Thursday, October 1, 2009

“ျပည္သူလူထုကိုေရွ႕႐ႈတယ္ဆိုရင္”သက္ထြန္း
post by Thursday, October 01, 2009


အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (သို႔) အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့စကားဟာ အင္မတန္ေျပာလို႔ေကာင္းတဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆန္တဲ့ တူ႐ူခ်က္ကို တိမ္းညြတ္တဲ့စကားလုံးမ်ဳိး ျဖစ္ေနသလို၊ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းမွာ ေထာက္ခံမႈရေစမယ့္ စကားလံုးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ဗမာျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာ႐ူးလူတစုရဲ႕ တိုင္းျပည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို မတရားရယူထားဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ရွည္ၾကာေရးအတြက္ သက္သက္ သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္ဆို ျပည္သူလူထုနဲ႔စစ္တပ္ၾကားမွာ ဘာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွမရွိပါဘဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုင္းျပည္ အာဏာေဝခြဲေရးအတြက္ အခ်င္းမ်ားၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မရွိဘဲ (စစ္အာဏာရွင္ကေန တိုင္း ရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ လူမ်ဳိးစုျပည္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မ်ဳိးေတာ့ရွိေနတယ္)၊ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားေနသေယာင္၊ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေတာ့ မလိုလို၊ တိုင္းတပါးကလာၿပီး သိမ္းပိုက္ေတာ့မလိုလို၊ အဲဒီ ေယာင္ေယာင္ေတြ လိုလိုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ရ မယ့္ အမ်ဳိးသားစစ္တပ္ကို ဖက္ဆစ္တပ္လိုအသြင္ေျပာင္းေစၿပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵမပါဘဲ မတရားသိမ္းပိုက္ထားၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေတြကို အလြဲသုံးစားျပဳေနတဲ့၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ဥပေဒမဲ့အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေတြ၊ တုိင္းျပည္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ေနမႈေတြသာ ျဖစ္တယ္။

တကယ္က တုိင္းျပည္တခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာ ျပည္သူလူထုထံကသာ ဆင္းသက္တာျဖစ္သလို၊ အမ်ဳိးသားစစ္တပ္ ဆိုတာ လူတန္းစားတရပ္ မဟုတ္သလို၊ လူမ်ဳိးစုတရပ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း တခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအရ စားပြဲဝိုင္းမွာေျဖရွင္းရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာေနသလို အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ၊ စစ္ အာဏာ႐ူး လက္တဆုပ္္စာလူတစုနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ဘာမွလုပ္စရာမလုိအပ္သလို၊ ရွိလဲမရွိပါဘူး၊ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဗမာ ျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္လူတစုေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာကလည္း ျပည္သူ႔လူထုရဲ႕အာဏာကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ လက္ထဲျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ လိုသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕အာဏာကို လက္နက္နဲ႔ အႏိုင္က်င့္သိမ္းပိုက္ထားၿပီး၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေနသူေတြၾကားက တိုက္ပြဲသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကို (ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ ဘဝေတြ) တည္ၿငိမ္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ တိုးတက္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ အေျဖမွန္ကေတာ့ စစ္အာဏာ႐ူးတစုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာ ျဖစ္တယ္။

တခါတရံမွာ ႏိုင္ငံေရးစကားလုံးေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆို စကားလုံးေတြကိုအကာအကြယ္လုပ္ၿပီး စစ္တပ္ကိုမႈိင္းတိုက္ထားတဲ့၊ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္ထားတဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာကို လိ္မ္လယ္ထားတဲ့ စစ္အာဏာ႐ူးတစုရဲ႕ အတြင္းသ႐ုပ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါဘဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္၊ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးေနသေရြ႕၊ ျပည္သူဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝနဲ႔ ဆင္းရဲတြင္းက ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

အခုအခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ရဲ႕ အေနအထားဟာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ သက္သက္္သာ မကေတာ့ပါဘူး၊ ျပည္သူတရပ္လုံး အတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေနလြတ္ေျမာက္ဖို႔ပါ ႐ုန္းကန္ရမယ့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတိုက္ပြဲ ပံုသ႑ာန္ အဆင့္ကို ဦးတည္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲတခုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဖယ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားေေနသူေတြၾကား ႐ႈျမင္ပံုေတြ ေထြျပား ေဝ ဝါးေနတဲ့ ကိစၥဟာ တေန႔တျခား ပိုမို႐ူပ္ေထြးလာၾကၿပီး ကြဲျပားမႈေတြက ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာတာပဲ ျဖစ္တယ္၊ ဦးစြာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ စိမ္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာသလုိ ရွိေနခဲ့ေပမယ့္၊ တကယ့္ျဖစ္စဥ္ေတြအရကေတာ့ အေတြးအေခၚမတူညီၾက သေယာင္ေယာင္နဲ႔ (တကယ္ကေတာ့) ရပ္တည္ခ်က္ မတူညီၾကတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲလို႔ ေျပာလို႔မရတာ ကေတာ့ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာ မေကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မေကာင္းေၾကာင္းကိုသိပါတယ္လို႔ တဖြဖြေျပာေနသူေတြ တခ်ဳိ႕ကပဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တိုင္းျပည္ကယ္တင္ရွင္လိုလို တိုင္းျပည္ကို တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြလိုလို သတ္မွတ္ေပးေန ၾကတဲ့ကိစၥက ရပ္တည္ခ်က္ဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ျမင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ေသြခြာၿပီး အက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ဘက္ကို ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ တိုင္းျပည္တခုအတြက္ လမ္းေႀကာင္းမွန္ကို ရွာေဖြၾကတဲ့အခါမွာ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အၾကည့္ရ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။

ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားေပၚကေန ၾကည့္ျမင္ခ်ဥ္းကပ္ၾကတာဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ျပႆနာတခု မျဖစ္ေပမယ့္ တိုင္း ျပည္တခုလုံးအတြက္ (သို႔) ျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ၾကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္အက်ဳိးစီးပြားကေနဖယ္ခြာၿပီး ႐ူျမင္သင့္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္သူအတြက္လုပ္ေနသူေတြပါလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနက်သူေတြအားလုံးမွာ ငါ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာထက္ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ျပည္သူလူထုအတြက္အေျခခံၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ငတ္ေနတယ္ဆိုတာေလာက္နဲ႔ မလုံ ေလာက္ေတာ့ပါဘူး ငတ္ေနတာကိုေကၽြးထားႏို္င္ဖို႔ စီးပြားေရးအထိုင္တခုထဲကေန ႐ႈျမင္ေနလို႔ မရႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္က စီးပြား ေရးစနစ္တခု တည္ၿငိမ္ဖို႔ တိုးတက္ဖို႔ရာ ခိုင္မာတဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မရွိဘဲ မရႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆို ႀကိဳးနီ စနစ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတဲ့ ဘယ္လိုစီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိးမွ မွန္မွန္ကန္ကန္တိုးတက္မႈ မရႏိုင္သလို၊ အခ်က္အျခာက်တဲ့ စီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္ေတြအားလုံးဟာ လူတန္းစားတခု ဒါမွမဟုတ္ လက္တဆုပ္စာ လူေတြလက္ထဲမွာပဲ ရွိေနမွာျဖစ္လို႔ ျဖစ္တယ္။

ဒါေႀကာင့္ လြတ္လပ္တဲ့ဘဝတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ခိုင္ခန္႔တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွန္သမွ်ကို ဖယ္ ရွားပစ္ဖို႔ရာ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥရပ္ ျဖစ္လာတယ္။ အေျခခံမမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူကို စစ္စစ္မွန္မွန္ အက်ဳိး ရွိေစဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အတၱမာနနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ သူေတြရဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝလြတ္လပ္ေအးခ်မ္းဖို႔ရာအတြက္ အေကာင္ အထည္ ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။

တစံုလုံးေျပာင္းလဲမွရမယ့္ အေဆာက္အအုံတခုကို ဟုိေနရာေျပာင္း၊ ဒီေနရာလဲလုပ္႐ံုနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္ က နင္းျပားဘဝနဲ႔ အက်ပ္အတည္းအားလုံးဟာ ေကာင္းမြန္လာစရာမရွိပါဘူး၊ ခြဲစိတ္ပစ္ဖို႔လိုေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ကင္ဆာစနစ္ဆိုး ေအာက္ကေန လုံးဝလြတ္ေျမာက္မွသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝဟာ လူခ်င္းတူတူ သူခ်င္းမွ်မွ်ဘဝမ်ဳိးကို ေရာက္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ စစ္အာဏာစနစ္ဆိုးရဲ႕ တျဖည္းျဖည္းလႈိက္စားလာမႈေၾကာင့္ (ဘဝရပ္တည္မႈနဲ႔ ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေရြ႕ရွားၾကရင္း) မသိမသာ အေျခအေနကေန ခုဆိုရင္ သိသိသာသာျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္ဆီးေနမႈဟာ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္အားလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး စိမ္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ေနၿပီီဆုိတာ ႏိုင္ငံေရး ဝန္းက်င္တခုလံုးအေနနဲ႔ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္တယ္။

အဓိက်တဲ့ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး အေနအထားႏွစ္ရပ္ကေတာ့ အေၾကာက္တရားလြမ္း မိုးခံထားရတဲ့စိတ္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္းဘိုးမထားတတ္ေတာ့တဲ့ စိတ္ပဲျဖစ္တယ္၊ ဒီအေျခအေနကို ဘာေၾကာင့္ေရာက္လာရသလဲဆိုေတာ့ ဥပေဒမဲ့ မတရားဖိႏွိပ္ရက္စက္ မႈမ်ားကို အသက္သြင္းႀကီးထြားေနေစတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးန႔ဲ႔ ဒီစနစ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနသူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ တဖက္မွာ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တရပ္မရွိတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ မူရင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ စံတန္ဘိုးေတြကို ပစ္ခ်ၿပီး ဘဝကို ရပ္တည္ ေနရတဲ့ အေရြ႕ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္…
တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တယ္၊ ျပည္သူကိုခ်စ္တယ္ဆိုၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္စားရ႐ံု၊ ဝတ္ရ႐ုံ၊ ေနရ ႐ုံ စဥ္းစားေပးၾကမယ့္အစား စိတ္ပိုင္းနဲ႔႐ုပ္ပိုင္းႏွစ္ခုစလုံး လြတ္လပ္ရွင္သန္တဲ့ ဘဝမ်ဳိးေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အေျခခံစဥ္စားခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (တကယ္က လူ႔ဘဝဆိုတာ စားဝတ္ေနမႈဆိုတဲ့ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ တယ္ဆိုတာကို ထည့္သြင္းပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။)

သက္ထြန္း

http://www.naytthit.com/articals/October09/article_oct01.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: