Wednesday, September 29, 2010

ျမန္မာစံႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အညံ့ခံ၍ ပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲျမန္မာစံႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အညံ့ခံ၍ ပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲ 

အေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦး
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ လူထုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းရမည့္ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ စစ္ေဆးပြဲႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္၊ အသိစိတ္ဓါတ္ ရွိရမည့္အျပင္ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ျမင့္မားၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိရပါ မည္။
ႏိုင္ငံေရးအလုပ္သည္ သာမန္ စာေရးစာခ်ီ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္၊ သိပၸံပညာရွင္၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ၊  သတင္းစာဆရာ စသည့္ ပညာရွင္လုပ္ငန္းကဲ့သို႕ ကိုယ္ဝါသနာပါရာ လုပ္သည့္၊ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ပါရာလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူသည္လည္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနသူ ျဖစ္ရပါမည္။ ကိုယ္တိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိမရွိကို ေန႕စဥ္၊ အပတ္စဥ္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရဲ၊ ေျပာရဲ၊ အေမးခံရဲ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာရဲ စသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ခံ မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားေသာ တိုင္းျပည္သူ ျပည္သားမ်ား မ်ားျပားေလ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေလျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိပါက အာဏာရွင္ အတၱသမား လူယုတ္မာမ်ားသာ တိုင္းႁပည္ကို အုပ္စိုး ျခယ္လွယ္ မင္းမူေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရး အသိပညာ တိုးပြားရန္အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပါးကၽြန္ဘဝကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ (၁၉၂၂) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဦး ပူးတြဲအ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး ဒိုင္အာခီ (Dyarehy) ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵေပးသူ (၉၂) ရာခိုင္ ႏႈန္းပင္ရွိခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားလည္း ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ သာယာဝတီ ဦးပုတို႕ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဓါတ္ခံရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၂၅) ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒိုင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ၊ (၁၉၃၂) ခုႏွစ္ ခြဲေရး တြဲေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ (၁၉၃၈) ခုႏွစ္ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါရဂူဘြဲ႕ရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။
(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း လႊတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၉၅၂) ခုႏွစ္၊ (၁၉၅၆) ခုႏွစ္၊ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္လည္း ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ဗဟိုက ခ်ေပးသူ မ်ားကိုသာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကရသည္) မ်ား ျဖစ္သည့္ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္၊ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္၊ (၁၉၈၂) ခုႏွစ္ႏွင့္ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု စသည္မ်ားလည္း ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္အေရြးခံခဲ့ၾကပါသည္။
(၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးတို႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္မလိုပဲ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲရာထူး ယူမည့္ လုပ္ရပ္ သည္ ျမန္မာစံခ်ိန္စံႏႈန္း အနိ္မ့္ဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သလို အဆိုးဆံုးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဥပေဒအေပၚက ေနရာယူမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္မရွိပါ။ အမ်ားျပည္သူ ေရြးခ်ယ္မတင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတၾကီး ရာထူးဆိုသည္မွာ ကမၻာတြင္မရွိပါ။
တိရစၦာန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မခံႏိုင္ပါ
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုသည္မွာ ႀကံ့သတၱဝါႏွင့္ ဖြတ္သတၱဝါမ်ား၏ ပါတီသာျဖစ္ပါသည္။ ႀကံ့သတၱဝါသည္ ကိုယ္ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးျပီး အင္အားရွိပါသည္။ ဖြတ္သတၱဝါ အိမ္ေပၚတက္လွ်င္ မြဲတတ္ပါသည္။ ဖြတ္တက္ရင္မြဲသည္ ဆိုေသာ စကားရပ္မွာ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ စစ္ပညာဘာသာရပ္ကိုပို႕ခ်သူ ပါရဂူႀကီးက (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ကပင္ နဝတ စစ္ ေကာင္စီအား အႀကံေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရံုး၏အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႕တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ပို႕ေလ့ရွိေသာ သံတမန္ ေခ်ာစာအိပ္ကို အဆိုပါ စစ္အႀကံ့ေပး ပါရဂူထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားထံ လိပ္မူထားေသာစာအိတ္ မေရာက္လာမျခင္း မပိတ္ရပါ။ သံအရာရွိမ်ားပင္ သြားေရာက္ယူၾကရပါသည္။ အဆိုပါ ပါရဂူက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ေရခဲျဖင့္ အရုပ္ထုသလို ၾကာရွည္မခံ၊ အရည္ ေပ်ာ္သြားလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္လည္း ႀကီးထြားရန္ လိုသည္။ အင္အားမ်ားမ်ား စုေဆာင္း၊ လက္နက္ မ်ားမ်ားဝယ္ရန္ အႀကံအဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ၏ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ စစ္ ပညာရွင္ပါရဂူတို႕ အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ႀကံ့သတၱဝါကဲ့သို႕ ႀကီးထြားလ်က္ရွိကာ ဆန္ႏွင့္အိုး ေတာ္ရံုမက်၍ စစ္သားမ်ားပင္ ရိကၡာမလံုေလာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခင္ေခတ္က ဗိုလ္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သား (၁၅) ဦးခန္႕သာ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ယခု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္ရင္းၾကီးတစ္ရင္းပင္ ရွိေနပါသည္။
ႀကံ့သတၱဝါ၊ ဖြတ္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမသာ ကိုယ္မသာ ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ တစည ဆိုေသာ တိရစၦာန္မ်ားစ ည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိရစၦာန္အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစညဘဝ မေရာက္ခင္ မဆလ ဆိုတာလရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ မဆလ ပါတီမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းတင္ႏွင့္ဇနီးတို႕က “ဒို႕စစ္ဗိုလ္ေတြ အရပ္ဘက္ကလူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတြဲလုပ္ပါက စစ္ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ား ဒုကၡ ေရာက္သြားၾကေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္မွာ တိုင္းေကာင္စီဥကၠ႒သြားလုပ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးေတြ အရပ္ဘက္က လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြရဲ႕ တိုင္စာပစ္စာေတြေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္ ဘဝပ်က္တာေတြ အမ်ားအျပားရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က ထီးထီး အာဏာသိမ္းထားတာကသာ ေကာင္းေၾကာင္း စသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႕ ေဆးဝါးကုသရန္ လာစဥ္က စာေရးသူအား ေျပာျပဖူးပါသည္။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းတင္သည္ အရပ္သားရံုးအဖြဲ႕မႉး ဦးခ်ိဳဦးအား ဖိနပ္တိုက္ခိုင္းခ်ိန္ တနာရီေက်ာ္ ႏွစ္နာရီခန္႕ၾကာသည္ကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕ဘူးပါသည္။ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈကို မသိနားမလည္ေသာ တိရစၦာန္သာသာ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တစည ၏ တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဆိုသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီး ခင္ေမာင္ႀကီးသည္လည္း လူ႕စိတ္မရွိသည္မွာ ကမ္းကုန္ပါသည္။ မဆလေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျပည္ပသို႕ခရီး ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးရာထူးကို ေခတၱပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရစဥ္ သံတမန္ အသံုးအႏႈန္း အဂၤလိပ္စာမ်ားကိုပင္ တတ္ေယာင္ကားလုပ္ကာ ျပန္ေရးေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝါရင့္သံတမန္ႀကီးမ်ားက ”ဒီလူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး သိပ္လုပ္ခ်င္တဲ့လူ၊ ဦးေနဝင္းက သူ႕အေၾကာင္းကို သိလို႕မခန္႕တာ၊ ေတာ္ ေတာ္ ေၾကာင္တဲ့လူ” ဟု ေျပာဆို ေဝဖန္သံကို ၾကားဖူးပါသည္။ ယခုႏွစ္ (၂၀၁၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူလိုသည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ ကာလေဒသ ပေယာဂကို ဆင္ျခင္ မသံုးသပ္တတ္ေသာ ဘဝင္ျမင့္ေနသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ႀကံ့ဖြတ္ႏွင့္ တစည မ်ားကို တိရစၦာန္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိသူမ်ားဟု ေျပာရျခင္းမွာ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ား သာမက ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားမ်ားကို ဖ်က္၊ သခ်ႋဳင္းမ်ားကို ဖ်က္၊ ေရွ႕ေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို သတ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို သတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တိ-ေမြး-ကု ဆရာဝန္ႀကီး ကယ္ေတာ္မူႏိုင္ပါေစ
ငါ့ဘို႕၊ ငါ့မိသားစုဘို႕ ဘို႕တစ္ဘို႕သာရွိေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ ငါ့ဘို႕ဒီမိုကေရစီဦးေႏွာက္ကို လူထု ဒီမိုကေရစီ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အစားထိုးကုသလိုေသာ ေစတနာရွင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး တိ-ေမြး-ကု၊ တိရစၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴကုသေပးေသာ လူစြမ္းေကာင္း တေယာက္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ (၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သား ဆြဲခန္႕သည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒအေပၚက ရပ္တည္မည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝ သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႕အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေတာင္းဆို သပိတ္ေမွာက္ေနသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အညံ့ခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေနပါသည္။
ေတာ္ဝင္နန္းသံုး ဘြဲ႕ရသမားေတာ္ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္၏ေနရာတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ဆိုေသာ တိရစၦာန္ဆရာဝန္တဦး ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္လည္း ကာလေဒသ ပေယာဂ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
တိရစၦာန္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႕ တိရစၦာန္ဆရာဝန္ၾကီး ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ပါေစ။ စစ္တပ္ထဲတြင္လည္း ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္း၊ လူေလာကတြင္လည္း လက္နက္ရွိသူက လက္နက္မဲ့သူကို အႏိုင္က်င့္ေသာ တိရစၦာန္ ေလာကႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္ေန၍ တိရစၦာန္ ဆရာဝန္ၾကီး ကယ္ေတာ္မူႏိုင္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းမိပါသည္။
ကလိမ္ကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲ
နအဖ စစ္ေကာင္စီ၏ (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ (၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံၿပီး က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ လူထုထံသို႕ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ထားရာေန ေစရာသြား အာဏာသား တုတ္တိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လံုးဝမရွိပဲ ႀကံ့ဖြတ္သတၱဝါမ်ား တရားဝင္ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ စေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္ေသာ ပက္စက္ေသာ အႀကံဆိုး ဥာဏ္ဆိုးမ်ားျဖင့္ ႀကံစည္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ဇနီး ေဒၚၾကဳိင္ၾကဳိင္တို႕၏ ဝိသမေလာဘကလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ ေသးပါ။ သမက္ ဦးၿဖိဳးေဇာ္ဝင္းကို တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဘာတခုမွ သံတမန္ အေတြ႕အႀကဳံ မရွိဘဲ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ၿပီး ခိုးဝွက္၍ ရသမွ်ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သမက္ႏွင့္သမီးထံသို႕ ပို႕ထားျပီးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တစံုတရာ အေၾကာင္းမလွပါကလည္း မိသားစုအား လံုး တရုတ္ျပည္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ စီမံလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမည့္ အညံ့ခံ၍ပါဝင္သူမ်ား

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ပင္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အရံႈးေပး အညံ့ခံခဲ့ပါသည္။ ဦးႏုကို အားကိုးအားထားျပဳ၍ ဘဝပ်က္သူ အမ်ားအျပားထဲတြင္ စာေရးသူ၏ဘခင္ ဦးဘေအး (လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ျပည္ေထာင္စုပါတီ) လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဘခင္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးမွ ဦးႏုႏွင့္အနီးကပ္ေပါင္းေဖၚကာ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႕ မထြက္ခြာလာမီ (၁၉၈၄) ခႏွစ္ႏွစ္တြင္ အေဖသည္ စာေရးသူအိမ္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အေဖက ဗုဒၶက်မ္း ဂန္မ်ားကို ဘာသာျပန္ျပီး၍ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးႏုက ေအာင္ပြဲခံအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကား၍ လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္တေန႕ ဦးႏုအိမ္ကအျပန္ အလြန္ စိတ္ဓါတ္က်လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဦးႏုက အေတြ႕မခံေတာ့ေၾကာင္း၊ အဓိဌာန္ဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ ဘာသာျပန္အဖြဲ႕၏ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို လည္း ရပ္ကြက္ေကာင္စီက မလုပ္ရဟု အမိန္႕ထုတ္၍ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာကာ လက္မိႈင္ခ်ေနပါ သည္။ စာေရးသူက ဦးႏုသည္ အေရးအေၾကာင္း က်တိုင္း အဓိဌာန္ဝင္ၿပီး လူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕မခံသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီက တားလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ဗဟိုအထိ တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဦးေနဝင္းအထိ တက္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာႏိုင္လ်က္ လြယ္လြယ္ျဖင့္ အရံႈးေပးအညံ့ခံတတ္သျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ဦးႏု ေနာက္မလိုက္ရန္ စာေရးသူက ဘခင္အား ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ဘခင္လည္း စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ အေဖႏွင့္ ဦးႏု တို႕ အဆက္ျပတ္သြားၾကၿပီဟု ႏိုင္ငံျခားက ယူဆေနမိခဲ့ပါသည္။ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဦးႏုႏွင့္ျပန္ေပါင္းကာ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏု၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီဝင္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အေဖသည္ ေျမ (၁၃) ဧကတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ဝင္ေငြေကာင္းေနေသာ အုန္းခင္းႀကီးကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ မဲဆႏၵ သံုးရာေက်ာ္ ေလာက္သာရရွိၿပီး သားအရြယ္ေလာက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အမတ္ေလာင္းထံတြင္ အရံႈးႀကီးရံႈးနိမ့္ သြားခဲ့ပါသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အေဖအေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြလိုေနေၾကာင္း အစ္မႀကီးထံမွ စာရ၍ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေငြအႀကိမ္ႀကိမ္ပို႕ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ စာေရးသူ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ကို မတန္တဆေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးခဲ့ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို အထူးလိုခ်င္ခဲ့ေသာ ဘခင္၏ ”ဖြတ္ မရ ဓါးမဆံုး” ဆိုသကဲ့သို႕ စစ္ဗိုလ္ဆိုးမ်ား၏ အလိမ္အညာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မိ၍ ဒီမိုကေရစီမရပဲ စီးပြား ပ်က္၊ ဘဝ ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ပံုျပင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အညံ့ခံအရံႈးေပးခံေလ့ရွိေသာ ဦးႏုေနာက္ သို႕ လိုက္မိ၍ သိကၡာက်သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
သပိတ္သပိတ္ ေမွာက္ေမွာက္
(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ဗိုလ္က်မင္းမူေနေသာ နဝတ စစ္ေကာင္စီကပင္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ သူတို႕ျပဳလုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို သူတို႕ကပင္ အသိအမွတ္မျပဳပဲ အာဏာကို ဆက္လက္ သိမ္းထားၾကပါသည္။
(၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒကို နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္၍ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ မသမာေသာ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သေယာင္ လိမ္ညာ၍ အတင္း အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
စစ္တပ္ကို ခုတံုးျပဳလုပ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု ထာဝစဥ္ စိုးမိုးျခယ္လွယ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သေဘာတူပါသည္ဟု ဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးတိုက္ပြဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အညံ့ခံ အရံႈးေပးသူမ်ား၏သမီးမ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါ တစ္စုသာျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကို ဦးထိပ္ပန္၍ အေသခံသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အရံႈးခံအညံ့ခံသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ အညံ့ခံအရံႈးေပးတတ္သူ၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ မျဖစ္ရန္ အထူး သတိထားၾက ေစလိုပါသည္။ လူညံ့ကိုေထာက္ခံအားေပးသူသည္ လူညံ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားက (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိ၍ သပိတ္ေမွာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသာလွ်င္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ စစ္တပ္ကို ခုတံုးလုပ္ကာ လိမ္ညာ လွည့္ပတ္ ခိုးဝွက္ စားေနၾကေသာ စစ္ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု၏ အာဏာရွင္အစိုးရ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ ပထမ ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္မေမွာက္ရဲသူ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲရံုကို သြားၿပီး ပယ္မဲေပးႏိုင္ပါသည္။
အပယ္ခံဘဝ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပယ္မဲေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူ႕ဆန္စား ရဲမွဆိုေသာ တလြဲတေလ်ာ္ ေတြးေခၚေနသူမ်ား ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႕ဆန္စားၿပီး ျပည္သူ႕ကို ရဲဝံ့စြာ ကူညီရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲေခါင္းပါးေန၍ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း စစ္သား၊ ရဲသား၊ မီးသတ္သမားႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ဆင္းရဲ ေခါင္းပါးေနပါသည္။ ျပည္သူလူထု ေပးေဆာင္ေနေသာ အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားကို စားေနၾကေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား သာျဖစ္ရပါ မည္။ စစ္ဗိုလ္ ဆိုးတစ္စု၏ လက္ေဝခံ ေဒါက္တိုင္ အလုပ္အေကြ်း ျပဳသူမ်ားဘဝက ရုန္းထြက္ ၾကရပါမည္။ စစ္ ဗိုလ္ဆိုးတစ္စု၏ သားဝ၊ မယားဝ ကိုယ္က်ိဳး အတၱလြန္ကဲေသာ ဝိသမေလာဘေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႀကီးလည္း ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာအလယ္တြင္ အလြန္ မ်က္ႏွာငယ္ ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရံပံုေငြ အဖြဲ႕ႀကီးကပင္ ပယ္ထားျခင္းခံေနရပါသည္။
အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနၾကရေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္ ေပးတာယူ၊ ေကြ်း တာစား၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ယူၾကပါ။ မဲရံုကိုလည္း သြားၾကပါ။ မိမိေပးရမည့္ မဲျပားေပၚတြင္ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ အညံ့ခံသူမ်ားပါတီ စေသာပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သံုးဦးေလးဦးစလံုးကို အမွန္အမွတ္အသားအမွန္အမွတ္အသား ( ၊/) ျခစ္၍ ဆႏၵမဲေပးလိုက္ပါ။
ပါတီအားလံုးထဲက ဘယ္ပါတီိကိုမွ ပိုပိုသာသာ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ပါတီအားလံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း မဲဆႏၵ ေပးႏိုင္ပါသည္။ မိမိဆႏၵကို အရွိအရွိအတိုင္း ေဖၚထုတ္ျခင္းကို ဘယ္ဥပေဒ စည္းကမ္းမွ မတားဆီးႏိုင္ပါ။ အေရးအႀကီးဆံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ အပယ္ခံဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ပယ္မဲ ေပးၾကရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂၀၁၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သူက ေမွာက္၊ ပယ္မဲေပးသူက ေပးၾကပါ။ စစ္ကြ်န္ဘဝက လႊတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းပရိယာယ္ မ်ိဳးစံုသံုး၍ ၾကဳိးစား အားထုတ္ၾကပါစို႕။ ။
အေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦး
(၂၅၊ ဝ၉၊ ၂၀၁၀)
လန္ဒန္ျမိဳ႕
http://arakanreview.net/?p=2145

0 အၾကံျပဳျခင္း: