Tuesday, December 8, 2009

8 DEC ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/z694l2h
http://www.scribd.com/doc/23852510/8-Dec-2009-Diary 8 Dec 2009 Diary

ဗုိလ္ကေတာ္ေတြဘာေတြလုပ္...

http://ifile.it/p9zfsqvbokadaws

သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္အဖြဲ ့၏ေၾကျငာခ်က္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္...

နအဖ အစိုးရဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာခ်က္သည္ နိုင္ငံတကာဖိအား ေလ်ာ့ပါးေလေအာင္ မေသမခ်ာ မေရမရာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ ေၾကျငာထားျခင္းလဲ မရွိသလို။ ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္း ျဖင့္က်င္းပမည္ဟုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားလဲ ဘာတခုမွ မထုတ္ျပန္ရေသးပါ။

သို႔့ပါလွ်က္ သာသနာ့ ဥေသ်ာင္အဖြဲ ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသူ တိုင္းရင္သားပါတီေပါင္းစုံ ပါ၀င္နိုင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသည္ န အ ဖ ျပဳလုပ္မည့္ စစ္ဗုိလ္တမတ္သား အာဏာရွင္စနစ္ အဓြန္႔ရွည္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံ အားေပးေနသည့္ သေဘာထားသက္ေရာက္ေနေပသည္။
Statement of IBMO on 2nd annual conference (Burmese)
န အ ဖ စစ္အစိုးရ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္က နာဂစ္အျပီး ျပည္သူလူထု ဆႏၵ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆနၵ ခံယူပြဲသာျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵကို ဘယ္လိုမွ မထင္ဟပ္ပါ။ ျပည္သူလူထု ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႔မွ် အေကာင္းအထည္ေဖၚေဆာင္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခု နွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညြန္းနွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသလို။ ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္းရင္းညီအကိုမ်ားကလဲ လက္ခံနိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုအေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားကို္ စစ္တပ္ကသာ ႀကိဳးကိုင္ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရယူထားသည္။

ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ရုပ္ေသးရုပ္သဖြယ္ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀မရရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ လြတ္ေတာ္သည္သာလွ်င္ အာဏာအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ အခု နအဖ ျပဳလုပ္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္က သူတို ့စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ အသက္၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး အာဏာကို တရား၀င္ဆက္လက္ ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖင့္ က်င္းပေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အနိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ညီညြတ္ေရး။ ျပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ခု နွစ္ကလူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးက လက္ခံနိုင္သည့္ အဖြဲ ့စည္းပုံဥေပဒျဖစ္ဘို႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ွာ္စြာ ေမတၱာ ရပ္ခံ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နအဖအဖြဲ ့က တစုံတရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဇြတ္အတင္းျပဳလုပ္လာလွ်င္ တုိင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘဲ ျပည္တြင္းစစ္မီးထပ္မံေမႊးလိုက္သလိုျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထု ဆင္းဒုကၡမ်ိဳးစုံနွင့္ ၾကဳံေတြ ့ရမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္္ သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္အဖြဲ ့အေနျဖင့္ နအဖ က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္အမွားတြင္ နအ ဖ နဲ ့အတူ သမုိင္းတရားခံမျဖစ္ဘို ့ အေရးႀကီးပါသည္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ဘို ့အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးပညာ၀ရ။ (ရွစ္ေလးလုံး)


By phyowai

http://ifile.it/oe4qf19
http://www.scribd.com/doc/23853959/pn
pn