့ ဒီေဒသတြင္းမွာ အခု အေမရိကန္သမၼတသစ္အေပၚ ဘယ္လိုမ်ား တုန္႔ျပန္ သေဘာထားေတြရိွသလဲဆိုတာ ကဘူးၿမိဳ႕ကေန ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ ဘယ္ရီ နယူးေဟာက္သတင္းေပးပို႕ထားတာ အျပည့္အစံု ကိုသားၫြန္႕ဦးက ေျပာျပပါမယ္။

အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမွာ အခုလို မစၥတာ အိုဘားမား အႏိုင္ရလိုက္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္မွာေရာ ကမၻာ နိုင္ငံေရးမွာပါ အေၾကာင္းရပ္တခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရးကိစၥေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး အေျခအေနအသစ္တရပ္ ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း အာဖဂန္သမၼတ ဟာမစ္ကာဇိုင္းက ေျပာပါတယ္။ မစၥတာ အိုဘားမားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အာဖဂန္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေတာ္ႀကီးရိွတယ္လို႕လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

“အခု ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အရ သမၼတအိုဘားမားျဖစ္လာၿပီးဆိုရင္ အာဖဂန္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘ၀ အာဖဂန္ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျပင္ ကမၻာအတြက္ပါ အလားအလာေကာင္းေတြ ရိွလာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

အိႏၵိယဖက္ကလည္း အိႏိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းမိုဟန္ ဆင္းက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး အေမရိကန္ အိႏၵိယ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ တိုးျမင့္လာမယ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရိွသူက အခုလို ဖတ္ျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႕ႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႕ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရပ္ေတြ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။”

အိႏိၵယနဲ႔ ပါကစၥတန္အၾကား အျငင္းပြားေနတဲ့ ကက္ရ္ွမီးယားျပႆနာကို ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္ရင္ ပါကစၥတန္အေနနဲ႔ အယ္ကိုင္းဒါးနဲ႔ တာလီဘန္ စစ္ေသြးႂကြေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ပိုၿပီး အေလးထား လာႏိုင္မယ္လို႔ မစၥတာ အိုဘားမားက ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကပဲ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပါကစၥတန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟူမာရန္ ခန္းကေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ စစ္ဆင္ေရး အေပၚ ခံစားခ်က္မေကာင္းတဲ့ ပါကစၥတန္က အေမရိကန္ဆန္႕က်င္ေရးသေဘာထားအခ်ိဳ႕ နည္းပါးသြားေစမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

“အိုဘားမားဟာ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ အရႈပ္အေထြးေတြ အားလံုးကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ့္ လူလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ေတြရဲ႕ ခံစားမႈကို နားေထာင္ႏိုင္ၿပီး၊ အေျခအေနေတြ ေကာင္းလာလိမ့္ မယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။”

အခုလို အေမရိကန္ သမၼတသစ္အျဖစ္ မစၥတာအိုဘားမား ေရြးျခယ္ခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အေမရိကန္ပံုရိပ္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အေပၚ အျမင္ဆိုးေနၾကတာေတြ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေျခရိွတယ္လို႕ အေမရိကန္ ေဂ်ာ့ဂ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္က ကိုမင္းေဇာ္ဦးကလည္း ယူဆထားပါတယ္။

“ႏုိင္ငံတကာက အေမရိကန္ ကို ျမင္ေနတဲ့ အျမင္ေတြဟာ ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ၾကားထဲမွာ ရွိတဲ့ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးေတြ ပိုၿပီး ေခ်ာေမြ႔လာႏုိင္ပါတယ္။ တဇြတ္ထုိး ၀ါဒေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အနာဂတ္ကို ကမၻာႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ မူကို လက္ကိုင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပလာႏုိင္ပါတယ္။”

အေမရိကန္က အခုလို ေျပာင္းလဲလုိ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်ဥ္းက ေျပာင္းလဲလာတာ မဟုတ္တာေတာင္မွ တစံုတရာ ေရြ႕လာႏုိင္သလား။

“ေရြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာျပည္လုိ ကိစၥမ်ိဳးမွာ အေမရိကန္က သူ႔ရဲ႕ ေပၚလစီကုိပဲ ေကာင္းမယ္ထင္တဲ့ ဟာကိုပဲ လုပ္ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ အာစီယံနဲ႔ ေတြ႔ၿပီးလုပ္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ တရုတ္နဲ႔ ေတြ႔ၿပီး လုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ သူ႔ေပၚလစီေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး ေတာက္ေလ်ာက္ရပ္တည္သြားတယ္။ အုိဘားမား လက္ထက္မွာ ဘယ္လို ျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆုိရင္ ဗမာျပည္လုိ ကိစၥမ်ိဳး၊ ဒါဖားလုိ႔ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ တျခား အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့ အခါ အေမရိကန္ဘက္က ပိုၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေျပာင္းေျပာင္း ဆက္ဆံလာႏုိင္တယ္။”

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း ဘရက္ခ္ အုိဘားမား ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ အာရွ နဲ႔ အာဖရိက အပါအ၀င္ ကမၻာတ၀န္း မွာ လူေတြ စုရံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါတယ္။

အာရွ မွာ ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ အမ်ားစု က အေမရိကန္ နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်လို တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က စစ္ေရး မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံ အားလံုး နီးနီးေလာက္ ဟာ အေမရိကန္ နဲ႔ စီးပြားေရးအရ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အဆက္အသြယ္ ရွိၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ စီးပြားေရး က အားနည္း လာၿပီး အီရတ္ စစ္ပြဲက တာရွည္လာတဲ့အခါ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအေပၚ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မစၥတာအိုဘားမားဟာ ပထမဆံုး အာဖရိကႏြယ္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးျခယ္ခံလိုက္ရတာပါ။

တရား႐ံုးတြင္ အမႈသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးေနရ

႐ုိးမ ၃။ ႏုိဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

တရား႐ံုးတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စြပ္စြဲခံရသည့္အမႈသည္မ်ားမွာ ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးေနရသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ဦးျမင့္ေအး၊ ကိုရန္ေရႊႏွင့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ တို႔အား ပုဒ္မ (၁၇/၁) ႏွင့္ (၁၃/၅) တို႔ျဖင့္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ရသည္။

“စြပ္စြဲခံရတဲ့သူေတြမွာ ေရွ႕ေနေတြ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္၊ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ကလဲ မလာျဖစ္ဘူး၊ မနက္ဖန္ သူက ဗဟိုတရား႐ံုးမွာ ထုေခ်စရာရွိတယ္၊ လူငယ္ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း နဲ႔ တျခားေရွ႕ေနေတြ တေယာက္မွမလာျဖစ္လို႔”ဟု လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

အမႈစစ္ေဆးရာတြင္ တရားလိုမ်ားဘက္မွ လိုျပသက္ေသအျဖစ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း (၆) ဦးခန္႔ လာေရာက္ကာ ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးျမင့္ေအးတို႔မွာ တဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ အခုေျပာေနတာေတြက စြပ္စြဲခ်က္ေတြသာျဖစ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြ မွာ ပတ္သက္ျခင္း၊ သိရွိျခင္း၊ တစံုတရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ဦးျမင့္ေအးက ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္လဲခဲ့တယ္၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကေတာ့ စစ္ေၾကာေရးမွာ (၅) ရက္နဲ႔ (၅) ည မအိပ္ရဘဲ အ႐ိုက္ခံရလို႔ မခံႏိုင္ေတာ့လို႔သာ သူတို႔လိုခ်င္တာကို ေခါင္းညိတ္ေပးလိုက္တာလို႔ ေျပာတယ္”ဟု ကိုေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

၎တို႔အား ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုန္လႈပ္မႈတစံုတရာမရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအးကေျပာဆိုသည္ဟု ကိုေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

“ဦးျမင့္ေအးက ဒါေတြကစြပ္စြဲတာေတြပဲ၊ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ ကိုယ္မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဘာမွ သိပ္တုန္လႈပ္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈ မရွိပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ဦးျမင့္ေအးတို႔အမႈအား လာမည့္ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံခ်ိန္းဆို လိုက္ေသာ္လည္း အမႈသည္မ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားလိုက္ပါႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကိုမူ မသိရေသး ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုဘားမား ေအာင္ပြဲခံေၾကာင္း မက္ကိန္းေၾကညာ

ေအာက္တုိဘာ ၅။ ေအပီ

႐ုိက္တာ
အုိဘားမား အႏုိင္ရေၾကာင္း ေၾကညာေနေသာ မက္ကိန္းႏွင့္ ေဘးမွ ရပ္ေနေသာ ဒုသမၼတေလာင္း ျပိဳင္ပြဲဝင္ ဆာရာေပၚလင္း

ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ဂၽြန္မက္ကိန္းသည္ ဒီမုိကရက္ သမၼတေလာင္း ဘားရက္ အုိဘားမားကုိ အႏုိင္ေပးလုိက္ျပီး အိုဘားမားသည္ သူကုိယ္တုိင္ႏွင့္ သူ႔တုိင္းျပည္အတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာ အရာတစ္ခုကုိ ရရွိလုိက္ေၾကာင္း ေထာပနာျပဳလုိက္သည္။

ဇနီးသည္ စဲန္ဒီႏွင့္ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ တြြဲဖက္ဲအေရြးခံသူ ဆာရာေပၚလင္းတုိ႔ ျခံရံလ်က္ အရီဇုိးနားျပည္နယ္၊ ဖီးနစ္ျမိဳ႕ ဘဲလ္တီမုိး ဟုိတယ္အျပင္မွေန၍ မက္ကိန္းသည္ ေထာက္ခံသူမ်ားအား ည ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ စကားေျပာၾကားသည္။ “အေမရိကန္ ျပည္သူေတြက ေျပာလုိက္ၾကပါျပီ။ သူတုိ႔ဟာ သဲသဲကြဲကြဲ ေျပာလုိက္ၾကပါျပီ”ဟု ဆုိသည္။

အေနာက္ဘက္္ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးျခင္း အျပီးသတ္ျပီးေနာက္ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အုိဘားမား၏ မဲမ်ား ေရတြက္ျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပီးေနာက္ ျပိဳင္ပြဲကုိ မက္ကိန္းက အုိဘားမား အႏုိင္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး အဆံုးသတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မက္ကိန္းက သူ႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ မေက်နပ္စရာတခ်ိဳ႕ ခံစားရတာ သဘာ၀ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိ ခံစားရေပမယ့္ အေရးနိမ့္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ အေရးနိမ့္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေရးနိမ့္တာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ႏွစ္သိမ့္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတ အုိဘားမားကုိ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မက္ကိန္းက ကတိျပဳသည္။

မဲဆြယ္ကာလအတြင္း မက္ကိန္းက အုိဘားမားအား သမၼတျဖစ္ရန္ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးလြန္းသူအျဖစ္ ေဝဖန္ခဲံေသာ္လည္း ယခု အရီဇုိးနား အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကိန္းသည္ ရွည္လ်ားခက္ခဲလွတဲ့ ရွည္လ်ားခက္ခဲတဲ့ ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ သူ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သူ႔အစြမ္းသတၱိနဲ႔ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္ရည္ကုိ ေလးစားမိေစပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒီမုိကရက္ ပါတီတြင္း ဆန္ခါတင္ သမၼတေလာင္း ျပိဳင္ပြဲတြင္ အုိဘားမားသည္ သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္၏ ဇနီးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္၏ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရရွိထားေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ကုိ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျပီးေနာက္ ဟီလာရီ ေနာက္ဆုတ္သြားျပီး ဒီမုိကရက္ သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မဲဆြယ္ကာလအတြင္းတြင္လည္း အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးမႈ၊ ဘာသာေရး စြပ္စြဲမႈ စေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

မြန္စာေပကို္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားခြင့္မ႐ွိ
Wed 05 Nov 2008, မင္းအာသံ၊ မိက်လြန္းေထာ
မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ေဒသအတြင္းရွိ ျမန္မာအစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရကအတန္းခ်ိန္မွာ မြန္စာေပသင္ၾကားခြင့္မေပးျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုပညာေရးဌာနမွ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၀၈-၀၉ မွစတင္၍ ျမန္မာအစိုးရ ေက်ာင္းတြင္ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာေပကိုဆက္လက္သင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

''မြန္ေက်း႐ြာတိုင္း အတန္းခ်ိန္မွာ မြန္စာေပသင္ၾကားခြင့္ မရရင္ ဆက္မသင္ပါႏွင့္လို႕ က်မတို႕ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္'' ဟု ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ မိစာဍာ (မြန္္ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ) ကေျပာျပသည္။
အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက မြန္စာေပသင္ခြင့္ေပးခဲ့လၽွင္ ၄င္းတို႕အေနႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ အတန္းခ်ိန္အတြင္း မြန္စာေပသင္ၾကားေနခိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႈး ေရာက္ရွိလာပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား အျပစ္တင္ခံရဖြယ္ရွိသည္ ဟု မြန္ပညာေရးဌာနမွ ဆက္ေျပာျပသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႈးမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္တြင္႐ွိေသာ မြန္ေက်းရြာမ်ား၌ မြန္စာေပ ပေပ်ာက္ေအာင္ ဖိအားေပးလၽွက္ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမႈးမ်ားလည္း မြန္စာေပ ပေပ်ာက္ေအာင္ တြန္းအားေပးလၽွက္ရွိသည္။

ျမန္မာအစုိးရစာသင္ေက်ာင္း႐ွိ မြန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ မြန္စာေပမ်ားကို သင္ၾကား ရန္ႏွင့္ အေလးထားရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ဴရွင္တက္ေနရျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုတက္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မြန္ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ မိစာဍာက ္ေျပာသည္။

''ျမန္မာအစိုးရစာသင္ေက်ာင္းအတန္းခ်ိန္မွာ မြန္စာေပသင္ၾကားေနရေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရက သင္ၾကားခြင့္ဥပေဒကို တိတိက်က်ျပဌာန္းထားတာမရွိပါဘူး၊ အစိုးရဆီက သင္ၾကားခြင့္မရေပမယ့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး မြန္စာသင္ၾကားေနၾကတယ္'' ဟု မိစာဍာက ေျပာျပသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ေဒသ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအမ်ားစုသည္ စုေပါင္းေက်ာင္းတြင္ မြန္စာေပကိုသင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ (၁၁) ႏွစ္တိုင္ အစိုးရေက်ာင္းအတြင္းတြင္ မြန္စာေပကိုသင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၆ မွစ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက မြန္စာေပသင္ၾကားခြင့္အေပၚ အၾကပ္ကိုင္လာျခင္းေၾကာင့္ စုေပါင္းေက်ာင္းမွ တြဲဖက္ေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ရၿပီး မြန္စာေပကုိ ေက်ာင္းျပင္ပအခ်ိန္၌သာ သင္ၾကားခဲ့ရသည္ဟု အေဝးေရာက္မြန္ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။

စုေပါင္းေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္း အတန္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ မြန္စာေပသင္ၾကားခြင့္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႕က မြန္ဘာသာ တစ္ဘာသာကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ သင္ၾကားခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနက သင္ၾကားခြင့္မေပးခဲ့ေပ၊ ၁၉၉၆-၉၇ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ မြန္အဖြဲ႔အစည္းမွ မြန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႕က အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲကာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

မြန္ပညာေရးဌာနမွ စရင္းကိုင္ဆရာတစ္ေယာက္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဂ်ဳိင္းျမစ္ေဒသတြင္ စုေပါင္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္းရွိၿပီး၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုေပါင္းေက်ာင္း (၁၄)ေက်ာင္း ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၅၁) ေက်ာင္းရွိသည္။

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ေဒသ အားလံုးတို႕တြင္ အခ်ိန္ (၁း၃၀) နာရီမၽွသာ မြန္စာေပ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိၾကသည္ဟုဆိုသည္။

