Monday, August 3, 2009

3August ဒိုင္ယာရီ

August News

အမႈမွ အၿပီးျပတ္ လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ျခင္းမင္းလြင္ဦး
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 03 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 14 နာရီ 02 မိနစ္


ဥပေဒေရးရာတိုက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာလား၊ အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူေတြအတြက္ ဥပေဒက ဘာမွ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈဆိုတာ ျပည္သူေတြအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ အာဏာရွင္ေတြ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ ထင္သလို ရမ္းကားႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ ေထာက္ကူပံ့ပိုးေနေတာ့မွာလား။

အမွန္တရားကို တည့္မတ္ေပးမည့္ ထီးခ်က္ေစာင့္နတ္သမီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသလား။

အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြးေတာစရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာေတာ့ အမွန္ပါ။ မွားယြင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အရံႈးေတြကို ထပ္ဆင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလို႔ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်က္လို႔ ေျပာရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ မႈခင္းေတြ ျဖစ္ပြားလာၿပီဆိုတာနဲ႔ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး စသျဖင့္ ဒြန္တြဲေနတာဟာ နိယာမ တရားတခုပဲ ျဖစ္တယ္။ မွားယြင္းဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ နစ္နာတဲ့သူအတြက္ သက္သာခြင့္ ကုစားခြင့္ အဆိုးထဲက အေကာင္းေရြးခ်ယ္လို႔ေကာ မရေတာ့ဘူးလား။ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အေကာင္းျမင္တတ္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ခံစားႏိုင္ဖို႔ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္ေတြ ရွိပါတယ္။

အာဏာရွင္တို႔အေနနဲ႔ အာဏာတည္ၿမဲႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ဘာကိုမွ အေလးမထားဂ႐ုမစိုက္ဘဲ လုပ္ကိုင္တယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ပိုမိုသိျမင္လာေစတယ္။

ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳၿပီး၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတိုက္အခံေတြကို ဖိႏိွပ္ႏိုင္ဖို႔ အသံုးျပဳတယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုထင္ရွားစြာ သိလာၿပီျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သံုးလိုက္နာရမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူေတြဟာ အာဏာရွင္လူတစုအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေစတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသေတြအျဖစ္ တင္ျပထားတဲ့ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ဦးဝင္းတင္တို႔အား လက္ခံစစ္ေဆးေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတာကို ပလပ္ခဲ့တဲ့ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ စီရင္ခ်က္မွာ ေလွ်ာက္ထားသူ အမွတ္ (၁) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စြဲဆိုထားတဲ့အမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ အရ စြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ယင္းပုဒ္မမွာ အေရးယူခံရသူတဦးဟာ ကန္႔သတ္မိန္႔ (ဒါမွမဟုတ္) တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလိုက္နာရင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ မူလ႐ံုး အမႈမွာ သူ႔အေပၚ အေရးယူထားတဲ့ ကန္႔သတ္မိန္႔ (ဒါမွမဟုတ္) တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိ၊ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္းနဲ႔ အဓိက ထုေခ်ေျဖရွင္းဖို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

တရားဆုိင္ ၂ ဦး ၂ ဖက္ တင္ျပတဲ့ သက္ေသေတြကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ၂၅-၇-၂ဝဝ၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ဳိးေဆာင္ေတြက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီးေနာက္ ႐ံုးခ်ိန္ကုန္သြားတဲ့အတြက္ ၂၈-၇-၂ဝဝ၉ တနလၤာေန႔ ထပ္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အထူးတရား႐ံုးက ၂ ဖက္ တင္ျပတဲ့ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ အမိန္႔ခ်မွတ္ဖို႔ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ခ်ိန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ ဥပေဒေရးရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ခ်ိန္းဆိုထားတဲ့ေန႔မွာ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ဘဲ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ထပ္ခ်ိန္းခဲ့သည္။

အမႈမွာ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္ေတြ၊ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြ၊ သက္ေသအေထာက္အထားေတြနဲ႔ ႏွစ္ဖက္တင္ျပတဲ့ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ တရားလိုဘက္က စြဲဆိုထားတဲ့အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ဴးလြန္ေၾကာင္းနဲ႔ အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရား႐ံုးက ေတြ႔ရွိရင္ ျပစ္မႈနဲ႔ အခ်ဳိးက်တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီလို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွာ ပထမ သင့္ျမတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားကို ေရြးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ရပါတယ္။

ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ေသဒဏ္တို႔ ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ခံဝန္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အလြတ္ေနထိုင္ရတာလည္း ျပစ္ဒဏ္တမ်ဳိးပါပဲ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ ထိုက္သင့္ေစရမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက တပါတည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ တရား႐ံုးက ဥပေဒနဲ႔အညီသာ ဆံုးျဖတ္ရတယ္။ ဥပေဒက သတ္မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ၾကီး ေလးလြန္းတယ္လို႔ ယူဆရင္လည္း ေလွ်ာ့မေပးႏိုင္၊ ေပါ့လြန္းတယ္လို႔ ယူဆရင္လည္း တိုးမေပးႏိုင္၊ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွာ အမႈအျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေန၊ တရားခံေနာက္ေၾကာင္း စတာေတြကို ေထာက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တယ္။ အတိုင္းအတာကို ခ်ိန္ဆခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္တယ္။

တခ်ဳိ႕ျပစ္မႈေတြမွာ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားကိုပင္ တရား႐ံုးက မေရြးႏိုင္၊ ဥပမာ ေသဒဏ္ မေပးမေနရ ျပ႒ာန္းထားရင္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ယံုနဲ႔မၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္မေပးမေနရ သတ္မွတ္ထားတဲ့အျပင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ကေန တသက္ေထာင္ဒဏ္လို႔ပါ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားရင္ ေထာင္ဒဏ္ကို ၁ဝ ႏွစ္ေအာက္ေလွ်ာ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးလို႔ မရ။ ဒါေၾကာင့္ ၁ဝ ႏွစ္နဲ႔ တသက္ ေထာင္ဒဏ္အၾကားမွာပဲ တရား႐ံုးက ခ်ိန္ဆသတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ဟာ တသက္တကြ်န္းဒဏ္ ဒါမွမဟုတ္ ေသဒဏ္ျဖစ္တယ္။ ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႔ရွိရင္ ဒီေထာင္ဒဏ္ ၂ ရပ္အနက္ တရပ္ကိုပဲ တရား႐ံုးက ေရြးခ်ယ္အျပစ္ေပးႏိုင္တယ္။ တျခားျပစ္ဒဏ္ကို တရား႐ံုးက ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ၿပီး မေပးႏိုင္ပါ။

ေထာင္ဒဏ္တသက္ဆိုရင္ သာမန္အားျဖင့္ ႏွစ္ ၂ဝ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရင္ ၁၄ ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းေပမယ့္ အမ်ားဆံုးကိုပဲ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အနည္းဆံုးကို ခ်န္လွပ္ထားရင္ တရား႐ံုးက တရက္ကေန သတ္မွတ္တဲ့ အမ်ားဆံုးအထိကို ခ်ိန္ဆသတ္မွတ္ရတယ္။ တရက္ကို တရား႐ံုးတထိုင္ လို႔လည္း သတ္မွတ္တယ္။ တရက္ကေန တသက္အထိကို ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္ရရင္ တရား႐ံုးမွာ တာဝန္ၾကီးေလးတယ္။ အမွားျဖစ္တတ္တယ္။ အေျပာခံရတတ္တယ္။ အဂတိဝင္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား႐ံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ဟာ မက်ဥ္းလြန္း၊ မက်ယ္လြန္း၊ မတင္းမက်ပ္ မေလ်ာ့လြန္း ျဖစ္သင့္တယ္။

တခ်ဳိ႕ျပစ္မႈေတြမွာ ေငြဒဏ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ရပ္စလံုး စီရင္ႏိုင္တယ္။ ေငြဒဏ္ကိုလည္း ဘယ္ေလာက္အထိလို႔ သတ္မွတ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒဏ္ေငြကေန တဖက္နစ္နာသူကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးေစလို႔ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။

ေငြဒဏ္မေပးေဆာင္ႏိုင္သူကို ေထာင္ဒဏ္အခ်ဳိးက် ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။ အစားထိုး ေထာင္ဒဏ္ဟာ ဘယ္ေလာက္မပိုရလို႔ ဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အခ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အမႈအျဖစ္အပ်က္၊ ကာလေဒသ၊ အေျခအေနနဲ႔ တရားခံရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္။ အမွန္းအဆ၊ ကိုယ့္အထင္အျမင္ ေဒါသနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္ရင္ တရား႐ံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မွားတတ္တယ္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ၿပီးလို႔ ျပစ္ဒဏ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ဖို႔ ျဖစ္လာရင္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အဂတိတရား ေလးပါး ကင္းစြာ ေဒါသကင္းကင္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္။

အခု ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အထူးခံု႐ံုးမွာ စစ္ေဆးေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈမွာ ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

''ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ အရ အေရးယူျခင္း ခံရသူတဦးဦးသည္ ကန္႔သတ္မိန္႔ သို႔မဟုတ္ တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလိုက္နာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၅ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၅ ေထာင္ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံေစရမည္'' ဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဒီပုဒ္မနဲ႔ အျပစ္ေပးအေရးယူႏိုင္ဖို႔ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို တရားလိုဘက္ကေန အထင္အရွား သက္ေသျပႏိုင္မွပဲ အျပစ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

''ပုဒ္မ ၁ဝ (ခ) အရ အေရးယူျခင္းခံရသူအား တားဆီးမႈျပဳရာတြင္ -
(က) မည္သည့္ေနရာတြင္ မေနထိုင္ရဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ခ) မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဂ) သြားလာမႈကို လိုအပ္သလို တားဆီးျခင္း၊
(ဃ) သတ္မွတ္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း'' လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အမႈမွာ တင္ျပထားတဲ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြအရ - သက္ေသခံ (ခ-၁) မွာ ပါရွိတဲ့ အပိုဒ္ (က) (ခ) (ဂ) ေတြပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တားဆီးထားပါတယ္။

''အပိုဒ္ (က) တြင္ သံ႐ံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊
အပိုဒ္ (ခ) တြင္ ေနအိမ္မွအပ ျပင္ပသို႔ လံုးဝ မထြက္ရ၊
အပိုဒ္ (ဂ) တြင္ အျခားသို႔ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေၾကးနန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳရ'' ဟု အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အထက္ပါအတိုင္း တားဆီးထားတဲ့ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (စ) မွာ ''ကန္႔သတ္တားဆီးမႈ ခံထားရသူသည္ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွတပါး ႏိုင္ငံသားမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္'' လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ တားဆီးထားတဲ့ ကာလအတြင္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တားဆီးမိန္႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနအိမ္မွာ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္ေတြက လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနအိမ္ထဲကို လံုၿခံဳေရးစည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး၊ ဂြ်န္ဝီလ်ံယက္ေတာ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကိစၥမွာ အာဏာပိုင္ေတြက ဂၽြန္ဝီလ်ံယက္ေတာကုိ ညဥ့္အခ်ိန္ ပုန္းလွ်ဳိးဝင္ေရာက္မႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂၽြန္ဝီလ်ံယက္ေတာကိုယ္တိုင္က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း ဝန္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို မလုပ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အဓိက တရားခံအျဖစ္ တရားစြဲဆိုတာဟာ အလြန္ကိုပဲ မွားယြင္းေနပါတယ္။

တရားလိုဘက္ကေန သက္ေသေတြျဖစ္တဲ့ ဒုရဲမႉးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္နဲ႔ ဒုရဲမႉးၾကီးဝင္းႏိုင္ထြန္းတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၇၄ခု ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၈ (ဂ)၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ (က) (ခ) ပုဒ္မ ၁၆ဝ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့တယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေန ပယ္ဖ်က္တဲ့ ဥပေဒေတြ စာရင္းမွာ မပါဝင္ေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ကေန အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၈၈ စကားရပ္ေတြ အစားထိုးတဲ့ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၈၈ ဥပေဒလို အာဏာတည္တဲ့ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈၊ ၃/၈၈ ၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၈၈ တို႔အရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉၇၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စကားရပ္ေတြ အစားထိုးတဲ့ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၉၇ တို႔အရလည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံအမွတ္ (ခ) ကန္႔သတ္မိန္႔မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၆/၈၈ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပယ္ဖ်က္ျခင္းအရ ပယ္ဖ်က္တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ျပည္သူ႔တရားသူၾကီးအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ကို ပယ္ဖ်က္ထားၿပီးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ သက္ဝင္လႈပ္ရွား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ၆/၁၉၈၈ အရ ေၾကညာခ်က္အရ မပယ္ဖ်က္ေသးလို႔ အတည္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းနဲ႔ တရားလိုဘက္ကေန တင္ျပတဲ့ သက္ေသေတြက ထြက္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္က ၄၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ၂၇-၃-၁၉၉၁ မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိေတာ့ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။

ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုး အထူးခံု႐ံုးက ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ အမိန္႔ခ်ဖို႔ ခ်ိန္းဆိုထားေပမယ့္ ဥပေဒေရးရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ျပန္ခ်ိန္းခဲ့တယ္။ ဥပေဒေရးရာ အျငင္းပြားေနတဲ့ အခ်က္ေတြအေနနဲ႔ -

၁။ ၁၉၇၄ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ အတည္ျဖစ္တုန္းလား။
၂။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၄၈ (ဂ)၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ (က) (ခ) ပုဒ္မ ၁၆ဝ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို အမႈစစ္ေဆးစီရင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါသလား။
၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သလား ဒါမွမဟုတ္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါသလား စတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အမႈကို စီရင္ဆံုးျဖတ္မယ့္ တရားသူၾကီးေတြအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ ဥပေဒျပႆနာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ဳိးေဆာင္ေတြက ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ခုခံေခ်ပခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။

တရားလိုေတြဘက္က တင္ျပစြဲဆိုတဲ့ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း တင္ျပထုေခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။

အထူးခံု႐ံုးအေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ သက္ေသခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ အမိန္႔ခ်ရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒၚခင္မမနဲ႔ ေဒၚဝင္းမမတို႔ကို အမႈကေန အၿပီးျပတ္လႊတ္ေပးတဲ့ အမိန္႔ကိုပဲ ခ်မွတ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ တရား႐ံုးဆီ တင္ပို႔တရားစြဲဆိုတဲ့ မႈခင္းေတြကို တရားသူၾကီးေတြက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘဲ၊ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဖတ္ျပယံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ လာလည္း ေဒၚစုအမႈအတြက္ေတာ့ ဘာမွထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သက္ေသေတြ ေခၚယူစစ္ေဆးခြင့္ျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၃၃၃/၂ဝဝ၉ မွာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ အမိန္႔နဲ႔ သက္ေသျပလိုက္သလို ေနာက္တဆင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဦးမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီရဲ႕ သတင္းစာရွင္းပြဲက သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္ေလးစားမွႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြေၾကာင့္ အခုအမႈကို ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္မယ္ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

တ႐ုတ္ကို အတုခိုးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္ - ၂


ေဆာင္းပါး
ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 03 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 14 နာရီ 42 မိနစ္

junta-copy-china21
ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္စဥ္းစားစရာ

ဤ ေခတ္မီ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးဝယ္႐ံုႏွင့္ မရပါ။ သံုးတတ္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အတတ္ပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္႐ံုႏွင့္မရ - ကၽြမ္းက်င္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပစၥည္းဆိုသည္မွာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရပါတယ္။ လြယ္ေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏွင့္ တင္းမာခ်ိန္ ထိုင္းမွ F15 ေလယာဥ္မ်ား ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲဝင္လာသည္ကို မသိလုိက္ၾကရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းကို အံတုႏုိင္ရန္ ေလယာဥ္ပစ္ SAM Surface to Air Missiles မ်ားႏွင့္ ဆိုဗီယက္လုပ္ သံုးၿပီးသား MIG-29 မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ယေန႔ MIG29 ေလယာဥ္ ဘယ္ႏွစ္ွစီး ႐ုတ္တရက္ ထပ်ံႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိပါသလဲ။ ထို႔ျပင္ MIG-29 ေလယာဥ္မ်ားသည္ အလြန္ေလး၍ ေလာင္စာဆီအလြန္စားပါသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ ေမာင္းသမားဆိုသည္မွာ လက္ရည္တက္ေအာင္ အစဥ္မျပတ္ အေမာင္းက်င့္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ Dog Fight ဟု ေခၚေသာ တိုက္ေလယာဥ္ခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ႏိုင္ရန္ Dog Fight နည္းနာမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ရပါသည္။ MIG29 မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ေနေနသာသာ ဓာတ္ဆီအကုန္မခံ၍ လည္းေကာင္း၊ အျပင္တြင္ ဓါတ္ဆီေရာင္းစားေနရ၍ လည္းေကာင္း မွန္မွန္ပင္ မပ်ံႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူ SAM ဆိုသည္မွာလည္း တိတိက်က် ျဖစ္ႏိုင္ရန္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ က်င့္ၾကရပါသည္။ SAM မ်ားကို ေလ့က်င့္ရာမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ မေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ေငြကုန္ခံ၍ ဝယ္ထားေသာ SAM မ်ားႏွင့္ MIG-29 ေလယာဥ္မ်ားမွာ ဟန္သာရွိ၍ တကယ္ထိေရာက္မႈမရွိဟု နားလည္သူပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။

နအဖ စစ္တပ္သည္ လက္နက္မရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ရန္ႏွင့္ သူပုန္မ်ားကို တုိက္ရန္ အဆင့္ပဲရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၾကိတ္တိုက္လာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ သူပုန္ႏွင့္တုိက္ရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္မွာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ၾကည္းတပ္၊ တင့္ကားတပ္ ၊အေျမာက္တပ္ ေလယာဥ္တပ္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္း၍ တပ္မအလိုက္ တိုက္ရေသာ တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္တပ္ခ်င္း တိုက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳ မရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ စစ္သံ္မႉးတဦးႏွင့္ ဤအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးဖူးပါသည္။ Low Intensity warfare ဟု ေခၚေသာ သူပုန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္။ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္တပ္ခ်င္း ရင္ဆိုင္တုိက္ရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ဳိး မတိုက္တတ္ဟု ဆိုပါသည္။

၁၉၉၅ ၊ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ေရးအေတြးအေခၚကို စမ္းသပ္ရန္ ၾကည္း ေရ ေလ စုေပါင္းေလ့က်င့္ပြဲကို လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တပ္မ ၅ ခုေအာက္တြင္ တပ္သား ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္၍ 76mm, 105mm, 120mm, 155mm အေျမာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ အာမတ္ကားႏွင့္ တင့္ကား ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေလယာဥ္အုပ္စု ၆ စု ေရယာဥ္ အစီး ၃ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့က်င့္ေၾကာင္း မၾကားရေတာ့ပါ။ ထိုင္းစစ္တပ္ဆိုလွ်င္ Cobra ဟုေခၚေသာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးကို အေမရိကန္ စစ္တပ္နဲ႔ မွန္မွန္္ပူးတြဲ ေလ့က်င့္ၾကသည္။

စုစည္းခိုင္မာ ေလ့က်င့္မႈ အားေကာင္းေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ လုိအပ္ပါသည္။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အင္အားေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ဗကပတို႔ အားေကာင္းေသာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားဟု ထင္မိသည္။ ျပည္ပမွ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မဆလပါတီက တာဝန္ယူခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းအၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအားလံုးကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တိုင္းမႉးမ်ားကသာ ျခယ္လွယ္ခြင့္ရသျဖင့္ လာဘ္စားခြင့္ ပိုမိုရရွိလာၾကရာ စာရိတၱလည္း ပိုမုိပ်က္စီးလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မိမိတပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ေရးတုိ႔တြင္ စိတ္မဝင္စားၾကပါ။ မိမိ ရာထူးရွိသည့္ကာလတြင္ ရသမွ်စားထား ဆိုသည္မွာ လက္ရွိ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ က်င့္စဥ္ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကၠဴေပၚတြင္ စစ္တပ္အင္အား ရွိေသာ္လည္း ယခု နအဖ စစ္တပ္တြင္ တပ္ရင္းအင္အားမွာ တခ်ဳိ႕တပ္မ်ားတြင္ တဝက္ပင္မရွိပါ။ စစ္တိုက္မထြက္ခင္ စစ္ဗိုလ္မ်ားကအတင္း လူလိုက္စုေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စည္းကမ္းပ်က္၍ တပ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းပံု ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနပံုကို ၾကားသိရသည္မွာ ယံုႏိုင္စရာ္ပင္မရွိပါ။

စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား၊ စည္းကမ္းမရွိ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုပ်က္ သင္ၾကားအားနဲလ်က္ရွိေသာ နအဖစစ္တပ္သည္ လက္နက္မရွိေသာ ျပည္သူႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိ၍ အင္အားမရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားကိုသာ ဗိုလ္က်ႏိုင္ပါမည္။ လက္နက္အားသာ၍ ေလ့က်င့္မႈ အားေကာင္းေသာ Professional Army တကယ့္စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းအား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္ကိုပင္ မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ တ႐ုတ္မွေဆးသုတ္ၿပီး ညာေရာင္းထားေသာ သေဘာၤမ်ားမွာလည္း Armour ဟု ေခၚေသာ သံခ်ပ္ကာ အစြမ္းမရွိၾကပါ။ က်ည္တခ်က္ထိလွ်င္ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ ေပါက္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ နအဖ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားကို မေျပာႏွင့္ လက္ရွိ ”ဝ” တပ္ကိုပင္ ႏိုင္ေအာင္ တုိက္ႏိုင္မည့္အေျခအေန ရွိပံုမရပါ။

အေမရိကန္၏ စြမ္းအား

တ႐ုတ္တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအေတြးအေခၚ (Military Doctrine) ကို အေမရိကန္စစ္တပ္က ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ Tunnel Warfare လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေရမေတာ္ကTunnel Warfare Center ကို Chinalake, California တြင္၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အီရတ္စစ္ပြဲတြင္ ဆဒန္ဟူစိန္၏ ကြန္ကရစ္ဘန္ကာမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္ GBU (28) ကို ထြင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခုပို အစြမ္းထက္ေသာ GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) ကို လက္ဝယ္ရွိေနပါၿပီ။ သာမန္အားျဖင့္ ေလယာဥ္မွပစ္ေသာ ဗံုးသည္ 2000lb (ေပါင္ ၂ဝဝဝ) ဆိုလွ်င္ပင္ အၾကီးဆံုးမွ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ BLU-02B/C-130 ဗံုး- အတိုေကာက္ - Daisy Cutter ဟု ေခၚေသာ ဗံုးသည္ 15,000lbs (ေပါင္၁၅,ဝဝဝ) ရွိပါသည္။ ယခု MOAB ဟု ေခၚေသာ ဗံုးသည္ (22,600lbs) ရွိ၍ (18,700lbs) သက္သက္မွာ ရမ္းအားျဖစ္သည္။ ေပ ၄၅ဝ (သို႔) Nine City Blocks ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Tactical Nuclear Weapons ဆိုသည္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဤလက္နက္မ်ားမွာ အရြယ္အားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကို ၾကဲခဲ့သည့္ အႏုျမဴဗံုးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္းထန္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါတြင္ Precision Guidance ဟု ေခၚသည့္ ပစ္မွတ္ကို တည့္တည့္ထိေအာင္ ပစ္ႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား တည္ရွိေနပါၿပီ။ ထို႔ျပင္ 2nd Generation Precision Bombs ဟု ေခၚေသာ လက္နက္မ်ားသည္ ပစ္ၿပီးမွ ပစ္မွတ္ကို ေျပာင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းအား ရရွိေနပါၿပီ။ ယၡဳ MOAB ဗံုးသည္ Precision Guidance ဗံုးျဖစ္သည္။ တလံုးဆိုတလံုးထိေရာက္စြာပစ္ႏွတ္ကိုထိႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ကသာ တကယ္တုိက္ခုိက္လာပါေသာ္ နအဖ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လြဲမွားစြာ ျဖဳန္းတီးေနသည္ကို နအဖ စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို သိေစခ်င္ပါသည္။

junta-copy-china22

မိမိတပ္ကို ဖ်က္မည့္ ကက (ၾကိဳင္)

ယေန႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးမႈသည္ ၾကီးစိုးလာကာ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ တပ္မမႉးကေတာ္သည္ မိမိခင္ပြန္း လက္ေအာက္ရွိ တပ္ရင္းမႉးကေတာ္မ်ားကို ခိုင္းစားႏိုင္႐ုံမက တပ္ရင္းမႉးမ်ားကိုပင္ ခိုင္းႏိုင္လာပါသည္။ ထိုနည္းတူ တိုင္းမႉးကေတာ္က လက္ေအာက္ခံ တပ္မမႉးကိုပါ ခိုင္းႏိုင္သည့္ စ႐ိုက္အက်င့္ ျဖစ္လာပါသည္။ တပ္တြင္ အပို Chain of Command ဆင့္ကဲဆင့္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အပို ပါဝင္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကက(ၾကည္း) ႏွင့္ အၿပိဳင္ ကက(ၾကိဳင္) ဟု တပ္ထဲတြင္ ေျပာင္ေလွာင္ ေခၚေျပာလာၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤသတင္းမွာ မည္မွ်မွန္ကန္သည္ကို အတတ္မေျပာႏိုင္ပါ။ မွန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ တပ္ထဲတြင္ စာရိတၱသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းအပိုင္းတြင္ပါ ယိုယြင္းလာျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပ်က္လာေသာ စစ္တပ္မ်ား၏ စြမ္းအားသည္ စကၠဴေပၚတြင္သာ ၾကည့္ေကာင္းၾက၍ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔တိုက္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ တခ်ဳိးထဲ ထြက္ေျပးၾကပါလိမ့္မည္။

စစ္တပ္တြင္ ”စိတ္ဓာတ္” သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲတြင္ ေျမာက္ဘက္မွ တပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတာင္ဘက္မွ တပ္သားမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ လြန္စြာ ကြာျခားၾကပါသည္။ ေတာင္ဘက္မွ စစ္ဗိုလ္မ်ားက တကယ္လက္ေတြ႔တြင္ မရွိေသာ စစ္သားမ်ားကို စာရင္းလိမ္ျပ၍ လစာထုတ္ေနသူမ်ားျဖစ္ရာ -ဘယ္မွာစြန္႔စား ဝံ့မွာလဲ? တခ်ိန္က စတုတၱအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဆဒမ္၏ တပ္မ်ားသည္ ပထမ အီရတ္စစ္ပြဲတြင္ လက္နက္ခ် အည့ံခံခဲ့ၾကသည္မွာ လူျမင္စရာပင္ မေကာာင္းပါ။ စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေပၚ မူတည္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္၍ ႐ိုးသားမႈကို အေျခခံေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ နအဖ တပ္မေတာ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္သားတို႔ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္စီးေနပံုမွာ ယံုႏိုင္စရာ မရွိပါ။

AOC Artillery Operation Command

လက္ရွိျပည္တြင္းမွ စစ္ဗိုလ္တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ အေျမာက္တပ္ပြဲ Artillery Operation Command - AOC ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ Military Operation Command - MOC - စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) ၊ Regional Operation Command - ROC ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဆိုတာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရရင္ ၎တို႔မွာ တပ္မမ်ားျဖစ္သည္။ ROC သည္ အင္အားမျပည့္ေသာတပ္္မဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

စစ္တကၠသိုလ္ DSA တြင္ ပထမ စုစည္း ပညာသင္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုး ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ကို ေရြးခ်ယ္၍ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ခြဲထုတ္ေပးပါသည္။ ယခု စစ္တပ္တကၠသိုလ္တြင္ AOC အတြက္ ဗိုလ္သပ္သပ္ ခြဲထုတ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မည္မွ်အထိ ဤ သ္တင္း မွန္ကန္သည္ကို မသိရပါ။ အကယ္၍ မွန္ကန္ခဲ့ေသာ္ နအဖ စစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ပံုစံျဖစ္ေသာ အႏုျမဴလက္နက္အားလံုးကို ဒုတိယ အေျမာက္တပ္အစု (2nd Artillery Corps) ေအာက္တြင္ ထားသကဲ့သို႔ AOC ေအာက္တြင္ ထားဖြယ္ရွိပါသည္။ SAM မ်ားႏွင့္ SCUD ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို အရင္ၾကိဳဖြဲ႔ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

နအဖ စစ္တပ္ေရြးသည့္ လမ္း

နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔ကို အေဖေခၚရာမက တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္ေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ကိုပါ ခိုးခ်လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ကို နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာပံုမေပၚပါ။ တိန္ေလွ်ာက္ပိန္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ၾကီး ေျပာင္းလဲခဲ့သလို - တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္လည္း ေျပာင္းခဲ့ပါျပီ။ေမာ္စီတုံးလက္ထက္္ က ”အာဏာ” သည္သာ အဓိကျဖစ္၍ - တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ကို ”ႏိုင္ငံေရး” မွန္ကန္မႈအတြက္ အေ႐းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္ စစ္သားသက္သက္ စစ္တပ္ျဖစ္ေသာ Professional Army မျဖစ္ခဲ့ရပါ။ နအဖနည္းတူ တ႐ုတ္စစ္တပ္က စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ စစ္တပ္စစ္သား ဆိုသည္မွာ စစ္ေရးတခုတည္းသာ ထူးခၽြန္ေအာင္ စူးစူးစိုက္စိုက္ အခ်ိန္ေပး ေလ့က်င့္ရပါၿပီ။ လိုအပ္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ကို အစိုးရက ခ်မွတ္ေပး ႏိုင္ပါၿပီ။ ယခု တ႐ုတ္စစ္တပ္သည္ Professional စစ္တပ္ျဖစ္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ရွိပါသည္။

တိန္ေလွ်ာက္ပိန္၏ ဉာဏ္ပညာၾကီးမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္ၾကီးသည္ တဟုန္ထိုး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုင္စြဲထားေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ျခစားမႈ Corruption ရွိေသာ္လည္းတိုးတက္မႈကိုထိခိုက္သည္အထိေပၚေပၚထင္ထင္မျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ႕သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအဆင္႕ အျဖစ္လက္ခံသည္႕အေျခအေနဆိုးအထိမေရာက္။တိုးတက္မႈ၏ေနာက္တဆင့္္(Next-Phase)တြင္ျပႆနာရွိ ႏိုင္ေသာ္ လည္း တိန္ေလွ်ာက္ပိန္ကအစ - ဒီျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရမည္ကုိ နားလည္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးလာၾကသည္။ တကယ္ တ႐ုတ္ရာဇဝင္ကို ျပန္ေလ့လာလွ်င္ တ႐ုတ္တုိ႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ခဲ့သည္မွာ မခံခ်င္စရာပါေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိၾကသည္။ စိတ္ရွည္ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ (မူ) မရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ - စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ၿပီး ေရရွည္ တျဖည္းျဖည္း ဝါးၿမိဳမည့္ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က အေမရိကန္က ထိုင္ဝမ္ကို မထိနဲ႔ ေပၚလစီကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ႏွစ္ဦးစ သမၼတ ကလင္တန္လက္ထက္အထိ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္ သေဘာၤကိုလြတ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ အေျခအေန ေျပာင္းသြားၿပီး၊ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးက အေမရိကန္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ေျပာခဲ့သည္။ အရင္က ခင္ဗ်ားတို႔ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ႏိုင္လို႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာ၊ အခု ခင္ဗ်ားတို႔ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ အဓိကက်သည့္ တိုက္စစ္လက္နက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို ကာကြယ္ရန္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ အျခားသေဘာၤမ်ား ၿခံရံ၍ Squadron သေဘၤာ အုပ္စုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ Aegis System ဟု ေခၚေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရေပၚေရေအာက္ သေဘၤာမ်ားကို ေရဒါျျဖင့္ ရွာေဖြ၍ ခံစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရသည္။ အေမရိကန္တို႔က လံုၿခံဳၿပီဟု ယူဆခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အစပိုင္းေလာက္က တ႐ုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာတစင္းက အေမရိကန္ေတြ မသိေအာင္ကပ္ကာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာနားကပ္၍ ေရေပၚ-ေပၚျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္မွာ ဆူညံသံမ်ား ထြက္လာသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ တုိးတက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္ တုိးတက္လာသည္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရ ခ်မ္းသာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေငြသံုးလာႏိုင္သည္။ တရားဝင္ တ႐ုတ္၏ စစ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ၆ဝ ဘီလ်ံ (သန္းေပါင္း ၆ ေသာင္း) ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္က ဘီလ်ံ ၈ဝ ဟု ထင္သည္။ အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္မွာ ဘီလ်ံ ၅ဝဝ ေက်ာ္သည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဂတန္စစ္စရိတ္တို႔ မပါ ပါ။ ကမၻာတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္တြင္ အျခားတာဝန္မ်ား မရွိ။ စစ္တပ္ထူေထာင္ေရးသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ (အာဏာ) ေလာဘၾကီးၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စိီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အုပ္စိုးထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေ႐းလည္း တကယ္နားမလည္။ အမိန္႔အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း လက္ညိႇဳးထုိးေရာင္းခ်ရန္သာ သိသည္။ စီးပြားေရးအေၾကာင္း နားမလည္။ လာဘ္ယူရင္း ေပ်ာ္ေမြ႔လာၾကရာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ရမွန္းပင္ မသိေတာ့။ လူမႈေရးတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္တပ္တည္ေထာင္ေရး တခုထဲကို အေရးမေပးႏိုင္။ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် တုိင္းျပည္ႏွင့္အတူ စစ္တပ္ပါ ပ်က္စီးလာခဲ့ၿပီ။ ဘယ္ပညာမဆုိ စာေတြ႔တခုႏွင့္ မရပါ။ လက္ေတြ႔ လိုပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳဆုိတာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္ၾကီးစိုးရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္တြင္ လုပ္ခြင့္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား မေမြးထုတ္ႏိုင္ပါ။ အားလံုး စစ္ဘက္ကၾကီး အာဏာနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလွ်င္ အလယ္ေခါင္တြင္ အဆံေခ်ာင္ဖို႔ မ်ားပါသည္။ေငြေတြကုန္ၿပီး အလဟႆျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါသည္။

နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကေတာ့ ဒီအထိ နက္နက္ ေတြးခ်င္ပံုမရပါ။ ေငြႏွင့္ အာဏာသံုး၍ ဘာမဆိုရမည္ ထင္ပံုရပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားလို ျပည္သူေတြသာငတ္ - ကမၻာ့ခ်ဥ္ဖတ္ႏွင့္ အႏုျမဴဗံုးၾကီးကိုင္ၿပီး ငတ္ေနၾကမည့္အျဖစ္ကို ျမင္ေယာင္ပါေသးသည္။

တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာ၊ လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အရွိကို အရွိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သလို သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။

၆၂ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေမ့ႏိုင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သတိရလုိက္ပါပိ။

တိုင္းျပည္ခ်စ္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုတမ္းတမိျခင္းပါ

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
Bnyein@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ကိုးကား

Building the Tatmadaw, Myanmar Armed Forces Since 1948 by Maung Aung Myo

Unpublished paper of Maung Aung Myo

ANU published papers by Maung Aung Myo

Military Power of the People’s Republic of China, Annual report to Congress, Office of the Secretary of Defense.

Theater Ballistic Missiles and China’s doctrine of ‘Active Defense’ by Martin Andrew, China Brief Volme:6, Issue:6

Chinese Nulcear Forces and U.S. Nuclear war planning, Hans M Kristensen, Robert S. Norris, and Matthew G. McKinzie

China Nuclear Forces: Operation, Training, Doctrine, Command, Control and Campaign Planning by Larry M. Wortzel

China Nuclear Doctrine, Savita Pande, Research Fellow, IDSA Strategic Analysis

Report on General Shwe Mann secret trip to North Korea

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဒီမုိကေရစီဓေလ့

NEJ / ၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉


ေရွ႕ႏွစ္၌ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ ဒီမုိကေရစီရရန္ နီးလာၿပီဟု အစုိးရ၀ါဒျဖန္႔သမားမ်ား ေပၚလစီေဆာင္းပါး ေရးသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ စစ္အစုိးရဘက္မွ ေရးေနၾကေသာ္လည္း ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ခံရသူမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ မရွိၾကပါ။ ဤသည္မွာ တဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္ေသာ စစ္အစုိးရေခတ္ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ျဖစ္၏။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ဇူလုိင္လအေစာပုိင္း၌ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားသည့္အခါတြင္လည္း တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက အာမခံလုိက္သည္။

ေျပာခ်င္သလုိေျပာ၍ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္သည္မွာ ဗမာစစ္ဗုိလ္၏အက်င့္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံမ်ားကုိ မေတြ႔ရေသးပါ။ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ပထမလြတ္လပ္ရန္လုိ၏။ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူကုိ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါက လြတ္လပ္မည္မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိရန္လုိသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ခြင့္မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အခမ္းအနားသာျဖစ္၏။

ေရြးေကာက္ပြဲအခမ္းအနား (Ceremonial Election) လုပ္႐ုံျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ အစပ်ဳိးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကုိ အရင္ဆုံးမျပဳစုမပ်ဳိးေထာင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ရာမေရာက္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္႐ုံျဖင့္ ဒီမုိကေရစီရၿပီဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ အစုိးရအာဏာကုိ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရွိမွ ဒီမုိကေရစီဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္သူ႔အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ကုိ ဗမာစစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က ပိတ္ပင္ထားသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမည္ကုိ မည္မွ်ေၾကာက္သည္ကုိ သိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္႐ုံျဖင့္ ျပည္သူ႔အေတြးအေခၚ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြားမည္မဟုတ္ပါ။ အေျခခံက်ေသာကိစၥႏွင့္ အက်င့္ပါေနေသာ ကိစၥမ်ားတြင္မူ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အတင္းအက်ပ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ အယူအဆမ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးပါက ပထမပုိင္းတြင္ လက္မခံႏုိင္ၾကသည္က မ်ား၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအယူအဆကုိ အဆက္မျပတ္အေလးအနက္ တင္ျပႏုိင္ပါက ျပည္သူတရပ္လုံး လက္ခံစဥ္းစားသည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားႏုိင္၏။ ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေတြးအေခၚသည္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ အျပန္အလွန္ေ၀ဖန္မႈသည္ ဒီမုိကေရစီဓေလ့ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သူတုိင္း ေ၀ဖန္ခံႏုိင္ရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ႏွင့္ စုေ၀းခြင့္သည္ မဲဆႏၵေပးပြဲထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးေပသည္။

ဗမာစစ္အစုိးရ စီစဥ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ပုံစံျဖစ္ေန၏။ အစုိးရခြင့္ျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ကသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္တြင္ ဤသုိ႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားဘဲ ျပည္သူလူထုလုိအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းကုိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ တနည္းဆုိပါက ဒီမုိကေရစီက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံ၌သာ က်င္းပႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ၍ မရပါ။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ ရွိမွသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္ကုိ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

အစုိးရတည္ေထာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ထင္သလုိလုပ္ခြင့္ျပဳ၍ ျပည္သူလူထုတည္ေထာင္ေသာပါတီကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မည္ဆုိပါက တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒီမုိကေရစီရင့္က်က္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္လွ်င္ အစုိးရပါတီသည္ ပုိ၍အခြင့္အေရးရသည္။ ႐ုံးကားသုံး၍ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ုံးေရးဆင္းျခင္းသည္ အခြင့္ထူးတမ်ဳိးပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္၌ ေရြးေကာက္ပြဲနီးၿပီဆုိပါက တီဗြီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယုိမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးကုိ အညီအမွ် အသံလႊင့္ခြင့္ ေပးရပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ဳိး ဗမာစစ္အစုိးရေပးႏုိင္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ရာေရာက္သည္။

အျပစ္အနာအဆာ လုံး၀ကင္းရွင္းေသာ စနစ္ဟူ၍မရွိႏုိင္ပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္၌လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ႏုိးၾကားတက္ႂကြေသာ ျပည္သူလူထုသည္ အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာေနရျခင္းျဖစ္၏။ တရားမွ်တရန္ မည္သုိ႔လုပ္မည္ဆုိေသာ အခ်က္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိရမည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းက ႀကီးၾကပ္မွသာ တရားမွ်တမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ႀကီးၾကပ္သူသည္ မဲလိမ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္၍ မဲေရတြက္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္ရန္လုိအပ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူအားလုံးကုိ ရဲသား၊ စစ္သားႏွင့္တရား႐ုံးက ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံရန္လုိသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံးသည္ သတင္းမီဒီယာကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ရွိရပါလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းကမ္းျဖင့္ အတုိက္အခံကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကင္းရွင္းရပါမည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္က်င့္သုံး၍ မဲဆႏၵေပးမႈႏွင့္ မဲေရတြက္မႈကုိ တသီးပုဂၢလမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိသည္။ မဲေရတြက္မႈကုိ အမ်ားေရွ႕၌ သိသာျမင္သာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရပါလိမ့္မည္။ ျပႆနာျဖစ္ပါက ဘက္မလုိက္ဘဲ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကုိ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္၏။ ဤအခ်က္မ်ားျဖင့္ ညီၫြတ္မွသာလွ်င္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗမာစစ္အစုိးရေခတ္ (၄၇) ႏွစ္ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ၾကည့္ပါက ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္သည္ စစ္အာဏာရွင္၏ အခုိင္းခံျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၌ ေျခကုပ္ယူထားေသာ စစ္ဗိုလ္တစုသည္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ နာခံမည္လားဆုိသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေန၏။

လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတုိင္း စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာပါတီမ်ား ႐ႈံးၾကသည္မွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေန၏။ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တည္ၿမဲဖဆပလ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ႈံးသြားရျခင္းသည္ စစ္တပ္ေထာက္ခံေသာပါတီအျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ျမင္ေန၍ျဖစ္၏။ ဤသည္ကုိ သတိမရဘဲ ၁၉၉၀ ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်ငး္ပသည့္အခါ စစ္တပ္ေထာက္ခံေသာပါတီ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးျပန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဆလေခတ္ (၂၅) ႏွစ္တြင္ တပါတီတည္း ရွိသည့္အတြက္ မဆလသူခုိးကုိသာ မဲဆႏၵေပးခဲ့၏။ ထုိေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိပါက လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္တပ္အလုိေတာ္မ်ားသည္ ေသခ်ာေပါက္ႏုိင္ေသာနည္းကုိ သုံးလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အာဏာရအဖြဲ႔အစည္းသည္ (၉၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရႏုိင္၏။ စင္ကာပူ၊ အီဂ်စ္၊ ကေမာၻဒီယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံး၏။ ေရြးေကာက္ပြဲပုံမွန္က်င္းပေသာ စင္ကာပူ၌ လီကြမ္ယူးတုိ႔ သားအဖႀကီးစုိး၏။ အီဂ်စ္၌ မူဘာရတ္၊ ကေမာၻဒီယား၌ ဟြန္စင္၊ ဇင္ဘာေဘြ၌ မူဂါဘီ ႀကီးစုိးသည္။ ဗမာျပည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း သူတုိ႔ကုိ အမီလုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပုံရ၏။

အမႈကို အစြမ္းကုန္အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉
line


နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေၾကာင္ကဖမ္းမိထားတဲ့ႂကြက္ကို မစားခင္ ကစားသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအေပၚမွာ အျမတ္ ထုတ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလိုႏွိပ္စက္ရတာကို သူတို႔က သာယာေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ Sadism ဆိုတဲ့ သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ သာယာၾကတဲ့ စိတ္ေရာဂါေဝဒနာသည္ ဖက္ဆစ္ေတြ အရသာခံနည္းမ်ိဳး ခံေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ မတတ္သာလို႔ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးရရင္ေတာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အနာအက်င္ ကင္းမဲ့တဲ့ နည္းနဲ႔ အျမန္ဆံုးၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ လူကိုပိတ္ေလွာင္ျခင္းနဲ႔ ႏွိပ္စက္႐ံုမက အခ်ိန္ဆြဲတဲ့နည္းနဲ႔ပါ ႏွိပ္စက္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ သူတို႔အင္မတန္အၿငိဳးထားတဲ့ ဦးဝင္းတင္တို႔၊ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းထိန္တို႔ကိုဆိုရင္ ေထာင္ဘူးဝေရာက္မွ ေထာင္ထဲျပန္ေခၚသြားတာ၊ အျပင္ကိုလႊတ္ေပးၿပီး ေနာက္တေန႔က်မွ ျပန္ဖမ္းဆီးတာ စတဲ့ ႐ိုင္းျပ ရက္စက္တဲ့ ႏွိပ္စက္နည္းေတြနဲ႔ အာဏာျပခဲ့ၾကတာကို တိုင္းျပည္ကမေမ့ပါဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာ သတိထားမိတဲ့ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဒီလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးသတင္းတကာရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနေအာင္လုပ္ထား၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အားလံုးကို မွန္းဆေနေအာင္ လုပ္ထားတာေတြနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပကို သတင္းတုေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး လႊင့္တဲ့နည္းနဲ႔ “ႏိုင္ငံေရးကစား” ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္မွာ တဖက္ရဲ႕တပ္တည္ေနရာနဲ႔ ပစ္အားအေျခအေနကို သိရေအာင္ "searching fire" ပစ္ၾကည့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ေနတာပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပက အာေဘာ္ေတြ၊ သေဘာထားေတြကို ဒီနည္းနဲ႔သိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လည္လွၿပီလို႔ ထင္ေနၾကဟန္တူပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ မစၥစ္ကလင္တန္ထြက္ေျပာလာတာမ်ိဳးကို သူတို႔က အျမတ္လို႔ တြက္ေနၾကဟန္တူပါတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕လုပ္နည္းေတြဟာ တည္ၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာ လံုးဝမေဆာင္ဘဲ သူခိုးဓားျပ ဂိုဏ္းေတြ၊ မာဖီးယားဂိုဏ္းေတြ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ႏွိပ္စက္ကလူ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ ဘယ္လိုပဲအေၾကာင္းျပျပ၊ သူတို႔ရဲ႕ဒီလိုလုပ္ရပ္ဟာ ဒီအမႈအေပၚစိတ္ဝင္စားတဲ့၊ စိုးရိမ္တႀကီးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပကလူေတြ၊ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရေတြကို ေစာ္ကားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရား႐ံုးမွာ လာနားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္ဆိုလို႔၊ ဖိတ္လို႔၊ ဘန္ေကာက္ကေတာင္လာတဲ့လူေတြအပါ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္နယ္ပယ္ကိုလည္း မထီေလးစား၊ ေစာ္ကားတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ သူတို႔ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘာလို႔ အခုလိုလုပ္တယ္ဆိုတာဟာ အင္မတန္မွစင္းေန၊ ရွင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ အမႈကိုအခ်ိန္ဆြဲတဲ့နည္းနဲ႔ ဒီအမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထုကို ကသိကေအာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ၊ အာ႐ံုပ်က္ေအာင္၊ အာ႐ံုလြင့္ေအာင္ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမင္သာလွပါတယ္။ တပါတည္းမွာပဲ ဒီေန႔ စီရင္ခ်က္ကိုေစာင့္ၿပီး ဆႏၵျပဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တနည္းနည္းတုံ႔ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသူေတြကိုလည္း ကေမာက္ကမျဖစ္ေစဖို႔ တခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီတခါ ႐ံုးခ်ိန္းမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အမႈကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဒီတရား႐ံုးကို တကယ္တမ္းအဆံုးအျဖတ္ေပးေနတာဟာ ၾကပ္ေျပးက ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ အခုလို ကုလားဖန္ထိုးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကတာေတြထဲမွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းတယ္လို႔ထင္တဲ့ စကား တခြန္းကေတာ့ နအဖဗိုလ္ေတြဟာ ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ကိုလည္း ေရွာင္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွေမ့မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္မွာ အေရးကိစၥႀကံဳတိုင္း ျပန္သတိရေလ့ ရွိေၾကာင္း ျပသတဲ့အခ်က္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြကို ေသတဲ့အထိ ေျခာက္လွန္႔ေန တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက မ်က္စိကန္းတေစၧမေၾကာက္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပး လိုက္တယ္ဆိုရင္ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း၊ စက္တင္ဘာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈတို႔လိုပဲ နအဖရဲ႕သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီကို အဆံုးစြန္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခု တိုးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နအဖရဲ႕သမိုင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို အာခံမႈေတြထဲမွာလည္း တံခြန္ထူမယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ နအဖစစ္ဗိုလ္ေတြအေၾကာင္း ေနာေက်ေနတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အမႈကို သူတို႔ရဲ႕လက္ထဲမွာ ေျမႇာက္ကာေျမႇာက္ကာလုပ္ျပၿပီး ျပည္ပအစိုးရေတြကို ေစ်းဆစ္ေနတဲ့ပံုကိုပဲ မ်က္စိထဲမွာျမင္ေယာင္ေနပါတယ္။ နအဖသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားေတြကို ျပန္ေပးဆြဲသလိုဖမ္းထားၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဆီက သူတို႔လိုခ်င္တာေတြေတာင္းေနခဲ့တာ လူတိုင္းအသိပါ။ အခုလည္းပဲ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မစၥစ္ကလင္တန္ရဲ႕ ေျပာစကားကိုၾကားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔ဟာ ေလလံေစ်းေခၚသလိုမ်ား လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ ပိုေပၚလာတာလားလို႔ေတာင္ ေတြးမိပါတယ္။

အေသအခ်ာေျပာလို႔ရတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စီရင္ခ်က္ခ်တာဟာ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်တာ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလမ္းစဥ္အေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္ေကာင္းလို႔ က်န္တဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက တဆက္တည္းေဖာ္ျပေနတာဟာ နအဖရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုဟာလည္း အလားတူပဲ စစ္အုပ္စုကေန ေနာက္ကေန ျခယ္လွယ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္တဲ့ ေကာက္က်စ္မႈေတြ၊ မာဖီးယား လုပ္ဟန္ေတြနဲ႔ ႁပြမ္းတီးေနမယ္ဆိုတာပါပဲ။ မွန္းဆလို႔ရတာကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီးလို႔ (ဘယ္သူေတြပဲ အမတ္ေတြ ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္ျဖစ္) ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္း ဗမာျပည္မွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတံခါးဟာ ပိတ္သေလာက္ ျဖစ္သြားေတာ့မယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအခါက်ရင္ နအဖမွာ အလိုေတာ္ရိအသစ္ေတြ၊ လက္ကိုင္တုတ္ အသစ္ေတြရလာၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပကို ရင္ဆိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း ႀကိဳစဥ္းစားထား၊ ျပင္ဆင္ထားတာေတြ လုပ္ၾကရပါေတာ့မယ္။
နအဖနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာဟာ ဖန္တို႔တမ္းကစားသလို လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ ထင္ရွားသထက္ထင္ရွားလာေနပါၿပီ။ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ဘြာေခၚခြင့္မေပးတမ္း စာရင္းရွင္းၾကပါစို႔။