Friday, September 4, 2009

ကိုးကန္႔ ပဋိပကၡ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပWednesday, 02 September 2009 19:00 ရဲနည္

ျမန္မာ စစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ကိုးကန္႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား မၾကာေသးမီက တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ဤအခ်က္ကပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး အပ်က္အစီး ႀကီးမားစြာၾကံဳေနရစဥ္မွာပင္ စစ္အစိုးရက အတင္း အက်ပ္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပသေနသည္။

စစ္အစိုးရက အထူးေဒသ (၁) ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ (MNDAA) ဟုေခၚေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ၊ အေျခအေန ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္လာၿပီဟု လြန္ခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဤတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရတပ္ ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား မယံုသကၤာမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိ ေနၾကသကဲ့ သို႔ သံသယမ်ားလည္း ပို၍ႀကီးထြားလာေစသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလတြင္ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ၎လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းပ်က္ျပားလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္လိုၿပီး၊ သူတို႔ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ လိုပံုရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၇ ၊ "တပ္မေတာ္" အခန္း၊ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္၊ တပ္မေတာ္သည္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပင္မ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

စစ္အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ရန္ အတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ မတိုင္မီ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္၊ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာ္မတီ ၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္သူ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ၀၊ ကိုးကန္႔၊ မုန္းလား ေဒသမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အလားတူေတြ႔ဆံု တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လက္ခံသူဟူ၍ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္ဖြဲ႕ (DKBA) ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္(NDA-K) တို႔သာရွိၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ ေျပာင္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္မခံ ပယ္ခ် ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပင္မက်လွသည့္ ျပဌာန္း ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီထားသည့္ လက္ နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရွိထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာႏိုင္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ မ်ား၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ အထူး သျဖင့္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ၎တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကိုယ္ပိုင္သံုးရန္ႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ အျခားသူပုန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ လက္နက္ငယ္စက္ရံု၊ က်ည္စက္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ထားၿပီဟု ဆိုသည္။

ဂ်ိန္း စစ္ဖက္ေရးရာ သတင္းစာေစာင္ (Jane’s security report) ေဖာ္ျပခ်က္အရလည္း ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေဒသအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္သူပုန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ ပထမဦးဆံုး လက္နက္ငယ္စက္ရံုတခု ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ ခဲ့ၾကၿပီဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၀တပ္ဖြဲ႔မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေပးေနသကဲ့သို႔ ၾကားပြဲစားအျဖစ္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရ သည္။

ေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သည္းညည္းခံႏိုင္မႈ နည္းပါးလာၿပီ၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိ၊ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို ေနာက္ဆံုးစစ္ေရးထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲ ေတာ့မည္ဟုလည္း ယူဆေနၾကသည္။

အဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား လိုက္နာလာေစေရးအတြက္ နည္းပရိယာယ္အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရက ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ကို စတင္ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ တရားမ၀င္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေန သည္ဟု စြပ္စြဲလာခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔ (MNDAA) အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဖုန္ၾကားရွင္၏ အိမ္တြင္ လက္နက္စက္ရံုရွိေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ရွာေဖြမႈမ်ား လုပ္လာခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရတပ္ ႏွင့္ ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ အၾကား တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္မႈ စသည့္ ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာ္ေစာသည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စစ္အင္အား အသုံးျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႔မ်ားကုိ “ဥပေဒေဘာင္အတြင္း” သြပ္သြင္းရန္၊ ထုိအဖဲြ႔မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္မႈကုိ ဖယ္ရွား ရန္၊ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ “တရား၀င္မႈ”တခ်ိဳ႕ ရရိွရန္ စသည္တုိ႔အတြက္ စစ္အစုိးရတြင္ ဆင္ေျခေပးစရာ ျဖစ္ေန သည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္ျပင္ဆင္ခ်ထားမႈမ်ားကိုလည္း အလ်င္အျမန္ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ စတင္ထားခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေရႊေခတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္ေလာဟူသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာေနသည္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ယခုလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုတို႔၏ ေဒသမ်ားအတြက္ မည္သို႔အဓိပၸာယ္ေဆာင္လိမ့္မည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေနေပေတာ့သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးၾကရမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုသာ ၾကံဳၾကရလိမ့္ဦးမည္ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေနေပေတာ့သည္။

ရဲနည္ေရးသားသည့္ Kokang Conflict Highlights Constitutional Flaw ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: