Thursday, July 22, 2010

စစ္အစိုုးရ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ေထာက္ခံသလားလွေတာသား

ဇူလုုိင္ ၁၂ ၇က္ထုုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္မွာ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ရဲ့ ကေလာင္ခြဲ ေအာင္ထြဋ္ေရးတဲ့ ဖြဲ့စည္းပုုံကုုိ ေ၀ဖန္တဲ့ ေဆာင္းပါးပါပီးမၾကာခင္ The Voice ၈်ာနယ္ကုုိ ၂ ပတ္ အပိတ္ခံရတယ္လုုိ့ ၾကားရပါတယ္ဒီေနရာမွာ မွတ္ရလြယ္ေအာင္ ေဆာင္းပါးရွင္ကုုိ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္လုုိ့ဘဲ ညႊန္းပါရေစ။ စစ္အစိုုးရ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ လက္ခံသူ၊ စစ္အစိုုးရနဲ့ နီးစပ္သူလုုိ့ အမ်ားက အသမုုတ္ခံေနရတဲ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ဘာေၾကာင့္ Concept နဲ့ Process ေဆာင္းပါးမ်ိဳး ေရးသလဲဆုုိတာ စိတ္၀င္စားဘုုိ့ေကာင္းပါတယ္သူ့ေဆာင္းပါးကုုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ -စစ္အစိုုးရရဲ့ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ မွာ သမတကုုိ ဗီတုုိအာဏာေပးမထားေပမဲ့ သမတ မၾကိဳက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတခုုခုုကုုိ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က တင္သြင္းလာရင္ ၂၅ ရာႏွုဳန္း စစ္ဗုုိလ္အမတ္ ၁၆၆ ဦးက ကန့္ကြက္မဲေပးၾကမွာျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္ သမတလက္မခံတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳး ျပင္ခ်င္သပဆုုိရင္ အရပ္သားအမတ္ ၄၉၈ ဦးထဲက အနည္းဆုုံး ၃၃၃ ဦး ေထာက္ခံမွျဖစ္မယ္ဆုုိတာ (မျဖစ္ႏုုိင္ေအာင္ လုုပ္ထားတာမုု့ိ) ဖြဲ့စည္းပုုံမွာ ေရးမထားတဲ့ သမတရဲ့ ဗီတုုိအာဏာျဖစ္တယ္လုုိ့ ေရးခဲ့တာပါ။ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲအပီး ပထမဆုုံးအေရြးခံရမဲ့ သမတကုုိ စစ္တပ္က ေခါင္းေခါက္ေရြးတဲ့ စစ္သားသမတ မုုခ်ဧကန္ျဖစ္ရမယ္လုုိ့ တထစ္ခ်ယူဆပီး ေရးထားတာေၾကာင့္ စစ္အစိုုးရ၀ွက္ဖဲကုုိ ထုုတ္ျပသလိုု ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ စစ္အစိုုးရကုုိ နားရြက္ တံေတြးဆြတ္သလိုု ျဖစ္သြားပုုံရပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ သမတ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ သေဘာမက်တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳးကုုိ စစ္ဗိုုလ္အမတ္ ၁၆၆ ဦးက လက္ခံမွာမဟုုတ္ဘူးလိုု့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ မေျပာရုုံတမယ္ရွိတာမုုိ့ နအဖဘက္က ပုုိပီး စိတ္ခုုသြားပုုံရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ စစ္ဗိုုလ္အမတ္ ၁၆၆ ဦးရဲ့ ကန့္ကြက္မဲကုုိ သမတရဲ့ ေရးမထားတဲ့ ဗီတုုိ (Default Veto) လုု့ိသုုံးထားတာမုုိ့ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဘုုိ့ေနေနသာသာ စစ္တပ္ကဘဲ ၾကိဳးကုုိင္ထားမွာမုုိ့ သာမန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳး ျပင္ဘုုိ့ေတာင္ စစ္တပ္သေဘာမတုူရင္ မျဖစ္ဘူးဆုုိတဲ့ သေဘာေဆာင္သြားပါတယ္ ဒီမွာတင္ စစ္အစိုုးရအေနနဲ့ အနာေပၚ တုုတ္က် ျဖစ္သြားပုုံရပါတယ္ေနာက္တခ်က္က သမတလက္မခံတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳး ျပင္ခ်င္သပဆုုိရင္ အရပ္သားအမတ္ ၄၉၈ ဦးထဲက အနည္းဆုုံး ၃၃၃ ဦး ေထာက္ခံမွျဖစ္မယ္ဆုုိတာဟာ အရပ္သားအမတ္စုုစုုေပါင္းရဲ့ သုုံးပုုံ၂ ပုုံေထာက္ခံဘုုိ့ မျဖစ္နုုိင္ဘူး-လက္ေတြ့မွာ ၾကံ့ခုုိင္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီနဲ့ တစညလုုိ ပါတီေတြက အမတ္ေတြ စစ္အစိုုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ မဟာမိတ္ပါတီအမတ္ေတြက အရပ္သားအမတ္ အမ်ားစုုျဖစ္ေနမွာမုုိ့ ျပည္သူလူထုုအက်ိဳးလုုိလားတဲ့ အရပ္သားအမတ္ ၃၃၃ ဦးလုုိတယ္လုုိ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ဥပယ္တမ်ည္နဲ့ ေထာက္ျပတာကုုိ စစ္အစိုုးရက မ်က္ေထာင့္နီသြားတာ ျဖစ္နုုိင္ပါတယ္ပုုိပီး စာဖတ္သူေတြ ရွင္းသြားေအာင္ ျပည္သူနဲ့ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြ သာမန္ထက္ပုုိပီး ညီညြတ္ၾကမယ္ဆုုိရင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမွဳရွိတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္တခုုကုုိ အေသအခ်ာ ခံစားရပါလိမ့္မယ္လုု့ိ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ မွတ္ခ်က္ခ်တာဟာ လူထုုကေန ျပည္သူလူထုုအက်ိဳးလုုိလားတဲ့ အရပ္သားအမတ္ ၃၃၃ ဦးရေအာင္ စစ္အစိုုးရ မေထာက္ခံတဲ့ပါတီေတြကုုိ မဲဖိေပးရင္ ကုုိယ္လုုိခ်င္တာ ရႏုုိင္တယ္လုုိ့ ဆုုိလုုိရာေရာက္ေနတာမုုိ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ကုုိ မဖမ္းတာဘဲ ေတာ္လွပီလုုိ့ ဆုုိရမလုုိ ျဖစ္ေနပါတယ္ဒီမွာတင္ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ေရးတာေတြ လြဲေနပါတယ္ဆုုိပီး ပိေတာက္ေျမလုုိ စစ္အစိုုးရ ေဘာင္းေတာ္ညိတ္ ဘေလာ့ဆုုိက္ေတြက အူယားဖားယား လုုိက္ရွင္းရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ရဲ့ ဒီေဆာင္းပါးဟာ ျပည္တြင္းမွာေနပီး ဖြဲ့စည္းပုုံရဲ့ အျပစ္အနာအဆာကုုိ ဥပယ္တမ်ည္နဲ့ ေထာက္ျပရုုံမက လူထုုကုုိပါ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ့အက်ိဳး လုုိလားတဲ့ပါတီေတြကုုိ ေထာက္ခံမဲ အျပတ္ေပးပါဆုုိတဲ့ သေဘာေရာက္ေစတဲ့ ေဆာာင္းပါးမ်ိဳးေရးတာမုုိ့ ၾကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခံရႏုုိင္တဲ့အတြက္ သတၱိကုုိ ခ်ီးက်ဴးထုုိက္ပါတယ္တဘက္ကလဲ စစ္အစိုုးရရဲ့ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့ စစ္တပ္ကုုိ ကာကြယ္ထားတဲ့ ပုုဒ္မ ၁၀၀နီးပါးကုုိ ၂၅ ရာႏွဳန္း စစ္ဗိုုလ္ေတြရဲ့ ေထာက္ခံမွဳမရဘဲ ျပင္လုုိ့မရတာသာရွိပါတယ္-သာမန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳးကုုိ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲနဲ့ျပင္နုုိင္ပါတယ္လုုိ့ ၀ါဒျဖန့္ေနသူေတြအားလုုံးကုုိ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ေပးတဲ့ မက္ေဆ့က စစ္အစိုုးရ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဟာ သာမန္ဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳးေတာင္ ျပင္ဘုုိ့မျဖစ္နုုိင္ဘူးလုုိ့ သြယ္၀ုုိက္ေျပာရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ဒီအခ်က္ကုုိ ပိုုပီး ပီျပင္ေစဘုု့ိအတြက္ ေနာင္ကုုိ ပညာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးက စစ္အစိုုးရ ဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ရွဳေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက သုုံးသပ္ရာမွာ ဒီကိစၥကုုိ သူအရင္ဆုုံး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တာ သိေစခ်င္လုုိ့ ေရးတာပါလုုိ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္က ေဆာင္းပါး နိဂုုံးမွာ ရဲရဲတင္တင္း ေရးထားပါတယ္။တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုုးရဖြဲ့စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ အလကားပါလုုိ့ ေျပာသူေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ မေရတြက္ႏုုိင္ေပမဲ့ ဘယ္အခ်က္ေတြဟာ တုုိင္းျပည္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္တယ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့စစ္တပ္အက်ိဳးကုုိ ဘယ္လုုိကာကြယ္ထားသလဲဆုုိတာေတြကုုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပီး လူထုုကုုိ အသိေပးႏုုိင္သူက အေတာ္နည္းပါတယ္။ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ဟာ တကယ္ဘဲ စစ္အစိုုးရနဲ့နီးစပ္သူလား-တကယ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကုုိ သေဘာက် ယုုံၾကည္သူလားဆုုိတာ က်န္ေတာ္ မသိပါ။ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ကုုိလဲ မျမင္ဘူးပါ။ဒါေပမဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္ပါ ေအာင္ထြဋ္ ေဆာင္းပါးကေတာ့ စစ္အစိုုးရ ဖြဲ့စည္းပုုံကုုိ ယုုံၾကည္သူလုုိ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ခံယူထားတာဟာ ျပည္တြင္းကေန စစ္အစိုုးရကုုိ ပူးသတ္မဲ့ ကတၱီပါ လက္အိတ္စြပ္ထားတဲ့ သံလက္သီးလားလုုိ့ေတာင္ ေမးစရာျဖစ္ေနပါတယ္

0 အၾကံျပဳျခင္း: