Thursday, March 25, 2010

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္


(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔…..)

(က)
ပထမတြင္ ….ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သတ္မွတ္ထား၏။

သို႔ေသာ္…. အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားအား ခုခံတုိက္ခိုက္ရန္၊ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို၊ ‘စစ္အမိန္႔’ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ …ပထမ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာရက္အား ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကရသည္။ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ…. ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္၏။

ေတာ္လွန္မည့္ေန႔ ‘ဒီ ေဒး’ အေျပာင္းအလဲရွိသကဲ့သို႔ …စစ္တုိင္း ၁ ၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ရွိ၏။

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္မူ ….. တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိသည့္ ဗိုလ္မႉးရန္ႏုိင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္၊ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ သားမက္) ၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္ဌာနက သိရွိသြားၿပီး တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေရးယူစံုစမ္းလာ၏။ ပဲခူးရွိ တုိင္း ၄ တြင္ လက္နက္မ်ားသိမ္းယူမည္အထိ အေျခစိုက္လာ၏။ ဤတြင္ ….. တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအား လက္ဦးမႈရယူႏုိင္ရန္အတြက္ …. ေတာ္လွန္ေရးစတင္မည့္ ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အား အေရးေပၚေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ရ၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္မည့္ ေန႔ရက္…

‘ဒီ-ေဒး’ ကား …၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္….။ စတင္မည့္အခ်ိန္ ‘န-နာရီ’ က … ၁၉းဝဝ နာရီ…။

(ခ)
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၃၁ ရက္…။
မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာ…လယ္တဲ…။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္အား ကံမၿမိဳ႕နယ္ ပု႑ားရြာတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး၊ ဗုိလ္မႉးေအာင္၏ တုိင္း ၇ တုိငး္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က …. မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကစြန္းေျမာင္ရြာအနီးရွိ လယ္တဲငယ္တခုတြင္ ယာယီအေျချပဳထားသည္။ ပု႑ားရြာႏွင့္ ကစြန္းေျမာင္ရြာမ်ားက ေျခလ်င္ခရီးႏွင့္ ၄ မိုင္ ခရီးမွ်သာေဝး၏။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မစတင္မီကတည္းမွပင္ ဆင္းမလားေရာက္ ၿဗိတိသွ်မ်ားႏွင့္ ဖဆပလ သည္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားခဲ့၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အိႏၵိယရွိ သခင္သိန္းေဖ (စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္) ၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဖဆပလ ႏွင့္ Force - ၁၃၆ အၾကား စစ္ေရးအရ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေန၏။ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး တပ္သားမ်ားအား Force - ၁၃၆ မွ ေလထီးႏွင့္ ဖက္ဆက္ေတာ္လွန္ေရး စစ္တုိင္းၾကီးမ်ားတြင္ ခ်ေပး၏။ စစ္တုိင္းမ်ားအားလံုးတြင္မူ မဟုတ္…။ ဗိုလ္မႉးေအာင္၏ တုိင္း ၇ တြင္ ရွိ၏။ သခင္သန္းထြန္း၊ ကိုဗဟိန္းတို႔ အေျချပဳထားသည့္ ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ရွိ၏။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ တုိင္း ၂ တြင္ ရွိ၏။ တိုင္း ၂ တြင္က …. သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးၾကီးေနဝင္းတို႔ တာဝန္ယူၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္တြင္က မရွိ….။ တုိင္း ၇ ႏွင့္တြဲ၍ သံုးရသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ တုိင္း ၇ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာအနီးရွိ လယ္တဲတခုသို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ…. ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္) ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု (ျမဴနီစပယ္မင္းၾကီး၊ အၿငိမ္းစား)၊ ဗိုလ္မႉးစမိုက္ (ဗိုလ္မႉးၾကီး လွေအာင္) ၊ ဗိုလ္မႉးဖုိးကြန္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အၿငိမ္းစား၊ ဆိုဗီယက္သံအမတ္ၾကီး) တို႔လည္း လိုက္ပါလာၾကသည္။

တေပါင္းေႏြ၏ မြန္းတည့္ေနက ပူျပင္းလြန္းလွ၏။ အပူရွိန္ေၾကာင့္ သက္ကယ္မိုးသည္ တဖ်စ္ဖ်စ္ႏွင့္ ျမည္ေန၏။ ညိဳေျခာက္ေနသည့္ ႐ိုးျပတ္ေတာအား ျဖတ္၍တုိက္ခတ္လာည့္ေလကား…. ေလပူ….။ တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္အိုညီေနာင္က တပင္လံုး အပြင့္နီနီရဲရဲမ်ားႏွင့္ အနီေရာင္ ခ်ယ္ထား၏။ ေလပူအေဝွ႔ေၾကာင့္ လက္ပံပြင့္တို႔က ေလဟုန္စီး၍ ေျမသို႔ ဝဲ၍ …ဝိုက္၍ သက္ဆင္းေနၾက၏။ ေျမျပင္ပင္ရင္းတြင္လည္း ရဲရဲ…။

တဲအတြင္း၌က …. ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္၊ ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု၊ ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔ ထုိင္ေနၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ Force - ၁၃၆ ၏ တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ သူ႔ထံသို႔ ေပးပို႔လုိက္သည့္ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည္။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား တခြက္ၿပီး တခြက္ ေသာက္၍ေန၏။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မ်က္ႏွာသည္ …. တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ …။ တင္းမာေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာက …. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္ …ေဒါသမထြက္…။

(ဂ)
Force - ၁၃၆ က (ဖဆပလ) အား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူတုိ႔၏ ေျပာက္က်ားတပ္၊ သတင္းေပးအဆင့္ႏွင့္သာ ဆက္ဆံခ်င္၏။ ဖက္ဆစ္ဝင္႐ိုးတန္း အင္အားစုအား စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ျပဳ၍၊ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ (ဖဆပလ) အေပၚ သေဘာမထားလို..။ ၿပီးလွ်င္ … ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးထားသည့္၊ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကိုလည္း Force - ၁၃၆ ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ရမည္။ အျခားစစ္တုိင္းမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္သြယ္ရဟူ၍ ကန္႔သတ္ထား၏။ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္သည့္ အခ်ိန္အထိ မခ်ေသး…။ ဤတြင္ … တုိင္း ၇ ၏ ဒုတိယစစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္ ေပါက္ကြဲေလ၏။ မဟာမိတ္တပ္မ်ာအား ‘ငါ ’ ႏွင့္ ကိုင္တုတ္ဖူး၏။

“ဒီမေအေပးေတြဆီက လက္နက္မရေရာ ဂ်ပန္ကို မတိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ရွိတဲ့လက္နက္နဲ႔ ဂ်ပန္ေတြ ဖင္သနီလန္ကုန္ေအာင္ တုိက္ျပမယ္။ ဂ်ပန္တင္မကဘူး ဒင္းတုိ႔ကိုပါ တုိက္ျပမယ္။ … နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေၾကးနန္းစာအား အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ဖတ္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အနီးတြင္ ထုိင္ေနသည့္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္အား…။
“ကဲ… အားလံုးၾကားရေအာင္ ဒီေၾကးနန္းကို ဗိုလ္စိန္မွန္က ဖတ္ျပလိုက္စမ္းပါ”…ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္အတြင္းမွ ေၾကးနန္းစာအား ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သို႔ လွမ္း၍ေပး၏။

ေၾကးနန္စာက ….မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္း ၇ စစ္ေဒသသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းအား Force - ၁၃၆ သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ ေၾကးနန္းစာအေပၚ Force - ၁၃၆တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္လာသည့္ ေၾကးနန္းစာ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္က ….ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမ္းေပးသည့္ ေၾကးနန္အား အသံျမႇင့္၍ ဖတ္ျပ၏။

“Major General Aung San (Self Styled)”…
“ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ဘြဲ႔ေပးထားသူ ေအာင္ဆန္း…”

ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္သည္ ေၾကးနန္းစာ၏ ပထမတေၾကာင္းအား ဖတ္ၿပီး… ဆက္၍ မဖတ္။ ရပ္လိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ေဒါသႏွင့္ …။

“ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေစာ္ကားတာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ ဒီေကာင္ေတြ လူပါးကို ဝတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ ကၽြန္ေတြပဲလို႔ ထင္ေနတုန္းပဲနဲ႔ တူတယ္”

အားလံုးက … Force - ၁၃၆ ၏ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးထားသည့္ ပထမဆံုးစာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ေနၾက၏။ မေက်နပ္ၾက…။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဒီလို အမည္တပ္ေရးတာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေစာ္ကားကာတာတင္ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာ…။ တမ်ဳိးသားလံုးကိုပါ ေစာ္ကားရာၾကတာပဲ”။ သခင္တင္ျမက ဝင္ေျပာ၏။

“ ကဲပါေလ ဆံုးေအာင္ဖတ္ၿပီးမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကတာေပါ့။ ဆက္ဖတ္စမ္းပါ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က …စကားစအား ျဖတ္၍ ဆက္ဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပး၏။ ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သည္ အံတႀတိတ္ၾကိတ္ႏွင့္ ေၾကးနန္းအား ဆက္၍ဖတ္၏။

“သင့္ထံမွ ေၾကးနန္းကို လက္ခံရရွိသည္။ လက္ဖတင္နယ္ကာနယ္ က႐ူးအား ျဖဴးအေနာက္တြင္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးၿပီး ယခု သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အတူရွိေနသည္။ A.F.O ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ Force - ၁၃၆ မွ အရာရွိအားလံုးကို ကာနယ္ကရူးက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ A.F.O လက္ေအာက္ရွိ သင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ အားလံုးသည္ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္အမိန္႔ ညႊန္ၾကးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ေဒသမ်ားရွိ သင္တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ သို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသရွိ သင္၏ တပ္မ်ားကို ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ မီးရထားလမ္းတေလွ်ာက္သို႔ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႔၍ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ ဂ်ပန္ကို စစ္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ တပ္မ်ားအားလံုး ထုိေဒသသို႔ ေရာက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို ေလထီးျဖင့္ ခ်ေပးမည္။ သင္တုိ႔ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စစ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကို ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ သေဘာထား အေၾကာင္းျပန္ပါ”

ေၾကးနန္းက ဤတြင္ ဆံုးၿပီ….၊ အားလံုး၏ ရင္အတြင္းမွ ေဒါသမီးအပူက … တေပါင္းေႏြႏွင့္ အၿပိဳင္…။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ တပ္မႉးမ်ားအား ေဝ့၍ၾကည့္ၿပီး…. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ပင္ စကားအား ဆို၏။

“ဒီမွာ ကိုယ္တုိ႔ ဂ်ပန္ကို ထခ်တာဟာ သူတုိ႔အလိုကို လုိက္ေလ်ာဖို႔၊ သူတုိ႔က အသိအမွတ္ျပဳတာကို ရခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္အျဖစ္ ကိုယ္တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဂ်ပန္ကို ထေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ကိုယ္တုိ႔ကို အသိအမွတ္မျပဳခ်င္၊ ေလးေလးစားစား မဆက္ဆံခ်င္လည္း ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိ႔အဖို႔ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ုံးႏိုင္သေလာက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ကို ခ်ႏိုင္သေလာက္ ကမၻာက ကိုယ္တုိ႔ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာမွာပဲ။ ဒီအဂၤလိပ္ေတြကိုလည္း သိပ္မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔။ သူတို႔ဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဆိုတာလည္း မေမ႔နဲ႔။ ကဲ .. သူတုိ႔ဆီကို ကိုယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမန္ဆံုး ျပန္ပို႔ရမယ္။ အဲဒီေၾကးနန္း အခုပဲ ေရးလိုက္မယ္”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ တဲအတြင္း၌ ခဏငယ္မွ် တိတ္ဆိတ္၍သြား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား ငွဲ႔၍ ေသာက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. စာရြက္လြတ္တရြက္ေပၚ၌ ေၾကးနန္းစာအား ခ်၍ေရး၏။

“မွ
ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဖ တ ပ လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ။

သို႔
စစ္ေသနာပတိ
မဟာမိတ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
အေရွ႕အာရွေတာင္ပိုင္း

သင္တို႔ထံမွ ေပးပို႔ေသာ…. ေန႔စဲြပါ ေၾကးနန္းကို ရရွိပါသည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ ေဒသမ်ားရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားအားလံုး ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၍ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ပါ ဟူေသာ သင္တုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါ။ ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာက္က်ားတပ္အခ်ဳိ႕ တပ္ျဖန္႔စစ္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖ တ ပ လ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္အတုိင္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားက တုိက္ခိုက္ရင္း သင္တုိ႔၏ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပူးတြဲတုိက္ခိုက္သြားလိုသည္။

သို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲရန္ သင္တုိ႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရွာရွိ တေယာက္ ကၽြႏု္ပ္ထံ အျမန္ပို႔ေပးေစလိုသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ သင္တုိ႔ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ လက္နင္ခဲယမ္းႏွင့္ ေဆးဝါးစစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညႊန္ျပသည့္ ေနရာမ်ားသိုိ႔ အျမန္ဆံုး ခ်ေပးေစလိုသည္။

လက္နက္ခဲယမ္းကို အျမန္ဆံုး ေလထီးႏွင့္ခ်ေပးရမည့္တပ္မ်ားႏွင့္ေဒသမွာ
(၁) ဗိုလ္ၾကီးစိန္ဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၆ ၊ မင္းတုန္းအေရွ႕ေဒသ။
(၂) ဗိုလ္ၾကီးစန္းယု ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၂ ၊ မင္းတုန္း ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသ။
(၃) ဗုိလ္ၾကီးမိုးညိဳ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈ တပ္ရင္း၊ မင္းဘူးေဒသ။
(၄) ဗုိလ္မင္းလြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္း ၇ ဌာနခ်ဳပ္၊ ကင္းတပ္ခြဲ
အျမန္အေၾကာင္းျပန္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ေၾကးနန္းအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။
ေလအေသြ႔ေၾကာင့္….တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္ညီေနာင္မွ လက္ပံပြင့္တို႔က …. ေလဟုန္စီး၏။ ေဝလည္း ရဲရဲ….။ ေၾကြလည္း ရဲရဲ…..။

“… ရင့္ေၾကြ ေညာင္းသည္
ရြက္ေဟာင္း စြန္႔ပစ္၊ ဘဝသစ္သို႔
သနစ္ေျပာင္းမည္၊ ဖူးသစ္မိသည္
အနီထဲမွ ၾကယ္ျဖဴပြင့္ … ”

(ဒဂုန္တာရာ၏… မတ္လေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာမွ)

အညႊန္း။ ။ သခင္တင္ျမ၏ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မတြဲ)
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5102--force----.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: