Monday, May 18, 2009

ကေနဒါ၊တိုရန္တိုေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးဆႏၵျပပြဲကေနဒါအင္အားၾကီးပါတီေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ဆင္ႏြဲ

ကေနဒါ၊တိုရန္တိုေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးဆႏၵျပပြဲကေနဒါအင္အားၾကီး
ပါတီအန္ဒီပီေခါင္းေဆာင္ဂ်က္ေလတန္ပါဝင္ျပီးျမန္မာ့အေရးမိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
0 အၾကံျပဳျခင္း: