Sunday, February 8, 2009

ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ စုဖုရားလတ္၏ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ တစ္ဖက္


ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ လက္ထက္ေတာ္တြင္ ၁၂၂၈ ခုႏွစ္၌ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕အား အန္တုရန္ ေခတ္မီေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ ေနသည့္ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းကို တူေတာ္ (သမက္လည္း ေတာ္လည္းျဖစ္) ျမင္ကြန္း မင္းသားက လုပ္ၾကံလုိက္၍ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မဲ့၍ ျမန္မာျပည္လည္း သူ႔ကြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ သူ႔ ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုလည္း ဂဠဳန္ဦးေစာက လုပ္ၾကံ၍ သတ္ျဖတ္ လိုက္သျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ရာဇ၀င္႐ိုင္းကာ ဂဠဳန္ ဦးေစာသည္ ႏွစ္ဆယ္ ရာစုႏွစ္၏ ျမင္ကြန္း မင္းသားဘြဲ႕ ခံသြားေလသည္။

၁၉ ရာစုႏွစ္က ျမင္ကြန္း မင္းသားေၾကာင့္ နန္းလ်ာေကာင္းမဲ့၍ မထင္မွတ္ဘဲ ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ သီေပါမင္းတရား၏ အဂၢမေဟသီ၊ နန္းမေတာ္ စုဖုရားလတ္ ပိုင္သည္ဆိုေသာ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္ ၂၀ ရာစုႏွစ္မွ ျမင္ကြန္း မင္းသားဟု ေခၚတြင္သည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာတို႔ ပတ္သက္ခဲ့ရပံုကို ထိုအခ်ိန္က ကာယကံရွင္မ်ား၏ စာမ်ား အရ သိခဲ့ရပါသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္အခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ ၏ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ ျဖစ္၍ နန္းရင္း၀န္(ယခုေခတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မွာ ဂဠဳန္ဦးေစာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးေစာသည္ စစ္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာျပည္ကို ဒိုေမနီယန္ အဆင့္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေပးပါဟု အဂၤလန္ႏုိင္ငံ နန္းရင္း၀န္ မစၥတာ ခ်ာခ်ီထံ အေရးဆိုရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဦးေစာသည္ လန္ဒန္၌ ေဒၚခ်က္စတာ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခို ေန၏။ အမည္ မေဖာ္ေသာ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဟိုတယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာနန္းရင္း၀န္ႏွင့္ ေတြ႕လို ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ခံက ႐ုတ္တရက္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ မျပဳရာ ထိုအမ်ဳိးသမီးက နန္းရင္း၀န္ ဦးေစာထံ စာေရးေပးသည္။ ၎စာ မူရင္းတြင္ ရက္စြဲ မပါေသာ္လည္း ျမန္မာလို ျပန္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔-
ဂုဏ္ျပဳ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဦးေစာ
ျမန္မာျပည္ နန္းရင္း၀န္
ေဒၚခ်က္စတာဟိုတယ္
ဒဗလ်ဴ-၀မ္း

ဤထုလုပ္ မြမ္းမံျခယ္မြမ္းထားေသာ ေငြေသတၱာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ တို႔ကို ေပးပို႔ လိုက္သူက ထိုပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္နန္းရင္း ၀န္ႀကီးအား ဒုကၡေပးရျခင္းကို ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။ ေပးပို႔ လိုက္သူ အေနျဖင့္ ၎ပစၥည္း မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လက္ခံ ရရွိထားခဲ့သည့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ တစ္ဦးထံမွ အေမြဆက္ခံ ရရွိထားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့စဥ္က နန္းေတာ္ အတြင္းမွ ယူေဆာင္ လာခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၍ မိဖုရားႀကီး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေတာ္၀င္ မိသားစုမွ က်န္ရစ္သူ အဆက္အႏြယ္ တစ္စံုတစ္ဦးက ဤ၀မ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ အလုပ္ခံထားရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ရယူလုိျခင္း ရွိ မရွိ မသိရပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲသားမ်ား ထုိပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူး တစ္စုံတစ္ရာ ခံစားႏုိင္ရန္ ရွိသည္။ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က လက္ခံ ရယူ ထားျခင္းျဖင့္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည္ဆုိသည္ တုိ႔ကို မသိရပါ။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ ပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔သူ အေနျဖင့္ နန္းရင္း၀န္ႀကီး၏ အစီအစဥ္ အဆုံးအျဖတ္ကုိ သေဘာတူ ေက်နပ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပး အပ္ျခင္းျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ မျပဳသင့္ မျပဳထုိက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳမူခံခဲ့ရေသာ တုိင္းျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခံယူႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ ရပါသည္။

ဟုိတယ္မွ တာ၀န္ခံက နန္းရင္း၀န္ ဦးေစာထံ စာသြားေပးၿပီး အက်ဳိး အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဦးေစာ စာဖတ္ၾကည့္ၿပီး ထုိအဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ ဆင္းေတြ႕၏။ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီးထံမွ ေငြကြမ္းအစ္ တစ္လုံးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ တစ္ဖက္ ေပးခဲ့သည္ကုိ ရရွိလုိက္ေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီးမွာ မရွိေတာ့ပါဟု ဆုိ၏။ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ လန္ဒန္မွ အျပန္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္၏။ ထုိမွခရီးဆက္မည္ အျပဳတြင္ ဂ်ပန္ေလတပ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဟာေ၀ယံကြၽန္းႏွင့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကုိ ႐ုတ္ျခည္း ၀င္ေရာက္ ဗုံးၾကဲ တုိက္ခုိက္သည္ႏွင့္ တုိး၏။ ထုိ႔ေန႔သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ထုိေန႔တြင္ ဦးေစာသည္ အေမရိကန္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိခဲ့သည္။ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ရန္ မလြယ္ေတာ့သျဖင့္ ဦးေစာသည္ ဥေရာပတုိက္သုိ႔ လွည့္၏။ လစ္စဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ ခရီးတစ္ေထာက္ နား၏။ ထုိစဥ္ ဦးေစာသည္ ဂ်ပန္သံ႐ုံးသုိ႔ သြားေရာက္ ဆက္သြယ္သည္ဟု အဂၤလိပ္သတင္း ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဆုိင္ရာသို႔ သတင္း ပုိ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေစာ ခရီးအဆက္ ပါလက္စတုိင္း (ယခုအစၥေရး)ႏုိင္ငံ ဟုိင္ဖားၿမိဳ႕ေလဆိပ္၌ အဂၤလိပ္တုိ႔က ထိန္းသိမ္း လုိက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ထိန္းသိမ္းေၾကာင္း သတင္းကို တစ္လေက်ာ္မွ် သုိ၀ွက္၍ ထား၏။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဦးေစာကုိ ထိန္းသိမ္း လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာ လုိက္သည္။ ဦးေစာသည္ စစ္ကာလ အတြင္း ယူဂႏၶာျပည္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနရသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ျပည္သူတုိ႔ မည္သုိ႔ ခံစား ေတြ႕ၾကံဳၾကရပုံ၊ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ၾကပုံ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ အားထားရာႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာပုံ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္လာ ပုံတုိ႔ကုိ ဦးေစာဘာမွ် မေတြ႕မျမင္ လုိက္ရေခ်။ ဦးေစာသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ပင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ လန္ဒန္မွ ရလာခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ႀကီး တစ္ဖက္ႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္ကုိ ျပလ်က္ အက်ဳိး အေၾကာင္း ရွင္းလင္း ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပတုိက္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါက ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းရန္ စီစဥ္ ထားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အားလုံး သိၾကသည့္ အတုိင္း အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ေသာ ဦးေစာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈႀကီးကုိ က်ဴးလြန္ ေလသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္စ၍ အမႈ စစ္ေဆးသည္။ ထုိအခ်ိန္က ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ဦးေစာက ၂၉.၁.၄၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးေဂါပကအဖြဲ႕ သုိ႔ ေထာင္ထဲမွ စာတစ္ေစာင ္ေရးပုိ႔ သည္။ သူ၏ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ ကိစၥ မ်ားေၾကာင့္ ဘာမွ် မစီမံရေသးသည့္ လန္ဒန္မွ ပါလာေသာ ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ႀကီး တစ္ဖက္ႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္ တစ္လုံးတုိ႔ ကိစၥအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာ၏ မူရင္း စာအတုိင္း ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။ စာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္ တံဆိပ္ႏွင့္ ေထာင္အရာရွိတုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားပါသည္။

ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ႀကီး ဘ႑ာေတာ္ထိန္းအဖြဲ႕သုိ႔ ႐ုိေသစြာ အစီရင္ခံပါသည္ ခင္ဗ်ား။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ သည္ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႔အဂၤလိပ္ အစုိးရႏွင့္ အေရးဆုိရန္ သြားစဥ္က ၁၈၈၅ ခု အဂၤလိပ္တုိ႔ မႏၲေလး သိမ္းတုန္းက နန္းတြင္းမွ ယူသြားၾကေသာ အဖုိးတန္ လက္ေကာက္ႀကီး တစ္ဖက္ကုိ အမည္မေဖာ္ေသာ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ကြၽန္ေတာ္ တည္းခုိေနေသာ ဟုိတယ္သုိ႔ ေငြကြမ္းအစ္ တစ္လုံး ႏွင့္ အတူ ေပးပို႔ လုိက္ပါသည္။ ထုိ အမ်ဳိးသမီးထံမွ စာတစ္ေစာင္ကုိလည္း ေနာင္လာ ေနာင္သားတို႔ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ယခု ေပးပုိ႔ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ကမၻာစစ္ႀကီး အတြင္း က ကြၽန္ေတာ္မွာ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံေန ခဲ့ရသည္။ ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔မွ လြတ္ေအာင္ ၾကံဖန္၍ အဆုိပါ လက္ေကာက္ႀကီးကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပါလာႏုိင္ရန္ သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းကာ ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔ သတင္းစာ ဆရာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ထုိလက္ေကာက္ႀကီးႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္ကုိ ျပလ်က္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ျပတုိက္ႀကီး ေပၚလာေသာ အခါ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းရန္ စီစဥ္ ထားခဲ့ပါသည္။

ယခု ေရႊတိဂုံ ဘုရားႀကီးအား လွဴဒါန္းလွ်င္ ျမန္မာ ဘုရင္အဆက္ အႏြယ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ တကြ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးလုံးကပါ ေက် နပ္၀မ္းေျမာက္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္လည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံ ဘုရားႀကီး ျပတုိက္တြင္ ထားလွ်င္ ၾကည့္႐ႈ လုိသူတုိ႔လည္း ၾကည့္႐ႈခြင့္ ရႏုိင္မည္ တစ္ေၾကာင္း

ထုိအေၾကာင္းႏွစ္ခု ေရွး႐ႈလ်က္ ကြမ္းအစ္ႀကီးႏွင့္ လက္ေကာက္ႀကီးကို လွဴဒါန္း လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀ေသာ "ကမၻာ့လက္၀တ္ လက္စား အဖုိးတန္မ်ား" ဆုိေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ သူေဌးႀကီး တစ္ဦးသုိ႔ ျပင္သစ္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာက္စိမ္း(ျဖဴ) လက္ေကာက္ႀကီး တစ္ဖက္ကုိ အဂၤလိပ္ ေရႊဒဂၤါးေပါင္ ၄၀၀၀ (ေလးေထာင္)၊ ျမန္မာေငြ ငါးေသာင္း သုံးေထာင္ ေက်ာ္ ၅၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရာင္းလုိက္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေရးသား ထားပါသည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရေသာအခါ အဆုိပါ ၅၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သြားေသာ ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာက္စိမ္း(ျဖဴ) လက္ေကာက္ႀကီး ဆုိသည္မွာ ယခု လက္ေကာက္ႀကီး၏ အေဖာ္ အျခား တစ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေနမလားဟု ေတြးဆ မိပါသည္။

ယခု လက္ေကာက္ႀကီးႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္တုိ႔ အျပင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဇနီး မသန္းခင္၊ သမီးေမေမသန္းတုိ႔က ၀တၳဳေငြ ၅၀၀(ငါးရာက်ပ္)ကုိ ဘ႑ာေတာ္ထိန္း အဖြဲ႕က ဘုရားႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ အသုံးျပဳရန္ ေစတနာ သုံးတန္ ျပထာန္းလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား သက္ေတာ္ ထင္ရွား အာ႐ုံထား၍ လွဴဒါန္းပါ၏။
ံံ
ထုိဒါနေကာင္းမႈ ကုသုိလ္စုကုိ နတ္ရြာစံ ျမန္မာဘုရင္၊ မိဖုရားႀကီးႏွင့္ တကြ ျမန္မာဘုရင့္ အဆက္ အႏြယ္ေတာ္တုိ႔ အျပင္ လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းအား လွဴခြင့္ရသည့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေရစက္သြန္းခ် ႐ုိေသစြာ အမွ်ေပး ေ၀ပါကုန္၏။ အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသမီးထံမွ စာႏွင့္ ဤစာကုိ ျပတုိက္တြင္ ထားပါက ဖတ္သူတုိ႔ ဖတ္ခြင့္ရ၍ လက္ေကာက္၏ ရာဇ၀င္ကုိ သိႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။

ေမာင္ေစာ
၁၃၀၉၊တပုိ႔တြဲလဆုတ္ ၄ရက္
၂၉.၁.၄၈

ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ အထက္ပါ စာကုိ ေရးၿပီးေနာက္ ေရႊတိဂုံေဂါပက အဖြဲ႕သုိ႔ ေထာင္ထဲမွ တစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့ ေလသည္။ ထုိစာႏွင့္ အတူ လက္ေကာက္ႀကီးႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္ တုိ႔ကုိ ဦးေစာ၏ ဇနီး ေဒၚသန္းခင္က ေဂါပက အဖြဲ႕သုိ႔ လာလွဴခဲ့ပုံရ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေဒၚသန္းခင္၏ ၂၆.၁.၄၈ ေန႔စြဲျဖင့္ စာကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဦးဘသိန္း
အစီရင္ခံပါသည္ရွင့္။
ဦးဘသိန္း၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ကုိ ကြၽန္မ လာ၍ ျမန္မာ ရွင္ဘုရင္မ်ား ပုိင္ေသာ လက္ေကာက္ တစ္ဖက္ကုိ အဂၤလန္မွ ရလာေသာ ပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပစၥည္းကုိ ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးကုိ လွဴမည္ ျဖစ္ပါ၍ ဘုရား လူႀကီးမင္းမ်ားကုိ ေျပာထား ေစလုိပါသည္ရွင့္။

မသန္းခင္
ဦးေစာ၏ဇနီး
၂၆.၁.၄၈

၎စာေအာက္တြင္ ေဂါပက အဖြဲ႕မွ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။၎င္းစာတုိ႔မွာ-
ယခုစာကုိ ဦးေစာ၏ ဇနီး ေဒၚသန္းခင္ ကိုယ္တုိင္ ႏွစ္နာရီတြင္ အဖြဲ႕႐ုံးသုိ႔ လာေရာက္၍ ကိုယ္တုိင္ ေရးေပးသြားပါသည္။
စုိး
၂၆/၁

မွတ္ခ်က္။ ။ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ အခ်ိန္တြင္ အမႈေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ႏုိင္ ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ မေတြ႕ၾကံဳရ ေသာ္လည္း စကၠရီ ေတရီ ထံတြင္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါေၾကာင္း။
စုိးျမင့္
၂၆.၁.၄၈

၂၉.၁.၄၈ ေန႔ နံနက္က လူႀကီးမင္း ဦးျမင့္ ကုိယ္တုိင္ ခ်ိန္တြယ္ လက္ခံပါသည္။
သိန္း
၂၉.၁.၄၈

ဂဠဳန္ဦးေစာ အမႈ၏ စီရင္ခ်က္ အဆုံးတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စ၍ ၇ ရက္အတြင္း အယူခံ ၀င္ႏုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါရာ ဦးေစာသည္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံရၿပီး ေနာက္ တစ္လ အတြင္းတြင္ပင္ သူ႔အေျခအေန ကုိသိ၍ ေနာင္ေရး အတြက္ စီမံစရာ ရွိသည္မ်ားကုိ စီမံခဲ့ဟန္တူသည္။ ဇနီး ႏွင့္တုိင္ပင္၍ သူ႔တာ၀န္ ျဖစ္ေနေသာ လက္ေကာက္ႀကီးႏွင့္ ေငြကြမ္းအစ္တုိ႔ အတြက္ ေရႊတိဂုံဘုရားသုိ႔ လွဴဒါန္းရန္ ဆုံးျဖတ္သျဖင့္ ေဒၚသန္းခင္က ၂၆.၁.၄၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ေရႊတိဂုံ ေဂါပကသုိ႔ လာလွဴမည့္ အေၾကာင္း၊ စာပုိ႔ဟန္ တူပါသည္။ ဦးေစာက ၂၉.၁.၄၈ ေန႔က်မွ သာလွ်င္ ေဂါပက အဖြဲသုိ႔ စာေရးၿပီးစာႏွင့္တကြ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဇနီး ေဒၚသန္းခင္အား လွဴေစ ပုံရသည္။ ၂၉.၁.၄၈ ေန႔စြဲျဖင့္ပင္ ေဒၚသန္းခင္၏ စာေအာက္ေျခတြင္ ဦးျမင့္ ဆုိသူက ခ်ိန္တြယ္ လက္ခံပါသည္ဟု မွတ္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဦးျမင့္သည္ စာေရးသူတုိ႔ လက္ထက္ အထိ ရာသက္ပန္ ေဂါပက အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊတိဂုံ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ထုိလက္ေကာက္ကုိ တေပါင္းလ ဘုရားပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူအား ျပသရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပုံ ရ၏။ ၁၁.၂.၄၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါ သတင္းပါ လာသည္။

ဦးေစာ လွဴဒါန္းသည့္ လက္ေကာက္ ေရႊတိဂုံျပတုိက္တြင္ ပြဲေတာ္အတြင္း ျပသမည္

ဂဠဳန္ ဦးေစာ၏ ဇနီး ေဒၚသန္းခင္သည္ မ်ားမၾကာမီက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ဘ႑ာေတာ္ ထိန္းအဖြဲ႕သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ဦးေစာ၏ ကုိယ္စား ထူးျခားေသာ လက္ေကာက္ တစ္ကြင္းကုိ ေစတီေတာ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းသြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္း၊ ဤသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ အဆုိပါ လက္ေကာက္ကုိ ယခု တေပါင္းပြဲေတာ္ အတြင္း လဆန္း ၁၃၊၁၄၊၁၅ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ ျပတုိက္၌ထား၍ လူထုအား ၾကည့္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ရန္ ဘ႑ာေတာ္ထိန္း အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ လုိက္သည္ဟု သိရေၾကာင္း။
ဦးေစာသုိ႔လက္ေဆာင္

ထုိလက္ေကာက္မွာ ျမန္မာ ဘုရင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး တစ္ပါး၏ လက္၀တ္ေတာ္ ရတနာ တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဆုိ၏။ ၎ကုိ သီေပါ ပါေတာ္မူစဥ္က တစ္စုံတစ္ခု ေသာနည္းျဖင့္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး တစ္ဦးက ရယူသြားၿပီးလွ်င္ ၎တုိ႔ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ လက္ကူးခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံး မိန္းမတစ္ဦး လက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးလွ်င္ ၎ကမွ တစ္ဖန္ ဦးေစာ နန္းရင္း၀န္ အျဖစ္ျဖင့္ အဂၤလန္သုိ႔ အလာတြင္ ဦးေစာအား လက္ေဆာင္ ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။

မဟူရာႏွင့္ တူသည္ဆုိျခင္း

ထုိလက္၀တ္ ရတနာမွာ ေက်ာက္စိမ္းစစ္ ျဖစ္၍ ေငြ ၅၀၀၀၀(ငါးေသာင္း) တန္သည္ ဆုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ လက္၀တ္ ရတနာ ကုိျမင္ရသည့္ အခါ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္မတူ မဟူရာႏွင့္ ပုိတူသျဖင့္ မည္မွ် တန္ဖုိးထုိက္မည္ကုိ လူထု ကိုယ္တုိင္ မၾကာမီၾကည့္႐ႈ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထုိသတင္းမ်ားကုိ ဦးေစာႏွင့္ ဇနီး တုိ႔က ဖတ္႐ႈ ရေပလိမ့္မည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္၌ ဦးေစာသည္ ဇနီး၊ သမီးတုိ႔ႏွင့္ အတူ မုိးညႇင္းသိဂႌ ေက်ာင္းတုိက္၊ ေရလဲဦးပ႑ိစၥဆရာေတာ္ ထံမွ လကၡဏာေရးသုံးပါး တရားနာရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္တြင္ ဦးေစာအား အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ႀကိဳးေပး ခဲ့ေလသည္။
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုဖုရားလတ္၏ ေျမးေတာ္၊ ေတာ္ဘုရားကေလး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါသည္။

"ဒီကိစၥကုိ ေတာ္ေတာ္ သိတယ္ မဟုတ္လား"

"သိတာေပါ့"

"ဘာမွမလုပ္ဖူးလား"

"ေတာ္ေတာ္ ေရႊတိဂုံ ေဂါပကကုိ သြားေတြ႕တယ္။ ဒီကိစၥကို သိပ္ေျပာခ်င္ ပုံမရဘူး။ အခု ကုိသန္းေဆြ ျပတဲ့ စာေတြ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မဖတ္ခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ေကာက္ကုိေတာ့ ထုတ္ျပတယ္။ ေစ်းထဲမွာ ေရာင္းတဲ့ ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ အေပါစားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္"

"သူတုိ႔က ဘာျဖစ္လုိ႔ ေတာ္ေတာ့္ ကုိ မျပခ်င္တာလဲ"

"ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္က လုပ္မယ္ ထင္လုိ႔နဲ႔ တူပါတယ္။ (ရသင့္ ရထုိက္သည္ကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းကုိ ဆုိလုိ ပါသည္)

"ႏုိ႔ ေတာ္ေတာ္ကေရာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီကိစၥကုိ သြားေမးတာလဲ"

"အခုကုိသန္းေဆြရဲ႕ စာေတြဖတ္ရ မွ အမွန္ကုိသိရတာကုိး။ ပထမ ေတာ္ေတာ္ၾကားရတာက အဂၤလိပ္မက ဦးေစာက တစ္ဆင့္ သီေပါမင္းအႏြယ္ ေတာ္ေတြကုိ ေပးခုိင္းတယ္ၾကားရလုိ႔ပါ"

"အဲဒီလုိဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ကေရာ လုပ္မွာလား"

"မလုပ္ပါဘူး။ ဦးေစာက ဘုရား ကုိ လွဴလုိက္ၿပီပဲ၊ ဘုရားဘ႑ာေတာ္ပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ့"

ေတာ္ေတာ္(ေတာ္ဘုရားေလး)၏ သေဘာထားႏွင့္ ခံယူခ်က္ကုိ ပါသိရပါသည္။ ေတာ္ေတာ္ ေျပာသကဲ့သုိ႔ပင္ လက္ေကာက္ႀကီးက ေစ်းထဲမွ အေပါစား လက္ေကာက္ႀကီးႏွင့္ တူေနပါသည္။ ဤစာ ေရးေနစဥ္ ေက်ာက္စိမ္းကုိ အထူး ေရာင္းခ်ေသာသူ တစ္ဦးအား ဤကဲ့သို႔ေသာ လက္ေကာက္မ်ဳိးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေမးၾကည့္ရာ ေက်ာက္စိမ္း အကာျဖင့္ လုပ္ထားေသာ ကြင္းစြပ္ လက္ေကာက္ တစ္ဖက္သည္ အည့ံဆုံး ဆုိလွ်င္ အခုအခါ ငါးေထာင္ခန္႔ တန္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးကုိ လုိက္၍ သိန္း ၃၀/၄၀ အထိ တန္သည့္ ပစၥည္း ရွိပါသည္ဟု ေျပာပါသည္။

စာေရးသူ အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ႀကီးက ကြင္းစြပ္ျဖစ္ေနရာ ေဒၚခ်က္စတာ ဟုိတယ္တြင္ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီး ေရးထားခဲ့သည့္စာ၌ The Sender of this Carved Silver box and jade bangle ဟု ေရးထားသျဖင့္ Bangle ဟု ဆုိထားေပရာ ကြင္းစြပ္ လက္ေကာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ပုံ လက္ေကာက္ကုိ Bracelet ဟု ေခၚမည္။ လက္ေကာက္ကုိ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ ေတြ႕စဥ္ကလည္း အနက္ေရာင္ဘက္ လုေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္း မည္းမည္း လက္ေကာက္ႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာ၏ စာကိုၾကည့္လွ်င္ ဦးေစာ တန္ဖုိးျဖတ္ထားသည့္ ငါးေသာင္းေက်ာ္တန္သည္ ဆုိသည္မွာ ဦးေစာ၏ ထင္ျမင္ ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကယ္ တတ္ကြၽမ္း နားလည္သူ ပညာရွင္အား ျပသ၍ အဖုိး ျဖတ္ခုိင္းသင့္ေပသည္။

စာေရးသူႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ ဤကိစၥကို စိတ္၀င္စားသည့္သူက-

"အဂၤလိပ္မ (သုိ႔)ဦးေစာ(သုိ႔) ေရႊတိဂုံေဂါပကက လဲလုိက္တာေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား"

ဟူ၍ ေမးဖူးသည္။ စာေရးသူ အေနႏွင့္ "မျဖစ္ႏုိင္ပါ" ဟုသာဆုိခ်င္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ဤ လက္ေကာက္ကုိ မည္သုိ႔မွ် လဲမည္ မဟုတ္ေခ်။ အစကတည္းက သူရထားၿပီး ျဖစ္ရာ ဦးေစာထံ မလွဴရန္ သာျဖစ္၏။ လဲရန္ မလုိပါ။ ဦးေစာကလည္း လဲမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤကိစၥကုိ ဦးေစာ မေဖာ္က မည္သူမွ် သိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဦးေစာ ယခုကဲ့သုိ႔ အစီအစဥ္ လုပ္၍ လွဴ လုိက္သည္ကုိလည္း ထုိ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီး သိခ်င္မွ သိမည္။ အစကတည္းက "နန္းရန္း၀န္ႀကီး၏ အစီအစဥ္ အဆုံးျဖတ္ကုိ သေဘာတူ ေက်နပ္ပါသည္"ဟု ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂုံ ေဂါပကကလည္း လက္ေကာက္ကုိ အေကာင္းႏွင့္ အည့ံ လဲမည္ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အမ်ားေရွ႕တြင္ လက္ခံ မွတ္တမ္း တင္ၿပီးထားေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ လက္ေကာက္ကုိ ခ်ိန္တြယ္ လက္ခံသည့္ ေဂါပကလူႀကီး ဦးျမင့္ ဆုိသူမွာ စာေရးသူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ သိကြၽမ္းသူ ျဖစ္သည္။ ေနာင္ရာသက္ပန္ ေဂါပက ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဦးျမင့္ ဘ၀အထိ စာေရးသူ မီလုိက္ပါသည္။ အန္တီခင္ (ဒဂုန္ ခင္ခင္ေလး)၏ ရတနာမ်ားကုိ လွဴစဥ္က စာေရးသူႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့သည္။ အလြန္ တိက်ေသခ်ာ စည္းကမ္းႀကီးသည္။ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ အေနျဖင့္မူ ဤလက္ေကာက္ႀကီးသည္ အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသမီးက မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ မူလကတည္းက စုဖုရားလတ္၏ လက္ေကာက္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ ျမန္မာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ခဲ့စဥ္က ပါလာသည့္ ပစၥည္း ဆုိသည္ကမူ မွန္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းတြင္းမွ ယူလာသည္ ျဖစ္ရာ အေရာေရာ အေႏွာေႏွာ ျဖစ္လာပုံရသည္။ အကယ္၍ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္အား ဆက္သခဲ့သည့္ လက္ေကာက္ ဟုတ္ မဟုတ္ကမူ ထုိလက္ေကာက္၏ တန္ဖုိးအမွန္ကုိ သိမွ ခန္႔မွန္း၍ ရမည္ ထင္ပါသည္။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္ကုိ အေပါစား ေက်ာက္စိမ္း လက္ေကာက္ တစ္ဖက္ ဆက္သမည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္ကုိ ဘုရားသာ သိမည္ဟုသာ ဆုိခ်င္ပါသည္။


ေမာင္သန္းေဆြ၊ထား၀ယ္၊

ကုိးကားခ်က္

၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ "ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ"။
၂။ အမည္မေဖာ္လုိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ႏွင့္ ထုိသူေပးသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား။
၃။ ၂၆-၁-၄၈ ေန႔စြဲပါ ဦးေစာ၏ ဇနီး ေဒၚသန္းခင္၏စာ။
၄။ ၂၉-၁-၄၈ ေန႔စြဲပါ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ဘ႑ာေတာ္ထိန္း အဖြဲ႔သုိ႔ အစီရင္ ခံသည့္ ဦးေစာ၏ လက္ေရးျဖင့္စာ။
၅။ ထုိစာႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ တင္ျပေသာ ရက္စြဲ မပါသည့္ အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသမီး ဦးေစာထံ ေရးထားသည့္စာ (အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္)။
၆။ ၇-၂-၄၈ ေန႔စြဲပါ ဦးလွေဖ (ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအတြင္း ေရးမွဴး)၏စာ (အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားသည္)
၇။ ၁၁-၂-၄၈ ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ။

(ဇႏၷာ၀ါရီထုတ္ေရႊအျမဳေတမွေဖၚျပပါသည္)

ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး

file download here


တရုတ္တန္းခန္းမမွာ


08022009သတင္းေဆာင္းပါး

file download hereျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


ၾကပ္ေျပးအရႈပ္ေတာ္ပံု(၁၈)

file download hereျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။