Wednesday, January 6, 2010

စကၤာပူမွာ ပန္းခ်ီထိန္လင္း ရဲ႕ ျပပြဲ

http://ifile.it/jbqzh1y htein lin

6 Jan 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/rali0y1
http://www.scribd.com/doc/24875374/6JAN2010-Diary 6JAN2010 Diary

လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း


လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း

လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္


အဆုိပါ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ ကုိ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၈နာရီတြင္ အုတ္ျမတ္ခ်၍ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္၏အျမင့္ေပမွာ ၁၅၀ ျဖစ္ၿပီးေဘးပတ္လည္၌ ေက်ာက္တုိင္ ငယ္ငါးခု ၿခံရံလ်က္ရွိသည္။


လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း

အျပည့္အစုံ ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ေစသတည္း
၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉-ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆုတ္၉-ရက္ (အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄-ရက္)တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအခါ၌ ဤငါတုိ႔ျမန္မာျပည္ သည္ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ၿပီ။

၂။ ဤငါတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး သည္ လုိရာမတျပည့္စုံလွ၍ ဘူမိနက္သန္ မွန္ေသာေျမထူးေျမျမတ္လည္းျဖစ္၏။ မြန္ ျမတ္ သန္႔စင္ေသာတရားထူး တရားျမတ္တုိ႔ တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္လည္းမွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံသျဖင့္ သတၱ၀ါအ ေပါင္းတုိ႔ ဆြတ္ယူစားသုံး ကမၻာဆုံးေသာ္ လည္း မသုဥ္းမကုန္ႏုိင္ေသာ ပေဒသာစစ္ အႏွစ္သာရႀကြယ္၀ျပည့္စုံေသာ ေျမလည္း ျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္မွန္လွထူးခြၽန္ ဤေျမ မြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာစသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သား တစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာငါတုိ႔သည္ ႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ ျခင္းငွာမတတ္ႏုိင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီ မွစ၍ တညီတၫြတ္ တစုတ႐ုံး လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးအျဖစ္ တည္ခဲ့ ၾက၏။

တေကာင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စုိင္း၊ စစ္ကုိင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ ထုိ႔ ေနာက္ မႏၲေလးအထိငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ ေရး သည္ ေနေရာင္လ၀ါပမာကဲ့သုိ႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ထြန္းလင္းခဲ့ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလ အသ ေခ်ၤတည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတုိ႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ဖုံးအုပ္၍ ခဏ ေခတၱအရွိန္အ၀ါၫႇိဳးေလ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္း မပျဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႔ ငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာခန္႔က ဥေရာပ တုိက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလုံးကုိ ရစ္ပတ္ အုပ္ဖုံးခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီး ႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကံဳ ႀကိဳက္ဆုံေတြ႕မိ၍ ပ႒မ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္၌ ရခုိင္၊ တနသၤာရီ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္၌ ဟံသာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ တတိယအဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္၌ မႏၲေလးရတနာပုံ သုံးႀကိမ္ သုံးတန္ခ် အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤ ေျမထူးေျမျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ရာေစာင့္ထိန္း၍ လာ ခဲ့ၾကေသာ ငါတုိ႔၏ လြတ္လပ္ ေရးသည္ ငါတုိ႔ လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သုိ႔ လုံး၀ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိ ယာ လစႏၵာတုိ႔ကုိ ဆီးႏွင္းျမဴ တိမ္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ပင္ဖုံး လႊမ္းေစကာမူ ေနလ တုိ႔၏ အရွိန္အေတာက္ကုိ မခံႏုိင္ရ ကား ေခတၱမွ် ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါလ ေရာင္သည္ ပကတိအသေရ ကုိျပန္၍ ေဆာင္ေလဘိသကဲ့ သုိ႔ ငါတုိ႔အေပၚ၌လႊမ္းဖုံးအပ္ ေသာနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတုိ႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္ အ ေတာက္ကုိ မခံႏုိင္ ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာအခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလုိအေလ်ာက္ ကြယ္ ေပ်ာက္သြားရသ ျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတုိ႔သည္ အသူ ရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ ေသာ လျပည့္စန္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာစြာျဖင့္ လြတ္လပ္ ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ အပုိင္ရရွိၾကၿပီ။

၃။ ယခု ငါတုိ႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ ေရးသည္ ေရတြင္႐ုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္း ကင္တိမ္ရိပ္ထင္ သကဲ့သုိ႔ေသာ လြတ္လပ္ ေရးမဟုတ္၊ ငါတုိ႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္း စဥ္သုိ႔ ၫႊန္လည္းၫႊန္ျပလမ္း စရွာႀကံအျမန္ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ကူး တုိ႔မွဴးေခါင္းေဆာင္ႀကီးတုိ႔၏ မဆုတ္မနစ္ ေသာလုံ႔လ မေလ်ာ့ေသာ၀ီရိယဆီမီးတန္ ေဆာင္ ကဲ့သုိ႔ ထြန္းပအပ္ေသာÓဏ္မ်က္စိ ၀ဇီရစိန္သြားကဲ့သုိ႔ စူးရွေသာသတၱိတုိ႔ ေၾကာင့္ အဟံမမသံပ ႀကံဳး၀ါးအျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံႀကီးတုိ႔ႏွင့္တန္းတူ ျမဴ တစ္ျခမ္းမွ်မေလ်ာ့မလုိ ထုိထုိသုိ႔ ေသာ တန္ ခုိးရွိန္၀ါေတဇာအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူး အျမတ္ကုိ ငါတုိ႔လက္ကုိင္ အပုိင္ရရွိၾကၿပီ။

၄။ ငါတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးဘာသာ တစ္ စိတ္တစ္ေဒသ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိ မလုိလား ေက်ာသား ရင္သား သူကားငါ ကားခြဲျခားျခင္းကုိအလုိမရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း သီ တာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼ တာသဘာ၀အပုိင္းအျခားထင္ရွားစြာ သတ္ မွတ္အပ္ေသာရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီ မွစ၍ယခုထက္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟုသ မုတ္အပ္သူတုိင္းရင္းသားအေပါင္းတုိ႔ ဇာတိ ခ်က္ေၾကြ ေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ ၀ွမ္းကုိ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ အလုိအေလ်က္ သဘာ၀အ ေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ ေသာေစတနာတည္းဟူေသာႀကိဳးထူး ဤ ႀကိဳးသုံးပါးျဖင့္ကမၻာဆုံးတုိင္ ၿမဲခုိင္တည္တံ့ ေအာင္ ရစ္ပတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ကုိလက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔ အပုိင္ရေလၿပီ။

၅။ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ ကာလလည္းေကာင္း၊ ယခုမ်က္ ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ေနာင္လာလတံ့ ေသာ အနာဂတ္ကာလ ၌ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ား/မ မျခား သစၥာေတာ္ခံႏုိင္ငံသား ဟူသေရြ႕ ဒုိ႔၏အေမြအႏွစ္အပုိင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစား ရာျဖစ္သည္ ဟူေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရား ႏွင့္အညီကမၻာဦးကာလလူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈ ၌လူအေပါင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရလူ အ၀ွမ္း၏အက်ဳိးကုိေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္အံ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္း မၿငိပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔၀ါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ ရွားစြာပုိင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား တူညီေသာအခြင့္အေရးတူညီေသာ အဆင့္ အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတုိ႔၏ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကုိ လက္ ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔အပုိင္ရၿပီ။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့၊ယေန႔ မဂၤလာအ ေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတုိ႔ ၏ မူလအပုိင္ျဖစ္ ေသာ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ကုိငါတုိ႔ျပန္၍ယူၿပီ။ တုိင္းရင္းသား အေပါင္း တုိ႔ ေသြးစီးညီၫြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းတူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ၿပီ။ ငါတုိ႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၏သစၥာကုိကမၻာဆုံးတုိင္မယိမ္းမယုိင္ တည္ မည္၊ ငါတုိ႔သည္လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ အေပါင္းတုိ႔တရား သျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ ေသာက်င့္၀တ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္က်င့္ ေဆာင္မည္၊ ငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေရးကုိ ငါတုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတုိ႔ေလးစားေစာင့္ စည္းမည္။ ငါတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလုိရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ လုိလား သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။ ဤငါတုိ႔ေၾကညာခ်က္ကုိ တစ္ကမၻာ
လုံးတစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း။

ေရးသားသူမ်ား

အဆုိပါ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာ တမ္းေရးသူမ်ားမွာ ဦးသိန္းဟန္(ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ)၊ ဦး၀န္(မင္းသု၀ဏ္)၊ ဆရာေယာ (ဆရာေဇယ်)၊ ဆရာဦးအုန္းေဖ(တက္တုိး)၊ ဦး၀င္းစိန္ (တင့္တယ္)စသူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

http://www.hittai.org/main.htm

ကုိေက်ာ္၀င္း အေရွ႕ေလလား အေနာက္ေလလား ... ???
ကုိေက်ာ္၀င္း အေရွ႕ေလလား အေနာက္ေလလား ... ???


ေအာင္ၿငိမ္း
Tuesday, January 05, 2010


ေတာ္ဖလာ၊ ဟမ္တင္တန္၊ ဖူကူရားမား၊ ေသာ မတ္စ္ ဖ႐ုိက္မင္ စတဲ့ နီယိုကြန္။ နီယုိလစ္။ ဘက္က္စ္ဆဲလ္လားတုိ႔ရဲ့ စာမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ ၿပီး ဖြင့္ဆုိျပၿပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတဲ့ ဂလုိ ဘယ္လ္ စာေရးဆရာ ကုိေက်ာ္ဝင္းက "ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔၏ အခန္း က႑" ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္မွာ ေဆာင္းပါးတ ပုဒ္ ေရးလာတယ္။

ယခင္ကလဲ နအဖေခတ္ ေလာေလာလတ္လတ္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခြင့္ရလာေနတဲ့ စစ္တပ္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဌာနရဲ့ အားေပးမႈလဲ ရတဲ့၊ စာေစာင္တခ်ဳိ႕မွာ သြယ္၀ုိက္ၿပီး မထိတထိ ေရးသားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကုိယ့္အုိင္ဒီယာ (ဘုိလုိအသံထြက္ ေရး မိတာ သည္းခံပါ) ကုိယ္လြတ္လပ္စြာ တင္ျပတာမုိ႔ သေဘာမကုိက္ေသာ္လည္း နားလည္လုိ႔ ရပါတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြဟာ န လပိန္းတုံးေတြ မဟုတ္တာမုိ႔ ကုိယ္ပိုင္အသိနဲ႔ စိစစ္ေဝဖန္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ယခုေဆာင္းပါးကေတာ့ လုိင္းေျပာင္းသြားတဲ့ ကုိေက်ာ္၀င္းရဲ့ ဟန္အတုိင္း “လက္ေတြ႔ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” Pragmatic Approach တုိ႔ “ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရး” Conflict Management တုိ႔ “အထိန္းနဲ႔အေထ” Check and Balance တုိ႔ ဆုိတဲ့ (ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ဘာေတြမွန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရဲ့လား မဆုိႏုိင္တဲ့ ) စာအုပ္ ႀကီးထဲက နည္းေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး လက္ေတြ႔ကုိ သုံးသပ္ျပပါ တယ္။

သူ႔ေဆာင္းပါးရဲ့အခ်ဳပ္က ၁၉၅၁ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက “၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးကုိ မိမိနႈန္းစံျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္ကာ ဘ၀င္မက်၍ ေတာႏွွင့္ေတာင္သုိ႔ ေရာက္သြား” ခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မဝင္ခဲ့သျဖင့္ “အတုိက္အခံ မရွိေသာ ပါလီမန္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။” “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ပင္ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ဟု လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ ဆုိခ်င္ပါသည္။” NLD ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရင္ “အ စြန္းေရာက္ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း” သုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ဆုိတယ္။

သူ႔ေရွ႕က သြားႏွွင့္တဲ့ ဆရာႀကီးမ်ားလုိ NLD ေရႊဂုံတုိင္ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႐ုိင္း႐ုိင္းပ်ပ် အသုံးအနႈန္းမ်ားနဲ႔ ေျဗာင္ မတုိက္ေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးက ခ်ေပးတဲ့ လုိင္းအတုိင္း လုိက္ေရးေနရတာေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။

၁၉၅၁ ေရြးေကာက္ပြဲဘာလဲ
၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲက ၁၉၄၉ ဇူလုိင္ မွာက်င္းပရ မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ ဇြန္ ၁၂ မွ ၁၉၅၂ ဇန္န၀ါရီ ၃ အထိ ၇ လ နီးပါးၾကာ ၃ ရစ္ခြဲ က်င္းပခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊ ဖဆပလအစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္း လက္ယာဆုိရွယ္လစ္ေတြ အာဏာကုိ အုပ္စီးမိၿပီး အတုိက္အခံဟူသမွ် ေတာထဲနဲ႔ ေထာင္ထဲ ပုိ႔ထားၿပီး လုိ႔ပဲ (၂၀၁၀ နဲ႔ ဆင္ပါတယ္။) ကုိေက်ာ္၀င္း ေျပာသလုိ ဥပေဒတြင္း အတုိက္အခံမရွိေတာ့ပဲ ဆုိရွယ္လစ္ (ဖဆပလ) မ်ား ျပိဳင္ဘက္မရွိ ႀကဲရေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ (ဆုိရွယ္နီ) ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ (ဗုိလ္ထြန္းစိန္ ) ျပည္သူ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ေပါင္းစု (ဦးေအာင္သန္း) နဲ႔ တျခား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေဟာင္း တခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အမတ္ေတြ (အေယာက္ ၄၀ေက်ာ္မယ္) ကိုေတာ့ လႊတ္ ေတာ္မွ ထုတ္ပစ္ထားတယ္။

ကိုေက်ာ္ဝင္း အေနနဲ႔ ဒီကာလရဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနကုိ လုိက္မမီလုိက္ေသာ္လည္း စိစိစစ္စစ္ ေလ့လာသုံးသပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိ ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူ ဘယ္ဝွာက ေျပာလုိ႔ပါ ဆုိၿပီး တဆင့္ၾကားနဲ႔ ရမ္းတုတ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ အနီးေခတ္သမုိင္းကုိ သုံးသပ္ရာမွာ မရွိေတာ့တဲ့ လူကုိ ကုိးကား၊ တဖက္သတ္ ေျပာစကားနဲ႔ လုိရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္၊ ကာလ ေဒသ သက္ေသ သကၠာရ ခုိင္မာမႈ မရွိ လုပ္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ သမာသမတ္က်ဖို႔ လုိပါတယ္။ (ႏုိ႔မုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ လိပ္ျပာ သန္႔ႏိုင္မွာတုန္း )

ျပည္တြင္းအေျခအေန
ဒီကာလမွာ ရန္ကုန္အစုိးရ ဘဝကေန လြန္ေျမာက္လာၿပီ။ ျပန္ဖဲြ႔တဲ့ အစိုးရသစ္မွာ လက္ယာ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ ဝန္ႀကီးရာထူး ျပန္ရေနၿပီ။ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ ခါးပုိက္ေဆာင္ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး ကာကြယ္ေရး ျပဴေစာထီး တပ္ဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းထားၾကၿပီ၊ ၁၉၄၉ မွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး) ရဲ႕ လဲဗီးတပ္ရင္း ၂၆ ရင္း ၊ အင္အား ၁၃၀၀၀ ရွိေနၿပီ၊ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၂ ရင္း အထိ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔ စည္းဖုိ႔ ျပင္ေနၿပီ။ ဒီတပ္ေတြဟာ တပ္ထဲျပန္ဝင္လာတဲ့ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး ကုိင္ထားတဲ့ တပ္ေတြပဲ။ ဗုိလ္ေနဝင္းက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္။ ဒီ ခါး ပုိက္ေဆာင္တပ္ေတြက အတုိက္အခံမ်ားေပၚ သာမက ျပည္သူလူထုအေပၚမွာလဲ အႏိုင္က်င့္ ျခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ၾက တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ ဝင္စြက္ေနတယ္ (ၾကံ့ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္ တုိ႔နဲ႔ မကြာဘူး ) ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ ၁၉၅၁ ၾသဂုတ္လထဲမွာပဲ KNU ဥကၠ႒ ေစာဘဦးႀကီးကုိ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာတြင္းတေနရာမွာ အေသပစ္သတ္ ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ အေလာင္းကုိ ပယ္လယ္ဝ သြားပစ္ၿပီး လက္စတုံး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။

ျပည္ပအေျခအေန
ကုိရီးယားစစ္ပြဲ (၁၉၅၁-၅၃) ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ေအးအရွိန္ ျမင့္ေနခ်ိန္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ထဲမွာ ကူမင္တန္ KMT စစ္ေျပးေတြ အလုံး အရင္းနဲ႔ လႈပ္ရွား ေသြးႂကြေနတယ္။ အေမရိကန္ KAT ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းၿပီး “ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း” ေရးဆြဲ ေနခ်ိန္ပဲ။ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္ ဦးပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျဖစ္တဲ့ BEDC ရဲ့ အစ DSI ကုိ စတင္ ထူေထာင္ေနခ်ိန္ပဲ။

ဒီလုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနေအာက္မွာ၊ ဖဆဆုိရွယ္အစုိးရက ေသာင္းက်န္းသူ အျမစ္ျဖဳတ္ေရး၊ အျပဳတ္တုိက္ေရး ေပၚလစီ တသမတ္တည္း က်င့္သုံးေနတဲ့ေအာက္မွာ ဗကပ က လက္နက္ခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရမယ္ဆုိရင္ ေခါင္းေကာင္းလို႔ ဓားေတာင္းတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ထြက္ေပါက္လား
၂၀၁၀ ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကုိ အသက္သြင္းတာပဲ။ ပထမဆုံး လႊတ္ေတာ္ က်င္းပတဲ့ေန႔ ၂၀၀၈ အာဏာ တည္တယ္။ (ပုဒ္မ ၄၄၁) ဒီအရင္ န၀တ/ နအဖရဲ့ ဥပေဒအရပ္ရပ္ လုပ္ရပ္အဖုံဖုံကုိ ဆက္ခံရမယ္။ တရားစြဲ အေရးယူျခင္း မျပဳရ (ပုဒ္မ ၄၄၅)။ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒကုိ ျပင္လုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္နႈန္း ေထာက္ခံၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရမယ္ ( ပုဒ္မ၄၃၆)။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တရပ္သည္ ဒုိ႔အေရးသုံးပါးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ ႐ုိေသရမယ္ (ပုဒ္မ၄၀၄)။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တရပ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီကုိ လက္ခံက်င့္သုံးရမယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမယ္ (ပုဒ္မ၄၀၅)။ ဥပေဒျပဳရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားနဲ႔ အညီ (အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္တဲ့က႑ကုိ ဆုိလိုတယ္) လုပ္ရမယ္။ မည္သည့္တရား႐ုံးတြင္ မွ (ICC ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးကုိ ဆုိလုိတယ္) တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိေစရ။ (ပုဒ္မ ၄၅၅) ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အာဏာမတည္မီ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ နအဖက ဆက္လက္က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္မည္ (ၾကားျဖတ္တုိ႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းတုိ႔ မလုိဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္) (ပုဒ္မ ၄၄၂) အထက္ပါ ပုဒ္မေတြအရ နအဖ ဖြင့္ေပးတဲ့ အေပါက္မွ ေခါင္းငံု႔ဝင္ရင္ ငရဲျပည္သုိ႔ ထြက္ရပ္လမ္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။

အတုိက္အခံဆုိတာ
၂၀၀၈ ဟာ အစဥ္အလာ နားလည္ထားတဲ့ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ က အစုိးရဖြဲ႔၊ အမတ္ဦးေရ နည္းတဲ့ ပါတီက အတုိက္အခံလုပ္ ဆုိတဲ့ ပါတီစုံ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ ပုံစံ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ လူတန္းစား ရာသက္ပန္ အာဏာျမဲေရး အတြက္ အကြက္ခ် စီရင္ထားတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္တယ္။

အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္စလုံးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေရြးေကာက္ခံစရာ မလုိတဲ့ စစ္ဗုိလ္ တမတ္သား (၂၅ ရာခုိင္နႈန္း) အလုိအေလ်ာက္ ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စရာ မလုိတဲ့ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ သမၼတကုိ သမၼတ ေရြးျခယ္ေရး အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔မွ ေရြးျခယ္မွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ မွာ စစ္ဗုိလ္တမတ္သား အဖြဲ႔က တဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ သမၼတကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အထက္-ေအာက္ေပါင္း) က မဲေပးအတည္ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာက စစ္ဗုိလ္တမတ္သားက အလုိအေလ်ာက္ ပါၿပီးသား။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စရာမလုိတဲ့ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ သမၼတမွာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး) အေရး ႀကီးတဲ့ ရာထူးတာဝန္ အားလုံး၊ ခန္႔အပ္မႈ အတည္ျပဳမႈေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီရာထူး (ဝန္ႀကီး အပါအဝင္) ရသူေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရစရာ မလုိဘူး။ (ဒီသေဘာကုိ အေျခခံဥပေဒမွာ ယခုလုိ ေရးထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ မဟုတ္သူမ်ား ထဲမွ ျဖစ္ေစတဲ့) သမၼတကုိ တရားလြန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္က သမၼတ လုပ္သမွ် အ တည္ျပဳေပးဖုိ႔ သက္သက္္ပဲ။ ဒီအထဲမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိက္႐ုိက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြလည္း ရွိေသး တယ္။

စစ္တပ္ကုိ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ့ေအာက္မွာ မထားဘူး။ သီးျခား အခြင့္အာဏာေတြ ေပးထားတယ္။ တရား၀င္ အာဏာသိမ္းခြင့္ အထိပဲ။ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ သမၼတကပဲ ခန္႔ႏိုင္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္းေကာင္း သြားထိလုိ႔ မရဘူး။ လုိရင္း ကုိပဲ ေရးျပတာပါ။ ကုိေက်ာ္ဝင္းေျပာတဲ့ “ႏိုင္ငံေရးကုိ ေစာင့္ၾကပ္မႈ လုပ္ရမယ့္ အထိန္းနွင့္အေထ Check and Balance” ဆုိတာ အဲဒါ ေတြပဲဆုိတာ သိေစခ်င္တာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔လက္ေတြ႔
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဘုရားပြင့္တဲ့ ေဗာဓိေညာင္ပင္လုိ သေဘာထားၿပီး “လက္ေတြ႔ေပၚ တင္ၾကည့္” ခ်င္တဲ့ ကုိေက်ာ္ဝင္းက “လက္ေတြ႔ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” Pragmatic Approach အရ ကေမၻာဒီးယားကုိ ဥပမာေပးၿပီး “ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရး” Conflich Management ကို တင္ျပလာတယ္။

ကေမၻဒီးယားေရြးေကာက္ပြဲ (၁၉၉၃) က စစ္ေအးၿပီးဆုံးခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ အေရွ႕အေနာက္ႏိုင္ငံစုံ ႀကီးၾကပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမၻာ ေပၚမွာ ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဒုိင္ယာေလာ့ (ေဆြးေႏြးပဲြ) ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အာဏာ ခြဲေဝမႈ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေကာ သိပါသလား။ (ဒါေတာင္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ ေထာင္ထဲမွာ ရွိေသး တယ္။)

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားပါ သလဲ။ ဗကပ က သပိတ္မေမွာက္နဲ႔ ဝင္သင့္တယ္လုိ႔ အႀကံ ျပဳထားတယ္။ NLD ျပတ္ျပတ္သားသား ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီရလဒ္ ဘာျဖစ္ေနၿပီလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ “အျမဲစိမ္း” အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစု ဘာလုပ္ခံရသလဲ။ ၁၉၅၁ နဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ညီမွ်ျခင္းဆြဲၿပီး ေလာဂ်စ္ ထုတ္ေနတဲ့ ကုိေက်ာ္ဝင္းရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သမုိင္းေရး ဗဟုသုတက ေမးခြန္း ထုတ္စရာပါ။ ကုိယ့္မ်က္စိေရွ႕မွာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ေန႐ုံတင္မက ကုိယ္တုိင္ ခံခဲ့ရတာေတြမွ လက္ေတြ႔ မဟုတ္ရင္ "လက္ေတြ႔အေျချပဳ" တယ္ဆုိတာ ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ။

ဗကပ ကုိ ခမာနီနဲ႔ ႏႈိင္းခ်င္လုိ႔ ကေမၻာဒီးယားကုိ သာဓက ေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဘုရားပြင့္ေတာ့မေလာက္ ႀကိဳဆုိေမွ်ာ္ လင့္ေနတဲ့ ကုိေက်ာ္ဝင္းကုိ အီရတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ အာဖဂန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာေတြ သီးပြင့္ လာသလဲဆုိတာ သုံးသပ္ျပပါဦးလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ဒုိင္ယာေလာ့လား ၊ ရယ္ဒီကယ္လား
ဂလုိဘယ္ ကမၻာႀကီးဟာ ရြာႀကီးလည္းျဖစ္ မသြားဘူး။ ျပားလဲ မသြားဘူး။ ကပ္သင့္ေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္္ႀကီးတလုံး ျဖစ္လာတယ္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးကပ္ကုိ ေျပလည္ဖုိ႔ အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေႂကြးဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ ၿဂိဳဟ္္ႀကီးတလုံး ထပ္ေတြ႔ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ႏို ဘယ္လ္ဆုရွင္ ေပါလ္ခရပ္စ္မင္က ေျပာပါတယ္။

ဘ႑ာေရးကပ္၊ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္မႈကပ္၊ သဘာဝရာသီဥတု ကပ္ေရာဂါ စတဲ့ ကပ္မ်ားမွ လြန္ေျမာက္မဲ့ ကပ္လြန္ ကမၻာႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔၊ ကမၻာ နဲ႔တ၀န္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုိင္ယာေလာ့) ေတြ လုပ္လာတယ္။ အေမရိကန္ အစုိးရသစ္နဲ႔ စစ္အစုိးရလဲ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး အတြက္ ဒုိင္ယာေလာ့ေတြ လုပ္လာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ဒုိင္ယာေလာ့ လုပ္ဖုိ႔ တင္ျပတယ္။ ဒါဟာျပႆနာ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖရွင္းတာ ျဖစ္တယ္။ ဒုိင္ယာေလာ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ စေလွ်ာက္တာနဲ႔ ျပႆနာ ေျပလည္ေရးအတြက္ အစခ်ီခ်က္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒုိင္ယာေလာ့ကုိ ေက်ာခုိင္းၿပီး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးကုိ တဖက္သတ္ ျငင္းပယ္ေနရင္ နအဖ အေနနဲ႔ ရွင္သန္ ရပ္တည္ဖုိ႔ ၿဂိဳဟ္္ႀကီး တလုံး ရွာေနရပါ လိမ့္မယ္။ ကုိေက်ာ္ဝင္း ေနရာမွားၿပီး တံဆိပ္တပ္တဲ့ အတုိင္း သုံးရရင္ "အစြန္းေရာက္ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း မေရာက္ေစရန္" ၂၀၁၀ ကုိ ဇြတ္မလုပ္ဖုိ႔ ၊ ၂၀၀၈ ကုိ ဒုိင္ယာေလာ့လုပ္ဖုိ႔ တင္ျပ လုိက္ပါတယ္။

ကုိေက်ာ္၀င္းအေနနဲ႔ အေရွ႕ေလလား၊ အေနာက္ေလလား၊ ေလေၾကာကုိ လက္ေတြ႔ေပၚ တင္ၾကည့္ႏိုင္ပါေစ။ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားႏိုင္ ပါေစ။

ေအာင္ၿငိမ္း
၂၀၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉။


photo by: http://www.scottishartpaintings.co.uk/portrait-paintings.asp
http://www.naytthit.com/articals/2010/jan10/AungNyein-jan5.html၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္
Wed 06 Jan 2010, မိက်လြန္းေထာ၊ မင္းအဲ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သည့္ စာလံုးမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ေရးၿမိဳ႕သို႕သြားေသာ အေဝးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ (စပေရး) မႈတ္ေဆးျဖင့္ အျပည့္ေရးျခစ္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။

၄င္းစာလံုးမွာ “2010” ေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ ျပန္ဆြဲထားၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးရက္ေန႕ နံနက္တြင္ စတင္ေရးျခစ္ထားၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕တြင္လည္း ၄င္းစာလံုးေရးၿပီး မီးပံုးပ်ံ လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ မြန္လူငယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လြတ္လပ္ေရးေန႕မွာ သူတို႕ေတြ မီးပံုးပ်ံ လႊတ္ၾကတယ္၊ အဲဒီ မီးပံုးပ်ံမွာ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္တယ္ ဆိုတဲ့ စာတန္းေတြကပ္ၿပီး လႊတ္တယ္” ဟု ၄င္းမြန္လူငယ္က ေျပာသည္။

ယခုလႈပ္ရွားမႈကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ လြတ္လပ္ေရးေန႕တြင္လည္း လူသားတိုင္းအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းလူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက ရွင္းျပေပးခဲ့သည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။


အခုအခ်ိန္မွာ အတက္ၾကြဆံုးက လူငယ္ေတြပဲ၊ လူငယ္ေတြပဲ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေပးတာ မ်ားပါတယ္၊ ဖမ္းဆီးတာတို႕ေတာ့ ဘာမွ မၾကားေသးပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄င္းမႈတ္ေဆး (စပေရး) ျဖင့္ ေရးျခစ္ထားေသာ စာလံုးမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ မုဒံုၿမိဳ႕ရွိ ကြမ္တာရြာ၊ ေယာင္းေဒါင္းေက်းရြာအနီးရွိ ေယာင္းေဒါင္းတံတား၊ ႏိုင္လႈံေက်းရြာလမ္းဝ၊ မုဒံုၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၃ မိုင္ ၄ ဖာလံုအကြာရွိ ေတာ္ကူးရြာအနီးႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္လည္း အမ်ားအျပား ေရးျခစ္ထားသည္ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီးသြားလူငယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“တစ္ေနရာနဲ႕ တစ္ေနရာ ေရးျခစ္ထားတာ မတူဘူး၊ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ၂၀၁၀ ေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္ ျခစ္ထားတယ္၊ အခ်ဳိ႕ေနရာၾကေတာ့ ႏိုး ၂၀၁၀ လို႕ ေရးထားတယ္၊ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္တဲ့ လူငယ္အဖြဲ႕ေတြ ေရးထားတာ ျဖစ္တယ္၊ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္လို႕ အမ်ားက ေျပာေနၾကတယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၄င္း NO 2010 စာလံုးမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စဝင္သည့္ ေသာၾကာေန႕တြင္ စတင္ေရးျခစ္ထားၿပီး ထိုေန႕မွစ၍ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းက်ပ္ခ်ထားခဲ့သည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႕သည္။

“ဦးဇင္းတို႕ မနက္ေစာေစာ ဆြမ္းခံႂကြတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီစာေတြ ေရးျခစ္ထားတာ ေတြ႕တယ္၊ အဲဒီေန႕ေနာက္ပိုင္း မဂၢင္လမ္းနဲ႕ ဝတ္ႀကီးဘုရားလမ္းၾကားမွာ စစ္ကား (၃) စီးနဲ႕ လံုၿခံဳေရးေတြ ခ်ထားတာ ေတြ႕တယ္” ဟု ၄င္းသံဃာေတာ္က မိန္႕သည္။

အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မလိုလားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူတို႕၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊက လြတ္လပ္ေရးေန႕ သဝဏ္လႊာတြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://www.monnews-imna.com/burmese/newsupdate.php?ID=556

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ငေပ ဒိုးလံုး - ဒိုးလံုး သန္းေရႊ

NLD လြတ္လပ္ေရးေန႕ေၾကျငာစာတမ္း

http://ifile.it/rsp0yvh2010 01 04 - NLD Independent Day Statement

သခင္သိန္းေဖ၏ မိန္႔ခြန္း

(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ သဘာပတိ သခင္သိန္းေဖ၏ မိန္႔ခြန္း

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့

o အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငယ္မ်ား
o တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငယ္မ်ား
o ပါတီအဖြဲ႔အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငယ္မ်ား
o လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ၀င္ အသက္မေသက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ား
o တုိင္းရင္းသားေသြးစည္ညီညြတ္ေရး ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾက ေသာ အမ်ဳိးသား/ အမ်ဳိးသမီး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။

ကေန႔ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ (၆၂)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ အခုလုိ တက္တက္ၾကြၾကြတက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္ တုိ႔၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ကုိယ္စား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း ဆက္ပါတယ္။ တုိက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္မမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ေတြ႔ႀကဳံဆဲ ေတြ႔ႀကဳံရအ့ံေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္မွလဲ ကင္းေ၀းလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစလုိ႔ ေမတၱာပုိ႔သပါတယ္။


က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလဲ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၾကသည့္တုိင္ မူလရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေရာက္သည့္အထိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွင့္အတူ မခြဲတမ္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ အဓိဌာန္ကုိေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ မိဘဘုိးဘြားမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးဟာ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၈၅၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ကစၿပီး လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္လက္၀ယ္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၇ႏွစ္ခန္႔ သူ႔ကၽြန္မခံခ်င္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးေတြနဲ႔ရင္းၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္တုိက္ပြဲေၾကြးေၾကာ္သံကဘာလဲ… အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပဲ။ `လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္´ ဒီေၾကြးေၾကာ္သံဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မွီျငမ္းျပဳေနတယ္။ အက်ဳိးတရားက ဆက္စပ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္တယ္ဆုိတာလဲ ေျပာရတာ လြယ္ေပမယ့္ လြတ္လပ္ရင္ ဒီမုိကေရစီရွိရမယ္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးရရွိမယ္။ လူေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးျပည့္ျပည့္၀၀ရေနရမယ္။ လူေတြအားလုံးဟာ ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္ေတြခံစား ခြင့္ရွိရမယ္။

၁၉၄၃၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီေဟ့လုိ႔ ေၾကညာခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ ဖက္ဆစ္အက်ဥ္ေထာင္ ေတြအတြင္းမွာ ေရေႏြးေလာင္းၿပီး လက္သည္း၊ ေျခသည္းေတြ ပလာယာနဲ႔ ဆြဲႏႈတ္ညႇင္းပမ္းတာ၊ ထုပ္မွာေဇာ္ထုိးဆြဲၿပီး ညႇင္းပမ္းတာ၊ တြင္းႏႈတ္ခမ္း၀ထုိင္ၿပီး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရတာေတြ ခံေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာင္းျမမွာဆုိရင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ရဲေဘာ္ ၃၀ေက်ာ္ဟာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ လူအမ်ားေရွ႕မွာ ဓါးနဲ႔ခုတ္အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံးသိပါတယ္။

ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးလား…

ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား…

က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္တကယ္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာႏုိင္ခဲ့တာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကပါ။ အခုဆုိ ၆၂ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရခဲ့ၾကေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာၿပီး ၃လအတြင္းမွာပဲ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတုန္းက လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ လက္တြဲ တုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အယူအဆကြဲရာက ငါမွငါဆုိတဲ့ အတၱလြန္ကဲရာက ႏုိင္ငံေရးစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒေတြ မုိးမႊန္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းတုိက္ၾက၊ ခုိက္ၾကနဲ႔ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဖြတ္ဖြတ္ေၾကခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တမ္းအရ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုေတြ သုံးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး အပ်က္အစီးအားလုံး သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ေသဆုံးၾကရတဲ့ အင္အားဟာ ကုန္လုပ္အင္အားစြမ္းအင္ေတြ မဟုတ္လား။ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ တန္းဖုိးကို တြက္ၾကည့္ရင္ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးေတြ၊ ေဆး႐ုံႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ေဆာက္ႏုိင္မလဲဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသလဲ။ တုိင္းျပည္အေနနဲ႔ေကာ တုိးတက္ရမဲ့အစား မတုိးတက္တဲ့အျပင္၊ မိမိေနာက္က ေနာက္က်ေနခဲ့တဲ့ အိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံေတြ၊ ေရွ႕ေရာက္သြားတာကုိ ေမာ့ၾကည့္ေငးၾကည့္ ေနခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။

ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ရသလဲ

တကယ့္အေျဖမွန္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့စဥ္ကေကာ ဖက္ဆစ္စစ္ဘီလူးေတြကို တုိက္ခဲ့တုန္းကေကာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ အသက္ေသြးနဲ႔လဲၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့လုိ႔ပဲဆုိတာ ဘယ္သူမွျငင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေပမယ့္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲခဲ့တဲ့အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၂ႏွစ္ကတည္းက ရခဲ့တဲ့လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ယေန႔ထက္တုိင္ မခံစားၾကရေသးပါဘူး။

အဲဒီတုန္းကတည္းက ၿပိဳကြဲခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးဟာ အခုထက္ထိရင္ၾကားမေစ့ႏုိင္ေသးပဲ ျပန္လည္နလံမထူႏုိင္ေသးတာဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာလုိ႔ ဆုိရမလား ဒါမွမဟုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အခ်င္းခ်င္းမယုံသကၤာမႈေတြ၊ သံသယေတြ၊ အာဃာတေတြ အတၱစိတ္လြန္ကဲမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူေတြျငင္းႏုိင္မွာလဲ။

ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား…

ကေန႔က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် သုံးသပ္ၾကည့္ ခ်င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးေတာ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနေတြဟာ အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ၿခဳံက်ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ေရးသားခြင့္ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ခြင့္ေတြဆုံး႐ႈံးေနပါတယ္။ ပညာေခတ္ႀကီးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမွာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာေတြ ေရွ႕ကုိ တဟုန္ထိုးတုိးတက္ ေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔သားသမီးေတြ အားလုံးဟာ ေနာက္မွာက်န္ေနခဲ့ရပါတယ္။

အဆုိးဆုံးကေတာ့ ကေန႔ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့ တတိယကမၻာစစ္အႏၲရာယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ လက္နက္အၿပိဳင္အဆုိင္တပ္ဆင္ၿပီး စစ္ေအးေခတ္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ျပည္လည္ထူေထာင္ေနၾကပါတယ္။ စစ္အင္အားေတြတုိးခ်ဲ႕ေနၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္၀င္ေငြရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္၀က္ေက်ာ္ကို စစ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ လက္နက္အဆန္း ေတြထုတ္လုပ္ဖုိ႔ သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ အဲဒီျပည္သူလူထုေတြဟာလည္း စစ္၀န္ေတြပိၿပီး စစ္ကၽြန္ေတြ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ျပည္ ဟီ႐ုိရွီးမားနဲ႔ နာဂါစကီမွာ ခ်ခဲ့တဲ့ အႏုျမဴဗုံးတစ္လုံးဟာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးျပပုံအတိျဖစ္လူေတြဟာ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေသခဲ့ရၿပီး မေသက်န္ခဲ့တဲ့ လူအနည္းငယ္ဟာ ႏွစ္ေပါငး္ ၂၀ခန္႔ႏွစ္ခ်ီၿပီး အႏုျမဴအဆိပ္ သင့္မႈကုိ နလံမထူႏုိင္၊ လူလုံးမလွေအာင္ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

အခုအင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕မွာရွိေနတဲ့ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ဗုံးတစ္လုံးဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္းက ႀကဲခ်ခဲ့တဲ့ အႏုျမဴဗုံးထက္ အဆ၁၅၀ပုိျပင္းၿပီး သာမိုညဴကလီးယားဗုံးဟာ အဆ၅၀၀၀ခန္႔ ပုိျပင္းတယ္လုိ႔ ဂ်ာနယ္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအတုိင္း ဒီလက္နက္ေတြနဲ႔ တတိယ ကမာၻစစ္ျဖစ္လာရင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံး အလုံးစုံပ်က္စီးရမဲ့ ဘ၀ေရာက္ရမွာ မလြဲဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ ပါ၀င္စစ္ဖက္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မႈ၊ စြက္ဖက္မႈလဲ လုပ္မဲ့ႏုိင္ငံမဟုတ္ေပမယ့္ ကမာၻာစစ္ေျမျပင္မွာ ေျမဇာပင္ျဖစ္ရမဲ့ ဘ၀ေရာက္မွာ မလြဲဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား…

က်ေနာ္ေျပာခဲ့တာကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ အခ်ဳိ႕ရန္လုိ တဲ့ အစြန္းေရာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လက္နက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြေၾကာင့္

o တတိယကမာၻစစ္ရဲ႕ စစ္ႏႈတ္ခမ္း၀မွာထုိင္ေနရသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ လူသားအႏၲရာယ္ရဲ႕ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။
o ျပည္တြင္းမွာလဲ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။
o အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲေနတဲ့ ရင္ၾကားမေစ့ႏုိင္ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေန ရပါတယ္။ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား…

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ၆၂ႏွစ္ၾကာ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ၾကရတဲ့ အထက္ပါအေထြေထြအက်ပ္အတည္း ႀကီးတစ္နည္းေျပာရရင္ အမ်ဳိးသားေရးအက်ပ္အတည္း (National Crisis)ကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆုိရင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေျဖရွင္းမွသာ ေျပလည္မွာပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တစ္စည္းတည္းကမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ `အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ´ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အတြက္ တာ၀န္ရွိသူအားလုံးဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအကဲခတ္ေနဖုိ႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးေနဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဆုိတာ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူး။ အခုစရင္ အခုျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနပါ။

က်ေနာ္လဲ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ညီညြတ္ေရးစကားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ပါတီတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အႀကံေပးဖုိ႔ပဲ တတ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စြမ္းအားရွိသေလာက္ ကူညီပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပတ္သက္သူအားလုံးကုိ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

o အလုပ္တူ စလုပ္ၾကပါ။
o အလုပ္တူလုုပ္ရင္း အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ ရလာပါလိမ့္မယ္။
o နားလည္မႈရရင္ သံသယေတြ မသကၤာမႈေတြေပ်ာက္ၿပီး၊ ညီညြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာ ပါလိမ့္မယ္။
o ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။
o ညီညြတ္ေရးရလာပါလိမ့္မယ္။
o အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ညီညြတ္ေရးရလာပါလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္မ်ား/မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား…

က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူအမ်ားကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာျဖစ္တာမုိ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ေမတၱာတရားဟာ ရန္အသြယ္သြယ္ကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ခဲ့သလုိ အျခားဘာသာမ်ားဟာလဲ ေမတၱာတရားကို ေရွ႕တင္ထားတဲ့ ဘာသာေတြျဖစ္ၾကတဲ့အတုိင္း ေမတၱာတရားေရွ႕တန္းတင္ၾကၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိသင့္သေလာက္ရွိသည့္တုိင္ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္အတုိင္း သူမနာ၊ ကုိယ္မနာနည္းနဲ႔ ညီညြတ္ေရးကို စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရး အႏၲရာယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ၾကပါလုိ႔

o ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား
o အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
o တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
o ပတ္သတ္သူ (အင္အား/ႀကီးငယ္မဟူ) အားလုံးကုိ

ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ညီညြတ္ေရး ေအာင္ရမည္။


သခင္သိန္းေဖ

(၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား)

ၾကံဖြတ္လာမရိုက္သေရြ႕ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္အံုးမည္။

Free Image Hosting at www.ImageShack.us