Thursday, April 2, 2009

Letter to Tin Htoo regarding UDP

မေန႕ကတင္ထူး(ေခၚ)တင္ေမာင္၏ေခတ္ျပိဳင္ဦးတင္ေမာင္၀င္း ကို ဦးသုေ၀အားေမးျမန္းခန္းနွင့္ပတ္သက္၍
ထိုးနွက္ေသာေပးစာမ်ားျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည္။ပထမဆံုးတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာဦးေအာင္ခင္နွင့္တင္ထူးသည္
ဦးေက်ာ္ျမင့္ငွားရမ္းထားေသာမီဒီယာတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္။ ျဖန္႕ေ၀သည္စာတြင္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္မွန္ကန္ေၾကာင္းကိုသာအသားေပးေဖၚျပသြားသည္။

အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ေျဖရွင္းခဲ့ဖူးေသာစစ္တပ္ကိုတေျဖးေျဖးေ၀းသြားေအာင္လုပ္ခ်င္သည့္ထိုေခတ္သစ္နုိင္ငံ ေရးေရြးခ်ယ္မႈ(အမွန္ေတာ့နအဖခ်ေက်ြးလိုက္သည့္အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ေရး)နွင့္ပတ္သက္၍လတ္တေလာေရွ႕
တြင္ေလာေလာလတ္လတ္ကတံုးၾကီးျဖစ္သြားေသာဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးခင္ညြန္႕ကိုနမူ နာယူပါေလ။ဤနည္းလမ္းသည္နအဖနွင့္ပေရာပရီသမားမ်ား၊ပတ္ခ်ြဲနွပ္ခြဲ်သမားမ်ား၊မဆလအနံ႕မစင္ၾကေသး
သည့္ကပ္ဖားလ်က္စားမ်ားအတြက္သာအရုိးအက်ြင္းအက်န္ကိုက္ခြင့္ရမည္သာျဖစ္ျပီးအတိုက္အခံအင္အားစုတ ခုလံုး၊တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္မူမည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ်ရလာနုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ဤေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းသည္နွစ္၅၀ေက်ာ္ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာျမန္မာ့နုိင္ငံေရးအခက္အခဲအၾကပ္
အတည္းနွင့့္ယွဥ္လွ်င္ေသးေသးေလးျဖစ္သည္၊။ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္သြားလည္းက်ြနု္ပ္တို႕ေမွ်ာ္လင့္သည့္ဒီမိုက
ေရစီဆန္ေသာျပည္ေထာင္စုဖက္ဒရယ္နွင့္အေ၀းၾကီးျဖစ္သည္၊။တိုင္းရင္းသားအေရးစိတ္မ၀င္စားေသာသူမ်ား
သာပါမည့္ၾကပ္ေျပးအာပလာအဖြဲ႕အျဖစ္သာအခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းျဖစ္ေျခအုံးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
တင္ထူးေရးသည္စာထဲတြင္..(ခုအခါမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ဆိုသူေတြကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီ
က်င့္စဥ္ထဲက ေသြဖီပီး ငါနဲ႕မတူ ငါ့ရန္သူ မူကို ဆုတ္ကိုင္ ေနၾကပါတယ္။
).......လို႕ေရးထားတယ္။
မွန္ပါ၏၊။လက္ရွိအခ်ိန္သည္ဒီအတိုင္းပဲက်င့္သံုးၾကရမည္၊ဒီမိုရျပီးလို႕မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကိုစားပြဲေပၚလက္ေထာက္
၍ျငင္းခုန္ခြင့္မရေသးသည့္အခ်ိန္ကာလသမယ၊သန္းေရႊဖက္ကစ၍ ငါနဲ႕မတူ ငါ့ရန္သူ မူကို စတင္ဆုတ္ကိုင္ ကာေဒၚစု၊မင္းကိုနုိင္၊ဦးခြန္ထြန္ဦးတို႕ကိုဖိနွိပ္ေထာင္ခ်ခဲ့သည္၊(အမွန္ေတာ့စကားယွဥ္မေျပာနုိင္၍ရွက္ရွက္နွင့္ေထာင္ခ်ျခင္း)
ျဖစ္သည္။က်ြနု္ပ္တို႕ကပါးစပ္ေလာက္နွင့္သာငါ့ရန္သူလုပ္ေနၾကျခင္းသာပင္။
သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ေလးစားေပးပါ၊ေလးစားေပးပါဆိုသည့္နာဂစ္ေသြးေတြေပေနေသာဖြဲ႕စည္းပံုသည္တိုင္းျပည္အ နာဂတ္အတြက္အက်ိဳးမရွိနုိင္သည္ကိုလူေတြနတ္ေတြအကုန္သိသည္။အမတ္ျဖစ္ခ်င္စိတ္နွင့္မသိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္သူမ်ားကသာ........။
၂၁နွစ္ၾကာဇြဲနပဲၾကီးၾကီးနွင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္အခ်ိန္က်ြနု္ပ္တို႕၏အင္အားနွမ္းတစိမ်ွပင္ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ကိုအ
ျဖစ္မခံနုိင္ပါ၊ေထာင္ထဲမွတြန္က်ဴးေနသည့္ခြပ္ေဒါင္းသံေတြအတြက္၊အသက္ေပးလႈသြားသည့္ဒီမိုအာဇာနည္ေတြ အတြက္၊ၾကံၾကံခံတိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္။ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္(အနိမ့္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲ)အထိတက္လွမ္းရန္လမ္း
ေၾကာင္းတခုထဲတြင္နအဖအားတိိုက္ပြဲ၀င္ေနခ်ိန္အျခားလမ္းက်ဥ္းမွနအဖနွင့္သြားေပါင္းခ်င္သည့္ေဖါက္ျပန္ေရး
သမားမ်ားကိုပိတ္ဆို႕တားဆီးရာတြင္ယခုအခ်ိန္သည္ဘာလုပ္လုပ္တရားသည္။

ဒါကြ်နု္ပ္တို႕ေဆာင္ပုဒ္တခုျဖစ္သည္........။ ။

("စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္" သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အထက္၊ ဥပေဒရဲ႕ အထက္၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ အထက္မွာ ရွိေနၿပီး ျပည္သူ လူထု ဆႏၵကိုလည္း အတင္း အဓမၼ ေတာင္းခံ အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ 'ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈)' ကို က်ေနာ္တုိ႔ လံုးဝ လက္မခံႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္တိုင္းကို နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။)

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ပ)အေမရိကန္သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ပ)အေမရိကန္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရက္စြဲ-၃၊ ၁၅၊ ၂ဝဝ၉

စာအမွတ္- ၁/ဝ၉


၁၉၈၈-ခုႏွစ္ တႏုိင္ငံလံုး လူထုအံုၾကြမႈကို စစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္နင္းကာ စက္တဘၤာ ၁၈-ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီးသည္ေနာက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပါလီမန္ အမတ္(၁၁)ေနရာ အႏိုင္ရၿပီး ရခိုင္ျပည္တြင္ မဲဆႏၵအမ်ားဆံုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ နဝတမွ ၁/၉ဝ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ နဝတမွ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၃-ခုႏွစ္တြင္ ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီဝင္ အခ်ဳိ႔သည္ ျပည္ပသို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္ခြါလာၿပီး ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္းအထည္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အင္အား စုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္(ျပည္ပ)ကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအခ်ဳပ္(ျပည္ပ)အေမရိကန္ဌါနခြဲကို ၁၁၊ ၂၇၊ ၂ဝဝ၄-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၃၊ ၁၅၊ ၂ဝဝ၉-ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မီတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲၾကသည္။ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ပ) အေမရိကန္ ဌါနခြဲ အေနျဖင့္၊ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မဟာမိတ္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ျပတ္သားစြာ တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ပ) အေမရိကန္ဌါနခြဲမွ ေအာက္ေဖၚျပပါ နာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ေအာက္ပါ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

Objectives:

1) To establish a free democratic federal state of Burma

2) To rebuilt the Rakhing language, culture and tradition

3) To reclaim the lost ancestral territory of Rakhing land

4) To salvage the Rakhing who are suffering under the present Burma military

5) To demand that the political prisoners Daw Aung San Suu Kyi and U Tin Oo and all other political prisoners be freed.

Board of Patrons:
1.���Dr. Ashin Nayaka
2.����� Dr. Aye Kyaw

Members of the Central Executive Committee:
1.����� Myint Maung Htay
2.����� Thein Tun Zan
3.����� Tint Way
4.����� Khaing Ba Khin

Executive Committee USA:
1.����� Myint Maung Htay (Chairman)
2.����� Tint Way (Vice Chairman)
3.����� Kyaw Win Zan (Vice Chairman)
4.����� Htin Kyaw Lin (Secretary)
5.����� Ba Thant Zin (Secretary)

Treasurers:
6.����� Tun Win
7.����� Ne Mar Lwin
8.����� Auditors:
9.����� Khine Naing
10.� Kyaw Kyaw

International Relations:
11.� Naing Kyaw
12.� Aung Myat Soe

Information:
13.� Khaing Ba Khin
14.� Thein Tun Zan

Organizers:
15.� Tun Kyi Tun
16.� Maung Khin Than
17.Than Sein Min
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ပ)အေမရိကန္

A L D
Arakan League for Democracy (In Exile)

United States of Amrica

22-30 Benson Avenue Suite A1, Brooklyn, New York, 11214, USA Tel: 1(718) 333-0801,

E-mail: aldexileusa@...
၀၂၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

အ႐ိုက္ခံရသူ ဆရာ နယ္ေျပာင္းရ ။ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္လိုင္း ေထာင္ရန္ျပင္ ။မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိ။အနီေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ ဆုိးေဆးမ်ားကိုပါ အစားအစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေနသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိ။ျမန္မာ့အေရး ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ အဆုိျပဳ ။သႀကၤန္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အ၀တ္မ်ားမ၀တ္ရ ။အင္န္အယ္ဒီလူငယ္မ်ား စာဖတ္၀ိုင္းဆက္။က်ေနာ္ ႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီး (၁) ။ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈကုိ ဟန္႔တားရင္ ေျမာက္ကုိရီးယား အင္အားသုံး တုံ႔ျပန္မည္ ။
file ရယူရန္

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ဖက္ရွင္႐ိႈး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုး၍ အဓမၼျပည့္တန္ဆာ ျပဳေစျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေန

လက္ဖက္အစိုတြင္ သာမက လက္ဖက္ေျခာက္ မ်ားမွာပါ ဆုိးေဆးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳ ေသာက္သံုးသင့္ ဟုဆုိ
သႀကၤန္ကာလအတြင္း သ႐ုပ္ပ်က္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္း ေတးဂီတမ်ားသီဆိုလွ်င္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ Wednesday, April 01, 2009 7:00 AM

သႀကၤန္ကာလတြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသ႐ုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္း"ေသာေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆိုလွ်င္ ဂီတအစည္းအ႐ံုးက ျပင္းထန္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဂီတ"အစည္းအ႐ံုးက သႀကၤန္ကာလခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ စင္ေပၚတြင္သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စား ဆင္ယင္ျခင္းမျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မကိုက္"ညီေသာ ညစ္ညမ္းသည့္ေတးသီခ်င္းသီဆိုျခင္းမျပဳ ရန္စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီက"ပင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အႏုပညာရွင္မ်ားကလုိက္နာ"ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလွ်င္ “အေရးယူမႈကေတာ့သႀကၤန္ကာလၿပီးတာနဲ႔ေခၚေတြ႔မယ္၊ၿပီးရင္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးRecord"ေတြရွိတဲ့အတြက္ အေရးယူသင့္ရင္ယူပါမယ္။ Record ဆိုတာကလဲ သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖထား"တဲ့ ေတးစီးရီးအယ္လ္ဘမ္ေတြထြက္လာရင္သူတို႔ဘယ္လို၀တ္စားဆင္ယင္ထားတယ္ဆိုတာ Record အေနနဲ႔ေတြ႔"ရမွာပဲ။ ဂီတအစည္းအ႐ံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ သႀကၤန္ကာလအတြင္း လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္သက္"ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ Record ေတြကိုအစည္းအ႐ံုးကိုတင္ျပရပါတယ္။ တင္ျပတာေတြကိုၾကည့္ၿပီးစည္း"ကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရင္ ေတာ့ ေတးစီးရီးထုတ္ခြင့္ေရာ၊ ေတးသီခ်င္းဆိုခြင့္ပိတ္သည္အထိပါ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ"သြားမွာပါ” ဟုဂီတအစည္းအ႐ံုးမွတာ၀န္ရွိသူ ဦးသစ္မင္းကေျပာသည္။ယခုကဲ့သို႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္"၍ယခင္ႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း၌ ယင္းကဲ့သို႔စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂီတ အစည္းအ႐ံုးက"လည္းထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္"ေဖာ္ျပထားပါသည္။"

ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ အေၾကာ္ခံ ဆီမ်ား က်န္းမာေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစ
Wednesday, April 01, 2009 7:00 AM
ေစ်းကြက္အတြင္း အေတြ႔မ်ားရေသာ အေၾကာ္ခံဆီမ်ားမွာ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္
အဝလြန္"ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးကိုဆုိးဝါးစြာထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဗဟို"က်န္းမာေရးပညာဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ကသတိေပးေျပာၾကားသည္။ “အေၾကာ္ခံဆီဆုိ"တာက မ်ားေသာအားျဖင့္ စားအုန္းဆီ၊ ဓါတုပစၥည္းေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အေၾကာ္ခံဆီနဲ႔ ေၾကာ္ၿပီးသားက်န္တဲ့ဆိီ"ဆုိးေတြလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲဒီဆီေတြကို ဆီမခန္းလြယ္ေအာင္ ဆီ မျပန္လြယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတာ။အဲဒီဆီ"ေတြကို စားသံုးရင္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းတာ၊ ေသြးေၾကာပိတ္တာ၊ အဝလြန္တာ၊ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား"တယ္” ဟုေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဆီေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိ္င္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္လာသည္မွာ
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတုိး ေရာဂါႏွင့္"အဝလြန္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းမွာဆီစားသံုးမႈမ်ားျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္"ဘဲ ဆီဆုိးႏွင့္ အေၾကာ္ခံဆီမ်ားကိုစားသံုးၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆိီဆုိးမ်ားကို မသံုးစြဲ"ေအာင္ႏႈိးေဆာ္လာၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း သတိေပးႏႈိးေဆာ္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။ ျပည့္ဝဆီ"ဆုိသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအးလ်င္ခဲသြားတတ္ေသာဆီမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စားအုန္းဆီက ၅၀/၅၀ ျဖစ္၍က်န္းမာေရ"ကိုထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းထက္ ဆီဆိုး (အေၾကာ္က်န္ဆီ) မ်ားကပို၍ဆိုးက်ိဳးရွိေၾကာင္းဆီဆိုးစားသံုးျခင္းျဖင့္"ဝက္ဆီကုိစားသံုး၍ရသည့္ ဆုိးက်ိဳးထက္ ၂ဆပိုရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ပဲဆီ၊ႏွမ္းဆီ၊ပဲပုပ္ဆီ၊ေျပာင္း"ဖူးဆီ ဖြဲႏုဆီအမ်ားစုမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွတင္သြင္းလာေသာ ဆီမ်ားျဖစ္ၿပီးဆီဆုိး(အေၾကာ္က်န္ဆီ) မ်ားမွာမူ"ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဟိုတယ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိႀကီးတခ်ိဳ႕မွ လာသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ႏုိ္င္ငံတကာ အဆင့္မီ"ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားမွာ အေၾကာ္က်န္ဆီမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၂၀၀၉"ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔ထုတ္ 7 day news ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လက္ဖက္အစိုတြင္ သာမက လက္ဖက္ေျခာက္ မ်ားမွာပါ ဆုိးေဆးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳ ေသာက္သံုးသင့္ ဟုဆုိ
Tuesday, March 31, 2009 7:00 AM

လက္ဖက္အစိုတြင္သာမက လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားတြင္လည္းဆိုးေဆးမ်ားပါဝင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္"စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလီမိတက္"မွမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္သီဟက ေျပာၾကားသည္။ “ဓါတုေဗဒဆုိးေဆးပါဝင္တဲ့လက္ဖက္အစိုေတြကိုသက္"ဆုိင္ရာက စစ္ေဆးၿပီးထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့အတြက္ စားသံုးသူျပည္သူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓါတုေဗဒဆုိးေဆးေတြဆုိတာလက္ဖက္အစိုမွာသာမကဘဲလက္ဖက္ေျခာက္မွာလည္းပါဝင္ႏုိင္တဲ့အတြက္စား"သံုးသူေတြအေနနဲ႔ သတိျပဳေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္” ဟုယင္းကသတိေပးေျပာၾကားသည္။ ဓါတုေဗဒ ဆုိးေဆးပါ"ဝင္တဲ့လက္ဖက္ေျခာက္နဲ႔ဆုိး ေဆးမပါတဲ့ လက္ဖက္ေျခာက္က ခြဲရလြယ္ကူပါတယ္။ အလြယ္ကူဆံုး နည္းအေနနဲ႔"လက္ဖက္ေျခာက္ကို ေရေႏြးဆူဆူထဲကိုထည့္လိုက္ရင္ ေရေႏြးအေရာင္က ခ်က္ခ်င္းနီရဲလာမယ္ဆုိရင္ဆုိးေဆးပါ"တာ လံုးဝက်ိန္းေသပါတယ္။ ဆုိးေဆးမပါတဲ့လက္ဖက္ေျခာက္ကို ေရေႏြးထဲကို ထည့္လိုက္ရင္ေရေႏြးအေရာင္က"စိမ္းဖန္႔ဖန္႔ပဲရွိပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆုိးတာက လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္တဲ့လက္ဖက္ေျခာက္ (အခ်ိဳေျခာက္) ပါ။ လက္ဖက္ရည္ကႏွပ္ထားတဲ့ လက္ဖက္ေျခာကိုႏုိ႔ဆီနဲ႔ေရာလိုက္တဲ့အတြက္ လက္ဖက္ေျခာက္ရဲ႕ မူရင္းအေရာင္ကိုလံုးဝမသိ"ႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး” ဟုယင္းကေျပာသည္။ အဆုိပါအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလီမိတက္မွ လက္ဖက္ေျခာက္အမ်ိဳးအစား ငါးမ်ိဳးထုတ္လုပ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ"လ ၂ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။"

ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ဖက္ရွင္႐ိႈး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုး၍ အဓမၼျပည့္တန္ဆာ ျပဳေစျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေန
Tuesday, March 31, 2009 7:00 AM
ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအရ လူကုန္ကူးသူမ်ား"အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၌ Model Girl ႏွင့္ Fashion Show လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုး၍အဓမၼ
ျပည့္တန္ဆာျပဳေစျခင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း(ကာရာအိုေအ စားေသာက္ဆိုင္၊ အႏွိပ္ခန္း) မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓမၼ
ျပည့္တန္ဆာျပဳေစျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ေနရေၾကာင္းလူကုန္ကူးသူမ်ား အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္မႈမ်ား"အရသိရသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာရာတြင္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ႀကီးပြားလုိသူမ်ား၊ ယံုၾကည္"လြယ္သူမ်ား၊ အားနာတတ္သူမ်ား၊ ဗဟုသုတနည္းပါးသူမ်ား၊ အကာအကြယ္မဲ့ေသာ ကေလးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားကိုအ"ထင္ႀကီးသူမ်ား၊ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသည္လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္အျမတ္အစြန္း"ပိုမိုရရွိေစေၾကာင္း သံုးသပ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအားလံုး၌ မႏၲေလးတိုင္း၊ တနသၤာရီ"တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တို႔သည္ လူကုန္ကူးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး"မႏၲေလးသည္လူကုန္ကူးမႈလမ္းေၾကာင္း၏ အဓိကေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာ"ကြယ္ေရး အဖြဲ႔မွရဲမႉး ေအးစံကေျပာသည္။ မႏၲေလးသည္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လမ္းဆံုၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အတြက္"မႏၲေလးမွတစ္ဆင့္ ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနား- လြယ္ဂ်ယ္လမ္းပိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ လား႐ႈိး- မူဆယ္လမ္းပိုင္းမွလည္း"ေကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ေရာင္းစားခံရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား"မွာ နယ္စပ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်ပန္းအလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ဇနီးမယားအျဖစ္အတင္းအားဓမၼလုပ္ကိုင္ျခင္းခံရ"ၿပီး အဆိုပါလုပ္သားမ်ား၏ဇနီးမယားမ်ားအျဖစ္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသာလူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးကျပန္လည္"ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုမွာအလုပ္ေပၚတြင္လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျပည့္တန္ဆာ"လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအားဓမၼ ေရာင္းစားခံရျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရေၾကာင္းလည္းသိရၿပီး ဘ၀ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲ"ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို ေတြ႔ရခဲ့ေၾကာင္းလူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးကေျပာျပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ျဖစ္ေပၚ"လ်က္ရွိေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်
ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားဓမၼမယားျပဳေစရန္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈကိစၥ က်ဴးလြန္ျခင္း၊"လိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား"ကို အားဓမၼေမြးစားရန္ေရာင္းခ်ျခင္းအစရွိေသာ ပံုစံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏မွတ္"တမ္းမ်ားအရသိရသည္။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲ
ျပ႒ာန္းကာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသအတြင္း"လူကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္သည့္ကုလသမဂၢစီမံခ်က္ (ျမန္မာ)မွ စံုစမ္းသိရွိရေၾကာင္း၂၀၀၉ခုႏွစ္မတ္လ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္Upper Myanmar ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။"

ထားဝယ္တြင္ တီဘီေရာဂါပိုး စစ္ရင္း HIV ေတြ႔ရွိမႈ မ်ားျပားဟုဆို
30/Mar/2009
တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္္ၿမိဳ႕တြင္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ
အေျခ စိုက္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF)ကတီဘီေရာဂါပိုးလာေရာက္စစ္ေဆးသူမ်ားကို HIV ဗိုင္းရပ္စ္
ပိုးရွိမရွိ အခမဲ့စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိရာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း MSF ၏ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တာ
ဝန္ခံေဒါက္တာ မ်ိဳးဆက္ေအာင္ကေျပာၾကားသည္။ ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံထားရသူ
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ တီဘီေရာဂါရွိသူအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔တြင္ HIV ေရာဂါပိုးရွိမွန္း
မသိၾကေၾကာင္း၊ ေဆးစစ္ၿပီးမွသာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံထားရသည္ကို သိရွိၾကေၾကာင္း၊ HIV ပိုးေၾကာင့္ခုခံ
အားက်ဆင္းၿပီး ျဖစ္ပြားေသာ တီဘီေရာဂါသည္ သာမန္တီဘီေရာဂါထက္ကုသရန္ ပိုမို ခက္ခဲေၾကာင္း ၄င္းကဆို
သည္။ “တီဘီေရာဂါရွိတဲ့လူတိုင္းေတာ့ AIDS မရွိပါဘူး။ AIDSေရာဂါေဝဒနာသည္ေတြက ခုခံအားက်ဆင္းလာလို႔
တီဘီေရာဂါဝင္လာတာပါ”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ တီဘီေရာဂါပိုးဟု သံသယရွိလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ စမ္းသပ္ကုသေပး
ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ စနစ္တက်ကုသမႈမရွိဘဲ မိမိဘာသာ မိမိေဆးဝယ္မေသာက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ေဆး
ပတ္လည္ေအာင္ မေသာက္ပါက ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ေစၿပီး ေဆးကုသရန္ ခက္ခဲကာ ကုသမႈစရိတ္ႀကီးမားေၾကာင္း
MSF မွေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ကရွင္းျပသည္။က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား
အဖြဲ႔(MSF)က ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ တီဘီေရာဂါသည္မ်ားအား အခမဲ့ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ယင္းသို႔ကုသရာတြင္
ခရီးစရိတ္မတတ္ႏိုင္မႈမ်ားကို ခရီးစရိတ္ထုတ္ေပး ေၾကာင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လူနာမ်ားကိုလည္းအစားအစာ
ႏွင့္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း၊ ေဆးပတ္လည္စြာေသာက္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ၾကပ္မတ္
ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ကဆိုသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ MSF အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွ စတင္ကာထားဝယ္
ၿမိဳ႕တြင္ တီဘီေရာဂါကို ကြင္းဆင္းကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ လူနာေပါင္း ၂၂၃၃ဦးကုုိကုသေပးၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတီဘီလူနာ ၃၆၆ဦးကုိ ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔တြင္ AIDSႏွင့္ တီဘီ ေရာဂါ ပူးတဲြလ်က္ျဖစ္
ေနေသာ လူနာ ၁၀ဦးပါဝင္ကာ MSF ကေဆးကုသေပးေနေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ တီဘီ လူနာကြင္း
ဆင္းရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ ေလာင္းလံုႏွင့္ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္
ခ်က္မ်ားအရသိရွိရေၾကာင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။