Saturday, January 2, 2010

Voice Of Burma

VOB743KK

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၂)


ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၂)

(Choosing Right Path and Real Politics)

က်ဳပ္တုိ႔လူမ်ိဳးေတြက မင္းေလာင္းေမွ်ာ္တတ္ပါတယ္။ ဒ႑ာရီေတြထဲမွာ ေမွ်ာ္တတ္သလုိ ရာဇ၀င္ သမုိင္းေတြမွာလည္း ေမွ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းေလာင္း၊ မင္းေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္တာက အပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ မင္းဆုိးမင္းညစ္မ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ အဓမၼမင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ကာလမ်ိဳး၊ ေသသူကုိ ရွင္သူက တရတဲ့ကာလမ်ိဳးမွာ မင္းေကာင္းတုိ႔၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔ကုိ ပုိလုိ႔ေတာင္ ေမွ်ာ္မိတတ္ၾကပါတယ္။

က်ဳပ္တုိ႔တေတြ ေမွ်ာ္တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုိမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀၊ သခင္ဘ၀၊ အဂၤလိပ္တုိက္၊ ဂ်ပန္တုိက္၊ စစ္ျပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ယွားမႈႀကီးကို ပုံေဖၚပုံမႈမွအစ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အေပၚ ထင္ရွားျပတ္သားေသာအျမင္၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ အေျခခံအုပ္ျမစ္ခ်မွတ္ပုံအထိ၊ တစ္ဖန္ လူထုလႈပ္ယွားမႈကုိ ဦးေဆာင္သြားစဥ္ကာလအတြင္းမွာ အင္အားစုေတြ၊ အတုိက္အခံေတြ၊ မိတ္ဖက္ေတြ၊ ရန္ဖက္ေတြကုိ စည္းရုံးပုံ၊ ကုိင္တြယ္ပုံစသျဖင့္ေတြကုိ က်ဳပ္တုိ႔အားက်ႀကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္ျပီး အားက်ေနရုံေလာက္နဲ႔တင္ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီကာလက ျဖစ္ရပ္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြထဲက ယေန႔ကာလအေျခအေနေတြႏွင့္ ကုိက္ညီႏုိင္တဲ့ သခၤန္းစာေတြကုိ ရဲရဲႀကီး ထုပ္ႏႈပ္က်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ေနပါျပီ။ ဒီသခၤန္းစာမ်ိဳးေတြကုိ လုိအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထဲ့သြင္းေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။

သာမန္စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွအစ လူထုလႈပ္ယွားမႈ၊ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္၊ ေခတ္ေျပာင္းအေရးေတာ္ပုံအထိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ဖုိ႔က ရည္မွန္းခ်က္(Objective)ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္(Way) ႏွစ္ခုလုံးက အေရးႀကီးပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးအဆင့္ပုံခ်င္းက မတူပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ရဲ့ အေရးႀကီးပုံအဆင့္ေနရာကုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အစား၀င္ယူလုိ႔မရပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေနလုိ႔သာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္သာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ၊ အလုပ္ေတြ လုိအပ္ေနရတာမုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္က အလုပ္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ရဲ့ အထက္မွာ အစဥ္ရွိေနရပါမယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မလႊမ္းမုိးေစရပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လုိအပ္ရင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိ ေျပာင္းလဲရဲရပါမယ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မျပင္ႏုိင္ပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေျခေထာက္ျဖစ္ရင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္ ဖနပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္နဲ႔ မေတာ္ရင္ ဖနပ္ကုိ ေျပာင္းရပါမယ္။ ဖနပ္ႏွင့္ေတာ္ေအာင္ ေျခေထာက္ကုိ မလွီးျဖတ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီလုိမွ အျမင္မရွင္းဘူးဆုိရင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေျပာင္းတာကုိ ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းတာလုိ႔ ထင္မိျပီး အသည္းအသန္ျဖစ္ကာ အဓိကႏွင့္ သာမညမကဲြဘဲ အျမင္ရႈပ္ေထြးသြားတတ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကုိ လုိအပ္သလုိ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့တာေတြကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထဲ့သြင္းေရးသားသြားပါ့မယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မတူတာ၊ ရည္မွန္းခ်က္က လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ထက္ ပုိအေရးႀကီးတာက ခင္ဗ်ားေျပာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးသိျပီးသားပါ။ ခင္ဗ်ားက ေလႀကီး မုိးႀကီးလုပ္ျပီး အလုံးႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္မေနပါႏွင့္။ ခင္ဗ်ားဘာသိထားလုိ႔ ဘာေျပာခ်င္သလဲဆုိတာကုိသာ ၀ုိက္မေနဘဲ လုိရင္းတုိရွင္းသာ ေျပာလုိက္ပါလုိ႔ စာဖတ္သူတခ်ိဳ႕ ေျပာလုိက္တာကုိ က်ဳပ္အခုဘဲ ၾကားလုိက္မိပါတယ္။

