Friday, April 3, 2009

တလအတြင္း သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ( သို႔ ) ျဖစ္ပုံစုံလင္ ဤတလတြင္ ( မတ္လ )


၂၀၁၀ သို႔ အခ်ိန္ရထားၾကီး ဆိုက္လာေတာ့မယ္။ နအဖသည္ ေအာင္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ အတြင္းအျပင္ကို အျပီးအသတ္ ရွင္းလင္းရန္ မနက္အာရုံဦး၏ တုံးေမာင္းေခါက္သံလို ၾကားရေနပါျပီ…

ငါတို႔ မိန္းေနမလား ငါတို႔ ရွိန္းေနမလား ငါတို႔ စိမ္းေနမလား …

ငါတို႔ ေဘးမလာခင္ ေျပးမေတြ႔ေသာ္လည္း…

ေ၀ေနမလား ေယာင္ေနမလား ေဟာင္ေနမလား ….

သည္လိုႏွင့္…

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဒဏ္ကို အဆိုးဆုံးခံစားရသည့္ သူမ်ားကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပ ျမန္မာ့အတိုက္အခံအဖဲြ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျမဳိ႕ေပၚမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လွဳပ္ရွားေနရသျဖင့္ ေတာ္ယုံႏွင့္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ဒဏ္မခံစားႏိုင္ေလာက္ပါဟု ထင္မိပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာတြင္ သက္တမ္း ရွည္ၾကာဆုံး သူပုန္အဖဲြ႕ ျဖစ္ေသာ KNU ကရင္သူပုန္အဖဲြ႕ဟာ စစ္အစိုးရ၏ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားစြာ ခံစားေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံး ပဲြသိမ္း ရိုက္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ကရင္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖိအား ေပးလိုက္တာပဲ၊ ဒါလည္း ေလာင္စာ ဒီပလိုေမစီလို႔ ဆိုရမလား၊ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ လိုခ်င္ေတာ့ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္မွာ ကရင္ သူပုန္ေတြဟာ ထိုးေၾကြးခံလိုက္ရသည့္ ႏွယ္ရုပ္ေလးသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းအရ နယ္စပ္ သူပုန္မ်ားဟာ ယခု အေျခအေနမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိး မရွိသေလာက္ကို ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားပါ။

အရင္တုန္းကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အင္အားၾကီးမား မလာႏိုင္ေအာင္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးႏြယ္သည့္ နယ္စပ္ သူပုန္ေတြကို ျခံစည္းရုိးခပ္ျပီး ထိုင္းကြန္ျမဴနစ္ကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စီတိုး စာခ်ဳပ္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရး ကစားခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဟာ ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပုေလာကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ကရင္သူပုန္တို႔ဟာ နီးကပ္စြာ ရွိခဲ့တယ္။ သည္ေခတ္တုန္းကေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနသည့္ သူပုန္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပအခ်ိန္တခုေပါ့။

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနေသာ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသား သူပုန္ေတြႏွင့္ ထိုအခ်ိန္မ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အားကိုးျဖင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းေနတဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ဟာ ဘယ္လို႔မွ အေစးမကပ္ခဲ့ပါ၊ ဒါလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အေတြးအေခၚမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕အတြင္း စိပ္၀င္ လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ့လို႔ ျဖစ္တယ္။ ဘုံရန္သူအား တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုအသြင္ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျကိုးပမ္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရး မဟာမိတ္ေလာက္သာ သေဘာတူညီခ်က္မွ် ရရွိခဲ့သည္။

အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ ျမန္မာ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဟိုတုန္းက အေျခအေနမ်ားက အင္အား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရျပီး လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပီးသတ္ ေအာင္ပဲြဆင္မည့္ အေရးေတာ္ပုံဟာ ေရ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚမွာ အရုပ္ေရးခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အကယ္လို႔မ်ား အရင္တုန္းက အင္အား အၾကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္ သူပုန္အဖဲြ႕ဟာ စစ္မွန္တဲ့ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ တမ်ဳိးတဖုံ ရွိေနမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဤအခင္းအက်င္းအတြက္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံပါပဲ။

မန္းဘဇံ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ကရင္သူပုန္မ်ားဟာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အနီးကပ္စြာ တည္ရွိခဲ့တယ္။ မန္းဘဇံ အုပ္စုကို အမ်ဳိးသားေရး ကရင္အုပ္စုက ကရင္ ( အနီ ) လို႔ ေခၚေ၀ၚသုံးစဲြခဲ့တယ္။ သို႔ေဗမဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ အာဏာ ရရွိလာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကရင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ မူ၀ါဒအရ အၾကီးအက်ယ္ သေဘာထား ကဲြလဲြခဲ့ရျပီး ကရင့္ အခ်ဳိ႕ တပ္မဟာေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လွဳပ္ရွားေဒသႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကရင္ တပ္မဟာ တခ်ဳိ႕သာ စစ္ေရး အရ သေဘာတူညီခ်က္မွ် ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ စစ္ေရး အက်ဳိးတူ ( ရန္သူလွဳပ္ရွားမွဳ သတင္းေပး ) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွ်သာ ျဖစ္ျပီး စစ္မွန္သည့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု အသြင္ေဆာင္သည့္ ပုံစံတခုကို ခ်မွတ္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပ။

အခုေတာ့လဲ စစ္ေအးတိုက္ပဲြျပီးဆုံးျပီ...

ကြန္ျမဴနစ္ ရန္စြယ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနျပီ...

ျပသာနာက ေရရည္ ေလာင္စာအတြက္ ေစ်းေပါတယ္တဲ့ သေဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကို ထိုင္းက လိုခ်င္တာ အမွန္ျဖစ္တယ္။ ပထ၀ီ အေနအထားအရ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးေဒသႏွင့္ မုတၱမေကြ႕အတြင္းရွိ ဓါတ္ေငြ႕ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရအတြက္လည္း ေရာင္းဖို႔ႏိုင္ငံက အနီးဆုံး ထိုင္းႏိုင္ငံပဲ ရွိတာေလ။ ဆိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေမြးစားထားတဲ့ ကရင္သူပုန္ကို အေမြျပတ္စြန္႔လြတ္ျခင္း ေၾကညာခံပါမွာ ေသခ်ာတယ္။ သည္ေတာ့ စစ္အစိုးရ ဆႏၵအရ ထိုင္းကေတာ့ ကရင္ေတြကို လက္နက္ခ်ခိုင္းျပီး နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရး တြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္းခံရမည္။

သို႔ေသာ္ ကရင္သူပုန္ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဖိအားကို ဆန္႔က်င္မယ္ဆိုလွ်င္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ခ်ိႏွဲယုံမွတပါး က်ဆုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ ငတ္ျပတ္မႈဟာ ရိုးရာလို ျဖစ္ေနတယ္။ အနည္းဆုံး ဆန္ႏွင့္ ဆား ရွိရင္၊ လူသူေပါက္ေရာက္နည္းတဲ့ ေတာေတာင္ေတြ ရွိရင္၊ သူတို႔ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ေတာေတြကို မီးတိုက္ျပီး ရွင္းလင္းရင္ေတာင္မွ အေလ့တက် ျပန္ေပါက္လာတဲ့ ဖလန္ေတာင္ေ၀ွးပင္ ရွိရင္ သူတို႔အတြက္ ဗီတာမင္ ျဖစ္တယ္။

ျပီးေနာက္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကရင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ေတြေ၀သြားသည္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ကုန္သြားသည္ ျဖစ္ျဖစ္ မိခင္အဖဲြ႕အစည္းအား စြန္႕ခြာခဲ့ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ေသာ ကရင္လူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြကို ေရာက္ေနတယ္ေလ၊ ျခြင္းခ်က္အျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္အုပ္စုမ်ား၏ အကူအညီဟာလည္း KUN အတြက္ အားေဆးတခြက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နအဖဟာ နယ္စပ္တေၾကာမွာ ရွိတဲ့ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အစီအစဥ္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္မွာ ေသျခာသည္။

ဤ စခန္းေတြဟာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၾကားခံေဒသ ျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္အစိုးရက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ၏ ပထမ ေျခလွမ္းအရ ကရင္ လက္နက္ခ် တပ္မွဴးၾကီးတဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္ ( ေခၚ ) ဗိုလ္ေဌးေမာင္ကို ကရင္ဒုကၡသည္ မရွိပါဆိုျပီး အစီအရင္ခံစာ ေရးခိုင္းျပီး ကုလ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ကင္တားနားထံ တင္ခိုင္းလိုက္တာေလ။ ေနာက္ျပီး ကင္တားနာ ျမန္မာျပည္ကို လာတုန္းက ကရင္ျပည္နယ္ကို လိုက္လံ ျပသခဲ့တာဟာလည္း နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု ထင္၏။

ယခုႏွစ္ အာစီယံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြအျပီး ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဟာ ပိုျပီး နီးကပ္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ထူးျခားဆုံးကေတာ့ ေကအင္ယူ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ လွဳပ္ရွားခြင့္ ပိတ္ခံလိုက္ရတယ္။ ဤသည္မွာလည္း ဆိုးထဲက အေကာင္းတခုလို ျမင္တယ္။ ႏို႔မို႔ရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျမဳိ႕ေပၚေတာ္လွန္ေရးမွာ စီး၀င္ျပီး မူးယစ္သြားမည့္ဒဏ္၊ အထက္အေအာက္ ကြာဟမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းသြားလိမ့္္မည္္။ ဆိုလိုသည္က ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားႏွင့္ တသားတည္း ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးတခု ဆင္ႏြဲရမည့္ အေနအထားတခုသို႔ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္သည္။

ေကအင္ယူမွာ အထက္ေအာက္ ကြာဟမႈဟာ ဒဏ္ရာရရွိျပီးေနာက္ ထင္က်န္ရစ္တဲ့ အမာရြတ္တခုလို ျဖစ္ေနတာ ဒီေကဘီေအ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္အား အထင္ကရ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္သည္၊ ခရစ္ကို ယုံၾကည္တဲ့ လူမွသာလွ်င္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခြင့္ရျပီး ေတာ္လွန္ေရး အဆီအႏွစ္ေတြ ခံစားရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္တဲ့ ပိုးကရင္ အမ်ားစုဟာ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမျဖစ္ပဲ ေတာေတာင္ေတြမွာ ခ်ဳိ႕တဲ့စြာ ရွင္သန္ေနခဲ့တဲ့သည့္က တေၾကာင္း၊ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းမွသာလွ်င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိသည့္က တဖုံ၊ ဒီအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဟာ အလြန္စြာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူတေယာက္ျဖစ္ ကရင္ တမ်ဳိးသားလုံးက ျမင္ေနျပီး ေအာက္ေျခတပ္ဖဲြ႕၏ တလိပ္ခဲခဲ ခံစားမႈမ်ားကို တင္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ မျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္က တေၾကာင္း၊ တပ္ဖဲြ႕စည္းမႈအရ အထက္ေအာက္ ကြာဟျပီး အလယ္အလတ္ေခါင္းမ်ားဟာ အထက္ဆိုတဲ့ လူၾကီးကိုသာၾကည့္ျပီး ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းမွာ အဆိုး၀ါးဆုံး ခဲြထြက္မႈၾကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။

ဆိုေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ နာမည္ရ စာေရးဆရာၾကီးျဖစ္တဲ့ ေမာင္သာရ၏
“ ဆူးစူးဝင္၍ အပ္ႏွင့္ထြင္သည္ အသင္ဘာေျပာခ်င္သနည္း။ ” စကားလုံးအရေပါ့၊ ရင္ဘတ္အတြင္း စိုက္ႏွက္ခဲ့ရေသာ ဆူးမ်ား စူး၀င္ရျပီ ဆိုလွ်င္ မည္သူမဆို ဤဆူးကို ျဖစ္တဲ့နည္းျဖင့္ ဆဲြႏွဳတ္ရတယ္၊ ဇာဂနာျဖင့္ ဆဲြႏႈတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ္ျဖင့္ ထြင္သည္ ျဖစ္ေစ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကို မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ပဲ လက္ေတြ႕ခံစားေနရတဲ့့ ဆူးဒဏ္ကို အလ်င္စလိုႏွင့္ ျဖစ္သလို ရွင္းခဲ့ရသျဖင့္ ဆုံးရွဳံးမႈမ်ားသည့္ ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းေၾကာင္းကလည္း ဓါတ္ျပားေဟာင္းတခ်ပ္ေပၚက အပ္ေၾကာင္းရာေတြလိုပါပဲ။

ထိုကဲ့သ႔ို အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ကရင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ မဟုတ္ပဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႕အစည္း အားလုံးတြင္ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆုံးရွဳံးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ အထက္ပိုင္း ခရစ္ဘာသာ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူ၀ါဒသည္ ဗုဒၵဘာသာကို ယုံၾကည့္ခဲ့ေသာ ပိုးကရင္ အမ်ားစုအတြက္ ဘာသာေရး ဆူးတေခ်ာင္းအျဖစ္ စူးနစ္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ တိုက္ပဲြ၀င္လာေသာ ေအာက္ေျခတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ဆူးကို ထုတ္ႏွဳတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိဆုံး ေျဖရွင္းမႈဟာ လက္နက္ကိုင္ျပီး တန္ျပန္ ပုန္ကန္မႈသာလွ်င္ ဗုဒၵဘာသာ ပိုးကရင္မ်ား၏ ထြက္ေပါက္တခု ျမင္ခဲ့တယ္။ အကယ္၍ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ ျကိုတင္ ညွိႏွဳိင္းခဲ့လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို ျကိုတင္ ေလွ်ာခ်ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အခုလို ေျပာင္းလဲလာမွာ မဟုတ္။

ျကုံတုန္းေပါ့ … ေမာင္သာရ၏ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ “ ဆူးစူးဝင္၍ အပ္ႏွင့္ထြင္သည္ အသင္ဘာေျပာခ်င္သနည္း။ ” စကားလုံးက ျမန္မာျပည္ကေန လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ေရာက္စမွာ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ဒႆန ျဖစ္တယ္၊ ကိုေအာင္ေ၀း၏ “ ရန္ငွါ မျပတ္လို႔ သံဃာ အသတ္ခံရတယ္ ” စကားလုံးလိုေပါ့။ ေသခ်ာတာက ျမန္မာျပည္ဟာ သူ႕အတြက္ အက်ဳိးမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ပကို ထြက္ခြာလာတယ္။ အတိုက္အခံတခ်ဳိ႕က သူ႔အေပၚ အျမင္မရွင္းခဲ့ဘူး။ အျမင္မရွင္းခဲ့သည္ဆိုရာတြင္လည္း သူထြက္လာသည့္အခ်ိန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ သူ႔အက်ဳိးအတြက္ပဲလို႔ လူေတြက ျမင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ဒဏ္ အနည္းအမ်ားကို သူ ေကာင္းေကာင္း ခံစားရခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆူးစူး၀င္ေတာ့ အပ္ႏွင့္ ထြင္သည့္ စကားစုကို ေဖၚထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဟုတ္လဲဟုတ္တာပဲ ႏိုင္ငံေရးေတြ လာမေျပာနဲ႔ ငါ့ဘ၀ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ငါ့ေျခေထာက္မွာ ဆူးစူးေနသည္ကို ငါ့ အပ္ႏွင့္ ငါထြင္သည္ဆိုတဲ့ သူ႔အက်ဳိးျဖင့္ ဆိုင္ေသာ စကားလုံးတခု သူ႔ ရင္ဘတ္အတြင္းမွ ထြက္ၾကလာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက သူ႔တကိုယ္ရည္ ေတာ္လွန္ေရး စကားစု တခုဟု ထင္ပါတယ္။

အားလုံးပါပဲ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္လာရင္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေမွးမွိန္သြားရတယ္ေလ။ ဒါလည္း ကခ်င္သူပုန္ေတြကို ေျပာေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး ရပ္တည္မႈဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၾကည့္ရမယ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔အတြက္ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ဟာ သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ နအဖကို ရင္ခ်င္းအပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကခ်င္သူပုန္အတြက္ ေဘးက်ပ္နံၾကပ္ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဖိအားကေတာ့ နအဖ၏ လက္နက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားလုံးၾကီးေအာက္မွာ လည္စင္း ခံရလိုက္္သည္။

ဒီလိုနဲ႔ ျငိမ္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ လွဳပ္ရွားခဲ့ျပီးေနာက္ ကခ်င္တပ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈအမ်ား ေပၚထြက္လာျပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔၏ ထြက္ေပါက္ကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ နအဖ၏ ဒုတိယ စကားလုံးျဖစ္တဲ႔ လမ္းျပေျမပုံ ေအာက္ကို လိုလိုလားလား လွ်ဳိ၀င္သြားရတဲ့ အျဖစ္….

“ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႐ုပ္ေသးအရပ္သား အစိုးရတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ခ်ေရး ေျပာလာပါက လက္နက္ခ်ရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း …..”

ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နအဖႏွင့္ မေလွ်ာ့မတင္း လုပ္ေနတဲ့ က်န္တဲ့ ျငိမ္းအဖဲြ႕အတြက္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ သေဘာထားေတြ ေ၀၀ါးစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ကိုယ္က လမ္းေၾကာင္း စ ဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္လို႔ ထင္၏။ ႏိုင္ငံေရးဂြင္ထြင္ျပီး အက်ဳိးမ်ားမ်ား ရေအာင္ လုပ္တာပဲ ျမင္မိလိုက္တယ္။ ရင္ေလာက္မွန္းမွ ဒူးေလာက္ က်န္သည့္ စကားလိုေပါ့။

ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားဟာ နအဖႏွင့္ အေစာဆုံး “ ျငိမ္း” လိုက္ေတာ့ အခြင့္အေရး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တျခားအဖဲြ႕မ်ားထက္ သာ၍ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရရွိခံလိုက္တယ္ေလ။ ဒါကို ၾကည့္ျပီး ကခ်င္ေတြလည္း နအဖ၏ ေနာက္ဆုံး စကားစု ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီး ေရွးရွဳ႕ေနသည့္ လမ္းျပေျမပုံကို ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ေလ်ာေစ်းခ်ေပးတာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ တင္းျပည့္ မရရင္ေတာင္မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ရမလားဆိုတဲ့ အေတြးမ်ားျဖင့္ေပါ့။ အင္း ဒါလည္း သူ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ခ်စ္လြန္းလို႔ လုပ္လိုက္တယ္လို႔ အေကာင္းဖက္က ျမင္ရသလိုျဖစ္ေနျပီ။

သူတို႔မွာလည္း ပစ္ဖို႔ က်ည္ဆံကုန္ေနျပီေလ။ တရုတ္ဖက္က ပိတ္ထားတာ၊ ေနာက္ျပီး ဓါတ္ေငြ႔ကို တရုတ္သို႔ ပိုက္လိုင္းေဖါက္ျပီး ေရာင္းခ်ရမယ္ဆိုေတာ့ ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း လွဳပ္ရွားေနတဲ့ အဖဲြ႕အားလုံးဟာ တရုတ္ဖိအားျဖင့္ စစ္အစိုးရကို မခ်စ္ေသာလဲ ေအာင့္ကာနမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုေတာ့ တရုတ္ဆႏၵအရ လက္နက္စြန္႕ရမွာ ေသခ်ာတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာ အေနအထားအရ တရုတ္အက်ဳိးစီးပြား အၾကီးအက်ယ္ မထိခိုက္ေသာ ၀ ေဒသအတြင္း လွဳပ္ရွားေနသည့္ ( ျငိမ္း ) ၀ သူပုန္ေတြဟာ နအဖ အစိုးရႏွင့္ စစ္ေအးတိုက္ပဲြ ပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ကစားခြင့္ ရရွိေနတယ္။ ၀ အဖဲြ႕ဟာ သူတို႔၏ အေျခခံေဒသမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားကို တိုးတက္ ေတာင္းဆိုေနသည္ကို ေတြ႔ရွိ႔ရသည္။

ေနာက္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၀ တပ္ဖဲြ႕ကို လက္နက္ခ်သည့္အထိ ဖိအာ မေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မထင္၊ ၀ ေဒသသည္ တရုတ္၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေသာ ဓါတ္ေငြ ႔ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းစြာ တည္ရွိေနတယ္။ ေနာက္တခုက ၀ ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မပ်ံႏွံႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ အဖဲြ႕၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနမွ ေသခ်ာသည္။

ဒါေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ ၀ သူပုန္အဖဲြ႕ကို ပုံစံတခုျဖင့္ေတာ့ ကူညီ ေထာက္ပံမႈေတြ ေပးရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တခုက တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရးဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၀ တပ္ဖဲြ႕ကို ၀ွက္ဖဲ တခ်ပ္လို အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။ ၀ တပ္ဖဲြ႕သည္လည္း တရုတ္ကို နီးကပ္ေပါင္းသင္းျပီး ေဒသအတြင္း၌ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေဒသမ်ား တိုးတက္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္မွာ ေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသာနာဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အေတာ္ဆိုး၀ါးစြာ ခံစားေနရတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းကြက္ဟာ အထူးရွင္သန္ ေနတယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရက ယုံၾကည္ေနတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သုံးစဲြေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေမာ္ဖီးယားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ လူမ်ဳိးစုတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ လူမ်ဳိးစု သူပုန္အဖဲြ႕မ်ားမွ လာသည္ဟု ၎တို႔က ယူဆေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအဖဲြ႕ကို ျဖစ္တဲ့နည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွာပဲ။ သူပုန္ေတြဖက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မရပ္တည္ဘူးဟု ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ေသာ္လည္း ထိုင္းအေနျဖင့္ သူ႔အက်ဳိးကို ၾကည့္ျပီး အင္အားခ်ိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို ဖိအားေပးနည္းလမ္းဟာ သူတို႔ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီနည္းလမ္းလည္း နအဖ၏ ဖိအားတခုလို႔ ျမင္တယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အေမက်ာ္ျပီး ေဒြးေတာ္လြမ္းပဲ ဆိုဆို၊ အေဖေက်ာ္ျပီး ဘၾကီးေတာ္ တမ္းတပဲ ေျပာေျပာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကိုပဲ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတ မလိုလုိ ျဖစ္ရတဲ့အျဖစ္ ဆိုက္ေရာက္လာေလေတာ့သည္။

“ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ လာမည့္လ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ထားမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥေရာပေကာင္စီက မဲေပးႏုိင္သည္…”

“ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚထားရွိခဲ့သည့္ ေပၚလစီ မေျပာင္းမျခင္း အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရဟာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို အေမရိကန္က ဖိအားေပးမည္ ”

ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဟာ ရေသ့စိတ္ေျဖသလို အားရေလာက္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြျဖင့္ အျပီးသတ္ ေအာင္ပဲြဆင္မည့္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႕မ်ား၏ မတူကဲြျပားေသာ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကို အားကိုးရမည့္ အေနအထား ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သည္လို ထင္ျမင္လိုက္သည္ကလည္း စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ လမ္းျပေျမပုံအား ေဘာင္တခုခ်ျပီး တဖက္သတ္ ေဆြးေႏြးေနတာက ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ျပသာနာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျမင္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆိုေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို လြတ္ေပးျပီး ႏိုင္ငံျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမွသာ တိုင္းျပည္ ေရရွည္ ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လြင့္ေမ်ာရင္းျဖင့္ ဤတလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္အား ထိုမွ်သာျဖင့္ ရပ္နားပါရေစ…


လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ…
http://luula18.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html

မလိုက္ဘူးေဟ့ မလိုက္ဘူး

မ်ိဳးဆက္ေသြး
ပိေတာက္ေျမစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ လမ္းျပေျမပံုဘက္က တြန္းပို႕လုပ္ေနသူေတြ တယ္ေပါပါ လား။ ၂၀၁၀ ဆန္႕က်င္ေရး ဘက္က အမာခံ တိုက္စစ္မွဴးၾကီး ကိုဂ်ဴးကလည္း ဘယ္ေပ်ာက္ေနမွန္း မသိ တယ္အားငယ္ ရပါလား။ ပိေတာက္ေျမ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ေန႕ မိန္႕ခြန္းကို ကိုးကားျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေလေျပ ထိုးသဗ်၊ မ်ိဳးျမန္မာ ကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း စကားၾကီး၊ စကားက်ယ္ ေတြနဲ႕ အစခ်ီျပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႕ ဆံုးတာပါဘဲ။ ေကာ့မန္႕ ၀င္ေရးသူမ်ား ကလည္း ဥပေဒပုဒ္မ ေတြကို ကိုးကားျပီး အေျခခံဥပေဒကို ခ်ီးမြမ္း တာလဲ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေကာင္းပါျပီ။ ၾကိဳက္သူလည္း ၾကိဳက္ၾကေပါ့။ ကိုယ့္အျမင္နဲ႕ ကိုယ္ပါပဲ။ ဥပေဒကို တစ္ကယ္ ၾကိဳက္သူလည္းရိွ၊ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလ ေခတ္တံုးကလိုပဲ သာေပါင္း ညာစား၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ေျပာသလို သာကူးမ်ားလည္း ရိွမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

ၾကိဳက္သူမ်ားက ပုဒ္မေတြ ဆြဲျပီး ကိုးကားသလို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း မၾကိဳက္တဲ့ ဘက္က ဘယ္ပုဒ္မ ေတြကို မၾကိဳက္ဘူးလည္း ဆိုတာ ေျပာခ်င္ေသးသဗ်။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ စစ္တပ္ ၂၅% ဆိုတာကို ေထာက္ျပီး ကန္႕ကြက္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၂၅% ဆိုတာ နအဖ ဘက္က ေျပာသလို အနည္းစုပဲ ျဖစ္တယ္။ သာမန္ ဥပေဒ ေတြက တက္ျပီး မဲေပးတဲ့ အမတ္ေတြ အနက္ မ်ားရာက ဆံုးျဖတ္တဲ့ အတုိင္း ျဖစ္မွာဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမယ္ တတိယ အုပ္စုဘဲ ေခၚေခၚ၊ ဒီမိုသမားေတြပဲ ေခၚေခၚ ဒီလူေတြ အေနနဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ မဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ အဲဒီအုပ္စု ေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမယ္ အမ်ားစု ရခဲ့ရင္ သူတို႕မဲက ပိုျပီး အေရးပါတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက မဲခြဲတာပဲ အာရံုစိုက္ေန တာကိုး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ မဲေပးရမယ့္ ဥပေဒ ဘယ္လို ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မ်က္စိ ေမွာက္ေနၾကတယ္။

အဂၤလိပ္လို အမ်ားစုအႏုိင္ရတဲ့ပါတီက အစိုးရဖြဲ႕တဲ့ စနစ္မွာ အဲဒီပါတီ အမတ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းတယ္။ ျပီးမွ မဲခြဲတယ္။ အတုိက္အခံ အမတ္ကလည္း တင္လို႕ရတယ္။ သို႕ေသာ္ ဒင္းတို႕က အနည္းစု ဆိုေတာ့ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ဖို႕ မေသခ်ာဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ ၾကေတာ့လည္း အစိုးရနဲ႕ အတုိက္အခံ အမတ္ ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းျပီး တင္တာမ်ိဳးလည္း ရိွရဲ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာင္က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္လို သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရး ခြဲထားတဲ့ စနစ္က်ေတာ့ သမၼတက ဘတ္ဂ်က္ကိုပဲ တင္သြင္းလို႕ ရတယ္။ က်န္တဲ့ ဥပေဒေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားကသာ တင္သြင္းလို႕ ရတယ္။ သမၼတ တင္ခ်င္တာ ရိွရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက သူ႕ပါတီ အမတ္ေတြနဲ႕ ညိွ၊ သူ မလိုခ်င္ ေပမယ့္လည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လိုတယ္ထင္ရင္ ျပ႒ာန္းမယ္။ အဲဒါကို သမၼတက သေဘာမတူရင္ ပယ္ခ်၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅%က ထပ္ျပီး အတည္ျပဳရင္ အဲဒါ သမၼတ သေဘာမတူ ေပမယ့္လည္း အတည္ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒ ျဖစ္ျပီးရင္ သမၼတ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရက အဲဒီ ဥပေဒ အတုိင္း လိုက္နာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။

သို႕ေသာ္ နအဖ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၀နဲ႕ ၁၀၁ မွာက ဘယ္လို ဆိုသလဲ ဆုိေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အေျခခံ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကပဲ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းရမယ္။ ဘတ္ဂ်က္ ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္လို႕ ေခၚတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုေပါင္း အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္း ရမယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ဒီေတာ့ တတိယ အုပ္စုပဲ ေခၚေခၚ၊ ဒီမိုဘက္ကပဲ ေျပာေျပာ အေရြးခံရလို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာလို႕ မဲေပးလို႕ေတာ့ ရမယ္။ သို႕ေသာ္ ခင္ဗ်ားတို႕ ဘယ္ ဥပေဒၾကမ္း ကိုမွ စျပီး တင္သြင္းလုိ႕ မရဘူး၊ သမၼတ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ကပဲ တင္သြင္းရမယ္။ ဥပမာ။ ကေလးစစ္သား ကိစၥ အမတ္ေတြက လိုတယ္ ထင္လို႕ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းလို႕ မရဘူး (မဲခြဲဖို႕ အသာထားဦး)။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္း လိုတယ္ဆိုမွ တင္သြင္းမွာပဲ။ အဲဒီအခါ က်ရင္ ေဆြးေႏြးလို႕ မဲေပးလို႕ေတာ့ ရမယ္။ ဒါပဲ။ ဒီေတာ့ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳခြင့္ မရိွဘူး လို႕ပဲ က်ဳပ္ေတာ့ နားလည္တယ္။ မဆလ ပါတီေခတ္ လႊတ္ေတာ္ထက္ သာရင္ ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ မဲေပးခ်င္တာ ေပးလုိ႕ရတာ ေလးပဲ ပိုတယ္လို႕ နားလည္တယ္ဗ်ာ။ ဟုတ္မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဖတ္ျပီး ေဆြးေႏြးၾကပါ။

ေနာက္တစ္ခါ ဒီလို သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွာ သမၼတက အဆိုျပဳတဲ့ ၀န္ၾကီးေတြကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ရတယ္။ ဒါ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျပန္အလွန္ Check လုပ္တာပဲ။ နအဖ ဥပေဒမွာလည္း ၀န္ၾကီးတို႕၊ တရားသူၾကီးတုိ႕၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႕ကို လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူရမယ္လို႕ ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဖတ္ရင္ ဟုတ္သလိုလို ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ဃ) မွာ ဘယ္လိုဆိုသလဲ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ၀န္ၾကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူဟာ ၀န္ၾကီး အရည္အခ်င္း မ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္ပါက ၀န္ၾကီး ခန္႕အပ္ တာ၀န္ ေပးျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရလို႕ ဆိုတယ္။ ဒီလိုပဲ ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ၾကီးမွာလည္း ပါတယ္။ က်န္တဲ့ တရားသူၾကီး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဆိုတဲ့ သမၼတခန္႕တဲ့ ရာထူးတုိင္းကို ဒီလိုပဲ ေရးတယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ၾကီးက ဘာအရည္အခ်င္း ရိွရမွာ တဲ့လည္း။ ပုဒ္မ ၂၃၂ (က) မွာ ဆိုတာကေတာ့ အသက္ ၄၀ ျပည့္ရမယ္။ နုိင္ငံနဲ႕ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ သစၥာရိွ ရမယ္တဲ့။ က်န္တာေတြ ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၂၀၊ ၁၂၁ မွာပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းေတြ အတုိင္းပဲ ျပည္ပ ေထာက္ပံ့ မခံရဘူး ဘာညာ ေပါ့ဗ်ာ။ ကဲ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးတဲ့အခါ ကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ေတြက ဒီကိုယ္စားလွယ္ ေဟာေျပာတာေတြ နားေထာင္၊ ေမးခြန္းထုတ္၊ ၾကိဳက္တယ္ မၾကိဳက္ဘူး ဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့ မဲေပးတယ္။ ေထာက္ခံမဲ နည္းရင္ အေရြးမခံရဘူး။ ဒါပဲေပါ့။

ကဲ ၀န္ၾကီးက်ေတာ့ဗ်ာ။ အသက္ျပည့္တယ္။ ႏုိင္ငံသား မိဘက ေမြးတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား မဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ မယူဘူး ဆိုတဲ့ အဂၤါရပ္နဲ႕ ျပည့္စံုတယ္ ဆိုတာနဲ႕ သမၼတ ၾကိဳက္ျပီဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က ျငင္းလို႕ မရတဲ့ သေဘာ ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဘယ္ဌာနကို တာ၀န္ယူ မွာလည္း၊ အဲဒီ တာ၀န္မ်ိဳး ယူဖူးသလား၊ ဘယ္လို ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရိွတဲ့လူလည္း လႊတ္ေတာ္က ေမးစမ္းျပီးမွ ၾကိဳက္မၾကိဳက္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ အေမရိကန္ မွာေတာ့ ဒါကို ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈလို႕ ေခၚတယ္လို႕ ဖတ္ဖူးသဗ်။ အခုဟာက ၀န္ၾကီး အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္လွ်င္ ဆိုတာက ဘယ္လို ထင္ရွားေအာင္ ျပရမွာလည္း။ အရပ္အေမာင္း၊ အသက္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ဟုတ္မဟုတ္လို အေကာင္အထည္ ျပလို႕ ရတာလည္း မဟုတ္၊ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ လွတယ္၊ မလွဘူး ဆိုတာေတာင္ အၾကိဳက္ခ်င္းမွ မတူတာ။ ၀န္ၾကီး တစ္ေယာက္ကိုလည္း ၾကိဳက္သူ၊ မၾကိဳက္သူ မဲခြဲရမွာလို႕ နားလည္မိ တာပဲ။ အခုေတာ့ဗ်ာ။ သက္ေသ အထင္အရွား မျပႏုိင္လွ်င္ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရ ဆိုေတာ့ ပတ္ေတာပိတ္၊ တစ္ခါတည္း လက္ခံရမယ့္ သေဘာပဲ။

ဒါက ကၽြန္ေတာ္ဘ၀င္မက်တဲ့အထဲက ႏွစ္ခ်က္ပဲ ရိွေသးတယ္။ မိ်ဳးျမန္မာတို႕ ေျပာသလို ၀င္ျပိဳင္လိုက္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းျပီး ထိန္းၾက ဆိုတာကို အဲဒီ အမတ္ေတြက လုပ္ႏုိင္ခြင့္ ရိွလို႕လား။ စဥ္းစားၾကည့္ၾက ပါဦး။ ဥပေဒ ျပဳခြင့္လည္း မရိွ၊ သမၼတ ခန္႕တဲ့ ၀န္ၾကီးကိုေတာင္ ျငင္းလိုမရ ဆိုေတာ့ ပါလည္း သၾကၤန္အေျမာက္ပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့သေဘာ ေျပာရရင္ မ်ိဳးျမန္မာတို႕၊ ကိုပိေတာက္တို႕ ကိုယ္အျမီး ျပတ္တာနဲ႕ သူမ်ားကို ေသေဖာ္ မညိႇၾကနဲ႕ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႕ ဘယ္လိုေခၚေခၚ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကေတာ့ မလိုက္ဘူး၊ မလိုက္ဘူးလို႕ ေျပာရမွာပဲ။
http://padaukmyay.blogspot.com/

please, help her

Hello, How do you do?
I whould like to introduce to you myself, my name is (U) Htay Zaw. My wife name is (Daw) May Khaing Oo. I am Politician in Burma since (1988 revolution)
and organize for ( National League for Democracy) for democracy. I am secretary, organizing committee, TaDaOo township, Mandalay Division in Burma and member of the Mandalay (NLD) welfare committee. My wife (Daw) May Khaing Oo served Rangoon, Mandalay, Pyinmanar, Myitkyinar Universitys till 1999, she is a physics lecture. She was met and was coerced I need to resign from NLD member close the door on 25-7-1999 by Than Aung,the Minister of Education (Junta). Than Aung told her, if I resigned NLD member, he will give her promote for the associate proffessor and a master jeep car. She told him, I never resign from NLD. Therefore my wife was removed form his post as Lecture on 14-9-1999.
Later, my wife, (Daw) May Khaing Oo made contact with the Japanese Embassy in Rangoon Burma in 2000, she left the country of Japan. Near the end
of 2002, she was hospitalized, I requested to aunty Su, so,with the permission of (Daw) Aung San Su Kyi, Secretary-General of NLD and assistance of (U) Tin Oo Vice President of NLD. I applied for visa at the Japanese Embassy and I got it, so I was able to reunite with my wife in 2003.
She has got bad body especially, affliction of knee. Therefore she work not
hard and recive the grant from Chofu township welfare. So, she has got a lot
of times, she want to attend the University course but she has got no money. She is participating forum of United Nations University, England Embassy,
Norway Embrassy,especially she is participating United Nations University before six years ago. Because she is learning,listening English language and Japanese language and than if she meet member of Japanese government, she will request to governor (please, don't grant (ODA)loan for Burma Junta).
She is participating United Nations University before six years ago. Later three months ago,UNU security don't allow enter UNU but she has took allow to enter in UNU when UNU Rector is working in office. Now, she is arrested in Wan gan Police station (Yurikamome line, Fune no kagakukan station) since on 25-3-2009. Police allow to sleep her on the floor not
allow with blanket, bed and pillow and while arrest time police bash her head and face. She is woman with crutch.
I don't know why police arrest. Is UNU for only Japanese? What is
Human Rights (30 articles)? UNU and police made violence of Human rights as like as Burma Junta.
PLEASE, HELP HER to immediate release. PLEASE, HELP HER.

(U) HTAY ZAW (phone: : 090-99599810)
3-15-4, JINDAIJI, HIGASHI MACHI, CHOFU-SHI,
102 HEITSU,
182-0012 TOKYO, JAPAN.

I have already sent all UN emails and all Japan Government emails.

၀၃၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

အခ်ိန္ေတြရယ္ကုန္ခဲလိုက္တာ...အလိမ္ေတြေပၚကုန္ရင္တပ္ခ်ဴပ္ၾကီးေဂ်ာင္ထိုးတာငါပဲခံရမွာ...
Photobucket

-ေတာ္လွန္ေရး ဒီေန ့ပဲစၾကပါစို ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေငြေပးၿပီး မဲဆြယ္။ေျမျမွဳပ္မုိင္းသုံးဟု အစုိးရစြပ္စဲြ ။ သၾကၤန္ အတြက္ ဖိႏွိပ္ေရး ယႏၱရားသစ္ တစ္ခုအေနၿဖင့္ သၾကၤန္တရားရံုးကို ဖြင့္မည္။ပိုက္ဆံရွိသူေတြ အာဏာရွိသူေတြ သာေရကစားႏိုင္ေတာ့ မယ့္အင္းလွ်ားလမ္း သၾကၤန္မ႑ပ္ မ်ားေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးက်ည္ကိစၥ ကုလ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းေခၚဖို႔ ဂ်ပန္ျပင္ဆင္ ။ KIAအဖ႔ြဲစစ္ေရးျပင္ဆင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ။
file ရယူရန္

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။

ၿဗိတိသွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ (၁၈၅၂ - ၁၈၈၅)

". . . ၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီ လယ္ပုိင္ရွိေသာ ျမန္မာ လယ္သမား တဦးသည္ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အျမတ္အစြန္း ေျခာက္ခ်ဳိး တခ်ဳိး အညီအမွ် ခြဲေဝ ရခဲ့ေလသည္။ လယ္သမားႏွင့္ အတူ အျမတ္ အစြန္း ခြဲေဝ ရသူတုိ႔သည္ လယ္လုပ္ရန္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရာ၌ ေငြရင္း ထုတ္ေပးသူ အိႏၵိယ တုိင္းသား ၿမီရွင္မ်ား၊ ဆန္ဝယ္သူ ပြဲစားမ်ား၊ ဆန္စက္ပုိင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဆန္တင္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္မေရာင္းမီ အေရာင္တင္သူ ၿဗိတိသွ်မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ လယ္သမားတုိ႔ အဖုိ႔မွာ ရပ္တည္႐ုံ ေနႏုိင္ရန္ အေရးသည္ မ်ားစြာ ေမွးမွိန္လာ၍ အေျခအေန တမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္ တည္၍ ေနရေလသည္ . . . " . . . [၁၉၆၂ ခု၊ ပဌမႏွိပ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕တုိင္း ရာဇဝင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္ ေရးသားတဲ့ 'ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း' စာအုပ္ အခန္း (၄) မွ "ၿဗိတိသွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ (၁၈၅၂ - ၁၈၈၅)" အေၾကာင္းကို ထုတ္ႏႈတ္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။]
Photobucket
၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ ဘုရင္၏ ရဲမက္ စစ္သည္မ်ား အဂၤလိပ္တုိ႔ထံ လက္နက္ ခ်ေနပံု ပန္းခ်ီကား (ဝဲ) ႏွင့္ မႏၩေလးမွ ၿဗိတိသွ် မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး (သို႔မဟုတ္) အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (Chief Commissioners) ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ (ယာ)။

ၿဗိတိသွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ (၁၈၅၂ - ၁၈၈၅)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။

ဒုတိယ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲ ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္သုိ႔ ပဲခူးႏွင့္ မုတၲမ ေဒသသုိ႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ထုိေဒသ ႏွစ္ခုကို ေခတၲအားျဖင့္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး ႏွစ္ဦးက တသီးတျခားစီ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စရိတ္စက ႀကီးေလးေသာေၾကာင့္ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ အခါ၌ ျမန္မာတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးေသာ ေဒသ ၄ ခုတုိ႔ကုိ ၿဗိတိသွ် ျမန္မာႏုိင္ငံဟု တခုတည္း ပူေပါင္း လုိက္ကာ ရန္ကုန္ကို ဗဟုိ ဌာနထား၍ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး တဦးအား အုပ္ခ်ဳပ္ ေစသည္။


ထုိေဒသမ်ားတြင္ ခ႐ုိင္မ်ား ထပ္မံ ခြဲလိုက္ကာ တခ႐ုိင္လွ်င္ အေရးပုိင္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ဝန္ တဦးစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ တဖန္ ခ႐ုိင္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ထပ္မံ ခြဲျခား၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ၿမိဳ႕ပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕အုပ္ အသီးသီးတုိ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ခ႐ုိင္ဝန္မ်ားသည္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ဝန္ အျဖစ္ျဖင့္ လည္္းေကာင္း၊ တရားမ တရားသူႀကီး အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္ေတာ္ အရာရွိ အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ ထိန္းသိမ္းေသာ ရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ ေငြတုိက္ကိုပါ ေစာင့္ၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ရသူ ျဖစ္ေလသည္။ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ ၿမိဳ႕အုပ္မ်ားလည္း ဤသုိ႔ပင္ အလုပ္မ်ဳိးစုံကုိ လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခ႐ုိင္ဝန္မ်ားကဲ့သုိ႔ အာဏာ မရွိၾကေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္တခုတြင္ တုိက္နယ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္၍ ထုိ တုိက္နယ္မ်ားကို တုိက္သူႀကီး တဦးစီက အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ တုိက္သူႀကီး တဦးတြင္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္ရန္ အာဏာရွိ၍ မိမိ ၾကည့္ၾကပ္ရေသာ နယ္ေျမ၏ ရပ္မႈ ႐ြာမႈ သာယာေရးကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ ရေလသည္။ တုိက္သူႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ရာဇဝတ္ မႈခင္း ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္ ႐ြာေခါင္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံေပးရသူ ေၾကးထမ္းႀကီး ဟုလည္း ထပ္မံ ခန္႔အပ္ ထားေလသည္။


ဗဟုိ အစုိးရတြင္ ဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိး ခြဲျခားထားသည္။ နယ္မ်ားတြင္ ခ႐ုိင္ဝန္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ အမႈထမ္းရေသာ ပုလိပ္ အမႈထမ္း (ရဲ) မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ပုလိပ္မင္းႀကီး ဌာနကုိ ထားရွိသည္။ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ဌာနကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ေထာင္မင္းႀကီး လက္ေအာက္တြင္ ေဆး႐ုံ၊ ၿမိဳ႕႐ြာ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေက်ာက္ထုိး ဌာနမ်ားကုိ တခ်ိန္တည္း ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း ဌာနကုိ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္က တာဝန္ယူသည္။ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း ဌာနသည္ နယ္ရွိ သစ္ေတာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဌာနကုိ ဖြင့္လွစ္သည္။ ဌာန အသီးသီး ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စီစဥ္ ခဲ့ေသာ္လည္း မူလ အစကပင္ ျပည္သူလူထု အတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ၿဗိတိသွ် အရာရွိမ်ားက တုိက္႐ုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကား ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် အရာရွိ တို႔သည္ ထုိအခ်ိန္ကေသာ္၊ တုိက္သူႀကီးမ်ားမွ တဆင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ရသျဖင့္ လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္သည္ဟု မဆုိႏုိင္ေခ်။ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် မဟာ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးက တုိင္းျပည္ကုိ သိမ္းပုိက္ထားသည့္ အခ်က္က လြဲ၍ ေရွးေဟာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ထက္ ထူးျခားေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အခ်က္ကုိ မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ် ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ဟု ေရးမွတ္ ထားေလသည္။

စီးပြားေရး။

၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ အခါ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲ လာေလသည္။ ၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂၤလန္သုိ႔ ေၾကးနန္း တုိက္႐ုိက္ ပုိ႔ႏုိင္လာသည္။ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံ၌ စူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဥေရာပႏွင့္ ဆက္သြယ္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ တုိးတက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္ မတုိင္မီ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အႏႈတ္အသိမ္း အတတ္အက် ေပၚတြင္ တည္ရွိ ေနခဲ့ေလသည္။ ဆန္စပါး တုိးခ်ဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ေႏွးေကြးလ်က္ ရွိခဲ့ေလသည္။ ဆန္ကိုလည္း ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ထက္ ျပည္တြင္း စားသုံးရန္ အတြက္သာ အဓိက ထား၍ စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိေလသည္။ ထုိႏွစ္ေလာက္မွ စ၍ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၧန္းေပၚ ေဒသ ျပဳစု တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ သြက္လက္ လာေလေတာ့သည္။ ယခင္က စပါးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံတုိ႔ကုိ တႏွစ္ပတ္လုံး လုပ္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း လယ္သမားႀကီး၏ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း အသီးသီး အလုိက္ ခြဲျခား ေဆာင္႐ြက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား တုိး၍ တုိး၍သာ အစား ဝင္လာ ခဲ့ေလသည္။ ဆန္စပါး ထြက္ကုန္ လုပ္ငန္းကုိ အႀကီးအက်ယ္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ေဆာင္႐ြက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လုပ္သားမ်ားစြာ လို၍ လာေလသည္။ ဤတြင္ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်ဳိ႕သည္ ရာသီလုိက္ ျမစ္ဝ ကြၧန္းေပၚ ေဒသသို႔ ဆင္းခဲ့ၾက၍ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကေလသည္။

အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားသည္ ေအာက္သုိ႔ ဆင္းခဲ့ရာ၌ တႏွစ္ပတ္လုံး အလုပ္ လုပ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ စပါးရိတ္ခ်ိန္တြင္သာ လာၾကၿပီးလွ်င္၊ စပါးရိတ္ျခင္း၊ ေကာက္သိမ္းျခင္း၊ စပါးေလွ႔ျခင္း၊ စပါးလွည္း တုိက္ျခင္း၊ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ သြင္းလာေသာ အိႏၵိယ အလုပ္သမားမ်ားက စပါးႀကိတ္ခ်ိန္တြင္ ဆန္စက္မ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိအခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္လာလွ်င္ စပါးသိမ္းခ်ိန္၌လည္း အလုပ္ရႏုိင္ေၾကာင္း သိျမင္လာသည္။ မၾကာျမင့္မီပင္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ လုပ္သား အသီးသီးသည္ လုပ္ငန္း တဆင့္ တမ်ဳိးစီကုိ ခြဲ၍ လုပ္ကုိင္ ၾကေလသည္။ ေျမဆြျခင္း၊ ထယ္ထုိးျခင္း၊ အပင္ပ်ဳိးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေလွ႔ျခင္း၊ လွည္းျဖင့္ သယ္ယူျခင္း၊ သုိ႔ေလွာင္ျခင္း၊ စက္တင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္သည္ စက္႐ုံ လုပ္ငန္းပမာ ျခားနား ကြဲဲျပား၍ လာေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၧန္းေပၚ ေဒသ တခုလုံးသည္ ေခါင္းတုိင္ မရွိေသာ စက္႐ုံႀကီး တမ်ဳိး အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ ဆန္းစပါး လုပ္ငန္းကို အထူးတလည္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာ၌ လယ္ယာလုပ္ငန္း စရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ပါး သက္သာ ေစခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားမွာ အနစ္နာ ခံရေလသည္။ တုိင္းရင္းသားတုိင္း လုိလုိသည္လည္း လယ္သမားသာ ျဖစ္သည္။ စနစ္သစ္ ဝင္ေရာက္ လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ လယ္သမားမ်ားသည္ တႏွစ္လုံး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလုပ္ နဲပါးသြား၍ စားစရိတ္ မဖူမလုံ ျဖစ္လာသည္။ တႏွစ္တြင္ လေပါင္း မ်ားစြာ ဝင္ေငြမဲ့ ေနထုိင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည့္ အတြက္ ျမန္မာလယ္သမား အဖို႔တြင္ ရပ္တည္ရာ မရွိေတာ့သည့္ အေလ်ာက္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ မိကုန္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ား တုိးတက္ မ်ားျပား၍ လာေလသည္။ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမွ အပ ဆားခ်က္ျခင္း၊ ခ်ည္ငင္ျခင္း၊ အထည္ရက္ျခင္း၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ပန္းပုထုျခင္း၊ လက္သမား အလုပ္ လုပ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငပိလုပ္ျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အျမတ္အစြန္း လြန္စြာ ဆုတ္ယုတ္၍ လာေလေတာ့သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ အသုံးျပဳေနေသာ နည္းစနစ္မွာ ေခတ္မမီေတာ့ၿပီ။ စနစ္ကုိ ျပဳျပင္၍ ဥေရာပ တုိက္သား၊ တ႐ုတ္၊ ကုလားတုိ႔ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္မွာလည္း အရင္းေငြ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ တုိင္းရင္းသား လယ္သမားတုိ႔၏ အေျခအေနသည္ တစတစ ဆုိးဝါးလာသည္။ ၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီ လယ္ပုိင္ရွိေသာ ျမန္မာ လယ္သမား တဦးသည္ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အျမတ္အစြန္း ေျခာက္ခ်ဳိး တခ်ဳိး အညီအမွ် ခြဲေဝ ရခဲ့ေလသည္။ လယ္သမားႏွင့္အတူ အျမတ္ အစြန္း ခြဲေဝ ရသူတုိ႔သည္ လယ္လုပ္ရန္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရာ၌ ေငြရင္း ထုတ္ေပးသူ အိႏၵိယ တုိင္းသား ၿမီရွင္မ်ား၊ ဆန္ဝယ္သူ ပြဲစားမ်ား၊ ဆန္စက္ပုိင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဆန္တင္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္မေရာင္းမီ အေရာင္တင္သူ ၿဗိတိသွ်မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ လယ္သမားတုိ႔ အဖုိ႔မွာ ရပ္တည္႐ုံ ေနႏုိင္ရန္ အေရးသည္ မ်ားစြာ ေမွးမွိန္လာ၍ အေျခအေန တမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္ တည္၍ ေနရေလသည္။ အေျခအေန တမ်ဳိးမ်ဳိး တိမ္းပါးခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ လယ္သမားသည္ ေဒဝါလီ လူမြဲစာ ခံရသည့္ ဘဝသို႔ ေရာက္ေလေတာ့သည္။

ျမန္မာ လယ္သမားသည္ ေျမတကြက္ကုိ လယ္လုပ္ရန္ အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမ႐ုိင္းကုိ ႀကိဳတင္ ေပါင္ႏွံ၍ ရေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လယ္လုပ္ရသည္။ ေငြကို အိႏၵိယ တုိင္းသားတို႔ထံမွ ေခ်းေလ့ရွိ၍ အတုိးႏႈန္းမွာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၂ မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးရသည္။ ျမန္မာတုိ႔မွာ ေငြေခ်းရာ၌ တတ္ႏုိင္သမွ် အနည္းဆုံးကုိသာ ေခ်းရမည္ကုိ ေကာင္းစြာ သတိမူျခင္း မရွိၾကေခ်။ ေငြရွင္မ်ားက အာမခံ ပစၥည္း၏ တန္ရာ တန္ဖုိး အစြမ္းကုန္ အထိ ေခ်းငွား လုိသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ေလသည္။ အဖ်ားအနာ ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္ျပင္ ကုိယ္တုိင္လည္း ေလာင္းကစား ကင္းကာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဖြံ႕ၿဖိဳး၍ ေဈးႏႈန္းကလည္း တသမတ္တည္း အဆင္ေျပလြန္း၊ ကံေကာင္းလြန္းပါမွ လယ္သမားသည္ မိမိ အေပၚ၌ တင္ရွိေနေသာ အေြ႔ြကးကုိ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ေပးဆပ္ႏုိင္ေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ စက္ပုိင္မ်ား၊ ဆန္တင္သူမ်ား၏ အၿမဲမျပတ္ ေဈးႏွိမ္ျခင္းကုိ ခံေနရသည္ ျဖစ္၍ လယ္သမား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ တုိး၍သာ လာေတာ့သည္။ ေရွးအခါကေသာ္ လယ္သမားသည္၊ ထင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေဆာက္ရန္ သစ္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္ရွိ သစ္ေတာမွ အလုိရွိသေလာက္ ရႏုိင္သည္။ ယခုမူ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း၊ ဆားခ်က္ လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ အစုိးရ လက္ေအာက္သုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ တဦး၏ လက္တြင္းသုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးယခင္က အခ ေၾကးေငြ ကုန္က်ျခင္း မရွိဘဲႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အဖုိးအခ ခ်ဳိသာစြာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ရခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ အဖုိးအခ မ်ားစြာ ႏွင့္ ဝယ္ယူ သုံးစြဲေနရသည့္ အတြက္ အသုံးစရိတ္သည္ တက္၍ လာေတာ့သည္။

