Tuesday, November 25, 2008

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာ အတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း။

http://www.somriddhabangladesh.org/


ဘီဖိုး


အာဖတာဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈေပါ့ကြယ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို ပုန္ကန္ျခားနားပါမွ

Tuesday, 25 November 2008 17:07 ေအာင္ေဇာ္
တိုင္းျပည္ အာဏာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ အက်ဥ္းစခန္း သဖြယ္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္မွ တက္လမ္းရွိသည့္ အရာရွိငယ္မ်ား အပါအ၀င္ တ်ပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊမရွိမွ တိုင္းျပည္အေျခအေန ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းလာမည္ကို သိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ရင္း တိုး၍ ျဖစ္ေပၚလာေနၾကသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ သူတို႔ တခုခုလႈပ္ရွား လာၾကမည္ေလာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ စစ္အစိုးရအတြင္းမွ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားကို အာဏာမွ ဖယ္ရွားျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္သာ ယခုေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡအၾကပ္အတည္းမ်ား အဆံုးသတ္သြားႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ နည္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက သိေနၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။

ယခုစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အတြင္း၌ပင္ လူတန္းစား ကြာဟလာသည္ကို ျမင္ေနၾကရသည္။ သာမာန္ရဲေဘာ္မ်ားမွာ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည့္ အခ်ိန္တြင္ လာဘ္စား ေဖာက္ျပန္ေနၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မတန္မရာ ခ်မ္းသာေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ၎၏သစၥာခံမ်ားကို စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုက ျဖဳတ္ခ်အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္ေနသည္ ဟု ဆိုလွ်င္လည္း လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ ထိုသူတို႔မွာ မည္သူဟု အတိအက် မသိႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထႂကြၾကမည္ကိုလည္း အတတ္မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေနသည္ကေတာ့ ထိုသူမ်ားကသာ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးကို ျပန္လွန္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔ႏွင့္အတူ စစ္တပ္အတြင္းမွပင္ အမ်ားအျပား ပူးေပါင္းလာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သတၱိေကာင္းသည့္ အရာရွိငယ္တခ်ဳိ႕က ဤသို႔ေသာအေရးကိစၥမ်ားကို သူတို႔လက္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဤအျဖစ္မ်ဳိးက ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ပါ။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ေအာက္တြင္ အရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေနသည့္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က ဦးေန၀င္း၊ ဦးစန္းယု အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကဖူးသည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (DSA) မွ ဆင္းလာသူ တျခားစစ္ဗိုလ္ အရာရွိငယ္မ်ားက စစ္႐ံုး ခ်ဳပ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစည္းအေ၀းထိုင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ပထမဦးဆံုး သြတ္သြင္းခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအႀကံအစည္ကို ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေနာက္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္သူက ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည္ကို လိုက္ လံရွာေဖြ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ညေနခင္းတြင္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ သူက သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္၍ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းအႀကံအစည္ကို ရွင္းျပကာ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက သူ႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးစဥ္ ကာလတြင္ ထိုသူတို႔မွာ ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု ယူဆ၍ စစ္ေမးခံရသူ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားက ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ၏အုပ္စုကို မည္မွ် ၾကည္ညိဳေလးစားေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ အင္းစိန္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ လူအမ်ားၾကားနာႏိုင္ေသာခံု႐ံုး၌ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ရသူမ်ားက သူပုန္အရာရွိငယ္မ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

စြပ္စြဲခံထားရသူ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက တရားခြင္စင္ျမင့္ကိုသံုး၍ ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ျခစားေနသည့္ အရာရွိမ်ားကို ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ၾကၿပီး စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ေ၀ဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳံက်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။

သူတို႔၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားက ေရွ႕ျဖစ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္ အလား မွန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုအၾကာတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လူမႈေရးမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရ ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဦးေန၀င္း ႏႈတ္ထြက္ရသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ကေမာက္ကမႏိုင္လွသည့္ လြဲေခ်ာ္ မႈတခုမွာ ဦးေန၀င္း၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သူ သူပုန္အရာရိွ ဗိုလ္ႀကီးသိန္း၀င္းက ယခုလက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ေပါင္း၍ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္)

အရာရွိငယ္ ေျမာက္မ်ားစြာကို ေထာင္ခ်ျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည့္ျပင္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ မွ အရာရွိငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို သူတို႔၏တာ၀န္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရသည့္ တိုင္းမႉးမ်ားကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္ေနသူ ယခင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးမွာလည္း ဤကိစၥျဖင့္ ေထာင္ သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ အရာရွိမ်ားတြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္သည္ကိုသိလွ်က္ႏွင့္ ထိမ္ခ်န္ထားမႈျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္သာရွိေသးၿပီး ဦးေန၀င္းကို သစၥာေစာင့္သိေနသည့္ ဗိုလ္သန္းေရႊက ဤျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းပြဲမွ ကံသီကာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္က အာဏာသိမ္းမႈတြင္ သူတာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အပိုင္းက႑ေၾကာင့္ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း သူ၏အမည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေမ့မသြားခဲ့ၾကပါ။ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသတ္ေနသူကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ သူ၏ သူရဲေကာင္းဆန္လွေသာ လုပ္ရပ္ကို လူအမ်ားက ယခုတိုင္ လက္ခုပ္တီးအားေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဦးေန၀င္းကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ရေလသနည္း။ အာဏာသိမ္းၿပီးလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္တင္ရန္ ႀကံထားသည့္သူမ်ားက သူတို႔အႀကံကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု လူတခ်ဳိ႕က ျပစ္တင္ၾကသည္။

တႀကိမ္တြင္ သူတို႔၏ စစ္တပ္ဂ်စ္ကားကို ဦးေန၀င္းႏွင့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေအဒီလမ္းထဲအထိ ေမာင္း၀င္လာၿပီး သူတို႔အႀကံကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုဆဲဆဲတြင္မွ ျပန္၍ လက္ေလွ်ာ့ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူတို႔၏ ကားမွန္ေပၚသို႔ု ငွက္ေသတေကာင္ ျပဳတ္က်လာသည့္ အတြက္ ကံမေကာင္းဟု ယူဆကာ ေနာက္ဆံုးမိနစ္တြင္မွ အစီအစဥ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ကဲ့သို႔ေသာ အရာရွိငယ္မ်ား စစ္တပ္ထဲတြင္ မရွားေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း “သူတို႔ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနၾကပါလိမ့္” ဟု ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အတိတ္အေတြ႔အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားအရ ပို၍ သတိႀကီးႀကီးထားေနၾကျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ သတိႀကီးႀကီး အထားလြန္ေနျခင္းက မေကာင္းေၾကာင္း ျပသထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

မွ်မွ်တတဆိုရလွ်င္ စစ္တပ္အတြင္း၌ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို မည္သူမဆို လိုလားႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေထာက္ခံမွ၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးကိုေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားရွိမွရယ္လို႔ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူတို႔က တိုင္းျပည္အာဏာကို လိုခ်င္၍ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ဆင္းေနသည့္ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္ရန္ သူတို႔၏တာ၀န္ကို သူတို႔ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိန္က ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို အားကိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးေက်ာ္လာၾကသည့္ ကူမင္တန္တပ္ ဖြဲ႔မ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ အားကိုးခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး မၾကာမီျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ ေရာင္စံု သူပုန္ထမႈတြင္လည္း စစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေပးမႈကို လူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို သာမာန္ျပည္သူမ်ားက ရြံ႔ေၾကာက္ေၾကာက္ေနၾကရသည္။ လက္ရွိ ဤသို႔ျဖစ္ေနရသည့္ အေျခအေနကို တိုင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းေနၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ အမ်ားအျပားက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။

စစ္တပ္အတြင္းတြင္ အမွန္တကယ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ရွိေနၾကေၾကာင္းကို ျမန္မာ ျပည္သူ အမ်ားက သိထားၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက သူတို႔အထဲက တဦးတေလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ အာဏာစက္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိး ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

အာဏာျပန္သိမ္းမည့္ကိစၥကို စိတ္ကူးယဥ္မႈတရပ္ဟု ယူဆႏိုင္စရာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ အမွန္တကယ္ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ တည္ၾကည္မႈရွိသည့္ အရာရွိမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ခ်င္ေန ၾကပါေသးသည္။

ေအာင္ေဇာ္ေရးသားသည့္ A Coup Against Than Shwe ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

အေရးနိမ့္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ အၾကမ္းမဖက္ ေတာ္လွန္ေရး (အပိုင္း ၁)


Tuesday, 25 November 2008 15:12 ေနာ္မန္ ႐ိုဘက္စ္ စပီရီ
ရန္ကုန္ႏွင့္ တျခားၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းမဖက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၿဖိဳခြင္းေခ်မႈန္းခဲ့သည္မွာ တႏွစ္လည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဤဆႏၵျပပြဲမ်ားက လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေပၚေပါက္လာၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

(ဓာတ္ပံု - ျမတ္မိုးေမာင္/ဧရာဝတီ)

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုမ်ား ခံစားေနရသည့္ အေရးကို ကမၻာက အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ အာရံုျပဳလာမိေစခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဤဆႏၵျပပြဲမ်ားအၿပီး ေပၚထြက္လာသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ား ေရရွည္ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက စစ္အစိုးရကို ေျပာင္းလဲလာေစေရးအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား ျပသခဲ့သလို၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအဖို႔လည္း အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးခ်လိုက္ျခင္းသည္ ၎၏ အားနည္းေပ်ာ့ညံ့မႈကို ျပသလိုက္ရာ ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ဤဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာသည္ဟု အျပင္ပန္းက ျမင္ရန္ရွိ ေသာ္လည္း၊ အမွန္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက စစ္အစိုးရကို အံတုႏိုင္ရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနၿပီး သူမက ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အၾကမ္းမဖက္နည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ဤယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ သူမအေပၚ ကမၻာက ေလးစားၾကည္ၾကရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲဆု အပ္ႏွင္းခ်ီးျမႇင့္ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအၾကာ ျပန္ၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ သူမ ဦးေဆာင္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ ျပစရာမရွိ ျဖစ္ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဤအခ်က္က အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ႀကီး၀င္ဂုဏ္ယူဖြယ္အခ်က္ ျဖစ္ ေစခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ စစ္အစိုးရကျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း NLD ပါတီႏွင့္ အနည္းစု ေသာ အတိုက္အခံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖို႔ ဤေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ တရား၀င္မႈ ရေစခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ အမ်ားစုက ယေန႔တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သဲႀကီးမဲႀကီး ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ ထားဆဲရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ျဖတ္သန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တရား၀င္မႈကလည္း ပါးလ်လာေနခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၀% က ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ ၄၀% မွာ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းရွိသလို၊ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းလည္း ရွိခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားဟု ဆိုရာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားအနက္ ထင္ရွားသည့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစ္ကို၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ေဒါက္တာစိန္၀င္းဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရတစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (DAB) ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) (NLD-LA) စသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိေနၾကေသးသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (DAB)၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) စသည့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ဳိးစံုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၾကပါသည္။ ဤအဖြဲ႔မ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံရွိအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လြတ္လပ္ သည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ (OSI) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ႀကီး (National Endowment for Democracy) စသည္တို႔ထံမွ သိသိသာသာ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ရေနၾကပါသည္။

ဤအဖြဲ႔အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို နာယူၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အၾကမ္းမဖက္ သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ရႏိုင္သည္၊ ဤသို႔လည္း ရယူရမည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆကို နယူး ေယာက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဂ်ီနီဗာ အေျခစိုက္ အယ္လ္ဗတ္ အိန္းစတိန္း အင္စတီက်ဳ (Albert Einstein Institute) ကလည္း ပို၍ခိုင္မာ လာေစရန္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎အဖြဲ႔က ပံ့ပိုးက်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အန္တုမႈ သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း လာေရာက္ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ABSDF, NLD-LA, DAB, NCGUB စသျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔အေရးပါသည့္ သင္တန္းမ်ားကို လာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့သူမွာလည္း အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ ဂ်င္းရွပ္ (Gene Sharp) ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဂ်င္းရွပ္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနမႈကို စစ္အစိုးရ၏ အတြင္းေရးမွဴး -၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ နာမည္ေဖာ္ျပ၍ တိတိက်က်စြပ္စြဲလာခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ကူညီေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု ေျပာဆိုစြပ္စြဲခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ်ရမည့္အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က ဂ်င္းရွပ္ကို ဂုဏ္ျပဳရန္ပင္ သင့္ေသးသည္။ အေၾကာင္း မွာ အၾကမ္းမဖက္ေရး အယူအဆကို လာေရာက္ေဟာေျပာ ျမႇင့္တင္ေပးေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက အၾကမ္းမဖက္နည္းကို ဆုပ္ကိုင္ေနၾကစဥ္တြင္ စစ္အစိုးရအဖို႔ အေၾကာက္တရားကို တဦး တည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရသြားေစခဲ့သည္။ ဤသို႔ အေၾကာက္တရားျဖင့္ စိုးမိုး၍ ၎၏ အေနအထားကို ပိုမိုခိုင္မာေစ ခဲ့သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘ၀ကို ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာတိုင္ ဖ်က္စီးခြင့္ ရေစခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။ ထိုထက္ဆိုရလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာ မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ပစ္ပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း စစ္အစိုးရကို ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲခံုေပၚသို႔ ေရာက္လာေစရန္ တြန္းပို႔ႏိုင္ မည့္ အင္အားတခုကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။

ထိုထက္ပိုသည္မွာ အၾကမ္းမဖက္မႈကို အေလးေပးျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း စစ္အစိုးရကို အန္တုမည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရးကို အားေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ပရိယာယ္ႂကြယ္၀မႈေအာက္တြင္ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအမ်ား လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အဆိုအရ "အလင္း၀င္" ခဲ့ၾကသည္။ အနည္းဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္အတန္းကို လက္ခံေအာင္ စစ္အစိုးရက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔က မက္လံုးအမ်ဳိးမ်ဳိးေပး၍ အသံုးျပဳခဲ့သလို၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိရန္ လည္း စစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းမဖက္ေရးနည္းနာကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ၎အဖြဲ႔ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ လာဘ္လာဘမ်ား ေမွ်ာ္ကိုးလက္ခံရန္ ပို၍ အဆင္ေျပေစခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသားသူပုန္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ တဖက္တြင္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအတြင္း အကြဲအျပဲကို အျမဲေျခာက္လွန္႔ခံေနခဲ့ၾကရသလို၊ အက်ဳိးစီးပြားအရ မတူ ကြဲျပား ပဋိပကၡ ျဖစ္စရာမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲကို ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚ ေပါက္လာေစႏိုင္ သည့္ "ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး" ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက မပူေပါင္းခဲ့ၾကသလို၊ ေနာက္ျပန္ဆြဲသလို ရွိ ေစခဲ့သည္။ သူတို႔အမ်ားက ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို ထိုင္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အကယ္၍ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈမ်ားသာ ျပန္ျဖစ္လာပါက သူတို႔၏ သတၱဳတြင္းႏွင့္ အျခား စီးပြား ေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္ရခ်ည့္ဟု ေတြးထင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွာ စစ္အစိုးရ က လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ားအေပၚ စစ္တပ္အင္အားကို ထင္သလိုသံုး၍ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေစခဲ့ေတာ့ သည္။

ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ေလာဘျဖစ္လာေစသည့္ မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ရသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားမွသာမဟုတ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေရွ႔တန္း ကြင္းထဲတြင္ လက္ေတြ႔တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အခ်ဳိ႔အေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစခဲ့သည္။ ထိုင္းစစ္တပ္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦး၏ အဆိုအရ စစ္အစိုးရက ရတနာ-ရဲတံခြန္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ဆက္လက္၍ အက်ဳိးအျမတ္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းမွာ ၎ေဒသရွိ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း စစ္အစိုးရထံမွေရာ၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံမွပါ ေငြကိုယူ၍ တိတ္တဆိတ္ခြင့္ျပဳထား ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ဤသို႔ေငြယူ၍ အမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာ အက်ဳိးပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို ခြင့္ျပဳထားၾကပါသည္။ စစ္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ေနာက္ထပ္ရရွိေစမည့္ တတိယပိုက္လိုင္းကို ထိုေဒသတြင္ပင္ ယခုႏွစ္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၌ ထပ္မံတည္ေဆာက္ၾကဦးမည္ဟု သတင္းမ်ား ရရွိထားပါေသးသည္။

မဂၤလာ

ၿငိမ္းေအးလႈိင္
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 25 2008 13:38 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ဘာလိုလိုနဲ႔ ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္ဆို ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ ဆံုးတာ ၅ ႏွစ္ ရိွၿပီ။ ဆရာႀကီးသာ သက္ရိွထင္ရွား ရိွမယ္ဆိုရင္ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပဲေပါ့။ ေခတ္စမ္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ တေယာက္မွ မရိွၾကေတာ့ဘူး။ သိပၸံေမာင္၀ ဆံုးၿပီ။ တကၠသိုလ္ေမာင္သန္႔စင္ ဆံုးၿပီ။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ဆံုးၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ကြယ္လြန္တာ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ပဲ။ ေခတ္စမ္းဆရာေတြ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ေခတ္စမ္းရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကေတာ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာစာေပေလာကမွာ ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔ ခ်ဳိျမေနၿမဲေပါ့။

က်ေနာ္က ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ကဗ်ာကေလးေတြကို မက္မက္ေမာေမာရိွတယ္။ ကဗ်ာ အပုဒ္တိုင္းေလာက္ကိုလည္း ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္။ ကေလး ကဗ်ာကေလးေတြ ဆိုရင္လည္း ကေလးကဗ်ာမို႔၊ အခ်စ္ကဗ်ာ ကေလးေတြဆိုရင္လည္း အခ်စ္ကဗ်ာ ကေလးေတြမို႔၊ ဒႆန ကဗ်ာကေလးေတြ ဆိုရင္လည္း ဒႆနကဗ်ာ ကေလးေတြမို႔၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ကေလးေတြဆိုလည္း တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ကဗ်ာကေလးေတြမို႔ ခ်စ္လုိက္ရတာ ေမာေနတာပဲ။
"မိုးေရတက္ေရတေဖြးေဖြး

ကြင္းက်ယ္အေ၀းေ၀း

လယ္ေစာင့္တဲေလး ေျခတံရွည္

မိုးကုပ္ေအာက္မွာတည္

ၾကာနီတပြင့္ ျဖဴတပြင့္

တဲႏွင့္ပနံတင့္" ။


ဆိုတဲ့ "လယ္ေစာင့္တဲ" ကဗ်ာကေလးကို စၿပီး ၾကားရ၊ ရြတ္ဆိုရတဲ့အခ်ိန္က က်ေနာ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားဘ၀ေပါ့။ ဆရာရွင္းျပတဲ့ ကဗ်ာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ နားမလည္ေပမယ့္ ရြတ္ရဆိုရတာ ေကာင္းလြန္းလို႔ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိုးေရထဲမွာ ေအာ္ဆိုခုန္ေပါက္ၾကရတာေလ။

အသက္ကေလးရလာ ... ဒါမွမဟုတ္ ... မိုးတြင္းလိုအခါမ်ဳိးမွာ ခရီးသြားရလို႔ လယ္ကြင္းေတြကိုမ်ား ျဖတ္သြားရရင္ အဲဒီ "လယ္ေစာင့္တဲ" ကဗ်ာက ရင္ထဲကို တန္းၿပီး ေရာက္လာေတာ့တာပဲ။ ၾကည့္စမ္းပါဦး မိုးေတြက ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာေနလိုက္တာ။ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းတေလွ်ာက္ ၾကည့္လို႔မဆံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ေရေတြ ေဖြးေနတာ။ အဲဒီေရေဖြးေဖြးေတြၾကား ... အဲဒီလယ္ကြက္စိမ္းစိမ္းေတြၾကားမွာ လယ္ေစာင့္တဲကေလးက သူ႔ရဲ႕ ေျခတံရွည္ရွည္ကေလးေတြကို ေထာက္ၿပီး မေညာင္းမညာ ... မညည္းမညဴ ရပ္ေနတာ ... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လြမ္းဖို႔ေကာင္းလိုက္သလဲ။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕အလွအပကို ေတာေတာင္ေရေျမရဲ႕ အစိမ္းအလန္းကို ျမတ္ႏိုးတတ္ေအာင္ ... ျမင္တတ္ေအာင္ ... ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တတ္ေအာင္ ဆရာေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြနည္းမွမနည္းဘဲ။ အဲဒီလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္တတ္ခင္တတ္ျမတ္ႏိုးတတ္ရင္း ... က်ေနာ္တို႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကေတာ့ ... ႏွလံုးသားက စကားေျပာလာျပန္တာေပါ့။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ကို စိတ္၀င္စားလာခဲ့ၾကျပန္တာပဲေပါ့ေလ။ အဲဒီအခါက်ျပန္ေတာ့ ဆရာ့ရဲ႕ "ႏွင္းဆီ" ကဗ်ာကေလးကို တရိွဳက္မက္မက္ ဆိုမိရေသးေတာ့တယ္။


"လယ္ေတာကျပန္

ပန္ခ်င္တယ္ ခေရဖူးဆိုလို႔

ေမာင္ခူးကာေပး။

မနက္တုန္းဆီက

ေက်ာ့ဆံုးကို ျမင္ျပန္ေတာ့

သူ႔ဆံပင္ႏွင္းဆီပြင့္ေတြႏွင့္

ဂုဏ္တင့္တယ္ေလး။


မ်က္ႏွာမ်ားသူတေယာက္အေပၚ ... ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အေပၚ စိမ္းကားရက္စက္သြားတဲ့ မိန္းကေလးအေပၚ ေဒါသအမ်က္မပိုဘဲ မုဒိတာပြားႏိုင္တဲ့ စိတ္ဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ တန္ဖိုးရိွေစသလဲ ကၽြန္ေတာ္ မခန္႔မွန္းတတ္ေပမယ့္ ဆရာ့ရဲ႕ ေစတနာကိုေတာ့ မီးေမာင္းနဲ႔ထိုးျပလိုက္သလို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္သိနားလည္ခြင့္ ရရိွတဲ့အတြက္ ၾကည္ႏူး႐ႊင္ျပမိတာ အမွန္ပါ။

ဒီ "ႏွင္းဆီ" ကဗ်ာကေလးကို အခုလို ျပန္ေတြးမိ၊ ျပန္ေရးမိေတာ့ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ကို ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေသာ္တာေဆြကိုလည္း ဖ်တ္ခနဲဆိုသလို က်ေနာ္ သတိရလိုက္မိျပန္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆရာေသာ္တာေဆြက သိပ္ကိုေသာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုပါေတာ့။ ဆရာေသာ္တာေဆြက ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ "ႏွင္းဆီ" ကဗ်ာကေလးကိုဖ်က္ၿပီး ... သူ႔ရဲ႕ေသာက္တတ္စားတတ္တဲ့ စ႐ိုက္ကေလးေပၚေအာင္ ...


"ထန္းေတာကျပန္

အန္ခ်င္တယ္ ထန္းေရဘူးလြယ္လို႔

ေမာင္မူးတယ္ေလး။

မနက္ခင္းဆီက

ခ်က္ပုလင္းျမင္ျပန္ေတာ့

ဘဲနံကင္ ၀က္ကင္ႀကီးရယ္ႏွင့္

ျမည္းလိုက္ခ်င္ေသး"


ကဗ်ာကေလးတပုဒ္ လုပ္လိုက္ပါေရာ။ ဒီကဗ်ာကေလးကို ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ ဖတ္ရေတာ့ သေဘာက်လြန္းလို႔ မ်က္ရည္ထြက္ေအာင္ ရယ္တယ္ဆိုပဲ။ ဆရာႀကီးကသာ သေဘာက်တာ၊ ဆရာႀကီးကို အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကတဲ့သူေတြနဲ႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ အဲဒီ "ႏွင္းဆီ" ကဗ်ာကေလးကို စြဲစြဲလန္းလန္း ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့သူေတြက အဲဒီလို လွပတဲ့ ကဗ်ာကေလးကို အရက္သမားကဗ်ာ လုပ္ပစ္ရသလားဆိုၿပီး ေျပာၾကဆိုၾကေရးသားၾကတာကို အခု က်ေနာ္ သတိရေနမိတယ္။

စာေပေဟာေျပာပြဲ ရာသီတခုမွာ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၊ ဆရာမႏုႏုရည္ (အင္း၀) ၊ ဆရာေကာက္ႏြယ္ (ကေနာင္) တို႔နဲ႔အတူ က်ေနာ္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ကေလးကိုသြားၿပီး ေဟာေျပာရတယ္။ ကြမ္းၿခံကုန္းဆိုတာက ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမမဟုတ္လား။ ၿပီးေတာ့ တခုထူးျခားတာက အဲဒီ စာေပေဟာေျပာပြဲဟာ က်ေနာ့္ စာေရးဆရာဘ၀ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ ေဟာေျပာပြဲ။ ဒီပထမဦးဆံုးေသာ ေဟာေျပာပြဲကို က်ေနာ္ အင္မတန္ခ်စ္ခင္ေလးစားရတဲ့ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ စၿပီး ဖြင့္လွစ္ရတာဆိုေတာ့ က်ေနာ္ သိပ္ကို ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိတာပဲေပါ့။

ကြမ္းၿခံကုန္းက စာေပေဟာေျပာပြဲကို တာ၀န္ယူစီစဥ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာတင္ေမာင္ထက္ (ကြမ္းၿခံကုန္း) ရဲ႕ အိမ္ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း က်ေနာ္တို႔ ေလးေယာက္စလံုး အာသာျပင္းျပင္း ဆိုၾကတာကေတာ့ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ေနအိမ္အေဟာင္းကေလးရိွရာကို လိုက္ပို႔ေပးဖို႔ပါပဲ။

ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ လမ္းမေပၚေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုလိုက္တာက ေျမာက္ျပန္ေလပဲ။ သူက ႏွင္းပြင့္ကေလးေတြရဲ႕ ရနံ႔ကိုေတာင္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသးတယ္ေလ။ ေအးလြန္းလို႔ တုန္ခိုက္ေနေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ေလးေယာက္စလံုးရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြက တံု႔ဆိုင္းေလးပင္ မသြားၾကဘူး။ သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနေသးတဲ့ "ေခတ္စမ္းလက္က်န္" ႀကီးရဲ႕ လူ႔ဘ၀အစျပဳရာ အသိုက္အၿမံဳ ေနေရာေဟာင္းကေလးကို ေတြ႔ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ၾကည္ႏူးစိတ္နဲ႔ ရႊင္လန္းသြက္လက္ တက္ၾကြေနၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေနအိမ္အေဟာင္းကို က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ရပါဘူး။ ေခတ္ေရစီးက တိုက္စားသြားလို႔ ဆရာ့ရဲ႕ အသိုက္အၿမံဳေဟာင္းေနရာမွာ အျခားအိမ္သစ္တလံုး ေရာက္ေနၿပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ မ်က္စိထဲမွာေတာ့ အိမ္သစ္ကို မျမင္ရဘူး။

"ပ်ဥ္းမငုတ္တို" ကို ျမင္ေနရတယ္

"ဆြမ္းအုပ္နီနီ" ကို ျမင္ေနရတယ္

"မ်က္ရည္" ကို ျမင္ေနရတယ္

"ဖိုးေမာင္" ကို ျမင္ေနရတယ္

"ဘႀကီးေအာင္ညာတယ္" ကို ျမင္ေနရတယ္

"ေခတ္စမ္း" ကို ျမင္ေနရတယ္

"ၾကည့္စမ္းပါဦးဗ်ာ ဒီအိမ္ေနရာကေလးက ထြက္ေပၚလာတဲ့ `မင္းသု၀ဏ္´ ဆိုတဲ့ လတစင္းဟာ ျမန္မာစာေပေလာက ေကာင္းကင္မွာ မကြယ္တမ္း လင္းထိန္ ေတာက္ပေနလိုက္တာမ်ား"

ဆရာခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက ထြက္ေပၚလာတဲ့ မုဒိတာငွက္ေတာင္ပံခတ္သံ။ အဲဒီညက ေဟာေျပာခဲ့ၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေလးေယာက္စလံုးရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြထဲမွာ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးေတြ ပါေနမလဲဆိုတာ ေျပာဖို႔ေတာင္ မလိုေတာ့ဘူးေလ...။

ဆရာႀကီးကို လူကိုယ္တိုင္ ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ တကယ့္အဘိုးႀကီးအိို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဆရာႀကီးဆီက ကဗ်ာစာမူေတာင္းဖို႔ က်ေနာ္ ေရာက္သြားတာ။ ဒီတုန္းက ဆရာႀကီးရဲ႕ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ေနၿပီေလ။ ဒရင္းဘက္အေပၚမွာ မွိန္းေနတယ္။ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူလာေတာင္းတာဆိုေတာ့ ဆရာႀကီးက ဒရင္းဘက္ေပၚက ထလာၿပီး က်ေနာ့္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာတဲ့ မဂၢဇင္းအမည္ကို မွတ္စုစာအုပ္ကေလးထဲ ခဲတံတို ကေလးနဲ႔ ေရးမွတ္ရွာတယ္။ အသက္က ႀကီးၿပီဆိုေတာ့ ေမ့ၿပီထင္ပါရဲ႕။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကို ...။

"ေအး... ေအး ...ေရးထားလိုက္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာက ေမ့ၿပီဆိုေတာ့ မၾကာခဏ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးေပါ့၊ ဆရာ့ဖုန္းနံပါတ္ေပးလိုက္မယ္ သိလား" လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဆရာ့ကို ဦးသံုးႀကိမ္ခ်ၿပီး ျပန္လာခဲ့တယ္ေလ။

ဆရာက မၾကခဏ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးေပါ့လို႔ ဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္ မေမးခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္လို ပမႊားကဗ်ာဆရာေလးတေယာက္က ဆရာႀကီးလို ပညာရွင္ႀကီးတဦးဆီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ မလုပ္အပ္ဘူးလို႔ ေတြးမိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီး ကဗ်ာေရးၿပီးေလာက္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ အခ်ိန္က်မွသာ ဆရာႀကီးရဲ႕ သေျပညိဳအိမ္ကေလးဆီကို က်ေနာ္ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

"ေၾသာ္... ေအး ... ေအး ... ၿပီးၿပီကြ... ၿပီးၿပီ" လို႔ ေျပာရင္း ကဗ်ာကေလးႏွစ္ပုဒ္ကို လွမ္းေပးပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဆရာႀကီးလွမ္းေပးတဲ့ ကဗ်ာကေလးႏွစ္ပုဒ္ကို တ႐ိုတေသယူၿပီး အဆင္သင့္ယူသြားတဲ့ စာမူခ စာအိတ္ကေလးကို ဆရာႀကီး လက္ထဲထည့္ၿပီး ထိုင္ကန္ေတာ့လိုက္ပါတယ္။

ဆရာႀကီးက "ေဟ့ ... ငါ့ကို တျခားကဗ်ာဆရာေတြထက္ စာမူခပိုေပးတာမ်ဳိး မလုပ္နဲ႔ေနာ္ တန္းတူပဲေပး" လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီစကားကိုၾကားေတာ့ က်ေနာ့္မွာေလ ၾကက္သီးေမြးညင္းထေအာင္ ၾကည္ႏူးပီတီ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆရာႀကီးလို အဆင့္အတန္းမ်ဳိးမွာေတာင္ မရိွေသးဘဲ ကဗ်ာစာမူခကို တျခားကဗ်ာဆရာေတြနဲ႔ တန္းတူ မေပးရေကာင္းလား၊ ေရြးကဗ်ာစာရင္းမွာ နာမည္ထည့္ရေကာင္းလား စသျဖင့္ ဆူဆူပူပူလုပ္ၾကတဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြကို က်ေနာ္ ရင္ဆိုင္ေနရလို႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာဆရာအခ်င္းခ်င္း မခြဲျခားတတ္တဲ့၊ နားလည္ခ်စ္ခင္တတ္တဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခြင့္ရလိုက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဆရာရဲ႕ သေျပညိဳကို က်ေနာ္ အေရာက္အေပါက္ နည္းသြားခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပၿမဲျဖစ္တဲ့ ဆရာရဲ႕ ေမြးေန႔ ထမနဲပြဲေတြကိုေတာ့ မပ်က္မကြက္ဆိုသလို က်ေနာ္ တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထမနဲ ေမႊးေမႊးအိအိကေလးကိုစားရင္း ဆရာႀကီးနဲ႔ ဆရာဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာႀကီး ေမာင္ထင္၊ ဆရာႀကီးပါရဂူ စတဲ့ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ စကားေတြ နားေထာင္ရတာဟာ ရတနာတြင္းထဲ ေျခေခ်ာ္က်သလို အရသာရိွပါတယ္။ ေခတ္စမ္းအေၾကာင္း၊ စာေပသစ္အေၾကာင္း၊ လက္ရိွျမန္မာစာေပအေၾကာင္းေတြကို ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ျဖတ္သန္းမႈေတြနဲ႔အတူ ၾကားနာခြင့္ရတယ္ဆိုတာ နည္းတဲ့ ဒုလႅဘ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့ အေနာက္တိုင္း ကဗ်ာကေလးတပုဒ္ကိုေတာင္ သတိရမိတယ္။

"ငယ္ရြယ္လြတ္လပ္

အကန္႔အသတ္မဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔

ငါ့ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ

ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းပစ္မယ္" ။

အသက္ကေလးရလာ

"ပညာ" ဆိုတာ နည္းနည္းသိ

ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ

"ကမၻာႀကီးဟာ ... ကမၻာႀကီးပါပဲ"။

အိပ္မက္ကို ေစ်းဆစ္

ငါခ်စ္တဲ့ ငါ့တိုင္းျပည္

တခုခု ျဖစ္ရမည္ေပါ့

သည္တခါလည္း

"တိုင္းျပည္ဟာ တိုင္းျပည္" ပါပဲ။

ဘ၀ရဲ႕ ဆည္းဆာခ်ိန္

အိပ္မက္ေတြအရိွန္ကုန္စ

ဇနီးမယား သမီးသားတြက္

ေပးဆက္ဖို႔ ႀကိဳးစားဆဲ

သူတို႔လည္း သူတို႔ဘာသာ

"မိသားစုဟာ ဒီအတိုင္းပါပဲ"။

ေသရာေညာင္ေစာင္း

လဲေလ်ာင္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွ

ငါသိရၿပီ (ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ)

"ငါဟာငါပဲ ဘာမွမေျပာင္းလဲ" တဲ့။

ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိတဲ့ လူတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အားမာန္၊ ရဲရင့္မႈနဲ႔တက္ၾကြမႈ၊ ၿပီးေတာ့ ေတာက္ပတဲ့ အိပ္မက္နဲ႔ အဲဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုမႈ။ အရြယ္ေရာက္လာၿပီး အသိနဲ႔ပညာကေလးရလာေတာ့ အားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ပံုမွန္အတိုင္းသာ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့ၾကတာကို သိလာခဲ့ရၿပီေလ။ အဲဒီလို သိျမင္ခြင့္ရလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကို္ယ္ဟာ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ကို ေစာင့္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္လား။ အိပ္မက္ေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ရွာေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ လူ႔သဘာ၀ပဲေလ။

ဒါေပမဲ့ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ကေတာ့ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆရာဟာ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္မဟဲ့လို႔ စိတ္မကူးခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာစာေပေလာကကိုေတာ့ ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္စမ္းကေနတဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာစာေပရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနကို ၾကည့္ရင္ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈကို ေတြ႔ရမွာ အမွန္ပဲ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေမြးေန႔လက္ကမ္းစာေစာင္တခုမွာ ကဗ်ာဆရာ ထြန္းေ၀ျမင့္က ...

"တိုင္းျပည္တျပည္မွာ သက္ေတာ္ရွည္ ကဗ်ာဆရာႀကီးတဦး ရိွေနတာ မဂၤလာ" လို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ဟုတ္တယ္။ တိုင္းျပည္တျပည္မွာ သက္ေတာ္ရွည္ ကဗ်ာဆရာႀကီးရိွေနတာ တကယ့္မဂၤလာပဲ။ သက္ေတာ္ရွည္ ကဗ်ာဆရာႀကီးမွ မဟုတ္ဘူး။ ပညာရိွေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ရိွေနတာဟာလည္း မဂၤလာပါပဲ။ အဲဒီ ကဗ်ာဆရာႀကီးေတြ၊ ပညာရိွေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ တိုင္းျပည္မွာ မရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ... ... ...။


ၿငိမ္းေအးလႈိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေျဖတရပ္ လုိအပ္ေနၿပီ

သေဘာထားအျမင္
မိုးသူႏွင့္ ထက္ဝင္း
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 25 2008 15:00 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ မည္သည့္ စစ္တပ္ၾကီးစိုးေသာ အစိုးရမွ် ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ၾကံဳရေတာ့မည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းၾကီးကို လာမည့္လမ်ားအတြင္း ရင္ဆုိင္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက ယခုအခါ ငံ့လင့္ ေစာင့္စားလ်က္ ရွိသည္။

စစ္အစိုးရက သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ တည္ၿမဲခိုင္ခံ့ေအာင္ လုပ္ေနခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုလံုးလံုး တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမွာ အၾကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကာလတေလွ်ာက္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ အပ်က္ဘက္၊ အက်ဘက္သို႔သာ ဦးတည္သြားေနခဲ့သည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ အဘိဓမၼာက ကိုယ္ေကာင္းစားဖို႔ သူမ်ားကို စေတးဖုိ႔ ဝန္မေလးတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း လက္ရွိအေျခအေနက မေျပာင္းမျဖစ္ ေျပာင္းရေတာ့မယ့္ အေျခေရာက္တဲ့အထိ ဒီထဲ တဝဲလည္လည္နဲ႔ သြားေနရဦးမွာပဲ" ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေလ့လာသံုးသပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနသည္ ေသအ့ံမူးမူးအေျခအေနတြင္ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္ ဆုိသလို ျဖစ္ေနသည္။ ျပႆနာတခုအတြက္ “အေျဖ” သည္ ေနာက္ျပႆနာ တခုဆီသို႔ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ဦးတည္ေနျပန္သည္။

"၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွာ လုပ္မယ့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေနက လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ အၾကပ္အတည္းတခု ထပ္ျဖစ္လာဖို႔က ပိုမ်ားေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီစစ္ဗိုလ္ေတြက မ်ဳိးဆက္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဘဝင္ျမင့္ေရာဂါ စြဲကပ္ေနၾကတာ" ဟု သူက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာခဲ့ၿပီး ေနာင္အခါ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ကတည္းက အေျခအေနမဟန္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။

ဦးေနဝင္း၏ ႏိုင္ငံျခားသား ေၾကာက္သည့္ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ည့ံဖ်င္းျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္အတန္းသို႔ ထိုးဆင္းသြားေတာ့သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လူထုအံုႂကြမႈၾကီးတရပ္ တေျဖးေျဖး ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ စစ္တပ္က ေသြးထြက္သံယုိ ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ (SLORC) ႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) တို႔ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ဤအစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့သလုိပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ အာဏာ အပ္ႏွင္းထားျခင္းလည္း မရွိဘဲ၊ တပါးသူအေပၚ ယံုမွားသံသယျဖင့္ စိုးရြံ႔ထိတ္လန္႔ေနေသာ အစိုးရမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

သစ္၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ႂကြယ္ဝလွသည့္ ဤအေရွ့ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ကုစားနည္းမ်ား ရွိပါေသးသနည္း။ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကိုသာ အသားေပးထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုသာ ေရွ့ဆက္ ဇြတ္တိုးလုပ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝိုင္အေဟာင္းကို ပုလင္းသစ္တြင္ သြတ္၍ ေရာင္းသလိုသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

"က်ေနာ္တုိ႔ အသဲအသန္လိုေနတာက စစ္တပ္ထဲမွာေရာ၊ အရပ္ဘက္မွာေရာ ဝင္ဆန္႔တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ေအဘယ္လ္လို ၾကားဝင္ေပးမယ့္ 'ကိုယ္စားလွယ္' မ်ဳိး လုိေနတာ" ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အကဲခတ္တဦးက ေျပာသည္။ လစ္ဘရယ္စိတ္ထားရွိသူ အရပ္သား အားလံုးနီးပါးသည္လည္း ယခုအခါ ေထာင္ထဲႏွင့္ ျပည္ပတြင္သာ ရွိေနၾကသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မပါဘဲႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု စစ္အစိုးရကို ကိုးကားကာ သတင္းစာတေစာင္က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ NLD သည္ ယင္းညီလာခံကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ညီလာခံမွ သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအရာရွိက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွ စကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း NLD ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ရွိမႈကို ဆက္တိုက္ပင္ လက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ရလဒ္တခု ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည့္ 'လုပ္ေဆာင္ခ်က္' တရပ္ကိုမူ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ပထမဦးစြာလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဤအေျခအေန ေအာက္တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ လစ္ဘရယ္စိတ္ဓာတ္ ရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑ ေနရာရလာႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးတြင္လည္း တိုးတက္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဤ အေျခအေနမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တြင္လည္း ဗဟုဝါဒကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

"၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အၿပီး ေပၚလာမယ့္ အနာဂတ္ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔သစ္မွာ ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနကေန ေအးေအးသက္သာထိုင္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးပဲ ရွာေနတဲ့ အေခ်ာင္သမား အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို က်ေနာ္တို႔ မလိုခ်င္ဘူး။ ေအးေအးသက္သာ ထိုင္မေနဘဲ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာရဲတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာၾကီးေတြကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာဆိုရဲမယ့္သူေတြ လိုတယ္" ဟု အဆိုပါ အကဲခတ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ သူက ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း ေရေပၚဆီအခ်ဳိ႔၏ မိမိကိုယ္မိမိ သာယာအထင္ၾကီးေနမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအရ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။ ထုိေရေပၚဆီမ်ားက သူတို႔သည္သာ စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အစားထိုးစရာ အလုပ္ျဖစ္ေလာက္သည့္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပံုေဖာ္ တင္ျပထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္အတြက္ မတူသည့္အခ်က္မွာ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် နားလည္သေဘာေပါက္ပါက ႏိုင္ငံေရးဗဟုဝါဒကို ေစာင့္ဆိုင္းထားလို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိး မရွိပါ။

ယခု လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ သူတို႔၌ တရားေသသမားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးေနသည္။ ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ အျပည့္အဝ မဟုတ္ေတာင္မွ တစိတ္တပိုင္းေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ထဲတြင္ လစ္ဘရယ္စိတ္ထား ရွိသူမ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ၾကရပါ့မလား။ အလြန္ အလားအလာ နည္းသည္။ ဤသို႔ေသာ သဘာဝ စစ္တပ္တြင္ မရွိပါ။

"အနာဂတ္ ပါလီမန္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလံုးတြင္ စစ္တပ္အတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားရသည့္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မဲေပးသည့္အခါ တစုတည္းအျဖစ္သာ ေပးၾကလိမ့္မည္" ဟု အဆိုပါ အကဲခတ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္ တကယ္ ကံေကာင္းခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပါတီစံု ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲအၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ အဓိက ေခတ္စားမယ့္ စကားလံုးက “စီးပြားေရး ယုတၱိရွိမႈ” ျဖစ္လိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္၍ ဤျခစားေနၿပီးျဖစ္ေသာ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္လိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္တုိ႔ အေကာင္းျမင္၍ ရႏိုင္ပါေသးလား၊ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စာရိတၱအရ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ျခစား ပ်က္စီးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သူတို႔လုိပင္ ျခစားအက်င့္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကလိမ့္မည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လစ္ဘရယ္ စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကိုယ္က်ဳိးရွာသူမ်ား တကယ့္ကို မ်ားျပားၿပီး အႏွံ႔အျပား ရွိေနလိမ့္မယ္" ဟု သူက ေျပာဆိုသြားၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတ အမ်ားအျပားသည္ တဦးခ်င္း၏ အိတ္ေထာင္ထဲသို႔သာ ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ “စစ္အစိုးရ၏ လံုျခံဳေရး” ကိုသာ ေျပာၿပီး၊ ၅၃ သန္းေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသူက မ်ားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရပါက ေပၚထြက္လာမည့္ အနာဂတ္ အရပ္သားအစိုးရဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကေသာ အဖြဲ႔တြင္ စစ္တပ္ကို တန္ျပန္မဲ တင္းေပးႏိုင္မည့္ အတိုက္အခံမ်ားအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပံုေဖာ္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

အက်ယ္အျပန္႔ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္မွာ စီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႔လည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ထုိအထဲမွ အမ်ားစုသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တရင္းတႏွီး နီးစပ္သူ မီဒီယာေလာကႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကမွ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မၾကာခင္ လအနည္းငယ္အတြင္း ေၾကညာေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲတရပ္ ေပၚလာႏိုင္သလားဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုေသးသည္။

အဆိုပါ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ားအျပားသည္ ယခုအခါ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေမးခြန္းတရပ္မွာမူ က်န္ရွိေသးသည္။ တက္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္တျပည္ ျဖစ္လာေအာင္ ေရွ႔ရႈသြားႏိုင္ေရး၌ သူတို႔ တကယ္ ၾသဇာရွိၾကပါ့မလား ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဤသို႔ “ပူးသတ္ေရး” အေတြးအေခၚရွိသည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပား၏ က်ရံႈးမႈအမ်ားအျပားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ အုပ္စိုးေနဆဲ စစ္အစိုးရတရပ္၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ နဲနဲမွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၊ အခ်ဳိ႔က နဲနဲပါးပါးသာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေယးလ္တကၠသိုလ္ထြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမတျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ရန္ဆိုသည့္ ကိစၥ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ အကန္႔အသတ္ အလြန္မ်ားေၾကာင္း ဝါရင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူမ်ားက သတိေပးထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလြန္နည္းသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ့ေရေပၚဆီ လူတန္းစား ေခတ္ေဟာင္းမ်ဳိးဆက္သည္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ စစ္တပ္က လုိခ်င္သမွ်ကို ေခါင္းၿငိမ့္ေထာက္ခံ႐ံုသာ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဤအေတာအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္လည္း သူတို႔အတြင္း မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔တြင္လည္း လစ္ဘရယ္ စိတ္ထားရွိသည့္ အရာရွိအသစ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ တပ္မေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ တိုင္းျပည္၏ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်လွသည့္ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ အေတြးအေခၚသစ္၊ အယူအဆသစ္မ်ားကို နားလည္သိရွိေနသူ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူငယ္အရာရွိသစ္မ်ား အလြန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥကို အျခားတနည္းျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။ လစ္ဘရယ္က်က် ေလ့က်င့္ေမြးျမဴထားေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ေရေပၚဆီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္သာ တုိင္းျပည္ကုိ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္၍ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ ေျပာဆိုလာႏိုင္လွ်င္ အေျခခံက်ေသာ အေျဖတရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ ေရြ႔လ်ားသြားႏိုင္သည္။

အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္တရပ္ကို ေမြးျမဴျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အစိတ္အပိုင္းမွ ရွင္သန္မေနႏိုင္ပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာတရပ္ကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ကပင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက ေနာက္လာမည့္ တႏွစ္ခြဲကာလသည္ NLD ၏ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ နည္းလမ္းမ်ား ၾကံဆရွာေဖြထားဖုိ႔ လိုသည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ဳိ႔က အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြပါရန္ ထုတ္ေဖာ္ တိုက္တြန္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေရွ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျခကုပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ NLD သည္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆက္လက္ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ တရပ္ကို ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိ ဖြဲ႔စည္းထားေရးကုိ ေထာက္ခံ အားေပးသင့္သည္။

အတိုက္အခံမ်ားမွာ ယခုကတည္းကပင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနၿပီျဖစ္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ထိေရာက္စြာ ဆန္႔က်င္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာ၌မူ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသးသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ကိစၥေလးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အခြင့္အေရးေပါင္းစံုတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ကိုင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္မူ အဆုိပါ အခ်င္းအရာအားလံုး ဖြဲ႔စည္းပံုသစ္တြင္ မပါရွိပါ။ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ် ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ျပင္ပအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးကို အားေပး ေထာက္ခံေနမႈမ်ားသည္လည္း စစ္အစိုးရျဖစ္ျဖစ၊္ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိအလင္း ဆက္ဆံရန္ ဝန္ေလး တြန္႔ဆုတ္ေနပါလိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့အေရးဆိုသည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံ အမ်ားစု၏ အျမင္တြင္ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ကိစၥတရပ္ မဟုတ္ဆိုသည့္ အမွန္တရားမွာမူ နဂိုအတိုင္းပင္ ရွိၿမဲရွိေနေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ခုခံရင္ဆိုင္ရန္ ေဒသတြင္းတြင္ မဟာမိတ္ အမ်ားအျပား လိုတာထက္ပို၍ အေမရိကန္တြင္ ရွိသည္။ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံ တိုးလာ၍လည္း သိပ္အဓိပၸာယ္ ရွိလွသည္ မဟုတ္ပါ။

စစ္အစိုးရက ဤအခ်က္ကို နားလည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတိုင္း ေရွ႔ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဴိးစီးပြား အမ်ားစုကို သူတို႔ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆးေရာင္စံု ျမင္ကြင္းက်ယ္တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုတို႔က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေန ဇြတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းမွာ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ ေရတိုႏွင့္ အလယ္အလတ္ ကာလအတြက္ ဘာမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါေသးသလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ့ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကယ့္အတိုက္အခံ အစစ္ကို ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ အေရးၾကီးသည္။ ထိုအတိုက္အခံ အစစ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သမၻာရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဟု ဆိုေသာ အတိုက္အခံအတု မျဖစ္ေစရပါ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ယံုၾကည္အားထား စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။

အခ်ဳိ႔ေသာ ထိပ္တန္းပ႑ိတ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္အခ်က္မွာ အကယ္၍သာ သူတို႔လိုခ်င္သည့္ လမ္းအတိုင္း ျဖစ္မလာဘူးဆိုလွ်င္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ အထီးက်န္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြါသြားမည့္ အေရးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအဆုိးဆံုး အေျခအေနျဖစ္ရန္ အေတာ္ပင္ ခဲယဥ္းပါသည္။ အေၾကာင္းမူ တိုး၍ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာ့အသြင္ေဆာင္မႈ ကမၻာၾကီးထဲ၌ အထီးက်န္ေနျခင္း၏ တန္ဖိုး မည္မွ်ၾကီးမားသည္ ဆိုသည္ကို အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရတို႔ သိနားလည္သည္။ သူတို႔သည္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ေရေပၚဆီလူတန္းစား အတြက္မူ လုပ္ကြက္ခြင္ေလးမ်ား ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥတြင္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးကိစၥမွာ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုပါက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဆိုသည္မွာ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ ကင္းမဲ့သြားေတာ့မည့္ အေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တန္ျပန္အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စတင္စဥ္းစားရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေပါင္း ၂၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ အနာဂတ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ သူတို႔၏ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ အရာျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သူတို႔ မေမ့ရန္ လိုသည္။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ သမိုင္းတြင္ ရွားပါးသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈလုပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ေမွးမွိန္ေအာင္ မလုပ္သင့္ပါ။

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲတခုဆီသို႔ ဦးတည္ေရြ႔လ်ားေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အတားအဆီးမွန္သမွ်ကို သတိၾကီးစြာျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ် ဖယ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈအသစ္ အမ်ားအျပားမူ က်န္ေနေသးသည္။


မိုးသူႏွင့္ ထက္ဝင္း

ေနဘုန္းလတ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္လြတ္က်ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္

သန္းစိုးလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ကၽြန္ေတာ္လြတ္က်ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုတဲ့ အင္တာနက္ ဘေလာ့ဆိုက္ ကိုမၾကာမၾကာ ဝင္ၾကည့္မိတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲ ဆိုေတာ့ ေသာ့ပိတ္ထားတဲ့ အိမ္ခန္းကို အိမ္ရွင္ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမလဲ ဆိုတာကို သိခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ မၾကာမၾကာ အိမ္ေရွ႕နား မေယာင္မလည္ လာၾကည့္မိတာနဲ႔ သ႑န္တူေနပါတယ္။ အိမ္ရွင္ျပန္လာတာေတာ့ မေတြ႕ရဘဲ အိမ္တံခါး၀မွာ အိမ္အျပင္ဘက္မွာ သူ႔ကိုႏႈတ္ဆက္ဂုဏ္ျပဳၾကတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ဘေလာ့ဂါမိတ္ေဆြေတြက စာေရးၿပီး ထားခဲ့တာေတြပဲ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကေတာ့ အိမ္ရွင္ျပန္မလာႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ အိမ္ရွင္ကုိ ရက္စက္တဲ့ စစ္အစိုးရက အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ခရီးထြက္ ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။

ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ဘေလာ့နာမည္ ကိုေနဘုန္းလတ္) သူ႔အိမ္ေလးကို သူျပန္လာၾကည့္ခြင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး လို႔စဥ္းစားမိၿပီး သြက္လက္တဲ့ အၿပံဳးရွင္ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသလို မႏွစ္က စက္တင္ဘာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြ အားလံုးကို အၿငိဳးတႀကီးနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကိုလည္း ရြံမုန္းမိပါတယ္။

သူ႔ကို အႏွစ္ ၂၀ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စစ္အစိုးရဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ေဝးရာ ဖားအံေထာင္ကို အတင္းအဓမၼ ခရီးထြက္ခုိုင္းခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မိဘေတြက ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ကိုေတြ႕ဖို႔ရာ ဖားအံၿမိဳ႕အထိလိုက္သြားၿပီး ေတြ႕ဆံုရတယ္လို႔ သတင္းေတြထဲမွာ ၾကားရပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္လြတ္က်ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲ႕ အမွာစကား ေဘာက္စ္ (စီေဘာက္စ္) မွာေတာ့ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏႈတ္ဆက္စကား မွာခဲ့သူ၊ ဂုဏ္ျပဳသူ၊ အားေပးသူေတြ ယေန႔မနက္ထိ ၅၁ ဦးေလာက္ ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေပါလိုက္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြြ

သူ႔လို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်ခံရသူေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ အတြင္းမွာ တစ္ရာေက်ာ္သြားပါၿပီ။ အမ်ားစုကေတာ့ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၊ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္ ျပည္ပမီဒီယာေတြကို ကူညီပံ့ပိုးသူေတြပါ။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ၆၅ ႏွစ္ ဆိုတဲ့ မတန္တဆ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက သာမကပဲ ကမၻာကပါ အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ လႈံ႕ေဆာ္႐ံံုနဲ႔ လူသတ္၊ ဓားျပတိုက္တာ ထက္ကို ၅ ဆေလာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနပါလားလို႔ ျမန္မာေရာ ကမၻာကပါ အ့ံအားသင့္ခဲ့ၾကတာပါ။ လူသတ္တဲ့ ဒါးျပတိုက္တဲ့သူေတြေတာင္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အက်ဥ္းသား ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မၾကာခဏေပးကာ အျပင္ျပန္ေရာက္လာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆို လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ သံဃာေတြကိုေတာ့ ၁၂ ႏွစ္ ၃၅ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္လဲဆိုတာလဲ သိလိုလွပါတယ္။

ရယ္စရာ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္္္္္္

ရယ္စရာလို႔သံုးႏႈန္းလိုက္လို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ သူေတြရဲ႕မိသားစုေတြကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားမွာ စိုးရပါတယ္။ အဲဒီသေဘာမ်ိဳး ဆိုလိုတာမဟုတ္ပဲ စစ္အစိုးရရဲ့ အမိန္႔ခ်တဲ့ ေထာင္ႏွစ္ေတြဟာ အဓိပၸာယ္ ရွိမရွိ ႐ႈေဒါင့္ကေန ဆိုလိုတဲ့ သေဘာသာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာလူတေယာက္ရဲ့ ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းဟာ ၅၅.၇၉ ႏွစ္သာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၅၅ ႏွစ္သာ ရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ခ်မွတ္တယ္ဆိုတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိပါေသးသလဲ လို႔ ေေမးလိုၾကမွာပါ။

အေျဖကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္းကို ဆြဲဆန႔္ခ်င္လို႔ပါပဲ။ ဒီလိုေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ကို ဘယ္သူမွလဲက်ခံဖို႔ အခြင့္အလမ္းမရွိသလို၊ နအဖ စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း ဒီလိုနွစ္ရွည္တည္ျမဲစရာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မျမင္ေတြ႕ရပါဘူး။

မဆလ လက္ထက္မွာ ၆ လ၊ ၁ ႏွစ္ အမ်ားဆံုး ၂ ႏွစ္သာ အမိန္႔ခ်မွတ္ေလ့ရွိတဲ့ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒဟာ နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္မွာ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္ထိ အမိန္႔ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ နဝတနဲ႔ နအဖ ေႏွာင္းပိုင္း ကာလ (မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နာမည္ေျပာင္းဦးမွာမို႔ နအဖ ေႏွာင္းပိုင္းလို႔ သံုးႏႈန္းလိုက္တာပါ) အထိ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ခ်ရာကေန အခု စက္တင္ဘာ လူထု အံုႂကြမႈအၿပီး မွာေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ အက္ဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္စီ ခြဲၿပီး လီၿပီးခ်လိုက္တာ တဦးကို အႏွစ္ ၆၀၊ ၆၅ ႏွစ္စီ ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။


အဲဒီ အီလက္ထရြန္းနစ္ အက္ဥပေဒမွာ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ အက်ဳံးဝင္ရင္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၅ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မီဒီယာ

ယခု ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္လို႔ အသားေပး မေဖာ္ျပဘဲ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပံုေပးပို႔ျခင္း၊ သတင္းမွတ္တမ္း ဗီဒီယိုေပးပို႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လို တရား႐ံုးမွာ စစ္အစိုးရဘက္က တင္ျပပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရဟာ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ထိေရာက္မႈကို သတိျပဳမိသလို စိုးရိမ္မႈလည္း ႀကီးမားေၾကာင္းျပသလိုက္တာပါ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုး လူထုအံုႂကြမႈလို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျဖစ္ပ်က္သမွ် လူေတြျမင္ေတြ႕ရသမွ်ကို အင္တာနက္ေပၚတင္၊ ေလလိႈင္းေပၚ လႊင့္တင္နဲ႕ ကမၻာက ျမင္ရၾကားရၿပီး စစ္အစိုးရရဲ႕ ရက္စက္မႈ၊ ယုတ္မာမႈေတြကို ဖံုးကြယ္မရျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ေန႔ခ်င္းေတာင္မကပဲ နာရီပိုင္းအတြင္း အင္တာနက္ေပၚ၊ တီဗီေပၚ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းေပၚ၊ ေရဒီယိုေပၚေရာက္သြားခဲ့လို႔လဲ စစ္အစိုးရက ေခတ္မွီ အိုင္တီနည္းပညာ မီဒီယာကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္လာတာပါ။

မီဒီယာလို႔ ဆိုေပမယ့္ ဒီသတင္းေတြကို ေပးပို႔သူ တင္ျပသူ အားလံုးဟာ မီဒီသမားေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္အရပ္သား ဂ်ာနယ္လစ္ (citizen journalist) လို႔ေခၚတဲ့ သူလိုငါလို အင္တာနက္သံုးစြဲသူေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ မီဒီယာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသူမဟုတ္တဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သံဃာေတြ ဆႏၵျပေနခဲ့တဲ့ရက္ေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံေတြေတာင္မွ စီတန္းလမ္ေလွ်ာက္တဲ့ သံဃာအုပ္စု ဘယ္ႏွစ္စုရွိၿပီး အခုဘယ္ေရာက္ေနသလဲ ဆိုတာအတိအက် မသိႏိုင္လို႔ အင္တာနက္ကို ဖြင့္ထာားၿပီး အင္တာနက္ေပၚမွာ ျပည္ပျမန္မာမီဒီယာေတြက နာရီနဲ႔အမွ်တင္တဲ့ သတင္းေတြကိုၾကည့္ကာ သံဃာေတြေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းေရာက္ေနၿပီ၊ ေဒၚစုရဲ႕အိမ္ေရွ႕ကိုဦးတည္ေနၿပီ ဆိုတာကို သိရွိၾကရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သိတဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခုက ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ဆို ႐ံုးခန္းထဲမွ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ထိုင္ေနရင္း ဆႏၵျပတဲ့ လူတန္းႀကီး ဆူးေလမွာလား၊ တာေမြမွာလား ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ ေနခဲ့ၾကတာပါ။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဘေလာ့ဂါေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အဆုိပါ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမွာ အေရးပါလွပါတယ္။ အန္တီစုရဲ႕အိမ္ေရွ႕မွာ ရွားရွားပါးပါး ႐ိုက္ယူခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုဟာ မီဒီယာက သတင္းေထာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္အရပ္သားထဲက ႐ိုက္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘေလာ့ဆိုက္မွာ ပထမဆံုးတင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအသိနဲ႔ အိုင္တီ နည္းပညာကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကမၻာ့ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ အႏၱရာယ္ၾကားက စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လဲပဲ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ကို စစ္အစိုးရက စံျပအျဖစ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ မတန္တဆ ခ်မွတ္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ ဘေလာ့ဂါေတြကို ေၾကာက္ရံြ႕ေစဖို႔ သာမန္အရပ္သား အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္လာေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာပါ။

မီဒီယာေလာကမွ သတင္းေထာက္ေတြလည္း စက္တင္ဘာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ပမီဒီယာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တယ္လို႔ယူဆတာနဲ႔ အေရးယူဖို႔ ဝန္မေလးတာေတြ႕ရပါတယ္။

အခုတသုတ္ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ အထဲ အီကိုဗီးရွင္း ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ မအိမ့္ခိုင္ဦးနဲ႔ ယခင္ ဝိကလီးအလဲဗင္းမွ သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ သန္႔တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ မအိမ့္ခိုင္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္၂ ႏွစ္ခ် ၿပီးကိုေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔ကိုေတာ့ ၇ ႏွစ္ခ်ခဲ့တာပါ။

ယခုအျဖစ္အပ်က္မွာ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူေတြကေတာ့ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၂ ဒါဇင္နီးပါးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုခ်မွတ္တဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဥပေဒဆိုတာလဲ ျပည္ပျမန္မာေရဒီယိုေတြနဲ႔ အေမးအေျဖလုပ္တယ္ဆိုတာကို အဓိကထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကဘာကို ျပသ သလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ မီဒီယာ ပူးေပါင္းမိမွာကို စစ္အစိုးရက လံုးဝလ်စ္လ်ဴမ႐ႈႏိုင္ဘူး ဆိုတာပါ။ ေနာက္ေနာင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈေတြ မွာစစ္အစိုးရက အင္တာနက္ကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ပစ္မွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ရွိပါတယ္။

ျပည္ပ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ဝက္ဆိုက္ေတြကိုလည္း စစ္အစိုးရကေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ အိုင္တီ ပညာရွင္ေတြက မၾကာမၾကာ တုိက္ခိုက္လာတာ စက္တင္ဘာေနာက္ပိုင္းေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ မိုဘိုင္း တယ္လီဖုန္းေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီရွိေနတာကိုေတာ့ စစ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ရာ လြယ္ကူမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားက လႈပ္ရွားမႈသတင္းေတြ တနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႔ ေန႔ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ေနာက္တေန႔မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလလိႈင္းေပၚ၊ အင္တာနက္ေပၚေရာက္ရွိေနၾကဦးမွာပါ။

အခုလို မတန္တဆ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တဲ့အနက္ မီဒီယာနဲ႔ လူထုအံုႂကြမႈ မေပါင္းစပ္ႏိုင္ေအာင္ လူထုကို ႀကီးမားတဲ့အေၾကာက္တရားနဲ႔လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ရမ္ဘို ၄ လို႐ုပ္ရွင္ဗီစီဒီထြက္ရွိလာတာနဲ႔ ေရာင္းတာေတြ႕ရင္ ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္ခ်မယ္ ဆိုတဲ့ၾကားထဲက တပတ္အတြင္း ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏိုင္တဲ့ ေခတ္ကာလမွာ စစ္အစိုးရက ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ ။

စြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ၏ သမီး ငယ္ဦးမြန္။


စြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ၏ သမီး ငယ္ဦးမြန္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕၊ ေဟာလိ၀ုဒ္လမ္း (Hollywood boulevard)ေပၚရိွ ဓာတ္ပုံဆုိင္တခုတြင္ ရုိက္ကူးထားေသာပုံျဖစ္သည္။ အဆုိပါလမ္းတြင္ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားသူတုိ႔၏အမည္မ်ားကုိ ေရြေရာင္ၾကယ္ပြင့္မ်ားေပၚတြင္ ေရးထြင္းဂုဏ္ျပဳထားသည္။


နာမည္
ေအာင္ေ၀း
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈
က်ေနာ့္သားက ေမးတယ္။

‘ၾကယ္ေတြမွာ

နာမည္ရွိသလားေဖေဖ’ တဲ့။

ျမစ္ကမ္းနဖူးမွာ

ထုိင္တဲ့ည

သားက

ေကာင္းကင္ကုိငုံ ့ၾကည့္ေနတယ္။က်ေနာ္က

ၾကယ္ေတြတလက္လက္ထ

ေရစီးထဲေငးလုိ ့။ေအး ... မေတာ္တဲ့ၾကယ္ေတြမွာ

နာမည္မရွိဘူး

ေတာ္တဲ့ၾကယ္ေတြက်ေတာ့ ... ... ... ...

... ... ... ...။အဲ့ဒီလုိ အဲ့ဒီလုိ

ၾကယ္တလုံးခ်င္းစီရဲ ့နာမည္

က်ေနာ္ေျပာျပ။ေဖေဖ ... ဒါဆိုရင္

ကမ ၻာေပၚမွာ

သားနာမည္နဲ ့ၾကယ္လည္း

ရွိမွာေပါ့ေနာ္။က်ေနာ္ သားကိုျပဳံးၾကည့္ရင္း

ေခါင္းညိတ္ျပေတာ့

သားကေပ်ာ္သြားျပီး

က်ေနာ့္ မ်က္လုံးထဲမွာ

သူ ့နာမည္နဲ ့ၾကယ္ကို

ရွာေတြ ့သြားတယ္။သားက ဖေအထက္

ပိုျပီးေတာ္ရမယ္ မဟုတ္လား။က်ေနာ္က သားကိုထမ္းလုိ ့

က်ေနာ့္ကို

ျမစ္ကမ္းပါးကထမ္းလုိ ့

အိမ္ျပန္လာတဲ့လမ္းမွာ

ေခတ္ကလည္း

စီးတုန္းပါ။ဖေအ နဲ ့သား

လြမ္းမိတဲ့ တရားမွာ

နာမည္ေတြလည္း

စီးဆင္းေနတုန္းေပါ့။ ။ေအာင္ေ၀း (၁၉၉၉)