Friday, May 22, 2009

လူကိုသာ ေထာင္ခ်၍ ရမည္၊ ထိုသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ေထာင္ခ်၍ မရႏိုင္

ခိုင္ထြန္း
ေသာၾကာေန႔၊ ေမလ 22 2009 17:47 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရကူးဝိဇၨာတဦးေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ အပို႔ခံရသည္ဆိုေသာ သတင္းသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာရွင္တို႔၏ ကေလးကလားဆန္မႈ၊ ယုတၱိကင္းမဲ့မႈကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေစေလေတာ့သည္။ လြတ္ရက္ေစ့ခါနီးမွ တိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စစ္တပ္၏ က်ဳိးေၾကာင္းမခိုင္လံုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ တဖက္သတ္ အဓမၼျပဳမူခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရ႐ံုသာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္မွ ေခၚထုတ္၍ ေထာင္ထဲသို႔ သြင္းလိုက္ေသာအခါ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေပဦးမည္။ အၾကမ္းဖ်င္း မွန္းဆၾကည့္ရမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ၾကီးမားေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံရမည္။ စစ္တပ္၏ လိုသလို သံုးေနေသာ ဥပေဒအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္မွာ သုညေအာက္သို႔ ေရာက္သြားမည္။ တိုင္းျပည္ လူထုတရပ္လံုး လိုခ်င္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို နင္းသထက္ နင္းလာေသာအခါ တစံုတရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ လူထုက တုံ႔ျပန္လာၾကေပလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိသတ္ထားေသာေၾကာင့္ တဖက္သတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကို လူထုက ဤအတိုင္း လက္ခံမည္မထင္။ တစံုတရာ တုံ႔ျပန္ၾကေပလိမ့္မည္။ တဦးတည္း ေျပးေနေသာ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပန္းတိုင္တြင္ ၾကိဳဆိုသူ မရွိႏိုင္ေခ်။ ေရကူးဝိဇၨာက သူ႔အစီအစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္၏ အစီအမံအရျဖစ္ေစ လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အေတြးအျမင္ကို မ်ားစြာ႐ိုက္ခတ္သြားသည္။ အကယ္၍ ဤလူသားသည္ သူ႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ဆိုပါကလည္း ၎ေၾကာင့္ ငိုက္ျမည္းေနသူ ျပည္သူတခ်ဳိ႕ မ်က္စိက်ယ္သြားေစသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ခံ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ခိုးဝွက္ေတြ႔ဆံုပါက စစ္တပ္က မည္သို႔ တုံ႔ျပန္မည္နည္း။ တိုင္းျပည္လူထုထဲမွ ဤသို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာပါက ထိန္းသိမ္းခံ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါမည္နည္း။ ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားက အဆိုးျမင္သေဘာ တုံ႔ျပန္မည္ေလာ။ ၎တို႔အား မတရားဖိႏွိပ္ ေထာင္သြင္း ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားသည္ကို လက္မခံႏိုင္သူမ်ားက မေၾကာက္မရြ႔ံ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါက ထိုသူမ်ားအား အဆိုးပံုခ်မည္ေလာ။ ငရမန္ကန္းလက္ ေရာက္ေနေသာ ေစာလူးမင္းကို က်န္စစ္သား ဝင္ေတြ႔ေသာအခါ ေစာလူးမင္းကဲ့သို႔ ျပဳမူမည္ေလာ စသျဖင့္ စဥ္းစားဖြယ္မ်ားစြာ ရွိေလသည္။ အကယ္၍ ဤလူသားသည္ ၎ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ကို ေတြ႔ခြင့္ရလွ်င္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ခံမည္ဆိုၿပီး လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါက ၎အတြက္ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကို ရင္ဆိုင္ပါမည္ဆိုၿပီး စြန္႔စားသူျဖစ္ပါက ၎အေပၚ မည္သို႔ သတ္မွတ္ၾကမည္နည္း။စစ္တပ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္၍ ဖန္တီးသူျဖစ္ခဲ့ပါမူ ၎တို႔ ၾကံစည္ထားသည့္အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တမင္သက္သက္ အကြက္ဆင္၍ ေထာင္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါမူ ကမၻာ့ တရားခြင္ေလာကကို မထီမဲ့ျမင္ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ၊ မေလးစားေသာ၊ လုပ္ခ်င္ရာကို ဥပေဒမဲ့လုပ္ေသာ ၎တို႔၏ ဇာတ္႐ုပ္ကို ေပၚလြင္ေစခဲ့ေလၿပီ။ ျပဳသူတဦး၊ ခံရသူတဦး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ တုံ႔ျပန္လာမႈႏွင့္ မွတ္ခ်က္တို႔ကိုမူ စဥ္းစားစရာ လိုမည္မထင္။ ၂ဝ၁ဝ မတိုင္မီ လွမ္းလာမည့္ စစ္တပ္၏ ေျခလွမ္းကို ေဗဒင္မေမးဘဲ သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ အတိုက္အခံ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ခလုတ္ကန္သင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ယုတၱိမဲ့ ပုဒ္မမ်ား တပ္မည္၊ ေႏွာင္ၾကိဳးတည္းမည္၊ ေထာင္ထဲသြင္းေပမည္။ ၎တို႔ အလိုက် အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔မ်က္စိထဲ၊ နားထဲေရာက္ေအာင္ မီဒီယာမ်ဳိးစံုသံုး၍ တြန္းပို႔မည္။ ၎တို႔ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူတို႔ ရပ္တည္ေနသည္ကိုလည္း ျပည္သူတို႔ကို သိေစမည္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီကို ပင္ပမ္းၾကီးစြာ ထုဆစ္ေနသူ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ေထာင္သြင္း႐ံုျဖင့္ ျပည္သူတို႔ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားမည္ေလာ။ မတရား အာဏာသံုးၿပီး ဖိႏွိပ္ေလေလ၊ ဖိႏွိပ္ခံရသူဘက္မွ ရပ္တည္လာေလေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ မိခင္သည္လည္း ေရာက္ရာအရပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ကို ထြန္းညိႇရန္ အားထုတ္ေနေပလိမ့္မည္။ ေထာင္နံရံသည္ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီ မိခင္၏ ႏွလံုးသား၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေပးဆပ္မႈတို႔ကို ေလ်ာ့က်သြားေစမည္ မဟုတ္ေပ။ ပို၍ ေျပာင္လက္သြားေစလိမ့္မည္၊ ပို၍ လင္းလက္သြားေစလိမ့္မည္။ အျပင္မွာရွိေသာ လူထုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထုဆစ္ဖန္တီးေနသူမ်ားကလည္း အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ဳိးစံုကို အင္အားအျပည့္ျဖင့္ စိန္ေခၚေျဖရွင္းေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္၏ မတရားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အတြက္ ေသြးပြက္ၾကေပလိမ့္မည္။ အေမွာင္သည္ အလင္းေရာင္ကို ထုပ္ပိုးထား၍ မရႏိုင္။ အလင္းေရာင္သည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အရွိန္အဝါႏွင့္ ထိုးထြင္းလာေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုျပႆနာသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားရခက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ သက္ေရာက္မႈကို မၾကာမီ ေတြ႔ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ေထာင္သည္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သူတို႔အား၊ အားနည္းသူတို႔ဘက္မွ ရပ္တည္ေနသူတို႔အား၊ အရွိန္အဝါ ပိုျပင္းေစေသာ ပိုမိုလင္းလက္ ေတာက္ေျပာင္ေစေသာ အေရာင္တင္ရာ ေနရာတခုသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ ေထာင္သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မဟုတ္၊ အမွန္တရားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရင္း ရရွိလာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘံုတခု ျဖစ္သည္။ အဓမၼဝါဒီတို႔ ဖန္တီးထားေသာ ေထာင္သည္ ဓမၼဝါဒီတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္မရႏိုင္ၿပီ။ ေထာင္သည္ သူရဲေကာင္းတို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားရမည္ျဖစ္ေသာ ပန္းတိုင္ခရီးတေလွ်ာက္မွ ကြန္းခိုရာ စခန္းေထာက္တခုသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကား အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေပၚထြက္ရန္ပင္။ ထို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုကို ေက်ာ္လႊားရင္း ေရွ႕သို႔ တေရြ႔ေရြ႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ေပၿပီ။ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး၊ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္ၾကီး ျဖစ္ပါေတာ့။ဒီမိုကေရစီ မိခင္ၾကီး ေရာက္ရာေဒသတြင္ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။ဒီမိုကေရစီ သားေကာင္းမ်ား ေရာက္ရာေဒသတြင္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ၾကပါေစ။ေထာင္သည္ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္ လူသား၏ စြမ္းရည္ကို ေျပာင္ေျမာက္ေစေသာ အေကာင္းဆံုး ပန္းပုဆရာၾကီးေပတည္း။ ေထာင္တြင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားအားလံုးကို ျပည္သူတရပ္လံုးက ဦးညြတ္ပါ၏၊ ဂုဏ္ယူပါ၏၊ အေလးအျမတ္ျပဳပါ၏။၎တို႔၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ၊ ေပးဆပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမိတိုင္းျပည္ၾကီး ဂုဏ္တက္ခဲ့ေလၿပီ။အနာဂတ္၏ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးဖြားႏိုင္ပါေစ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထုပၸတၱိ

Photobucket
ေသာၾကာေန႔၊ ေမလ 22 2009 10:28 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေတာင္အာဖရိကေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား ကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ဖိႏွိပ္ျခင္းကို သူရဲေကာင္းပီသစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ျခင္း၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပယုဂ္တခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏွိပ္မႈ အဆံုးသတ္ရမည္ဟူေသာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ဒီမိုကေရစီ လုိလားေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦး အေနႏွင့္ သူသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၉ ႏွစ္အတြင္းမွ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို စစ္အစိုးရ၏ ထိန္းသိမ္းမႈ ပံုစံအမ်ဳဳိးမ်ဳိး ေအာက္တြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

အင္အားမဲ့တို႔၏ အင္အား
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္ သူသည္ ႏိုဘယ္လ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
ႏုိဘယ္လ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ဖရန္စစ္ စီဂ်က္စတက္က သူမအား “ ထင္ရွားေသာ အင္အားမဲ့တုိ႔၏ အင္အား ဥပမာ တခု” ဟု ေခၚေဝၚခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရျပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္သြားခဲ့သည္။
သူျပန္ေရာက္ျပီး မၾကာခင္ပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ ျပန္လြတ္လာသည္အထိ ၆ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အခ်ခံခဲ့ရသည္။
ခရီးသြားကန္႔သတ္ထားမႈကို အာခံသည့္အေနျဖင့္ မႏၲေလးသို႔သြားရန္ ၾကိဳးစားခဲ့စဥ္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့သည္။
သူ႔ကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ခြ်င္းခ်က္မရွိ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တႏွစ္ အၾကာတြင္ သူႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကို စစ္အစုိးရ လက္သပ္ေမြးထားေသာ လူမိုက္အုပ္စုၾကီးက တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားျပီး သူ႔ကို ေထာင္တြင္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါႏွင့္ ခြဲစိတ္ခံရျပီးေနာက္ သူအား အိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ႏွင့္သာျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၎မွေနာက္ဆက္တြဲတြင္ အစိုးရမွ အၾကမ္း ဖက္အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သူ႔ကို မေမ့ႏိုင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္စက္တင္ဘာလတြင္ သူ၏အိမ္ေရွ႔သို႔ ၾကြခ်ီလာေသာ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ားကို အိမ္ျခံဝင္းမွ ဖူးေမ်ွာ္ခဲ့သည္။၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းကဆိုလွ်င္ ပထမဆံုး လူထုေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ေမလ သူမ၏ေနာက္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားမႈ ကာလျပည့္ကာနီးအခ်ိန္တြင္ NLD မွသူ မတြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါႏွင့္ ေရဓါတ္ေလ်ာ့နည္းေသာ ေရာဂါခံစားေနရေသာေၾကာင့္ သူမ အားလြတ္ေပးပါရန္ စစ္အစိုးရအားအယူခံဝင္ခဲ့ရာ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထူးဆန္းတဲ့ အမႈတက္
မၾကာေသးခင္ကာလက ကန္ကိုျဖတ္၍ေရကူးကာ သူ၏ေနအိမ္ဝင္းျခံထဲသို႔ ခိုးဝင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတဦးအား ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထိုသူကိုဝင္လာရန္ မဖိတ္ေခၚခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္အား ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခအေန တို႔႔ကိုေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီး၍ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
သူ႔အား အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ေခၚေဆာင္သြား၍ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထား ေသာ အမႈၾကားနာမႈကို ္ေစာင့္ေနရသည္။
ေဝဖန္ခ်က္မ်ားက ဖမ္းဆီးမႈသည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သူမအားလူအမ်ားမ်က္စိေရွ႔ေမွာက္မွ ဖယ္ရွားထားရန္ အကြက္ခ်စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာ ဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့လဲ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့သည္။
“က်မအေဖရဲ့ သမီးတေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ အားလံုးကို မထူးျခားသလို က်မ မေနႏိုင္ပါဘူး“ ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေျပာခဲ့ပါသည္။သူသည္ တရားထိုင္သည္။ ျပင္သစ္စာ၊ ဂ်ပန္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စႏၵရားတြင္ ဂ်ာမန္ေတးေရးဆရာ ဘက္ခ်္ ၏ ေတးမ်ားတီးရင္း အပန္း ေျဖတတ္သည္။
မၾကာေသးခင္အခ်ိန္မ်ားကူ သူသည္တျခား NLD မွလူၾကီးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂအထူးသံတမန္ ရာဇာလီ အစၥေမးလ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေရြြးခ်ယ္ ေပးထားေသာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ေစာေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အၾကိမ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တဦးတည္းသီးသန္႔ခြဲထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ဆံုးသြားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ခင္ပြန္းႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ကို ပင္ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ေပ။
သူ၏ခင္ပြန္း ေသဆံုးခါနီး အိပ္ရာထဲတြင္လဲေနစဥ္တြင္ သူ႔အားစစ္အစိုးကအာဏာပိုင္မ်ား ကခင္ပြန္းအား ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ အဂၤလန္သို႔ျပန္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူက ႏိုိင္ငံသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳမည္ကိုစိုးေသာေၾကာင့္ တာဝန္အရျငင္းဆန္သင့္သည္ဟု ယူဆကာ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကသူ၏က်န္ရွိေနေသာဘဝအား ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေပးရန္ သူ႔အားပိုမို၍ရည္စူးဆံုးျဖတ္လာ ေစသည္ဟုမၾကာခဏေျပာေလ့ရွိသည္။
ကုလသမဂၢ သံတမန္ ရာဇာလီအစၥေမးလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူေတြ႔ ဘူးသမွ် ေလးစားအထင္ၾကီးစရာအေကာင္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ တေယာက္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေနထိုင္ရေသာဘဝ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးစား စိတ္ဝင္စားခံရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ သူသည္ တိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ေျခာက္လခန္႔အလုိ အေျပာင္းအလဲကာလ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင္လ တြင္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ထိုအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏွစ္ ႏွစ္သမီးသာရွိပါေသးသည္။
၁၉၆ဝ ခုတြင္ ေဒလီသို႔ ျမန္မာသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ မိခင္ႏွင့္အတူ အိႏိၵယ သို႔လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။
ေလးႏွစ္ၾကာေသာအခါ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္ သို႔ သြားေရာက္၍ အေတြးအေခၚပညာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးတို႔ကို သင္ယူခဲ့သည္။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ သူ၏ ခင္ပြန္းေလာင္းႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဘူတန္တို႔တြင္ စြဲျမဲစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးေနာက္ သားႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ အလက္ဇန္းဒါး ႏွင့္ ကင္မ္ တို႔ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ကာ အဂၤလိပ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္၏ အိမ္ရွင္မအျဖစ္ ဘဝအေျခခ်ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သည္ သူ၏အေတြးမွ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဝးကြာမသြားခဲ့။
ပထမပိုင္း အလြန္ဖ်ားနာေနေသာ မိခင္အား ၾကည့္ရႈ႔ေစာက္ေရွာက္ရန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓိကႏိုင္ငံေရး ျပသာနာအေျပာင္း အလဲမ်ား ၾကားတြင္ရွိေနခဲ့သည္။
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႐ုံးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ဒီမိုက ေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ထြက္၍ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။
“က်မအေဖရဲ့ သမီးတေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ အားလံုးကို မထူးျခားသလို က်မ မေနႏိုင္ပါဘူး“ ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၈၈ ခု ၾသဂုတ္ လ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္၌ ေျပာေသာ သူ၏ မိန္႔ခြန္း၌ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မၾကာမီတြင္ ထိုစဥ္ကအာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကိုဆန္႔က်င္ ေသာေတာ္လွန္ေရး ၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းဂဏၭထဲသို႔ တြန္းပို႔ျခင္းခံလိုက္ရေတာ့သည္။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈ ေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း ႏွင့္ အိႏိၵယမွ မဟတၱမဂႏၵီ တို႔၏အၾကမ္းမဖက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုအားက်အတုယူကာႏိုင္ငံ အနံ႔ သြာေရာက္၍ တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေသာဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းလဲေရးတို႔ကိုေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုစက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ေသာ စစ္တပ္မွ ဆႏၵျပ ပြဲမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္ ျဖိဳခြင္းခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉ဝ ခု၊ ေမလတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္မျပည့္စံုခဲ့ဘဲ၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က် ေနခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ NLD ပါတီသည္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို လြဲေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့၍ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက အာဏာကိုဆုတ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။
( ဘီဘီစီ ကမၻာတလႊားအစီအစဥ္ကို ကိုးကားပါသည္။)