Wednesday, November 11, 2009

ခ်င္းလူမ်ိဳးစု ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ နအဖ၏ ဖိႏွိပ္မႈစစ္ကိုင္း တိုင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ နည္းပညာ တက္ က သိုလ္ (ကေလး) အနီး ရွိ ရပ္ ေ၀း ေက်ာင္းသား မ်ား အဓိက ေျခခ် ရာ ထိုမာ ေက်း ရြာ အုပ္ စု သာယာ၀တီ ရြာ ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ နည္းပညာ ေက်ာင္းသား မ်ား ၏ အ ေဆာင္ တစ္ခု ေဆာက္ လုပ္ ရန္ စုေဆာင္း ထား ေသာ အိမ္ ေဆာက္ ပစ္စည္း မ်ား သို ေလွာင္ ရာ မိုးကာ တဲ တစ္ ခု ကို ေက်ာင္း ပိတ္ ခ်ိန္ကို အခြင့္ ေကာင္း ယူ ျပီး လူ ရမ္းကား တစု မွ ေသာ့ ေဖာက္ ၀င္ ေရာက္ ဖ်က္ဆီး သြား ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႕ တြင္ ထို ေနရာ သို႕ ေရာက္ ရွိ ခဲ့ သူ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ထံ မွ သိ ရွိ ရ ပါ သည္။ ယင္း အေဆာင္ သည္ အေဆာင္ ေန ေက်ာင္းသား မ်ား ဘုရား ၀တ္ ျပဳ ျခင္း မ်ား ျပဳ လုပ္ ႏိုင္ ရန္ ႏွင့့္္ ရပ္ေ၀း မွ လာ ေသာ ဆင္းရဲ ခက္ခဲ သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ား စရိတ္သက္သာ စြာ ျဖင့္ ေနထိုင္ ေက်ာင္းတက္ ႏိုင္ ရန္ ရည္ ရြယ္ ထား ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ယင္း အ ေဆာင္ ကို ေဆာက္ လုပ္ ႏိုင္ ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား က သူး တို႕ ၏ မုန္႔ ဖိုး ထဲ မွ ခြဲ ထုတ္ စုေဆာင္း ခဲ့ ၾက သည္ မွာ ၉ ႏွစ္ ေက်ာ္ ၾကာ ျပီ ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေျမ ကြက္ မ်ား ၀ယ္ ယူ ႏိုင္ ျပီ ျဖစ္ ရာ ယင္း ေနရာ တြင္ အုတ္ျမစ္ ကို လည္း စနစ္ တက် ခ် ႏိုင္ ခဲ႔ သည္။ သို႕ ေသာ္ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုနစ္ မ်ား ၌ ္ အခက္ အခဲ အ မ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ဆက္လက္ မ ေဆာက္ လုပ္ ႏိုင္ ေတာ့ ေပ။ ယင္း သို႕ ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ေန. ၌ အုတ္ျမစ္ ေပၚ ၌တိုင္ ေထာင္ ကာ ဆက္လက္ ေဆာက္ လုပ္ ခဲ့ ရာ ကေလး မယက ဥကၠဌ ဥိး ကိုကိုလတ္ ဦးေဆာင္ ၍ မ တရား တားျမစ္ လာ သျဖင့္ ေဆာက္ လက္ စ ကို လက္ စ မ သတ္ ေတာ့ ပဲ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ နား ခဲ့ ၾက သည္။ ယင္းကဲ့ ရပ္ နား ခဲ့ ေသာ္ လည္း စစ္ အစိုးရ အလိုက် ျပဳမူ လုပ္ ေဆာင္ ၾက သည္႔ ႀကံ႕ဖြံ႕ ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္လူမိုက္ မ်ား က ေက်ာင္းသား မ်ား လုပ္ အားျဖင္႔ ေထာင္ ထား ေသာ တိုင္ အား လံုး ကို ဥပေဒ မဲ့ လစု လူေ၀း အားကူး ၍ အာဏာ ပိုင္ မ်ား ၏ ေျမာက္ ေပး မႈ ျဖင့္ ဆြဲံလွဲ ျပီး တိုင္ေထာင္ ရန္ ခ် ထားေသာ သံ ဖိနပ္ အုတ္ ခုံ မ်ား ကို လည္း ထုခြဲ ဖ်က္ဆီး ခဲ့ ၾက သည္။ ထိုျပင္ အိမ္ ေဆာက္ ရန္ ႏွစ္ ရွည္ လရွည္ စု ေဆာင္း ထား ေသာ သစ္ သား မ်ား ကို သာယာ၀တီ ဥကၠဌ အိမ္ သို႕ ႏြား လွည္း ျဖင့္ မတရား သျဖင့္ သိမ္း ဆည္း သယ္ ေဆာင္ သြား ၾက သည္။ အဆိုပါ အျဖစ္ အပ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ကေလးျမိဳ႕ ဒကစ မႈး ထံ တိုင္ ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕ တိုင္ ေအာင္ တရား မွ်တ သည့္ ေျဖရွင္း ခ်က္ တစုံတခု မွ ထြက္ မ လာ ခဲ့ ေပ။ ယင္း ကဲ့သိုံ ဖ်က္ဆိး ခံ ရ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မ်က္ျမင္ ေက်ာင္းသား တစ္ ဦး က ဖ်က္ဆိး ခဲံ့ သည္႔ ပစၥည္းတန္ဖိုး မွာ က်ပ္ သိန္း ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိ ေၾကာင္းေျပာ ၾကား ခဲ႔ ပါ သည္။

သို႕ျဖစ္၍ ဖ်က္ဆီး သိမ္းဆည္း မထား ပဲက်န္ ေန ခဲ့ သည္႔ သစ္သား စ မ်ား ကို ထိန္းသိမ္း သိုေလွာင္ ရန္ မိုးကာ တဲ တစ္ခု ကို June 6 ေန႕ တြင္ ေက်ာင္းသား မ်ား က ေဆာက္ လုပ္ ခဲ့ ရာ ဦး ကိုကိုလတ္ မွ ထပ္ မံ တားဆိး လာ ျပန္ သျဖင့္ တဲ ကို အ ျပီး တိုင္ မ ေဆာက္ ရ ပဲ ရပ္ နား ခဲ့ ရ ျပန္ ပါ သည္။ မိုးကာ တဲ ေဆာက္လုပ္ ျခင္း နဲ႔ ပတ္သက္ ၍ တာ၀န္ ရွိ သူ ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕ ကို ေက်ာင္း အုပ္ ၾကိး ကို ဖိအား ေပး ျခိမ္းေျခာက္ ေစ ခဲ့ သည္ မွ ၾကံ႕ ဖြံ႕၊ စြမ္းအားရွင္ စ သည့္ စစ္ အစိုးရ တုတ္ ကိုင္ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္း သား မ်ား ျပႆနာ မည္ ကို စိုး၇ိမ္ လာ သျဖင့္ ဖ်က္ဆီး ျခင္း မ်ား မျပဳ ပဲ ေန ခဲ့ ရာ မွ ယခု လ အ တြင္း ဤ ကဲ့သို႔ ျပဳ မူ လာ ခဲ့ ျက ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယခု တၾကိမ္ ဖ်က္ဆီး မႈ နဲ႕ ပတ္ သက္ ျပီး ယင္း ေနရာ သို့ ေရာက္ ရွိ သူ ေက်ာင္းသား တစ္ ဦး က " တိုင္ ႏွစ္ ခု ကို ဓား ႏွင့္ ျပတ္ ေအာင္ ခုတ္ ထား တာ ေတြ႔ ရ တယ္။ တျခား တိုင္ ေတြ လည္း ခုတ္ ထား တာ ေတြ႕ ရ တယ္။ ျပတ္ ေအာင္ ေတာ့ မ ခုတ္ ဘူး။ အေပၚ မွာ မိုး ထား တဲ့ မိုးကာ ေတြ အ ကုန္ ဆြဲ ျဖဲ ခံ ရ တယ္။ " ဟု ဆက္လက္ ေျပာ ၾကား ခဲ့ ပါ သည္။

"ရြာ သား ေတြ ေမး ၾကည့္ မယ္ လုပ္ ေတာ့ ေမး လို႔ သိပ္ မ ရ ဘူး။ ေက်ာင္းသား ေတြ နဲ႔ ျပသ နာ တက္ မွာ ေၾကာက္ တယ္ ထင္ တာ ပဲ။ ဘယ္ သူူ ေတြ ဖ်က္ဆီး တာ ၊ ဘယ္ ခ်ိန္ မွာ ဖ်က္ တာ တို႔ မ သိ ရ ဘူး ဗ်။ " ဟု ျဖစ္ ပ်က္ ပံု ကို ဆက္လက္ ရွင္း ျပခဲ့ ပါ သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာ အာဏာပိုင္ မ်ား ပူးေပါင္း ဖ်က္ဆိး ေသာ အိမ္ ေဆာက္ ပစ္စည္း တန္းဖိုး က်ပ္ သိန္း ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင္ စာ လွ်င္ ယခု ပ်က္ဆိး မႈ ပမာဏ မွာ မ ေျပာပ ေလာက္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသား ထံ မွ သိရွိ ရ ပါ သည္။


ယင္း အျဖစ္ အပ်က္ မ်ား ကို သံုးသပ္ ၾကည့္ မည္ ဆို ပါ က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ သာေအး၊ ဗိုလ္ မႈးခ်ဴပ္ ဟုန္းငိုင္း ႏွင့္ ဗိုလ္ မႈး ခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ တို႕ ၏ November လ ပထမ ပတ္ တြင္ သြား ေရာက္ ခဲ့ ၾက သည့္ အ ႏွစ္ ႏွစ္ ဆယ္ အတြင္း ပထမ ဆံုး အၾကိမ္ ဘာသာေရး ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံု ၍္ ခ်င္းေတာင္ ေဒသ၏ ေထာက္ခံ မႈ ရ ရွိေရးအတြက ေရြး ေကာက္ ပြဲ အၾကိဳ စည္းရုံးေရး ခရိး စဥ္ အတြင္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ သာေအး မွ ဘာသာေရး ေခါင္ေဆာင္ မ်ား အေပၚ ေျပာဆို ေဟာ ၾကား ခဲ့ သည္႔ သမၼာ က်မ္း စာ ထဲ မွ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ မႈ ႏွင္ ဆိုင္ ေသာ ဘုန္းၾကီး စာ ခ် တရား မ်ား သည္ အ ေပၚရံ သက္သက္ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ခ်င္းေတာင္ ေျခ ရွိ Technological University of Kalay ေက်ာင္း ရွိရာ သာယာ၀တီရြာ မွ ႀကံ႕ဖြံ႕ ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္လူမိုက္ မ်ား ၏ ဥပေဒမဲ့ ရမ္းကား သည့္ အ ျဖစ္ အပ်က္ မ်ား က သက္ ေသ ျပ ခဲ့ ျပီ ျဖစ္ သည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္
Moses
089-270-5643

0 အၾကံျပဳျခင္း: