Wednesday, June 2, 2010

2 June 2010 ဒိုင္ယာရီ

2 June 2010 yeyintnge Diary.doc 5.585 MB
bit-rfa.zip 0.060 MB
2 June 2010 Yeyintnge Diary

မဟာမဆန္တဲ့ စည္းလံုးမႈ


Submitted by Karen Information Center on Tuesday, 1 June 2010

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြင္း၊ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း စည္းလံုးမႈကို ၿဖိဳခြင္းသည့္အရာသည္ မဟာ၀ါဒ ႀကီးစိုးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ အာဏာလုမႈ၊ လူမ်ဳိး ေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားထဲ တြင္ မဟာဗမာလူမ်ဳိး ႀကီးစိုးေရးလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနေပသည္။

ႏုိင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖမရွာဘဲ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ အပါအ ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ရရာလက္နက္ကို မျဖစ္မေန စြဲကိုင္ကာ မဟာ၀ါဒီသမားမ်ားႏွင့္ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။

မဟာ၀ါဒီသမားမ်ားသည္ လူထုကိုယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ဦးေမာ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားၿပီး နယ္စပ္တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎အျပင္ ရာစု ႏွစ္၀က္ေက်ာ္ၾကာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း မတူကြဲျပားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ မျပည့္၀သူမ်ားကို သပ္လွ်ဳိဖဲ့ထုတ္ စည္း႐ံုးကာ ၿဖိဳခြဲေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ မတရားသျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ၿဖိဳခြဲသမွ် ခံလိုက္ရျခင္းမွာ မိမိတို႔အဖြဲ႕၊ မိမိတို႔ပါတီအ အတြင္း၌လည္း မဟာ၀ါဒ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအရ မဟာဆန္မႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအရ မဟာ ဆန္မႈ၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ မဟာဆန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲကာ အင္အားခ်ိနဲ႔ခဲ့ရသည္။ ဤ အခ်က္မ်ားမွာ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စု၏ အလိုလားဆံုးအခ်က္ပင္။

စည္းလံုးမႈ၊ သင့္ျမတ္မႈ ဟူသည္ အေျပာလြယ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရခက္သည္ဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီ ၏ စိတ္သေႏၶအတြင္းမွ လိုလိုလားလား ျဖစ္လို၊ ျမင္လိုသည္ဆိုပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ မခဲယဥ္းေပ။ အခ်ဳိ႕ကလည္း စည္းလံုးမႈ ဟူေသာစကားကို ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ခြဲျခားမႈ ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျဖတ္သန္းႀကံဳေတြ႕ ခံစားရမႈခ်င္း မတူညီၾကေသာ္လည္း ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ ကြဲျပားမႈမွာ ေကာက္ခါငင္ခါ ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းၿပီး ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္၍ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ၊ စည္းလံုးမႈ ကိုလည္း အခ်ိန္ယူကာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း စည္းလံုးညီ ၫႊတ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုသူတိုင္း စည္းလံုးမႈကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အစြန္း ေရာက္ မဟာ၀ါဒီႀကီးစိုးလိုစိတ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုမွ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမွ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ညီၫႊတ္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ၾကသူ ညီေနာင္ဘြားမ်ား၏ လြတ္လပ္သာယာသည့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းျပည္တစ္ခု ေပၚ ထြန္းလာရန္အတြက္ မဟာ၀ါဒီမဆန္ေသာ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္မိပါ သည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
http://www.kicnews.org

ကမၻာႏွစ္ခု ၾကားက ရတနာနတ္မယ္

ကမၻာႏွစ္ခု ၾကားက ရတနာနတ္မယ္
ေကသြယ္
ဇြန္ ၂၊ ၂ဝ၁ဝ

ကေနာင္မင္းရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ ရတနာနတ္မယ္ (LIFE မဂၢဇင္းက ၁၉၅ဝ တြင္ ရုိက္ကူးထားေသာပုံ)

(ေကသြယ္၏ ဘေလာ့ kthwe.blogspot.com တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

မၾကာေသးခင္က ထြက္တဲ့ ၾသစေၾတးလ် အေရွ႕ပိုင္း Griffith University ရဲ႕ Review journal အမွတ္စဥ္ 27 မွာ ေရးထားတဲ့ Between Two Worlds ဆိုတဲ့ စာတပုဒ္ကို ဆရာမ ေဒၚၾကည္ေမေကာင္း ဘေလာ့မွာေပးတဲ့ လင့္ေတြက တဆင့္ ဖတ္လိုက္မိတယ္။

အဲဒီ ဂ်ာနယ္ေလးက တခါထုတ္ရင္ ေခါင္းစဥ္ Theme တခု ေအာက္မွာ ဝိုင္းေရး ၾကတာမ်ဳိးေလးပါ။ အဲဒီ အမွတ္စဥ္ ၂၇ ကလည္း food အစားအစာ အေၾကာင္းပါ။ ေတာ္ရံုဆိုလည္း အဲဒီ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ကိုယ္တုိ႔လို လူေတြ အတြက္ ဒီေလာက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းမယ့္ စာမ်ဳိး ပါလာမယ္လုိ႔ ထင္စရာ အေၾကာင္း သိပ္မရွိဘူးေလ။ ေတြ႔မယ့္ ေတြ႔လိုက္ေတာ့ ဗမာလူမ်ဳိးေတြ အေတာ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္ အေၾကာင္း ျဖစ္ေနတယ္။

မင္းေဆြ မင္းမ်ဳိး ကုန္းေဘာင္ဆက္လည္းျဖစ္၊ ပံုျပင္ ဆန္ဆန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ သည္းဖို ဆန္ဆန္၊ နားစြန္ နားဖ်ား ၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းႀကီးရဲ႕ ဇနီးေဟာင္း တေယာက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ရတနာနတ္မယ္ရဲ႕ တပိုင္း တစ ပံုရိပ္ တခ်ိဳ႕ကို သူမရဲ႕ အီတာလ်ံ တက္စကန္နီ ေတာစာ ပံုစံ ေကၽြးေမြး တည္ခင္းတဲ့ ေန႔လည္စာ ဝိုင္းေလး တခုမွာ ေနာက္ခံထားၿပီး ေရးထားတာပါ။

Griffith Review ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးကုိ

http://www.griffithreview.com/current-edition/240-reportage/821.html

တြင္ ဖတ္ႏုိင္သည္။

အဲဒီ စာေလးကို စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ရင္း တခ်ိဳ႕ အခ်က္ေလးေတြကို ေရြးၿပီး ေဝမွ်ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာ မိတယ္။ ေဝမွ်ခ်င္တယ္ ဆိုတာလည္း ဘာ အက်ိဳးျပဳ၊ ဘာဝါဒ ျဖန္႔မွ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ လူ႔သဘာဝ ဒီလို အေၾကာင္းေလးေတြကို သိခ်င္ စိတ္ဝင္စားတာ မဆန္းလုိ႔မုိ႔ ဗမာျပည္က စာအုပ္ေတြမွာ ေမာင္သန္းေဆြ (ထားဝယ္) ေရးတဲ့ မင္းေဆြ မင္းမ်ဳိးေတြ အေၾကာင္း စိတ္ဝင္တစား လိုက္ဖတ္ရသလိုမ်ဳိးပဲ ဆိုပါေတာ့ေလ။

ဒီ ေဆာင္းပါး အရေတာ့ ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္က ေရာမကေန တဆင့္ အီတလီရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ Tuscany ျပည္နယ္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ Florence မွာ ေနထိုင္တဲ့ Ms June Rose Bellamy ေခၚ ရတနာနတ္မယ္ ရဲ႕ Associazione Culturale Arte e Gastronomia Orientale လုိ႔ ဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ အိမ္ေလးကုိ အလည္အပတ္ ေရာက္သြားပံုနဲ႔ စ ထားပါတယ္။ သူ႔ ေဆာင္းပါးေလးက အီတာလ်ံ အစားအေသာက္ အေၾကာင္းေလးေတြ သူမ ခ်က္ပံု ျပဳတ္ပံုေလးေတြ တပိုဒ္၊ သူမရဲ႕ ေနာက္ခံ ဇာတ္ေၾကာင္းေလးေတြ တပိုဒ္နဲ႔ တကယ့္ ျပဇာတ္ဆန္ဆန္ေလး ေရးထားတာပါ။ အဲဒီ အထဲမွာမွ သူမ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟ ေျပာျပတဲ့ တခ်ိဳ႕ စကားေလးေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗမာ့သမုိင္းမွာ ေခတ္မီသူ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူလုိ႔ လူသိမ်ား ထင္ရွားတဲ့ ကေနာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ တေယာက္ အေနနဲ႔တင္ သူမဘဝက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနခဲ့ပါၿပီ။ အင္ဂလို ကျပား ျဖစ္တာ၊ ေခ်ာတာ လွတာ ေခတ္ဆန္တာ ေနာက္ဆံုး ဗမာျပည္က နာမယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္ႀကီးနဲ႔ လက္ထပ္ လိုက္တာ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ ထပ္ဆင့္ ပိုကဲၿပီး ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ ျဖစ္သြားရေတာ့တာပါပဲ။

သူတုိ႔ မိသားစုရဲ႕ အရြယ္ အပိုင္းအျခား ပံုရိပ္ေတြကို တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းၾကည့္ေတာ့ သူမရဲ႕ မိခင္ လင္းပင္ မင္းသားႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ ထိပ္တင္ မလတ္က အသက္ ၃၄ ႏွစ္မွာ သူမထက္ ၁၆ ႏွစ္ ႀကီးတဲ့ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး ဘြက္ကီ ျမင္းပြဲဒိုင္ Mr Herbert Bellamy နဲ႔ လက္ထပ္တယ္။ ေလးႏွစ္ၾကာမွ သူမကို ေမြးတယ္။ သူမ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အသက္ ၂၂ ႏွစ္မွာ ပထမ အိမ္ေထာင္ ျဖစ္တဲ့ အီတာလ်ံ လူမ်ဳိး၊ WHO က ဗမာျပည္မွာ တာဝန္က်တဲ့ ဆရာဝန္တေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္တယ္၊ သားေလး ၂ေယာက္ ရတယ္ စသျဖင့္ အရြယ္ေတြ အရိပ္ေတြကို အရင္ ပံုေဖာ္ၾကည့္မိတယ္။

ဧည့္သည္အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္၊ စကားလက္ဆံုၾကရင္း နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ နန္းဆန္ဆန္ ဝတ္စံုေတြနဲ႔ အဘိုးအဘြား မိသားစုပံုေတြကေန သူမရဲ႕ ေနာက္ခံ ဘဝေတြ၊ သူမ အေဖအေၾကာင္းေတြကို စိတ္ပါ လက္ပါ ေျပာျပေနတဲ့ ရတနာနတ္မယ္ဟာ သူမ အတြက္ အိမ္မက္ဆိုး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ သိပ္အမ်ားႀကီး ေျပာခ်င္ပံု မရဘူးလုိ႔ ဆိုထားတယ္။

အဲဒီ အခ်က္ေတြထဲမွာမွ သူမ ရဲ႕ အေမထိပ္တင္မလတ္ဟာ ဖခင္ ျဖစ္သူ လင္းပင္ မင္းသားႀကီး ျပည္ေျပးဘဝနဲ႔ အိႏၵိယမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အခိုက္ အထက္တန္းလႊာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဝင္ဆံ့ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမဏီက (အေရွ႕တိုင္း တိဗက္ ေတာင္တန္း ႏုိင္ငံ တခုဆီက) အိမ္ေရွ႕ မင္းသားတပါးနဲ႔ ေစ့စပ္ ေၾကာင္းလမ္းတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ လက္ထပ္ပြဲ မတိုင္ခင္ ရက္အနည္းငယ္ အလိုေလးမွာ မင္းသား အဆိပ္ခတ္ ခံခဲ့ရလုိ႔ လြဲခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေလးကလည္း လြမ္း သလိုလို ဆန္း သလိုလို။

ဖတ္ေနရင္း မ်က္လံုး က်ယ္သြားျပန္တာက သူမရဲ႕အေဖ ငယ္စဥ္က ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်တိုက္တေၾကာ ေျခဆန္႔ရင္း Kalgoorlie ေရႊေတာအထိ ေရာက္ခဲ့ ေငြရွာခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းေလးပါ ။

( စကားခ်ပ္ ---- Kalgoorlie ဆိုတာ ၿမဳိ႕ေတာ္နဲ႔ အေတာ္လွမ္းတဲ့ လက္ရွိ ကိုယ္ေနထိုင္ေနတဲ့ ေရႊတြင္း ၿမဳိ႕ကေလးတခုမုိ႔ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္က ေရႊေၾကာႀကီးေတြ အႀကီးအက်ယ္ ေပၚလုိ႔ တကမၻာလံုးက လူေတြ ေရႊလာရွာခဲ့တဲ့ ေနရာ တခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အခုလည္း ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းမွာ အႀကီးဆံုး ေရႊတြင္းႀကီး ရွိေနေလရဲ႕)

အဲဒီမွာ မစၥတာ ဘယ္လာမီ တေယာက္ အသက္ႀကီးမွ ရတဲ့ သမီးေလးကို သူ ငယ္ငယ္က ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် တိုက္ႀကီးရဲ႕ ေရေျမ သဘာဝေတြအေၾကာင္း ကာဂူးလီ ဆိုတဲ့ ေရႊတြင္းၿမဳိ႕ေလးက ထူးဆန္းလွတဲ့ အျဖဴေရာင္ သတၱဝါႀကီးေတြ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္က ၾကက္တူေရြး အစိမ္းေလးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေျပာျပေနတဲ့ ပံုကိုလည္း ျမင္ေယာင္ ၾကည့္မိတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ ဂ်ပန္ ဝင္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔မိသားစု အိႏၵိယကို စစ္ေျပးတဲ့ အေၾကာင္းေတြ သာသနာျပဳေက်ာင္း ဆရာမေတြက ေသြးေႏွာ ကေလးမေလးကို ႏွိမ္ပံု၊ အရက္ခြဲ ပံုေတြ၊ ျပန္ရြဲ႕လုိ႔ ေက်ာင္းက အထုတ္ခံရပံုေတြ။ ဂ်ပန္ေတြ ျပန္ထြက္သြားေတာ့ ၁၄ ႏွစ္ သမီး မွာ မိသားစုလိုက္ ဗမာျပည္ ျပန္လာၾကၿပီး ေမၿမဳိ႕မွာ အေျခခ် ေနထိုင္တာေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို တျခား စာအုပ္ေတြထဲက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အစီစဥ္တက် တြဲစပ္ၿပီး တင္ျပထားပံုက စာေရးသူဟာ June Rose တည္ခင္းတဲ့ အထူး စပါယ္ရွယ္ ယုန္သဲေခ် အစာသြပ္ဟင္းထက္ သူမ အေၾကာင္းေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားေနခဲ့လုိ႔သာေပါ့။

သူမရဲ႕ ေယာက္်ားဆန္ပံု သြက္လက္ခ်က္ျခာပံု အေၾကာင္း မိသားစုပိုင္ ကားစုတ္ကေလးကို ကိုယ္တိုင္ အင္ဂ်င္ႏွိဳးပံုကို ျမင္ခဲ့ရတဲ့ မိသားစု မိတ္ေဆြ တေယာက္ရဲ႕ မွတ္တမ္း အပိုင္းအစေလး ကိုလည္း ထည့္ေရးထားေသးတယ္။ ေနာက္တခါ ဗမာျပည္မွာ စစ္ၿပီးေခတ္က ဟိုးေလး တေၾကာ္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကတဲ့ Purple Plain ရုပ္ရွင္မွာ ေဟာလိဝုဒ္ မင္းသား ဂေရဂရီပတ္နဲ႔ တြဲဖက္ သရုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဦးစြာ သေဘာတူခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိလိုက္ရတယ္။ အဲဒီ မွာ ဗမာ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မေလ်ာ္တဲ့ ထုတ္လုပ္သူဘက္က ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူမဘက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီ ေနာက္မွသာ ဝင္းမင္းသန္းနဲ႔ သေဘာတူၿပီး ရုပ္ရွင္ကို ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ေတာ့ အီတာလ်ံ လူမ်ဳိး WHO ဝန္ထမ္း ဆရာဝန္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရင္း လြတ္လပ္ေရး ရခါစ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး မျငိမ္မသက္ လိွဳင္းေတြၾကား ကြန္ျမဴနစ္ေတြက သူ႔ အမ်ဳိးသားကို ျပန္ေပး ဆြဲသြားပံုကိုလည္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားေသးတယ္။ ျပန္ေပးသမား ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ေခတ္ပညာတက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ျဖစ္တာ၊ သူတုိ႔ မိသားစုကို ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ရွင္းျပ ဆက္ဆံခဲ့တာ၊ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လြတ္လာတဲ့ေနာက္ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း သူတုိ႔ကို ႏုိင္ငံက ခြာဖုိ႔ အၾကံေပးတာေၾကာင့္ သူ႔အမ်ဳိးသား တာဝန္က်ရာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေတြမွာ လိုက္ပါ ေနထိုင္ရင္း အီတလီမွာ အေျခခ်ခဲ့ၾကတယ္။

ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဇာတ္လမ္း စခဲ့ပံုကိုေတာ့ ခပ္ပါးပါးေလးပဲ ေျပာျပထားတယ္။ သူ႔ အမ်ဳိးသားနဲ႔ ကြာရွင္း ျပတ္စဲလိုက္ၿပီး သားေလး ၂ ေယာက္ နဲ႔ အတူ အီတလီမွာပဲ ေနထိုင္ေနတဲ့ တေလွ်ာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဦးေနဝင္း လက္ထက္မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ အထီးက်န္ ဆန္လာတာ ဆင္းရဲလာတာ ေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ သိျမင္ေနခဲ့ၿပီး သူ႔ဖခင္ ေမၿမဳိ႕မွာ ဆံုးေတာ့လည္း ခဏတျဖဳတ္ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တေခါက္ သူ႔ မိခင္ နာမက်န္း ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာသံရံုးက ဗီဇာ ထုတ္မေပးေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲ႕ဇနီး ကစ္တီ ဘသန္းနဲ႔ အထက္တန္းလႊာ အသိုင္းအဝိုင္း တေၾကာ ရင္းႏွီးခဲ့ဖူးတဲ့ အေလ်ာက္ ဦးေနဝင္းဆီကို သံၾကိဳးရိုက္ အကူအညီ ေတာင္းရာကေန အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ၁၉၇၆ မွာ လက္ထပ္လိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီ လက္ထပ္ပြဲက ခပ္ရိုးရိုးသာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ‘It was not one of those lavish things’ လုိ႔ သူမက ဆိုတယ္။

၁၉၇၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္း

ဦးေနဝင္းက ဘာေၾကာင့္ ရတနာ နတ္မယ္ကို လက္ထပ္ခဲ့သလဲ၊ ရတနာနတ္မယ္လုိ႔ အသိမ်ားတဲ့ June Rose ကလည္း ဘာေၾကာင့္ ဦးေနဝင္း ရဲ႕ လက္ထပ္ခြင့္ကို လြယ္လြယ္ ကူကူ လက္ခံခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကာယကံရွင္မ်ားသာ အေၾကာင္းမွန္ကို သိႏုိင္မယ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးထဲက သူမရဲ႕ စကား တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။

ဘယ္သူ႔ကိုမွ တိုင္တည္ျခင္း မရွိတဲ့ ေမးခြန္း ဆန္ဆန္ အေျဖ မပါတဲ့ စကားတခ်ိဳ႕က ရည္မွန္းထားတာေတြကို က်မ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သလား၊ တခုုခု ၿပီးေျမာက္ခဲ့သလား တဲ့။

အဲဒီအေၾကာင္းေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ စိတ္လွဳပ္ရွားေနဟန္ ရွိတဲ့ June Rose ဟာ ေန႔လယ္စာ တည္ခင္းခဲ့တဲ့ ပန္းကန္ေတြကို ပန္းကန္ေဆးကန္ထဲ အသံ ျမည္ေအာင္ ထည့္လုိက္တယ္။ ဝိုင္ အစား ဘီယာတလံုးကို ဆြဲယူလိုက္ရင္း “ဗမာလူမ်ဳိးေတြ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ခ်ိဳခ်ဥ္ တခုလို တျမံဳ႕ျမံဳ႕နဲ႔ ေျပာေကာင္းေနခဲ့မယ့္ သူ႔ ဇာတ္လမ္း” ကို ရယ္သြမ္းေသြးလိုက္ေသးတယ္။

လူတိုင္းလို ၾကားဖူးခဲ့တဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ စပိုင္လုပ္လုိ႔ ဦးေနဝင္းက ေမာင္းထုတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလကို ေမးေတာ့ သူမက ရယ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမကို ဦးေနဝင္းက ေဆးလိပ္ျပာခြက္နဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ မႏွစ္ၿမဳိ႕စရာ ျဖစ္ရပ္ကိုေတာ့ သူမက နာနာက်င္က်င္ ဝန္ခံပါတယ္။

ေနာက္တေန႔ ခ်က္ျခင္းပဲ သူမဟာ စင္းလံုးေလယာဥ္ တစင္း နဲ႔ ျမန္မာျပည္က ထြက္ခြာလာႏုိင္ခဲ့တယ္။ လက္ထပ္အၿပီး ၅ လ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တိုေလး အတြင္းမွာပဲ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ အဲဒီ အေၾကာင္းေတြကို သူမက Sin of Pride လုိ႔ ဆိုခဲ့ၿပီး သူမကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ လူေတြအတြက္ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ အရွံဳးနဲ႔ သက္သက္ ထြက္ခြာခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာင္း ဖြင့္ဟခဲ့တယ္။

၅ လတာ ၾကံဳဆံု ခဲ့ရတဲ့ ဦးေနဝင္းကိုေတာ့ တကယ့္ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္နဲ႔ အရာရာကို ၾကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ႏုိင္သူႀကီး တေယာက္ လုိ႔သာ မွတ္ခ်က္ ျပဳထားတယ္။

“ဦးေနဝင္း နဲ႔ ရက္ ၁ဝဝ” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ဟာ အဲဒီေခတ္ သံတမန္ ေလာကမွာ တီးတိုး ေရပန္းစားခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီ ေန႔လယ္မွာေတာ့ မိဘ ဘိုးဘြားေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြက လြဲရင္ အာဏာရွင္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေရးဖုိ႔ စိတ္ကူး မရွိပါဘူးလုိ႔ သူမက ျငင္းဆို ခဲ့တယ္။

အီတလီမွာ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ထားတ့ဲ ရတနာနတ္မယ္ သုိ႔မဟုတ္ June Rose Bellamy(ဓာတ္ပုံ - http://www.studiojunebellamy.it/about.html)

လတ္တေလာမွာ အီတာလ်ံနဲ႔ အေရွ႕တိုင္း အစားအစာ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြကေတာ့ သူမရဲ႕ အသက္အစိတ္ ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ေျမးေလးနဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ အလည္ ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းက ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ လူမူေရးလုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ေနသလို နာဂစ္ မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္း သူမရဲ႕ ဧည့္ခန္းမွာ တခမ္းတနား ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ အျဖဴ အမည္း မိသားစုပံုေတြရဲ႕ ေဘးက ျမန္မာျပည္ေက်းရြာ တခုက ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတခုရဲ႕ ေရာင္စံု ဓာတ္ပံုနဲ႔ ဆက္စပ္ ၾကည့္ရင္း တခ်ိန္က ရတနာနတ္မယ္ ဆိုတဲ့ ကေနာင္မင္းရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး အေၾကာင္း ေတြးေနမိပါတယ္။

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6528&Itemid=1

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ဳိးစုံေအာက္က သတင္းသမားဆု ျမန္မာရရွိ

By ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ အဂၤါ, 01 ဇြန္ 2010

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံက အလြတ္သတင္းေထာက္ သတင္းသမားေတြ အားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး Journalism under threat ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးစုံ ေအာက္က သတင္းသမားမ်ားဆုကို ခ်ီးျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဆုံးနဲ႔ သတင္း အေမွာင္ခ်ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ စုိင္းျပင္းေနခ်ိန္ ဒီလုိ အေရးႀကီးတဲ့ ကာလမွာ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေလာကသားေတြ အားလုံး ျမန္မာသတင္းသမားေတြရဲ႕ အေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္လာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အခုလို ဆုခ်ီးျမႇင့္တာလို႔ Amnesty International ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက သတင္းသမားေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိ မျပတ္ ေလ့လာေနတာမုိ႔ သူတို႔ဟာ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ၿပီး အႏၲရာယ္ကို မမႈဘဲ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ျပည္တြင္းက သတင္းမွန္ေတြ ကမၻာကသိေအာင္ ေျပာျပႏုိင္တဲ့သူေတြမို႔ အခုလို ဂုဏ္ျပဳတာလုိ႔ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ AI အဖြဲ႕ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး တာ၀န္ခံ ဘာရက္တီကြာက ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက သတင္းသမားေတြဟာ ေန႔တုိင္းလုိလိုပဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္တမမနဲ႔ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနရတဲ့ ၾကားကပဲ ျပည္တြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကို ေျပာျပဖုိ႔ သတၱိရွိရွိ ႀကိဳးစားေနၾကတာကို က်မတုိ႔က ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီဆုကို ခ်ီးျမႇင့္တာပါ။”

သတင္းမွန္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားမိသူေတြဟာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ က်ခံရတာမ်ဳိး ရွိသလို ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ခံေနရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုံးပါးေနတဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတာကို အားလုံးက သတိျပဳလာေစခ်င္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၂၀၀ ရွိေနၿပီး အဲဒီထဲမွာ သတင္းသမားက ၄၀ ရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ ၿငိဳးေတးတာ ခံရၿပီး လြတ္မယ့္ရက္ကုိလည္း အာမခံႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ မရွိဘဲ ထုတ္ေျပာခဲ့ရင္ အျပစ္ေပးတာ ခံရတဲ့ အေျခအေနပါ။”

ဒီအေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနတဲ့ သတင္းအေမွာင္ခ်ေလ့ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ဒီႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ေနတာမို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတုန္းကလို၊ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကလုိ သတင္းသမားေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အေျခအေနမွာ ႀကဳံေနရတာကို ကမၻာက သိေစခ်င္တာမုိ႔ ျမန္မာသတင္းသမားေတြကုိ အခုလို ဆုခ်ီးျမႇင့္ ဂုဏ္ျပဳတာလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“ဒါဟာ အႏၲရာယ္ၾကားက သတင္းသမားေတြရဲ႕ သတၱိရွိမႈကို ပုံစံအသစ္နဲ႔ Amnesty International က ဂုဏ္ျပဳတာမ်ဳိးပါ။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မို႔လည္း သိပ္ကုိ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ဆုေပးပြဲကို တက္ေရာက္လာသူေတြနဲ႔တကြ သတင္းသမားေတြ အားလုံး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက သတင္းသမားေတြကုိ အာ႐ုံစုိက္လာေစဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ က်မတို႔ ယူဆပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက လူထုအေနနဲ႔လည္း က်မတုိ႔ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ရပ္တည္ေနပါတယ္ ဆုိတာကို သိေစခ်င္ပါတယ္။”

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးစုံေအာက္က သတင္းသမားမ်ားဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ညက က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္ ဧည့္သည္ေတာ္ ၄၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သတင္းသမားမ်ား ကိုယ္စား ဆုတက္ေရာက္ယူခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ ျမန္မာပုိင္းဌာနက ေဒၚနီတာေမကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“သတင္းသမားေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ သတင္းပို႔ေပးတာေတြ၊ သူတုိ႔ သတင္း ျဖန္႔ေနတာေတြကုိ အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြ သိရင္ သူတုိ႔ကုိ ဖမ္းခ်ဳပ္တာေတြ၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းတာေတြ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြကို ခ်ပစ္တယ္။ ဒီေလာက္ အႏၲရာယ္ေတြ မ်ားတဲ့ ၾကားထဲကေန သတင္းကို ျဖန္႔ျဖဴးရမယ္၊ သတင္း အေမွာင္ခ်ထားတာေတြကုိ တြန္းလွန္ရမယ္ဆုိတာ သတင္းသမားေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္ပဲ။

“ဒါေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေအာင္ သူတို႔က သူတုိ႔ဘ၀ေတြကို အနစ္နာခံတယ္၊ သူတုိ႔မိသားစုေတြကုိ အဆုံး႐ႈံးခံၿပီးေတာ့ သတင္းေတြ ေပးပုိ႔ၾကတယ္၊ သတင္းေတြ ျဖန္႔ၾကတယ္။ အဲဒီလူေတြကုိ အခုလို Amnesty International အဖြဲ႕ႀကီးကေန အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆုိတာ က်မ အရမ္းကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းသမား အသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာႏုိင္မယ္လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒီဆုကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက သတင္းေထာက္ေတြ ကုိယ္စား တက္ယူခြင့္ ရတဲ့အတြက္လည္း က်မ ဂုဏ္ယူလုိ႔ မဆုံးပါဘူးရွင္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံက သတင္းေထာက္ေတြလုိ႔ ေျပာေတာ့ ဘယ္လုိ သတင္းေထာက္မ်ဳိးကို သူတို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီဆုကို ေပးတာပါလဲ။

“တခ်ဳိ႕သတင္းသမားေတြက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သတင္းေတြ၊ ဥပမာ ဗုံးေပါက္တာေတြ၊ မီးေလာင္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ အခု ေရရွားပါးတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဒီသတင္းကုိ လုိက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က ျပင္ပ သတင္းဌာနေတြကုိ ေပးပုိ႔ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕သတင္းေထာက္ေတြဆုိရင္ သတင္းေထာက္နာမည္ မခံပါဘူး။ ဗြီအိုေအကုိ ပို႔တယ္၊ အာအက္ဖ္ေအကို ပို႔တယ္၊ ဘီဘီစီကုိ ပို႔တယ္၊ ဒီဗြီဘီကို ပို႔တယ္။ ဒီသတင္းေထာက္ေတြက သူတို႔ဟာ သူတုိ႔ သတင္းသမား ျဖစ္လုိ႔ျဖစ္မွန္းေတာင္ မသိၾကဘူး။ ဒီၾကားထဲကေန သူတို႔ဘ၀ေတြကို အနစ္နာခံၿပီးေတာ့ ကမၻာက သိပါေစ၊ ျပည္သူေတြ သိၾကပါေစဆုိၿပီး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပင္ပ သတင္းဌာနေတြကလည္း ဒီသတင္းေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းကုိပဲ ျပန္ၿပီး လႊင့္ထုတ္ေပးတာေလ။

“အဲဒီအခါမွာ ေအာ္ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ဒါေတြ ျဖစ္ေနပါလား၊ သတင္းစာထဲမွာ မပါပါလား၊ သူတို႔ သိခြင့္ေတြ ရသြားပါတယ္။ အဲဒီ အလြတ္ သတင္းေထာက္ေတြ၊ သတင္းသမားမွန္း မသိတဲ့ သတင္းသမားေတြကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Amnesty International အေနနဲ႔ တဦးခ်င္းရယ္လို႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတင္းသမားေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြ ဆုိၿပီးေတာ့ အားေပးတဲ့ အေနနဲ႔၊ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီဆုကို ခ်ီးျမႇင့္တာပါ။”

ေဒၚနီတာေမ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www1.voanews.com/burmese/news/

သူခုိးက ႏြားေကာင္းေရြးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ / ၀၂ ဇြန္ ၂၀၁၀

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာၿပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တာ၀န္မဲ့ ျပဳလုပ္မည္စုိးသျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းဥပေဒကုိ အစုိးရက ျပ႒ာန္းေလ့ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၾကသည္။ တင္းက်ပ္သည့္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေသာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ေဆင္ရြက္ႏုိင္မည့္အလားအလာ နည္းပါးသြားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ဥပေဒမရိွပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တာ၀န္မဲ့ျပဳမူႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ဤေနရာတြင္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ” ႏွင့္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒ” ကုိ ျပတ္သားစြာ ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ရန္လုိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥပေဒဆုိသည္မွာ ပါတီအတြင္း၌ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းသည္ ပါတီဥပေဒျဖစ္သည္။ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ” ဟူသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပါတီအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာ၌ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီတြင္ Law on Political Parties (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ) ဟု ေခၚ၍ ေတာင္ကုိရီးုယားတြင္ Political Parties Act (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအက္ဥပေဒ) ဟု အမည္တြင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိလုိက္၍ ႏုိင္ငံေရပါတီပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚလာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ဥပေဒ၌မူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမေပၚမီကတည္းက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိေနၾကသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကိစၥကုိ အေျခခံဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥပေဒ ေရးဆြဲၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေပၚထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ လႊမ္းမုိးသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ အေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းျခင္းသည္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟုဆုိသည္။ လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းသည္ ျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရသည္မွာ ပုိ၍ အဆင္ေျပသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

၂၀၀၈ နအဖအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၀) သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္၏။ အခန္း (၁၀) ကိုအသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရပ္တည္ခြင့္ကုိ အစုိးရက အခ်ိန္မေရြးပိတ္ပင္ႏုိင္သည္။ အားေကာင္းေသာႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ အခန္း (၁၀) က ႐ုိက္ခ်ဳိးပစ္ႏုိင္၏။ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) အားေပးကူညီသည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္မရွိဟု အခန္း (၁၀) ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံျခားပုဂၢိဳလ္တဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္အျခားအေထာက္အပံ့ကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ရပ္တည္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသည္ဟုဆုိသည္။ ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အသုံးျပဳေသာအခါတြင္လည္း ပါတီအျဖစ္ ဆုံး႐ံႈးသည္ဟုဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပားေနေသာ ယခုေခတ္တြင္ အလြယ္တကူအေၾကာင္းရွာ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ နည္းပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၍ ႏုိင္ရန္ အလားအလာရွိပါက အခန္း (၁၀) ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႔ဖြယ္ရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ လိုအပ္သလုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္သည္ဟု ပုဒ္မ (၄၀၉) ကဆုိသည္။ စည္းကမ္းဥပေဒ စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လည္ပင္းတြင္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒပင္ျဖစ္၏။

နအဖဖန္တီးလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာကသည္ နအဖစီးပြားေရးေလာကႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ နအဖႏွင့္ ပုုလင္းတူဘူးဆုိ႔ က်ိတ္၀ုိင္းလုပ္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား ခ်မ္းသာလာသကဲ့သုိ႔ နအဖႏွင့္ က်ိတ္၀ုိင္းလုပ္ႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကမည္ျဖစ္သည္။ နအဖအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၄၀၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ” ဟူသည္မွာ ေျခသုတ္ပုဆုိး ေႁမြစြယ္က်ဳိးဘ၀တြင္ နအဖအာဏာပုိင္တုိ႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ နာခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ အလြယ္တကူအျပစ္ေပး၍ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ နအဖအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီထြက္လာရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈနည္းေလေလ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ တာ၀န္သိစြာ ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလျဖစ္သည္။

နအဖျပ႒ာန္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ႏွင့္တူသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္၌ က်င့္သုံးေသာ ပါတီစုံစနစ္ဟုဆုိသည္။ ပါတီခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကေသာ အေနာက္တုိင္းစနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသကဲ့သုိ႔ တပါတီစနစ္ႏွင့္လည္း ကြဲျပားသည္ဟု တ႐ုတ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ပါတီစုံတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအျပင္ အျခားပါတီ (၈) ပါတီ ရွိေသး၏။ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလ (၁၉၆၆-၁၉၇၆) ၌သာ ပါတီစုံစနစ္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ တြင္ ျပန္လည္က်င့္သုံးသည္ဟု ဆုိ၏။ ၁၉၉၃ ၌ က်င္းပေသာ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္၌ ပါတီစံုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးမူ၀ါဒကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းလုိက္သည္ဟု ဆုိ၏။

ဗမာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနရာမ်ဳိးကို ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ ရာသက္ပန္အာဏာရွင္ျဖစ္ေန၏။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းယူ၍ က်န္ (၇၅) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းနွင့္ အရပ္သားမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္သည္ကုိ အရပ္သားမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ နအဖ မေက်နပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ၾကပ္ေျပးသန္းေရႊ စီစဥ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ပင္ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေလ့လာသူမ်ားကုိ ၀င္ခြင့္မေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဒီမုိကေရစီ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ ၂၀၀၅ ေအာက္တုိဘာလ၌ ထုတ္ျပန္သည္။ အႏွစ္သာရမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္၏။ ကြန္ျမဴပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္ စာတမ္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သိန္းခ်ီေသဆုံးရေသာ အမွားမ်ဳိးကုိ ကြယ္၀ွက္ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ဳိးစုံတြင္ တ႐ုတ္ဒီမုိကေရစီသည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟုဆုိသည္။ ဒီမုိကေရစီကိစၥတြင္ အတုယူစရာမလုိဟု တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္က ယူဆသည္။ ဤပုံစံအတုိင္း နအဖကလည္း စစ္ဗိုလ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ဒီမုိကေရစီအစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ဟု အေျခခံဥပေဒ၌ ၀ါဒျဖန္႔ထား၏။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကုိ ပါတီေကဒါမ်ား သိၾကေသာ္လည္း ၾကားကာလျပႆနာအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါက ဤျပႆနာမ်ား ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆၾက၏။ ေခါင္းေဆာင္ကုိ အမွားကင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ပါတီေကဒါႏွင့္ ၀န္ထမ္းသည္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ နားမလည္ပါ။ ဤေနရာ၌လည္း တ႐ုတ္ပါတီေကဒါႏွင့္ ဗမာစစ္ဗိုလ္သည္ အသြင္တူၾကေပသည္။

အဂတိလုိက္စား၍ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ရာ၌လည္း တ႐ုတ္ေကဒါႏွင့္ ဗမာစစ္ဗိုလ္အသြင္တူၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ပါက ေကဒါႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ကုိ လာဘ္ထုိးရသည္မွာ ထုံးစံျဖစ္၏။ ဗမာစစ္ဗုိလ္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းသည့္ကိစၥ၌ စာရင္းအင္းမရွိပါ။ တ႐ုတ္ျပည္၌ စာရင္းလုပ္ထားသည္။ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၈ အထိ အဂတိလုိက္စားမႈေပါင္း (၈၅၂,၀၀၀) ရွိၿပီး ပါတီနဲ႔အစုိးရ၀န္ထမ္း (၈၈၁,၀၀၀) အျပစ္ဒဏ္ခံရ၏။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာ၌လည္း ပါတီ၀င္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္အသုိင္းအ၀ုိင္းသာ အျမတ္ထြက္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ သူခုိးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာကုိ သူခုိးက ႏြားေကာင္းေရြးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟု ေခၚရေပမည္။
http://www.khitpyaing.org/

NLD news bulletin-May-2010

NLD News Bulletin May 2010 Final

အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕အစာငတ္ခံဆႏၵျပၾကသူမ်ား

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ဒီမိုကေရစီသစၥာေဖါက္ႀကသည္႔သူမ်ား


ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္ႀကည္႔ေသာအခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံမ်ားထဲမွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကားေနရသည္။ မွတ္ပံုတင္သည္႔သတင္းမ်ားႏွင္႔ ၀င္ႀကမည္႔သတင္းမ်ားကို ႀကားလာရသည္။ အထူးသျဖင္႔ မီဒီယာအသံလွြင္႔မ်ားမွ၄င္း ျပည္ပအေျခစိုက္မ်ားမွ၄င္း ေဖၚျပေနျခင္းမ်ားက လြန္လြန္းလွသည္။ စင္စစ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေသာသူမ်ား သတင္းမ်ားကို ေရးႀကခ်ြတ္ႀကေစခ်င္သည္။ တေန႔က စာေပေလာကမွ နိုင္ငံေရးေလာကသို႔၀င္လာေသာ ေ၀မွဴးသြင္ သတင္းကို ေတြ႔ရသည္။ လူငယ္စာေရးဆရာတဦးျဖစ္ေသာ ေ၀မွဴးသြင္က နိုင္ငံေရးေလာကကို ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ အထူးေျပာစရာ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင္႔ စာေရးဆရာမ်ား ကဗ်ာဆရာမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးထားေသာ စစ္အစိုးရအား ယံုႀကည္စြာျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လာမူမွာေတာ႔ လက္ခံနိုင္စရာ အေႀကာင္းမရွိ။ သည္ေနရာမွာ ယံုႀကည္စြာျဖင္႔ဆိုေသာ စကားလံုးကို သံုးျခင္းအား နားလည္ေစခ်င္သည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ စစ္အစိုးရသည္ ယခုတဖန္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္းပါမည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မည္ဟု တကဲကဲေျပာႀကေသာသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တႀကိမ္သာျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ လွြတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုူအေျခခံ ဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳႀကမည္။ယင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မည္႔သူမ်ားက ေျပာေသာလက္သံုးစကားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစကားမ်ားမွာ လံုး၀လက္ေတြ႔မက်ေသာ လိ္မ္ညာ၀ါဒျဖန္႔ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က တႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီးျပီ။ ထို႔ေႀကာင္႔ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမအႀကိမ္ မဟုတ္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ပြဲမဟုတ္။ အေႀကာင္းမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ရလဒ္မွာမည္သည္႔ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို လူတိုင္းသိသည္။ ယံုႀကည္နိုင္စရာ တကြက္မ်် မရွိေသာ စစ္အစိုးရသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် အဆံုးအျဖတ္ဆိုေသာ လကၡဏာကို အေကာင္အထည္မေဖၚေပး။ လွြတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးႀကမည္ဟု ေျပာဆိုႀကျခင္းမွာ လက္ခံနိုင္စရာ မရွိ။ အေႀကာင္းမွာ နိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ျပီးသည္ႏွင္႔ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို လက္ခံပါျပီဟု ေျပာဆိုလက္မွတ္ထိုးျပီးပါျပီ။ သည္ေတာ႔ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာလုပ္ရမွာနည္း။
သည္႔ထက္ေကာင္းေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ားကို က်ြန္ေတာ္တို႔ ေပးတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေပးေတာ႔ပါ။ မည္သူမဆိုနားလည္ႀကပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ အနုပညာအသိုင္းအ၀ိုင္းေလာကမွ ဆိုလ််င္ ပို၍နားလည္ခန္႔မွန္းတတ္ႀကေသးသည္။ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ကိုဇါဂနာဆိုလ််င္ လူေတြေသာက္ေသာက္လဲ ေသေႀကေနေသာ နာဂါစ္မုန္းတိုင္းမွ လူေတြကို အလွဴေတြလုပ္ေနယင္း အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ေရာက္သြားရသည္။ ကဗ်ာဆရာကိုေစာေ၀မွာ ကဗ်ာေရးမိလို႔ ေထာင္က်ရာမွ ပူပူေႏြးေႏြး လြပ္ကာခရွိေသးသည္။ ဘေလာ႔ဂါေနဘုန္းမွာ ဘေလာ႔မွာသတင္းမ်ားကို ေရးလို႔ ေထာင္က်ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီးက သူတို႔ကို မေမ႔။ ကမၻာႀကီးမွ သူတို႔အား စစ္အစိုးရကို အံတုေနႀကေသာ စာေပအနုပညာသမားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမွင္႔လွ်က္ရွိပါသည္။ ေ၀မွဴးသြင္ကို ေထာင္မက်ဘဲ ကမၻာမွခ်ီးျမွင္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ စာေပသမားဆုကို ရေစခ်င္ပါသည္။
အကယ္၍စစ္အစိုးရကို တနည္းတဖံုအားျဖင္႔ လူငယ္စာေပသမားမ်ားက ေ၀ဖန္ႀကသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းလူငယ္စာေရးဆရာမ်ားကို ျပည္သူေတြေကာ ကမၻာကပါ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳႀကမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးစိတ္ရွိေသာ နိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္၍ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုရံုႏွင္႔မွ်ေတာ႔ နို္င္ငံေရးစာေပသမားဟုေတာ႔ ကမၻာကအသိအမွတ္မျပဳ။ နိိိုင္ငံေရးစာေရးဆရာဟု ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမွြမ္းမည္မထင္။ အေႀကာင္းမွာ စစ္အစိုးရသည္ ကမၻာ႔အလယ္တြင္ နာမည္ဆိုးႏွင္႔ ေက်ာ္ႀကားေနေသာေႀကာင္႔ျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားကုန္ေသာ လူထုေဒၚအမာမွာ စစ္အစိုးရကို တစက္မ်် အယံုအႀကည္မရွိခဲ႔ေသာ စာေရးဆရာမႀကီးတဦးျဖစ္သည္။ တမလြန္ဘ၀မွေနျပီး ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ စာေပသမားမ်ားကို အားေပးေနအံုးမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလွြဲ ယံုသည္။
လူထုစိန္၀င္းမွာ စစ္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ထားသည္။ ရွင္းပါသည္။ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားသည္ နိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးကိုႀကည္႔၍ ေ၀ဖန္ေလ႔လာဆန္းစစ္ ေနႀကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးဆရာႀကီး လူႀကီးသူမတို႔၏ သြန္သင္ဆံုးမႀသ၀ါဒတို႔မွာ အတိတ္ေဟာင္းမ်ားကို သင္ခၤမ္းစာယူျပီး ေျပာဆိုထားႀကျခင္းျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာမွာ စစ္အစိုးရ၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စနစ္ဆိုးမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ ရွိေစရန္ ေျပာဆိုတုိက္တြန္းေနသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ စာနယ္ဇင္းသမား ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ မတရားဖမ္းဆီးခံေနႀကရသည္။ သူတို႔မွာ တခ်ိဳ ႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျဖစ္သလို တခ်ိဳ ႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္ကို ယံုႀကည္ေထာက္ခံႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုခ်င္သည္မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျဖစ္သည္။ ယင္းယံုႀကည္ခ်က္ကို မစြန္႔လွြတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းႀကီးစြာျဖင္႔ ဒုကၡငရဲကို ခံစားေနႀကပါသည္။ ယင္းမွာျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင္႔ အက်ဥ္းခံေနႀကျခင္းျဖစ္သည္။
တေလွထဲစီးသူမ်ား အေနျဖင္႔ ခရီးအတူတူေလ််ာက္ျဖစ္ႀကလွ်င္ သစၥာရွိႀကရသည္ဟု ဆိုႀကပါသည္။ သစၥာရွိႀကရေအာင္ က်ြန္ေတာ္တို႔က ေျပာဆိုသတိေပးရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္းသမားတို႔အေနျဖင္႔ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာတို႔အေနျဖင္႔ ေ၀မွဴးသြင္ကဲ႔သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္လာႀကျပီဆိုလ််င္ တနိုင္ငံလံုးတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ အနိုင္ရမည္လား ဆိုသည္ကို စဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တို႔ကနန္းဆိတ္ကနန္းလုပ္၍ေတာ႔ မရ။ တနိုင္ငံလံုးမွာ ယွဥ္ျပိဳႈ္နိုင္မည္မထင္ ဆိုလွ်င္ ၀င္ျပိဳင္သည္႔ေနရာမွာေကာ အနိုင္ရမည္ဟု ထင္မိသည္လား စဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ မိမယွဥ္ျပိဳင္မည္႔ ေနရာတြင္ စစ္အစိုးရေႀကာေထာက္ေနာက္ခံ က်ားကန္ေပးထားသည္႔ ႀကံ႔ဇြံ႔တို႔ ရွိေနပါသည္။ တစညတို႔ ရွိေနပါသည္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌ သူတို႔ႏွင္႔အတူ အခြင္႔အေရးမ်ား ရရွိမည္ဟု မထင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တမွဴ မရွိေႀကာင္း ေျပာရဲစရာလိုလာပါသည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသည္ထားဦး။ လွြတ္ေတာ္တြင္ ေျပဆိုနိုင္ဖို႔ မိမိႏွင္႔ အတူအနိုင္ရရွိေသာသူတို႔နွင္႔ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ လွြတ္ေတာ္တြင္ လွဳပ္ရွားေျပာဆိုနိုင္ရဲမည္လား ဆိုသည္ကို ေလ႔လာမိပါသလားဟု ဆန္းစစ္ႀကည႔္ရန္လိုပါသည္။ ႀကံ႔ဇြံ႔သည္၄င္း၊ တစညသည္၄င္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆံုးရရွီေအာင္ ႀကိဳးစားေနျပီး အကယ္၍မဲအမ်ားဆံုးအနိုင္ရရွိသြားလ််င္ အစိုးရဖြဲ႔မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင္႔ ပါတီငယ္မ်ားမွ မဲအနိုင္ရရွိေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးစႏွစ္ဦးစကို မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မ်ွ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတြင္း လက္ခံထည္႔ေပးရိုးမရွိ။ အေႀကာင္းမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အစိုးရဖြဲ႔နိုင္ေလာက္ေအာင္ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွိႏွင္႔ေနျပီးျဖစ္ေနေသာေႀကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။
