Monday, August 23, 2010

အနာဂါတ္အတြက္ မနက္ျဖန္မ်ားအနာဂါတ္အတြက္ မနက္ျဖန္မ်ား

က်ေနာ္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ ေသျခာတိက်ေသာ အနာဂါတ္တခုရွိေနသည္။ ယင္းမွာစစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္္ျဖစ္ေပၚေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ က်ေနာ္္တို႔မွာ ေန႔ မအား ၊ ည မအား တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ေနၾကသည္။ အထူး အားရစရာေကာင္းသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတခုတည္းမွ မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတကာမွ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ တက္ၾကြ ေသာ အင္အားစုမ်ား က ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ ည သန္ေကာင္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ေနသည္။ အိပ္ေရးပ်က္ေသာ္လည္း က်ေနာ္္တို႔မွာ ေန႔စဥ္ေဆြးေႏြး ေနၾက ျဖစ္သည္။ ခုအပါတ္မွာ အေျဖေတြက က်ေနာ္္တို႔ လက္ထဲမွာေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ပထမအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင္႔ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ တတိယအခ်က္မွာ အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားက ကုလသမဂၢကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ေထာက္ခံတိုက္တြန္းျခင္း၊ စတုတၱအခ်က္မွာ နအဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အရပ္သားအစိုးရကို ကုလ သမဂၢတြင္ အသိ္အမွတ္မျပဳေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဒီေတာ႔ က်ေနာ္္႔အေနျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို မွ်ေ၀ခံစားေစခ်င္သည္။ ေဆြးေႏြးႀကေစခ်င္သည္။ သိသာ ေစခ်င္သည္။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ ဤအခ်က္( ၄ ) ခ်က္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလအထိ ေတာ္လွန္ေရးအဓြန္႔ ရွည္ၾကာမည့္သူမ်ားေတြလိုအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ျပီး ေနရမည္႔ကာလမဟုတ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္ဆီးပ်က္စီးေစမည္႔အခ်က္ျဖစ္၍ လူတိုင္း ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခ်င္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပထမအခ်က္ကို ေလ႔လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ပထမအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ စစ္ကြ်န္ျဖစ္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတံခါးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္း ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီ ျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ေသြဖီျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိသာနိုင္သည္။ သူတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင္႔အေရးကို ခ်ိဳးႏွိမ္ခံထားရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားသျဖင္႔ ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပဳျပင္ရန္ေျပာေသာ္လည္း လိုက္ေလွ်ာျခင္းမရွိ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသားလြတ္တိုက္ခုိက္ၿပီး ဥပေဒေတြ တသီႀကီး ထုတ္ျပန္ကာ ဒီမိုကေရစီ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္သည္။ ယခု သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းသည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ညစ္ပတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက သိသာႀကသည္။

ျပည္သူေတြကလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခြင္႔ျပဳသည္ဆိုပါက ယခု ႀကံ႔ဖြံ႔သည္ပင္ အေျခမလွျဖစ္သြားေပလိမ္႔မည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္ခင္ႀကင္နာစိတ္ႏွင္႔ ေထာက္ခံယံုႀကည္မႈၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္လိုက္သည္ဟု ေၾကညာ ျခင္းျဖင္႔လည္း စစ္အစိုးရကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသာမာမူ ေၾကာင္႔ ႀကံ႕ဖံြ႔နိုင္သြားသည္ ဆိုပါစို႔။ ယင္း ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီက အရပ္သားအစိုးရ ဖြဲ႔လွ်င္ နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ ျပဳမည္မဟုတ္ေခ်။ အသိအမွတ္မျပဳေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံတကာကို တိတိက်က် ေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔က်က် ေတာင္းဆိုထားရန္လိုသည္။ သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေျပာရံုႏွင္႔ မလံုေလာက္ေသး။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ႀကေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ယင္းအခ်ိန္က စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ႔ဖူးၾကၿပီ။ တခ်ိဳ ႔က ေထာင္ထဲေရာက္သူ ေရာက္သြားၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႀကရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ မည္သို႔မွ် စင္ၿပိဳင္အစိုးရ မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ႔ႀက။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပတြင္မူ အေ၀းေရာက္ အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာလာေသာအခ်ိန္တြင္ အေ၀းေရာက္အစိုးရသည္လည္း ခါးမသန္လွေတာ႔။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ခ်င္လာၾကၿပီ။ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလာၾကၿပီ။ ေဆြးေႏြးေနႀကျပီ။ ညႇိႏိုင္းေနႀကရျပီ။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ သက္သက္ပါ၀င္ရမည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ သက္ႀကီး၀ါႀကီးသူေတြျဖစ္ေနၿပီ။ စိတ္သြား၍ ကိုယ္မပါၾက သူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူတို႔လည္းပါ၀င္၊ အျခားထင္ရွားေသာသူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းၿပီး ၾကားျဖတ္ အစိုးရဖြဲ႔စည္း ေရးျပဳလုပ္ၾကမည္ဆိုက သင္႔ေတာ္သည္ဟု စဥ္းစားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ တြင္ ႏိုင္ငံေရးေျမခံေရခံ ေကာင္းေနဖို႔လိုေနသည္ကိုလည္း တြက္ခ်က္ထား ရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ အေမရိကန္ သမတ အိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္မွေနၿပီး ကုလသမဂၢကို တိုက္တြန္းေထာက္ခံ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဤအခ်က္မွာစစ္အစိုးရ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလံုးကို ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မွဳအေပၚ တရားစီရင္ စစ္ေဆးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတင္ၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ျဖစ္သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္ နအဖစစ္ အစိုးရအား ရာဇ၀တ္ေႀကာင္းအရ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုး၌ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မည္သို႔ မွ် ျဖစ္ေပၚလာမည္မထင္။ တခ်ိန္တည္းမွာ နအဖစစ္အာဏာရွင္တို႔သည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ ၀င္သြားခံရ ရံုသာရွိေနသည္။ မည္သည္႔အတြက္ဆိုလွ်င္ နအဖစစ္အာဏာရွင္တစုမွာ သူတို႔၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ထား သမွ်တို႔မွာ အလြန္ပင္မ်ားျပားလွေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ သူတို႔၏ ရာဇ၀တ္မွဴမ်ားကို ခံုရံုးတင္စစ္ေဆးႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး တင္ျပ ေတာင္းဆိုၾကရမည္သာျဖစ္သည္။အေမရိကန္အစိုးရကသာ ဤအခ်က္ကို ထိထိမိမိကိုင္တြယ္ လာၿပီဆိုလွ်င္ စစ္ အစိုးရအဖို႔ ေျပးစရာေျမမရွိေတာ႔။သူတို႔အားယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရမွာ အႏ်ဴးကလီးယား လက္နက္ စက္ရံုကို ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေနၿပီကတည္းက အရာအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔မွာ အေမရိကန္အစိုးႏွင္႔ လက္ပြန္းတတီးေနရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေန သည္။

စတုတၱအခ်က္မွာ နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ အရပ္သားအစိုးရကို ကုလသမဂၢတြင္ အသိအမွတ္ မျပဳေရးျဖစ္သည္။ တေလာက နအဖစစ္အစိုးရအား ကုသမဂၢမွ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ႔ၾက။ အခုအခ်ိန္တြင္မူ အေျခအေနက ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ပထစေခတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္ကပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟု ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳအစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ႔သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအာဏာသိမ္းလာခဲ႔ခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအျဖစ္ ကုလသမဂၢတြင္ ရပ္တည္ခဲ႔သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဴ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ကို ကုိယ္စားျပဳေသာအစိုးရအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရဟု ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚရပ္တည္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္မူ ျမန္မာနိုင္ငံကိုကုိယ္စားျပဳေသာ အရပ္သား အစိုးရသည္ နိုင္ငံတကာမွ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေနသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံတကာကို ေမတၱာ ရပ္ခံျပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အသိအမွတ္မျပဳၾကဘဲ ရွိေနနိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို တရား၀င္ေၾကညာေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတူ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢမွလည္း စစ္အစိုးရ၏အရပ္သားအစိုးရကို အသိအမွတ္မျပဳဟု ေၾကညာသတ္မွတ္ ထား ႏိုင္သည္။ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳေသာ အရပ္သားအစိုးရကို အသိအမွတ္ မျပဳေရးသည္ အင္မတန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေစာေစာကတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔သလို ဤအခ်က္ေလးခ်က္မွာ က်ေနာ္္တို႔၏လက္ထဲမွာရွိေနေသာ အနာဂါတ္၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ေနာ္္တို႔က်င္႔သံုးရမည္႔ မဟာဗ်ဴဟာေပၚလီစီျဖစ္သည္။ ဤေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားမွာ သံကြင္းဆက္ပမာ တခုႏွင္႔တခုဆက္စပ္ေနပါသည္။ ျပည္တြင္းမွရွိေသာသူမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ အေလွ်ာက္ ျပည္ပမွာ ေနထိုင္ၾကသည့္သူမ်ားကလည္း ျပည္ပမွာေနထိုင္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ လုပ္စရာရွိတာ ေတြကို ပူးေပါင္းလုပ္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေရာက္ရွိေနေသာ အခြင္႔အေရးကို အသံုးခ် တတ္ရန္လိုသည္။ က်ေနာ္္တို႔၏ရင္ထဲမွာ ရွိေနေသာအရာဟူသမွ်သည္ စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ် ေရးထက္ အျခားဘာမွ်မရွိ။ သူတို႔အားစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲပို႔ရန္မွတပါး အျခားမရွိ။

ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္မည္႔ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ႏိုင္ငံကိုဖြံ႔ၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင္႔ သူ၏ အေပါင္းအပါမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ထားရွိေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ကံၾကမၼာဆိုသည္က တပါတ္ျပန္လည္တတ္သည္ဟု ေရွးလူႀကီးသူမ်မ်ားက ေျပာစမွတ္ျပဳၾက သည္။ ယခုသူတု႔ိအေပၚ ျပန္လည္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္္တို႔၏ အနာဂါတ္မ်ား အျဖစ္မနက္ျဖန္သည္ က်ေနာ္္တို႔၏ လက္ထဲမွာသာရွိ ေနၿပီဟု ေျပာဆိုရံုမွတပါးအျခားမရွိေတာ႔ပါၿပီ။ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: