Monday, August 24, 2009

ဗိုလ္ၾကီးစိုးသီဟ၏ယုတ္ရပ္


soethiha &yadanarcho

'Evidence lacking' of Burma's nuke plans


August 24, 2009 - 6:49PM

Information leaking out of Burma raises suspicions of a clandestine nuclear program in cahoots with North Korea but there's no solid evidence, a new study says.

The paper, released by the Australian Strategic Policy Institute (ASPI) says any suggestion of a secret weapons of mass destruction (WMD) program conducted by a rogue state like Burma must be cause for serious concern.

The author, Griffith University research fellow Andrew Selth, said no one could underestimate the lengths to which Burma's military leaders would go to stay in power and to protect the country from perceived external threats.

"Some of the information that has leaked out of Burma appears credible, and in recent years other snippets of information have emerged which, taken together, must raise suspicions," he said.

Relations between Burma and North Korea, which both achieved independence in 1948, have been traditionally patchy but warmed in 1988 when Burma was ostracised by the west after the abortive 1988 pro-democracy uprising.

Mr Selth said reliable information was scarce but it seemed that Burma had purchased weapons and munitions from North Korea. Periodic visits of North Korean freighters to Rangoon have prompted speculation that Burma has acquired more advanced weaponry, such as SCUD-type missiles.

Media reports last month claimed Burma had embarked on a secret nuclear weapons program, aided by North Korea which has long conducted a clandestine nuclear weapons program, testing devices in 2006 and 2009.

Mr Selth said the US had steadfastly refused to accuse Burma of a secret WMD program, probably because it did not feel there was sufficient reliable evidence to mount a public case.

"Understandably, foreign officials looking at this issue are being very cautious. No one wants a repetition of the mistakes which preceded the 2003 Iraq War, either in underestimating a country's capabilities, or by giving too much credibility to a few untested intelligence sources," he said.

Mr Selth said the challenge was to determine if Burma had such a program and if so, to do something about it.

He said Burma's regime did not seem to fear international criticism or the threat of increased sanctions.

"The exposure of a WMD program would probably see Burma expelled from ASEAN," he said.

"Even if that were to occur, however, the generals seem prepared to see Burma return to its pre-1988 isolation and poverty, if that was the price they had to pay to remain masters of the country's and their own destiny."

© 2009 AAP

source here

ဖြဲ႔စည္းပံု

တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု

ၾကည္းတပ္
၁။ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား
၂။တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၃ ခု
၃။ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မ်ား( တမခ)( ၁၁ မွ ၁၀၁ ) အထိ ၁၀ ခု
၄။ေဒသကြပ္ကြဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား( ဒကစ) (ေဒသ ၇ခု ရွိ )
၅။စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ား(စကခ) (၁ မွ ၂၂ ထိရွိ)
၆။ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား (ခလရ)
၇၊ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ား ( ခမရ)
လက္ရံုးတပ္အကူ၀န္ထမ္းတပ္မ်ား လက္ေအာက္တြင္
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။
၂၀၀၆ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္
ႏူကလီးယားတပ္အသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး သိပံၸနွင့္သုေတသန
နည္းပညာတပ္(သသန) ဟု အမည္ေပး၍သပိတ္က်င္းျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႔အနီးတြင္
တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္သည္။
ေရတပ္
ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မ်ား
ဓည၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္
ပမၸ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဟုိင္းၾကီးကြ်န္း ဧရာ၀တီတိုင္း
ဧရာ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ သန္လ်က္စြန္း ရန္ကုန္တိုင္း
ေမာရ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ မြန္ျပည္နယ္
တနသၤာရီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ျမိတ္ျမိဳ႔ တနသၤာရီတိုင္း
ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ သန္လ်က္စြန္းရန္ကုန္တုိင္း
ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္ဗ်ဳဟာစုဌာနခ်ဳပ္ ( သန္လ်က္စြန္း) ရန္ုကုန္တိုင္း
ေလတပ္
ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား
ေမွာ္ဘီေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၅၀၁)ရန္ကုန္တိုင္း
မဂၤလာဒံုေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (၅၀၂)ရန္ကုန္တိုင္း
ျမစ္ၾကီးနာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္(၅၀၃) ကခ်င္ျပည္နယ္
ေတာင္ငူေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ပဲခူးတိုင္း
နမ့္ဆန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ရွမ္း(ေတာင္)
မိတၳီလာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မႏၱေလးတိုိင္း
ျမိတ္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ တနသၤာရီတိုင္း
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေလတပ္စခန္း (မဂၤလာဒံု ရန္ကုန္တိုင္း)
ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ေလတပ္စခန္း(ရွမ္းတဲ မိတၳီလာ)
ေျမျပင္အတတ္သင္ေလတပ္စခန္း မိတၳီလာ
ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ ေမွာ္ဘီျမိဳ႔

စရဖ ဖြဲ႔စည္းပံု

တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ံုး(စရခ)
တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ - ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္
လက္ေထာက္ တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ခင္ေမာင္စိုး
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း)-ဒု ဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳးျမင့္
တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမ်ား (စရက)
အမွတ္(၁)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအးကို
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ျမတ္ထြန္းဦး
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္လတ္
အမွတ္(၂)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးမင္းဟန္
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္စိုး
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးလင္းလင္းစိုး
အမွတ္(၃)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(တိုက္ပြဲႏွင့္တိုင္းရင္းသား)-
ဗိုလ္မွဴးၾကီးျမ၀င္း
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ညီညီသိန္းျမင့္
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)- ဗိုလ္ၾကီးေအးသိန္း
အမွတ္(၄)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(ေလ့က်င့္ေရး)-
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး နီလင္း
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)-
အမွတ္(၅)စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာနၾကီးမွဴး(စီမံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)-
ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) -ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးသက္ထြန္းေအာင္
ဥိးစီးအရာရွိ(ဒုတိယတန္း)
ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)-
လက္ေအာက္ခံအေထြေထြတပ္မ်ား
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အတတ္သင္ေက်ာင္း
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေလ) (မဂၤလာဒံု)
တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေရ)
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရးဌာန(စရန)
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိတပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား
( စရဖ)


၀န္ၾကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုအခ်ိဳ႔

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး၀င္းရွိန္
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ၀န္ၾကီး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ဒု၀န္ၾကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန ဒု၀န္ၾကီး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးျမင့္
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန
၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး
ဒု၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ
အထူးအရာရွိ- ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀င္းၾကည္(အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)
ဦးစီးအရာရွိ - ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေဆြညြန္႔
၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၁။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီ
ဒုရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္း
( ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
၂။ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ဦးေအာင္ေစာ၀င္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
ဦးရဲျမင့္ (ဗိုလ္မွဴးၾကီး)(ဒုညြန္ခ်ဳပ္)

၃။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
ဦးေဇာ္၀င္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
ဦးေဇာ္ထြန္း(ဗိုလ္မွဴးၾကီး)
(ဒုညြန္ခ်ဳပ္)
၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးျမင့္ေဆြ)
NDD မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။


နိုင္ငံေရးနွင့္ဒီမိုကေရစီ


file download here
Politic and Democracy

24August ဒိုင္ယာရီ


ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီပဲရင္းတရားခံ ၾကံ့ဖြတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၀န္ႀကီးဦးေဌးဦး တည္္းခိုရာဟိုတယ္ေရွ႕ခြပ္ေဒါင္းအလံေနရာယူ


လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ လည္ပတ္ေပမယ့္ ဦးေဌးဦး ခရီးစဥ္ ဆႏၵျပခံရ
ဖိုးေဇာ္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 24 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 21 မိနစ္


မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္)။ ။ ဂ်ပန္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးကို ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားက တည္းခုိေနရာ ဟိုတယ္ေရွ႔တြင္ ယေန႔ နံနက္က ခြပ္ေဒါင္းအလံ လႊင့္တင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ The New Otani ဟုိတယ္ေရွ႕တြင္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က ခြပ္ေဒါင္းအလံ လႊင့္တင္လိုက္ရာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း အလံမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္လ်က္ ေခတၱ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က မနက္ ၅ နာရီေလာက္က သြားတင္တာဆုိေတာ့ လုံၿခဳံေရးေတြ သတိမထားမိဘူး ခင္ဗ်ာ။ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ သတိထားမိျပီး ျဖဳတ္ခ်လိုက္တယ္ ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ လြင့္တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္ ခင္ဗ်ာ။ အခု အဲဒီကိစၥကုိ အသည္းအသန္ လုိက္ေနတယ္ ခင္ဗ်ာ” ဟု ဆႏၵျပသူတဦးက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလုိလုပ္ရျခင္းက နအဖအစုိးရကုိ ဒါ ၿခိမ္းေျခာက္ လုိက္တယ္။ အရွက္ခြဲလုိက္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားေစေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဴိးေဖာက္ေနတာကုိ သတိေပးလုိက္တယ္ ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ လုပ္တဲ့သေဘာပါပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး သို႔မဟုတ္ ဦးေဌးဦးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ခရီးစဥ္ကို လ်ဳိ႔ဝွက္ထားေသာ္လည္း မဇၩိမက ၾကိဳတင္ဖြင့္ခ်နုိင္ခဲ့သည္။

နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စစ္အစိုးရ ထူေထာင္ထားသည့္ ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို လက္ခံမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ႐ုံးေရွ႕တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ျမန္မာအတိုက္အခံ ၈၀ ဦးခန္႔က ယေန႔ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျမန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လူထုအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထာေသာ ၾကံ့ဖြံ အသင္းဝင္မ်ားကို စစ္အစိုးရက အသံုးခ်ကာ အတိုက္အခံမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ေစျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ထြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆိုကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လမ္းေလ်ာက္ကာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ဒီပဲယင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္မ်ားကို ျခံဳခို တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားတြင္ ၾကံ့ဖြံ႔ အသင္းဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၏ နာယကမွာ စစ္အစိုးရ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ ျဖစ္သည္။

သန္းေရႊနုင့့္နိင္ငံတကာမဟာဗ်ဴဟာ

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

ကိုယ့္ Gmail ကို သူမ်ား၀င္သံုးေနလားဆိုျပီး စစ္ရန္....ကိုယ့္ Gmail ကို သူမ်ား၀င္သံုးေနလားဆိုျပီး အရင္က သံသယရွိသူ၊ စစ္ခ်င္သူမ်ား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ...။
Google မွ Gmail တြင္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳသြားသူ၏ IP Address အားေဖၚျပေပးထားပါျပီ။
Gmail ၏ ပထမစာမ်က္ႏွာ ေအာက္ဆံုးနားသို႔ သတိထားကာသြားၾကည့္လွ်င္ ..


ယခုကဲ့သို႔ This account is open in 1 other location (xxx.xxx.xxx.xxx) Last account activity 5 Hours ago. ဆိုျပီး စာသားေလးျမင္ရလိမ့္မည္။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ၾကည့္ခ်င္ပါက ေဘးနားရွိ Detail ဆိုေသာ လင့္ကေလးႏွိပ္ပါက ..


ယခုကဲ့သို႔ IP Address မ်ားကို ျမင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ့္အေကာင့္ကို သူမ်ား သံုးခဲ့ဘူးသလား၊ ဘယ္ေနရာကလဲ စသျဖင့္ သိႏိုင္ပါျပီ။
အကယ္လို႔မ်ား တိုက္တိုက္ဆိိုင္ဆိုင္ ကိုယ္ၾကည့္ေနတုန္းမွာ တဘက္မွာလဲ ကိုယ္မသိေအာင္ ၀င္သံုးေနပါက Concurrent Session Information တြင္ IP မ်ား တစ္ခုထက္ပိုေတြ႔ေနရမည္ျဖစ္ျပီး သူတို႔ကိုပါ Logout လုပ္ျပစ္ခ်င္ပါက ေအာက္နားရွိ Sign Out all other sessions ခလုပ္ကေလးႏွိပ္ပါက ရွိသမွ် တျပိဳင္နက္သံုးေနေသာ ယူဆာမ်ားကို Logout လုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ျပီးလွ်င္ေတာ့ ကိုယ္က Password ေျပာင္းလိုက္ေပေတာ့ဗ်ာ..။