Friday, October 22, 2010

ေဒါင္းေနရာၾကယ္ထည့္လိုက္ရံုနဲ႕ျပီးေရာလား...

 Flag of the State of Burma (1943 – 1945)

Flag of the SPDC

ႏိုင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာႏိုင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာ

ေရာမေရာက္လွ်င္ ေရာမလို က်င့္ရမည္ဟု ေရွးလူၾကီးမ်ားက အဆိုအမိန္႕ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေပမယ့္ ေရာမလို က်င့္ဖို႕က ေရာမ ေရာက္ေနမွန္း အရင္သိဖို႕ လိုအပ္သည္။ ေရာမေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနမွန္ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္သည္။ သို႕မွလဲ ေရာမလို က်င့္ၾကံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သေဘာၤပ်က္၍ ကၽြန္းတကၽြန္းေပၚ ေရာက္ေနသူသည္ အုန္းသီးရသည့္အခါ အုန္းေရကို ေမာ့ေသာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ မိမိအေျခအေနမွန္ကို သိေနဖို႕ လိုအပ္သည္။ အပန္းေျဖခရီးထြက္သကဲ့သို႕ အုန္းေရစုပ္ေသာက္ရန္ ပိုက္လိုက္ရွာေနလို႕ မရ။ အဂၤလန္မွ ဟိုတယ္သို႕ လာျပီး ငါးပိစားခ်င္တယ္ ေျပာ၍ မရသလို၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးျဖင့္ သြားရသည့္ ရြာမွ အေကာင္းဆံုး ဖ်ာၾကမ္းေလးေပၚတြင္ ထိုင္ရင္း ဆိုဖာေပၚထိုင္ရရင္ ေကာင္းမည္လား ဟု စိတ္ကူးယဥ္ေန၍လည္း မရ။ မိမိေရာက္ေနသည့္ ေနရာ၊ မိမိေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္လက္ခံႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕မွလဲ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။

အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို သိျမင္ႏိုင္မွဳသည္ လူတဦးတေယာက္၏ ဘ၀ေရးရာတြင္သာ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာမွသည္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ပါ အေရးပါလွသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေ၀း၍ ပါလီမန္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းခန္းမၾကီးမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္း အေျဖရွာၾကေလ့ရွိသည္။ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ သို႕ေပမယ့္ ယင္းသို႕ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတိုင္းတြင္ ေပၚထြက္သည္မဟုတ္။ ျဖစ္တည္သည္ မဟုတ္။ ေသြးျဖင့္၊ ေခၽြးျဖင့္ ရင္းရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားလည္း ကမၻာေပၚတြင္ ရွိေနစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ျခင္း အေျခအေန မရွိပဲ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတခုလို တဘက္ႏွင့္ တဘက္ အၾကိတ္အႏိုင္ စီးခ်င္းထိုး တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရသည့္ ႏိုင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာမ်ားကား ကမၻာ႕ေနရာအႏွံ႕တြင္ ပ်ံ႕က်ဲ ျဖစ္တည္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည္ကေတာ့ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အေျခအေနသည္ တဘက္ႏွင့္ တဘက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳ၊ တရားမွ်တမွဳ၊ ယံုၾကည္မွဳတို႕ျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္မ်ားေပၚတြင္လား (သို႕မဟုတ္) တဘက္ႏွင့္ တဘက္ အျပိဳင္အဆိုင္ စီးခ်င္းထိုး တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာတြင္လား ဆိုသည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႕ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ တခုတြင္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတခု ျဖစ္ပြားေနသည္ ဆိုပါစို႕။

(၁) စစ္မ်က္ႏွာတြင္ စစ္ဆင္ေရးကို ဦးစီးမည့္ စစ္ဦးစီး တပ္မွဴးမ်ားကို စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသရွိ နယ္ေျမခံလူထုႏွင့္ တပ္သားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

(၂) စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ား ရံုးထိုင္သည့္ ေရွ႕တန္းရံုးရွိသည္။ အဆိုပါ ရံုးတြင္ အမိန္႕ေပးရမည့္ commander မ်ား ရွိသည္။ ဆက္သြယ္ေရးတပ္သားမ်ား ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ စစ္ဆင္ေရးကို ဗ်ဴဟာခ် ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဗ်ဴဟာမွဴးကား မရွိ။

(၃) အဆိုပါ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ပင္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းရံုး၏ စစ္ေရးအရ ဦးေဆာင္မွဳကို ခံယူရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဦးစီးမ်ားကို ၀န္းရံေပးရန္ သေဘာတူထားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဦးစီးတပ္မွဴးမ်ားသည္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ တေယာက္တေပါက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္သာ ဆက္သြယ္ေန ၾကသည္။ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးမွဴးကား မရွိ။ ပ်ံ႕က်ဲေနေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ တညီတညြတ္တည္း စုစည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းျခင္းလည္း မရွိ။ ဆက္သြယ္ေရးတပ္သားမ်ားျဖင့္ ေလလွိဳင္းမွ တဆင့္ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ား ဘာလုပ္မည္၊ ညာလုပ္မည္ကိုသာ တေယာက္တေပါက္ေျပာေနၾကသည္။

(၄) ရန္သူမွ တရၾကမ္း ေခ်မွဳန္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းရံုးရွိ စစ္ဦးစီးတပ္မွဴးမ်ားက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရန္သူ႕လက္ထဲ ေရာက္ေနေသာ တပ္မွဴးမ်ားကို လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို ကေရာေသာပါး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

(၅) စစ္ဆင္ေရးမွာ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ပဲ တိုက္ပြဲမ်ားအီေနျပီး၊ စစ္ေရးၾကန္႕ၾကာမွဳမ်ား ျဖစ္ေနေသာအခါ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေသာ မဟာမိတ္တပ္မွဴးမ်ားက ထိုးစစ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် စုစည္းျပီး ဆင္ႏႊဲၾကေလေတာ့သည္။ ယင္းသို႕ဆင္ႏႊဲသည့္အခါတြင္ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဦးစီးတပ္မွဴးမ်ားက ဦးေဆာင္ျခင္းလဲ မရွိ၊ ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းလဲ မရွိ၊ ေနာက္မွ ၀န္းရံေပးျခင္းလည္း မရွိသည့္အျပင္ မိမိတို႕ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားမွ ပါ၀င္သူမ်ားကိုပင္ တပ္မွ ထုတ္ပယ္အေရးယူမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

(၆) မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္မ်ား အရွိန္ေကာင္းလာခ်ိန္မ်ားတြင္ ရန္သူမွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေရွ႕တန္းရံုးသို႕ အေၾကာင္းၾကားပါေတာ့သည္။ ေရွ႕တန္းရံုးမွလဲ အားပါတရ ေထာက္ခံျပီး ရန္သူ႕လက္ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ တပ္မွဴးမ်ားကို ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူ႕လက္ထဲ ေရာက္ေနေသာ တပ္မွဴးမ်ားကို ထိခိုက္လိုျခင္း မရွိေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ အရွိန္ကို ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ရေလေတာ့သည္။ ယင္းသို႕ အရွိန္ေလ်ာ့လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ရန္သူတပ္မ်ားမွ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို တရၾကမ္းေတာနင္းျပီး တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းၾက ပါေတာ့သည္။ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဦးစီး တပ္မွဴးမ်ားကား တခြန္းတပါဒ ၀င္ေျပာျခင္း မရွိ။ မိမိတို႕ ေရွ႕တန္းရံုးေပၚသို႕ ဗံုးဆံ က်မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ကာ ဗံုးခိုက်င္းမ်ားထဲသို႕ ၀င္ျပီး ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနၾကေလေတာ့သည္။

(၇) ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ရန္သူကို တိုက္ရန္ဟု ရည္ရြယ္ျပီး ေရွ႕တန္းရံုးမွ တပ္မွဴးမ်ား၏ ကြပ္ကဲမွဳ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ တပ္သားမ်ားမွာကား စစ္လဲ မတိုက္ရ၊ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္လဲ တပ္မွဴးမ်ားက မၾကည္မလင္ျဖစ္ကာ တပ္မွထုတ္လိုထုတ္၊ ေခၚယူသတိေပးလိုေပးႏွင့္ ျဖစ္ေနျပီး၊ တေန႕တေန႕ ခံစစ္အတြက္ ကတုတ္က်င္းတူးရန္၊ ဗံုးခိုက်င္းတူးရန္ တာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္သကာလ တပ္မွဴးမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ပ်က္ျပီး ႏွုတ္ထြက္သူကထြက္၊ တႏိုင္တပိုင္ အစုအဖြဲ႕ေလးမ်ားဖြဲ႕ျပီး ရန္သူကို ေျပာက္က်ားစစ္ျဖင့္ တိုက္သူက တိုက္၊ ငုတ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္သူက ၾကည့္ရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကေလသည္။

(၈) ယင္းသို႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ရန္သူ႕ဘက္မွ ေန၍ လက္နက္ခ်ပါက ယင္းတို႕ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာသူမ်ားကို ရာထူးအာဏာေပးေတာ့မေယာင္ ျမဴဆြယ္စည္းရံုးမွဳမ်ား ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ ေရွ႕တန္းရံုးမွ စစ္ဆင္ေရး တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႕ကြပ္ကဲမွဳ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားမွ က်ဆံုးသြားသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုလဲ မေထာက္၊ ရန္သူ႕ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလဲ မငဲ့ကြက္ပဲ အေျပးအလႊား သုတ္ေျခတင္ျပီး ရန္သူ႕ထံ အခစားေရာက္သြားၾကပါေလေတာ့သည္။


(၉) ယင္းသို႕ သပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဲမွဳမ်ား ျပဳလုပ္အျပီးတြင္ ရန္သူဘက္မွေန၍ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေခ်မွဳန္းမွဳမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္လာသကဲ့သို႕ ေရွ႕တန္းရံုးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ တပ္မွဳးမ်ားကိုသာမက ေရွ႕တန္းရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုပါ အျပီးတိုင္ေခ်မွဳန္းကို ထိုးစစ္မ်ား စတင္ျပင္ဆင္လာေတာ့သည္။ တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ပင္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ရွိေနေသာ ျပည္သူလူထုမွ ေရွ႕တန္းရံုးတပ္မွဳးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ရလာဒ္မ်ားအား ေခ်ဖ်က္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲအတုကို ရန္သူက ျပဳလုပ္ပါေလေတာ့သည္။


(၁၀) အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ေခ်မွဳန္းခံေနရေသာ မဟာမိတ္တပ္မွဴးမ်ားမွာလဲ ခုန္ဆြဆြ၊ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူထုမွာလဲ တပ္မွဴးမ်ား ေပးေသာ အမိန္႕ကို နာခံရန္ တၾကြၾကြ ျဖစ္ေနၾကေသာ္လဲ ေရွ႕တန္းရံုးက တပ္မွဴးမ်ားကေတာ့ ရန္သူ႕လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတုကို လက္မခံၾကရန္ လူထုကို ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရွ႕တန္းရံုးကို ရန္သူဘက္မွ မေခ်မွဳန္းေစရန္ ရန္သူက ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရန္သူ႕ထံတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ တပ္မွဴးမ်ားအား လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္ျပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပါရန္ ပန္ၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါေလေတာ့သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားသာ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္ပြားေနပါက ရလာဒ္မ်ား မည္သို႕ ရွိမည္နည္း။


(၁) မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ ခုန္ဆြဆြျဖင့္ စုစည္း၍ တတ္ႏိုင္သမွ် အင္အားျဖင့္ စုေပါင္း တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ ထိုးစစ္ငယ္ေလးမ်ား ရွိလာမည္။


(၂) ရန္သူမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေခ်မွဳန္းမည္။


(၃) စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ရွိေနေသာ လူထုမွ မေနသာပဲ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႕ ထြက္လာေသာအခါ ရန္သူမွ ေရွ႕တန္းရံုးကို ဆက္သြယ္၍ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ေရွ႕တန္းရံုးမွ တပ္မွဴးမ်ားကို လႊတ္ေပးပါမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ အၾကိမ္ တရာမကေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ကတိကို ေပးလိမ့္မည္။ ေရွ႕တန္းရံုးမွ တပ္မွဴးမ်ားက ၀မ္းသာအားရ လက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။


(၄) ယင္းသတင္းကို ၾကားသျဖင့္ လူထုမွ ေရွ႕တိုက္ရႏိုးႏိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ရႏိုးႏိုး ေတြေ၀ေနခ်ိန္တြင္ ရန္သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအတုက ျပီးဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။


(၅) အတုျပီးေသာအခါတြင္မွ ေရွ႕တန္းရံုးမွ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားကို ရန္သူက အမွည့္ေျခြ ေျခြလိမ့္မည္။


(၆) အင္အားမ်ားကို ဖဲ့ေျခြရန္အတြက္ ရန္သူဘက္မွေန၍ အညံ့ခံလိုက ခံႏိုင္ျခင္း (၀ါ) လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ထုတ္ျပန္ေပလိမ့္ဦးမည္။ ေရွ႕တန္းရံုးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားမွ တပ္သားအခ်ိဳ႕ အပါအ၀င္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ တပ္မွဴးမ်ား၊ တပ္သားမ်ားကလဲ မွိဳရေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါး အညံ့ခံၾကေပလိမ့္ဦးမည္။


(၇) ေရရွည္ရလဒ္ကား တိုက္ပြဲအီေနဦးမည္။ စစ္ၾကန္႕ၾကာဦးမည္။ စစ္မ်က္ႏွာမွ ျပည္သူအမ်ားမွာလဲ စစ္ပြဲ၏ ေရရွည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားေနရေပလိမ့္ဦးမည္။


အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား၊ ရလာဒ္မ်ားသည္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ စစ္ၾကန္႕ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ေရတိုဆိုးက်ိဳး၊ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးခံစားရသည့္ လူထုအေရအတြက္၊ တပ္မွဴးတပ္သား အေရအတြက္ နည္းပါးပါသည္။


ႏိုင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္လာလွ်င္ကား ေရတိုဆိုးက်ိဳး၊ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးခံစားရသည့္ လူထုအေရအတြက္၊ တပ္မွဴးတပ္သားအေရအတြက္မွာ အဆမတန္ မ်ားျပားရံုမက ႏိုင္ငံတခု၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကိုပင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။


ေလာကတြင္ ကိုယ္ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနကို အကဲမျဖတ္ႏိုင္မွဳေလာက္ ဆိုးရြားေသာ အမွားအယြင္းကား မရွိႏိုင္။ သေဘၤာပ်က္ျပီး ကၽြန္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနသူက အုန္းရည္ကို ပိုက္ႏွင့္မွ စုပ္ေသာက္ခ်င္ေနလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလွသည့္အခါ အားျပတ္ျပီး အသက္ဆံုးရွံဳးႏိုင္သည္။ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထားသည့္ စိတ္မႏွံ႕သူကို ျပန္ပစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရွိပါလွ်က္ လူမသတ္လိုဟု ဆိုကာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ညွိႏွိဳင္းစကားေျပာရေအာင္ဟု ဆိုပါကလဲ စိတ္မႏွံ႕သူ ပစ္လိုက္သည့္ က်ည္သင့္ျပီး ေသဖို႕ပဲ ရွိသည္။ ေတာရိုင္းထဲ ေရာက္ျပီး၊ ေတာရိုင္းဥပေဒကို မက်င့္သံုးပါက အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား ၾကံဳဖို႕ပဲ ရွိသည္။ စစ္မ်က္ႏွာကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ညီလာခံလို သေဘာထားျပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႕ ေတာင္းဆိုေနသေရြ႕ကေတာ့ တေန႕မဟုတ္ တေန႕ ရန္သူ႕ပစ္ကြင္းထဲ ေရာက္မည္မွာ မုခ်မလြဲ။


ယင္းသို႕ဆို၍ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ မရွိဟု မဆိုလိုပါ။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႕ ဆိုသည္က တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ေနၾကသည့္ ကြင္းျပင္ေခါင္ေခါင္မွာ လုပ္လို႕ ရသည္မဟုတ္။ ေသလုခမန္း တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသည့္ တပ္သားမ်ားကို ငါတို႕ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႕ ေတာင္းဆိုထားတယ္ဆိုျပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုေနရသည့္ အရာမဟုတ္။ ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မွဳ Channel မ်ားဖြင့္ျပီး၊ ပဏာမ ညွိႏွိဳင္းမွဳမ်ား တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လုပ္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ ယင္းမွ တဖန္ ႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထပ္မံညွိႏွိဳင္းျပီး၊ ႏွစ္ဘက္စလံုးက သေဘာတူညီမွဳရွိမွသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ စစ္မ်က္ႏွာမွ ဗိုလ္ပါတပ္သားအေပါင္းကို အမိန္႕ေပးရမည့္ အရာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ မဟုတ္ပဲ တဘက္ရန္သူက ပဏာမညွိႏွိဳင္းျခင္းကို လက္ခံသည္လဲ မဟုတ္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူသည္လဲ မဟုတ္ပဲ တရၾကမ္း ေခ်မွဳန္း ေနခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္းဆို ေမွ်ာ္လင့္ေနလို႕ကေတာ့ ရန္သူ႕အေျမာက္ဆန္က ေရွ႕တန္းရံုးေပၚ တည့္တည့္မတ္မတ္ မက်လာလွ်င္ပင္ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆိုရလိမ့္မည္ တကား။


ခင္မမမ်ိဳး (၂၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀)

Political Battlefront by Khin Ma Ma Myo

ရက္လြန္ေနတဲ႕သိကၡာေတြအတြက္.......အ၀ါေရာင္က သူတို႔ စားသံုးထားတဲ့ ျပည္သူ႔ ေရႊေငြ
အစိမ္းေရာင္က အျမဲတမ္းစိမ္းလန္းေနတဲ့ သူတို႔ ၀တ္စုံ..
အနီေရာင္က အျပစ္မဲ့တဲ့ သူေတြ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ ေသြး ...
....
အျဖဴေရာင္က ... အျပစ္ေတြအားလံုးကို အာဏာ ဆိုတဲ့ အျဖဴေရာင္နဲ့ ဖံုးပစ္ လုိက္ ျခင္းေပါ့ .........
ညီမငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ႏူိင္ငံအလံ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကဴးခ်က္ ေလးပါ။
ေခါင္းစဥ္မရွိေသးတဲ႕ကဗ်ာေလးကုိ ၾကိဳက္လြန္းလုိ႕ တင္ၿပလုိက္ပါတယ္ ။
အမ်ိဳးဘာသာ…တုိ႕လူမ်ိဳး..နဲ႕တုိ႕ဘာသာ..
တိုင္းနိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕အလံ..
ရာဇ၀င္နဲ႕ခ်ီျပီးအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုရဲ႕အလံ…
သံျပားတစ္ခ်ပ္ေလာက္ေဇာက္မနက္
အသနက္လူယုတ္ေတြရဲ႕အၾကံနဲ႕..
ၾကယ္ဆယ္႕ေလးပြင္႔ရဲ႕စ်ာပန..ေၾကြက်ေနတဲ႕စပါးသီးေတြ..
သံေခ်းတက္ခံလိုက္ရတဲ႕ စက္သြား.. ငါ႕နားထဲမွာ ရင္ထဲကအသံ ပဲ႕တင္ထပ္ထပ္ပ်ံံ႕လြင္႕ေနပါရဲ႕…
အျဖဴေရာင္၏အဓိပၸါယ္…မွာ….
အျပာေရာင္၏အဓိပၸါယ္မွာ…
စပါးႏွံႏွင္႕စက္သြား…အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴဆယ္႕ေလးလံုးက…၀န္းရံ…လ်က္ရွိ…
ထိုအရြယ္တူၾကယ္ျဖဴဆယ္႕ေလးလံုးမွ
…တိုင္း…ခု..ျပည္နယ္…ခုတို႕..ကိုယ္စားျပဳ..
အခု..ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ..
ငါတို႕ရဲ႕အဘိုးအဘြားေတြသမိုင္း..ရာဇ၀င္အရိုင္းခံလိုက္ရျပီ.
ငါတို႕လူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္..
ဖ်ာလိပ္လိုအလံနဲ႕အပတ္ခံလိုက္ရျပီ…
ၾကယ္မစူးေစနဲ႕..သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ…
ငါတို႕ခ်စ္တဲ႕ၾကယ္ေတြ…အေၾကြခံလိုက္ရျပီ….
အရိုင္းတစ္ကာ႕အရိုင္းဆံုးထဲက…လူမႈေရးသမိုင္း.
.အရိုင္းခံလိုက္ရျပီ..
လက္မခံသင္႕တဲ႕အေျပာင္းအလဲထဲမွာ..
ငါတို႕က အရုပ္ေတြမဟုတ္ဘူး..
ငါတို႕က ၾကိဳးေတြမဟုတ္ဘူး..
ငါတို႕က ျခံထဲကႏြားေတြမဟုတ္ဘူး..
ငါတို႕က ျခင္ေထာင္ထဲကျခင္ေတြမဟုတ္ဘူး..
ငါ..တို႕…က..
ေပါက္ကြဲခ်ိန္္အလြန္ခံလိုက္ရတဲ႕..ဒိုင္းနမိုက္ေတြျဖစ္တယ္...
ပြင္႕ခ်ိန္အလြန္ခံခဲ႕ရတဲ..သစ္သီးေတြျဖစ္တယ္..
အလံတစ္ခုအရင္းျပဳလို႕..
ငါတို႕ကိုယ္မွာလႊမ္းေနတဲ႕ႏိုင္ငံအလံကိုဆြဲခြာလို႕
သူတို႕ေတြ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုမုဒိန္းက်င္႕လုိက္ျပီ.
...ငါတို႕..သူတုိ႕ေပးတဲ႕ရင္ေသြးကိုလြယ္ျပီးေမြးမလား..
မရင္႕မာခင္ ဖ်က္ခ်ပစ္မလား…
ရက္လြန္ေနတဲ႕သိကၡာေတြအတြက္.
ငါတို႕သမိုင္းကို.ငါတို႕ျပန္..ဆယ္..ၾက..ပါ..စို႕..လား..

(ေရႊေက်ာင္းသား)
ေပးပို႕ပါသည္။

22 Oct 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/oj6brzqxj23kp2h/22%20Oct%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/hpdgamn3hbfr5og/22%20Oct%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
22 Oct 2010 Yeyintnge's Diary

ဘြိဳင္းေကာက္ ၂၀၁၀ (အတြဲ ၁ - အမွတ္ ၆၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ - ၂၀၁၀)

Boycott - No 6 - Oct 20 - 2010

သူတို႕အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ပံုကဒီလို ...


မဲဆႏၵမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေသာတစ္ကိုယ္ေတာ္လွဳပ္ရွားမွဳ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးလည္း ပါ၀င္ေႀကာင္း တစ္ကိုယ္ေတာ္လွဳပ္ရွားမွဳ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူအား အသိေပး။
ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ ့နယ္၊ (စ) ရပ္ကြက္ျမိဳ ့နယ္ NLD ပါတီရုံးအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္ေန ့က ကိုခင္ေမာင္ဦး (ေျမာက္ဥကၠလာ) မွ တစ္ကိုယ္ေတာ္လွဳပ္ရွားမွဳအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား နအဖေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအေႀကာင္း သိသာေစရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္ ့ေ၀ခဲ့ပါသည္။
ကိုခင္ေမာင္ဦး ျဖန္ ့ေ၀သည့္ အဆိုပါ နအဖေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအေႀကာင္း သိသာေစရန္အတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ နအဖတို ့၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပထားျပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးလည္း ပါ၀င္ေႀကာင္း မီးေမာင္းထိုး အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါတီလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ားမွ ျဖန္ ့ေ၀ အသိေပးေနေသာ လူထုအသိေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -

၁။ NLD ပါတီ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း လူထုမွ ပိုမိုသိရွိေနေစရန္ႏွင့္

၂။ နအဖေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို လူထုမွ သိရွိနားလည္၍ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

“ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးလည္း ပါ၀င္ေႀကာင္း” နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒကိုယ္တိုင္က အတိအလင္း ေဖၚျပထားပါသည္။
http://www.niknayman-niknayman.co.cc/

အလံသစ္လႊင့္တင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္


ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနတဲ့ ေတြးေခၚမႈႏွစ္ရပ္

ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနတဲ့ ေတြးေခၚမႈႏွစ္ရပ္

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း   /   ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွာ ေတြးေခၚမႈႏွစ္ရပ္နဲ႔ ပဋိပကၡကုိ အထင္ရွား ေတြ႔ေနရပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပဋိပကၡဆုိတာ အမ်ားႀကီးရွိတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္အခါလုိက္လုိ႔ တခုေသာ ပဋိပကၡဟာ အဓိက ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တရားပါ။ အခုလည္း ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေတြးေခၚမႈေတြထဲမွာ အဓိက ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြထဲမွာ စစ္အုပ္စုအုပ္စုိးမႈေအာက္မွာ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားရင္း တုိင္းျပည္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ ေတြးေခၚမႈနဲ႔ စစ္အုပ္စုအုပ္စုိးမႈေအာက္မွာ ဆက္ၿပီး သြားေနလုိ႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္ဟာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ ေတြးေခၚမႈတုိ႔ရဲ႕ ပဋိပကၡဟာ အဓိက ဆုံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ဒီေန႔တည္ရွိေနတဲ့ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အထက္မွာေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားလုံးေတြအတုိင္း ဒီအေတြးအေခၚေတြကုိ ေဖာ္ျပတာ၊ ေျပာဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္နည္းနဲ႔ကုိယ္ ေဖာ္ျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဒီအတုိင္း တုိက္႐ုိက္ေျပာမယ္၊ တခ်ဳိ႕က ေကြ႔ပတ္ေျပာမယ္၊ တခ်ဳိ႕က သကာလူးၿပီးေျပာမယ္၊ တခ်ဳိ႕က ေစာင္းပါးရိပ္ေျခေျပာမယ္။ အလားတူပဲ နအဖစစ္အစုိးရရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေအာက္မွာ ဒုတိယအမ်ဳိးအစား အေတြးအေခၚ ရွိသူေတြကေတာ့ ကုိယ့္အေနအထားနဲ႔ကုိယ္ သတိထားေျပာၾကရပါတယ္။ သဘာ၀က်စြာပဲ ျပည္တြင္းမွာေနသူနဲ႔ ျပည္ပမွာေနသူတုိ႔ဟာလည္း ေျပာၾကားပုံ၊ တင္ျပပုံေတြ ျခားနားၾကပါတယ္။

စစ္အစုိးရလက္ေအာက္မွာ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားရင္း တုိင္းျပည္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္သြားႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ေတြးေခၚနည္းကုိ ကုိင္စြဲထားသူေတြထဲမွာ “အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈအခန္း” ဆုိတာကုိ တင္ေနၾကသူေတြ၊ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမုိကေရစီအတြက္ အာမခံခ်က္ေတြ အျပည့္အစုံ မပါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္ယူသြားမယ္” လုိ႔ဆုိသူေတြ၊ “ေျခတလွမ္းရရ၊ ႏွစ္လွမ္းရရ ယူထားရမယ္” လုိ႔ ဆုိသူေတြ၊ “ဒီအခ်ိန္မွာ လူထုတုိက္ပြဲစကားေျပာသူေတြဟာ မုိက္႐ူးရဲေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသူငယ္နာ မစင္သူေတြ” လုိ႔ ေျပာေနသူေတြ၊ “အျခားအစားထုိးစရာနည္းလမ္းေတြမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ေလလုံးထြားျခင္းသာျဖစ္သည္” လုိ႔ဆုိသူေတြ၊ ေလမတူေသာ္လည္း အေျခခံစိတ္သေဘာထားတူသူေတြ အားလုံးပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိတ္သေဘာထားဆုိတာက လာေတာ့မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံတာကုိ ဆုိလာတာျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္မွာကေတာ့ နအဖ ဒီလုိလုပ္ေနပုံမ်ဳိးကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိတာရဲ႕ ေအာက္မွာျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ပဲျဖစ္ေစ၊ တျခားဘယ္နည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားတာကုိ ဆန္႔က်င္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အရိပ္ၾသဇာေအာက္က လုံး၀လြတ္ကင္းတဲ့ အစုိးရတရပ္ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ လုံးပန္းရမယ္လုိ႔ဆုိသူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကုိ ျပည္ပမွာ ေနထုိင္သူေတြသာ ဒီအတုိင္းတုိက္႐ုိက္ ေျပာဆုိႏုိင္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေနတဲ့လူေတြကေတာ့ အၿမီးရွိတဲ့လူေတြ ရိပ္မိၾကေနာ္ဆုိတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ အလြန္ဆုံးေျပာႏုိင္ပါတယ္။

အခုတင္ျပေနတာဟာ ေတြးေခၚမႈျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အယူအဆတခုကိစၥကုိ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပိုမုိနက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ဟာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အယူအဆအားလုံးတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံ အစျပဳရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူရဲ႕ ေတြးေခၚမႈဆုိတာ သူခ်ည္းသီးျခား တည္ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ျမစ္ဖ်ားခံရာ စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ အဲဒီအထိ တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ မသင့္ေသးဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြကုိပဲ တင္ျပသြားပါမယ္။

ဒီေတြးေခၚမႈႏွစ္မ်ဳိးရဲ႕ ဆုံခ်က္ေနရာဟာ နအဖရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး အယူအဆအရ အေျခခံအားျဖင့္ ညႇိမရတာဟာ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕စံ၊ မွတ္ေက်ာက္လုိ႔ ဆုိရင္ မမွားဘူးထင္ပါတယ္။

အခုအခါမွာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးစကားေတြ ေ၀ေအာင္ေျပာေနၾကပါတယ္။ လူၾကားေကာင္းမယ့္ ေ၀ါဟာရမွန္သမွ်လုိလုိကုိ အသုံးျပဳေနၾကတာပါ။ “တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး” စတာေတြကုိ လုိလားေထာက္ခံပါေၾကာင္း အဖြဲ႔အစည္းတုိင္း၊ လူတုိင္းလုိလုိပဲ ေျပာၾကေရးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအသံရွင္ေတြကုိ အထက္က စံ-မွတ္ေက်ာက္နဲ႔ တင္ၾကည့္လုိက္ရင္ ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း ကြဲသြားတာ ေတြ႔ရပါမယ္။ အဲဒီကိစၥေတြအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားသလဲလုိ႔ ေျဖခုိင္းလုိက္ရင္ ရပ္တည္ခ်က္အမွန္ဟာ ေပၚထြက္လာမွာပါ။

ျမန္မာျပည္ႏုိ္င္ငံေရးမွာက ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရေတြကုိ လက္တလုံးျခားအသုံးခ်ၾကတဲ့ အစဥ္အလာသာမက လူနာမည္၊ အမွတ္အသားစတာေတြကုိလည္း ကိုယ့္အတြက္၊ ကုိယ့္ပါတီအတြက္ အသုံးခ်ေလ့ရွိတာဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကလုိ႔ ဆုိရမလုိပါပဲ။ ဖဆပလေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါမွာ မဲပုံးေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံကုိ တင္ထားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံကုိ အသုံးခ်ၿပီး မဲေတာင္းတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဲဒီတုန္းက သႀကၤန္တခုမွာ သံခ်ပ္ထုိးၾကေတာ့ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သနားစရာ-သူ႔ခမ်ာ မဲပုံးတံဆိပ္” လုိ႔ ေအာ္တာ ၾကားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အလားတူပဲ ဒီတခါ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ခေမာက္တံဆိပ္ကုိ ေမာင္ပုိင္စီးခ်င္တာ၊ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလုံးက ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံကုိေတာင္မွ ကုိယ္မဲရေရးအတြက္ မဲပုံးတံဆိပ္အျဖစ္ အသုံးခ်ခ်င္တာ စတဲ့ မ႐ုိးသားတဲ့ ႀကံစည္မႈေတြကုိ ေတြ႔ရတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒါတင္မက တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့ၿပီးတာေတာင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ နာမည္နဲ႔ဂုဏ္ကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိေနတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔ ဘာခေမာက္ပဲေဆာင္းေဆာင္း၊ ဘာအလံပဲထူထူ အထက္ကကိစၥေေတြအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားသလဲလုိ႔ ေမးလုိက္ရင္ သဲကြဲသြားမွာပါ။

ထပ္ေျပာပါမယ္။ ပထမအမ်ဳိးအစားေတြးေခၚမႈကုိ နအဖစစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြက လက္ခံသေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားေတြးေခၚမႈကုိေတာ့ သူတုိ႔က အႀကီးအက်ယ္ မုန္းတီးဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒီလုိ နအဖထိပ္သီးေတြရဲ႕ သေဘာထားကုိက ဒီ စံ၊ မွတ္ေက်ာက္ကုိ အတည္ျပဳေနတာလုိ႔ေျပာရင္ ရမယ္ထင္ပါတယ္။

စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာက ပထမအမ်ဳိးအစား ေတြးေခၚမႈရွိသူတခ်ဳိ႕က ဒီေန႔ႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူလူထုကုိ လိမ္လုိ႔ရႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတာပါပဲ။ လိမ္လုိ႔မရမွန္း သူတုိ႔သိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိစၥေတြက ေနာက္က်ကုန္ၿပီဆုိတာကုိ ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=5081