Friday, August 7, 2009

ျမန္မာ့အႏုျမဴစီမံကိန္း

ဖိုင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းလိုလွ်င္
file1
file2

ျမန္မာစစ္အာဏာ႐ွင္တုိ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ သုံးႏုိင္ ၾကေတာ့မည္လား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ပိုမို အားထည့္ ႀကိဳးပမ္း လာမႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အစီအစဥ္မွာ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အသက္၀င္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ေသာ အလားအလာသည္ ေနာက္ထပ္ (၁၀)ႏွစ္မွ်ပင္ မၾကာ ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အဆိုးရြားဆံုး စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ လက္သို႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစ ႏိုင္ေသာ အဖ်က္ လက္နက္ဆန္းႀကီး ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ မွ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈ မွာလည္း တစစျဖင့္ တိုးျမင့္ လာေနသည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အႏုျမဴစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျမန္မာအစ္ိုးရဘက္မွ အသည္းအသန္ ေဆာင္ရြက္ လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုကို အသက္သြင္း ေနၿပီဆိုသည့္ အတည္ မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ေကာလဟာလ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သလို သတင္းမွန္သာ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတစ္ခုလံုး၏ ရပ္တည္မႈအေပၚ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာဆိုထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူလက ကမာၻ႔အင္အားႀကီး ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အဆိုးရြားဆံုး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္တြဲလာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔အပယ္ခံ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ အစိုးရခ်င္း ရင္းႏွီးလာမႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္အိပ္မက္မွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္တိုင္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႔ လူမုန္းအမ်ားဆံုး ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးတြင္ အကန္႔ အသတ္မ်ား မလြဲမေသြ ႀကံဳရမည္ သာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွာမူ ကြဲျပားေသာ အေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ သမၼတ ကင္မ္ဂ်ံဳအီလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အထီးက်န္ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အင္အား အေကာင္းဆံုး လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေလ့ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းအား စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီလာဖြယ္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေလ့လာသူမ်ားက အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြားမႈသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ လာေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အီရန္ကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို သံတမန္နည္းျဖင့္ တားဆီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနတတ္ၿပီး ပိုမိုတိုက္ရိုက္က်ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ ဆုတ္ဆိုင္းေနသည့္ သာဓကမ်ားက ျမန္မာအစိုးရအား ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မႈကို အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းမွာ ထင္သေလာက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး အစိုးရိမ္ လြန္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ အမွန္ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို (၁၉၅၆)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာ့ အက္တမ္ စြမ္းအင္စင္တာ (UBAEC) ကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီး (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းမႈ အၿပီးတြင္မူ အဆိုပါ စင္တာ၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။ ကာလၾကာေညာင္းၿပီးေနာက္ (၂၀၀၁) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖ၀ါရီလမွ စတင္ၿပီး လက္ရွိစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏ်ဳကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို ျပန္လည္ အာရံုက်လာသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ အက္တမ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း (၁၀)မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ဟု အတည္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ ျမန္မာ့ ႏ်ဴကလီးယား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈကို အာရံုစိုက္လာေစမည့္ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္မူ စြမ္းအင္ႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဦးေသာင္း၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ဌာနကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး အကယ္ဒမီ(DSA)မွ ဘြဲ႔ရ အရာရွိမ်ားကို ရုရွားသို႔ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ပညာေတာ္သင္မ်ား အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

(၂၀၀၂)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအေပၚ အာရံု စိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာ သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ အစစ္အမွန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တစ္ကမာၻလံုးက သံသယ ရွိလာေနခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားထံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရး စြမ္းအင္ကို ႏ်ဴကလီးယားမွ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ေလသံ ပစ္လာၾကသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္ဟု အာမခံ၀ံ့သူ မရွိခဲ့ေခ်။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ မေလာက္ငသည့္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားရန္ ႀကံစည္ေနပါသည္ဟု စစ္အစိုးရက ေျပာဆိုေနသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတိုင္းက သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ စူးစမ္း ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကုိ ေဆးပညာ ေလ့လာမႈအတြက္ပါ အသံုးခ်သြားမည္ဟု ေျပာင္းလဲ ေျပာဆို လာျပန္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုရႈပ္ေထြး လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ားက ရုရွား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အနည္းဆံုး (၅)မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္ခုေလာက္ အနည္းဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မရမက ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္အထိ ႏ်ဴကလီးယား သန္႔စင္မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ မွီခို ရယူႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ အဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္လာရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ အီရန္၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအမံမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀ အာရံုစိုက္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား မည္မွ် တိုးတက္ေနသည္ကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႔ကဲ့သို႔ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အင္အားကို ရရွိထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအမံမ်ားကို ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ဘဲ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ႏိုင္ေရးမွာ အေမရိကန္အတြက္ အလြန္သတိထားရမည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆာဒမ္ဟူစိန္သည္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစတတ္ေသာ လက္နက္ဆန္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ထုတ္လုပ္ေနသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ဘဲ သတင္းမွားကို ယံုစားမိသည့္ အျပစ္အတြက္ လက္ညွိဳးထိုးခံရမႈမ်ိဳး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကံဳရမည္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနႏွင့္ ၀န္ေလးေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးတို႔ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ တိတ္တဆိတ္ ခ်ီတက္ ေနဖြယ္ရွိသည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတြင္ အဖ်က္စြမ္းအား အလြန္ႀကီးမား ျပင္းထန္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႀကီးမ်ား အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရလာေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ကမာၻတစ္ခုလံုး က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္လာရမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ။ ထိုအေၾကာင္းကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရတိုင္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ မျဖစ္လာေစေရး မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရ ပါမည္နည္း။ လက္နက္ကိုင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးခ်ပါမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ လ်က္ရွိသည္။ အမွန္လား၊ အမွားလားဆိုသည္ကိုမူ ကာယကံရွင္ စစ္အစိုးရသာ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာမွာ အနာသိလ်က္ ေဆးအရွာခက္ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၂ဝ၁၄ခုမွာ ညဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႏိုင္မည္ ခန္႕မွန္း
2009-08-05

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ လက္ရွိ အေနထားအတိုင္း ညဴကလီးယား စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ ေဖာ္မည္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ညဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္ ပါေမာကၡ Desmond Ball နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် သတင္းစာဆရာ Mr. Phil Thornton က မၾကာခင္က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဖက္နဲ႔ အရပ္ဖက္က ထြက္ေျပးလာ ႏွစ္ဦးကို သီးျခား ေမးျမန္းစံုစမ္းအၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ အခုလို ေရးသားလိုက္တာလို႔ သိရပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သူ ႏွစ္ဦးထဲက သတင္းစာဆရာ Phil Thornton ကို RFA အဖြဲ႕သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ Mr. Phil Thornton ခင္ဗ်ား။ ျမန္မာျပည္ထဲက ထြက္ေျပးလာတဲ့သူ ႏွစ္ေယာက္ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူတဦးအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ညဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႏိုင္တဲ့ စက္႐ံုေဆာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကို ဘယ္လို ဆြဲခဲ့ပါသလဲဗ်။

က်ေနာ္တို႔ ထြက္ေျပးလာတဲ့သူ ႏွစ္ဦးကို သီးျခားစီ ေတြ႕ေမးခဲ့တာပါ။ တေယာက္က ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕မွာ သင္တန္းတက္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္က ဗိုလ္ႀကီးတဦးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို အတြင္းက်က် သိထားတဲ့ ထူးထရိတ္ဒင္းက စာရင္းကိုင္တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အစေတာ့ သူတို႔ေျပာတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ သံသယရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ျပည္သူေတြကို လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီေပးႏုိင္ဖို႔ကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ ညဴကလီးယားစက္႐ံု ကိစၥေတြကို ေျပာလာေတာ့ သံသယျဖစ္ၾကတာပါ။

ဟုတ္ကဲ့၊ Mr. Thornton တို႔ ဒီ Sydney Morning Herald နဲ႔ Bangkok Post ေတြမွာ ေရးထားခ်က္အရဆိုရင္ ပထမဆံုးေတြ႕ၿပီး ေမးခဲ့တဲ့သူက ဗိုလ္ႀကီးမိုးႀကိဳးလို႔ အမည္ဝွက္ေပးထားတဲ့ ႐ုရွားျပန္ စစ္ဗိုလ္တဦးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔အေၾကာင္း ေျပာျပပါလားခင္ဗ်။

ဟုတ္ပါတယ္၊ မိုးႀကိဳးဆိုတာ သူ႔လံုျခံဳေရးအတြက္ ေျပာင္းထားတဲ့ နာမည္ဝွက္ပါ။ သူက ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွာ လက္ေ႐ြးစင္ ေ႐ြးၿပီး ေမာ္စကိုမွာ ညဴကလီးယား အင္ဂ်င္နီးယားရင္းပညာ တက္လာတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးတဦးပါ။ အဲဒီမွာ ၂ ႏွစ္တက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ညဴကလီးယားတပ္ရင္းမွာ တာဝန္ေပး ခံရပါတယ္။ ဒီကေန သူသင္လာခဲ့တာေတြကေန ျပန္တာဝန္ယူရတဲ့သေဘာပါ။

က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲက ပါေမာကၡ ေဘာလ္က ညဴကလီးယား သင္တန္းနဲ႔ စက္႐ံုေတြအေၾကာင္း ပိုၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ေတြ ေမးျမန္း မွတ္တမ္းယူခဲ့ပါတယ္၊ သူက ညဴကလီးယားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၧမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ဆိုေတာ့ သူက ပိုၿပီး ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို မွတ္သားေဝဖန္ပါတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ သံုးသပ္ပါတယ္။ သူက ဒီအခ်က္လက္ေတြကို ေထာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ညဴးကလီယားလက္နက္ ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ေနတယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ လက္နက္ထုတ္ႏုိင္မယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္တာပါ။

က်ေနာ့္အတြက္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အခု ဒီလူ ႏွစ္ဦးက ေျပာဆိုခ်က္ေတြထဲက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ မွန္တယ္ထားဦး၊ အရပ္သံုးျဖစ္ျဖစ္ စစ္သံုးျဖစ္ျဖစ္ ညဴကလီးယားစက္႐ံု ေထာင္တယ္ဆိုရင္ ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရး အတြက္ စိုးရိမ္စရာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ မႏွစ္က ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္တိုက္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရဆီမွာ အမ်ိဳးသား အေရးေပၚ လံုျခံဳေရးစနစ္ မရွိတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ကယ္ဆယ္ေရးေတြကိုေတာင္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအျဖစ္ မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရင္ ညဴးကလီယားလို ကိစၥမ်ိဳးမွာ ေဘးအႏၩရာယ္ျဖစ္လာရင္ ဒါဟာ ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္လို႔ပါပဲ။

ဟုတ္ကဲ့။ ထြက္ေျပးလာသူ ၂ ေယာက္ထဲက ထူးထရိတ္ဒင္းက စာရင္းေတြကို ကိုင္တြယ္ရသူ ကိုတင္မင္းလို႔ နာမည္ဝွက္ေပးထားသူဆီကေကာ ဘယ္လို အခ်က္လက္ေတြရလဲ ေျပာပါဦးခင္ဗ်။

သူကေတာ့ ပစၥည္းေတြ ဘယ္လိုသယ္ယူတယ္၊ ပစၥည္းေတြ ဘယ္လိုမွာယူတယ္၊ ေဆာက္တယ္ စတဲ့ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို ေယဘုယ် ျခံဳေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဝယ္တယ္၊ ဘယ္ကေန ေငြေၾကးရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ထြက္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ေစာေစာက ဗိုလ္ႀကီး ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ အေျဖမွန္ ေပၚလာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ပိတ္ထားတဲ့ႏုိင္ငံဆိုေတာ့ အတိအက် စစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ ညဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ဘယ္လို ညဴးကလီယားကိစၥမ်ိဳးလုပ္လုပ္ ကုလသမဂၢ အိုင္ေအအီးေအကို အစီရင္ခံရမွာပါ။ ဒါဟာ စိုးရိမ္စရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ သတင္းစာ ၂ ေစာင္မွာ ေရးသားခ်က္အရ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ညဴကလီးယား လက္နက္ထုတ္ႏုိင္မဲ့အဆင့္ေရာက္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေကာက္ခ်က္ကေကာ ဘယ္လိုဆြဲပါသလဲ။ ထြက္ေျပးလာတဲ့သူေတြဆီက တိုက္႐ိုက္ေျပာတဲ့ အခ်က္ပါလားဗ်။

ဒါက်ေနာ္တို႔ရတဲ့ ထြက္ေျပးလာတဲ့သူေတြေျပာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အခ်ိန္ကာလေတြအေပၚမွာ သံုးသပ္ၿပီး ေဒါက္တာေဘာလ္က အကဲျဖတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာျပခ်က္ေတြသာ မွန္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ညဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႏုိင္မဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ညဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္လုိက္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးထဲက သတင္းစာဆရာ Mr. Phil Thornton ကို RFA မွ ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာညဴကလီယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို ၿဂိဳလ္တုမွရိုက္ကူးထားေသာပံု
http://longwalktofreedom.wordpress.com/2009/08/05

၅ ဇူလိုင္ ဘန္ေကာက္ ၊ ၊စံပယ္ထြန္း
What’s Burma building in there?


ယေန ့ထုတ္္ အေမရိကန္ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒ စာေစာင္ (Foreign Policy) တြင္ဂူးဂယ္ အတ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာညဴကလီယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ကိုေဖၚျပခဲ့သည့္။စေန ေန့ က ၾသစေတးလွ် ႏိုင္ငံထုတ္ ဆစ္ဒနီ ေမာနင္း ဟယ္ရယ္ တြင္ ပါရွိ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ညဴကလီယား လက္နက္ ကို ငါးႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေတာ့ မည္ ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အႏူျမဴလက္နက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေရး အဖြဲ ့မ်ားက လည္း စစ္အစိုးရ အေပၚေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။


ျမန္မာ့အဏုျမဴစီမံကိန္း ထုတ္ေဖၚမႈ

မူရင္း။ Brisbane Times

အေရးပါေသာ ျပည္ပသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ ပညာရွင္မ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ျမန္မာျပည္မွ အထီးက်န္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏အကူအညီျဖင့္ လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအဏုျမဴဗံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ ပလူတိုနီယံျဒပ္စင္ထုတ္စက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သံေတာ္ဆင့္သတင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အဆိုပါလွ်ိဳ႕ဝွက္စက္႐ံုမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား၏ ေနာင္လိုင္အင္ Naung Laing ေခၚေဒသရွိ ေတာင္မ်ားတြင္ ေျမေအာက္ဥမင္မ်ားတူးလ်က္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ၾကပ္မတ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိပါမည္ဟုသတင္းလႊင့္ထားသည့္ အျခားဓါတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုႏွင့္ အျပိဳင္ေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစတင္၍ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္မွ မဟာဗ်ဴဟာပါရဂူ Desmond Ballႏွင့္ ထိုင္းအေျခစုိက္သတင္းစာဆရာ Phil Thorntonတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားစီ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္ဦးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္အဏုျမဴတပ္ရင္းမွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေမာ္စကိုတြင္ ႏွစ္ခန္႔ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ အျခားတစ္ဦးမွာယခင္ကေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အဏုျမဴကိစၥရပ္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေနေသာထူးထေရးဒင္း၏အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းတို႔၏ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို ဂယက္႐ိုက္သြားေစခဲ့ၿပီး ''အေထာက္အထားေတြကေတာ့ ပဏာမအဆင့္မွာပဲရွိေသးၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ယူဖို႔လိုပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီကိစၥဟာ ေဒသႏၲရလံုၿခံဳေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေစမယ့္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္''ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ Thitinan Pongsudhirak ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္အာဏာ႐ွင္ အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား ဇာတ္လမ္း တြဲ
ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းေန ေသးေသာ္လည္း ေလွ်ာ့တြက္ ထား၍ မရႏိုင္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ မ်ားက သတိျပဳ ေျပာဆို လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မတရား ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ စစ္အစိုးရသည္ (၂၀၀၇) စက္တင္ဘာလတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေပၚ လူမဆန္စြာ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားအား တစ္ကမာၻလံုးမွ ၀ိုင္း၀န္း ရႈတ္ခ်ေနသည့္ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပိုမို အာရံုစိုက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ အအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ တုန္႔ုျပန္ႏိုင္ရန္ အာဏာရူး ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ရန္ရြယ္ထားဟန္ ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရုရွား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အဆိုပါ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတြင္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း လံုး၀မရွိေသာ ယူေရနီယမ္ (၂၃၅)ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏသည္ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္မႈ၏ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်သာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳမည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္အား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အသံုးျပဳခြင့္ ရလာမႈသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ႏ်ဴကလီးယား ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာေစမည့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္၀င္ေငြ အမ်ားစုကို လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူ တပ္ဆင္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ အသံုးခ်ခဲ့သည့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္နက္မ်ားထဲတြင္ ဖ်က္ဆီးအား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက စတင္ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။

(၁၉၉၇)တြင္ DSAအပါတ္စဥ္ (၄၂)ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအား အိႏၵိယသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏိုင္ရန္ ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္မူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနႏွင့္လည္း နည္းပညာ အားနည္း ေနေၾကာင္း ရိပ္မိခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက သေဘာတူညီမႈအား ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာ ဆက္လက္ တည္တံ့ေရးအတြက္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္မႈသည္သာ အေကာင္းဆံုး အေျဖျဖစ္သည္ဟု တရားေသ ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္ တစ္ခုအား ဖန္တီးရန္ ႀကံစည္ၾကျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ လက္နက္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္္သြယ္ မိေလေတာ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ တရုတ္အစိုးရက ဆက္သြယ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္းသစ္၊ ပတၱျမား စသည္တို႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ သယံဇာတမ်ားအား မ်က္စိက်ေနေသာ ရုရွားအစိုးရက နည္းပညာပိုင္း အကူအညီေပးရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။ ထိုအခါတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားအား အာသာငမ္းငမ္း လိုခ်င္မက္ေမာေနသည့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအဖို႔ ဖိုးက်ိဳင္းတုတ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အရာရွိမ်ားအား ႏ်ဴကလီးယား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သြားရန္ ရုရွားအစိုးရက သေဘာတူ လိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရက ရုရွားသို႔ ပညာေတာ္သင္ စစ္သည္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပထမအသုတ္အျဖစ္ (၂၀၀၁)တြင္ အရာရွိ (၁၅၀)အား ရုရွားသို႔ ပို႔လႊတ္သည္။ ျမန္မာအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ား ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္ေနသည့္ စြမ္းအင္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္မူ မ်ားစြာ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔သည္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု၏ အၿငိဳအျငင္ကို မခံလိုေပ။ ထို႔အတူ ကမာၻေပၚတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔တစ္ခုအား ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႔၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ယူေရနီယမ္ အပါအ၀င္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့သြားရန္ စဥ္းစားထားပံု မရေခ်။

ထိုအေျခအေနအေပၚ နားလည္ထားသည့္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ၎၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ လက္တြဲေဖာ္ သစ္အား ထပ္မံ ရွာေဖြရျပန္သည္။ ထိုအခါ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ရိုက္ကူး တင္ဆက္ေနသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီးတြင္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ႀကီး ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔တြင္ တူညီမႈ မ်ားစြာရွိၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေပါမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ားမွာ စစ္လက္နက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္ကို လံုးသလား၊ ျပားသလားဟု ကြဲျပားေအာင္ မသိၾကေခ်။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားသည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သနားဂရုဏာ သက္စြာ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ အစိုးရမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ကမာၻေပၚတြင္ နာမည္အပ်က္ဆံုး အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းဆံု မိၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ မႈမ်ားအား ခံေနရသည့္ အထီးက်န္၊ အပယ္ခံႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲမိၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူသတ္အစိုးရသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီးယား အိပ္မက္အား လက္ေတြ႔ ဘ၀တြင္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အလြန္ နီးစပ္ လာေတာ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကြန္ျမဳနစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္။ စစ္လက္နက္ ေတာင့္တင္းသည္။ စစ္သည္အင္အား မ်ားျပားသည္။ စစ္နည္းပညာ ျမင့္မားသည္။ ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ၎၏ ရန္ဘက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အႀကီး အက်ယ္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား ကူညီသြားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ (၂၀၀၃)မွစၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ကာ ႏ်ဴကလီးယား ပညာရပ္မ်ား သင္ယူၾကသည္။

(၂၀၀၆) ခုႏွစ္တြင္မူ ႏ်ဳကလီးယား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယား ထံမွ ၀ယ္ယူသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ေဆာက္လုပ္ေရး ကိုလည္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ပိုမို အားထည့္လာခဲ့သည္။ မူူလက ယခုထက္ ပိုေစာၿပီး ေဆာက္လုပ္လိုေသာ္လည္း ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀)မွ် ရွိမည့္ စီမံကိန္း အတြက္ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္ မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီေၾကာင့္ ပိုမို အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို သိရွိလာၿပီျဖစ္ရာ ဓာတ္ေပါင္းဖို စီမံကိန္းကိုလည္း အသက္သြင္းရန္ ႀကံစည္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ သယံဇာတမ်ားကို ရုရွားႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနသလို ယခုထိ ပညာေတာ္သင္ (၄၆၀၀)ေက်ာ္ကို ရုရွားသို႔ ပို႔လႊတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားသင့္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုးကို ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈအတြက္ ပံုေအာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အတိတ္က သမၼတ ခ်န္ဒူး၀မ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈပင္ ျဖတ္ေတာက္ ထားခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားအား မည္မွ် ေတာင့္တေနေၾကာင္း ဆက္စပ္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာအဖို႔ ရုရွား၊ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ အေပၚ အားကိုးအားထား ျပဳၿပီး လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး ႀကံဆေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယား အတြက္ အဓိက လိုအပ္ေသာ ယူေရနီယမ္ မိုင္းတြင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။ ေက်ာက္ျပဳန္း၊ ေဖာင္းျပင္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆင္ ေဒသမ်ားတြင္ ယူေရနီယမ္ ထြက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုေဒသမ်ားတြင္ ထြက္ရွိသည့္ ယူေရနီယမ္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအား တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စီစဥ္လ်က္ ရွိၾကသည္။

(၂၀၀၂)အတြင္း MIG-29 ေခတ္မီ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္အတူ ရုရွားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ လက္နက္ အကူအညီမ်ား ယခုထိ ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပတ္သတ္သမွ် တိုက္ရိုက္ အကူအညီမ်ား ေပးမည္ မဟုတ္လ်င္ေတာင္ ထိေရာက္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား ေပးေနဖြယ္ ရွိေနေသးသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကမူ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ ၾကည့္ရန္ မလိုေပ။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္အား ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ အလိုရွိသလို ပံ့ပိုးသြားဖြယ္ရွိသည္။ ကမာၻ႕ Major Power အသစ္ ျဖစ္လာသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသအတြင္း ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာကို အေမရိကန္ႏွင့္ အၿပိဳင္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိရာ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအား ေထာက္ခံသြားမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုး လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ၾသဇာႀကီးမား လာမည္ျဖစ္ရာ တရုတ္အဖို႔ အေကာင္းဆံုး စစ္ေရး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ အစိုးရမွ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားပင္ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဟူသည္ စြမ္းအား အလြန္ ထက္ျမတ္ေၾကာင္း လူတိုင္း သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဟီရိုရွီးမား ျဖစ္ရပ္ႀကီးသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္၏ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ျပန္႔ပြား သြားမည္ကို အလြန္ စိုးရိမ္ၾကၿပီး လိုက္လံ ကာကြယ္ တားဆီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးမူ၀ါဒ ျပင္းထန္ေသာ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔၏ လက္ထဲသို႔သာ အဆိုပါ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိသြားမည္ ဆိုပါက မည္မွ် အႏၱရာယ္ ႀကီးလာႏိုင္ေၾကာင္း လူတိုင္း နားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ မည္သို႔ေသာ အစိုးရ ျဖစ္သည္ကို အထူး ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ေသာ အာဏာရူး၊ စစ္ဘီလူးမ်ား လက္သို႔ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားမည္ ဆိုပါမူ ……… ဆက္မေတြးရဲေတာ့ သလို၊ ဆက္မေရးရဲေတာ့ ေသာေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးအား ဤေနရာတြင္ အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္။ ။

ေအာင္ခုိင္ ( လူထုအသံ - ရန္ကုန္ )


လူ႔မိစၦာ တစ္စု၏ အိပ္မက္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေနၿပီလား ဟူေသာ သံသယ ေမးခြန္း တစ္ခုကို ေပၚေပါက္ လာေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနေသာ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအနက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ထံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူကာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ (၃) လတာ အတြင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွ ထိပ္တန္း အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ အနည္းဆံုး (၃) ဖြဲ႔မွ် ေျမာက္ကုိရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ အဆိုပါ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အေနအထားကို ပိုမိုအား ျဖည့္ေပး လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ား အရ စက္တင္ဘာလ လယ္က သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ ၿပံဳယမ္း ခရီးစဥ္အား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက ဦးေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေအးႏွင့္ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္လိႈင္တို႔ သည္လည္း ၾသဂုတ္ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ မ်ား အတြင္းက ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးမ်ား သြားေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထိုခရီးစဥ္မ်ားမွာ သမားရိုးက် ခ်စ္ၾကည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ သက္သက္မွ်မကဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ အတြက္ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူေရး ၫွိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ထားဟန္ ရွိသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား တိုးျမွင့္ ၀ယ္ယူရန္အျပင္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ေခတ္မီွ လက္နက္ဆန္းမ်ား ၊ ဒံုးက်ည္ စနစ္မ်ား ႏွင့္ တာေ၀းပစ္ ေခ်မႈန္းေရး လက္နက္ ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္သြား ႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ေရး လံုၿခံဳမႈမ်ား အင္အား ျဖည့္တင္း ၿပီးပါက ၄င္းတို႔ အဓိက ဆႏၵ ျပင္းျပစြာ လိုခ်င္ မက္ေမာ ေနေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ပိုမို အားထည့္ ႀကိဳးပမ္း ႏိုင္ေရး နီးစပ္ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အေနႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားမွ စစ္ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူထားမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ထံမွ ႏ်ဴ လက္နက္ နည္းပညာမ်ား အကူအညီ ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းမွဴး တာ၀န္ကို ရယူ ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း စက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အဓိက ထုတ္လုပ္ ေပးေနေသာ အမွတ္ (၂) စက္မႈ ၀န္ႀကီး ဌာနကို ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ ေနသူ လည္း ျဖစ္သည္။

(၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ကိုလည္း ယူရေလ့ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ကိစၥမ်ားကို သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ တာ၀န္ ယူထားေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းႀကီးတြင္ အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနမွာ အခရာ က်လာ ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အႏုျမဴ လက္နက္ စီမံကိန္းသည္ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ကတည္း က လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ႀကံစည္ ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္၊ ေမလ အတြင္း ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္း ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားဗံုး စမ္းသပ္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွေဒသ အတြင္း အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႕ လာမည္ကို တစ္ကမာၻလံုးက ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္ လာခဲ့သည္။

ထို အခ်ိန္က ျမန္မာ စစ္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အက္တမ္ စြမ္းအင္ ဥပေဒအား ဇြန္လ(၈) ရက္ ေန႔ တြင္ ေထာက္ခံ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏ်ဴကလီးယား လမ္းစဥ္ အေပၚ စတင္ စိတ္၀င္စား လာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ မ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ မဟာ ျဗဴဟာ စစ္လက္နက္ စြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ သြားႏိုင္ေရးကို မ်က္စိက်လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ ကတည္းက ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို စစ္လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူေရးတြင္သာ ပံုေအာ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ အလြန္ အစြမ္းထက္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရမည္ဆိုလ်င္ ေငြေၾကး မည္မွ် ကုန္ကုန္ အလ်င္း ဂရုစိုက္ဖြယ္ မရွိေခ်။

(၂၀၀၁) အေစာ ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ရုရွားႏိုင္ငံက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စတင္ ေလသံပစ္ လာခဲ့သည္။ ရုရွား၏ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ ဌာနက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း သုေတသနျပဳ ဓါတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေနေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္မူ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး ခင္ေမာင္၀င္းက စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည့္ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန ဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ စမ္းသပ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ လူထုအား အသိေပး ေၾကညာလိုက္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သည္ ႏ်ဴကလီးယား ရူပေဗဒ အတတ္ ပညာမ်ား ဆည္းပူး ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ပညာေတာ္သင္ စစ္သည္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး ရုရွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ မူလက ရုရွား အကူအညီ ႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ႏွဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို စီမံ ကိန္းသည္ (၂၀၀၃) ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အၾကပ္ အတည္းမ်ားေၾကာင့္ (၁၀) မီဂါ၀ပ္ ဓါတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး မွာ (၂၀၀၇) ေမလ ေရာက္ သည္အထိ စတင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အဆုိပါ ဓါတ္ေပါင္း ဖိုသည္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ ယူေရနီယမ္ အဆင့္(၂၃၅) ေလာင္စာကိုသာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ထို ဓါတ္ေပါင္း ဖိုကို ကုလ သမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက စနစ္ တက် ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေ၀းကြာေနဆဲ သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ရင္းႏွီးခြင့္ ရလာမည္ ျဖစ္သလို အက္တမ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား၊ ဗဟု သုတမ်ား ကိုလည္း ပိုမို နားလည္ သိရွိလာမည္ျဖစ္ရာ ျပင္ပ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏိုင္ ခဲ့မည္ ဆိုပါက အႏုျမဴ လက္နက္ စီမံကိန္း စတင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံ ေကာင္းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ယခုေသာ္ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကြန္ျမဴနစ္ လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရတို႔ သူေတာ္ ခ်င္းခ်င္း သတင္း ေလြ႔ေလြ႔ ေပါင္းဖက္ ေတြ႔ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွႈၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ဆက္လက္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ စစ္ဖက္ အသားေပး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္လည္း စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ထိပ္တန္း မဟာမိတ္မ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ (၁၉၈၃)ခုႏွစ္က အလည္အပတ္ လာေရာက္ ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ဒူးဟြမ္အား ေျမာက္ကိုရီးယား သူလွ်ိဳမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ ဗံုးခြဲ လုပ္ႀကံ ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ ေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ ထားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ အလြန္တရာ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လာျခင္းမွာ ႏ်ဴကလီးယား နည္း ပညာမ်ား အကူအညီ ရရွိလိုမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္ မ်ားေနသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ - ေျမာက္ ကိုရီးယား ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ားကို သံသယ ရွိေနၿပီး (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ အတြင္းကတည္းက ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္မႈ မျပဳရန္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္အေပၚ ေလးစားမႈရွိရန္ သတိေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္တေလာ ကာလအတြင္း ၿပံဳယမ္းသို႔ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႔မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ ေနမႈမွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ႀကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္း ထုိးလုိက္သလို ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အတြက္လည္း အလြန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ သတင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လက္ရွိ အေျခ အေနတြင္ပင္ လက္နက္ အားကိုး ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ေနေသာ စစ္အစိုးရ လက္ထဲသို႔သာ အလြန္ အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိ သြားမည္ ဆိုပါက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ဟစ္တလာ အေယာက္ (၁၀၀) ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ႀကံဳရသလို ျဖစ္လာ ေပလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို လိုလားေသာ၊ လက္နက္ အားကိုး အႏိုင္က်င့္ တတ္ေသာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထံမွ နည္းပညာ၊ ဓါတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား မရရွိ ႏိုင္ပါဟု မည္သူမွ် ျငင္းခ်က္ မထုတ္ႏိုင္ေခ်။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ မူ ၄င္းတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္နီသည္ ၿပံဳယမ္း အရပ္ဆီမွ တျဖည္းျဖည္း သမ္းလာ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီယား စြမ္းအင္သည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလြန္ အစြမ္းထက္ေသာ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကား အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔မိစၧာမ်ား လက္သို႔ အဆိုပါ လက္နက္ဆန္းမ်ား ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ကား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳး အႏၱရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ျခင္း မရွိေလာက္ေအာင္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လာေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လက္နက္ အားကိုးႏွင့္ ကမာၻ႔အလယ္ ငပြႀကီး လုပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ လက္သို႔ စြမ္းအား ႀကီးမားေသာ အဖ်က္ လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိ မသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ေရးသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေအာင္ခုိင္ ( လူထုအသံ )


Ref: လူထုအသံ

ျမန္မာ့ ႏ်ဴကလီးယား၀ွက္ဖဲ
Friday, 13 July 2007
ေအာင္ေဇာ္

ရုရွႏိုင္ငံ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ Rosatom ၏ အကူအညီျဖင့္ ၁၀ မီဂါ၀ပ္အင္အားရိွ အဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို တလံုး တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ အကဲျဖတ္ေန သူမ်ားအၾကားတြင္ ထိတ္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္အစိုးရက အဏုျမဴဓာတ္ ေပါင္းဖိုကို “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကိစၥမ်ားအတြက္ သက္သက္သာ” အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာ အသံုးခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အဏုျမဴ ေလာင္စာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈသည္ ေရွးယခင္ကာလမ်ား ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းကမူ ဤအာမခံခ်က္ကို သံသယျဖင့္သာ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဤသံသယကို အျခားအခ်က္မ်ားကလည္း အားျဖည့္ေပးျပန္သည္။ ရိုဆာတြမ္ Rosatom အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆိုအရ ယူေရနီယမ္ ၂၃၅ (Uranium 235) ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္း၍ ေလာင္စာေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ၁၀ မီဂါ၀ပ္ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားရူပေဗဒ၊ ဇီ၀-သိပၸံနည္းပညာ၊ ရုပ္၀တၳဳသိပၸံ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ေဆး၀ါးေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာအေသးစိတ္ ပထမအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ မ်ားကပင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဌာန (UBAEC) ကို တည္ေထာင္၍ ဦးလွညြန္႔အား ဦးေဆာင္ေစခဲ့ ပါသည္။ ဦးလွညြန္႔သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုဘဲလ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရေသာ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိး ရူပေဗဒပညာရွင္ ဟိုင္ဒီကီ ယူကာ၀ါ (Hideki Yukawa) ထံတြင္ ဆည္းပူး ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတဦး ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အဏုျမဴစမ္းအင္ဌာန (UBAEC) သည္ လူငယ္မ်ား၊ ထူးခြၽန္ေသာ ရူပေဗဒ ပညာရွင္မ်ားကို စုစည္း၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ အႀကီးဆံုးသုေတသန ဌာနမ်ားအနက္မွ တခုျဖစ္ေသာ အာဂိုနဲ အမ်ဳိးသား ဓာတ္ခြဲခန္း (Argonne National laboratory) တြင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ဦး ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ ပါသည္။

ထိုကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္းတြင္ မ်ားစြာ ေရွ႕တန္း ေရာက္ရိွေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္ အတြင္း၌ အဏုျမဴသုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖိုတခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေနရာလ်ာထား သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အာဏာသိမ္းအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ (UBAEC) သည္ ရပ္ဆိုင္း အသက္မဲ့ သြားခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက သူ၏ “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရႈပ္ ေနခဲ့သလို ႀကီးမားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈျဖစ္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ား၏ ရန္ကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ သူ၏အာဏာအုတ္ျမစ္ကို အေျခခိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ ေနရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထက္ ပို၍အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ အာဏာရွင ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဦးလွညႊန္႔ကို မယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ညစာစားပြဲ တခုတြင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡမ်ားအား ၎လုပ္ငန္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ အမွားတခုကို က်ဴးလြန္မိခဲ့သည္ဟု ဦးေန၀င္းက ၀န္ခံခဲ့ပါေသာ္လည္း ျမန္မာ့ အဏုျမဴ စီမံကိန္းသည္ ဤသို႔ျဖင့္ တိမ္ျမဳပ္ သြားခဲ့ရေတာ့သည္။

လက္ရိွစစ္အစိုးရက ၎အဏုျမဴစီမံခ်က္ကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္လာေစခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဦးလွညႊန္႔၏ ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးပါေမာကၡ ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေကာ္မတီအား အသစ္ျပန္လည္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IAEA) ႏွွင့္ အသစ္တဖန္ စတင္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္” အဏုျမဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး ဆႏၵရွိေန သည္ကို ေဖာ္ျပလာခဲ့သည္။

အျပင္ပန္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းလြတ္ေသာနယ္ေျမဟူေသာ အယူအဆကို ေထာက္ခံထားသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ေကာက္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ဟု လူသိမ်ားေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းလြတ္ေရးဇုန္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေနာင္တႏွစ္ အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ား လံုး၀ ကင္းရွင္းေစေရး စာခ်ဳပ္ Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျပန္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို တခုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနခဲ့သည္။ သိပၸံႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနအား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စစ္တကၠသိုလ္ (ဒီအက္စ္ေအ) အပတ္စဥ္- ၁ ဆင္း အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဦးေသာင္းကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ေနာင္၂ ႏွစ္ ၾကာေသာ အခါတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ရုရွႏုိင္ငံႏွင့္စတင္၍ ႏ်ဴကလီးယား စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခု ဇန္န၀ါရီလတြင္ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန ဓာတ္ ေပါင္းဖိုတခုအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။

ေမွ်ာ္မွန္းထားသလိုပင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားသည္ ဤကိစၥအေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အနံ႔ခံစုစည္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသ အေထာက္ အထား အနည္း အက်ဥ္းသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ေနရာသည္ပင္ အတိအက် မသိရွိၾကရေသးေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အတိုက္အခံမ်ားက ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တု ေျမပံုကို ေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာ ဂူးဂဲလ္ အတ္သ္ (Google Earth) ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေနရာ မ်ားကို ေထာက္ျပၾကသလို ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ အေဆာက္ အဦမ်ားကိုပင္ ညႊန္ျပၾကသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ ညႊန္းျပေျပာဆိုေနၾကသည္။ အကယ္၍သာ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္း ဖိုအား စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳရန္တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည့္အေရးမွာ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္ဦးမည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ရုရွႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ အေပၚတြင္သာ ပို၍ အာရံုစိုက္လာၾကသည္။ တၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ျပည္ပရွိ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွလည္း ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာမ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ စစ္ေရး သံတမန္မ်ားက အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ဤမွ်မက ေျမာက္ကိုရီးယား နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ မီးရထားတြဲ မ်ားေပၚမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားခ်ေပးေန သည္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွလာၾကသည္။ ရုရွ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းတြင္ ဆင္းသက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္အစိုးရကပင္လွ်င္ သံသယမ်ားရိွေနခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပး ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ေဟာင္း ရစ္ခ်တ္ လူဂါက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ျပည္ပပို႔ကုန္မွာ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လက္နက္ နည္းပညာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ အာရွေဒသ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေရးကို အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခု ျဖစ္သည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ ဒံုးက်ည္မ်ား လႊဲေျပာင္း လက္ခံခဲ့သည္ဟူေသာ ေကာလာဟလထြက္လာမႈ အေပၚ စိုးရိမ္မကင္ းျဖစ္မႈကိုု တရား၀င္စာေရး ေပးပို႔ လာခဲ့ဖူးသည္။

၎ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္တခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတို႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္လမ္းဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတ ခၽြန္ဒူး၀မ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရဧည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ (၁၉၈၃ ခုႏွစ္) လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပ်က္စီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ ဆက္ဆံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္တြင္ ဤႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္မ်ားၾကာျမင့္စြာကပင္ ျပန္လည္၍ လ်ွိဳ႕၀ွက္ဆက္ဆံေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎ အတြက္လိုအပ္ေနေသာ သမားရိုးက်လက္နက္မ်ား အပူတျပင္းရွာေဖြေနရင္း ယခုကဲ့သို႔ ပို၍ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္လာ ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစိုက္ မတ္မတ္ေလ့လာေနခဲ့သူ အင္ဒရူး ဆဲလ္သ္ (Andrew Selth) က မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ေ၀ ခဲ့သည့္ “ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာျပန္႔ပြားမႈ။ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ထင္ျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား” (Burma and nuclear proliferation: policies and perceptions) ဟူေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ၁၅၀ မမဒံုးက်ည္ ၁၆ လက္၊ M 46 အမ်ဳိးအစား တိုက္ပြဲ၀င္လက္နက္မ်ားအပါအ၀င္ သမားရိုးက်လက္နက္မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆံ အေျမာက္အမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပေရးသားထားခဲ့ပါသည္။ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း စစ္ေရး မစ္ရွင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားကို ၿပံဳယမ္းသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ျပႆနာပိုႀကီးရန္၊ အႏၱရာယ္ပိုမ်ား ရန္သာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မည္သို႔ ေတြးေခၚေနၾကသည္ကို အတိ အက် သိရန္ ခက္ခဲလွေသာ္လည္း စစ္အင္အားကို အေျခခံ၍ “စတုတၳ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္”ကို တည္ေထာင္မည္ ဟူေသာ အိပ္မက္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနၾကသည္မွာ လူအမ်ား သိထားၾကသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ႏ်ဴကလီးယားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကပင္လွ်င္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာေစပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အသာစီးရေစႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားက ယံုၾကည္ေကာင္း ယံုၾကည္ ေနႏိုင္္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအဆိုအရ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ေသာ တုိင္းျပည္တခုအျဖစ္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။ ဦးေန၀င္း အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ လက္ရိွ စစ္အစိုးရကိုပါ အၾကံဥာဏ္မ်ား ဆက္လက္ေပးေနေသာ ျမန္မာ ပါေမာကၡအခ်ဳိ႕ကပင္ စစ္အစိုးရသည္ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀ မွ ၄၀၀ အင္အားရိွသည့္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေသးစား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ပါရိွသည္ဟု အဆိုပါပညာရွင္မ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာအျပင္ ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းသည္လည္း ျမန္မာျပည္၏ ႏ်ဴကလီးယားစီမံခ်က္ အထေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ရုရွ အဏုျမဴေအဂ်င္စီ၏ တာ၀န္ရိွသူျဖစ္ေသာ ဆာဂ်ီ ကီရီယန္ကို (Sergi Kiriyenko) ႏွင့္ ဦးေသာင္းသည္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဦးေသာင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္သူ၊ ၎၏လက္ေထာက္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးဟုလည္း လူအမ်ား သိထားၾကသူ ျဖစ္သည္။

ဦးေသာင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ယူေရနီယမ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးကြၽမ္းက်င္သူ တဦးျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ ရာထူးမွ အနားယူခ်ိန္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြတူးေဖၚ ေရးဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူလာခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္အေပၚ သူ၏သစၥာရိွမႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုေအာင္ အျပည့္အ၀ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွစစ္အစိုးရ ေအာက္တြင္လည္း ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေခၚ၍ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာနကို ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုရွႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ ဓာတ္ေပါင္းဖို စီမံခ်က္အား စတင္ရန္ကိုပါ တဆက္တည္း ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္တာကာလအတြင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အထေျမာက္ေစရန္ အတြက္ ဦးေသာင္းသည္ ေမာ္စကိုသုိ႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေငြေပးေခ်ေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကနဦး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားထားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ႀကီးမ်ား အသစ္ထပ္မံ ေတြ႔ရိွလာေနသည္ႏွင့္ အမွ် ေငြေၾကးကိစၥ အတြက္ စစ္ အစိုးရက ျပႆနာအျဖစ္ ပူပန္ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ား ရိွေသာ္လည္း ဦးေသာင္းက သေဘာေပါက္လာသည္မွာ ၎တုိ႔တြင္ ႏ်ဴကလီးယားပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား လုိအပ္ေနေသးသည္ဟု နားလည္လာခဲ့ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားကို ေမာ္စကိုသို႔ ပညာသင္ေစရန္ စတင္၍ ေစလႊတ္လာ ခဲ့သည္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏ်ဴကလီယား ရူပေဗဒဌာနမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို အစိုးရက ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရုရွသံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာ မီေခးလ္ အမ္ မတ္ဂလဒ္ဇီ (Dr. Mikhail M. Mgeladze) က ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ရုရွႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္း ၁၁ ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၂,၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာသင္ၾကားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္သား ၅၀၀ ခန္႔သည္ ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ မဟာဘြဲ႔၊ သို႔ မဟုတ္ ေဒါက္တာ ဘြဲ႔မ်ားရ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာအသံုးခ်ေရးကို ရည္ရြယ္၍ IAEA မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို သင္တန္းမ်ား ေပးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းကလည္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ေနသည္ဟု တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ယမန္ႏွစ္က ရုရွႏိုင္ငံသို႔ပင္ တရား၀င္ အလည္အပတ္ခရီး သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။

ဓာတ္ေပါင္းဖိုစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ယူေရနီယမ္ အပူတျပင္းရွာေဖြေရးလည္း ပါ၀င္ေနသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာ ၅ ခုတြင္ ယူေရနီယမ္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့သည္ဟု တရား၀င္ လူသိရွင္ၾကား အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနရာမ်ားမွာ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေက်ာက္ ျဖဴကုန္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ အနီး ေဖာင္းျပင္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆင္ေဒသတို႔ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ ဘက္ မိုင္ ၆၀ ေ၀းေသာ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းတြင္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ အစီရင္ခံမႈမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

တရုတ္သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ရုရွသတၱဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီတခုသည္ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းေဒသတြင္ ယူေရနီယမ္အေျမာက္အမ်ားရွိေနေသာ သိုက္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရုရွကုမၸဏီ Zarubezneft, Itera, Kalmykia ႏွင့္ ရုရွား၏ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ Tyazhpromexport တို႔သည္ ေလာင္စာႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သံရိုင္းေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ စက္ရံုတရံုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ Tyazhpromexport ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတခုတည္းကပင္လွ်ွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ တန္ဖိုးရိွေနသည္။

ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ မျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မွန္းဆခ်က္မ်ားမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အသစ္တဖန္ မိတ္ေဆြျပန္ဖြဲ႔မႈေၾကာင့္ ပို၍ႀကီးထြား လာေစခဲ့သည္။

ဧၿပီလတြင္ ကန္နမ္ ၁ (Kang Nam 1) ဟုေခၚေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘာၤတစင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကြာရိွ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ရပ္နားလာခဲ့သည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္ လည္စတင္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဆိုက္ကပ္လာခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာသည္ မုန္တုိင္း လာခုိျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသည္ ဘိန္းဘုရင္ေဟာင္း ေလာ္စစ္ဟန္၏ ေအးရွေ၀ါကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္လည္ပတ္ေနၿပီး ဆိပ္ကမ္းသို႔ သတင္းစံုစမ္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္သတင္းေအဂ်င္စီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ေဒသခံ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေခတၱေခၚယူထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္သို႔ ထူးထူးဆန္းဆန္း တိုက္ဆိုင္မႈျဖင့္ ဒုကၡေရာက္၍ေျပး၀င္ခိုလႈံလာေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာသည္ ပထဦးဆံုးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားကုန္တင္သေဘၤာ အမ္ ဗြီ ေဟာင္ဖန္း (M V Bong Hoafan) သည္လည္း မုန္တိုင္းမိ၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းတခုသို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုနား ခဲ့ဖူးေသးသည္။ သေဘၤာေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးရာတြင္ မသၤကာစရာပစၥည္းႏွင့္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ား မေတြ႔ရိွခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ရိွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားအၾကားတြင္ သံသယမ်ား မေျပႏိုင္ခဲ့။

အတိုက္အခံသတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဇူလုိင္လအေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာ တစင္းျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အႀကီးတန္း ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူ ဗိုလ္မႈးဟြန္ ကီးလ္ ဒြန္ (Maj. Hon Kil Don) သည္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဇီ၀ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ၎ႏွင့္ အတူ ပါလာသည္ဟု ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္း ေရးသတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဤသတင္းကို ခ်က္ခ်င္းပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပံဳယမ္းထံမွ အဆင့္ ျမင့္ တာေ၀းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားအစား သမားရိုးက်လက္နက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရေျပာစကားကို မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္မူ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုစီမံခ်က္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာႏွစ္စင္း ေရာက္ရိွလာမႈသည္ သာမန္တိုက္ဆိုင္မႈေတာ့ မဟုတ္တန္ရာဟု ျမင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ရုရွႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္လာမႈႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာမ်ား ေရာက္ရိွလာမႈသတင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္အစိုးရကို လႈပ္ႏႈိးသတိေပးသလို ျဖစ္ေစခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အရင္းႏွီးဆံုး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေရး မိတ္ေဆြႀကီး ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ ဤကိစၥရပ္အေပၚတြင္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္မူ ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏွစ္ဦး အနားတြင္ထားရန္ ဆိုသည္ကမူ မလြယ္ကိန္း ျဖစ္မည္။

ခက္ခဲရႈပ္ေထြး၍ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ယူေရနီယမ္မွ လက္နက္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ပလူတိုနီယမ္ အဆင့္ကို တက္လွမ္းရန္ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲမလြယ္ကူလြန္းလွေသာ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဤသို႔ ၾကံရြယ္ခ်က္ရွိေန သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ ခ်ရန္မွာ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ အခ်က္အလက္ မခိုင္လံု အလြန္ေစာလြန္းလွပါေသး သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သံသယမ်ားက ပို၍ပို၍ ႀကီးထြားလာေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွေစေရး အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားသည္ဟု ဆုိသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ကို ဆိုလိုျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ခ်င္မွလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မေသခ်ာပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ေျခာက္ျခားဖြယ္ ေဖာ္ျပၾကေသာ ေတြးေခၚေျပာဆိုခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ဆိုပါစို႔။ အကယ္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ားက သမားရိုးက်လက္နက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပလူတိုနီယမ္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ားပါ သယ္ယူလာသည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ပလူတိုနီယမ္ ထုတ္ယူရေသာ ရႈပ္ေထြးေသာအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္၍ လက္နက္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ကို တိုက္ရိုက္ေက်ာ္လႊားတက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ သံသယ ျဖင့္ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ယခုအခ်ိန္အထိ မျပႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပံဳယမ္းထံမွ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ရရိွေရးႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို အလြယ္တကူ တြက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရ၏ စိတ္ရင္းအမွန္ကို သိရွိရေစရန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္မဲ့ အစိုးရမ်ား၏လက္၀ယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာမေရာက္ရိွေရး ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေဖၚထုတ္၍ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မွာ တရား၀င္ေသာ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ လွေသာ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္လိုစိတ္ လံုး၀မရိွေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၎၏ အဏုျမဴ စီမံကိန္းသည္ အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာမခံေနသူကိုယ္တိုင္က ယုံၾကည္စရာမရွိေသာ အျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္စရာ ေကာင္းေနသည္ ဆုိဦးေတာ့ ဤ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ စီမံကိန္းကိစၥသည္ ေမြးခြန္းထုတ္စရာ မလိုအပ္ေသာ အားလံုးေကာင္း၊ အားလံုး အဆင္ေျပမည့္ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ေအာင္ေဇာ္ေရးသားေသာ Burma Plays Nuclear Card ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား ေရးရာ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူ
Friday, 13 July 2007
ေအာင္ေဇာ္

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း က်င္းပလာခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးၾကရေသာ အေၾကာင္းအရာတခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္သူက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာဆည္းပူးလာသည့္ ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္ ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာက ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အီလီႏိြဳက္စ္ တကၠသိုလ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႔ကို ဆည္းပူးရရိွလာသူ ျဖစ္သည္။

သူက အစိုးရပညာေတာ္သင္အျဖစ္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အသံုးခ်သုေတသနသိပၸံ၊ အဏုျမဴစြမ္းအင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုင္းတပါးသို႔ ေစလႊတ္ ပညာသင္ၾကား ေစခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။ ဤပညာရွင္မ်ားအနက္ လက္ရိွ စစ္အစိုးရအတြက္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနဆဲ တဦးတည္းေသာ ပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္မွာ ဦးသိန္းဦးဖုိးေစာ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာ အေမရိကန္မွ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ UBARI ေခၚ အဏုျမဴစြမ္းအင္ အစီအစဥ္မရိွေတာ့။ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အထိ ေမၿမိဳ႕ကာကြယ္ေရး စစ္တကၠသိုလ္ (ဒီအက္စ္ေအ) ၏ ရူပေဗဒ ဌာနကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ သူက ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသုေတသနဌာနဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟို သုေတသနအဖြဲ႔၏ သုေတသနဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ဒီအက္စ္ေအတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ သူ၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾက၍ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ သူ႔ကိုယံုၾကည္ကိုးစားမႈရသည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။

ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာသည္ စစ္အစိုးရ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ အၾကံေပးတဦးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာနည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနက သူ႔အား အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ စာသင္ၾကားေပးေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွေန၍ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ႏ်ဴကလီးယား သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသန ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (RCA) ၌ ပါ၀င္ရန္လည္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရသို႔ အၾကံျပဳခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစ၍ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္လည္း အေရးပါလာျပန္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သူႏွင့္အတူ အသိပညာရွင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အခန္းတခုတြင္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔တြင္ ဓာတုႏွင့္ ဇီ၀လက္နက္မ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ဤက႑တြင္ ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာက “အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရန္ႏွင့္ ဖိအားမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအသီးသီးကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ တခု ျပင္ဆင္ျခင္း”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒတခု ျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့ေသးသည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ ရာတြင္ “သမားရိုးက်လက္နက္မ်ား၊ က်ည္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ ေခတ္မီ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္မ်ား” သာမက “ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္၊ ႏ်ဴကလီးယား ေလာင္စာႏွင့္ ေရဒီယို သတၱိႂကြ ပစၥည္းမ်ား၊ ၎တို႔ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အထူး လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အရာ၀ထၳဳမ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အထူး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္၊ အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေန ၾကသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းမေတာ္ တဆျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ၎တို႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား”လည္း ပါ၀င္ေသးသည္။

ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုးကပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခန္းတြင္ ၎ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကိုသာ ထည့္သြင္းပါက ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခံရႏိုင္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေအာင္တိုးက အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတခုကို တင္ျပခဲ့သည္။ “ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥရပ္အား ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအခန္းက႑တြင္ ထည့္သြင္းမည့္အစား စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အခန္းက႑ တြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း” ဦးေအာင္တိုးက ညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

“ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအခန္းပါ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္၊ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာ၊ ေရဒီယိုဓာတ္သတၱိႂကြ ပစၥည္္း မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒျပဳသင့္ေသာစာရင္းတြင္ ရွိသင့္ေသာ ကိစၥေၾကာင္းရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးအခန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပျခင္းအားျဖင့္ စစ္ေရးအရ အသံုးျပဳျခင္း တခုတည္း အတြက္ ယူဆ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ႏွင့္ ေလာင္စာအား လူသားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္အသံုးျပဳရန္ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဦးေအာင္တိုးက အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ေအာင္ေဇာ္ေရးသားေသာ Thein Oo Po Saw: Burma’s Spokesperson for Nuclear Power ကို ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိရန္ လိုသည္
Friday, 13 July 2007
ေမာင္သုတ

ရုရွႏိုင္ငံ၏ အကူ အညီျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယား သုေတသန ဌာနတခု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ဤ အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျပည္ပရိွ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စုမ်ားအၾကား၊ စစ္ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ေနၾက သူမ်ားအၾကား၊ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ဌာနမ်ား၊ အရာရွိမ်ား ၾကားတြင္ ပြက္ေလာ ရိုက္သြားရသည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္စရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ ရုရွားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၀ မီဂါ၀ပ္ အပူေပးသုေတသနဓာတ္ေပါင္းဖိုတခုႏွင့္ ၎ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရကိုယ္ႏႈိက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွျခင္း၊ ဆိုးရြားေသာ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရိွေနသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအရလည္း က်ဆင္းေနသည္။ အေနာက္ကမၻာ ႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ကာလၾကာရွည္ အျငင္းပြားေနရမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ကိုယ္စားျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူမွာ စစ္အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ၏ သစၥာရွိေသာ ေနာက္လိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းျဖစ္ၿပီး ၎က စစ္အစိုးရ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ တတန္းတည္းေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တဘက္က ရုရွႏိုင္ငံ အဏုျမဴေအဂ်င္စီ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေသာကုမၼဏီျဖစ္သည့္ AtomStory Export က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ေျပာသည့္အေပၚ သံသယရွိသူကမရွား။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက စစ္အစိုးရက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုင္းျပင္းလာႏိုင္သည္ဟု ေလာ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သံသယရိွေနသူမ်ားႏွင့္ မီးလွန္႔သံေခ်ာင္းေခါက္ေနသူမ်ား သတိမမူမိသည့္ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရိွေနေသးသည္။ ၎မွာ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ကပင္ အဏုျမဴနည္း ပညာပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ရွာပံုေတာ္ဆိုင္ရာ သမိုင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔က ဦးႏု၊ ဦးဘေဆြတုိ႔ႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ လက္ေတြ႔က်က်ျမင္တက္ေသာ ေခတ္မီေရး၀ါဒီတဦးျဖစ္သည္။ သူက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ထြန္းသစ္စ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကေမာင္းႏွင္ေပးသူ တဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လက္နက္ သုေတသန ေဖာင္ေဒးရွင္း (American Armour Research Foundation) ႏွင့္ တြဲဖက္၍ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အသံုးခ်သုေတသနအဖြဲ႔ကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ႀကီးၾကပ္လာခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဌာနႏွင့္ အဏုျမဴဆိုင္ရာ တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ားဌာနကို တည္ ေထာင္ခဲ့ျပီး အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထူးခြၽန္ေသာ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ သင္ၾကားရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ဘဲြ႔လြန္အဆင့္ က်န္းမာေရး ရူပေဗဒ၊ ႏ်ဴကလီးယား ရူပေဗဒ၊ သတၱဳေဗဒဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖၚေရးအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တို႔ အျပင္ ကရိယာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ က႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းမ်ားကို လည္း တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

စာသင္သြားသူအမ်ားစုက ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး UBARI ေခၚ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အသံုးခ်သုေတသနအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနသိပၸံမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ၾကသည္။ AEC ေခၚ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဌာနကို ဦးေဆာင္သည့္ ဦးလွညႊန္႔က ေရွ႕ေဆာင္သင္ျပခဲ့ၿပီး ၎၏ လမ္းၫႊန္မႈမႈေအာက္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေတာ္သင္အပတ္စဥ္ဆင္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးလွၫြန္႔က လြတ္လပ္ေရး မရမီ ကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာဆည္းပူးေနခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ပထမအသုတ္ ပညာေတာ္သင္ မ်ားအနက္ ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး သူတဦးသာလွ်င္ လက္ရိွစစ္အစိုးရေအာက္တြင္ ဆက္လက္၍ အမႈထမ္းေနဆဲ လည္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းဦးဖိုးေစာက ယခုေတာ့ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ အၾကံေပး တဦး ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္တြင္လည္း တြဲဖက္ပါေမာကၡတဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူလွ်က္ရိွသည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဂ်နီဗာ၌က်င္းပေသာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသံုးျပဳေရး ႏိုင္ငံ တကာညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) တည္ေထာင္ေသာ အခါတြင္လည္း ယင္းအဖြဲ႔သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ AEC ေခၚ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဌာနအား “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အဏုျမဴစြမ္းအင္ စင္တာ” (UBAEC) အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားသည္ အဏုျမဴေခတ္သစ္အတြက္ ေရာင္ျခည္သန္းေနဆဲကာလျဖစ္သည္။ ဤ ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ UBAEC တြင္၀န္းရံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားပညာရွင္ ထိပ္သီး မ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ေမာင္းတင္ေပးႏိုင္သည္ကို သံသယလံုး၀ မရိွခဲ့ၾကေပ။ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အပတ္ တကုတ္ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အႂကြားသန္ခဲ့ၾကေသာ “ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း”၏ က်ရႈံးမႈႏွင့္အတူ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္၏ ပထမအဆင့္ကာလသည္လည္း အိပ္မက္ၿပိဳကြဲ တုန္႔ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။ UBAEC ၏နာယကျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းလည္း ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္းဂဏ အကြဲအျပဲမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားေအာက္တြင္ အရွက္ရခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေစလိုက္သည္။ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားဦးစားေပးကိစၥမ်ားသို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ အဏုျမဴအသိပညာ၊ အဏုျမဴပါ၀ါ ရွာပံုေတာ္ဆီသို႔ ဦးမလွည့္ႏိုင္ေတာ့။ ဤသို႔ႏွင့္ တခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့ေသာ UBAEC ၏ ကံေတာက္ပမႈသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းေပါေပါျဖင့္ အဏုျမဴပါ၀ါ ရရိွမည္ဟူေသာ ကိစၥမ်ားမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ ပို၍ ခက္ခဲလာသည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဏုျမဴရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ရင္ထဲသိမ္းထုတ္ထားလိုက္ရေတာ့သည္။ တိုင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစက္ရံုမ်ား တည္ ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိအက် ဘက္မလိုက္ၾကားေနေရးမူ၀ါဒေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထံမွေရာ၊ ရုရွႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွပါ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆံုးရႈံး ခဲ့ရျပန္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးလွညႊန့္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) တြင္ အႀကီးတန္းအရာရိွအျဖစ္ ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပတြင္ပင္ သူကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္၊ လက္တဆုပ္စာ ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အသံုးခ်သုေတသနသိပၸံ (UBARI) တို႔သည္ အေျခခံ ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံ အသံုးခ် သုေတသနကို ဆက္လက္ သင္ၾကားဆဲ၊ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ဆဲ ျပဳေနခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသနစင္တာ တခုတည္ေဆာက္ေရးအျပင္ (IAEA) ႏွင့္ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနဓာတ္ေပါင္းဖိုတခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္ကိန္းေအာင္းေနခဲ့ၾကသည္။

(IAEA) ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အစိုးရမ်ား၏ နည္းပညာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားမွစ၍ ရန္ကုန္၀ိဇၹာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား အတြက္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ခြဲခန္းတခု တည္ေဆာက္လည္ပတ္ထားခဲ့သည္။ ဘြဲ႔ႀကိဳဂုဏ္ထူးတန္း သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ရူပေဗဒအား မသင္မေနရဘာသာရပ္တခုအျဖစ္ သင္ၾကားေစခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစတင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အဓိက ဦးစားေပး ဘာသာ “ေမဂ်ာ”ယူရေသာ ပညာေရးစနစ္သစ္ေအာက္ရိွ မဟာဘြဲ႔မ်ားတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္တခုအျဖစ္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကလည္း အလားတူ သင္ၾကားမႈ ပံုစံမ်ဳိး ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

အလားတူပင္ (UBARI) ကလည္း ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သုေတသနစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရဒီယိုအိုင္ဆိုတုပ္ အသံုးခ် ဘာသာရပ္၊ က်န္းမာေရးရူပေဗဒဘာသာရပ္၊ ဓာတ္သတၱိႂကြထိန္းခ်ဳပ္မႈဘာသာရပ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအသံုးခ် ဘာသာ ရပ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ သတၱဳ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းဘာသာရပ္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ျခင္းႏွင့္ အျခား ျဖစ္ထြန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေစမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (IAEA) ၏ ရုပ္၀ထၳဳပစၥည္း၊ သင္တန္းအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းပညာအေထာက္အပံ့စေသာ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ရယူ ေနခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ သုေတသနမူ၀ါဒညႊန္ၾကားေရးဘုတ္အဖြဲ႔ဟု ေခၚေ၀ၚေသာ
၀န္ႀကီးအဆင့္ သုေတသနႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တခုကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလာ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎၏စီမံမႈေအာက္တြင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ၎ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို အေသးစားတခုတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ကိုလည္း ဤေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

အဆင့္ႏွိမ့္ထားေသာ သင္တန္း၊ သုေတသနဆိုင္ရာ အိုင္ဆိုတုပ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြ အက္တမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေမရိကန္ပံုစံ အစီအစဥ္ American TRIGA (Training, Research Isotope Production, General Atomic) တခုကို ေဒၚလာ ၅ သိန္းေအာက္တန္ဖိုးမွ်ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းရန္ ထိုအခ်ိန္က စဥ္းစားခဲ့ၾကေသး သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ မရိွသေလာက္ ျပတ္ေတာက္ေန ျခင္းႏွင့္ တပါတီဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ၏ အာဏာအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ ဤအစီအစဥ္အတြက္ စည္းရံုးေပးမည့္ ဦးကိုင္ဖခင္ တဦးမွ် မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ဦးေသာင္းက ဤအဏုျမဴအစီအစဥ္အတြက္ ဦးကိုင္ဖခင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈးႀကီးသန္းေရႊကိုလည္း နားခ်ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္ အမ်ားလည္း လွိမ့္၍ရေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ သူ၏၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဌာနသည္လည္း ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို အေျခခံေသာ ႏ်ဴကလီးယားသုေနသန ဌာနတခု တည္ေဆာက္ရန္
တာ၀န္ကို အထေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူက ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ ရိွေနပံု ရသည္။ (ဦးေသာင္း၏ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက တႏွစ္ေစာ၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။)

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္လံုျခံဳစြာ၊ ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွပါ သလားဟု ေမးခြန္းေမးလာပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလၾကာရွည္စြာကတည္းက သေႏၶတည္လာခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယား သုေနသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပရန္ရွိေနသည္။ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ၾကာ အေတြ႔အၾကံဳရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း (အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ား)ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားျပည္ပ (ရုရွႏိုင္ငံ) မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ ေပးေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုပင္ ရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ဦးေသာင္းက မလြဲမေသြ ေထာက္ျပႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးလွေသာေမးခြန္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ဤအစီအစဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာရထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြမာမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု စီမံသံုးစြဲသနည္းဟူေသာ သူတို႔၏ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားမႈကိုလည္း ေမးရန္ ရွိပါသည္။ ဤ အဏုျမဴ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္း၊ သိန္းဂဏန္းကုန္က်ပါလိမ့္မည္။

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဆယ္သန္းမွ သန္း တစ္ရာအထိလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္မွန္ မေပးႏိုင္ေသးေသာအခ်ိန္၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြမာမ်ားကို ပို၍အက်ဳိးရိွရိွအသံုးခ်ရန္ သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုေပသည္။

ေမာင္သုတသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေသာ ျမန္မာပညာရွင္တဦးျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ေမာင္သုတေရးသားေသာ Transparency Needed ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ျမန္မာ့ႏူးကလီးယားေရာဂါ
Burma nuclear disease

စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ကာလ။

အေမရိကန္သမၼတၾကီးးက ကမာၻၾကီးျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီဟူ၍ မိန္႔ခြန္းေျခြသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ျပႆနာမ်ား တိုးလာမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာကိန္း မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္လာေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ပြဲမ်ား၊ ႏူးကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားက သက္ေသထူလိုက္သည္။
ယင္းျပႆနာမ်ားအနက္ ႏူးကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မွဳျပႆနာကား၊ ယေန႔ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေရး ေလာက၏ အဓိက ျပႆနာၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလျပီ။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုေသာ္ ႏူးကလီးယားေရာဂါသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကဲ့သို႔ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလက ႏူးကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ႏိုင္ငံၾကီး ငါးႏိုင္ငံရွိခဲ့သည္။ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ယူအက္စ္ေအ၊ ဆိုဗီယက္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ျပီး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏူးကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္မွဳအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ ကန္႔ကြက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ (Horizontal proliferation) အျခားရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ေသာႏိုင္ငံမ်ားလဲ ရွိသည္။ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီဂ်စ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကမူ ႏိုင္ငံၾကီးငါးႏိုင္ငံကသာ ႏူးကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳကို လက္မခံၾကပဲ ႏူးကလီးယားလက္နက္စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသည္ (Vertical proliferation)။

ယင္းယူဆခ်က္ႏွစ္ခုရွိေနရာမွ စစ္ေအးတုိက္ပြဲျပီးသြားသည့္ ကာလတြင္ကား နည္းပညာပ်ံ့ႏွံ႔မွဳႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ တတိယလွိဳင္းလံုးတြင္ မပါသြားပဲ အခ်ိဳ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံမ်ား က်န္ရွိခဲ့မွဳ စသည္မ်ားေၾကာင့္ ႏူးကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားသည္ ေရာဂါပိုး တစ္ခုႏွယ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားသို႔ ေရာက္သြားသည္။

အဓိကျဖစ္လာေသာျပႆနာကား ႏူးကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္မွဳ မဟုတ္ပါ။ မည္သူထုတ္လုပ္ျပီး၊ မည္သူ ပိုင္ဆိုင္မည္ကသာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ သားလွီးဓားတစ္ေခ်ာင္း ဆိုပါစို႔။ စားဖိုမွဴး လက္ထဲတြင္ သားလွီးဓားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ စိတၱဇ လူသတ္သမား တစ္ေယာက္ လက္ထဲတြင္ရွိ္ေနျခင္းကေတာ့ အနည္းႏွင့္အမ်ား အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ စာဂမ္(Sagan) ဆိုသူက စစ္တပ္မ်ားတြင္ ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ အမိန္႔နာခံမွဳမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအလိုက္ အထက္ေအာက္ အာဏာတည္မွဳမ်ား၊ တင္းက်ပ္ေသာလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ား၊ တေသြး တသံတမိန္႔ စသည္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ၊ ႏူးကလီးယားစစ္ပြဲမ်ား စတင္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေရးၾကံဳပါက စစ္နည္းစစ္ဟန္အတိုင္း လက္နက္အင္အားသံုးျခင္းကိုသာ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ ႏူးကလီးယားလက္နက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

စာေရးသူအျမင္အရ၊ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
(၂) ထိုစစ္တပ္သည္ ျပည္သူလူထုဆီမွ အာဏာကိုမတရားရယူထားသည္။
(၃) အာဏာသိမ္းရာတြင္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းနည္းကိုသံုးသည္။
(၄) အေရးတစ္ခုခုၾကံဳလွ်င္ သံတမန္နည္းမသံုးပဲ၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္တတ္သည္။
(၅) အနာဂတ္ႏိုင္ငံအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားသည္။
(၆) တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္။
(၇) စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မွဳ၊ စစ္လက္နက္မ်ားတိုးျမွင့္ ဝယ္ယူထုတ္လုပ္မွဳပမာဏမွာ ေဒသ တစ္ခုလံုးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။
(၈) ႏူးကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္သံုးသည့္ ယူေရနီယံ သယံဇာတရွိေနျပီးသား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ နည္းပညာပိုင္းသာ ေလ့လာရန္လိုသျဖင့္ strategic resources ရွိေနျပီးသားဟုဆိုႏိုင္သည္။
(၉) စစ္တပ္တစ္ခုလံုးအား မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ ရိုက္သြင္းထားျပီး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ား)အား မုန္းတီးစိတ္သြင္းထားသည္။
(၁ဝ) စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ အာဏာရူး၊ ဥစၥာရူးမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အာဏာျမဲမည္ဆိုလွ်င္ ဘာပဲ လုပ္ရလုပ္ရ ဆိုေသာ စိတ္ေဖာက္ျပန္မွဳေရာဂါကို ခံစားေနၾကရသည္။

စာရွဳသူအေပါင္းတို႔-
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ျပီး၊ ျမန္မာ့ႏူးကလီးယားေရာဂါကို ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္သည္ မထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါကုန္။ ျမန္မာ့ႏ်ဳကလီးယားေရာဂါသည္မ်ား လက္ထဲတြင္ မေပ်ာက္မပ်က္ပဲ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ျမန္မာျပည္ၾကီး ကမာၻ႔အလယ္မွာ ဆက္လက္ တည္ရွိပါေစေၾကာင္းသာ ဆုေတာင္းမိပါေၾကာင္း။

ခင္မမမ်ိဳး (ဂ်ဳလိုင္၊ ၂ဝဝ၆)နအဖရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားအိပ္မက္ (၁)
ဂါမဏိ

နအဖရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ဗမာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ ထုတ္လုပ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမယ္လို႔ ဗမာစစ္ အစိုးရရဲ႕ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဆိုသူ ဦးေသာင္းက ၂၀၀၁ ခု ေမလအတြင္းက ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးတကၠသိုလ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္သြားရင္ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ စစ္အင္အား အေတာင့္ဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္ဟာလည္း "စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္" အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ နအဖဟာ ႏိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အႏၲရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႕ အသစ္စက္စက္ (၁၀) မီဂါဝပ္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ေၾကညာထားတာဟာ လိမ္ညာမႈ သက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းေနာက္ခံ
နအဖရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းဟာ ၁၉၉၀ ခု နဝတေခတ္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ နဝတဟာ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ေဖာ္ထုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒပါေမာကၡ ဦးဖိုးေစာနဲ႔ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ဖို႔ လူေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာအတြက္ ဗိုလ္ေလာင္းေတြ ေလ့က်င့္ ေမြးျမဴဖို႔ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ၁၉၉၇ ခု စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း အပတ္စဥ္ ၄၂ နဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္ခင္မွာ နအဖဟာ ႐ုရွားႏ်ဴကလီးယား ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနရာေရြးခ်ယ္ေရး၊ ပညာေတာ္သင္ေတြ ေစလႊတ္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ သတင္းရင္းျမစ္ကရတာက စစ္အုပ္စုဟာ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာရဖို႔ ပထမဦးစြာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အရင္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့တယ္၊ အိႏၵိယကလည္း ပညာေတာ္သင္ေတြ လက္ခံဖို႔ေတာင္ သေဘာတူခဲ့ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓာတ္ေပါင္း ဖို လည္ပတ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိုပါ အိႏၵိယက ေတာင္းဆိုလာလို႔ နအဖက ဒီခ်ဥ္းကပ္မႈကို နားပစ္လိုက္ ပါတယ္။

နအဖဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီနဲ႔ ႐ုရွားနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက နအဖစစ္အုပ္စုကို အၾကံေပးခဲ့ၿပီး ရည္မွန္း သတ္မွတ္ကာလ ၂၀၂၀ ေရာက္လို႔မွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးရင္ ဝယ္ယူဖို႔ အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုမွာ စစ္အစိုးရဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို စစ္ဗိုလ္ အေယာက္(၃၀)ေစလႊတ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ေလ့လာ သင္ယူေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၆ မွာေတာ့ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္ယႏၲရားေတြကို ေျမာက္ကိုးရီးယားဆီက စတင္ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ နအဖနဲ႔႐ုရွား ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားလို႔ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္း ရပ္သြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ လမ္းေဖာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖဟာ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ေတြ စရိတ္အပါအဝင္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာဝ သယံဇာတ ေတြကို ေရာင္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ (အတည္ျပဳႏိုင္တဲ့ သတင္းတရပ္အရ ႐ုရွား တႏိုင္ငံတည္းမွာတင္ ပညာေတာ္သင္ ၄၆၀၀ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။) သယံဇာတေတြ ေရာင္းထုတ္တဲ့ အထဲမွာ ကခ်င္ျပည္ ဖားကန္႔ေဒသ ကသိုင္းေတာင္ က တူးေဖာ္တဲ့ သံ႐ိုင္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ ပါတယ္လို႔လည္း သတင္းရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ား သိၾကတဲ့ အတိုင္း နအဖဟာ ၂၀၀၅ ခုမွာ ဘ႑ာေရး ျပႆနာေတြ ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ႐ုရွားနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းကို ရပ္နားလိုက္ ရပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းကိုျပန္စခဲ့ပါတယ္၊ အခု အခါမွာေတာ့ နအဖဟာ ဘ႑ာေရးအရ ခုိင္မာေနပါၿပီ။ (ဒီလိုကံဇာတာတက္လာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက သိသာပါတယ္။ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ဗမာ အစိုးရအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀ ဝင္ေငြရေနပါတယ္။)

နအဖဟာ အီရန္ႏိုင္ငံကေနလည္း အကူအညီရဖို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ဘက္က သတင္းထပ္ရခဲ့ ပါတယ္။ ဒီသတင္းက တျခားသတင္းရင္းျမစ္ေတြကရထားတဲ့ ဆက္ဆံမႈသတင္းကို အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုကိုင္တြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပါရဂူအဆင့္ပညာသင္ဖို႔ ပညာ ေတာ္သင္ေတြ စလက္ခံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္႔အကူအညီနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္နဲ႔ ေမၿမိဳ႕ စစ္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံဌာနသစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

႐ုရွားေရာက္ပညာေတာ္သင္
၂၀၀၁ ခုမွာ ပထမအသုတ္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ ၁၅၀ ကို စင္းလံုးငွား အယ္႐ိုဖလုတ္ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ မႏၲေလး တံတားဦး ေလဆိပ္ကေန ႐ုရွားႏိုင္ငံကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ နအဖပညာေတာ္သင္ေတြဟာ ကိုယ္သင္မယ့္ ဘာသာရပ္ ေပၚမူတည္ၿပီး ေမာ္စကိုနဲ႔ စိန္႔ပီတာစဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတြမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္နဲ႔ သိပၸံဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြထဲမွာ --

ေမာ္စကိုအင္ဂ်င္နီယာ႐ူပေဗဒတကၠသိုလ္ MEPHI
ေမာ္စကိုအီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ MIET
ေမာ္စကိုေလေၾကာင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ MATI
ေမာ္စကိုေလေၾကာင္းသိပၸံ MAI
ေဘာမင္းေမာ္စကိုအစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္ BMSTU
ေမာ္စကိုအပူနည္းပညာတကၠသိုလ္ MITT
ေမာ္စကိုေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ MISI
ေမာ္စကိုအစိုးရသတၱဳတူးေဖာ္ေရးတကၠသိုလ္ MSMU စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

MEPHI က ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံသင္ေပးၿပီး MIET က ဒံုးပ်ံလမ္းေၾကာင္းထိန္းပညာ၊ MAI က ေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသ ပညာေတြ၊ MATI က ၿဂိဳလ္တုလႊတ္ႏိုင္တဲ့ ဒံုးပ်ံတည္ေဆာက္ေရးနည္းပညာကို သင္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥမင္ လႈိင္ေခါင္းတူး ဘာသာရပ္၊ ယူေရနီယမ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ဘာသာရပ္ နဲ႔ ယူေရနီယမ္ သတၱဳ႐ိုင္းသန္႔စင္ေရး ဘာသာရပ္ ေတြအတြက္ သီးျခားသင္တန္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီပညာေတာ္သင္ အမ်ားအျပားဟာ မေပ်ာ္ၾကဘူးလို႔ အတည္ျပဳ သတင္းရထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႐ုရွားကို ဇြတ္အတင္း ေစလႊတ္ခံရတယ္၊ လစာက တအားနည္းတယ္၊ ရာသီဥတုက ၾကမ္းလြန္းလို႔ ဒုကၡေရာက္ရတယ္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက ခ်ဳိ႕ငဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေမာ္စကိုက ဗမာ သံ႐ံုးကိုသြားၿပီး တိုင္တန္း တင္ျပၾက၊ အိမ္ျပန္ခြင့္ရဖို႔ အသနားခံၾကေပမဲ့ (ထိုစဥ္က) ကကလွမ္းက သူတို႔ကို အပတ္စဥ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြပို႔ၿပီး သင္တန္းၿပီးေအာင္ တက္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ (ဝါ) ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးကို ျဖည့္ဆီးဖို႔ဘဲ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ တခါေတာ့ (ထိုစဥ္က) ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဦးဝင္းေအာင္ ကိုယ္တိုင္လာၿပီး ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ေတြကို ပညာဆံုးခန္းတိုင္သင္ဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သိပၸံပညာရွင္ ႐ုရွားမ တေယာက္ကို လက္ထပ္ၿပီး ဗမာျပည္ျပန္လာႏိုင္သူ ဘယ္သူ႔မဆို ဆု ခ်ီးျမႇင့္ ဂုဏ္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးရဲ႕ အမွာစကားကိုလည္း ပါးလိုက္ပါေသးတယ္။

၂၀၀၂ ခုမွာလည္း စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္နဲ႔ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး ဝယ္ထားတဲ့ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ေတြကို ဗမာျပည္ ျပန္ေမာင္းလာဖို႔အတြက္ နအဖ ေလတပ္ ေလယာဥ္မႉး အေယာက္ ၂၀ သင္တန္းေပးဖို႔ ကိစၥ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေတြ ေရငုပ္သေဘၤာေတြ ဝယ္ဖို႔ လို မလိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၂ ဇူလိုင္လမွာ နအဖ သိပၸံနဲ႔နည္း ပညာဝန္ႀကီး ေမာင္ေသာင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ဝယ္ယူတည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ ပါေတာ့တယ္။

ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေနရာ
က်ေနာ္တို႔ဟာ အရင္ကေတာ့ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေနရာကို သပိတ္က်ဥ္းနားက ေက်ာက္ပုထိုးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပမဲ့ နအဖက တည္ေနရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သတင္းေတြ ရခဲ့ပါ တယ္။ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ဖို႔ ပညာရပ္ သင္တန္းတက္ထားတဲ့ ပညာရွင္ေတြေတာင္ စက္႐ံုတည္ေနရာကို သိခြင့္မရၾကပါဘူး။ ၂၀၀၆ ဇြန္လမွာေတာ့ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ တခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းမွာပါတဲ့ အရာရွိေတြ ေနျပည္ ေတာ္ေခၚၿပီး စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘာတင္းလ္လစ္တနာရဲ႕ ၂၀၀၆ ဇူလိုင္ထုတ္ အာရွတိုင္းမ္ ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္တနာက မေကြးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္က နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နားမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားပညာ ရွင္ေတြ ေတြ႔ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေရးခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ ဒီ ၁၀ မီဂါဝပ္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ (သို႔မဟုတ္) တည္ ေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔သိရပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ဒီဓာတ္ေပါင္းဖိုဟာ ေရေလး heavy water ကိုသံုးမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပလူတိုနီယမ္ အဆင့္ထိ ထုတ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာလည္း သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ေပါင္းဖိုစက္႐ံုေနရာ ႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ နဲ႔ ေက်ာက္ပုထိုး တို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ကြဲျပားေနရတဲ့ အေၾကာင္းတခုကေတာ့ နအဖဟာ နဂိုမူလက စက္႐ံုကို မေကြး ေဒသမွာတည္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမဲ့ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သလို ငလ်င္စက္ကြင္းျဖစ္ေနလို႔ အစီအစဥ္ေျပာင္း လိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မေကြးေဒသဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတခု ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနၿပီး သပိတ္က်ဥ္းမွာျဖစ္ဖို႔ ေတာ့ အင္မတန္ အလားအလာမ်ားေနပါတယ္။

ရည္ၫႊန္း။ ။ အာဏာရွင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Dictator Watch မွ Roland Watson ေရး ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္စြဲပါ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏ်ဴကလီးယားေထာက္လွမ္းခ်က္ အစီရင္ခံစာ

နအဖရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားအိပ္မက္ (၂)
ဂါမဏိ

ယူေရနီယမ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ဗမာျပည္ရဲ႕ ယူေရနီယမ္သတၱဳသုိက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္သတင္းေတြကို အတည္ျပဳေပးတဲ့ ေနာက္ထပ္အခ်က္ အလက္ေတြ ထပ္ထြက္လာပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္တဲ့ ယူေရနီယမ္သတၱဳ႐ိုင္းဟာ ေက်ာက္ၿဖံဳး၊ ေဖာင္း ျပင္နဲ႔ ေက်ာက္ဆင့္ ေဒသေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္နီျပည္ (လြဳိင္ေကာ္ေဒသ)၊ ကခ်င္ျပည္ မိုးညႇင္း နဲ႔ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ႀကီးအေနာက္ဖက္ေတြမွာလည္း ယူေရနီယမ္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေနပါတယ္။ ယူေရနီယမ္ သတၱဳ႐ိုင္း ႀကိတ္ခြဲမႈကိုေတာ့ သပိတ္က်ဥ္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ႀကိတ္ခြဲၿပီးယူေရနီယမ္ (အဝါေရာင္ ကိတ္မုန္႔)ကို ယူ-၂၃၅ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ သန္႔စင္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္တခုကိုလည္း သပိတ္က်ဥ္းမွာ စလုပ္ေနၿပီ လို႔ သတင္းရပါတယ္။ အခုအခါမွာ ဒီသပိတ္က်ဥ္းမွာ လုပ္ေနတာ အားလံုးကို ႏ်ဴကလီးယားတပ္ရင္း ၁ လို႔ ရည္ၫႊန္း သံုးစြဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခု ႏွစ္ဦးပိုင္းတံုးက အဝါေရာင္ကိတ္မုန္႔ကို ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အတည္ျပဳ သတင္းရခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ဇူလိုင္မွာေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆီကေန ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ အဆင့္ျမႇင့္ ရာမွာသံုးဖို႔နဲ႔ ပလူတိုနီယမ္ ထုတ္လုပ္ရာမွာပါ သံုးဖို႔ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္လႈံ႔ ကရိယာေတြ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီစက္ကရိ ယာအေၾကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ တိတိက်က် မသိေသးေပမဲ့ တျခားသတင္း အခ်က္အလက္ေတြအရ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ စင္ထရီဖ်ဴ႕ဂ်္ (ဗဟိုဆြဲအားကရိယာ)ေတြ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏ်ဴကလီးယားပါရဂူ အနည္းဆံုး တေယာက္ေလာက္ကေတာ့ အခု သပိတ္က်ဥ္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အတည္ျပဳႏိုင္တဲ့ သတင္းကေတာ့ လြန္ေက်ာ္နားက စက်င္ေတာင္မွာ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စစ္ဘက္ သုေတသန ဌာနတခု တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ေက်ာ္ေဒသမွာလည္း ႏ်ဴကလီးယားတပ္ရင္း တရင္းထားတယ္လို႔ သတင္းရထားပါတယ္။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ အရပ္ဘက္ သုေတသနဌာနတခု ဖြင့္ထားပါတယ္။ ေမၿမိဳ႕မွာလည္း ႐ုရွား ႏ်ဴကလီးယား ပါရဂူေတြက ျပည္ေတာ္ျပန္လာတဲ့ ပညာေတာ္သင္ေတြကို မြမ္းမံသင္ တန္းေတြ ေပးေနပါတယ္။

စစ္ဘက္ေခတ္မွီေရးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကာကြယ္ေရး
နအဖ ဟာ ေခတ္မွီလက္နက္ေတြ ဝယ္ယူရရွိဖို႔နဲ႔ မိမိရဲ႕လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို ေခတ္မွီေအာင္လုပ္ဖို႔ အႀကီးအက်ယ္ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထဲက ထူးထူးျခားျခား ဝယ္ယူမႈေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိရပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုမွာ နအဖဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံက ၁၂၂ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးေတြ ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း စက္မႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆီက ေလတပ္သံုး အႀကီးစားေရဒါ ၁၅ ခု ဝယ္ခဲ့ၿပီး မဂၤလာဒံု ေလတပ္စခန္း၊ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္း၊ ရခိုင္ျပည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ေတာင္ထိပ္ ေရဒါစခန္း၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း ေရဒါစခန္း၊ ကိုကိုးကၽြန္း ေရဒါစခန္းတို႔မွာ တပ္ဆင္ ေနရာခ်ခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ကမ္းေျခ လံုျခံဳေရးအတြက္လည္း ဧရာဝတီတိုင္း ထဲက ျပင္ဝိုင္း၊ တိတ္စြန္းနဲ႔ တာပင္ေမွာ္ကၽြန္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္ထဲက ကၽြန္းသာယာ၊ ေမယု၊ မာန္ေအာင္နဲ႔ နံ႔သာကၽြန္းမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းထဲက ကၽြန္း(၈)ကၽြန္းတို႔မွာ ေရတပ္သံုး ေရဒါေတြ တပ္ဆင္ခဲ့တယ္။ နအဖဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံကေန ၂၀၀၂ ခုထဲမွာဘဲ အမ္အိုင္ဂ်ီ-၂၉ (၁၀)စီးဝယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ဒံုးပ်ံပစ္စင္ေတြနဲ႔ ဒံုးပ်ံတင္ထရပ္ကားေတြ၊ ၂၀၀၆ ႏိုဝင္ဘာမွာ ၁၂၂ မမဒံုးပ်ံေတြနဲ႔ ၂၄၀ မမဒံုးပ်ံေတြ ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖဟာ ေရတပ္က စစ္ဗိုလ္ေတြကို အိႏၵိယနဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံေတြမွာ သင္တန္း တက္ခိုင္းထားပါတယ္။ အိႏၵိယမွာ သေဘၤာပံုစံတုနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး Ship Simulator သင္တန္း၊ ႐ုရွားမွာ ေရျပင္မွေရျပင္ အေျမာက္ပစ္နဲ႔ ဒံုးက်ည္ပစ္ သင္တန္းေတြ တက္ရပါတယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ နအဖဟာ သေဘၤာပစ္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ (၂၈)ခုနဲ႔တကြ ဆက္စပ္ဒံုးက်ည္ေတြကို အသုတ္လိုက္ ခြဲဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ဗမာျပည္ကုိ လက္နက္ေတြ ေရာင္းလည္းေရာင္း၊ ေပးလည္းေပးေနပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံက နအဖကို ၇၆ မမ နဲ႔ ၇၅ မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္း (၁၀)ရင္းအတြက္ ၁၂၀ မမ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုမတိုင္ခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျမာက္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ (ဝါ) အေျမာက္တပ္မ (၂)ခုဘဲရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အေျမာက္တပ္မ (၁၀)ခုနဲ႔ ဒံုးပ်ံတပ္မ (၁)ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါတယ္။

စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ကို ပ်ဥ္းမနားေရႊ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ (အလင္းဖန္မွ်င္) ႀကိဳးေတြ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးစည္းေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းက ေရဒါစခန္းေတြ၊ ေလတပ္စခန္းေတြ၊ ေရတပ္စခန္းေတြ စသည္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေနရာေတြကို ဆက္သြယ္ဖို႔ ဂြင္က်ယ္ကြန္ယက္ WAN တခုကို သံုးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပ်ဥ္းမနား ကာကြယ္ေရးအတြက္ စကခ ၆ ရဲ႕တပ္ရင္း (၁၀)ရင္းကို ေဒသထဲမွာ ခ်ထားပါတယ္။ ပဲခူး႐ိုးမနဲ႔ တဆက္တည္းျဖစ္တဲ့ ပ်ဥ္းမနား ေတာင္ညိဳမွာ ေလယာဥ္ပစ္ တပ္ရင္းတရင္းထားၿပီး ေနာက္ေလယာဥ္ပစ္ တပ္ရင္းတရင္းကိုေတာ့ ဝဲႀကီးနဲ႔ သာဝတၳိအေရွ႕ဘက္မွာ ခ်ထားပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေပၚမွာ အေျခစိုက္ထားပါေသးတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ အပိုေဆာင္း လံုျခံဳေရးအျဖစ္ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္း (၂)ရင္းကို ေပ်ာ္ဘြယ္နဲ႔ ပ်ဥ္းမနားၾကားမွာ တပ္ခ်ထားၿပီး အေျမာက္တပ္ရင္း (၃)ရင္းနဲ႔ အေျမာက္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ ၉၀၁ ကို ပဲခူးတိုင္း ေဘာနက္ႀကီး-ဘုရားႀကီး ေဒသမွာ ခ်ထားပါတယ္။

အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္မႈ လံုျခံဳေရးအတြက္ နအဖဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဝါယာလက္ (ႀကိဳးမဲ့) ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ ေနပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုမတိုင္ခင္က XD-D6M ဆက္သြယ္ေရး စက္ေတြကို သံုးခဲ့တယ္။ ဒီစက္ေတြဟာ လႈိင္းႏႈန္း .၀၁ မီတာကေန ၉၉ မီတာအထိ လႊင့္ႏိုင္ ဖမ္းႏိုင္ၿပီး ဆက္သြယ္မႈကို အလြယ္တကူ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နအဖဟာ တပ္မေတာ္ ပင္မ ဆက္သြယ္ေရး အလုပ္႐ံုကို စက္ကရိယာသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ေပးဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုမွာေတာ့ ပင္မ ဆက္သြယ္ေရး အလုပ္႐ံုက တ႐ုတ္နည္းပညာ အကူအညီနဲ႔ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရး စက္အသစ္တမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို 2006M1 လို႔ ယာယီ နာမည္ေပးထားပါတယ္။ စက္အသစ္ေတြဟာ လႈိင္းႏႈန္း .၀၀၀၀၁ မီတာကေန .၀၀၀၀၉ မီတာအထိ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစက္သစ္ေတြနဲ႔ ပို႔လႊတ္တဲ့ သတင္းေတြကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းဖို႔ အေတာ့္ကို ခက္ခဲတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။

နအဖဟာ ၇၆ မမ နဲ႔ ၁၂၀ မမ အေျမာက္ေတြ၊ ေမာ္တာေတြ၊ ၂၅ ေပါင္ဒါအေျမာက္နဲ႔ ၁၀၅ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ေတြ အတြက္လည္း ကိုယ္တုိင္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္တဲ့ စနစ္ကို အစားထိုးဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ ေနပါတယ္။ ေျမျပင္ကေရာ ေဝဟင္ကပါ အကဲခတ္ စနစ္ေတြအတြက္ ေဆာ့ဝဲ သုေတသနကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။

ကပစ ၁၆ နဲ႔ ၁၉ ကို အႀကီးအက်ယ္ ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ပစ္လိုက္ၿပီး အပိုပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ (တ႐ုတ္လက္နက္နဲ႔ ႐ုရွားလက္နက္ေတြဟာ အပိုပစၥည္းေတြနဲ႔ ပံုမွန္အစားထိုး လဲလွယ္ဖို႔လိုတဲ့ နာမည္ပ်က္ရွိၿပီး အပူပိုင္း ရာသီဥတုမွာ လက္နက္ေတြကလည္း ပိုပ်က္စီး ယိုယြင္းလြယ္ပါတယ္။) တာလတ္ပစ္ဒံုးပ်ံေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ နအဖဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုးရီးယား ပါရဂူေတြနဲ႔ ကပစ ၁၄ ကို ျပင္ဆင္ မြမ္းမံခဲ့ပါတယ္။ ကပစ ၁၄ ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ မေကြးတိုင္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အခု လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ေနၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ံုမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ၃၀၀၀ ေလာက္ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ အရင္က နအဖအေနနဲ႔ တာလတ္ပစ္ဒံုးပ်ံေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ငါးႏွစ္ေလာက္ ၾကာအံုးမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ႐ုရွားလုပ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္လို႔ သီးျခားစီမံကိန္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။)

နိဂံုး
နအဖအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြကို သဲႀကီးမဲႀကီး ႀကိဳးပမ္းေနတာဟာ (တျခားစီမံကိန္းႀကီးေတြလည္း ရွိေသးတယ္) ထိုင္းႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တကမၻာလံုးက အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္သင့္ပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းက စစ္အုပ္စု အေပၚ ေခ်ာ့ျမႇဴေရးေပၚလစီ က်င့္သံုးေနတာကို လံုးဝေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ နအဖဟာ အဆိုးဆံုး အႏၲရာယ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ရပ္တန္႔ပစ္ရပါမယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ ဗီတိုအာဏာေတြ ပါေနတဲ့ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီဟာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့အတြက္ တျခား ေရြးစရာ ေျဖရွင္းခ်က္ ရွိရပါမယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္တာက အေမရိကန္ တခုဘဲရွိၿပီး သူ႔တႏိုင္ငံတည္းကျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တျခား စိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ?) ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ဖာသာ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတာကို ကူညီေပးဖို႔ လမ္းတခုဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္သမွ် ဘာနည္းလမ္းဘဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ၫႊန္း။ ။ အာဏာရွင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Dictator Watch မွ Roland Watson ေရး ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္စြဲပါ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏ်ဴကလီးယားေထာက္လွမ္းခ်က္ အစီရင္ခံစာ
ျမန္မာ၏ ႏ်ဴကလီယား ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တ႐ုတ္က တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား
ဘ႐ိုင္ယန္ မက္ကာတန္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 05 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 12 နာရီ 42 မိနစ္

ဘန္ေကာက္ (မဇၩိမ)။ ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ႏ်ဴကလီယားရည္မွန္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အသစ္တဖန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္၏ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား တိုးပြားလာေနေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္လည္း ပို၍ပင္ စိတ္မသက္သာစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။

ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ဖြင့္ခ်လိုက္မႈမ်ားသည္ စေနေန႔ထုတ္ ဆစ္ဒနီေမာနင္း ဟယ္ရယ္ (Sydney Morning Herald) သတင္းစာၾကီးတြင္ ပါရွိခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္သူႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ဒက္စမြန္ေဘာလ္ (Desmond Ball) ႏွင့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ဖီလ္ေသာန္တန္ (Phil Thornton) တို႔ ႏွစ္ဦး ၂ ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳ၍ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့အႏုျမဴအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟုဆိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူမႈမ်ားကို အေျခခံေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာ့အႏုျမဴ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ သုေတသနက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို ၂ လံုးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အႏုျမဴလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေပါက္ ညႊန္ျပေျပာဆိုေနသည္ဟု ဒက္စမြန္ေဘာလ္ႏွင့္ ဖီလ္ေသာန္တန္တို႔က ေျပာသည္။

သူတို႔၏ သုေတသနအရ ႐ုရွအကူအညီျဖင့္ မေကြးတိုင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ဝ မီဂါဝပ္ အင္အားရွိ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုတလံုးကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ `လွ်ဳိ႕ဝွက္´ ၁၀ မီဂါဝပ္ အင္အားရွိ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတလံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေနာင္လိုင္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယူေရနီယံ သန္႔စင္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စက္႐ံုတ႐ံုကိုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား အကူအညီျဖင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ေပါင္းဖို ႏွစ္ခုလံုးမွာ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္လည္း ယံုျဗြန္းရွိ အလားတူ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ဳိးျဖင့္ပင္ သူတို႔၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။

ပို၍အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေနအထားတရပ္မွာ ထြက္ေျပးလာသူ ႏွစ္ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ အလားအလာ ေကာင္းေသာ အႏုျမဴလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္တရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ အဆိုပါ ထြက္ေျပးလာသူ ႏွစ္ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား မွန္ကန္ပါက အဆိုပါ `လွ်ဳိ႕ဝွက္´ ဓာတ္ေပါင္းဖိုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ တႏွစ္လွ်င္ အႏုျမဴဗံုး တလံုးက် ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။

အႏုျမဴဗံုး ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ ယခုထက္ပိုၿပီး ျပင္ပအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေသးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တကိုယ္ေတာ္ အထီးက်န္ေန၍ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ရွိသူ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို အႏုျမဴနည္းပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ တင္ပို႔ေပးရန္ လိုလားေၾကာင္း ၿပံဳယမ္းက ျပသခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္လည္း ဤသို႔ အႏုျမဴနည္းပညာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ႏိုင္ငံ အႏုျမဴဗံုး ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းသြားေနခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္သေဘၤာ ကန္နမ္ (၁) (Kang Nam 1) ေၾကာင့္ ၿပံဳယမ္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔အၾကား ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီလားဟူေသာ သံသယမ်ားကိုလည္း ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။

အတိုက္အခံ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားကမူ စစ္အစုိးရသည္ စကဒ္ (Scud) ပံုစံ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ရရွိထားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပံုစံထုတ္တည္ေဆာက္ထားေသာ စကဒ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ယခုအခါ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။

ယင္းတို႔ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကံေပးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသို႔ေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ နအဖ အဖြဲ႔တြင္ နံပါတ္ ၃ အဆင့္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသူရေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ စကဒ္ဒံုးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုကို သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းက အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္ကို တစိတ္တပိုင္း အတည္ျပဳေပးေနသည္။

ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဂ်ပန္အမႈေဆာင္အရာရွိ ၃ ဦးကို တိုက်ဳိရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းက ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ရရွိထားၿပီး ထိုလက္နက္မ်ားကို ပစ္လႊတ္ရန္ ဒံုးက်ည္စနစ္တခု တည္ေဆာက္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာၿပိး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတရပ္ကိုလည္း ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။

စေနေန႔က အဆိုပါ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ထိုင္းအမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၾကီးအကဲ Thawil Pliensri က အဆိုပါ သတင္းကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ သူ႔အရာရွိမ်ားကို အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ အဓိက အကာအကြယ္ေပးေနသူကလည္း လိုလားႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သူ႔ႏိုင္ငံ၏ ၾကီးထြားတိုးတက္လာေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေစ်းေခ်ာင္ေခ်ာင္ျဖင့္ ရရာေနရာအျဖစ္၎၊ ေဝးလံ၍ ကုန္းတြင္းပိတ္ ျဖစ္ေနေသာ အေနာက္ေတာင္ေဒသအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ထြက္ေပါက္အျဖစ္၎၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္၎ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေတာ္အတန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေနာက္လတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းမွ တႏွစ္လွ်င္ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ သန္း ၂၀ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုဗမီတာေပါင္း ၁၂ ဘီလ်ံမွ်ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကူမင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သယ္ပို႔ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအဆိုျပဳထားေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ေရနံတူးစင္မ်ားအေနျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မာလက္ကာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ကြင္း၍ သယ္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ စုစုေပါင္း ေလာင္စာသြင္းကုန္ ၈ဝ % ကို အဆိုပါ ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္၍ တင္သြင္းေနရၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အဆိုပါ ေရလက္ၾကားကို ပိတ္မိႏိုင္ေသာ ေနရာအျဖစ္ တ႐ုတ္က ရႈျမင္ထားသည္။

ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မျမင္လိုဆံုးအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ သူတို႔၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေသြးလႊတ္ေၾကာအသစ္မ်ား အႏၲရာယ္ရွိမည့္ အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈ဝ စုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေထာက္ခံေနမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အတိုင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သူတို႔စစ္တပ္ကို ခန္႔မွန္းေျခအင္အား ၅ သိန္းထိ အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထိုသို႔ အၾကီးအက်ယ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ားလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝလွေသာ သဘာဝသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရးအရ လမ္းေပါက္ေရးတို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေငြႏွင့္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အေတာ္အတန္ သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားလွေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္က တေန႔တျခား စိတ္ပ်က္လာေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုျမဴလက္နက္အဆင့္ရွိ လက္နက္ပိုင္ဆုိင္လာလွ်င္ေသာ္၎၊ ဒံုးက်ည္ ပိုင္ဆိုင္လာလွ်င္ေသာ္၎၊ စိုးရိမ္ပူပန္္မႈမ်ား တိုးပြားလာမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သူ၏ သုေတသန စာတမ္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိး ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူ အင္ဒရူးဆက္သ္ (Andrew Seth) က `ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္၎၊ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္ေသာေၾကာင့္၎၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမူအက်င့္မွာ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာေၾကာင့္၎၊ နအဖ ကသာ အႏုျမဴလက္နက္ ပို္င္ဆိုင္လာဖြယ္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ပီကင္းအေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရွိဖြယ္မျမင္ပါ´ ဟု ေရးသားထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အျခား မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရန္တို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားကို သမ႐ိုးက်လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယခုအထိ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း သူႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလားတူ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပို႔ခဲ့လွ်င္ကား အဆိုပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓာတ္မွာ အာဏာကုန္ဆြဲဆန္႔မွသာ ထိုသို႔လိုက္ေလ်ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူ၏ ေခၚဆိုေလ့ရွိေသာ `ပါဝါအေပ်ာ့´ ကင္ပိန္းျဖင့္ ရယူထားရေသာ သံတမန္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသၾကီးတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလာမည္ကိုမူ လိုလားမည္ မဟုတ္ပါ။

ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားေရးမွာ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒံုးက်ည္ေသာ္၎၊ အႏုျမဴလက္နက္ေသာ္၎ ပိုင္ဆိုင္လာျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ လက္နက္မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသတြင္းတြင္ လူအေျမာက္အျမားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ လက္နက္နည္းပညာ ျပန္႔ပြားလာမည့္ အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ေရြးလမ္းအျဖစ္ အေၾကာင္းျပကာ ေဒသတြင္း လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတရပ္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

`ဤသို႔ေသာ ထိတ္လန္႔သံသယ ျဖစ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရး အႏၲရာယ္မွာလည္း တိုးပြားလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လည္း သူတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာလက္နက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထား ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟူေသာ အျမင္မ်ဳိးမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုနီးကပ္လာေနေသာ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေမရိကန္က တံု႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္အေပၚလည္း ပီကင္းက စိုးရိမ္ပူပန္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္´ ဟု အင္ဒရူးဆက္သ္က သူ႔စာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႏုျမဴလက္နက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား အခိုင္အမာ ရရွိၿပီဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမည့္ သူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒကို ဝါရွင္တန္က ျပန္လည္သံုးသပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဖိလစ္ ေဂ် ခ႐ုိလီ (Philip J. Crowley) က `ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ပတ္သက္၍´ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သူက မည္သို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မျပဳေသာ္လည္း ေျမေအာက္ အႏုျမဴစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ တစံုတရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ အကဲခတ္အမ်ားအျပားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႏုျမဴလက္နက္ကိစၥအေပၚ အေမရိကန္က အသစ္တဖန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
လိုးဝီးႏိုင္ငံတကာ မူဝါဒ အင္စတီက်ဳ (Lowy Institute for International Policy) ၏ ဘေလာ့ျဖစ္ေသာ The Interpreter တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ေရးသားရာ၌ အင္ဒ႐ူးဆက္သ္က `အိုဘားမားအစိုးရသည္ သူတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္လုပ္ငန္း တစိတ္တပိုင္းအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစံုစမ္းေနသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအထိ အေမရိကန္အစိုးရက ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အထူးသတိထားေနသည္။ ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္မီ ျမန္မာ့အႏုျမဴ အစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုင္မာေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဖြယ္ရွိသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္ေပါက္ၾကားေနျခင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးအဆက္အဆံမ်ားအေပၚ မီဒီယာက အာ႐ံုစိုက္ စိတ္ဝင္စားလာေနျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ၿပံဳယမ္းအၾကား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ႏ်ဴကလီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈမွာ နဂိုအတိုင္းပင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ပို၍ပင္ အရွိန္ျမင့္လာႏိုင္သည္။

အိုဘားမားအစိုးရက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို အသစ္တဖန္ စိတ္ဝင္စားလာေနျပန္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း သူ၏ ေတာင္ပိုင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ၾကီးမားလွေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဇက္သတ္ထားႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးစီးပြားကို ရရွိသြားေစခဲ့သည္။


R M Nuclear

တြင္စုေဆာင္းထားမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။