Wednesday, October 27, 2010

ျမိဳ႕ေတာ္၀န္၏စီမံေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္မဂၤလာေစ်းၾကီးမီးေလာင္သြားခဲ့ရာမွ......


ပင္းပက္ေတာင္မွေျမတူးစက္မ်ား

Pinpet - Burmese (for Web)

အန္အယ္ဒီလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရခိုင္ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္

သို ့
ေလးစားအပ္ပါေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ။
ရခို္င္ျပည္နယ္မွာ ဂီရိမုန္တိုင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ ့လို ့ ျပည္သူေတြ ေလေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားရပါတယ္။ ဒီလိုအသက္ေဘးဆံုးရွံုးျပီး အတိဒုကၡေရာက္ၾကတာကို အေမရိကန္နို္င္ငံ အေျခစိုက္ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့ၾကီးမွ ေလေဘးရံပံုေငြအျဖစ္ ရံပံုေငြေကာက္ခံျပီး လွဴဒန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ခံျပီးသား ေဒၚလာေငြမ်ားကို ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံ လက္ထဲအမွန္တကယ္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ့ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့ၾကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေစေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ ့ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ေတြနဲ ့ မဟာမိတ္အျဖစ္လက္တြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့အဖြဲ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ရခိိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့ၾကီးအေနနဲ ့ ရခိုင္ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားဆီကို အလွဴေငြေထာက္ပံ႔ေပးတဲ့အခါမွာ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္း သို ့မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း အမည္နာမ မေဖၚျပနိုင္တဲ ့အေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုရင္ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့ၾကီးဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ ဆံုးရွံုးသြားေသာဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ ့ အင္အားစုအဖြဲ ့ၾကီးျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ အဖြဲ ့အေနနဲ့ ့ ရခိုင္ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို အထူးဂရုဏာသက္စြာ ခံစားရျပီး အကူအညီေပးလိုခ်င္ေသာ္လည္း မိမိတို ့၏အကူအညီေထာက္ပံ့မူေၾကာင့္ အလွဴလက္ခံသူမ်ားက ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားဆီ သြားေနစဥ္မွာဘဲ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျပီး ကိုဇါဂနာလို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံသြားရမွာကို နားလည္တဲ ့အတြက္ သတိထားျပီး လွူဒါန္းသြားမည္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလွဴဒါန္းျခင္းမွာ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့၀င္မ်ားကသာ ပထမဆံုးေကာက္ခံျပီး လွဴဒါန္းမည့္ေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့၀င္မ်ား မဟုတ္သူ မိဘျပည္သူမ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားကိုေတာ့ အဖြဲ ့နာမည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အဖြဲ ့မွ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳး ဆိုျပီး မေဖၚျပဘဲ လွဴဒါန္းသူအလွဴရွင္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာရေအာင္ နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ ့ပါတ္သက္မူမရွိေစရဘဲ အလွဴရွင္နာမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ ရခိုင္ေလေဘးဒုကၡသည္ေတြဆီ အလွဴေငြကို ပထမအသုတ္အေနနဲ ့ ပို ့ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာေရတို စီမံကိန္းကိစၥမဟုတ္ဘဲ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားရဲ ့ နဂိုရ္မူလဘ၀မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ ့ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနိုင္ေရးအျပင္ ေနာင္ကိုယခုလို မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္ျခင္း ၊ ေရၾကီးျခင္း စတဲ ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစေရးအထိ ေနထိုင္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ကိုပါ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမဲ ့ ေရရည္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းအတြက္ ရခိုင္ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို အထူးကူညီေထာက္ပံ႔နိုင္ၾကဖို ့အတြက္ ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့ၾကီးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရႊက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္နိုင္တဲ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ --နာယာကၾကီး----------------ဖံုး --၀၀၁-၃၄၇-၃၂၉-၀၆၁၇
ဦးျမင့္ေမာင္ေဌး -- နာယာကၾကီး ----------------ဖံုး ---၀၀၁--၈၅၉-၆၅၂-၂၅၈၁
ဦးခိုင္လင္းဇံ--ဥကၠဌ -ကမၻာ့ရခိုင္ေဖါင္ေဒးရွင္း ---- ဖံုး -၀၀၁-၂၆၉-၈၄၁-၆၉၉၃
ဦးစိုးမင္းေအာင္ - ဒုဥကၠဌ ----------------------- ဖံုး--၀၀၁-၃၁၈- ၂၄၅ - ၅၄၆၃
ဦးေအာင္ေဇၚမိုး - ----- အတြင္းေရးမွဴး--- --ဖံုး- ၀၀၁-၅၈၅-၂၈၅-၁၅၆၂
ဦးတင္ေအာင္ - အတြင္းေရမွဴး ( ၂ ) ------------- ဖံုး ---၀၀၁--ရ၁၆- ၈ရ၃- ၄၃၅၁
စိုးပိုင္စံေရႊ ---ဘ႑ာေရးမွဴး--- ဗဟိုေကာ္မီတီ - ဖံုး- ၀၀၁-၇၁၆-၈၇၃-၂၁၈၂
ရန္ေအာင္ရန္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ-ဗဟိုေကာ္မီတီ-ဖံုး--၀၀၁-၂၁၆-၈၇၇-၃၁၂၄

အစည္းအေ၀း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ (နယူးေယာက္ )

27 Oct 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/?1k1za1i2p2c2adj
http://www.mediafire.com/file/uei5sbm155pb3cz/27%20%20October%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.doc
27 October 2010 Yeyintnge's Diary

`ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ မဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ဆိုလိုသည္´
`အတင္းအၾကပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ မဲေပးခိုင္းသူသည္သာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္သည္´
`ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဲေပးခိုင္းျခင္းသည္ ရဲ အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္´

`ႀကိဳတင္မဲကို အတင္းေပးခိုင္း၍ မရ၊ လွ်ဴိ႕၀ွက္စြာ ေပးရမည္၊ မေပးဘဲလည္း ေနႏိုင္သည္´

လဒ္ေပး(ရန္မလို)


စစ္အာဏာရွင္တို႕ ညဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္


ေအအက္ပီ၊ ၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

ေအာင္ျမင္။ ။ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႕ဟာ အဆင့္ျမင့္ညဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား အဆင္ျမင့္သိပညာရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ အရွိန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။
ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံမွျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္တို႕ညဴကလီယားပိုင္ဆိုင္မႈၾကိဳးပမ္းခ်က္လ်ိုဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပီးခဲ့သည့္ဂၽြန္လကႏိုင္ငံတကာကိုထုတ္လႊင့္တင္ျပခဲ့သည္။ထိုထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား၊စာတမ္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာညဴကလီးယားစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီမွဒါရိုက္တာေဟာင္းေရာဘတ္ကယ္လီကညဴကလီယားထုတ္လုပ္မႈၾကိဳးပမ္းေနသည္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အဏာရွင္တို႕ဟာ ေျမေအာက္ဥမင္မ်ားအတြင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၾကိဴးစားေနမႈမ်ားသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ အဆင့္ကိုေတာ့မေရာက္ေသးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းတြင္ အဂႍါေန႕ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကယ္လီကဆက္လက္ျပီး ျမန္မာ့ ညဴကလီယားထုတ္လုပ္နိုင္ဖို႕အစီအစဥ္ကို အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီးေသာႏိုင္ငံတခုက နည္းပညာ၊ကၽြမ္းက်င္ပညာ၇ွင္၊လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုကူညီပံပိုးေပးရင္ေတာ့ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဘဲညဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္သြားေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ကူညီပံ့ပိုးမယ့္ ႏိုင္ငံဟာလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႕ သူယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ( ၇ ) ရက္ေန႕ မွာနွစ္၂၀အတြင္းပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပေတာ့မယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္တို႕ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ညဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္မႈၾကိဳးမႈကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕စိုးရိမ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆထားသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံရဲ႕မွတ္တမ္းသတင္းထဲမွာပါတဲ့ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဓါတ္ပံုေတြနည္းပညာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕နဲ႕ပစၥည္းေတြ၊စမ္းသပ္ခ်က္ေတြ၊ေျမေအာက္ဥမင္ေတြလ်ိဳ႕၀ွက္စြာေဆာက္လုပ္ေနမႈေတြဟာေျမာက္ကိုရီးယားနည္းပညာအဖြဲ႕ကကူညီေပးတယ္ဆိုတာထင္ရွားေသာသက္ေသမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစိုးရမွ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပူေပါင္းျပီး စြမ္းအားျမင့္ညဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေမ်ာ္လင့္ေနၾကမယ့္အေနာက္နိုင္ငံအစိုးရမ်ားကေတာ့ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတက္လာမယ့္ အရပ္၀တ္အစိုးရသစ္ရ႕ဲေနာက္ကေန စစ္တပ္က အာဏာဆက္ကိုင္ထားမယ္လို႕ ခိုင္ခိုင္မာမာယံုၾကည္ေနၾကေၾကာင္းေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။

ကယ္လီကဆက္လက္ျပီး ျမန္မာ့စစ္အစိုးရရဲ႕ ညဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္မႈၾကိဳးပမ္းခ်က္အစီအစဥ္မွာ ျပည္ပအကူအညီမပါဘဲ ပိုင္ဆိုင္ဖို႕ ကို သံသယျဖစ္စရာမလိုေၾကာင္း၊ ထိုင္းျပည္သူေတြရဲ႕လံုျခံဳမႈကိုေျပာရရင္ေတာ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းလံုျခံဳမႈရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ မၾကာခင္နည္းအနည္းငယ္အတြင္းမွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
http://freedomnewsgroup.com/

ေရြးေကာက္ပဲြတရားမွ်တမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔


ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 27 ေအာက္တိုဘာ 2010

ေရြးေကာက္ပဲြလို႔ ဆိုလုိက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီအတြက္လုိ႔ ယံုရမွာလား။ ဒီမုိကေရစီ တရပ္ ကို ေျပာင္းဖို႔ဆုိတုိင္းလည္း ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီးမွ ၿပီးျပည့္စံုမွာတဲ့လား။ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီကို ဦးတည္တာနဲ႔ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတုိင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ ယံုစရာမလုိ ပါဘူး။ က်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တရဲ႕လား၊ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရဲ႕ လား။ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္တာေပါ့။

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္၊ ညပိုင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ကေန ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈမွာ ၎တို႔ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဌးဦးကိုယ္တိုင္ ေျပာသြားတာေလး ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါး၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးကို ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးကို အေမြခံ၊ အေျချပဳၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရြးေကာက္ပဲြတခုကို ဦးတည္ၿပီး ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ မဟာမဲဆြယ္ကာလရွည္ႀကီးပါ။

ဒါဟာ ေတြးၾကည့္စရာေတာင္ မလိုဘဲ ရွင္းေနပါတယ္။ ငါတုိ႔ကေတာ့ ေအးေအး ေဆးေဆးပဲ၊ လုပ္စရာရွိတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔ညီတာ မညီတာ အေရးမစိုက္ဘူး။ တရားတာ၊ မတရားတာအပထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ၊ ေငြ၊ ယာဥ္၊ အေဆာက္အဦး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ပံုေအာသံုးၿပီး လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီေဟ့။ လာထား- ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔။ မင္းတို႔ေတြကေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကအံုးေပါ့ကြာ…လို႔ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေတြကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ေပါ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖံြ႔ေတြ ဘာေတြလုပ္ထားၿပီးၿပီလဲ၊ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

၁။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖြဲ႔၀င္အင္အားေတြကို အဓမၼနည္းေတြနဲ႔ သိမ္းသြင္းၿပီးသြားပါၿပီ။

၂။ အဖဲြ႔၀င္ေတြကိုလည္း အဖဲြ႔အေပၚ၊ ပါတီအေပၚ သစၥာမေဖာက္၊ ျပန္ၿပီးမလွန္ရဲေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး အပိုင္ခ်ဳပ္၊ ကတိက၀တ္ေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္တုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဥပမာ- အတုိးနည္းနည္းနဲ႔ေငြေခ်းတာေတြ၊ တယ္လီဖံုး၊ ေျမကြက္၊ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္…စတာေတြေပါ့။

၃။ ႀကိဳတင္မဲေတြကိုလည္း သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ယူၿပီးသြားပါၿပီ။ ဥပမာ- ၀န္ထမ္း၊ ပါတီ၀င္၊ အမႈအခင္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ တရားမ၀င္စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ၎တုိ႔ရဲ႕ အလုပ္သမားမ်ား၊ စစ္အစိုးရနဲ႔ ႏွစ္ရွည္စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔အတူတကြလုပ္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ၎ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ ၎တို႔နဲ႔မကင္းႏိုင္တဲ့တရားမ၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရက္ပုန္းဆိုင္၊ ခ်ဲဒိုင္၊ ခ်ဲအေရာင္းသမားမ်ား၊ ဇယ္ခံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေန႔စဥ္ဒိုင္ခံကစားေနၾက ေသာ တရားမ၀င္ဖဲ၀ိုင္းရွိအိမ္မ်ား၊ အခုျပည္တြင္းမွာျပန္႔ႏွ႔ံေနတဲ့ ေနာက္ဆံုးသတင္းေတြ အရ စစ္တပ္တခုလံုးကိုေတာင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို မဲေပးဖို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္အမိန္႔ထုတ္ ညႊန္ၾကားၿပီးသြားပါၿပီဗ်ာ။ မယံုမရွိၾကပါနဲ႔။

၄။ ျပည္သူေတြက တခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္တဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီကိုလည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ကလိန္ေစ့ျငမ္းဆင္ၿပီးပါၿပီ။

၅။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိ္ုးရွည္ဖို႔ ေရးဆဲြျပဌာန္း ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြျပည့္ျပည့္၀၀ ရွိမယ့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားၿပီးပါၿပီ။

၆။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြကိုလည္း အေရအတြက္နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခြင္တခုလံုးမွာလည္း အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေစေအာင္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒေတြနဲ႔ အစီအစဥ္တက် ကန္႔သတ္ထားခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။

၇။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ သူတို႔ကို ႏုိင္သြားမယ့္ ပါတီေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဥပမာ- ကခ်င္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ။

ဒီအခ်က္ေတြအျပင္ က်န္ေတာင္က်န္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကိုင္း- ဒီအေျခအေနေတြဟာ ဒီကေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ပကတိအရွိတရားေတြပါ။ ဒီအေျခအေနေတြကို ဘယ္သူေတြက ခင္းက်င္းစီမံခဲ့ပါသလဲ။ ရွင္းေနပါၿပီ။ ဘယ္အဖဲြ႔ကို၊ ဘယ္ပါတီကို အနာဂတ္အစိုးရအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသလဲဆိုတာ ျမင္ေလာက္ပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါရဲ႕လား၊ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လား။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းရဲ႕ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း အရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို အသိအမွတ္ျပဳစရာ၊ လက္ခံစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပါေမာကၡ David Williams သံုးသပ္ေဆြးေႏြး

By ဦးေက်ာ္ဇံသာ တနလၤာ, 27 စက္တင္ဘာ 2010

ဒီတပတ္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က ျမန္မာျပည္သူေတြၾကား ျမန္မာ့အေရး စိတ္ဝင္စားသူေတြၾကား ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီးယားနား တကၠသိုလ္၊ ဥပေဒ ပါေမာကၡ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဳး Dr. David Williams ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပါေမာကၡ David Williams ခင္မ်ား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ဘူးလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ႏိုင္ငံတခုမွာ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုတခုဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ဒီမိုကေရစီဆန္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသလဲ။

Prof David Williams ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစိကို ေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ၿမဲေရးကို ဦးတည္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ အားထုတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကေတာ့ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ထင္ရာကိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတာပါ။ ဆိုေတာ့ အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္ရဲ ႔ ဆႏၵအတိုင္း လုပ္ႏိုင္သ၍ အဆင္ေျပေနမွာျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ကိုဆန္႔က်င္ရင္ေတာ့ အိမ္ျပန္ပို႔ခံရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ပါေမာကၡ Williams သံုးသပ္တာေပါ့။ က်ေနာ္ေမးတာက ျမန္မာျပည္က လက္ရွိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ စစ္တပ္ရဲ ႔ လက္ေအာက္ေနရခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သလဲဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Prof David Williams ။ ။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္ ရရွိသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲႏိုင္တဲ့ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ အာဏာဟာ တေနရာထဲမွာ ဗဟုိျပဳ စုစည္းမေနဖို႔ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလို တေနရာရာက အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္ဆုိရင္ က်န္ေဒသေတြမွာလို ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနေတာ့မွာ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ကာလမွာ အဲဒီလို ဒီမိုကေရစီဖြဲ႔စည္းပံုမ်ဳိး ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မလား။

Prof David Williams ။ ။ က်ေနာ္ မထင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုရင္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားျပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။

Prof David Williams ။ ။ အလားအလာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ပထမတခုက စစ္တပ္ကို ဖယ္ထုတ္ျပစ္ရမယ္။ ၿပီးမွ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ထြန္းလာပါမယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းကပ္ရမယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတရံ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အာဏာရွင္ အစိုးရေတြဟာ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲေတြကို ႀကံႀကံမခိုင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း စုစည္းလာၿပီး စစ္တပ္ဟာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို စြန္႔လြတ္လာရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုးတေန႔မွာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ တန္းလ်ားျပန္သြားရမယ္ဆုိတာကို က်ေနာ္ သံသယ မရွိပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မယ္။ ဒါက တခုတည္းေသာ လမ္းစျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ေနရာ ေသးေသးေလးတကြက္ျဖစ္ျဖစ္ ရေကာင္းရလာႏိုင္လိမ့္မယ္။ အဲဒီကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္ကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခ်ဲ ႔ထြင္သြားရမယ္ဆိုတဲ့ အစြဲသေဘာ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလူေတြရဲ ႔ လုပ္ရပ္ဟာ လက္ခံသင့္တဲ့လုပ္ရပ္လုိ႔ ဆိုလိုတဲ့သေဘာလား။

Prof David Williams ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ စစ္တပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီသမားေတြအတြက္ ဘယ္လိုေနရာကေလးအတြက္မွ ေပးလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ဒီလုိ ဆုိလုိက္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီသမားေတြအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ လံုးဝမရွိဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဟာ အရာရာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့သေဘာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သလို အရာရာကို အာရံုမစူးစိုက္ႏိုင္တဲ့သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ ႔ ေထာက္ခံမႈေတြလည္း ရရွိဖို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေသးတယ္။ အေရးႀကီးတာက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းေတြအေနနဲ႔ တကယ့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေရးသမားစစ္စစ္ေတြကိုသာ လက္တြဲမိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္လက္ကိုင္တုတ္ေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းမိၾကဖို႔။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္တဲ့ အလားအလာတခ်ဳိ ႔ကို က်ေနာ္ ေတြ႔ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လူေတြကို က်ေနာ္အေနနဲ႔ မေဝဖန္လုိပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ အာဏာေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ရလာလိမ့္မယ္လို႔ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားၾကဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အေမရိကန္ ပညာရွင္ေတြ အပါအဝင္ တခ်ဳိ ႔ ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြက ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္သူေတြ အေျပာင္းအလႊဲရွိလာမယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုလည္း တခ်ဳိ ႔ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ အဲဒီ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္ ရလာႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ေနၾကပါတယ္။

Prof David Williams ။ ။ ေရတိုမွာေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေျပာင္းလဲမႈေတြ သိပ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မထင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာလိမ့္မယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ေပၚလာမယ္။ အဲဒီအထဲက အရပ္သားေတြဟာ စစ္တပ္ကို ဖယ္ရွားခ်င္တဲ့ သေဘာရွိမယ္။ စစ္တပ္က သူတုိ႔အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမွာေတာ့ ေရရွည္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ သီးျခား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလူေတြနဲ႔ပဲ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြ အလုပ္တြဲလုပ္လာႏိုင္မွာပါ။ ထပ္ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ သီးျခားျဖစ္လာမွ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီခ်င္း ႏုိင္ငံေရးအခ်ိန္ကို လႊမ္းၿခံဳသံုးသပ္မယ္ဆိုရင္။

Prof David Williams ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီခ်င္း ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္က မဆိုသေလာက္ဘဲ ရွိမယ္။ စစ္တပ္က အေျခအေနသစ္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဘာင္ေက်ာ္မိလို႔ စစ္ေဆးခံရေတြ၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရတာေတြလည္း ရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာမယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာမယ့္ဆိုမယ့္ ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေရတုိမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲအမ်ား ရွိလာမယ္မထင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ ႔ေသာျမန္မာေတြၾကားမွာ အေတာ္ေလး သေဘာကြဲေနၾကတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔က ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို အျပတ္အသတ္ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမယ္။ မဲေပးရမယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ ပါေမာကၡရဲ ႔ သေဘာထားကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

Prof David Williams ။ ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူတိုင္း သူတုိ႔ ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း အေျဖေပးၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ပါလို႔ မေျပာလိုပါဘူး။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အာဏာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မယ္ထင္ေနရင္ ဒါဟာ မမွန္ပါဘူး။ အာဏာကို ခြဲေဝေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုေျခကုတ္ဝင္ယူထားမယ္ ေနာင္ ငါးႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္မွာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို က်ေနာ္နားလည္းႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္ အေလးအနက္ေျပာခ်င္တာ တခုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သူေတြ ႏိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံလို႔ ဝင္ၿပိဳင္ရတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာကို ျပသဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ အတုအေယာင္ မဟုတ္ဘဲ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ အထင္မေရာက္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ လံုးဝမွားယြင္းတယ္။ တကယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီ သာ ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ စစ္တပ္ရဲ ႔ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုရလာနိုင္မယ္လို႔ တြက္ၾကပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္လို႔ အားမလို အားမရ ျဖစ္သူေတြ၊ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္သူေတြ အမ်ားႀကီးၾကားေနရပါတယ္။

Prof David Williams ။ ။ ဒါမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္က သင္ခန္းစာ ရလိုက္တယ္ဆုိတာ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္တပ္အေရးႏွိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာ အလားတူ အေရးႏွိမ့္ရမယ့္ အျဖစ္ကို မလိုလားပါဘူး။ အဲဒီလုိဆိုေတာ့ အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘာဘဲလုပ္ရလုပ္ရ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏုိင္ စစ္တပ္ပဲ အႏိုင္ယူမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ဝင္ၿပိဳင္လည္း ဘာမွမထူးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုဆက္လက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေတြ၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေတြထက္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြကို ပိုေပးထားတယ္လို႔ တခ်ဳိ ႔က ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါမွန္တယ္ ထင္ပါသလား။

Prof David Williams ။ ။ စာရြက္ေပၚမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအတြက္ အကာအကြယ္တခ်ဳိ ႔ ေရးထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ တကယ္လိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ မေပးပါဘူး။ Federalism လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ သေဘာလည္း လုံးဝမပါသေလာက္ပါ။ ဒါေတာင္ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားတာကို ေျပာတာပါ။ ဒီမဆုိသေလာက္ေလးကိုပဲ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆုိတာေတာင္ တုိင္းရင္းသားေတြကိုယ္တုိင္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ အခုေတာ့ စစ္တပ္ကသာ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မွာျဖစ္မွာမို႔ ဒါဟာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔အေပၚ တုိင္းရင္းသား အစည္းအလံုး ညီၫႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ သူတို႔ထင္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခြင့္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုက ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြက ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္ခ်င္တယ္လို႔ စစ္တပ္က ယူဆထားပါတယ္။ ဒါဟာ မမွန္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အခ်ိန္မေရြး စစ္ဆင္ႏိုင္တယ္။ ဒါဟာ လံုးဝတရားဝင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ျပဌာန္းထားတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတခုကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္မွာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက လက္နက္မစြန္႔ခ်င္ဘူး။ စစ္အစိုးရက လက္နက္စြန္႔ခိုင္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္စြန္႔ဖို႔ မလုိအပ္ဘူးလား။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔လို Federal ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မွာလည္း ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ဆုိတာ မရွိၾကဘူး မဟုတ္လား။

Prof David Williams ။ ။ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီ ေမးခြန္းက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းတခုပါ။ အခုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မဟုတ္သလို၊ မၾကာခင္ကာလမွာလည္း အဲဒီလုိ ျဖစ္လာအုန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ ႔ တိုက္ခိုက္မႈကို မခံခ်င္လို႔ စစ္တပ္က လာမတိုက္ရေလေအာင္လို႔ လက္နက္ကိုင္ခ်င္ေနၾကတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ကိုသူတို႔ ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္လည္း ဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ေနအုန္းမွာပါ။ စစ္တပ္က သူတို႔ကို တိုက္ခိုက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနအုန္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္လို ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတခု မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတခု ျဖစ္လာအုန္းေတာ့ အေစာပိုင္းမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္ၾကရပါအုန္းမယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာလည္း ျပည္နယ္ေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ ႔ လက္နက္ကိုင္ေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းၾကမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေပၚမွာ တျဖည္းျဖည္း အယံုအၾကည္ရွိလာတာနဲ႔အမွ် လက္နက္စြန္႔လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွ လက္နက္ကို စြန္႔ၾကမွာပါ။ ၾသဇာအာဏာကို သံုးၿပီးေတာ့ လက္နက္စြန္႔ခိုင္းေနလို႔ကေတာ့ စြန္႔ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
http://www.voanews.com/burmese/news/

အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ သံတမန္ေတြ NLD နဲ႔ေတြ႕ဆုံ

မသင္းသီရိ ဗုဒၶဟူး, 27 ေအာက္တိုဘာ 2010

ၿဗိတိန္အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြဟာ အရင္ကအတုိင္း ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ အခုလို ၿဗိတိန္အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားကို ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္သလုိ NLD ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အေမရိကန္ ယာယီ သံ႐ုံးတာ၀န္ခံနဲ႔ NLD ေခါင္းေဆာင္တို႔ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ရခုိင္ေဒသက ဂီရိမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို လာပို႔ရင္း အခုလို ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီေန႔ညေန ၄ နာရီေလာက္ NLD ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီး အင္ဒ႐ူးဟိန္းနဲ႔အတူ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အတြင္းမွာ ၿဗိတိသွ် အစုိးရရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သေဘာထားကို ေျပာျပခဲ့တာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္တရပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္သလို EU ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္ပုံျခင္း မတူၾကေပမဲ့လည္း ၿဗိတိသွ်ကေတာ့ အရင္အတုိင္းပဲ ေထာက္ခံ အားေပးသြားမယ္ ဆုိတာကုိ သံအမတ္ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးႏုိင္းႏုိင္းက ေျပာပါတယ္။

“ၿဗိတိသွ် အစုိးရရဲ႕ မူ၀ါဒကေတာ့ သူေျပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ အရင္က ထုတ္ျပန္ၿပီးပါၿပီတဲ့၊ အားလုံး ဒီအတုိင္းပါပဲတဲ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထားရွိမယ့္ မူ၀ါဒ မေျပာင္းဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာသြားတာပါ။ EU ရဲ႕ မူ၀ါဒကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚမွာ ထားရွိခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြကေတာ့ ေျပာဆုိၾကတဲ့ ေနရာမွာ အားလုံး ညီၫြတ္တယ္လုိ႔ မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ထားရွိတဲ့ တူညီတဲ့ဟာေတြက မ်ားပါတယ္တဲ့။

“သုိ႔ေသာ္လည္း အားလုံးကေတာ့ တူညီမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပုံေသမယူပါဘူးတဲ့။ ျခားနားႏုိင္ခြင့္လည္း ရွိပါတယ္တဲ့။ သို႔ေသာ္လည္း EU ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ရွိသလို ၿဗိတိသွ် အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာထားၿပီးသားပါပဲတဲ့။ NLD ကုိ ယခင္က ထားရွိတဲ့ သေဘာထား မေျပာင္းဘူး ဆုိတာကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာသြားတာပါပဲ။”

လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဦးႏုိင္းႏုိင္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၃ ရက္ေန႔မွာ တကယ္ပဲ လြတ္မွာလား ဆုိတာကို သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းေပါ့။ အန္ကယ္တုိ႔ ေျဖတာကေတာ့ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒအရေတာ့ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ လြတ္ကို လြတ္ရမယ္လို႔ ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၿမဲတမ္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေတြကိုလည္း လုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါကို ေျပာျပတာပါ။”

NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးႏုိင္းႏုိင္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသလုိ အေမရိကန္သံ႐ုံး ယာယီတာ၀န္ခံ လယ္ရီ ဒင္းဂါးနဲ႔ အဖြဲ႕ဟာလည္း ဒီေန႔ NLD ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဦးတင္ဦး ေနအိမ္မွာပဲ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဂီရိမုန္တုိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ အစုိးရရဲ႕ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို လာေရာက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိၾကတဲ့ ဒဏ္ခံရတဲ့၊ ေသဆုံးသြားေသာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔တကြ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈကို လည္းေကာင္း၊ သူတို႔မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္လည္း အုိးအိမ္ေတြ စြန္႔ခြာၿပီး သြားေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒါေတြကို အထူးပဲ စာနာေထာက္ထားၿပီး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္လုိေရာ၊ ဗမာလိုေရာ၊ တခုကေတာ့ အုိဘားမားက ေပးတဲ့ဟာ၊ တခုကေတာ့ Federal of the State ကတဆင့္ ဒီသံ႐ုံးကို ပုိ႔ခုိင္းလုိက္တဲ့ဟာ၊ အဲဒီဟာ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ၿပီး လာေပးတာပါ။

“အေမရိကန္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ တန္ လူသုံးပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေပးဖုိ႔ စီမံတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဒါေတြကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အေသးစိတ္ လာရွင္းျပတာပါ။”

ဒီလို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ NLD ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္အတြင္းမွာ NLD အဖြဲ႕က လႈပ္ရွားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အေမရိကန္သံ႐ုံး ယာယီတာ၀န္ခံကို ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ကိစၥ အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ Boycott စာတမ္းအေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာ ပါသြားေတာ့ အဲဒါကုိ သူတို႔က သေဘာထား ေမးတာပါ။ က်ေနာ္တို႔က Boycott လုပ္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ က်ေနာ္တုိ႔က လုပ္ရပါတယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေပါ့ေလ။

“ဒါတင္မကေသးဘူး၊ သူတို႔လုပ္တဲ့ မေတာ္မတရားကိစၥက သူတို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒကိုပင္လွ်င္ သူတုိ႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ဒီဟာေတြကို မွတ္မွတ္သားသား ျဖစ္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔က ရဲအဖြဲ႕ကို တုိင္တာ ျပဳတာ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေနနဲ႔ ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က သက္ေသသကၠာယနဲ႔ ေျပာႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ဟာအတြက္ အစီအစဥ္ကိုပါ ထပ္ခ်တာပါ။ အဲဒီဟာကို ေျပာတာပါ။”

NLD ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သံ႐ုံး တာ၀န္ခံေတြကေတာ့ အေမရိကန္ဘက္က အခု ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အေပၚမွာ အဆုိးအေကာင္း တစုံတရာ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိျခင္း မရွိဘဲ NLD ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ သူတုိ႔ နားလည္ေၾကာင္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/nld-us-uk-105880758.html

လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲသမိုင္းမွတ္တိုင္ ၂၀၁၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆု

ဇင္လင္း   /   ၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လူ႔ခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ လ်ဴေရွာင္ဘိုကို ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆု’ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဂုဏ္သတင္းအႀကီးျမင့္ဆုံး ႏိုဘယ္လ္ဆုကို ဒီႏွစ္မွာ ထိုက္တန္သူကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တာပဲလို႔ ထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာတခ်ိဳ႕ရဲ႕ သတင္းေခါင္းႀကီးေတြက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ ႏွစ္ကာလရွည္လ်ားစြာ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ‘ေနာ္ေ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုေကာ္မတီ’ က ‘လ်ဴေရွာင္ဘိုု’ ကို ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀ပါလီမန္က ခန္႔အပ္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ (၅) ဦးပါ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။

 ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ အေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းမွာ သတင္းေမွာင္ခ်ထားမႈေၾကာင့္ သိရွိသူနည္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ဒီ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာမွာ (၅၅) ႏွစ္ ျပည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ က်ီလင္းျပည္နယ္၊ ခ်န္ခြၽန္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္တယ္။ ပညာတတ္မိသားစုက ဖြားျမင္ခဲ့တဲ့ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ ၁၉၇၆ မွာ က်ီလင္းတကၠသိုလ္မွာ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ မွာ စာေပပညာရပ္နဲ႔ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရပါ တယ္။ ၁၉၈၄ မွာ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔၊ ၁၉၈၈ မွာ စာေပပါရဂူဘြဲ႔မ်ားကို ပီကင္းတကၠသိုလ္က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၊ ဟာ၀ိုင္ယီတကၠသိုလ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုတကၠသိုလ္တို႔မွာ ဧည့္ပညာရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ဇြန္လ (၄) ရက္ တိန္ယန္မင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ အေမရိကန္မွာ ေရာက္ေနခဲ့တယ္။ သူဟာ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ပီကင္းကို ျပန္လာခဲ့တယ္။ သူဟာ တိန္ယန္မင္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့တဲ့ စံျပဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္ (၄) ဦးအနက္ တဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရတယ္။

တိန္ယန္မင္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ၿဖိဳခြဲခံရၿပီး ၁၉၈၉ ဇြန္လမွာ  ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ က်င္ခ်င္းအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလမွာ ခံ၀န္ခ်က္နဲ႔ ေထာင္က ျပန္လြတ္တယ္။ ၁၉၉၅ ေမလမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ပါ၀င္ၿပီး ၁၉၈၉ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ တိန္ယန္မင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအေတာအတြင္း အစိုးရရဲ႕ လြဲမွားတဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လူထုအၾကားမွာ ေဖာ္ထုတ္ေ၀ဖန္မႈ လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လ က်ခံရၿပီး ၁၉၉၆ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ေအာက္တိုဘာမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေ၀ဖန္မႈေၾကာင့္ လူထုဆူပူေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ ခ်ျပန္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ေအာက္တိုဘာမွာ ေထာင္က ျပန္လြတ္ပါတယ္။

ဒီတခါ သူ႔ေနအိမ္အနီးမွာ အစိုးရက အေစာင့္ကင္း႐ုံတခု ေဆာက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေစပါတယ္။ သူ႔တယ္လီဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္ေတြ ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္တာလည္း ခံခဲ့ရတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ သူဟာ ‘တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္တဲ့ ကေလာင္ရွင္မ်ားအသင္း’ ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာပါတယ္။၂၀၀၄ မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနခိုက္ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မွတ္စုမွတ္တမ္း စာရြက္စာတမ္းေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရက သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လ်ဴေရွာင္ဘိုရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (Reporters Without Borders)  က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ Fondation de France Prize ဆု ခ်ီးျမႇင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ သူေရးသားခဲ့တဲ့ စာတမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈ ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) မွာ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ (Charter 08) လို႔ ထင္ရွားတဲ့ ေၾကညာစာတမ္းတေစာင္ကို ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ (၃၀၃) ဦး လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျပင္ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ခ်ိန္၊ တ႐ုတ္ဒီမိုကေရစီတံတိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ‘လူမႈအခြင့္အေရး ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္’  (International Covenant on Civil and Political Rights) မွာ တ႐ုတ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မ်ားနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာစာတမ္းဟာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ႕ ‘ခ်ာတာ ၇၇’ ေၾကညာစာတမ္းကို စံနမူနာယူခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ခ်ာတာ ၇၇’ ေၾကညာစာတမ္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူေတြက လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ရရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေပးေရး … စတဲ့အခ်က္ေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

‘ခ်ာတာ ၀၈’ (Charter 08) မွာ ကနဦး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူေတြဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ တနည္းနည္းနဲ႔ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာစာတမ္းက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဥပေဒျပဳေရး။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာ စု႐ုံးခြင့္ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ပုဂၢလိက ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အခြန္အေကာက္စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူမႈဘ၀လုံၿခဳံေရး အာမခံေရး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး၊ တပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အမွန္တရား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး … စတာေတြ အပါအ၀င္ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၉) ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။

‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ (၂) ရက္အလို ဒီဇင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔မွာ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ၂၀၀၉ ဇြန္လ (၂၃) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္မႈနဲ႔ တရားစြဲတင္ခံရပါတယ္။ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) မွာ ေထာင္ဒဏ္ (၁၁) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရပါတယ္။ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာစာတမ္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦး လက္မွတ္ေရးထိုးသူ (၃၀၃) အနက္က (၇၀) ဦးထက္မနည္း တ႐ုတ္အစိုးရ အထူးရဲအဖြဲ႔ရဲ႕ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈခံရတယ္။ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာေတြကို ‘ခ်ာတာ ၀၈’ အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။

‘ခ်ာတာ ၀၈’ မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သူေတြကို အင္တာဗ်ဴး လုံး၀လုပ္ခြင့္မျပဳဘူး။ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ ဘေလာ့ေတြကိုလည္း ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကေတာ့ သူ႔အေပၚ စြဲဆိုထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့တယ္။ အစိုးရကို ပုန္ကန္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ေကာလဟလသတင္းေတြ ျဖန္႔ျခင္း၊ အစိုးရ အသေရညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳျခင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျခင္း … အစရွိတဲ့ စြဲခ်က္ေတြဟာ မွားယြင္းေၾကာင္း ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ က South China Morning Post မွာ ေဆာင္းပါးတေစာင္ ေရးၿပီး ေခ်ပပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ အသေရပ်က္ေအာင္ မမွန္မကန္ ေျပာဆိုေရးသားခဲ့တာမ်ိဳးမရွိ၊ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေပၚ ခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ က ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ာမဏီ၊ ထိုင္၀မ္ … စတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြက ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ အဖြဲ႔အေပၚ အေရးယူမႈေတြကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲေတြကလည္း ‘ခ်ာတာ ၀၈’ ေၾကညာစာတမ္းကို အေကာင္းျမင္ လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာ မီဒီယာေတြကလည္း ‘ခ်ာတာ ၀၈’ သတင္းကို မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ဖမ္းဆီးထားရာက ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ ကမာၻတ၀ွမ္းက ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကလည္း စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (PEN) ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာ္ၾသေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ မတ္လမွာ ခ်က္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ People in Need foundation (PIN)  က ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို Homo Homini Award  ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ ဒီဆုက ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာသူမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ‘ခ်ာတာ ၀၈’ မွာ ကနဦး ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ရရွိဖို႔ အႏၲရာယ္ၾကားမွ ႀကိဳးပမ္းသူအျဖစ္ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ‘ဟိုမိုဟိုမီနီဆု’ ခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၉ မွာ လြတ္လပ္စြာ စာေပေရးသားခြင့္ တိုက္ပြဲဆင္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာကေလာင္ရွင္အဖြဲ႔က ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ ႏွစ္ထဲမွာပဲ ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ကေလာင္ရွင္အဖြဲ႔က ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ The Hermann Kesten Medal ဆုကိုလည္း လ်ဴေရွာင္ဘို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ (၁၈) မွာ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရပါတယ္။ သူ႔ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကသူမ်ားကေတာ့  ခ်က္ႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း ဗက္စလက္ ဟာဗယ္လ္ (Václav Havel), ၁၉၈၉ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမား (the 14th Dalai Lama), ျပင္သစ္ဒႆနပညာရွင္ အန္ဒေရ ဂလပ္ကမန္း (André Glucksmann), နယူးေယာ့ ကာနက္ဂီေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠ႒ သုေတသနပညာရွင္ ဗာတန္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယန္ (Vartan Gregorian), နယူဇီလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း (Mike Moore), လက္ရွိ ခ်က္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး (Karel Schwarzenberg), ၁၉၈၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေတာင္အာဖရိက ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး (Desmond Tutu) ႏွင့္ ႐ုရွားစီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ ဂရီဂိုရီ ယက္ဗလင္စကီ (Grigory Yavlinsky) စသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာမွာ ဗက္စလက္ဟာဗယ္လ္နဲ႔ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီး ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးေခါင္ေဆာင္တခ်ိဳ႕က ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ အင္တာေနရွင္နယ္ ဟာရယ္ထရီဗ်ဳန္း (The International Herald Tribune) သတင္းစာမွာ ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစာကို ေထာက္ခံပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူေတြ တေန႔တျခား တိုးမ်ားလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ (၆) မွာ (Freedom Now) လူအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ရဲ႕ ကမကထျပဳမႈနဲ႔ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၃၀) လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့စာတေစာင္ သမၼတ အိုဘားမားထံ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ G-20 ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံခ်ိန္မွာ အိုဘားမားအေနနဲ႔ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ နဲ႔ သူ႔ရဲေဘာ္ ‘ေဂါင္က်ီရွန္း’ တို႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္သမၼတ ‘ဟူက်င္းေတာင္’ ထံမွာ ေတာင္းဆိုေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ‘မာေက်ာင္ဇ’ူ ကေတာ့ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ ရာဇ၀တ္သားတဦးျဖစ္လို႔ ဆုနဲ႔ ထိုက္တန္သူမဟုတ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ သူ႔ကို ဆုျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ပ်က္ယြင္းေစ႐ုံမက ဆုရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာပါ က်ဆင္းေစလိမ့္မယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ‘ႏိုဘယ္လ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔’ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို တဆက္တစပ္ထဲအျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ လက္ခံထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ‘ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရး’ အတြက္ ‘အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား’ ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ‘အဲလ္ဖရက္ႏိုဘယ္္လ္’ ရဲ႕ မွာၾကားခ်က္ဆႏၵနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ Thorbjoern Jagland က “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာရင္ ေ၀ဖန္စရာရွိလို႔ ေ၀ဖန္ရင္ လက္ခံရမွာ ဓမၼတာပါပဲ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကမာၻတ၀ွမ္းက ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းခံရတဲ့ ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္ဆုသတင္းကို ဘီဘီစီ၊ စီအင္န္အင္န္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေဖာ္ျပေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဒီသတင္းကို အေမွာင္ခ်ထားခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလႊင့္ခ်က္ေတြကို ဟန္႔တားတိုက္ဖ်က္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအစိုးရတရပ္ လုပ္အပ္တဲ့ အလုပ္မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သမိုင္းမွာ ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွ မတူေအာင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ ကမၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ငါးႏိုင္ငံမွာ တႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဗီတိုအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အဆင့္အတန္းကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအက်ိဳးျပဳအေရးအရာေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေပးတဲ့အခါ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္တဲ့ အျမင္၊ ပုဂၢလဓိ႒ာန္သေဘာ ဆႏၵစြဲသေဘာေဆာင္တဲ့ အယူ၀ါဒေတြကို အေျခခံဆုံးျဖတ္ဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကူညီအားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ဖိႏွိပ္ရမွာမဟုတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအရ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီကို ႏိုင္ငံ့အေရးအရာကိစၥေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရမွာပါ။ အခုလို စာေပပညာရွင္လည္းျဖစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူလည္းျဖစ္၊ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္တဲ့  ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေထာင္ခ်ထားျခင္းဟာ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အဆင့္အတန္းနဲ႔ မဆီေလ်ာ္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူတဦးကို ဖိႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္တဲ့သေဘာျဖစ္႐ုံမက အာဏာရွင္စ႐ိုက္သဘာ၀ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ရာက်ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဴးလြန္ေနၾကတဲ့ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၊ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ … အစရွိတဲ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြကို လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက အေရးမယူႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္က ဗီတိုအာဏာနဲ႔ အၿမဲအကာအကြယ္ေပးေနျခင္းဟာလည္း အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္တဲ့ ကိစၥလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို မစာနာဘဲ အာဏာရွင္ေတြကို အားေပးေထာက္ခံေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ အခုလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းဟာ သူ႔ရဲ႕အာဏာရွင္စ႐ိုက္ကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ျပသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုယ္တိုင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို အကာအကြယ္ေပးေနမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပင္းထန္တဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏိုဘယ္ဆုဟာ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္သူကို ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တကမာၻလုံးက ၀မ္းသာေက်နပ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာင္မွာလည္း အခုလို ထိုက္တန္သူေတြကိုပဲ ႏိုဘယ္လ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ေစခ်င္တဲ့ အသံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြကို အန္တုၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ (၁၉၉၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္)၊ ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း ‘ကင္ေဒးယုန္’ (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္)၊ ဒီမိုကေရစီေရး အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ အီရန္အမ်ိဳးသမီး ‘ရွီရင္ အီဘာဒီ’ (၂၀၀၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္) စသူေတြနဲ႔ အလားတူ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ ၂၀၁၀ ႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ အမွန္ပင္ ထိုက္တန္သူျဖစ္ပါတယ္။

‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ႏိုဘယ္လ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဘက္က ေထာက္ခံသူေတြ အားတက္၀မ္းေျမာက္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ အာရွတိုက္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲဆင္သူေတြအတြက္ ေအာင္ပြဲတခုလည္းျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈေတြကိုလည္း ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ အခ်က္ေပးလိုက္တဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္လည္း ကိုယ့္မွားယြင္းတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ သတိေပးလိုက္ရာလည္းက်ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ တာ၀န္ခံ မစၥနာဗီ ပီလ္ေလး (UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay) က “တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔တကြ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေနၾကသူမ်ားဟာ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုက တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔တကြ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေနၾကသူမ်ားရဲ႕ အလြန္တရာအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တာျဖစ္လို႔ ဒီခ်ီးျမႇင့္မႈကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ လို လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ အလြန္တရာမွ အေရးပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ တိုက္ပြဲဆင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ‘လ်ဴေရွာင္ဘို’ ဟာ စံနမူနာထားရမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ပါပဲ။ ႏိုဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚမႈေတြကို အန္တုၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ တိုက္ပြဲဆင္ေနၾကသူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္လို႔ ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုကို ထူးျခားတဲ့ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုလို႔ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား
(1)    Chinese Dissident Liu Xiaobo Wins Nobel Peace Prize (TIME MAGAZINE) By Austin Ramzy / Beijing   Friday, Oct. 08, 2010.
(2)    http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Xiaobo 
(3)    China's Liu Xiaobo wins Nobel Peace Prize – Bangkok Post  * Published: 8/10/2010 at 06:50 PM
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=5117