Friday, May 21, 2010

21 May 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/1c2z9sm
21 May Yeyintnge_s Diary

တရားမွ်တမႈလည္းမရွိဘူး ဥပေဒနဲ႔လည္းမညီဘူး


သုေတသနႏွင့္ေလ့လာေရးဌာန
ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၀)

(၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္)

“အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာကို အာဏာကုိင္ထားႏုိင္သူကသာ လုပ္ႏုိင္တယ္။

“အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာမွာ အျမင့္ဆံုး မူေပၚလစီေတြကေနစၿပီး၊ ရာထူးအဆင့္တာဝန္ အေျပာင္းအလဲထိ လုပ္ေဆာင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ရာထူးအဆင့္တာဝန္ အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ထုတ္ပစ္တာ/ ျဖဳတ္ပစ္တာ/ ခန္႔အပ္တာ/ ေျပာင္းေ႐ြ႕တာ/ အၿငိမ္းစားေပးတာအထိ ပါဝင္ပါတယ္။

အာဏာကို စိတ္ႀကိဳက္ကုိင္တြယ္ထားႏုိင္တဲ့ ကာလအထိေတာ့ “အေျပာင္းအလဲ” မွန္သမွ်ကို စိတ္တုိင္းက် လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူကမွ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ မလုပ္ဝ့ံဘူး။ မီးေသတယ္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးပဲ။ အာဏာကုိင္ထားႏုိင္သူ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာေတြကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ႏုိင္ေနပါေသးတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ဝန္ႀကီး စသျဖင့္ အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တို႔အုပ္ေတြကို “ဗိုလ္” ကေန “ဦး” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတုိ႔ (နအဖ) စစ္အုပ္စုဝင္ ထိပ္သီးေတြ၊ နာယကလုပ္ခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအသင္းလို႔ဆုိတဲ့ ႀကံ႕ဖံႊ႔အသင္းက “လူမႈေရးအသင္း” ကေန “ႏိုင္ငံေရးပါတီ” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပုံတင္ေစခဲ့တယ္။

စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္” ဥကၠ႒ကလည္း “လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီေထာင္ျခင္းမွာ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္သတဲ့”။

အာဏာကိုင္ထားႏုိင္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ အႏွစ္ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ
အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္/စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲႏုိင္တယ္။ (၁၉၄၇/၁၉၇၄ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး/၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုေရးတယ္)
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပႏုိင္တယ္။ (၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔ေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္ရလဒ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္)
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးႏုိင္တယ္။ (၁၉၉၀ ေမလ ၂၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးအံုးမယ္)
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနႏုိင္တယ္။ ( ၁၉၉၀ ခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး)
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕တည္ရွိမႈကို စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ ဖန္္တီးႏုိင္တယ္ (မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား)
ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္။
လူမႈေရးအသင္းဆိုၿပီး“အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လုပ္ႏုိင္ၿပီး/ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္းၿပီးလည္း “ပါတီႏုိင္ငံေရး” လုပ္ႏုိင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚကေန အခုလို ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

“တရားမွ်တမႈ/ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈ”တို႔ဆိုတာ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲစီမံႏုိင္တာမွန္သမွ်ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ျဖစ္တယ္၊ ေခၚဆိုဖို႔ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ တျခားဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။

ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုဆႏၵနဲ႔ မကုိက္ညီတာမွန္သမွ်ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတာပဲ။ တည္ၿငိမ္းမႈနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ပ်က္ျပားေစတာပဲ။ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္တာပဲ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုုနဲ႔ ၿငိစြန္းေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္သလို ဥပေဒနဲ႔လည္း ညီၫြတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္တြင္းျပည္ပက ေတာင္းဆုိေနသလို ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးဆိုတာကေတာ့ သိပ္ကို အလွမ္းေဝးသြားပါၿပီ။

(နအဖ) စစ္အစုိးရ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၂၅) အရ (NLD/SNLD) တို႔ဟာ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ မတည္ရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ (နအဖ) ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္ပါၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ/ အီးယူ/ အာစီယံ စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း လာေရာက္ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ႏုိင္ငံတကာ ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္” လို႔ ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္လည္း “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာ အာဏာကိုင္ထားသူကခ်ည္း သူ႔အလုိဆႏၵအတုိင္း အၿမဲမျပတ္ ေစစားႏုိင္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာေတြကို မတတ္သာတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲေပးရတာမ်ိဳးေတြ အနီးအေဝး သမုိင္းမွာ ရွိပါတယ္။

၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အုပ္စုိးသူေတြဆႏၵနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူေတြ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္တဲ့ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို “အေျပာင္းအလဲ” ကိုေတာ့ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးေတြကေန ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ လုိအပ္ေနတာက လူထုတစ္ရပ္လံုးပါဝင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးနဲ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ဖန္တီးထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ေတာင္ ညီၫြတ္မွာမဟုတ္ဘူး။

x x x x x

http://www.dpnsburmese.org/

The Voice Weekly Journal Vol. 6-28, May 24-30, 2010.

voice_6-28

ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္ကန္တြင္ ဓာတ္အားေပးဖို႔ ေရလက္က်န္ (၂၀)ရက္စာသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္တဲ့စာ

ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္ကန္တြင္ ဓာတ္အားေပးဖို႔ ေရလက္က်န္ (၂၀)ရက္စာသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႔မွ ေမလ(၁၄)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့စာ....

EPC
EPC1
ဓာတ္ပုံေပးပို႔လာသူ ရဲရဲေတာက္ ဘားမားပါပါရာဇီ......

ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္ကန္တြင္ ဓာတ္အားေပးဖို႔ ေရလက္က်န္ (၂၀)ရက္စာသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႔မွ ....စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား Shoppin mall မ်ား၊ Super Market မ်ား အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀ေနျခင္းကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း . ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ပုဂၢလိကပိုင္ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားအား ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ထားရန္တဲ့၊ စည္ပင္၊ အစိုးရကုမၸဏီရုံးခန္းမ်ား၊ အား ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရန္တဲ့... တတ္လည္းတတ္ႏိုင္ ပါေပတယ္.. ေမာင္မင္းၾကီးသားတို႔ရယ္....

ယခုႏွစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ မွာပါတဲ့ .. သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။ ဒီသတင္း မွန္မမွန္ဆိုတာ အခုလက္ရွိ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည္႔ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

electric

ျပည္တြင္းမွ မၾကာေသးမွီ အတြင္းက ေခတၱေရာက္ရွိလာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာျပတာကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဘာမွ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဟန္ျပပဲျဖစ္ေၾကာင္း .. မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ မီးျပတ္တဲ့ ကိစၥေျပာျဖစ္တဲ့ အခါ သူတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းမွ အ့ံၾသေနေၾကာင္း ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ ေမးေၾကာင္း... ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေနတဲ့ေနရာေတြ၊ ခရီးထြက္တဲ့ ေနရာေတြတိုင္းမွာ ေနာက္က ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႒ာနမွ အျငိဳျငင္မခံရေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ျပီး မီးမျပတ္ေအာင္ လုပ္ေပးေနရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မီးျပတ္တာကို မခံစား၊ မၾကံဳဘူးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ ေမးတာျဖစ္ေၾကာင္း... ျပည္သူေတြမွာေတာ့ မီးမလာ၊ေရမလာတဲ့ ဒုကၡကို အလူးအလိမ့္ ခံေနရေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါတယ္။

မီးရမယ္၊ ေရရမယ္ ဆင္ဖမ္းမယ္၊ ျမင္းဖမ္းမယ္ ဆိုတာ နအဖတက္လာကတည္းက ေျပာလာလိုက္တာ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ေနပါျပီ... အႏွစ္(၂၀) ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တစ္ခုသာ ရွိခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္တစ္ခု ထူေထာင္ဖို႔ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုပါ။ အခုေတာ့ ၾကာေလ ဆိုးေလပါပဲ ... စက္မႈႏိုင္ငံကို ဖေယာင္းတိုင္၊ ဆင္ျဖဴေတာ္၊ ေၾကးမံု ၊ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ၾကပ္ေျပးက မင္းတရားၾကီးရဲ႕ ပါးစပ္က ထြက္တဲ့ ေလၾကီးေလက်ယ္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့စကားေတြနဲ႔ ထူေထာင္ ပါေတာ့မယ္။

ABMA Journal Volume 1 No 8

ABMA Journal Volume 1 No 8

The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ Vol.6/ No.27

Voice (6 27) e Book