သထံုခရုိင္မွလြဲ၍ ထားဝယ္ခရိုင္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) တို႕တြင္ အစိုးရေက်ာင္းအတန္းခ်ိန္တြင္ မြန္စာေပကို သင္ၾကားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းအဆင့္ မြန္စာေပမ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ မြန္ပညာေရးဌာန ဆက္လက္ႀကိဳးစားလၽွက္ရွိေၾကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီ မိစာဍာ(မြန္ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ) က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာင္းရွိ၍ ၄င္းတို႕အထဲတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းရွိသည္။ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ဥပေဒျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေထာက္ပံ့ေငြအနည္း ငယ္ျဖင့္ စာေပသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ေပါင္း (၉၀၀) နီးပါးမၽွ ရွိသည္။

တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္လထပ္တိုး
Wed 05 Nov 2008, ႐ုိင္မေရာ့
တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္လုပ္သက္တမ္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိသာ ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ ဟု လိုင္စင္လုပ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

''လိုင္စင္လုပ္တာက ေနာက္ထပ္ ၁ လ ထပ္တိုးထားတယ္၊ အရင္က ကညန (ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန) ေတြ သတ္မွတ္ထားတာက ၄ လ အတြင္း လိုင္စင္လုပ္ေပးမယ္၊ ၄ လျပည့္သြားၿပီးရင္ လိုင္စင္မဲ့ေတြကို အရင္လိုပဲ ဖမ္းခ်င္ဖမ္းမယ္'' ဟု ျမဝတီၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕ခံ၏ ေျပာျပခ်က္အရ လိုင္စင္လုပ္ရာတြင္ ဆိုင္ကယ္အမ်ဳိးအစားႏွင္ ဆိုင္ကယ္ (Model) တည္ၿပီး လိုင္စင္ကုန္က်စရိတ္ ကြာျခားမႈရွိရာ အနည္းဆံုး ၃ သိန္းေလာက္ကုန္က်သည္။ အရင္က ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ယခု ေနာက္ထပ္ ၁ လ ထပ္တိုးလိုက္သည့္ကာလအတြင္း ကုန္က်စရိတ္က အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

လိုင္စင္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕မွလ၍ သြားေရာက္လုပ္ႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႕လၽွင္ ဆိုင္ကယ္အစီးးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္ေပးေနသည္။ ေနာက္ထပ္ ၁ လသာ က်န္ေတာ့သည့္အတြက္ လိုင္စင္လုပ္သူမ်ားျပားသည္ဟု ၄င္းျမဝတီၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လြန္ခဲ့သည့္လက လိုင္စင္လုပ္ခဲ့သည္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရင္လုပ္ေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ မေစာင့္ႏိုင္သူမ်ားမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္လုပ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ုိက္သြားလုပ္သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ၂ သိန္းနဲ႕ ၇ ေသာင္းက်ပ္သာကုန္က်ၿပီး ပြဲစားမ်ားမွတဆင့္ျပဳလုပ္ပါက ၃ သိန္းေက်ာ္မၽွ ကုန္သည္။

ေနာက္တစ္လ ထပ္တိုးလိုက္သည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္လုပ္သူမ်ားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ သြားေရာက္လုပ္ရသည္ဟု မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လိုင္စင္လုပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ''ဒီႏိုဝင္ဘာလဆန္း ၃ ရက္ေန႕မွာ ေရးၿမိဳ႕ေပၚက ရပ္ကြက္ဥကၠဌေတြက ရပ္ကြက္အလိုက္ လိုင္စင္လုပ္တဲ့ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္စာရင္းေတြကို လိုက္ေကာက္ေနတယ္။ ဆိုင္ကယ္အေရအတြက္မ်ားရင္ ေရးမွာ လာလုပ္ေပးမယ္၊ တကယ္လို႕ အေရအတြက္ နည္းမယ္ဆိုရင္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ သြားလုပ္ရမယ္၊ ဒီလ ၁၀ ရက္ေန႕မွာ လုပ္ေပးမယ္လို႕ေျပာၾကတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ အရင္ကနဲ႕ အတူတူပဲ၊ (wave 100) ဆိုရင္ ၂ သိန္းနီးပါး၊ (wave 125) ၂ သိန္းနဲ႕ ၄ ေသာင္း၊ ေနာက္ဆံုး (Model) ဆိုရင္ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္း ကုန္တယ္'' ဟု ၄င္းက ကေျပာသည္။

''လိုင္စင္လုပ္တာ တစ္လ ထပ္တိုးေပးမယ္ၾကားလို႕ ဆိုင္ကယ္ပြဲစားေတြ ဆိုင္ကယ္လာဝယ္တာမ်ားလာတယ္၊ တေန႕ကို ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီး၊ အစီး ၂၀ ေလာက္ လာဝယ္ေနတယ္'' ဟု ဘုရားသံုးဆုမွ ဆိုင္ကယ္ပြဲစားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ (weekly eleven) သတင္းဂ်ာနယ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္လုပ္ေပးသည့္ ကာလသက္တမ္းကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွစ၍ တရားမဝင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လိုင္စင္လုပ္ေပးၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ လိုင္စင္လုပ္ေပးျခင္းကို ေခတၱခဏရပ္ဆိုင္းထားကာ သထံု၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ဘက္သို႕ သြားေရာက္လုပ္ေပးေနသည္။

တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ဓာတ္ဆီထုတ္ရန္ စာအုပ္ႏွင့္တကြ ကုန္က်စရိတ္ တစ္သိန္းႏွင့္ တစ္သိန္းခဲြအၾကာ ေပးရကာ၊ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဓာတ္ဆီထုတ္ရန္ စာအုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ လိုင္စင္လုပ္ကုန္က်စရိတ္သည္ ဆိုင္ကယ္ (Model) ေပၚမူတည္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ကြာျခားမႈရွိသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၂ သိန္းႏွင့္ ၃ သိန္းၾကားေပးရသည္။

ဘုရားသုံးဆူတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေလာင္းကစားသူ မ်ားျပားလာ
Tue 04 Nov 2008, ကြန္းဟေဒ့
ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ ပိ္တ္ျခင္းႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေလာင္းကစားမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ပုိမိိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"လူေတြက အလုပ္မ႐ွိေတာ့ အာ႐ုံလြင့္ေနတယ္၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူး၊ စိတ္ကက်ဥ္းၾကပ္ေတာ့ ဒါေလးေတြလုပ္ရင္ အဆင္ေျပမလားဆိုၿပီး စၿပီးေလာင္းကစားၾကေတာ့တာပဲ" ဟု ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေလာင္းကစားမ်ားကို ေလာင္းကစားၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားစုမွာ အလုပ္မ႐ွိေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕အတြင္း အဓိကတြင္က်ယ္စြာ ေလာင္းကစားၾကေသာ ေလာင္းကစားနည္းတစ္မ်ဳိးမွာ ပန္းသီးပုံးဂိမ္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ပန္းသီးပုံးဂိမ္းသည္ ေယာက္်ားမိန္းမ ကေလးလူႀကီးမေရြး ကစားႏိုင္သည့္ ဂိမ္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးလူႀကီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္ ပန္းသီးပုံးဂိမ္းကို စိတ္ဝင္စားစြာ ကစားလာၾကသည္။

ထိုေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားအားလုံးကို ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ပန္းသီးပံုးဂိမ္းမ်ားကို ေလာင္းကစားသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ပန္းသီးပုံးဂိမ္းေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕တြင္ ဤေလာင္းကစားဒဏ္ေၾကာင့္ ပုိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားဆုံးရႈံးကာ ဘဝပ်က္သြားေသာသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။

"ပန္းသီးပုံးေၾကာင့္ သူေဌးျဖစ္သြားတဲ့လူေတြ တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ဖူးေသးဘူး၊ ဘဝပ်က္သြားတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲ၊ ဘုရားသုံးဆူကလူေတြ လုပ္ေႂကြးလို႕ ထိုင္းသူေဌးေတြ ကားတစ္စီးၿပီးတစ္စီး မိန္းမတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယူေနတာ အျမင္ဘဲ ပန္းသီးပုံးက အျမတ္ေတြ တစ္ေန႕ကိုတစ္သိန္းေလာက္ရွိတယ္` ပန္းသီးပုံးေၾကာင့္ ဘဝပ်က္သြားရသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပန္းသီးပုံးဂိမ္းတြင္ ထိုင္းေငြ ၁ ဘတ္မွ ဘတ္ ၃၀ အထိေလာင္းကစားႏိုင္ၿပီး စားရမည့္အဆထိုးမွာ ၅ ဆမွ အႀကီးဆုံး အဆေပါင္း ၁၂၀ အထိရွိသည္။ တစ္ေန႕လၽွင္ ထိုင္းဘတ္ေငြတစ္ေသာင္းအထိ ေလာင္းကစားသူမ်ားရွိသည္။

"ရက္စြဲအတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိဘူး ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ဒီပန္းသီးပုံးဂိမ္း ေလာင္းကစားမႈေၾကာင့္ ခိုးမႈေတြမ်ားလာတယ္၊ ဆိုင္ကယ္လုယက္မႈဆိုရင္ ဒီမွာဆိုရင္ ၆ ခါရွိၿပီး၊ မေန႕တုန္းက ရပ္ကြက္ ၂ နတ္စင္အနီးမွာ ခိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသးတယ္"ဟု ၄င္းက ဆက္ၿပီးေျပာသည္။

ပန္းသီးပုံးဂိမ္းေလာင္းကစားျခင္းတြင္ မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးသြားေသာသူမ်ား ၾကံရာမရပဲ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ေငြမ်ားကို ျဖတ္လမ္းနည္းရယူရန္ ဆိုင္ကယ္မ်ား လုယက္ျခင္းႏွင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ား စသည့္ ဥပေဒႏွင့္မကင္းသည့္ ဒုစရိုက္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

တစ္ေန႕တြင္ ဝင္ေငြတစ္ရာခန္႕သာ ရွိေသာ ေလာင္းကစားသူမ်ားသည္ ဘတ္ ၇၀၀၀၊ ၈၀၀၀ ခန္႕ ႐ႈံးသြားလၽွင္ ထိုဆံုးရႈံးသြားေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ၎တို႕ဝင္ေငြနဲ႕ဆိုလၽွင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူမွာမို႕ ျဖတ္လမ္းအေနျဖင့္ ဆိုင္ကယ္လုယက္ျခင္းႏွင့္႕ ခိုးယူျခင္းမ်ား လုပ္ၾကရသည္ဟု ေျပာသည္။

"တစ္ၿမိဳ႕လုံးအေနနဲ႕ လူႀကီးေတြေရာ ကေလးေတြေရာ ျခဳံၿပီးေျပာရရင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလာင္းကစားေနၾကတယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္နားက ၁၂ ႏွစ္သား ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ အပတ္တိုင္းကို သြားကစားတယ္၊ သူ႕အေမဆီက ပိုက္ဆံေတာင္းလို႕မရရင္ သူ႕အေမကို ခဲနဲ႕ပစ္တယ္ ဒီကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကို ရင္ေလးတယ္ "ဟု ဘုရားသုံးဆူ ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးက ၄င္း၏အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ေလာင္းကစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုင္းံဘက္ကမ္းတြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကမ္းတြင္သာ အာဏာပိုင္မ်ားက အေကာက္အခြန္မ်ား ေကာက္ခံကာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္။

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားသည္ သစ္မ်ား႐ွားပါးေၾကာင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား ယိမ္းယိုင္လာခဲ့သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ပိတ္သြားခဲ့ရမႈေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားရွားပါးလာခဲ့သည္ဟု ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕အတြင္း ေနထိုင္သူတစ္ဦး ေျပာသည္။

ဘိန္းခြန္ေကာက္စားဖုိ႔အေရး နအဖစစ္တပ္ လြတ္လပ္စြာ ဘိန္းစုိက္ခြင့္ေပး
သတင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
Wednesday, 05 November 2008 17:26

၂၀၀၈ ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း မုိင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းပူးလုံအုပ္စု ဘိန္းခြန္ေကာက္စားလြယ္သည့္လားဟူ ျပည္သူ႕စစ္ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ မုိင္းျပင္းအေျခစုိက္ နအဖစစ္တပ္တုိ႔ေဒသခံ မ်ားအား လြတ္လပ္စြာဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးထားသည္ဟု နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္က ဆုိပါသည္။

လာမည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလ၌ ဘိန္းဆီျခစ္မည့္ ဘိန္းခင္းကုိ ေတာ္သလင္းလက စုိက္ပ်ဳိးၿပီး အခ်ဳိ႕မွာပန္းပြင့္ဆဲ၊ အခ်ဳိ႕ မွာသီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ မုိင္းျပင္းေဒသခံ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

“ဒုတိယသုတ္ဘိန္းခင္းကုိေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းကၽြတ္ကဘဲ ယာေျမ႐ွင္းတာ။ ပေလာင္ေဒသခံေတြက ေတာင္ကုန္း ေတြမွာစုိက္ တယ္။ မုိင္းပူးလုံအုပ္စု အေနာက္ဘက္ မုိဟုိင္း၊ ေဟြ႕ပိန္း၊ မုိင္းပူးလုံေတာင္ဘက္ လြယ္ခီ့ခတ္၊ ပိန္းလုံ၊ မုိင္းပူးလုံအေ႐ွ႕ဘက္ လုံ၀ုိင္၊ နားဟြန္၊နားေမာ္ တုိ႔ဘက္မွာ လားဟူတုိ႔ဘိန္းခင္းေတြခ်ည္းဘဲ။ အဲဒီဘက္မွာ ထိန္း ခ်ဳပ္ေနတာ လားဟူျပည္သူ႕စစ္ ဂ်ဖုိးလူတုိ႔ အဖြဲ႔ေပါ့။ ေဒသခံ သွ်မ္းေတြ အိမ္ေျခ ၂၀ ေလာက္ဘဲ႐ိွတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

တစ္လတစ္ေခါက္သြားေရာက္လွည့္လည္ေသာ နအဖစစ္ေၾကာင္းတုိ႔က ဆုိင္ရာ႐ြာသူႀကီးထံ၌သာ ဘိန္းခြန္ေကာက္သည္ ဟုလည္း ဆုိ၏။

“လားဟူျပည္သူ႔စစ္က ၁ ဧက ၃၀ က်ပ္သား ဘိန္းခြန္ေကာက္တယ္။ ပုိက္ဆံမယူဘူး၊ ဘိန္းဘဲယူတယ္။ နအဖ စစ္ေၾကာင္းတုိ႔ ကေတာ့ ႐ြာသူႀကီးကုိဘိန္းခြန္ေကာက္ေပးခုိင္းတယ္။ ဘယ္ေလာက္လုိ႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ စစ္ေၾကာင္းမႉးကုိ ႐ြာသားေတြက ၾကက္၊ ၀က္၊ အရက္ တည္ခင္းဧည့္ခံရင္ ‘ေတာေတာင္ေတြမွာေနေတာ့ ဘိန္းမစုိက္ရင္၊ သာမာန္ ဆန္၊ ေျပာင္းဘဲစုိက္ရင္ ၀င္ေငြ႐ိွမွာ မဟုတ္ဘူး ’ လုိ႔ေတာင္ အားေပးေသးတယ္” ဟု မုိင္းပူးလုံအုပ္စု ေဒသခံပေလာင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကလည္း ေျပာျပသည္။

ဘိန္းခင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္အားခ တစ္ရက္ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ရၿပီး ယာထြန္ကြ်ဲပါ အလုပ္လုပ္ရပါက ကြ်ဲေရာလူပါ လုပ္အားခ တစ္ရက္ က်ပ္ ၆,၀၀၀ ရသည္ဟုဆုိ၏။ ယခုႏွစ္ ဘိန္းသစ္ေရာင္း၀ယ္သည့္ အစိမ္းေစ်းႏႈန္းမွာ ၁ ပိႆာ က်ပ္ ၄၅၀ယ၀၀၀၊ ဘိန္း ေဟာင္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၈၀,၀၀၀ အျပင္ ရာဘတစ္ျပား က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂,၀၀၀၊ ေဆးေတာင့္ (ကက္ပ္ဆူး) သြင္းေရာင္း ေသာ ရာဘေဆးမႈန္႔ တစ္ေတာင့္က်ပ္ ၂,၃၀၀ ႐ွိသည္ဟုဆုိပါသည္။ ဒုိင္ခံ ေရာင္း၀ယ္သည့္ ေလာပန္းႀကီး မ႐ွိေသာ္လည္း လားဟူ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက မုိင္းဆတ္ဘက္မွ (ရာဘမ်ား)ယူေဆာင္၍ေဒသခံ မ်ားအားေရာင္းေပးေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးႂကြယ္၀သူမ်ား တစ္ဦးလွ်င္ ၃-၄ ဧကထက္မနည္း ရင္းႏွီး၍ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး သံလြင္အေနာက္ျခမ္းက်ဳိင္းခမ္းမွေငြ႐ွင္အခ်ဳိ႕လည္း မုိင္းပူးလုံဘက္ သုိ႔ ဘိန္းလာစုိက္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။


လင္းယုန္တင္ေအာင္ ဒုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေမာင္စြမ္းရည္
ႏုိ၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈


မာန္ဟုန္ထန္ျပင္း၊ တိမ္ေတာင္ခြင္းမည့္

ငွက္မင္းလင္းယုန္၊ ပ်ံတက္ပုံကုိ

ပုံျပင္ဖဲြ႔ကာ၊ ေျပာခ်င္ပါခ့ဲ

ညီေမာင္င့ဲ။ရဲမာန္၀င့္၀င့္၊ ေတာင္စုံဖြင့္ကာ

ျမင့္ျမင့္ျမန္ျမန္၊ မုန္တုိင္းဆန္အ့ံ

ေလးသံျမားသံ၊ တဆံမင့ဲ

သူပ်ံခ့ဲပုံ၊ ရဲမာန္ဟုန္လည္း

ရဲဂုဏ္ေမာ္ကြန္း၊ လကၤာညႊန္းလုိ႔

လွမ္းခ်င္ပါခ့ဲ၊ ညီေမာင္င့ဲ။
မျမင္ဖူးလည္း၊ ျမင္ဖူးသူက

ေျပာျပလုိက္ရင္၊ သင္ျမင္သလုိ

သင္ ၾကည္ညိဳလိမ့္။
မၾကားဖူးလည္း၊ ၾကားဖူးသူက

ေျပာျပလုိက္ရင္၊ သင္ၾကားသလုိ

သင္ ၾကည္ညဳိလိမ့္။ၾကည္ညိဳရင္းက၊ သင္အားက်၍

ေလာကတလႊား

မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈကုိ

ဟန္႔တားလုိမႈ၊ ဆီးဆုိ႔မႈကုိ

ေမွာင္ခ်လုိမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ

အန္တုစိန္ေခၚ၊ သင္ ေခါင္းေမာ္အ့ံ၊

ရဲေဘာ္ညီရြယ္၊ လင္းယုန္ငယ္သည္

လင္းက်ယ္ေကာင္းကင္၊ တုိးခဲြ၀င္အ့ံ၊

က်ား “ျခေသ့ၤဆုိး”၊ “ႀကံ့သုိး” “ဖြတ္” ေျမြ

ေရပုတ္ မိေက်ာင္း၊ သစ္ေခါင္းပင့္ကူ

ဆိပ္ခုိးအူေသာ၊ ပဒူပရြက္

မ်က္စိစူးလွ်င္၊ ျမင္ႏုိင္ေ၀းေ၀း

ႏႈတ္သီးေသြးေသာ္၊ ေသြးတုိင္းခ်ြန္ထက္

သန္လ်က္ေတာင္ပံ၊ သံမဏိလက္သည္း

လွ်ပ္စီးထုိးသုတ္၊

သံငုတ္ဆူးခ်ဳံ၊ မုန္တုိင္းပင္လယ္

ေတာင္ကြယ္ေတာတြင္း၊ ရန္ေမွာင္မင္းကုိ

ၿဖိဳခြင္းေစအ့ံ၊ လင္းေစအ့ံ။အုိ - လင္းယုန္တုိ႔

အေမွာင္မင္းကုိ၊ ေဖာက္ထြင္းၿဖဳိခဲြ၊ ရဲေစေလာ့။

အေမွာင္မုိက္ကုိ၊ တုိက္ခုိက္ၿဖိဳခြင္း၊ လင္းေစေလာ့။

အေမွာင္ထုကုိ၊ အန္တုႏွိမ္နင္း၊ ရွင္းေစေလာ့။လင္းယုန္အသည္း၊ လင္းယုန္ဇဲြျဖင့္

ပဲြတုိင္းေက်ာ္၍၊ ေမာ္ေစသတည္း။
ေမာင္စြမ္းရည္

၂၀၀၈၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၁


အိုဘားမား နဲ႔ အို … ဘားမား


မိုင္ျမစ္ႀကီးနား

ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈

လူမည္းဖခင္(ကင္ညာႏိုင္ငံ - Kenya)နဲ႔ လူျဖဴမိခင္ (အေမရိကန္၊ ကင္းဆတ္ျပည္နယ္- Kansas)တို႔ ႏွစ္ဦးက ေမြးဖြားလာတဲ့ ဘာရက္အိုဘားမား(Barack Obama) ဟာ ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၄၄ ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အိုဘားမားဟာ ၿပိဳင္ဖက္ ရီပတ္ဗလီကင္ပါတီက ဂြ်န္မက္ကိန္း (John McCain)ကို မဲ အျပတ္သတ္နဲ႔ အႏိုင္ရၿပီး အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ပထမဆံုးေသာ အာဖရိကန္အေမရိကန္လူမည္း သမၼတ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီေန႔ဟာ အေမရိကန္မွာသာမက ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးရွိ လူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန၊ ေရဒီယိုကေန အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြသတင္းကို နားေထာင္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္းပဲ အလုပ္က ျပန္လာၿပီးခ်င္း မိန္းမက အသင့္ဖြင့္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြတီဗီြသတင္းကို ထုိင္ႀကည့္ေနလိုက္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ မဲမထည့္ရေပမယ့္လည္း အိုဘားမားကို ႏွစ္သက္ေထာက္ခံသူျဖစ္လို႔ သူအႏိုင္ရတာၾကားရေတာ့ ၀မ္းသာမိပါတယ္။

အေမရိကန္တ၀ွမ္းလံုး အုိဘားမားကိုေထာက္ခံၾကသူမ်ား အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ၀မ္းသာလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္က်တယ္။ စီအင္အင္(CNN) တီဗီြက ျပေနတဲ့ ခ်ီကာဂို ဂရန္႔တ္ပတ္ခ္(Grant Park) မွာ အိုဘားမားကိုေထာက္ခံတဲ့ လူအုပ္ႀကီးဟာ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၂၅,၀၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ နာမည္ႀကီး အိုပရာ၀င္းဖရီ (Oprah Winfrey)နဲ႔ ဂ်က္စီဂ်က္ဆင္ (Jesse Jackson) ကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လည္း မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ပါ။

ခ်ီကာဂို ဂရန္႔တ္ပတ္ခ္က လူအုပ္ႀကီးကို အိုဘားမားက

"ဒီေန႔ တမာၻလံုးကုိ ထပ္မံၿပီး သက္ေသျပလိုက္တာက အေမရိကန္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့အင္အားဟာ လက္နက္အင္အားနဲ႔ ေငြေၾကးၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စံနမူနာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အခြင့္အေရး၊ မဆုတ္မနစ္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္"

လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"လကမာၻေပၚမွာ လူ ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့တယ္၊ လူေတြရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို သိပၸံနည္းပညာေက်းဇူးနဲ႔ ကမာၻႀကီးဟာ ဆက္စပ္ပုံေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ အသားအေရာင္ခဲြျခားတဲ့ အေမွာင္ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းလာဖူးတဲ့ အသက္ ၁၀၆ ႏွစ္ရွိတဲ့ အဖြားအုိတစ္ေယာက္က ဒီကေန႔ မဲလာထည့္ခဲ့တယ္၊ သူမက အေမရိကန္ဟာ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္လို႔ပါပဲ"

လို႔ အိုဘားမားက ပရိသတ္ကို ေျပာျပေတာ့ လူအုပ္ႀကီးကလည္း

“Yes, we can …” (ငါတို႔ ေျပာင္းႏိုင္တယ္) လို႔ ျပန္လည္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။
အို … ဘားမား (Burma)

က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတယ္ … ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သမၼတဟာ ဥပမာအားျဖင့္ မိုဟာမက္ဟာဂ်ီေမာင္ေမာင္ (သို႔) ဒးူ၀ါးေမာင္ေမာင္ (သို႔) ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်သူ ဆိုရင္ေကာ သင္ လက္ခံႏိုင္ၿပီလား။

အို … ဘားမား (Burma)

သင္ေကာ မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူးလား? သူတို႔က “Yes, we can …” ဆိုရင္ … သင္လည္း “Yes, we can too …” ဆိုတာ သက္ေသျပလိုက္ၾကပါစို႔လား …

က်ားရဲ

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေရးသားခဲ့ေသာ ကဗ်ာ)


ဦး၀င္းတင္

ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ေနျပင္းလွ်င္ ႏွင္းမႈန္လွ်င္

ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ အုိက္လုိအုိက္

ခုိက္ခုိက္တုန္ ခ်မ္းလုိခ်မ္း။
အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္း

အလင္းမဝင္ ေလမဝင္

ေနမျမင္ လမျမင္

လူမျမင္ သူမျမင္မွာ

ထုိင္လွ်င္ထုိင္ မထုိင္လွ်င္ေငး။

အိပ္လွ်င္အိပ္ မအိပ္လွ်င္ေတြး။

သတင္းေမးဖုိ႔ ေဝးေရာ

သီခ်င္းကေလးမွ မဆုိရ။
စာဖတ္ဖို႔ ေဝးေရာ

ကဗ်ာေလးမွ မစပ္ရ။
တရားေဟာဖုိ႔ ေဝးေရာ

စကားေလးမွ မေျပာရ။အေဟာသိကံ သံသရာ

ငါ့ကမာၻ႕ ပိစိေကြး

အခန္းက်ဥ္းကေလး ပတ္ေလွ်ာက္လုိက္

သံတံခါးဝ ရပ္လုိက္

တမတ္တပ္တပ္ တေနကုန္။
မေန႔ကလည္း တေနကုန္

ဒီေန႔လည္း တေနကုန္ျပန္

နက္ျဖန္လည္း ကုန္အုန္းမယ္။
ကုန္ ကုန္ ကုန္

ကုန္ခ်င္သေလာက္ ကုန္စမ္း။
တရက္ ကုန္မလား၊ တသက္ ကုန္မလား။

တလ ကုန္မလား၊ တဘဝ ကုန္မလား။

တႏွစ္ ကုန္မလား၊

တေခတ္ ကုန္မလား။
အားမေလွ်ာ့ဘူး၊ မေပ်ာ့ဘူး။

ေပျဖစ္ေတာ့ခံမယ္၊ တူျဖစ္ေတာ့ ႏွံမယ္။
အမွန္တရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။

ျပည္သူအမ်ား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။

ကာလယႏၱရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။

ရွင္ေတာ္ဘုရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။
သိၾကရဲ႕လား … ဟား ဟား ဟား ဟား။တိရိစာၦန္႐ုံက က်ားလုိ

ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ တလြန္႔လြန္႔နဲ႔

က်ားၫြန္႔တုံးေတြ ထင္ေနသလား။
မွားလုိက္တဲ့အျမင္

ဟားတုိက္လို႔ ရယ္ခ်င္စရာ။
မွတ္ထားေဟ့။အဝါေပၚမွာ အနက္စင္း

မပ်က္မယြင္း ကြက္ကြက္ကြင္း။
အရွင္းသား မလဲြသေ႐ြ႕

အထင္းသား စဲြသေ႐ြ႕

က်ားရဲဟာ က်ားရဲ။
ငါလဲ အဲဒီလုိပဲကြ ေဟ့။ ။

ဘားရက္ အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး သူ႔သေဘာထား


မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 05 2008 18:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေမြးေန႔ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္
ဇာတိ ဟိုႏိုလူလူ၊ ဟာဝိုင္ရီ
ေမြးအမည္ ဘားရက္ ဟူစိန္ အိုဘားမား
လူမ်ဳိး အာဖရိကန္ - အေမရိကန္
ပါတီ ဒီမိုကရက္
ဇနီး မစ္ခ်ယ္လီ အိုဘားမား (၁၉၉၂ လက္ထပ္)
သားသမီး မာလီယာ အန္ (သမီး၊ ၁၉၉၈ ေမြး)
နာတာရွာ (ဆာစ္ဟာ) (သမီး၊ ၂ဝဝ၁)
ေနရပ္ ခ်ီကာကို၊ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္
ပညာေရး ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း၊ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၊ ေအာစီဒင္တယ္ေကာလိပ္
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ပရိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္


ငယ္စဥ္ဘ၀
ဟာ၀ိုင္ရီရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ University of Hawaii at Manoa အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သည့္ ကင္ညာႏိုင္ငံသား လူမည္းလူမ်ဳိး ဖခင္ ဘားရက္ ဟူစိန္ အိုဘားမားႏွင့္ ေဒသခံ Kansas နယ္မွ အေမရိကန္ လူျဖဴလူမ်ဳိး မိခင္ Ann Dunham တို႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာမည့္ ဘားရက္ အိုဘားမားကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။

အိုဘားမား ၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ား ကြာရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ဖခင္မွာ ကင္ညာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားကာ ေသဆံုးသည္အထိ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အိုဘားမားမွာ တႀကိမ္သာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရသည္။

မိခင္မွာ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး လုိလို ဆိုးတိုရိုႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ကာ ၆ ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ အိုဘားမားႏွင့္အတူ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသို႔ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာတြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္အထိ ေက်ာင္းေနခဲ့ရသည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ဘက္မွ အဘိုးအဘြားမ်ားရွိရာ ဟာ၀ိုင္ရီသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဟာ၀ိုင္ရီရွိ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တခုျဖစ္သည့္ Punahou ေက်ာင္းတြင္ ၅ တန္းမွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိခင္မွာ ဟာ၀ိုင္ရီသို႔ ျပန္လာကာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ အိုဘားမားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ၏ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ သားအိမ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ မိခင္ကြယ္လြန္သည္။

အိုဘားမားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္စဥ္ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ အရက္မ်ား သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ၀န္ခံခဲ့ၿပီး စာရိတၱေရးရာပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ရွိ Occidental College တြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Columbia University သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သူ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာရပ္ အထူးျပဳေလ့လာကာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံျဖင့္ B.A ဘြဲ႔ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္ၿပီး Business International Cooperation တြင္ တႏွစ္ၾကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ New York Interest Research Group တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ်ီကာကိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေဒသခံ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား အေျချပဳ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ Developing Communities Project - DCP တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္။ အိုဘားမား ဦးေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးပြားလာကာ ၀င္ေငြမွာလည္း ေအာင္ျမင္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပသို႔ သံုးပတ္ၾကာသြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ဖခင္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ကင္ညာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဖခင္အပါအ၀င္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဟားဗတ္ ဥပေဒေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ တႏွစ္အၾကာ သူ၏ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဟားဗတ္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရး ဂ်ာနယ္တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားကာလတြင္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ပထမဆံုး လူမည္း ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ အယ္ဒီတာ ၆ ဦးကို ဦးစီးလမ္းၫႊန္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

ပထမဆံုး လူမည္း ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာအထိ ေဆြးေႏြးစရာကိစၥ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ လူ႔အသားအေရာင္ကြဲျပားမႈမ်ား ဆက္စပ္မႈအေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသားရန္ ကံထရိုက္ရခဲ့ၿပီး၊ University of Chicago Law School က ထုိစာအုပ္ေရးသားရန္ ၀န္ထမ္းတဦးႏွင့္ ရံုးခန္းတခုအား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ၎စာအုပ္အား တႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေရးသားသည့္ စာအုပ္အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

“Dream From My Father: A Story of Race and Inheritance” စာအုပ္အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၎စာအုပ္သည္ အုိဘားမား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ မ၀င္ေရာက္မီ ဟားဗတ္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးဂ်ာနယ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ University of Chicago Law School တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္အား ၁၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဆက္တိုက္အေရြးခံခဲ့ရသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည္။

အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္လူမ်ဳိး အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ ေအဗဟမ္လင္ကြန္း၏ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ Springfield တြင္ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ဒီမိုကရက္ပါတီအတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။


အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
နာဂစ္ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးရန္

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္ကယ္ရီ တင္သြင္းသည့္ နာဂစ္ဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ “နာဂစ္ဒဏ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္အစိုးရ၏ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီ အစီအစဥ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္” တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီး အိုဘားမား၏ ေၾကညာခ်က္

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွည္ၾကာခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ား၏ ရဲစြမ္းသတၱိကို မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေအာက္ရွိ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္၏ စြမ္းအားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ လူအမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔သင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို အေရးတယူ နားေထာင္သင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးသင့္ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ခံစားေနရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေရွ႕တြင္ ရဲ၀ံ့စြာ ရပ္ေနေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔က ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံထိုက္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား အသတ္မခံရမီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္အလို႔ငွာ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ျမန္မာျပည္မွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရဲရင့္ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရးအား ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ အေမရိကန္ သမၼတ၏ ျမန္မာျပည္အား ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရး အဆိုျပဳမႈကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားလိုအပ္မ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တဦးထဲ ေဆာင္ရြက္၍ မရပါ။ တျခား အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံ၊ အိႏၵိယ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ အေမရိကန္က ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရမည္။ ျမန္မာျပည္ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအပါအ၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။

“ျမန္မာျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္မႈအတြက္ ရပ္တည္မႈမ်ားအတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း သူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိရမည္”

Statement of Senator Barack Obama on the 63rd Birthday of Daw Aung San Suu Kyi
Thursday, June 19, 2008
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE
CONTACT: Michael Ortiz, 202 228 5566

WASHINGTON, D.C. - U.S. Senator Barack Obama today released the following statement on the 63rd birthday of Daw Aung San Suu Kyi of Burma:

"The 63rd birthday today of Daw Aung San Suu Kyi of Burma offers an opportunity to remind the world community of the continuing tragedy in her country and the responsibility we have to press for change there.

"This year marks the 20th anniversary of Burma's 1988 democracy movement and of Daw Suu's emergence as its inspirational leader. She has sacrificed family and ultimately her freedom to remain true to her people and the cause of liberty. And she has done so using the tools of nonviolent resistance in the great tradition of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, and Martin Luther King, earning the 1991 Nobel Peace Prize.

"Since her last birthday, the world has watched in horror as Burma's ruling junta first crushed the "Saffron Revolution," gunning down and rounding up Buddhist monks and other Burmese citizens peacefully demonstrating for political reform and social justice, and then, last month, resisted and impeded international provision of critical assistance to millions of Burma's people in the aftermath of cyclone Nargis. Tens of thousands died from the immediate impact of the cyclone itself, and at least 2.4 million people, 40 percent of them children, remain homeless and in desperate need of assistance.

"For decades, the junta has overseen the continued deterioration of living standards, basic human rights, and general well-being of the Burmese people. Two million refugees, thousands of political prisoners in Burma's jails, and the retreat of the junta's leaders themselves to an Orwellian capital cut off from its people are further testament to the alienation and devastation that Burma's current leaders have brought upon their nation.

"This situation offends the conscience of the American people, as it does for millions of others around the world. If the junta continues its failure to protect the dignity, health and well-being of the Burmese people, the international community must be prepared to work harder toward effective coordinated action, including but not limited to action through the United Nations Security Council.

"Aung San Suu Kyi will spend her birthday the way she has spent 13 of the past 19 birthdays, under house arrest. Nonetheless, she continues to serve as a consistent manifestation of hope even as hope has been on the retreat in Burma. As we honor Daw Suu today, we must do so the way she would want it done: by honoring the people of Burma, and keeping faith with them in their struggle for freedom, justice, and democracy."


Senator Obama Statement on Burma
Wednesday, September 26, 2007
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE
CONTACT: Amy Brundage, 202 228 5511

"In Burma, thousands of ordinary citizens, inspired by their religious leaders, are calling for change in their long-suffering nation. We are witnessing the power of the human spirit -- and the power of non-violent protest consistent with Buddhist tradition. Yet tragically, today, in spite of the peaceful nature of this protest, the Burmese government began another brutal crackdown -- beating demonstrators, firing tear-gas and arresting hundreds. The military junta should halt this violence immediately, heed the will of the Burmese people, release Aung San Suu Kyi from house arrest, and begin the process of national reconciliation.

"The people of Burma have endured terrible oppression under that country’s brutal military junta. The heroes standing firm in the streets of Rangoon and other cities now deserve our strongest support. The United States and the international community must not wait for hundreds or thousands of people to be killed before taking additional action to try to prevent further violence from occurring.

"While, ultimately, change must come from within Burma, the international community has an important role to play to signal strong support for the courageous Burmese people. I have supported sanctions against Burma and welcome the additional sanctions the President announced at the UN General Assembly. But far more needs to be done -- immediately. It is not enough for the US to act alone. We must take the lead in working with the other key international players, particularly ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), India, Japan, the European Union, and especially China, to join the United States in pressing for the peaceful resolution of the current crisis in Burma and making clear the junta should not use force against peaceful protesters, including Buddhist monks.

"As the people of Burma stand up, we must stand with them."

Obama Statement on the Situation in Burma
Monday, October 1, 2007
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Amy Brundage, 202 228 5511

For the last several days the world has watched the images of monks as they courageously and peacefully demand democracy in Burma – and the military junta's violent response. A regime that claims to be impervious to international criticism has moved to close off media and communications access to stem the flow of those images out of the country. The generals apparently believe that, without pictures, the world will eventually lose interest and move on. We must not allow this to happen.

I am pleased that the United Nations has dispatched Special Envoy Ibrahim Gambari to Burma and that he has met with Aung San Suu Kyi. I hope he will persuade the junta to open a dialogue with the opposition, to release political prisoners, and to account for those who were killed or imprisoned in the last few days. Meanwhile, President Bush is right to try to increase pressure on Burma's repressive regime. I urge all nations, including the EU and Burma's neighbors, to cooperate in enforcing the financial sanctions the United States has imposed. The United States should also push for a UN Security Council Resolution to ban the provision of arms to Burma, and press China to help persuade the regime to begin a serious dialogue with Aung San Suu Kyi and those seeking democratic reform. We also should lead in charting a unified course with ASEAN, China, India, Japan, and the EU to forge a road map for change in Burma, and prevent the junta from playing countries off each other as they have in the past.

It is easy in this age to be cynical about the power of people to bring about change. But ordinary people armed with courage and hope are not powerless; they are history's mightiest force, even before the guns of a brutal regime. We must remain true to their cause and honor their bravery.

Obama Joins Kerry Resolution on Humanitarian Aid for Burma
Thursday, May 8, 2008
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE: May 8, 2008
CONTACT: Liz Richardson (Kerry) 202 224 4159 or Michael Ortiz (Obama) 202 228 5566

After Devastation of Cyclone, Resolution Asks that Roadblocks to Aid be Lifted, Evaluation of Aid Strategy

WASHINGTON, DC - The Senate has passed a resolution introduced by Senator John Kerry and a bipartisan group of 19 Senators urging humanitarian aid to the Burmese people following the devastation of the cyclone and accompanying tidal wave. There are currently 100,000 people dead and tens of thousands missing, with disease spreading rampantly throughout the flooded country. The resolution was cosponsored by Foreign Relations Chairman Joe Biden (D-DE), Ranking Member Richard Lugar (R-IN), Senate Republican Leader Mitch McConnell (R-KY), along with Senators Dianne Feinstein (D-CA), Dick Durbin (D-IL), Chris Dodd (D-CT), Barack Obama (D-IL), Jim Webb (D-VA), Lisa Murkowski (R-AK), Ted Kennedy (D-MA), Bob Menendez (D-NJ.), Russ Feingold (D-WI), Joe Lieberman (D-CT) Chuck Hagel (R-NE), Barbara Boxer (D-CA), Hillary Clinton (D-N.Y.), Mary Landrieu (D-LA) and Elizabeth Dole (R-N.C.)

The senators requested that the Bush Administration send the aid they have promised the troubled nation, and also sustain humanitarian aid to the Burmese people beyond the immediate crisis created by Cyclone Nargis. The resolution also asked that any restrictions placed by Burma's State Peace and Development Council on international non-governmental organizations be lifted, so that they can freely lend assistance, medical attention and funds to the victims of the disaster. Lastly, the resolution asks that the United States Agency for International Development conduct a comprehensive evaluation of the organizations capable of navigating these political roadblocks to effectively lend assistance to the Burmese people.

The full text of the resolution can be found at this LINK.

"At this tragic moment, the United States has a responsibility to help the Burmese people and push the junta to allow humanitarian aid to get to the people who need it the most, freely and rapidly," said Kerry. "This could be remembered as the moment when the United States and the world came to the aid of the Burmese people and made it clear that while we loathe the junta that has isolated Burma from the world and oppressed its citizens, we find common cause with the people of Burma and we will be there by their side at this difficult time."

"We're hearing reports that the death toll in Burma may reach over 100,000 - making it one of the most fatal disasters in modern history," said Biden. "The United States and the international community have a moral obligation to step up and offer immediate humanitarian assistance to the region. The Burmese government has to do its part as well, by allowing in aid workers and lifting restrictions on the flow of international assistance. Together, we must act now in order to prevent disease, starvation and a lack of resources from claiming even more lives."

"The U.S. Senate makes this emphatic humanitarian statement, expressing our sympathy for the people of Burma, and encouraging that all possible assistance is extended quickly to them," said Lugar.

"My prayers go out to the families of those killed, injured or missing in this past weekend's natural disaster in Burma," said McConnell. "It is my profound hope that the regime will permit the U.S. to help the Burmese people recover from this tragedy."

"Cyclone Nargis has left a path of death and destruction in its wake. The people of Burma are in desperate need for food, shelter, medical assistance and other humanitarian aid," Feinstein said. "It's our hope that the military regime will open the country to disaster assessment teams and international aid from the United States and other nations who stand ready to help."

"Cyclone Nargis has left a path of devastation and despair across Burma, and we must take immediate steps to help alleviate the dreadful living conditions that the survivors are facing," said Dodd. "The road to recovery will be long, and we must stand ready to aid the Burmese people as they begin to pick up the pieces. In light of this unprecedented need for humanitarian aid, I sincerely hope that the State Peace and Development Council will lift current restrictions on foreign assistance in Burma and allow the United States to provide the aid that is so desperately needed."

"The tragedy in Burma is heartbreaking," said Obama. "I support the United States' commitment to deploying disaster assistance and aid to the region, and I urge the Burmese government to take the steps necessary to ensure the international community can provide help to those who need it."

"Through tragedy, there may be some hope for the future for the citizens of Burma. After years of being isolated from the rest of the world, the United States along with the international community can use this opportunity to assist Burma and demonstrate good will towards the Burmese people," said Webb. "The time is ripe to move beyond the strategy of isolation and sanctions and toward the goal of opening up Burma. I am hopeful that the administration will move forward in that spirit and that the Government of Burma will accept the outpouring of international aid and allow international relief organizations access throughout the country."

"I have the utmost sympathy and support for the people of Burma," said Murkowski. "I want to assure them that the United States will provide assistance in this time of great need. As citizens of not only the United States, but of the whole world we must come to each other's aid in times of such terrible disasters."

"As the tragedy continues to unfold in Burma, the United States should take a firm leadership role in providing a decisive, generous humanitarian response," said Kennedy. "The Burmese Government must do its part as well and allow assistance to reach those in need."

Menendez said, "We are standing together as Americans, as citizens of the world, ready and willing to do what it takes to help the Burmese people get food, water and shelter and recover as best they can from this unimaginable tragedy. Unless the ruling military junta in Burma lets international aid workers provide assistance freely throughout that nation, the mind-boggling death tolls will rise and the extreme suffering will continue. Now is not a time to consolidate power, it is a time to accept the world's cooperation and compassion."

"The devastation caused by the cyclone in Burma is tragic and overwhelming but Americans stand ready to help the people of Burma in any way we can," Feingold said. "The Burmese government must lift its restrictions and allow the international community to help prevent the further loss of life."

"This bipartisan resolution sends an unmistakable message to the Burmese people that the United States stands ready to help them in the wake of this terrible natural disaster. Rather than compounding the suffering of the Burmese people, it is now critical that the military junta put aside its paranoia, lift restrictions on the delivery of aid, and allow its people to receive the humanitarian relief they so desperately need," said Lieberman.

"Devastating humanitarian disasters like these do not heed borders, boundaries or political circumstances. They affect only the innocent, and we all need to work towards the common goal of easing their plight. I urge the Burmese Government to accept our offer of immediate humanitarian assistance," Hagel said.

"We in Louisiana understand the wrath of a catastrophic natural disaster," Landrieu said. "Countries all over the world came to our aid in 2005, and we now have the moral responsibility to get aid to Burma as quickly and efficiently as we can to help the suffering survivors. The military junta must back down and let the international community bring critical resources to the Burmese people."

"From my time with the American Red Cross, I know first-hand how important the humanitarian response is to those who are suffering. There is much to be done in the wake of Cyclone Nargis and time is of the essence. Aid to the people must not be hindered, and I urge the military junta to let the United States help," said Dole.

Obama Statement on the Continued Detention of Aung San Suu Kyi in Burma
Tuesday, June 19, 2007
Printable FormatFOR IMMEDIATE RELEASE
CONTACT: Ben LaBolt

WASHINGTON, DC – U.S. Senator Barack Obama (D-IL) today released the following statement on the ongoing detention of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi in Burma, on her 62nd birthday:

“Birthdays are supposed to be celebrations--moments of joy spent with friends and family. Today is Aung San Suu Kyi’s 62nd birthday and it will be neither of these. She will spend this day, as she has eleven of her last seventeen birthdays, under house arrest -- the continuing target of a repressive military junta that rules Burma with an iron fist and has mismanaged the country both economically and politically.”

“The junta fears Aung San Suu Kyi, because in 1990, the people of Burma overwhelmingly chose her and her National League for Democracy to lead the country. To this day, the Burmese military has ignored the election results. But, she has not let them forget. Risking her own safety, she has consistently spoken out against the government’s imprisonment of its critics and its violations of human rights.”

“The world has taken note. For her steadfast bravery she was awarded the Nobel Peace Prize and, characteristically, used the $1.3 million award to establish a health and education trust for the Burmese people. By contrast, the junta has ignored the health and safety of its citizens, generating over 2 million refugees, making the country a center for heroin and methamphetamine production, and driving the country to the brink of economic collapse.”

“Today, I stand in solidarity with Aung San Suu Kyi, call for her immediate and unconditional release, and look forward to the moment when she can celebrate her birthday with friends, family and colleagues in joy and in freedom.”