Sunday, April 12, 2009

ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ခန္း (ေအာင္ေ၀း)

ပါေမာကၡလုစ္ ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကုိ အင္မတန္ ခ်စ္တ့ဲ အဂၤလိပ္ သမုိင္းပညာရွင္ႀကီးတဦးပါ။ လုစ္က
- ၁၁ ရာစုမွာ အေနာ္ရထာ စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပထမ ျမန္မာႏုိင္ငံ
- ၁၅ ရာစုမွာ ဘုရင့္ေနာင္ စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒုတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံ
- ၁၈ ရာစုမွာ အေလာင္းဘုရား စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီး
- ၂၀ ရာစုမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိေတာ့ စတုတၳျမန္မာႏုိင္ငံလုိ႔ ေဖာ္ျပခ့ဲဖူးပါတယ္။
အကယ္၍သာ ပါေမာကၡႀကီးလုစ္ အခုအခ်ိန္မွာ သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိေတာ့ “ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံ”လုိ႔ သတ္မွတ္ဂုဏ္ယူေနဦးမွာ အမွန္ပါပဲ။


PhotobucketPhotobucket

..နာလဲေထာင္ဒယ္....(ဂ်ိဳ)

UDP update


Voice of Burma (5 April 2009)


ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္အတြက္ သူရိယသိဒၶႏၲ မဟာသႀကၤန္စာ


မဟာသႀကၤန္က်ခ်ိန္ - ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၅) ရက္၊
ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဧၿပီလ (၁၄) ရက္၊အဂၤါေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္စက္
(၃) နာရီ (၁၅) မိနစ္၊ (၃၆) စကၠန္႔။
မဟာသႀကၤန္အၾကတ္ရက္ - ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၆) ရက္၊
ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဧၿပီလ (၁၅) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။
မဟာသႀကၤန္တက္ခ်ိန္ - ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္၊
ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နံနက္စက္ (၇) နာရီ၊ (၂၀) မိနစ္၊ (၁၈) စကၠန္႔။
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ - ၁၃၇၁-ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၉ ခု၊
ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။ (သုဒၶဒိန္ - ၁)။

ေဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ။ ။ သု၀ဏၰမယံ၊ ဖလိက ပဋိစၧႏၷံ သမပဏၰာ သေယာဇနာယာမ၀ိတၳာရံ၊
သူရိယႆ ေဒသပုတၲႆ ၀ိမာနံ၊ သူရိယမ႑လံ နာမ။ ယင္းသုိ႔မိန္႔မွာ၊ ဌကထာတည့္၊
က်မ္းလာပါဌ္ရင္း၊ ဓိပၸာယ္လင္းေသာ္၊ အတြင္းခန္းသာ၊ ေရႊပိန္းကာသည့္၊
ထိန္၀ါတင့္ၿဖီး၊ ေရႊျဖင့္ၿပီး၍၊ ရံဆီးဘံုပ၊ ဖန္သားခလ်က္၊ လံုး၀ယူဇာနာ၊
ငါးဆယ္ျဖာႏွင့္၊ သခ်ၤာအ၀န္း၊ တြက္ေရညႊန္းေသာ္၊ အစြန္းငါးဆယ္၊
တစ္ရာသြယ္သည့္၊ ေနႏြယ္၀ံသ၊ အာဒိစၥဟု၊ ေဒ၀ဗိမာန္၊ ဘံုယာဥ္ပ်ံကို၊
ရည္သန္သမႈ၊ ေခၚေ၀ၚျပဳသား၊ ေလာကုပစာ၊ သူရိယာဟု၊ နာမာပညတ္၊ ေနျပာသာဒ္မွ၊
သဟႆေရာင္၊ ျခည္တစ္ေထာင္ျဖင့္၊ ထိန္ေျပာင္ပ၀င္း၊ သံုးကၽြန္းလင္းသည့္၊
တနဂၤေႏြေခၚဆို၊ ထုိသည့္ၿဂိဳလ္သည္၊ အဟိုပထမ၊ ကပ္ဦးစက၊ မိႆရာသီ၊
အာဒိခ်ီလ်က္၊ ႆ၀နီမွတ္၊ ထိုနကၡတ္၏၊ ပါဒ္ပထမ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလ်က္၊
လွည့္ၾကြျမန္းရာ၊ နကၡတ္သာကို၊ မီွပါႏိုင္ပဲ၊ သို႔ျဖစ္ၿမဲေၾကာင့္၊
ေနာက္ဆြဲပါဒ၊ ဒုတိယႏွင့္၊ ယွဥ္ရျပန္ရာ၊ ဤျခင္းရာျဖင့္၊ ပစၥာ၀ါဒ၊
နကၡတၲႏွင့္၊ ဌာနရာသီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီ၌၊ စဥ္စီယွဥ္ရ၊ သို႔ကိစၥမွာ၊
မာသခ်င့္ေထာက္၊ မိန္သို႔ေရာက္၍၊ ေနာက္အ၀ႆန္၊ န၀င္းမွန္မွ၊ တစ္ဖန္မိႆ၊
အစန၀င္း၊ ေျပာင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္၊ စက္ကြင္း - ၁ ရစ္၊ ၁-ပတ္ေခတ္ကို၊
၁-ႏွစ္အရ၊ သႀကၤန္က်ဟု၊ ဌာနျမန္ျပည္၊ သမုတ္သည္ကို၊ အတည္တြက္ဆ၊ သေကၤတကား၊
ခဆပဥၥာ၊ သကၠရာကို၊ ရာဇာၾကငွန္း၊ ေစာရဟန္းတည့္၊ ကိန္းခန္းေခ်ရစ္၊
အစႏွစ္မွ၊ မေဇၥ်ဌာနီ၊ ေနျပည္ေတာ္ထိ၊ သြယ္ညွိယူလစ္၊ တြက္စစ္ေကာဇာ၊
ႏွစ္သခ်ၤာကား၊ ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၅-ရက္၊
ခရစ္ႏွစ္၊ ၂၀၀၉-ခု၊ ဧၿပီလ၊ ၁၄-ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၊
နံနက္စက္၊ ၃-နာရီ၊ ၁၅-မိနစ္၊ ၃၆-စကၠန္႔၊ ျမန္မာပဟိုရ္ညဥ္႔
၃-ခ်က္တီးေက်ာ္၊ ၀-နာရီ၊ ၃-ပါဒ္၊ ၄-ဗီဇနာ၊ ၃-ျပာဏ္၊ ၄-ခရာအခ်ိန္၊
ကုမ္ရာသီလဂ္၊ ၿဗိစၦာရာသီစန္း၊ တနဂၤေႏြေဟာရတ္၊ ဗုဒၶဟူးၾတင္း၊ စေနန၀င္း၊
ဗုဒၶဟူးဒြါဒသင္း၊ ၾကာသပေတးတိ ံသင္း၊ နကၡတ္ ၂၃-လံုး၊ ၁-ပါဒ္၊ ၆-ဃဋီ၊
၁၆-၀ိဃဋီ၊ ၁၈-အႏုဃဋီျပည့္ထက္၊ လဂ္စီးလ်က္၊ ထုိနာရီ၏
မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကား၊ ေဇဠနကၡတ္တြင္ ၂၂၈-အံသာ၊ ၁၁-လိတၲ၊
၃၄-၀ိလိတၲာစီးလ်က္၊ ဗလ၀က႐ိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္၍၊ ဘာႏုရာဇာမည္ေသာ
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္ ဇင္ေရြးနီအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို၀တ္ဆင္လ်က္၊
ဂဠဳန္ကိုစီး၍ လက္တစ္ဘက္ကား သန္လ်က္၊ လက္တစ္ဘက္ကား တံစဥ္ကိုင္၍၊
ေျမာက္ကသည္ အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္သို႔၀င္၏။ ဓံနီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊
ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား “အာသီ” အမည္ရွိေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ဦးေခါင္းကို
ကမ္းသည္ရွိေသာ္ ေဃာရႆနတ္သမီးကား ေမွာက္ခံုေန၍ လွမ္းလင့္၏၊
မေဟာရကာေဒ၀ီနတ္သမီးကား အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္
ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို၀တ္ဆင္လ်က္
သႀကၤန္မင္းကိုေစာင့္လင့္၏။ မိုးဦးတန္႔အံ့၊ မိုးလယ္၊
မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့၊ က်ဳိင္း၊ ပိတုန္း စေသာ အေတာင္ရွိေသာသတၲ၀ါတို႔
ထူကုန္အံ့၊ ကမၻာေပၚ၌ စစ္မက္မ်ားအံ့၊ ျပည္ရြာမီးေလာင္ဖန္မ်ားအံ့၊ စပါး၊
အသီးအႏွံေျမာက္အံ့၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏ
ိုင္ငံမ်ား
ပ်က္သုဥ္းအံ့၊ အုန္းသီး၊ င႐ုတ္ရွားအံ့၊ ဤကား သႀကၤန္က်အေဟာတည္း။

သႀကၤန္သံုးပါးတို႔တြင္ သမႏၲသႀကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ၿပီးေနာက္ (၂၄)
မိနစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ ဤကား အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သမညအခါေပတည္း။ အသီးအသန္႔ ၀ါေသသအခါေပးကား သႀကၤန္ေျမခံေသာ
သႀကၤန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ တိထီ ၃-လံုး၊ ၅၂-ဃဋီ၌ ဣ႒ေသာၾကာေျမခံျဖစ္၏။
သို႔ျဖစ္၍ ယင္းတိထီေျမခံဆိုင္ရာမွာ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္က်သည့္ရက္မွာ
အဂၤါေန႔ျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔သားသမီးတို႔မွအပ
ၾကြင္းက်န္ကုန္ေသာေန႔သားသမီးတို႔သည္။ မိမိတို႔၏ေန႔အလိုက္ ပဟပတိအရပ္ကား
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ မိမိေမြးနံက်ရာ တနဂၤေႏြအရပ္ျဖစ္ေသာ
အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ကို ပရိ၀ါရမွဆက္၍ အာယု၊ နဂရ၊ ဘုမၼိ၊ ဂေဟပတိ-
ဟုေရတြက္၍ လက္ယာရစ္အားျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာကို လွည့္၍ယူရာတြင္
အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တနလၤာသားသမီးကား- အေနာက္အရပ္၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးကား- ေျမာက္အရပ္၊
ၾကာသပေတးသားသမီးကား- အေရွ႕၊ စေနသားသမီးကား- အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္၊
ရာဟုသားသမီးကား- အေရွ႕ေတာင္အရပ္မ်ားသို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္
မိမိတို႔နံ၏အျမစ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြကား-ဒန္း၊ တနလၤာကား-အုန္း၊
ဗုဒၶဟူးကား-ေျမစာ၊ ၾကာသပေတးကား-ခ်ယား၊ စေနကား-သီး၊ ရာဟုကား-ေျမစာ၊
အျမစ္ႏွင့္ နံတူပန္းညြန္႔တို႔ကိုနင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔နံ၏အညြန္႔ပန္း
တနဂၤေႏြကား-ကံ့ေကာ္၊ တနလၤာကား-ေျမစာ၊ ဗုဒၶဟူးကား-သေျပ၊ ၾကာသပေတးကား-သီး၊
စေနကား-အုန္း၊ ရာဟုကား-သေျပ ဟူေသာ နံတူပန္းပြင့္/ပန္းညြန္႔တို႔ကို
အသီးသီးေဆာင္လ်က္ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား၊ ဆရာသမား၊ သိၾကား ျဗဟၼာ
စတုေလာကပါလ သာသနာေတာင္ေစာင့္ သမၼာေဒ၀နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတုိ႔ကို
ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔လိုရာ ဆႏၵကိုဆုေတာင္း၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ
ျပဳကုန္ရာသည္။

သႀကၤန္အက် ေျမခံေန႔သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေသာၾကာေန႔သားသမီးတို႔သည္
မိမိတို႔၏ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အရပ္ရွိသစ္ပင္ရင္း၌
မိမိတုိ႔နံ၏အျမစ္ျဖစ္ေသာ သေျပကိုအခင္းျပဳ၍၊ မိမိတို႔နံ၏ အညြန္႔ျဖစ္ေသာ
ဒန္းပန္းကိုေဆာင္လ်က္ သႀကၤန္အက်ျဂဟဇာပြင့္ရာ ေအာက္အရပ္သို႔
မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳကုန္ရာသည္။

သႀကၤန္အက်ေန႔သည္ အဂၤါေန႔ျဖစ္ရာ အဂၤါသားသမီးတို႔သည္ သႀကၤန္အၾကတ္ရက္ျဖစ္ေသာ
ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္သစ္ပင္ရင္း၌ မိမိတို႔အဂၤါ၏
အျမစ္ေန႔နံျဖစ္သည့္ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ကိုခင္း၍ မိမိတို႔နံညြန္႔ပန္းျဖစ္ေသာ
ခ်ယားညြန္႔ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ျဂဟဇာပြင့္ရာ သႀကၤန္အၾကတ္ျဂဟဇာအရပ္ျဖစ္ေသာ
အေရွ႕အရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဆရာ၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊
စတုေလာကပါလ သာသနာေတာ္ေစာင့္ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔အား
လိုေသာဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၾကကုန္ရာ၏။

ဦးေခါင္းေဆးအက်ဳိးကား - သကၤေႏၲ၊ သႀကၤန္ဟုေခၚေ၀ၚအပ္ေသာ
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္။ ပုဏၰေမ၊ အံသာ(၃၆၀)ရသျဖင့္၊ တစ္ဘဂဏျပည့္၍၊
မိန္ရာသီအ၀သာန္န၀င္းမွ မိႆရာသီအာဒိန၀င္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္ရွိေသာ္။ ဣဓ၊
ဤလူ႔ျပည္၌၊ မာဏ၀ါ၊ သတၲ၀ါဟုေခၚေ၀ၚအပ္ကုန္ေသာ မႏုဇာ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္။
သိရာ၊ ဦးေခါင္းေဆးကုန္ရာ၏၊ ေတသံ၊ ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာသူတို႔အား။
သတၲဘာဂီ၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ကျဖစ္ကုန္ေသာ။ ေရာဂီ၊ အနာမ်ိဳးတို႔သည္။ ၀ိနာေသယ်ဳံ၊
ကင္းေပ်ာက္ကုန္ရာ၏။ သုခဘာဂီ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏အဖို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ သတသဟႆာနိ၊
တစ္သိန္းေသာအက်ဳိးတို႔သည္။ ဘ၀ယ်ဳံ၊ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။
သႀကၤန္အခါ ေရွာင္က်ဥ္ရန္အမႈမ်ားကား “နရာနံ ေမထုနံ သုရာ၊ ၀ဓေကာေဓန ေတလတာ။
႐ုကၡေဆဒါ ဟနႏၲႆ၊ ကိေဏယ် ၀ိကၠိေဏယ် ၀ါ။ ဣမာနိ ဒသကမၼာနိ၊ သေကၠာပိ
ပရိ၀ဇၹေယ်” ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ မဂၤလာစကား၊ လကၤာၾကားအံ့၊ ေၾကာင္းလ်ားစံုေစ့၊
သႀကၤန္ေန႔၌၊ မေတြ႔ေ၀းစြာ၊ ေရွာင္ကုန္ရာသား၊ မသာႏွလံုး၊
ညွိဳးခ်ဳံးစိုးရိမ္၊ မၿငိမ္ပူေဆြး၊ ငိုေၾကြးကုန္ထ၊ ကာမအရာ၊ ေမထုနာႏွင့္၊
ပါဏာသတ္ပုတ္၊ ေသာက္ထုတ္ေသရက္၊ မ်က္ထြက္မာန၊ ပဋိဃႏွင့္၊ ေဒါသမလြတ္၊
ဆီပြတ္လိမ္းဆင္၊ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္၊ သတ္ခတ္ကုန္ေရွာင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္၊
လဲလွယ္ဟူသည္ ဤဆယ္မည္ကို၊ လူ႔ျပည္လူ႔ခြင္၊ လူကိုစင္ထား၊
ျမင့္မိုရ္ဖ်ား၀ယ္၊ သိၾကားေသာ္မွ၊ မျပဳရရွာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရာဟု၊
က်မ္းလာေသာ္အား၊ လကၤာၾကားသည္၊ ဤကားမဟာသႀကၤန္အလိုတည္း။

တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္။ ။ ဤႏွစ္တြင္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို
အလြယ္တကူကတိမေပးသင့္ေပ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိဘဲ
လိမၼာပါးနပ္တည္ၿငိမ္စြာႏွင့္လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းအံ့၊
မိတ္ေကာင္ေဆြေကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊
အိမ္ၿခံေျမအေမြအႏွစ္ရရွိအံ့၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို
မမွားေအာင္ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏
ထင္ျမင္လြဲမွားမႈခံရအံ့။ အဂၤါနံ၊ စက္ပစၥည္း၀င္အံ့၊ အက်ဳိးရွိအံ့၊
ၾကာသပေတး၊ အဂၤါသားသမီးတို႔၏ကူညီမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေအာင္ျမင္အံ့၊
တရားဥပေဒႏွင့္မကင္းေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ေသာကႀကံဳရအံ့၊ ေငြကုန္က်မႈ၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသေလာက္ အက်ိဳးမခံစားရ၊ သတိျပဳသင့္သည္။
ကားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအျမတ္နည္းမည္။

တနလၤာသားသမီးတို႔သည္။ ။ ဤႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးညံ့တတ္အံ့၊
ၾကာသပေတးသားသမီး၏အကူအညီေၾကာင့္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးအျမတ္ရွိအံ့၊ ၀င္အံ့၊
အဂၤါနံ စက္၊ဆန္၊ဆီ၊ စိန္၀င္အံ့၊ မိတ္ေဆြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊ၊
ေရလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးႏွင့္
မိခင္ႏွင့္တူေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ကူညီမႈတို႔ေၾကာင့္
ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားအံ့၊ တနလၤာသားသမီးတို႔ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာဆံုး႐ွံဳးမႈေပၚအံ့၊
ေရလမ္းခရီးေဘးေတြ႕တတ္ေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ပါ၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းမႈေၾကာင့္ အထင္လြဲမႈႀကံဳရအံ့၊
ဆႏၵေစာ၍လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတိျပဳရအံ့။

အဂၤါသားသမီးတို႔သည္။ ။ဤႏွစ္တြင္ရာထူးတုိးအံ့၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္
အထင္လြဲမွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈႀကံဳရျခင္းကို
သတိႏွင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မိမိ၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္
အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳမႈခံရအံ့၊ မိမိေအာက္လူမ်ားကူညီမႈေၾကာင့္
ေျမ၊အေမြအႏွစ္ရအံ့၊ ၀င္အံ့၊ အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစုေရးကိစၥမ်ားတြင္
စိတ္ရွည္စြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ အယူ၀ါဒေရးရာ
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆႏၵေစာမႈမ်ားေၾကာင့္ အထင္အျမင္လြဲမႈႀကံဳအံ့၊
ၾကာသပေတးသားသမီး၊ ပညာရွင္ႀကီးကဲသူတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္မႈပိုမိုရရွိအံ့၊ အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္အံ့၊ ပညာေရးတြင္
ႀကိဳးစားသေလာက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ ေငြအတြက္ေသာကႀကံဳ၍ ၾကာသပေတးသားသမီး
ကူညီမႈျဖင့္ေအာင္ျမင္မည္။ ဆီးေရာဂါ၊ ခါးနာေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္အံ့။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔သည္။ ။ဤႏွစ္တြင္ ဆန္၊ဆီ၊ေဆး၊ဆား၊စြမ္းအင္၊
စက္မႈအလုပ္အကိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့။
အဂၤါသားသမီးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ယူ၍
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိအံ့။
မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ စေန၊ တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔၏
အထင္အျမင္လြဲမွားမႈႀကံဳရအံ့၊ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္
သေဘာကြဲလြဲမႈႀကံဳရအံ့၊ အလုပ္ပင္ပန္းသေလာက္ အက်ိဳးခံစားရအံ့၊
အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြတို႔အေပၚ အကူအညီေပးရအံ့။
ဆံုး႐ွံဳးမႈႀကံဳေသာေငြေၾကးမ်ား ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ၏ကူညီမႈေၾကာင့္
သက္သာမႈရအံ့။

ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔သည္။ ။ဤႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းအံ့၊ အဂၤါနံစက္၊
စက္ပစၥည္း၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အက်ိဳးေပးအံ့၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀င္အံ့၊
အက်ိဳးခံစားရအံ့၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ သတိကင္းလြတ္ပါက
ေငြေၾကးဆံုး႐ွံဳးမႈရွိအံ့၊ က်န္းမာေရးေကာင္းအံ့၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားအံ့၊
အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစုေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိအံ့၊ ပညာေရးတြင္
မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ စက္မႈပညာ၊ နည္းပညာရပ္မ်ား၊
ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္တို႔တြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ အခ်စ္ေရးတြင္
အဆင္ေျပမႈရွိအံ့၊ စန္းပြင့္အံ့၊ မိသားစုအတြက္ စိတ္ေသာကႀကံဳ၍
ေငြကုန္က်မႈမ်ားအံ့၊ သည္းခံႏိုင္ဖြယ္သာ ျပႆနာမ်ားအား သည္းခံလွ်င္
ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားမည္။

ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္။ ။ဤႏွစ္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အတိုက္အခံတို႔ႏွင့္
လုပ္ငန္းတိုးတက္ရအံ့၊ အိမ္တြင္းေရးအညံ့ႀကံဳအံ့၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႀကံဳေတြ႕ၿပီး
ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့၊ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အထင္လြဲမႈခံရအံ့၊
စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္မ်ားေတြ႕ရအံ့၊ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္
ဆံုး႐ွံဳးမႈျဖစ္ေပၚအံ့၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့အံ့၊
အခ်စ္ေရးတြင္ အထင္လြဲမႈႀကံဳရအံ့၊ ပညာေရးတြင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈထိန္းသိမ္းကာ
ႀကိဳးစားပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့။

စေနသားသမီးတို႔သည္။ ။ဤႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၌ ေစတနာ၊
အနစ္နာခံမႈတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္အံ့၊ လူလိမ္၊
ေငြလိမ္ခံရအံ့၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို
ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အံ့။ ေအာက္လက္ငယ္သားတပည့္တပန္းအတြက္
စိတ္ညစ္ရအံ့၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္မႈရရွိအံ့။ အခ်င္းခ်င္းသစၥာေဖာက္မႈႀကံဳရအံ့။ က်န္းမာေရးတြင္
ဆီး၊ ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာျဖစ္အံ့၊ အခ်စ္ေရးတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈျဖစ္ႏိုင္၍
စိတ္ရွည္စြာထားသင့္သည္။

သႀကၤန္အတာတက္အံ့ေသာအခါကား။ ။ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊
ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇-ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္၊ ၂၀၀၉ ခု ဧၿပီလ ၁၆ ရက္
ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ စက္နာရီ ၇-နာရီ ၂၀ မိနစ္ ၁၈ စကၠန္႔၊
ျမန္မာပဟိုရ္၊ နံနက္ ၄ ခ်က္တီးေက်ာ္၊ ၄နာရီပါဒ္ျပည့္၊ ၅ ဗီဇနာ၊ ၂-ျပာဏ္၊
၇ ခရာအခ်ိန္ မိႆရာသီလိဂ္၊ ဓႏုရာသီဆန္း၊ တနလၤာေဟာရတ္၊ ၾကာသပေတးၾတင္း၊
ၾကာသပေတးန၀င္း၊ ၾကာသပေတးဒြါဒသင္း၊ ေသာၾကာတိ ံသင္း၊ နကၡတ္ ၂ လံုး၊
ပါဒ္ျပည့္၊ ဃဋီျပည့္၊ ၁၀-၀ိဃဋီ၊ ၁-အႏုဃဋီထက္ လဂ္စီးလ်က္ ထိုနာရီ၏
ဣ႒ဘ၀ါးေသာ္ကား ၁၅-ဘ၀ါး၊ ၁၂-လက္သစ္၊ ၂-မုေယာ ၂-ႏွမ္း ၂-ဆံျခည္တြင္
ဗိသွ်တိက႐ိုဏ္ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ သီရိသူရိယသိဒၶႏၲ သံဒိ႒ ၾကမတၲ
ဗိုလ္ၿပိဳသည္ႏွင့္အညီ၊ သညီေ၀ါဟာ၊ အတာႏွစ္သစ္ သကၠရာဇ္
၁၃၇၀-ခုႏွစ္ျပည့္သည္ျဖစ္၍ အတာတက္သည္ အတာသင့္ေသာ ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔သည္
အတာတက္ေသာအခ်ိန္၌ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ဆင္ယင္၍ ျမတ္ေသာေနရာမွ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ
ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား၊ ဆရာသမား၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ စတုေလာကပါလ
သာသနာေတာ္ေစာင့္ သမၼာေဒ၀နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တုိ႔အား မိမိတို႔ဆႏၵရွိေသာ
၀တၳဳပစၥည္းတို႔အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပသ၍ တိထိေျမခံအဂၤါ၏
ျဂဟဇာပြင့္ရာအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္
အတာစားကုန္ရာသည္။

အတာစားျခင္း၏အက်ိဳးကား။ ။အတာပုည ကုသလကို ျပၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ “အတာကမၼံ ကေရာႏၲႆ မဟာေဘာဂံ မဟာသုခံ မဟပၹလံ စတုဒၵိသံ
ေ၀ရီေဇယ်သုမဂၤလံ” ဟု ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအား
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုကဲ့သို႔
ရတနာသံုးပါးစသည္တို႔အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကေသာသူတို႔သည္
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာတရား ျပန္႔ပြားတိုးတက္ျပည့္စံုကုန္ရာသည္။
အတာဆန္းထူး ႏွစ္ေဟာင္းက်ဴး၍ တန္ခူးလည္သည္ ႏွစ္အမည္ကား ေဇယ်ႏွစ္တည္း
ႏွစ္ကို ႏြားလား ဥသဘေစာင့္၏ လ ကိုေက်းေစာင့္၏။ ရက္ကို
ဒကၡရက္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေျမကို ကုမၻာဏ္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို
ဗိႆႏိုးေစာင့္၏။ ေရကိုၾကြက္ေစာင့္၏။ မိုးကို ၾကက္ေစာင့္၏။ ေတာကို
စင္ေရာ္ငွက္ေစာင့္၏။ လူတို႔၏အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား
ႏြား၊ ငွက္တို႔၏အဓိပတိကား ေက်း၊ သစ္ပင္တို႔၏ အဓိပတိကား ထိန္၊
၀ါးတို႔၏အဓိပတိကား ျမင္၀ါး။ ျမက္တို႔၏အဓိပတိကား ႏြားျမက္ရင္း။ နကၡတ္ ၃
လံုးငုပ္၏။ ၄ လံုးေပၚ၏။ မိုးအႀကိမ္ ၅၀ ရြာအံ့။ မိုးဦးနည္းအံ့။
တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအံ့။ မိုးလယ္ေရာက္ေသာ္
မိုးထန္အံ့။ မိုးႀကီးက်ယ္စြာရြာအံ့။ ေရႀကီးအံ့။ မုန္တိုင္းလာအံ့။
အေျခေလးခုရွိေသာ သတၲ၀ါ၊ အေတာင္ရွိေသာ ေက်းငွက္သတၲ၀ါတို႔သည္
ေဘးႀကီးစြာျဖစ္ကုန္၍ေသကုန္အံ့။ ျပည္ရြာ မီးေလာင္ဖန္မ်ားကိန္းရွိေသာ္လည္း
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈစနစ္မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္နည္းအံ့။
လူတို႔အနာအဖ်ား မ်ားကုန္အံ့။ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဖု၊ သစ္သီး၊ အလံုးႀကီးအံ့။
ဥတၲရ၊ ဧသံ၊ အဂၢိအရပ္မွာရွိေသာ ျပည္ရြာတို႔သည္ သုဥ္းကုန္အံ့။
ရွားပါးငတ္မြတ္အံ့။ ထိုႏွစ္ဖြားေသာ သားကား အဆင္းလွအံ့။ ပညာရွိအံ့။
ဟူးရားသမားတတ္အံ့။ ခ်မ္းသာရအံ့။ အသက္ ၇၀ ေနရအံ့။ ဤကား အတာစကၡဳအလိုတည္း။
မိုးလအခါ သီရိၿႏၵအမည္ရွိေသာနတ္သားသည္ အညိဳ၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အေမာင္း၊
အမည္းအားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာ၊
ရတနာ(၇)ပါးျဖင့္ၿပီးေသာ ဘယက္တန္ဆာ နားေဋာင္းမကိုဋ္သရဖူတို႔ကို
၀တ္ဆင္ၿပီးေသာ္ အလ်ား ၂ ဥသဘရွိသည့္ အေရာင္တို႔ျဖင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ
သန္လ်က္ကို လက္ယာလက္ျဖင့္ကိုင္လ်က္ လက္၀ဲလက္ျဖင့္ မိုးေရကိုေဆာင္၍
စၾက၀ဠာတိုက္အလံုးကိုႏွံ႔ေစၿပီး လူမ်ိဳးအမ်ား သားငါးတိရစာၦန္တို႔ကို
သနားၾကင္နာေမတၲာထား၍ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ကမာၻ႕တန္ဆာျဖစ္ေသာ မိုးတင္းမ်ားကို
ကယ္တင္ေထာက္ပံ့သည္ကား လူ႔ျပည္၌ ၄ တင္း၊ သတၲရဘန္၌ ၁ တင္း၊ ဟိမ၀ႏၲာ၌ ၁
တင္း၊ ေကာင္းကင္၌ ၀ တင္း၊ သမုဒၵရာ၌ ၅ တင္းျဖစ္ရာ လူ႔ျပည္၊ သမုဒၵရာတို႔၌
မိုးတင္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ၀ေျပာသာယာအံ့။ မိုးေကာင္းအံ့။
တိမ္ေတာင္နဂါးပြက္မ်ားအံ့။ နဂါးတို႔ျမဴးတူးျခင္း လြန္ကုန္အံ့။
ငါးႀကီးသားႀကီးအေသမ်ားအံ့။

ေဖာက္ျပန္ေရးဝါဒီေတြကို တားဆီးၾကစို ့

ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဟာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္မ်ဳိး၊ တိုက္ပဲြ အီေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရပ္တည္ခ်က္မခိုင္မာသူေတြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ကင္းမဲ့သူေတြ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေရာင္းစားလိုသူ ေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ ဆန့္က်င္ခဲ့တဲ့ ရန္သူထံမွာ ဒူးေထာက္အညံံံ့ခံၾကတာခ်ည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြထဲမွာ ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ ့ရပါတယ္။


ျမန္မာျပည္ရဲ ့ ေခတ္၊စံနစ္ တိုင္းမွာ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြ၊အသားထဲကေလာက္ေတြ၊သစၥာေဖာက္ေတြဟာ ေျမာက္မ်ားစြာေပၚထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူတို ့အားလံုးဟာ ပုတ္ပြနံေစာ္ေနတဲ့ သမိုင္းရဲ ့အမႈိက္ သရိုက္ေတြ အျဖစ္နဲ ့ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဟာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္မ်ဳိး၊ တိုက္ပဲြ အီေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရပ္တည္ခ်က္မခိုင္မာသူေတြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ကင္းမဲ့သူေတြ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေရာင္းစားလိုသူ ေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ ဆန့္က်င္ခဲ့တဲ့ ရန္သူထံမွာ ဒူးေထာက္အညံံံ့ခံၾကတာခ်ည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြထဲမွာ ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ ့ရပါတယ္။
အထင္ရွားဆုံးသက္ေသသာဓကတခုအေနနဲ ့ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္၊ဧျပီလ ပထမပတ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ စီးတီးစတား ဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နအဖအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မႈေတြကို ရုတ္သိမ္းေပးဖို ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို လွည္းတန္းကိုကိုလတ္နဲ ့ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ျပန္သြားတဲ့ ေရာင္နီဦးတို ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသခ်ာ တာကေတာ ့ ဒီလိုမ်ဳိးသူတို ့လုပ္တာဟာ နအဖေကာင္းစားေရးနဲ ့ သူတို ့အခြင့္အေရးအတြက္ ေလာ္ဘီ(Lobby) လုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ ့ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မႈမလုပ္ခင္ ကတည္းက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတယ္ဆိုတာ ကိုကိုလတ္နဲ ့ေရာင္နီဦးတို ့သိလို ့ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ၾကီးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ၊ ေပးဆပ္ေနဆဲ ရဲေဘာ္ေတြရဲ ့ မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ပဲ ေဖာက္ျပန္စြာနဲ ့ နအဖအတြက္ ေရွ ့ေနလိုက္ေပးေနတဲ့ ကိုကိုလတ္ရဲ ့ေနာက္ေၾကာင္း၊ ေရာင္နီဦးရဲ ့ ေနာက္ေၾကာင္းတို ့ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ ့ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတ္လ တံတားနီလႈပ္ရွားမႈျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုကိုလတ္ဟာ ေရွ ့ေနဦးေနမင္းနဲ ့ပက္သက္ျပီးရခဲ့တဲ့ အဆက္အသြယ္ျဖစ္တဲ့ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ခရစ္တိုဖါဂါးနက္နဲ ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ ့ လွ်ဳိ ့ဝွက္အင္တာ ျဗဴးလုပ္ရာမွာပါဝင္သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလုံးကာလမွာ ကိုမင္းေဇယ်ာ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံလႈပ္ရွားမႈေကာ္မီတီ (မကဒ)မွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန ့မွာ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ကိုကိုလတ္ဟာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေသေဘာဘိုးစခန္းသို ့ ေတာခိုခဲ့ပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ ဖင္ပူေအာင္ေတာင္ မေနခဲ့ပဲ အေစာဆုံး အလင္းျပန္ဝင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ေရာက္ ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့တို ့အစီအစဥ္နဲ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွာ ကိုကိုလတ္ မွဦးေဆာင္ျပီး ေကအန္ယူမေကာင္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ ့ေပး စာကမ္းစာေတြနဲ ့ ကုမၸဏီပါမစ္ေတြရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ေနဝင္မီးျငိမ္း မာရွယ္ေလာအမိန္ ့ထုတ္ထားတဲ့ ကာလမ်ဳိး မွာေတာင္ ကိုကိုလတ္ဟာ စစ္တပ္ထဲမွာေသာက္စားမူးယစ္ျပီး တပ္ရင္းမွဴးစီးတဲ့ (Nissan Patrol) ကား နဲ ့ သူ ့ ကို ညအခ်ိန္အိမ္ျပန္လိုက္ပို ့ေပးေလ့ရွိတာကို လွည္းတန္းဝန္းက်င္မွ ေက်ာင္းသားေတြ ျမင္ေတြ ့ေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ သူဟာ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားအင္အားစု ေတြနဲ ့ တစထက္တစ ကင္းကြာသြားခဲ့ပါတယ္။
ေရာင္နီဦးဟာ ေအးလြင္ ရဲ ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံပါတီမွာ ပါဝင္ခဲ့ဘူးသူတဦးျဖစ္ျပီး ၁၉၉ဝ
ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၄င္းရဲ ့အကို ျငိမ္းခ်မ္းဦး (ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္ထြက္လာသူ) အဆက္အသြယ္နဲ ့ မြန္ျပည္နယ္မွ တဆင့္ ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈနဲ ့ ဘန္ေကာက္မွာ ထိုင္းရဲ ရဲ ့ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ထိုင္းႏိုင္ငံ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုျဖစ္တဲ့ ဆူခ်င္ဒါးဦးေဆာင္တဲ့ (National Peace Keeping Council) အစိုးရ ရဲ ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚ သေဘာထားတင္းမာ ေနခိ်န္ျဖစ္လို ့ အဖမ္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို (လဝက) အခ်ဳပ္ကေန ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာရွိတဲ့ ဘန္ခင္ရဲသင္တန္းေက်ာင္းဝင္းထဲမွ အထူးထိမ္းသိမ္းေရးစခန္း (Special Detention Centre) မွာထားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေရာင္နီဦးလည္း ပါခဲ့ပါတယ္။ ဇာတိျပလာတာ ကေတာ့ ေရာင္နီဦးဟာ အထိမ္းသိမ္းခံေနရတဲ့ မည့္သည့္ေက်ာင္းသားကိုမွ အသိေပးမႈ မရွိပဲ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ္တိုင္းျပည္ကို ျပန္ခ်င္လုိေၾကာင္း မလိမ့္တပတ္နဲ ့ျမန္မာသံရုံးကို လွ်ဳိ ့ဝွက္စာေရး ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနခ်ိန္မွာလည္း အေစာဦးဆုံး သပိတ္လွန္ သူတဦးျဖစ္ျပီး ဆႏၵျပမႈကိုဦးခ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ ေရးအုပ္စုအမည္နဲ ့ ဒညတ နဲ ့ အက္ဖ္တီယူဘီ တို ့မွာ ေငြေတာင္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ထိုင္း အစိုးရဟာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို ရပ္ခ်္ဘူရီခရိုင္အတြင္းရွိ မနီလြိဳင္စခန္းကို အတင္းအက်ပ္ ဝင္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္UNHCR ကလည္း campမဝင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ေထာက္ပံံ့ေၾကးေငြ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ေရာင္နီဦး ဟာ campဝင္ျပီး ကေနဒါႏိုင္ငံ သြားဖို ့ တတိယႏိုင္ငံအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ခဲ့ပါ တယ္။ မနီလိြဳင္စခန္း ေရာက္တဲ့ အခါမွာလည္း စခန္းထဲမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို လွဳံေဆာ္ျပီး ထိုင္းအစိုးရကို ဆႏၵျပခိုင္းခဲ့လို ့ခေလးသူငယ္ေတြ၊မိသားစုေတြ၊အိုၾကီးအိုမအရြယ္ေတြအပါအဝင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းအဆီးခံခဲ့ရျပီး ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ အထူးထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ လေပါင္းစြာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီဆႏၵျပပဲြမွာေရာင္နီဦး ဟာ “က” ခသိန စကားဝွက္နဲ ့ လုပ္ကိုင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားဝွက္ဟာ သူေလ်ာက္ထားျပီးျဖစ္တဲ့ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ ကို အထူးထိမ္းသိမ္းေရး စခန္းထဲမွ တိုက္ရိုက္ထြက္ရေအာင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ျပီး လူမ်ားစြာကို အက်ဥ္းစခန္းမွာ ပစ္စလတ္ခတ္ထားခဲ့မယ့္ အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္လႊတ္ရုန္းေျပးမယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ေရာင္နီဦးဟာ အထူးသိမ္းသိမ္းေရးစခန္းမွ တဆင့္ မနီလြိဳင္စခန္းကို ျပန္ပို ့ျခင္း ခံရပါတယ္။ စခန္းျပန္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူရဲ ့ ေအာက္တန္းစားက်တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို မႏွစ္သက္တဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးက ထိုးၾကိတ္ ခဲ့ျပီး လူအမ်ားက ဝိုင္းဝန္းအားေပး ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကေနဒါႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒီယာနာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံကို ကေနဒါႏိုင္ငံအေနနဲ ့ေရာင္နီဦး၊ျမင့္ေဆြ၊ျမတ္သာတို ့တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာ ျမင့္ေဆြက ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မႈကိုကန္ ့ကြက္တဲ့ အဆိုကိုတင္သြင္းလာလို ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုနဲ ့ အေခ် အတင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ထဲမွာ မပါခဲ့လို ့ သူတို ့ရဲ ့ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ ၾသစေၾတးလွ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ ့မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ႏိုင္ငံတကာျမန္မာေက်ာင္းသား မ်ားညီလာခံ မတိုင္မွီကာလတုန္းမွာလည္း ေရာင္နီဦးဟာ ဘာျပင္ဆင္မႈမွမရွိပဲ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ေက်ာင္း သားညီလာခံကို ျပဳလုပ္ဖို ့ ၾကိဳးစားလာပါေသးတယ္။ သူ ့ကို ဘယ္သူမွ ယုံၾကည္မႈမရွိတဲ့အတြက္ သူ ့ရဲ ့ၾကိုးစားမႈဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုရရင္ ေရာင္နီဦး တို ့လုိ လူမ်ဳိးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ဖ်က္မ်ဥ္းသက္သက္ လုပ္ရပ္ေတြပဲ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္တဲ့ ဗကသ၊မကသ၊တပ္ေပါင္းစု (တပ္ဦးမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္) နဲ ့ မကဒတေတြနဲ ့လည္း ပါဝင္ပက္သက္ျခင္းမရွိပဲ ေက်ာင္းသားေခတ္ေကာင္းရင္ ေက်ာင္းသားအေရျခဳံျပီး၊ ေက်ာင္း သားေခတ္မေကာင္းရင္ နအဖ အေရျခဳံမယ့္ သူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ လူမ်ဳိးေတြလို ရပ္တည္ခ်က္မမွန္သူေတြ၊ အေရာင္ေျပာင္းလြယ္လိုသူေတြရဲ ့ ယခုၾကိဳးစားေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မႈကို ဆန့္က်င္ကန္ ့ ကြက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း ေရေပၚမွာ အရုပ္ေရးသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့တို ့လက္ထက္ကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ဝါရွင္တန္မွာရွိတဲ့ (Lobby Company) တခုကိုငွားရမ္းျပီး ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မႈရုတ္သိမ္းဖို ့ ၾကိဳးစားခဲ့တာေတြ၊ ရွစ္ေလးလုံးကာလမွာ ေရွ ့ေနမ်ားေကာင္စီမွာဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ (ေနာင္ အင္န္အယ္ဒီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း) ကို စစ္အုပ္စုက အေမရိကားလႊတ္ျပီး ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မႈရုတ္သိမ္းဖို ့ ၾကိဳးစားခိုင္းခဲ့ တာေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့တဲ့အျပင္ ပိုျပီးတိုးလို ့ေတာင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို ့အေရးယူမႈေတြကို ဥေရာပ သမဂၢနဲ ့ ၾသစေၾတးလွ်ႏိုင္ငံတို ့ပါ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈေတြ၊လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ထူေျပာေနသမွ် ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မႈေတြ၊ ဖိအားေပးမႈေတြဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနမွာပါ။ သိၾကားမင္း ေတာင္ နအဖ ဖက္က ဝင္ျပီး ကူညီေပးလို ့ မရႏိုင္ပါဘူး။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ ့ေရးရရင္ နအဖရဲ ့၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပဲြ အခင္းအက်င္းအတြက္ ကိုကိုလတ္၊ေရာင္နီဦး၊ေအးလြင္ တို ့ လို ျခံခုန္ေရးသမားေတြကို စစ္အုပ္စုမွ မလဲြမေသြ ထုတ္သုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ ့မွာလည္း ေဇာ္ဦး (NCGUB-Technical Advisory Network Director) လို လူမ်ဳိးဟာလည္း စစ္အုပ္စုနဲ ့ ပုလင္းတူဘူးဆို ့အျဖစ္ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေနပါတယ္။ ျပည္ပမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူေတြထဲမွာလည္း စစ္အုပ္စု နဲ ့စည္းဝါးရိုက္ျပီး ဒူးေထာက္အညံ့ခံဖို ့ တသီတတန္းၾကီး ညွဳိႏႈိင္း ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီလူေတြကို ေထာက္ပံံ့ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ေဒၚလာေငြေတြကို အနာဂတ္မွာ ေထာက္ပံ့ေပးအုံးမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး မရွိ ေတာ့ေၾကာင္း စတင္ေျပာဆိုေနပါျပီ။ ဥပမာအေနနဲ ့အေမရိကားမွOSI, NED နဲ ့ ေနာ္ေဝနဲ ့ စကင္ဒီနီးဗီးယားႏိုင္ငံ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)မွ် Proposal အမ်ဳိးမ်ဳိးေရးကာ ေငြလွည့္ေတာင္းျပီး ဘာတခုမွ်လုပ္မျပႏိုင္ေတာ့ ယုံၾကည္မႈကုန္ခမ္းသြားလို ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္သူဘက္ေတာ္သား ဒီမိုကေရစီ ေရးအင္အားစုေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသတိရွိေရး၊ ရန္-ငါစည္းျပတ္ေရး၊ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာေရး၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ေရးေတြနဲ ့ပဲ ေဖာက္ျပန္ေရးဝါဒီေတြကိုကာကြယ္တားဆီးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္လူထုအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ဟန္ေတြကို ေမြးထုတ္ျပီး လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီး ပါဝင္တဲ့ လူထုတပ္ေပါင္းစု နဲ ့ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တိုက္ပဲြဝင္သြားရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္ေရး၊ မခတ္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ပင္မလမ္းေၾကာင္း မဟုတ္ပဲ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားလိုက္ပါတယ္။ ။

ဧရာ (ဆစ္ဒနီ)
၁၂၊၄၊၂ဝဝ၉


၁၂၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


နစ္သစ္သၾကၤန္အထူးထုတ္ျပန္


“အဇာတသတ္လို ဆရာတင္ မမွားေစဘို႔”

Sat 11 Apr 2009, သူရိန္
KNU အဖြဲ႔အစည္းမွ ခြဲထြက္ၿပီး စစ္အစိုးရထံတြင္ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့ေသာ ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီအမည္ခံ KNU တပ္မေတာ္ (၇) တပ္မမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးေမာင္၏ အဖြဲ႔သည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘုရားသံုးဆူေဒသတြင္ စီးပြားေရးအေျခခ်ရန္ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ၂၀၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဦးေဌးေမာင္၏အဖြဲ႔မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ တပသီႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းအစိုးရစစ္ဘက္ အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦး ဦး ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး နအဖ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရွ႕တန္းေျခ လၽွင္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၄) တပ္ရင္းမႉးစစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ (စ.ရ.ဖ) မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္ဟု ၎အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေျပာသည္။
ဦးေဌးေမာင္၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဇံုႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းအေနာက္ဖက္ရွိ ေျမလြတ္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေျမမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္(ပ.ယ.က) ဥကၠဌ ဦးခင္ၾကဴ ဘုရား သံုးဆူ ေရာက္စဥ္ကတည္းက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ခုိင္းၿပီး ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေျမမ်ားအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အဆိုအရ ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ထံမွ ေျမဧက (၁၀၀) အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိပါသည္။
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဦးေဌးေမာင္တို႔အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘုရားသံုးေဒသ ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက အာရံုစိုက္လၽွက္ရွိေနၾကေၾကာင္း ေလ့လာသူတစ္ခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။ အမ်ဳိးသားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ မြန္လူငယ္တစ္ဦးကလည္း ဦးေဌးေမာင္အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ား မွာ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုတည္းအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ နယ္ ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ ၍ ၎၏ယူဆခ်က္ကို ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးေဌးေမာင္တို႔ အဖြဲ႔ဟာ စီးပြားေရး အေျခ ခ်ရံုတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီကိုေရာက္လာတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ဒီလုိနယ္စပ္မွာ စီးပြားေရးကို အ ေၾကာင္းျပၿပီး ေျခကုတ္ယူဖုိ႔ နယ္ေျမတိုုးခ်ဲ႕ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ KNU အဖြဲ႔အစည္းကေန ခြဲထြက္လာခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္အစိုးရဆီ မွာ လက္နက္ခ်ၿပီးေတာ့ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမ်ားကို လုပ္လာတာေတြ႔ရတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာဆို လည္္း ေနရာတုိင္းမွာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ခ်ည္းပဲ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စိုးမုိးထားတဲ့ ေနရာေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားးမ်ားမွာေတာင္မွ ဘုရားတည္ထားတာတို႔ စခန္းခ်ထားတာတို႔ ေတြ႔ရတယ္၊ အဲဒါေတြဟာ နယ္ေျမခ်ဲ႕ၿပီး ေျခကုတ္ယူတာမ်ဳိးလို႔ဘဲ က်ေနာ္ထင္တယ္၊ ဘု ရားသုံးဆူေဒသ၀န္းက်င္မွာဆိုလည္း ဦးေဌးေမာင္တို႔အဖြဲ႔ေရာက္လာျပန္ၿပီ၊ နယ္စပ္မွာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ျပည့္ေနၿပီ က်ေနာ္တို႔ မြန္လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေနရာေဒသအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီ” ဟု သူ၏ ယူဆခ်က္ကို ထပ္မံ၍ ေျပာဆိုပါသည္။
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အမည္ခံထားေသာ ဦးေဌးေမာင္သည္ KNU တပ္မဟာ (၇) မွ တပ္မမႉးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃၀၉) ဦး မိသားစု၀င္ (၁၁) ဦး စုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦးျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထို႔ေကာကိုးေက်း ရြာတြင္ စစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အားေပးမႈ ကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ရာမွ ယၡဳအခါဆိုလၽွင္ ဘုရားသံုးဆူနယ္စပ္ေဒသသို႔ပင္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ကာ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရထံမွ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူထားသည့္ ဦးေဌးေမာင္၏ အ ဖြဲ႔သည္ ဘုရားသံုးဆူေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ၀ိသမ ေလာဘသား စီးပြားေရးသမားမ်ားအား စည္းရံုးျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္အင္အားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း နယ္ ေျမေဒသအား စိုးမုိးႏုိင္ရန္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏုိုင္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရထံတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းခံေနေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎တို႔လိုအပ္သလို ျဖစ္လာႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ၎အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဦးေဌးေမာင္၏အဖြဲ႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအျမစ္ ခုိ္င္မာေစရန္အတြက္ ၂၀၀၉ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) ရပ္ ကြက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးတြင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဆက္ဆံေရးရံုးကို ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဦးေဌးေမာင္အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးသမားတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတခ်ဳိ႕ က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။
မြန္အမ်ဳိးသားအေရး လႈပ္ရွားသူူတစ္ဦးက “သူတို႔အေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္မႈ ကို ယံုၾကည္ၿပီး ထင္ရာလုပ္မယ့္သေဘာဘဲလို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ျမင္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အမ်ဳိး သားေရး ခံယူခ်က္လံုး၀ ခုိင္မာမႈ မရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း က်ေနာ္သံုးသပ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစံုရွိ တယ္၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဒါေပ မယ့္ ရပ္တည္မႈနဲ႔ ခံယူခ်က္ျခင္းကလည္း မတူညီၾကဘူး၊ ခံယူခ်က္အျပည့္အ၀နဲ႔ ရပ္တည္ ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးကို မၾကည့္ဘူး၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ ထားရာေန ေစ ရာသြားရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးမွာ မေနဘူး၊ အခု က်ေနာ္သိသေလာက္ KNU,KNLA က ခြဲထြက္လာ ခဲ့တဲ့ နာမည္မ်ဳိးစံုနဲ႔ အရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ အမ်ဳိးသားေရး ခံယူ ခ်က္ ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘဲ မိခင္ KNU ရဲ႕ ရင္ခြင္ကို စံုကန္ၿပီးေတာ့ ထြက္လာၾကတဲ့ သားဆိုး သားမိုက္ေတြဘဲလို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္” ဟု ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုသည္။
KNU, KNLA မွ ခြဲထြက္ၿပီး အမည္နာမမ်ဳိးစံုျဖင့္ စစ္အစိုးရထံတြင္ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့ ၾကေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ေပးမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စီးပြားေရး လူမႈေရး က႑ေပါင္း စံုျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း မၾကာမခဏ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ဳိး သားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ လံုး၀မရွိဘဲ ၎တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အတၱအက်ဳိးအတြက္ သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနၾက သည့္ ရုပ္ေသးရုပ္မ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနသလို ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တို႔အား ႏွိပ္စက္ခ်င္သလို ႏိွပ္စက္ႏုိင္ရန္ ႏုိ္င္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္ စစ္အ စိုးရအဖြဲ႔အစည္းအား မွီခိုကာ ဘ၀င္ျမင့္ ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ျမင္ေနၾကရေပ သည္။
မိခင္ရင္ခြင္ျဖစ္သည့္ KNU, KNLA အား ေျခစံုကန္ခြဲထြက္ၿပီး စစ္အစိုးရထံတြင္ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သားဆိုးသားမိုက္မ်ားမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဦး ေစာသာထူးေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူးေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ KNU တပ္မဟာ (၆) တပ္ရင္း (၁၆) မွ ဦး ေစာသမူဟဲ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အဇင္းက်ဳိက္ဒံုေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ သံေတာင္ အထူးေဒသတြင္ ဦးေစာဖဲရီမိုး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဖဒိုေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔သည္ ဘားအံဘုရားကုန္းတြင္လည္းေကာင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ KNU တပ္မဟာ (၂) အထူးေဒသ တာ၀န္ခံ ဗိုလ္ကိုႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔သည္ သံေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အေျခခ်ၿပီး စစ္အစိုးရအား အကာအကြယ္ေပးကာ အလုပ္အေကြၽး ျပဳခဲ့ၾကသည္မွ ယေန႔တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရထံမွ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခ်ဳိ႕ကို ရယူထားသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအား ေတာ္လွန္ေနသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ KNU မ်ားႏွင့္ ျမ၀တီေဒသဘက္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ ေပၚေနသည္ကိုလည္း ၾကားသိေနရေပသည္။ အိမ္ၾကက္အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ၿပီး ခြပ္ခုိင္း ေနသည့္ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို နားမလည္ သေဘာမေပါက္လို႔ဘဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အက်ဳိးနဲ႔ အေၾကာင္း အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား မတတ္လို႔ဘဲလား ဆိုသည္ကို ေတာ့ ၎တို႔ဘာသာ ၎တို႔ သိၾကေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ၀င္ဇာတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဒ၀ဒတ္ကို ဆ ရာတင္မိ၍ ေျမမ်ဳိခံခဲ့ရသည့္ အဇာတသတ္ မင္း၏ ျဖစ္စဥ္ကို သတိရမိမည္ဆိုလၽွင္ေတာ့ “အခ်ိန္ေတြမီပါေသးတယ္” ဟူ၍သာ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

နွစ္သစ္မွာတကယ္ပဲျပံဳးေပ်ာ္နုိင္ၾကပါေစ...

Photobucket
Photobucket

သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆိုေသာ သတင္း မဟုတ္မွန္

4/12/2009
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေနၾကေသာ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ပါေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ ဆရာေတာ္ၾကီး တပါးက မိန္႕ၾကားသည္။
နိရဥၥရာက အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းစဥ္ ဆရာေတာ္ၾကီးက ထိုကဲ့သို႕ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ဆရာေတာ္ၾကီးက ျမန္မာနအဖ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားမွ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ဓါးမ်ား တပ္ဆင္ ေပးေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာလည္း မဟုတ္ မွန္ပါေၾကာင္းႏွင့္ နအဖ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႕ အက်ိဳးမရွိေသာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လိ္မ့္မည္ဟု မိမိ မယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးက ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ားစုမွာ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဦးပုတ္သီလ ေဆာက္တည္ျပီး လူငယ္မ်ားမွာ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပီး ေရကစားၾကရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ သတင္း အမွားမ်ားကို လြင့္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ တရပ္မဟုတ္ပါဟု ဆရာေတာ္မိန္႕ၾကားသည္။
ထိုကဲ့သို႕ သတင္း အမွားမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း ဆရာေတာ္ၾကီးထံ မူဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပင္ နိုင္ငံတကာမွ သိရွိလိုသူမ်ားက ဖံုးဆက္ျပီး ေမးျမန္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္မွ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမွာ အေျခအျမစ္ မရွိပါေၾကာင္း ရခိုင္မ်ားက မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေၾကာင္း မရွိ ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနသည္ကို မျမင္လိုသူမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ သတင္းအမွားမ်ားကို လႊင့္ထုတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။
ယခုအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အမည္ကို နိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေရး မျပဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ တေလ်ာက္တြင္ နအဖ စစ္အစိုးရမွ ျခံစည္းရိုးကာရံသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကုိ ပိုမိုျပီး နိင္ငံတကာက အာရံုစူးစုိက္လာေရးအတြက္ ျပည္ပတြင္ အေျခစုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တခ်ိဳ႕ႏွင့္ မသမာသူ တခ်ိဳ႕မွ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ကာ သတင္းမွားမ်ားကို လႊင့္ထုတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသတင္းမွားမ်ားမွ တဆင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိဂရုဏ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိ္ရသည္။
ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း အဆိုပါ သတင္းမွာ သတင္းမွား ျဖစ္ျပီး မွန္ကန္မူ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ လက္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=1791

ရခို္င္ရိုးရာ သၾကၤန္မေပ်ာက္ပ်က္ မတိမ္ေကာေစလိုပါ
ကြန္ခ်ဳပ္ေက
ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူစရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ရွိပါတယ္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ မတိမ္ေကာရေအာင္ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္း ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ ခုလို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရတာကလည္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ အဆိုပါ လူမ်ိဳးရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကြယ္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါ ထပ္ဆင့္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတာျဖစ္ေစ မေလ်ာ္ညီတာျဖစ္ေစ မိမိအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုတာလည္း ေရွ႕ယခင္ေခတ္ေတြကတည္းက ထီးနဲ႕နန္းနဲ႕ ေနထိုင္လာတဲ့လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ အထူးေပါၾကြယ္ ၀တဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

မဂၤလာေဆာင္၊ ရွင္ျပဳတာကအစ အိမ္ေဆာက္တာမွာအဆံုး ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးစံေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္လာတဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ အထူးေပါၾကြယ္၀တဲ့အထဲက က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တခုကေတာ့ ရခုိင္ရိုးရာ သၾကၤန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ဆိုတာဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕သၾကၤန္နဲ႕မွမတူဘဲ တမူထူးျခားတဲ့သၾကၤန္ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္သၾကၤန္မွာ လူငယ္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရရွိေအာင္ ဖန္တီးထားမႈ ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ေရကစားတဲ့ မ႑ာပ္ေတြေဆာက္ျပီး ေလွေတြမွာ ေရျပည့္ျပီး အမ်ိဳးသားက တဘက္၊ အမ်ိဳးသမီးကတဘက္ ေရကစားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လူပ်ိဳေတြအေနနဲ႕ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္ သက္တဲ့ သေဘာက်တဲ့အမ်ိဳးသမီးကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ေရပက္ကစားႏိုင္ပါတယ္။ ေရပက္ကစားေနစဥ္မွာ လည္း ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့မိန္းခေလးကို ေယာက္်ားေလးက ခ်စ္ေရးဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တျခားအခ်ိန္မွာ အခြင့္ မသာခဲ့တာကို သၾကၤန္ရက္မွာ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခုလိုေျပာဆိုေနခ်ိန္မွာ မိဘ ေမာင္ဖြားေတြက ၀င္ေရာက္တားဆီးဟန္႕တားလို႕ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္လူငယ္ေတြအတြက္ တႏွစ္မွာတခါသာ အခြင့္အေရးရတဲ့ပြဲဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သၾကၤန္မွာ ေရကစားျပီး ဖူးစာဆံု ေပါင္းဖက္သြားတဲ့ ခ်စ္သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။

ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး နံသာေသြးတာကအစ ဘုရားေရသပၸါယ္တာအဆံုး ေရးစရာ ေျပာ စရာေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ခုလို သီးသန္႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံေတြေၾကာင့္ ရခုိင္သၾကၤန္ဟာ လူတိုင္းအတြက္ စြဲမက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္ကို ဆင္ႏြဲဖူးသူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္ကေပးစာဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ရခုိင္သၾကၤန္ရဲ႕ထူးျခားမႈေတြအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖၚျပဖူးပါတယ္။ အလားတူ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ထိ စည္ကားတယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ုျပီး ရခုိင္သၾကၤန္ အေပၚ တျခား လူမ်ိဳးေတြရဲ႕တန္ဖိုးထားမႈကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း အခုအခါ ရခိုင္သၾကၤန္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြအပါအ၀င္ တျခားျမိဳ႕ၾကီး ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ တိမ္ေကာပေပ်ာက္လာေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ခုလို တိမ္ေကာလာတာ ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ေနရာမွာ ဗမာသၾကၤန္ကို အစားထိုးက်င္းပလာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျမွင့္တင္တဲ့အေနနဲ႕ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ ကို က်င္းပေပးမယ့္အစား ဗမာရိုးရာသၾကၤန္ကိုသာ က်င္းပလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတရပ္အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရိုးရာသၾကၤန္ကို ေျမ ေတာင္ေျမွာက္ေပးမယ့္အစား ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႕ၾကိဳးစားလာတာကိုေတာ့ အထူး၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါ တယ္။ ခုလို နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အစီအစဥ္က်က် ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေလွေတြမွာ ေရျဖည့္ျပီး အမ်ိဳးသမီးနဲ႕အမ်ိဳးသား တဘက္တခ်က္စီကေနျပီး ေရကစားနည္းဟာ စစ္ေတြအပါအ၀င္ တျခားျမိဳ႕ ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ တိမ္ေကာလာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေလွမွာ ေရျဖည့္ျပီး ေရကစားတာက ေခတ္မမွီသလို အထင္အျမင္မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တာ ေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတခုခုမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ မိမိရိုးရာ သၾကၤန္မ႑ာပ္မွာ ေရကစားႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ နည္းပါးလာတယ္လို႕ သိရပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ဌာနဆိုင္ရာမ႑ာပ္ၾကီးေတြ ေဆာက္ျပီး ရံုးသူရံုးသားေတြကို အတင္းဆင့္ေခၚျပီး ဗမာလို ပိုက္လံုးနဲ႕ေရကစားခိုင္းတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္က စစ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ မ႑ာပ္ၾကီးေတြ ေဆာက္ျပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ လူကုန္တန္သားသမီးေတြကိုေခၚယူျပီး ဗမာလုိ ေရပိုက္လံုးနဲ႕ ေရကစားေစတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ တဖက္မွာ အဲဒီလို ဗမာသၾကၤန္ကို က်င္းပေနသလို တဖက္မွာလည္း ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ကို အားေပးအားေျမာက္လုပ္တာေတြလည္း မရွိဘူးလို႕ သိရပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ရိုးရာသၾကၤန္ဟာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အေနအထားကိုေရာက္လာျပီလားဆိုျပီး ေစာဒကတက္ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ မပ်က္စီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဖၚထုတ္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံေတြဟာ လြယ္လြယ္နဲ႕ ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္သလို ေရရွည္တည္တံ့လာခဲ့ တာကလည္း လြယ္လြယ္နဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဆပ္ခဲ့လို႕ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ေတြထဲက တျခားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ေတြနဲ႕မတူဘဲ တမူထူးျခားတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ ကို မတိမ္ေကာ ပ်က္စီးမသြားရေအာင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ တတ္စြမ္းသေရႊ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ၾကဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။

ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေသြးတက္

ဆႏၵၿပသူ မ်ား၀င္ေရာက္ လာခ်ိန္ တြင္ ထိတ္ လန္ ့ေနေသာ ၿမန္မာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ ကို ဦးစားေပးကယ္တင္ရ။
အေဆာက္အဦးေခါင္းမိုးေပၚမွ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးၿဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ေယာက္ႏိုင္ငံၿခားေရး ၀န္ၾကီး ၁၆ ေယာက္တို ့ကို ဦးစားေပးကယ္ တင္ခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကို ဦးစားေပး၍ ထိုင္း က ပထ မ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ ပင္ ထည့္ေပးလိုက္ရမိန္းမသား ဖိလစ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္ အာရို ယိုပင္ ေနာက္ အစီးၿဖင့္ လိုက္ရသည္။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကညာ အဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္း အေ၀းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း
April 11, 2009 · ၁၁ ဧၿပီ ပတၱယား ထိုင္း၊ ၊Freedom News Group


အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ခန္းမထဲသို ့
ဆႏၵၿပသူမ်ား ၀င္ေရာက္လာစဥ္

အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးဆႏၵၿပသူ မ်ားက အာဆီယံ
အစည္းအေ၀းက်င္းပရာခန္းမထဲ သို ့ညာသံေပး၍
၀င္ေရာက္လာစဥ္ (AP Photo/David Longstreath)

တားဆီးပိတ္ ဆို ့မႈမ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္
ဟိုတယ္မွန္တံခါးကို ကိုယ္ႏွင့္တိုက္ခြဲ ကာေဆြးေႏြးပြဲ
ခန္းမထဲ သိုု ့ေရာက္ရွိလာသည္ ့ ထိုင္းဆႏၵၿပသမားမ်ား
ဓာတ္ပံု-Sukree Sukplang ရိုက္တာ

ဆႏၵၿပသူမ်ားက တင့္ကားႏွစ္စီးကို
သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ ဓာတ္ပံု-ေအပီ

တနဂၤေႏြေန ့က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ့တြင္းသို
့တင့္ကားမ်ား၀င္ေရာက္လာစဥ္
(AP Photo/Apichart Weerawong)


ဆႏၵၿပသူ မ်ား၀င္ေရာက္ လာခ်ိန္ တြင္ ထိတ္ လန္ ့ေနေသာ ၿမန္မာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ ကို ဦးစားေပးကယ္တင္ရ
အေဆာက္အဦ းေခါင္းမိုးေပၚမွ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးၿဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ေယာက္ႏိုင္ငံၿခားေရး ၀န္ၾကီး ၁၆ ေယာက္တို ့ကို ဦးစားေပးကယ္ တင္ခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကို ဦးစားေပး၍ ထိုင္း က ပထ မ ရဟတ္ယာဥ္ ၿဖင့္ ပင္ ထည့္ေပးလိုက္ရမိန္းမသား ဖိလစ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္ အာရို ယိုပင္ ေနာက္ အစီးၿဖင့္ လိုက္ရသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္း……….ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေသြးတက္
ၿပည္ပေရာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသည့္ အနီ၀တ္ မ်ားက ၁၄ ၾကိမ္ေၿမာက္
အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမ္းေၿခၿမိဳ ့
ၿဖစ္သည့္ ဖတၱယားတြင္ က်င္းပေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမသို ့ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီး မွန္မ်ားကို ရိုက္ခြဲ ၀င္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က အစည္းအေ၀း ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ရ
ၿပီး ဖတၱယားတြင္ လည္း အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကၿငာ လိုက္ရသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။
ထိုသို ့အစည္းအေ၀း ဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ၿမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ လည္း ခရီးေရာက္
မဆိုက္ပင္ ၿပည္ေတာ္ ၿပန္ခဲ ့ရသည္။လြန္ခဲ့သည္ ့ႏွစ္ရက္ ကထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘိဆစ္က ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား၏လံု ၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ ယူသည္ ဟုဆိုေသာ္ လည္း ယခုၿဖစ္ရပ္မွာအစိုးရအတြက္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းၿဖစ္ရသည္ ဟု ထိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚၿပထားသည္။
ဆႏၵၿပသူ မ်ားက အဘိဆစ္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမထဲ ထိ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (UDD)၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးၿဖစ္သူဂ်ကယာေပါဘ္ ဖန္ခရိုင္ယ က “ဒီအစည္းအေ၀း ကို ရပ္တန္ ့ႏိုင္ခဲ့ လို ့ငါတို ့ႏိုင္ၿပီ ဆက္ၿပီးေတာ့ အဘိဆစ္ မႏႈတ္ထြက္ မခ်င္း ဘန္ ေကာက္မွာ ဆက္ၿပီးဆႏၵၿပမယ္” ဟု ေအပီ သို ့ေၿပာသည္။
ဆႏၵၿပသူ မ်ားက ဆြန္ခန္ ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္းပါအင္အားထပ္ တိုးၿမွင့္ ၍ ဆႏၵၿပၾက မည္ဟုသိရသည္။

ဆြန္ခန္ ပြဲေတာ္ ကာလ ဘန္ေကာက္တြင္ အေရးေပၚအေၿခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ တင့္ ကားမ်ားၿဖန္ ့က်က္ခ်ထား
၁၂ ဧၿပီ ဘန္ေကာက္ ထိုင္း၊ ၊Freedom News Group

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ေတာ္ဘန္ေကာက္ အပါအ၀င္ အၿခားခရိုင္ငါးခုထက္ မနည္းတြင္ အေရးေပၚအေၿခအေန ထုတ္ၿပန္လိုက္လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀ိဇၹာဇီ၀ ကယေန ့ရုပ္သံမွ ေၾကညာသည္။
အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္ေရးဒီ မိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကိုဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ထိုသို ့ေၾကညာလိုက္ ၿခင္းၿဖစ္သည္။အေရးေပၚ အေၿခအေန မေၾကညာခင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္ ့က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ စီးလာေသာကားကို ဆႏၵၿပသမားမ်ားက ပိတ္ဆို ့ထားကာ တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ရဲကေလ ထဲသို ့ေသနတ္ၿဖစ္ပစ္ေပါက္ၿပီး လူစုခြဲခဲ့ ရသည္။
အေရးေပၚ အေၿခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ ့တြင္းသို ့တင့္ကားမ်ား၀င္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ေနရာအႏွံတြင္ ၿဖန္႕့က်က္ခ်ထားသည္။ဆႏၵၿပသူမ်ားက မူတင့္ကားႏွစ္စီးကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။
အေ၀းေရာက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္က “ဆႏၵၿပသူ မ်ားအတြက္ ေရႊေရာင္ ကာလ ၿဖစ္ၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံ ကိုထိုင္းၿပည္ သူမ်ား ဦးေဆာင္ရန္ အတြက္ ဆႏၵၿပသူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ္ လွန္ေရးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
မေန ့ကမူ ဆႏၵၿပသူ မ်ားေၾကာင့္ ၁၄ ၾကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံထိပ္ သီးအစည္း အေ၀း ပြဲ ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။
ဆႏၵၿပသူ မ်ားက အဘီဆစ္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။အဘီဆစ္ က လည္းႏႈတ္ထြက္ မေပးႏိုင္ ဟု ၿပန္တံုၿပန္သည္။
ဆႏၵၿပသူမ်ားက ဖမ္းဆီးထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿပန္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး မီးရထား လမ္းတစ္ခု အပါအသင္ လမ္းဆံုမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ ကားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို ့ထားသည္။
ႏိုင္ငံေရး အေၿခအေန ခန္ ့မွန္းသူ မ်ားက အေၿခအေန ပို တင္းမာလွ်င္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖြယ္ ရွိသည္ ဟုေၿပာၾကသည္။
UDD ေခါင္းေဆာင္ အရိမန္ ပြန္ဂရီရန္ ဂေရာင္ ပတၱယားမွ ဘန္ေကာက္သို ့ၿပန္လာ ၿပီးေနာက္ ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။သူအဖမ္း ခံရၿပီးေနာက္ အေၿခေန မွာ ပိုတင္းမာလာသည္။
သက္ဆင္ ကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားစု ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံေၿမာက္ ပိုင္းခ်င္းမိုင္ တြင္ မူ ဆြန္ခန္ ေရပြဲ ေတာ္ ကို ဆင္ႏႊဲေနၾကသလို ၿမန္မာ ေရႊ ့ေၿပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစု ရွိရာ တခ္ ခရိုင္ မဲေဆာက္တြင္ လည္း ယခုႏွစ္ မဲေဆာက္ သၾကၤန္ မွာ စတင္က်င္းပသည့္ ယေန ့မွာပင္ အစည္ကားဆံုးၿဖစ္သည္ ဟု ေရႊ ့ေၿပာင္း အလုပ္သမား တစ္ဦးၿဖစ္သူ ကိုမင္းႏိုင္ ကေၿပာသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပြဲ ပ်က္
11 April 2009

ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား ရုန္းရင္းဆန္ခတ္
ျဖစ္ေနၾကစဥ္ (ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၀၉)


အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ရဲ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအပန္းေျဖကမ္းေျခ ပတၱယားၿမိဳ႕မွာ ထုိင္းအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈေတြ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ် ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡမႈေတြ လည္း ျဖစ္ခဲ့တာမုိ႔ ထုိင္းအစုိးရက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရသလို၊ အစည္းအေ၀း ပဲြေတြကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရပါတယ္။ အစုိးရဆန္႔က်င္သူေတြနဲ႔ လုိလားသူေတြၾကား ျပႆနာေတြ ျဖစ္ခဲ့သလုိ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ လုပ္ေနတဲ့ ေနရာကုိ ဆႏၵျပသမားေတြက ၀င္ေရာက္ လာခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တာမုိ႔ လုံၿခံဳေရးအရ ထုိင္းအစုိးရက အခုလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္ရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ ပတၱယားၿမိဳ႕က ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က အေျခအေနေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

သုံးရက္ၾကာ က်င္းပဖုိ႔ရွိေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြေတြကုိ ထုိင္း အစုိးရက ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနတဲ့ ပတၱယားၿမိဳ႕နဲ႔၊ အနီးအနားက ခၽြန္ဘူရီၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန ေၾကညာလုိက္တာပါ။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယေန႔မွာပဲ အစုိးရဆန္႔က်င္သူ အနီေရာင္အက်ႌေတြကုိ ၀တ္ဆင္ထားၾကတဲ့ ဆႏၵျပသမားေတြ နဲ႔ အစုိးရလုိလားသူေတြအၾကား ေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အထိ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္း အစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပတဲ့ေနရာမွာ စုေ၀း ဆႏၵျပေနသူေတြက ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရာ ဟုိတယ္ထဲအထိ ၀င္ေရာက္တာေတြ ရွိလာတဲ့ေနာက္ အခုလုိ ထုိင္းအစုိးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။

“ပတၱယား နဲ႔ ခၽြန္ဘူရီ ေဒသေတြမွာ အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္နဲ႔ အစုိးရက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူထပ္ ေထ့ဆူ၀မ္း ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြေတြကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။” - ဆုိၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀ိက္ခ်ာခ်ီ၀ က ေၾကညာသြားတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရးကုိ ဦးစားေပးရမယ္၊ သူတို႔ ေဘးကင္းရန္ကင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ တႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေထာက္ထားၿပီး အခုလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာလုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိပါတယ္။

ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းပဲြ အစေန႔မွာကတည္းက လႊမ္းမုိးေနခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ဒုတိယေန႔မွာ ပုိမုိႀကီးထြား လာခဲ့ တာပါ။ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းပဲြေတြ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ က်င္းပမယ့္ေန႔ မနက္အေစာပုိင္းမွာတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထြက္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵျပေနသူ အက်ႌအနီ၀တ္သူေတြနဲ႔ အစုိးရလုိလားသူ ေဒသခံလုိ႔ ဆုိၾကတဲ့ အျပာေရာင္အက်ႌ ၀တ္ဆင္ သူေတြၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ အေျခအေနေတြဟာ ပုိမုိတင္းမာလာခဲ့တာပါ။ အေစာပုိင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြမွာ ဆႏၵျပသမားေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အက်ႌအျပာ၀တ္ အစုိးရ လုိလား သူေတြဟာ အာဏာပုိင္ေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ဆႏၵျပသူေတြဘက္က စြပ္စဲြခဲ့ တာပါ။ ဒီလုိ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ စြပ္စဲြခဲ့သူေတြကုိလည္း ၁ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔၊ ဒီလုိမွ မလုပ္ရင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပရာေနရာကုိ ၀င္လာမယ္ဆုိၿပီး ရာဇသံေပးခဲ့တာပါ။

သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္လာတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြက်င္းပရာ ဟုိတယ္ခန္းမအနီးကုိ ဆႏၵျပသူေတြ ၀ုိင္း၀န္းလာခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးမေတာ့ လုံၿခံဳေရးေတြ ၀ုိင္း၀န္းပိတ္ဆုိ႔ထားတာေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
၀င္ေပါက္၀ မွန္တံခါး တခ်ပ္ကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြ ၀င္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေနာက္ေတာ့ အစည္းအေ၀း က်င္းပဖုိ႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြ၊ ေနာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ေနထုိင္ၾကတဲ့ ေနရာအနီးတ၀ုိက္အထိ ဆႏၵျပသူေတြက ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဆႏၵျပသူေတြဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘူး၊ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ အခုလုိ လုပ္ရတာသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

“ဒီလုိ အက်ႌအျပာ၀တ္ဆင္ထားသူေတြဟာ ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္မလဲ၊ ဟုိတယ္အနီးအနားအထိ အခုလုိေရာက္လာႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဒါေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြ က်င္းပရာ ဟုိတယ္ထဲအထိ သူတုိ႔၀င္ေရာက္လာရတာ ျဖစ္တယ္။” ဆုိၿပီး ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမုိကေရစီညီညြတ္ေရး တပ္ဦး UDD အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ အရီဆမန္ ပြန္႐ူရန္ဂရြန္ က သတင္းေထာက္ေတြကုိ သူတုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ ဟုိတယ္ခမ္းမတခုထဲမွာ ေျပာလုိက္တာပါ။ အေစာပုိင္း ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈေတြ အတြင္းမွာေတာ့ ၂ ဖက္စလုံးက လက္နက္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာမ်ဳိးေတြအထိ ရွိတယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဖက္ကေတာ့ ဒီလုိပဋိပကၡေၾကာင့္ သူတုိ႔ဖက္က ၁၂ ဦးေလာက္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာေတြ ရခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူေထ့ ကေတာ့့ ဆႏၵျပသူေတြ စြပ္စဲြ ေျပာဆုိ ေနတာေတြ ကုိျငင္းပယ္သြားၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ဟာလည္း ၁ ဦးသာ ရွိခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြအတြက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ အသီးသီး ျပန္လည္ ထြက္ခြာကုန္ၾကပါၿပီ။ ဒါဟာဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ရတဲ့ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။