Monday, September 20, 2010

20 September 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/0gx3v0df17h2dxy/20%20%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf

http://www.mediafire.com/file/43wbitdtg420f08/20%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.doc

20 September 2010 Yeyintnge's Diary

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမိုင္းအက်ဥ္းယၡဳႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ျပန္ေျပာင္းငဲ့ေစာင္းၾကည့္လွ်င္ အလွည့္အေျပာင္း အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ား၊ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသာ ဒင္းၾကမ္းျပည့္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။


ဒုတိယကမာၻစစ္

ျမန္မာျပည္သည္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဆက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏ အဓိက စစ္တလင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ သံုးသိန္းမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၅၊ ဇူလိုင္တြင္ ၿဗိတိန္သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဂ်ပန္လက္မွ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၇ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကနဦးတြင္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၄၃ တြင္ စစ္မွန္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ကတိပ်က္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ လမ္းခြဲကာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။


၁၉၄၅ အလြန္

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္ဖက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလီမဲန္႔အက္တလီ ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်အစိုးရက အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကို ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ ျခင္းမွ ျမန္မာျပည္ကို သီးျခားခြဲထုတ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္မွစ၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၄၇ တြင္ ျမန္မာျပည္၌ က်င္းပခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ (AFPFL) သည္ အမတ္ေနရာ (၂၁၀) အနက္ (၁၇၆) ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎၏ ကက္ဘိနက္၀န္ႀကီး ေျခာက္ဦးမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား၏ လုပ္ႀကံမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းလုပ္ႀကံမႈကို ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္အရာရွိအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဂဠဳန္ဦးေစာကို ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ (AFPFL) ၏ ဦးေဆာင္မႈ အပိုင္းမွာ ဦးႏုထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၈၊ ဇန္န၀ါရီ လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ဦးႏုသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဟူေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ ပါလီမန္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ သည္။ ၁၉၅၂-၅၃၊ ၁၉၅၆ ႏွင့္ ၁၉၆၀ တို႔တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး (AFPFL) ကသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။

၁၉၆၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ အဆိုပါရာထူးကို ရရွိေသာ ပထမဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ႏွစ္ႏွစ္မွ်အၾကာ ၁၉၆၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဦးႏု အစိုးရ ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ သြားရာလမ္း

ဦးေန၀င္းသည္ တိုင္းျပည္ကို တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ ၁၉၈၈ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလကို အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီအရ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆီသုိ႔သြားျခင္း” ဟု ဦးေန၀င္းက ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ကာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အထီးက်န္ႏိုင္ငံအျဖစ္သု႔ိ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵျပမႈအတြင္း (၁၅) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ တို႔ တြင္ အလားတူ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ အားလံုး ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၄ ၌ ဦးသန္႔၏ စ်ာပနတြင္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ဦးသန္႔အေရးအခင္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရးအခင္းကို စစ္တပ္မွ အင္အားသံုးကာ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။

၁၉၈၈၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈႏွင့္ မတရားဖိႏွိပ္မႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္ကာ တစ္ႏိုင္လံုး အတုိင္းအတာအထိ ဆႏၵျပခဲ့ ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုအေရးေတာ္ပံု ႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ျပသခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္းမွာ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရၿပီး အနိဌာ႐ံုမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ္လည္း လူ (၃၅၀) မွ်သာ ေသဆံုး ခဲ့သည္ဟု အစိုးရက ေၾကျငာခဲ့သည္။


စစ္အာဏာရွင္စနစ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး မာရွယ္ေလာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န၀တ) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ (ယခုတိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ) ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါတီစံု ဒီမို ကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အမတ္ေနရာ (၄၉၈) ေနရာအနက္ (၃၉၂) ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိစစ္အာဏာ ရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက အစိုးရ အႀကီးအကဲႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၉၁ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆု ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ ႀကီးျမင့္လာမႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အစဦးၿဖဳိခြင္းခံရမႈေနာက္ ပိုင္းတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေခါင္းေဆာင္ (၁၄) ဦးမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား ေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၆၅) ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။


၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအလြန္

စစ္အစိုးရအား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကာလၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ပြားလာဲ့ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဟန္တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ၀၊ ကခ်င္ လူမ်ဳိးတို႔ အၾကား ပဋိပကၡမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၀၈၊ ေမလတြင္ ျမန္မာျပည္၏ အဓိက ဆန္စပါးထြက္ရွိရာ ေဒသျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံခဲ့ရၿပီး လူ (၂၀၀,၀၀၀) ခန္႔ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ အထီးက်န္၀ါဒ က်င့္သံုးကာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ၿပီး အလြန္ေခါင္းမာလွသည့္ စစ္အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အကူ အညီမ်ားကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ သင့္ ျပည္သူမ်ား အလြန္အမင္း ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သည္။ အစားအစာ၊ အ၀တ္အထည္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ လာေသာ ကုလသမဂၢ ေလယာဥ္မ်ားမွာ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာသည္ အင္းလ်ားကန္ကို ျဖတ္ကူးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းကို (၁၈) လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ အဓိက တရားခံ ဂၽြန္ယက္ေတာ မွာမူ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အေပးခံရကာ လြတ္ေျမာက္သြား ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရအၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပကာ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ျဖင့္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္မည့္ ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္က အမတ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရေအာင္ တားျမစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အဲန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု သိရသည္။


မင္းသက္စံ
Ref: New Statesman (UK): " Burma: a brief history " by Caroline Crampton

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန

ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခု အၾကာတြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ႏွင့္တိုင္ စစ္အစိုးရ မိမိဘာသာ ေရးဆြဲထားေသာ လမ္းျပေျမပံုအရ က်င္းပမည့္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်န္ထားခဲ့ရန္ စစ္အုပ္စုကို အခြင့္အေရးရေစမည္မွာ မလြဲေပ။

ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေနအထားမွာ အဆိုးေက်ာ့စက္၀န္းထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဆဲရွိေနရာ လမ္းျပေျမပံုမွာ တိုင္းျပည္ကို လမ္းမျပႏိုင္ ျဖစ္ေန သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု မူၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ က ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သံုးလအၾကာ ဆိုးရြာျပင္းထန္သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရၿပီးစမွာပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက လူထုအား အင္အားသံုး ျခယ္လွယ္ လႊမ္းမိုးကာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၉၀ ရာ ခိုင္းႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ စစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို႔ ေရကူး၀င္ေရာက္ ခဲ့သည့္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးခဲ့ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အတြင္း (၁၄) ႏွစ္နီးပါးမွ် အက်ယ္ ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္ တမ္း (၁၈) လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ မရေအာင္ ႀကိဳတင္အကြက္ခ် စီစဥ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ တရားမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ အဲန္အယ္လ္ဒီက ယခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ဆိုခဲ့ပါ အေနအထားမ်ားအရ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ ဆက္စပ္ ေနသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (Amnesty International) က ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္က လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္မတူ ကြဲျပားေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုကို ျပၫႊန္ေနသည္။ ယင္းမွာ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအား ၎၏ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ ဦးေဆာင္မႈအတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမ်ားသည္ တိုင္းရင္း သား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ေခ်ာ့တစ္ခါ၊ ေျခာက္တစ္လွည့္ မူကို ကိုင္စြဲ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီတြင္ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။
သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္မွာ စစ္အစိုးရအတြက္ ေခါင္းခဲေနရဆဲ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕မ်ားမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ဆဲ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကိုးကန္႔ ေဒသမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ယင္း၏ အေပါင္းပါမ်ားက မတရားသတ္ျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဆိုခဲ့ပါ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား (၄၅,၀၀၀) ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရ သည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမွာ တည္ရွိဆဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဗ်ဴဟာ သစ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထက္ ၀က္ေက်ာ္က သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကိုးကန္႔ႏွင့္အျခားအုပ္စုအခ်ဳိ႔က ျငင္းပယ္ထား သည္။ ျမန္မာျပည္၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ား၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မည္မွ် ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲက ရွင္းလင္းစြာ သိေစမွာ ျဖစ္ သည္။
တကယ္တမ္းတြင္ ေအအိုင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ ခံစာက “အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည္” ဟူေသာ က်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသို္င္းအ၀ိုင္း၏ အယူအဆအမွားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေအအိုင္၏ သုေတသနျပဳခ်က္က ေဖာ္ျပ ေနသည္မွာ တိုင္းရင္းသား အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္မႈကို ခံလာခဲ့ရ သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဖိႏွိပ္သည့္ သေဘာျဖင့္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးမႈ၊ မတရားနည္းလမ္းျဖင့္ တရားစီရင္မႈ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ စီရင္ ကြပ္မ်က္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ ယင္းအစစ္အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္နားလည္ကာ လက္ ေတြ႕အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ပရွိ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက “အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ သည့္ အဲန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ သာ ႐ွဳျမင္ၾကသည္။ ဤအျမင္မွာ တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပစ္ပယ္ရာေရာက္ၿပီး အစိုးရကို အတုစိန္ေခၚသည့္ အတြက္ ၎တို႔ေပးရသည့္ အဖိုးအခကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ွဳရာက်သည္။

ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းအရ အယ္န္အယ္လ္ဒီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈ အခန္းက႑တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယေအာင္ျမင္မႈ အရွိဆံုးပါတီမွာ အဲန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Shan NLD) ဆိုသည့္အခ်က္ကို မၾကာခဏဆိုသလို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။

ထိုနည္းတူ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွာ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမူၾကမ္းႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ မ်ားတြင္လည္း အင္အားျပည့္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

ေအအိုင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး မွာ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိမႈအေပၚ အေျခခံထားသည္။ ေအအိုင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၂၀၀) ေက်ာ္အနက္ ၁၀%မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပး ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ၊ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေနမႈကိုလည္း ရပ္တန္းက ရပ္ရမည္ ျဖစ္ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာလတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံဘဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသားခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးစည္းေ၀းခြင့္တို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတို႔ကို လည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေရးတယူ ျပဳေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးလခန္႔က စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အ ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ထား႐ံု သာမကဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုး စည္းေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕တည္ေထာင္မႈတို႔ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထား သည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ တရား၀င္ ျပဌာန္းထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အျမင္႐ွဳေထာင့္အရ အလြန္ဆိုးရြားသည့္အ ခ်က္မွာ သမၼတအေနျဖင့္ ဥပေဒအထက္တြင္ ရွိေနျခင္းပင္။ အစိုးရ အရာရွိမ်ားအား အတိတ္က ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးထားၿပီး မည္သည့္အေရးေပၚအေျခအေနတြင္မဆို လူထု၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ကို ထိပါးခံရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအက်ဆံုး သံုးသပ္ရလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုလံုးကို တရားမွ်တမႈကင္းစြာ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းေနသူမ်ား၊ ေဒ၀ါလီ ခံရသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ တားျမစ္ခံထားရသူမ်ားမွာ မဲေပးခြင့္ မရွိေပ။ “မည္သူသည္ စိတ္မူမမွန္သူျဖစ္သည္၊ မည္သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ တားျမစ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္” ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ ေဒ၀ါလီ ခံရသူမ်ားကိစၥတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု မျဖစ္သင့္ေပ။

စိုးရိမ္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးမွာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား မဲေပး ခြင့္မရွိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၂၀၀ ေက်ာ္မွာ မဲေပးခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ၎တို႔အထဲမွာ အမ်ားစုမွာ မည္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားရင္း မတရား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွ ဖယ္ ထုတ္ထားရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ ေလးသိန္းမွ်ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း မဲေပးျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်ားကန္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားမွာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ကို တားျမစ္ထားေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္းေ၀းစု႐ံုးျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေသာ သံတူေၾကာင္းကြဲ အခ်က္အလက္မ်ားဟုသာ ဆိုရေပမည္။


မင္းသက္စံ
Ref: Open Democracy: Myanmar’s 2010 elections : a human rights perspective_Benjamin Zawacki, 30 Jul 2010

http://www.myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2009-09-16-01-33-04/6384-2010-09-20-00-45-02

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို CALD ခ်ီးျမႇင့္


ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို CALD ခ်ီးျမႇင့္

2010-09-20

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အာရွ လစ္ဘရယ္နဲ႔ ဒီမိုကရက္ ေကာင္စီ CALDအဖြဲ႕ က ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တသီးပုဂၢလ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္မွာ ဆုတံဆိပ္ ေပးအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

(Photo: Burma Campaign UK)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာရွ လစ္ဘရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ ေကာင္စီ (CALD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆုအပ္ႏွင္းပြဲကို ၿဗိတိန္္ ႏိုင္ငံ၊ လီဗာပူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က က်င္းပစဥ္ မဇုိယာဖန္း (ယာမွ တတိယ) က ကိုယ္စား လက္ခံေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Burma Campaign UK)

ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လီဗာပူလ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတာ ျဖစ္ၿပီး ဆုကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႕က မဇိုရာဖန္းကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္စား လက္ခံမယ္လို႔ CALD အဖြဲ႕ရဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မဇိုရာဖန္းက ေျပာဆိုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္စား ဆုရယူရတဲ႔အတြက္ သူအေနနဲ႔ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ျဖစ္မိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ပထမတခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီ ကၽြန္မတို႔ရဲ့၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အတြက္ေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္မတို႔ ဒီလိုမ်ိဳး သြားယူေပးရတယ္ အင္မတန္ကို ကၽြန္မ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းတာ တခုကေတာ့ သူက ကိုယ္တိုင္ လာၿပီးေတာ့ မယူႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေပါ့ေနာ္၊ သူက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာပဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါတယ္။”

အဲဒီအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီအဖြဲ႕ (NCUB) အဖြဲ႕ကိုယ္စား ဦးညိဳအုန္းျမင့္လည္း တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါအျပင္ အဲဒီအခမ္းအနားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အာရွတိုက္က CALD အဖြဲ႕ဝင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုခ်ီးျမင့္တဲ႔ CALD အဖြဲ႕ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ အာရွတိုက္က လက္ဘရယ္နဲ႔ ဒီမိုကရက္ ပါတီေတြက စုေပါင္း တည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္ ။ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ ထိုင္ဝမ္၊ သီရိလကၤာ၊ ကေမ႓ာဒီယား ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက အဲဒီ ပါတီေတြ ပါဝင္ပါတယ္ ။

ဒီအေၾကာင္း RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးမင္းက အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္
http://www.rfa.org/burmese/news/suu_kyi_honored_by_CALD-09202010121252.html

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအၾကား တရုတ္ မည္သို႔ရပ္တည္မည္နည္း


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအၾကား တရုတ္ မည္သို႔ရပ္တည္မည္နည္း

E-mail Print

တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာနအဖတို႔ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးပိုမို ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အမွ် တရုတ္နယ္စပ္အေျခဆိုက္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ျမန္မာနအဖတို႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ယိုယြင္းလာသည္ ။ ယခုလဆန္းပိုင္းက နအဖ အႀကီး အကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြ တရုတ္ျပည္မွအျပန္ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္ မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္။

တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာနအဖတို႔ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးပိုမို ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အမွ် တရုတ္နယ္စပ္အေျခဆိုက္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ျမန္မာနအဖတို႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ယိုယြင္းလာသည္ ။ ယခုလဆန္းပိုင္းက နအဖ အႀကီး အကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြ တရုတ္ျပည္မွအျပန္ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္ မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တရုတ္ႏိူင္ငံ၏ ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚထားရိွသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ေနသည့္ နအဖ၏ အစီ အစဥ္ အေပၚ တရုတ္၏ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကို တရုတ္- ျမန္မာနအဖတို႔ ဆက္ဆံေရး အနီးကပ္ေလ့လာေနသူ တရုတ္ နယ္စပ္မွ စစ္ေရး/ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကို သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားပါသည္။

တရုတ္အတြက္ ျမန္မာျပည္ဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္သလဲ?

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ႀကီးမားလာတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရတပ္ႀကီး တစ္ခုတည္ ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္လာတယ္ အဲဒီေအာက္မွာ လက္ရိွ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထြက္ ေပါက္တစ္ခုထဲနဲ႔ မလံုေလာက္ ေတာ့ ဘူး အိႏၵိယသမုဒၵရာဘက္မွာလည္းလိုလာတယ္။
အထူးသျဖင့္အေမရိကန္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ဂ်ပန္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြေအာက္မွာ သူ႔အတြက္ ပင္လယ္ျပာေရတပ္မေတာ္ ဟာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္လာတယ္ ပင္လယ္၂ ခုမွာ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ဖို႔လိုလာတယ္ အဲဒီေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခန္းက႑ က ပိုအေရးႀကီးလာတယ္ သူ႔ရဲ႕အေနာက္တံခါး၀လံုၿခံဳေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ပဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကမာၻေပၚမွာ ရိွတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ဗမာျပည္ဟာ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္မကတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရိွေနတယ္ ဒါေၾကာင့္ မို႔ နအဖနဲ႔ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေလးနက္တဲ့ဆက္ဆံမႈရိွေအာင္ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ (ဓါတ္ပံု - MG/SHAN)

ျမန္မာျပည္အေပၚထားတဲ့ တရုတ္ရဲ႕လက္ရိွ ေပၚလစီကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊
တရုတ္ရဲ႕ဗမာျပည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဓိကေပၚလစီက အၾကမ္းမ်ဥ္းေျပာရရင္ ေရတို အခြင့္အေရးေပၚက ဆက္ဆံမႈေပါ့ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြမွာ ေရတိုကိစၥေတြမ်ားတယ္ အမ်ားစုက ေရနံနဲ႔ ဓါတ္သတၱဳတူး ေဖၚေရးေတြပဲ လက္ရိွ ေဒၚလာ သိန္းဘီလွ်ံေက်ာ္ရိွတယ္ ဗမာျပည္မွာစက္ရံုႀကီးေတြေဆာက္တာတို႔ အလုပ္သမားေတြ အက်ိဳးရိွေအာင္လုပ္တာ မရိွဘူး ဗမာလိုေျပာရင္ေတာ့ အေပၚဆီ ခပ္ယူတဲ့ သေဘာပဲ။

တရုတ္နဲ႔နအဖရဲ႕ အတြင္းက်က်ဆက္ဆံေရးက ဘယ္လိုလဲ?
အေပၚယံတရုတ္နဲ႔ဗမာဆက္ဆံေရးက အင္မတန္ေကာင္းတယ္ ဗမာအစိုးရအခက္အခဲဆံုးအခ်ိန္မွာ တရုတ္ကက်ားကန္ ေပးထားတာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ တရုတ္ရဲ႕ဗီြဒိုအာဏာနဲ႕ အသက္ကယ္တာ တရုတ္က စီးပြားေရး လူမႈေရး စစ္ေရးအကူအညီေတြေပးထားတာ ဒီလိုအကူအညီေတြရေနတဲ့ အတြက္လည္း နအဖဘက္က အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔ အေမရိကန္တို႔နဲ႔ ကစားလို႔ရေနတယ္ ဒီလိုပ့ံပိုးကူညီမႈေအာက္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ၿမဲႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ အတြက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးဟာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ေပါင္းစည္းေနတာ ျဖစ္တယ္။

မလြဲသာမေရွာင္သာတဲ့ အေျခအေနမွာ နအဖက တရုတ္ကိုမွီခိုရေပမဲ့ တစ္ဘက္မွာ တရုတ္ျပည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေက် လည္တာေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္ ဗိုလ္သန္းေရြတို႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔ သမိုင္းဟာ ဗကပနဲ႔တိုက္ခဲ့တဲ့သမိုင္းျဖစ္တယ္ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ၀တို႔ မံုးလားအဖြဲ႔ေတြဆိုတာလည္း ကြန္ျမဴပါတီရဲ႕ လက္က်န္ အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီမီးေမြးခဲ့တာ တရုတ္ျပည္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး နအဖစစ္တပ္ထဲမွာ အဲလိုထင္ျမင္တာေတြရိွတယ္ တရုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေနေသာ္ျငားလည္း ဗမာ တပ္က တရုတ္ကိုမႀကိဳက္ၾကဘူး ဗိုလ္သန္းေရြတို႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔ အပါေပါ႔။

ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ဘက္က အျမတ္ထြက္သလဲ?
တရုတ္ဘက္ကေတာ့ တရုတ္အစိုးရနဲ႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက အက်ိဳးခံစားရတယ္ ဗမာျပည္အတြက္ကေတာ့ လက္တစ္ ဆုပ္စာေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားနဲ႔သူတို႔မိသားစုအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြမွာ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သားသမီးကို ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏူန္းေပးမွ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံခြင့္ရိွတာ ျဖစ္တယ္ အဲေတာ့ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ပံ့ပိုးမႈဟာ ဗမာျပည္သူ ေတြ အက်ိဳးမခံစားရတဲ့အျပင္ ေနာင္၁၀ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ိဳးစံုကို ဗမာျပည္သူေတြ ခံစားရ လိမ့္မယ္ တရုတ္ဘက္ကေတာ့ ေရရွည္မွာ ႏိူင္ငံေရး အရံူးေပၚမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီလထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြ တရုတ္ျပည္သြားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာျဖစ္မယ္လို႔ထင္လဲခင္ဗ်?

ဗိုလ္သန္းေရြသြားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ေယဘူယ်ေျပာရရင္ ၃/၄ ခ်က္ေလာက္ရိွမယ္ ထင္တယ္။
ဗိုလ္သန္းေရြက သူလုပ္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ေနာက္လုပ္မဲ့အစီအစဥ္ေတြ ေနာင္တက္လာမဲ့အစိုးရအေပၚ တရုတ္ႏိူင္ငံရဲ႕ ထားသင့္တဲ့ သေဘာထားေတြကို ေတာင္းဆိုတဲ့သေဘာပါတယ္။ ထူးျခားတာက ဒီေလာက္အသက္ႀကီးေနတဲ့ နံပတ္ ၁ နဲ႔၂က ရာထူးဖယ္မေပးပဲနဲ႔ သူနဲ႔တန္းတူရည္တူလုပ္ေနတဲ့သူ အား လံုးကိုျဖဳတ္ပစ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဆက္ထိုင္ ေနတဲ့ကိစၥက ဗိုလ္သန္းေရြ လုပ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းခ်ီ တက္ ေနတယ္ဆိုတာတစ္ခုလံုးရဲ႕ဇတ္ဆရာဟာ သူျဖစ္တယ္ဆိုတာ အာဏာကို သူခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပတာ ျဖစ္တယ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကိုလည္း မစိုးရိမ္ဖို႔သြားေျပာတာပါ ဒါေၾကာင့္ဒီကိစၥေတြ လုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဗိုလ္သန္းေရြ သြားတာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဗိုလ္သန္းေရြတို႔အုပ္စုနာနာက်င္က်င္ ခံစားေနရတာရိွတယ္ တစ္ျပည္လံုးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္လို႔ ရေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္ လူဦးရည္ သန္းနဲ႔ခ်ီရိွတဲ့ ရန္ကုန္ကိုလည္းသူထိန္းထားႏိူင္တယ္ ဒါေပမဲ့ လက္နက္အခ်ိဳ႕ရိွတဲ့ ၀တို႔ လူမ်ိဳးစုေတြကေနၿပီးေတာ့ သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲကို ပမာမခန္႔လုပ္တယ္လို႔ သူခံစားေနရတယ္ အရွက္လည္းကြဲတယ္ ဒါကို တရုတ္အစိုးရနဲ႔ျပႆနာမျဖစ္ပဲ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ေအာက္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိွတယ္ ဒါကိုသူအခိုင္ အမာသြားေဆြးေႏြးတာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုရခ်င္တာ ဒါေၾကာင့္သူသြားတာ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတရုတ္ျပည္က ျပန္လာၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဘာေတြထူးျခားလာတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဗိုလ္သန္းေရြ ေပ့က်င္းကျပန္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚစုတို႔ NLD ကိုမတရားသင္းေၾကျငာတာတို႔ သတင္းစာမွာ တရုတ္က နအဖဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကို မေထာက္ခံဘူး ဆိုတာတို႔ကို လုပ္တဲ့ကိစၥ ဆိုရင္ တစ္ခ်ိန္က တရုတ္ရဲ႕မိတ္ေဆြ ေဟာင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ၀ တို႔မံုးလားတို႔က တရုတ္အေပၚမွာ မယံုၾကည္ရတဲ့ မိတ္ေဆြလို႔ ထင္ေအာင္ ဖန္တီးတာျဖစ္တယ္ သူ႔ဟာနဲ႔သူ ထီးထီးႀကီးလုပ္လို႔ မရဘူး လူထုကလည္းခံမွာမဟုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တရုတ္ျပည္ရဲ႕အားကို ယူၿပီး လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ လူထုအမ်ားစုက တရုတ္ႀကီး ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႔လုပ္တာ လို႔ထင္ေနတယ္တရုတ္ျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာက် ဆင္းေအာင္ ဗမာ ျပည္သူေတြနဲ႔ တရုတ္အစိုးရ တရုတ္ျပည္သူေတြၾကားမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုတမင္ဖ်က္ဆီးတာ ျဖစ္တယ္။

တရုတ္နယ္စပ္မွာရိွတဲ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေပၚ တရုတ္ျပည္နဲ႔ နအဖသေဘာထား ဘာကြာသလဲခင္ဗ်?

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈမွာက ႏွစ္ႏိူင္ငံနယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရိွဖို႔ကို ေျပာတယ္ ဗိုလ္သန္းေရြတို႔ ျပန္ေျပာတာက သူတို႔ေျပာတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္မခံပဲနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး မရိွႏိုင္ဘူး ဒါကနအဖရဲ႕သေဘာထား ဗိုလ္ရဲျမင့္တုန္း ကလည္း ဒီလိုပဲေျပာတယ္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ လက္နက္ခ်တာနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔တာ ဒီႏွစ္ခုပဲရိွတယ္ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအရစဥ္းစားခ်က္ ဘာမွမရိွဘူး အမ်ိဳးသားတန္းတူမႈတို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ဆိုတာ မရိွဘူး ဒါက ဗိုလ္သန္းေရြရဲ႕အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ျဖစ္တယ္ လုပ္လို႔မရရင္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ မူပဲ။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္သမၼတ ႀကီး ေျပာတဲ့ စကားက ရွင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို စာနာနားလည္ပါတယ္ ေထာက္ခံပါတယ္ ဒါေပမဲ့လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ခ်င္ တာကေတာ့ နယ္စပ္ေဒသဟာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး အမ်ိဳးသားေတြခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ေဒသႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္လိုပါတယ္လို႔ တရုတ္ရဲ႕ ႏွစ္ခြ ေပၚလစီကို လွလွပပႀကီးေျပာသြားပါတယ္။

တရုတ္အတြက္ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ?

တရုတ္ဘက္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးတည္ၿငိမ္ေရး အေရးႀကီးသလို နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးဟာလည္း အေရး ႀကီးတယ္။ နယ္စပ္ေဒသထူးျခားခ်က္က ႏွစ္ဘက္ျပည္သူေတြဟာ တူညီတဲ့အမ်ိဳးသားငယ္ေတြျဖစ္တဲ ့အခါက်ေတာ့ ဗမာျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္လာတဲ့ မတည္ ၿငိမ္မႈေတြဟာ တရုတ္ျပည္တြင္းကိုကူးစက္ၿပီးေတာ့အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္လာ မွာကို စိုးရိမ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥမွာ နအဖျဖစ္ေစခ်င္သလို တရုတ္ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ဒီကေန႔ အေျခ အေန အရဆိုရင္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ရေတာ့မယ္။

ျမန္မာျပည္အေပၚထားတဲ့ ေပ့က်င္းဗဟိုနဲ႔ ယူနန္အစိုးရတို႔ မူ၀ါဒ ကြာျခားခ်က္ရိွပါသလား?

အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ဘာမွမကြာျခားဘူး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းေတြမွာ ယူနန္ျပည္နယ္က လုပ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗဟိုအစိုးရ မွာမေတြ႔ရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အစိုးရအမႈထမ္းေတြ လာဘ္စားတာတို႔ စည္းကမ္းမရိွတာတဲ့ မျပည့္စံုတာတို႔ နအဖလို လက္နက္ကိုင္ဗိုလ္က်ေနတဲ့ အစိုးရေအာက္မွာ တရုတ္ျပည္အစိုးရနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲလက္မွတ္ထိုးထားထား မူ၀ါဒမကြာ ေသာ္လည္း ယူနန္အစိုးရက ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ရတာျဖစ္တယ္ ဗမာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ယူနန္အစိုးရက ပိုရင္ဆိုင္ရၿပီး ျပင္းျပင္ထန္ထန္ေျပာရတဲ့ အပိုင္းေတြ ရိွလာတယ္။

http://www.mongloi.org/burmese/interview/2010-03-11-09-40-23/1100-2010-09-20-16-51-31

စိုးရိမ္ျမဲစိုးရိမ္ဆဲ


http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail/cartoon

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း / ၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀


နအဖဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၉၇/၂၀၁၀ ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသေဘာနဲ႔ေျပာရရင္ ဒါဟာအင္မတန္အေရးပါတဲ့ လုပ္ရပ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ န၀တ-နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တေလွ်ာက္လံုး ႀကံစည္ေနတာကို အျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်လိုက္တာလို႔ ေျပာရမွာပါ။ သာမန္ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္းကစၿပီး လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရေနတယ္လို႔ ဆိုရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို အာဏာနဲ႔ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ အမိန္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ နအဖရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ထူးထူးျခားျခား မ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ပါဘူး။

အေၾကာင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တခုက နအဖဟာ အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုတာ အားလံုးက တြက္ထားၿပီးသားျဖစ္လို႔ပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အလဲထိုးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီအထဲက နည္းနာရွာၿပီး ျပန္႐ုန္းထလာမွာပဲလို႔ လူထုေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖ ဘယ္လိုပဲ ေမာက္မာ-ေမာက္မာ သူတို႔အင္မတန္၀ါႂကြားလွတဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို တျပည္လံုးမွာ မက်င္းပ ႏိုင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သူတို႔၀န္ခံလိုက္ရပါၿပီ။ အဲဒါက အပစ္ရပ္ေဒသေတြမွာပါ။ သူတို႔ မႏိုင္ႏိုင္ဘူး ေသခ်ာတဲ့ေနရာေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာဟာ ဘယ္သူမွ မစဥ္းစားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္၊ မႏိုင္ရင္လည္း ႏိုင္ရမယ္လို႔ လုပ္မရတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ ဒီလိုပဲဖ်က္သိမ္းမွာပါ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလ ၾကပ္ေလ၊ ၾကမ္းေလ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ထားတဲ့အတိုင္း ရွင္းသထက္ရွင္းလင္းစြာ သ႐ုပ္ေပၚလာပါၿပီ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အျပတ္ကိုင္ျပလိုက္တာဟာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္လိုမွ စိတ္ကူးယဥ္လို႔မရေၾကာင္း အားလံုးကိုထပ္ၿပီး သတိေပးေနတာပါ။ ဒီခ်ဳပ္လို ဆန္႔က်င္သူေတြ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေပးသနားတဲ့ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီထဲမွာ စေပ့စ္လံုး၀မရွိေၾကာင္း ျပသလုိက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဦးတူးဂ်ာတို႔ကို ပါတီအေနနဲ႔ေရာ လူတဦးခ်င္းအေနနဲ႔ပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္မေပးတာဟာလည္း အပစ္ရပ္ အဖဲြ႔ဆိုတာေတြကို နအဖအေပၚ စိတ္ကူးမယဥ္ၾကဖို႔ သတိေပးလိုက္တာပါပဲ။ နအဖဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔ တခ်ိန္မွာ သမိုင္းနဲ႔ခ်ည္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြ ဖန္တီးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအခါမ်ဳိးမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံဖို႔ နအဖကိုယ္စား သေဘာတရားဆရာႀကီး လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတေယာက္က ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တာဟာ ႏုိင္ငံေရး သူငယ္နာမစင္တာလို႔ ေရးသားေနတာကို ေတြ႔ပါတယ္။ ဗို္လ္သန္းေရႊက အိမ္နီးနားခ်င္းက ႏိုင္ငံႀကီးေတြကိုသြားၿပီး မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေနတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ ေမြးထားခဲ့တဲ့ အီးလစ္ (elite) ဆိုတဲ့ လူေတြကလည္း နအဖအတြက္ ကမာၻလွည့္ ေၾကာ္ျငာေမာင္းခတ္ေနၾကပါတယ္။ ပညာတတ္ေဖာက္ျပန္ေတာ့ သူမ်ားထက္ကဲတယ္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒီလူေတြဟာ “နအဖကိုဆန္႔က်င္ေနမယ့္အစား က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လာေဆြးေႏြးလွည့္စမ္းပါ” ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ဳိးေတြလည္း ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကပါတယ္။ အားနာစြာနဲ႔ ေျပာရရင္ ဒီလိုေျပာနည္းဟာ အင္တန္ေစာ္ကားတာပါ။ နအဖဟာ ဘယ္သူနဲ႔မွမေဆြးေႏြးဘဲ အၾကမ္းကိုင္ေနတာကိုေတာ့ ဘာမွမေျပာဘဲ နအဖက လုိက္ဖမ္း-လိုက္သတ္လို႔ ေရွာင္ထြက္လာရတဲ့လူေတြကို သူတို႔က နားခ်ျပမယ္လို႔ ဆိုေနတာပါ။ သူတို႔အေျပာဟာ နအဖကို နာၾကည္းစြာ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့လူေတြကို ဘယ္လိုမွ ဆြဲေဆာင္လို႔မရဘူးဆိုတာ သူတို႔သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီၾကားထဲကပဲ သူတို႔တေတြ ဒါမ်ဳိးေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာဟာ သူတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဒိုနာေတြ (donor) နဲ႔ နအဖကို သိေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အရည္မရအဖတ္မရ၊ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမွာ ၀ါဒျဖန္႔ဖို႔ေလာက္သာ အေျဖေပၚခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ၾကည္တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဆိုတာဟာ အခုဘာျဖစ္သြားၿပီလဲ။ အခု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္း လို္က္တယ္ဆိုေတာ့ေရာ၊ ဘယ္လိုေနာက္ဆက္တြဲေတြ ျဖစ္လာမလဲ။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို နအဖက ဘာလို႔လုပ္ေစခဲ့တာလဲ။ တင္းမာမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္လား၊ အမ်ဳိးသားသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လား။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔က တခါမွ ေရေရရာရာမေျပာခဲ့ပါဘူး။ စကတည္းက ဒါဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔နဲ႔ လွည့္စားဖို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္းသိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ အဲဒီအဆင့္ကိုေက်ာ္လို႔ “ေရြးေကာက္ပြဲ” အနားကပ္လာတယ္ဆိုေတာ့ နအဖက လုပ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ႏို္င္ငံေရးတင္းမာမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးေစမယ့္ လကၡဏာေတြ ေပၚထြက္လာပါသလား။ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ အားတက္စရာေတြ ပိုေတြ႔လာရပါသလား။ အေျဖက ေျပာင္းျပန္ပါ။

ဒီကာလထဲမွာပဲ တိုက္ဆိုင္လို႔ပဲလား၊ တမင္ပဲလားမသိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ထဲမွာ အရပ္သားလူငယ္ (၂) ေယာက္ကို စစ္သားေတြက တမင္တကာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ၿပီး ေတြ႔သမွ်လူကို စိမ္ေခၚတဲ့ကိစၥတရပ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မိုးေမွာင္တဲ့ညမွာ ငွက္ဆိုးထိုးသံ ၾကားလိုက္ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နအဖက သူ႔လူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ကို ေျပာင္ကာကြယ္ ေျပာဆိုသြားသလို နအဖရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေအာက္က မီဒီယာမ်ားကလည္း ေျပာင္ပဲႏႈတ္ပိတ္၊ လက္ဆြံ႕ ေနျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နအဖလုပ္ေနတာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာမယ့္အစိုးရဟာ ပိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းမယ္၊ မတူတဲ့လူေတြနဲ႔ အေပးအယူေတြ ပိုလုပ္လာမယ္လို႔ ယူဆစရာရွိပါသလား။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ေတာ့ တင္ခြင့္ေပးပါရဲ႕။ သူတို႔မႀကိဳက္တာကို မေျပာရ၊ မေရးရ၊ မလုပ္ရဆိုလို႔ကေတာ့ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ႀကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းရတာပဲျဖစ္မွာပါ။ အခု နအဖက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ လူေတြထဲက ဘယ္သူကမ်ား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စာနာသံ၊ နအဖကို မေက်နပ္သံေတြ ေဖာ္ျပရဲလို႔လဲ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ျပည္သူလူထုမွတပါး အျခားအားကိုးစရာမရွိၿပီဆိုတာ ပိုလို႔၊ ပိုလို႔ ထင္ရွားသြားပါၿပီ။ မျဖစ္ႏို္င္တဲ့၊ အေကာင္အထည္မရွိတဲ့ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြကို စြန္႔ပစ္ၿပီး လက္ေတြ႕အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါေတာ့မယ္။ မကူးႏိုင္ရင္ ျမဳပ္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုထဲကို ျဖန္႔ဆင္းဖို႔၊ ျပည္သူလူထုကလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၀န္းရံ ေထာက္ခံၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လာပါၿပီ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသြင္ျပင္ဟာ ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့ အရိပ္အေရာင္ေတြ ျပေနပါတယ္။ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းတာျဖစ္မလား၊ အဆိုးဘက္ကို ေျပာင္းတာျဖစ္မလား ဆိုတာကေတာ့ ပါ၀င္သူေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=4665

ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္ျပည္သူတို႔ရဲ့ ဒုကၡ

http://burmatoday.net/news2005/2010/201009/100919_bty_bur_usdp.swf
100919 Bty Bur Usdp

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္ ့က်င္ေရး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳ" ၾကံ့ဖြတ္ကို မဲေပးရင္သံဃာေတြကို သတ္ဦးမွာပဲ"
"ၾကံ့ဖြတ္ကိုမဲေပးရင္ ျပည္သူေတြငတ္ဦးမွာပဲ"
"၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲေပးရင္ေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္က်ဦးမွာပဲ"


ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အင္အားစုမ်ား၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၏ တတိယေျမာက္ လွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ LETTER CAMPAIGN လွဳပ္ရွားမွဳကို လြန္ခဲ့သည့္တပတ္ခန္႔မွ စတင္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္းပါတီျဖစ္ေသာၾကံ့ဖြတ္ပါ တီႏွင့္ အစိုးရျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ထားေသာ ပို႔စကတ္မ်ားထည့္ ထားသည့္ စာအိတ္ေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ရက္ခန္႔ ကတည္းက အဆိုပါ လူငယ္အင္အားစုမ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စာတိုက္ပံုး အသီးသီးမွ ေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားရွိ ျမိဳ့နယ္မ်ားသို ့ ပို ့ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္အင္အားစုမ်ားအဖြဲ ့၀င္ လူငယ္တစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။ ျဖန္ ့ေ၀ခဲ့သည့္ပို ့စကတ္မ်ားတြင္" ၾကံ့ဖြတ္ကို မဲေပးရင္သံဃာေတြကို သတ္ဦးမွာပဲ" "ၾကံ့ဖြတ္ကိုမဲေပးရင္ ျပည္သူေတြငတ္ဦးမွာပဲ" "၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲေပးရင္ေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္က်ဦးမွာပဲ" စသည့္ စာသားမ်ားပါ၀င္သည့္ အျပင္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ လူ၀တ္ေျပာင္း၍ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ "ဦး" တပ္ေခၚေနရသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ထားေသာ ကာတြန္းပံုမ်ားလဲ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီLETTER CAMPAIGN လွဳပ္ရွားမွဳကို ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လွဳပ္ရွား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ ေသြးေျမက်ခဲ့ရတဲ့ လက္သည္ တရားခံကို မေမ့ၾကဖို႔နဲ႔ အဲဒီသာသနာဖ်က္ေတြ ကိုယ္တိုင္က ပံုစံေျပာင္းျပီး ကၽြန္ေတာ္တ႔ို ႏိုင္ငံကို ထပ္မံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ လုပ္ၾကံဇာတ္ၾကီးကို ခင္းဖို႔ၾကံေနျပီဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ သတိျပဳမိၾကဖို ့အတြက္ ရည္ရြယ ္ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက ျပည္တြင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး လွဳပ္ရွားေနၾကတဲ့ တျခားညီအစ္ကိုေတာ္ အင္အားစုေတြကို အခုဒီ LETTER CAMPIGN လွဳပ္ရွားမွဳပံုစံမ်ိဳးလိုပဲ ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို မထိခိုက္ေစပဲ၊ အစိုးရရဲ့ လုပ္ငန္းယႏၱရား ျဖစ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အသံုးခ်ျပီး ကိုယ့္လွဳပ္ရွားမွဳ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ IDEA ကိုလဲေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီ LETTER CAMPIGN ကိုလြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ရက္က စတင္လွဳပ္ရွားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီးစာအိတ္ေတြေပၚက ပို႔ရမယ့္ လိပ္စာေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္လမ္းညႊန္လိုစာအုပ္မ်ိဳးနဲ႔ တျခားဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႕က ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိကထားပို႔ တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အစိုးရရံုးေတြကိုပါ။ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳရဲ့ ပစ္မွတ္ကေတာ့ အလုပ္သမား လူတန္းစားနဲ ့ေအာက္ေျခ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟုအထက္ပါ လူငယ္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ျပဳလုပ္တဲ့ LETTER CAMPIGN လွဳပ္ရွားမွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရရွိ ဒီမုိကေရစီေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အင္အားစုမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ လကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ပထမလွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတိုက္ အသီးသီးသို ့ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ပို႔စကတ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကျပီး၊ ဒုတိယလွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ျမိဳ ့နယ္ ဆယ့္တစ္ျမိဳ႕နယ္၏ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲမေပးေရး စတစ္ကာမ်ား ၾကဲျဖန္႔ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္ ့က်င္ေရး တနဂၤေႏြလွဳပ္ရွားမွဳ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ယခုတတိယ လွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ LETTER CAMPIGN ကိုုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အင္အားစုမ်ား
http://www.demowaiyan.co.cc/2010/09/blog-post_2977.html