Sunday, March 28, 2010

28 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/3vzmp0r28 March2010 Yeyintnge Diary

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမိုက္တြင္းျဖစ္ေစ”

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမိုက္တြင္းျဖစ္ေစ”

စိုးေနလင္း
Sunday, March 28, 2010


ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရက တဘက္သတ္စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အတင္း ကေသာကေမ်ာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဟာ ဘယ္လိုဘာညာ စတာေတြ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးထပ္ၿပီး ေဝ ဖန္သံုးသပ္ေျပာဆို ေနစရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားေတြ ေဝဖန္သံုးသပ္သူေတြသာမက ႏုိင္ငံရပ္ ျခားက ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြ ေဝဖန္သံုး သပ္သူေတြကလည္း ေရးသားေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း အစိုးရဲ႕ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကို စစ္အစိုးရက တုန္႔ျပန္ျပသေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အေျပာအျပေတြ အားလံုးကိုလည္း ျမန္မာ့ အေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြအားလံုး သိရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာ တာတခုက စစ္အစိုးရဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထာ ဝရအုပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္ဖို႔ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ ေဆးၿမီးတို ေဆးၿမီးရွည္ ေရတိုေရရွည္ နည္းနာေတြ အားလံုး ကိုအသံုးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ေနခဲ့တာပါ။ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ဘယ္ႏုိင္ ငံက ဘာေျပာေျပာ ဘယ္လိုေဝဖန္ေဝဖန္ နကမၸတိ ပါပဲ။

ေဟာအခုတခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာသူေတြ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ စတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔အပါမခံခ်င္တဲ့ သူေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္လိုက္သလို သူတို႔ကမပါေစခ်င္ မရွိေစခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း အက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္ေအာင္ ေခ်ာင္ပိတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဟာ ဘာဆိုတာလည္း ခုခ်ိန္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၿပီးေလာက္ၾကပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာ့အေရးးစိတ္ဝင္စားၾက၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ က်င္းပမွာလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္လို ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေလ့လာသူေတြ အတြက္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို အဂၤလိပ္မူ မထုတ္ဘဲ ျမန္မာဘာသာ တခုတည္းနဲ႔ ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကေတာ့ သိပ္မရွင္းလွဘဲ ႐ွဳပ္ေထြးေနၾကရွာပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရက ခုလို ၂ဝ၁ဝ ခုေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးတာဟာ စစ္အစိုးရက ေနာက္တလွမ္းဆုတ္ေပးလိုက္တာပဲလို႔ အံ့ၾသစ ရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့(ဒါမွမဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္) ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံ ေရးမႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အနည္းဆံုးအမတ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေသးတာပဲဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိုၾကသူေတြကေတာ့ စစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ။

ႏုိင္ငံတကာကေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ဘူး၊ အလံုးစံုသေဘာမေဆာင္သလို လြတ္လပ္တရားမွ်တ ႏုိင္ေျခမရွိဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနၾကၿပီး ခုဆိုဒီကိစၥကို ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔အထိ လက္ခံလိုက္ၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ တစံုတရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ စရာ မျမင္ဘူးလို႔ေျပာထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္ မစၥတာကြင္တာနာ ကေတာ့ မ ၾကာခင္က သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီးမွာ ၂ဝ၁ဝ ခုေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တစရာ အလားအလာမရွိဘူးလို႔ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုလည္း က်ဴးလြန္ျမဲက်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အ တြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢက စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တခုဖြဲ႔စည္းေစ လႊတ္စံုစမ္းေစသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဟာ တဦးတ ေယာက္တည္းကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားခဲ့တာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနတဲ့အတြက္ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းေၾကာင္း အဲဒီဥပေဒအတိုင္း လက္ခံလိုက္နာစရာအေၾကာင္းမရွိတဲ့အတြက္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္သာရွိေၾကာင္း သူ႔ပါတီနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ထုတ္္္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖက္ဖက္က ျပင္ဆင္အားယူရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းအား ေပးလိုက္ပါတယ္။ ခုမၾကာခင္ေလးကမွ ၾကားခဲ့ရတဲ့ သတင္းအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမကိုသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့ ပါတီ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ သူ႔ပါတီရဲ႕ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကို သူ႔ျခံထြက္ဗူးသီးႀကီးတလံုး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒါကိုလည္း ပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔က သူတို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမရဲ႕သေဘာထားကို နိမိတ္ပံုသေကၤတျပဳ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆ သေဘာထားၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီသတင္းဟာ အမွန္ပဲဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟာ ႏုိင္ငံေရးသာအားေကာင္းတာမဟုတ္ဘဲ အႏုပညာအားလည္းရွိတယ္ဆိုတာ ျပသလိုက္တာပါပဲ။

လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကသူ ျပည္တြင္းျပည္ပက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ဒီတပြဲမွာ အဆံုးအ ျဖတ္မမွားၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆံုးအျဖတ္မွန္ကန္ရဲရင့္ဖို႔ လိုအပ္သလို မိမိတို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈပ္ရွားၾကဖို႔၊ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အႏၱရယ္ေတြကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါလိမ့္မယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တိုင္းမေၾကာက္ၾကဖို႔၊ ဖိႏွိပ္တိုင္းပိျပား ပ်ပ္ဝပ္မသြားၾကဖို႔ အားမာန္သတၱိေတြ ေမြးျမဴၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ ကမၻာေက်ာ္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရး ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာႀကီးျဖစ္တဲ့ လူရႊန္း ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ကိုယ္းကားေဖာ္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ လူရႊန္းက “ဒီကမၻာေလာကႀကီးအတြင္းမွာ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဆႏၵတကယ္ရွိေနတဲ့လူေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆို ရင္ သူတို႔တေတြဟာ ပထမဦးဆံုးေျပာရဲရမယ္၊ ရယ္ရဲရမယ္၊ ငိုရဲရမယ္၊ ဒီႀကိမ္ဆဲခံေနရသလို ဆိုးဝါးလွတဲ့ေခတ္ႀကီးကို ေဒါသထြက္ ရဲရမယ္၊ ရွဳံ႕ခ်ရဲရမယ္၊ တိုက္ခိုက္ရဲရမယ္၊ ေျခမႈန္းႏုိင္ရဲရမယ္” လို႔ အဖိိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုကို အားေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

အမွန္တရားဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအမွန္တရားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုဘယ္လို အာဏာရွင္မ်ဳိးကမွ ထာဝရအႏုိင္ယူ ထားႏုိင္ခဲ့တာမ်ဳိး ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ လံုးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တညီတညြတ္တည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္း လွန္ၿဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကရေအာင္ပါ။ ။

စိုးေနလင္း

Photo by: http://sittnyeinaye.blogspot.com
http://www.naytthit.com/articals/2010/mar10/snl-mar28.html

ထြက္ေပါက္ပိတ္ ေနသည္ မွာ NLD နဲ ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ေတြ မဟုတ္ပဲ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေန

ေနာက္ဆံုးလက္ျပ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းေပးေလာ ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ

အသက္ ခုႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ သည့္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊမွာ
မိမိ၏ ပါးနပ္က်င္လည္ မႈ အတြက္ အတိုက္အခံမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့မ်ား
အခက္ေတြ ့ကာ ၿပိဳကြဲ ေတာ့ မည္ ဟု စိတ္ကူးယဥ္ ႏိုင္ေသာ္ လည္း လက္ေတြ ့တြင္ ထိုသို ့ျဖစ္လာ
ဖို ့က ရာခိုင္ ႏႈန္း အလြန္ နည္းပါးသည္။

ႏိုင္ငံ အေရွ့ ပိုင္းရွိ လက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ ့မ်ား ကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကို အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ျဖစ္ေစရမည္ ဟု အႀကံကလည္း ျပည္တြင္းႏိုင္
ငံေရး အက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈ ႏွင့္ သာ ႀကံဳေစရသည္။

ယေန ့က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ေန ့(ေတာ္လွန္ေရးေန ့)အခမ္းအနားမွ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား (AP Photo/David Longstreath)

အကယ္၍ သာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ ပြဲ မ၀င္ေတာ့ ဘူးဆိုပါက
ၿဗိတိန္ သံအမတ္ ေျပာသလိုပင္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရး ကိုထိပါး
လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

ထို ့ျပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုပေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္
ပြဲ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳပါက အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ တန္ဖိုးသည္ ေခြးေသေကာင္
ပုပ္ ေလာက္ သာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ားက တစ္ဖက္ ၊ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ကတစ္ဖက္
အဖက္ဖက္ မွ ခၽြတ္ခ်ံဳ က်လာေသာေၾကာင့္ မဟန္ ႏိုင္ေတာ့ သည့္ စီးပြားေရး ကတစ္ဖက္ ၊ေနျပည္
ေတာ္ရွိ ေနာက္ ေက်ာ ဓား ႏွင့္ ထိုးမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား ကတစ္ဖက္ ျဖင့္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္သည္
သြက္ခ်ာပါဒ လိုက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ယခု အခိ်န္သည္ ၎တို ့အတြက္လည္း
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အျဖစ္ဆံုး ကာလ ျဖစ္မည္မွာ လည္း ေသခ်ာေပသည္။

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ သည္ ၎၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ အား အီရတ္ အာဏာရွင္ ဆဒမ္ဟူစိန္ ႏွင့္ ယူဂိုဆလား
ဗီးယား ေခါင္းေဆာင္ မီလိုဆီဗစ္ တို ့၏ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ မ်ိဳး မျဖစ္ရ ေအာင္ Finishing ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ျဖစ္
Safe side ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အာဏာရွင္ ၏ အလြန္ အကၽြံ အႏိုင္လိုခ်င္ မႈ ျဖစ္ ဖန္တီးထားမႈ မ်ားသည္
၎တို ့ကိုယ္တိုင္ ဓားသြားေပၚ တြင္ ကသည့္ ဆက္ကပ္ ကို က ေနသလို ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။

၀ါဒျဖန္ ့ခ်ိေရးတြင္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ က သူ၏ စစ္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ ခ်စ္သည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း
အေနာက္ တိုင္း သံတမန္ တစ္ဦးက မူ ၎ ၏ ေျမးေလာက္ ၎ ၏ စစ္တပ္ ကိုခ်စ္ မည္ မဟုတ္ ဟု
သံုးသပ္သည္။

ဇာတ္ထဲ တြင္ ေျပာၾကေလ့ရွိသည့္ စကား အတိုင္း ” သူ ့အသက္ ကို သတ္ရင္း တန္းလန္း ႏွင့္ ငါပါေသ
သည္ ” ဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး အရူးမီး၀ိုင္း ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႀကံဳ ေတြ ့ေနၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ တြင္ စစ္အစိုးရက ရံႈးလည္း ႏိုင္ ၊ ႏိုင္လည္း ႏိုင္ ရမည္
ဟု ခံယူၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ကိုလည္း ၎ တို ့က ထို အတိုင္းပင္ တြက္ ဆထားဟန္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္
ခဏ ခဏ ႏိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ားက သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ား မ်ား စားစားရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအတြက္မူ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ၎ တို ့အေခါင္း ကို ၎ တို ့ကိုယ္တိုင္
ထမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


http://freedomnewsgroup.com/

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ၏ အနာဂတ္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ၏ အနာဂတ္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

လူအမ်ား ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္သတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ သူ၏ အာဏာပလႅင္အား တဦးဦးျဖင့္ လူစားထိုးမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ယခုအတုိင္းခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ေလာ ဆိုသည္ကို ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္ေနေသာ ပညာရွင္က၀ိမ်ား အေနျဖင့္ အပူတျပင္း စဥ္းစားတြက္ခ်က္ေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ ကုိင္စြဲထားေသာ အာဏာကိုလိုလိုလားလား စြန္႔လႊတ္ပါ့မလားဆိုသည့္ အခ်က္ကေတာ့ လူအမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာ သူမ်ား၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလတြင္ သမၼတရာထူးေနရာ၌ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွေနသည္ဟု တပ္မေတာ္အတြင္းမွ အရာရိွတခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ကုလသမဂၢအရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ကာလက သူ႔အေနျဖင့္ မၾကာခင္ အနားယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၏ အဆိုအရ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအား ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ အပုိင္းအျခားမရိွဘဲ အာဏာကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆႏၵရွိေနၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ တုိင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြား ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္အတြင္းရိွ အုပ္စုတခ်ဳိ႕မွ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုလာသည့္အေပၚ ေခါင္းညိတ္သေဘာတူကာ သမၼတႀကီးလုပ္ဦးမည္ဆုိလွ်င္လည္း မည္သူမွ် အံ့ၾသ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေကာလဟာလမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ စစ္အစိုးရအတြင္းမွ တတိယ ေျမာက္ အာဏာရိွသူ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းအား ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကာလ အတြက္ သမၼတ ရာထူးေပးအပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အပါအ၀င္ ၎၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုမိသားစု ႏွစ္စုသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ အတူတကြ အၿမဲေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္၊

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္အတြင္းမွလာေသာ သတင္းမ်ားအရ သူရေရႊမန္းသည္ ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္းၾကားသိရျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသည္ ယခင္က ဧရာ၀တီတုိင္း တုိင္းမႉး ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထုိေနရာမွ ရန္ကုန္ရိွစစ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔ထားေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေရပန္းစားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔အား ျပန္၍ အားၿပိဳင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သိရိွရသည္။ အာဏာလက္ေစာင္းထက္လွေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္တျဖစ္လဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕တခုလံုးႏွင့္အတူ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ခံလုိက္ရ သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ သူ၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအတြင္းမွ အႏၲရာယ္ အရိွဆံုးသူ တဦးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျမွာက္စားခဲ့ေသာ၊ ရာထူးတင္ေပးခ့ဲေသာ လူလတ္ပုိင္း စစ္အရာရိွ မ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။ ထိုအရာရိွမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္လည္း ရာထူးမ်ား ရရိွခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၊ အထူးစစ္ဆင္ေရးျဗဴရို အမွတ္ (၅)၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စင္တင္ေပးခဲ့ေသာ ထိပ္တန္း အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဥကၠဌ တာ၀န္ ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသည္ မန္မာနႀကီးသူတဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အျပည့္အ၀ရရိွသူ တဦးမဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ကြယ္လြယ္အၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ စိတ္ႀကိဳက္ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအၿပီးတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ သူ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာဏာေနရာကို ဆက္လက္ကုိင္စြဲ ထားမည္ဆိုပါကလည္း အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိိပ္တန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ႏုိင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အမ်ားရိွေန သကဲ့သို႔ မက္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုလည္း တဖက္တြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ ထား ရိွသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တဦးခ်င္း ခ်မ္းသာ၍ ဓနႂကြယ္၀လာမႈမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ဆက္ လက္ အက်ဳိးခံစား ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ မည္သည့္နည္းနာကို သံုးစြဲ၍ သမၼတႀကီးအျဖစ္ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္မည္နည္း ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ စစ္တပ္သည္ ျဖစ္တည္လာမည့္ အစိုးရသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထဲတြင္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ ေဒသႀကီးမ်ား စသျဖင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာကို အလိုအေလ်ာက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းအတြက္ စစ္တပ္ ကိုယ္စား လွယ္ တဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးကို သမၼတရာထူးအတြက္ လ်ာထားသည္။

လာမည့္ အနာဂတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွတဦးဦးအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ ဆိုပါက တင္သြင္းႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ျဖစ္လာမည့္ သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာ ႏုိင္သကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။

လက္ရိွတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး အာဏာ ရွိသူျဖစ္သည္။ ထိုရာထူးကို သူ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရဆံုး သူကိုသာ လႊဲေျပာင္းေပး လိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားက ဆိုထားသည္။ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွေသာ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြသည္ ထိုရာထူးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ မႏၲေလး တို႔တြင္ ထိပ္တန္းစစ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ က်င္းပေသာ ပံုမွန္အစည္း အေ၀းမ်ားကို ကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္၍ ညႊန္ၾကားေနရသူကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းသာျဖစ္သည္။

မည္သူသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းက ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ဇနီးႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြကေတာ့ အဆိုပါရာထူးအတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ တစ္ေျပးေနတဦးျဖစ္သည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေနာက္တခ်က္ရိွေသးသည္။ ေခတ္မီ၍ အားေကာင္းသည္ဟု ယူဆထားသည့္ တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ အျခားသူ တဦးဦးလက္ထဲသို႔ ထိုးအပ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ သူ၏ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားအၾကားတြင္ ရိွေနသည့္ အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို သူ ကိုယ္တုိင္လည္း ေကာင္းေကာင္းသိသူ တဦးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ရာထူးကို စြန္႔ခြာလုိက္ပါက ေနာင္တြင္ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏုိင္ပါမည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာက အေရာက္ရဆံုး ကိစၥျဖစ္ႏုိင္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ အေျပာင္းလဲမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟု ဆိုပါစို႔။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေစရသည့္အခ်က္မွာ သူ႔ထက္ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ လူလတ္ပုိင္း ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုလူလတ္ပုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုအတြင္း တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ပိုမိုခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀လာၾကသကဲ့သို႔ ပို၍လည္း အာဏာလက္ေစာင္း ထက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအား ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္ဆိုးျဖင့္ လန္႔ႏုိးေစသူ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဆိုေသာ စစ္အရာရိွမ်ားသည္ သူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သူ၏ မိသားစုလုံၿခံဳေရးကို လာမည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ အာမခံႏုိင္ မခံႏုိင္ ဆိုသည္ကသာ အမွန္တကယ္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

ေရွ႕အနာဂတ္တြင္လည္း သူ၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကာကြယ္ရင္း ေနထိုင္ သြားရ ေပလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ သူႏွင့္သူ႔မိသားစုႏွင့္ အေစးမကပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ သည္လည္း တဦး အပါ အ၀င္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ ထြက္ေတာ္မူနန္းကခြာျခင္းသည္ သူႏွင့္သူ႔မိသားစု အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား လွေသာေၾကာင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ အာဏာကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုး ဗ်ဴဟာျဖစ္ေတာ့သည္။

အကယ္၍ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိတ္ေျပာင္းလာသည္ ဆိုပါစို႔။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဌးဦး တို႔အတြက္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

အလားတူပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ စိတ္ေလး ေနသည္ဆိုပါက သူ႔အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လူလတ္ပုိင္း ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေဌး၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြတို႔ က်န္ရိွေနပါေသးသည္။

ေလာေလာဆယ္ အေနျဖင့္ သမၼတႀကီးျဖစ္ရန္ ရည္စူးေနပုံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကံေကာင္းပါေစေၾကာင္း စကားပါးလုိက္ရပါသည္။

Than Shwe Mulls his Future Role By Aung Zaw ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိေဖာ္ျပ ပါသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2009-02-27-05-56-44/2890-2010-03-27-11-49-57

Irrawaddy-E-Journal_v2n6

NLD LA USA statement

http://ifile.it/km3gdxyNLD LA USA ,,

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ ဆန္႔က်င္ၾက

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖ႔ဲြႀကီး
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖ႔ဲြခ်ဳပ္

စာအမွတ္ ။ ။ ၄/၂၀၁၀(မဃတ+၈၈+ဗကသ)
ရက္စြဲ။ ။ မတ္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ ဆန္႔က်င္ၾက

(၁) ယခုလာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖ႔ဲြခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္ ပါတီမွတ္ပုံ တင္ေရး မတင္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပါတီတရပ္ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ပါတီတြင္း ကိစၥကုိ မိမိတုိ႔ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ လူထု အေရးေတာ္ပုံႀကီးႏွင့္ အတူ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား သက္သက္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္ ပါတီ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျပင္ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည့္ ျပည္သူ႕ပါတီျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေကာင္းက်ဳိဳး ဆုိးက်ဳိး အားလုံးကုိ ျပည္သူ တရပ္လုံးကပါ အတူ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ နအဖ စစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ သေဘာထား၍ မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ ျဖတ္သန္းမလဲ ဆုိေသာ ကိစၥသည္ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု တရပ္လုံး တာ၀န္ ရွိရွိ ၀ုိင္း၀န္း စဥ္းစား၍ တာ၀န္ ရွိရွိ သေဘာထား ေပးၾကရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါသည္။

(၃) အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး လည္းျဖစ္၊ မိမိတုိ႔၏ လူထု ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခု အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္ သေဘာထား မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဗြီအုိေအ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္တြင္

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ ေျပာတာကေတာ့ ဒီဥပေဒေတြက အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ေရာ၊ အားလုံး အတြက္ပါ တကယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြပဲ။ အဲဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္သူ လူထုကလည္း ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ေက်ာျ္ဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ညီၫြတ္ဖို႔၊ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားေတြ ရိွဖို႔ လိုတယ္လို႔ အဲဒီလို ေျပာတာပါ။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔၊ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔၊ ေက်ာ္လြန္ဖို႔၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔႔ဟာ ပိုၿပီးေတာ့့ ညီၫြတ္မႈ ရိွရိွန႔ဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္တ့ဲ။” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

မတ္လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဗြီအုိေအ အသံလႊင့္အစီအစဥ္တြင္

စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒဟာ တရားမွ်ွတမႈ မရိွတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္တ့ဲ အေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းမွ တဆင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုႀကီး တရပ္လုံးသို႔ သူ၏ သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၄) လူထုက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ (mandate) ေပးထားေသာ ပါတီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရး အရ တရား၀င္ ျဖစ္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ အဆုံးအျဖတ္ ေပၚတြင္သာ တည္မွီၿပီး၊ နအဖ စစ္အစုိးရ အေပၚတြင္ လုံး၀ မတည္မွီပါ။ ျပည္သူလူထုက အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံ ေနသေရြ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔ ပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ နအဖ စစ္အစုိးရက အသိအမွတ္ ျပဳလွ်င္ ထားရာေန ေစရာသြား နအဖ စစ္အစုိးရ ပါတီ အျဖစ္သာ ရပ္တည္ႏုိ္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၅) ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အညီ

၁) ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာ စာတမ္းကုိ ဆက္လက္ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး

၂) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကုိ နာခံေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုိးရသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ လုံး၀ ျပတ္ျပတ္ သားသား ျငင္းပယ္ရန္သာ ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြား လာသည့္ ျပည္သူ႔ ပါတီျဖစ္သည့္ အတုိင္း ျပည္သူ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူ လူထုၾကားတြင္ ဗမာ တျပည္လုံး ကိုယ့္ပါတီ ရုံးခန္း အျဖစ္ သေဘာ ထားၿပီး စစ္အစိုးရ ထံတြင္ လုံး၀ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မလုပ္ဘဲ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဆက္လက္ ရပ္တည္ လႈပ္ရွားသြားရန္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔မွ အေလး အနက္ တုိက္တြန္း လုိက္ပါသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ႀကီး
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမမ်ား အဖြဲ႔ခြဲ႔ခ်ဳပ္

NLD ၅၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန. အခန္းအနားဓါတ္ပုံမ်ား


၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အင္န္အယ္ဒီရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ
မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း
မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၀
ယမန္ေန႔က က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ၆၅ ႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အင္န္အယ္ဒီပါတီရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရစဥ္။http://www.moemaka.com/

စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

http://ifile.it/ay95dqiUNA's March 27
--
NCGUB - Border Office
PO Box 70
Mae Sot, Tak
63110
Thailand
Ph: (+66)(0)55-532847

Fax: (+66)(0)55-532847
www.ncgub.net

နအဖသံရုံးေရွ႕(Ottawa Canada)ျပည္တြင္းဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ပြဲ


Statement on Burmese Regime’s 2010 Election Laws
March 27, 2010
Today marks the 63rd anniversary of Burma’s Armed Forces Day which is known as the Fascist
Revolutionary Day: the day the people of Burma united under General Aung San to fight
against the fascist Japanese army; which ended the Japanese occupation of the country.
August 1988: millions of people marched and demanded the restoration of democracy in Burma
and an end of the military dictatorship which had ruled the country since 1962. However, the
fascist Burmese military brutally cracked down on peaceful demonstrators and killed over 3000
people, including monks and students.
Daw Aung San Suu Kyi, the daughter of Burma’s independence leader General Aung San,
emerged as the leader of the democracy movement and her organization, the National League
for Democracy (NLD), won 82% of the parliamentary seats in the national election held in 1990.
But the military dictators ignored the people's wishes and refused to transfer power to Burma’s
democratically elected leaders.
March 2010: the military authorities in Burma, known as the State Peace and Development
Council (SPDC), announced unjust new electoral laws in preparation for the elections planned for
this year.
We are deeply concerned that the SPDC’s electoral laws which, contrary to the wishes of the
people of Burma and the international community, exclude Daw Aung San Suu Kyi and more than
2,100 political prisoners from political participation, fail to convene an all inclusive, credible
election which would create a democratic Burma.
The SPDC’s election law may also prohibit Daw Aung San Suu Kyi and political prisoners from
being members in political parties. This is clearly another step in the wrong direction taken by the
military authorities. The political party registration law makes a mockery of the democratic
process and ensures that the upcoming elections will be devoid of credibility.
On this remarkable day we, the Burmese Democratic Forces in Canada, call for the following:
1) that the Burmese military regime release all political prisoners including
Daw Aung San Suu Kyi, 88 student leaders and ethnic leaders.
2) that the Burmese military stop attacking the ethnic communities in
Burma.
3) that the State Peace and Development Council immediately overturn the
shameful electoral laws that bars the political prisoners, including Nobel
Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi, from participating in the political
process.
4) that Senior General Than Shwe and the Burmese military authorities
engage in an inclusive political process; a tripartite dialogue leading to a
national reconciliation; and fair, transparent and credible elections in which all
citizens of Burma / Myanmar, including Daw Aung San Suu Kyi, can freely
participate.
5) that the State Peace and Development Council start a process to amend
the 2008 constitution to ensure a genuine all inclusive democratic political
process in Burma.
We believe that a tripartite dialogue remains the best viable means towards achieving national
reconciliation, long-lasting peace and prosperity in Burma.
The Burmese regime, the State Peace and Development Council, has ignored numerous
demands from the UN Security Council, UN General Assembly, the UN Secretary General, world
leaders, neighbours, and ASEAN that the SPDC release all political prisoners including Aung San
Suu Kyi; work towards a national reconciliation; and hold an all inclusive, credible election. The
international community is increasingly concerned that the SPDC continues to ignore calls to
show commitment to political reform towards a national reconciliation.
Therefore, we, the Burmese Democratic Forces in Canada, call for the following:
1. that Canada, the international community and other relevant partners,
should absolutely make it clear ahead of time of what is expected of the
military regime with regards to its planned elections, and be prepared to
denounce any results short of international expectations or failure to
meet international standards of all inclusive, credible, free and fair
elections.
2. that Canada to take a strong stance in making it clear to the military
junta that Canada is ready to support the United Nations Commission of
Inquiry for Crime against Humanity in Burma should the Burmese
generals fail to live up to the expectations of Canada and the
international community.
3. that Canada to support a global arms embargo against Burma, as
there have been clearly demonstrated connections to the supplies of
arms and the repression of the people of Burma at the hands of the
military junta
International Burmese Monks Organization (Canada)
Burmese Muslim Association (Canada)
Burmese Students Democratic Organization (Canada)
Canadian Campaign for Free Burma
Democratic Burmese Community (Saskatoon)
Free Burma Federation
National League for Democracy (LA) Canada Branch
Contact Persons:
Toronto: Kyaw Si Thu 416 230 0901, Aung Tin 647 343 7871, Mg Mg Oo 416 605 8765
Saskatoon: Min Naing 306 880 5355, Aung New Oo 306 261 1649,
Vancouver: Htay Aung 778-322-5385, Thet Naing 604 873 9126

Burmese Community (Saskatoon Canada) ျပည္တြင္းဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ပြဲ

၂၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ည- ေဆးနီမႈတ္(စပေရး)ကန္ပိန္း (မႏၱေလး)

မန္းအုပ္စုက ဖရီး ကမ္ပိန္းလွဳပ္ရွားမွဳပါ၊
၂၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၀ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ည- ေဆးနီမႈတ္(စပေရး)ကန္ပိန္း (မႏၱေလး)
------------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဖစတ (AAMD) - Burma အင္အားစုမွ (စပေရး)မႈတ္ေဆးအနီေတြနဲ႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚအႏွံ႕ နံရံေတြေပၚ
FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE2010, FREE Aung San Su Kyi, ေရြးၾကက္ေျခခတ္(ေရြးေကာက္ပြဲအလိုမရွိ)
အစသျဖင့္ လိုက္လံေရးသားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္
ေျမာက္ေရး၊ ၂၀၀၈နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။
မႈတ္ေဆးေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေနရာေတြကေတာ့မႏၱေလးတိုင္းတရားရံုးခ်ဳပ္နံရံေတြ၊ TTC
(ပညာေရးေကာလိပ္), နန္းေရွ႕၊ေရႊေက်ာင္းႀကီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အေရွ႕ဘက္ ၆၉ လမ္း၊ ေဗာဓိကုန္း၊ ၆၂ လမ္း၊
၆၄၊ ၆၅ လမ္း သိပၸံလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ လမ္း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ္းေတြနဲ႔ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးပတ္၀န္းက်င္၊
ေရႊက်ီးျမင္ဘုရားပတ္၀န္းက်င္အစသျဖင့္ ၀င္းနံရံ၊ တံခါး၀၊ အုတ္ခံု၊ ေရကန္၊ဓမၼာ႐ံုနံရံအစသျဖင့္ေတြေပၚမွာ ေဆးနီစပေရးဘူးနဲ႔
လိုက္မႈတ္ေရးခဲ့ၾကပါတယ္။
အလားတူဆန္႔က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ိဳးေတြကို အျခားနယ္၊ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္းမျပတ္တမ္းဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲၾကဖို႔ အေလးအနက္
ထားတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
-------------
လူထုလႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအင္အားစု (လဖစတ)
Activists for Abolishing the Military Dictatorship (AAMD) – Burma