Monday, March 29, 2010

က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္

က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္

ေအာင္ဇံ

၂၉/ မတ္ ၂၀၁၀

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ န၀တ၊ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မုိက္မုိက္ကန္းကန္း တူးထားတဲ့ တြင္းနက္ႀကီးထဲမွာ မလူးသာ မလြန္႔သာ ယက္ကန္ယက္ကန္ က်ေရာက္ေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားဟာလည္း စုိးရိမ္အမွတ္ကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။

နအဖအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပဖုိ႔ လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြထြက္လာတဲ့အခါမွာ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳတင္ထြက္ဆခဲ့သလုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါလာသလုိ လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔၊ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ ပါတီတြင္းေရးရာေတြကုိပါ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြပါ ပါလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႀကီးၾကပ္မယ့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိပါ ကြပ္ကဲမယ္ဆုိတဲ့ အပုိဒ္ေတြပါလာသလုိ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္မရွိသလုိ ပါတီ၀င္ေတာင္ ျဖစ္ခြင့္မရွိဆုိတာမ်ဳိး၊ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရွိခဲ့ရင္ ပါတီက ထုတ္ပယ္ပစ္ရမယ္၊ မထုတ္ပယ္ဘူးဆုိရင္ ပါတီကုိပါ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အပုိဒ္ေတြကုိပါ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေတြၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဥပေဒေတြဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္ဖုိ႔ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။

ဒီလုိ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြ အတားအဆီးေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ ရပ္တည္ဖုိ႔ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ျပည္သူေတြကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထိန္းကြပ္မႈေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ ဒါက လုံး၀မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္အျမင္ေျပာရရင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ မူလက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မိမိပါတီရဲ႕မူ၊ မိမိပါတီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ၿပီးေတာ့ ပါတီကုိ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈကို ရထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္သလုိ မၾကာေသးခင္က ပါတီ၀င္အမ်ားစုနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ဟာလည္း ပါတီရဲ႕ အဓိက ကုိင္စြဲရမယ့္ မူ၀ါဒတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒေတြကုိ အေၾကာင္းမဲ့ စြန္႔ၿပီးေတာ့ ပါတီရွင္သန္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံမတင္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ စီအာပီပီအဖြဲ႔၀င္ ပါတီတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီအာပီပီမွာ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီအာပီပီရဲ႕ မူေတြကုိလည္း မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳၿပီး စြန္႔ခြာေသြဖည္မသြားသင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီလုိ နအဖ ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အန္အယ္လ္ဒီအတြင္းမွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး မ၀င္ေရး စသည္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိသလုိ ျပည္သူ႔အက်ဳိး တုိင္းျပည္အက်ဳိးထက္ ပါတီရွင္သန္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ရွိေနတယ္ဆုိတာလည္း ၾကားသိရတဲ့အတြက္ အလြန္မွစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြျဖစ္ရပါတယ္။ အကယ္၍ အန္အယ္လ္ဒီဟာ (၂၉၊ ၃၀) ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းက ပါတီမွတ္ပုံတင္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထုတ္ပယ္ရမွာ ျဖစ္သလုိပဲ အဲသလုိ ထုတ္ပယ္မႈကုိ မလုိလားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနနဲ႔ ပါတီက ခြဲထြက္သြားႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ ပါတီကုိ မွတ္ပုံမတင္ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီမွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိတဲ့ လူတခ်ဳိ႕က ပါတီက ခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားပါတီေထာင္မယ့္ အရိပ္လကၡဏာေတြကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ပါတီအတြက္သာမကပဲ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အကယ္၍ ပါတီမွတ္ပုံမတင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြအရ ပါတီကုိ တရားမ၀င္ပါတီအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီလုိသာေၾကညာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏုိင္ငံလုံးကုိ လႊမ္းၿခံဳဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီ၊ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုပုိင္ရွင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး ေလးစားၾကည္ညဳိ ခ်စ္ခင္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္မဲဆႏၵနဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားတဲ့ ပါတီတရပ္ကုိ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ထင္တုိင္းက်ဲၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္လုိက္႐ုံနဲ႔ ပ်က္ျပယ္သြားမွာလား။ ပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူကေရာ ဒီအတုိင္းငုတ္တုတ္ခံမွာလား။

က်ေနာ့္အထင္ကေတာ့ နအဖအေနနဲ႔ ဒီလုိရမ္းရမ္းကားကား ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ယခင္က နအဖ ျပဳသမွ် အႀကိမ္ႀကိမ္ႏုခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ တနည္းနည္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ပါတီ၀င္ေတြက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ နအဖက ဘယ္လုိပဲဖ်က္ဖ်က္၊ ဘယ္လုိပဲေၾကညာေၾကညာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက တခဲနက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ မလြဲမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔လာမယ္ဆုိရင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ ပါတီရဲ႕အလံကို ငြားငြားစြင့္စြင့္ စြဲကုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေရး လူ႔အခြင့္အေရး အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကေတာ့ ျပည္ပကုိထြက္ၿပီး အေ၀းေရာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ က်ရာႀကံဳရာအခန္းက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးေတာ့ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိသာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြဟာ ပုိမုိျပင္းထန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ပါ၀င္ခြင့္မရဘူးဆုိရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အေနနဲ႔လည္း နအဖက က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳမွာမဟုတ္သလုိ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚထြက္လာမယ့္ ရလဒ္ေတြကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နအဖအစိုးရကို စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ အပါအ၀င္ အေထြေထြေသာ ဖိအားေတြကုိ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသာဆုိရင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအစစ ယုိယြင္းက်ဆင္းမႈဒဏ္ကုိ ခါးေကာ့ေအာင္ ခံေနၾကရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ပုိမုိဆုိးရြားက်ပ္တည္းတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဒုကၡေတြအတြက္ နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားကို ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုကၡကုိ စာနာပါ၊ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ထားပါလုိ႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာၾကားလုိတဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြကို၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားညႇာတာခဲ့တာ နအဖ သက္တမ္း တေလွ်ာက္မွာ တႀကိမ္တခါ တစုိးတစိမွ် ျပသခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူေတြဟာ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရလုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ ေသေၾကပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ႀကံဳေနရခ်ိန္မွာေတာင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ငဲ့ညႇာသနားမႈကို မျပခဲ့သလို သူတပါးရဲ႕ တုိင္းတပါးရဲ႕ စာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ ေပးအပ္လာတဲ့ အကူအညီမ်ားကိုေတာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့တာ သာဓကပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားလုိတာက အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနမယ့္အျပင္ ေသလြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း သမုိင္းေနာက္ေၾကာင္းမလွဘဲ သမုိင္းတရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကမယ့္အေရး ေတြးေတာစဥ္းစားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ေန၀င္း၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္၊ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀နိဂုံးကုိ သံေ၀ဂယူၿပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူးလုိ႔ေတာ့ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡဟာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အသြင္ကုိေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဦးတည္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစယူခဲ့စဥ္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါမွ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီရယ္လုိ႔ မုိးလုံးျပည့္ ႂကြား၀ါခဲ့တဲ့ စကားေတြဟာ ထုိစဥ္ကတည္းက ေကအန္ယူ၊ ေကအန္ပီပီ၊ အက္စ္ယူအာေအ တုိ႔နဲ႔ တုိက္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲႀကီး တုိက္ပြဲငယ္ေတြရဲ႕ အသံေတြက ပ်က္ရယ္ျပဳေနသလုိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီကာလမွာ ကုိးကန္႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဟာလည္း နအဖရဲ႕ ႂကြားလုံးေတြကို သေရာ္ေနသလုိ ရွိေနပါတယ္။ အခုလည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားပါၿပီ၊ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီဆုိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မေျပမလည္မႈကေန စစ္ျပင္ဆင္မႈအထိ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြဟာ နအဖရဲ႕ တခ်ိန္က ႂကြားလုံးေတြနဲ႔ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လက္တေလာအေျခအေနမွာ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ တဖက္သတ္ ဖိအားေပးႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္က ဒါကုိလက္မခံဘဲ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း နအဖ ဘက္က လက္ခံမယ့္သေဘာမရွိဘဲ တဖက္သတ္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလုိသာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ ေဒသအလုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကေန တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လာမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ နအဖရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို မလုိက္ေလ်ာတာဟာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေတြကို ၀ါသနာထုံလုိ႔၊ စစ္ကုိလုိလားလုိ႔ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားၾကသူေတြဟာ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ုံေတြ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ႀကဳံခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတုိင္လည္းပဲ ေက်းရြာစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့ ခုိကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ စစ္ကို မလုိလားၾကပါဘူး။ စစ္ကို မုန္းတီးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလုိလားဆုံးပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး ျပည္နယ္အေရး ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ မလြဲသာမေရွာင္သာ တုိက္ပြဲ၀င္ ေနၾကရတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္ကလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လိုလုိလားလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္က သေဘာထားအမွန္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ နအဖ အာဏာပုိင္ေတြက မလိမ့္တပတ္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြကို ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးပါဆုိၿပီး ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ အယုံသြင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး ျပည္ေထာင္စုအေရးေတြကုိ တင္ျပခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေတာင္မရဘဲ မွတ္တမ္းတင္႐ံုတင္ထားပါမယ္ဆုိၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့တာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိအလားတူ နအဖရဲ႕ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ကာလတေလွ်ာက္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႔ရလာဖန္မ်ားေတာ့ နအဖအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈမရွိသလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္အတြက္လည္း မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ မရရွိေသးတာကို ေတြ႔ျမင္လာရတယ္။ အထူးသျဖင့္ နအဖက ေရးဆဲြၿပီး အတင္းအက်ပ္ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာလည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့အျပင္ စစ္တပ္ကသာ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ ထာ၀ရစုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိျမင္ထားၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ နအဖ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး ဆုိတာေတြကို လက္မခံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့တုန္းက အႀကံအစည္မ်ားဟာလည္း ဘူးေပၚသလုိေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ျမဴဆြယ္ျဖားေယာင္းၿပီး ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ အႀကံအစည္ေတြ ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ေသြးခြဲၿပီးေတာ့ အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္လုပ္မယ့္ အႀကံအစည္ေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္ၿပီး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ကို သြတ္သြင္းၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေအာင္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအႀကံအစည္ေတြကို မလုိက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို နအဖအေနနဲ႔ စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာလား။ ဒီလုိသာဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ မလြဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ခုခံစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား မမွ်တတဲ့ န၀တရဲ႕တပ္ေတြကို တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ဆႏၵမရွိၾကပါဘူး။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္သာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖက တုိက္ခုိက္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ခုခံၾကရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ျဖစ္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အေတြ႔အႀကဳံေတြအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ဘဲ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စုိးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြဟာ မေရတြက္ႏုိင္သလုိ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ က်ဆုံးသြားတာဟာလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ၀ယ္ယူခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ေတြ၊ အေျမာက္ႀကီးေတြ၊ က်ည္ဆန္ေတြ၊ ဒုံးက်ည္ေတြ၊ ဗုံးဆန္ေတြအတြက္ ကုန္က်တဲ့ေငြေတြဟာ တုိင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဖန္တီးရမယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလာမယ္ဆုိပါက ေနာက္ထပ္ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြေတြ ဘယ္၍ဘယ္မွ် ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆုိတာ မခန္႔မွန္းႏုိင္သလုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြဟာလည္း အတုိင္းအဆမဲ့ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ကေတာ့ စစ္ပြဲကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္ေတြကို တုိးခ်ဲ႕လာႏုိင္သလုိ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေတြကိုလည္း အေျမာက္အျမား သုံးစြဲၿပီးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဖန္တီးေကာင္းဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ပြားေအာင္ အဘက္ဘက္က ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ ။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/29310b.php

0 အၾကံျပဳျခင္း: