Sunday, May 30, 2010

စစ္အစိုးရအႀကိဳက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်င္လွ်င္.... NLD ကို မေစာ္ကားမိေစခ်င္။


စစ္အစိုးရအႀကိဳက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်င္လွ်င္ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္၀င္ပါလား၊ NLD ကို မေစာ္ကားမိေစခ်င္။

ျပီးခဲ႔ေသာအေႀကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည္႔အတြက္ ေျပာလာသနည္းေတာ႔မသိ။ နိုင္ငံေရးအျမတ္ တခုခုမ်ားရမည္လား ဆိုျပီး တြက္ခ်က္ျပီး ေရးလာျခင္းလို႔ေတာ႔ ယံုႀကည္စရာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ေရးႀကဆိုႀကျပီဆိုလ်ွင္ လူေတြမ်က္စိက်ႀကသည္ဟု ထင္ထားသည္လားမသိ။ ယခုလည္း သည္လိုေရးလ််င္ နာမည္မ်ားႀကီးလာမည္ဟု ထင္ထားပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာ နာမည္ေကာင္းေတာ႔ ရမည္မထင္။ ငပြႀကီးနာမည္ကိုေတာ႔ ဘြဲ႔တလံုးအေနႏွင္႔ ရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ PDP -စာေစာင္ကို ဖတ္ႀကည္႔မိပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းေအာ႔ႏွလံုး နာမိလာပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၁ လ တင္းတင္းျပည္႔ပါျပီ။ သည္ေတာ႔ ဘာမ်ားေျပာစရာရွိပါေတာ႔မည္နည္း။
သံုးသပ္ပံုကေလးမ်ားကို ဖတ္ႀကည္႔သည္႔အခါ လက္ရွိပကတိမ်က္ေမွာက္ ကာလႏွင္႔ ကင္းကြာေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို မေႀကာက္၊ ျပည္သူေတြကိုသာေႀကာက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၈ ေလးလံုးေက်ာင္းသားေတြကို မေႀကာက္၊ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ေတြကို မေႀကာက္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာနို္င္ငံေရးေလာကမွာ ျပည္သူကိုေႀကာက္ေသာစစ္အစိုးရမွာ တႀကိမ္တခါမ်် မရွိသည္ကို နားမလည္ေသးဟု ေတြးမိပါသည္။ ျပည္သူမေျပာႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးရဟန္းသဃၤာေတြကိုေတာင္ မေရွာင္ ၊ ပစ္သတ္လိုက္သည္မွာ ပူပူေႏြးေႏြးဘဲ ရွိပါေသးေတာ႔သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို မေႀကာက္လ််င္ လွြတ္ေပးလိုက္ပါလားဟု ေျပာစရာရွိပါေတာ႔သည္။ စစ္အစိုးရက ဘာေႀကာင္႔မ်ား လွြတ္မေပးသလဲဆိုသည္ကို နားလည္ဖို႔လိုပါသည္။ အျမင္ေသးသိမ္ျပီး ငါ႔စကားႏြားရေျပာလ််င္ နိုင္ငံေရးေအာက္တန္းက်ျခင္းဘဲဟု ေျပာစရာျဖစ္ပါသည္။ ျပီးေတာ႔ ဆိုပါေသးသည္။
ယူနီေဖါင္း၀တ္စစ္ဗိုလ္က ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္လိုက္ေႀကာင္း ေႀကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္က ထင္ရွားေစပါသည္ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။ သို႔ဆိုလ််င္ ဤမွ်သိရွိထားပါလွ်က္ မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အားသန္ေနရပါသနည္း။ အသားလြတ္ကန္ခ်ေနေသာ စာသားမ်ိဳးျဖင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား မိမိတို႔ထုတ္ေ၀ေသာစာေစာင္မွ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီျခင္းမွာ တဖက္သတ္ပြဲျဖစ္ေနပါသည္။ ႀကည္႔ေကာင္းေသာပြဲ မဟုတ္ေသာေႀကာင္႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ ပြဲႀကည္႔ ပရိတ္သတ္က ႀကားမွ အနိုင္အရွံုး ဆံုးျဖတ္ေပးေစလို၍ ၀င္ေရာက္ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ မွတ္ပံုမတင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ဘာမွ်ေျပာစရာမလိုေတာ႔ဟုထင္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားကို မည္သို႔မ်ွမေ၀ဖန္ျခင္းမွာ နိုင္ငံေရးႀသဇါႏွင္႔ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း လကၡဏာကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စစ္အစိုးရ၏အက်င္႔စရိုက္ လကၡဏာကို သိထားပါလွ်က္ ဤေရြးေကာက္ပဲြႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ရန္လိုပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေ၀ဖန္ရန္လိုပါသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္မည္႔သူမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံျပီးသူမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား ျဖစ္ေနပါျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္႔သူမ်ားအေနျဖင္႔ သည္ေတာင္ကို ေမာင္ဘယ္သို႔ေက်ာ္ရပါမည္နည္းဟု စဥ္းစားမိက ရင္ေလးစရာမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါေတာ႔မည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ယင္းေတာင္ကို ျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းခ်ံဳကိုျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔သူတို႔မွာ ေရြွဂံုတိုင္ေႀကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ မည္သည္႔အရာကိုမ်ွ လိုက္နာခဲ႔ျခင္း မရွိ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွတ္ပံုမတင္ေႀကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ႀကပါသည္ဟု ကမၻာသိေႀကညာခဲ႔ပါျပီ။ ယင္းမွာနိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင္႔ မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဟု အတိအက်ေျပာလိုသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤစကားမွာ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ၏ တဖက္သူကိုမေလးစားေသာ ႀကမ္းတမ္းရိုင္းစိုင္းေသာ စကားလံုးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မည္သို႔ေႀကာင္႔ သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ခိုက္သည္ကို မစဥ္းစားတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တခုေတာ႔ရွိပါသည္။ ဦးနုပါတီဆိုထားေသာေႀကာင္႔ လူတကာရြံေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ပါတီတခုပါလားဆိုျပီး စိတ္ထဲတြင္ ခံစားမိသြားပါသည္။ ဦးနုႏွင္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊မြန္လူမ်ိဳးတို႔ဆိုလ််င္ ေသရြာပါနာက်ဥ္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္မ်ားကို ဂတိတလံုးေပးကာ ေနာက္ဆံုးမွာ မေပးခဲ႔ဆိုကာ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင္႔ မြန္လူမ်ိဳးတို႔မွာ အသဲနာက်ည္းလ််က္ ရွိေနႀကပါသည္။ အကယ္၍ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဤပါတီကသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္သြားပါက မဲအနိုင္ရမည္ မဟုတ္ေႀကာင္းကိုေတာ႔ ေစတနာေကာင္းေကာင္းႏွင္႔ ယခုကပင္အသိေပးထားလိုက္ခ်င္ပါသည္။
မွတ္ပံုတင္ျပီးသည္ႏွင္႔ စစ္အစိုးရ၏ ေႀကာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေပးေသာ ပါတီမ်ားႏွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးနိုင္မူႏွင္႔ ပါလီမန္န္ဒိမိုကေရစီပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးနိုင္မူတို႔ကို ယွဥ္ျပီးစဥ္းစားနိုင္ပါသည္။ လြပ္လြပ္မူအတိုင္းအတာအရ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား မည္ေရြ႔မည္မ်် ရရွိေနသည္ကို တြက္ဆနိုိင္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင္႔ ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီတို႔ႏွင္႔ တန္းတူအခြင္႔အေရးမ်ား ရရွိနိုင္မူမ်ားကိုလည္း ေတြးႀကည္႔နိုင္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ယင္းပါတိမ်ားႏွင္႔ တန္းတူအခြင္႔ အေရးမ်ား မည္သို႔နည္းနွင္႔မ်် မတူညီနိုင္ျခင္းကို စဥ္းစားမိပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ရန္ မဲအနိုင္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနပါက စစ္အစိုးရ၏ မေကာင္းေႀကာင္းႏွင္႔ ေ၀ဖန္ေရးလုပ္ကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးသင္႔ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြံဲတြင္ ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ပါတီ၊လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမွာ မည္သည္႔နိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္မွ မႀကံဳဖူးေသးပါ။ အေမရိကန္ နိုင္ငံ သမတအိုဘားမားအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနေသာ ရထားေပၚမွစည္းရံုးေရးသမားမ်ားကို ႀကံဳဖူးပါသည္။ သူတို႔၏သြက္လက္ေသာ စကားအသံုးအႏွံုး၊ ဟန္ပန္အမူအရာမ်ားမွာ ေျမေအာက္ရထားေပၚ၌ အလုပ္မွျပန္လာေေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုပင္ ပင္ပမ္းႏြမ္းရိေစျခင္းမွ ေျဖေပ်ာက္ေစပါသည္။ သမတေဂ်ာ႔ဘုခ်္၏ အစိုးရကိုင္တြယ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင္႔ သူ၏နိုင္ငံေရးပါတီက်င္႔သံုးမည္႔ နိုင္ငံေရးစနစ္တို႔ကို ေျပာဆိုစည္းရံုး ေဟာေျပာသြားသည္မွာ အလြန္အတုခိုးစရာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ျပိဳင္ေသာ မည္သည္႔ပါတီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုမွ် ေယာင္လို႔ပင္ ေျပာသြားျခင္းမရွိ။
ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ခုပ္သံတေျဖာင္းေျဖာင္းတီးျပီး နားေထာင္အားေပးႀကပါသည္။ တံေထြးပစ္ျပီး ႏွာေခါင္းရွံ႔ျပသူမ်ားကို မေတြ႔မျမင္။
အမွန္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည္႔ပြဲမ်ိဳးျဖစ္နိုင္ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို သံုးသပ္ျပသင္႔ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ အဆံုးအျဖတ္တခုကို ခ်ျပေသာပြဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုပြဲသည္ နိုင္ငံေရးသမားေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို လူတိုင္း နိုင္ငံေရးသမားတိုင္း နားလည္ႀကပါသည္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနႀကပါသည္ ။ မည္သည္႔နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ႀကပါမည္နည္း။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဟု တကဲကဲေနေသာပါတီမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔မွာ နိုင္ငံေရးနာမည္ပ်က္သူမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ျမင္ေတြ႔ေနႀကရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပို၍ပင္နားလည္ႀကပါသည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ကို ျဖဳတ္ျပီး စစ္အစိုးရအႀကိဳက္လိုက္မည္႔ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားရွိေနခဲ႔ပါက ယင္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကမၻာမွလည္း ေလးစားသမူွရွိႀကမည္မဟုတ္။ ယခုမူ ကမၻာမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေနႀကပါသည္။ ျဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဂၚဒြင္ဘေရာင္းမွာ ေဒါင္းနင္းလမ္း အမွတ္ ၁၀ မွ မထြက္ခြါ္မွီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုးသတိရစြာႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ထံသို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္ပံုမတင္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေသာေႀကာင္႔ သူ႔အေနႏွင္႔ အျမဲေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ဟု စာေရးခဲ႔ပါသည္။
ျဗိတသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီ ႏွင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနုတို႔သည္ ဦးနု အက္တလီစာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံလြပ္လြပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ႀကပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးမည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္႔ ဦးနု၏သမီးႀကီးေဒၚသန္းသန္းနုကို မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ ျဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေဂၚဒြင္ဘေရာင္းက စာမေရးခဲ႔ပါလိမ္႔ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ ဦးနုဆိုသည္မွာ လြပ္လြပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ နိုင္ငံေရးႀသဇါ ဂုဏ္အရွိန္နွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္႔ ဦးနု၏သမီးျဖစ္သူ အေနအထားအရ မည္သို႔မ်် နိုင္းဆ၍မရျခင္းေႀကာင္႔သာ စာမေရးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ရပါေတာ႔သည္။ ဦးနုကြယ္လြန္ခဲ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤပါတီမွာ ဦးနုႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳူးမကင္းဆိုလ််င္ေတာင္ ျပည္သူေတြက ရြံ႔ရွာႀကမည္ျဖစ္သည္ဟု ရဲရဲႀကီးေျပာရဲပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ေျပာလိုသည္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္လိုလွ်င္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကို မည္သူမ််အဆံုးအျဖတ္မေပးႀကေသးပါ။ အကယ္၍စစ္အစိုးရမွ ျပဳလုပ္လာျဖစ္လွ်င္မူ ျပည္သူက အဆံုးအျဖတ္ေပးႀကပါလိမ္႔မည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေႀကႀကနပ္နပ္ လက္ခံယူုရင္း နိုင္ငံေရးသမားဘ၀မ်ားကို ႀကံ႔ႀက့႔ခံနိုင္ဖို႔ကိုသာ အားေမြးးရန္လိုအပ္ပါေတာ႔သည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပည္ပတြင္ေနႀက၍ အတိုက္အခံသေဘာအရ သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တအိမ္တက္ဆင္း မဲမေပးႀကရန္ နိုးေဆာ္တိုက္တြန္းသူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မဆို ဖ်က္ဆီးေအာင္ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္လိုႀကပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက မပ်က္စီးဘဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ပါက စစ္အစိုးရ၏ အရပ္သားအစိုးရကို နိုင္ငံတကာမွ လက္မခံ အသိအမွတ္ မျပဳရေအာင္ တိုက္တြန္းေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
တနည္းအားျဖင္႔ ယခုလည္းစစ္အစိုးရကို အသိအမွတ္မျပဳသလို ေနာင္၂၀၁၀ မွ ျဖစ္လာသည္႔အစိုးရကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳေႀကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားနားလည္ေစလိုပါသည္။ ယင္းမွာ က်ြန္ေတာ္တို႔၏ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယံုႀကည္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မည္ဟု ႀကိဳးစားေနေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီအေနျဖင္႔ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဂတိကို ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ ဂတိမတည္ခဲ႔ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ယံုႀကည္မူအျပည႔္ရွိေနျခင္းမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ယံုႀကည္ေနလြန္းပါျပီ။ ေဆာင္းပါး၏ ပထမပိုင္းတြင္ ယူနီေဖါင္းကို ခ်ြတ္ျပထားသည္ဟု ဆိုထားရာ စစ္အစိုးရ၏ လကၡဏာကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္ဟု ေယဘူယ်ေျပာ၍ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤပြဲကို မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ ၀င္ေရာက္ရသည္မွာ ေမးလ််င္လည္း အေျဖေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေျဖသံႀကားေနရပါသည္။
တခုေတာ႔ရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား အေသအလဲ ေႀကာက္ရံ႔ြတုန္လွဳပ္ေနသည္ကို သိေစလိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တေယာက္သည္သာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကံႀကမၼာကို ေျပာင္းလဲနိုင္သူျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲက မည္သို႔မ်် မေျပာင္းလဲေႀကာင္း သိသာေစလြန္းပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႀကည္႔ရန္လိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ဥပကၡာျပဳထားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ စစ္အစိုးရ၏
မည္သည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမ်ွ နိုင္ငံတကာက လက္သင္႔မခံေႀကာင္း ေျပာဆိုေနႀကပါသည္။ ယင္းမွာ နိုင္ငံေရးအေျဖျဖစ္ပါသည္။ ပဒိိိိုင္းသီးစားျပီးရွူးေနေသာသူတို႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မထင္၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီမွ သူမ်ားသာျဖစ္နုိင္သည္။ အေႀကာင္းမွာ မည္သူမ်် မယံုႀကည္ေသာ စစ္အစိုးရကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြြဲခ်ဳဳပ္မရွိေတာ႔၍ သူတို႔က မိုးေသာက္ႀကယ္ပမာ ဟု ေျပာဆိုေနေသာေႀကာင္႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အေျပာတတ္ဖို႔လိုပါသည္။ လူရွိုေသ ရွင္ေသျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။
ထို႔ေႀကာင္႔ စစ္အစိုးရအလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္လိုလွ်င္ ၀င္ပါ။ မ၀င္ေသာအျခားလူမ်ား၏ ေျခသလံုးကို ကို ဖက္မကိုက္ဖို႔လိုပါေႀကာင္း ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးယာက္ )