လယ္သမား ကုိယ္တုိင္ ရွင္းလင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ေျမကြက္သည္ စခ်ီ ကတည္းက လယ္မလုပ္သူ ေငြေၾကးရွင္မ်ား၏ လက္တြင္းသုိ႔ သက္ဆင္းခဲ့သည္။ လယ္ပုိင္ရွင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အတူ ဝင္လာၾကသည့္ အိႏၵိယ တုိင္းသားတုိ႔သည္လည္း မ်ားျပား တုိးတက္လာရာ ျမန္မာတုိ႔၏ အေျခအေနကုိ ထိခုိက္ လာေလသည္။ လယ္ပုိင္ရွင္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ မတည္ေငြမွ ရႏုိင္သေ႐ြ႕ အျမတ္အစြန္း အမ်ားဆုံးကို ေမွ်ာ္ကုိးၾကသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ တုိင္းသား အလုပ္သမားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမွာ လြန္စြာ နိမ့္က်သည့္ အေလ်ာက္ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားအား ျမန္မာ လယ္သမားမ်ား ေပးေနက် လယ္ေထာက္ခ ႏႈန္းထက္ ပိုမုိ ေပးစြမ္း ႏုိင္ၾကေလသည္။ ေျမယာမဲ့ေနေသာ ျမန္မာတုိ႔သည္ တျခား အလုပ္ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဝမ္းစာေရး အတြက္ အိႏၵိယ တုိင္းသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျပဳၾကရ ေလေတာ့သည္။

ဤအေျခတြင္ တုိင္းသူ ျပည္သားတုိ႔သည္ ဆင္းရဲ လာၾကေလသည္။ ထုိအခါ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အင္အားသည္ က်ဆင္းလာ၍ အစုိးရ၌ အခြန္ေတာ္လည္း ေလ်ာ့ပါး သြားေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ စီးပြားေရး၌ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ လည္းေကာင္း၊ စီမံ ခန္႔ခြဲၾကရာတြင္ တုိင္းသူ ျပည္သားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က တုိင္းျပည္ အက်ဳိးရွိေရး အတြက္ မ်က္စိ ပြင့္လာၾကေအာင္ မစြမ္း မေဆာင္ႏုိင္ ျဖစ္လာ ၾကေလသည္။ လက္တဆုပ္မွ်ေသာ လူနည္းစု ကေလးမွ လြဲ၍ ျမန္မာ အမ်ားသည္ ေျမယာမဲ့၍ အလုပ္ကြၧမ္းက်င္မႈ မရွိေသာ အလုပ္သမား လူတန္းစား အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့၍ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းသည္လည္း နိမ့္က်၍ လာေလေတာ့သည္။

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အရင္း မတည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးဘက္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘက္ အစရွိေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာမ်ား၌ အစ ကနဦးကပင္ အခြင့္အေရး လြန္စြာ နည္းပါးခဲ့ရာ တျဖည္းျဖည္း ပုိ၍ နည္းပါး လာေလသည္။ ဘဏ္တုိက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ စကားကုိ နားမလည္ၾက၍ အဂၤလိပ္စကား တတ္ေသာ ျမန္မာ လူဦးေရကလည္း လြန္စြာ နည္းပါးသည္မွာ ကာလ အတန္ၾကာသည့္ တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ လုိလားခ်က္ႏွင့္ လုပ္နည္း ကုိင္နည္းမ်ားကို သိကြၧမ္း နားလည္ေနၿပီး ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားတတ္ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ား ရွိသည့္ အတြက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အရင္းေငြ မတည္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ားသာ တြင္က်ယ္ ခဲ့ေလသည္။ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆး႐ုံ၊ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ သိပၸံ ပညာဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာနခြဲမ်ားတြင္ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ား၊ ကျပားမ်ား၊ တ႐ုတ္မ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔ထက္ ေရွးဦးအလ်င္ အလုပ္ရ ခဲ့ၾကေလသည္။ ျမန္မာ အမႈထမ္းမ်ား၏ ဦးေရမွာ နည္းပါးလွသည္။

ဤ အျဖစ္သနစ္ကို ျမန္မာတုိ႔သည္ အခ်ိန္ အတန္ၾကာစြာပင္ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေတာျခင္း မျပဳဘဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆသာ ေနခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ေနေသးေသာ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အားကုိး အားထား မျပဳႏုိင္ေသာ အခါက်မွ လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အလြန္အကြၧံ လွိမ့္ဆင္း ဝင္လာေသာ အခါက်မွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာတုိ႔သည္ ကုိယ့္အိမ္ေပၚတြင္ ေနရင္း အိမ္ယာမဲ့ ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရသည့္ အႏၩရာယ္ကုိ ျမင္လာၾက ေလေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျမင္လာၾက ေစကာမူ ထုိ အႏၩရာယ္ကုိ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ တုိင္ေအာင္ ေလးေလးနက္နက္ သတိမမူခဲ့ေခ်။

ျမန္မာတုိ႔ အတြက္ အႏၩရာယ္ မ်ားျပား တုိးတက္လာျခင္းကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဦးေရ တုိးတက္လာသည့္ အခ်က္မွ ေထာက္ဆ၍ သိႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔ အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း ေစႏုိင္ေသာ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးတုိ႔တြင္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉ ရာစု ကုန္ေလာက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔၏ ဦးေရသည္ ျမန္မာ ၁၂ ေယာက္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသား တေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ စုျပံဳ၍ ေနၾကရာ ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ရွိေနသည္။ ဤ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေနာင္အခါတြင္ တုိး၍သာ လာသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တခုလုံးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဦးေရသည္ ျမန္မာ ၇ ဦးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသား တေယာက္၊ ထုိေနာက္ ျမန္မာ ၆ ဦးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသား တေယာက္ အခ်ဳိးက် ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၩေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ စစ္ေတြ စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌မူ ႏုိင္ငံျခားသား ဦးေရသည္ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ရွိလာေလသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္သက္
▪ - ¤ - ▪

ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕

နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္

စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

အမွန္တရား၊ သတင္းစာပညာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

Friday, 03 April 2009 19:58 ေက်ာ္စြာမိုး
မၾကာေသးခင္ ကာလက ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းစာ ဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ မီဒီယာသမားမ်ား စုေ၀းက်င္းပသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တခုတြင္ က်ေနာ့္ကို စကားေျပာရန္ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

ထုိသုိ႔ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရစဥ္ က်ေနာ့္အေတြးမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ကာလကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။

မ်က္စိထဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အတိတ္ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ ဓာတ္ပံု ဆလိုက္ရိႈးတခုပမာ အစီအရီေပၚလာခဲ့၏။ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ အုပ္စိုးစဥ္က အတိတ္ပံုရိပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀န္းအနီး စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစုႏွင့္ ရပ္ကြက္လူငယ္တခ်ိဳ႕ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ရာမွ အဓိကရုဏ္းႏိွမ္ႏွင္းေရးရဲမ်ား၏ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ကိုဘုန္းေမာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ေန႔ တြင္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို အမွတ္ရေနမိပါသည္။

ကိုဘုန္းေမာ္ေသဆံုးရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာ ခဲ့ေသာ္လည္း အျဖစ္မွန္ကိုသိထားေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားက ခံျပင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းသည္ တဆင့္ စကား တဆင့္ နား ျဖင့္ တမုဟုတ္ခ်င္း ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပၾကေတာ့သည္။ ထိုဆႏၵျပမႈ၏ တခု တည္းေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ကိုဘုန္းေမာ္ေသဆံုးရျခင္း၏ အျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရက မမွန္ သတင္းကို ဆက္လက္ ျဖန္႔သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း အမွန္တရားကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

အထက္တန္း ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ္သည္လည္း အစိုးရ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ခဲ့သည့္ ထို ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဤမွ်ေလာက္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ လုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ အမွန္တရား တခုတည္း အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမွန္တရားအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ရက္သတၲပတ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈကေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရးပဲ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား တဦး ေသဆုံးရမႈအတြက္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပၾကရာမွ တႏုိင္ငံလံုးပါဝင္သည့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ လူထုအံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္လာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တပါတီ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းအစိုးရကို ၿပိဳလဲေစခဲ့သည္။

ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ က်ေနာ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ေသနတ္ေျပာင္း၀ေရွ႕တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သြားရပ္ ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ ျပန္ေမးၾကည့္မိရာ အေျဖက အမွန္တရားအတြက္ ဟု ရရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုနီးပါး စာနယ္ဇင္းသမားတဦးျဖစ္ေနေသာ က်ေနာ္သည္ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ သတင္း သမားမ်ား အထူးေစာင့္ထိန္းရမည့္ တာ၀န္၀တၱရား တရပ္ဆိုသည္ကို ထုိစဥ္က မသိရွိခဲ့ပါ။

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္အခါ လူအမ်ားစု အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္တို႔၏ ဆႏၵျပမႈႀကီး သည္ နဂို ရွိၿပီးသား ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားပင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ့္အား ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို က်ေနာ္ ဆက္လုပ္သည္။

စစ္အစုိးရက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကို ပစ္ခတ္၊ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢတခုကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ တျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ က်ေနာ္လည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေက်ာင္းသားမ်ား တေယာက္ၿပီး တေယာက္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္ကေတာ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကံေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေနခဲ့သည္။ ထိုလတြင္ အထိန္း သိမ္းခံထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗဲလ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေ၀းၿပီး ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အာဏာလြဲေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ၆၀၀ ခန္႔ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အမွတ္ (၆) ႏွင့္ (၇)တို႔တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ့္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္ မွာ ၁၀ ရက္တိတိ ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ဆယ္ႏွစ္တာၾကာသည္ဟု ထင္ခဲ့ရသည္။

ထိုေနာက္ က်ေနာ့္ကို အင္းစိန္ေထာင္ကိုပို႔ကာ `အိုးေ၀´ သမဂၢစာေစာင္ ထုတ္ေ၀မႈ အပါအ၀င္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွာမႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ အျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

ေထာင္ထဲတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ရွည္လ်ားလွသည့္ ကာလအတြင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်ိန္ မ်ားစြာရခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက စခဲ့သည့္ က်ေနာ့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဘာလဲ ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမးခြန္း ျပန္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဘာေၾကာင့္ အဲဒီအလုပ္ေတြကို လုပ္ခဲ့တာလဲ၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္လား၊ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို အႏၠရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ၿပီး ဘ၀တခုလံုးေပးဆပ္ ခဲ့ရတာလဲ၊ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ .. စသည္ .. စသည္ျဖင့္ .. ။

ဤတႀကိမ္တြင္ ရရွိသည့္အေျဖကလည္း အသစ္မဟုတ္ျပန္ပါ။ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္းဆိုသည့္ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတႀကိမ္တြင္ေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ အဓိပၸာယ္ပိုရိွၿပီး ပိုမိုနက္နဲ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုတႀကိမ္ က်ေနာ့္အတြက္ `အမွန္တရား´ ဆိုသည္မွာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ယုံၾကည္ခြင့္၊ တရားဥပေဒေရွ႕တြင္တန္းတူညီမွ်ခံစားခြင့္ စသည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အေျခခံက်က်ေျပာရလ်င္ ထိုအခ်က္မ်ားသည္လည္း အမွန္တရားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ပင္ ရိွေနပါေသးသည္။

ေထာင္ထဲမွာ ၈ ႏွစ္ ေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်ေနာ္ ေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ တႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ခြာလာခဲ့ကာ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ သတင္းေထာက္တဦးအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ သတင္းေလာကဆိုသည္မွာ နယ္ပယ္သစ္ တခုသာ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္တဦး၏ ပထမဦးဆံုးတာ၀န္မွာ အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္ ဟု သိလိုက္ရ သည္။ ဤအခ်က္သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားဘ၀ကတည္းက က်ေနာ္ ကိုင္စြဲသည့္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္ တဦး လိုက္နာသင့္ေသာ တျခားစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ားကို သတင္းမွန္ ေပးႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ သစၥာရွိေရး၊ သတင္းမွန္ကန္မႈအတြက္ အကဲျဖတ္ႏို္င္သည့္ အေျခအေနရွိမႈ၊ အာဏာရွိသူ .. သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး သမား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ စသူတို႔၏ ၾသဇာမခံေရး၊ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းသမားျဖစ္ေရး၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ဘက္မလိုက္သည့္ သတင္းမီဒီယာအေနႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုး၏ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး စသည္တို႔ကို လိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္လည္း အမွန္တရားက တြန္းအားတရပ္အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ အပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာ သတင္း မီဒီယာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ားလည္း မ်ားျပားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အသံလႊင့္မီဒီယာ ၄ ခု၊ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ ၂ ခု ရွိေနေပၿပီ။ ထိုအခ်က္က အားရစရာပင္ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းက ထိုသူတို႔သည္ သတင္းစာပညာ၏အေျခခံ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရဲ႕လား၊ အမွန္တကယ္ ေလ့လာၾကရဲ႕လား၊ နားေကာလည္ၾကရဲ႕လား ဆိုသည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေမးခြန္းမ်ားကို မီဒီယာကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ သတင္းသမား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ျဖစ္္ခဲ့သည္။

ယခုေမးခြန္းမ်ားက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းသမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း မည္သည့္ ပံုသ႑န္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလက အသတ္ခံလိုက္ရေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသား၊ ဆန္းေဒးလီဒါ(Sunday Leader)သတင္းစာ အယ္ဒီတာ လဆန္သာ ၀က္ခ္ရ မတ္တြန္ဂါ အေၾကာင္းကိုလည္း က်ေနာ္ ထည့္သြင္း ေျပာျပခဲ့ေသးသည္။ ၀က္ခ္ရမတ္တြန္ဂါသည္ သူအသတ္ ခံရႏိုင္ သည္ကို သိခဲ့ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ပုန္းေအာင္းမေနဘဲ သူအသတ္ခံရပါက ထုတ္ေ၀ရန္ အက္ေဆး တပုဒ္ပင္ ေရးထားခဲ့သည္။ သတင္းစာသမားတဦးအျဖစ္ သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္တို႔ ေပါင္းစပ္ရာမွ ထိုသတၲိကို ရရိွခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ေျပာေလ့ရွိသည္က မီဒီယာႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၏ အဓိက ရန္သူမွာ စစ္အစိုးရျဖစ္သည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္ အမွန္က သတင္းစာသမားမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ရန္သူ ျဖစ္သြားႏုိင္ေပသည္။

ဤသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္၏ အထူး အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယံုၾကည္အားထုတ္မႈမရွိ၊ ေလ့လာမႈမရွိ၊ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိသည့္ သတင္းသမားတဦးမွာ သူ႔အလုပ္၏ ရန္သူပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ နယ္ပယ္ အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ကပဲ အတားအဆီးတရပ္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

အသံလႊင့္ဌာနမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ပတြင္ အေျခစိုက္ေနသည့္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာဌာနေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ သတင္းသမား မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ထြက္ကာ သတင္းသမား ဘဝသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားကုိ ေ၀ဖန္သည့္အခါ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးၾကေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကို ေ၀ဖန္ သည့္ အခါတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္စဥ္းစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ မရွိပါ။

ထိုအခ်က္က သတင္းသမားမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပသ ေနသလိုပင္။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ သတင္းသမားမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရိွ ၾကပါ သည္။ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထက္ပို၍ေျပာရလ်င္ က်ေနာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈရိွေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္တခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ေပးဆပ္ရမႈကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ထဲဝင္ၾကရသကဲ့သို႔ သတင္းစာ သမားမ်ားသည္လည္း ျပည္သူမ်ားခံစားေနရေသာဒုကၡမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးျခင္း၊ သတင္းမွန္မ်ား ေရးသားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနည္းတူ ေထာင္နန္းစံၾကရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ား၊ တိုင္းျပည္အတြင္း တြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္ကို သူတို႔ ကုိယ္တိုင္နားလည္သင့္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုပန္းတိုင္သို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ က်ေနာ္အပါအ၀င္ သတင္းစာသမားတိုင္းက မိမိနယ္ပယ္ တြင္ ပိုမို၍ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူ ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ျပန္ကာ က်ေနာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ ခ်က္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေသာ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝေသာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားလည္း အတူတြဲလွ်က္ရွိေနမည္ကို ျမင္ေယာင္မိသည္။

ေရွ႕လာမည့္ခရီးလမ္းတြင္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား မလြဲမေသြ ရိွႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း က်ေနာ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ေန႔ကို ျမင္ေတြ႕လိုလွပါသည္။

မင္းႏုိ္င္သူက ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။မင္းႏိုင္သူ / ဧၿပီလ(၃) ရက္၊ ၂၀၀၉
(ၿပီးခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ အန္အယ္လ္ဒီမွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၀၁/၀၉) ကုိ ထုတ္ျပန္ကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အျမန္ဆုံးေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္၊ အန္အယ္လ္ဒီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ႃခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးရန္ စသည့္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၇) ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လူထုကုိလည္း ပူူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ႏွစ္လတာအတြင္း မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီဆုိသည္ကုိ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ မင္းႏုိ္င္သူက အန္အယ္လ္ဒီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။)

ေမး။ ။ ဇန္န၀ါရီ (၄) ရက္က အန္အယ္လ္ဒီပါတီဘက္ကေန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၉ ကုုိထုတ္ျပန္ၿပီး အခ်က္ (၇) ခ်က္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီေတာင္းဆုိမႈေတြကို္လည္း လူထုကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈေတြလည္း စခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒီေတာင္းဆုိမႈဟာ ႏွစ္လရွိခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက ဘယ္လုိရွိပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒါလုပ္တုန္းပဲဗ်။ မမွန္ေသးဘူးဗ်။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက မပုိ႔ႏုိင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ္႔ CEC ကုိ တက္မလာေသးဘူး။ လူငယ္ေတြက လုပ္ေနတာဗ်။ နယ္ေတြမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့လုပ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာဆုိရင္ ငါးေထာင္ေလာက္စုမယ္ဆုိၿပီး လုပ္တဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒါေတာ့ အေသးစိတ္ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေကာင္းေကာင္းေတာ့မသိဘူးဗ်။ ဒါကုိ လူငယ္ကုိ လုံး၀လႊဲထားလုိက္တာကုိး။ လူငယ္ရဲ႕ movement လုိျဖစ္ေနတာေပါ့။ သူတုိ႔ဆီမွာပဲ စာရင္းအင္းေတြရွိတယ္။

ေမး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ၾကားသိရသေလာက္ေပါ့ေလ။ တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာေတာ့လည္း ဒီလက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ မသိၾကဘူး။ ၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာလည္း မၾကားမိပါဘူးဆုိၿပီး ေျပာေနၾကတာေတြရွိပါတယ္။ ဆုိေတာ့ လုပ္ႏုိင္မႈအတုိင္း အတာ ဘယ္ေလာက္ထိရွိပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ အဲဒါ လုပ္ေတာ့လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ တခ်ဳိ႕လူေတြက သိပ္ၿပီးမလုပ္ခ်င္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိတယ္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ထပ္ၿပီးေတာ့ ေမးေတာ့ ေမးပါမယ္ဦးဗ်ာ။ အခုဟာက လူငယ္ movement အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြကို လႊဲေပးထားတာကုိး။ CEC ကုိ သူတို႔က မတင္ေသးဘူးေလ။ က်ေနာ္ေတာ္ထင္တယ္ဗ်ာ။ အခုကိစၥကေတာ့ တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာလည္း စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ရွိေနၾကတယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ခင္မ်ားတုိ႔ေမးလုိက္တဲ့ လူတခ်ဳိ႕က လွီးလြဲၿပီး ေျပာလုိက္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူငယ္ကေတာ့ လုပ္ေတာ့လုပ္ေနတယ္ ဗ်။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ထက္ထက္သန္သန္လုပ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ေလ်ာ့တယ္ေပါ့။ ဒီလိုလည္း ရွိမွာေပါ့။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ။ ဒီလုိလက္မွတ္ေကာက္ယူမႈေတြ လုပ္ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ဒီဟာေတြကုိ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က ဘယ္လုိစီမံသြားမွာပါလဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကုလသမဂၢကုိ ပုိ႔မယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ခင္ဗ်။ ဒီႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးေရး ဆုိတာ ခဏခဏေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ဟာ။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေတာင္းဆုိေနတဲ့ဟာ။ ဆုိေတာ့ ဒီကိစၥကေတာ့ရွိေနမွာပဲဗ်။ ဒီကိစၥဟာ အခုမွစတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လူငယ္ေတြလည္း လုပ္ငန္းရွိေအာင္၊ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း လုပ္ပါေစဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔က တုိက္တြန္းလို္က္တာ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ဒီကိစၥလုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိတယ္။ နယ္ေတြမွာလည္းဗ်ာ လူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ၊ အက်ပ္ကုိင္မႈေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္ကို ျပင္းထန္တယ္ဗ်ာ။ အခုလုိ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔လုပ္ပါေစ။ အစုိးရက ၾကားေနမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ဆုိရင္ေတာ့ တမ်ဳိးဗ်။ အခုဟာ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကေနၿပီးေတာ့ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထား႐ုံတင္မကေသးဘူး ၿပိဳင္ဘက္ပုံစံမ်ဳိးလုပ္ေနေတာ့။ ျပည္တြင္းမွာ အက်ပ္အတည္းေတြက ပုိမ်ားလာတယ္ဗ်။ ဗုိလ္သန္းေရႊကေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာ။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာ။ အျပတ္ေျပာတဲ့ပုံစံမ်ဳိးေတြ ေျပာလာတဲ့အခါက်ေတာ့ လူထုၾကားထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ကုိ ခက္တဲ့ အေနထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္ဆုိတဲ႔ ေနာက္ပုိင္း သူတို႔ကပါ၀င္ပတ္သက္ရေတာ့မယ့္ လူေတြမဟုတ္ဘူးဗ်။ မပါ၀င္မပတ္သက္ရင္ တမ်ဳိးေပါ့။ အခုဟာ သူတို႔က (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းယူထားတဲ့အျပင္ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့လူ။ အခု သူတို႔ပါတီေတြ ေထာင္ၾကမယ္ဗ်ာ။ ေနာက္တခါသူတို႔ရဲ႕ တသီးပုဂၢလအင္အားေတြကို စုေနတယ္ဗ်ာ။ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကို ဘက္ေပါင္းစုံကေန ထုိးေနတာဗ်။ အဲဒါေတြအတြက္လည္း လႈပ္ရွားမႈေတြအေတာ္မ်ားမ်ား သူတို႔က လုပ္တယ္ဗ်။ က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာထက္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ group လိုက္ group လုိက္ ပါတီေတြေထာင္ဖုိ႔ လုပ္မယ္။ အဲဒီပါတီေလးေတြက တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ စည္း႐ုံးႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ တသီးပုဂၢလေတြကို စည္းရုံးၿပီးေတာ့ တသီးပုဂၢလေတြကို ပါတီ၀င္ခိုင္းတာေတြလုပ္မယ္။ ဟုိတေန႔ကၾကားလုိက္ပါတယ္ UMFCCI က လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရဆုိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ constitution ေတြကိုလည္း သူတို႔ ျပင္လုိက္ၿပီဗ်။ အဲဒီလုိ တသီးပုဂၢလေတြကို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြကို အတုိက္အခံအင္အားစုဘက္ ယုိင္မသြားေအာင္ သူတိုိ႔က သိမ္းက်ဳံးသြင္းေနတာဗ်။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျပည္တြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ကို က်ပ္တည္းတယ္ဗ်။ ေစာေစာက လက္မွတ္ထုိးတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ နယ္ေတြမွာလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကိုသူတို႔မႀကဳိ္က္ဘူး။ ဒီလက္မွတ္ထုိးတဲ့ campaign မ်ဳိးကုိ သူတို႔က ေတာ္ေတာ္ကုိ မႀကိဳက္တာပါ။ နယ္ေတြမွာလည္း အက်ပ္အတည္းၾကားက လုပ္ေနၾကပါတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ အာဏာပို္င္ေတြဘက္က ဒီလုိဖိႏွိပ္မႈေတြကလည္း ရွိေနတယ္ေပါ့ေလ။ တဘက္မွာကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားသိရသေလာက္က လူထုစီးပြားက်ဆင္းလာေနပါတယ္။ လူထုၾကားထဲမွာ အစုိးရအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကလည္း မ်ားေနပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က လူထုအတြက္ ဘယ္လုိအခန္းက႑ကေန ဦးေဆာင္မႈေတြ ေပးႏုိင္မလဲခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ ဒီလုိရွိတယ္ဗ်။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိး လူထုအတြင္းမွာ မေက်နပ္မႈေတြ မ်ားေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတခုဟာ လႈံ႔ေဆာ္၊ လႈပ္ရွားတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ သြားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေနတာက အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔က အဲလုိလုပ္လုိ႔က ရႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ မရွိဘူးဗ်။ လူထုမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္မယ္။ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္လႈပ္ရွားရတာခက္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကလည္း policy-making approach လုိ႔ ေခၚတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီပုံစံနဲ႔ ကုလသမဂၢကိုေျပာမယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာေပၚေပါက္လာတဲ့ ေန႔ေတြမွာ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထုတ္တာ။ ဒီလုိဟာေတြပဲမ်ားေနတယ္။ တကယ့္ကို activity ျဖစ္တဲ့ လူထုၾကားထဲ တုိး၀င္ၿပီးေတာ့ လူထုကိုု လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားတဲ့ approach မ်ဳိးက ေတာ္ေတာ္ကုိ အားနည္းတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ့္သေဘာကေတာ့ အဲလုိလႈပ္ရွားရတာ ၀ါသနာပါလည္းပါတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ policy-making ပုံစံနဲ႔ ဆက္သြားဖုိ႔ဆုိတာလည္း ကုန္ေနၿပီဗ်။ လက္ကုန္ႏိႈက္ ၿပီးၿပီ။ ဘာမွ သိပ္မထူးျခားဘူး။ ဥပမာဆုိပါေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာေပၚလာတဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ change လုိဟာမ်ဳိး အဲလုိဟာမ်ဳိးေလာက္ပဲၾကည့္ၿပီး ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က တုိက္တြန္းဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ဖုိ႔ ဒီေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒီလုိ တုိက္တြန္းေန႐ုံနဲ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထုတ္ေန႐ုံနဲ႔ေတာ့ သိပ္မထူးဘူးလို႔ က်ေနာ့္သေဘာအရေတာ့ ျမင္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သုိ႔ေသာ္ ခက္တာက အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ဆုိတာက အဖဲြ႔အစည္းမွာ အမ်ားရဲ႕ဆႏၵကုိ လြန္ဆန္လို႔မရဘူးေလ။ အမ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးလုပ္ၾကရတာေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ တုိက္တြန္းေနတယ္။ နည္းနည္းေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ က dynamic ျဖစ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ dynamic ျဖစ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနေပမယ့္လုိ႔ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း အသက္ (၈၀) ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ကလည္းပဲ သိပ္ထက္ထက္သန္သန္ႀကီး ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အေနအ ထားမွာမရွိတာေတာ့ အမွန္ပဲဗ်။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္လူႀကီးေတြကိုလည္း တုိက္တြန္းေနတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔ဘက္ကေန က်ေနာ္တုိ႔မသိတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ကာလ အေတြ႔အႀကဳံေတြ ဘာေတြေျပာျပတယ္ေပါ့ ဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ကာ သူတို႔ကလည္း ဒီသူတို႔ေတြ႔ႀကံဳထားရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳခြင္ထဲက မထြက္ခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က လည္း ဘယ္လုိျဖစ္လဲဆုိေတာ့ တုိက္ပြဲခြင္ထဲ ၀င္ခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲလုိ အေနအထားမွာရွိတယ္ဗ်။ အဲဒါကို အစိုးရကေန အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို လႊတ္လုိက္တာဟာ က်ေနာ္ထင္တယ္ အန္အယ္လ္ဒီဘက္မွာ အကြဲအၿပဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာရွိပုံေပၚတယ္ဗ်။ ေစတနာေလးရွိပုံေပၚတယ္။ ဒါမုိ႔ က်ေနာ္တို႔က စိတ္ထိန္းရတယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် စိတ္ထိန္းၿပီးေတာ့ ဒီလူႀကီးေတြေပါ့ဗ်ာ။ သူတိုိ႔မွာလည္း အေတြ႔အႀကံဳရွိပါတယ္။ သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳေတြကလည္း အဖုိးတန္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အခက္အခဲ ေတြၾကားက ရပ္ခဲ့ၾကရတာကုိး။ သူတို႔ေတြ စဥ္းစားႏုိင္သလုိ က်ေနာ္တို႔လည္း စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း စစ္ဗုိလ္မွ မဟုတ္ဘဲကုိး။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း သတင္းစာမွာလုပ္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအႏုစိတ္ကိစၥမ်ားမွာ စဥ္းစားႏုိင္တဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တဘက္မွာလည္း တုိင္းျပည္မွာ ဒီလုိၿငိမ္ခံေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးဆုိၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔က ယူဆတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုလက္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ အေနအထားက လုပ္ဖုိ႔ေကာင္းတာက အခုခင္မ်ားတုိ႔ ေမးသလုိေပါ့ဗ်ာ။ လူထုကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ တစုံတရာဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရမယ္။ ဒါကတပုိင္း။ တပုိင္းကလည္း ႏုိင္ငံေရးအႏုစိတ္ကေလးေတြေပါ့ဗ်ာ။ အေမရိကန္ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္။ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ရဲ႕ အေရြ႕အလ်ား၊ အီးယူရဲ႕ အယူအဆ ဒီလုိဟာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး သံခင္းတမန္ခင္း ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ဟာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုၾကားထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုပ္မလဲဆုိတဲ့အေနအထား ျဖစ္ေနတာ ေပါ့ဗ်ာ။ ေကာင္းၿပီ က်ေနာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီေဟ့ တခုခုလုပ္ၾကၿပီေဟ့ဆုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းက အားနည္းေနတယ္ဗ်။ တျပည္လုံးအေျခအေန ၿခဳံၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ေအာက္ေျခေတြမရွိဘူးဗ်။ အခုဟာ ေခါင္းပုိင္းတင္ ရွိၿပီးေတာ့ ေခါင္းပိုုင္းမွတကယ့္ေခါင္းပုိင္း၊ တေန႔မွ ႐ုံးထဲမွာ လူငါးဆယ္ေလာက္ ၀င္ထြက္သြားလာေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ လူထုကို ဦးေဆာင္မႈေပးတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔ေတြရွိမွသာ စည္း႐ုံးၿပီးသားျဖစ္မွသာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားကုိးဗ်။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ တခုတည္းတင္ CEC တခ်ဳိ႕ေလးတင္ ထေအာ္ေနလုိ႔ မရဘူးေလ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္း အဲလုိမ်ဳိး ခ်ိန္ရတာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိတယ္ဗ်။ သုိ႔ေသာ္ တခုရွိတာက က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း တုိက္တြန္းထားတာပဲဗ်ာ။ လူထုကိုယ္တုိင္က အလုပ္လုပ္ၾကပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း လူထုကုိ အားကုိးတယ္ဆုိၿပီး ထုတ္ေျပာတဲ့ဟာေတြ ရိွပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီအေျခအေနဟာ တကယ့္ကုိ ဆုိးတာလည္း အမွန္ပဲဗ်ာ။ စီးပြားေရးဟာ တကယ့္ကုိ ဆုိးတဲ႔ အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတာလည္း အမွန္ပဲဗ်။ အခုဟာက center point ကုိေရာက္ေနတယ္။ အျခားဘက္မ်ားကူးလာရင္ေတာ့ အုံႂကြဖုိ႔ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ အုံႂကြဖုိ႔ဆုိတာ ဦးေဆာင္မႈက႑ပါရမယ္ဗ်။