Wednesday, October 14, 2009

14 Oct ဒိုင္ယာရီhttp://ifile.it/t70pwm1
14 Oct news

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနုုိဗယ္ဆုု၏ ေနာက္ကြယ္မွ လွ်ုုိ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကမၻာ့သတင္း

Tuesday, 13 October 2009 10:45 Thet Thet Tun

နုုိဗယ္ဆုုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မီတီက အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုုိမားအား နုုိဗယ္ဆုုခ်ီးျမွင္ေႀကာင္း ေႀကျငာလုုိက္ေသာအခါ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အုုိဘားမာအပါအ၀င္ တကမာၻလုံးက အံ့ႀသသြားခဲ့ႀကသည္။ ႏုုိဗယ္ဆုု၏ ရလဒ္အား တုုံျပန္လုုိက္ေသာ အုုိဘားမား၏ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းတြင္ ၄င္းက အံအားသင့္မိသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုုိဗယ္ဆုုသည္ မိမိႏွင့္ ထုုိက္တန္သည္ဟုု မထင္မိေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့သည္။ ခ်ီးျမွင့္လုုိက္ေသာ နုုိဗယ္ဆုုေႀကာင့္ အုုိဘားမားသည္ ေနာင္လုုပ္မည့္ နုုိင္ငံေရးဆုုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ သတိႀကီးစြာ ထားရေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။ နုုိဗယ္ဆုုေပးျပီး ဆက္တုုိက္ ထြက္ေပၚလာေသာသတင္းမ်ားတြင္လည္း အုုိဘားမား၏ နုုိဗယ္ဆုအား သုုိ ့ေလာသုုိ ့ေလာ ေတြးစရာမ်ား ပါ၀င္ေနႀကသည္။ နုုိဗယ္ဆုုေပးလုုိက္ျခင္းသည္လုုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ကာယကံရွင္အား တဖက္မွ အားေပးခ်ီးျမွင့္ထားျခင္း ျဖစ္သလုုိ တဖက္မွလည္း အလားတူလုုပ္ရပ္မ်ားအား ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားေစရန္ တုုိက္တြန္းထားေသာ အသံမဲ့ ရုုပ္၀တၳဳတန္ဆာ တမ်ဴိးျဖစ္သည္။

အတုုိက္အခုုိက္မ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ၂၁ရာစုု

ပြဲဦးထြက္မေကာင္းေသာ၂၁ရာစုုသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ မူစလင္နုုိင္ငံမ်ားအႀကား ေသြးထြက္သံယုုိဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ ကံေခေသာ ဘြတ္ရ္ွသည္ွ သမၼတရာထူးကုုိ ရရွိျပီး မႀကာခင္မွာပင္ ကမာၻ ့ကုုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအုုံႏွင့္ အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္အား မထင္မွတ္ပဲ ၀င္ေရာက္တုုိက္ခုုိက္ျခင္းကုုိ ခံခဲ့ရသည္။ ထုုိအျဖစ္အပ်က္ေႀကာင့္ပင္ ဘြတ္ရွ္ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္အစုုိးရသည္ နုုိင္ငံေတာ္လက္တုုံ ့ျပန္မွဳဆုုိေသာ စကားလုုံးကုုိ ဆြဲကုုိင္ကာ လက္သည္တရားခံဟုု ယူဆရေသာ ဘင္လာဒင္ေနထုုိင္သည့္ အာဖဂနုုစၥတန္ကုုိ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးအာဏာခ်ဲ ့ထြင္ျခင္းမွာ အာဖဂန္ကုုိ၀င္ေရာက္တုုိက္ခုုိက္ျပီးရုုံနွင့္ ရပ္တန္ ့မေနပါ။ အေမရိကန္သည္ အာဖဂန္ျပီးသည့္ေနာက္ အျခားေသာ ၀င္ေရာက္နုုိင္မည့္နုုိင္ငံမ်ားကုုိ နုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ထင္ေႀကးေပးခဲ့ႀကသည္။သတင္းဌာနမ်ားက နုုကလီယားကိစၥေျပာေလတုုိင္း အီရန္၊ အီရတ္၊ ႏွင့္ ေျမာက္ကုုိရီးယားတုုိ ့သည္ ထိပ္ဆုုံးမွ ပါ၀င္ခဲ့ေသာနုုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ နာမည္ဆုုိးျဖင့္ ေႀကာ္ႀကားေသာ အဆုုိပါနုုိင္ငံမ်ား နုုကလီးယားလက္နက္ပုုိင္ဆုုိင္ျခင္းကုုိ အေမရိကန္အစုုိးရအဖြဲ ့က ကန္ ့သတ္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ႀကဳိးစားျခင္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ၏ေနာက္ထပ္ပစ္မွတ္ျဖစ္ခဲ့ရေသာနုုိင္ငံမွာ အီရတ္ျဖစ္သည္။ အီရတ္ကုုိ စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္တုုိ ့ထင္သေလာက္မလြယ္ကူခဲ့ေျခ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေသအေႀကမ်ားလွေသာ အေမရိကန္၊ အီရတ္စစ္ပြဲမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္သည့္အျပင္ စစ္ပမ္းလာသည့္ အေမရိကန္ျပည္သူတုုိ ့စတင္ညီးညူစိတ္ပ်က္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အေသအေႀကမ်ားလွေသာ အေမရိကန္၊အီရတ္ စစ္ပြဲ

အေမရိကန္၊အီရတ္စစ္ပြဲ စတင္ခ်ိန္မွ ယေန ့အခ်ိန္အထိ က်ဆုုံးသြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္စစ္သားမွာ ၄၃၄၉ ေယာက္ရွိခဲ့ျပီး ယူနုုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ အျခားမဟာမိတ္နုုိင္ငံမ်ားမွ အက်အဆုုံးမ်ားကုုိပါထည့္တြက္မည္ဆုုိလွ်င္ (၄၆၆၇ေယာက္) ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဒါဏ္ရာရသူစုုစုုေပါင္းမွာ (၁၀၀၀၀၀)ခန္ ့ရွိသည္ဟုု စစ္ဆန္ ့က်င္ေရးအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုုက ခန္ ့မွန္းထားျပီး တရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၃၁၅၂ရ)ေယာက္ရွိျပီျဖစ္သည္။အီရတ္အေမရိကန္စစ္ပြဲတြင္ ေသဆုုံးႏွင့္ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားအျပင္ အျခားေသာအေရးတႀကီး ထည့္တြက္ရမည့္ ကိစၥမွာ ထင္မွတ္ထားသည့္ထက္ တုံလွဳပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုုႏွစ္ ဧျပီလ(၁၇)ရက္စြဲျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သတင္းတစ္ပုုဒ္တြင္ အာဖဂန္ႏွင့္ အီရတ္တုုိ ့တြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ၊ က်ခဲ့ဘူးေသာ အေမရိကန္စစ္သား (၃၀၀၀၀၀) ခန္ ့မွာ စိတ္ဓါတ္က်ေသာေရာဂါကုုိ ခံစားေနခဲ့ရျပီး (၃၂၀၀၀၀)ခန့္မွာဦးေခါင္းဒါဏ္ရာရခဲ့သည္ဟုုမွတ္တမ္းတင္ေဖၚ
ျပထားသည္။

အုုိဘားမားတက္လာျပီးေနာက္
သမၼတအုုိဘားမားတက္လာျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္နုုိင္ငံအတြက္သာမက ကမာၻႀကီးတစ္ခုုလုုံးအတြက္ပါ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုု မလြဲမေသြ ျဖစ္ရေတာ့မည္ဟု အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားက အားကုုိးတႀကီး ၀ုုိင္း၀န္းေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ႀကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုုိ ့ပင္ အုုိဘားမားသည္ တာ၀န္မ်ားကုုိ လက္လႊဲယူျပီးခ်ိန္မွ အစျပဳကာ အေရးႀကီးေသာ နုုိင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလြဲမ်ားကုုျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဆက္တုုိက္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုုိ ့ေသာ္လည္း အုုိဘားမား၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ ့မွာ အတုုိက္အခံ နုုိင္ငံေရးသမားမ်ား အပါအ၀င္ေလ ့လာေစာင့္ႀကည့္သူ မ်ားအတြက္ အျငင္းပြားစရာ၊ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုုိဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္တပ္မ်ားကုုိ မျပီးဆုုံးေသးေသာ စစ္ေျမျပင္မ်ားမ ွျပန္လည္ေခၚယူလာေရး ျဖစ္သည္။ လွ်င္ျမန္ေသာ ေ၀ဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ တျပိုုင္တည္းမွာပင္ အုုိဘားမား၏ အႀကံေပးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ နုုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကျပန္လည္စဥ္းစားပါရန္အုုိဘားမားအားတုုိက္တြန္းခဲ့သည္။
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားကုုိေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္စစ္သည္ေတာ္မ်ား ကုုိ စစ္ေျမျပင္မွ အျပီးတုုိင္ျပန္ေခၚပါမည္ ဆုုိေသာ ကတိသည္ ထုုိေ၀ဖန္သံမ်ားအႀကား ေမွးမွိန္ခဲ့ေလျပီ။


စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖိအားေပးထားေသာႏုုိဗယ္ဆုု

နုုိဗယ္ဆုုေပးေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားက အံအားတသင့္ေျပာႀကားခဲ့ေသာစကားမ်ားမွာ အုုိဘားမားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနုုိဗယ္ဆုု ေပးရေလာက္ေအာင္ ဘာေတြမ်ားလုုပ္ခဲ့ျပီးျပီလဲ ဆုုိေသာေမးခြန္းမ်ဴိးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ျငိမ္းခ်မ္းေရးနုုိဗယ္ဆုုအတြက္ ထုုိက္သင့္သေလာက္ မလုုပ္ရေသးပါက လုုပ္ျပေစရန္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား ေနႀကသည္။ အခ်ဴိ ့သတင္းစာမ်ားက ကမာၻႀကီးအတြက္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြက္လာရန္
ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလွ်က္ရွိေနေႀကာင္း သမၼတႀကီးအား ဖိအားေပးေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သတင္းဌာန
အခ်ဳိ ့ကလည္း အေမရိကန္တပ္မ်ားကုုိ အိမ္ျပန္လာခဲ့ရန္ ေခၚမည္ဆုုိပါလွ်င္ ေသာင္းက်န္းသူတုုိ ့ေအာင္ပြဲ
ခံသြားလိ္မ့္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သတိေပးေနႀကသည္။ သုုိ ့ေသာ္လည္း စစ္ပန္းေနျပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္တပ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္သူတုုိ ့၏ လုုိလားခ်က္ကုုိ ျဖည့္စြမ္းေပၚရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားခဲ့ေသာ သမၼတႀကီးသည္ မူလက ေပးထားခဲ့ေသာ ကတိကုုိ ဖ်က္ျပစ္ရန္ ေနာက္ဆံတင္းေနမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။အမ်ားနည္းတူ နုုိဗယ္ဆုု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့က ျမင္လုုိေသာ ကမာၻႀကီးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိသည္မွာ စစ္ေသြးႀကြအုုပ္စုုမ်ားကုုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မွဳန္းေရးအျပင္ ရာစုုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ မက ႀကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ အေရွ ့အလယ္ပုုိင္းေဒသ အေရးပင္ ျဖစ္သည္ဟုု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။ သုုိ ့ေသာ္ စစ္ေသြးႀကြအုုပ္စုုမ်ားကုုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မွုုန္းေရးဆုုိသည္မွာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္၊ တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္ေႀကာင္း ဘာသာေရး၊လူမ်ဴိးေရး၊ နုုိင္ငံေရးအရွဳတ္အေထြးမ်ားကုုိ ႀကဳံဘူးသူတုုိင္း သိႀကပါသည္။ ထုုိ ့ထက္ပုုိမုုိ ခက္ခဲသည္မွာ ဘယ္ေသာအခါကမွ မျငိမ္းခ်မ္းနုုိင္ခဲ့ေသာ
အေရွ ့အလယ္ပုုိင္းေဒသကုုိ ျပန္လည္ျငိမ္းခ်မ္းလာေစရန္လုုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္သည္။နုုိင္ငံေရးနားလည္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ သမုုိင္းအေတြ ့ အႀကဳံရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ အေရွ ့အလယ္ပုုိင္းေဒသ၏ ျပႆနာ အတိမ္အနက္ကုုိ ခန္ ့မွန္းသိရွိႀကပါသည္။ သမၼတႀကီးသည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအရယူေရးႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္သူတုုိ ့၏ သေဘာဆႏၵမ်ားအႀကား ဗ်ာမ်ားေနမည္ထက္၊ အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းလာေစရန္ မည္သုုိ ့လုုပ္မည္ဆုုိသည္ကုုိ ပုုိ၍ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ရရွိခဲ့ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးနုုိဗယ္ဆုုအတြက္ထုုိက္တန္ေသာ လုုပ္ေဆာင္မွဳ တစ္ခုုခုု ကုုိ သမၼတသက္တမ္းမကုုန္ဆုုံးခင္စပ္ႀကား လုုပ္ေဆာင္ျပရေတာ့မည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္၊ ဤေဆာင္းပါးသည္ ဘာသာျပန္မဟုုတ္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မီျငမ္းကုုိးကားေရးသားထားေသာ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။

source: google news

Last Updated ( Tuesday, 13 October 2009 10:47 )