ေကာင္းပါျပီ။

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ရဲ့အထက္မွာ၊ က်ဳပ္တုိ႔တစ္ကယ္ဘဲထားတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါရဲ့လားလုိ႔ ထပ္ေမးပါရေစ။ မိမိလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘယ္ကာလတုန္းက သေဘာကဲြလဲြမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသလဲဆုိတာကုိ ျပန္မွတ္မိႏုိင္ေသးပါလား။ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သေဘာကဲြလဲြတာ ရွိေကာ ရွိဖူးပါရဲ့လား။ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတြက္ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ရတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းကုိေကာ ေရတြက္ႏုိင္ပါသလား။

ဒီေန႔ က်ဳပ္တုိ႔တစ္ေတြ ျငင္းခုန္ေနၾကတာ၊ ေခါင္းခဲေနၾကတာ ရည္မွန္းခ်က္ မတူလုိ႔လား။ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ မတူလုိ႔လား။ ဒီေန႔ အတုိက္အခံအုပ္စုေတြ မညီညြတ္ႏုိင္ၾကတာ၊ တေဇာင္းႏွင့္ မ်က္ေခ်းျဖစ္ေနၾကတာ ရည္မွန္းခ်က္ေပၚ အေျခခံသလား။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အေပၚ အေျခခံသလား။ ဒီေန႔ အေရးေတာ္ပုံ ၾကန္႔ၾကာေနရတာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကဲြလဲြမႈေၾကာင့္လား။ ရည္မွန္းခ်က္ ကဲြလဲြမႈေၾကာင့္လား။

တစ္ကယ္ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔တေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားသလုိဘဲ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိလည္း ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္းတူထားျပီး အေသဆုပ္ကုိင္ထားၾကဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ႏွစ္လရွည္ၾကာစြာ ကုိင္ဆဲြထားတဲ့ ပုံစံခြက္ကေလး(လုပ္နည္းလုပ္ဟန္)ကုိ အသုံးခ်စရာ ကရိယာဘဲလုိ႔ မျမင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ၊ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ကုိးကြယ္စရာလုိ႔ ျမင္လာေနၾကပါျပီ။

ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လုိရင္း တုိရွင္း တင္ျပျခင္းဆုိတာကုိ ဒီေနရာမွာ နဲနဲေလာက္ ၀ိတၱာခ်ဲ႕ျပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိလာပါတယ္။

၁၉၄၅ခု၊ မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ေျမာက္ရွိ ကြင္းျပင္ႀကီးတြင္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားႏွင့္ တပ္ထြက္ပဲြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က စကားလုံး (၁၁၈)လုံးသာပါတဲ့ အတုိဆုံးမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတုိဆုံးမိန္႔ခြန္းရဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ “ဗမာ့ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းၾက။ အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကုိ ရွာျပီးတုိက္ၾက။ ဒါဘဲ” ဆုိတဲ့ စကားစုမွာ စကားလုံး (၂၁)လုံးသာ ရွိပါတယ္။

ဒီလုိရင္း တုိရွင္းေျပာလုိက္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ မိန္႔ခြန္းတုိေလးသက္သက္က ဂ်ပန္႔ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ဦးေဆာင္ပုံေဖၚသြားတာလား။ အႏၱရာယ္မ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲျပီး ရွည္လ်ားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးျပင္ဆင္မႈ(process)ေၾကာင့္ ဒီအတုိဆုံး မိန္႔ခြန္းကုိ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဗုိလ္၊ တပ္သားေတြ အတိအက် နားလည္အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္တာလားဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးသိၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးသည္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဆာင္းပါး (၁)ရဲ့ အစမွာ ဆုိခဲ့ျပီးပါျပီ။ ႏုိင္ငံေရးမွာ လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဒါေတြဘဲေဟ့ဆုိျပီး လုိရင္း တုိရွင္းႏွင့္ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကား(Dictate)ေစခုိင္းလုိ႔ ရတတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အမိန္႔ေပး၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပး အေကာင္အထည္ေဖၚရေအာင္ ေပးသူဟာ စစ္ဗိုလ္၊ အလုပ္ရွင္ မဟုတ္သလုိ အေပးခံရသူေတြကလည္း စစ္သားေတြ၊ စက္ရုံ အလုပ္ရုံက အလုပ္သမားေတြလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ရႈေဒါင့္ေပါင္းစုံက ေၾကေၾကလည္လည္ ျခဳံငုံသုံးသပ္ျပီးမွ တိက်တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကုိ အမ်ားသေဘာတူ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ဳပ္အေနႏွင့္ လုိရင္း တုိရွင္း မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ေျပာႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရွိသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ မဟုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ မဟုတ္သူမုိ႔ က်ဳပ္အယူအဆကုိ လုိရင္း တုိရွင္းေျပာလုိ႔ အရာေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔လဲ မထင္မိပါဘူး။ က်ဳပ္လုပ္ႏုိင္တာက အခုလုပ္ေနတာမ်ိဳးပါ။ က်ဳပ္အျမင္ကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔လက္ခံလာေအာင္ အက်ိဳး အေၾကာင္း၊ အခ်က္ အလက္၊ ဥပမာ ဥပစာႏွင့္သာ တင္ျပေနရတာပါ။

ယေန႔ကာလကုိ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္၀င္လာစ ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လုိပါတယ္။ အဂၤလိပ္အပါအ၀င္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား ယိမ္းယုိင္အားနည္းလာသလုိ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ၀င္ရုိးတန္းႏုိင္ငံမ်ား အားေကာင္းလာေတာ့၊ အဂၤလိပ္အခက္၊ ျမန္မာ့အခ်က္ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဆုိတဲ့ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းတူၾကေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မတူတဲ့ အင္အားစုႀကီး (၃)ခု ျဖစ္ထြန္းလာပါတယ္။

ပထမအုပ္စုက အဂၤလိပ္ေကာ၊ ဂ်ပန္ပါ နယ္ခ်ဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ တစ္ျပိဳင္နက္ ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္က အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ထက္ လူတန္းစားလကၡဏာအရ ပုိေဖါက္ျပန္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္နယ္ခဲ်႕ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ဖက္ဆက္နယ္ခ်ဲ႕ကုိ တုိက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအုပ္စုအျမင္က ေလာေလာဆယ္ ကုိယ့္ကုိ ကၽြန္လုပ္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္ကုိ ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္းျပီး အရင္တုိက္ထုတ္။ ေနာက္မွ အခြင့္အလမ္းရွာျပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ၿကုိးပမ္းရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ (၃)ခုကုိ စင္ျပိဳင္တင္ျပီး အဲဒီကာလရဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေျမငလ်င္ႀကီး(Political Earthquake)ႀကီးေတြ တုန္လႈပ္ခဲ့ေစသူေတြဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကရဲ့ ပုရြက္ဆိတ္ေတြ၊ ႏွံျပည္စုတ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေလးေမာင္၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စုိး၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ျမ၊ သခင္ခ်စ္၊ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္တုိ႔လုိ ထုိကာလရဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆင္ႀကီး၊ ေဂၚဇီလာႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆႀကီး (၃)ခု ကဲြျပားမႈေၾကာင့္ အင္မတန္ အႏၱရယ္ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး အားျပိဳင္မႈႀကီးေတြ၊ ရႈပ္ေထြးမႈႀကီးေတြ၊ အုပ္စုဖဲြ႕မႈႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္သာ တတိယအုပ္စု ေဖၚေဆာင္လုိက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွတဆင့္ အင္အားစုမ်ား ေပါင္းစည္းမႈကုိ အခ်ိန္မီ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဆက္လက္တုိက္ပဲြ၀င္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက မိမိအယူအဆလုပ္ဟန္ကုိ အေသဆုပ္ကုိင္ျပီး သီးျခားစီဆက္လွမ္းေနၾကမည္ဆုိပါက ေနာက္ပုိင္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းကုိ အႏၱရာယ္ႀကီးစြာ အၾကပ္ရုိက္ေစမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ လြတ္လပ္ေရးၿကုိးပမ္းမႈကုိပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကဲြျပားမႈႀကီးေလ၊ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ေရးကုိ ပုိမုိခက္ခဲေစ၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္ဆုိတာကုိ က်ဳပ္တုိ႔သိျပီးသားပါဆုိတဲ့ ခရီးသြားဟန္လႊဲသေဘာမ်ိဳး ေပါ့ေပါေလးမဆုိဘဲ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ေလးေလးနက္နက္ႀကီး တန္ဖုိးထား သခၤန္းစာထုတ္ယူၾကဖုိ႔ အေျခအေနက ေတာင္းဆုိေနပါျပီ။ ဒီျပသနာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္သေရြ႕ ညီညြတ္မႈကုိ ဘယ္လုိမွ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ညီညြတ္မႈမရွိရင္ ေအာင္ပဲြ မရွိပါ။

ယေန႔အၾကပ္အတည္း(Crisis)သည္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပသနာမဟုတ္ဘဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ႏုိင္တဲ့(Illusion) ျပသနာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔စိန္ေခၚမႈ(Challenge)သည္ အေျခအေနသစ္ေတြႏွင့္အညီ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သစ္ေတြကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ က်င့္သုံးရဲဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သစ္ေတြအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။


ေအာင္ထီ ဒီဇဘၤာလ ၂၆၊ ၂၀၀၉

NCUB New Year Statement on 1.Jan.2010

http://ifile.it/i17rk08NCUB New Year Statement on 1.Jan

ရုိဟင္ဂ်ာေရးရာ လူမႈစီးပြားသတင္းဂ်ာနယ္

http://ifile.it/sy46jmt Rohingya Journal

2 Jan 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/pulzrxn
http://ifile.it/sq1j6om
2JAN2010 Diary

လြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် မိန္ ့ခြန္း မူရင္းထဲတြင္ ပါသလိုလိုႏွင့္ ထည့္သြင္း လိမ္လည္ေရးသားထားေသာ The Voice ဂ်ာနယ္

http://ifile.it/wnpjasl The Voice & Aye Lwin

Freedom Journal (January, 2010)

Freedom Journal (January, 2010)

“ ၀ါ၀ါျမင္တိုင္းေရႊမဟုတ္ဘူး သတင္းေထာက္မင္းတို႔”


၀ါရွန္တန္က RFA နွင့္ မဇၼ်ိမ မွာ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပဲြလုပ္မယ္ဆိုျပီး သတင္းတင္လာတာရယ္ သူတို႔က ဘယ္သူ႔ဘက္ေတာ္ သားလည္း ကဲြကဲြျပားျပားမလုပ္ထားဘူး မဇၼ်ိမမွာ ဆိုရင္ ဘုန္းေတာ္ဘဲြ႕ေတြေတာင္ ထိုင္ေရးျပထားတယ္ ေရးတဲ့လူကေရာ ဒီလူ ေတြကိုတာ၀န္ယူသလား သူတာ၀န္ယူရင္ေရာ လံုေလာက္သြားမလား နစ္နာစရာေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေဆြးေႏြးပဲြလုပ္သူက သိန္းတင္ေအာင္၊ ျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေအးလြင္၊တင္ေမာင္ေအး သူတို႔က ၈၈ တန္ျပန္သမား နအဖအလိုေတာ္ရိ ေအးလြင္ နွင့္ UPD ေက်ာ္မိုး နွင့္ဆက္ႏြယ္ေနတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရက ဘယ္မွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုကို လမ္းဖြင့္ေပးဘူးလဲ ေနာက္ဆံုး နာေရးေတာင္ လြယ္လြယ္နွင့္ ခြင့္ျပဳသလား ျပန္စဥ္းစားပါ နအဖ သေဘာထား ေပါ့ေျပာင္းလာသလို ျမင္ရင္ေအာင္ လုပ္ျပေနတာ ရိုးမွရိုးရဲ႕လား ေ၀းေ၀း မစဥ္းစားနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျပင္တာ ကန္႕ကြက္တဲ့ ဦးေအာင္ဆန္းဦး အေမရိကန္နိုင္ငံသား တဦးအေနနွင့္ နႈက္နွင့္တားဆီးကန္႔ကြက္တာကို ျမန္မာနိုင္ငံတရားရံုးက လက္ခံျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျပင္ဆင္ေရးကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္တာက နအဖ ရဲ႕ အမုန္းၾကီးတဲ့ စိတ္ဓါတ္သေဘာထားကို ေလာေလာဆယ္ျပထားတာ ကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ျမန္္မာနိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြဆိုတာက ဘြားကနဲ ေပၚလာျပီး နအဖကလည္း ေရငံုႏႈက္ပိတ္ သေဘာထားၾကီးေနျပနိုင္တာလည္း စဥ္းစားစရာပါဘဲ။

တဆက္မွာလည္း ၈၈ တန္ျပန္အုပ္စု ေအးလြင္ရဲ႕ လက္ေ၀ခံေတြပါ၀င္ ပါတ္သက္ေနတာရယ္ တအုပ္စုလံုးကလည္း နအဖ လက္ ေ၀ခံေတြ ျဖစ္ေနတာကို သိပါရက္နွင့္ ဘာလို႔မ်ား ျပည္ပက သတင္းဌာနေတြက အင္တာဗ်ဳးေတြလုပ္ၾက သတင္းေတြတင္ၾက လည္း မသိပါဘူး မသိနားမလည္တဲ့ ေလဒီယိုနားေထာင္သူေတြ နယ္ေ၀းက ေတာထဲေတာင္ထဲက လူေတြက တကယ္အဟုတ္ ထင္ျပီး ၈၈ေက်ာင္းသားေတြ နအဖ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံတယ္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကျပီလို႔ မွတ္သြားရင္ မခက္ေပဘူးလား။


နအဖ ၾကိမ္းထားတာလည္း မေမ့နွင့္အုန္း မီဒီယာကို မီဒီယာနွင့္တိုက္မယ္ဆိုေတာေလ ေတာ္ၾကာ တိုက္ေတာင္မတိုက္ဘဲ ငါးၾကင္းဆီနွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ခံရအုန္းမယ္ ေျပာတာေျပာရတယ္ ေၾကာ္ေတာင္ေၾကာ္ ျပီးျပီ သတိတရားေလးထားၾကပါအုန္း။

ေနာက္တခုက မီဒီယာထဲမွာ တတိယအုပ္စုေတြလည္းမ်ားေနျပီေနာ္ အဓိက ၀ါရွန္တန္မွာ အမ်ားဆံုးဘဲ တတိယအုပ္စုဆိုျပီး ကိုယ္ကိုကိုယ္ ခံယူထားသူေတြက ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအတြက္ဆို ျပည္သူကိုေတာင္ လက္တလံုးျခား လွည့္ပတ္ေရးသားျပီး နအဖ အလိုက်လုပ္ေပးေနတာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပါဘဲ အားလံုးသိၾကပါတယ္ သတိထားၾကပါကြယ္တို႔ ..


USA မွ ေတာသားၾကီး


http://www.hittai.org/main.htm

Scepticism over Myanmar polls


source>>>http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/01/2010115525343232.html

၈၈၈၈ ျပည့္သူ ့သတင္းစဥ္ /ဒီဖင္ဘာလ၊၂၀၀၉ ခုႏွစ္

http://ifile.it/uinx6eb8888 People Power Happy New Year

ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံ လူပုဂၢဳိလ္ (၄၀)သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁ ဇႏ၀ါရီလ ၂၀၁၀

အားလုံးေသာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏွစ္သစ္တခုထဲသုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း

နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၂၁၇၃)ေယာက္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာနုိင္ငံ)အေနျဖင့္-

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသည့္နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားေလးစားစြာျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ နုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရသူ လူပုဂၢဳိလ္ (၄၀) ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.aappb.org တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ အရာရာကုိစြန္႔လြတ္အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး ယခုေရာက္ရွိလာေသာ(၂၀၁၀) ခုႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ကမၻာ့မိသားစု အားလုံးက ဆႏၵျပဳ ေမ်ာ္လင့္ လွ်က္ရွိၾကပါသည္။

ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံ လူပုဂၢဳိလ္ (၄၀) ဦး ႏွင့္အတူ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး အျမန္ဆုံးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကေစရန္ လူတုိင္းလူတုိင္းက ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ၀ုိင္း၀န္းဖိအားေပးၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အားလုံးစုေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာနုိင္ငံ)မွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ ----- ကုိတိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရမႈး) +၆၆ (၀)၈၁ ၂ ၈၇ ၈၇၅၁

ကုိဘုိၾကည္ (တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႈး) +၆၆ (၀)၈၁ ၃၂၄ ၈၉၃၅


Activists Handed Lengthy Imprisonments

Gen; Hso Ten @ Sai Kyaw Sein Setenced: 106 years

Bo Min Yu Ko @ Phyo Gyi
Setenced: 104 years

Khun Tun Oo Setenced: 93 years

Sai Nyunt Lwin
Setenced: 85 years

Sai Hla Aung
Setenced: 79 years

Sai Myo Win Tun @ L Loan
Setenced: 79 years

Sai Nyi Nyi Moe
Sentenced: 79 years

Tun Nyo @ L Nyo
Sentenced: 79 years

Mar Mar Oo
Setenced: 70 years

Min Ko Naing @ Paw Oo Tun
Sentenced: 65 years & 6 months

Aung Naing@ Myo Aung Naing
Setenced: 65 years & 6 months

Aung Thu
Setenced: 65 years & 6 months

Hla Myo Naung
Setenced: 65 years & 6 months

Htay Kywe
Setenced: 65 years & 6 months

Ko Ko Gyi aka K Cube
Setenced: 65 years & 6 months

Pyone Cho @ Htay Win Aung
Setenced: 65 years & 6 months

Mya Aye @ Thu Ya
Sentenced: 65 years & 6 months

Nyan Lin
Sentenced: 65 years & 6 months

Than Tin @ Kyi Than
Setenced: 65 years

Ant Bwe Kyaw
Setenced: 65 years

Kyaw Kyaw Htwe @ Marky

Setenced: 65 years

Kyaw Min Yu @ Jimmy
Setenced: 65 years

Nilar Thein @ Ni Ni Mar
Setenced: 65 years

Min Zeya
Setenced: 65 years

Pannate Tun
Setenced: 65 years

Sandar Min @ Shwee
Setenced: 65 years

Thet Zaw
Setenced: 65 years

Thet Thet Aung
Setenced: 65 years

Zaw Zaw Min
Setenced: 65 years

Thin Thin Aye @ Mee Mee
Setenced: 65 years

Zay Ya @ Kalama
Setenced: 65 years

U Gambira @ Sandor Bartha @ Nyi Nyi Lwin
Setenced: 63 years

Myo Min Than
Sentenced: 55 years

Jawli Tun
Setenced: 53 years

Myo Min Htike
Sentenced: 52 years

Myo Min Zaw
Sentenced: 52 years

Kyaw Tun Lin @ Ko Latt @ Kappali,br> Sentenced: 52 years

Myo Han
Sentenced: 51 years

Aung Tin Win
Sentenced: 50 years

Nyi Nyi
Sentenced: 50 years

"လႊတ္" လႈပ္ရွားမႈ မႏၱေလး နယူးရီးယားညမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့
၃၁၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၉ နယူးရီးယားအႀကိဳ ညက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚေနရာအႏွံ႕အျပားမွာFREE 2010 ဆိုတဲ့ စာမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ၅ က်ပ္တန္၊ ၁၀ တန္၊ ၂၀ တန္၊ ၅၀တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္ မ်ား ႀကဲျဖန္႔တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ခဲ့တယ္။


FREE 2010 ပိုက္ဆံေတြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ၂၇ လမ္း၊ ၂၈ လမ္း၊ ၇၈ လမ္း၊ ၈၆လမ္း၊ ၈၉ လမ္း၊ ၇၃ လမ္း ၃၅ လမ္း၊ ၆၈ လမ္း အစသျဖင့္လူစုလူေ၀းရွိသည့္ေနရာမ်ားမွာ Happy New Year ေအာ္ဟစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာႀကဲခ်ခဲ့တယ္။ လူအုပ္ေတြထဲ ႀကဲခ်ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတဲ့အတြက္လူအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ သတိထားျဖစ္သြားတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားေကာက္ယူသိမ္းဆည္းၾကတယ္။

က်ံုဳးနေဘးမွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ရဲ၊ ႀကံ႕ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားကအျပည့္ေနရာယူေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္

ဒီ FREE (လႊတ္) လႈပ္ရွားမႈကို လဖစတ (လူထူလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု - ဗမာျပည္) ကျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

"လဖစတ" အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးေျပာျပတာကေတာ့ "ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကာလႀကီးေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္အႀကိဳအေနနဲ႔ ဒီလို FREE လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ စစ္အဆိုးရအေနနဲ႔
ဘယ္လိုပဲ မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပးမယ္ေျပာေျပာယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္မေပးမွေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မညီဘူးျဖစ္ေနတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတဲ့အေနနဲ႔ဒီလို FREE သို႔မဟုတ္ "လႊတ္" လႈပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးကို တိုက္တြန္းခ်င္တာက FREEဒါမွမဟုတ္ "လႊတ္" ဆိုတဲ့ စာသားေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႕ ကိုယ့္ဘာသာလိုက္ေရးၾကေစခ်င္တယ္။ ေဘာပင္ေလးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ေဆာ့ပင္န္ေလးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘၤာေဆး/မႈတ္ေဆးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔နယူးရီးယား ၂၀၁၀ ႏွစ္သစ္ ပထမဆံုးေန႔ကစၿပီး ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဗမာျပည္ေနရာအႏွံ႕ လုိက္ေရးၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ပိုက္ဆံဒါမွမဟုတ္ စကၠဴစမ်ားေပၚမွာလည္း FREE လို႔ေရးၿပီးလည္းျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ၾကပါတယ္။ "

FREE သို႔မဟုတ္ "လႊတ္" မ်ား ေရးသားျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေတာင္းဆိုၾကပါစို႔။ ။

လဖစတ
(လူထူလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု - ဗမာျပည္)
AAMD
(Activists for Abolishing the Military Dictatorship - Burma Myanmar)

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၄)


ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၄)

(Choosing Right Path and Real Politics)

အေျခအေနေတြကုိ ဘက္ေပါင္းစုံက ျခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္းသည္ အနာေရာဂါကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္လ်င္၊ လုပ္ငန္းစဥ္က ေဆးခ်က္၊ ကုထုံးျဖစ္ပါတယ္။ အနာမသိ၊ ေဆးမရွိ။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က ဘုရားစူး ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ စစ္ဗုိလ္ေတြက မေသမရွင္ ရုိက္သတ္ထားလုိ႔ ေမ်ာ့ေမ်ာ့ေလး ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ ယေန႔ကာလသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြကာလကဲ့သုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး တုိက္ပဲြပုံစံ အ၀န္းအ၀ုိင္းထဲမွာဘဲ ရွိေနေသးတာကုိ အျမင္ရွင္းၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမွာ ၾကားေနတုိ႔၊ တတိယအင္အားစုတုိ႔ဆုိတာ မရွိေကာင္း၊ မရွိႏုိင္၊ မရွိသင့္ပါ။ သူ႔ဘက္ႏွင့္ ကုိယ့္ဘက္ဆုိတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္သာ ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမွာ ၾကားေနသူဟာ သူ႔ဘက္သားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဂုတ္ေပၚမွာ ခြစီးေနဆဲျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိ မသိက်ိဳးၾကင္ျပဳျပီး၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာလုိ မိမိပါတီ၏ မူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ ခ်ျပရုံသက္သက္ေလာက္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္တာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ႏုိင္မယ္၊ လူထုေထာက္ခံမႈ ရယူႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ရင္ အင္မတန္ ႏုိင္ငံေရး အျမင္တိမ္ရာ က်ပါလိမ့္မယ္။

သုိ႔ေသာ္၊ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပဲြတစ္ခု ကာလရွည္ၾကာလာတဲ့ အခုလုိ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ၊ ၾကားအုပ္စုဆုိတာမ်ိဳး ေပၚလာတတ္တာက သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးရုိးသားသား ေစတနာမွန္ႏွင့္ လမ္းသစ္ရွာတာမ်ိဳးရွိသလုိ၊ နအဖက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြအၾကား ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ တမင္လမ္းဖြင့္ေပးတာမ်ိဳး၊ ဖန္တီးေပးတာမိ်ဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကားအုပ္စု၊ တတိယအုပ္စု အမည္တပ္ခံရသူေတြ အားလုံးကုိ နအဖအုပ္စု၀င္မ်ား၊ အေခ်ာင္သမားမ်ားအျဖစ္၊ ၀ါးလုံးရွည္ႏွင့္ သိမ္းမရုိက္ႏုိင္ပါဘူး။ ကုိေအးလြင္ႏွင့္ ဦးသုေ၀၊ ဦးေရႊအုန္း၊ အမ်ိဳးသားေရး ဦး၀င္းႏုိင္တုိ႔ရဲ့ မတူျခားနားခ်က္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ လုိပါတယ္။

တတိယအုပ္စုဆုိသူမ်ားသည္၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဘက္တစ္ဘက္ႏွင့္ မလဲြမေသြ ပူးေပါင္းရမွာမုိ႔၊ သူ႔ဘက္မယိမ္းဘဲ၊ ကုိယ့္ဘက္ယိမ္းလာေအာင္က ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး လုပ္နည္း၊ လုပ္ဟန္(Political Maneuvering) အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ၾကားေနတဲ့သူအားလုံးကုိ နအဖႏွင့္ တတန္းတည္းထား တုိက္မယ္ဆိုရင္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးရာ က်မယ္မထင္ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ့တုိက္ပဲြကုိ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတုိက္ပဲြလုိ႔ ျမင္ရင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလုံး ပါ၀င္လာႏုိင္ေအာင္ ေနရာ(Space)ဖန္တီးေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ လမ္းစဥ္ကသာ မွန္လုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ေနာက္ လုိက္ၾကဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈကုိ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရပါဘူး။ ၾကားအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိက်တဲ့ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ခ်မွတ္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက ရွစ္ေလးလုံးမွာ သတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ (၁၃)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ အခ်ိန္ဆဲြ ေရးခဲ့တာျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီပဲယင္းမွာ သတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ သံဃာေတြကုိ သတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ၂၀၁၀မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္မယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ အားလုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ပဲြမွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ တေျဖးေျဖး ေဖၚေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔၊ ေျပာေနသူေတြကုိ ဒီေန႔ နအဖဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ ဒီမုိကေရစီကုိ လုိလားမယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ေလာက္ကုိမ်ား စိတ္ခ်လက္ခ် လက္ညွိဳးထုိးျပ ႏုိင္ပါသလားလုိ႔ ေမးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ အစဥ္တစုိက္ ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးလုပ္ေနတဲ့ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကဘဲ ဒီမုိကေရစီ လမ္းျပန္ဖြင့္ေပးမယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္လုိဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ပါသလဲ။

စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေပးတာတုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅%သာ ေနရာယူတာတုိ႔၊ အာဏာခဲြေ၀မႈ အထုိက္အေလ်ာက္ ရွိတာတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကုိ ပုိမနီးစပ္ေစဘူးလားလုိ႔ ေစာဒကတက္ႏုိင္ပါတယ္။

က်ဳပ္အဖုိ႔ကေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာလည္း သူတုိ႔သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္၊ အရင္နည္းေတြက ေရရွည္မစားသာႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္နည္း ေျပာင္းတာဘဲလုိ႔ ခပ္ရွင္းရွင္း ျမင္ပါတယ္။ သူ႔အက်ိဳးအတြက္ သံယာကုိ ရွစ္ခုိးတတ္တဲ့ နအဖသည္ သူ႔အက်ိဳးအတြက္ သံဃာကုိ သတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ေပးမယ္ဆုိျပီး ဒီမုိကေရစီ အေရာင္ျပေနတာဟာ လူထုကုိ လွည့္စားဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးတာ မွန္ရင္ေတာင္၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္။ အာဏာခဲြေ၀မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္လာတာ ေသခ်ာရင္ေတာင္ အာဏာခဲြေ၀လုိ၍ မဟုတ္။ ယေန႔ ျမန္မာ့အေျခအေန၊ ကမၻာ့အေျခအေနေတြအရ၊ အရင္ကအတုိင္း ဆက္သြားလုိ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာ သိလာတဲ့အတြက္သာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တနည္းတဖုံႏွင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ နည္းပရိယယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အျမင္ရွင္းၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သူ႔ကုိ ထိခုိက္လာမဲ့ေန႔ အာဏာျပန္သိမ္းျပီး သူေရးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ၊ သူကုိယ္တုိင္ဘဲ ျပန္ဖ်က္ဆီးပစ္မွာကုိ သံသယရွိသူမ်ား ရွိပါသလား။

ဒီေနရာမွာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္ခုတည္းကုိဘဲ ခဲြထုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဖ်က္လုိ႔ရလဲ၊ ဒီမုိကေရစီ မရသြားသလုိ၊ ဖ်က္မရလဲ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြက မျပီးဆုံးသြားပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္၊ ဒီေနရာမွာ နအဖက သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွတဆင့္ လုပ္လာမဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ က်ဳပ္တုိ႔အက်ိဳးအတြက္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ရယူအသုံးခ်မလား၊ လစ္လ်ဴရႈမလားဆိုတာကုိ ေျဖရပါမယ္။ ရွစ္ေလးလုံးကာလ၊ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကာလတုိ႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေနတုန္း က်ဳပ္တုိ႔ေတြ ဘက္ေပါင္းစုံက ဟန္ခ်က္ညီညီ(Concerted Effort) မလုပ္ႏုိင္ခဲ့လုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ လက္လႊတ္ခဲ့ရတာကုိ ျပန္သတိရသင့္ပါတယ္။ အထုိင္ျမဲေနတဲ့ အေနအထား(Status quo)ကုိ တုိက္ရတာထက္၊ ပုံသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲေနေသာကာလ(Shifting/Repositioning Period)မွာ တုိက္ရတာ ပိုလြယ္တတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြ၊ အေျပာင္းအလဲကာလ(Shifting Positioin)မွာ ရရွိလာမဲ့ တုိက္ကြက္သစ္ေတြကုိ စူးေနရာစူး၊ ေဆာက္ေနရာေဆာက္၊ က်ဳပ္တုိ႔ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ဟန္ခ်က္ညီ လႈပ္ယွားမႈ(Concerted Effort)ကို လုိအပ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈကုိ ဘယ္သူေတြက ဦးေဆာင္ႏိုင္သလဲ။ ဘယ္နည္းႏွင့္ ဦးေဆာင္သင့္သလဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ ရင္ထဲက ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္အယ္လ္ဒီရဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေယဘုယ် ေတာင္းဆုိတာဘဲ ပါေနတယ္။ ၂၀၁၀အတြက္ ျပတ္သားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ မွန္ကန္ ျပတ္သားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဘယ္လုိ ရယူခ်မွတ္ ႏုိင္ပါသလဲ။

နအဖက ၂၀၁၀မွာသုံးမဲ့ လက္နက္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒစတဲ့ သူ႔အစြယ္ေတြကုိ အကုန္မျပေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ နအဖႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ မီးၿကုိးေမာင္းပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ အင္အယ္လ္ဒီက ၂၀၁၀ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ ျပတ္သားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္လုိအၾကားအျမင္ေတြအရ တိက်စြာ ခ်ျပႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသလဲ။ ထင္တုိင္းႀကဲေနတဲ့ အာဏာရွင္အစုိးရက သူ႔လုပ္ကြက္ေတြကုိ ေၾကာင္လက္သည္း၀ွက္လုပ္ေနေသးတဲ့ ကာလမွာ ခ်ိနဲ႔တဲ့ အတုိက္အခံက ကုိယ့္လုပ္ကြက္ေတြကုိ အရင္ခ်ျပသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။

ေအာင္တင္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁)၊ ၂၀၁၀