စစ္အစိုးရသည္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ တစညႏွင္႔ ႀကံ႔ံဇြံ႔ပါတီတို႔ပါ၀င္ေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင္႔ အရပ္သားအစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အာဏာမေျပာႏွင္႔ ေနရာေတာင္မ်် ရရွိလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေႀကာင္း သိသာနိုင္ပါသည္။ စစ္ယူနီေဖါင္းႏွင္႔ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္ထားေသာ ပူပူေႏြးေႏြး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ယခင္ကယူနီိေဖါင္းခ်ြတ္ျပီးထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးငယ္မ်ား။ တို႔သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တဖန္ျပန္လည္ တိုက္ပံုအက်ီၤျဖင္႔ ေနရာယူႀကပါေတာ႔မည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္တို႔ႀကားတြင္ မည္ကဲ႔သို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ တိုက္တြန္းပါမည္နည္း။
တိုက္တြန္းစရာရရွိလ်ွင္ ယခုကပင္ တိုက္တြန္း၍ရပါသည္။ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မွ တိုက္တြန္းစရာမလို။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက လက္ခံနိုင္စရာ အေႀကာင္းမရွိ။ လွြတ္ေတာ္ထဲမွာဆိ္ုလ််င္ လက္ခံနိုင္မည္ဟု ဆိုလ််င္ေတာ႔ ငါးပါးမက သဃၤာစင္ပါေမွာက္ျပီဟုသာ ေျပာရပါေတာ႔မည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ ဂတိမတည္မူမ်ားနွင္႔ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မူမ်ားကို ခါးစည္းေအာင္ ခံထားႀကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သယံဇတ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ပါလ််က္ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေသာ နုိုင္ငံျဖစ္ျခင္းမွာ စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ယႏၱယား မေကာင္းျခင္းေႀကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ကမၻာတြင္ ဆင္းရဲဆံုးေသာနိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေႀကာင္႔ ပညာေရးတြင္ အထူးခ်ြတ္ခ်ံုက်ေနရရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မူမွာ ဇီးရိုးျဖစ္ေနရသည္။ ယင္းမွာအဓိကတရားခံ စစ္အစိုးရျဖစ္၍ သားေကာင္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္သားျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ဆိုးကို ပေပ်ာက္ေအာင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရန္လိုပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ််ဳပ္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပံုမတင္ဟု ေႀကညာလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သပိတ္ေမွာက္သည္ ဆိုေသာစကားကို ေျပာရာ၌ ေနာက္က်ေနလြန္းပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေႀကညာထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူတရပ္လံုးကလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံလ််င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စဥ္းမ်ွဥ္းစဥ္းကမ္းအတိုင္း ေႀကညာခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရန္လိုပါသည္ဟု သပိတ္ေမွာက္ႀကပါဆိုေသာစကားကို သြယ္၀ိွုက္ေျပာဆိုစည္းရံုးရန္လိုပါသည္။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနျခင္းေႀကာင္႔ စကားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေျပာဆို၍ မရေသာ္လည္း မည္သည္႔သူမ်ားကိုမွ် မတိုက္တြန္းပါ ဆိုေသာ စကားတို႔သည္ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနနွင္႔ မေျပာသင္႔ေသာစကားျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္သည္႔သူမ်ားကိုလည္း ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုိလိုက္ရံုႏွင္႔ မည္သို႔မ်် ျပသနာ တက္စရာ အေႀကာင္းမရွိဟု ထင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္လိမ္႔မည္မထင္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ျပိဳင္မည္႔သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီိကို သစၥာေဖါက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဆိုလိုက္ရံုႏွင္႔ မည္သူမ်် ေစာဒကတက္စရာ မရွိနိုင္။အေႀကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအလြန္တြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ ျဖစ္လာနိုင္ႀကမည္ျဖစ္ရာ ယခုကတည္းကပင္ သမုတ္ထားလိုက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေႀကညာခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ အထူးေနာက္က်ေနတတ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ထိမ္းမနိုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။
လူငယ္စာေရးဆရာေ၀မွဴးသြင္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စာေပေလာကမွ စစ္အစိုးရအႀကိဳက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ စာေပသမားျဖစ္သည္။ သူ႔လိုအျခားစာေရးဆရာကဗ်ာဆရာမ်ား နိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္း ၀င္ေရာက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အရွုံးလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ တေန႔က ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးေျပာေသာစကားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအနံ႔နံေသာ သူမ်ားကို မဲေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာေသာစကားမ်ားကို ႀကားလိုက္ရပါသည္။ ယင္းမွာသပိတ္ေမွာက္ထားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္တဦးအေနျဖင္႔ မေျပာသင္႔ေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ေ၇ြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းေႀကာင္႔ မည္သူဘဲနိုင္နိုင္ မည္သူဘဲ၇ွံုးရွံုး ဂရုစိုက္စရာမရွိ။ ျပီးေတာ႔ က်ြန္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အထူးႀကိဳးစားေနႀကပါသည္။
အဓိကအေနျဖင္႔ က်ြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳ။ နိုင္ငံတကာမွလည္း အသိအမွတ္မျပဳရန္ တိိုက္တြန္းေနပါသည္။ နိုင္ငံတကာမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါတီေပါင္းစံု လူေပါင္းစံု ပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းေနပါသည္။ လူေပါင္းစံုဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ပါ၀င္ေရးကို ျဖစ္ပါသည္။ ခက္ေနသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ပါ၀င္ေရးသည္ အဓိကမဟုတ္မွန္း နိုင္ငံတကာမွ မသိရွိႀက။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြေးကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေတာင္းဆိုေနႀကသည္ကို နိုင္ငံတကာအစိုးရမွ မ်က္ကြယ္ျပဳေနႀကပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရပင္လ်င္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်ြန္ေတာ္တို႔၏ အျမင္ႏွင္႔ တသားတည္းမက်။ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွလည္း သို႔အတူ။
ထို႔ေႀကာင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ နိုင္ငံတကာအစိုးရမွ သံတမန္မ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုသည္႔အခါ အေရးႀကီးဆံုးစကားမ်ားကို ေျပာႀကားရန္လိုပါသည္။ ျပင္ပသို႔ေပါက္ေရာက္ရန္မသင္႔ေသာ စကားမ်ားကို လွိဳ ႔၀ွက္ထားျပီး ေျပာဆိုေပးရန္လိုပါသည္။ သံတမန္ႏွင္႔သာ လွိဳ ႔၀ွက္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာစရာမလို။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားကို ယင္းသို႔ေျပာဆိုလိုက္သည္ဟု ဆိုလိုက္လ််င္ပင္ ခ်က္ဆိုနားခြက္က မီးေတာက္သည္႔သူေတြမွာ ရိပ္မိႀကပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ နိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းမ်ား ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႀကျခင္းသည္ ျပည္ပရွိဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လမ္းစမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးရံုေလာက္ႏွင္႔ ရပ္တန္႔မသြာေးစဘဲ ျပည္ပႏွင္႔လည္း ေဆြးေႏြးေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေမတၱာရပ္ခံသင္႔သည္။ အေႀကာင္းမွာ ျပည္တြင္းမွ အသံႏွင္႔ ျပည္ပမွ အသံတို႔ကို ေပါင္းစပ္ေပးနိုင္မူမွာ ယင္းအထဲကျဖစ္ေပၚနိုိင္ေကာင္းပါသည္။
နိုင္ငံတကာမွာရွိေနႀကေသာ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံမ်ားမွာ နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရန္ အခက္အခဲမရွိေႀကာင္း လူတိုင္းသိရွိႀကျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေသာ နိုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို ျပည္ပမွေနျပီး ထပ္မံေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ျပည္တြင္းရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳႀကရန္လိုပါသည္။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳေႀကာင္း ေျပာဆိုေသာသူမွာ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္႔သူမ်ားကိုလည္း သစၥာေဖါက္ဟု ေႀကညာမည္႔သူမ်ားမွလည္း ျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ယင္းသို႔သာ မေျပာမဆို မေႀကညာနိုင္ခဲ႔ပါက ေနာက္ထပ္ ေ၀မွဴးသြင္ကဲ႔သို႔ လူငယ္စာေရးဆရာမ်ား မေပၚေပါက္လာနိုင္ဟု မည္သူမွ် မေျပာနိုင္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ေနာက္ထပ္ယင္းေရစီးေႀကာင္းကို စီးေမ်ာလာမည္႔ လူတိုင္းကို သစၥာေဖါက္ဆိုေသာ စကားေျပာဖို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အလုပ္လုပ္ႀကရန္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာင္မွ မီဒီယာမ်ား ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ႀကည္႔လိုက္နားေထာင္လိုက္လ််င္ ေ၇ြးေကာက္ပြဲသတင္းႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ မည္သည္႔အသံမ်ား ထြက္ေနသလဲ ေလ႔လာႀကည္႔က စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွေနပါျပီ။
သည္ေတာ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း အလိုမရွိ ၊ အသိအမွတ္မျပဳ။ နိုင္ငံတကာမွလည္း အသိအမွတ္ျပဳစရာမလို ။
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္႔သူမ်ားကိုလည္း သစၥာေဖါက္လို႔ ေျပာႀကပါစို႔။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )