Monday, October 18, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္)သဇင္နီ (နိဂုံးပိုင္း)(၂၃၇)
အမွတ္ (၉၇/ခ)အေနာက္ေရႊဂံုတုိင္လမ္း။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂)ရက္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္ အားလံုးအား အာဏာပိုင္မ်ားက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းလိုက္ၾက၏။ ၿပီးလွ်င္… တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္မႉးၾကီး သန္းထြန္းဦးေဆာင္သည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား T-E -11 ကားႏွစ္စီးႏွင့္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ သိမ္းပိုက္လိုက္၏။ ႐ုံးခန္းတံခါးမ်ား ႐ိုက္ခ်ဳိးဖြင့္၏။ ႐ုံးရွိ ဖိုင္တြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးေမႊေႏွာက္ ရွာ၏။ လုိခ်င္သည့္႐ုံးပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းဖိုင္တြဲမ်ားအား သိမ္းယူၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ …. တာဝန္က် ႐ုံးအဖဲြ႔ဝင္ (၄)ဦးကုိ ဖမ္းသြားၾကသည္။

စစ္အုပ္စု၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေအာက္၌ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ မလူးသာ၊ မလြန္႔သာႏွင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ခိုင္ ရပ္ခံ၍ေနဆဲ။ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔တဖြဲ႔လံုးထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈ ယာယီမဲ့သြားသည္။ ေရႊဂံုတုိင္လမ္းဌာနခ်ဳပ္ ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္ခံရသျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ေပ်ာက္၍ေန၏။

စက္တင္ဘာ (၁၂)ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအမည္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္၏။ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေျခခံအခ်က္ (၂)ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆိုထား၏။
‘အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး လြတ္လပ္စြာ လွဳပ္ရွားသြားလာႏုိင္ေရး အတြက္ဟန္႔  တား ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္း ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝေပးရန္’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္အၿပီးေနာက္တေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည့္သူမ်ားဟုယူဆၿပီး…
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳနယ္ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေစာႏုိင္းႏုိင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းစည္း႐ုံးေရးအဖြဲဝင္ဦးစိုးဟန္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟို႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္ဦးထြန္းျမင့္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမင့္(ကဗ်ာဆရာဖ်ာပုံနီလုံဦး)အပါအဝင္ အဖဲြ႔ဝင္ (၈)ဦးကုိဖမ္းဆီးလုိက္ၾကျပန္၏။

၂ဝဝဝ ျပည့္ုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ မနက္တြင္ စစ္ေကာင္စီအတြင္းေရးမႉး (၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊအား အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ၏။

၁၄-ရက္ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ခရီးက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အတြက္ မီးပင္လယ္ႏွင့္ ဓားေတာင္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ရသည့္ခရီးအစဟုပင္ ဆုိရမလားမေျပာတတ္။

(၂၃၈)

၂ဝဝဝ ျပည့္ုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၁)ရက္တြင္ မႏၲေလးသို႔ မီးရထားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၾက၏။ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔္ မႏၲေလးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားကိုလည္း အာဏာပိုင္္မ်ား အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက၏။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အလံႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ၾက၏။ ႐ုံးခန္းမ်ား ပိတ္ပစ္ၾက၏။ မႏၲေလး အေျခအေန မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ စက္တင္ဘာ (၂၁)ရက္တြင္ ညရထားႏွင့္ မႏၲေလးသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သြားမည္။

ဒုဥကၠ႒ဦးတင္ဦးႏွင့္လူငယ္အခ်ိဳ႕ပါၾကမည္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားအားလုံး အာဏာပိုင္္တို႔ ေႏွာက္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ခဲ့။ယခုအခါတြင္မူ မီးရထား ျဖင့္သြားမည္။ မြန္းလြဲ၂နာရီ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကုိ ႏႈတ္ဆက္ရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္လူငယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္ အခ်ဳိ႕ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးတြင္ ေရာက္ရွိေနၾက၏။ ပင္နီတိုက္ပုံ ကခ်င္ပုဆိုး ဝတ္မထားၾက၊ ႐ုိး႐ုိးအဝတ္အစားမ်ားသာ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လိုက္ပို႔ရန္ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးတြင္း ေရာက္ေနၾကသည္။ မၾကာ…။ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား သိသြားၾကၿပီး လုံထိန္းရဲမ်ားအားေခၚ၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းက ေမာင္းထုတ္၏။ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားသုံး၍ ေမာင္းထုတ္၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လုံထိန္းမ်ားက သံပိုက္လုံးမ်ားျဖင့္႐ုိက္၏။ သံလက္သီးမ်ားႏွင့္ထိုး၏။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံၾကရ၏။
မြန္းလြဲ၃နာရီခန္႔တြင္ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို႔ဒုဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေရာက္လာ၏။ဦးတင္ဦးေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္လုံထိန္းမ်ားအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကၿပီးသြားေလၿပီ။ညေန၄နာရီခန္႔တြင္ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္လာ၏။မီးရထားလက္မွတ္ကဝယ္၍မရေသး။ည၉နာရီထိုးသည္အထိလက္မွတ္ဝယ္၍မရ။အာဏာပိုင္္မ်ားကတမင္ေရာင္းမေပးျခင္းျဖစ္သည္။ယခုညထြက္သည့္မီးရထားလက္မွတ္မရလွ်င္ေနာက္ေန႔ထြက္မည့္မီးရထားလက္မွတ္အားေစာင့္ၿပီးဝယ္မည္။ထိုသို႔ပင္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၾက၏။

ည(၉း၄၅)နာရီ…။
ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေစာင့္ေနသည့္ေနရာကုိ လုံထိန္းရဲမ်ားေရာက္လာၾကၿပီးဝိုင္းလိုက္ၾက၏။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးတင္ဦးကုိလုံထိန္းရဲမ်ားကအတင္းဝင္၍ဖမ္း၏။ၿပီးလွ်င္ကားတစီးစီခြဲတင္ၿပီး
ေခၚသြားၾက၏။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိတကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းအမွတ္(၅၄)ေနအိမ္သို႔ျပန္ပို႔၏။ အိမ္လုံၿခံဳေရးကုိ တင္းတင္းခ်ထားလိုက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းလိုက္၏။

၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္။
ည(၁ဝး၃ဝ)နာရီ…။

ကိုးကား ……

- ေရႊခေမာက္ မွတ္တမ္းလႊာ
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၊ (၉-၉/ဝဝ)၊ (၇ဝ-၉/ဝဝ)
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ ေၾကညာစာတမ္း
-ဒီပဲယင္းအစီရင္ခံစာ
-ေမာင္ရင္မႈိင္း၏ေဆာင္းပါးမ်ား
http://mizzimaburmese.com/edop/songpa/6289-2010-10-18-15-46-42.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: