Saturday, December 5, 2009

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခိုင္ေနမႈအေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း


Saturday, 05 December 2009 15:31 ရဲနည္
E-mail Print
မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြႏွင့္ လဲလွယ္ႏႈန္းတြင္ ျမန္မာေငြ ေစ်းတက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူ မ်ားသာ ေခါင္းစား ၾကရသည္ မဟုတ္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ေန ၾကသူမ်ားပါ အေၾကာင္းအရင္းကို ေစာေၾကာေနၾကသည္။ တေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ေစ်းေပါက္ေန ရာမွ ႏို၀င္ဘာ လလယ္ပိုင္းတြင္ ၉၉၀ က်ပ္အထိ ျမန္မာက်ပ္ေငြက ေစ်းခိုင္ေနခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တေဒၚလာလွ်င္ ၈၈၀ က်ပ္ႏႈန္းရွိရာမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြက တျဖည္းျဖည္း တန္ဖိုးက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုး အေနအထား ၁၁၉၀ က်ပ္ေစ်း ေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ က်ေန သည့္ ႏႈန္းကေန တေျပာင္းျပန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပင္ပတြင္ ေမွာင္ခိုလဲလွယ္ေနၾကသည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ တေဒၚ လာလွ်င္ ၉ရ၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကျပန္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္အေပၚ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလိုက္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ေငြေစ်း အတက္အက် ရွိတတ္သည္။ အကယ္၍ သြင္းကုန္မ်ားကို တင္းက်ပ္ လိုက္ပါက ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ၀ယ္ လိုအား က်ဆင္းသြားၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်း တက္လာတတ္သည္။ အကယ္၍ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္လိုအားတက္လာၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်း က်သြားတတ္ျပန္သည္။ ယခုျမန္မာေငြ ခိုင္ ေနပံုမ်ဳိးက သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ တရား၀င္မရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာအေပၚ အေျခတည္၍ ေစ်း ကစား တြက္ ခ်က္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ တခါတရံ လက္ႀကီးသမားမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္းခ်ီ၀ယ္၍ ေဒၚလာေစ်း ကို ျပန္ျမႇင့္တတ္သည္။ ထိုအခါ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာကို အႀကီးအက်ယ္လိုက္၍ ၀ယ္ၾက ျပန္သည္။ ထိုသို႔ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္က်မွ ယခင္ အခ်ီႀကီး၀ယ္ယူထားသူက အျမတ္ယူ၍ ေဒၚလာမ်ား ကို ျပန္ထုတ္ေရာင္းတတ္ျပန္သည္။

ထိုင္းဘတ္ေငြႏွင့္ တရုတ္ယြန္ေငြကို အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္ခံေရာင္း၀ယ္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာက မင္းမူထားသည္။ ယူရိုေငြ၊ ဂ်ပန္ယန္း ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာကိုမူ သိပ္ လက္မခံလိုၾကေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းရွိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဒၚလာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ေနၾကေသာ ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ေန ၾကသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “ေမွာင္ခို” ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးတြင္ ေဒၚလာ ေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္းသြားရမႈေၾကာင့္ ယခုလို ျမန္မာက်ပ္ ေငြ တန္ဖိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္္သည္ဟု သူတို႔ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား ျပန္၀င္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္လာ ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေငြလဲလွယ္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ျမန္မာခရီး သြားလုပ္ငန္းဌာန Myanmar Travels and Tours အရာရွိတဦး၏ အဆိုအရ ခရီးသြားဦးေရ ၃၀ ရာႏႈန္း တိုးသည္ဟု ဆို သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား၂၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္းမွ် ဘ႑ာ၀င္ေငြ ရရွိေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခိုင္ရသည့္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဘိန္းႏွင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပား မ်ား ေရာင္းရေငြ အလံုးအရင္းႏွင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲ လိွမ့္၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေငြလဲသူမ်ားက ဆိုၾကျပန္ သည္။ ရန္ကုန္ရွိ ေငြလဲလွယ္ေနသူတဦးက ေျပာျပရာတြင္ "အခုျဖစ္တဲ့ ေငြလဲႏႈန္းက ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ေစ်းကြက္က ဆံုးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္က တရုတ္ေငြနဲ႔ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းကေန ရန္ကုန္ကို ျပန္ၿပီးရိုက္ခတ္လာတာ"ဟု ဆိုသည္။

ဤအယူအဆကလည္း ျဖစ္တန္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္။

ယခု က်ပ္ေငြေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္က ေဆာင္းရာသီ အစပိုင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနၿပီး ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဘိန္းျခစ္ရာသီ လည္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ "အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ အတြင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္လားရာမ်ားႏွင့္ အဖက္တမင္းကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ႂကြ ေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ အေနအထား" အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNODC ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဂယ္ရီ လူး၀စၥ (Gary Lewis) က ဘန္ေကာက္တြင္ သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားရာ၌ ရွမ္း၊ ၀ ႏွင့္ ကိုးကန္႔ ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္လာမည့္ အေရးကို ႀကိဳတြက္၍ ရွိေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားကို ေငြျဖစ္ေအာင္ လြယ္လြယ္ ထုတ္ေရာင္းေနၾကေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရကလည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၎တို႔အလိုက် ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို တိုး၍ ဖိအားေပးလာေန သည္ မဟုတ္ပါလား။

အကယ္၍ ၎သီအိုရီ အယူအဆသာ မွန္ပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖစ္လာမည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀င္ေငြကလြဲ၍ ေနျပည္ေတာ္ စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပတြင္သာ ရွိေနၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားႏွင့္ လံုး၀ မသက္ဆိုင္လွပါ။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ႀကီး ၈ ႀကီး စက္မႈထိပ္သီး(G-8) ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး ထိုင္းမိႈင္းက်ဆင္းေနမႈမွ ေက်ာ္လႊားေစေရး ေငြေၾကးရိုက္ထုတ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နကန္းတလံုး မသိၾကသည့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အားက်အတုယူ၍ က်ပ္ေငြမ်ား ရိုက္ထုတ္ေနသည္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေငြေၾကးစနစ္ ဖရိုဖရဲႏွင့္ ၿပိဳလဲရန္အေၾကာင္းသာ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိပါသည္။

ရဲနည္ေရးသားသည့္ Strengthening Kyat Gets the Experts Thinking ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

SOURCE

0 အၾကံျပဳျခင္း: