Monday, May 10, 2010

10 April 2010 ဒိုင္ယာရီ

MSWord File ရယူရန္ (ပံုမ်ားပါ၀င္)
10 May 2010 Yeyintnge Diary

သိန္းစုိးေကာ္မရွင္၏ ေျဗာင္က်ေသာ ညစ္ပတ္မႈတစ္ခု

Thursday, 06 May 2010 12:39 တူေမာင္ညဳိ

ေမလ (၅) ရက္ေန႔သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခ်က္အရ -

ေမလ (၅) ရက္အထိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔ စုစုေပါင္း (၃၀) ရွိသည့္အနက္ (၂၄) ဖြဲ႔ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ စိစစ္ေနဆဲ အဖြဲ႔ (၆) ဖြဲ႔ က်န္ရွိေနပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ -

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (၅ ဧၿပီ)
၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတိုးတက္ေရးပါတီ (Northern Shan State Progressive Party) (၂၃ ဧၿပီ)
၃။ ညီၫြတ္ေသာဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) United Democracy Party (Kachin State) (၃၀ ဧၿပီ)
၄။ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) (၃ ေမ)
၅။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ( ၄ ေမ )
၆။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ( ၄ ေမ)


တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပူးတြဲပါ ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ရက္စြဲမ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။tu mg nyo articleကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီမွာ ယခင္(KIO)ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာပါ (၁၅) ဦးက မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္ မွတ္ပံုတင္ အေစာဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ အဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔အနက္ တစ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေစာဆံုး (၁၀) ဖြဲ႔အနက္ က်န္ (၉) ဖြဲ႔ကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း “ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီ” ကိုမူ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးျခင္းမရွိေသးဘဲ ယခုအခ်ိန္အထိ စိစစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ အဆိုပါအဖြဲ႔ကို ေကာ္မရွင္က စိစစ္ေနသည့္ကာလမွာ တစ္လတိတိ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤမွ်ၾကာျမင့္စြာ စိစစ္ေနသည္မွာ (နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ (BGF) ေျပာင္းလဲေရးကို တင္းခံေနေသာ (KIO) ၏ ေပၚလစီသေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းဆိုသလို သက္ဆုိင္ေနပါလိမ့္မည္။

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမွာ သင္းလွသည္။

ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း မွတ္ပံုတင္ေပးသည္မဟုတ္။

ပထမဦးစြာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုသူမ်ားက ေပၚလစီႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေဖၚျပၿပီး ေကာ္မရွင္ထံ တည္ေထာင္ခြင့္ကို စတင္ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ယင္းသုိ႔ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခု “ကခ်င္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ” ရင္္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ေကာ္မရွင္၏ ပထမဆံုး အတားအဆီးျဖစ္သည့္ တည္ေထာင္ခြင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔ႀကီး ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ တည္ေထာင္ခြင့္ရမွသာလွ်င္ ရရွိသည့္ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကခ်င္အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ” သည္ ေကာ္မရွင္ထံမွ တည္ေထာင္ခြင့္ပင္ ရရွိႏုိင္ပါမည္ေလာ။

ပို၍သိသာသည္မွာ “ကခ်င္” အမည္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို စိစစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ (၂၄) ဖြဲ႔တြင္ ပအိုဝ္း၊ တေအာင္း(ပေလာင္)၊ “ဝ”၊ ကရင္၊ ဖလံု - စေဝၚ၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ ကယန္း၊ ရခုိင္၊ အင္းသား၊ မြန္ စသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ကယား (ကရင္နီ) ႏွင့္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွ် ပါဝင္ျခင္းမရွိေသးပါ။

ေကာ္မရွင္က စိစစ္ဆဲ အဖြဲ႔ (၆) ဖြဲ႔တြင္ “ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီ“ ႏွင့္ “ညီၫြတ္ေသာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) United Democracy Party (Kachin State)” တို႔ ပါဝင္ေနသည္မွာ သာမန္တုိက္ဆုိင္မႈတစ္ခု မဟုတ္ႏုိင္ပါ။

(နအဖ) စစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ “ကခ်င္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ” ယင္းသို႔ ေကာ္ဖီစစ္ႏွင့္ စစ္ခ်သကဲ့သို႔ စိစစ္ေနေသာ္လည္း ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ “ဦးသိန္းစိန္ပါ (၂၇) ဦး” က ဖြဲ႔စည္းမည့္ ႀကံ့ဖြံ႔တျဖစ္လည္း “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ” ကိုေတာ့ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ (ရက္သတၱပတ္မွ်ကာလအတြင္း) ေခ်ာေမာလြယ္ကူ ေျပျပစ္စြာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္“ ဦးသိန္းစိန္ပါ (၂၇) ဦး” သည္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ႀကံ့ဖြံ႔သည္ ယခင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ “အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း” (NGO) ဟု (နအဖ) စစ္အစုိးရက ေျပာေလ့ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၊ ဦးစီးဌာနအသီးသီးတုိ႔မွ အတင္းအဓမၼ၊ မဝင္မေနရ ဆြဲေခၚထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းေစဖို႔ လိုသည္။ ယခုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲကေန တရားဝင္ ႏႈတ္ထြက္ေစရမည္။

(ဗိုလ္)ကေန (ဦး)သိန္းစိန္ျဖစ္သြားသူ အပါအဝင္ (၂၇) ဦးသည္လည္း အစိုးရတာဝန္မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (နအဖ) စစ္အစိုးရသည္ ဘာကိုမွ် ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ေခ်။ သူတို႔ေရးေသာ ဥပေဒကိုပင္ သူတို႔ ေလးစားႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

ယင္းကပင္“သိန္းစိုးေကာ္မရွင္”၏ ထင္ရွားေသာ ေျဗာင္က်ေသာ ညစ္ပတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

“စေပ့” ရွိဖို႔လိုသည္ဟုဆိုသူမ်ား၊ “အစုိးရစပြန္ဆာ” ကို လက္ခံရမည္ဟု ေလလံုးထြားၾကသူမ်ား၊ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက ျပဳျပင္ၾကမည္ဟု ဆိုသူမ်ား မည္သုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးၾကမည္နည္း။ ယခုအဆင့္သည္ ပဏာမအဆင့္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပဏာမအဆင့္တြင္မူ “သိန္းစိုးေကာ္မရွင္” ပညာျပေနတာကို ေကာ့ေနေအာင္ ခံေနၾကရပါၿပီ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲထားလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။

http://www.yoma3.org/

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
မိုးမခ

ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၀

လူထုကို သစၥာမေဖာက္တဲ့ ပါတီသည္ ရုပ္ဖ်က္လွည့္ျဖားျပီးလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ မဟုတ္
ယမန္ေန႔က ဆရာဦး၀င္တင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာ ပထမဦးဆုံးေမးသည့္ ေမးခြန္းက ေမ ၇ ရက္ေန႔မွာ ဘာေတြ ျဖစ္သလဲ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၆ ရက္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေၾကာင့္ တရား၀င္ပါတီ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္တာေၾကာင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ စုေ၀းခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တရက္မွာ ဘာျဖစ္ေသးသလဲ၊ စစ္အုပ္စုက ပါတီကို မည္သုိ႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးရန္ ၾကိဳးစားေသးသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
“အခုအခ်ိန္ထိကေတာ့ ပုံမွန္ပါပဲ။ ၄ ရက္ေန႔မွာ ပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္ စီအာရ္ပီပီတို႔ ေနာက္ဆုံး အစည္းအေ၀းသေဘာမ်ဳိး လုပ္ၾကတယ္။ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆုံးေန႔တခုအျဖစ္ ပါတီမွာ ပါတီ၀င္ေတြ စုေ၀းၾကတယ္။ ၇ ရက္ေန႔မွာ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးေတြက ပါတီရုံးတ၀ုိက္က ဆိုင္ေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ၊ လမ္းေဘးဆိုင္ေတြကို မဖြင့္ရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာ ပါတီရုံးခန္းက ပုံမွန္ပဲ ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ အေမရိကန္သံတမန္ေတြ ဘာေတြက လာမယ္ ေတြ႔မယ္ စသည္ျဖင့္ ေျပာေနသံေတြ ၾကားေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပ့ါ”
ဒါေပမယ့္ စစ္အစုိးရက သူတို႔ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဆုံးစြန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုေနာက္ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ေျခလွမ္းအေနနဲ႔ လက္ရွိ တိုင္းျပည္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ေကာင္စီရဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေစဖို႔အတြက္ အတိုက္အခံမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ပယ္ရွား ေျဖရွင္းပစ္မယ္ဆိုတာက သူတို႔စစ္အုပ္စုသမိုင္းတေလ်ာက္မွာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။
“ ငါတို႔ကေတာ့ အားလုံးကို ရင္ဆိုင္လို႔ ျပင္ဆင္ထားျပီးသားပဲ။ ဒီအတြက္လည္း အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနၾကတာပဲ။ ငါကေတာ့ ဒီလိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္။”
အဲသည္မွာ ဆရာ့ကို ေမးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးရက္နဲ႔ အမီမွာ အင္န္အယ္ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္ဟု ဆိုသူ ၄ ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးစိန္လွဦးနဲ႔ ဦးသန္းျငိမ္းတို႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အမည္နဲ႔ ပါတီ မွတ္ပုံတင္လိုက္ၾကတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ပါတီရဲ့ အားလုံး တစုတေ၀းတည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ထပ္မံမွတ္ပုံမတင္ - ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လက္ခံထားခဲ့ျပီးမွာမွ မိခင္ပါတီမွ စြန္႔ခြာတဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါဟာ ပါတီတြင္း ကိစၥပဲလို႔ သေဘာထားျပီး၊ ဘာမွ ေျပာမေနဘူးလို႔ အစက သေဘာထားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အခုလို သူတို႔က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စြန္႔ခြာျပီး ပါတီေထာင္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ေတြ ပါတီတြင္းမွာေကာ၊ ပါတီျပင္ပမွာေကာ ေျပာဆိုမႈေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္လာတယ္။ အဲသည္ေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ခုလုိမ်ဳိး ေစာေစာစီးစီး ရွင္းထားႏုိင္မွ ေတာ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ပထမသေဘာထားကေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔အုပ္စုက က်ေနာ္တို႔နဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လုပ္ခဲ့ၾကသူေတြကပဲ။ အက်ဥ္းေထာင္ဒဏ္ေတြ က်ခဲ့တယ္။ အဲသည္လိုမ်ဳိးနဲ႔ ေတြးျပီးေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ သူတို႔ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတီကေန စြန္႔ခြာသြားတာကို ဘာမွ ေျပာမေနေတာ့ပါဘူးလို႔ သေဘာထားပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ သေဘာခ်င္းတူတဲ့သူေတြလည္း သြားခ်င္သြားၾကပါေစ၊ ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္လို႔ သူတို႔ဖာသာ ရပ္တည္ခ်င္လို႔ သြားၾကတာပဲလို႔ ေတြးေပးထားေသးတယ္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ပါတီတြင္းမွာလည္း ဟိုးတုံးကတည္းက ပါတီကို သူတို႔ရဲ့လူနည္းစုသေဘာထားနဲ႔ စည္းရုံးလႈံေဆာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ အမ်ားစုရဲ့ တညီတညြတ္တည္း သေဘာထားနဲ႔ သူတို႔သေဘာထား မကိုက္ညီျပန္ေတာ့လည္း ပါတီရဲ့ အားလုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာမယ္လို႔ ေျပာဆိုျပီးကာမွ တဖက္မွာ ဒါကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အယုံအၾကည္ မရွိတာမ်ဳိး ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လက္ခံျပီး ပါတီ သြားေထာင္တယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ က်ေနာ္တိ္ု႔က ျမင္တဲ့အတုိင္း၊ ေတြ႔တဲ့အတိုင္း ေျပာရေတာ့မယ္”
အဲသည္မွာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ အုပ္စုရဲ့ ပါတီတြင္း ပါတီျပင္ပက လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေျပာဆို စည္းရုံးမႈေတြက ဘယ္လိုမ်ဳိး အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ။ ဘယ္လိုမ်ဳိး လႈပ္ရွားလာတာမ်ဳိးေတြ ျမင္လာရသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။
“ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေရႊကို ၾကည့္ၾကမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဦးေအာင္ေရႊက အမ်ားရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လိုက္နာတယ္။ ရပ္တည္တယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ မတ္လ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဦးေအာင္ေရႊဖက္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သူ တဦး ျဖစ္တယ္။ အဆိုျပဳတယ္၊ ရႈံးတယ္ ဒါေပမယ့္ ဦၤးေအာင္ေရႊက ပါတီရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ္ ပါတီထဲမွာ ရွိေနတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ အုပ္စုကေတာ့ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထ္ိ ပါတီတြင္းမွာ ေနျပီးေတာ့ ပါတီ၀င္ေတြကို ခြဲထုတ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပါတီကို သစၥာရွိပါတယ္။ ပါတီ ပ်က္စီးသြားတာကို မလိုလားပါဘူး ဆိုျပီး စကားလုံးေတြ သုံးစြဲျပီးေတာ့ တဖက္ကလည္း သူတို႔က ဥပေဒတြင္းက လုပ္ၾကမွာလို႔ ေျပာေတာ့ ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ဥပေဒျပင္ပေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔လိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ဥပေဒမလိုက္နာဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ႔အတူ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ လိုလို၊ ယူဂ်ီေတြလိုလို ပါတီကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ဦၤးဉာဏ္၀င္း ေထာက္ျပခဲ့သလုိမ်ဳိး - ပါတီရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အားလုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ကန္႔ကြက္တယ္။ ဒါကို လိုက္နာမယ္လို႔ ေျပာထားျပီးသားကေန သူတို႔က ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ သူတို႔က ပါတီကုိ သစၥာရွိတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သစၥာေစာင့္သိတယ္လို႔ ဆိုရေအာင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က သူ႔သေဘာထား ေျပာခဲ့ျပီးျပီ။ ပါတီကို ထပ္ျပီး မွတ္ပုံမတင္ဘူး။ ဒါကို အားလုံးက ၾကားသိျပီး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က တဖက္က အင္တာဗ်ုဴးေတြမွာ ေဒၚစု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ သေဘာထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ထိခိုက္တဲ့ သေဘာထားေတြ ေျပာလာျပန္တယ္။ ေျပာၾကတဲ့အထဲမွာ ေဒၚစုကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာက ေနရာေပးထားမယ္တို႔၊ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကို ၾကိဳဆိုပါတယ္တို႔ ေျပာလာျပန္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဘယ္လိုမ်ဳိး ဆက္လက္သယ္ေဆာင္မွာမို႔လို႔ သူတို႔ေတြက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေအာက္မွာ သြားျပီး မွတ္ပုံတင္ၾကရတာလဲ။ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ပါတီနဲ႔ သက္ဆိုင္မွာလဲ - လို႔ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာတယ္။”
အဲသည္မွာ မိုးမခက ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ - ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ အုပ္စုက တဖက္က အင္န္အယ္ဒီပါတီနဲ႔ ေဒၚစုကုိ သစၥာမေဖာက္ဘူးလို႔ လည္း ေျပာတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ပါတီနဲ႔ ေဒၚစုအပါအ၀င္ အားလုံးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္လို႔ သူတို႔ စြန္႔ခြာ လာၾကတယ္ ေျပာျပန္တယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္န္အယ္ဒီရဲ့ လမ္းစဥ္ကို မစြန္႔ခ်င္လို႔၊ ပါတီရဲ့ မျပီးဆုံေသးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပုံတင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။ သည္လိုမ်ဳိး ေရွ႔ေနာက္မညီတဲ့ စကားေတြ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက လူထုကို မ်က္စိလည္သြားေအာင္၊ သူုတို႔ကို အင္န္အယ္ဒီပါတီကိုယ္စားျပဳသူေတြလို႔ လူထုက ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္သြားေအာင္ လွည့္စားသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာတုံးက အင္န္အယ္ဒီကို ၀န္းရံဖို႔ ကိုယ္ပြားပါတီေတြ ရွိဖူးတယ္။ အခုကိစၥက ဒါမ်ဳိးလုံး၀ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ သူတို႔ ထူေထာင္လိုက္တဲ့ပါတီဟာ မူလအင္န္အယ္ဒီနဲ႔ လုံး၀ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘူး။ အင္န္အယ္ဒီပါတီရဲ့ လမ္းစဥ္ေတြ၊ သေဘာထားေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔ဆိုျပီး ထူေထာင္တဲ့ ပါတီလည္း မဟုတ္ဘူး။ အင္န္အယ္ဒီအေရျခဳံ တာမ်ဳိးကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။
တေလာက က်ေနာ့္အင္တာဗ်ဴးမွာ အင္န္အယ္ဒီက ေခါင္းျပတ္မခံႏိုင္ဘူး၊ ေျချပတ္ လက္ျပတ္ ျဖစ္သြားရင္ေတာင္ ေျခတု လက္တုနဲ႔ ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ - အေရွ႔ဖက္က ႏိုင္ငံၾကီးတႏိုင္ငံက (တရုတ္ႏိုင္ငံဟု မိမိတုိ႔ ယူဆ - မိုးမခ) တဆင့္စကားနဲ႔ ေမးတယ္ ဆိုတယ္။ အင္န္အယ္ဒီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္ပြားပါတီေထာင္ျပီး ၀င္မွာလားဆိုျပီးေတာ့။ ဒီလိုမ်ဳိး တခ်ဳိ႔လူေတြက အထင္အျမင္ေတြ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာေတြ မွားကုန္တယ္။ ဒါကို ခုထဲက ရွင္းကာမွ ေတာ္ရုံၾကမယ္။
ျပီးေတာ့လည္း ဆန္းေဒးစကား၀ိုင္းတခုမွာ ျပည္ပက ေဒါက္တာဆိုသူ တဦးက အခုလိုမ်ဳိး အင္န္အယ္ဒီပါတီခြဲေထာင္တာကို ေထာက္ခံသလိုမ်ဳိး သူတို႔က ဘာညာ ေျပာသြားတယ္။ ၾကားရတဲ့သူေတြကို ေတြေ၀သြားေအာင္၊ နားလည္မႈေတြ လြဲကုန္ေအာင္ လုပ္သမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။
အင္န္အယ္ဒီက ပါတီခြဲေထာင္တာလည္း မရွိဘူး။ ပါတီက ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မ၀င္ဘူး၊ မွတ္ပုံလည္း ထပ္မတင္ဘူး။ ဒါမ်ဳိး ရပ္တည္ထားျပီး ျဖစ္တယ္။
အခုဟာက ဒီလိုမ်ဳိး ရွင္း ရွင္း ရပ္တည္ေနတာကို အျပင္ကေနျပီး ရႈပ္လာတယ္။ က်ေနာ္က အခုလို ေျပာေနတာက တဖက္သားကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ပါတီရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကို ထိခုိက္လာတာေတြ၊ ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္လာတာေတြကို လက္မခံႏိုင္လို႔၊ ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို နားလည္မႈလြဲမွားကုန္ေအာင္ ေျပာဆိုမႈေတြ ေပၚမလာေအာင္လို႔ က်ေနာ္က ကာကြယ္ ေျပာဆိုေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။”
အဲသည္မွာ မိုးမခက ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆန္း၀န္းက်င္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္ပေရာက္စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ဦးစီးက်င္းပတဲ့ စာနယ္ဇင္းညီလာခံတခုမွာ ယခင္အက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထားေတြ ေျပာလာတယ္။ ဧျပီ ၆ ရက္ေန႔မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာတန္းတခုကို ျပည္ပမွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား (ဦး၀င္းတင္၊ ဦးဉာဏ္၀င္း) မ်ားက ပါတီကုိ နအဖ စစ္အုပ္စု စိတ္တိုင္းက် ဖ်က္ဆီးပစ္ေနၾကတယ္။ ဦး၀င္းတင္ဆီမွာ မ်ားျပားလွတဲ့ ႏိုင္ငံျခားအလွဴေငြေတြ ရွိေနတယ္။ ပါတီကို အပ္ႏွံျခင္း မရွိ္ဘူး။ အဲသည္မွာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔အဖြဲ႔ရဲ့ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလြန္” ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္တခု ကို အားလုံးက ၾကိဳဆိုၾကရမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေရးသားထားတာ၊ သူကိုယ္တိုင္ကပဲ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို ၀င္ေရာက္ ရွင္းလင္းေပးေနရသူ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ေျပာဆိုလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ျပည္တြင္း ျပည္ပက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာ အင္န္အယ္ဒီအမည္ကို ခုတုံးလုပ္ျပီး သူတို႔ရဲ့ အာေဘာေတြကို ျဖန္႔ခ်ိလာတဲ့ သေဘာလို႔ ရႈျမင္ေၾကာင္း၊ အဲသည္အတြက္ေကာ ေစာေစာစီးစီး သေဘာထားေျပာထားခ်င္ပါသလား ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ္ တဆင့္စကား ၾကားေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ခင္ေဇာ္၀င္းက စာတန္းေတြ ေလ်ာက္ျဖန္႔တယ္။ စသည္ျဖင့္။ က်ေနာ့္ကိုလည္း ပိုက္ဆံေတြ ပါတီကို မအပ္ဘူး ဘာညာေျပာထားတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေတြကို က်ေနာ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ကိစၥက အေရးမၾကီးပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ မူ၀ါဒေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို ေသးသိမ္ေအာင္ ေျပာဆိုလုပ္ၾကံတာေတြကို ေျပာမွ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ပါတီက တခဲနက္ဆုံးျဖတ္ထားတာကို မတ္လ ၂၉ အစည္းအေ၀းမွာ လက္ခံျပီးေတာ့မွ ေမလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ပါတီတြင္းမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ရာကေန အနည္းစုဆႏၵကို ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ျပီး ပါတီတခု သြားေထာင္တယ္ ဆိုတာက ပါတီကို ပစ္ပယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟိုးေရွ႔မွကတည္းက က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီဗဟုိေခါင္းေဆာင္ လက္ရွိ လႈပ္ရွားေနသူ ၁၆ ဦးမွာ အဲသည္ ၄ ဦးက “အနည္းစုသေဘာထား” ကို အျမဲတင္ျပ ေဆြးေႏြးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း အမ်ားသေဘာနဲ႔ ဖယ္ခ်တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစည္းအေ၀းမွာ လက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။ မတ္လ ၂၉ ေၾကညာခ်က္မွာေတာင္ က်ေနာ္တို႔ “တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္တယ္” ဆိုတာကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ “အမ်ားသေဘာတူ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးပါလို႔ ေျပာလို႔ က်ေနာ္တို႔က ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္။ အဲသည္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဆိုတခုထပ္တင္ရတယ္၊ “အမ်ားသေဘာတူ” ဆုံးျဖတ္တယ္။ “ကန္႔ကြက္မည့္သူ မရွိ” လို႔ ထည့္သြင္းခ်င္တယ္၊ သေဘာတူသလားဆိုေတာ့ သူတို႔က လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။
အခုလိုမ်ဳိး ပါတီသေဘာထားေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စဥ္က သေဘာတူခဲ့ျပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီတြင္း ပါတီျပင္ပ ေသြဖီျပီး ေျပာဆိုတာဟာ ပါတီေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ပါတီရဲ့ မူ၀ါဒကို ပါတီ၀င္ေတြက ရပ္တည္ေပးၾကတာဟာ လူပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ေနာက္ ကိုးကြယ္တာလဲ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္ကို မ်က္စိပိတ္ နားပိတ္ လိုက္ေနၾကရတာလဲ မဟုတ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ အခုကိစၥမွာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သစၥာရွိတာတို႔၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိတာတို႔ထက္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြေပးအပ္ခဲ့တဲ့ Mandate အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိျခင္း မရွိတာက အဓိက ျဖစ္သြားျပီ။
အင္န္အယ္ဒီပါတီကိုယ္တိုင္က ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူလူထုရဲ့ အပ္ႏွံမႈ၊လႊဲအပ္မႈ (Mandate) နဲ႔ တိုင္းျပည္ဒီမိုကေရစီေရးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တာကို အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံး အတြက္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္။ အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံးေတာင္ ျပည္သူ႔ရဲ့ မဲင္းဒိတ္နဲ႔ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာကို အမွန္အတိုင္း မ၀န္ခံလိုဘဲ၊ လက္မခံဘဲနဲ႔ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆက္သြားတာ၊ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ သစၥာမရွိတာပဲလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။
အင္န္အယ္ဒီပါတီက ေတာင္းပန္တယ္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ Mandate နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လက္မခံဘူး၊ ကန္႔ကြက္တယ္။ အင္န္အယ္ဒီဟာ ျပည္သူနဲ႔ လက္တြဲျပီး ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမယ္။ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားသြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာကို သက္ေသမထင္ရွားဘဲနဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းစကားနဲ႔ပဲ လက္ခံေနရတယ္ ဘာညာစသည္ျဖင့္ ေျပာေနတာကလည္း ပါတီတြင္း ပါတီျပင္ပမွာ လူေတြကို နားလည္မႈလြဲေအာင္၊ အထင္မွား အျမင္မွားေအာင္ ေျပာတဲ့သေဘာပဲလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚစုကို သစၥာရွိမယ္လို႔လဲ ေျပာခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ေဒၚစုစကားကို လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ သံသယရွိတယ္။ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔ က်ေနာ္တို႔ကပဲ လုပ္ၾကံေနသလိုေျပာတယ္ ဆိုတာက - ေဒၚစုကိုေကာ၊ ပါတီကိုပါ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ျပီးေတာ့ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသူဆီက သက္ေသေတြ ေတာင္းခ်င္ရတာတုံး။ ျပီးေတာ့ ဦးဉာဏ္၀င္း ရွိတယ္၊ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သေဘာထားေတြကို က်ေနာ္တို႔က အလြဲသုံးတယ္ဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးကုိ ဒီေလာက္ အေရးၾကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ျပီး တုန္႔ျပန္မွာပဲ ဆိုတာ သိထားသင့္တယ္။
ဒီေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိးအသံေတြဆိုတာ - ပါတီက အပဲ့အစင္ေတြရဲ့ သေဘာထားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၾကေစခ်င္တယ္။ အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ေတာ့ - Splinter Group လို႔ပဲ သုံးရမယ္။ အပဲ့အစင္ကေလးေတြ ေပါ့ဗ်ာ။ Split Group ဟုတ္လား - ပါတီအကြဲအျပဲ မဟုတ္ဘူး။ ပါတီက အပဲ့အစင္ေတြရဲ့ သေဘာထားေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္လိုမ်ဳိး ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
အဲသည္မွာ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံး အင္န္အယ္ဒီပါတီက ျပည္သူလူထုရဲ့ Mandate နဲ႔ အတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာက ဘာမွ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဒီအတုိင္း ထိုင္ေနလို႔လား။ စစ္အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္လာေအာင္ အင္န္အယ္ဒီက အခက္အခဲမ်ဳိးစုံၾကားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ယခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းက ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးကို မဦးတည္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
“ခုခ်ိန္မွာ အဓိကကေတာ့ အေျခခံဥပေဒအေပၚမွာ အေျချပဳတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပန္ျပီး ေကာက္ႏုတ္ျပပါ့မယ္။ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ စစ္အစုိးရ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ အင္န္အယ္ဒီက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ၁/၉၀ စစ္အစုိးရေၾကညာခ်က္အရ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ပါတီ အင္န္အယ္ဒိဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ ၾကိ်းစားခဲ့တယ္။ အဲသည္မွာ စစ္အစုိးရက ၅/၉၀ နဲ႔ သူတို႔ဦးေဆာင္ျပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံနဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆြဲမယ္လို႔ ေျပာင္းျပီး ေျပာျပန္တယ္။
ေနာက္ ၉၀ ေနာက္ပိုင္း အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ အင္န္အယ္ဒီ တက္ေရာက္လာေတာ့လည္း နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီက အမ်ဳိးသားညီလာခံက သပိ္တ္ေမွာက္ခဲ့ရတယ္။
အဲသည္မွာ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကေန မဆင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ အင္န္အယ္ဒီပါတီက လက္မခံႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။
ဒီေနာက္မွာ သူတို႔ရဲ့သေဘာထားနဲ႔ သူတို႔ Road Map ေတြ ခ်မွတ္တယ္။ ၂၀၀၈ မွာ သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် အေျခခံဥပေဒကို ထုတ္ျပန္တယ္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္တဲ့အတြက္ အင္န္အယ္ဒီက ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။
အခု အဲသည္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ လုပ္လာျပန္တဲ့အတြက္ အင္န္အယ္ဒီပါတီက ကန္႔ကြက္တဲ့ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အင္န္ယ္ဒီက တေလ်ာက္လုံးမွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။
ျပည္သူလူထုေတြေကာ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ အားလုံးက သိၾကပါတယ္။ အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳးိလဲဆိုတာ သူတို႔ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္န္အယ္ဒီနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အားလုံးက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ အင္န္အယ္ဒီဟာ လူထုကို လွည့္ျဖားျပီးေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ အင္န္အယ္ဒီနံမယ္နဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူး။ အင္န္အယ္ဒီက ကိုယ္ပြားေတြ ကိုယ္ခြဲေတြနဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘူး။ ပါတီျပိဳကြဲေအာင္ ပ်က္စီးေအာင္လည္း မလုပ္ဘူး။ ျပည္သူေတြကိုလည္း သစၥာမေဖာက္ဘူး။ ဒါမ်ဳိး ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။”
မိုးမခနဲ႔ ဆရာဦး၀င္းတင္ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔ နံနက္ခင္းပိုင္းက ေျပာဆိုခဲ့သမွ်ထဲက ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.moemaka.com/

နအဖ ဆြဲျဖဳတ္လုိ႔မရတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္

ေက်ာ္ဗလ / ၁၀ ေမလ ၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္မွာ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္အမ်ားဆုံး အသင္းအဖြဲ႔ကုိ လက္ညိႇဳးထုိးျပပါဆုိရင္ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းကုိပဲ ဆြဲထုတ္ျပရပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နအဖ အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ရွိတဲ့ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းမွန္သမွ်မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ စစ္တပ္ရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္အဖြဲ႔အစည္း ပီသစြာ ႀကံ့ဖြံ႔ဆုိင္းဘုတ္ဟာလည္း စစ္ယူနီေဖာင္းေရာင္ စိမ္းေမွာင္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ေဗဒင္၊ ယၾတာေတြ ယုံၾကည္အားကိုးေလ့ရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ရဲ႕တံဆိပ္မွာ အမ်ဳိးသားနိမိတ္ ေဒါင္းတံဆိပ္ကုိ မသုံးရဲဘဲ ျခေသၤ့႐ုပ္ကုိသာ သုံးထားၾကပါတယ္။ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ၊ လုိဂုိေတြမွာ ျခေသၤ့႐ုပ္ပဲ သုံးသုံး၊ ဆင္႐ုပ္ပဲ ထည့္ထည့္ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဆုိတာ အခြင့္အေရးေတြ၊ ေငြေတြ၊ အာဏာေတြ ဖိသိပ္ထုိးထည့္ထားတဲ့ ေလပူေဖာင္းတလုံးသာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနည္းေလး ခလုတ္ထိ၊ ဆူးၿငိလုိက္တာနဲ႔ ‘ေဖာင္း’ ကနဲ ကြဲသြားမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဆုိတာ ယုံၾကည္ခ်က္ အေျခခံအေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘဲ အာဏာ၊ အခြင့္အေရးနဲ႔ အသျပာေတြျပၿပီး ဆြဲစုထားတဲ့ အေခ်ာင္ႏႈိက္အုပ္စုေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဆုိတာ အေရအတြက္သာရွိၿပီး အရည္အခ်င္းက နတၱိပါ။ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္အင္အား သန္း (၃၀) ေက်ာ္ဆုိတာ စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သား၊ ပုလိပ္၊ ၀န္ထမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမွန္သမွ် အားလုံး စုၿပံဳသိမ္းက်ဳံးထည့္ထားလုိ႔ ေဖာင္းကားေနတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ဳိးပါ။ အမ်ားစုႀကီးက ကုိယ့္ဟာကုိယ္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မွန္းေတာင္ သိၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္း၊ ေရထဲမုိးထဲဆုိရင္ ေျမလွ်ဳိးမုိးပ်ံသြားတတ္ၾကလုိ႔ လူ (၂၀) ေတာင္ စုဖုိ႔လြယ္တဲ့ အဖြဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔ နအဖက ေၾကညာထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပါ။

ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အသျပာမ်ားနဲ႔ က်ားကန္ထားလုိ႔ အခုလုိ အေရအတြက္ ေဖာင္းပြေနတာပါ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ မဆလပါတီရဲ႕ အျဖစ္ဆုိးမ်ဳိး မႀကံဳရေအာင္ သင္ခန္းစာယူတတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါ၊ အသျပာ၊ အခြင့္အာဏာေတြနဲ႔ က်ားကန္တည္ေဆာက္ ေပးထားတဲ့ တခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ မဆလပါတီမွာလည္း ပါတီ၀င္အင္အား သန္း (၂၀) ေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလုိ သေဘာတရားအယူအဆေတြ ႐ုိက္သြင္း၊ စည္း႐ုံးေရးသင္တန္းေတြ ဆင္းၿပီး သိမ္းသြင္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ မဆလ ပါတီႀကီးေတာင္မွ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းႀကီး ႀကံဳလုိက္တာနဲ႔ တခါတည္း ဘံုးဘံုးလဲ ပုံက်သြားေတာ့တာပါပဲ။

အဲဒီေခတ္ကာလတုန္းကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ဆုိင္းဘုတ္အမ်ားဆုံး၊ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ အေဖာင္းပြဆုံးဟာ မဆလပါတီပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းႀကီးအတြင္း တျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ မဆလဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိ ျပည္သူေတြ တ၀ုန္း၀ုန္း ျဖတ္ခ်ခဲ့ၾကတုန္းက ဘယ္မဆလပါတီ၀င္ ေခြးတေကာင္၊ ေၾကာင္တၿမီးမွ ထြက္ၿပီး မတားဆီးခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီလုိအေနအထားမ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာရင္ ႀကံ့ဖြဲ႔ဆုိင္းဘုတ္ေတြလည္း ဒီလုိၾကမၼာဆုိးေတြနဲ႔ မုခ်ႀကံဳၾကရဦးမွာပါပဲ။ အာဏာ၊ အသျပာနဲ႔ အခြင့္အေရးသာမပါရင္ ႀကံ့ဖြဲ႔ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ဘယ္သူကမွ အေရးလုပ္ၿပီး ကာကြယ္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္ရတာ အဓိကအားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔မွာ အာဏာ၊ အသျပာနဲ႔ အခြင့္အေရးသာရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးမရွိၾကလုိ႔ပါပဲ။

နအဖအဖြဲ႔ရဲ႕ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ မွတ္ပုံမတင္တဲ့အတြက္ တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ပါတီဆုိင္းဘုတ္ေတြ အားလုံးကုိ ေမလဆန္းမတုိင္မီ ျဖဳတ္ေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက မျဖဳတ္လည္း နအဖ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေဒါက္တုိင္ လက္မရြံ႕ေတြက အဓမၼဆြဲျဖဳတ္ၾကဦးမွာပါပဲ။ နအဖအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေဒါက္တုိင္လက္မရြံ႕ေတြ လာၿပီးမျဖဳတ္ခင္ ကုိယ့္အသိႏွင့္ကုိယ္ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ႀကိဳတင္ျဖဳတ္လုိက္တာ ပုိၿပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ကုိယ့္ဆုိင္းဘုတ္ ကုိယ္ျဖဳတ္သိမ္းတာဟာ ရွစ္ေလးလုံးကာလက မဆလဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိ လူထုက ၀ုိင္း၀န္းဆြဲျဖဳတ္ခ်ခံရတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာအဓိပၸာယ္ အလြန္ျခားနားပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဆုိင္းဘုတ္ကုိ မဆလဆုိင္းဘုတ္လုိ စက္ဆုပ္ရြံရြာစြာ လူထုက ဆြဲဆုတ္ျဖဳတ္ခ်တာ မဟုတ္ပါဘူး။ နအဖက အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္မရေအာင္ မတရားတဲ့ ဥပေဒအမိန္႔ေတြထုတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ လုပ္ႀကံလုိက္တာပါ။ တနည္းေျပာရရင္ အန္အယ္လ္ဒီဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိ နအဖက မတရားတဲ့ ဥပေဒအမိန္႔ထုတ္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ခုိင္းလုိက္တာသာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ပါတီဆုိင္းဘုတ္ျဖဳတ္ခံရတယ္ဆုိတာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဓားမုိးအုပ္စုိးမႈေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္အဖုိ႔ ဘာမွမထူးဆန္းသလုိ အေရးလည္း သိပ္ႀကီးလွတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖဳတ္ခ်မခံရဖုိ႔ တနည္းေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳတ္က်မသြားဖုိ႔က ပုိလုိ႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီမွာ ႏုိင္ငံေရးရွိေနသမွ်၊ ပါတီ၀င္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္အသက္၀င္ေနသမွ် ဆုိင္းဘုတ္ေတြမရွိလည္း ျပည္သူလူထုရင္ထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီဆုိတာ ရွိေနမွာပါပဲ။ ဒီလုိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ရင္ထဲမွာ စြဲၿမဲစူး၀င္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္းဘုတ္ကုိ နအဖရဲ႕ အာဏာ၊ အသျပာ၊ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ဆြဲဆုတ္ျဖဳတ္ပစ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးက လက္ဆင့္ကမ္းေပးလုိက္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ႏုိင္ငံေရးကုိ အန္အယ္လ္ဒီ ဆုပ္ကုိင္ထားသမွ် ေၾကာ္ျငာ၊ မီဒီယာ၊ Bill Board ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္ေတြမပါလည္း အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ အနီေရာင္ခြပ္ေဒါင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ၾကယ္ပြင့္တံဆိပ္ ပုံရိပ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ထာ၀ရ စြဲထင္ေနပါလိမ့္မယ္။

သမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္လည္း ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ ဖတပလ တပ္ေပါင္းစုႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကလည္း ဆုိင္းဘုတ္ေတြ မရွိခဲ့သလုိ ေၾကာ္ျငာခြင့္လည္း ရခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခန္းမေတြ၊ ႐ုံးခန္းေတြ၊ ဌာနခ်ဳပ္ေတြရယ္လုိ႔လည္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ပဲခူးစံျပတပ္ရင္းထဲမွာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရြာေတြမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ တာ၀ါလိမ္းအိမ္ေပၚမွာ ႀကံဳသလုိ က်သလုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကရင္းနဲ႔ပဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ (ေနာင္ဆုိရွယ္လစ္) ပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ဖတပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ မဟာမိတ္ေတြ ျပန္၀င္လာၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ တျပည္လုံးမွာ ဖဆပလအဖြဲ႔ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ခ်ိတ္ခြင့္ရလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိင္းဘုတ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ရဲ႕ Logo သာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီဆုိတာက အင္အားစုအသီးသီးကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ခႏၶာအိမ္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာကေတာ့ ပါတီတရပ္ အသက္၀င္ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေရးအတြက္ အေရးပါဆုံး ဦးေႏွာက္၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၀ိညာဥ္ဟာ ‘ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္း’ သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကညာစာတမ္းပါ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ သေဘာထားေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ရင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဟာ ကုိယ့္ပါတီကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ႀကိဳးေပးသတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေၾကညာစာတမ္းကုိ စြန္႔လႊတ္တာဟာ ၉၀ ျပည့္နွစ္ ရလဒ္ကုိ စြန္႔လႊတ္တာျဖစ္လုိ႔ ျပည္သူလူထုကုိ သစၥာေဖာက္သလုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရာသက္ပန္ တည္တံ့ေရးအတြက္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေပးသလုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ အက်ဥ္းခံ ႏုိင္ငံေရးသမား အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား အားလုံးကုိ ေစာ္ကား၊ ေက်ာခုိင္းပစ္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေနသမွ် ဆုိင္းဘုတ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဆုိင္းဘုတ္ထက္ ပါတီက အေရးႀကီးသလုိ ပါတီထက္ ႏုိင္ငံေရးက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။ ‘ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္း’ ပါ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေနသမွ် ျပည္သူလူထုရင္ထဲက အန္အယ္လ္ဒီဆုိင္းဘုတ္ကုိ နအဖအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ဆြဲျဖဳတ္ပစ္လုိ႔ ရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=594

Irrawaddy-E-Journal vol2.no9

Political Prisoners in Burma - April 2010

Chronology of Political Prisoner in Burma for Apr 2010 Eng

ပိုမိုဖိအားေပးရန္လိုသည္(ဦး၀င္းတင္)

http://burmatoday.net/news2005/2010/201005/100510_bty_bur_U_S_trip.swfNeed More Pressure

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ နွင့္ပတ္သက္ေသာNLDသေဘာထား

http://burmatoday.net/news2005/2010/201005/100510_bty_bur_U_Khin_Mg_Swe.swfukms

ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း..

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း..စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ မွေပးပို႔လာတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း.. ကိုေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


ျပည္တြင္းမွာ မၾကာမွီက ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ျပညိတြင္းက
စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ မွေပးပို႔လာတာကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးမစုမ်ိဳးသြယ္ဟာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ကတည္းက ေမြးျမဴေရးနဲ႔ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး႒ာန ဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း လက္မွတ္နဲ႔ ပညာေတာ္သင္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ လြတ္လိုက္ပါတယ္။ တျခားလြတ္သင့္ လႊတ္သင့္လႊတ္ထိုက္ သြားသင့္ သြားထိုက္တဲ့ သူေတြရွိေပမယ့္လည္း... အေဖျဖစ္သူ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ အရွိန္အဝါနဲ႔ မည္သည္႔စာေမးပြဲမွ မေျဖရပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Asia Youth Fellow ship အဖြဲ႔အစည္းအစီအစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ျပီး... monbu gakagusyuu schlorship အစီအစဥ္နဲ႔ပါ။ လစဥ္ ဂ်ပန္ေငြ ယန္း၁၈ေသာင္း(ေဒၚလာ၁၉၀၀) ခန္႔ေထာက္ပ့ံေၾကးရရွိျပီး Marine Bioကို အဓိက ဘာသာရပ္အျဖစ္သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ႕ ရွိနဂါဝျမိဳ႕နယ္ရွိ Tokyo Kaiyo တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၂၀၀၈ခုႏွွစ္မွာ MSC ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္ ယခုလက္ရွိ PHD တက္ေရာက္ေနျပီး ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းျပီးမွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး႒ာနမွ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့တဲ့အတြက္ မၾကာခင္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျပန္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စစ္အစ္ုးရမွ စစ္ဆရာဝန္မ်ားအား ရုိးရုိးဆရာဝန္ အျဖစ္လိမ္လည္ ေစလႊတ္တဲ့ ဆရာဝန္မ်ား၊ ၾကံ့ခိုင္ဖ႔ြံျဖိဳးေရး အဖြဲဲ႔မွလူလည္း ပညာေတာ္သင္ အျဖစ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး တစ္ခ်ိဳ႔မွာ ပညာသင္ယူျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း.... စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ခံ ကိုမင္းဇိနကဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲဝင္မ်ားအား တမင္သိလွ်က္နဲ႔ ေခၚယူေနတာလား ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေစလႊတ္သူမ်ားအား မသိ၍ ေခၚယူေနတာလားဆိုတာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုမင္းဇိနမွ ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားမွလည္း ဂ်ပန္အစိုးရသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားဟာ မၾကာခဏ ေရာက္ရွိေနျပီး ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါတယ္။ တကယ့္သာမာန္ ျပည္သူဝန္ထမ္းေတြဟာ ပညာေတာ္သင္ရရွိေရးအတြက္ အဆင့္အဆင့္ေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေျဖဆိုခဲ့ရျပီး အဆံုးမွာေတာ့ အနည္းငယ္ေသာ သာမာန္ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားမွ အပ အမ်ားစုမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တကယ့္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သာမာန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမယ့္ရျပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး ၊ အားကစား၊ ပညာေရးေတြ စသည္႕တို႔ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အလံုးစုံေသာ ေနရာ႒ာနေတြြမွာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားျပီီး အခြင့္အေရးဟူသမွ်ကို အာဏာရွင္နဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာ ရရွိခံစားခြင့္ရၾကပါတယ္။

ေပးပို႔လာသူ ကိုမင္းဇိနအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Generals and their relatives watchers GRW စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္လိုရင္ grwwatchers@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္းေရးသား ေပးပို႔လာပါတယ္။

ေအာက္ဖက္မွာ GRW ကေပးပို႔လာတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕ကို ၾကည္႔ရူႏိုင္ပါသည္။


http://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_3485.html

ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းေတြကို ေျပာခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ မိန္႔ခြန္းတခု

ျခေသၤ့ႏွင့္ မႏိႈင္းေလာက္တဲ့ က်ဖင္ခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း

20/03/2010
Photobucket
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္ပင္သာယာေရး အရာ႐ွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႐ံုးတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏ စကားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

`` ဒီေန႔ စည္ပင္႐ံုးမွာ ႐ွိၾကတဲ့ အရာ႐ွိေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းအားလံုးကို က်ဳပ္ေျပာမယ္။ အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ႔ကို မဲထည့္ရမယ္ဆိုတာ သိၾကလား´´ (မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတို႔ သိၾကလား။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး ျခေသၤ့ကို မဲထည့္ရမယ္။ ျခေသၤ့ကို မဲထည့္မွ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မိန္းမေတြ၊ သားသမီးေဆြမ်ိဳးေတြ ေကာင္းစားမယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ထည့္မွာလဲ ျခေသၤ့နဲ႔ ခြပ္ေဒါင္း ဘယ္သူ႔ကို ထည့္မွာလဲ´´ (မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတို႔ ျခေသၤ့နဲ႔ ေဒါင္းမွာ ျခေသၤ့ကိုပဲ မဲထည့္ရမယ္။ မေသမခ်င္း မွတ္ထားၾကပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျခေသၤ့ကို မဲမထည့္လို႔ ဟိုေကာင္မ ႏိုင္သြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာျဖစ္သြားမလဲ သိလား´´ ( ၄င္းမွ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကို အစည္းအေ၀းခန္းျပင္သို႔ ထြက္ခိုင္းသည္။) ထို႔ေနာက္ `` ေဒါင္းႏိုင္သြားရင္ ဒီကို အေမရိကန္ေကာင္ေတြ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီေကာင္ေတြက အလကားေနၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ မေအေတြ၊ မိန္းမေတြ၊ ႏွမေတြ၊ သမီးေတြ တက္လုပ္ၾကမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္ခံခ်င္ရင္ ေဒါင္းကို မဲေပးၾက က်ဳပ္ တစ္ခုထပ္ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စည္ပင္ကလူေတြအားလံုး ျခေသၤ့ကို မဲမထည့္ရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတာ ေတြ႕ရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး က်ဳပ္တို႔ကိုပဲ မဲထည့္ကို ထည့္ရမယ္။´´
ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ စကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွ ထိုသို႔စကားေျပာၾကားေနစဥ္အတြင္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသံ၊ ႐ွင္းလင္းတင္ျပသံတို႔ကို လံုး၀မၾကားရခဲ့ပါဟု အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို တတ္ေရာက္ခဲ့ေသာ စည္ပင္၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ (၄င္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏ အစည္းအေ၀းအတြင္း စကားေျပာသံမ်ားကို အသံဖမ္းယူေပးခဲ့ေသာ စည္ပင္သာယာအေဆာက္အဦးဌာနမွ ၀န္ထမ္းအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။)
နအဖ အာဏာ႐ွင္လက္ေအာက္ခံ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း ေျပာဆိုသြားေသာ စကားမ်ားတြင္ ( အေမရိကန္မ်ား ၀င္ေရာက္လာမည္) ဆိုေသာစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မွာ အျခားသူမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ဇနီး ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ အလြန္သြားေရာက္ခ်င္သျဖင့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ၏ အိမ္အနီးနားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၅၀) ခန္႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳး မုဆိုးဖိုႀကီးအား သိမ္းသြင္း စည္း႐ံုးၿပီး လက္ထပ္စာခ်ဳပ္တြင္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။ ထိုလက္ထပ္စာခ်ဳပ္ အားကိုးျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ မေပါင္းသင္းမီ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါမွာ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းသည္ လက္႐ွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာက၏ မိခင္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရေသာ ၄င္း၏ ေယာက္မေတာ္စပ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နအဖ စစ္အစိုးရ၏ အားကိုးျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံု ေႏွာက္ယွက္၊ တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ျဖစ္ အသံုးခ်ေနၾကေသာသူမ်ားမွာ တကယ့္ တကယ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားအား အထင္တႀကီး အားကိုးယံုၾကည္ ေအာက္က်ိဳ႕ေနၾကေသာ လူ႔ၿပိတၱာ၊ လူ႔ငရဲသားမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ားမွာ တကယ့္ တကယ္တမ္းလက္ေတြ႔တြင္ ဇာတိဂုဏ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ႐ွိသေယာင္ျဖင့္ နအဖ စစ္အစိုးရ ဆက္လက္အာဏာရ႐ွိေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

(ယခု သတင္းအားရ႐ွိေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးၾကေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္သတင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းအား အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။)
http://www.wanna23.com/2010/03/blog-post_8617.html

(မဒတ)ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

NDF 34 Anny St _Bur_

လူထုလွဳပ္ရွားမႈ

5.5.10 ေန ့ကအဘဦး၀င္းတင္နဲ ့ other sideအပါအ၀င္အင္အားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအစည္းအေ၀းလုပ္ျဖစ္တယ္။အဲဒီအစည္

းအေ၀းမွာအဘဦး၀င္းတင္ေျပာတဲ ့လူထုကိုအေျချပဳတဲ ့ႏိုင္ငံေရးရဲ ့ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္လက္မွတ္ထိုးတဲ လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္ဖို ့အတြက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။အဲဒီကန္ပိန္းကိုအဘဦး၀င္းတင္ကဦးေဆာင္ျပီးေတာ ရန္ကုန္အပါအ၀င္နယ္ 7 နယ္ကအင္အားစုမ်ားကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။လွဳပ္ရွားမွဳကာလကို 7.5.10 ကေနစျပီး 7.7.10 (7 ဇူလိုင္ေန ့)အထိသံုးလတာသတ္မွတ္ထားပါတယ္။လွဳပ္ရွားမွဳစတင္တဲ ့ 7.5.10 ေန ့မွာပဲလက္မွတ္ေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ရရွိခဲ ့ပါတယ္။လွဳပ္ရွားမွဳရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကအခ်က္ေျခာက္ခ်က္ရွိပါတယ္။
၁။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ဦးခြန္ထြန္းဦးနဲ ့မတရားဖမ္းဆီးခံထားရေသာေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားခၽြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္
၂။2008 ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္
၃။2010ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုျပန္
လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္
၄။1990 ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳ
ေပးရန္
၅။1990ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရေပၚထြ
န္းလာေသာျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုပ္ပိုင္ခြင္ ့မ်ားအပ္ႏွင္းရန္ ၆။NLD ပါတီကိုတရား၀င္ရပ္တည္ခြင္ ့ေပးရန္
တို ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ရရွိလာတဲ ့လက္မွတ္မ်ားကိုဘယ္ကိုမွတင္ျပမွာမဟုတ္ပဲလွဳပ္ရွားမွဳကိုဦးေဆာင္တဲ ့အဘဦး၀င္းတင္အပါအ၀င္အဖြဲ ့၀င္မ်ားကသိမ္းထားမွာျဖစ္ျပီးေတာ ့မၾကာခဏအေနနဲ ့မီဒီယာကေနတဆင္းဘယ္ေရြ ့ဘယ္မွ်ရရွိေၾကာင္းေၾကျငာျပီးနအဖ ကိုမျပတ္သတိေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလွဳပ္ရွားမွဳကိုဦးေဆာင္ပါ၀င္တဲ ့အဖြဲ ့မ်ားကေတာ ့ NLD လူငယ္မ်ား၊youth 109 ၊2007မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ရန္ကုန္)နဲ ့အျခားဒီမိုကေရစီေရးေဆာင္ရြက္ေနသူျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။အဖြဲ ့နာမည္ကိုေတာ ့ေရႊ၀ါေရာင္မ်ိဳးဆက္ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားလို ့ေပးထားပါတယ္။

ေရႊနႏၵ

Press Release by Kurt Campbell/Yangon Trip Record/with DASSK

ရန္ကုန္ေမ ၁၀။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္က သူ၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မထြက္ခြာခင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အဓိကက်ေသာအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းမႈ မရွိပဲ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ ဦးတည္ခဲ့မႈအတြက္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ သြားခဲ့ပါသည္။


http://ifile.it/hy3ogn0