Thursday, January 15, 2009

ဘေလာက္ဂါဆိုဒ္ကို၀င္မရေအာင္တားၿပီ

ေရးသူ..ညြန့္သက္ထားဦး(Freedom News Group)

၂၀၀၇ခုနွစ္ကုန္ပိုင္းထဲကBlogger ဆိုသည့္ဘေလာက္ပို(စ္)မ်ားတင္၍ရသည့္ဆိုတ္ကိုတားၿမစ္
ထားေသာ္လည္းဇန္န၀ါရီလ၁၅ရက္ေန့တြင္ ၿမန္မာဘေလာက္ပို(စ္)တင္သူမ်ားလွည့္၀င္၍ရသည့္
https://www2.blogger.com ကိုပါပိတ္ခ်လိုက္သည္ဟုရန္ကုန္အေၿခစိုက္ဘေလာက္ဂါတစ္
ဦးထံမွၾကားရသည္။
၁၄ရက္ေန့တြင္ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ရာwww.blogger.com မွၿပန္တင္၍ရသည္အထိဆိုက္ကိုပိတ္
ဆို့ထားၿခင္းမ်ားကိုၿပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၂၄နာရီအတြင္းမွာပင္မည္သည့္ပေရာက္စီနွင့္မွ
ၾကည့္ရွု၍မရေအာင္ၿပန္လည္ပိတ္ဆို့လိုက္သည္ဟုသိရသည္။
မည္သူ့ဆီကပို့မွန္းမသိေသာအီေမးတစ္ခုမွေန၍လည္းၿပည္တြင္းအေၿခစိုက္ဘေလာက္ဂါတစ္ခ်ဳိ့ထံ
ဘေလာက္ကိုပိတ္ပစ္ရန္ၿခိမ္းေၿခာက္ေသာစာမ်ားပို့ခဲ့သည္ဟုၾကားသိရသည္။
ဘေလာက္ဂါတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပရုိဂရမ္မာတစ္ဦးလည္းၿဖစ္သည့္ကိုေက်ာ္ေက်ာ္(နာမည္ရင္းမဟုတ္ပါ)
က“ၾကားရတာေတာ့ဘေလာက္စစ္ဆင္ေရးလုပ္မယ္၊သူတို့အခုလုပ္ေနတဲ့ပံုကIPေတြကိုေစာင့္ဖမ္း
တဲ့ပံုစံလုပ္ေနတာ”ဟုရွင္းၿပသြားသည္။
www.blogger.comသည္ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးဘေလာက္ဆိုတ္တစ္ခုၿဖစ္ကာၿမန္မာ
ဘေလာက္ဂါမ်ား၏၈၀ရာခိုင္နွန္းကသံုးၾကသည္ဟုသိရသည္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: