Saturday, November 7, 2009

07 Nov ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/wzm21ip

Nov 07 News

ျမန္မာျပည္သားစာေစာင္ (ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)


http://ifile.it/ys1zdcx

Nov 2009 ျမန္မာျပည္သား စာေစာင္

တိမ္သလာ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ ျမန္မာျပည္
မန္ဇူး
Saturday, November 07, 2009

အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲလွသည့္ ျမန္မာျပည္ အလည္ပတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာဆိုခ်က္အရေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရးကို စတင္ဖို႔ရာအတြက္ ဂ႐ုထားကိုင္တြယ္ဖို႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာတခုထိ ရွည္ၾကာေႏွးေကြးေနမွာျဖစ္သလို အာဏာ သိမ္းစစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ သိမ္ေမြ႔လွ တဲ့ ျဖစ္စဥ္တရပ္ဟာ ၿပိဳလဲပ်က္ဆီးသြားမွာ ဧကန္မလြဲပဲ။ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒ အသစ္ေတြေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္လို႔ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို မလာၾကတာ ခု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးတာဝန္ခံ ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ သူ၏ လက္ေထာက္ စေကာ့မာစီအယ္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္တြင္း ေန ထိုင္သြားခဲ့ၾကတဲ့အထိပဲေပါ့။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးအေနျဖင့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈေတြကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုက ေရစီ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမရွိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲ ထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ျငား သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာ အေကြ႔အေကာက္ အေဝ့အဝိုက္ေတြနဲ႔ပဲ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကို အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အ မွတ္အသားျပယုဂ္လို႔ အမွတ္သညာျပဳထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိပါ ပစ္ပယ္ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီ ႏွစ္အေစာပိုင္းမွာတင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္မွသာ တရားမွ်တမႈရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ဗန္ေကာက္မွာ မာစီအယ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့တယ္။ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တရားဝင္ဆိုတဲ့ ေျဗာင္က်သည့္လိမ္လည္မႈေတြျဖင့္ အဓမၼျပဳလုပ္ ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သေဘာတူညီျခင္းမရွိဘူး။ ေဂ်ာ့ရွ္ေမစင္ တကၠ သိုလ္မွ ျမန္မာ့ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဂၽြန္ေဒး ရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ ဒီမိုကေရစီအတုိက္အခံအင္အားစုေတြ ပါဝင္မွသာ ယံုၾကည္မႈရွိမွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိဖို႔ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္အုပ္စုကို ေျပာဆိုခ်ိန္မွာ အဓိက အခရာတခု ႂကြင္းက်န္ ေနတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။

အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႔ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို စစ္အုပ္စု အေနျဖင့္ဘယ္ပံုနည္း လမ္းေတြနဲ႔ ေက်ာ္လႊားမွာလဲ၊ ဆိုင္ရာအလိုက္ အလံုးစံုပါဝင္မႈကို လိုလားတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ သူကဆိုေလရဲ႕။ ကာလ အတန္ၾကာထဲက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ ေအာက္မွ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ႏွင့္ တရားဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ဖို႔ရာ ပိုမိုလိုလားသည္ဟု ေဂ်ာ့ရွ္ ေမစင္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ သူမနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရာအတြက္ ခုခ်ိန္ထိကုိ အခက္အခဲေတြရွိေနတုန္းပဲ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ မာစီအယ္တို႔ကို ရန္ကုန္ဧည့္ေဂဟာမွာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သလို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ စၿပီး အက်ဥ္းက်ခံေနရကတည္းက ဒါဟာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သူမရဲ႕ ေနအိမ္မွျပင္ပသို႔ ထြက္ခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္အေပၚထားရွိသည့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အခန္းက႑ႏွင့္ သေဘာထား အ ေပၚမွာ မူတည္ေၾကာင္း ေဂ်ာ့ရွ္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္ဆတိန္းဘတ္က သူ႔ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသြားတယ္။ ျဖစ္ ႏိုင္ရင္ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ (သို႔) ခုခ်က္ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရ မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆတိန္းဘတ္ ကေျပာဆိုခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ လက္သင့္ခံႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ ဘူး အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႔က ဒီ့ထက္ပိုၿပီးလိုလားတာကိုး။ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ တို႔ဟာ လက္သီးဆုပ္ကို ေျဖေလ်ာ့လိုက္ရေအာင္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္ပါအတိုင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မူဝါဒကို စတင္အစ ပ်ဳိး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရာအတြက္ ကမၻာတဝွမ္းလွည့္လည္ၿပီး စည္း႐ံုးေရးဆင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ မာဆီအယ္ ျမန္မာျပည္လာေရာက္ဖို႔ရာအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ရေလေအာင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ သန္းေရႊနဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္ဝက္ဘ္ ဆံုေတြ႔ၿပီး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ဖို႔ရာ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဝင္ဆန္႔လာႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ယႏၲရားေတြကို တဆင့္ခ်င္းစီတက္လွမ္းသည့္ နည္းနာအတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ဂ်င္ဝက္ဘ္ကဆိုေလရဲ႕။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရာ တိုးတက္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ဖို႔အေရးသည္ အေမရိ ကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတင္မက ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးနဲ႔ပါ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သူကေျပာဆိုထားတယ္။ သို႔ဆိုေသာ္ျငား ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ခုေနခါ US Campaign အဖြဲ႔ရဲ႕ဦးေဆာင္သူ ကိုေအာင္ဒင္ အျမင္မွာေတာ့ အာရွကိုအလည္ ပတ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာမယ့္ အိုဘားမားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာစစ္အုပ္စုရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရာ လိုလား မႈရွိတယ္။

အိုဘားမားရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ေရွ႕ဆက္မည့္ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္မွာ အ ေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ ခ်ဥ္ပတ္အျဖစ္ ေရွာင္ၾကဥ္ထားလို႔ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမွာ ကၽြမ္းဝင္တဲ့ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ သေဘာရတယ္။ ကိုေအာင္ဒင္ အဆိုအရ ေကာင္းမြန္တဲ့လားရာကို ျမင္ေတြ႔ခ်င္ေပမယ့္လို႔ လာမည့္ရက္ သတၱပတ္ အိုဘားမားရဲ႕ အာရွ အလည္ပတ္ ခရီးစဥ္ထိကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သမၼတ အိုဘားမား၊ ဟီလာရီ က လင္တန္ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကပါ ျမန္မာျပည္အေရးကိစၥကို အတူပူးေပါင္းၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမရွိရင္ ကာ့တ္ ရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။

မန္ဇူး(ဘာသာျပန္သည္)

Reference: Bangkok Post
Burma vote plan clouds new US dialogue
6/11/2009 at 12:03 PM
Online news: Asia
http://www.naytthit.com/internationalnews/Nov09/mz-nvo7.html

ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား လက္ထဲ ေရာက္သြားၿပီေလာ


မဇၩိမသတင္းဌာန
စေနေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 07 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 12 နာရီ 22 မိနစ္


ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာ အိုဘားမား အစိုးရသည္ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ သူ၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္လိုက္သည္။

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိလာ၍လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္မူဝါဒေဟာင္းျဖစ္ေသာ အထီးက်န္ ပစ္ပယ္ထားျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္၍လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္မူဝါဒ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ အျခားေရြးစရာ လမ္းမရွိေတာ့ဘဲ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို အနည္းဆံုး မၾကာခင္ကာလ၌ ဒဏ္ေပးရန္ အေၾကာင္းမရွိ၍ ေလာေလာဆယ္ အျမတ္ထြက္မည့္သူမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိမ္းေရာင္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကတ္ကင္းဘဲလ္ႏွင့္ ဒုလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး စေကာ့မာဆီယယ္သည္ သူတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ကို မၾကာခင္က အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္အတြင္း သူတို႔သည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ၾကီးဦးေသာင္း အပါအဝင္ စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဦးေသာင္းကို အမာလိုင္း သမားတဦးဟု လူအမ်ားက သိရွိၾကၿပီး၊ စစ္အစိုးရ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၏ လူယံုေတာ္လက္႐ံုးတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း သူတို႔သည္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္အစိုးရ လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ USDA ကို အတိုက္အခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းတတ္သူမ်ားအျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာကတည္းကပင္ သိရွိထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာမူ အေတာ္ပင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနဆဲ ရိွေသးသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ကြဲလြဲခ်က္္မ်ားက ၾကီးမားစြာ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားဘက္က သူတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ သူ႔မဟာမိတ္မ်ားက ႐ုပ္သိမ္းေပးေစလိုသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ေစာဒက မတက္ဘဲ လာမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေစလိုသည္။

အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေစာဒကတက္စရာ တပံုၾကီးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သူတို႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ ဤဖြဲ႔စည္းပံုသည္ စစ္တပ္ၾကီးစိုးမႈကို တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္သာျဖစ္ၿပီး၊ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာလည္း အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) ဟု ေခၚေသာ စစ္ေကာင္စီကမူ တိုင္းျပည္အေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အားလံုးကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေရးကစားပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ကစားရန္ ရည္ရြယ္ထားပံုရသည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္ဖဲခ်ပ္ကိုျပၿပီး အေမရိကန္ကို ဆြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ သူတို႔လိုခ်င္ေသာ ေထာက္ခံမႈ ရႏိုင္သည္ဆိုသည္ကိုမူ စစ္အစုိးရ ေကာင္းစြာ သိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာပို္င္ဆိုင္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ ထိုသို႔ေသာ ေထာက္ခံမႈမ်ဳိး ရရွိႏိုင္သည္။

အကယ္၍ မည္သူ႔ကို ဆရာတင္ရမည္ကို အတင္းအက်ပ္ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳလာလွ်င္မူ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ကာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အထီးက်န္ မူဝါဒဆီသို႔ ျပန္လွည့္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနသည္။

မိမိဘာသာ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒိုင္လူၾကီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔၏ မူဝါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ ေရတုိအတြင္း ရလဒ္မ်ားမ်ားစားစား ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာက္အကန္ ေျပာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသစ္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတာ့ ရႈပ္ေထြးမသြားေစသင့္ပါ။ ဤမူဝါဒသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုဘယ္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းကို အကူအညီေပးသြားေရး ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ မူဝါဒသစ္ကို တုိးတက္က်င့္သံုးမည့္ အရိပ္အေယာင္ လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ဤကမၻာ့အင္အားလြန္ ႏိုင္ငံၾကီး၏ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လိုက္ေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ရွိေနသည္။

ဤေနရာတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေမးခြန္းမွာ အေမရိကန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား မုန္းတီးေရး ေရာဂါစြဲကပ္ေနေသာ၊ အတၱၾကီးေသာ၊ သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ လူတဦး၏ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားဟူသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ အစြပ္အစြဲေတြ တေလွၾကီး ရွိခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းကကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္တၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္မလာေအာင္ စစ္အစိုးရကို သူတုိ႔ ဟန္႔တားႏိုင္ပါ့မလား။ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေရးအဆက္အဆံမ်ား ရပ္တန႔္သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ေမးခြန္းမ်ားက တပံုတပင္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အကယ္၍မ်ား စစ္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္ကေရာ ဘာလုပ္မည္လဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။

မစၥတာ အိုဘားမားအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္၊ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည့္တိုင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္အစိုးရဘက္က အသာစီးရေနဦးမည့္ အေနအထားမ်ဳိးပင္ ရွိေနသည္။

AAPP သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


http://ifile.it/xgimfqr

nimo hlaing

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွီနာဂါဝါျမိဳ ့စစ္အခြန္ရံုးေရွ ့နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္အားဆန္ ့က်င္ဆႏၵျပပြဲ


ယေန ့၂၀၀၉ခုနွစ္၁၁လပိုင္း(ရ)ရက္(စေနေန ့)ဂ်ပန္နိုင္ငံ ရွီနာဂါဝါျမိဳျမန္မာသံရံုး(စစ္အခြန္ရံုး)ေရွ ့တြင္ နအဖစစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္သိန္းစိန္မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း ၀န္ႀကီးအဆင္အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္သည့္္ခရီးစဥ္အား ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပပြဲကို ညေန၃နာရီမွ ည၉နာရီခြဲအထိက်င္းပခဲ့ရာ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲမွအဖြဲ႕သူအဖြဲ႕သားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း၁၅၀ခန္႕ ပါ၀င္ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို အမည္ခံျပီးနအဖစစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္သိန္းစိန္ဟာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌သူေတာင္းစားလို
အသနားခံေတာင္း၍ရရွိလာမည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ၎တို့ကိုယ္ပိုင္ဘဏၰာေငြအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္
အနိုင္က်င့္ရန္အတြက္နွင့္၎တို့စစ္အုပ္စုအာဏာတည္တံ့ေရးအတြက္အကာအကြယ္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္သာအသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိသာထင္ရွားလွပါသည္။