Sunday, September 13, 2009

ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့အျမင္

ဖိုင္ရယူရန္

A view

ျမန္မာ့့ဖက္ဒရယ္

ဖိုင္ရယူရန္

Myanmar's Federal

ၿဗိတိန္ တြင္ ပညာသင္မည့္သူမ်ား အတြက္ သံရံုးက လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေက်ာင္းသားဗီဇာထုတ္ေပးေန

၁၄ စက္တင္ဘာ ရန္ကုန္ ၊ ၊ဟိန္းခိုင္ထြန္း
No Worries for British Student Visa

ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည့္ သူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမ္ိဳ ့ရွိၿဗိတိသွ် သံရံုးမွ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စ၍ ေက်ာင္းသားဗီဇာ မ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာထုတ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လိုအပ္သည့္ ပညာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၿဗိတိန္ ရွိ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေခၚစာမ်ားပါလွ်င္ ယခင္လို ေကာင္စစ္၀န္မွ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမႈ မ်ိဳးပင္မရွိေတာ့ ပဲ လြယ္ကူစြာဗီဇာထုတ္ေပးေနသည္ ဟု ၿဗိတိန္ရွိ မစ္ဒယ္ဆက္ တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားမည့္ တစ္ဦးက Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ဗီဇာေၾကး ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားပါရွိပါ က သံရံုးမွ ေန ့တြင္းျခင္းပင္ ဗီဇာထုတ္ေပးသည္ ဟု သိရသည္။ယခုကဲ့သို ့သံရံုးမွ ေက်ာင္းသားဗီဇာ လြယ္ကူစြာထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ IELTS အမွတ္ျပည့္မွီၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား
ဗီဇာ မရရွိေသးသူမ်ားမွာ ဗီဇာရရွိ ရန္ ျပန္လည္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရး စနစ္ နိမ့္က်ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ျမန္မာလူငယ္ အခ်ိဳ ့မွာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။

INF 5 ဆိုသည့္ တရား၀င္ေနထိုင္၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သံရံုးမွ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အေထာက္အထား တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

SOURCE

မင္းတို႔ညံသေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွာေပါ႔

ေဌးေဇာ္(အင္းဝ)
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဦးေစာေမာင္ထံက အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ဦးေစာေမာင္ရဲ႔ေၾကျငာ
ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားလဲ ဦးေစာေမာင္နဲ႔အတူ ၿပီးဆုံးေဖ်ာက္ဖ်က္ျပစ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဦးသန္းေရႊတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔အတိတ္၊ ပစၥဳပန္ အမွားေတြကို အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ ကိုယ္ကိုတုိင္ပါ
ဝင္ကာကြယ္ႏိုင္မွသာ ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမယ္လို႔ အေၾကာက္တရားမ်ားကိုအေျခခံၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ တပ္မ
ေတာ္က အာဏာကိုပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘို႔ သႏၷိဌာန္ခ် ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီသႏၷိဌာန္ အေကာင္အတည္ေဖၚဘို႔အတြက္
(၁)။ ။ ေနာက္ထပ္အေရးေတာ္ပုံ မေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားကိုခြဲကာ ၿမိဳ႔ျပင္မ်ားသို႔ပို႔၍ ၿမိဳ႔လူထု
နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားျခင္း၊
(၂)။ ။ သူတုိ႔ကိုေထာက္ခံေသာ ျပည္သူလူထုရိွေၾကာင္းျပသႏိုင္ရန္နဲ႔ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကံ႔ဖြံ႔ကိုဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊
(၃)။ ။ အန္အယ္ဒီသည္သာ အႀကီးမားဆုံးေသာ အာဏာလုမည့္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးျဖစ္ေန၍ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရမဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မေဆြးႏိုင္ဟုအတိအလင္းေျပာၾကားၿပီးမွ စစ္မ်က္ႏွာမမ်ား
ေစရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔အေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၄)။ ။ ၿမိဳ႔နယ္တိုင္းသို႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားကို တပ္ဆြယ္မးအျဖစ္ေစလႊတ္၍ (မ-ဝ-တ)(ရ-ဝ-တ) ရဲ ႀကံ႔ဖြံ႔
တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးလပ္ရွားသူတေယာက္ခ်င္းစီအားေစာင့္ၾကည္ၿပီး မသၤကာလွ်င္ တေယာက္ခ်င္း အလြယ္ ူ
တကူဖမ္းဆီးႏို္င္ရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဆြယ္မးရုံးမ်ားကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားျခင္း၊
(၅)။ ။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာေဘာင္ထဲမွအေျခခံဥပေဒ
ေရးဆြဲရမည္ဟု ေနာက္မဆုတ္ေသာ အမွားမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ထူေထာင္လိုက္ၾကပါၿပီ။
အထက္ပါနည္းပရိယာယ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚၿပီး ဦးသန္းေရႊရဲ႔သႏၷိဌာန္အတိုင္း ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ
မွစ၍ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ တရားဝင္အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဘို႔ အခန္း(၁၅)ခန္းပါ အေျခခံဥပေဒတရပ္ကို သူတို႔သတ္မွတ္
ေပးထားေသာ ေဘာင္(၆)ရပ္နဲ႔အညီ ေရးဆြဲရပါေတာ့တယ္။ ေရးဆြဲရမည့္သူမ်ားကိုလည္း အစုအဖြဲ႔(၈)ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကာ(၆)ဖဲြ႔ဟာ သူ
တို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္(၂)ဖြဲ႔မွာ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္
စားလွယ္အနည္းငယ္ကိုသာ ဟန္ျပရုပ္ျပေကာင္းေအာင္ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေရးပါေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အေရးေပၚကာလ
တို႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္မွ(၂၅)ရာခိုင္ႏုန္းပါဝင္ႏိုင္ေရးတို႔ဟာ အေရးပါေသာ အာဏာကိုင္တြယ္ရမည့္ေနရာမ်ားကို(၃)
ႏွစ္အတြင္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရးကေတာ့ ဥပေဒျပဳၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္လို႔(န-အ-ဖ)အတြက္အေရးမပါေပ။
(န-အ-ဖ)အေနနဲ႔ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဘို႔ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ က်န္အခန္းမ်ား
ေရးဆြဲလွ်င္ ၿပီးစီးႏိုင္ေသာ္လည္း ဆက္လက္မေရးဆြဲဘဲ အေျခခံဥပေဒမရွိ ဒီအတိုင္း ပါးစပ္ထဲက အမိန္႔ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္း
က ပိုမိုေကာင္းမြန္အရသာရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာစကားနဲ႔ေျပာရလွ်င္ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာႀကီးအား လိုအပ္တဲ့အ
ခ်ိန္ခ်သုံးႏိုင္ရန္( SAVE )လုပ္ထားလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ။္
ဒီလိုေအးေအးေဆးေဆး အုပ္ခ်ဳပ္လာရာ (၇)ႏွစ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ ဒီပဲယင္းကိစၥ ေပၚေပါက္လာေသာ
ေၾကာင့္ ဒီပဲယင္းကိစၥေက်ာ္သြားေစရန္အတြက္၄င္း၊ အာစီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေန၍ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစရန္အတြက္၄င္း၊ ကမၻာကို
ေခတ္မိဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာရန္ ေဖၚေဆာင္ေနပါသည္ဟု ျပသႏိုင္ရန္အတြက္၄င္း
ထုတ္သံုးရန္လိုအပ္လာျပီျဖစ္ေသာအမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီးကို( SAVE )အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ဖုန္ခါ ထုတ္ေဖၚ ျပလိုက္ပါတယ္။
(၁၉၉၆)ခုႏွစ္ကထဲက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာကို ပိုင္ႏိုင္စြာေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာနဲ႔ပတ္လ်ွင္
ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ အာဏာခဲြယူေရး က်န္ရွီေတာ့သည္ျဖစ္၍ (၂ဝဝ၄)ခုႏွစ္ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ စတင္
ေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာႀကီးတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားဟာ ျပည္နယ္မ်ား
တြင္ အာဏာခြဲယူေရး အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းလာေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာႀကီးကို (၂ )လနဲ႔ ရပ္နားၿပီး (ပြဲ
မဝင္ခင္ အျပင္က က်င္းပ)ဆိုတဲ့အတိုင္း တဖြဲ႔ခ်င္းစီနဲ႔ ေအးေဆးစြာၫွိႏူိင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ၫွိႏူိင္းစဥ္ကာလမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ တည္ၿငိမ္စြာ ကိုင္တြယ္ရရင္ေသာ္၄င္း၊ အာစီယံအ
တြက္ မ်က္ႏွာပူစရာမျဖစ္ရင္ေသာ္၄င္း ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္
လည္စတင္ရလ်ွင္လဲ က်န္တဲ့အခန္းမ်ားဟာ အေရးမႀကီးေတာ့သျဖင့္ (ျဖတ္၊ ၫွပ္၊ ကပ္)လုပ္ရင္လဲ အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရပါ
တယ္။ သို႔ေသာ္ အထက္က တင္ျပၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပုံမရွိဘဲ ပါးစပ္အမိန္႔ေတြနဲ႔ ရသေလာက္ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေန
မွာပါ။ (၂ဝဝ၆)ခုႏွစ္ အာစီယံအလွည့္က် ဥကၠဌလုပ္ခ်င္ရင္ ၿပီးေအာင္ေရးဆြဲမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ယခုအေျခအေနအၾကည့္ရသည္မွာ
လုပ္ခ်င္သည့္ပုံမေပၚေခ်၊ မလုပ္ရလဲ အေရးမႀကီး တျခားႏိုင္ငံအလွည့္ေပးလိုက္ရုံပါဘဲ။
မျဖစ္မေနအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာႀကီးကို ျပန္လည္စတင္ရလ်ွင္လဲ တိုင္း
ရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအာဏာခြဲယူေရး ေအးေဆးစြာၫွိႏူိင္းၿပီးျဖစ္၍ အလြယ္တကူေရးဆြဲ လိုက္ရုံပါဘဲ။ ထိုသို႔ အ
ေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)လား (မူေခ်ာ)လားကို ေရးဆြဲၿပီးေသာအခါ ( ရုဒ္မက္ )အစီအစဥ္နံပါတ္(၄)အရ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ
လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဆိုတာ မဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႀကံ႔ဖြံ႔က ေခါင္းေဆာင္ကာ ေဘာ့လုံးကြင္းေတြမွာ
ၿမိဳ႔နယ္လုံးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ခရိုင္လုံးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၊ တိုင္းလုံးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဆိုၿပီး (န-အ-ဖ)လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ေထာက္ခံပြဲေတြ
လုပ္၍ ( ရုဒ္မက္)အစီအစဥ္(၄)ၿပီးဆုံး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားက တခဲနက္ေထာက္ခံေသာ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပုံ
ႀကီး အတည္ျဖစ္ေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ ( ရုဒ္မက္ )အစီအစဥ္(၅)အရ အသစ္စက္စက္အေျခခံဖြဲ႔စည္းပုံအတိုင္း ေရြးေကာက္
ပြဲ ျပဳလုပ္ေသာအခါ ႀကံ႔ဖြံ႔ကပါတီျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီ အေရြးခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က ပုံ
ေသအမတ္(၂၅)ရာခိုင္ႏူံးနဲ႔ေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ရုံပါဘဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက(၁၉၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲလို သန္႔ရွင္းစရာမလိုဘူးဆိုတာ(နအ-
ဖ)နားလည္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ မဲဝယ္မဲေရာင္း ေစ်းကြက္တခုေခတ္စားလာအုန္းမွာပါ၊ ႀကံ႔ဖြံ႔ အမတ္နဲ႔
ေပါင္းလို႔မွ အစိုးရမဖြဲ႔ႏိုင္ေသးရင္(တ-ဆ-ည)အမတ္ထပ္ေပါင္းလိုက္ရုံပါဘဲ၊ (တ-ဆ-ည)အမတ္ေပါင္းလို႔မွ အစိုးရမဖြဲ႔ႏိုင္ေသး
ရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဝယ္ရေတာ့မွာပါ၊ အမတ္ေစ်းကြက္ ေစ်းေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ အတိုက္အခံဘဲျဖစ္မွာပါ၊ (န-အ-ဖ)အတြက္ အေရးအႀကီးေတာ့ပါဘူး။
က်န္အစီအစဥ္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ေခၚ အစိုးရဖြဲ႔ရုံပါဘဲ၊ ကဲ ဦးသန္းေရႊကေတာ့ အာဏာရယူၿပီးကထဲက သႏၵိဌာန္ခိုင္မာစြာခ်ၿပီး
မည္သည္အေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ အာဏာလက္မလႊတ္တမ္း ဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ဘို႔ စီမံကိန္းခ်လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ပါ။
ရွမ္းျပည္က ဦးေရႊအုန္းေျပာတဲ့ စစ္တပ္ကအႏွစ္(၄ဝ)ကေနၿပီး အႏွစ္(၄ဝဝ)ထိ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္
လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ဒီအစီအစဥ္ပါဘဲ။
(၁၉၉ဝ)ေရြေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီးစ အဘတေယာက္ကို စစ္အစိုးရ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မလဲလို႔
ေမးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ အဲဒီအဘက (မင္းတို႔ညံသေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွာေပါ႔) လို႔ေျပာခဲ့တဲ့ စကား ယခုအခ်ိန္ထိ မွန္ေနဆဲပါ။ ။

ေျမၾသဇာအဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