Sunday, August 22, 2010

ေလးစားမႈျဖင့္ အၿမဲသတိတရရွိေနမည္သာ


ေလးစားမႈျဖင့္ အၿမဲသတိတရရွိေနမည္သာ
ကြယ္လြန္သူ ဘဘဦးေရႊအံုးသုိ႔
(တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္)

ယခုစာ၏ ပထမစာပုိဒ္ကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာျဖင့္ စတင္ေရးသားရၿပီး။ ေနာက္ဆံုးစာပုိဒ္၏ အဆံုးသတ္ပုဒ္မကိုလည္း ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲစြာျဖင့္ပင္ခ်ရပါေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလးစားမႈျဖင့္ အၿမဲသတိတရရွိေနမည္သာ။

ဘဘ ဦးေရႊအံုး (ေညာင္ေရႊ) သည္ ၁၉၄၆ -၄၇ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ စတင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ “စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး နဲ႔ ပါတီစံုဒီိမိုကေရစီအေရးအတြက္” ျမက္ေျခမျပတ္ဦးတည္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ သူဟုေျပာလွ်င္အျငင္းပြားမည့္သူရွိလိမ့္မည္မထင္ပါ။ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားပံုလႈပ္ရွားနည္းကေတာ့ ကြဲလြဲႏုိင္ပါသည္။ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ေသာ အုပ္စိုး သူအဆက္ဆက္ကိုနည္းလမ္းတစ္ခုထဲျဖင့္ ရိုးရိုးစင္းစင္းဆန္႔က်င္ေန၍မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ တုိက္ပြဲသ႑ာန္ေပါင္းစံုျဖင့္ ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ၾကရမည္။ “ရွမ္းအမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈ”ကိုပင္ ရွမ္းအဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ နည္းလမ္းအစံုစံုျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါ လား။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ တူတာေတြလည္းရွိသလို မတူကြဲျပားတာေတြလည္း အမ်ားအျပားပင္ရွိေနသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ /၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္ “စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႏွင့္စစ္မွန္ေသာပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္” တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ရရွိခံစားႏုိင္လိမ့္မည္လည္းမဟုတ္ပါ။

(ဖဆပလ) အစုိးရေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ (မဆလ) ေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္ အစိုးရေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမွ် စစ္မွန္ေသာတန္းတူေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို မရရွိမခံစား ခဲ့ၾကရပါ။ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္၏ လိမ္ညာလွည့္စားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားကိုသာခံခဲ့ၾကရသည္။
အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ” တြင္လည္းေကာင္း၊ “၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ” တြင္ လည္းေကာင္း စစ္မွန္ျပည့္ဝစြာ မခံစားခဲ့ရသလို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တြင္လည္း အျပည့္အဝခံစားၾကရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ယင္းသုိ႔ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္မွစတင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား စစ္မွန္ေသာတန္းတူေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကိုမရရွိ မခံစားခဲ့ရေၾကာင္းကို ၁၉၄၆-၄၇ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ဘဘဦးေရႊအံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားက သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုပမာျဖစ္ေနပါသည္။

ဘဘ ဦးေရႊအံုး၏ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္သေဘာထားမ်ားအေပၚ က်ေနာ္ သေဘာမတူႏုိင္သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနလင့္ ကစား ဘဘဦးေရႊအံုးအေပၚထားရွိေသာ က်ေနာ္၏ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို တစ္စံုတရာမွ်ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေလးစားၿမဲ၊ ခ်စ္ခင္ၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဘဘဦးေရႊအံုး ၏ “တူတာေတြကိုတြဲလုပ္၊ မတူတာေတြကိုသီးျခားလုပ္” ဆိုတဲ့ သေဘာထားကို က်ေနာ္အျပည့္အဝသေဘာတူပါ သည္။ ထို႔အျပင္“လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးလံုးတန္းတူရည္တူစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုအေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ သြားၾကေရး” ဆုိတဲ့ ဘဘဦးေရႊအံုး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို က်ေနာ္ေလးစားတန္ဖိုးထားပါသည္။

ဘဘဦးေရႊအံုး၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ဘဘကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားက ဆက္ခံ ထမ္းရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ ေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည့္ ခရီးရွည္ႀကီးတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားႏွင့္ “ တူတာေတြကို တြဲလုပ္၊ မတူတာေတြကိုသီးျခားလုပ္” ဆိုသည့္ ဘဘဦးေရႊအံုးသေဘာထားႏွင့္အညီ က်ေနာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။

ရိုေသစြာျဖင့္

(တူေမာင္ညိဳ)
PDF file here
ဆက္စပ္ေဆာင္းပါး...
လက္ေတြ႔ဦးေ႐ႊအံုး၏ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး

ဧရာ၀တီ e- ဂ်ာနယ္ ( August ) vol2.no16

Irrawaddy E Journal v2n16

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအမိန္႔နဲ႔ ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကရတဲ့ ၁၉၉၈ ခရစၥတီးကၽြန္းေပၚက လူသတ္ပဲြ

ေရာ္နီညိမ္း တနဂၤေႏြ, 22 ၾသဂုတ္ 2010

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၂၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ ကုလသမဂၢက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဘို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥကို၊ အေမရိကန္အစိုးရကပါ ေထာက္ခံဘို႕ သမတအိုဘားမားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသူမသိေအာင္ထိန္၀ွက္ထားတဲ့ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာ စစ္တပ္က အျပစ္မဲ့သူေတြကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ရာ၀တ္မႈႀကီးတစ္ခုအေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔က ဗီအိုေအျမန္မာပိုင္းက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာက႑မွာ ဦးသန္းလြင္ထြန္း တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ကို၊ ဒီတပတ္ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား”အပတ္စဥ္က႑မွာ ျပန္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ကမၻာေပၚမွာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေလာက္ေအာင္ အနည္းငယ္ပဲက်န္ေနေသးေတာ့တဲ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြ ၾကားထဲမွာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထင္ထင္ရွားရွားပါ၀င္ ေပၚ လြင္ေနတာဟာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို မၾကာေသးခင္ကပဲ ဗီအိုေအကို ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလာသူကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာသံရံုးမွာ သံမႉးႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ပါ။ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရကေန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အထူးတာ၀န္နဲ႔ ေရာက္ ရိွလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြနဲ႔ အရင္က ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈေတြ မရိွခဲ့ေပမဲ့၊ နာဂစ္(စ္)ဆိုက္ကလံုးမုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္ခဲ့အၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈကင္းမဲ့လြန္းတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕အျပဳအမူအေပၚ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာတာမို႔၊ အခုလို ဆက္သြယ္ေျပာဆို လာရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္း ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္းက ခရစၥတီးကၽြန္း (Cristie Island) (ေျမာက္လတၱီ တြဒ္ ၀၉ ဒီဂရီ ၃၇ မိနစ္၊ အေ့ရွေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၅၉မိနစ္ {Geographical location 0937N 9759E}) လို႔ေခၚတဲ့ ကၽြန္းငယ္ေလးတစ္ခုေပၚမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေက်းရြာသား (၅၉)ဦးနဲ႔ ထိုင္းေရလုပ္သား (၂၂)ဦးကို ျမန္မာစစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ရပံုအေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ 1998 တုန္းက ေမလမွာ တနသၤာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔နယ္ ဇာဒက္ႀကီးေရတပ္စခန္းမွာ က်ေနာ္တို႔က အေျခခ်ပါတယ္။ ေ့ရွတန္းစစ္ဗ်ဴဟာအေနနဲ႔ကေတာ့ ခရစၥတီးကၽြန္းမွာ အေျခခ်ပါတယ္။ ခရစၥတီးကၽြန္းဟာ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာရဲ႕ေရျပင္ပိုင္နက္အစပ္နားမွာ ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္း(ယခု အၿငိမ္းစားဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ျဖစ္ခဲ့တဲ့သူပါ။ အခုေတာ့ အၿငိမ္းစားယူၿပီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔မွာ ဒုဥကၠဌလုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းပါ။ ေနာက္တေယာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ(ေလ) (ယခု အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) ပါ။ သူကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့မွ အခု retire (အၿငိမ္းစား) သြားပါၿပီ။ ဦးေန၀င္းရဲ႕ေျမးေတြရဲ႕ ျဖစ္ စဥ္မွာ အျဖဳတ္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ေနာက္တေယာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္္သူရျမင့္ေအာင္(ၾကည္း) (ယခု ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) ပါ။ သူကေတာ့ လက္ရိွ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရာထူးကို ယူထားပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ခရစၥတီးကၽြန္းလူသတ္ပဲြျဖစ္စဥ္တြင္ ဤသံုးဦးလံုးမွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္အဆင့္သာ ရိွၾကၿပီး၊ တပ္ထံုးစံအရ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးကို ဗိုလ္မႉးႀကီးဟုပင္ ေခၚၾကပါသည္။)

သူတို႔သံုးေယာက္ကို ၾကည္း-ေရ-ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးဆိုၿပီး ေတာ့၊ ကက(ၾကည္း)(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တပ္မေတာ္-ၾကည္း)ရံုးကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဖဲြ႔စည္းေပးၿပီး ေတာ့မွ ဇာဒက္ႀကီးေရတပ္စခန္းကို လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ဇာဒက္ႀကီးေရတပ္စခန္းရဲ႕စခန္းမႉးက ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေမာင္ေမာင္သစ္။ ေကာ့ေသာင္းရဲ႕အေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာမႉးက ဗိုလ္မႉး ႀကီးေဇာ္မင္း(ယခု ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း)။ အခု အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးတာ၀န္ေရာ ႀက့ံခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရဲ႕ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉးတာ၀န္ေရာ ယူေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္္ပါတယ္။ သူက ဗ်ဴဟာမႉး အေနနဲ႔ ခရစၥတီးကၽြန္းမွာ တာ၀န္ယူရပါတယ္။ သူ႔လက္ေအာက္မွာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပ္ရင္းမႉးအျဖစ္ ခမရ(၂၆၂) ေကာ့ေသာင္းတပ္က ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးတင္။ ဒီပုဂၢိဳလ္က ေနာက္ ပိုင္းမွာ အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္တေယာက္က ဘုတ္ျပင္းက တပ္ရင္းမႉးပါ။ ခမရ (၄၀၃) လား (၄၀၄)လား က်ေနာ္ မသိေတာ့ ဘူး။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး၀င္းေဆြ။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေပါ့ေလ၊ အဲ့ဒီမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းဦးစီးတဲ့ ဗ်ဴဟာကေန ခရစၥတီးကၽြန္းကို တက္ၿပီး ေနရာယူလိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီမွာ သစ္ခုတ္၀ါး ခုတ္နဲ႔ အရပ္သူအရပ္သား(၅၉)ေယာက္တိတိကို သူတို႔ ဖမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ သံုးႏွစ္သမီးေလးတစ္ေယာက္ ပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဆိုလို႔ရိွရင္ သိပ္မၾကာေသးဘူး၊ ကေလးငယ္ငယ္ေလးကို ေမြးခဲ့ၿပီး ေနေနခဲ့တာေပါ့ေလ။ သူတို႔ကေတာ့ သာမန္ ဒီနယ္ေျမဒီေဒသမွာ သစ္ခုတ္၀ါးခုတ္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ကို ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ အရပ္သူအရပ္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီအခ်ိန္က တိုင္းမႉးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သီဟသူရ သူရစစ္ေမာင္ (ထိုစဥ္က ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမႉး၊ ၂၀၀၁ တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်စဥ္ အတြင္းေရးမႉး -၂ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးႏွင့္အတူ ကြယ္လြန္သြားသူ အေ့ရွေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး)။ သူက ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ထားတယ္တဲ့။ ဒီကၽြန္းေတြမွာ အရပ္သားေတြ မေနရဘူးဆိုတာေၾကာင့္ ဖမ္းတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ထင္တာက ဒီ(၅၉)ေယာက္ကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို ျပန္ပို႕ၿပီး အေရးယူခ်င္လည္း ယူ ေပါ့ေလ။ လ၀ကဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခ်င္လည္း ယူေပါ့ေလ၊ ဒီလိုပဲ လႊတ္လိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းမိတာက ဧၿပီလမွာလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ေမလေလာက္ ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ ညဘက္ႀကီးမွာ ေကာက္ခါငင္ခါ အမိန္႔တစ္ခု ေရာက္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ျဖစ္တဲ့ ကက(ၾကည္း)က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေဆြ (ယခု ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ကစထမႉး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖဲြ႔ ၅)က ဆက္သြယ္ေရးစက္ေပၚတက္လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းနဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာၾကၿပီးေတာ့မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္း ျပန္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အပါအ၀င္ အားလံုးကိုေခၚၿပီးေတာ့ ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ အခုဖမ္းထားတဲ့ (၅၉) ေယာက္လံုးကို အကုန္လံုးကို ရွင္းပစ္ရမယ္ သတ္ပစ္ရမယ္ဆိုၿပီး အမိန္႔ေပးတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းကို ဆက္သြယ္ေရးစက္နဲ႔ လွမ္းၿပီး အမိန္႔ေပးတာပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ အဲဒါ။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ေျပာရခက္ပါတယ္။ ဒီကေလးေလးေတြ မိန္းမေတြ ေယာက္်ားေတြ ဘာမွ လက္နက္မကိုင္ထားတဲ့လူေတြကို သတ္ခိုင္းတာဟာ၊ က်ေနာ္ တို႔မွာ အရမ္းကို ခံစားရတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥပါ။ က်ေနာ္လဲ ဒါဟာ ႀကံဳလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ေတြ႔တစ္ခုဘဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းက က်ေနာ္တို႔ အား လံုးကို စုလိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ staff အေနနဲ႔ နားေထာင္ရတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္း(ေရ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ(ေလ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္(ၾကည္း)၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ ေမာင္သစ္(ေရ)၊ ဒါကေတာ့ လူႀကီးပိုင္းေတြေပါ့ေလ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းက ဒီသတင္းကို က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္ အခု စစ္ေရးခ်ဳပ္လုပ္ေန တဲ့လူက ဘာထေျပာလဲဆိုေတာ့ “ဒါ အထက္အမိန္႔ပဲ၊ အကုန္သတ္ပစ္ရမွာေပါ့” ဆိုၿပီး ေတာ့မွ သူက စေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ(ေလ)ကေတာ့ သူက ပုတီးသမား တရားသမား ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ဘို႔နဲ႔ “အေျခအေနေလးေတာ့ ျပန္ေမးၾကည့္ပါဦး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္က ညကိုးနာရီခဲြပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္ေနေတာ့ ဒါဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး အရက္ေသာက္ၿပီး မူးတဲ့အခ်ိန္၊ ေတာ္ၾကာ မူးမူးရူးရူးနဲ႔ အမိန္႔ျဖစ္ေနဦးမယ္” ဆိုၿပီးေတာ့မွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္ နဲ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ-ေလ) ေျပာတဲ့အေပၚမွာ အဓိကမူတည္ၿပီးေတာ့မွ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းက ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ “ေကာင္းၿပီ ဒါဆို ဒို႔ေတြ ေနာက္ေန႔မနက္ စက္ေပၚတက္ၿပီးေတာ့မွ ကိုျမင့္ေဆြ (ရန္ကုန္စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ)ကို ဒို႔ ထပ္ေမးၾကည့္မယ္၊ ဒီအမိန္႔ကိုေတာ့ ေအာက္က ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းတို႕ကို ခ်မေပးနဲ႔ဦး” ဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းက ထိန္းထားလိုက္တာ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ မနက္ ကိုးနာရီပတ္၀န္းက်င္ေလာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ(ၾကည္း)ကို စက္ေပၚတက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းက ေမးၿပီး ျပန္လာတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ(ၾကည္း)က ေျပာလိုက္တယ္၊ ဒါဟာ အဘေအး(ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး)အမိန္႔ မဟုတ္ဘူး၊ အဘႀကီး(ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ)အမိန္႔ဆိုၿပီး ေျပာတယ္” ဆိုၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ေျပာျပပါတယ္္။ အဘႀကီး ဆိုတာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို အဘႀကီးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေခၚၾကပါတယ္၊ စစ္တပ္ မွာေတာ့။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲ့ဒီအမိန္႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္လို႔ မရခဲ့ဘူးေပါ့။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အဲ့ဒီအမိန္႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္လို႔ မရခဲ့ဘူး။ မရခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့၊ အဓိကက အဲ့ဒီနယ္ေျမရဲ႕ တာ၀န္ခံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္။ သူက စကခ(၁၃)(စကခ= စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေျချမန္တပ္မမ်ား) ရဲ႕ တပ္မမႉးပါ။ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းက သူ႔လက္ေအာက္ကမွ ဗ်ဴဟာမႉးပါ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ေတာ့၊ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ အမိန္႔ေပးတဲ့အတိုင္းပဲ အဲ့ဒီ့ေန႔မွာပဲ အဲ့ဒီ့ အရပ္သူအရပ္သားေတြကို ေသာင္ျပင္မွာပဲ အကုန္လံုးက ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ၿပီးေတာ့မွ ေသာင္ျပင္မွာျမွဳပ္လိုက္ တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ အခု သြားၿပီး အဲ့ဒီ့အရိုးေတြကို တူးၾကည့္ရင္ ျမင္ရပါဦးမယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ အဲဒီလိုအမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တာက၊ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ေျပာတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းဦးေဆာင္တဲ့ဗ်ဴဟာက လုပ္ခဲ့တာေပါ့။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်။ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္း (ယခုအမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီဌာန ၀န္ႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး) နဲ႔ သူ႔တပ္ရင္းမႉး ႏွစ္ေယာက္ေပါ့ေလ။ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းကလည္း တပ္ရင္းမႉးႏွစ္ေယာက္ကို ဆက္အမိန္႔ေပးၿပီးေတာ့မွ အကုန္လံုးကို လုပ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ဓါတ္ပံုေတြ ရိွပါေသး တယ္။ က်ေနာ့္ရံုး(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ရံုး)က ဗီရိုထဲမွာ ရိွတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းတို႔နဲ႔အတူတူ ေထာက္လွမ္းေရး(၁၉) တပ္မႉး၊ အခုေတာ့ ေထာင္ထဲေရာက္ေနပါၿပီ (၂၀၀၄တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္အတူ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦး)၊ ဗိုလ္မႉးျမင့္ဦးဆိုတာ အတူတူ ရိွပါ တယ္။ သူက ခိုးၿပီးေတာ့ ရိုက္ထားတဲ့ဓါတ္ပံုေတြကို ဒီစစ္ဆင္ေရး အျပန္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ခိုးၿပီးေတာ့ ျပန္ေပးလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ က်ေနာ္လည္း ရန္ကုန္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခါက် ေတာ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သိမ္းနဲ႔ ဗိုလ္မႉးႀကီးစန္းပြင့္ က်ေနာ့္ G 1 (စစ္ဦးစီးမႉး ပထမတန္း) တို႔ကို ျပၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ့္ဗီရိုထဲမွာ သိမ္းခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ရိွ မရိွေတာ့ က်ေနာ္ မသိေတာ့ ဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားထဲမွာ တစံုတရာျပန္ လည္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမွားအမွန္ ကိစၥေတြ ေျပာခဲ့တာေတြမ်ား ရိွလား ခင္ဗ်။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ကိုသန္းလြင္ထြန္းေရ၊ ဒီဥစၥာက အေသးေလး ဗ်။ ၁၉၉ရခုႏွစ္ ေလာက္ထဲက၊ စစ္ဆင္ေရး ေလးလပတ္ (စစ္ရံုးခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း)တစ္ခုမွာ “အစိပ္သားေတာင္ မခ်န္နဲ႔၊ မင္းတို႔ အကုန္လံုးကို ရွင္းပစ္” ဆိုၿပီးေတာ့မွ အမိန္႔က တရား၀င္ေပးတာ။ အဲ့ဒီအမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖဲြ႔ ၃ ၏ ကစထမႉး အျဖစ္မွ၊ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၾကည္း-ေရ-ေလ အျဖစ္ ရာထူးခ်ခံရၿပီး ကြယ္ လြန္သြားခဲ့သူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘို)။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ဘို တိုင္းမႉး(အေ့ရွပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)ဘ၀တံုးက ရြာသူရြာသားေတြကို ဘယ္ေလာက္ သတ္ပစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ၊ သူ အသိ ဆံုးပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ “အစိပ္သားေတာင္ မခ်န္နဲ႔”ဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာလဲ။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ “အစိပ္သားေတာင္ မခ်န္နဲ႔”ဆိုတဲ့ဥစၥာက ကိုယ္၀န္ေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ္၀န္ကို တပ္ထဲမွာ “အစိပ္သား” လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေခၚတာကိုး။ ဗိုက္ထဲမွာရိွတဲ့ ကေလးေတာင္ မခ်န္နဲ႔၊ အကုန္လံုးသတ္ပစ္ဆိုၿပီးေတာ့ တရား၀င္အမိန္႔ ပါ။ တရား၀င္အမိန္႔ဆိုတာ စစ္ဆင္ေရးအစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ႏႈတ္မိန္႔ေပါ့ဗ်ာ။ စာနဲ႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မထုတ္ပါ ဘူး။ ေျပာလိုက္ တဲ့စကားပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဘယ္နယ္ေျမထဲမွာလဲ ခင္ဗ်။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အားလံုးဘဲ။ အဓိကကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း။ အညိဳေရာင္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့နယ္ေျမမွာ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ဒါ ဘာလို႔ျဖစ္ရလဲ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္၊ ရြာေတြကို စုတာပါဘဲ။ Replacement လုပ္တယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွ ေက်းရြာေတြကို စစ္အင္အားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေ့ရႊပစ္ျခင္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ “ရြာစုသည္”ဟု တရား၀င္ေခၚေ၀ၚ သည္။) ရြာေတြကို စုတဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ရြာေတြက သူတို႔ရဲ႕အိုးအိမ္ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္ယာေလးေတြကို မဖ်က္ခ်င္တဲ့အခါ က်ေတာ့ မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ မေျပာင္းခ်င္တဲ့ဥစၥာကို by force မေျပာင္းရင္ မရဘူး ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးနဲ႔ လူေတြကို သတ္ပစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ား ႀကီး ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမွာ ရိွတဲ့လူေတြ အသိဆံုးပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္အေနနဲ႔ ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတာကေတာ့၊ ခု ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္း ခရစၥတီးကၽြန္း (Cristie Island)မွာ အရပ္သူအရပ္သား (၅၉)ဦးကို သတ္ ခဲ့တဲ့ ကိစၥေပါ့။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အဲ့ဒီ့တုန္းက (၅၉)ေယာက္တင္ မကဘူး ခင္ဗ်။ ဒီ (၅၉)ေယာက္ကို ရွင္းပစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း မွာ၊ တရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ ထင္တယ္။ ရခိုင္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ မွ ယိုးဒယားငါးဖမ္းစက္ေလွေပါ့ ေလ။ ယိုးဒယား ငါးဖမ္းစက္ေလွဆိုတာကလည္း တရား၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ငါးဖမ္းစက္ေလွပါ။ အဲ့ဒီ့စက္ေလွဟာ ငါးေတြကို ရေနာင္းၿမိဳ႕ကို ပို႔ဘို႔အလာမွာ၊ လမ္းေၾကာင္းက ဒီ ခရစၥတီးကၽြန္းနားကို ၀င္လာတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ေရတပ္က 305 လား 303 လား (တိုက္ေရယာဥ္ နံပါတ္မ်ား)ေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္ မွတ္မိတာကေတာ့ စစ္ေရယာဥ္မႉးက ဗိုလ္မႉးေအာင္ႀကီး။ သူက ဖမ္းလာပါေလေရာ။ ဖမ္းလာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကည္မင္းကို သူတို႔ သတင္းပို႔လိုက္တဲ့အခါက် ေတာ့၊ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ကက(ၾကည္း)ကို ဆက္ၿပီး သတင္းပို႔ၾကတယ္။ ဆက္ပို႔ေတာ့ ကက(ၾကည္း)ကလည္း အရင္လိုပဲ “ရွင္း ပစ္လိုက္”ဆိုၿပီး ရွင္းခိုင္းတယ္။ ရွင္းခိုင္းေတာ့ အားလံုးေပါင္း ဒီစက္ေလွေပၚမွာပါ တဲ့လူ (၂၂)ေယာက္ကို၊ ေရတပ္က တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ့ ခရစၥတီးကၽြန္းေပၚမွာပဲ သတ္ပစ္ၿပီး ျမွဳပ္ပစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီ့စက္ေလွႀကီးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မျမဳပ္မခ်င္း ပင္လယ္ထဲမွာ ျမဳပ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့မွ စက္ေလွကို က်ေနာ္တို႔က ဗိုက္ေဖါက္ၿပီးမီးရိႈ႕ၿပီးေတာ့ ျမွဳပ္တဲ့ဥစၥာ၊ က်ေနာ္ ထင္တယ္၊ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာမွ အဲ့ဒီ့စက္ေလွႀကီးဟာ ေရေအာက္ထဲကို ေရာက္သြား တယ္ ထင္တယ္။ ဒါက ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အားလံုး အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့တာက အရပ္သားေတြခ်ည့္ဘဲ။ ဘာမွ လက္နက္ကိုင္တဲ့လူ တစ္ ေယာက္မွ မပါဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ အခု ဒုတိယေျပာတဲ့အေၾကာင္းဆိုလို႔ိွရင္ ဒါက ယိုးဒယား ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြဆိုေတာ့၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ တစံုတရာ ျပႆနာတက္ တာ မရိွႏိုင္ခဲ့ဘူးလား။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ မရိွပါဘူး ခင္ဗ်။ မရွိဘူးဆိုတာက ဘယ္သူမွ မသိဘူး။ အဲ့ဒီေရျပင္မွာလည္း တရား၀င္အမိန္႔ ထုတ္ထားပါတယ္။ အရွင္ မလိုခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာထားတယ္။ ငါးခိုး ဖမ္းစက္ေလွပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အကုန္လံုးကိုသတ္ပစ္ၿပီးေတာ့မွ စက္ေလွပါ ျမွဳပ္ပစ္ရပါတယ္။ ပထမပိုင္းတုန္းကေတာ့၊ လူေတြပဲ စက္ေလွကိုဖမ္းၿပီး ပစၥည္းေတြကို ယူတာရိွတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာ လူေရာပစၥည္းေရာ အကုန္လံုး ျမွဳပ္ခိုင္းတဲ့ဥစၥာေတြက ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇ ေလာက္က စၿပီး နည္းနည္းေလး ျပင္းထန္လာတဲ့ သေဘာရိွပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ အခုၾကားခဲ့ရတာကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူသတ္ပဲြတစ္ခုအေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာ ျပခဲ့တာပါ။ “အရိုးတြန္တယ္”ဆိုတဲ့ ျမန္မာဆိုရိုးစကားတစ္ခုအရ ဆိုရင္ေတာ့၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ် ရာဇ၀တ္မႈမွန္သမွ်ဟာ ဒီအတိုင္း ေပ်ာက္ျပယ္သြားေလ့ေတာ့ မရိွပါဘူး။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ခုခုနဲ႔ ျပန္ေပၚလာတတ္ၿပီး၊ က်ဴးလြန္သူေတြ ထိုက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကို ခံရစၿမဲဆိုတာကိုေတာ့၊ အခု ကမၻာ့သတင္းေတြမွာ ၾကားသိေနရတဲ့ အီရတ္ႏိုင္ငံက သမၼတေဟာင္း ဆဒမ္ဟူစိန္ကို ခံုရံုးတင္ၿပီး ႀကိဳးေပးစီရင္ခဲ့မႈ၊ ဒါ့အျပင္ အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္သည္(၄၀)ေက်ာ္ကို မတရားဖမ္းဆီးၿပီး အမိန္႔ေပးသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ တရားစဲြဆိုခံေနရတဲ့ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ထာရစ္အာဇစ္ရဲ႕ ကိစၥ၊ ေနာက္ၿပီး The Hague ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးမွာ တရားစဲြဆို အျပစ္ေပးျခင္းေတြခံေနရတဲ့ ေဘာ့စနီးယား ဆာ့ဗ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေတြအေၾကာင္း၊ စတာေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ သန္းလြင္ထြန္းပါ။

(၂၀၀၈ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔က ဗီအိုေအျမန္မာပိုင္းရဲ႕ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာက႑မွာ ဦးသန္းလြင္ထြန္း တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ကို၊ ဒီတပတ္ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္ စဥ္က႑မွာ ျပန္ၿပီးထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့တာပါ။)

အသံလႊင့္ခဲ့ေသာ ဤအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနသည့္ စစ္အရာရိွမ်ား၊ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းႏွစ္မ်ား ႏွင့္၊ ထိုစဥ္က အရာရိွအဆင့္ ႏွင့္ စစ္ရာထူးမ်ား (စာပိုဒ္အစဥ္လိုက္)

၁။ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ (စစ္ဦးစီးမႉး-ဒုုတိယတန္း၊ ကကလွမ္း) (DSA အပတ္စဥ္၂၀၊ ၁၉၇၉)

၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)(OTS အပတ္စဥ္ ၉၊ ၁၉၅၃)

၃။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ၾကည္မင္း (စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္-ေရ) (DSA အပတ္စဥ္ ၆၊ ၁၉၆၄)

၄။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ (စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္-ေလ) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၁၊ ၁၉၆၉)

၅။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္ (တပ္မမႉး၊ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ - ၁၃၊ ဘုတ္ျပင္း) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၈၊ ၁၉၇၆)

၆။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ေမာင္သစ္ (စခန္းမႉး၊ အမွတ္ ၁၉ ေရတပ္ေ့ရွတပ္စခန္း၊ ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္း)(DSA အပတ္စဥ္ ၁၀၊ ၁၉၆၈)

၇။ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္း (ေကာ့ေသာင္းအေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာမႉး၊ ကမ္းရိုးတန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၅၊ ၁၉၇၃)

၈။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးတင္ (ခမရ ၂၆၂ တပ္ရင္းမႉး၊ ေကာ့ေသာင္း) (OTS အပတ္စဥ္ ၅၁၊ ၁၉၇၆)

၉။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး၀င္းေဆြ (ခမရ ၄၀၃ တပ္ရင္းမႉး၊ ဘုတ္ျပင္း) (DSA အပတ္စဥ္ ၂၁၊ ၁၉၈၀)

၁၀။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သီဟသူရ သူရစစ္ေမာင္ (ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၂၊ ၁၉၇၀)

၁၁။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ (စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္-ၾကည္း) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၅၊ ၁၉၇၃)

၁၂။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး (ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ၾကည္း) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၊ ၁၉၅၉)

၁၃။ ဗိုလ္မႉးျမင့္ဦး (အမွတ္ ၁၉ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ - ၿမိတ္၊ တပ္မႉး) (OTS အပတ္စဥ္ ၅၈၊ ၁၉၈၀)

၁၄။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သိမ္း (မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္တိုက္ပဲြေထာက္လွမ္းေရးဌာနမႉး၊ စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာန) (DSA အပတ္စဥ္ ၁၁၊ ၁၉၆၉)

၁၅။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးစန္းပြင့္ (စစ္ဦးစီးမႉး-ပထမတန္း၊ ကကလွမ္း) (အလုပ္သင္ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁၊ ၁၉၇၃)

၁၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို (အေ့ရွပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး) (OTS အပတ္စဥ္ ၃၁၊ ၁၉၆၄)

၁၇။ ဗိုလ္မႉးေအာင္ႀကီး (ေရ) (စစ္ေရယာဥ္မႉး)
http://www1.voanews.com/burmese/news/soldier-talk/08_01_10_soldiers_talk22-101232729.html

ဘိြဳင္းေကာက္ ၂၀၁၀ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၂)

Boycott 2010 Vol.2