Thursday, January 7, 2010

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း
အားမာန္သစ္ စာေပမွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သန္းဝင္လႈိင္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ 'အေက်ာ္ေဇယ် စာဆုိေတာ္မ်ား' စာအုပ္မွေန "ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)" ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္ေသာ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စုိးေမာင္အား ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ လယ္သစ္႐ြာတြင္ ေျမတိုင္းစားေရးႀကီး ဦးအုန္းေဖ၊ အမိ ေဒၚအိတို႔က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ျမင္းျခံ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ မႏၩေလး ဥပစာေကာလိပ္မွ ဥပစာ (သိပၸံ) ေအာင္သည္အထိ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတုိင္မီေခတ္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၍ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအတပ္မ်ားမွာ ပါဝင္၍ မဂၤလာဒံု စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အပါတ္စဥ္ (၂) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အိႏိၵယသို႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ေစလႊတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၎ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ သခင္ဗိုလ္ (ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလထီးဆင္းရန္ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္တြင္ ပ်က္က်ကာ ေသဆံုး)၊ မန္းဝင္းေမာင္ (ေနာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္)၊ ကိုအုန္းေမာင္ (ေလထီးဦးအုန္းေမာင္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၲားၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာျပည္ ဌာနခြဲ (B.C.S.) တြင္ ဂ်ပန္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း႐ံုးေရးနည္း၊ စာလံုးမေပၚေအာင္ ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္း၊ ေျပာက္က်ားတပ္ ဖြဲ႕နည္း၊ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးနည္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္စြဲပစ္ခတ္နည္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာ အခါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔၏ စီစဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္း၍ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္ (ဘားမား႐ိုင္ဖယ္) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔ စည္းေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေြ႔ြကးေၾကာ္သံ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေရး အတြက္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတူ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ စတင္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။


၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အင္းစိန္ခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌ လူထုတန္းစီ လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲကို ပုလိပ္မ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရာ လယ္သမားႀကီး ေလးဦး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 'ထန္းတပင္ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီး' အံုြ႔ြက ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ အဆိုပါ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ မွေန၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရမည္းအသင္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွိေသာ နန္းစြဲ႐ြာေတာင္ေပၚမွ ေရကို ရမည္းအသင္း အထိ ေဖာက္ယူႏိုင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္တတ္ြ႔ြကြ႔ြက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။


၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတာခိုေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ပ်ဥ္းမနားမွ တဆင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းအား အရွင္ သို႔မဟုတ္ အေသ ဖမ္းဆီးမိပါက ဆုေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။


၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အတြင္း ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႔႐ံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ရာဇသက္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ ေသဒဏ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ (မန္းဝင္းေမာင္) ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ႀကိဳးဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ လတိတိ ၾကာခဲ့သည္။ (ဘားလမ္း အခ်ဳပ္ခန္း၌ ၁ ႏွစ္နီးပါးႏွင့္ ႀကိဳးတိုက္ထဲတြင္ ၈ လနီးပါး အပါအဝင္) ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထပ္မံ အဖမ္းခံရျပန္သည္။


၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ကာ ေတာခို သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စိုးေမာင္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆံုး သြားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ စစ္ကြင္းၿမိဳ႕ေန ဦးသာေဖ၊ ေဒၚယုတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးၫြန္႔ (ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္) ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ကာ သားသမီး သံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ စိုးခ်စ္ထြန္း၊ ခင္မာေအးခ်စ္၊ ခင္ေမထြန္းခ်စ္တို႔ ျဖစ္သည္။


ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္းသည္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္၊ အလင္းေရာင္ သတင္းစဥ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ အျခား စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ 'သိန္းေဖစခန္းမွ သိန္းေဖစခန္းသို႔' (၁၈၄၅)၊ 'ေလးဆယ္တစ္' (၁၉၅၈)၊ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္' (၁၆ဝ)၊ 'ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္' (၁၉၆၃)၊ 'လူ၏ မူလအစ' (၁၈၆၃) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က Pelican စာအုပ္တိုက္ထုတ္ ဂ်မန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကေလာ့စ္ဝစ္ (Carl Von Clausewitg) (၁၇၈ဝ-၁၈၃၁) ၏ On War စာအုပ္ကို 'စစ္၏ အေျခခံဥပေဒသ' အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္အျဖစ္ မထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ေခ်။

https://www.myanmarisp.com/2009-2/PB/PB0144/


0 အၾကံျပဳျခင္း: