Thursday, March 25, 2010

ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစခ်င္ပါ

ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစခ်င္ပါ


လာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚအၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္သင့္သည္ မသင့္သည္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မည္သို႔ခ်မွတ္မည္၊ မည္သို႔ ခ်မွတ္သင့္သည္ကို အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လူထုအၾကားတြင္ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္မူ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ကဲြလဲြသည့္ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပၚလာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ ေရခ်ိန္သည္ ပိုမို၍ ျမင့္တက္လာခဲ့ရသည္။

ပါတီသက္တမ္း ၂ဝ ခန္႔အၾကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လိုလားသူမ်ားက ၾကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ေသာ ေရႊဂံုတိုင္ အမည္ရ ေၾကညာစာတမ္းအား NLD က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေရႊဂံုတိုင္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ NLD အေပၚ ျပည္သူအမ်ားအျပားက အားရေက်နပ္စြာ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေရႊဂံုတိုင္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အံတုစိန္ေခၚရန္ အင္အားတရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဂံုတိုင္ျဖင့္ ရပ္တည္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္ ၆ဝ အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒထုတ္ျပန္မႈအၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့သည့္အခါ ပါတီၿပိဳကဲြမည့္အေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကို ယံုၾကည္အားကိုးကာ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲပံုေပးခဲ့သည္။ ထိုပါတီၾကီးက စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ၿမဲေရး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း က်င္းပေပးမည့္၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားလာၾကသည္မွာ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေအာင္ပြဲအတြက္ လည္စင္းေပးမည့္လုပ္ရပ္ ျပည္သူ အမ်ားက သေဘာထားမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ပါတီရပ္တည္ေရးတခုကိုသာ ေရွး႐ႈ၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို စစ္အာဏာရွင္ ကြၽန္ဇာတ္သြင္းမည့္ ခရီးရွည္ထဲ ဆြဲေခၚမည္ကို လက္ခံဖြယ္ မရွိပါ။

ထိုအထဲမွ အံ့ၾသစရာေကာင္းေနသည့္ အခ်က္တခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရာမွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကပါ ပါတီရပ္တည္ေရးအတြက္သာ ၾကည့္႐ႈ၍ မိမိတို႔လိုပင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေက်ာခိုင္းကာ လာေနသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ကလည္း နအဖ၏ အကြက္ခ် အစီအမံ ျဖစ္ႏိုင္မလားဟူ၍ သံသယျဖစ္စရာပင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ မူလဘူတ မူဝါဒမ်ားကို အေသအေက် ဆုပ္ကိုင္သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္အား တၿပိဳင္တည္း လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္လိုက္ပါက ေနအိမ္တြင္ အထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အက်ဥ္းစံ NLD အမတ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရ အလိုက် ေရြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳကာ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကား အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္လာရျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာက စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ေစလိုသည့္အခ်ိန္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဟူ၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ပါ ေခါင္းခဲစရာ ေပၚထြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ မ်က္စိလည္စရာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သာ စစ္အစိုးရ ေထာင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း ၎တို႔ဘာသာ ဆင္းသက္လိုက္ျခင္းသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။

NLD သည္ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ပါတီျဖစ္ပါသည္။ ပါတီရွိမွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိပါတီႏွင့္အတူ ရပ္ခံေနသည့္ ျပည္သူလူထုၾကီး ရွိေနသေရြ႔ ႏိုင္ငံေရးမေပ်ာက္ပါ။ ႏွစ္ ၂ဝ လံုးလံုး ပါတီတည္ၿမဲေရးကို က်ားကန္ေပးခဲ့သည့္ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အဖမ္းဆီးခံရင္း ဒီမိုကေရစီခရီးကို ဆက္ခဲ့ၾက၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ တိုက္ပဲြဝင္မႈ၊ အာခံမႈမ်ားျဖင့္ NLD သည္ ရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္မာခဲ့သည္။ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု လႈိင္းတံပိုးကို ဆက္လက္၍ သယ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၂ဝ လံုးလံုး အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီခရီး သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ၄ ပံု ၃ ပံုခန္႔ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမ်ား၊ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ NLD သည္ အက်ည္းမတန္ဘဲ ဆက္လက္၍ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ဘက္ေပါင္းစံုမွေန၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့လင့္ကစား မွန္ကန္တည့္မတ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ဂ႐ုဏာသက္စြာ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီမရွိလွ်င္လည္း အာဏာရွင္စနစ္အား တိုက္ဖ်က္မည့္၊ ရပ္တည္ခ်က္ တူညီသည့္ အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္တည္ခ်က္ မေျပာင္းမခ်င္း တည္ရွိေနမည့္ အရာပင္ ျဖစ္သည္။

လူထုက ေပးအပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ကာ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ၊ စစ္အစိုးရက ေအာက္လိုင္းခ်ေပးလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္တၾကိမ္ ဝင္ေရာက္လိုက္ပါက ျပည္သူလူထုက မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားပါေတာ့မည္နည္း။ လူထုေခါင္းေဆာင္က ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ဆိုပါက လက္မခံဟု သူ၏ သေဘာထားေပးျခင္း၊ ပါတီဗဟိုေခါင္းေဆာင္အမ်ားကလည္း ထိုသို႔ေသာ သေဘာထား ရွိေနလင့္ကစား ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရးကိုသာ မျဖစ္မေန စိုင္းျပင္းမည္ဆိုလွ်င္ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို မည္သူမွ် ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔အေပၚ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူကိုသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိသည္။ တခ်ိန္တခါက ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔ ေသြးေခြၽး၊ အသက္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ ပုခံုးထမ္းတင္ေပးခဲ့ရသည္ကို ျပည္သူလူထုက ေမ့ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔တိုက္ပဲြကိုသာ ေရွး႐ႈသင့္ပါသည္။ စစ္အစိုးရက ၎တို႔ သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ အကြက္ခ်စီမံခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို မစေတးသင့္ပါ။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေရာ အႏိုင္ရပါဦးမည္လား။ ျပည္သူမ်ားက လက္ျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ NLD ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေျချဖင့္ ဖ်က္ပစ္ရာပင္ ေရာက္သြားပါမည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း သေဘာကြဲလြဲမႈ အက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တူညီေသာ အသံမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ကာ၊ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ေပ်ာ္မဆံုး တၿပံဳးၿပံဳးျဖစ္မည့္ အေနအထားကို ေရွာင္ရွားေစလိုပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္စမ္းသပ္လိုသူ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားပါတီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း၊ ပါတီသစ္တရပ္ တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ NLD ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို အစြန္းအထင္းမခံရာ ေရာက္ေပမည္။ ထို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကား ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္အားလံုး တစုတေဝးတည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရပ္တည္သင့္လွေပသည္။

စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္သည့္ တဖက္သတ္ ဥပေဒေၾကာင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရႏိုင္ပါ၊ ဤသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ သမုိင္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရအသစ္၏ တရားဝင္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပက္ရယ္ျပဳဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယခုအခါသည္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳ ပါတီတရပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္၍ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းစကို ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကား ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစလိုပါ။ ဤသည္မွာ လူထုဆႏၵပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအား ဆန္႔က်င္ၾကပါစို႔ …
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5112-2010-03-25-12-47-14.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: